Page 1

6 Desember 2013 Prys: R4.10 Weekliks meer as 23 400 lesers

3 ew g ang N New gang ccauses auses cchaos haos

Questions after police car crash

9

Mooiste matriekrokke skitter

Hospital service shocks

5

Blyvoor saved in 4 nick of time 5

9 771605 542004 04813


2

Carletonville Herald

6 Desember 2013

Top­amptenaar groet, swaar vonnis

Die Carletonville Herald het weer oor verskeie nuusgebeure in sy uitgawe van 20 jaar gelede berig. Die Carletonville-stadsraad het afskeid geneem van die stadstesourier, mnr. Piet Lemmer (Oom Piet) wat na bykans 43 jaar ononderbroke diens aftree. Tydens die afskeidsete het die burgemeester van Carletonville, mnr. Martin Botha, gesê mnr. Lemmer kan gelukkig voel wanneer hy terugkyk op sy lewe wat soos ’n droom agter hom lê, omdat hy ’n man was wat sy werk met dissipline, lojalteit en toewyding verrig het. Mnr Lemmer is op Mei 1929 op Delareyville gebore en voltooi sy skoolopleiding aan die destydse Hoër Handelskool op Potchefstroom. Sy loopbaan het in 1946 by Barclays Bank in Fordsburg begin as klerk en kassier. In 1950 word hy senior klerk by die gesondheidsraad vir Buite stedelike Gebiede (Johannesburg) in die afdeling tesourie en in 1951 aanvaar hy die pos as inkomste- en senior klerk in die gesondheidsraad vir Buite Stedelike ge-

biede, Carletonville. The proposed parallel medium facilities at Laerskool Fochville could not be implemented because there were not enough pupils who wanted to enrol for 1994. According to Mr Herman Groenewald, principal of the school ,it was with regret that he had cancel the efforts made by parents and the school board, who had the welfare and education of the children at heart. He stressed that Laerskool Fochville had, however not abandoned the efforts to establish parallel medium facilities at the school. ’n Jong poskantoorwerker van Carletonville is die vorige week in die Rondgaande Hof in Rustenburg tot vyftien jaar effektiewe gevangenisstraf gevonnis na die moord op ’n pa van drie minderjarige kinders. ”Oor ’n tydperk van ure die aand van die voorval het jy die oorledene ernstig aangerand. “Jy het hom met die vuis geslaan, geskop, met ’n motoruitlaatpyp teen die kop geslaan voor jy met jou motor oor

hom gery het.” So het regter M.J. Strydom gesê toe hy Manie Schoombie (21), van Sesdelaan 21, Blyvooruitsig, vyftien jaar effektiewe gevangenisstraf opgel het weens die moord op mnr. Cecil Charles Somers (39) van Fochville. At a chairman’s presentation held recently at Deelkraal Gold Mining Company Limited, Mr Eero Hakkinen was thanked for 35 years loyal service with the Gold Fields Group by Mr Alan Munro, chairman of Deelkraal. After 35 years Mr Hakkinen decided to take early retirement. Mr Hakkinen started his career with Gold Fields in 1958 as an assistant miner and trammer on Doorfontein gold mine. His previous training soon saw him being promoted to stoper, where he relieved as a shifboss on occasions. Die Internasionale Korfbalfederasie van Suid-Afrika (IKASA), wat vanaf sy stigtersvergadering in Maart vanjaar reeds ’n ledetal van 11 000 spelers het, sou binnekort ’n klub op Fochville stig. Volgens mnr. Alwyn Venter vind die

stigtings-vergadering op 9 Desember by die korfbalbane by die Gert van Rensburg Sportkompleks op Fochville plaas. Volgens mnr. Venter word die spel binnenshuis in twee sones gespeel met agt spelers per span,vier mans en vier vroue. In the summer months tragic drowning incidents are reported daily and it has become imperative for every child to learn to swim. The Western Transvaal Amateur Swimming Association was able to promote aquatic skill at all levels. From water safety to gala swimming, swimming was promoted as a sport that would teach the swimmer discipline and dedication, and it has been proven that swimmers are generally high academic achievers.

Adele Louw

komberse vir kankerpasiënte te maak. Volgens een van die kranige hekelaars, me. Vicki Wessels, het die vroue van ons omgewing ‘n reuse-bydrae van meer as 2 000 blokke tot die aksie bygedra. As gevolg van kranige hekelaars regoor die land is altesaam 10 640 blokke as deel van die ‘Caring with Crochet’-aksie bymekaar gemaak. Sy het bygevoeg dat van die vroue wat deel van die aksie is, reeds verlede Saterdag begin het om van die blokke aan mekaar vas te werk om komberse vir kankerpasiënte te maak.

Altesaam 41 van die beplande 266 komberse is reeds klaar. “Die hele vaswerkproses word op video vasgelê en moet gemonitor word. Al die vaswerk vind oor naweke plaas by Kirimo Country Lodge in Pretoria as enige iemand wil gaan help,” sê Wessels. Sy het bygevoeg dat die vroue van die Carletonville-omgewing die aksie só geniet het dat hulle steeds aan die hekel is. Hulle beplan om van die komberse wat hulle nou klaarmaak, aan die plaaslike Cansa-kantoor te skenk.

Die tweede besending gehekelde blokkies wat deur die Carletonville-vroue weggestuur is.

Plaaslike vroue help rekord loshekel

Vroue van die omgewing het onlangs meer as 2 000 blokke as deel van ‘n nasionale projek gehekel. Die Herald het onlangs berig dat verskeie plaaslike inwoners die ‘Caring with Crochet’ aksie, wat deur Te-nita Naudé, wat ‘n finalis in die kompetisie ‘Batchelorette SA’ is, ondersteun het. Dié aksie het gepoog om teen einde November die vorige wêreldrekord van 7 900 hekelblokke van 20 by 20 cm te verbeter. As deel van die projek word die blokke aanmekaar gewerk om

Van die Carletonvillers het ook verlede Saterdag die eerste vaswerk-aksie in Pretoria bygewoon. Vlnr is me. Te-nita Naude (aanvoerder van die projek), me. Marlene Cornelius, me. Vicki Wessels, me. Lenah Ntlaheng en me. Bernadette Naude.

Herald closes for Festive Season next week The Carletonville Herald’s last edition for 2013 will appear on Thursday, 12 December. The deadline for advertisers who want their advertisement to appear in the classified section is Tuesday, 10 December at 10:00 while those who

want to place advertisements in the local section of the newspaper is at 12:00 the same day. The newspaper’s offices will reopen on 2 January 2014 and the first edition of the new year will come out on 9 January.

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein. Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetgewing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie.

Herald Senior bestuurder: Thys Foord Redakteur: Hennie Stander Nuusredakteur: Adele Louw

Rekeningnavrae: Verslaggewers: Denise Oliphant Cerise du Plooy Tel. (018) 293-0750 Vincent Mofokeng Faks: (018) 293-0759 Advertensie: E-pos: cherald@iafrica.com Ronel Potgieter Bus 450, Carletonville, 2500

Administrasie: Liz Berry

Sirkulasiesyfers word deur die Sirkulasie Oudit Buro (ABC) gewaarmerk. Moenie enige ander syfers glo nie. Jan tot Mart 2013: 6 085

Tel: (018) 788-6693 Fax: (018) 787-5655

Gedruk deur Paarl Coldset (Edms) Bpk, 83 Heidelbergslaan, City Deep.

Delivery:

Service centre: Tel. 086 188 8989 E-pos: assistance@onthedot.co.za Opperating hours: 08:00 - 16:30 Delivery services: Curvin Johnson (Area mananger) 071 606 0825 curvin.Johnson@onthedot.co.za

No. 2037

Ombudsman Volgens die redaksionele beleid van die Carletonville Herald verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg. Stuur asb. kommentaar en inligting oor die regstelling van foute aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by george.claassen@media24. com, of bel hom by 021 851 3232 of 083 543 2471. Indien ons nie voldoen aan die vereistes van ons eie en die Suid-Afrikaanse Perskode nie, kan u ook die SA Persombudsman kontak by 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 of e-pos aan ombudsman@presscouncil.org.za. According to the editorial policy of the Carletonville Herald, we invite you to comment on mistakes in the newspaper and shall correct significant errors as soon as possible. Please send information on mistakes to the ombudsman of Media24’s Community Press, George Claassen, at george.claassen@media24.com, or call him at 021 851 3232 of 083 543 2471. If we do not fulfil the requirements of our own or the South African Press Code, you can also contact the SA Press Ombudsman at 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 or email to ombudsman@presscouncil.org.za.


6 Desember 2013

Carletonville Herald

New gang causes chaos in Khutsong Cerise du Plooy

Even though it is less than a month after angry community members of Khutsong decided to give gangsters a taste of their own medicine when havoc ensued in the township, another gang has now decided to test the waters again. According to the police in Khutsong, the ‘Creatures,’ a rival gang of the Casanovas who were driven out of the township by community members, beat and burned six of their members to death on November 3. This gang has now started terrorising residents again. Six incidents were reported in one day, two men were assaulted severely, and four cases of malicious damage to property were reported. It also seems the gang is after young girls, possibly with the intention to rape, as in two instances, young girls were running away from them, trying to find help. On Sunday, December 1, the Creatures crawled out from wherever they have been hiding, and went on a spree to harass innocent community members. The spree started at around 01:00 at a tavern called Xhungus Brothers Place, a relatively peaceful, nonsense-free pub, according to community members. According to the Khutsong Police, the group of boys entered the pub and started dancing between the people. They then started throwing beer at people, causing havoc and a fight broke out. People were robbed of their cell phones, and one gang member allegedly stood in the pub swinging a panga around. When they had gotten what they wanted, the gang went outside. There they found a man who tried to run away when he saw them. They slashed his head open with their pangas. “The man fell to the ground and tried to get back up, but again they cut open his head with a panga,” said a police officer. The boys then damaged several vehicles outside, for no apparent reason, and ran away. 45 minutes later, a man who was in his house, heard a noise. The gang was

approaching and had thrown a bottle on the roof of his house. He peeped through the window to see what was happening, but the gang spotted him. They then tried to kick down his door. When this was unsuccessful, the gang damaged his vehicle parked outside, smashing the windows and denting the left side of the vehicle. Just 15 minutes later, this gang’s insatiable hunger for malice, power and violence just grew stronger. Two girls went running to the house of the complainant who wishes to remain anonymous. They were terrified and said they were being chased by the Creatures. The complainant took them into his house and the police were called. “The gang then kicked down the door and broke a window after damaging three vehicles parked outside the house,” the police officer told. The SAPS arrived at the scene very speedily, thus the gang members scattered and ran away. Another man suffered at the hands of the gang less than a hour after that. The victim was returning home from a tavern nearby when he accidently met up with the gang. The Creatures immediately started assaulting him, stabbing him, hitting him with pangas over the head, and stealing R 450 and his cell phone from him. The man had started running to a nearby house, after he managed to fight and knock out one of the gangsters. The community members started coming out of their homes at the sound of the commotion, found the gang member, and started taking revenge on him, as they had done with the gang members they had killed about a month ago. “The police got to the scene, but the community resisted, throwing stones at police vehicles.” Somehow, they could intervene, and the boy’s life was spared. The victim was taken to the Carletonville Hospital, very badly injured. The spree was not yet over. At 03:00, the Creatures ended off their havoc by gate-crashing a private get-together at a house in Extension 4. A boy who was at the party went outside and two girls

Two lose their lives

Cerise du Plooy

Carletonville police officers were called to two murder scenes this weekend. As has become the norm in Merafong, the murders involved illegal immigrants and zama-zamas (illegal miners) from Lesotho. At around 16:30 on Saturday, 30 November, a man was found in the foot path near the old concession store in Blyvooruitzicht. He had a gunshot to the upper body and police officers found one 9mm cartridge at the scene. After closer investigation, it was found that the deceased man, a citizen of Lesotho, left his home in Khutsong on Wednesday, 27

