Page 1

A r q u i t e c t u r a P o r t a f o l i o C a r l o s Mo r a H e r n รก n d e z


P OR T A F OL I O

C o n t e n i d o


1 . V o l v oOc e a nR a c e

2 . C u b i e r t au r b a n a d o mé s t i c a

4 . E l me r c a d oe nmo v i mi e n t o

5 . F á b r i c aa y u r v é d i c a

P R OY E C T OS :

3 . F a c i n gt h er i v e r


V A R I A SC I UDA DE S , V A R I OSP A I S E S

C o n c u r s oV o l v oOc e a nR a c e S et r a t ad el ap r o p u e s t ad ep r o y e c t op a r au nc o n c u r s or e s t r i n g i d o d el aV o l v oOc e a nR a c ep a r ad i s e ñ a ryc o n s t r u i rl aR a c eV i l l a g e q u es ec o n s t r u i r áe nd i f e r e n t e sp a r t e sd e l mu n d o .L ap r o p u e s t a c o n s t ad e l d i s e ñ od e3t i p o sd ee d i f i c i o sc u y af á c i l i d a dd emo n t a j e d e s mo n t a j eyb a j oc o s t ee c o n ó mi c os o nc u a l i d a d e s p r i n c i p a l e s . L o s3t i p o sd ee d i f i c i o sq u ed e ma n d a b a nl a sb a s e sd e l c o n c u r s o s o n : 1 B u s i n e s s c e n t e r 2 S a i l o r s t e r r a c e 3 T e a ms t a k e h o l d e r ah o r ad er e a l i z a rl ap r o p u e s t a , s i b i e ne sc i e r t oq u et o d o sl o s Al c o mp o n e n t e sd e l e q u i p op u d i mo sp a r t i c i p a rc o nn u e s t r a so p i n i o n e s e nl o s p r o c e s o s d ed i s e ñ o , mi t r a b a j op r i n c i p a l e nl ap r o p u e s t a j u n t oc o no t r ac o mp a ñ e r af u el ar e a l i z a c i ó nd el a s i n f o g r a f í a s q u e p r e s e n t a s e ne l a s p e c t of i n a l d el ap r o p u e s t a . A ñ o2 0 1 6


B u s i n e s s C e n t e r

E d i f i c i od e s t i n a d oas e re l c e n t r od ec o n f e r e n c i a sp a r al a V o l v oOc e a nR a c e . S uu s os e c u n d a r i oc o n s i s t ee ns e ru n e s p a c i op a r ae l t r a b a j oyp o t e n c i a l me n t ea l g u n o sd es u s e s p a c i o s p o d r í a ns e r a l q u i l a d o s at e r c e r a s p e r s o n a s .

E x t e r i o r b u s i n e s s c e n t e r


I n t e r i o r b u s i n e s s c e n t e r


S a i l o r ´ s T e r r a c e

C a s ad eV o l v oOc e a nR a c ep a r ama r i n e r o s yc l i e n t e s . E s p a c i op a r al o s e v e n t o s d el ac a r r e r aei n v i t a d o s e s p e c i a l e s . E s e l l u g a r d o n d es ee n t r e g a r áe l t r o f e of i n a l d el ac o mp e t e c i ó n .

E x t e r i o r S a i l o r ´ s t e r r a c e


I n t e r i o r S a i l o r ´ s t e r r a c e


T e a ms t a k e h o l d e r

C a s ap a r ac a d ae q u i p oc o l a b o r a d o r , p o s e eu nรก r e ad ee x h i b i c i รณ ne np l a n t ab a j ad e s t i n a d oal o se q u i p o s . S uf u n c i รณ np r i n c i p a l e ss e rl ab a s ed eo p e r a c i รณ n e sd ec a d au n o d el o s e q u i p o s d el ac o mp e t i c i รณ n .

