Page 2

NIEUWS

Maak telefoonlijn stadsloketten gratis Het blijft goed fout gaan met de nieuwe regeling voor de Antwerpse stadsloketten. De stadskantoren (Permeke, Kiel, Paleisstraat, Luchtbal) moesten de deuren sluiten. En met de verplichte afspraken loopt het ook niet altijd even vlot. Bovendien is dat systeem onrechtvaardig voor in de eerste plaats oudere Antwerpenaars zonder computer of internet. Het Antwerpse schepencollege besliste eind vorig jaar dat burgers nog alleen op afspraak aan de stadsloketten terecht kunnen. Antwerpenaars kunnen die verplichte afspraak online via de computer of telefonisch maken. Maar die telefonische afspraak is betalend.

de omschakeling naar het nieuwe afsprakensysteem voor moeilijkheden. Die problemen werden door het stadsbestuur als kinderziekten afgedaan. Helaas zijn die kinderziekten nog altijd niet genezen. ‘We zijn intussen een aantal maanden verder en krijgen nog altijd veel klachten over de ondermaatse en trage dienstverlening. En voor alle duidelijkheid: dat ligt niet aan het personeel maar aan het overhaast ingevoerde nieuwe systeem’ zegt Greet van Gool.

Discriminatie sp.a stad Antwerpen vraagt het stadsbestuur om van dit betalend nummer een gratis nummer te maken, zegt gemeenteraadslid Greet van Gool: ‘Heel wat mensen in de stad beschikken niet over een computer of de nodige kennis om een digitale afspraak te maken. Vaak zijn dat ouderen of mensen die het financieel niet breed hebben. Uitgerekend die groep wordt nu ook nog eens financieel gestraft omdat ze via de telefoon een afspraak moeten maken. En ze kunnen de loketten telefonisch alleen tijdens de piekuren bereiken.’ Probleem is dat een afspraak niet snel gemaakt wordt, zegt het raadslid. ‘De wachttijden bij zo’n telefoongesprek lopen vaak op van tien tot twintig minuten. Dat worden dure telefoontjes! Wij vinden dat onrechtvaardig en bovendien een vorm van discriminatie. Want niet iedereen in deze stad wordt

2 | De Rooie Antwerpenaar

Ouderen of mensen die het financieel niet breed hebben, worden financieel gestraft omdat ze via de telefoon een afspraak moeten maken.

op gelijke voet behandeld.’ Bij de Antwerpse ombudsvrouw kwamen alleen in januari en februari al zeventig klachten binnen over de lokettenwerking. Ook de ombudsvrouw pleit voor een gratis afsprakenlijn. Zoals

dat het geval is met de Blauwe Lijn, de Sluikstort-lijn en de Bib-lijn. De bevoegde schepen zegt het voorstel te willen onderzoeken.

Amsterdam Van in het begin zorgde

sp.a vraagt daarom dat het nieuwe systeem grondig wordt geëvalueerd. Onderzoek uit Amsterdam toont aan dat op afspraak werken tot 30 % meer tijdverlies leidt. Mensen komen bijvoorbeeld niet opdagen en het is ook zeer moeilijk een gemiddelde tijd van een dienst aan het loket realistisch in te schatten. Die negatieve evaluatie was in Amsterdam al gemaakt voordat het Antwerpse bestuur de lokettenwerking omgooide.

Gemeenteraadslid sp.a Greet Van Gool greet.vanGool@stad.antwerpen.be 0476 59 59 66

De Rooie Antwerpenaar - april 2014  
De Rooie Antwerpenaar - april 2014  

Ode aan de vrijwilligers

Advertisement