November. He never returned home after that. “It is clear, according to his clothing and the equipment found on him, that this incident was zama-zama related,” said Captain Jabulani Kundethe, Spokesperson of the Carletonville police. “The suspects are still unknown to the SAPS.” In another reported case at the Carletonville dumping site, at around 21:00 the previous day, another Basotho man died in a fight involving knives and pangas. “The deceased and some friends were at the dumping site where they live, when a group of six Basothos entered the site without permission and a fight started,” said Kundethe. “The

3

The head of a community member who was innocently walking home when he was attacked by the Creatures. Insert: A victim of the seemingly resurfacing gang activity in Khutsong’s hand.

came running for safety, in the same fashion the other two girls had done earlier. People at the party let the girls into the house, and locked themselves up. The gang did, however, kick down the door and break a window to gain entry. Police had, however, been notified, and upon their arrival, the boys scattered again. Six criminal cases were opened by the Khutsong police for assault with the intent to do grievous bodily harm, malicious damage to property and robbery. Four suspects

men started attacking each other with knives and pangas, having locals run away to seek help from the security officers.” It was discovered that one of the men, a Basotho man known as Mohawo, who was in his thirties, had stayed behind to fight. “On arrival back at the scene, accompanied by security guards, the body of Mohawo was discovered,” Kundethe told. “He had several stab wounds to his torso, and the suspects fled the scene.” Detective Warrant Officer Soon Theron of the police in Carletonville is investigating this case. Anyone with information which may help the police make arrests, is strongly urged to call Theron at 082 854 1017.

have been arrested, and Detective Constable Jabulani Ngobeni continues to investigate these cases. It is crucial that any member of the public with regards to the members of this gang, call Ngobeni at 083 963 6502.


4

Carletonville Herald

SMS

jou mening/your opinion

6 Desember 2013

45517

SMS’e kos R1,50

Die Herald behou die reg om sekere SMS’e nie te plaas nie. Ek het laas naweek in die stad Kersinkopies gaan doen, die diens was erg swak en pryse skokkend, ek het besluit om in my tuisdorp te kyk vir geskenke ek kon dit nie glo nie, dit wat ek gesoek het, kry ek hier en baie goedkoper en met vriendelikke diens. Dankie Picasso Home, Elohim. Fochville Juweliers, Clicks, Zebro’s en Shoprite. Geseënde en veilige Kersfees vir julle. Tannie Mietie Ek wil graag met die Kersseisoen vir Quatro Sekuriteit, Personeel en Bestuur bedank vir ’n wonderlike jaar, julle was maar nog altyd daar om te help met enige probleme al is dit buite “Menslike Beheer” julle probeer altyd die beste van ’n slegte saak maak, mens is geneig om daarvan te vergeet, en die kort dametjie agter by die rekeningafdeling - jy my kind verlig enige swaar hart met jou geselsies en glimlag dit noem mens nou wragtig “menslikheid” Julle is tops, Mnr. Potgieter jy het ’n span duisend. Geseënde Kersfees en voorspoed met die nuwe jaar! Groete Mev Kruger. Dierbare Koning Jesus! Ons dra ons kinders aan U op! Here bewaar Carletonville se ouers, en ons kinders teen dwelms en alkohol! Amen. Dis Desembermaand, Kersfees en die nuwe jaar lê voor. Mense ek wil julle vra maak julle harte oop en help my seun. Hy is ’n heroïenverslaafde, was al in en uit rehabs, mense dit werk nie ek wil die pil probeer. My kind is vasgevang in die drugs hy pleit vir hulp hy wil nie meer so lewe nie. Mense asseblief kom ons help my seun om sy nuwe jaar skoon te begin. Hy is ’n goeie kind en glo met my hele hart dat die pil die ding gaan doen. Asseblief mense hy wil ook ’n normale lewe lei. Mense wat wil help, kan dit self betaal mense het hulp aangebied maar nog niks het gebeur nie. Asseblief, ek smeek, ons hele familie is al ten gronde daardeur en niemand van ons sit in ’n posisie om te kan help nie. Dankie van ’n hartseer mamma wat nie meer kan nie. Thank you Willem and Mariska Hartley, Gavin and Michelle Harrington for what you are doing for us in Fochville at Christian Life Centre being in your sevices is wonderful. It is too good not

to share this with others, so please come and enjoy this with us at 9:30 Sunday morning at the civic centre Fochville Shelley Merafong Town council we will be watching you this Festive Season to see how you spend our hard earned rates and taxes on your lavish Christmas parties, there are roads in desprerate need of attention in Fochville and Carletonville amongst many other problems, we are fed up. Mpho DA Fville Aan juf. Elmien en al die onnies en kantoortannies van Laerskool Losberg. Dankie vir alles wat julle vir ons kinders doen. Rus lekker uit die vakansie en ons sien uit daarna om julle volgende jaar weer te sien. Blyvoor’s facing a crisis, many are unemployed, futures are bleek and according to a article R58m unaccounted for? Get the GM, financial managers and the rest to explain! Why must people suffer and nobody does or says anything? Die een wat sê kan ons nie saamstaan soos die mense in Khutsong nie, liewe genade is jy ook op pille of iets. Ons kan nie jong kinders half dood slaan en dan in die straat aan die brand steek nie en dan wil jy seker se jy’s ’n Christen ook. Sjoe jy kort hulp, en praat van voëltjies, en saamwerk maar daar is geen samewerking van die dieremishandelaars nie jy is seker nie altyd so baie helder nie want ’n mens kan nie wreedheid teenoor onskuldige diertjies net ignoreer nie want dan is jy net so skuldig. Asb Fochville Hoofposkantoor, doen iets aan julle personeel, wag hoe lank om gehelp te word, na hoe lank se staan in ry word jy aangekyk wanneer jy by kassiere kom om gehelp te word, ken geen vriendelikheid nie. Te moeg om te help. Minkie vd Merwe, ek wil net sê dat ek jou ongelooflik baie lief het, ek kan nie wag om jou man te word nie, dankie vir als wat jy vir my doen en gee, al die bederf en al jou liefde en geduld. Lief jou stukkend vlooi xxx jou ‘hunk’. Goeie dag mnr. Suurpruim Groenewald, duidelik het ek nie vinnig genoeg gery nie, want jy het my nommerplaat nommer nog gekry, en as jy nie ‘bikes'

ken nie, dis ’n Honda Fireblade 1000cc, nie net ’n rooi motorfiets nie. Ooo en net nog een dingetjie, terwyl jy die polisie bel vir my, bel hulle sommer ook vir al die karre wat so jaag in Fochville. Groete ou suurknol! Van die man met die “rooi motorfiets” Why does K.F.C Fochville advertise that we get a free lunch bag with a Streetwise Five if they have no stock? Twice I have been there and twice i was told they have no stock and don’t know when they will receive stock. Since Malema wants the mines to be nationalised, why doesn’t the Government take over Blyvoor Gold Mine and use the mine as a trial run? Surely if the Government can use R200 Million of our tax money to upgrade the Presidents house, why not do something good and invest it in Blyvoor. Slabbert Motors, dankie vir julle puik toiletgeriewe daai R2 is deur en deur die geld werd. Thanks Nardus Die Fochville Munisipaliteit kan gerus in plaas van ons te probeer ‘impress’ deur kort gras nog korter te sny in die blok veld tussen Steyn- en Du Preezstraat en weerskante Zuideinde en Quinnstraat liewer die 14 vullishope daar verwyder. Van boumateriaal, tuinvullis en huisvullis word sommer rondom reg voor ons huise ‘gedump’. Wat van julle maak die hope vullis skoon en sit daar ‘No dumping’-borde op. Hier sit mans op klippe en maak sommer hulle eie vullishope waar hulle hul vullis sorteer. Die geringste wind en al daai vullis is in ons erwe en ons moet belasting betaal om ons asblikke wat vol van ander se vullis is, skoon te kry. A nee a. As julle ons nou voor die verkiesing wil ‘impress’ maak die vullishope asb skoon. Dis onhigiënies en ’n seer oog voor ons erwe! Vat die skuldiges vas, dit stink en is vuil. Aan Lettie, ons bly al 32 jaar in Welverdiend en is al 38jaar getroud. Ek kan jou waarborg my man het my nog nooit geslaan nie en hy lê ook nie in ‘n’bar’ nie. So kry jou feite reg en noem die mans se name. Al die mans in Welverdiend is nie vroueslaners nie. Anna

Wat gaan aan dat alles in die Herald net Engels is, hier is Afrikaanssprekende mense ook in Carletonville, maak ‘n plan en Herald-personeel, werk daaraan of ek stop om dit elke week te koop Hi Lettie,jy veralgemeen darem nou erg hoor! Nie al die mans in Welverdiend slaan hulle vrouens nie! Garsstr 70 in Focville se Kersliggies skitter weer helder. Kom kyk gerus. Kan almal wat Kersliggies opsit hul adresse in Herald plaas? Boereraat gesoek. Wie het raad vir soolvratte? Geniet die Desember-vakansie. Almal verdien die breek. Ry versigtig asseblief. Geseënde Kersfees. Andre I just want to know what is the police going to do to help stop crime in Flint Street, all the stores are starting early working till 6 in evenings. With December coming up and shoplifting is increasing. Are there going to be police doing foot patrols? We really need some help it’s just getting worse, especially with some stores not having security all the time or at all. Do all stores know what their sector managers’ telephone number are and what and how? If the cops can search this boys at Carleton inn tavern and the tuck shop in the same street next to the taxi rank that’s where they wait for passing people and rob them from Friday to Sunday. Will the cops patrol during the night please? Onthou net jy wat sê almal moet vir jammer sê maar nie sê waaroor nie. Jy dink jy is nou in beheer maar kyk wie gaan laaste lag. Jy pik dalk nou op my maar ek kan ook net soveel pikke vat en dan gaan dit ontplof in jou gesig. Can people who stores good in the garages between 2nd and 3rd Avenue in Blyvoor please go and look what is happening there. We picked up some photographs after people again broke in to the garages. Many people left some of the goods in the garages but never go to check what is goung on there. People who found that their garage have been broken into and that they are missing photographs, must contact us at 082 936 1560.

M ooiste M atriekrokke 22013 013 ggekies ekies Mooiste Matriekrokke Die finaal van die Herald se mooiste matriekrokkompetisie vir 2013 is verlede Donderdag gehou. Die finaliste en hul familielede het die aand by Fiddler’s Elbow in Carletonville byeengekom sodat die rokke beoordeel kon word. Bernice Jonker van Hoërskool Carletonville het met haar besondere rooi rok met die wenplek weggestap. Anri Walker van

Hoërskool Wonderfontein was in die tweede plek en in derde plek is Charlene Janse van Rensburg van Hoërskool Fochville. Janie Bothma, Marnus Grobbelaar en Nosiphiwo Matsalo was die beoordelaars.Vanjaar se pryse is deur Sharon Bloemiste. Lab Apteek, Dee Jay Apteek, Snowy Lane , Carletonville Apteek, Andre Gym, President Hyper en De Villiers Apteek geborg.

Die finaliste in vanjaar se Matriekrok van die Jaar-kompetisie het die koppe met hul pragtige uitrusting laat draai.

Die wenners van jaar se Herald Matriekrok van die Jaar-kompetisie is Charlene Janse van Rensburg (derde plek), Bernice Jonker (wenner) en Anri Walker (tweede plek).


