Page 1

ACTIVITAT (sistema gestió de la qualitat)

ALUMNE/A

Carlos González Arribas

GRUP-CLASSE

MMIX2

CRÈDIT/MATÈRIA

M8

PROFESSOR/A

Sergi Cercós

ACTIVITAT

mmix-m8-uf3-nf2-fa1-gestors

DATA NO TA:

 Aplicable  No Aplicable

L'objectiu d'aquesta activitat és treballar amb Joomla, un programari web 2.0 ideat per crear un lloc web amb caràcter general, és a dir, un conjunt de pàgines HTML/Javascript. Trobareu una explicació del seu funcionament als capítols 4 i 5 del llibre “Aplicaciones web”, encara que a la pràctica utilitzarem també altres fonts de documentació. Farem un estudi una mica més profund del programa ja que serà necessari en altres mòduls, de manera que es combinarà la vessant pràctica amb la teòrica, entenent aquest darrer punt com un coneixement més profund del programa. a) Introducció a joomla Consultant el document manual_usuario_10x_joomla_spanish.pdf, intentarem descobrir els fonaments de joomla. Respongueu les següents preguntes: Del capítol 1: •

Què és joomla? Es un sistema de Gestion de contenidos(un sistema de software para ordenador que permite organizar y facilitar la creación de documentos y otros contenidos de un modo cooperativo) ayuda a construir sitios web y otras aplicaciones en linea

Qui ho pot utilitzar? Toda la gente , es facil de utilizar, tambien los desarolladores

Quina eina és necessària per publicar continguts en joomla? El front-end

Com es diu el software que desenvolupen terceres parts per tal d'ampliar les possibilitats de joomla? Extensiones

Del capítol 2: •

Com es determina què pot fer o no un usuari en joomla? Con los permisos

Com s'organitzen els continguts en joomla? Secciones y categorias

Quin requeriments mínims respecte a php, apache i mysql heu d'acomplir per instal·lar la versió 1.5.X de joomla (no la del manual que esteu llegint)? Teniu aquests requeriments?

Què és una plantilla, on es troben les plantilles, i quin tipus d'arxius la formen? El disseño de la pagina web

1


Què son els components, i quins apareixen per defecte a la versió 1.0? Són aplicaciones que se integran,Són parecidos a los modulos, suelen tener mas opciones

Què són els mòduls? Cóm s'instal·len? Dóna alguns exemples dels mòduls Añaden aplicaciones a la pagina web

Què és un mambot? Es una pequeña función orientada a una tarea que intercepta cierto tipo de contenido y lo manipula de algún modo

b) Instal·lació Aconseguiu el programa i instal·leu-lo seguint les explicacions del llibre o qualsevol font alternativa. c) Utilització bàsica de joomla Per als següents apartats seguirem el document VisualGuide15_joomla.pdf. Per curiositat: •

Quant temps diu l'autor que va dedicar a aprendre joomla? 6 meses

Quan temps aproximadament haurem de dedicar nosaltres? 8 horas

Què no se'ns ocorrerà demanar a classe encara que es suggereixi al text? Pizza y bebidas

instal·lació Aconseguiu el programa i instal·leu-lo seguint les explicacions de la Visual Guide, del llibre “Aplicaciones web”o qualsevol font alternativa. Podeu descarregar-vos l'extensió en castellà o català, tant de l'apartat back-end com front-end i instal·lar-a tal com s'explica a la pàgina http://docs.joomla.org/How_do_you_install_an_extension%3F. Un cop instal·lat, navegueu pel lloc web que proporciona joomla per defecte per tal d'apreciar la funcionalitat i estructura de les pàgines, seccions i extensions. Contesteu les següents preguntes: •

On es troben emmagatzemats tots els continguts d'un lloc web joomla? htdocs

Què són el front-end i el back-end d'una aplicació de software? El front-end es l'entorno de trabajo del sitio. I el back-end el del administrador

Com s'accedeix al back-end de joomla? joomla/administrator

Creació del lloc web Baboons Ara crearem el lloc web baboons seguint els quatre passos que es proposen al manual. Us indico què farem exactament: •

La informació la traurem de wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Baboons)

Substituirem les 4 pàgines que es demana crear al pas 2 amb les que corresponen als apartats de l'entrada anterior de wikipedia (Baboons, Classification and taxonomy, Anatomy and physiology i Behavior). ◦ El text de cada pàgina és el que presenta wikipedia en cada apartat ◦ Traieu els links que afegeix wikipedia ◦ Procureu respectar el format tant com sigui possible (llistes, títols, etc.)

