Page 1

1 Februarie 2013 Prys: R4.10 Weekliks meer as 23 400 lesers

Fire misery at school

3

5

The driver of a tractor who was ten times over the legal alcohol limit, caused a serious accident on the De Pan road on Monday afternoon. Local doctor, Ronica Chittigadu, was airlifted to the Millpark Private Hospital in Johannesburg due to the nature of her injuries. Photo: Cerise du Plooy

Merafong bails out of MM’s case

          

5

For all your funeral needs: Burials, Cremations, Tombstones, Funeral Insurance, Cash Policies, Exhumations, Repatriations

We assist with: UNION LIFE, ASSUPOL, GBA, OAK, Metropolitan, Prosperity, ZCC, UASA, Bank Policies. WE COLLECT UNION LIFE PREMIUMS


2

Carletonville Herald

1 Februarie 2013

Beweerde graf, lokomotiewe bots

Die Carletonville Herald het weer oor ‘n verskeidenheid nuusgebeure in sy uitgawe van 20 jaar gelede, die koerant van 29 Januarie 1993, berig. Die aanklagte van moord en roof teen die KP-KP van Ventersdorp, mnr. Manie van Vuuren, is tydens ‘n kort hofsitting teen hom teruggetrek. Die opdrag van die Prokureur-Generaal het gelui dat hy weier om op daardie stadium te vervolg. Hy het egter opdrag gegee dat ‘n formele geregtelike ondersoek na die dood van mnr. Van Vuuren se vrou, Hermien, gehou word. Mev. Van Vuuren is op 25 April die vorige jaar op die egpaar se kleinhoewe by GoudvlakteWes in haar slaapkamer met haar eie vuurwapen geskiet. Sy is later in die Carletonville Hospitaal dood. Welverdiend was die middelpunt van belangstelling van internasionale en plaaslike persmanne toe ‘n beweerde

graf agter die polisiestasie opgegrawe is. Twee lokomotiewe wat goudstof na die goud-aanleg van Wes Driefontein vervoer het, het met mekaar gebots en skade van meer as R1 miljoen is in die proses aangerig. Beide die lokomotiewe se bestuurders het sonder enige beserings ontsnap maar al die waens het omgeval en sowat 200 ton se gouddraende rots het uitgeval. Die lokomotiewe is ook erg in die voorval beskadig. Katgriep was besig om ernstige afmetings onder honde in die omgewing aan te neem. ‘n Bekende veearts op Fochville het verduidelik dat katgriep ‘n bloederige maagderm-kanaalvirus-infeksie is wat dodelik vir honde is. Katgriep is oral teenwoordig in die veld, aan motorbande en in die tuin. Juis daarom kan honde katgriep, wat net honde kan kry, opdoen indien hulle nie ingeënt is

nie. Vyf werknemers van Western Deep Levels is dood na ‘n grondstorting wat op 25 Januarie plaasgevind het. Die grondstorting het op 110 vlak, sowat 3 300 meter onder die grond, plaasgevind. Drie ander werknemers is ook in die voorval oorlede. Die grondstorting was die gevolg van ‘n aardskudding wat 3,3 op die Richterskaal gemeet het. Goedkeuring was reeds in beginsel aan die dorpsraad van Khutsong gegee vir ‘n lening om ‘n tussentydse oplossing vir die dorp se rioolprobleme te vind. Die administrator van Khutsong, mnr. Chris de Beer, het gesê belugters sal bo-op die watervlak in een van die riooldamme aangebring word om die uitvloeisel vanuit die dam te suiwer. Die Dorpsraad het het aansoek gedoen vir ‘n lening van R508 000 by die Nasionale Behuisingskomissie om die projek te

Extension 5 residents assisted by Carletonville Police for assisting residents of the Adele Louw new Khutsong Extension 5 with According to the police in Car- their crime problems. The Herald reported last letonville, they are responsible week that residents of the new Khutsong Extension 5 were unhappy about the fact that there is no crossing at the railway line between Extension 5 and the rest of Khutsong. The Extension 5 residents mentioned that amongst other things, they struggled to get hold of the police because police vehicles also cannot cross the railway line. The spokesperson for

the police in Carletonville, Sergeant Busi Menoe, however told the Herald this week that the residents of Extension 5 are under a misconception as it is in fact the Police in Carletonville who have to combat crime in Extension 5. According to Menoe, Extension 5 falls under the Carletonville Police’s Sector 3, which includes Welverdiend. Extension 5 residents who want to report crime, can thus contact the Carletonville Police Station at 018 787 9300/15/16/17. Those in need of urgent assistance can also contact the Sector 3 vehicles on standby at 071 675 7197 or 071 675 7198.

befonds. ‘n Inwoner van Carletonville wat spog met ‘n boontjiepeul van bykans 'n meter lank, het vertel dat hy en sy vrou slegs twee van die peule nodig het om ‘n heerlike kooksel boontjies te maak. Mnr. Johan du Toit van Kaolinstraat 59 het vertel dat sy pa die vorige jaar vir hom saad van die vreemde Jaardtboontjieplante gegee het. Die langste boontjiepeul, wat 36 pitte bevat, was 94 cm lank en kon volgens Du Toit nog langer word. Du Toit wou die boontjieplant veral vir saad hou omdat verskeie Kapenaars al saad by hom wou hê.

By-election around the corner Adele Louw Residents of Ward 28 in Carletonville will soon have to vote in a by-election for this area. According to Mr Hein Bredenkamp of the IEC (Independent Electoral Commission) a by-election will be held in the ward after the current councillor, Ms Valerie Jansen van Vuuren, recently retired. The by-election will be held on 6 March and residents of this ward will be able to vote at Jongspan Primary School and Wonder-

fontein High School. In the meantime, a special registration weekend will be held this coming weekend to make sure all possible voters in this ward are registered for the election. Residents of this ward will be able to register or check their registration details at the sites of two votings stations on Saturday, 2 February and Sunday, 3 February. The registration points will be open from 08:00 until 17:00 on both days. “We urge all residents of this ward to make sure that they are registered,” Bredenkamp added.

Super

H/v Aster & Lobeliastr, Carletonville. Tel: 018-787-5588 (Agter Kwikfit)

SLAGHUIS SPECIALS!! GEWONE MAALVLEIS

- R46-00 P/kg

SOPVLEIS, BEESNEK

- R38-50 P/kg

BEEF CUBES “A” STEW - R39-50 P/kg BEEF CUBES “C” STEW - R36-50 P/kg T/BONES

- R58-00 P/kg

CHUCK

- R49-50 P/kg

T/STEAK

- R49-50 P/kg

BOEREWORS

- R49-00 P/kg

VOORKWART

- R39-50 P/kg

½ OF HEEL LAM

- R59-50 P/kg

LAM RIB, SKENKELS, NEK

- R58-00 P/kg

BESIGHEIDS URE/ HOURS Mon - Fry: 8:15 tot 17:15 • Sat: 8:00 tot 13:00

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein. Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetgewing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie.

Herald Senior bestuurder: Thys Foord Redakteur: Hennie Stander Nuusredakteur: Adele Louw

Rekeningnavrae: Verslaggewers: Denise Oliphant Cerise du Plooy Tel. (018) 293-0750 Vincent Mofokeng Faks: (018) 293-0759 Advertensie: E-pos: cherald@iafrica.com Ronel Potgieter Bus 450, Carletonville, 2500

Administrasie: Liz Berry

Sirkulasiesyfers word deur die Sirkulasie Oudit Buro (ABC) gewaarmerk. Moenie enige ander syfers glo nie. Jan tot Mart 2013: 6 085

Tel: (018) 788-6693 Fax: (018) 787-5655

Gedruk deur Paarl Coldset (Edms) Bpk, 83 Heidelbergslaan, City Deep.

Delivery:

Service centre: Tel. 086 188 8989 E-pos: assistance@onthedot.co.za Opperating hours: 08:00 - 16:30 Delivery services: Curvin Johnson (Area mananger) 071 606 0825 curvin.Johnson@onthedot.co.za

No. 2037

Ombudsman Volgens die redaksionele beleid van die Carletonville Herald verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg. Stuur asb. kommentaar en inligting oor die regstelling van foute aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by george.claassen@media24. com, of bel hom by 021 851 3232 of 083 543 2471. Indien ons nie voldoen aan die vereistes van ons eie en die Suid-Afrikaanse Perskode nie, kan u ook die SA Persombudsman kontak by 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 of e-pos aan ombudsman@presscouncil.org.za. According to the editorial policy of the Carletonville Herald, we invite you to comment on mistakes in the newspaper and shall correct significant errors as soon as possible. Please send information on mistakes to the ombudsman of Media24’s Community Press, George Claassen, at george.claassen@media24.com, or call him at 021 851 3232 of 083 543 2471. If we do not fulfil the requirements of our own or the South African Press Code, you can also contact the SA Press Ombudsman at 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 or email to ombudsman@presscouncil.org.za.


1 Februarie 2013

Carletonville Herald

877 children without ablution facilities

3

Cerise du Plooy 877 learners from Khutsong have to attend school without ablution facilities. The ablution blocks at Phororong Primary School burnt down in an accidental fire. Mr Headman Zulu, the caretaker of the school, stood with tears in his eyes as he told of the disastrous event that took place on Thursday, 24 January. Zulu, who has worked at Phororong for 27 years, made an open fire on the ground to burn garbage approximately 10 meters from the building that caught alight. Although Zulu did not elaborate on why he burned it there, a reliable source confirmed that this was done, due to the fact that council had removed the garbage container into which Zulu was meant to dump the school’s rubbish. “The garbage Headman burned was a fair distance away from the bathrooms, it really was just an accident,” Mr Broody Mbathu, the school’s principal told the Herald. What leaves everybody, especially the learners, inconvenienced now, is the fact that the 887 children need to attend school every day without proper ablution facilities. Mbathu says that this is a massive problem. “Disaster Management said that we would receive mobile toilets from them by Friday, 25 January” a frustrated Mbathu told the Herald on Tuesday, 29 January. “We waited, but nothing was delivered. We even stayed at the school a bit later on Friday with the hope that something would arrive.” Mbathu and members of his staff waited in vain, as nothing was ever delivered. “We have now started renting four mobile toilets from Khutsong local businesses, because that is what we can afford right now, but as you can imagine, it is not nearly enough.” Zulu and a member of the local Fire Department, Ms Gadifele Magagula, accompanied the Herald to the place where the fire broke out and

Just one of the many toilets at the school damaged buy the fire. Pho-

Headman Zulu explains to Gadifele Magagula how exactly the flames spread. Photo:

to: Cerise du Plooy

Cerise du Plooy

ke through the glass windows of the block and then spread into the building, destroying every last toilet, burning the doors the wooden roof-beams to cinders. “I feel so bad,” Zulu explained. “A lot of the community members of Khutsong have blamed me and said that I intentionally set the building alight.” A fragile-looking Zulu says he Headman Zulu shows Gadifele Magagula of the Carletonville Fire De- would never do partmet how the flames entered the ablution blocks and the damage that. “I have worthey did. Photo: Cerise du Plooy ked at this school for 27 years, and an emotional Zulu started explaining. it is here that I receive my money and It seems the flames from the garbage am able to provide for my family. “Why would I purposely harm the that Zulu was burning spread through loose, dead grass on the ground. The children and burn down and cause exgrass caught fire and the flames spread penses to the place that I need to survito an enclosure containing hundreds of ve?” The Herald called Mr Elias Koloi, plastic school chairs. “The plastic set executive manager of the WRDM (West alight and burned so quickly,” Zulu ex- Rand District Municipality) regarding plains. Due to the fact that the enclosu- the incident, and to ask why the Dere containing the chairs is directly be- partment of Disaster Management had hind the ablution block, the flames bro- promised the school mobile toilets but

The four mobile units which are the only toilet facilities available to 877 children at Phororong Primary School now. Photo: Cerise du Plooy

never delivered. “There is no way Disaster Management can give this school toilets,” he said. “This is not a life-threatening matter, and we only attend to life-threatening situations, because we consider those disaster. “The school and the Department of Education can get together and devise a plan to get more toilets , “ Koloi said. “We did not promise toilets and will not be delivering.” Koloi says that people misunderstand the role of the Department of Disaster Management. “We only provide for people in life-threatening situations, or where they are prevented from physically going on with their lives because of situations preventing this.”

Bejaarde man in ongeluk by kruising beseer

Hewige skade is tydens die ongeluk aan die Volkswagen Polo se deur aangerig. Foto: Cerise du Plooy

Cerise du Plooy ‘n Bejaarde man is Maandagaand, 28 Januarie, in ‘n motorongeluk by die groot vierrigting-kruising van Annanweg en Kaolinstraat beseer. Die ongeluk het plaasgevind toe ‘n man in ‘n swart Toyota Corolla na bewering versuim het om by die rooi lig in Kaolinstraat te stop en toe in die swart Volkswagen Polo van die bejaarde man vasgery het. Hoewel daar teen druktyd nie vasgestel kon word wie die beseerde man was nie, kon die Herald vasstel dat hy ‘n inwoner van Carletonville is. Hy het ‘n kopbesering opgedoen, en is deur ER24 van Carletonville na Krugersdorp Privaat-hospitaal geneem. Teen druktyd is daar vasgestel deur mnr. Nicolhas Kennedy van ER24 wat die man op die toneel behandel het, dat hy stabiel was. Die polisie het ook ‘n saak van roekelose of nalatige bestuur teen die ander voertuig se bestuurder geopen.

Die Polo is aan sy passasierskant getref teen 'n hoë spoed. Foto: Cerise du Plooy


4

Carletonville Herald

SMS

jou mening/your opinion

1 Februarie 2013

45517

SMS’e kos R1,50

Die Herald behou die reg om sekere SMS’e nie te plaas nie. Weereens is daar ‘n motorfietsryer dood a.g.v. ‘n motoris wat altyd haastig is en stoptekens verontagsaam. Wanneer gaan stoptekens gehoorsaam word in Fochville? Welcome back Charmaine, we all love you and support you. Thanks to you, Oberholzer, Slaghuis, Carletonville Fresh Meat and Sircles. Thank you for your recent generous gift of meat to the SPCA of Carletonville, Westonaria and Randfontein. Your commitment to helping animals in our community is appreciated. Again, thank you. Sincerely, Martin Venter. Ai dis ‘n skande dat daar steeds mense by begraafplaas blomme van graftes steel. Dit het ‘n vorige keer ook gebeur! Nuwe blomme wat ek Kersdag op my oorlede man se graf gesit het, is weereens gesteel! Kry jy nie skaam wat van dooies se graftes steel nie? Jy sal eendag rekenskap moet gee! Skaam jou! Wees gewaarsku,moet nie kontant of bankkaarte of bestuurslisensie of beursie in handsak wat oor jou skouer hang, dra nie. Sakkerollers is baie bedrywig in die dorp, maak nie saak in watter winkel jy inkopies doen nie. Moet geen terugvoering aan hul gee wanneer hulle jou aandag wil aftrek nie! So, wees altyd bewus wat om jou aangaan. Trane kom te laat, vra my, ek het ondervinding! Lekker om te lees daar is nog mense wat omgee, baie dankie aan mnr. Etiene Dempers wat die pad vir ons Welverdieners reggemaak het, ons waardeur dit opreg, Welgedaan! Inwoner. Leke slapies lief julle Jackie mammie xxxx Ek wil net vir die man sê wat in Platinumstraat bly. Ek sê vir jou God slaap nie, skop nou weer eenkeer daai ou onskuldige worshond en mag jou voet afval. Sies, weet jou vrou wat jy doen as sy nie daar is nie. Vrou word wakker. Die hond het nie ‘n kans teen sulke boewe nie. Nee wat Mev, jy gaan nooit leer nie. Jare

se kuier en naweke weg. Saambly en ‘n vakansie by die see. Vriende en nabye familie word ontmoet. Nou smeer almal saam alles toe? Sjoe, tye het regtig verander. Ek wonder of ek ook daarmee sal kan wegkom. Ons sal dit baie waardeer om vinniger en beter terugvoering te kan kry van krag wat ons moet SMS, dan vat hul solank om dit terug te stuur of ons hoor net niks van ons krag nie. Ons het net altyd probleme met Fochville-munisipaliteit, selfs my water word vir 4 maande nooit gelees nie dan as mens ‘n rekening van ‘n R1 000 kry, wat onmoontlik is, wat daar net geskat word. Sal dit waardeer as julle daarna sal kyk in die vervolg. Kan ek net vra: Die kontrakteur of dan die persoon wat leë erwe se gras sny en skoonmaak, is hul nie veronderstel om die grassnysels en gemors op erwe te verwyder nie? Of moet dit nou maar deur die wind rondgewaai word tot in ons mense se erwe ? Juan Prinsloo, baie dankie vir jou flinke, uiters netjiese, professionele diens wat jy gelewer het met die installasie van ons DSTV! Jou werk is van puik gehalte! Dankie Vra die onderwysdepartement hoekom geen Senior of Junior hoërskoolkind 0 vir ‘n opdrag mag kry nie. Hulle word gesoebat om werk in te gee, anders is onnies in die sop. Geen wonder hulle is nie reg vir universiteit nie.Onnie. ‘n Snikkende seuntjie loop aan die buitekant van die skool gedurende skooltyd - wat het gebeur? Kan adverteerders nie leer of onthou om in hul advertensies te meld Potch of C/ville nie? Groot asb. en dankie Bella Bester. Asseblief hoekom moet ons asblikke met wiele in strate omgegooi word en meters van ons huise af gelos wordas die vullis verwyder word op ‘n Woensdag? Ons betaal vir die dienste! Daar is nou al baie gekla oor die asblikke. Kan iemand hierdie mense reg help? Asseblief? Gatvol van Oberholzer. A sincere thank you for all the prayers and well wishes for Koos Griffiths wit-

hout the love and support from our children, grandchildren, family and friends the road to recovery is impossible. God Bless. Koos and Sharon. Kan die persoon wat ‘n Labrador en bruin hond wat elke oggend ses uur by Danie Theron Skool rondloop asb. sy honde in die erf toemaak. Taxis gaan nog ‘n ongeluk hier maak en kinders verpes hulle. The people in Carletonville amaze me. They have the whole week and a Saturday to work on their cars and to make a noise but they will choose a Sunday afternoon. They have no consideration for other people. What has happened to Sunday being a day of rest? Thank you my Executive Mayor for keeping Fochville so clean, good maintained roads, sidewalks, sportfacilities: bowling, tennis, cricket, rugby, swimming, water, sewer, electricity,waste removal for all! When can your R1m+ED’s also include the same in their program for Greenspark, Kokosi, Wedela, Blybank, Informal-Rural and Khutsong-Khutsong-Khutsong-Khutsong-KhutsongKhutsong. ISNOD2-Merafong. Al weer ‘n naweek sonder water in Welverdiend,wanneer gaan iemand iets begin doen? Die stadsraad is pateties man, maar almal moet betaal, is dit nou maar ons lot met die klomp ANC verkose patetiese regering en stadsrade? Hi, julle met die hoenderhaan wat vanaf 1 uur begin kraai elke oggend in die omgewing van Steynstraat in Focville moet asb. met hom ‘n plan maak of ek maak ‘n plan met sy baas. Dit hou nie net vir my wakker nie, maar werk erg op die oumense wie se kamer langs die huis se agterkant is waar hy vanaf 1 uur begin kraai . Of hulle is erg doof of hulle kamers sit voor hulle huis. Ek kan dalk my kop verloor agv moegheid en hulle gaan aanrand want ek werk en dit werk erg op die oumensies se senuwees. Dit gaan vir maande so aan. Graag wil ek weet waar is die verkeersmense? Sien elke dag hoe mense u-draaie maak waar padtekens op is om nie U-draai te maak nie. So word ongelukke veroorsaak. Vra maar net.

The 1ton panels of the concrete pallisade between old Kokosi and cemetary is falling over and will kill our children - Exec Mayor &Councilors instruct/replace/fire your (R1mil+/ annual) Executive Directors but rectify before close of bussiness, it is your responsibility to safeguard the residents in Merafong jurisdiction. Be pro-active and safe lives. I thank you in advance. Yours, Isnood-Ikokosi. Berig oor ‘Wat gaan van ons atletiek word’, net vir jou informasie is julle heel jaar deur besig om klubatletiek te oefen wat inmeng met skole se wintersport. Kinders word gedreig deur klubatletiekafrigters om nie aan wintersport deel te neem nie want volgens jou nie ‘n toekoms vir hulle kan bied nie. Dis kinders, laat hulle toe om self te besluit wat hulle wil doen en hou op om hul plesier daaruit te verwyder. Ou krom en dom oompie van Eurekapark gebruik die toilet en nie buite by die boom nie. Slange seil in die bome rond en oë sien en die ou tannies se harte is nie meer so goed nie. Welcome back Charmaine we all love you and support you. Build It Fochville should pay the ex employee what the company owe him. Shame on you build It! Ek wil graag die volgende mense bedank wat my bygestan het na my motorongeluk op Saterdag 26 Januarie 2013. Willie van Carletonville Towing, Brenda Naude, Wayne en vrou, Casper en vrou, Chris en Dinkels, Aubrey. Nie gedink daar is nog sulke goeie mense nie. Dankie vir al julle hulp en ondersteuning. Tanya en Dave. I would like to give a huge thanks to the Carletonville Paramedics en Dr Dawid Ulmelur at Potch Hospital Emergancy Unit. They all attended to me when I was in a car accident on Sat. 26/01/2013. Thank You All. Tanya en Dave. Ons wil net Carletonville-hospitaal se ongevalle-eenheid se dr. en personeel bedank vir die puik diens wat Piet Vrydag ontvang het tydens sy hart-aanval. Dan die ambulanspersoneel wat hom Jhb. toe vervoer het, Ons waardeer dit.

Laaste week vir Desember-bruidspare

Lesers wat in Desember getrou het, het nog net dié week om vir die Herald se bruispaar van die jaar-kompetisie in te skryf. As gevolg van groot belangstelling is die sluitingsdatum vir dié maand se kompetisie tot Vrydag 1 Februarie aangeskuif. Stuur vir ons ‘n kop-enskouers-foto waarop julle die mooiste glimlag op jul groot dag. Maak seker dat jul name, troudatum asook kontaknommers agterop geskryf is. Foto’s kan by die Herald se kantoor ingehandig word of na adele.louw@mooivaalmedia.co.za gestuur word. Paartjies wat per e-pos inskryf, moet egter seker maak dat hul volledige kontakbesonderhede saam met die foto gestuur word. Lesers moet seker maak hulle koop gereeld hul koerant, want hulle kry na afloop van elke maand se inskrywings die geleentheid om vir hul gunstelingbruidsfoto te stem.

SMS jou mening na 45518 SMS’e kos R1,50

Isak en Michelle Smith - 29 Desember

George en Theona Kleynhans - 22 Desember.


1 Februarie 2013

Carletonville Herald

Municipality bails out in MM’s case

Adele Louw After several unsuccesful attempts to again postpone the case, the Merafong municipality decided not to oppose the case against its appointment of Mr Maxwell Mabaso as its new municipal manager this week. A fierce battle has been raging since March last year between the Merafong City Local Municipality and SAMWU (South African Municipal Workers Union) over the appointment of Mr Nhlanhla Maxwell Mabaso as the new municipal manager for Merafong. SAMWU proceeded to take the municipality to court over the matter and Mabaso’s appointment has been on ice ever since. Although a landmark interdict was given against the municipality, stopping them from appointing Mahlangu, the matter has been dragging on as the parties had been waiting for a final court date to settle the matter once and for all. According to the provincial organiser for SAMWU deployed in the West Rand region, Mr Giyani Makamu, the Merafong City Local Municipality contacted the union’s legal representatives on 24 January indicating that it wanted SAMWU’s case against the municipality for Mabaso’s appointment postponed. The reason given, according to Makamu, was that the municipality wanted to make a settlement with Mabaso over his failed appointment. “We refused to accept this as it would have meant that the municipality would have used taxpayers money to give Mabaso a golden handshake in or-

der to sort out the matter,” Makamu told the Herald on Monday. According to him, the municipality came with another request the next day, asking that the case should be postponed for them to get a new legal team. SAMWU however did not heed to this request, saying that they would only meet with the municipality on the court date that was set out in the Labour Court in Johannesburg for the matter on Tuesday. On this day, the municipality officially asked whether the matter could be postponed for them to get new legal representation. “They even indicated that they would pay out legal costs if the case was postponed. We refused this, citing the fact that the municipality would only use taxpayers money again to try to settle their mistake,” Makamu added. After hearing that the case would not be postponed, the municipality decided not to oppose the issue further during the hearing. Although only SAMWU thus made use of the opportunity to have their case heard, judgement in the case was reserved for a later date, which was unsure by the time of the newspaper going to print. Various problems According to SAMWU’s legal arguments the Merafong municipality did not examine candidates that it interviewed for the position of Municipal Manager on their honesty. integrity and ethics, despite the fact that such questions were important to determine whe-

ther a candidate was suitable for the position according to the Municipal Systems Act. The Merafong Municipality also did not consider the 2009/2010 Auditor General’s report of Sìsonke Munìcipalitv in rural KwaZulu-Natal, Mabaso’s previous employer. According to this report, the Sisonke Municipality incurred irregular expenditure amounting to R351,9 million as a result of contracts awarded to suppliers which contravened municipal supply chain management regulations. The municipality also incurred unau thorized expenditure amounting to R65,1 million after the municipality spent more money than it had budgeted for. As a result of this, the AG indicated that there is “the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt on the municipality’s ability to operate as a going concern”. Some of the other problems listed by the AG, were that the municipality had given contracts to service providers whose tax matters had not been declared by SARS to be in order, that construction contracts were awarded to contractors that were not registered with the Construction Industry Development Board, that awards were made to providers whose members are in service of the municipality and that “material misstatements to property, plant and equipment, general expenditure, liabilities and other disclosure items were identified by the auditors and subsequently corrected.”

is drawing to an end and is looking forward to hearing the judgement,” Makamu told the Herald Tuesday afternoon. He added though that the municipality has to sort its appointment of a new MM as there is currently no stability within the municipality because it does not have a long-term manager. Several officials from within the municipality as well as officials from outside the municipal area have acted in this position since the legal battle started, as no official was allowed by legislation to act in as municipal manager for more than three months at a time. The municipality had indicated earlier that it was not prepared to comment on the matter as it was considered to be sub judice.

All still not in order “SAMWU is very happy that this case

Mr Nhlanhla Maxwell Mabaso. Foto: Ayanda Elephant - Kokstad Advertiser

Tractor driver ten times over the booze limit Cerise du Plooy

The tractor after Chittigadu collided with it.