E x t e r i o r T e a ms t a k e h o l d e r


T e r r a z aT e a ms t a k e h o l d e r


GUA R DA MA R , E S P A ÑA

C u b i e r t au r b a n a d o mé s t i c a

E l p r o y e c t os es i t ú ae nu ns e c t o r d el ap a r t en o r t ed eg u a r d a ma r , c u y o sl í mi t e sa l e s t eyo e s t es o nl az o n ad ed u n a syp i n a d ayl a d e s e mb o c a d u r ad e l r i oS e g u r ar e s p e c t i v a me n t e . E l p r o y e c t op r o p o n eu n ac o mp l e j ae s t r u c t u r ad et r i á n g u l o s f o r ma d ap o r v a r i a s c a p a s c u y o s o b j e t i v o s s o n : 1 . C o n e c t a r e l e s p a c i on a t u r a l d el a s d u n a s c o ne l r í o , c o n v i r t i e n d o l aa c t u a l z o n ad et o r r e s e ne l p u n t od ee n c u e n t r od ea mb a s . 2 . C r e a r u ng r a ne s p a c i op ú b l i c oe np l a n t ab a j aq u ep u e d as e r d i s f r u t a d op o r c u a l q u i e r p e r s o n a . 3 . De v o l v e r l ai má g e nd ep a i s a j en a t u r a l q u es eo b e r v a b ae n t r a n d o aGu a r d a ma ra n t i g u a me n t eyq u ea c t u a l me n t eh ad e s a p a r e c i d o c o mp l e t a me n t ed e b i d oal ac o n s t r u c c i ó nd el a s t o r r e s d ev i v i e n d a s . T r a b a j or e a l i z a d oe nc o l a b o r a c i ó nc o nA l i c i aV a l d i v i aA l e x e e v a , a mb o s p a r t i c i p a mo s e nl ae l a b o r a c i ó nd et o d oe l ma t e r i a l . A ñ o2 0 1 5 P r o f e s o r e s J o s éC a r r a s c oyA n t o n i oA b e l l á n Un i v e r s i d a dd eA l i c a n t e


1 . E l a g u al l e g ad e s d e l az o n ad e b a ñ o

h a c i al az o n ad er e g e n e r a c i ó np a r a i n i c i a r e l p r o c e s od ed e p u r a c i ó n .

S e c c i ó nd e l f u n c i o n a mi e n t od el a s p i s c i n a s n a t u r a l e s

2 . Un av e ze s t áe nl az o n ad er e g e n e -

r a c i ó nl a s p l a n t a s h i d r ó f i t a s eh i g r o f i t a sc o mi e n z a nu np r o c e s od ef i t o d e p u r a c i ó nd e l a g u a . E ne s t ap a r t ed e l p r o c e s oh a yp r e s e n c i at a n t od ev e g e t a l e s c o mod ep e c e s , a n f i b i o s , e t c .


3 . T r a s e l p r o c e s od er e g e n e r a c i ó nd e l a g u a p a s a a l a z o n a d e f i l t r a d o , d o n d e g r a v a sd ed i f e r e n t e st a ma ñ o ss o nl a s e n c a r g a d a s d e d e j a r e l a g u a c o mp l e t a me n t el i mp i ap a r ae lb a ñ od el o s u s u a r i o s .

4 . E l a g u al l e g ad en u e v oal az o n a

d eb a ñ o , c o nu s u a r i o s t a n t od el a s t o r r e s , c o mod ee l c e n t r od eGu a r d a ma r od ec i u d a d e s c e r c a n a s .


A l z a d od e s d el ac a r r e t e r an a c i o n a l N3 3 2d ee n t r a d aaGu a r d a ma r


EC E , E S P A ÑA

a c i n gt h er i v e r

E l p r o y e c t os es i t ú ae nu n az o n amu yp r ó x i maa l r í oV i n a l o p ó . T r á s e l a n á l i s i s s e d e t e c t a ne l e me n t o s c l a v e c o mol a s c a r á c t e r í s t i c a s d el an a t u r a l e z aq u er o d e ae l e n t o r n od e l r í oyp r o b l e ma s c o mol a f a l t ad er e l a c i ó nd el ac i u d a dc o ne s t ee s p a c i on a t u r a l . ai n t e n c i ó ne s p r o y e c t a r u ne d i f i c i oq u es e ac a p a zd ec o n c i l i a r l a n a t u r a l e z aq u et i e n ee nu nl a d oyl ac i u d a dq u et i e n ea l o t r o .a s e s t r a t é g i a s p l a n t e a d a s p a r ac o n s e g u i r l os o np r i n c i p a l me n t e : C r e a r u n aa p a r i e n c i aq u es emi me t i c ec o ne l e n t o r n on a t u r a l . A p e r t u r ad e l ap l a n t ab a j ad e l e d i f i c i op a r af a v o r e c e r l ac o mu n i c a c i ó nv i s u a l yf í s i c ae n t r el ac i u d a dyl an a t u r a l e z a . A p r o v e c h a ryo p t i mi z a rl o sb e n e f i c i o sq u ea p o r t ae lh e c h od e t e n e ru ne s p a c i on a t u r a ld ee s t a sc a r a c t e r í s t i c a st a np r ó x i moa l e d i f i c i o . A ñ o2 0 1 P r o f e s o r V i c t o r E c h a r r ir i b a r r e n Un i v e r s i d a dd eA l i c a n t e


P r o c e s od ec o n s t r u c c i ó nd el ae s t r u c t u r ad e l e d i f i c i o

1 .