2


◦ Afegiu imatges (URLs d'imatges per ser concret) relacionades amb el tema a cada pàgina (dos o tres estaria bé). •

Afegiu enllaços a les pàgines al menú principal tal com s'indica al pas 3

Tal com s'indica al pas 4, feu el següent: ◦ Elimineu els mòduls innecessaris ◦ Elimineu del menú principal els links no relacionats amb els mandrils ◦ Feu que la vostra pàgina principal del lloc sigui “Baboons” ◦ Canvieu el logo del vostre lloc (mantingueu l'antiga imatge del tema canviant (per exemple posant mw_joomla_logo_old.png))

Per lliurar aquest apartat, feu quatre captures de pantalla a on es mostri la pantalla principal front-end de joomla del lloc amb les quatre pàgines que heu creat.

3


4


d) Creació d'un segon lloc web El lloc web anterior no segueix l'organització de continguts que hem explicat a l'apartat a d'aquesta pràctica. A aquesta part de la pràctica utilitzarem les seccions i categories i seguirem el mateix document com a guia però amb algun canvi. Planificació del lloc i mapa web Abans d'iniciar aquest segon lloc web heu de planificar diferents coses: •

Heu de pensar una finalitat per al vostre lloc web. Quan el tingueu heu de consensuar-lo amb mi

5


A la pàgina 30 del document VisualGuide15_joomla.pdf es presenta un mapa web del lloc que treballarà l'autor a les següents pàgines. Cadascun de vosaltres té un tema i heu de desenvolupar el mapa web del vostre lloc. Abans d'introduir qualsevol contingut heu de realitzar aquest mapa web i presentar-me'l per tal de donar la meva aprovació. Penseu el següent: ◦ El vostre lloc web ha de tenir un mínim de dues seccions ◦ En el primer nivell tindrà 2 o 3 pàgines sense categoritzar, i una d'elles ha de ser la vostra pàgina principal ◦ Cadascuna de les seccions anteriors tindrà un mínim de dues categories ◦ Cadascuna de les anteriors categories contarà amb un mínim de dues pàgines (continguts)

Presenteu-me, doncs, el mapa web, i un aprovar, afegiu-lo en aquest mateix document a continuació: Nom del lloc i creació de les pàgines sense cap categoria Començareu per donar nom al vostre lloc i crear les pàgines sense categoria, taca que ja heu fet en l'apartat c . El treball que heu de fer en aquestes pàgines és seriós, però no professional. Vull dir que les pàgines que creareu en aquest apartat han de ser presentables i tenir relació amb el vostre lloc web, però sense dedicar un temps excessiu. L'objectiu de la pràctica és aprendre joomla, no realitzar un lloc web per a ser publicat. Creació de seccions, categories i articles Seguiu el manual per tal de crear les vostres seccions i categories. Creeu el contingut pertanyent a cada categoria amb el mateix criteri que l'esmentat per a les pàgines sense categoria. Afegir enllaços i neteja del sobrant Afegiu els enllaços que permeten accedir a les pàgines o articles anteriors per categories. Establiu la pàgina principal. A l'igual que vam fer en l'apartat c, els enllaços s'inseriran al menú principal. Si hi ha alguna cosa que heu de treure (enllaços al menú o mòduls), feu-lo. En particular farem, tal com explica el manual, una neteja de la informació que apareix quan el clica una categoria en el menú principal, de manera que només apareixeran els enllaços als articles que formen part de la categoria. Canviar la plantilla Procedirem a canviar el tema o plantilla amb que estem treballant seguint els passos que indica VisualGuide15_joomla.pdf per utilitzar la plantilla “Novus”. Canvieu el logo i el banner del tema per adaptar-ho al vostre lloc. e) Altres aspectes de joomla Joomla és prou complex com per dedicar-hi tot el temps del mòdul. Això no ho podem fer, però si que hem d'aprofundir en alguns aspectes no explicats en el manual que hem seguit. Això inclou: •

Gestió d'usuaris

Instal·lació d'extensions

Tasques generals d'administració

En aquest cas, per seguir algun (www.aulaclic.es/joomla/), i farem el següent:

manual,

utilitzarem

el

que

presenta

aulaclick

Gestió d'usuaris Aneu a l'apartat 3.4 del curs d'aulaclic. I respongueu a les següents preguntes: No va el curs •

Quin és l'objectiu del registre d'usuaris?

Quin mòdul ha d'estar activat per tal de permetre el registre d'usuaris? 6


Quins tipus d'usuaris existeixen a joomla en la part pública? Quin d'aquest és l'únic que pot crear i publicar articles, a part de l'administrador?

Quants tipus d'usuari hi ha en la part back-end? Quins d'aquests usuaris por canviar la pàgina d'inici?

Procedirem a entrar a la part d'administració de joomla i crearem: •

Un usuari registrat

Un usuari gestor o manager

Afegireu una categoria amb dues pàgines molt senzilles al vostre lloc web que estigui visible només per a usuaris registrats.