6 Desember 2013

Carletonville Herald

Service at Carletonville Hospital shocks Cerise du Plooy “Look at this malpractice.” These were the alleged words of a doctor at the Potchefstroom Hospital, when a patient who had been given stitches in Carletonville, walked through his door. The 60-year-old man, who wishes to remain anonymous, alleges that he was stabbed on Saturday afternoon, at around 12:30 as he exited the Friendly Grocer store in Oberholzer. “As I stepped out of the door, a black male stabbed me in my face,” he tells with a swollen face, bloody eye and stitches across his cheek. The man says he ran toward the bridge but his attacker followed. “I found a loose stone lying on the ground, attempted to pick it up and hit him with it,” he tells. “But before I could, he slashed my arm open,” and shows the wound on his upper left arm. “I then turned and ran up onto the bridge,” he says. He lives across the bridge in Oberholzer, an area infamous for these kind of assaults. “I was walking home, but a couple who saw it happen, came round, picked me up and took me to the Carletonville Hospital.” Upon arrival at the hospital, the man says there were just two people in the emergency waiting area. “One little boy had a broken finger, and the other was sitting there with a cast on his foot.” The gentleman who pushed the man in on a wheelchair allegedly ran in saying, “please help this man, he’s going to bleed to death,” but was casually told that he should wait his turn. “I was bleeding profusely,” the man tells. He recalls being assisted by a Dr. Victor, but cannot remember his name. “He started stitching me up without cleaning any of the blood,” he tells. “He also didn’t use any local anaesthetic, it was extremely sore.” The man says that, at some point, he asked the doctor to clean the blood running into his ear. “He scolded me, saying that I mustn’t tell him what to do.” The man says he remained positive and kept praising the doctor for his work. “I believe if you treat people positively, you attract a positive reaction from them.” At some point the doctor was done. “He then called a nurse and

said that there are still some gaps, and that she should stitch up the rest,” he tells. “Again she started putting in the rest of the stitches, but the pain was excruciating.” At that stage, the man’s daughter had arrived at the hospital. “I nearly fainted when I saw my father,” she tells. “He was covered in blood, from head to toe, and his stitched up wounds were still oozing blood.” The man says there were little children looking at him with big eyes. “I was sitting in a pool of blood on the bed

The stab wound to the man's arm, from which blood was still seeping after a doctor from the Carletonville Hospital bodged his stitches, as seen above.

The man's arm continues to bleed, even several days after the incident.

which had no sheet on. After a while I closed the curtain cause I could see that one of the little boys was traumatised by the sight.” The man’s daughter took him to a local pharmacy. “The pharmacist was shocked at the way his stitches were done, and asked if we had stitched him up ourselves. He said that a wound should not still be bleeding the way his were if they had been stitched properly,” she tells angrily. “I then decided to rush to Potch with my dad, because he was losing a lot of blood.” Upon arrival at the Potchefstroom Hospital, a doctor immediately attended to them. “He looked at me in disbelief and asked who had done my stitches. When I told him it was a doctor from the Carletonville Hospital, he called another two doctors in,” he says. “Look at this malpractice,” the docter said to his colleagues. “He took out the stitches in my face, and asked whether they had examined my eye in the Carletonville Hospital at all, which of course the doctor had not done.” The man did not ask the doctor to redo the stitches in his arm again. “I did not want to waste his time, but I didn’t

AFTER:The man's face after the stitches were re-done at the Potchefstroom by a doctor who could not believe the poor work done by Carletonville Hospital's doctor.

Blyvoor saved in nick of time

Adele Louw The future of both Blyvoor village and Blyvoor mine was saved at the last moment when potential buyers managed to reach agreements with Eskom over the mine’s outstanding electricity last week. The Herald reported last week that Eskom recently published its intent to cut off the electricity supply to both Blyvooruitzicht Gold Mine and the mine’s village last Friday. The reason for this was the fact that Blyvoor was still owing Eskom millions after its previous owner, Village Main Reef, indicated in August that it will not take responsibility for the mine’s losses anymore. As a result of the mine’s troubles it has been placed under provisional liquidation in order to see whether the mine or some of its assets could not be sold. If Eskom was to proceed with the cutting of the electricity, all residents of the village would be stranded, not only without electricity, but most would also have no water of sewerage services. “We received a call from Eskom on Thursday at about 14:30 saying that they will not discontinue the electricity supply to the village anymore because there was an intervention

from a third party,” one of the mine’s provisional liquidators, Mr Leigh Roering, told the Herald on Monday. According to Roering, the ‘third party’ is a property developer from Rustenburg who wants to buy the village. Despite this good news, the nerves of skeleton personnel, almost all of whom are still working at Blyvoor’s 5 Shaft, were still in tatters over what would happen at the mine. “The stress levels were very high. If Eskom switched off the electricity we would probably lose the mine within 24 hours. I had the vision of the whole mine shutting down. If this happened,

Several schools in Blyvoor, such as Laerskool Blyvooruitzicht, would have been stranded if Eskom did indeed go forward to cut the electricity last Friday.

all the illegal miners from the area were just going to flood Blyvoor,” Roering told the Herald. “When I left the mine on Friday at 14:30 everyone was prepared for the worst and were already moving their vehicles closer to the building. It was only later that I got another call from Eskom saying that someone had again intervened,” says Roering. By Monday morning Roering himself was not sure who had saved the mine. Although the newspaper did try to gather more information before the time of it going to print, none was forthcoming. Roering however added that although the potential buyers managed to stop Eskom from cutting the electricity, more negotiations would be done about the potential sales this week. He also added that a meeting would be held with the municipality and representatives of other authorities over complaints of dust pollution from a Blyvoor slimes dam. “The question is; who is going to pay for it to stop? The dust can be stopped by, for instance planting trees next to the dam. The possibility is that this can be paid for out of the mine’s rehabilitation fund,” says Roering.

5

want a terrible scar in my face, which would’ve happened if I’d left the stitches as they were done in Carletonville.” The stitches done in Potch were better by far and the elderly man says that they administered local anaesthetic, and he felt no pain whatsoever. “I go to the Carletonville Hospital on a regular basis to get my chronic medication and I always write very positive comments and words of thanks to the staff members who treat me well, but this experience was a nightmare,” he says. He adds that the hospital’s service delivery has improved greatly. “But it is bad elements, like the doctor who treated me, who brings the place’s name into disrepute.” On Monday the man and his daughter went to the Carletonville Police Station to open a case. There, too, they were failed by the state once again. “We were told we cannot open a case before we get a report from the hospital.” The Herald called the station to make the shift commander on duty aware of this. “When we went back, they eventually assisted us,” his daughter tells. Mr Matabo Letsoalo, spokesperson of the Carletonville Hospital and Captain Jabulani Kundethe, spokesperson of the Carletonville SAPS were both contacted with regards to the poor treatment the man received. Kundethe responded saying that the officer on duty had been warned not to show anyone away again. “He felt that a J88 form would make the case stronger, thus he suggested the man get that first, before opening a case,” Kundethe says. “He now knows the procedures and will never show a member of the public away again.” Mr Letsoalo of the hospital also responded, saying that this matter will definitely be brought to the attention of management and be investigated further. The management of Friendly Grocer was also contacted for comments. They allege that the attack did not happen outside their store. “The man had walked to the corner of Van Zyl Smit and Station Street before it happened,” they say. Mr Vusi Ncunana, a DA Councillor in Merafong, said that a much stronger police presence is needed in Station Street, especially near the bridge, where so many attacks take place.


6

Carletonville Herald

6 Desember 2013

Readers have their say

Lesers sê hul sê

A message of appreciation Geweld teen vroue, kinders, raak ons almal Van 25 November tot 10 Desember elke jaar word inwoners van regoor die land oor geweld teen vroue en kinders ingelig. Ondanks al dié inligting, wat die regerings vir seker miljoene rand uit die sak jaag, hoor ‘n mens net weer en weer hoe vroue en kinders, ook in ons eie area, beseer en selfs doodgemaak word. Tydens die afgelope jaar was daar verskeie voorvalle waarin veral kinders aan die kortste end getrek het. Net verlede week het die Herald berig dat ‘n 33-jarige vrou tot drie jaar gevangenisstraf gevonnis is na sy onder meer haar kinders, wat onderskeidelik een, vyf, 10 en 12 is, vir ses weke sonder kos en water gelaat het. Bure het op die ou end op die kinders afgekom. Intussen hoor ‘n mens gereeld van vroue wat deur mense ná aan hulle beseer word. Baie vroue word aangerand of verkrag. Hoewel dit baie maklik is om te besluit dat huishoudelike geweld, wat baie nou met geweld teen vroue verbind word, iets is wat in ‘n gesin self uitgesorteer kan word, bly dit ‘n feit dat die oorgrote meerderheid vroue en kinders besonder weerloos is net omdat hulle nie so sterk is soos mans nie. Hoewel die meeste volwasse mans hulself teen ‘n ongewapende aanvaller kan beskerm, het vroue en kinders in di emeeste gevalle net nie die krag om dit te doen nie. Indien ‘n vrou of kind wat aangeval of mishandel word, nie hulp van iemand anders ontvang nie, is daar baie min wat sy teen ‘n aanvaller kan doen. Die hele gemeenskap moet om dié rede saamwerk om vroue en kinders - diegene wat veral hulp nodig het, te beskerm. Indien die bure van die mishandelde kinders waaroor die Herald verlede week berig het, hulle byvoorbeeld nie gehelp het nie, is dit nie seker of hulle die mishandeling sou kon oorleef nie.

Ms K.S Mogapi (Former Principal of Retlile Primary School in Kokosi Township, Fochville) I would like to extend my sincere and heartfelt appreciation to the entire community of Kokosi, Wedela, Carletonville, family members and friends for having supported my family during sad days of the bereavement of both my son “KB”

who was stabbed to death and his elder sister, who through heartbroke followed shortly. I also want to thank my Lutheran Church and Pastor Kgomonngwe who consoled me so much when he was burying my children. I’ll never forget his comforting words. Little have I known that myself and my kids are loved by so many people, both Black and Whites. May the Almighty bless you and keep you and

your families safe as you will be travelling to your holiday destinations. To those who have experienced what I have experienced, I must say, the Bible says, “Once born by the woman you’ll die one day.” May God console all families that have lost their loved ones. Those criminals will soon taste what our loved ones have been served.

Hoe lank kan mense water bêre ? Net `n idée Jare gelede het ek in Phalaborwa gebly. Ek was ’n Voortrekkeroffisier. Destyds met die terroriste-gevaar het iemand vir ons ’n kursus aangebied oor veilige veldkos en hoe om water te kry in die veld. Onder meer is vir ons gesê ons kan in ons huise ook water bewaar. Dit was toe daar gedreig was om die dorp se

water in die opgaarplekke te vergiftig. Die man het gesê jy kan water vir maande in glasbottels in donker plekke bewaar. Na my man se dood het ek baie rondgetrek. So het my lêer verlore geraak. Kan nie onthou of ek dit uitgeleen het en nie teruggekry het nie. Of wat gebeur het nie. Ek bly by Senatus en weet nie of hier ’n Voortrekkerkommando is nie. Ek weet

nie waar om navraag te doen nie. Ek het self bottels water bewaar, maar kan nie onthou hoe lank ’n mense water kan bêre nie. Dink maar as ’n waterpyp bars en daar is klein kindertjies. Hoe sal die mamma kan kos gaarmaak, sal iemand nie vir ons ’n artikel in die Herald plaas nie? Net ’n ietsie oor hoe lank water kan gebêre word.

