Page 12

MOBILITEIT

Hoe verder ze van de stad blijven, hoe goedkoper. Twee derde van alle verkeer op de Antwerpse Ring is echter bestemmingsverkeer dat in de stad moet zijn of uit de stad wegrijdt. Dat verkeer legt zijn traject zoveel mogelijk af via de Oosterweeltunnel en de quasi volledig overkapte Ring, aan oor en oog onttrokken. Het gebruik van het onderliggende wegennet wordt tot een minimum beperkt, sluipverkeer geweerd uit dichtbevolkte woonwijken.

Vooruit met de geit

ondertussen met onze vingers te zitten draaien: de gezondheid van de Antwerpenaars en de mobiliteit in en rond de stad smeken om actie. Een aantal maatregelen wil sp.a snel nemen. Die hoeven niet veel te kosten – sommige zijn helemaal gratis, andere brengen zelfs geld op - maar zijn wel noodzakelijk en dringend. En ze hebben ook onmiddellijk tastbare effecten: ze halen auto’s en vrachtwagens van de weg, en beperken de hinder en de gezondheidsschade (zie kaders).

De Oosterweelverbinding is een werk van lange adem, dat heeft elke Antwerpenaar al wel gemerkt. Het rondmaken van de Ring zal nog zeker acht jaar op zich laten wachten. Te lang om

www.stadantwerpen.s-p-a.be Vlaams parlementslid sp.a martens.bart@vlaamsparlement.be 0479 27 36 17

Met 8.000 extra vrachtwagens door de Liefkenshoektunnel, kunnen we die tunnel gratis maken voor auto’s.

vrachtwagens verplicht door liefkenshoektunnel De Liefkenshoektunnel onder de Schelde is al meer dan twintig jaar open, maar is al die jaren nooit optimaal benut. Alleen als de Ring echt vastzit, ruilen veel chauffeurs de Kennedy- voor de Liefkenshoektunnel.

Lagere snelheid leidt tot minder geluidsoverlast, minder uitstoot en dus ook minder luchtvervuiling. Bovendien verhoogt de capaciteit van de Ring.

70 km/uur op de ring

Nu geldt op de Ring een maximumsnelheid van 100 km/uur. We willen die beperken tot maximum 70 km/uur. Die lagere snelheid leidt tot minder geluidsoverlast, minder uitstoot en dus ook minder luchtvervuiling. Bovendien verhoogt de capaciteit van de Ring: bij een tragere snelheid rijden auto’s immers dichter bij elkaar. En uiteraard is het veiliger. Minder ongevallen, en dus ook minder files en minder sluipverkeer door woonwijken. Deze maatregel kost geen cent. De dynamische borden die de maximumsnelheid aangeven hangen er al. Met één klik op de computer geven ze 70 km/uur aan in plaats van 100 km/uur. In Parijs geldt sinds 1 januari 2014 een snelheidslimiet van 70 km/uur op de Ringweg. Andere steden doen het al langer zo. Als het in Parijs en in andere grote steden kan, waarom dan niet in Antwerpen?

12 | De Rooie Antwerpenaar

‘Als we het doorgaand vrachtverkeer op de noord-west as - tussen de E19 richting Breda en de A12 richting Bergen op Zoom aan de ene kant, en Linkeroever aan de andere kant - verplichten om door de Liefkenshoektunnel te rijden, halen we elke dag 8.000 vrachtwagens van de Ring’, zegt Vlaams parlementslid Bart Martens (sp.a). Dat is vaak internationaal vrachtverkeer. Minder files zijn goed voor de economie en de haven, en uiteraard voor de luchtkwaliteit. ‘Met het extra vrachtverkeer zouden de tolinkomsten voor de Liefkenshoektunnel stijgen met 40 miljoen per jaar. Geld dat we kunnen gebruiken om auto’s gratis door de tunnel te laten rijden, wat opnieuw extra verkeer van de Ring zou halen.’

De Rooie Antwerpenaar - april 2014  
De Rooie Antwerpenaar - april 2014  

Ode aan de vrijwilligers

Advertisement