Page 1

Aretxabaleta, 2012/09/01

BAIMENAK Familia agurgarria: Orri honen bidez, jarraian azaltzen ditugun kasuetan baimena ematen duzuen ala ez jakin nahi dugu. Bertan irakur dezakezuenez, zuen erabakia jakitea guztiz beharrezkoa egiten zaigu gai hauetan. - 2005eko Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko Legea kontutan izan da, baimena ematen al duzue ikastetxeak antolatutako jardueretan (eskola ordukoak, osagarriak zein eskola kanpokoak) eginiko irudiak, zuen seme-alabak bertan agertzen badira, ondorengoetan erabiltzeko: ikastetxeak asmo ez komertzialekin egiten dituen filmazioak eta argitalpenak, eskola-aldizkariak, ikastetxearen web-orria, esklaren aurkezpen digitalak? Bai

Ez

- Baimena ematen al duzue, ikasturte honetan zuen seme-alabak parte hartzeko ikastetxeak antolatutako irteera didaktikoetan? Bai

Ez

- Baimena ematen al duzue, larrialdi bat gertatuz gero eta zuek ezin baduzue hori egin, irakasle batek zuen semea edo alaba osasun-zentro batera eramateko, irakasle horren gainean inongo erantzunkizunik egotzi gabe? Bai

Ez

- 3. edo 4. mailako ikaslea baldin bada, baimena ematen al duzue ikasturte honetan zuen seme-alabak jolas orduetan eskola-esparrutik irteteko? Bai

Ez

____________________________________________________ BAIMENAK: Gurasoen izen-abizenak:…………………………………………………………………….. Ikaslearen izen-abizenak: ………………………………………………………………....... Maila: …………….

Sinadura


Aretxabaleta, 01/09/2012

AUTORIZACIONES Estimada familia: Os enviamos esta hoja para saber si dais vuestro consentimiento o no en las cuestiones que os explicamos a continuación. Como podéis leer más abajo, se trata de situaciones en las que debemos conocer cuál es vuestra decisión. - Teniendo en cuenta la Ley de Atención y Protección a la infancia y la adolescencia de 2005, ¿dais vuestro consentimiento para que las imágenes en las que aparezca vuestro hijo/a, obtenidas en las actividades escolare (lectivas, complementarias o extraescolares), aparezcan en soportes tales como filmaciones y publicaciones que el centro realice con fines no comerciales, revistas escolares, la página web o presentaciones digitales del centro? Si

No

- ¿Dais vuestro consentimiento para que vuestro hijo/a tome parte en las salidas didácticas que organiza el centro en este curso? Si

No

- ¿Dais vuestro consentimiento para que vuestro hijo/a, en caso de emergencia y cuando vosotros no podáis hacerlo, sea trasladado o trasladada por un profesor/a a un centro médico, sin que ello suponga ninguna responsabilidad para la persona que se encargue del traslado? Si

No

- Si vuestro hijo/a cursa 3º o 4º de ESO dais vuestro consentimiento para que vuestro hijo/a pueda salir del recinto escolar en el recreo en este curso? Si

No

____________________________________________________ AUTORIZACIONES: Nombre y apellidos de los padres:……………………………………………………………… Nombre y apellidos del alumno/a: ……………………………………………………………... Curso: …………….

Firma

Z_Baimenak 12-13  

Z_Baimenak 12-13

Z_Baimenak 12-13  

Z_Baimenak 12-13