Photo: Cerise du Plooy

5

A local and well-known female doctor recently fell victim to a road user who was ten times over the legal alcohol limit. Dr. Ronica Chittigadu of Carletonville was driving toward town on the De Pan road on Monday, 28 January. A tractor turned from the veld, where it had been cutting the grass, into the road to allegedly make a u-turn. Chittigadu was too close to avoid the collision and collided with the tractor. Two men, who seemed under the influence when rescue workers, traffic officials and the police got to the scene, managed to escape any injuries.

The accident scene which left a local doctor so injured that she was airlifted to Millpark Hospital

Photo: Cerise du Plooy

They allegedly jumped off the tractor when they saw that it was going to be hit by Chittigadu’s silver Toyota SUV. The tractor the men were riding on was practically split in two, whilst Chittigadu’s vehicle had to be cut open in order to free her from it. Due to the seriousness of her injuries, Chittigadu was airlifted by the Netcare 911 helicopter to the Millpark Private Hospital in Johannesburg where she still was at printing time. Before that she was looked after by paramedics of Carletonville EMS, who took very good care of her. Authorities at the scene suspected that the two men on the tractor were under the influence of something. The driver was tested, using a breathalyzer test, and was found to be 10 times over the legal alcohol limit. The Herald spoke to Mr Jason Chittigadu, Ronica’s husband, on Tuesday morning. “She has multiple fractures,” he said about his wife who was airlifted the previous day. “Thankfully she does, however, not have any head injuries and there is no damage to any of her organs.” “I will be seeking legal advice,” said Chittigadu. “This has inconvenienced us terribly. My wife cannot go back to work right now, there are patients that need to see her.” Another thing that has puzzled Mr Chittigadu is the fact that no cones were put down in the road as a warning that contractors are at work. “They always put out cones to warn motorists of their activities. Now I wonder where the cones were this time. “One of our officers tested the driver of the tractor and found that his alcohol percentage was 0.8, when the legal limit is 0.08,” confirmed Mr Philip Olivier of the local traffic department. The driver was arrested by the SAPS who were also on the scene.


6

Carletonville Herald

1 Februarie 2013

Taalkwessie in Fochville Skole R. de Bruin skryf:

Prioriteite kort aandag Die Herald dra gereeld berigte or swak dienslewering deur die Merafong munisipaliteit. In baie van die gevalle kla inwoners dat wat ookal fout is al vir ‘n geruime tyd probleme skep. Baie keer kom die munisipaliteit se antwoord op die probleme daarop neer dat daar nie genoeg geld is om alles te doen op presies die wyse waarop inwoners dit wil hê nie omdat dienslewering aan ‘n groot getal inwoners gelewer moet word. Die afgelope week het dit egter aan die lig gekom dat die munisipaliteit wel genoeg geld het wanneer dit hom pas. Volgens die munisipale werkersunie, wat verlede jaar met 'n hofsaak begin het om die munisipalitiet te probeer keer om ‘n nuwe munisipale bestuurder, wat volgens hulle onbevoeg vir die taak is aan te stel, het die munisipaliteit die afgelope week blykbaar aangedui dat hulle die saak tot ‘n einde wil bring deur geldelik met die persoon wat hulle in die pos wou aanstel, te skik. Die munsipaliteit wil dus vermoedelik ‘n groot klomp belastingbetalersgeld aan iemand oorbetaal wat nog nie ‘n dag se werk vir Merafong gedoen het nie. Die rede hiervoor is dat dit die maklikste wyse is waarop die probleem van die voortslepende hofsaak tot ‘n einde sou kom. Die munisipaliteit gee dus nie om om vinnig van dieselfde geld te wil uitpluk waarmee hulle verseker baie inwoners sou kon help nie. Hoewel dit nie seker is hoeveel geld so ‘n skikking sou behels nie, kan ‘n mens seker wees dat die beplande munisipale bestuurder nie met kleingeld tevrede soul wees nie... anders as die publiek van Merafong wat maar keer op keer afskeep-diens moet aanvaar. Dié sage bewys net weereens dat die munisipaliteit dringend aan hul prioriteite aandag sal moet gee.

Na aanleiding van mnr. Niekie van den Berg se skrywe (25 Jan.) U bydrae tot hierdie kwessie is nie ietwat laat nie (dit het per slot van sake reeds in 2010 begin!), maar aangesien u bloot ander se opinies aanhaal, ook waardeloos. Ek wil spesifiek verwys na u opmerkings oor die “ooreenkoms” rakende Laerskool Losberg en die bou van ’n Engelse hoërskool. As u die moeite gedoen het om nie net een kant van die saak aan te hoor nie, sou u dalk die volgende ontdek het: Losberg was nooit deel van hierdie “ooreenkoms” nie - daar is sommer namens hulle besluit, asof hulle irrelevant is. Ek en die destydse voorsitter van Losberg se Beheerliggaam, mnr. Roos, het wel, na die ooreenkoms tot ons kennis gekom het, ’n vergadering met die Onderwysdepartement belê. Daartydens is ons ingelig dat ons ons nie moet steur aan hierdie ooreenkoms nie en dat dit, deur die dept., as net een van die voorstelle (daar was ander ook) beskou word. In ’n opvolgvergadering het ons die dept, spesifiek gevra oor die planne om ’n Engelse hoërskool te bou. Ons is in geen onduidelike terme meegedeel dat die departement, ten minste op die kort- en mediumtermyn, geen sulke planne

Ons speel weereens nie in die wedstryd nie

L.J Nel skryf:

Hierdie brief verwys na die jaarlikse begrotingsproses soos voorgeskryf en nagevolg deur die Merafong City Plaaslike Munisipaliteit. As ek korrek is moes die wyksraadslede reeds deur middel van die verkose wykskommittees en deur openbare deelname die insette van die inwoners van ‘n spesifieke wyk bepaal het en dit binnekort indien en voorlê vir inagneming in die begrotinsproses. Soos gewoonlik het “Die Matrone” en “Jooste van die Noorde” vergeet van die betalende inwoners van Fochville en omgewing. Hulle insette is soos gewoonlik ondergeskik aan die van die nie-betalende vorige benadeeldes, wie se nie-gewaarborgde kruisies by die stembus belangriker is. “Die Matrone” en “Jooste van die Noorde” moet dalk begin om meer aandag aan die betalende inwo-

His Presence fills our emptiness Daphne van Heerden The Holy Spirit labours ceaselessly to establish intimacy between ourselves and the Lord Jesus. Someone once said that intimacy means “into-me-see.” Intimacy means secrets shared. The Father sees us in secret and establishes within us the “secret place of [His] presence” (Ps. 31:20), where those who fear Him can always find Him (Ps. 27:5). The mystery that had been hidden has now been revealed to us. It is this: The one who is the visible image of the invisible God, in whom all the fullness of the Godhead dwells, in whom eternity lives and breathes, the one who rose from the dead, Creator, Saviour, Redeemer, who holds all creation together in Himself, the Head over all aut-

het nie! As dit in elk geval waar is dat die dept. geen beswaar teen ’n Afrikaanse skool het nie, waaroor gaan die hofsake tussen hulle en Fochville Hoërskool dan? Gaan kyk ’n bietjie wat voer die dept. daar aan! U opmerkings oor “kortsigtige, eie belang en stroomop oogmerke van individue” (ek veronderstel ek is een van hulle), is niks anders as die galbrakery van mense wat slim probeer wees het en toe uitoorlê is nie. Nou wil hulle dit nie erken nie en plaas die blaam op ander! Hoe is hulle uitoorlê? Deur hulself die argitekte te maak van verdeeldheid. Terloops- rakende die druk om (Engelse) leerders te akkomodeer: Hoe is dit moontlik dat ’n skool bereid is om meer as 300 leerders (van Losberg) te akkomodeer in ’n samesmelting (wat hulle graag wil hê), maar hulle “het nie plek” vir selfs een Engelse leerder nie? Laastens- U is welkom om my te kontak as u dalk belangstel in ’n meer voledige prentjie van die probleem. U sal dan ook uitvind dat hierdie “stroom-op individu” die een is wat in 2010 die skole saamgeroep het en ’n samewerkingsooreenkoms op die tafel geplaas het. Ek sal u met graagte inlig oor hoe dit toe skeefgeloop het toe sekere rolspelers besluit het dat hulle eerder die “inisiatief” wou neem.

hority, the one who holds the first place in all things, the Son of the Father’s love … who is victorious, radiant, magnificent, mighty and matchless … Has chosen to place all of His fullness inside of us. He lives in us! That is why I can personally say that His glory far outweighs our suffering. In our sufferings we die to ourselves and we come to a transparent place where He can reveal to us all He is in us. He said of His suffering and death not that He will be crucified, but that He will be glorified! Christ in us is this hope of glory! Christ is our life. We are invited to share life with Him. He is all-sufficient. He will break every chain that keeps us from intimacy. He triumphs over death. When we sink ourselves deep into Him and start walking with Him, seek Him and

Slaggate skep meer probleme Wysneus het die afgelope week ‘n verrassing gekry toe hy vir die eerste keer in ‘n lang tyd op die Bankpad gery het. Hy het skaars uit Carletonville gery toe hy skielik sien hoe die munisipale vulliswa links en regs op die pad begin swenk. Wysneus het eers gedink dat die bestuurder dalk ietsie anders as sy oggend-koffie afgesluk toe. Soos hy self verder op die pad gery het, het dit egter duidelik geword dat die arme bestuurder maar net vir die slaggate in die pad uitgeswaai het. Sommige van die gate is so groot en diep is dat dit ‘n familiemotor maklik ‘n band sal verloor indien die bestuurder nie betyds uitswaai nie. Oral soos Wysneus gery het, het hy ook sakke vullis in die pad, wat vermoedelik afgeval het na mense of vullisvragmotors wat vinnig vir van die gate moet uitswaai, gesien. Wysneus kan al vir ‘n geruime tyd nie verstaan hoekom so min mense nie die moeite wil doen om

chase after wisdom and truth, we will find it and we wil find strength and love. Walking with Him means responding to Him and it means turning a deaf ear to all the philosophies of the world, a distraction to hearing Him. Christ is our rest, our fulfilment, everything else is a shadow to this reality. All of His fullness in us … In Him I am complete. He desires to be present in our lives, in all we do. His very presence in us cancels what was written against us. Jesus Christ is all we now need, He died to the law and was raised as a living person and came to live in us by His Spirit. He fills our emptiness now, forever. Pray: Lord Jesus, in the deepest way possible I desire to know You, even at the depth that You

hul ekstra vullis self by die vullisterrein af te gooi nie maar verkies om dit oral in ons dorp te strooi. Hy dink steeds dié morsjorse is bloot net te lui en onopgevoed om vir die omgewing om te gee. Die feit dat die pad oppad na die vullisterrein nog vol gate ook is, sal beslis nie help om diegene wat oortuig moet word om hul rommel weg te gooi, aan te moedig nie. Kan iemand dus nie, nie net om padgebruikers se onthalwe nie die maar ook Van ter wille vreeslike van ons gate op die omgewing Bank-pad. iets aan die gate probeer doen nie. Intussen hoor Wysneus dat al meer inwoners be-

ners te skenk, want tydens verkiesings is kruisies nie gewaarborg nie!

Van radioman tot komediant L.J Nel skryf: Hierdie brief verwys na Mnr. Niekie “Se Wie” van den Berg se brief in die Carletonville Herald van 24 Januarie 2013. Dit is duidelik uit “Se Wie” van den Berg se brief dat hy geen idee het waarvan hy praat nie. Die woorde “feit”, “realiteit” en “werklikheid” is duidelik afwesig uit sy verwysingsraamwerk. Die woord “onkunde” is egter duidelik sigbaar in sy brief. Ek is van mening dat dit in die toekoms raadsaam sal wees vir “Sê Wie” van den Berg om eers sy feite na te gaan voor hy sy naam krater maak met ‘n brief in die koerant. Onthou egter fluisteringe in jou ore deur individue met verskuilde agendas is nie feite nie! Die Demokratiese Alliansie in have known me. Fochville het onFill my emptiness with Your der sy leiding nie presence and my darkness with die bus gemis nie; Your light. Draw me into mohulle weet nie eers ment by moment intimacy with van ’n bus nie! You … Indien “Sê Wie”, Do you experience Him as “Die Matrone” en stunning, amazing, limitless, “Jooste van die glorious – triumphant and matNoorde” meer bechless? We are invited to share trokke was by die this life with our Maker. belastingbetalenThe wonder is that He is in us de Afrikanergeand we are in Him. Respond to meenskap van Him and let His intimate PresenFochville, en mince increasingly fill you. der by die vorig David in Psalm 114 and 116: benadeeldes geTremble O earth, at the Presence kruip het, sou hy of the Lord … and so I walk in die werklike situthe Lord’s Presence as I live here asie verstaan en on earth. begryp het.

sig is om gemors te herwin. Met dié groen aksie moet Wysneus sy hoed afhaal vir die ouer inwoners van Klub 50, wat sover Wysneus kon uitvind, gereeld rommel herwin. Wysneus het egter die afgelope week ook van ‘n ander soort ‘herwinning’ gehoor. ‘n Kollega het vertel dat sy Maandag verby Leslie Williams hospitaal verby ‘n toneel gery het waar daar vroeër ‘n motorongeluk was. Groot was haar verbasing toe ‘n groep mans, wat vermoedelik iewers naby die ongelukstoneel woon, op die wrak van ‘n beige Renault wat in die ongeluk was, toegesak het en dit met mening wou wegneem sodat dit opgekap en die metaal herwin kan word. Volgens dié mans het die voertuig se eienaar te lank na hul sin geneem om die voertuig na die ongeluk te kom haal en het hulle sommer self besluit om ‘n plan te maak. Nou wonder Wysneus. Indien alle inwoners so graag ‘rommel’ wou verwyder, dink net hoe skoon sou ons area gewees het?


1 Februarie 2013

7

Carletonville Herald

Indigents’ eviction stopped at last minute Adele Louw

kers and was born on the premises in 1968. Although most of the Mooitooi residents are unemployed, some try to make an honest living by gathering rubbish for recycling at the nearby Rooipoort rubbish dump. One or two are employed elsewhere. Except for adults, several children of varying ages also live on the plot. Although some still live in brick houses supplied by the farm’s original owners, many residents stay in shacks.

Fast action by a human rights organisation this week ensured that a group of poor people was not left destitute. Some residents of the Mooinooi housing area contacted the Herald on Monday, indicating that they might be homeless by the end of the week if a court order to evict them from the land were they were staying was sent out. The court order, granted by the Gauteng High Court on 16 January on behalf of trustees of the Titan Trust, on A new lifeline whose land the people are staying, orAfter hearing of the resident’s plight, dered that 23 named people as well as other informal residents currently the Herald contacted Lawyers for Hustaying on Plot 70 Rooipoort, also man Rights, an independent human known as the Mooitooi settlement, be rights organisation. One of the organievicted. The settlement is situated near saton’s legal representatives, Ms Louithe municipality’s Rooipoort rubbish se du Plessis, immediately indicated that the eviction order had been grandump next to the Bank road. The court order authorised the She- ted by a court that was not supposed riff to evict these people if they had not to deal with such a matter. According to Du Plessis, all issues yet vacated the promises by 31 Januadealing with the eviction of people from ry. “I do not know where to go. I have farms or plots had to be dealt with by been staying in this house since the late the Land Claims Court, and not the 1960’s and all eight my children were High Court as in this case. She also indicated that there were born here,” one of the residents, sixtyyear-old Mrs Antjie Letswenyo, told the other problems with the current court Herald on Monday. According to Let- order. Residents older than 60 years swenyo her husband, Duimpie, origi- who had been staying on a property for nally worked for a previous owner of some time, could for instance not be the plot, who also gave them accommo- evicted. In such cases, the owner of the dation in a brick house on the property. property has to reach a settlement with When the farmer and his family howe- these people, which might entail giving ver moved away in 1998 they allegedly them financial compensation so that they could build a similar house elsewleft their former workers behind. According to Letswenyo and other re- here. Du Plessis also told the Herald that sidents they heard during the course of last year that the current owners of the several of the other residents also had plot were planning to evict them from special rights according to which they had to be treated according to law. In the property. Although they heard that a court date the meantime, no-one could be evicted was set for 6 December last year, none without them having an alternative plaof the about 80 people currently staying ce to stay. As a result of this, Lawyers For Huon the plot had the money for taxi fees to get them to the High Court in Pretoria man Rights contacted the legal respresentatives of the owners of the plot and to fight the matter. “We do not even know where the High gave them until late Tuesday afternoon Court is,” one of the residents, Ms Kgo- to agree to give the organisation time to prepare an application asking the motso Phogojane, told the Herald. According to the residents they tried court to set aside the previous judgto get assistance from the Merafong Ci- ment. If such an agreement was not reaty Local Municipality, hoping that the municipality could assist them with ched, Lawyers For Human Rights would seek an urgent interdict on another place to stay. Although councillors did come to see them last People are the Business... year, they were hoOur Business is People. wever allegedly never shown an alternative place AngloGold Ashanti Health (Pty) Ltd renders health services to the where they could employees of AngloGold Ashanti and its operations in the Klerksdorp/Orkney, Carletonville/Fochville and Lentswe areas. move to. The residents indicated Applications are invited from suitably qualified and experienced that the last muniindividuals for the following position: cipal representative came to them in November, and that they never heThe successful candidate will need: • A 2-year diploma as a ard of the municiPhysiotherapy Assistant • Registration with the HPCSA • Good pality again afterinterpersonal and communication skills • Team spirit. wards. Reporting to the Unit Manager of the Rehabilitation Department and Great was the under the supervision of the Physiotherapists, the successful candidate residents’ shock will assist in the treatment of patients according to patient programmes. when they received a letter last AngloGold Ashanti Health offers competitive salaries plus a full range of benefits. week Tuesday which stated that ANGLOGOLD ASHANTI HEALTH IS COMMITTED TO NONthey had to be out DISCRIMINATORY PRACTICES AND SUPPORTS THE PRINCIPLE OF of their houses by APPROPRIATE EMPLOYEE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT. this week ThursPlease send your written application, including full details of day. qualifications and experience, to the Human Resources Practitioner, “We do not AngloGold Ashanti Health, West Vaal Hospital, Private Bag X5010, know what to do. Vaal Reefs 2621, for the attention of Kholisile Ntamehlo, or fax to We would not (018) 478-3749 or e-mail to kntamehlo@anglogoldashanti.com mind to move if Closing date: 8 February 2013 someone just gave us a place where we could move to,” one of the residents, Mr Alpha Nkwe, told the Herald. According to Nkwe, he is the son of one of the Human Communications 94326 original farm wor- www.humanjobs.co.za

PHYSIOTHERAPY ASSISTANT

Thursday, 31 January to prevent the people from being evicted. An employee of Lawyers for Human Rights also visited the Mooitooi residents on Tuesday afternoon, explaining the steps that would be followed to them. It also made sure that they agreed to whatever legal steps were followed on their behalf. “We are so very happy that they came and that someone is helping us at last,” Phogojane told the Herald late Tuesday

afternoon. At the time of the newspaper going to print the residents were still deciding on two people to act as representatives for the group if the matter should go to court. Although the Herald contacted one of the owners of the farm seeking the eviction, Mr Ryan Beukes, who also stays in the same area, to give the owners’ view on the matter, he indicated that he did not want to comment.

This toddler was one of the residents of the Mooitooi squatter camp who were almost thrown onto the street this week. Photos: Adele Louw

These residents of the Mooitooi informal housing settlement, some of whom had stayed on the property for decades, were on Monday worrying whether they would be out on the street by the time of the newspaper going to print.

The only place where many of the Mooitooi residents can make a living is at the Rooipoort rubbish dumping site, where they search through the rubbish to find objects like metal wire and glass bottles to sell to recyclers.

Samancor Chrome is a progressive, innovative company with an enviable reputation for being an employer of choice. We have a clearly defined commitment to provide growth and development opportunities and these are evident at our two mines, three plants and our corporate head office.

The following opportunity has become available at Eastern Chrome Mines in Steelpoort, situated close to the town of Lydenburg, in Mpumalanga.

Mineral Resources Manager

The incumbent will manage the mineral resource/ore reserve base in order to achieve safe and optimal exploitation. Develop the mine plan and exploitation strategy, conduct feasibility studies, manage geological data, identify mineral rights issues and ensure business improvements. Identify business development opportunities and assess levels of baseline risk exposures. Manage SHEQ compliance and utilise the information management system. Further areas of focus include ensuring an enabling climate/ culture, managing performance against set targets, conducting career discussions, and handling customer relations. The ideal candidate will have a BSc Honours or BTech (Geology) degree, at least 8 years’ mining experience and 3 years in a managerial role. Membership of the SA Council for Natural Scientific Professions (SACNASP). In making the final selection, consideration will be given to achieving the Samancor Chrome’s employment equity and the mining charter objectives. Candidates may submit their CV by fax to (013) 230-7032 or email to recruitment.ecm@samancorcr.com quoting Ref. No. ECM17567 Closing date: 8 February 2013. If you have not been contacted within 2 weeks after the closing date, please assume that your application has been unsuccessful. The Working Earth 1-17567


8

Carletonville Herald

1 Februarie 2013

Hoërskool Fochville verwelkom splinternuwe onnies

Cerise du Plooy Hoërskool Fochville het die nuwe jaar met twee nuwe onderwysers afgeskop. Me. Mardi Fouché, wat self ‘n oud-leerling van die skool is, en mnr. Jacques Schutte het albei hierdie jaar by die skool begin. Schutte het sy graad in onderwys, asook later sy honneursgraad in onderwysbestuur aan die NWU verwerf. Hy het ook kwalifikasies in IT en sport, asook ‘n vlak drie hokkiediploma en afrigting. Verder het hy sy eie gholfakademie waar die basiese stappe van gholf aangeleer kan word. Fouché het haar hoërskool loopbaan by Fochies

voltooi, waarna sy haar B.Com Ekonomie graad by NWU verwerf het. Sy is daarna Engeland toe om te gaan reis. “Met my aankoms terug in Suid-Afrika, het ek by Mediclinic gewerk voor die onderwys-gogga gebyt het,” vertel sy. “Ek het eers vir ‘n ruk by Hoërskool Carletonville onderwys gegee voordat ek by Hoërskool Fochville begin het.” Fouché sê dat sy by Fochies is om haar kennis en talente tot volle voordeel van die jeug in te span. Hulle leuse, sê sy, is immers ‘Ons sal antwoord.’ “Wel Hoërskool Fochville, ek antwoord.” Mnr. Jacques Schutte en me. Mardi Fouche, Hoërskool Fochville se twee nuwe onderwysers.

KOOP MET VERTROUE

First installment after 60 days

Corner of Nelson Mandela & OR Tambo Avenue, Potchefstroom. Tel: (018) 294-6169 Fax: (018) 297-0673 finance@nbcarsales.co.za

DEALER OF THE YEAR 2012

Please visit our other showroom c/o Peter Mokaba + Nelson Mandela Drive Potch. (018) 293 2220/1 Shan 084 670 1685 • Noshi: 082 558 4000 • Faeez 079 579 9957 • Jimber: 071 265 0808 • Rehan 082 457 2001 • Sandile 083 507 6756 • Leon: 074 173 5638

MERCEDES-BENZ 2011 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2002 2001

mercedes-benz ml350 cdi, s/roof ..........................r649 990 mercedes-benz c180 a/t, avantgarde s/roof.....r309 990 mercedes-benz c200, a/t, avantgarde...................r329 990 mercedes-benz clc 200 a/t sun roof m/plan .....r309 990 mercedes-benz slk 200 mobilo-plus.....................r339 990 mercedes-benz c180 a/t, avantgarde, s/roof....r299 990 mercedes-benz c320 cdi, a/t ..................................................... mercedes-benz c63 amg, low km, sunroof ........r529 990 mercedes-benz c200 new shape avantgarde ....r219 990 mercedes-benz sl 65 amg 42 000km.........................r899 990 mercedes-benz c320 cdi ............................................r279 990 mercedes-benz e200 mags ........................................r229 990 mercedes c55 amg, black, s/r, a/t,p/s....................r299 990 mercedes benz a170 new spec m/plan..................r129 900 mercedes benz c200k, a/t ..........................................r149 990 mercedes-benz c200k silver....................................r119 990 mercedes-benz clk 320, very low km, fsh..........r209 990

BMW

2010 bmw 120i convertible. a/t, s/pack ...........................r349 990 2010 bmw 120i diesel coupÉ a/t, s/pack, s/roof ...........r299 990 2010 bmw 120i convertable, m/plan.................................r339 990 2010 bmw 325i a/t coupe lots of extras........................r349 990 2009 bmw 320(a) a/t m/plan ..................................................r269 990 2009 bmw 320i m/plan .............................................................r249 990 2009 bmw 330i a/t m/sport pack, s/roof, m//plan..........r349 990 2008 bmw x3 2.0 a/t, sports pack, m/plan, p/roof........r309 990 2008 bmw 120d a/t, sunroof ................................................r199 990 2007 bmw 750i, lots of extras, m/plan ...........................r499 990

2008 2008 2008 2007 2006 2005 2004 2002

audi a4 1.8t, b8 ambition, 1.8t ................................... r239 990 audi a3 2.0 fsi ................................................................ r179 990 audi b8 2l tdi, ambition m/plan ............................... r229 990 audi tt , like new ....................................................... r239 990 audi a4, 1.8t ................................................................... r149 990 audi a4 2.0t fsi...............................................................r139 990 audi a4 1.8t avante, multitronic ..... ......................r119 990 audi tt 1.8t.....................................................................r149 990

TOYOTA

2005 kia sportage 2.0 gls, a/t...........................................r139 990 2003 Jaguar 3l se x-type a/t awd....................................r134 990 MAZDA 2009 mazda 5 1.6, 7 seater, 58000km.................................r199 990 2006 mazda rx8 hi power, 59 000km, like new .............r184 990 2005 mazda 6 2.5 sport lux................................................r109 990 PEUGEOT 2010 peugeot 207, 1.4 urban, 3dr, 26 000km, s/p ..........r134 990

2011 toyota corolla 1.3 imaculate............................... r173 990 2007 peugeot 207 3dr, black ............................................r109 990 2011 toyota yaris zen ........................................................ r139 990 2006 peugeot 407 3.0 v6 s/r, r/cd, leather, e/seats..r139 990 2010 toyota rav 2l, vx, 40 000km...................................... r334 990 RENAULT 2010 toyota corolla 1.3 advanced................................ r189 990 2007 renault megane 1.6 gold sedan, a/c, p/s, c/l.... r119 990 2005 toyota verso 180 sx a/t, sunroof, pdc............... r139 990 2007 renault scenic 16 exp ..............................................r 99 990

OPEL

2006 renault cleo iii 1.6 dynamiqe .................................r107 990

2011 opel astra 1.6 essentia, 30 000km ........................r219 990 2005 renault grand scenic 2.0 7 seater a/c, mags ..r104 990 2009 opel corsa 1.4 essentia..........................................r109 990 VOLVO

2008 opel cosa 1.7 lots of extras ............................... r119 990 2009 volvo s40 d5. powershift .......................................r219 990

2008 opel astra 1.8 gtc sport (3dr) .............................r159 990 2008 opel astra 1.9 cdti 76 000km, black gtc ...........r189 990 2006 opel astra 2.0t 130 000km, leather, a/c, p/s ......r149 990

VOLKSWAGEN 2012 vw polo vivo 1.6 ............................................................... p.o.a

COMMERCIAL (SUV, D/CAB) 2011 chev captiva 3.0 l7z 4x4 a/t, 20000km.....................r399 990 2010 Jeep cherokee 2.8 ltd,a/t, s/roof, t/bar.............r379 990 2010 Jeep wrangler sahara 2,8 crd,a/t.......................r329 990

2012 vw golf 6 gti, d/g, s/roof, new spec........................ p.o.a

2010 chev captiva 3.2 4x4 ltz, low km ...........................r309 990

2011 vw polo vivo 1.6 ........................................................ r149 990

2008 chev captiva diesel 65000km, black .............r239 990

2011 vw golf 6 1.4 tsi 40 000km....................................... r249 990 2011 vw polo vivo 1.6 trendline, a/c, p/s, s/plan .... r155 990

2008 chevrolet captiva suv 3.2l v6 77 000km .......r269 990

2010 vw polo 1.6 comfortline, low km...................... r169 990

2007 chrystler grand voyager 3.3 lx a/t ............r199 990

2009 vw scirocco 2.0 t fsi. 46 000km ............................ r314 990 2007 bmw 335 conv, silver, m/plan, a/t (50 000km) ........r449 990 2009 vw citi rox 1.4i, mags .............................................. r 99 990 2007 bmw x3 3.0 si new shape, lots of extras ............r379 990 2008 vw beetle 2.0 cabrio ............................................... r199 990 2007 bmw 320i (e90)..................................................................r164 990 2008 vw golf 5 gti, dsg, s/roof, xenon...................... r219 990

2007 ssanyong musso 290 s sport a/t, d/cab.......r129 990 2007 Jeep cherokee 3.7 ltd ........................................r169 990

2007 bmw 325i a/t, sunroof..................................................r199 990 2008 vw polo 1.4, a/c, p/s, c/d.......................................... r107 000 2006 bmw x5 4.8 is a/t, f/h, lots of extras .....................r399 990 2007 vw Jetta 1.9 tdi. comfortline .............................. r129 990

2007 nissan navara 4l a/t, canopy......................................... ?