1 V e g e t a c i ó ne nl ap a r t es u p e r i o r d el ae s t r u c t u r ad e l e d i f i c i op a r aa i s l a r l a sv i v i e n d a sd el ar a d i a c i ó ns o l a ri n t e n s ay c r e a r u n ac u b i e r t at r a n s i t a b l ea g r a d a b l e . 2 L a ma sc e r á mi c a sv e r t i c a l e sp a r al ap r o t e c c i ó ns o l a r d el a f a c h a d ae s t e d e l e d i f i c i oc o ni n t e r c a l a d a s c o nl a ma s f o t o v o l t a i c a s h o r i z o n t a l e s p a r aa b a s t e c e r a l e d i f i c i o . 3 A p r o v e c h a mi e n t od el a sc o r r i e n t e sd ev i e n t oq u ep a s a n p o r l az o n ad e l r í op a r aa y u d a r al ac l i ma t i z a c i ó nd e l e d i f i c i o . E l v i e n t os e e n f r í aa l p a s a r p o r l a s z o n a s v e g e t a l e s c r e a d a sys el l e v aa l i n t e r i o rd e l e d i f i c i oat r a v é sd eu n as e r i e d ec o n d u c t o s . 4 Z o n ap e a t o n a le np l a n t ab a j aq u ep r o p i c i al ar e l a c i ó n e n t r el an a t u r a l e z ad e l r i oyl ac i u d a dd eE l c h e

2 .

3 .


AC AT E , E S P A ÑA

Une q u i p a mi e n t oo r g á n i c o : E l me r c a d oe nmo v i mi e n t o

E l me r c a d od eA l i c a n t eh as i d od e s d es u so r i g e n e sa l g omá sq u e u ns i mp l e e d i f i c i o , h a s i d ou ne n t e f o r ma d op o r mu l t i t u dd e p a r t e s q u ed e b í a nc o mb i n a r s eyf u n c i o n a rc o mou nt o d oya lmi s mo t i e mp op o rs e p a r a d o . E nl aa c t u a l i d a de s ec o mp o r t a mi e n t od i n á mi c oq u el ep e r mi t í aa d a p t a r s eal o s c a mb i o s s ee s t áv i e n d oe n r o me me n er e d u c i d o . E s t ep r o y e c t or e c o g el o smo v i mi e n t o s , l a se x p a n s i o n e syc o n t r a c c i o n e sq u eh as u f r i d oe l me r c a d op a r ai n t e r p r e t a r u nf u t u r od ec a mb i op a r ae l me r c a d oys ue n t o r n o . T r a b a j or e a l i z a d oe nc o l a b o r a c i ó nc o na l i c i aV a l d i v i aA l e x e e v a , a mb o s p a r t i c i p a mo s e nl ae l a b o r a c i o nd et o d oe l ma t e r i a l .

A ñ o2 0 1 P r o f e s o r J u a nA n t o n i oS a n c h e zMo r a l e s Un i v e r s i d a dd eA l i c a n t e


E l e d i f i c i od e l me r c a d os e a b r e a l a c a l l e

E l n i v e l s u p e r i o r s e c o n v i e r t e e nu n a ma l l a q u e s e a d a p t aal o sf l u j o syp e r mi t el at r a n s p i r a c i ó nd e l s ó t a n o .

L a s f l o r i s t e r í a s y a n os e c o n c e n t r a ne nu ns o l o p u n t o . E l b o s q u e u r b a n oe s a h o r a e l t e r r i t o r i o d e l o s f l o r i s t a s .


Mo b i l i a r i od i n á mi c oq u e s e d e s p l i e g a os e r e c o j e s e g ú ne l mo me n t o d e l d i a y c u y of u n c i o n a mi e n t oe s t á l i g a d oa l u s od e l s ó t a n ome d i a n t e c a b l e s t e n s o r e s .

