Page 1

portfolio carli | D. date.2002_2008 pag_79


PORTFOLIO CAR LI | D. 2002 TOT EN MET 2008 AMSTERDAM


2004

patty_pag. 8 blouse + pag. 6 2002

typo_pag. 14

beleef opera pag. 12 2005

quasi_pag.16

vnokovo pag. 19 2006

crossing border_pag. 22

doe maar pag. 25


het lot_pag. 42

thailand_pag. 36 upcoming choreographers pag. 48

2007

64%_pag. 62 michels 72dpi pag. 50

is er iets? je zit nooit meer aan me. pag. 70 2008

eindexamen pag. 77

I N HOU DSOPGAVE

schaduw is pijn pag. 32


B LOUSE + ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


PATTY ||||||||||||||||||||||||||||||||


B E LE E F OPE RA |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| DEZE SPREAD IS ONTWORPEN VOOR DE HAAGSE UITKRANT. OM OPERA MEER NAAR DE HUIDIGE TIJD TE TREKKEN EN MINDER KLASSIEK TE MAKEN ZOALS DE MEESTE MENSEN HET MISSCHIEN ZULLEN ZIEN, HEB IK ORNAMENTEN OP EEN KOPTELEFOON GEPLAATST.


TYPO 05/06 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


QUASI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


VNOKOVO ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| DEZE MONOCHROME SERIE IS GEBASEERD OP EEN 3-WEEKSE VRIJWILLIGERSPERIODE IN VNOKOVO, RUSLAND. IN DEZE PERIODE HEBBEN WE MET EEN GROEP GEWERKT AAN HET OPKNAPPEN VAN DE FUNDERING VAN EEN WEESHUIS. DIT PROJECT BESTAAT UIT EEN AANTAL OBJECTEN, DIE IEDER VOOR EEN ASPECT VAN DEZE PERIODE STAAN. ELK OBJECT BESTAAT UIT ÉÉN KLEUR EN VORMT SAMEN MET ANDERE OBJECTEN EEN AFBEELDING VAN MEZELF TERWIJL IK AAN HET WERK BEN.


C ROSSI NG B OR DE R |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| CROSSING BORDER IS EEN FESTIVAL IN DEN HAAG MET EEN KRUISBESTUIVING TUSSEN MUZIEK EN LITERATUUR. VOOR DIT FESTIVAL WAS EEN POSTER NODIG. OMDAT HET FESTIVAL WIL VERLEIDEN, IRRITEREN EN BETOVEREN BEN IK OP DIT ONTWERP UITGEKOMEN. DE VEER BEVAT AL DEZE ELEMENTEN.


crossing border\2 date.2006 print


DOE MAAR |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| HET BOEKJE ‘DOE MAAR’ GAAT OVER DE BIOGRAFIE, DISCOGRAFIE EN NUMMERS VAN DOE MAAR. IN HET WITTE GEDEELTE IS DE BIOGRAFIE EN DISCOGRAFIE TE VINDEN, WAARNA JE IN HET GELE GEDEELTE EEN HELEBOEL NUMMERS KUNT TERUGVINDEN. HET GELE GEDEELTE IS OP JAPANSE WIJZE GEVOUWEN EN WANNEER JE DE PAGINA’S ZOU OPENSCHEUREN IS DE ZIN VAN HET DESBETREFFENDE LIEDJE TE VINDEN DIE VOOR MIJ HET BELANGRIJKST IS.


SC HADUW IS PIJ N |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ‘SCHADUW IS PIJN’ IS ONDERDEEL VAN DE EDITIE TOEN/NU/LATER. DEZE ETSMAP IS GEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN DE DOCUMENTAIRE ‘ECHOES OF WAR’ VAN JOOP VAN WIJK. DEZE DOCUMENTAIRE GAAT OVER DE HERINNERINGEN VAN KINDEREN AAN DE OORLOG EN WAT VOOR TOEKOMSTDROMEN DAT MET ZICH MEEBRENGT. IN DEZE EDITIE WORDEN DE HERINNERINGEN IN HET ZWART VERBEELD EN HET ONSCHULDIGE DEEL VAN HET KIND EN DE TOEKOMST IN HET BLAUW. DE TUSSENBLADEN ZIJN BLINDDRUKKEN VAN DE SCHADUWEN VAN DE ETS ERVOOR EN STAAN VOOR DE PIJN DIE BLIJFT. SCHADUW STAAT VOOR DE PIJN DIE ALTIJD AANWEZIG IS, SOMS DUIDELIJK, SOMS ONDUIDELIJK, MAAR ALTIJD ONTASTBAAR. DE MAP BEVAT OP HET EINDE EEN LICHTBOLLETJE DAT IN DE VOORKANT VAN DE MAP GEDRAAID KAN WORDEN OM WAT LICHT TE BRENGEN IN HET LEVEN VAN DE KINDEREN.


schaduw is pijn\barb date.2006 ets


bies


THAI LAN D


||||||||||||||||||||||||||||


U PCOM I NG C HOR EOG RAPH E R S |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| DIT IS EEN VOORSTELLING DIE VOOR DE VERANDERING DOOR DANSERS WORDT GEMAAKT.