2007 bmw 550i a/t, m/s/pack, s/roof, m/plan....................r399 990

2007 nissan navara 4.0 a/t, canopy...........................r209 990

2006 bmw 330ci convert, full spec m/plan, 49000km .r299 990 2006 vw polo 1.9 tdi sportline 120 000km, .................r119 990

2006 hyundai tuscon 2,0i gis. 111000km. ................r139 990

2006 vw touareg tdi a/t, v10........................................... r299 990

2006 nissan marano 3.5 v6, a/c, r/cd excellent .r199 990

2006 bmw 525i a/t, m/sport, sunroof................................r114 990 2005 bmw x3 2.0 d.....................................................................r149 990 2005 bmw 320i exclusive, pack...........................................r139 990 2005 bmw 320d a/t, sunroof (e90) ......................................r154 990

OTHER

2006 Jeep cherokee, srt 8 .........................................r269 990

2011 gwm florid 1.5 superlux......................................... r114 990 2005 nissan hardbody 2.7 d/cab ...............................r 89 990

2005 bmw m5 5mg only 40 000km .........................................r469 990

2011 nissan qashqai low km ............................................r269 990 2005 mitsubishi outlander 2.2l, s/r, leather .....r134 990

2005 bmw 318i, individual......................................................r119 990

2011 mini cooper 5 chilli-pack, mags............................r269 990

2005 bmw 320i e90, leather, a/c, p/s, c/l, charcoal.....r149 990

2010 ford focus st 5dr 26 000km, s/roof....................r309 990

2004 bmw x5 4.4l, s/pack, s/roof ......................................r249 990

2010 kia proceed 2.0i, 3dr, sunroof, low km..............r209 990

2002 chrysler voyager 3.3 le lwb, limited ................r134 990

CARS UNDER R100 000

2004 bmw x3 2.5 a/t..................................................................r129 990

2010 hyundai i20, 1.4, mags.................................................r139 990 2007 ford ka 1.3, mags, a/c......................................... r 64 990 2009 nissan 370z new level, 31 000km, m/fl ...........r424 990 2006 renault megan 2.0 dynamiq, r/cd, a/c, p/s .. r 99 990

2004 bmw 120i (e87) mags leather.....................................r119 990

2009 ford fiesta 1.6 titanium 3dr .............................r159 990 2005 honda civic 150 i, gold, a/c, p/s, c/l, r/cd......r 99 990

2004 bmw x5 3l i low km navigation lots of extras .r229 990

AUDI 2010 audi a5 sportsback 2.0 fsi, multitronic ............ r389 990 2010 audi a3 2.0 fsi t............................................................. r299 990 2010 audi a3 1.8t, 3 door, s/roof, mags ......................... r249 990 2010 audi a6 2.0t fsi, 27 000km ........................................... r349 990

2009 lexus is 250 a/t, 50 000km...........................................r339 990 2004 vw polo 1.9 tdi, white highline, mags...........r 89 990 2009 kia rio 1.6 hs, low km.................................................r154 990 2009 hyundai tiburon, 2.0 gls ..........................................r169 990 2009 honda accord 2.4 exec (low km), like new .......r259 990 2007 ford focus 1.6 trendline .......................................r 99 990

2003 mini cooper 1.6 gold black, a/c, e/w ............ r 99 990 2003 ford fiesta, white ..............................................r 54 990 2002 volvo s60 2l turbo.....................................................r 99 990

2009 audi q5 3.0 tdi, pdc...................................................... r479 990

2007 ford ka...........................................................................r 59 990 2001 bmw 320d, red.........................................................r 79 990

2009 audi a3 2.0t fsi, m/plan .............................................. r279 990

2006 honda civic 1.8i v tec vxi,hatch............................. r119 990 2000 bmw 330i e46, grey, a/c, r/cd, a/t, e/w............. r 99 990


1 Februarie 2013

Carletonville Herald

9


10

Carletonville Herald

1 Februarie 2013

Advanced rescuers learn on dam in area Cerise du Plooy Yet another module of the National Rescue Diploma course, for students on the Westrand, has been completed. In this recent class of 20 students, the first ever black female, Ms Nosibusiso Bazi, qualified and passed the module, Small Boat Handling, with distinction. With Bazi, four other women also completed the module and delivered excellent results, one being Hermien Steyn, a chaplain from Krugersdorp. During this module, learners were supervised by two Skippers and learned a bit more about handling small boats and certain boating manoeuvres. Other things taught to the keen students, were things such as accessing a patient in the water, getting the patient into the boat safely, bailing out techniques and getting back into the boat speedily. Out of the 20 students from Carletonville, Fochville, Westonaria, Randfontein and even Lanseria Airport, 19 passed this module. The twentieth student, Mr John Hughes, did not fail, but was injured and could not complete the module. “We would just like to thank the two assistant instructors from the Motlasana (Klerksdorp) district, Willie Moller and Morné Kruger, who helped us out with a boat, as well as Andrew Elliot for his assistance,” said Mr André Marx, regional commander of Merafong’s Fire and Rescue department who facilitated and instructed the course.

course there for free, as well as management of WRDM (West Rand District Municipality) for allowing the time to complete the module. “These people

made it much easier for us to facilitate yet another very effective course.” The next module to be completed by the group will be their skippers licenses.

This man is literally 'bailing' out of the boat, a skill taught during the recent module of the Advanced Rescue Diploma course.

The group of 20 students who visited Klipdrift and were taught new skills during the recent module of the Advanced Rescue Diploma Course

A technique to enter the boat speedily is taught here during the recent module of the Advanced Rescue Diploma Course

Who says learning cannot be fun? These students enjoyed this module.

He also made mention of the owners of Lakeview Holiday Resort on Klipdrift dam who allowed these students to complete the practical aspects of their

A 'patient' is accessed and seen to in the water by these students.

Matrics rewarded for achievements Adele Louw On 18 January Merafong’s 2012 matric achievers were rewarded for their hard work during a special gala dinner. The Carletonville Civic Centre was packed as 500 guests, consisting of matrics from all of the schools in the area as well as teachers, councillor, officials and other dignitaries attended the special event, which has become an annual highlight. The Mayor, Ms Maphefo Mogale Letsie announced during the event that the municipality has offered 36 full time bursaries to last year’s top performing students in Merafong schools and has also offered registration fees to 122 leaners to register and further their studies in tertiary institutions of their choice. Thanks to the assistance of a local businessman, Mr Buti Nosarka, each of the municipality’s top ten achievers also received R2 000. The top three achievers in each town also received a trophy and a laptop computer. “Rapid technological development has led to the demise of old industries and the birth of new knowledge intensive industries. Students of today therefore need to continually retrain themselves to acquire new skills throughout their working lives to remain employable. Providing continuing education opportunities allows particularly those individuals who were denied opportunities during their youth to pursue their interests and realise their aspirations,” the Mayor said during the course of the proceedings. She also told those who attended that the municipality also assisted schools in the area in various other ways, such as with cleaning campaigns as well as the donation of school clothes and office equipment. During the course of last year, the municipality also sponsored 92 orphans from across Merafong schools towards their matric farewell, with each receiving R2 500 to ensure that they looked as beautiful as their fellow students. The municipality also organised ga-

mes for local schools on Freedom Day, and partnered with the Ministry of Sports and Harmony Gold Mine towards the donation of the multipurpose sports court in Badirile High School as well as a laboratory and computer centres at Thuto-Kitso Secondary School in Kokosi and Badirile High Shool in Khutsong. The Mayor noted though that there are various challenges facing schools in the Merafong area. These include security problems such as the fact that laboratories and computer centres are constantly broken into. Another problem is the late or no application by students to institutions of higher learning. The Mayor indicated in this regard that last year the municipality had to designate municipal cars and officials to accompany students to various institutions to register due to apathy on their side. In the meantime registration forms from the municipality are always submitted late or sometimes not at all. There is also a lack of parental support, especially for children from the black community. “We as communities must render unwavering support to schools. This improved performance that we are celebrating today, was a result of all stakeholders pulling together in one

The Mayor, Ms Maphefo Mogale Letsie, with Merafong's top achiever during last year's examinations, Marno Rossouw of Hoërskool Fochville.

direction. We cannot understate the importance of our communities taking a collective responsibility to ensure that quality education takes place in all our schools from Khutsong to Fochville. It is members of the community who must speak up when they see learners loitering around during school hours,

it is members of the community who should donate their time and resources to ensure that under-achieving schools improve their performance. For it is when we all share this huge responsibility that we can continue getting these improvements in our education,” the Mayor stressed.

The Carletonville Civic Centre was filled with glamorous decorations and exited former pupils and teachers during the gala dinner for top matric achievers. Here pupils and teachers, including the Principal of top performing Relebogile Secondary School in Khutsong, Mr Pule Metsing (right), enjoyed the proceedings.

The Mayor together with the top achievers of all Merafong's towns. Each of these star matrics received special rewards as well as financial incentives.

The Mayor, Ms Maphefo Mogale Letsie, taking part in the actvities. She has been ver involved in motivating pupils to excell during the past two years.


1 Februarie 2013

Carletonville Herald

Electricity for many new houses

Adele Louw

Residents of new low-cost houses in the area can now also enjoy the benefit of pre-paid electricity. Since September last year contractors installing pre-paid electricity have been a familiar sight at the areas where new low-cost houses are being built in Khutsong Extension 5. According to Mr Jomo Mogale, the member of the Mayoral Council responsible for water, electricity and gas, a total of 317 houses have been electrified since September last year. As part of the project, 11 transformers, each relaying electricity to about 20 houses, have also been taken into use. Each of these transformers have also been tested to make sure that everything was in order before bringing them onto the municipal power network. “We have also given each of the households a prepaid electricity meter, valued at about R1 200 each, for free,” says Mogale, explaining that most of the residents are indigent and would not have been able to pay for the meters

themselves. The fact that the residents received pre-paid electricity ensures that they will only use the electricity which they can afford. According to Mogale, a contractor from Vanderbijlpark was appointed to do the current electrification. In turn he hired 40 local workers to do work associated with the project. The electrification of the houses are paid for with money that the Merafong City Local Municipality received from the Department of Energy. “I am happy with the speed at which the houses are being electrified but the programme is a learning curve for us,” says Mogale. He indicated that houses can only be electrified once they have been completely built and approved. For this reason the electrification programme has to wait for new houses to be completed. Mogale added that it is not only houses in Extension 4 and 5 that are being electrified, but that the owners of new low-cost houses in areas such as Greens-park are also benefitting from the programme.

11

Contractors such as these have been installing pre-paid electricity at hundreds of new low-cost houses during the past months.

This employee of the contractor installing electricity to the new low-cost houses was hard at work on Monday afternoon.

came to seek help from the church shortly after they were locked out. “No-one else seemed willing to assist The Wedela Catholic Church and conand we decided that we had to help cerned community members are curthem,” says Tente, indicating that a forrently the only people ensuring that mal decision to house the workers had stranded workers of Harmony’s Kusasbeen made during a recent church seralthu mine are not left destitute. vice. Workers of this gold mine have been The Wedela Catholic Church is houstranded since 2 January after its mosing the workers in a building on the ther company temporarily closed church premises despite the fact that down. Harmony defended this action it is currently battling to get money to build a formal church. The hall in which the workers are currently sleeping is the same used for church services on Sundays. Tente told the Herald that the church is currently only assisting workers who do not have anywhere else to go and have not yet received their last salaries. Individual mine workers leave the church as they receive the salaries still owed to them by the mine. On 23 January Tente’s own business, also handed out a variety of food to the stranded workers. “We appreciate the help very much because it is the only food and shelter that many of the workers have,” a representative of the stranded workers, Mr Themba Tafeni, told the Herald on this day. According to Tafeni many of The Wedela Catholic Church made their church building available for the stranded workers to stay the Kusasalethu workers were caught by surprise when they rein. Photos: Adele Louw

turned to the mine after their Christmas holiday only to find it closed. The fact that they have been locked out of their hostels are also a big problem to workers. “Some of the workers left their ID’s and medication inside their hostel rooms, thinking that they would be able to return, Because they are not working for the mine now they cannot make use of the private hospital in Randfontein where they were previously treated. Because of the fact that they cannot get to their ID’s, it is also very difficult for them to get help at other hospitals,” Tafeni said. According to another former Kusasalthu worker, Mr Paul Diamond, other Wedela residents have nothing to fear from the stranded workers. “We are not criminals, we are ordinary people who just came to ask for help and a safe place to stay and will move on once we get money again,” Diamond told the Herald. The workers also told the newspaper’s journalist that most residents are understanding the difficult position that they find themselves in and assist them with food. While staying at the Catholic Church the stranded workers are able to wash themselves and their clothes in the church yard. In the meantime, most pass the time by sitting under trees around the facility. At the time of the newspaper going to print, the mine had not yet been opened and there was also no indication of when the workers would be able to return.

Lifeline for stranded Kusasalethu workers Adele Louw

by stating that it could not assure the safety of its employees following labour unrest that started towards the end of last year. Since this time, hundreds of workers have been locked out of the hostels that they previously occupied at the mine. According to a businessman from Carletonville who is also a member of the Wedela Catholic congregation, Mr Frans Tente, some of the mine workers

Mr Frans Tente and his assistant handing out food to some of the stranded Kusasalethu workers.


12

Carletonville Herald

Westfields Primary School’s prefects for 2013 are as follow. In the front are Azka Aziz, Potso Mohalelo, Loyiso Tshabalala, Osiame Maphangela, Bonolo Manyaka, Kitso Gaeganelwe, Tshegofatso Motjiwadi and Dezel Badenhorst. In the middle are Mpho Gazi, Vuyo Peach, Angelina van Rooyen, Diana Matandela, Michelle Marabutse, Junior Modise, Golden Evenson, Nthabiseng Bobe and Lerato Mathule. At the back are Faeez Jardine, Lehlohonolo Plaaitjie, Maria Tshabalala, Kamohelo Thulo, Gareaipha Seleke, Nstabeng Nkhosi, Savana Frade and Sibabalwe Mbangata.

Westfields Primary School gave awards to their scholars at thei recent annual prizegiving. These scholars were rewarded for their sports performances. In front are Sinokuhle Mati ( netball player of the year), Siyanda Mbasa (1st team soccer player of the year), Zoleka Pepeta (1st team hockey player of the year) and Fezile Monageng (best cricket all-rounder of the year and best 1st team cricket player of the year). At the back are Atlegang Mogale(best girl athlete of the year) and Pitso Mosia (best boy athlete of the year).

Westfields Primary school awarded their scholars at the annual prizegiving in 2012. Ncumisa Ngonyama(Most supportive Prefect), Nande Wittes(Communication of english and afrikaans and english trophy) and Noxolo Dlamini(Most supportive Prefect). Foto:

Westfields Primary School rewarded various scholars for achievements at their annual prizegiving. The Gr 1 students who were awarded are in the front from the left Refilwe Seme (general knowledge), Nosipho Mathipa (hockey) and Lesedi Wezi (netball). In the middle are Oratile Moitse (all rounder Gr1.) and Bunye Mayekiso (Arts Festival, Art and all rounder Gr1). At the back is Kaona Kubu (soccer)..

1 Februarie 2013

Westfields Primary School awarded their scholars for achievements at the annual prizegiving in 2012. These scholars received trophies for public speaking, Tshegofatso Motjuwadi received a trophy for public speaking in afrikaans and Alison de Ponte de Gouveia received a trophy for English.

Westfields Primary School rewarded their scholars at the annual prizegiving in 2012. The grade 3 students who received awards are in the front Kayle Eales (Arts Festival, hockey), Olorato Gaomphe (soccer and all rounder), Roanda Muedi (general knowledge and all rounder) and Tsolofelo Nkate (Best progress in afrikaans). At the back are Kabelo Mogorosi (numeracy trophy), Lerato Molefi(afrikaans trophy), Sethu Ntinga (netball) and Nandipha Magcai.

Westfields Primary school awarded their scholars during the school’s annual prizegiving. The grade R student of the year is Khotso Foteng, who received the trophy for best general knowledge.

Westfields Primary School rewarded their scholars at their recent annual prizegiving. Palesa Tembe (Gr 4 most outstanding academic student of the year), Esther Motloung (Gr 5 most outstanding student of the year), Tshegofatso Motjuwadi (Gr 6 most outstanding student of the year) and Kevin Pereira Aguiar (Gr 7 most outstanding student of the year).

Westfields Primary school awarded their scholars at the annual prizegiving in 2012. The sportsman and woman of the year trophies were taken by Pitso Mosia and Sinokuhle Mati.

Westfields Primary School awarded their scholars at the annual prizegiving in 2012. The Gold Fields awards for best all rounders was awarded to kevin Pereira Aguiar and Laura de Almeida.

Westfields Primary School rewarded their scholars at the annual prizegiving. Some grade sevens took home quite a few trophies. These stars are Nandipha Gobile (Arts and Culture student of the year), Kevin Pereira Aguiar (English scholar, mathematical, human and social sciences, Economic Sciences, Technology and Life Orientation scholar of the year) and Nande Wittes (Afrikaans scholar of the year and Natural Sciences scholar of the year).

Westfields Primary School rewarded their scholars at the annual prizegiving in 2012. The grade students who were awarded are in the from the right, Bianka Pereira Aguair (Arts Festival), Anitha Sothiya (all rounder, Netball, Hockey and Athletics) and Asanda Jali (general knowledge and all rounder in gr 2). At the back from the right are Ovram Tendana (athletics), Tshepang Sedumedi (soccer), Katleho Mpemvu(all rounder) and Mzwandile Matile (cricket).


1 Februarie 2013

13

Carletonville Herald

Barsende pype, groot kopseer Adele Louw Dosyne pype wat bars, strome water en ontstoke inwoners was van die probleme wat die Merafong Munisipaliteit die afgelope naweek moes hanteer. “Help, ons het nie water nie,” was die woorde van verskeie ontstoke inwoners van Welverdiend en Carletonville wat die Herald Saterdagoggend gekontak het. Sover vasgestel kon word, het die watertoevoer na die dele van die dorpe reeds van Donderdag af begin probleme gee. Hoewel die watertoevoer plekplek herstel is, was die hele Carletonville Vrydagoggend teen omstreeks 11:30 sonder water. Inwoners en die eienaars van besighede van areas wat gewissel het van Talcstraat tot Van Zyl Smitstraat het met hul hande in hul hare gesit. Hoewel die probleem later die dag gedeeltelik herstel is, het inwponers in sommige dele van Carletonville steeds met tye deur die loop van die naweek nie water gehad nie. Die watertoevoer na ‘n deel van Oberholzer is eers teen Maandagoggend herstel terwyl inwoners van Welverdiend ook steeds Saterdagoggend sonder water moes klaarkom. Volgens ‘n kontrakteur wat vir die onderhoud van die munisipaliteit se watervoorsieningsnetwerk verantwoordelik is, mnr. Clifford Burdes, het die probleem in Carletonville ontstaan

na ‘n drukverminderingsklep op die hoek van Onyx- en Dolomiterylaan gebreek het. Munisipale werkers het nie dadelik besef dat dié klep die sondebok was nie aangesien dit net maande gelede vervang is. As gevolg van dié gebreekte klep het water teen ‘n te hoë druk na ander waterpype elders in die dorp gestroom en het verskeie pype as gevolg van die te hoë druk een vir een begin bars. Sover vasgestel kon word, het altesaam 17 waterpype in Carletonville as gevolg van dié probleem gebars. Die dorp se hoof-waterreservoir het ook op die ou end as gevolg van die probleem leeggevloei. Hoewel kontrakteurs wat onderhoudwerk vir die munisipaliteit doen, die dorp Donderdag besoek het, is hulle Saterdag met ‘n soortgelyke probleem in Kempton Park besig gehou en kon hulle nie weer na Carletonville ry om die enkele munisipale werkers wat die probleem moes oplos, te kom help nie. Munisipale werkers het intussen aanmekaar gespook om die watertoevoer na dele van die dorp te herstel. Teen laat Maandagoggend het die hele Carletonville weer water gehad. Sover vasgestel kon word, het munisipale werkers later die dag vasgestel dat Welverdiend se waterprobleme die gevolg was van toerusting wat naby die nuwe Uitbreiding 5 tussen Carletonville en Welverdiend gesteel is.

Komaan, skryf jou kleinding in

This man is wanted by the SAPS for armed robbery. Anyone who may know his whereabouts , must call the investigating officer, Warrant Officer Soon Theron at 082 854 1017

This man is wanted by Constable Seipati Ncapayi for rape. Anyone who may assist the police with regards to his whereabout s must call Ncapayi at 082 850 7941 or 011 753 4068

This man is wanted for a business robbery . He and his accomplices robbed Legit in the Gateway mall. Anyone with information must please call Warrant Officer Soon Theron at 082 854 1017

Applications can be sent to:

Impala – Rustenburg (Ref. 95026/)

The ideal candidate will meet the following requirements: • Grade12/Std 10 (NQF Level 4) is essential • A recognised trade certificate (Section 13) is essential • Computer literacy (MS Office) is essential • Good interpersonal and communication skills • Good administrative and organising skills • A valid Medical Certificate, or be medically fit in order to obtain such a certificate.

The Recruitment Centre, Impala Platinum Limited, PO Box 5683, The successful candidate will be responsible for: • Printing and distributing Planned Maintenance Job Cards • Collecting and capturing breakdown information, property damage and theft information • Notifying responsible person of warranty claims issues • Monitoring Roadworthy Certificate of Fitness (COFs) and re-licensing (Transport-specific) • Compiling and distributing the standby list for Engineering • Assisting the Maintenance Foreman with the capturing of Requisitions and Reservations.

Human Communications 95026 www.humanjobs.co.za

In addition to challenging opportunities, the Company offers a competitive remuneration package and the normal large-company benefits.

Company details can be found at http://www.implats.co.za Preference will be given to candidates from the designated groups. Short-listed candidates may be subjected to psychometric assessment.

Foto’s van graad eens sal weekliks in die Herald verskyn tot alle inskrywings wat tot en met die sluitingsdatum op 22 Februarie ontvang is, geplaas is. Lesers, ouers en families kan deur die loop van die kompetisie vir die kleingoed van hul keuse stem. Die wenprys is nie te versmaai nie, veral as mens in ag neem dat die meeste skole se jaarlikse skoolgeld etlike duisende rand beloop!

Situated near Rustenburg in the North West Province, Impala Platinum is an equal opportunity mining company, committed to transformation, excellence and recruitment of individuals who have the potential, attributes and passion to thrive in a changing and goal-orientated environment.

PMA Officer

• Planned maintenance experience is essential

Warrant Officer Morgan Tenyane of the SAPS is looking for this man, who raped a woman. Anyone with information, please don't hesitate to call Tenyane at 082 850 7941

Kom ouers, skryf jul graad eentjies vir die Carletonville Herald se opwindende graad een-wedstryd in. Jou kleinding staan ‘n kans dat die Herald sy of haar hele jaar se skoolfonds ten volle gaan betaal! Al wat jy as ouer moet doen, is om ‘n digitale foto van jou kind in sy of haar skoolklere te neem en dit na adele.louw@mooivaalmedia.co.za te epos.

A Career at Implats

This man is wanted for a business robbery . He and his accomplices robbed Legit in the Gateway mall. Anyone with information must please call Warrant Officer Soon Theron at 082 854 1017

This man is wanted for a business robbery . He and his accomplices robbed Legit in the Gateway mall. Anyone with information must please call Warrant Officer Soon Theron at 082 854 1017

Dié twee kontrakteurs Maandagoggend steeds hard aan die werk om die gebreekte drukverminderingsklep op die hoek van Onyx- en Dolomiterylaan te herstel.

Applications from agencies will not be accepted. If you have not heard from us within 30 days of the closing date, please regard your application as unsuccessful.

