Page 10

MOBILITEIT

meer van fijn stof en geluidshinder, en we krijgen er grote stukken stad bij om op een creatieve manier toekomstige behoeften op te vangen.’

De overkapping moet vooral extra ruimte voor de Antwerpenaars opleveren. Ruimte voor groen, recreatie, wandel- en fietspaden, sport, volkstuinen…

Met ‘Ringland’ heeft een groep van burgers en specialisten (stedenbouwkundigen, verkeersdeskundigen, architecten…) onlangs een nieuwe manier gepresenteerd om de hele Antwerpse Ring te overkappen. ‘Ringland is een bijzonder interessant voorstel dat perfect kan aansluiten op de tunnels van Oosterweel’, zegt parlementslid Bart Martens. ‘Het Ringlandscenario heeft aparte tunnels voor doorgaand verkeer en andere tunnels voor bestemmingsverkeer. Het wordt ook als alternatief voor de R11bis bestudeerd in het in opmaak zijnde plan-MER. Als het daar goed uitkomt, weerhoudt niets ons om Ringland tussen de Kennedytunnel en het verkeersknooppunt Antwerpen-Oost ook daadwerkelijk te realiseren en de Ring dus te overkappen. Als ook de E313 tussen Antwerpen Oost en Wommelgem in een tunnel wordt gestoken, verdwijnt de hele Antwerpse Ring onder de grond.’

Verder weg van de stad

Altijd groen licht voor de tram De tram past perfect bij de stad: hij kan veel volk vervoeren, is milieuvriendelijk én snel.

In de plannen van de Vlaamse regering wordt ten oosten van de stad ook de A102 aangelegd. Die nieuwe verbinding zal heel wat auto’s en vrachtwagens van de Ring weghouden. Wie bijvoorbeeld van Limburg naar het noorden van de haven moet, zal nog voor hij de Ring bereikt via die oostelijke tangent naar het noorden worden geleid. Bovendien stuurt gedifferentieerde tolheffing het doorgaand verkeer - dat niets in de stad te zoeken heeft - er in een wijde boog omheen. In mensentaal: hoe dichter vrachtwagens bij de stad komen, hoe meer tol ze betalen. ➔ vervolg blz. 12

10 | De Rooie Antwerpenaar

In theorie toch, want in Antwerpen rijden de trams maar half zo snel als in, bijvoorbeeld, Duitse tramsteden. Zo verliezen we veel tijd en geld. Een groene golf voor trams maakt een wereld van verschil. De trams krijgen dan voorrang op het andere verkeer en staan nooit meer stil voor het rode licht. Als het van sp.a afhangt, springen de verkeerslichten automatisch op groen als de tram eraan komt. Zo kunnen de trams sneller rijden, kunnen op hetzelfde traject meer trams worden ingezet en kunnen veel meer reizigers worden vervoerd. Als het van sp.a afhangt, springen de verkeerslichten automatisch op groen als de tram eraan komt.

De Rooie Antwerpenaar - april 2014  
De Rooie Antwerpenaar - april 2014  

Ode aan de vrijwilligers

Advertisement