God is a high rock and refuge Words from the Bible by Bennie Mostert (Read Psalm 61) Hear my cry, O God; listen to my prayer. From the ends of the earth I call to You, I call as my heart grows faint; lead me to the rock that is higher than I. For You have been my refuge, a strong tower against the foe. I long to dwell in Your tent forever and take refuge in the shelter of Your wings. For You have heard my vows, O God; You have given me the heritage of those who fear Your name. Increase the days of the king’s life, his years for many generations. May he be enthroned in God’s presence forever; appoint Your love and faithfulness to protect him. Then will I ever sing praise to Your name and fulfill my vows day after day. (Psalm 62) My soul finds rest in God alone; my salvation comes from Him. He alone is my rock and my salvation; He is my fortress, I will never be shaken. How long will you assault a man? Would all of you throw him down – this leaning wall, this tottering fence? When fully intend

to topple him from his lofty place; they take delight in lies. With their mouths they bless, but in their hearts they curse. Find rest, O my soul, in God alone; my hope comes from Him. He alone is my rock and my salvation; He is my fortress, I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God; He is my mighty rock, my refuge. Trust in Him at all times, O people; pour out your heart to Him, for God is our refuge. Lowborn men are but a breath, the highborn are but a lie; if weighed on a balance, they are nothing; together they are only a breath. Do not trust in extortion or take pride in stolen goods; though your riches; increase, do not set your heart on them. One thing God has spoken, two things have I heard: that You, O God, are strong, and that You, O Lord, are loving. Surely You will reward each person according to what he has done. (Psalm 63 1-5) You, God, are my God, earnestly I seek You;I thirst for You,my whole being longs for You,in a dry and parched land where there is no water. I have seen You in the sanctuary and beheld

Pad na die einde

Wysneus kon weer die afgelope week net sy kop skud oor die dinge wat ons inwoners en owerhede aanvang. Wysneus was seker bykans ‘n jaar terug by die Carletonville-begraafplaas gewees. Verlede jaar het hy en kollegas telkemale opgemerk dat die pad na die begraafplaas in ‘n al slegter toestand is. Die teer-oppervlak van dié enkelpaadjie is al vir ‘n geruime tyd besig om van die kante af binnetoe te verbrokkel. Wysneus het al verlede jaar voorspel dat indien dinge só aangaan, daar binnekort niks van die padoppervlak oor sal wees vir besoekers aan die begraafplaas om op te ry nie. Wel, dit lyk nie vir Wysneus of enige iemand die afgelope jaar iets aan die pad probeer doen het nie. Waar die oppervlak voorheen net aan die kante sleg gelyk het, is daar nou op verskeie plekke slaggate wat ook in die middel

Your power and your glory. Because Your love is better than life,my lips will glorify You. I will praise You as long as I live, and in Your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the richest of foods;with singing lips my mouth will praise You.

óók, veilig ry en veilig by hul bestemmings uitkom. So van ander bestuurders gepraat. van die pad begin inval. Wysneus merk reeds vir ‘n tyd op dat al Indien dinge so voortgaan, sal ‘n mens minder van die mense in ons area weet een van die dae jou lewe in gevaar stel hoe om hul motors behoorlik te parkeer. indien jy vinniger as ’n slakkepas op dié Wysneus praat nie eens van parallelpaadjie ry. parkering, wat vir baie bestuurders iets So van onveilige paaie gepraat. Met was wat hulle moes doen net om hul lidie skole wat dié week gesluit het, gaan sensie te kry, nie. Wanneer ‘n mens deur sommige van ons gelukkige lesers seker ons ou dorpie se sake-areas loop, kan teen die na‘n mens dit nie miskyk week lang hoeveel mense nie paaie na allereens hul motors binne lei vakansiedie wit lyne van die bestemmings mees eenvoudige partoe aanpak. keerplekke tot stilWysneus stand kan bring nie. hoop dat alEn bewaar jou siel as jy mal die hele dan reg in die parkeertyd hul oog op plek langs dié van só ‘n die pad hou, ‘skewe’ parkeer en hulsommer vir Die pad na die Carletonville-begraafplaas le dan nie maklik uit ander be- wat een van die dae 'n grondpad gaan word hul voertuig, wat nie op indien dinge so aangaan. stuurders die regte plek is nie,

SMS jou mening na 45517. SMS’e kos R1,50

Die Herald behou die reg om sekere SMS’e nie te plaas nie

kan kom nie. Jy word dan aangegluur asof jy die grootste skelm op aarde is. Wysneus moes juis weer Maandag sy motortjie skuif omdat die bestuurder van ‘n klein blou Chev met die registrasienommer ZPT541GP só skeef in die parkeerterrein voor die Spur in Carletonville parkeer het dat sy wiele tot in die parkeerplek langsaan gestaan het. Hoewel Wysneus se motortjie in die parkeerplek langsaan gepas het, sou die skewe parkeerder nie maklik in sy of haar voertuig kon kom nie. Ou Wysneus het toe maar besluit om sy kar te skuif net om die vrede te bewaar. Indien dit is hoe die mense parkeer, wil Wysneus nie weet hoe hulle oor feestyd op ons paaie gaan bestuur nie.


6 Desember 2013

Carletonville Herald

Combined operation a massive success Brigadier Zodwa Molefe, Cluster Commander of the police in Merafong, stands next to a wanted suspect who was arrested for the possession of an illegal firearm. With her are officers Col. Johan Theunissen and Col. Hennie Maass, who headed the operation in Mphahla Village last week. Photos (all): Supplied

Village last week.

Alcohol confiscated from the illegal shebeens that were closed down in Mphahla

Cerise du Plooy Police members from all over the area made sure that various criminals were put behind bars during the past week. Close to 50 police officers entered the infamous Mphahla Village on Friday last week, in an attempt to clean out various illegal goods and put a stop to illegal activity. Although solving all crime in the area related to this hub for illegal immigrants and miners would take a lot more police force, an impact was made and great success achieved. The operation was a combined effort. 15 members of the Carletonville and Fochville Police, under command of Brigadier Zodwa Molefe, the SAPS Cluster Commander of Merafong and Colonels Johan One of the three unli- Theunissen and Maass censed firearms Hennie embarked on the found.

operation with assistance. “30 members of the SAPS’s NIU (National Intervention Unit) also formed part of the operation, as well as members of Gold Fields Security,” told Captain Jabulani Kundethe, Spokesperson of the Police in Carletonville. The operation kicked off at 07:00 on Friday morning when police officers, unexpectedly, entered Mphahla Village and pounced on their unsuspecting suspects. In no time, three unlicensed firearms had been found. Two were found in the possession of suspects, anoPolice members and whilst members of Gold Fields ther one was just Security show some found, equipment confiscated tossed on the from illegal minors during ground with the recent Mphahla Villa- no one close by. ge operation.

men in a white Toyota Condor. The victims had been given a lift home by the Condor, not knowing that the only intention of the occupants of the Condor was to rob them. In Kaolin Street the men took the victims’ cell phones, cash to the amount of R 1 200, and shoes. The suspects also hit the male victim over his head with a firearm. After hearing the complaints the officers alerted their colleagues, giving a description of the Condor. These officers immediately

responded, and in no time, the Condor was found, pulled over and all the stolen goods recovered. “The officers also found the gas pistol which the suspects had used to rob their victims with,” said Captain Jabulani Kundethe, Spokesperson of the Carletonville SAPS. All three suspects were, by printing time, in custody, according to Kundethe, the victims were thrilled at the police’s extremely quick response and the fact that their belongings were retrieved.

Gold bearing material and equipment used to mine illegally were found and confiscated. Furthermore, two illegal shebeens were closed down and all alcohol, as well as fridges, confiscated. A total of eight suspects were arrested for the respective offenses, and as is always the case in this particular area, not one of the suspects is in South Africa legally. Kundethe tells that even with the amount of officers who raided the village, suspects could be seen running up the hills, A firearm and am- firing shots into munition found lying the air. “Everyone who around in Mphahla formed part of the Village. team on Friday, did great work,” Kundethe says.

Three thugs arrested just after they robbed victims

Cerise du Plooy Three suspects were arrested for a robbery on November 13, using a ‘gas pistol.’ Police officers of the police in Carletonville were driving along Palladium Street at around 03:00 and saw two young women and one man walking. The officers stopped, and asked them if everything was fine. The victims shared with the officers that they had just been robbed by three

Kennisgewingsnommer 2/2013

FOCHVILLE WYSIGINGSKEMA F167/2012

7

One of the firearms found in a shack.

Sergeant Tebogo Tlhomelang and Constables Kenneth Kleagilenyana, Clive Molefe and Thulani Mpanza of the Carletonville SAPS who arrested the suspects and recovered the stolen goods. Photo: Captain Jabulani Kundethe, SAPS

Notice number 2/2013

FOCHVILLE WYSIGINGSKEMA F167/2012

KENNISGEWING VAN AANSOEK OM WYSIGING VAN DIE DORPSBEPLANNINGSKEMA INGEVOLGE ARTIKEL 56 (1) (b)(i) VAN DIE ORDONNANSIE OP DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE 15 VAN 1986)

NOTICE OF APPLICATION TO AMEND THE TOWN PLANNING SCHEME IN TERMS OF SECTION 56 (1)b)(i) OF THE TOWN PLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE 15 OF 1986)

Kennis word gegee dat Merafong – Stad Plaaslike Munisipaliteit ingevolge artikel 56 (1)(b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986, van voorneme is om die Fochville Grondgebruiksbeheerdokument, 2000, te wysig deur die hersonering van voorgestelde Restant van Erf 3960, Fochville, wat voorheen bekend gestaan het as Erwe 731, 732, 733, 735, 736 en 737, Fochville, welke eiendom geleë is te h/v Sewende, Steyn en Agstestraate Fochville, vanaf “Munisipaal” na “Residentieël 2” met ‘n bylae wat voorsiening maak vir 40 eenhede per hektaar.

Notice is hereby given by Merafong City Local Municipality in terms of Section 56 (1)b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986, that it wishes to amend the Fochville Land Use Management Document, 2000, by the rezoning of the proposed Remainder of Erf 3960, Fochville, previously known as Erven 731, 732, 733, 735, 736 and 737, Fochville, which is situated on the corner of Sewende, Steyn and Agste Streets, Fochville, from “Municipal” to “Residential 2” with an annexure permitting 40 units per hectare.

All relevant documents relating to the application will be open for inspection for a period of 28 days from 05 December 2013 Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende geduring normal office hours at the office of the Municipal Manwone kantoorure by die kantoor van die Munisipale Bestuurder, Kamer G21, Halitestraat, Carletonville, 2500, vir ‘n tydperk ager, Room G21, Halite Street, Carletonville, 2500. van 82 dae vanaf 05 Desember 2013. Objections and/or representations with regard to the application must reach the office of the Municipal Manager, P.O Box Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet 3, Halite Street, Carletonville, 2500, in writing within a period binne ‘n tydperk van 28 dae vanaf 05 Desember 2013, skriftof 28 days from 05 December 2013. elik by die Munisipale Bestuurder, Carletonville Munisipale Geboue, Posbus 3, Kamer G21, Halitestraat, ingedien word. Date of first publication: 05 December 2013 Datum van eerste publikasie, 05 Desember 2013. M.G.SEITISHO M.G SEITISHO ACTING MUNICIPAL MANAGER WAARNEMENDE MUNISIPALE BESTUURDER Municipal Offices Halitestraat Munisipale Kantore Posbus 3 Halitestraat CARLETONVILLE Posbus 3 2500 CARLETONVILLE 2500


8

Carletonville Herald

6 Desember 2013

Family gets no help with sinking house rous to stay in as a result of the sagging dolomitic ground underneath. According to the Machona family, they already noticed problems in the house in 2002. Despite pleas to authorities to look whether the house could not be saved, the Machonas say that no-one bothered to come until the damage at the house was irreversible. Although this house had six bedrooms, the only assistance that they had so far received from government was a possible promise that they can get an RDP house. Although Machona’s mother has been able to get accommodation with family members, there is no place for her sons to move in as well. “Where must we live? When it rains just a little bit, the house is going to sink, but there is nothing we can do,” Machona told the Herald during a recent visit to the house. “Every time it is just a journalist or one councillor who comes. No-one else does even bother to come and look,” Machina lamented. Although the Carletonville Herald have been sending questions about the

Machona family’s problems to the Merafong City Local Municipality since October 28, an answer was only received on Tuesday. “Each house owner has the obligation to take out insurance on his or her property. Where the municipality renders assistance in a case such as this, the purpose of the assistance can never be the replacement of the value of the property or the size of the property. Such intervention is done on the basis of humane reasons. In many cases internationally the Red Cross guideline for assistance is to provide a tent for people who have lost their houses due to earthquakes, tsunami’s etc,” a municipal spokesperson indicated this week. “The sole liability for damage to a private dwelling through natural disaster, accident or in any other way, rests with the owner. “The municipality has no obligation to replace or repair damaged houses. Where a situation occurs which threatens the safety of the people involved, the district municipality has the responsibility to institute emergency measures.