Rustenburg 0300, or fax: (014) 569-9769 or e-mail in MS Word format to: mashilo.chipanda@implats.co.za for attention: Mashilo Chipanda OR Register online - visit our website at www.implats.co.za click on “Careers” then “Job applications and Vacancies” and then “Job search”. Closing date: 15 February 2013


14

Carletonville Herald

1 Februarie 2013


Herald

EiendomsGIDS Property GUIDE

BARS UIT SY NATE

WILLOWS PROPERTY GROUP-

Willows Property Group het enorme groei getoon in 2012. Die besigheid het met

meer as 100% gegroei en ons is trots om dit te meet aan gesonde verhoudings wat ons hooffokus in besigheid is. Willows Property Group het 'n groot aantal Alleenmandaat projekte vir 2013, en kan dus die grootste en beste verskeidenheid aan ons kliënte bied. Frank Haupt, agent en Stads en Streeksbeplanner wat altyd die ekstra myl loop vir sy kliënte en ontwikkelaars was benoem as die Top Agent vir 2012 en Marietha Viviers is benoem as Agent wat die meeste eenhede verkoop het vir 2012. Hierdie familie gedrewe besigheid

is reeds vir die

afgelope 8 jaar leiers op die gebied van verskeie

Willows Cleaning Services Skoonmaakdienste deur ‘n professionele huishoudster,

professionele eiendoms dienste.

en haar span van agt goed opgeleide skoonmakers,

Willows Property Group sluit die volgende in:

word gebied aan huurders, huiseienaars en

Willows Property Group

Group bestuur en verkoop word.

deeltitelskemas, wat deur die groter Willows Property Prinsipaal: Marlene van Heerden met reeds 19 jaar ondervinding in die Potchefstroom eiendomsmark Die maatskappy

beskik

oor

agt

gekwalifiseerde

eiendomsagente asook n stads en streeks beplanner

Ubuntu Maintenance Die

maatskappy

bied

die

herstel-

en

instandhoudingsdienste van ‘n goed opgeleide en

wat spesialiseer in eiendomsverkope en -ontwikkelings

vaardige nutsman aan kliënte van die Willows Property

in Potchefstroom en omgewing.

Group en die publiek van Potchefstroom. Slegs

Marlene van Heerden Eienaar/Prinsipaal: Willows Property Group CEA NQF

Rudo van Heerden Eienaar/Prinsipaal: Willows Rentals CEA

Marietha Viviers CEA, NQF AGENT VIR MEESTE VERKOPE 2012

Frank Haupt Agent en Stad Beplanner TOP AGENT 2012

gekwalifiseerde elektrisiëns en loodgieters word Willows Rentals: Prinsipaal - Rudo van Heerden

gebruik

Die

Maintenance bied gemoedsrus aan huurders,

maatskappy

het

verhuringsagente,

drie

‘n

gekwalifiseerde

boekhouer

en

‘n

vir

gespesialiseerde

werk.

Ubuntu

verhuurders, deeltitelskemas en individuele

verhuringsbestuurder. Die span by Willows Rentals is opgelei om te fokus op die verhuring van residensiële, kommersiële en studente eiendomme in Potchefstroom.

Dit is Willows Property Group se visie om die eerste keuse te wees vir enige kliënt se koop en verkoop behoeftes.

Willows Property Management: Prinsipaal - Rudo van Heerden Die

Ons missie is om ‘n diens te lewer met integriteit en

maatskappy

het

d e e l t i t e l b e s t u u r d e r,

‘n

gekwalifiseerde

boekhouer

en

bekwaamheid. FAMILIE IS ONS EERSTE PRIORITEIT.

‘n

eiendomsbestuurder. Die maatskappy fokus op die

Ons nooi jou uit om ons Willows familie te kom besoek.

sekretariële,

Ons kantoorure is Maandae-Vrydae vanaf 08:30 to

rekeningkundige

en

fisieke

eiendomsbestuur van deeltitel eiendomme en

16:30.

huiseienaar assosiasies.

WILLOWS PROPERTY GROUP- NUWE AANSTELLINGS

Thinus Kok Agent Kompleksbestuurder

Di Senekal Verhuringsbestuurder

Juliana Nebe Verhuringsagent

Carly Fritz Verhuringsagent

Rita Steinmann Verkoopsagent

Engela de Klerk Kommunikasie Spesialis

Amanda Hawes Huishoudster Skoonmaakdienste


16

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

FREDDIE DE BEER EIENDOMME debeer38@telkomsa.net

1 Februarie 2013

018 786 2524 082 739 5901

WInSkoop Van dIe Jaar!

‘n Besigheidsgebou / kantore in een van die beste besigheids-gebiede in potchefstroom. ook geskik vir woonstelle. Baie parkering. r3 milj. Woonstelle: R430 000. 1 Slpk. 61 m² h/i R2 544 p.m. Beyers Naudestr, Potch. R430 000. 2 Slpk. 44 m² h/i R3 591 p.m. Malherbestr, Potch. R630 000. 3 Slpk, grondvloer, aparte kombuis, sitk, eetk. 107 m². Piet Uysstr, Potch. Erwe Van der Hoffpark: 815 m² en 751 m². R800 000 elk. Erf in Bailliepark: 1153 m². R300 000. R1,68 milj. Moderne 4 slpk woning, 2½ badk, studeerk, 3 motorhuis, wask, bediende kwartiere, swembad, besproeiing, alarm. C/ville. R700 000. Netjiese 3 slpk huis, 2 motorhuis, afdak vir 4 voertuie, 1½ badk, sitk, eetk, 1 slpk w/stel, elektriese heining, alarm. C/ville. R1,85 milj. 4 slpk huis, luuks, siersteen, ruim, boorgat ±11000 l/u, vrugteboord, store, 8,5 ha. Potch. TE HUUR: R6 600 p.m. 2 Slpk w/stel, ruim, 58 m². Steve Bikostr. Die Bult.

SENTRAAL

Gerieflike 3 slaapkamerwoning met dubbelgeriewe naby Girls High en Samuel Broadbend House. Lieflike houtblokkiesvloer, 1 slaapkamerwoonstel, sterk boorgat en swembad in stil area.

PRYS: R900 000 EURIKA EIENDOMME

ORG: 082 565 5360

PLASE EN PLOTTE Mooibank R1.2 Milj ohb. 16Ha ingelys. Ernstig om te verkoop.

TE HUUR

R3600 1 Slpk studente woonstel. R7500 Pragtige 3 slpk huis sentraal ERF R375 000

727m² in nuwe Bailliepark.

KOEPELPLAAS R3.4 MILJ 258 Ha. 65km van Potch werkers huis + stoor. Mooi koppe en klowe.

VAN DER HOFFPARK

R1 950 000 Pragtige 3 slpk voltitel meenthuis, 2 motorhuise en swembad.

SENTRAAL R1250 000

Pragtige houtvloere staalplafonne kombuis en badkamers baie mooi

530Ha R6.3 MILJ

20km van Potch hoofsaaklik weiding 2 goeie huise.

FAMILY RETREAT MEENTHUISE

2 Slpk dupleks (voltitel) ALLEENMANDAAT R650 000 2 Slpk splinternuut (van plan) R695 000 1 Slpk splinternuut (van plan) R475 000 TE HUUR

Gemeubeleerde bachelor by Puk. Stapafstand. R2 900 per maand Inke 084 519 1175

........................... STUDENTE

ALLEENMANDAAT Luukse

ruim 1 slpk (42m²) met

Ruim 3 slpk. Ekstra vertrekke, houtvloere, toesluit m/huis by Puk + splinter-nuut. 2 m/huise kan besigheidsregte kry. R650 000

R780 000 ........................... WOONSTELLE

2 Slpk Impala R410 000 1 Slpk (Ruim) R395 000 2 Slpk grondvloer met tuintjie R510 000 TUSCANY RIDGE 2 Slpk w/s met braai- en leefarea, oopplan kombuis. (78m²) R800 000 Linda 082 785 3951

2 Slpk Kolgans 2 Slpk C@H 1ste fase 2 Slpk C@H 2de fase 1 Slpk Tramonto (61m²) 1 Slpk Anne’s Garden Bach Roodeberg

R470 000 R460 000 R486 000 R470 000 R610 000 R380 000

Linda 082 785 3951

www.huizemark.com

Ppotchefstroom@huizemark.com & VERHURINGS

Lukestr. 1

(oorkant Pick ‘n Pay)

Tel : (018) 297 8338


1 Februarie 2013

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

17


18

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

RRENTOE IENDOMME

SO

Kantoor Tel: (018) 293-1845, Faks: (018) 293-3163, Prinsipaal Annelize (B SOC. SC. CEA)

Besturende agente

Skakel Gert 082 377 1313 Vir meer inligting besoek ons web nl: properties4all.co.za

WINSKOOPHOEKIE!!! TE HUUR

STUDENTEBEHUISING 2013 Beyers Naudestr (Kamers) R 1 550 Vyfhoek-plot (Bachelor) R 1 800 Eleaserstr 46 (dameskmr) R 1 800 Eleaserstr 46 (seunskmr) R 1 800 Campus @ Home (seunsk) R 1 870 Nottinghill (seunskamer) R 2 000 Campus @ Home (1 Slpk.) R 3 025 Beukeslaan (Bachelor) R 3 700 Majories Place (3 Slpk.) R 5 500 WOONSTELLE TE HUUR Bailliepark (Bachelor) R 2 600 Barrish Place (2 Slpk.) R 3 705 Bailliepark (2 slpk. eie tuin) R 4 300 TE KOOP STUDENTEWOONSTEL IN GEWILDE KOMPLEKS

TE KOOP

WOONSTEL VAN DIE WEEK (SENTRAAL)

2 Slaapkamers met ingeboude kaste. Oopplan-sitkamer, eetkamer. Kombuis met netjiese ingeboude kaste. Badkamer (Bad, Wasbak en aparte Toilet) Heffing R 530.00 pm. Netjiese braaiarea in kompleks. Afdak vir motor.BAIE RUIMTE VIR MIN GELD!!! PRYS!!!R 400 000 WOONSTEL VAN DIE WEEK BULT !!! BULT !!!

1 Februarie 2013

6. PRYS VERLAAG – VAN DER HOFFPARK Rus en vrede in pragbuurt Pragtige gesinswonings, 3 slaapkamer, dubbelmotorhuis, groot tuin met swembad en braai-area R1 790 000 Annatjie 082 320 3847, Petro 083 694 1864 TE HUUR – WOONSTEL SENTRAAL 1 Slaapkamer, 24 uur sekuriteit prys R3 750 TE HUUR - HUIS, SENTRAAL : 3 Slaapkamer, enkelgeriewe, motorhuis, groottuin. Prys R5 400 per maand TE HUUR – BAILLIEPARK 2 Slaapkamer, dubbelgriewe, enkelmotorhuis, studeerkamer, sekuriteitskompleks R5 200 per maand WOONSTEL BULT 2 Slaapkamer, naby kampus, sekuriteitskompleks R4 250 per maand 1 Slaapkamer loopafstand van universiteit R3 850 per maand 1 Slaapkamer, naby universiteit R3950 per maand 2 Slaapkamer, loft, dubbelgeriewe, R5 060 per maand Santie 082 364 8076

NUUT IN MARK BAILLIEPARK MEENTHUISE 1 Voltitel, ruim 4 slaapkamer, 3½ badkamers, studeerkamer, ondervloerverhitting. Binnebraaiarea, verhitte swembad, gevestigde tuin, 2 motorhuise, 2 afdakke, sekuriteitskompleks ens. Prys R2 9 miljoen 2. WOONSTEL TE KOOP – SENTRAAL Ruim 2 slaapkamer, 1 badkamer, gaste toilet, netjiese kombuis. Prys R435 000 3. TUSCANY RIDGE Nuwe 4 slaapkamerhuis met studeerkamer. 1 Slaapkamer met privaatsitkamer, badkamer met goeie uitsig, dubbelgeriewe. Beskikbaar einde Januarie 2013. Prys R2 544 miljoen 4. Geleë naby Ferdies: 3 Slaapkamer, dubbelgeriewe, oopplan-kombuis en leefvertrek en woonstel. Prys R1 8 miljoen 5. MEENTHUIS TE KOOP - BAILLIEPARK 2 Slaapkamers, dubbelgeriewe, toesluitmotorhuis. Prys R690 000-00

Property Profile Group

• Lukestraat 9, Potchefstroom, 2520 • Tel: (018) 293-2883 Vir al u eiendoms • Posbus 20606, Noordbrug 2520 Irma-082 347 5555 • info@propertyprofile.co.za behoeftes

Johnny-082 562 8156 1 Slpk. met ingeboude kaste. Kombuis netjiese ingeboude kaste en plek vir wasmasjien. Sitk. Badkamer (Stort, toilet, wasbak) Afdak, braaiarea. Afstandbeheerde hekke voor kompleks. KYK NA DIE PRYS EN BESLUIT GOU !!! R 370 000

3 Slaapkamers met ingeboude kaste. Kombuis met netjiese ingeboude kaste. Spens, plek vir wasmasjien. Badkamer (Stort, Toilet, Wasbak) 2 onderdakparkerings, interkomstelsel, braaiarea in kompleks. Afstandbeheerde motorhek voor kompleks. Grootte 70 vierkante meter. TE KOOP BAIE GOEIE KOOP VIR 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE SLEGS !!! R 546 000 !!! Potch Towers (Sentraal) R 350 000

Impala (Sentraal) Villa de Bell (Dassierand) Willemien (Sentraal) Villa Perez (Sentraal) Majuba (Sentraal) Barrish Place (Sentraal) Tramonto (Sentraal) Caruso (Bult) Daisy’s (Dassierand) Cambridge (Bult) Inni Hartjie Lanquedoc 103

R 400 000 R 420 000 R 425 000 R 450 000 R 480 000 R 483 000 R 580 000 R 595 000 R 620 000 R 620 000 R 640 000 R 700 000

TE KOOP: 1 SLAAPKAMERWOONSTELLE

Barrish Place (Sentraal) Campus @ Home (Bult) Caruso (Bult) Tramonto (Sentraal) Varsity Lodge (Kanon) Onder die Randjie (Das) Villa Renea (Bult) Janitahof (Miederpark)

R 313 000 R 370 000 R 399 000 R 425 000 R 450 000 R 475 000 R 490 000 R 530 000

SKAKEL GERT VAN ASWEGEN 082 377 1313 OF ANELL STEYN 079 565 4888 VIR MEER INLIGTING BESOEK ONS WEB NL: www.landlink.co.za

Wilgeboom Hoewe 7 Ha met 5 slk woning, perde stalle, store en baie meer.Puik eiendom wat selde in mark kom. R 3 800 000 Wilgeboom Hoewe: 9.7 Ha hoewe met baie goeie 3 slaapkamer woonhuis, asook 1 slaapk woonstel met stoor en buite geboue. R 1.3 Milj Miederpark: Netjiese 3 slaapkamer woonstel met toesluit m/huis met tuintjie in veiligheids kompleks. R 650 000 OHB Miederpark: 4 slpk huis met 2 badk, 2 leefareas swembad boorgat, nuut geverf. R 1 260 000

TE L E EN E D ST AS U N E ST OO EL R W EW N

Van der Hofpark: Netjiese 3 slpk, 2 badk, sitk, TV-kamer, eetkamer dubbel m/h en swemb.R R1 880 000 Miederpark: Ruim 4 slpk, 3 badk, 2 leefareas, lapa, swemb met baie parkering. R1 470 000 Sentraal: Lieflike ruim 2 slpkamer woonstel met 2 badkm, lugversorging, lekker stoep en toesluit m/huis. R 695 000 Stilfontein: Netjiese 3 slpk met enkel geriewe. R 390 000 Baie goeie 3 slpk met enkel geriewe R 440 000

DIE BULT 2

Ruim 2 slpk 70m studente woonstel. Naby opvoedkundige NWU hek. Woonstel op hoek van kompleks R735 000 met balkon.

2 BED

OU BAILLIEPARK

E 59 8 EW S N EA 056 L E .3 R O

Tel: (018) 293-3235/7/9 • Fax: 086 567 4361 17 Goetz Street, Potchefstroom www.bigrealestate.co.za

R

EF

N

R1,940 mil 3 BED • 2 BATH • 2 GAR

VE SI TE LU DA C N EX A M

Irma - 082 347 5555

Ruim kunssinnige familie huis met groot erf, groot bome en asemrowende uitsig. Lekker kuierstoep met ingeboude braai.

MELINDA 072-023-7759

Hoewe: Puik eiendom! 8.5 ha hoewe met netjiese woonhuis pragtige tuin en store R 1 850 000 Plaas Haaskraal: 13 Ha plasie ±10 km buite dorp. Stil omgewing. Asemrowende natuurskoon. Geen verbeterings. R 585 000 OHB Sentraal/Besigheid: Karaktervolle ou woning. Genoegsame parkeerplek. Idiaal vir kantore R 850 000

BAILLIEPARK

. O N 22 F 2 E R 968 2

R995 000 3 BED • 2 BATH • 2 GAR E 72 EW S N EA 059 L E .3 R O

R

EF

Oulike m/huis in rustige kompleks. Baie gewilde area. Baie goeie afwerking. Ideaal vir belegging of beginners plekkie.

SENTRAAL

8

N

R626 000 2 BED • 1 BATH • 1 GAR

Lieflike tuin m/huis gelee in rustige area. Ideaal vir iemand wat rustigheid soek. Ideaal vir bejaardes.

R E N T A L S

1 Slaapkamer: Stables R4 000 Le Quartier R4 600 Kareelaan R4 600 Waterberry Heights R3 600 Carmen R3 960

DEO VOLENTE

3 BED • 2 + 2 x ½ BATH • 1 GAR

3 BED • 2 BATH

2 Slaapkamer: Kareelaan R5 900 Casa Grande R4 900 Tamboti R5 000 Urban Living R5 600

ROSEMARY 082 8670 188 CHIMONÉ 079 4949 655 E 982 EW S N E A 0 59 EL . 3 R O

R

R1,285 mil

Tramonto Bach R2 950 Immediatedly Available

STUDENTE BEHUISING

TERSIA 084-408-9877 TE L EN E D ST U N ST OO W

REF NO. 3029903

Volkskool Area: 3 slk, dubbelgeriewe dubbelm/h. Goed versorgde tuin met boorgat. R 1 300 000 OHB Hoewe/N12: 3 ha hoewe teen die hoofweg. Goeie woonhuis met grootwoonstel. Stoor met huur inkomste van R 15000.00 p/m, R 3 200 000 Plaas Haaskraal: 70 ha plaas naby dorp. Vleiweiding met groot dam. Voelkykers paradys. R 1 380 000 OHB Te Huur - Grimbeekpark: Ruim 4 slpk met groot tuin en swembad R 8 800 p/m

R1,350 mil

R450 000

GRIMBEEKPARK

VAN DER HOFFPARK

EF

N

R1,1 mil VAN DER HOFFPARK 2 BED • 2 BATH • 2 GAR

Netjiese voltitel woning in baie veilige sekuriteits kompleks. Moderne styl gebou in gewilde area + toegeboude braai. Tuin uitgelê met besproeiing.

Newly built modern t/houses situated in a good area. Price includes transfer fees.

1 Slpk oopplan kombuis/sitkamer. Splinternuut gebou. 1,4km van kampus. 37m2 en baie veilig.

Pragtige nuut geboude voltitel m/huis met puik moderne afwerkings. Oopplan kombuis, klein tuintjie. Naby Pukke en Gimmies. Geen hereregte.

BRENNON 082-568-7713

BRENNON 083-794-2619

ANNATJIE 082-654-5999

ANNATJIE 082-654-5999


1 Februarie 2013

19

Carletonville Herald

Nazalene Struben It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

Persoonlik /Personal 1. Berading / Counselling 2. Kerke / Churches 3. Gelukwensings / Congratulations 4. Dankbetuigings/ Thank you 5. Memoriam / Grafstene / Tombstones 6. Egskeidings / Divorce

7. Speurdienste / Private Detectives 8. Verlore / Gevind / Lost / Found 9. Saamrygeleenthede / Lifts 10. Vriendskaplik / Friendship 11. Persoonlike kennisgewings / Personal Notices

Dienste / services 12. Dagsorg / Daycare 13. Kleuterskole / Pre-Primary Schools 14. Naskoolsorg / Afterschool care 15. Onderrig / Education

01

16. Video & Fotografie / Video & Photography 17. Musiek / Music 18. Onthale & Konferensies Functions & Conferences 19. Spyseniering / Catering

Berading / Counselling

20. Wegneemetes & Restaurante / Take Aways & Restaurants 21. Lugversorgers / Aircons 25. Blindings / Blinds 26. Springkastele / Jumping Castle 27. Houtwerk / Carpentry 28. Matte / Carpets 29. Plaveisel / Paving 30. Bouwerk / Building 31. Beton & Palisade / Concrete & Palisades 32. Elektriese dienste & Herstelwerk / Electrical Services & Repairs 33. Loodgieters / Plumbing 34. Algemene Dienste / General Services 35. Rommelverwydering Refuse Removal

25

36. Sekuriteit / Security 37. Plaagbeheer / Pest Control 38. Tuindienste / Garden Services 39. Vervoer & Berging / Transport & Storage 40. Boorgate / Boreholes 41. Swembaddens / Swimming Pools 42. Grasdakke / Thatch roofs 43. Lenings / Loans 44. Finansiele Dienste / Financial Services 45. Naaldwerk / Needlework 46. Skoonheid & Gesondheid / Beauty & Health 48. Jaggeleenthede / Hunting 49. Sweis & Staalwerke / Welding & Steelworks 50. Massering / Massages

Blindings / Blinds

Die V en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetge-wing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

52. Algemeen te koop / General for sale 53. Te koop gevra / Wanted to buy 55. Rekenaars / Computers 56. Kantoortoerusting / Office supplies 57. Selfone/Cell phones 58. Pandwinkels / Pawn shops 59. TV / Elektriese toebehore/ TV / Electrical Appliances 60. Boeke/Versamelitems Books / Collectors items 61. Kuns / Oudhede/ Artwork/Antiques

Your PAYROLL Solutions Time Calculation Pay slips SARS submissions Records Whatever you need!! 20 years experience

Personal Notices

15

skakel maritha by Danie Rothman Rekenmeesters by 012 543 1655. PASTEL ACCOUNTING & PAYROLL

** PASTEL 2 x Award Winner 2012 for best PASTEL Authorised Training Centre & Dealer ** Training, Software Sales & Support Outsourcing - Processing done for Companies All PASTEL COURSES @ INCREDIBLE SPECIALS • Pastel Partner Intermediate & Advanced Accounting (Version 11 and NOW Version 12) • Pastel Payroll Administration Certification (All Levels) • Pastel Human Resources (All Levels) • Pastel Payroll Year End and SARS Submission Training (End February 2013) • Pastel Payroll Tax Refresher Training (End February 2013) • Visit our WEBSITE for more Pastel Courses

www.nbtraining.co.za TRAINING ACADEMY Wanda Nel: 082 320 8432 Office: 082 055 0197 Fax no: 086 211 6678 wandanel@nbtraining.co.za admin@nbtraining.co.za

72. Algemeen te huur / To let 80. Losies / Boarding 81. Eiendomme Benodig / Properties Wanted 82. Besigheidsgeleenthede / Business Opportunities 83. Persele / Premises 84. Woonstelle te huur / Flats to let 85. Woonstelle te koop / Flats for sale 86. Meenthuise te huur / Townhouses to let 87. Meenthuise te koop / Townhouses for sale 88. Huise te huur / Houses to let 89. Huise te koop / Houses for sale.

90. Hoewes & Plase te huur / Small Holdings & Farms to let 91. Hoewes & Plase te koop / Small Holdings & Farms for sale 92. Besighede te koop / Business for sale 93. Kamers te huur / Rooms to let 94. Gastehuise / Guest-Houses 95. Vakansie Akkomodasie / Holiday Accommodation 96. Bestuurskole / Driving Schools 97. Betrekkings gevra / Vacancies Wanted 98. Betrekkings / Vacancies 99. Volwasse Vermaak / Adult Entertainment

SANDMAN Deon Van Zyl

TEL: (018) 291-1048/9 SEL: 082-453-0195.

Landlyne weer in werking

Potchefstroom

Tuinmengsel, Tuingrond, Bousand, Riviersand, “Filling”, Crushersand, Buildersmix

VERHURINGS, TLB’s, Laaigrawe en tippers. SKOONMAAK VAN ERWE

E-mail: Payeasy360@gmail.com sms Contact Details to 082 958 1109 37 Plaagbeheer / Pest Control 28

expandable security products!

Matte / Carpets

slamlock/std. lock & key alike features

Skakel vir Kwotasies 079 499 9930

Onderrig / Education

Bekwaam jouself vir ‘n hoogs Betalende Beroep. klasse sluit boekhou in praktyk in en kwalifikasie dus meer werd. Terme beskikbaar.

62. Juweliersware / Jewelery 63. Veevoer / Animal Feeds 64. Diere & Pluimvee Animals & Poultry 65. Plaastoerusting / Farm Equipment 66. Motors 67. Bakkies 68. Vragmotors / Trucks 69. Motorfietse / Motorbikes 70. Woonwaens / Caravans 71. Bote / Boats

BLACKLISTED CONTACT US 011 888 5096

11 Persoonlike Kennisgewings /

Mnr Morné Eric Humpel met identiteitsnommer 760320 5026 08 5 word dringend versoek om so gou moontlik in verbinding te tree met me Maretha Kennedy, maatskaplike werker in diens van ACVV Upington by telefoonnommer 054 332 1402 of selfoonnommer 076 394 8220, in verband met die moontlike aanneming van die twee minderjarige kinders uit sy huwelik met me Natasha Swanepoel (voorheen Humpel).

EiENDOMME/PROPERTiES

te kooP / For sale

Diepreiniging van: Matte en Meubels Pest en

cell: 082 7755 754 FREE QUOTES!! fax: 018 293 1425 tolliemaritz@gmail.com www.lcsequ-door.co.za

Termite Control en Weed Control

MOEG GESKROP? OnS Sal dit viR jOu dOEn: - Matte. - Teëls. - Voertuie. - Leerbekleedsel. - Woonwaens en matrasse. - Scotchguard.

39

DROOGTE’S VERVOER Wil u verhuis? Benodig u ‘n treklorrie en stoorgeriewe teen billike pryse? Skakel Droogte vir ‘n gratis kwotasie! 082-553-8226.

SKaKEl: KOEKiEMat WaSSERS (081) 370 9114 (018) 784-4705 Of 083 541 9983 Of 082 939 3899

34

Algemene Dienste / General Services * Korttermynversekering * Beleggings * Lewensversekering * Ongeskiktheid en Trauma * Risikobeplanning * Aftreebeplanning * Boedelbeplanning * Testamente * PPS * Mediese Fondse * Sakeversekering * Professionele versekering * Oesversekering * Brand op weiveld versekering

Skakel Thinus by Tel: 082 0800 232 Email: thinus@wasp-sa.co.za FSP: 43602

Vervoer & Berging / Transport & Storage

41

Swembaddens

VEILIGHEIDS- NETTE / SEILE

MOENIE DAT JOU KIND VERDRINK NIE!!!

