Page 8

MOBILITEIT

De Oosterweelverbinding moet zorgen voor een leefbare en gezonde stad. Het doorgaand verkeer zal verder weg van de stad rijden en de Antwerpse Ring verdwijnt grotendeels onder de grond. Dat is voorlopig nog toekomstmuziek, maar investeringen in openbaar vervoer en fietspaden kunnen op korte termijn al een flink pak auto’s van de weg halen. Foto’s: reporters

Overkap de Ring De Oosterweelverbinding, die de Ring rond Antwerpen helemaal rond moet maken, is nodig om een antwoord te bieden op de mobiliteitsproblemen in en rond de Scheldestad. Die mobiliteitsknoop legt niet alleen een hypotheek op de economische activiteiten in Antwerpen, maar weegt vooral ook steeds zwaarder op de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar inwoners. Hoog tijd voor oplossingen. De oorspronkelijke plannen voor de Oosterweelverbinding zijn al grondig bijgestuurd. De Lange Wapper is onder de grond verdwenen: het viaduct is een tunnel geworden. Maar in de bijgestuurde plannen van de Vlaamse regering gaan ook andere delen van de Ring ondergronds. De viaducten aan het Sportpaleis en over het Albertkanaal in Merksem worden platgegooid en vervangen door een sleuf, die in een volgende fase kan worden overkapt. Een groot deel van de Ring in het noorden van de stad wordt tunnel.

last, ze vormen ook een soort van Berlijnse Muur tussen verschillende stadsdelen. Doordat het viaduct verdwijnt en de autosnelweg onder de grond duikt, komt er plaats vrij voor een groot stedelijk plein dat Deurne en Merksem verbindt met Borgerhout en Antwerpen Noord. Boven de tunnel onder het Albertkanaal komt er een park, een beetje zoals het Middelheimpark boven de Craeybeckxtunnel. Ook op andere plaatsen in de stad zijn overkappingen van de Ring en/of de Singel mogelijk. Buitenlandse steden doen ons dat al voor. Door autowegen te overkappen, komt er een massa ruimte vrij. Een gouden kans voor Antwerpen, dat zijn bevolking de komende jaren fors ziet groeien en nu al plaats tekort komt voor woningen, parken, scholen en andere gemeenschapsvoorzieningen. Maar voor sp.a is de overkapping geen vastgoedproject. De overkapping moet vooral extra ruimte voor de Antwerpenaars opleveren. Ruimte voor groen, recreatie, wandel- en fietspaden, sport, volkstuinen… ‘Met de overkapping slaan we drie vliegen in één klap’, zegt Vlaams parlementslid Bart Martens (sp.a). ‘Het verkeer wordt veiliger, we hebben geen last

‘Ringland is een bijzonder interessant voorstel’

Dat is goed nieuws voor iedereen die daar in de brede omgeving woont. De lelijke viaducten zorgen nu niet alleen voor heel wat over-

8 | De Rooie Antwerpenaar

De Rooie Antwerpenaar - april 2014  
De Rooie Antwerpenaar - april 2014  

Ode aan de vrijwilligers

Advertisement