“This is done in terms of the Housing Act Disaster Management Act and Government policies which measures may include the provision of emergency housing. Such emergency housing will be temporary in nature in terms of the Housing Code. “The Merafong Council however took a policy decision in this regard to assist its community. In Khutsong the majority of the houses are not covered by super structure insurance. “The Council then decided that in terms of the provision of Section 2.2 of the National Housing Code (2009) that to assist people who have lost their houses the equivalent of a RDP will be provided in such cases irrespective of the size of the former house declared unsafe for occupation,” the spokesman concluded. Although the newspaper also sent questions about the matter to the West Rand District Municipality as well as the Gauteng Provincial Government, no answers were received. As far as could be determined, the conditions at the Machona family’s house deteriorated rapidly on Tuesday following the past few day’s heavy rain.

Adele Louw

Community members who attended the event at the Blybank Clinic last week Thursday listened earnestly to the talk delivered by a social worker, Ms Zini Mchunu.

The Blybank Clinic this week held a special event as part of the 16 Days of Activism Against Women and Children Campaign and is also rendering various other services to the public. Last week Thursday, the small clinic, which is situated in Boxer Street in Blybank, was a beehive of activity as a large group of community members, mostly women, gathered at the facility to listen to information given out by speakers such as a social worker, public prosecutor, police representative and health workers. “Our aim was to make the women aware of the different types of violence

and abuses from which they can suffer,” one of the organisers of the event, Sr Mary Mhlongo, who heads activities at the Blybank Clinic, told the Herald. According to Mhlongo the Blybank Clinic has only opened up as a full-time clinic earlier this year after it has been operating as a satellite clinic since 2008. Except for the services of a social worker and health promoter, people who visit the clinic can also make use of services related to HIV, TB, immunisation, counselling, as well as post natal care and counselling. “Many people do not know that we are here and struggle to find transport to attend clinics in Carletonville while we can deliver the

same services,” Mhlango tells. She says that although, most of the patients visit the clinic for assistance with chronic diseases, a child with malaria, which was picked up in Mozambique, was also referred to hospital from the clinic about a month ago. The Blybank Clinic also sends out a mobile unit to the Mphahla Village area once a month. In the meantime, work is underway to build a new clinic for Blybank towards the centre of the town. Once the new clinic is completed during the course of next year, the personnel will be able to assist even more patients. The Blybank Clinic is open from 07:30 to 16:00 from Mondays to Fridays.

Carletonville Hospital is offering a termination of pregnancy (abortion) service and welcomes the community of Merafong to use it, free of charge. The hospital is the only accredited (legally accepted) public institution in Merafong which offers this service free of charge. “As the hospital we have encountered a number of situations whereby our people go and terminate a pregnancy elsewhere and only when

they experience complications they come to the hospital,” said Mr Matabo Letsoalo, spokesperson for the Carletonville Hospital. “We appeal to the community of Merafong to come straight to the hospital if ever they decide to abort or terminate the pregnancy.” Letsoalo says that the hospital’s goal is to reduce maternal death due to unsafe, illegal abortions. “We provide a holistic approach to management of patients coming

in for abortion and also develop linkages between the management of patients who abort and other reproductive health services.” He says they also develop linkages between treatment of patients for termination of pregnancy and post family planning services and follow ups.“We counsel our patients prior to termination of pregnancy, the patient thus makes an informed choice, is assessed both physically and emotio-

nally to ensure that she is prepared for the procedure,” Letsoalo explains. “Termination is done between six and twelve weeks of pregnancy. Those who are further along than twelve weeks will be referred to the next level if possible.” Termination of pregnancy services are offered at the Carletonville Hospital on the 5th Floor; from Monday - Thursday between 07:00 and 16:00 and on Fridays between 07:00 and 13:00.

Adele Louw

the Herald this week. After his grandfather however died, Dingane floated between relatives. He also stayed with his sister, but, due to the fact that she also did not receive schooling, both of them struggled to make ends meet. “No-one from the government ever came to us to try to find out whether we needed something or whether they could help us,” says Dingane. Dingane later moved to his father’s younger sister at Rooipoort and stayed

with her and her family for some time. Due to the fact that he does not have schooling or an ID, it has been very difficult of Dingane to find a job. After his aunt and her family, the only family left to assist Dingane, allegedly became abusive toward him and chased him out, the only safe place where he reckoned he could go was the bush. Dingane made himself a tree house near the Wonderfonteinspruit, a few kilometres from Rooipoort, and stayed

Mr Patrick Dingane in the neat room in a Khutsong back yard in which he has been placed by community workers.

The tree house in which Dingane had been staying until he was found by community welfare workers.

there for a year and eight months before community based welfare workers heard of his plight. “I had no choice but to move into the tree as it was the only place where I would be safe. Although they are poor themselves, some of my friends from Rooipoort sometimes came to bring me some food,” says Dingane. He adds that, although he has now been taken out of the bush and given a safe place to stay, he is still not sure what the future would bring. “I feel so bad. I do not have a place of my own to stay. I would like to get an ID and work so that I can support myself. I can do farm work and some plumbing, and will see what happens,” Dingane told the Herald. As far as the Herald could determine, the same community workers who have given Dingane a roof over his head, are currently trying to at least get him an ID as well. Although the newspaper sent questions about why Dingane has not been assisted, to the political spokesman of the Merafong City Local Municipality, no reply was received by the time of the newspaper going to print.

Adele Louw Members of a Khutsong family have been living in the remains of their sinking house because they had not received alternative accommodation despite promises from the government. According to Mr Thabang Machona (21), who stays in house No 3540 in Khutsong, he and his twin brother have been staying in the house although other family members were evacuated in 2011 because the house is too dange-

Mr Thabang Machona shows how one can look into a hollow cavity underneath the house in which him and his brother has been staying up to this week.

Blybank clinic renders services to various people

Free and safe termination of pregnancy at hospital

‘Tree house man’ dreams of a brighter future

While many other people are busy preparing to relax during the festive season, one Khutsong man just struggles to lead a normal life after his plight has been ignored by authorities for most of his life. Concerned community members recently contacted the newspaper about a man who was literally living out in the bush after having nowhere else to go. He was rescued from this plight by community care workers about two weeks ago. According to the ‘tree house man’, Mr Patrick Dingane (31) he had grown up in difficult circumstances on a farm in the Rysmierbult area. Not only did his mother, who stayed in Welverdiend, desert him and his siblings, but his father, a farm worker in the area, also did not want much to do with them. In the end Dingane grew up with his grandfather, a Mr Willem Morakile. It was during this time that Morakile received his only schooling. “I only finished Gr. 1 and Gr. 2 and the teachers even tried to help me get an ID,” the sad-looking young man told


6 Desember 2013

Carletonville Herald

Questions after police car crashes

Cerise du Plooy A police vehicle, according to the other involved driver, failed to stop at an intersection last Wednesday morning, causing excessive damage to a civilian’s vehicle. An angry Mr Mpho Molefe of Carletonville was driving to work at around 05:00 on the morning of Wednesday, 27 November. “I got to the four-way where South Street and Annan Road intersect,” Molefe tells. “I saw the police vehicle approaching from the top of Annan Road, heading in the direction of the station, but because the vehicle had no blue lights or any siren on, I assumed that the driver would stop at the intersection,” he says. Not only was Molefe’s assumption wrong, but he says that he had also misjudged the speed at which the police vehicle was travelling. “I could not see from the front how fast the vehicle was coming down Annan, and it was only when I reached the middle of the intersection, that I realised I was in trouble,” he says. Molefe tells that he realised he would have to try and swerve out, and try to turn his red Toyota Yaris in the same direction the police vehicle was travelling in, to lessen the impact of the crash. “Had I continued driving as I was, or reversed, chances are great that the police

vehicle would have hit me on my door and I would have had severe injuries or even be dead. The vehicle first hit my car, and I was then flung into another direction, crashing into the wall of the FET College. This left a female police officer in the police vehicle, injured and trapped in the vehicle,” he says. Once things had come to a standstill, Molefe approached the police vehicle. “The vehicle belonged to the Fochville SAPS, and the driver got out, together with another two men. The other two men were dressed in civil clothing and did not seem to be police officers,” he says. Molefe started speaking to the driver and asked him why he had no lights or siren on. “He told me that they were off duty and not working, and that this was the reason lights and sirens were not being used.” Members of the Carletonville Fire Department came running to the scene, after hearing the collision take place. They helped free and treat the female officer,” he says. Members of the Carletonville Police Station arrived at the scene and took Molefe’s statement, and a case of reckless and negligent driving was opened. Molefe stated clearly in his statement to police and in his interview with the Herald, that this police vehicle was not chasing another vehicle or suspect. “It

9

was early, and theirs was the only vehicle I saw on Annan,” he clarified. “This makes me furious,” Molefe tells. “I need my vehicle to get to work and back every day, and must now make use of public transport, due to police officers who were not even meant to be in Carletonville to start with.” He further lashes out, saying that these officers should be dismissed. “It is clear that they do not take into consideration the safety of civilians, thus they do not belong in the police force.” One of Molefe’s colleagues confirmed the fact that the Fochville Police vehicle was

speeding. “My colleague was also on his way to work, but stopped at the Caltex garage first, at around the same time I was heading to work,” Molefe tells. “He told me he saw the very same vehicle speeding over the intersection of Gold Street and Annan Road, also with no lights or sirens on.” Col. Hennie Maass, Station Commander of the Fochville Police Station, was contacted with regards to this. He said he would contact Molefe to get a statement from him. “We will most definitely investigate the allegations and take the necessary action,” Maass explained.

The badly damaged Toyota Yaris of Mr Mpho Molefe of Carletonville. This car was paid in full and was not insured.

Molefe now has several costs involved with regards to fixing and towing away his vehicle.

Carletonville SAPS was asked about the allegations by Mostert and Neveling and their unhappiness about the other driver not being tested for alcohol. He responded, saying that the member

who Mostert claims said this, will most definitely be investigated and the necessary action taken against him, should these allegations found to be true.