Kennisgewing Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

SKAKEL: ELIZE. 072 187 2754

52

Algemeen te koop

Naledi

Ons koop: Breekgoed, meubels yskaste ens. Wat het u? Skakel gerus

(018)-297-7755


20

Carletonville Herald

66

Motors

01

3 Joe Slovo, Klerksdorp, 2571, Tel: 018 462 1738, Fax: 018 462 5124 2011 Toyota Fortuner 3.0D-4D ......................... R6 150 pm 72 months. 2008 Ford Bantam 1.3i canopy........................ R1 650 pm 72 months. 2009 Renault Sandero 1.6 Expression............ R2 030 pm 72 months. 2006 Opel Zafira 1.9 CDTi Elegance................ R3 250 pm 72 months 2008 Mazda BT-50 3.0CRDi SLE D/C............... R3 990 pm 72 months. 2003 BMW 318i R8000.00dep........................... R2 990 pm 60 months. 1974 Mercedes 240D ........................................ R2 9900 2010 Toyota HiLux 2.5D-4D SRX R/B .............. R4 250 pm 72 months. 2005 Isuzu KB350 v6 LX D/C ........................... R3 230 pm 60 months. 2006 Ford Territory 4.0i Ghia AWD.................. R4 190 pm 60 months. 2005 Renault Kangoo 1.4 Multix Authentique R1 680 pm 60 months. 2006 Isuzu KB300TDi Fleetside....................... R2 500 pm 60 months. 2003 Mercedes Benz E320 ............................... R149 900 2010 Nissan Qashqai 1.6 Acenta..................... R4 760 pm 72months 2006 Mazda 3 1.6 Sport Dynamic .................... R1 960 pm 60 months.

Terms and conditions apply. Installments include a 2 years mechanical warranty. Contact Johan Botha 083 400 8009 Auto World

KOOP

MOTORS & BAKKIES AAN

VIR

KONTANT

R10 000 - R80 000

SKAKEL RIAAN DE LANGE 082 325 9570

Berading / Counselling

DEBT PROBLEMS?

Call now for professional, expert advice. DON’T LOSE SLEEP OVER YOUR DEBT! There is a legal solution! You can protect your assets. For a free consultation, by a NCR registered Debt Counsellor, Call Janice on 071 893 0014 or (018) 294 6951 - Confidential-

STUDENTEWOONSTEL TE HUUR. Ruim 2-slaapkamerwoonstel. Stap afstand van kampus onmiddellik beskikbaar. R4 000 p/m. Skakel 082 452 2588 of 082 783 2311 88

Huise te huur / Houses to let

DEELKRAAL ESTATES

72

83

Algemeen te huur / To let

Persele / Premises

3 EN 4 SLPK HUISE TE HUUR TE DEELKRAAL, NABY CARLETONVILLE. PRYSE VANAF R3 300 PER MAAND.

SKAKEL ESTIE OF MIEMS BY

018 785 5440

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonville) by (018) 788-6693

TE HUUR - AAN N1 STORE ± 900m² MET 24 UUR SEKURITEIT

VURKHYSERS BESKIKBAAR VIR LAAI

PRYSE BAIE BILLIK Skakel: 018-294 5616 of 083 626 9216 84

Woonstelle te huur / Flats to let

TE HUUR FOCHVILLE 2 SLPK WOONSTELLE SKAKEL KOOS 072 187 2748

Kennisgewing Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

06

Egskeidings / Divorce

11

Persoonlike Kennisgewings / Personal Notices

Demicke Kent Id 1104240540087 is to be adopted by Mr+Mrs Griessel. If the father have any objection please contact social worker at (072053-4732 Ek soek Afr blanke dame wat kan help met huishouding vir pa en seun. Sal vergoed word. (Len 073-890-5069 Hiermee gee ek DJ Hattingh Id 7209130034085 kennis dat ek geen verantwoordelikheid aanvaar vir enige skuld wat deur J Hattingh Id no 7607245086082 gemaak was of gemaak word vanaf 7/2/2013

Tel: (018) 297 1217

UNDEFENDED DIVORCES!!! FAST, EFFICIENT & AFFORDABLE LEGAL ASSISTANCE. CALL HODGSON ATTORNEYS (018) 297-7580 ADDRESS: 72A DU PLOOY STREET,

POTCHEFSTROOM.

Aandag alle bruide. Eksklusiewe en stylvolle tafeldekor te huur. Ook tafels, stoele, tafeldoeke en lycra-stoelrokke. Events House by The Roots Lifestyle Centre. ( (018) 285-1222. CompTIA A+ & N+ @ CTU Potch special offer: R9 999 valid till end March. ((018) 290-5340

COOLTECH AIRCONDITIONING. Summer specials , 3 yrs guarantee on compressor. Best prices. 12000 BTU PORTABLE AIRCON R3800.00. Best Prices. Free quotation,SABS APPROVED ( Danny 079 -572-9458/ Anna-marie 082-306-3974

SAVF Social Worker, L Truter is looking for the biological parents of Dimpho Mojakgamo born 08-08-2012 regarding adoption ( (018) 7861016

JUMP TO THE MOON INFLATABLES. Castles, Dragons, Sky dancers, Waterslides and much much more!!! ( 072-257-3053

12

(Potchefstroom)

SEMENT MAXI STENE Gelewer in: POTCHeFSTrOOM CArleTOnVille, FOCHVille, PArYS en OMGewinG. SKAKEl ElAINE (018) 292 1615 www.bertsbricks.co.za.

26

The company Templer Signs & Contractors CC Company Reg No. 2008 / 12460 /23, Tax Ref No. 9430193160 has being deregistered. ( Levert 082-720-8861

BERT’S BRICKS

VOOrwAArdeS Geld.

Hiermee gee ek kennis dat ek Unique Heat Block Paint herregistreer.

28

Springkastele / Jumping Castles

BUILD & Furniture & Home Improvements

Nico v d Merwe 082 344 8316 Building, Tiling, Restoration, Paving, Painting, Kitchens, Woodwork, Pallisades, Home Restoration, Ceilings.

Matte / Carpets

15

Dagsorg / Daycare

Kreatief Oppi Plaas Carpet Kursusse:

16

Video & Fotografie / Video & Photography

VALENTINE SPECIAL Uur photoshoot R200. Cd + A3 vergroting facebook / fotofundie fotografie. ( Anneline 079-525-5647 / BB264EDE55

Musiek / Music

Duitse Klavier in goeie toestand te koop, R6000.( 073-651-1831 / (018) 294-7511

18

Onthale & Konferensies / Functions & Conferences

Lyon Paradise Venue TrouES En ALLE FunkSiES Skakel: Willie 076 5135 660 Maureen 083 6020 834 Web:

www.lyon paradise.webs.com Epos: lyonspara dise@mail.com

MULTI STYL Eksklusiewe onthaaltoerusting vir troues & funksies. ( Lynette (018) 2907316.www.multistyl.co.za

Kruger Afdakke. Skadunetafdakke, 4 jaar waarborg. Gratis kwotasie. 16 Jaar diens. Potch omgewing. ( 083-493-5876. VIR ENIGE EN ALLE herstelwerk in en om die huis. Reeds 18 jaar in die bedryf. Geen werk te klein. NHBRC geregistreer. ( 083-229-2978.

31

Beton & Palissades / Concrete & Palisades

POTCH BETON

Precast, Palissademure, plaveisel, lapa’s. Gratis kwotasies.

(018) 294-5169 082-335-0118.

33

Onderrig / Education

Naaldwerk, Pottery, Huisversiering. Skakel 082 210 0986

DAVID DAWSON CONSTRUCTION. Building extention , Tilling paving, painting. ( 078413-6812

Skadunette & betonmure (018) 294-5169 082 335 0118

KLEIN KABOUTER DAGSORG 3 Weke- 4jaar, ½ / Voldag / Per dag. ( 082-8915380

17 • Boedels • Transporte • Huurkontrakte • Testamente • Huweliksvoorwaarde kontrakte • Maatskappy Registrasies (CIPC agente) • Invorderings • Egskeidings

1 Februarie 2013

Kleen

Cleaner, drier, better. Clean carpets or Lounge suites Quick drying and improved chemicals

Skakel Johan

084-462-8259

JARE ONDERVINDING

Clean-o-vate • WAS VAN MATTE EN BEKLEEDSELS.

• SEËL & SKUUR VAN HOUTVLOERE

• SKOONMAAK EN BEHANDELING VAN LEERBEKLEEDSEL

• SCOTCHGUARD Skakel Riaan 083-654-7481

Skakel Cilda Viviers Tel: 082-772-7130 Faks: (018) 293-0785 VOLVLOERMATTE En bLindERs.

Skakel Piet of Johanita ViVierS by Modern auto triMMerS & uPh.

Tel: (018) 294-7459 fax: (018) 293-0785

30

Bouwerk / Building

AAA Huis Restoureerders en Boukontrakteurs alle werk in en om die huis. ( 083236-6417 / 072-495-2267

Paving, tiling, palissades, lapas, precast walls & general construction. STONE-AGE

AGENTSKAP OOK NOU! SKAKEL GERUS VIR GOEIE PRYSE & DIENS

Deon 082-802-2664 goldenpaving7@gmail.com

HOEKOM ONS?

NHBRC geregistreer. 5 Jaar waarborg, Bouwerk, teëlwerk, verfwerk, loodgieters & aanbou spesialiste.

SKaKEl 083-334-2796

Kleibakstene is beter!!!! Bert’s Bricks (Potchefstroom). Klei-pleisterstene, klei-sierstene en klei plaveiselstene. Minimum vragte in Potchefstroom: 500 bakstene. Carletonville/Fochville en omgewing 2 000 bakstene. SKAKEL ELAINE (018) 292-1615. www.bertsbricks.co.za

LE ROI CONSTRUCTION. ONS DOEN ENIGE BOUWERK TEEN BEKOSTIGBARE PRYSE. SKAKEL ARNO VIR KWOTASIE 072 730 0911 ACTIVE BUILDERS Extentions, Acc Renovations, Painting, Carpentry, Electrical Plumbing, Carports, Bathrooms, Kicthens, Tiling, Roofing. ( Gavin 072-386-1191 Bou! Bou! Bou! Nuut bou, Aanbou, herbou, alles om bouery " ON TARGET". ( TIM 072-240-8065

Loodgieters / Plumbing

HALLABY LOODGIETERS Skakel Emile (018) 294-4024 a/u of 082 448 2824

JJW

LOODGIETERS

Gekwalifiseerde loodgieter. Johan 083 328 0292 Kantoor 018 294 8242 VIR BLITSVINNIGE KWALITEIT DIENS TEEN DIE BESTE PRYSE!!

Vir alle loodgietersprobleme & gratis kwotasies  Pieter (‘n ten volle gekwalifiseerde loodgieter). 24/7 Sel: 082-496-8622. of: 082-346-0066.

ALLE LOODGIETER herstelwerk en installering, geisers. ( Gerhard 083-283-5700.

34

Algemene Dienste / General Services

Aandag: Speed Queen Services. Diens en herstel alle Speed Queens, tuimeldroërs, mikrogolfoonde. ( Gert Botha (018) 2948479 /082-967-8267.


1 Februarie 2013

DOCTOR CHIKOLE HERBALIST

THE MOST TRUSTED, EXPERIENCED & POWERFULL HERBALIST WITH SUPERNATURAL POWER TO SOLVE MANKIND PROBLEMS LIKE: • Bring back lost love same time • Court cases, loto, powerball, casino • Male problems • Financial problems • Borrowing indian secret money bag • Finishing unfinished jobs • Removing tokoloshe, bad luck, enemies • Boosting, binding business, proporties • and many more

Vir die beste pryse op: bande, batterye, uitlaatstelsels, skokbrekers, skakel Supa Quick Potchefstroom (018) 294 - 3297/8

38

SKULD PROBLEME?

Tuindienste / Garden Services

AFSAAG EN UITHAAL VAN BOME • Afsaag en uithaal van bome. • Skoonmaak van industriëleen woonerwe. • Aanplant van gras. VOERKRAALMIS • Gesifte mis vir “top dressing” beskikbaar R15 per sak

Skakel Johan ALLE URE 082-962-3125.

BOME, BOME, BOME

Vir verwydering van tuinafval, skoonmaak van erwe en geute, afsaag van takke en bome, algemene opknap van tuine en ligte vervoerwerk.

CONTACT NUMBER: 078 962 7307 ANDERSON STREET KLERKSDORP

Skakel Lappies (018) 290-6906 of 082-684-8982.

- EENMALIGE TUINDIENS - WEEKLIKSE TUINDIENS - ONTWERP VAN TUINE - BESPROEIING - SNOEI VAN ROSE, BOME EN STRUIKE - VERSKAF EN PLANT VAN SAAILINGE - VERSKAFFING VAN TOPDRESSING EN KOMPOS

New/Reline Fiberglass/ Marbelite Stepping Stones/ Paving Jacuzzi’s/Repairs

Tel: (018) 297-1973 Cell: 082-771-6333

* Nuwe swembaddens * Steppingstones * Sonpanele * Herstel van swembaddens. Skakel (018) 294-5833 of 082-928-5774.

42

Bou van lapas, kam en stop. Alle herstelwerk. Enige bouwerk, “Rockface”, houtdekke, ens.

KONSTRUKSIE Algemene herstelwerk in en om die huis, dakke, verfwerk, bouwerk, teëlwerk, plaveisel, pallisades, staalwerk. Skakel vir gratis kwotasie Conrad 082 857 5092

43

A A N D A G !!! Whirlpool services, herstel & diens alle outomatiese Top Loader, mikrogolfoonde en tuimeldroërs. ( Nick 082-825-0727. ALLE HERSTELWERK in & om die huis. Boorgate, besproeiing, drukpompe, loodgieterswerk, geysers.Geen werk te klein.Gerhard ( 083-283-5700. COOLTECH COMMERCIAL REFRIGIRATION. Danny 079-572-9458/ Anna-marie 082-306-3974 ELEKTRISIëNS. Geregistreer ECA nr. of SNC 1539. Vir alle elektriese herstelwerk, noem dit en ons doen dit!! Uitreik van Certificate of Compliance (COC). ( 076-111-1334. RE-ENAMEL EXPERT. Heremalje van ou staalbaddens. Egte emalje. Werk gewaarborg. ( 071-196-2953 / www.jgexpert.co.za Verfkontrakteur vir 11 jaar. Vir alle verfwerk, asook die seël van dakke. ( Johan 083-412-0724. We do the following: House & Roof painting, Sealing leakages, Ceillings. ( Patrick 079780-3483

35

Rommelverwydering / Refuse Removal

1. Algemene vervoer. Bourommel, huisvullis en tuinvullis.( Pieter 082-950-8934 (Potch)

Afsaag, uithaal en wegry van bome en takke. Installering van: Elektriese Omheining

SKAKEL CAREL: 083 785 0333

39

Vervoer & Berging / Transport & Storage

EMPI Meubelvervoer Vir alle vervoer o.a. meubelvervoer. Het ook jare ondervinding. Pak self, en hou volle toesig. Pieter 073-525-6536. 076 814-6100 (W) (018) 484-1725 (H)

1 Jps meubelvervoer persoonlike toesig + bestuur, beste diens gewaarborg stoor. ( 084597-3434/ 083-498-3309 4 TON TOE TROK. Doen enige vervoer en klein trekke. Billike pryse. ( 082-455-5329. J & H Meubel Vervoer. Profesionele vervoer en stoor. ( (018) 290-6755

41

Swembaddens / Swimming Pools

ACTIVE POOLS New pools, fibreglass Marblelite, all repairs, renovations. Pumps, filters sun panels,Chlorinators.( Gavin 072-386-1191

Lenings / Loans

Lê u in die aande wakker oor skuld? Beskerm u bates en vermy administrasie en insolvensie met die nuwe kredietwet. Ons is geregistreer en aangestel deur die NCR om jou te beskerm. Skakel Jean by 082 550 7494 of Cherlene by 018 297 8286 vir ‘n gratis konsultasie en word ingelig. U kan ons ook by ons kantoor te Mareestraat 10, Potchefstroom of ons webtuiste www. jordaandebtcounsell ing.co.za besoek. STRENG VERTROULIK

Sweis & 49 Staalwerke / Welding & Steelworks

Manie Sweiswerke Staalkonstruksie en store. Voorsiener en installeerder van veiligheidshekke en afdakke. Optrek van enige planne. Skakel Manie Labuschagne by (018) 297-6316 (k/u) of 082-335-9761

Africa classy ladies in Paradise to blow your mind. ( Zoe 084-488-0724

BRIDGING CASH

Afrikaanssprekende dame in alle areas beskikbaar. 24/7 (Zani 079025-8428

PENSION / PACKAGE

EXCLUSIVE VIP Only 40 years plus! Professional, private, secure. Potch ( 073-9279858/ 079-666-0431

while waiting for

joygardens@lantic.net

PROBLEEM BOME

Grasdakke / Thatch Roofs

TALUTA LAPAS

TEL: (018) 294 5711

A1 Ceilings & Roof repairs. Vir alle opknapen verfwerk.( Jaco 079660-0902

21

Carletonville Herald

Payout (lumpsum only) (011) 394-6937

WILLIE JORDAAN DEBT COUNSELLOR We can assist you to reschedule your debts without running the risk of losing your assets. Your monthly payment will be reduced to a affordable level. DON’T DELAY PHONE

TODAY 082 552 0267 Confidence guaranteed.

44

Finansiële Dienste / Financial Services

STRUGGLING

TO PAY YOUR DEBT? Contact us for expert advice on: DEBT REVIEW, ADMINISTRATION, SEQUESTRATION & LIQUIDATION.

HEINRICHA HODGSON ATTORNEYS / DEBT & CONSUMER RELIEF DEBT COUNSELLORS 72A Du Plooy Str Potchefstroom

Tel 018 297 7580 / 083 271 9345 (Heinricha)

Massage Therapist very sensual full body massage private Carletonville. For app (Demi 082-7352646. 9-6

52

Algemeen Te Koop / General For Sale

GELD

Veiling, Vlooi, motor, promosie-mark elke saterdag om 09:00 by die boeremark,potchindustria

Kontant in u hand by die huis: ons KooP meubels, gereedskap, kombuisware, sleepwaens en alle oortollige items. NIKS te groot of te klein. Kwotasies gratis en vertroulik. skakel die afslaer: Piet 082 800 7321 aankoper Potch: 083 629 3449 aankoper Klerksdorp: 072 181 2360

MIDVAAL CANOPIES WE BUY AND SELL NEW AND USED CANOPIES FOR CASH! WE COME TO YOU 072 760 9489

Plantsakke, polypropsakke, goiingsakke, groente en sterk plastiek - sakke. Alle groottes. Skakel 082-210-0986 TWEEDEHANDSE BANDE, GEREKENARISEERDE WIELSPORING

Groot verskeidenheid tweedehandse bande. In baie goeie toestand.

HARRY’S BANDE

(018) 293-0432/3 (K/U) Ons betaal

kOntant

vir u OOrtOllige artikels

skakel (018) 294-5503 / 5 Vinnige, vriendelike diens. Transaksies vertroulik.

vlOOiMark PAND + MEUBELS h/v Kerk & du Plooystr. Potch

1 Champion Chicken Leg ¼ R240 for 10 kg. Skaapafval R35 per kg. ( Jacques 082-888-1345. Goeie gebruikte ingeboude 850 x 700 Picknikor braaier met alle, bykomstighede te koop. R3000. ( 082-328-2976 P A N D M A R Verskaffers van antrasiet, steenkool, hout. Ons koop & verkoop 2de handse huisraad en boumateriale. Ons sloop ook huise. Nou ook bousand, riviersand, cruscher mix en sement. KLEIN MAAT. 1/4, 1/2, 3/4 + 1 m³. Chris Hanistraat 78. ( (018) 2933234 of 082-920-0871.

59

TV / Elektriese Toebehore / TV / Electrical Appliances

APPLIANCE CArE & ELECtrICAL. INSTALLATION SPECIAL AIR CON Gespesialiseerde herstelwerk, 7 dae per week aan alle Whirlpool, Speed Queen, LG, Defy, Samsung, KIC en Kelvinator wasmasjiene, yskaste, vrieskaste, skottelgoedwassers, tuimeldroërs, stowe, koelkamers en lugversorgers. Alle installasies en foute. 10% afslag aan persioenarisse. Onderdele, vakmanskap en diens gewaarborg. Gratis kilometers en kwotasies in die Potch Carletonville asook Fochville area. WE ArE OPEN tHE WHOLE FEStIVE SEASON Mobiele werkswinkel: - 078 905 7274 / 072 132 3672 Appliancecare@live. co.za 10% Discount for pensioners

Mr Satelite TV FRANCOIS 072 434 2790

DSTV INSTALLASIES REPARASIES (EXTRA VIEW) KLANKSISTEME AFSLAG AAN PENSIONARISSE (EN STUDENTE)

SAAM GOEIE DIENS KOM NA VERKOPE DIENS. 24 UUR BESKIKBAAR IN POTCHEFSTROOM. DIENSTE OOP GEDURENDE DESEMBER EN JANUARIE.

tIPWinkel tOP46tv du Plooystraat, Potchefstroom.

Al 38 jAAr!

All dstv Hd Pvr XtrA vIEW rElOCAtIONs

“PrACtICE mAkEs PErfECt”

(018) 293-0277 082-892-1315

TV BUDDIES

Installering van DSTV Herstelwerk: TV’s, Hi-fi’s, DVD spelers en Naaldwerkmasjiene.

082 302 7995 MULTI CHOICE Accredited installer any, DSTV Services and LCD / Plasma Rep. THE SATELLITE SHACK. ( (018) 2944868 / 084-631-0500

62

Juweliersware / Jewellery

BENODIG U KONTANT?

Ons koop alle goue munte, Krugerrande en goue diamant juwelliersware vir kontant.

Skakel LeRoi Diamante: (018) 290 8334 63

Veevoer / Animals Feeds

AANDAG BOERE Russiese gras te koop, drakrag tot 80 skape per hektaar. Baie geskik ook vir bees, wild en ander diere (somer en wintergewas). SkAkEl 072 604 5219 64

Drakensberger stoetbulle te koop, geharde veldbulle van sterk bloedlyne. 30 Dorper skape te koop om almal te neem. Kontak 0824301775 vir navrae Rhodesian Ridgeback puppies strong, loyal, good watchdogs. Vaccinated & de-wormed. Ready for new home 7 Feb. 2013. Males R1200, Females R1 500. Tel. 082 6414735 / 082 8878517. DOGGY INE Kennel met persoonlike aandag vir u honde. 'n Huis weg van hul huis. ( Hermine by 083-776-2787 Potchefstroom-omgewing. Golden Spaniels 6 weke, ontwurm en ingespuit. Slegs reuntjies, R800. ( Ina 079-897-0371 Hoenders te koop C/ville en Fochville omgewing ( 083-641-6988 Jack Russels te koop ontwurm en geënt R500. ( Corne' 082-324-2991 Kruisras Kalwers te koop, 7 - 10 dae oud. ( 071-559-6596 Miniatuur dobermann klein soort opreg, swart R500 manlik R100 vroulik ( 072-434-6838 OPREGTE KORTBEEN Jack Russel hondjies te koop. ( André by 082-972-9177. Pitbulletjies 8 weke ontwurm + ingespuit. R950 - rooi neus (079036-5297 Yorky Pikenese Kruis 2x manlik, 2x vroulik, navrae. ( 083-226-0603

65

Plaastoerusting / Farm Equipment

Diere & Pluimvee / Animals & Poultry

Dobermann Groot soort. opreG. ontwurm & inGeËnt. r1 500. onmiDDeLLiK besKiKbaar sKaKeL aDeL (056) 818 1115 of 084 568 0668

Geregistreerde Yorky, reuntjie te koop, prys onderhandelbaar. ( 082923-5323

ONS KOOP EN VERKOOP TREKKERS, TROKKE, BAKKIES EN IMPLEMENTE. SKAKEL GERUS VIR DANIE BY 083 566 7628

66

Motors

ALLE MOTOREIENAARS. Ek koop graag u motor of bakkie kontant. Beste pryse. ( 082-774-7962


22

AANDAG!!

Benodig u ‘n voertuig of bakkie!? Finansiering? Geen probleem vir ons!! Groot verskeidenheid om van te kies professionele diens!! I.T.C Kliënte welkom!!

Skakel Welma 081 805 0292 (F) 086 208 0282 Ek koop byna alle 2de handse motors, bakkies, kombi's en dubbelkajuit vir kontant. Ek is bereid om op te tel. ( Unis by 082-959-9120 of 072-203-1614.

CASH FOR VEHICLES

Best cash prizes paid for your car or bakkie. Tel: (018) 294 3754 Call 082 558 8999.

KONTANT

Hoogste pryse vir u gebruikte VOERTUIG OF BAKKIE.

Skakel Noshi by (018) 294-6169 of 082-558-4000.

no deposit 2006 Audi A4 2.0T Fsi Multitronic R3 150pm; 2009 Golf 5 GTI R5000 p/m. 2009 golf 6 (1.6) R3 900pm; 09 vw Polo vivo 1.4i hb R2 600pm; 09 vw polo 1.4i comf R2 600pm; 08 vw Polo 1.4i R2 300pm; vw citi Sport 1.4i R2 000pm view website www.danlou.co.za sms your fax no or email ad res for application to Jaco: 082 809 1237. (018) 464-2102 (F)

CARS & BAKKIES FOR CASH!!! UNDER R250 000.

GUARANTEED BEST PRICES PAID.

072-272-1988 082-575-7531

VOERTUIG TE KOOP

2005 Corsa Bakkie 1800 met nuwe bande en mags in goeie toestand . R56 500.00 Skakel Francoise: 083 447 6176 / 018-264 4969 03 BMW 325TI E46 rooi 17" mags baie ekstras baie mooi vol diensrekord. R104 500. ( 079-4972872 1991 Uno Turbo te koop. 115 Kw @ 0.7 bar, R30 000. ( 082-4416885 1992 Mercedes Benz 300SEA for sale, as is R25 000. ( Sharon 076924-5378

Carletonville Herald 1998 Toyota Corolla 1.6 GLE. 180 000 km. Goeie lopende toestand. R45 000. ( Riaan 082-859-7475. A A N D A G : Ek koop graag u motor / bakkie vir kontant. ( Raymond Reinecke 082-853-6752. Toyota Yaris 2006. 5 Deur, wit in baie goeie toestand. Km 175000, R62 500. ( 076-6663400

67

Bakkies

ONS KOOP BAKKIES EN MOTORS VIR KONTANT.

GOEIE PRYSE WORD AANGEBIED.

Skakel: 072 126 7886 68

Vragmotors / Trucks

1995 Henred Fruehauf 25 Cube copelyn tipper for sale, R70 000. ( 082353-8103

69

Motorfietse / Motorbikes

250cc Conti 4-wiel motorfiets. Nuwe toestand. R7 000 of naaste aanbod. ( Riaan 082-859-7475.

72

Algemeen Te Huur / General To Let

Studente akkommodasie kamers te huur. Water en ligte, bediende, internet en swembad is ingesluit. R2 600 per maand. Skakel Don 079 888 8894 VERHURINGS !!!! Sukkel u met huurders? Ons bied dekades se ervaring en persoonlike diens. TG Kruger Eiendomsagentskap (Sedert 1952) ( Theunis Kruger 083-7316-350.