S u r g e nl u g a r e s q u e f a v o r e c e nl a r e l a c i ó nd e l o s c i u d a d a n o s


M a q u e t a Ma c e t e r op a r a f l o r i s t a s

Di s e Ăą od e ma c e t e r o s p a r a v e n t a u r b a n a d e f l o r e s . V i s t a 1

Di s e Ăą od e ma c e t e r o s p a r a v e n t a u r b a n a d e f l o r e s . V i s t a 2


Di s e Ăą od e ma c e t e r o s p a r a v e n t a u r b a n a d e f l o r e s . De t a l l e 1

S e n s o r d e c o n t r o l d e t e mp e r a t u r a yh u me d a d . De t a l l e 2


A MR I T S A R , I NDI A

Ha r ma n d i r S a h i b : F á b r i c aa y u r v é d i c a

E l t e mad e l c u r s op r o p u e s t op o r e l p r o f e s o r c o n s i s t í ae nc o n v e r t i r l o sg r a n d e st e mp l o sa c t u a l e se nf u t u r a sf á b r i c a sc u y ap r o d u c c i ó n p u d i e s es e r d ei mp o r t a n c i ae nu nf u t u r o . S ep r o p o n es i t u a r e l p r o y e c t oe ne l t e mp l oHa r ma n d i rS a h i b , l o c a l i z a d oe nl aI n d i a . T r a s u na n á l i s i sh i s t ó r i c od e l t e mp l oyd el aI n d i a , s ed e t e c t al ag r a n i mp o r t a n c i aq u et i e n el ame d i c i n aa y u r v é d i c ae ne l p a í syl a sc a r e n c i a s s a n i t a r i a s q u es ep r o d u c e ne nmu c h o s l u g a r e s . L ap r o p u e s t at r a t ad er e c o n v e r t i r e l t e mp l oe nu n af á b r i c ad ep l a n t a s me d i c i n a l e s , c r e a ru nl u g a rd e s t i n a d oao p t i mi z a re l c u l t i v od ep l a n t a s me d i c i n a l e s y aq u es o np i l a r f u n d a me n t a l d es us a n i d a dp a r ame j o r a r l as a l u dp ú b l i c ad e l p a í s .

A ñ o2 0 1 5 P r o f e s o r aMa r í aJ o s éMa r c o s Un i v e r s i d a dd eA l i c a n t e


6 . Di s t r i b u c i ó n( h o s p i t a l a y u r v é d i c o ) E l e d i f i c i od e l me r c a d os e a b r e a l a c a l l e C o l c h ó nv e g e t a l e x i s t e n t e .

L a s p l a n t a s p a r t i c i p a ne ne l p r o c e s od e d e p u r a c i ó n

5 . A l ma c e n a j e L a s f l o r i s t e r í a s y an os ec o n c e n t r a n e nu ns o l op u n t o . E l b o s q u e u r b a n o e s a h o r a e l t e r r i t o r i od e l o s f l o r i s t a s .

T u r b i n a s g e n e r a d o r a s d e e l e c t r i c i d a d

R e t o r n oa l p r o c e s od e d e p u r a c i ó n

E l n i v e l s u p e r i o rs ec o n v i e r t ee nu n a ma l l a q u e s e a d a p t a a l o s f l u j o s y p e r mi t e l a t r a n s p i r a c i ó nd e l s ó t a n o .

2 . Ma n t e n i mi e n t o

3 . R e c o l e c t a

1 . P


1 . P l a n t a c i ó n

6 . Di s t r i b u c i ó n( c o me r c i o s ) 4 . S e c a d o Mo b i l i a r i od i n á mi c oq u es ed e s p l i e g aos er e c o j e s e g ú ne l mo me n t od e l d i a y c u y of u n c i o n a mi e n t oe s t á l i g a d oa l u s od e l s ó t a n ome d i a n t e c a b l e s t e n s o r e s .

L a s c o r r i e n t e s d e a i r e s o nu t i l i z a d a s p a r a c o n s e g u i r u na i r e f r e s c o ya r o ma t i z a d oq u e f a v o r e z c a l a r e l a j a c i ó nyl a me d i t a c i ó n

De p e n d i e n d od e l a e s t a c i ó nd e l a ñ oye l s o l e a mi e n t o , l o s ma c e t e r o s f l o t a n t e s p o d r á ne s t a r e nu nl a d ouo t r od e l t e mp l op a r a o p t i mi z a r s uc r e c i mi e n t o .

S u r g e nl u g a r e sq u ef a v o r e c e nl ar e l a c i ó nd e l o s c i u d a d a n o s


Portafolio carlos mora hernández  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you