Pregnant woman loses baby in late night collision

Cerise du Plooy A pregnant woman lost her baby in a collision on Friday night. The accident occurred at around 22:30 on Friday evening, 29 November, at the four-way intersection of Onyx and Dolomite Streets. Mrs Leanda Mostert, who was driving in a white Opel Corsa, was five months pregnant, but lost her baby through the impact of the crash. She alleges the Toyota Auris which collided with her, simply failed to slow down or stop at the red traffic light. “When a sonar was done, doctors confirmed that the baby’s aorta was actually ripped out of its little heart

from the impact,” said Mr. Leon Neveling, Mostert’s father. According to Mostert, one of the police officers at the scene told her that he could see the people in the Toyota were drunk. “When I asked why no blood tests were done to test for alcohol, I was told blood tests are only done when there are serious injuries,” Neveling tells. “This is unacceptable. Leanda lost her baby, and to us that is very serious.” Neveling also says that there was apparently an eyewitness with a pink golf shirt on, who saw what happened. He requests that the eyewitness contacts him urgently at 083 603 3902. Captain Jabulani Kundethe of the

SHOWTIMES FRI 6 DEC - THU 12 DEC

SHOWS, PRICES & TIMES SUBJECT TO CHANGE. (*) NO COMPLIMENTARY TICKETS FOR NEW RELEASES FOR ONE WEEK FROM RELEASE DATE UNLESS OTHERWISE STATED

MOOIRIVIER

MOOIRIVIER PRE-RELEASE SCREENING THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG ¸˛ Thu: 17:00, 20:30 BOOKINGS NOW OPEN

——————————————————————————————————

FREE BIRDS - 3D

The accident scene where a white Opel Corsa and a silver Toyota Auris collided. This collision claimed the life of an unborn baby.

¸˛

Fri, Sat: 9:30, 11:45, 14:30, 16:45, 19:30, 22:00 Sun,Mon,Wed: 9:30, 11:45, 14:30, 16:45, 19:30 Tue: 9:30, 11:45, 14:30, 16:45, 19:30, 22:00 Thu: 9:30, 11:45, 14:30 ——————————————————————————————————

MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM ˛ Daily: 11:00, 14:00, 17:15, 20:30

——————————————————————————————————

SCHUKS! YOUR COUNTRY NEEDS YOU ˛

Fri, Sat: 9:45, 12:15, 15:00, 17:30, 17:45 Fri, Sat: 20:00, 20:15, 22:30 Sun: 9:45, 12:15, 15:00, 17:30, 17:45, 20:00, 20:15 Mon,Wed,Thu: 9:45, 12:15, 15:00, 17:30 Want GREAT rewards? Join SK CLUB today! Mon,Wed,Thu: 17:45, 20:00, 20:15 Tue: 9:45, 12:15, 15:00, 17:30, 17:45 Tue: 20:00, 20:15, 22:30 ——————————————————————————————————

HUNGER GAMES: CATCHING FIRE

˛

Daily: 11:00, 14:15

AS JY SING

˛

Daily: 10:00, 12:30, 15:15, 18:00, 20:30 MORE WAYS TO BOOK

What was left of the Toyota Auris which allegedly skipped the red traffic light and drove into Mostert. All Photos: Cerise du Plooy

Mostert's Opel Corsa was very badly damaged in the collision.

ƒ

Follow us

TicketLine

082 16789 Standard rates apply. Free minutes do not apply.

sterkinekor.com

/sterkinekortheatres

APP

@sktheatres

Terms & Conditions Apply

——————————————————————————————————


10

Carletonville Herald

6 Desember 2013

The Pivot Factor - I am me, let me be Kamogelo Gwangwa Dance to the beat of your drum and sing to the composition of your soul. Think free. Feel free. Be free. Society needs the free thinkers, the freedom embracers and people who will deliberately choose the road less travelled. We all hail from different backgrounds and environments and these two factors contribute a lot to who we are presently. Our differences arise from the vast backgrounds, culture and traditions our beautiful country and the African continent has to offer. We are living in a boiling pot of inspiration and yet we fail to realise it. I like to look at fashionistas with bold and bright coloured dresses, daring accessories and oversized sunglasses and I am in awe of their confidence. The fact

that they stick out in a crowd and turn heads when they cross the street does not bother them. All that matters to them is that they exude confidence (and it shows). If they were to walk in a room, such a person’s presence shall not go unnoticed. The point I am trying to put across is one of selfacceptance, self-love and value. Embrace your crazy personality and outspokenness as it sets you apart from your peers in social and corporate situations. Do not allow yourself to feel inferior or intimida-

Poet has big dreams

Adele Louw A poet from the area has big dreams for his work to become known all over the country. Mr Buyani Jini (31) told the Herald during the week that he started writing poetry when he was in Gr 11. Although this talented young man started his schooling career at Butterworth in the Eastern Cape, he completed his secondary school career in Stilfontein. He currently works as a junior mechanic at a business in the Carletonville industrial area. Despite the technical nature of his work, Jini continues to develop his artistic side. He released a volume of poetry called “Ndibolekemi lindlebe ndithethe”, translated in English as “Lend me your ears” that was published earlier this year. Except for various Xhosa poems, the volume also contains three English poems. “I write about my general life experiences as well as about the heroes and heroines of Africa,” Jini tells. “One of the most important ideas that I also want to convey to readers is the importance of time. Many people wait for time to pressurise them before they do something,” he adds. Jini’s poetry already moved him into the spotlight as last year he was one of the top ten finalists in a poetry competition running on SABC 2. During the finals at Newtown in Johannesburg, he also reached the top five of this event. “I like to write about everything that I come across just to keep me busy. I think that I just have a natural talent to do so. I think especially young people will enjoy my poetry because I also write about issues such as ‘who am I?’ and woman and child abuse. I just want people to open their eyes about what is going on with the youth,” Jini says. As a result of this, he would like his work to be read by as many people as possible. His dream is to have it taken up into the school curriculum. He also feels strongly about young people developing their use of vernacular languages. He can be contacted at Mr Buyani Jini, an enthusiastic 072 114 0165. poet from the Carletonville area.

Kamogelo Gwangwa

ted because you are quiet. Instead, let your sound mind bring solutions to those in need of counsel. It is easier to connect with people once you know your strengths and thrive on them, and when you know your weaknesses and continually learn to manipulate them, personal growth is inevitable. Such a revelation of oneself is key in building your character. Acknowledge your flaws and soar on your power points. Accepting your personality allows you to conduct continuous self-au-

dits and is a building block to becoming a woman of noble character or a good and grounded man. Self-acceptance includes learning to accept the things you cannot change about yourself, the courage to change the things you can and the wisdom to know the difference: remember the prayer of serenity? Ladies accept your body, cellulite and all, as for most of us it is an unavoidable part of life. Gentlemen, be true to yourself, your resources and your wallet, a man that is confident and sincere will never use guises to attract women. A sincere heart shall attract its own kind. May we all learn to love and accept ourselves just as we were created, for that is indeed the key to life’s peace of mind.

Paartjies kan inskryf

Kevin en Elaine Mostert - 26 Oktober

Francois en Karien Breytenbach 12 Oktober

Lesers wat in Oktober getrou is, kan nou hul foto’s na die Herald stuur. Die sluitingsdatum vir Oktober-troues is Maandag 13 Januarie 2014. Stuur vir ons ‘n kop- en skouers-foto waarop julle die mooiste glimlag op jul groot dag het. Maak seker dat jul name, troudatum asook kontaknommers agterop geskryf is. Foto’s kan by die Herald se kantoor ingehandig word of na adele.louw@mooivaalmedia.co.za gestuur word. Paartjies wat per e-pos inskryf, moet egter seker maak dat hul volledige kontakbesonderhede saam met die foto gestuur word. Lesers moet seker maak hulle koop gereeld hul koerant, want hulle kry na afloop van elke maand se inskrywings die geleentheid om vir hul gunsteling-bruidsfoto te stem

A bright future for the Class of 2013 “Will I pass or will I fail? Were all my assignments good These are the Wishing and worrying, and the enough?” question that drives you nuts: thoughts that are going through your min d as you write your last Nomthandazo Zikhona Alley Evelyn Ayanda Ma- paPhithshana – Mvumbi - This Mogotsi – the – Good per. At Wishing them is the begin- Good luck, luck, and hope all the best for ning of a new and register in you register in this time 2014. life. time. time. Nosiphiwo Matsalo

matriculants cannot change much. They should, however know that they did their best. Now focus on enjoying the holidays because next year you will start with a new chapter in your life, filled with new experiences and challenges. Some of you are studying further. Make sure you study what you want to do and that you were not bullied into the choice. For those of you who want to study further but don’t have enough financial support, look for bursaries at www.sabursaries.com, www.sasolbursaries.com, www.Nsfas.org.za.


GET A SANSUI 7” TABLET ABSOLUTELY

FREE

When you buy for

R7999

or more on credit.

PROMOTION VALID UNTIL MONDAY 16TH DECEMBER 2013

JOSHUA DOORE CARLETONVILLE, CORNER KAOLIN AND ADDA STREET, CARLETONVILLE

www.joshuadoore.co.za/www.joshuadoore.mobi

11

Carletonville Herald

OPENCO/2465

6 Desember 2013


12

Carletonville Herald

6 Desember 2013

KOOP MET VERTROUE Corner of Nelson Mandela & OR Tambo Avenue, Potchefstroom. Tel: (018) 294-6169 Fax: (018) 297-0673 finance@nbcarsales.co.za

DEALER OF THE YEAR 2012

POTCHEFSTROOM

First installment after 60 days

Please visit our other showroom c/o Peter Mokaba + Nelson Mandela Drive Potch. (018) 293 2220/1 Shan 071 423 3750 • Noshi: 082 558 4000 • Faeez 079 111 5977 • Jimber: 071 265 0808 • Rehan 082 457 2001 • Sandile 072 474 8543 • Leon: 079 432 6313 • ASHWIN 072 376 8171 • FLOYD 072 981 4646

MERCEDES-BENZ

VOLKSWAGEN

2012 MERCEDES-BENZ, E250 CoNv., aMg, M/plaN .............R649 990 2014 vw golF 7 2.0 gTI .............................................................. p.o.a 2011 MERCEDES-BENZ B200 a/T .............................................R299 990 2012 vw SCIRoCCo 2.0 TFSI SpoRTlINE DSg (R) .......... R379 990 2011 MERCEDES-BENZ E200 a/T aMg S/RooF, Nav .............R419 990 2012 vw BEETlE 1.4 TSI SpoET .......................................... R299 990 2010 MERCEDES-BENZ, C180K, a/T, BE .................................R299 990 2011 vw polo 1.6I ClaSSIC CoMFoRTlINE M/T.............. R179 990 2010 MERCEDES-BENZ C200 CgI BE ClaSSIC a/T................R299 990 2010 vw polo 1.6 TDI CoMFoRTlINE................................ R199 990

2006 FoRD F250 S/C CaNEpy wINgE ................................ R199 990 2006 NISSaN NavaRa 2.5 DCI, D/C ..................................... R169 990 2005 NISSaN HaRDBoDy 2.7 D/CaB................................... R 89 990 2005 MaHINDRa BolERo, D/C, 4X4 .................................... R 89 990 2005 NISSaN HaRDBoDy, 2.4 SE, D/C, 4X4 ....................... R119 990

2010 MERCEDES-BENZ C320CDI a/T, S/RooF........................R299 990 2010 vw polo vIvo 1.4 TRENDlINE................................... R124 990

2005 ToyoTa HIluX 4.0I v6 4X4 .......................................... R159 990

2010 MERCEDES-BENZ SlK 200, a/T, CoNvERTIBlE ............R399 990 2008 vw polo 1.4, a/C, p/S, C/D, MagS ............................. R107 000

2004 MITSuBISHI ColT, 2.4, D/C, CaNopy..........................R 94 990

2009 MERCEDES BENZ SlK 200 M/T .......................................R299 990 2008 vw polo ClaSSIC 1.6I CoMFoRTlINE ..................... R109 990 2008 MERCEDES-BENZ a170 avaNTgaRD, M/T ....................R174 990 2006 vw JETTa 2.0 CoMFoRTlINE ..................................... R109 990