83

Persele / Premises

KANTORE TE HUUR

Octron gebou op eerste vloer. H/v James Moroka en Autostraat. Skakel nommer: 018 292 1615 Kantoor-ure 08:00 - 16:30 Offices available immediatley Bolton Arcade Bailliepark. ( 082-567-7241

84

Woonstelle Te Huur / Flats To Let

Groot Bach w/s te huur. Vdhoffpark r3 250 p/m (w&l inG) skakel 072 383 0801 Ideale “bachelor” woonstel beskIkbaar: Baie skoon, netjies, veilig, privaat, stapafstand van SPAR, vulstasie & die kampus af. Groot badkamer; leefvertrek en studiehokkie. Ruim parkering; veilige eie ingang. Dadelik beskikbaar. R 2590 per maand. Presidentstraat 79, Potchefstroom. kontak lotta 082 494 2017 of sonja 084 878 1369 Oulike bachelOr wOOnstelle beskikbaar @ r2700 p/m. slegs 1.5 km vanaf kampus. skakel elmarie 083 666 8612.

BESIGHEIDSGELEENTHEID

TakE away TE Huur Gevestig op N12 Skakel (018) 294-6903 082 476 9397 Onmiddellik beskikbaar. 1 WINKELRUIMTE TE huur in Johannes Dreyergebou, h/v Nelson Mandela- en Walter Sisulu Rylaan. (53.18 m²). ( (018) 294-4991 weeksdae tussen 08:30 en 13:00.

EiEndommE tE huur:

Bachelor R3630 p/m 1 Slpk r4 650 p/m 1 Slpk r3 740 p/m 1 Slpk r4 700 p/m 2 Slpk r7 200 p/m 2 Slpk r6 600 p/m 4 Slpk r12 000 p/m magda: 083 446 6129 Willie: 082 320 1702 Faks: 086 579 2036 1 Slaapkamer eie tuin beskikbaar 1 Feb w & l ing. Huur R3 500 + dep. ( 083-555-5618

STUDENTE DEELHUIS BEHUISING BESKIKBAAR TEEN R1 950 P/M, WATER & LIGTE INGESLUIT SKAKEL HENRY BY 082 921 1034 OF SUSAN 072 418 5087 1 Slpk w/s te huur. R3 200 w & l ing netjies, dadelik. ( 082-780-6627 1 SLPK WOONSTEL te huur. Onmiddellik beskikbaar. Potch sentraal. R3 500 p/m, w&l ing. ( Marina 084-799-6036. 2 Slaapkamer w/s te huur R4000, 1 - 2km van Puk slegs studente. ( 082720-7036 2 Slaapkamer w/stel in Malherbestraat in kompleks met afdak. Koopkrag. R4 200 p/m. ( 083-647-8753. 2 Slaapkamerwoonstel te huur in Bailliepark onmiddellik beskikbaar. Deposito R3 000-00 en huur R4 000-00 per maand. Kontak ( 083-308-4820 2 Slpk woonstel te huur dep R1 500. Huur R3 500 geen kinders of diere, koopkrag.( (018) 2933638 B U L T : nuwe 2 slpk met TV, wasmasjien, yskas en internet. R5 500 p/m. Dadelik. ( Prime Properties by 084-400-1971. Bachelor @ R2 400 + dep veilig w & k ingsl, Mc Rooderylaan Potch. ( 082-576-3286 Bailliepark: Ruim 2 slpk woonstel in sekuriteitskompleks. Koop-krag, onmiddelik beskikbaar @ R4 500. ( 083-410-0188 Bult: 1 Slpk @ R3 600. Bult: 1 slpk @ R3 500. ( 074-433-2822 Bult: 2 Slpk @ R4 900. Bult: 2 slpk @ R5 580. ( 084-961-6123 Bult: Bachelor @ R3 120. Dassierand: Bachelor @ R2 790. ( 082-885-9319 Bult: Bachelor @ R3000. Kanonnierspark: 1 Slpk @ R4 130. ( 074-6319976 Bult: Bachelor @ R2790. Kanonnierspark: Bachelor @ R3 070. ( 074-241-9577 BY PUK: gemeubileerde bach (stap afstand). R2 900 p/m. ( Inke by Huizemark 084-519-1175. Kanonnierspark: 1 Slpk @ R4 240. Noord Sentraal: 2 slpk @ R4 900. ( 074-162-9541 Potch 2 slpk R2 700 w &l uitg. 1 Slpk R2 500 w &l in op Vyfhoek kleinhoewes. ( 074-6205499 Pragtige grondvloer, enkel woonstel te huur.Grasperk en braai R2 500. ( 082-859-7636 Promosa: Ruim 1 en 2 slpk woonstel met oopplan kombuis en sitkamer. Modern met ingeboude kaste en braai area R3000 / R3 500. ( 072-701-1189 Ruim bachelor 1 slp tuinwoonstel onderdak parkering R3 300pm. Ou Bailliepark water, ligte ing. ( Melinda 072-0237759 Te huur: 2 Slaapkamerwoonstel op hoewe 3km vanaf Puk. R2 840 krag uitgesluit. Beskikbaar 1 Feb. ( 082-464-1405 WOONSTELLE TE HUUR * Bach: R2 850 p/m. * Bach, Bult: R2 932 p/m. * 1 Slpk, Bult: R3 328 p/m * 2 Slpk, Bult: R4 600 p/m * 2 Slpk, dupleks: R4 950 ( Huizemark by (018) 297-8338.

VARSITY LODGE te huur: 2 slpk @ R4 510 p/m. Varsity Lodge: 1 slpk @ R2 660 p/m. Villa de Bell: bachelor @ R2 400 p/m. Tambotie: 2 slpk @ R4 900 p/m. Nuut uitgeverf en nuwe badkamer. Mont Serrat: 2 slpk @ R4 620 p/m. Nuut uitgeverf en nuwe badkamer. ( Potch Eiendomme by (018) 297-5506. Welverdiend Enkelwoonstel. Veilige onderdak parkering. Ella (076-663-0894 Woonstelle te huur op die Bult. Groot bachelor - 43 vkm, 1 badk en m/huis: R2 800 p/m en 2 slpk, 1 badk met afdak: R3 950 p/m. ( TG Kruger Eiendomme (018) 294-6544.

86

Meenthuise Te Huur / Townhouses To Let

Sentraal: ruim 2 Slaapkamer meenthuiS te huur. r4 500 p/m.

kontak: monique 079 516 8886 / Desire: 072 918 0891

Fochville: 2 Slpk meenthuis, 1 badk, 1 motorhuis, eie tuin @ R3 600, water ingesluit, koopkrag. ( 074-6319976 Meenthuise te huur naby Gholfbaan. 4 Slpk, 2 badk, 2 m/huise, 2 afdakke, swembad en braai area. R9 700 p/m. Meenthuis te huur op die Bult. 2 Slpk, 1 badk en klein tuin. R4 200 p/m. ( TG Kruger Eiendomme by (018) 294-6544.

87

Meenthuise Te Koop / Townhouses For Sale

Voltitel 2 slaap, 2 bad, 1 garage, oopplan, opwas, baie kaste. Meenthuis met baie teëls, paving, gras. Naby Spar in Stilfontein. R540 000. ( Zelna 082768-9595

88

Huise Te Huur / Houses To Let

BULT SENTRAAL

5 Slpk netjiese huis, veilig & naby Puk vir 1 februarie vir. *Groep werkendes / nagraadse studente R8 500 p/m of geskik vir kantoorhuis R9000 p/m 083 759 9846

Nommer 1 in VERHURINGS

Retiefstraat 018 297 5777 Mooirivier Mall 018 293 2237

1-STE KLAS EIENDOMME TE HUUR. REUSE VERSKEIDENHEID. ( JUST LETTING (018) 293-1858 OF (018) 468-8446. 4 SLPK HUIS TE HUUR Dassierand. R7 000 p/m. ( Huizemark by (018) 297-8338.

1 Februarie 2013 BAILLIEPARK: 5 slpk huis @ R9 500 p/m. Dassierand: 4 slpk @ R7 000 p/m. Ikageng: 3 slpk @ R4 000 p/m. ( Potch Eiendomme by (018) 297-5506. House for sale - 3456 Wedela ( (018) 7888574 Huis te huur - Adorpstr 8, Oberholzer. Dadelik beskikbaar R4 500 (Lize (018) 788-8574

89

Huise Te Koop / Houses For Sale

HUISE TE KOOP: Sentraal in stil straatjie:

R900 000 OHb Ruim huis, 3 slpk, 2 badk, 2 m/h, Met woonstel, boorgat en swembad. Eienaar: 082 376 8831 082 772 5733

MODERNE WOONHUISE TE KOOP VANAF PLAN Lae onderhoud Teëldak woning 3 slaapkamers, 2 badkamers, Skuifdeure na buite braai Dubbelmotorhuis. Ommuur R995 000 en R1 080 0000 SKAKEL 083 625 7437 TE HUUR/TE KOOP BAILLIEPARK

BAIE NETJIESE, RUIM 4SLK, 2BADK HUIS MET STUDK, GROOT WOONVERTREK MET KAGGEL, SITK, RUIM KOMBUIS, ONDERDAKPARKERING VIR 4 VOERTUIE, ONMIDDELLIK BESKIKBAAR. R7 700 P/M / R1.2M

SKAKEL MARSHA 082 443 7605

90

Hoewes & Plase Te Huur / Smalls Holdings & Farms To Let

8Ha plaas aan Boskopdam te huur 4 slpk huis, lapa, wildsomhein. ( 083-305-5214

91

Hoewes & Plase Te Koop / Smalls Holdings & Farms For Sale

Te koop, 3 hektaar plot, met ruim 5 slaapkamer, 3 badkamer, voorafvervaardigde huis. 45km buite Potch op Ventersdorp pad. Baie mooi, veilig, sterk water. R650 000. ( Willie 072320-4063

KAMER TE HUUR VIR MANSSTUDENT. DADELIK BESKIKBAAR. SKAKEL NICO BY 082-344-8316 DWARSSTR. 22A. Slegs mansstudente @ R1 390 p/m. ( Potch Eiendomme by (018) 297-5506.

Gemeubileerde kamer met eie badk. R3 300 p/m. ( Huizemark by (018) 297-8338. KAMERS vir studente beskikbaar. ( Dennis 082-349-3203 of Lenie 076-724-1518. Potch; Rooms close to Vuselela from R1 300pm. ( 074-368-2546 Studentekamers beskikbaar vir 2013, 600m van NWU. ( 083-577-2226

95

Vakansie Akkommodasie / Vacation Accommodation

Marina Strand / Uvongo. Vanaf 10 nagte vir R2 000, buite seisoen. ( 082-920-4063 tussen 08:00 en 13:00.

97

Betrekkings Gevra / Vacancies Wanted

Ek is 'n 42-jarige hardwerkende blanke man opsoek na tuinwerk. Eerlik en betroubaar. Kan my gerus skakel, by die volgende nommer. ( 082-696-3432 Hardworking lady seeks job in domestic work to clean, washing, iron. ( 072-258-2850. Hardworking lady seeks domestic work; clean, wash, iron. ( Eva 078006-5031 Hardworking lady seeks domestic work, clean, wash,iron. ( Winny 078822-1028

98

Betrekkings / Vacancies

Admin / Stock controller position. exp in retail email cv to ljvrensburg@ timbercity. co.za

DRINGEND OPSOEK NA GEKWALIFISEERDE HAARKAPSTER KLIËNTE BASIS SAL TOT VOORDEEL WEES SKAKEL 083 321 6430 ADMINISTRATIEWE pos beskikbaar in Potchefstroom. 5/8 middag-pos. Vereistes: Rekenaargeletterd, geldige bestuurslisensie, eie vervoer, selfoon en tweetalig. Aansoeke sluit 31 Januarie 2013. Faks CV wat verwysings van vorige werkgewers insluit na 086-759-9133. Benodig kassier; mededingende salaris. Faks cv of handig in by Liquor Things. ((018) 771-2411 Despatch Supervisor . Loading, offloading and control over stock. Salary, med and pens. ((018) 294-4664

Kumkani Country Lodge. Luukse kamers, ontbyt, M-Net, parkering + swembad. Paryslaan 37, Bailliepark, Potch. Tel: (018) 290-7387/9 082-559-8293 n/u

UVONGO

Ruim 2 slpk woonstel op hoofstrand. Lieflike see uitsig. 082 429 1105

AGENTE GESOEK vir gevestigde verhuringsagentskap. Basiese salaris: R3 000 p/m. Moet oor eie vervoer en selfoon beskik. Moet onmiddellik diens aanvaar. E-pos CV na letting@mweb.co.za. A-M-B-I-T-I-O-U-S POTCHEFSTROOM Excellent opportunity for self motivated individuals who want to join a dynamic National Sales Company. Promote our product range through appointments, leads and referrals. Opportunity to advance into management. We offer: * Full training. * R8 000 neg. plus comm. plus medical aid. TO ARRANGE AN INTERVIEW IN POTCHEFSTROOM CALL NICKY (011) 022-7008/9. Assistentbestuurder benodig basies R3000. Moet eie vervoer hê moet, Afrikaans en Engels kan praat. Faks cv na; ((018) 293-1495 AVON Representative & Sales leaders needed.Carletonville & surrounding areas. SMS your name & area to 083389-1784 now! BENODIG bemarkers en werwers vir eiendomme. Kommissiebasis. Deeltyds / voltyds. ( Huizemark by (018) 297-8338. Betrekking aangebied: Betroubare kassiere, ass bestuurder vir drankwinkel bring CV & ID na Hyper Cellars, Oberholzer Hypercellars@ iafrica.com Dave's Refrigeration requires the following: 1.Refrigeration technician 2.Airconditioner installer. Please fax CV to (086721-0485 or email to: dendave@telkomsa.net Diamond Dogs- pos beskikbaar werksure 07:0014:00. Salaris R1000 p/m. Kontak Leesie vir 'n onderhoud by (081-216-4120 / (018) 787-3261 of bring CV na 33 Rubystraat, Carletonville. VereisteGroot Liefde vir diere La Dolce Vita benodig 'n Skoonheidsterapeut & Haarkapster( Anzel 084210-0646 / Natalia 073895-5974 Mature lady req. for daycare centre on temp basic Emmie (083-453-7254 C/ville OPSOEK NA 'N gekwalifiseerde haarkapster met klientebasis. ( Marli 072-821-4722. ORYX PERSONNEL Registreer by ons en word oorweeg vir vele vakatures. ((018) 294-4664 VERDIEN EKSTRA inkomste deur Honey en Avon produkte te verkoop. ( Debbie 084-400-1971. Volwasse dame benodig by Dagsorg vir tydelike pos. (Emmie 083-4537254 C/Ville


1 Februarie 2013

23

Carletonville Herald

BOSMAN & BOSMAN experienced GrAniTe polisher needed. Desiré 082 558 9810 www.elitetombstones.co.za desire@stonedyn.co.za

VAKANTE POS: KODE 14 “DANGEROUS GOODS DRYWERS (2X) BENODIG VEREISTES: BO 25 JAAR TEN MISTE 3 JAAR ONDERVINDING Hê VAN LANGAFSTANDVERVOER ONDERVIND HE VAN SCANIA EN FREIGHTLINER GOEIE VERWYSINGS Hê MOET BESKIK OOR EIE VERVOER MEDEDINGENDE SALARIS WORD AANGEBIED. STUUR ASB CV NA: rianda.admin@telkomsa.net

HoërSkool StIlfoNteIN

Vakante beheerliggaamposte beskikbaar 1. Afrikaans – Graad 8 – 12 2. Natuurwetenskap en MSW – Graad 8 – 9 Indien u belangstel skakel die hoof by 018 484 3477 of 084 4003 505 VERSORGER

DRINGEND BENODIG

‘n Bejaarde blanke Afrikaanssprekende dame soek dringend na ‘n voltydse inwonende versorger om haar te versorg en toesig te hou oor haar huishouding te Potchefstroom Die Bult. Dit moet ‘n blanke vroulike persoon, sonder afhanklikes wees, tussen 50 en 60 jaar, ‘n geldige bestuurslisensie besit, sober gewoontes en Christelike morele waardes handhaaf. Skakel leonie by (012) 654 4354 / 083 459 6354 of fakS na 086 552 4900, vir verdere beSonderhede

URGENTLY…. EsTaTE aGENTs NEEdEd: PLEasE coNTacT VERoNika cELL: 084 2116 734

STORE MANAGER MOOI RIVIER PLAZA

Please be advised that this is not a developmental position Submit all CV’s (2 pages) to Musa Khumalo fax 086 505 9772 not later than 7 FEBRUARY 2013. If you have not received a response within 14 days please be advised that your application was unsuccessful.

Copper eagle Trading (pTY) lTd

requires the following personnel to perform mining and training duties underground in deep level mines: Shift boss Fitter level 1 fitter operative’s rdo’s Competitive remuneration package Carletonville region Fax short CV to 086 731 6443

Multi skill · Diesel Mechanic elanDsRanD - caRletOnVille

• Experience in plant maintenance, • Experience in Loader bucket repairs • Responsible for all aspects of the maintenance which includes but is not limited to the vehicles / equipment /assets which would include to ensure that the machines are greased and maintained according to service schedules, • Qualified • Previous experience in the Crushing and Screening: environment will be advantageous, • Electrical Experience will be advantageous, (auto electrical) • Medically fit, • Be able to weld and cut with a cutting torch, • Driver’s license, • Verbal and written communication skills in English, • Be able to work under pressure and independently, • Will be required to work on all group vehicles and equipment, • Will be required to travel to other sites when necessary. • Be of sober habits. • Have own tools and transport. FaX 018 782 1158 - Mail : herman@ngcgroup.co.za • Closing date: 4 February 2013

Bosman & Bosman beskik tans oor vakatures vir ‘n

SEKRETARESSE-TIKSTER

in die AKTES afdeling. Aansoekers kan ‘n Curriculum Vitae (welke ‘n foto en getuigskrifte insluit) rig aan mnr. Jan Nortje, per hand te Buchananstraat 24, Lichtenburg, of per epos aan: Annebe@bosmanproc.co.za Sluitingsdatum is Woensdag 6 Februarie 2013 om 17:00. VAAL MASERU BUS SERVICE (PTY) LTD CARLETONVILLE DEPOT

We have a vacancy for a (QUALIFIED) BUS BODY BUILDER

We await applications to fulfill this responsible position at our Carletonville Depot Requirements: Must:. • Be self-motivated, a team player and perform under pressure. • Work alone comfortably at times. Be good at - and be able to repair and rebuild bus and coach – liner bodywork. Have technical affinity & skills to be successful. • Overtime will be required from time to time. • Sober habits • No Criminal record. Essential Experience: • Steel cutting, welding, plating & paneling (stretching) to a high quality. • Must be able to remove and refit windows and the interior of a bus. • Know the general body & panel beating skills – materials – job routine. • A good overall experience is required in an automotive environment. A Competitive remuneration package and good benefits are available. Please forward your cover letter and CV to: E-Mail : jobs@vaalmaseru.co.za or Fax : 086 730 3433 Closing date

:

8 February 2013

If you are not contacted within two weeks after the closing date, please accept your application as unsuccessful. Vaal Maseru reserves the right not to make an appointment.


24

Carletonville Herald

1 Februarie 2013

Fochville hospitaal het ‘n vakature vir ‘n Gevalle studie Bestuurder.

SITE ACCOUNTANT REF NO.: 2013/01/29/3

SPH Kundalila (Pty) Ltd is seeking a qualified person to fill the position of a SITE ACCOUNTNAT at our KLOOF OPERATION.

The applicant should meet the following requirements: • Grade 12/ Standard 10. • B.COM Degree preferably in Accounting • At least 3 years’ relevant experience. • Language Proficiency: Ability to communicate clearly in English and Afrikaans. • Competencies and/or skills: Writing, Numeric, Administrative, Organizational, Communication, Computer, Problem Solving, Interpersonal, Quality Management, Intercultural, Adaptability, Dependability and Initiative. • Computer Literate (Microsoft Office) • Highly motivated. • Hard working. • Valid Code B/08, and own transport. • No criminal Record. Key Performance Areas: • Creditors Accounts. • Procurement Duties • Costing Allocations. • Sending Records and Reporting to Head Office. • General typing and Filing. • Record Keeping. Interested and qualified persons are invited to send their CV’s, including the reference number, via fax: 086 660 0872 for attention: HR Department or via e-mail: brad@ctv.sphgroup.co.za. Closing Date: 2013/02/08

vorige ondervinding is ‘n vereiste. Geskikte kandidate moet ‘n verantwoordelike persoon wees wat oor eie vervoer beskik en bereid is om bystand te doen en oortyd te werk indien nodig. Ten volle tweetalig. Salaris onderhandelbaar. As u binne 2 weke nog niks van ons gehoor het nie, was u aansoek onsuksesvol. aansoekvorms is beskikbaar by: Mev. J.M. kruger ontvangstel: 018 771 2021\2\3 Faks: 018 771 2029 cv’ s kan na amostert@lantic.net gestuur word. oO o

Fochville hospital has a vacancy For a case ManaGer. previous experience is essential. Eligible candidates must be a responsible person with own transport and able to do standby and do overtime when needed. Fully bilingual. Salary is negotiable. If you are not contacted in two weeks’ time, your application was unsuccessful. application documents are available at: Mrs. J.M. kruger receptiontel: 018 771 2021/2/3 Fax: 018 771 2029 cv’s can be faxed or emailed to amostert@lantic.net.

The following vacancy exist at our Klerksdorp Branch

The following vacancy exist at our Klerksdorp Branch

We are looking for an experienced Hydraulic fitter/Millwright/Diesel Mechanic with sober habits and must be presentable with a valid driver’s licence to join our dynamic team. Experience & Skills Required: • Matric certificate • Qualified as a Fitter/Millwright • Experience in a hydraulic workshop environment • Experience in reading hydraulic schematics • Experience in fault finding on hydraulic circuits Benefits • Salary negotiable based on experience and/or qualifications • Large and very exciting company benefits If you have a passion for the industry and hardworking apply NOW! ClOsINg date 9 February 2013 e-mail you application to admin.klerksdorp@bmghydraulics.net Please consider you application unsuccessful if you have not heard from our office within 14 working days.

We are looking for a very strong sales representative to join our dynamic team. Prospective candidate must have sober habits and must be presentable with a valid driver’s licence as this position is client faced Experience & Skills Required: • Matric certificate • At least 3 years sales and marketing experience • Experience in dealing with the Gold mines • Experience in hydraulic equipment • Must be technical minded/orientated as well • Must be able to work without supervision and be highly motivated/self-driven Benefits • Salary negotiable based on experience and/or qualifications • Large and very exciting company benefits If you have a passion for the industry and love to work with people apply NOW! CLOSING DATE 9 FEBRUARY 2013 E-mail you application to admin.klerksdorp@bmghydraulics.net Please consider you application unsuccessful if you have not heard from our office within 14 working days.

HYDRAULIC Fitter/Millwright / Diesel Mechanic

HYDRAULIC SALES REPRESENTATIVE


1 Februarie 2013

BamBi Land KLeutersKooL

CarLetonviLLe Pos Beskibaar 28 Julianstraat, oberholzer Kantak Jackie (018) 788 6406

JUNIOR MANAGER POTCHEFSTROOM Duties would include floor, kitchen and human resource management, stock ordering and control, administration, etc. Computer literacy essential. Previous industry experience will be beneficial. Salary neg. CV’s can be handed in at M&B Mooirivier Mall or E-mail to mbpotch@themugg.com (must include copy of ID)

Experienced Technician Required • • • •

Carletonville, Fochville area IT Knowledge Experience on Ricoh Devices Own Transport and valid drivers license Fax nr: 086 634 7878

Email: nashua.service@goldfields.co.za

In terms of section 82 (4). Sonia Carolina de la Rey hereby gives a 21 day notice that an application for re-instatement of deregistration CC. Rattlers Property Investment CC Reg. No. 1992/013080/23 will be submitted to the Companies and intellectual Properties Commission. .........................................................................C391 KENNISGEWINGS • NOTICES Be please to take notice that: JOHANNES HENDRIKUS BERNHARD HATTINGH intends making application to the Registrar of Close Corporations, for the restoration of ZILTAH EIENDOM VERHURING CC, Registration number 1988/001766/23.

Be please to take notice further that any objection to the application must be lodged with the Registrar of Close Corporations within (30) days of the date of publication hereof. Classis Corporate Solutions (North West) P.O. Box 19312 Noordbrug 2522 Tel: (018) 294-5200 ------------------------------------------------------------p038 KENNISGEWINGS • NOTICES

Regskennisgewings Hiermee wil ons graag al ons lesers inlig dat alle Regskennisgewings voortaan in die regsafdeling gepubliseer sal word.

legal notices

Herewith we would like to inform our readers that all legal notices will be published in the legals department.

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonville) by (018) 788-6693

25

Carletonville Herald

SALES CONSULTANTS NEEDED TO MARKET LOANS, FUNERAL PLANS AND SAVINGS ACCOUNTS • COMMISSION AND INCENTIVES • MATRIC AND PREVIOUS SALES EXPERIENCE • TRAINING PROVIDED FAX CV AND CERTIFIED COPIES OF ID AND SENIOR CERTIFICATE TO 018 293 3702 LIFESTYLE RIVERWALK MALL POTCHEFSTROOM

Kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

CENTRAAL PET VETS EN PET HEALTH FOOD. Weeksdae tot 18:00. Elke tweede naweek: 10 werksure.

Aanbevelings: Matriek met wiskunde, chemie, fisiese en lewens wetenskappe, asook universiteitsvrystelling, bestuurslisensie, passie vir honde en katte, en vlot in Afr. en Eng. Die vreugde van die pos is: die gee van liefde aan diere en die dankbaarheid en meelewing van mense wat lief is vir hul troeteldiere. CV met foto en kopie van bestuurslisensie na Pet health Food, Retiefstr. 22, Potchefstroom.

‘n RekenmeesteR- en OuditeuRsfiRma in POtchefstROOm benOdig PeRsOneel met Rekeningkunde OP matRiekvlak.