Activareu el mòdul de formulari de registre (login form), de manera que només als usuaris registrats els hi apareixen les pàgines de la categoria privada

Aneu ara al front-end del vostre portal, i comproveu si apareix o no la zona privada i el formulari de login. Introduïu nom d'usuari i contrassenya de l'usuari registrat que heu creat abans i comproveu que ara si apareix. Així mateix comproveu que amb el formulari de registre es poden crear, efectivament, nous usuaris registrats sense necessitat que ho faci l'administrador. Per altra banda, aneu al back-end, i mireu d'entrar tant com usuari registrat com per gestor. Respongueu les següents preguntes: •

Poden entrar tots aquests usuaris?

Quin és el paràmetre a Configuració global que permet o no el registre d'usuaris? A on es troba?

Disposa el gestors de tots els mecanismes d'administració? Indica què pot fer exactament

Els usuaris que s'autoregistren tenen accés a les zones privades directament? Què s'ha de fer posteriorment?

Mòduls Com ja sabeu, joomla proporciona, sense instal·lar cap complement, més de 20 mòduls dels quals, si no estic equivocat, esteu utilitzant únicament el menú principal. Bé, investigueu quina funcionalitat tenen els altres mòduls que proporciona el programa i habiliteu almenys un d'ells, omplint tot el que sigui necessari per a que la seva funcionalitat sigui complerta. Indiqueu quins mòduls heu habilitat i quina funció tenen i què s'ha introduir per a que siguin operatius: MÒDUL

FUNCIÓ

Acceder

Nos pide la cuenta y la pass

Quien esta en linea

Muestra la gente que esta conectada en estos momentos en la web

TASQUES ADDICIONALS

Us pot ser útil aquesta pàgina d'ajuda de joomla: http://help.joomla.org/index2.php? option=com_content&task=view&id=1983&Itemid=278. Penseu que no tots els temes permeten la introducció dels mòduls en qualsevol posició. Extensions Per últim, a http://extensions.joomla.org/ trobareu el repertori d'extensions de joomla, aquest cop si, impressionant. Bé, es tracta d'introduir un mínim de tres extensions al nostre portal web. Al capítol 4 del curs d'aula clic teniu explicat el procés d'instal·lació i disposeu d'uns quants exemples. Indiqueu quines extensions heu instal·lat, quina funcionalitat tenen i què heu hagut de fet per instal·lar-les i que funcionin:

7


EXTENSIÓ

FUNCIÓ

TASQUES ADDICIONALS

Time zone clock

Muestra la hora de los paises o ciudades que le queramos indicar

La hora la tenemos que indicar nosotros

Mini calendar

Muestra un calendario

Simple Image Gallery

Nos enseña la galeria de imagenes

Gtranslate

Mustra el traductor de google para la pagina en el idioma que queramos

Seleccionar els idiomas que nosaltres volguem

Pacman

Añade el jeugo pacman

Canviar el tamaño del juego

f) Altres tasques administratives Com a administradors del portal joomla hem de fer diverses tasques d'administració, gestió i manteniment. Una d'elles és la gestió de backups del sistema, que és el que farem a continuació. La gestió de backup de joomla es realitza amb una extensió que no ve incorporada per defecte (podeu seguir el capítol 5 del llibre “Aplicaciones web”). Hem de: No me funciona •

Baixar de http://www.akeebabackup.com/ el paquet akeeba backup core que correspongui amb la versió de joomla que tingueu instal·lada

Instal·lar l'extensió

Un cop instal·lada realitzarem una còpia de seguretat completa del portal (inclou la base de dades i els fitxers). Aneu a Components → Akeeba backup i feu el següent: •

Executeu el wizard per tal de que el programa determini la configuració de paràmetres més adequada per fer el backup

Configureu el backup si fos necessari (verifiqueu a on es desa la còpia) a l'apartat de configuració

Un cop fet això executeu la còpia

Quan acabi, aneu a “Administrar fitxers de backup i respongueu les següents preguntes: •

Quina grandària té el backup

Quant temps s'ha trigat a fer la còpia?

Com s'anomena el fitxer a on s'ha desat la còpia?

Feu una captura de la pantalla des d'on heu estret aquesta última informació:

g) Presentació del vostre portal Procedireu a presentar el portal que heu realitzar, tant per aprendre col·lectivament com heu desenvolupat els aspectes més lliures de l'apartat f, com per preparar la presentació del mòdul de síntesis. Cadascun de vosaltres disposa de 10 minuts per preparar la presentació, presentar i respondre les preguntes del professor i/o dels companys. En aquest cas no cal preparar la presentació amb cap eina de presentacions, però haureu de: •

Ensenyar i explicar el mapa web del vostre lloc, explicant les seccions i categories que heu implementat

Demostrar la funcionalitat general del portal

8


Explicar les extensions i mòduls utilitzats, i si fos el cas, comentar algun detall, problema o característica d'instal·lació o funcionament.

2.5-1P-2I-2R · V2

9

sdf  
sdf  

sdfsdfsdfdsfdsfsdf

Advertisement