2013 CHEvRollET TRaIlBlaZER 2.8 lTZ a/T ................... R409 990

SUV

2008 MERCEDES-BENZ ClC 200K,a/T .....................................R239 990 2006 vw CaDDy KoMBI 1.9 TDI.............................................R119 990 2008 MERCEDES-BENZ C220 CDI a/T NavIgaTIoN ...............R209 990 2007 vw JETTa 5 1.6 CoMFoRTlINE a/T ............................R109 990

2012 HyuNDaI IX35 2.0 EXCluSIvE, M/T ........................... R289 990

2007 MERCEDES-BENZ C230K CoupE low KM....................R179 990

2012 JEEp CHERoKEE 2.8 CRDI lIMITED 14200 KM a/T..... R429 990

2007 MERCEDES BENZ E200,77000KM,S/RooF.....................R199 990

OTHER

2012 HyuNDaI I 20 1.4 gl .....................................................R149 990

2012 ToyoTa FoRTuNER 2.5 D4D T/BaR 10000KM .......... R349 990

2012 FoRD FIgo 1.4 TRENDlINE 16000KM.........................R149 990

2012 CHEvRolET oRlaNDo 1.8 lS.................................... R229 990

2006 MERCEDES-BENZ ClS 350 a/T, wHITE...........................R259 990

2012 RENaulT SaNDERo 1.6 DyNaMIQuE.........................R119 990

2011 ToyoTa FoRTuNER 3.0 D4D a/T, wHITE, T/BaR ...... R369 990

2006 MERCEDES-BENZ a170 ClaSSIC,M/T ...........................R115 590

2011 RENaulT FluENCE 1.6 EXp 90000, KM, M/plaN .....R169 990

2011 HyuNDaI HI 2.4 glS 9 SECTER .................................. R299 990

2006 MERCEDES-BENZ C180K ClaSSIC a/T ..........................R119 990

2011 MaZDa 5 2.0 INDIvIDual 6SpD NEw SHapE, ...........R249 990

2011 CHRySlER gRaND voyagER 2.8 CRDI a/T ............. R399 990

2006 MERCEDES-BENZ C55 aMg a/T, BlaCK.........................R279 990

2011 volvo S60 D3 M/T ESSENTIal...................................R 279 990

2010 MERCEDES-BENZ, Ml63, aMg, .................................. R899 990

2005 MERCEDES-BENZ C 270 CDI a/T .....................................R149 990

2011 MINI CoopER oNE Bal. M/plaN ................................R174 990

2004 MERCEDES-BENZ ClK55, aMg, 158000KM ...................R299 990

2010 MERCEDES-BENZ Ml 350 CDI a/T ............................. R499 990

2011 CHEvRolET luMINa SS.v a/T.....................................R399 990

2002 MERCEDES-BENZ C200K SIlvER....................................R119 990

2011 RENaulT MEgaNE 1.6 DyNaMIC ................................R119 990

2001 MERCEDES-BENZ ClK 320, vERy low KM, FSH..........R209 990

2011 HoNDa BallaDE 1.6 a/T .............................................R184 990

2006 MERCEDES-BENZ, SlK, 55 aMg a/T ...............................R369 990

2001 MERCEDES-BENZ ClK 430 CoupE................................R169 990

BMW

2012 BMw 320D, a/T (F30), lIKE NEw, 800KM....................... R419 990

2011 CHEvRolET CRuZE 1.6 lS 66000KM......................... R179 990 2010 HyuNDaI I20, 1.4, MagS...............................................R139 990

2010 BMw X6, 3.5D, TwIN TuRBo, a/T.................................. R699 990

2010 BMw X5 3.0D XDRIvE a/T, BlaCK............................... R549 990 2010 SuZuKI 2.0 SX4 CvTI, a/T, low KM............................ R199 990 2010 HoNDa CRv 2.4I v-TEC ElEgaNCE a/T, SIlvER........R299 990 2010 ToyoTa FoRTuNER 3.0, D4D, M/T, S/plaN............... R329 990

2011 BMw X1, 2l(D), a/T, SpoRTSpaCK, M/plaN................. R369 990

2010 FoRD FIESTa 1.6 TITaNIuM SDR ................................R 169 990

2011 BMw 320I M/T .................................................................. R239 990

2010 alFa RoMEo MITo 1.4I.................................................R199 990

2009 MERCEDES-BENZ, R500, a/T..........................................R429 990

2010 BMw X1, 2.3D, a/T, SuNRooF, M/plaN, Nav ............... R399 990

2010 KIa Soul 1.6 H/S M/plaN ............................................R194 990

2009 volvo, XC60, ................................................................R299 990

2010 MaZDa 2, 1.3 aCTIvE 5DR, (NEw SpEC) MagS, .. …..R139 990

2009 auDI Q7 3.0 TDI v6 QuaTRo NEw SpEC....................R449 990

2010 NISSaN TIDa 1.6 vISTa 5 DR ........................................R124 990

2009 MITSuBISHI ouTlaNDER 2.4 glS a/T, NEw SHapE R279 990

2010 BMw 523I a/T S/RooF oNly 21000KM ....................... R424 990

2009 KIa RIo 1.6 HS, wHITE, 73000KM.................................R149 990

2008 CHEv CapTIva DIESEl 65000KM, BlaCK ................. R239 990

2009 BMw 135I a/T, CoNvERTIBlE, gREy, M/SpoRT .......... R349 990

2009 CHEvRolET CRuZE 1.8 lT a/T .....................................R209 990

2009 BMw 750I (Fo1) ............................................................... R699 990

2009 FoRD IKoN 1.6I oNly 5000KM-NEw SHapE ..............R129 990

2008 CHEvRolET CapTIva Suv 3.2l v6 77 000KM........... R229 990

2008 BMw 650I.......................................................................... R449 990

2009 lEXuS IS250 M/T, MaRooN .........................................R239 990

2010 BMw 530(D), a/T (F10) Nav, S/RooF, XENoN, pDC, .... R539 990 2010 BMw 320D a/T M/SpoRT S/RooF.................................. R259 990 2010 BMw 320I M/T, golD, EXCluSIvE paCK...................... R239 990

2008 BMw 330I, CoNvERTIBlE, a/T, low KM, M/S/paCK.... R359 990 2008 BMw M3 CoupE M/T Bal. oF M/p a/T .......................... R449 990 2007 BMw 323I a/T, gREy, M/SpoRT...................................... R169 990

2009 lEXuS IS 250 SE SpoRT a/T .......................................R384 990 2009 HyuNDaI TIBuRoN 2.0 glS, BlaCK, 77000KM..........R164 990

2008 BMw X5 3.0 D XDRIvE a/T ...........................................R429 990 2007 CHRySlER gRaND voyagER 3.3 lX a/T.................. R199 990 2007 JEEp CHERoKEE 3.7 lTD, a/T..................................... R169 990 2007 MERCEDES Ml 500 Full HouSE, MagS .................. R419 990

2007 BMw 525I a/T F/l, SIlvER, 80 000KM ............................ R249 990

2009 KIa Soul 1.6 H/S ..........................................................R179 990

2007 BMw M6 CoNvERTIBlE 57000KM M/plaN ................ R599 990

2009 MaZDa 5 1.6I, 7 SEaTER, SIlvER, 59000KM ...............R179 990

2007 NISSaN MuRoNo 3.5I ..................................................R179 990

2007 BMw 550I a/T, BlaCK...................................................... R379 990

2008 MaZDa 3 1.6 oRIgINal 46000KM ................................R114 990

2006 laND RovER RaNgE RovER, SIlvER, 99000KM..... R399 990

2008 opEl aSTRa 1.9 CDTI 76 000KM, BlaCK gTC ..........R189 990

2006 MERCEDES-BENZ, Ml500 .......................................... R299 990

2007 RENaulT ClIo III 1.6 DyNaMIC...................................R107 990

2006 BMw 3.0D X5,a/T, golD .............................................. R279 990

2007 BMw 118I M/T .................................................................. R149 990

2005 RENaulT MEgaNE 2.0 T, SpoRT, 3 DR ......................R129 990

2006 HyuNDaI TuCSoN 2.0 glS ........................................ R139 990

2006 BMw 525 a/T, SIlvER, M/SpoRT, S/RooF .................... R189 990

2005 MaZDa 6 2.5 SpoRT luX ..............................................R109 990

2006 BMw 320I E90 .................................................................. R149 990

2006 BMw X5 4.8IS a/T, gREy, Full HouSE...................... R349 990

2006 pEugEoT 407 3.0 v6 S/R, R/CD, lEaTHER, E/SEaTSR139 990

2007 BMw 130I, SpoRTpaCK, S/RooF, lEaTHER ................ R184 990 2007 BMw 320I (E90) EXCluSIvE, S/RooF........................... R164 990 2007 BMw 335I CoupE 24000KM .......................................... R299 990

2006 BMw 330CI CoNvERTIBlE a/T, BlaCK, 59000KM ....... R249 990 2006 BMw 330I a/T, INDIvIDual ............................................. R179 990 2006 BMw 320I (E90) EXCluSIvE............................................R144 990 2005 BMw M5, SMg ................................................................. R369 990

2005 RENaulT gRaND SCENIC 2.0 7 SEaTER a/C,............R104 990 2003 JaguaR X-TypE 3.0 SE ...............................................R119 990

PICK UP’S ,S/CABS, D/CABS

2005 MITSuBISHI ouTlaNDER 2.2l, S/R, lEaTHER.......... R134 990 2005 vw TouaREg 5.0 TDI v10 a/T..................................... R249 990 2005 CHRySlER gRaND voyagER 2.8 CRDI ....................R139 990

2012 ToyoTa HIluX 3.0 D4D D/C ........................................ R379 990

2004 BMw X5 4.4l, S/paCK, S/RooF.................................. R249 990

2005 BMw 118I M/T................................................................... R119 990

2012 g.w.M STEED 5 2.5 CRDI S/C 40 000KM .................... R189 990

2004 BMw X5 3l I low KM NavIgaTIoN loTS oF EX ...... R229 990

2005 BMw 320D a/T STEpTRoNIC, gREy, EXCl/ paCK ...... R144 990

2011 NISSaN Np 200 1.6 p/u, 30 000KM.............................. R114 990

2003 JEEp CHERoKEE 2.4 SpoRT 4 X 4, SIlvER ............... R 99 990

2004 BMw 318I, INDIvIDual.................................................... R119 990

2011 ToyoTa HIluX 3.0 D4D, D/C ....................................... R279 990

2001 JEEp CHERoKEE 3.7 a/T 2.4 4X4 golD ....................... R99 990

2005 BMw 318I TouRINg ........................................................ R114 990

2004 BMw 320D a/T ................................................................. R129 990

AUDI 2011 2010 2009 2009 2008 2008

auDI a5 3.0TDI SpoRTpaCK, QuoTRoNIC,SIlvER ....R389 990 auDI a4 2.0T MulTITRoNIC, SIlvER, Bal. M/plaN ....R299 990 auDI a3 2.0TFSI S-TRoNIC, BlaCK...............................R274 990 auDI RS6 low MIlEagE,Full HouSE ........................R649 990 auDI TT 2.0FSI TT RoaDSTER CoNvERTIBlE ............R289 990 auDI a4 1.8T M/T (B8) aTTRaCTIoN, BlaCK ................R224 990

2006 2006 2004 2003

auDI a4 1.8T MulTITRoNIC, gREy ...............................R139 990 auDI, a8, 3.0 TDI, a/T ......................................................R269 990 auDI a4 1.9 TDI avaNT M/T ............................................R114 990 auDI a4 1.8T avaNTE, MulTITRoNIC ...........................R119 990