Verdere opleiding sal ‘n aanbeveling wees. stuur u cv na kvzrek@iafrica.com of faks u cv (018) 290 7797

KENNISGEWINGS • NOTICES ARTIKEL 35(5) ADVERTENSIE KENNISGEWING IN DIE BOEDEL VAN WYLE JOHANNES LODEWIEKES GROBLER, IDENTITEITSNOMMER 330606 5053 082, WIE BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE GETROUD WAS MET JACOBA MAGARIETHA GROBLER, IDENTITEITSNOMMER 341024 0030 8 8, EN WIE GEWOONLIK WOONAGTIG WAS TE SERINGWOONSTEL 2, STEVE BIKORYLAAN 133, POTCHEFSTROOM, EN WAT OP DIE 1STE DAG VAN APRIL 2012 TE POTCHEFSTROOM OORLEDE IS. BOEDELNOMMER: 6875/2012 KENNIS WORD HIERMEE GEGEE INGEVOLGE ARTIKEL 35(5) VAN WET NR 66 VAN 1965 DAT DIE LIKWIDASIE EN DISTRIBUSIEREKENING IN BOGEMELDE BOEDEL TER INSAE SAL Lê TE KANTORE VAN DIE MEESTER VAN DIE NOORDWES HOË HOF TE PRETORIA EN DIE LANDDROS TE POTCHEFSTROOM VIR ‘N TYDPERK VAN 21 (EEN-EN-TWINTIG) DAE VANAF DATUM VAN PUBLIKASIE HIERVAN NAAMLIK 1 FEBRUARIE 20113. SANET RAS PROKUREURS, PETER MOKABALAAN 101, PRIVAATSAK X1268, POTCHEFSTROOM, 2520. PROKUREURS VIR EKSEKUTEUR VERWYSING: ST RAS/cv/G12 ...............................................................................p032 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES ARTIKEL 35(5) ADVERTENSIE KENNISGEWING IN DIE BOEDEL VAN WYLE CORNELIS KROON, IDENTITEITSNOMMER 480315 5051 082, WAT BUITE GEMEENSKAP VAN GOEDERE GETROUD WAS MET TALITHA MARIA KROON, IDENTITEITSNOMMER 450428 0041 085, EN WAT GEWOONLIK WOONAGTIG WAS TE VAN WYK LAAN 32, POTCHEFSTROOM, EN WAT OP DIE 20STE DAG VAN JUNIE 2011 TE POTCHEFSTROOM OORLEDE IS. BOEDELNOMMER: 14016/2012 KENNIS WORD HIERMEE GEGEE INGEVOLGE ARTIKEL 35(5) VAN WET NR 66 VAN 1965 DAT DIE LIKWIDASIE EN DISTRIBUSIEREKENING IN BOGEMELDE BOEDEL TER INSAE SAL Lê TE KANTORE VAN DIE MEESTER VAN DIE NOORDWES HOË HOF TE PRETORIA EN DIE LANDDROS TE POTCHEFSTROOM VIR ‘N TYDPERK VAN 21 (EEN-EN-TWINTIG) DAE VANAF DATUM VAN PUBLIKASIE HIERVAN NAAMLIK 1 FEBRUARIE 20113. SANET RAS PROKUREURS, PETER MOKABALAAN 101, PRIVAATSAK X1268, POTCHEFSTROOM, 2520. PROKUREURS VIR EKSEKUTEUR VERWYSING: ST RAS/cv/K44 ...............................................................................p034 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES ARTIKEL 35(5) ADVERTENSIE KENNISGEWING IN DIE BOEDEL VAN WYLE GERHARDUS BARTHOLOMEUS SAAIMAN, IDENTITEITSNOMMER 381115 5045 08 8, WAT BINNE GEMEENSKAP VAN GOEDERE GETROUD WAS MET TALITHA MARIA MAGDALENA SAAIMAN, IDENTITEITSNOMMER 420710 0036 083, EN WAT GEWOONLIK WOONAGTIG WAS TE MOOILAAN 14, BAILLIE PARK, POTCHEFSTROOM, EN WAT OP DIE 27STE DAG VAN JANUARIE 2012 TE POTCHEFSTROOM OORLEDE IS. BOEDELNOMMER: 1312/2012 KENNIS WORD HIERMEE GEGEE INGEVOLGE ARTIKEL 35(5) VAN WET NR 66 VAN 1965 DAT DIE LIKWIDASIE EN DISTRIBUSIEREKENING IN BOGEMELDE BOEDEL TER INSAE SAL Lê TE KANTORE VAN DIE MEESTER VAN DIE NOORDWES HOË HOF TE PRETORIA EN DIE LANDDROS TE POTCHEFSTROOM VIR ‘N TYDPERK VAN 21 (EEN-EN-TWINTIG) DAE VANAF DATUM VAN PUBLIKASIE HIERVAN NAAMLIK 1 FEBRUARIE 20113. SANET RAS PROKUREURS, PETER MOKABALAAN 101, PRIVAATSAK X1268, POTCHEFSTROOM, 2520. PROKUREURS VIR EKSEKUTEUR VERWYSING: ST RAS/cv/S376 ...............................................................................p035 KENNISGEWINGS • NOTICES

AUCTIONEERS

83 CHURCH STREET, FOCHVILLE

Date: 2 February 2013

9:00

YOUR NO PROBLEM AUCTION

REPO’S / NO RESERVE

• FURNITURE • FRIDGES • ELECTRICAL APPLIANCES • TV’s • ETC

LATE ENTRIES wELComE TEL: (018) 771-3141 FAX: (018) 771-7927 CELL: 082-829-7183

STADSRAAD VAN TLOKWE

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 21(a) van die Wet op Plaaslike Regering, 2000 (Wet 32 van 2000) dat die Raad die Hersieningsbegroting vir 2012/2013 aangeneem het tydens ʼn Spesiale Raadsvergadering gehou op 24 Januarie 2013. Die Hersieningsbegroting lê ter insae in Kamer 315, Kantoor van die Speaker, Dan Tloome Kompleks, hoek van Sol Plaatjie- en Wolmaransstraat. Die Hersieningsbegroting is ook beskikbaar by al die Spesiale Raad se biblioteke en op die Raad se webwerf welke adres www.potch.co.za is. BG MOUMAKWE WND MUNISIPALE BESTUURDER

Kennisgewing 17/2013/srm

TLOKWE CITY COUNCIL

Notice is hereby given in terms of Section 21(a) of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) that Council adopted the Adjustment Budget for 2012/2013 during a Special Council Meeting held on 24 January 2013. The Adjustment Budget lie open for inspection in Room 315, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie and Wolmarans Streets, Potchefstroom. The Adjustment Budget is also available at all Special Councils’ Libraries as well as Councils’ website which address is www.potch.co.za. BG MOUMAKWE ACT MUNICIPAL MANAGER

Notice 17/2013/srm


26

Carletonville Herald

STADSRAAD VAN TLOKWE

REGISTRATION ON ACCREDITED SUPPLIERS DATABASE 2012/2013 Suitably qualified contractors and service providers are hereby invited to submit their Company Portfolio of Evidence for registration on Tlokwe City Council’s supplier’s database. Service providers/contractors who are already registered on Tlokwe City Council’s database are required to update their profiles, in compliance with Section 110 of the Municipal Finance Management Act No. 56 of 2003 and Chapter 6, Section 3(1) of the Supply Chain Management Policy. Application forms may be collected from Tlokwe City Council, Dan Tloome Complex, Cnr Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom (1st Floor, Room 102, Me Evelyn Nkaunyane) or be downloaded from our website www.tlokwe.gov.za. Duly completed application forms together with support documentation must be delivered to the Supply Chain Management Section in Potchefstroom. Accordance with Government Gazette No 34350, suppliers are reminded that the Preferential Procurement Policy Framework Act (PPPFA) amendments became effective on the 7th December 2011. This amendment does affect suppliers who are currently registered or wish to register on Tlokwe City Council’s Suppliers Database as well as those who may tender for future bids issued. All enquiries in this regard may be directed to Me E Nkaunyane on (018) 2995146 during office hours.

BG MOUMAKWE ACTING MUNICIPAL MANAGER

Notice No: 98/2012

1 Februarie 2013

Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 129(3) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet 56 van 2003) saamgelees met artikel 21A van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) dat die Jaarverslag vir die 2011/2012 finansiële jare voor die Stadsraad van Tlokwe gedien het. Die verslag is ook beskikbaar op die volgende webadres www.potch.co.za. Die verslag wat voor die Raad gedien het kan ook by die Kantoor van die Speaker, (Kamer 315) Derde Vloer, Munisipale Kantore, Dan Tloome Kompleks, hoek van Sol Plaatjie- en Wolmaransstraat, Potchefstroom bestudeer word gedurende normale kantoorure. Die publiek word hiermee uitgenooi om kommentaar ten opsigte van die Jaarverslag in te dien. BG MOUMAKWE WND MUNISIPALE BESTUURDER

Kennisgewing 18/2013/kl

TLOKWE CITY COUNCIL Notice is hereby given in terms of Section 129(3) of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act 56 of 2003) read with Section 21A of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the Annual Report for the 2011/2012 financial years served before the Tlokwe City Council. The report is available on the following website www.potch.co.za. The report that served before Council can also be perused at the Office of the Speaker, (Room 315) Third Floor, Municipal Buildings, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie and Wolmarans Streets, Potchefstroom during normal office hours. The public are hereby invited to submit comments in correction with the Annual Report. BG MOUMAKWE ACT MUNICIPAL MANAGER

Notice 18/2013/kl

VEILING – WINKELSENTRUM, KOMMERSIËLE GEBOUE, PLOTTE - POTCHEFSTROOM In opdrag van Adriaan van den Berg wie woonagtig is in Australië en finaal besluit het om te emigreer, verkoop ons OP WOENSDAG, 27 FEBRUARIE 2013 om 11h00 te WEST ACRES SENTRUM (PICK ‘N PAY SENTRUM) h/v Retief Str & Walter Sisulu laan, Potchefstroom Erf No. 1. Erf 3056, Potchefstroom 2. Erf 2981, Potchefstroom 3. Ged 1 Erf 1587, Potchefstroom 4. Erf 354 vd Hoffpark 5. Erf 258 Baillie Park 6. Erf 826 Baillie Park 7. Plot 1021 Vyfhoek 8. Plot 1022 Vyfhoek 9. Erf 325 Leeudoringstad

Nota’s:

1.

2.

Verhuurbare m² Gebou & Straatadres in Potchefstroom 10,853 West Acres, Pick ‘n Pay, Walter Sisululaan 57 7,611 713

Royal Gebou, James Marokalaan 42 JD Gebou, Walter Sisululaan 132

Maandelikse Inkomste R736,748

Vakante m² 1,190

R281,676

470

R27,326

0 0 60 0 0

760 260 4,972 1,2257 ha 1,5777 ha

Adrina Gebou, Klinkenbergweg 34 Vyfhoek Gebou, Holtzhausenstr 32 Jatruka Woonstelle, Marlstr 4 2 woonhuise, woonstel, kantoorblok, store Woonhuis en motorhuise

R44,362 R30,462 R155,000 Geskik vir ontwikkeling. Grens aan N12

609

FNB Gebou, Georgestr 10, Leeudoringstad

R11,851

0 0

Besoek ons webtuiste: www.ubique.co.za vir volledige besonderhede met betrekking tot die eiendomme Registrasie as ‘n koper is ‘n vereiste.

VOORWAARDES: 1. Deposito van 10% is betaalbaar 2. BTW is betaalbaar en lopende saak kan gekoop word 3. Koperskommissie @ 5% plus BTW daarop is betaalbaar 4. Waarborg vir balans koopprys 30 dae na bekragtiging 5. Word verkoop sonder reserwe en slegs onderworpe aan bekragtiging

Vir nadere besonderhede skakel: Afslaer/Anton Müller 083 627 0567 Kantoor 018 294 7391 www.ubique.co.za

6. 7. 8. 9.

BTW is nie in berekening gebring by inkomste en uitgawes nie Besoek ons webtuiste vir reëls van die veiling en regulasies in terme van die verbruikerswet Kopers moet bewys van identiteit en woonadres beskikbaar hê om te registreer as Koper Volledige brosjure beskikbaar op aanvraag en op die webtuiste


1 Februarie 2013

27

Carletonville Herald

KENNISGEWINGS • NOTICES ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS (NWP/EIA/104/2012) Notice is hereby given of an Environmental Impact Assessment Process (Basic Assessment) to be conducted. This process will be undertaken in terms of Section 24(M) and 44 made under section 24(5) of the National Environmental Management Act (Act No. 107 of 1998) (regulations promulgated on 02 August 2010). The proposed project is classified as, and will be conducted - in terms of Government Notice No. R.544 of 2010 (Listing Notice 1; Activity no. 4(b) and Listing Notice 1; Activity no. 23(ii)). This advertisement complies with the instructions regarding such notices, National Environmental Management Act (Act No. 107 of 1998) (regulations promulgated on 02 August 2010) (Government Notice No. R.543 of 2010) (Regulation 54(3)(a & b)). The competent authority is the North-West Province Department of Economic Development, Environment, Conservation and Tourism and the designated officer is: Mrs. T. Makuwa, Tel: 018 299 6710. PROJECT NAME: The construction of facilities / infrastructure (> 1 ha) for the establishment of a piggery (1000 sow unit), for commercial production, on Portion 6 and Portion 38 of the farm Oorbietjiesfontein 569-IQ, North West Province. PROJECT DESCRIPTION: The construction of facilities or infrastructure (>1ha outside the urban edge) for the concentration of animals (a piggery) for the purpose of commercial production in densities that exceed 8 square metres per small stock unit and; b) more than 250 pigs (1000 sow unit) per facility excluding piglets that are not yet weaned. CLIENT: Plaas Oorbietjiesfontein (Pty) Ltd CONSULTANT AND CONTACT PERSON: Mr. J.P. De Villiers of AB Enviro Consult 7 Louis Leipoldt Street, Potchefstroom, 2531 Tel: 018 294 5005 Fax: 018 293 0671 E-mail: jp@abenviro.co.za DATE OF THIS ADVERTISEMENT: 1 February 2013. Parties wishing to formally object to and / or comment on the proposed development are requested to forward their objections and comments (with reasons) to AB Enviro Consult, no later than 30 days after the date of this notice ------------------------------------------------------------P039 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES In die Boedel van wyle CORNELIUS JANSE SWARTZ, (Identiteitsnommer 740519 5120 08 8), gebore op 19 MEI 1974 en oorlede op 2 DESEMBER 2012 en GERTINA JOHANNA LINDQUE SWARTZ, (Identiteitsnommer 791227 0026 08 0) met wie oorledene Binne Gemeenskap van Goedere getroud was van die plaas UITSPAN, KOPJESKRAAL, DISTRIK POTCHEFSTROOM, 2520. BOEDEL NR 20271/2012 Skuldeisers in bogemelde Boedel word versoek om hulle vorderinge in te lewer en skuldenare om hulle skulde te betaal by die ondergetekende binne ‘n tydperk van 30 (DERTIG) dae vanaf 1 FEBRUARIE 2013. GEDATEER te PARYS op hierdie 23ste dag van JANUARIE 2013. COETZEES ING Prokureurs vir Eksekuteur Buitenstraat 25 Posbus 5 PARYS 9585 (VERW. DR COETZEE/KVH/S 2318) __________________________________________P028 KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING (KREDITEURE EN DEBITEURE) IN DIE BOEDEL VAN WYLE MOCHILI KLAAS PHAJANE, IDENTITEITSNOMMER: 4407285322080, VOORHEEN WOONAGTIG TE 8718 TIRELOSTRAAT, IKAGENG, POTCHEFSTROOM EN WIE OP DIE 9DE JUNIE 2006 OORLEDE IS. BOEDELNOMMER: 1800/2012 (MMABATHO). INGEVOLGE ARTIKEL 35(5) VAN WET 66 VAN 1965 WORD HIERBY KENNIS GEGEE DAT DIE EERSTE AANVULLENDE EERSTE EN FINALE LIKWIDASIE- EN DISTRIBUSIEREKENING VAN BOVERMELDE BOEDEL IN DIE KANTORE VAN DIE MEESTER VAN DIE HOOGGEREGSHOF MMABATHO EN DIE LANDDROSKANTOOR POTCHEFSTROOM TER INSAE SAL Lê VIR ‘N PERIODE VAN 21 DAE VANAF DATUM VAN PUBLIKASIE HIERVAN VIR ALLE PERSONE WAT DAARBY BELANG HET. INDIEN BINNE GENOEMDE TYDPERK GEEN BESWAAR DAARTEEN BY DIE BETROKKE MEESTER INGEDIEN WORD NIE, GAAN DIE EKSEKUTEUR(S) OOR TOT DIE UITBETALING INGEVOLGE DIE VOORMELDE REKENING. EKSEKUTEUR: MEV JB SERFONTEIN, P/A KLYNVELD GIBBENS INGELYF, NELSON MANDELA RYLAAN 118A, POTCHEFSTROOM, 2531 ...............................................................................p037 KENNISGEWINGS • NOTICES

Special Notice

2013 BURSARY APPLICATION Extension (moved from 31st JAN 2013 TO 08 FEB 2013)

Following the 2013 bursary applications received, a special extension is hereby given to Maquassi Hills and Ventersdorp residents to apply. N:B 2011/2012 Bursary recipients are encouraged to reapply. The granting of the bursary will be done within the context of the Council selection criteria. The bursary will benefit financially needy and academically deserving students residing in the District. People with disability are encouraged to apply. The following documents should accompany the application forms: • Proof of acceptance with a South African accredited academic institution • Proof of residence • Certified copy of matric certificate / statement of results • Certified copy of ID • Statement of course fees • Proof of household income Application forms will be available in all local Municipalities Offices and the District Office in Orkney. Completed application forms together with certified copies of all required documents should be forwarded to: Bursary Committee Dr Kenneth Kaunda District Municipal Office Old Mutual Building, Patmore Road Office of The Executive Mayor, 2nd Floor, Orkney Or posted to: Private bag X5017 Klerksdorp,2570 For enquiries contact: Ms R Gaaname 018 473 8034

Dr Kenneth Kaunda District Executive Mayor Cllr Boitumelo Pinky Moloi

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM GEHOU TE POTCHEFSTROOM Saaknommer: 1845/2012 In die saak tussen: CHRISTIES SWEIS & STAAL (EDMS) BPK EISER en VAN DER MERWE JC VERWEERDER KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING INGEVOLGE ‘n uitspraak in die Hof van die Landdros van Potchefstroom en ‘n lasbrief vir geregtelike verkoping gedateer 22 JUNIE 2012, word die ondervermelde bates om 11:00 op die 20ste dag van FEBRUARIE 2013 by die kantore van die Balju van die Laerhof te: WOLMARANSSTRAAT 86, POTCHEFSTROOM geretelik verkoop vir kontant en sonder reserwe aan die persoon wat die hoogste bod maak naamlik: 1 X ROOI CHEVROLET AVEO HATCHBACK, Registrasienommer CZR 784 FS GETEKEN te POTCHEFSTROOM op hierdie 28ste dag van Januarie 2013. JAN ELLIS PROKUREURS PETER MOKABA LAAN 135 POTCHEFSTROOM, 2531 TEL: (018) 294 3282 FAKS: (018) 297 6524 VERW.: AG ELLIS/ME/AB/V1325 ------------------------------------------------------------P040 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING AAN KREDITEURE IN BESTORWE BOEDELS WAT TER INSAE Lê BOEDEL WYLE: THOMAS JACOBUS ERASMUS, IDENTITY NUMBER: 460606 5134 082, DATUM VAN AFSTERWE: 07 AUGUSTUS 2012, BOEDEL NR: 8952/2012. KREDITEURE EN DEBITEURE WORD HIERMEE VERSOEK OM HULLE EISE IN TE DIEN EN HULLE SKULDE TE BETAAL BINNE ‘N TYDPERK VAN 30 (DERTIG) DAE GEREKEN VANAF DATUM VAN VERSKYINING VAN HIERDIE ADVERTENSIE. GETEKEN TE BLOEMFONTEIN OP 22 JANUARIE 2013. JH CONRADIE (VERW: FIR28/0488), ROSSOUWS PROKUREURS, PRES REITZLAAN 119, WESTDENE, BLOEMFONTEIN 051 506 2551 ------------------------------------------------------------P030 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES ARTIKEL 35(5) ADVERTENSIE

KENNISGEWING IN DIE BOEDEL VAN WYLE MARTHA MARIA DE JAGER, IDENTITEITSNOMMER 221121 0028 081, ‘N WEDUWEE, WAT GEWOONLIK WOONAGTIG WAS TE HUIS ANNA VILJOEN, BEN PIENAARSTRAAT 3, POTCHEFSTROOM, EN WAT OP DIE 21STE DAG VAN SEPTEMBER 2012 TE POTCHEFSTROOM OORLEDE IS. BOEDELNOMMER: 16030/2012 KENNIS WORD HIERMEE GEGEE INGEVOLGE ARTIKEL 35(5) VAN WET NR 66 VAN 1965 DAT DIE LIKWIDASIE EN DISTRIBUSIEREKENING IN BOGEMELDE BOEDEL TER INSAE SAL Lê TE KANTORE VAN DIE MEESTER VAN DIE NOORDWES HOË HOF TE PRETORIA EN DIE LANDDROS TE POTCHEFSTROOM VIR ‘N TYDPERK VAN 21 (EEN-EN-TWINTIG) DAE VANAF DATUM VAN PUBLIKASIE HIERVAN NAAMLIK 1 FEBRUARIE 20113. SANET RAS PROKUREURS, PETER MOKABALAAN 101, PRIVAATSAK X1268, POTCHEFSTROOM, 2520. PROKUREURS VIR EKSEKUTEUR VERWYSING: ST RAS/cv/J22 ...............................................................................p033

KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWING VIR INSPEKSIE VAN DIE ALGEMENE WAARDERINGSLYS VIR DIE TYDPERK 1 JULIE 2013 TOT 30 JUNIE 2017 EN INDIENING VAN BESWARE DAARTEEN

PUBLIC NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF THE GENERAL VALUATION ROLL FOR THE PERIOD 1 JULY 2013 TILL 30 JUNE 2017 AND LODGING OF OBJECTIONS THERETO

Kennis geskied hiermee ingevolge artikel 49(1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 2004 (Wet 6 van 2004), hierna verwys as die “Wet”, dat die algemene waardasierol vir die finansiële jaar 2013/2017, vanaf 18 Februarie 2013 tot 12 April 2013, oop lê vir inspeksie by die Dan Tloome Kompleks (Inkomsteafdeling/Belastingsaal)en Ikageng Belastingsaal.

Notice is hereby given in term of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004(Act No. 6 of 2004), hereinafter referred to as the “Act”, that the general valuation roll for the financial years 2013/2017 is open for public inspection at Dan Tloome Complex (Income Section – Rates Hall) and Rates Hall in Ikageng Municipal offices , from 18 February 2013 till 12 April 2013.

‘n Uitnodiging word hiermee aan elke eienaar of ander persoon gerig om in terme van artikel 49(1)(a)(ii) van die Wet, indien so begerig, beswaar te maak by die Munisipale Bestuurder in belang van of enige ander saak opgeteken of weggelaat in die waarderingslys, binne bogemelde tydperk.

An invitation is hereby made in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act that any owner of property or other person who so desires should lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from, the General valuation roll within Die vorm vir die indiening van ‘n the above-mentioned period. beswaar kan by die volgende adres verkry word naamlik, Dan Tloome Kompleks op die hoek van Wolmarans- The form for the lodging of an objection straat en Sol Plaatjielaan, (Inkomste is obtainable at Dan Tloome Complex, afdeling/belastingsaal) of die Munisi- corner of Wolmarans and Sol Plaatjie pale kantore- Belastingsaal in Ikageng Avenue or Rates Hall at Ikageng Mu. Die voltooide vorms teen ‘n koste van nicipal Offices The completed forms at R10 per beswaar, moet VOOR OF OP a cost or R10 per objection, must be 12 April 2013 by die bogemelde adres returned to the above address or posingedien word of gepos word aan die Die Munisipale Bestuurder, Munisipale ted to The Municipal Manager, MuKantore, Posbus 113, Potchefstroom, nicipal Offices, PO Box 113, Potchefstroom, 2520, ON OR BEFORE 12 2520. April 2013. Vir verdere navrae en om u waarde te For enquiries and to verify your value verifieer, skakel 018 299 5018. please telephone 018 299 5018. BG Moumakwe BG Moumakwe WAARNEMENDE MUNISIPALE ACTING MUNICIPAL MANAGER BESTUURDER Kennisgewing 19/2013 Notice 19/2013 /srm /srm


28

Carletonville Herald

KENNISGEWINGS • NOTICES LIKWIDASIE EN DISTRIBUSIEREKENING IN BESTORWE BOEDELS WAT TER INSAE Lê BOEDEL WYLE: LODEWYK THEODORUS DE JAGER, IDENTITEITSNOMMER: 2711225017086, DATUM VAN AFSTERWE: 3 MAART 2012, ADRES: HUIS EIKELAAN, VAN RIEBEECKSTRAAT 73, POTCHEFSTROOM, BOEDEL NR: 3034/2012. Kennis geskied hiermee dat die Eerste en Finale Likwidasie en Distribusierekening in die bogemelde boedel vir ‘n tydperk van een en twintig dae vanaf datum van publikasie hiervan in die kantoor van die Meester van die Hooggereshof Mmabatho en die Landdros te Potchefstroom ter insae lê. GETEKEN TE BLOEMFONTEIN OP HIERDIE 23STE DAG VAN JANUARIE 2013. JH CONRADIE (VERW: FIR28/0379, ROSSOUWS PROKUREURS, PRES REITZLAAN 119, WESTDENE, BLOEMFONTEIN 051 506 2551 ------------------------------------------------------------P026 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VENTERSDORP GEHOU TE VENTERSDORP Saaknommer: 6940/12 In die saak tussen: TRADESTUFF 2131 BK h/a TRADESTUFF Eksekusieskuldeiser En JAMANDRI BOERDERY. Eksekusieskuldenaar KENNISGEWING VAN VERKOPING Geliewe kennis te neem van verkoping van ondergemelde goedere aan die hoogste bieder op 22 FEBRUARIE 2013, OM 15:00 te DIE PLAAS ELANDSKUIL, VENTERSDORP gehou sal word. Bestaande uit: GOEDERE: 1 x CASI TREKKER 2890 (REGISTRASIENOMMER: CDW 407NW) 1 X KOVIC RST VOERMENGER WAARDE R60 000.00 GETEKEN te POTCHEFSTROOM op 23 JANUARIE 2013. DE KOCKS ING. Eksekusieskuldeiser se Prokureur 1ste Vloer, Joostegebou Siddlestraat 49 KLERKSDORP VERWYSING: JO/Z16889 ...................................................................................P027 KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES IN THE MAGISTRATE’S COURT FOR THE DISTRICT OF VRYHEID HELD AT VRYHEID CASE NO: 90/12 In the matter between: LUCAS MEYER PRIMARY SCHOOL JUDGEMENT CREDITOR and JOHANNES NICOLAAS SCHWARTZ 640428 5017 081 JUDGEMENT DEBTOR