M IC H E LS 72DPI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| MICHEL WORTMAN SCHRIJFT OVER DAGELIJKSE GEBEURTENISSEN OP ZIJN WEBLOG EN AANGEZIEN HIJ EEN FLINKE LIJST MET VERHALEN HAD GESCHREVEN, WERD HET HOOG TIJD OM DEZE TE BUNDELEN. DE BUNDEL HEEFT DE NAAM ‘MICHELS 72 DPI’ GEKREGEN, OMDAT ZIJN VERHALEN NORMAAL GESPROKEN ALLEEN MAAR OP 72 DOTS PER INCH TE LEZEN WAREN. DPI STAAT IN DIT BOEKJE VOOR ‘DAGELIJKSE PERSOONLIJKE INDRUKKEN’.


Michels 72dpi 72 dagelijkse, persoonlijke indrukken

geschreven door Michel Wortman Utrecht 2003 2004 2005 2006


64 % ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| DIT BOEK IS HET PRODUCT VAN EEN SAMENWERKING MET 20 STUDENTEN EN LAAT VAN IEDER DE VISIE OP DE KONINKLIJKE ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNSTEN IN DEN HAAG ZIEN. HET GEMIDDELDE VAN POSITIEVE VISIES OP DE ACADEMIE IS UITGEREKEND EN KWAM OP 64% POSITIEF, WAT DE TITEL VERKLAART. MIJN VISIE IS OVER HET ALGEMEEN POSITIEF. OP MIJN SPREADS ZIJN DE PROJECTEN WAAR IK NEGATIEF OVER DENK UITGEWIST. JE ZIET NOG WEL EEN GEDEELTE VAN DE OPDRACHTEN DOORSCHEMEREN, OMDAT IK VAN ELKE OPDRACHT GELEERD HEB EN DIT MEENEEM VOOR TOEKOMSTIGE OPDRACHTEN.


IS E R I ETS? J E Z IT NOOIT M E E R AAN M E |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ‘WE WORDEN ALS VOELERS GEBOREN EN TOT DENKERS GEMAAKT’. VANUIT HET GEGEVEN DAT DE MENS VAN NATURE AANRAAKT, HEB IK IN SAMENWERKING MET MARLOU VAN OOSTERHOUT GEPROBEERD DE DOORSNEE COMMUNICATIE TE VERRIJKEN. VOORAL HET VOELEN EN DAARMEE DE TACTIELE COMMUNICATIE TREEDT DAARBIJ OP DE VOORGROND. DE VERSCHILLENDE AFFICHES VRAGEN DOOR MIDDEL VAN LETTERLIJKE TEKSTEN EN TACTIELE KWALITEITEN, OM AANGERAAKT TE WORDEN.


E I N DEXAM E N R SOLVE.N L ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| MIJN EINDEXAMEN BESTAAT UIT HET OPZETTEN VAN EEN EIGEN BEDRIJF MET ALLE BIJBEHORENDE ZAKEN. HET BEDRIJF HEET RSOLVE EN KOMT MET SIMPELE EN HELDERE OPLOSSINGEN VOOR ALLEDAAGSE ONGEMAKKEN (SNEL GROEIENDE AFWAS, CHAOS IN JE GROTE TAS, ETC). JE KAN ZONDER DEZE PRODUCTEN LEVEN, MAAR DAT ZOU JE ZEKER NIET MOETEN DOEN. HET LEVEN IS MOOI EN IK HELP JE OM HET NOG BETER TE MAKEN. NAAST DE 6 PRODUCTEN IS ER OOK EEN WEBSITE, WWW.RSOLVE.NL. DE PRODUCTEN WORDEN ONDERSTEUND MET POSTERS. IN ALLE UITINGEN KOMT HET GEBRUIK VAN EEN VERLOOP TERUG. AAN DE ONDERKANT IS ALTIJD HET ‘ECHTE’ MATERIAAL VAN HET PRODUCT TE ZIEN, DIT OMDAT IK VEEL INTERRESSE HEB VOOR MATERIAAL EN TECHNIEK. DE POSTERS VAN DE PRODUCTEN ZIJN TEVENS DE VERPAKKINGEN, OMDAT OP DEZE MANIER OOK DEZE UITING NUTTIG EN PRAKTISCH IS. DE ANSICHTKAARTEN ZIJN TEVENS TE GEBRUIKEN ALS VISITEKAARTJE.


������������������

������ �����

������� ��������


���������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������ ���������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������������������������


2 WEKEN

3 WEKEN

4 WEKEN

5 WEKEN

6 WEKEN

7 WEKEN

8 WEKEN

9 WEKEN

10 WEKEN

11 WEKEN

12 WEKEN

MET DANK AAN diana eerkens jan van ´t schip

PAPIER biotop rijnbank bankpost hello silk

COLOFON

DU U R VAN PROJ ECT |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||

1 WEEK

13 WEKEN

14 WEKEN


http://www.carli-d.nl/portfolio  
http://www.carli-d.nl/portfolio  

http://www.carli-d.nl/portfolio.pdf

Advertisement