AUCTION IN PURSUANCE of a Judgment in the Court of the Magistrate of VRYHEID and Writ of Execution, the goods, alternatively the right, title and interest in and to the goods listed hereunder, will be sold in execution on FRIDAY, 22nd FEBRUARY 2013 at 11:00 at the SHERIFF STORES, CENTRAL AVENUE, PLOT 39, WATERSEDGE, OBERHOLZER to the highest bidder: TV; WALL UNIT; LOUNGE SUITE; DINING-ROOM SUITE; HI-FI; FRIDGE; MICROWAVE OVEN; WASHING MACHINE; BEDROOM SUITE Conditions of Sale: a) Cash or bank-guaranteed cheque only; b) VAT payable on total selling price; c) Removal of goods after Sale. Take further notice that: 1. This sale is a sale in execution pursuant to a judgement obtained in the above court; 2. The Rules of this auction is available 24 hours before the auction at the office of the Sheriff for Oberholzer, Corner Annan and Agnew Roads, Carltonville; 3. Registration as a buyer is a prerequisite subject to specific conditions, inter alia: a) Directive of the Consumer Protection Act 68 of 2008 (URL http://www.info.gov.za/view/ DownloadFileAction?id=99961); b) Fica-legislation in respect of proof of identity and address particulars; c) Payment of a Registration Fee of R0.00 in cash; d) Registration conditions The office of the Sheriff for Oberholzer shall conduct the sale with auctioneers GC van der Berg. Advertising costs at current publication rates and sale costs according to court rules, apply. SIGNED AT VRYHEID ON 18TH JANUARY 2013. GJ VONKEMAN ATTORNEYS JUDGEMENT CREDITOR’S ATTORNEYS 211 MARK ST / PO BOX 2282 / DOCEX 2 3100 VRYHEID Tel 034 980 7545, Fax 034 980 7547 email coll@vonkeman.co.za REF: 02L023027 __________________________________________C393 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE HOË HOF VAN SUID-AFRIKA (NOORD-GAUTENG PROVINSIALE AFDELING, PRETORIA), SAAKNOMMER: 25832/2011, In die saak tussen: PANNAR SAAD (EDMS) BEPERK Vonnisskuldeiser en J J BRITS Vonnisskuldenaar

KENNISGEWING VAN VERKOPING Voortspruitend uit ‘n Hofbevel gemaak deur die bovermelde Agbare Hof op 29 OKTOBER 2012 en die daaropvolgende beslaglegging sal die volgende goedere ver-koop word vir kontant op 20 FEBRUARIE 2013 om 11h00 te WOLMARANSSTRAAT 86, BALJU KANTORE, POTCHEFSTROOM. 1 x 4650 John Deere Trekker 1 x 4640 John Deere Trekker 1 x 4840 John Deere Trekker 1 x 3140 John Deere Trekker 4 x 3140 John Deere Trekker 5 x 10 ton Wa, groen en geel 1 x 20 ton Wa, groen en geel BERAAMDE WAARDE:

±R60,000.00 ±R60,000.00 ±R55,000.00 ±R50,000.00 ±R200,000.00 ±R50,000.00 ±R15,000.00 ±R490,000.00

GETEKEN te POTCHEFSTROOM op hierdie _____ dag van JANUARIE 2013. GERRIT COETZEE PROKUREURS, PROKUREURS VIR VONNISSKULDEISER EERSTE VLOER, OCTRONGEBOU, DR JAMES MOROKASTRAAT 62 POTCHEFSTROOM, 2531, TEL: (018) 297 1310 FAKS: (018) 293 0663 VERW: GC/PM/P100/10 (571) AAN: BALJU VAN DIE LANDDROSHOF, POTCHEFSTROOM ....................................................................................p029 KENNISGEWINGS • NOTICES

1 Februarie 2013

KENNISGEWINGS • NOTICES Kennisgewing ten opsigte van ‘n lisensie-aansoek in terme van die Petroleum Produkte Wet, 1977 (Wet No 120 van 1977) Hierdie kennisgewing dien om partye in te lig wat belanghebbende of geaffekteerde dat BAY CITY TRADING 162CC hierin na verwys as ‘die aansoeker’, ‘n aansoek ingedien het vir ‘n RETAIL lisensie, aansoek nommer D/2012/27/003

ERF 1323 Carletonville, 1 Palladium street Carletonville, Carletonville. Die doel van die aansoek is vir die applikant om ‘n lisensie om petroleum kleinhandel aktiwiteite uit te voer, soos uiteengesit in die aansoek toegestaan word. Reelings vir die lees van die aansoek dokumentasie kan gemaak word deur kontak met die Kontroleur van Petroleum Produkte by : Telefoon 012 444 4444; of Fax 012 341 4228; of e-pos: petroleumcontroller@energy.go.za. Enige besware teen die uitreiking van ‘n lisensie ten opsigte van hierdie aansoek, wat die aansoek nommer hierbo moet duidelik aanhaal, moet ingedien word met die Kontroleur van Petroleum Produkte binne ‘n tydperk van twintig (20) werksdae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing. Sulke besware moet ingedien word by die volgende fisiese of posadres: Fisies adres: The Controller of Petroleum Products, Department of Energy, 70 Meintjies street, Sunnyside, Pretoria, 0002. Posadres: The Controller of Petroleum Products, Department of Energy, Private bag X19, Arcadia, 0007. __________________________________________C392 KENNISGEWINGS • NOTICES

VEILING – POTCHEFSTROOM LODGE, WOONSTEL & PLOT

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE STREEKHOF VIR DIE STREEK DIVISIE VAN NOORDWES GEHOU TE POTCHEFSTROOM SAAKNOMMER: CP 487/11 In die saak tussen: RENIAN DISTRIBUTORS (EDMS) BPK h/a OVERLAND CASH & CARRY VONNISSKULDEISER en ASVAT SOMAYYA H/A FAIRDEAL VONNISSKULDENAAR KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING Ingevolge ‘n vonnis gelewer is op 19 Maart 2012, in die Streekhof Potchefstroom en ‘n Lasbrief van Eksekusie daarna uitgereik is, word die goedere hieronder beskryf in Eksekusie verkoop, op 20 Februarie 2013 om 11h00, te die Baljukantore, Wolmaransstraat 86, Potchefstroom, aan die hoogste bieër: GOEDERE: 1 x Fiat 128 Bakkie, met registrasienommer: BJL 311 NW; 1 x Engelbrecht Sleepwa, met registrasienommer: HDT 629 NW; en 1 x Venter Sleepwa, met registrasienommer: FBC 578 NW. GETEKEN te POTCHEFSTROOM op hierdie 21ste dag van JANUARIE 2013. Vonnisskuldeiser se Prokureur JACO MATTHEE PROKUREURS GOETZ STRAAT 15, POTCHEFSTROOM, 2531 POSBUS 20733, NOORDBRUG, 2522 TEL: 018 294 3929; FAKS: 086 541 2935 VERW.: JD MATTHEE / CC / MAT4939 __________________________________________P031 KENNISGEWINGS • NOTICES

In opdrag van die Eienaars sal ons die ondervermelde eiendomme verkoop

OP VRYDAG, 15 FEBRUARIE 2013

om 10h00 te Bietjie Bosveld Lodge (Ged 47, plaas OUDEDORP) (6ha) Ligging: Vanaf Potchefstroom op die Ventersdorp-pad neem die Oudedorp-afrit en volg die grondpad vir ± 5km, volg ons rigtingaanwysers. GPS koördinate. S26,34.9991\E27,3.957 Hierdie gewilde ontspanningsplek bestaan uit ‘n 3 slaapkamer, 2 badkamer woonhuis, gastehuisvesting bestaande uit 3 Chalets en 4 luukse tenthuise met eie private braaigeriewe. Die ± 26 gaste beskik ook oor die gebruik van ‘n gemeenskaplike swembad. Die eiendom is verder verbeter met 4 motorhuise, buitestore, 3 Wendyhuise vir die gebruik van kantore, kinderspeelkamer en store. Die eiendom is waterryk met standhoudende fontein en sterk boorgat ± 3 600l per uur! Die meubels en toerusting van gastebehuising word as deel van die verkoping aangebied asook ‘n Njala ooi, 3 Blesbokke en 7 Emoes. (Meer inligting op www.ubique.co.za) om 11h00 te Standerwoonstel nr 3, (h/v Smit & Walter Sisulustr) Hierdie ruim grondvlakwoonstel (101 m²) bestaan uit 2 slaapkamers, badkamer, toilet, kombuis, groot woonkamer, toesluitmotorhuis. Sekuriteitshek by voordeur. Totale uitgawe per maand (Heffing & Erfbelasting) ± R600.00 per maand. om 12h00 te Plot 48, Mooibank (20 morg)

Ligging: Mooibank-pad – Regs by T-aansluiting na skool, 500m tot by plot op linkerkant.

Die eiendom bestaan uit ‘n woonhuis (4slp), 5 x woonstelle, TAVERN met dranklisensie, kontantwinkel met huurder. Huurinkomste R9000 p.m.

VOORWAARDES: 10 % van die koopprys is betaalbaar deur die KOPER by toeslaan van die bod asook 7,5% Kommissie en BTW daarop. Balans sal deur middel van ‘n waarborg gelewer word 30 dae na bekragtiging. Die eiendom sal sonder reserwe verkoop word onderworpe aan bekragtiging deur die Eienaars. Kopers moet ‘n bewys van Identiteit en woonadres beskikbaar hê. Vir nadere besonderhede skakel: Afslaer/Anria Gerber 082 905 7563 Kantoor 018 294 7391 Besoek ons webtuiste vir foto’s, meer inligting asook die reëls van die veiling en die regulasies in terme van die Verbruikerswet : www.ubique.co.za

Kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

TENDERUITNODIGING Clover Aardklop Nasionale Kunstefees

nooi hiermee enige verskaffer/ eienaar van bestaande besighede om aansoek te doen vir die bedryf van die • •

Senwes Stadion kroeë en/of die Castle straatkroeë

tydens die feestydperk vanaf 24 – 28 September 2014 Sluitingsdatum: 8 Februarie 2013 Kontakpersoon: Anadia Grobler Telefoon nommer: 018 294 7509 Tendervorms kan afgehaal word by die Clover Aardklop kantoor, Malherbe Straat 59, Potchefstroom.


1 Februarie 2013

Carletonville Herald

THOMAS AFSLAERS/AUCTIONEERS Posbus 5170, Kockspark, Potchefstroom 2523 Poortmanstraat 23

In opdrag van ons kliënt Piet Oussoren wat Melkboerdery geheel en al staak, verkoop ons Op 13 FEBRUARIE 2013 Om 10h00 Te Plaas Harpington LIGGING: Vanaf Potchefstroom Hospitaal volg Kruisstraat 1.2km, draai regs by Mooibank, ry 3.3km, draai links op Kromdraai volg tot by T aansluiting, draai regs, ry 3.5km, plaas aan linkerkant. (±11km uit dorp) MELK TOERUSTING Melktenks 1200lt Alva Laval 2000 & 1000lt Plaas Koel 2x Melkmasjiene 6pt Alva Laval met Bottels 8pt met Wiakato Vloeimeters MELKBEESTE – VRIESKOEIE 20x Koeie droog en swaar dragtig 110x Koeie in melk, 3 – 7 maande dragtig 35x Koeie vars in melk 37x Dragtige verse 40x Verse 10 – 18 maande

AFSLAERS NOTA: TB & BM Sertifikate beskikbaar.

Hoewe gedoen Koeie kom uit goeie bloedlyn Gehard en melk in ekstensiewe omstandighede KI – Bekende bulle o.a. Nokia en Jaquar KI dragtigheid status beskikbaar

ANDER: 20x Vleis Merinos – Slag lammers Ooitjies en rammetjies Kragopwekker 15KVA - 3 Fase trekker aangedrewe

VERVOER EN LAAI FASALITEITE BESKIKBAAR VERKOOPSVOORWAARDES

1. BTW is betaalbaar. Sertifikaat & ID Dokument. 2. FIS WET: Bewys van adres. 3. Volledige verkoopsvoorwaardes op die dag van veiling. 4. Onderhewig aan veranderings 5. Kontant, Tjek, Internet. (Internet fasaliteite beskikbaar)

NAVRAE

GERRIT THOMAS 082 859 7232 ROBERT THOMAS 083 626 9216 KANTOOR: 018 294 5616 FAKS: 018 297 6240 E-pos: thomasafslaers@telkomsa.net

KENNISGEWINGS • NOTICES NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED ESTATES ALL PERSONS HAVING CLAIMS AGAINST THE UNDER-MENTIONED ESTATE MUST LODGE IT WITH THE EXECUTOR CONCERNED WITHIN 30 DAYS (OR AS INDICATED) FROM DATE OF PUBLICATION HEREOF. ESTATE NUMBER: 2415/2011, MASTERS OFFICE: MAFIKENG, SURNAME: MATLAWE, FIRST NAMES: NTEMI SOPHIE, DATE OF BIRTH: 1937-04-29, ID NUMBER: 3704290171085, LAST ADDRESS: 531 TSHABALALA STREET, IKAGENG, POTCHEFSTROOM, DATE OF DEATH: 2011-03-17. NAME OF EXECUTOR OR AUTHORISED AGENT: CC DU PLESSIS, ADDRESS OF EXECUTOR OR AUTHORISED AGENT: P/A HORN & DU PLESSIS INC. 78 WOLMARANS STREET, POTCHEFSTROOM, 2531. PERIOD ALLOWED FOR LODGEMENTS OF CLAIMS, IF OTHER THAN 30 DAYS: 30 DAYS. ADVERTISER NAME:HORN DU PLESSIS INC. , ADVERTISER ADDRESS: 78 WOLMARANSSTREET, POTCHEFSTROOM, ADVERTISER EMAIL: hornduplessis@telkomsa.net. DATE SUBMITTED: 2013-01-18, ADVERTISER TELEPHONE: 018-293-1133 ------------------------------------------------------------p036 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM GEHOU TE FOCHVILLE Saaknommer: 208/10 In die saak tussen: WINNEN B DLAMINI H/A VALLENCIA & ESTHER AUTO EKSEKUSIESKULDEISER en C MPHINI EKSEKUSIESKULDENAAR

KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING VAN ROERENDE EIENDOM TEN UITVOERLEGGING van ‘n Lasbrief vir Eksekusie van die Landdros, POTCHEFSTROOM gedateer 11 Januarie 2013 sal ondervermelde goed om 11H00 op 20 Februarie 2013 per publieke veiling te Wolmeran Straat 86 , Potchefstroom deur die BALJU vir die Landdroshof van POTCHEFSTROOM aan die hoogste bieër vir kontant verkoop word, naamlik: 1 X GEEL UNO : REG RVB 685 GP GETEKEN te FOCHVILLE op die 25ste dag van Januarie 2013. BALJU VAN DIE HOF (get) C PECHE KROEZE EISER SE PROKUREURS VAN DER MERWE PECHE PROKUREURS HORVITCH STRAAT 13 2515 FOCHVILLE , Tel: 018 771 3640 Docex: Verw: CPK/bs Lêernr: DD0299 ------------------------------------------------------------c394 KENNISGEWINGS • NOTICES

29


30

Carletonville Herald

1 Februarie 2013

Fochies-atlete skitter tydens kragmeting Met die eerste uitnodigings-atletiekbyeenkoms op 25 Januarie by Hoërskool Bekker het Hoërskool Fochville weereens hul staal gewys. Hoewel dit nog vroeg in die seisoen is en nog harde werk voorlê, het Fochies na afloop van die byeenkoms as oorwinnaars uit die stryd getree.

Randfontein High, Wagpos en Riebeeckrand Hoër het sterk kompetisie gebied. Bekker, die gasheer-skool, was tweede met ‘n puntestand van 865.5 en Fochville het 1 019 punte gehad. Gedurende Fochies se huissport op 17 Januarie was daar ook soos ge-

Hope Theron is die Junior Victrix Ludorum.

Foto’s:

Jurgens Bence

woonlik massadeelname en die gees het hoog geloop, afgesien van die feit dat dit bloedig warm was. Na afloop van die byeenkoms is Hope Theron as die Junior Victrix Ludorum aangewys en Whian Rossouw as die Junior Victor Ludorum. Die seniors het bloed gesweet vir hul

Vanessa Alexander het die Senior Victrix Ludorum trofee goed gewen.

trofeë. Vanessa Alexander het as die Senior Victrix Ludorum weggestap en Jakkie Swart as die Senior Victor Ludorum. Harde atletiekoefening is reeds aan die gang sodat atlete slaggereed kan wees vir al die byeenkomste gedurende die seisoen.

Jakkie Swart, wat die Senior Victor Ludorum trofee ingepalm het gedurende die Fochies se huissport.

All of us at Harmony Gold are united by our values, ensuring that we measure, we measure up and we deliver.

Title: Social Worker Minimum requirements: • BA degree in Social Work and registration with the South African Council for Social Service Professions or BA Social Sciences • Preferably 3 years’ occupational/industrial social working experience • EAP Certificate or experience • Trauma Debriefing Certificate or experience would be an advantage • Skilled with experience in workplace HIV/AIDS management • Computer literacy (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook) • Driver’s licence and own transport • Good interpersonal skills • Excellent communication skills • Ability to work independently • Ability to use own initiative

We are already exceeding the Mining Charter Targets for 2014.

Operation: Doornkop Shaft Roles and responsibilities: • Render psychological services to employees and occasional immediate family members where necessary • Render other EAP services including trauma debriefing • Render workplace HIV/AIDS services • Participate in absenteeism management of the operations • Consult, liaise and give technical advice to other stakeholders • Do employee community outreach • Be involved in Health and Safety issues • Comply with provided health management systems, processes, policies and procedures, standards and resources • Collect and analyse data to identify health needs • Make recommendations on health education programmes

Contact person: Petro Pieterse Designation: Shaft Administrator Fax: 086 773 9739 E-mail: petro.pieterse@harmomy.co.za Closing date: 12 February 2013

If you have not received any correspondence within 21 days after closing date, regard your application as having been unsuccessful

OUR VALUES www.humanjobs.co.za

Human Communications 94636

Whian Rossouw is die Junior Victor Ludorum.


1 Februarie 2013

Carletonville Herald

Bafana match brings a day to remember

31

Dj and radio personality Twasa dancing with some of the locals.

Pollen Ndlanya and Linda Buthelezi mingling with the crowd at Khutsong prior to the game.

Vincent Mofokeng On Sunday local fans received the opportunity to watch the Bafana Bafana march in style. Bafana Bafana’s third round and last group match against Morocco was the most important they have played at this stage of the AFCON tournament. They are now looking forward to securing a place in the knockout stages. Having triumphed against Angola, the team did not only convincingly win the match but also the much needed public support countrywide. For the fans who did not make it to the team’s last match in Durban, the Gauteng government in partnership with Merafong City Local Municipality organized a public viewing area on site at the open space opposite Save Right, in Khutsong Zone 1. In reminiscence of the 2010 FIFA World Cup scenes, the public had a chance to view the action live from the stadium with added entertainment by artists including Dr Malinga and Professor. “Bafana Bafana remains our beacon of hope as they battle it out in the African Cup of Nations. Their victory against Angola reaffirms our clarion call for people of Gauteng to continue rallying behind the team,” Gauteng MEC for Sport, Arts, Culture and Recreation, Mr Lebogang Maile said. Part of the festivities were some of South African football’s greatest legends. The great Pollen Ndlanya, Linda “Mercedez-Benz” Buthelezi, Sipho Nunes and Harris Choeu graced the crowd with their presence. Radio personality and DJ Twasa was the master of ceremony and she enlightened the crowd with dance and flair. The political spokesman for the Merafong City Local Municipality, Mr Slums Magodielo, walso thanked the Merafong residents and those of our neighbouring towns for their good behavior durng the event. He also says that everything went according to plan and no inappropriate behaviour was reported.

Artist Professor entertaining the crowd with his crew prior to the game of Bafana Bafana.

All of us at Harmony Gold are united by our values, ensuring that we measure, we measure up and we deliver.

Title: Engineering (TM3 Facilitator)/Registered as MQA Assessor

Operation: Doornkop

Minimum requirements:

Roles and responsibilities:

• A Grade 10 with Mathematics and Science • A service person qualification or any MQA engineering level 02 qualification will be to your advantage • Registration as a Qualified Assessor • At least 5 years’ experience in the engineering and TM3 fields • Previous experience within TM3 assessment, of which at least 3 years must have been as a TM3-registered MQA Assessor, will be an advantage • Initiative and drive • Relevant TM3 operator licences to operate vehicles • TM3 operator experience in a production section • Good written and verbal communication skills • Computer skills (MS Word, Excel) will be an advantage • A Medical Certificate of Fitness or the ability to obtain such for underground work • Willing to work odd hours/overtime if required

• Offer engineering and TM3-related practical training/facilitating classes and assessments to Harmony employees • Schedule and plan training/assessments • Revise training material • Be responsible for general administrative duties • Keep accurate training records, including filing as legally required

We are already exceeding the Mining Charter Targets for 2014.

Contact person: Petro Pieterse Fax number: 086 773 9739 E-mail: petro.pieterse@harmony.co.za Closing date: 12 February 2013

If you have not received any correspondence within 21 days after closing date, regard your application as having been unsuccessful

OUR VALUES www.humanjobs.co.za

Human Communications 94784


1 Februarie 2013

Annalisa supervrou in VSA

‘n Kranige atleet van Carletonville het onlangs ons dorp se naam hoog gehou in die buiteland. Op 13 Januarie was Annalise Homan slaggereed om die Chevron Houston Marathon aan te vat. Vroeg die oggend af was die weer nie aan atlete se kant nie met die reën wat liggies geval het en die weervoorspelling wat aangedui het dat daar onweer sou wees. Hofman kon egter toevlug in die George R. Brown konvensiesentrum vind aangesien dit ‘n warm plek was waar atlete uit die koue reën kon ontsnap. Volgens Homan was aktiwiteite baie goed georganiseerd en was daar nie gewag of gesloer nie. Atlete het onmiddellik na hul blokke beweeg by 1001 Alvenida de las Americas Houston waar hulle om 07:00 sou wegspring uit Groep A. Met swaar reën wat begin val het en bibberkoue wat glad nie die wedloop maklik wou maak nie, was daar onder andere ‘n paar atlete wat baie beter voorbereid was as hulle. Vir sommige atlete, soos Homan, was swart sakke en lang termo-toppe die enigste vorm van beskerming teen die stortende reën. Die weer het egter glad nie Homan se gees gedemp nie want sy het geweet dat die wedren net ‘n groot belewenis kan wees. Al wat in haar kop was, was die hardloop in Texas en die onvergeetlike gebeurtenis op haar gewag het. Met die wegspring was daar baie onaangenaamheid van rukwinde, wat darem na ‘n paar kilometer bedaar het en later was dit net die reën wat aan en af geval het. Homan se wedloop was nie heeltemal na wense nie en het sy na die eerste vyf myl (8 km) bitter baie swaar gekry omrede sy baie siek was. Homan kon deur die wedloop kon geen vloeistof en eetgoed inneem nie en het geen badkamer-stop gemis van daar af nie. “Ek het eerlikwaar nie geweet of ek eens halfpad gaan haal nie en of ek vandag sou huis toe gaan met ‘n medalje nie. Ek het net besluit maak nie saak wat nie, maar deurdruk gaan ek deurdruk,” vertel Homan. So onaangenaam as wat die weer was, was dit tot voordeel vir haar wat nie vloeistof kon inneem nie. Met die aanmoediging van ‘n mede-atleet, Conrad Freese, om moed te hou dat hulle gaan klaarmaak en al die wonderlike aanmoediging langs die pad, was dit die geval van aanhouer wen. Volgens Homan was dit wonderlik hoeveel die Amerikaners hul Suid-Afrikaners aangemoedig het. Homan en Freese was trots Suid-Afrikaans en het hul Suid-Afrikaanse hemde spesiaal laat ontwerp. Hulle het ook vasgestel dat hulle die enigste twee SuidAfrikaners was wat geregistreer was om op die dag te hardloop en dit het hul wedren net nog meer belewenisvol gemaak. Homan vertel dat daar verskeie Amerikaners was wat opgehardloop het na hulle toe om hulle te verwelkom. Verskeie het verlede jaar hul eerste Comrades gedoen en was dit vir hulle so gebeurtenisvol dat hulle besluit het om uit hul pad te gaan om die Suid-Afrikaners welkom te laat voel. En ja, hoe spesiaal was dit om dit terug te ontvang. Die weer was onaangenaam maar dit het nie die ondersteuners afgeskrik nie en was hulle op hulle poste. Homan vertel dat een van die toeskouers juis ’n plakkaat gehad het wat gesê het, ‘Was difficult for you to get up this morning but for me also and I am here to support you’. “Dit was heel ironies want ons moes daar wees en hy was daar uit vrye wil”, sê Homan laggend. By die eindstreep het hulle medaljes en spesiale hemde ontvang en was die belewenis vir haar groter as Comrades. “Dit was die wonderlikste gevoel om te weet dat mens kon ophou, maar dat dit moontlik was met ons Hemelse Vader se wil om deur te druk en die 42 km in tyd 4:26 te kon afhandel sodat ons met ons ‘badge of honour’ huis toe te gekom het,” vertel die trotse Hofman. Op tuisbodem het Homan ook onlangs met die tweedeplek in die vroue-afdeling van die jaarlikse Berts Brickswedloop op Potchefstroom geëindig. Sy het in die 21,1 km halfmarathon meegeding. Intussen beplan Homan om binnekort aan verskeie ander wedlope, insluitende die Sasol Marathon, wat Saterdag plaasvind, deel te neem. Sy berei ook reeds vir die Comrades, wat op 1 Junie plaasvind, voor. Printed for the owner and publisher

Gedruk namens die eienaar en uitgewer

Gesamentlik besit deur/ Jointly owned by:

Conrad Freese en Annalisa Homan met hul spog-medaljes wat hul ingepalm het na hulle die 42 km wedloop voltooi het.

Al die atlete wat in die George R.Brown Convention Centre gereed gemaak het vir die nat wedloop. (Pty) Ltd. (Reg. 1964/04662/07) of Ekspa Building, Attie Fourie St. (P.O. Box 351 Vanderbijlpark) by Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. All rights of reproduction of all reports, photographs and all other materials published in this newspaper are hereby expressly reserved in terms of section 12 (7) of the Copywrite Act No. 98 of 1978 and any amendments thereto. We abide by the Code of Conduct of the Press Council of SA and accept its jurisdiction. (Edms) Bpk (Reg No. 1964/04662/07) van Ekspagebou,Attie Fouriestraat (Posbus 351) Vanderbijlpark, deur Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. Alle regte van reproduksie van alle verslae, foto's en ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee volgens afdeling 12 (7) van die Wet op Kopiereg No. 98 van 1978 en enige amendemente daartoe, voorbehou. Ons onderskryf die Gedragkode van die Mediaraad van SA en aanvaar sy jurisdiksie.

Carletonville Herald 1 Februarie 2013  
Carletonville Herald 1 Februarie 2013  

Carletonville Herald 1 Februarie 2013

Advertisement