TOYOTA 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2009 2005

ToyoTa vERSo 1.6 SX M/T, gREy................................ R229 990 ToyoTa yaRIS, ZEN, 5DR, 20 000KM............................ R134 990 ToyoTa yaRIS, ZEN ………………………………………..R139 990 ToyoTa aygo 1.0 wIlD 5DR ..........................................R114 990 ToyoTa CoRRolla 1.3 pRoFFESIoNal .................... R179 990 ToyoTa CoRolla 1.3 aDvaNCED................................ R179 990 ToyoTa CoRolla 1.4 aDvaNCED ............................... R139 990 ToyoTa vERSo 1.8 TX a/T, wHITE ............................... R124 990

2011 TaTa XENoN 3.0 SwB, S/C, a/C .................................. R129 990 2011 MaZDa, BT50, 2.5, SlX, SupER CaB ......................... R209 990 2010 ISuZu KB 250 D-TEC D/C, CaNopy............................ R239 990

CARS UNDER R100 000 2009 vw CITy RoX 1.6 NEw SHapE ..................................... R 99 990 2009 pEugEoT 207 3DR, BlaCK............................................R94 990

2010 ISuZu KB 3l D-TEC, D/CaB, a/T.................................. R255 990

2007 pRoToN Savvy, low KM`S .......................................... R 59 990

2010 NISSaN NavaRa 2.5TDI E-CaB, wHITE...................... R239 990

2007 FoRD FoCuS 1.6 TRENDlINE ....................................... R 99 990

2010 NISSaN HaRDBoDy Np300 2.5 TDI D/C ..................... R179 990

2007 RENaulT SCENIC 1.6 EXp ............................................. R 99 990

2010 gwM STEED 2.8 D/C CaNopy ................................... R179 990

2007 RENaulT MEgaNE 1.6 golD SEDaN, a/C, p/S, C/l ... R 99 990

2010 NISSaN Np200 1.6 SE MagS 50 000KM ......................R139 990

2006 RENaulT MEgaNE 2.0 DyNaMIC, R/CD, a/C, p/S ....... R 99 990

2010 ToyoTa HIluX 2.5 S/CaB, a/C, MagS, T/BaR ...........R169 990 2010 NISSaN HaRDBoDy Np300 2.5 TDI HIRIDER p/u ..... R199 990 2009 ISuZu KB360, lX, D/C ................................................. R209 990 2008 FoRD F250 S/C,wHITE................................................. R239 990 2008 ISuZI KB 200I FlEETSIDE S/C, CaNopy......................R 94 990

2006 CRySlER pT CRuIZER, 2.4 lIMITED............................. R 94 990 2006 vw polo, 2.0, HIgHlINE................................................ R 99 990 2006 vw CITy CHICo 1.4I ........................................................ R 54 990 2005 HoNDa CIvIC 150 I, golD, a/C, p/S, C/l, R/CD............ R 99 990 2005 MINI CoopER 1.6 golD BlaCK, a/C, E/w.................... R 99 990 2004 vw polo 1.9 TDI, wHITE HIgHlINE, MagS................. R 89 990

2007 gwM, D/C, 2.2I, 56000KM...............................................R 84 990

2001 MERCEDES-BENZ C320I a/T,wHITE..............................R 99 990

2007 ToyoTa 3.0 D4D R/B S/C..............................................R159 990

2000 BMw 330I E46, gREy, a/C, R/CD, a/T, E/w ................... R 99 990

2006 NISSaN 3.0 TDI KINg CaB.................................. ........ ..R 99 990

2000 BMw 320D, RED............................................................... R 79 990


Herald

EiendomsGIDS Property GUIDE


14

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

6 Desember 2013

Herald Geseënde Kersfees!! Oude dorp plot R 2 000 000 Baie goeie huis, met verbeterings. Vyfhoek 1 Ha - R1 050 000 Kom maak ‘n aanbod. 4 Slpk huis. Met werkswinkel.

EURIKA EIENDOMME

TE HUUR

Voorspoedige Nuwe Jaar!!

Skakel ORG 082 565 5360 Te Huur R3300 - Studente w/s. 1 Slpk. Naby kampus. R3800 - 2 Slpk w/s. Suid. R4300 - Gemeubileerde 1 slpk tuin w/s. Naby Puk. R4600 - Miederpark. 3 Slpk meenth. R6000 - 2 Slpk studente w/s. Ruim, naby Puk.

EiendomsGIDS Property GUIDE

STUdEnTE WoonSTEl Bachelor: 1 slpk woonstel nog beskikbaar.

Koepel Grondjie - R780 000 9 Ha met 2 slpk huisie. Heerlik vir naweke.

Miederpark - R1 575 000

Ruim 4 slpk gesinswoning. Swemb,son verhitting, studeerk en 2 motorh.

AGENTE GERT 082 377 1313 / ANELLE 079 496 4319/ ELIZE 084 433 0896

VIR MEER INLIGTING BESOEK ONS WEB NL: anywhere.cyberagent.co.za TE KOOP STUDENTEWOONSTEL IN GEWILDE KOMPLEKS.

Bult (kamers meisies)

R 1 800

Gemeubileerde kamers (VDHP)

R 2 200

Tuinstr (kamers meisies)

R 2 450

Silverstr (kamers seuns)

R 2 700

Mooivalleipark (Bachelors)

R 2 800

Campus @ Home (1 Slpk.)

R 3 190

1 slpk. met ingeboude kaste. Kombuis netjiese ingeboude kaste en plek vir wasmasjien. Roodeberg (Bachelor) Sitk, badkamer (stort, toilet, wasbak) afdak, braaiarea. Afstandbeheerde hekke voor kompleks. Sentraal (Bachelors) KYK NA DIE PRYS EN BESLUIT GOU !!! Alfa & Omega (Bachelor) R 400 000. Frangipane (2 Slpk)

TE HUUR

STUDENTEBEHUISING 2014.

Bult (studentehuis seuns)

R 1 650

Beyers Naudestr(studentehuis s)

R 1 700

R 3 300 R 3 600

WOONSTELLE RESIDENSIEËL ONMIDDELIK Bailliepark (Bachelor) Kockstr. (1 slpk vir dame) Bailliepark (1 slpk) Bailliepark (2 slpk)

R 2 750 R2 750 R 3 300 R4 400

3 SLAAPKAMER HUIS (DUBBEL GERIEWE)

R 3 630

Bailliepark (1 Feb 2014)

R 4 840

TE KOOP 1 SLAAPKAMER WOONSTELLE The Bats (Dassierand) R 395 000 Caruso (Bult) R 395 000 Barrish Place (Sentraal) R 399 000 Campus@Home R 400 000

Sentraal (1 Slpk)

R 4 950

Villably (2 Slpk.)

R 5 000

Bult (3 Slpk)

R 5 500

Mont Serrat (2 Slpk)

R 5 700

R 8 600

TE KOOP TE KOOP: 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE. Villa de Bell (Dassierand) Villa Perez (Sentraal) Barrish Place (Sentraal) Inni Hartjie (Sentraal) Nottinghill (Bult) Villably (Bult) Bultpark 2 (Kanonierspark) Lanquedoc (Sentraal)

R 420 000 R 460 000 R 487 000 R 640 000 R 650 000 R 740 000 R 790 000 R 795 000

WINSKOOPHOEKIE!!! TE KOOP

SUIDDOrP HUIS VAN DIE WEEK

MEENTHUIS VAN DIE WEEK

3 Slaapkamers met ingeboude kaste. Portaal/ Oopplan Sitkamer, Eetkamer. Kombuis met netjiese ingeboude kaste, aparte opwas en waskamer, Spens. 2 Badkamers, stoep,2 Motorhuise met elektriese deure. BAIE GOED GEPRYS VIR SLEGS !!! R 1 325 000 !!!

3 Slaapkamers met ingeboude kaste. Sitkamer, Eetkamer, TV-kamer. Kombuis met ingeboude kaste. Badkamer (Bad, Stort, Toilet, Wasbak + Toilet) 2 motorhuise en 2 afdakke. Groot erf wat afgesny kan word. HUIS BAIE GOED GEPrYS VIr !!! r 995 000 !!!


6 Desember 2013

15

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

Tramonto bach w/stel loopafstand vanaf Vuselela. R2 950 Genesis 1 slpk w/stel. Ruim, bekostigbaar, grondvloer, 2km vanaf NWU. R3 000 1 Slpk Waterberry w/stel grondvloer, groot woonstel, koopkrag. R3 600 Kareelaan 1slpk w/stel, 900m loopafstand vanaf NWU. R4 000 Waterberry Heights 2 slpk w/stel 650m loopafstand vanaf Ingenieurs fakulteit. R4 400 3 Slpk Affibult studente w/stel. R6 000 3 Slpk huis te Bailliepark, beskikbaar vanaf 1 Jan. R9 900 3 Slpk familie huis te Bailliepark beskikbaar vanaf 1 Feb. R9 900 3 Slpk m/huis vanaf 1 Jan, ruim, dubbel m/huis. R8 000

ROSEMARY 082 8670 188 VE SI TE 95 LU DA 435 C 1 N EX A .3 M O

R

EF

N

Viney str. 7

BAILLIEPARK

R1,395 mil

3 BED • 2 BATH • 2 GAR

Value family home Family home with a big lapa and swimming pool entertainment area on a 2 1182m stand in a well established neighbourhood. Lots of extra parking. A must see! TERSIA 084-408-9877

R1,295 mil

R2,590 mil

HAASKRAAL HOEWE

VAN DER HOFFPARK

11 ha plot met 4 slpk huis. Baie buitegeboue en groot werkswinkel. Ideaal vir person wat besigheid wil bedryf. Rondawel het potensiaal vir n w/stel. MELINDA 072-023-7759

Moderne klinkersteen voltitel 2 m/huis van 300m in rustige kompleks. Netjiese 700m2 erf. Naby Pick & Pay. Lekker kuier stoep met ingeboude braai. MELINDA 072-023-7759

TOWNHOUSE LIFESTYLE

Lock- up & go. Evita 3 bed, 2 bath & garden. R1,350 mil Wilmari 3 bed, 2 bath & braai. R1,295 mil Tuscan Views 2 bed, 2 bath & garden. R755 000

Stands in well groomed Estate 2 400m @ R250 000 2 485m @ R380 000 2 550m @ R380 000

RONEL 082-560-8198

RONEL 082-560-8198


16

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

Ellen 082 652 9404

WILGEBOOM

10.5 ha Wilgeboomhoewe in baie rustige omgewing. Goeie grond en water in oorvloed. Ruim 3 slaapkamer-woning en woonstel.

Prys: R995 000 018 786 2524 FREDDIE DE BEER EIENDOMME debeer38@telkomsa.net 082 739 5901 R787 000. 3 slpk huis, 2 badk, kombuis, sitk, ens., swembad, lapa, garage met afdak. Welverdiend. R1,26 milj. 3 slpk huis, 2 badk, 2 garages met afdak, sitk, eetk, gesinsk, ens., enkelman woonstel. Miederpark. R840 000. 4 slpk huis, 2 badk, 2 garages - 4 voertuie, sitk, eetk, TV-k, woonk, alarm, swembad. Welverdiend. R690 000 tot R839 000. huise gebou op aanvraag. 2 tot 3 slpk, 1 tot 2 badk, dubbel afdak tot dubbel garage, (opsioneel: diefwering, veiligheidshekke, strale en alarm ens.). 138 m² voltitel, sekuriteitskompleks, voorwaardes geld. Mooivalleipark R997 000. Baie netjiese 3 slpk huis, 2 badk, 1 groot leefarea, studeerk, sitk, eetk, TV-k, wask, 2 garages (afstandbeheer), swembad, lapa, alarm. Uitbr 9, C/ville. R990 000. ± 9 ha hoewe, twee 3 slpk huise, groot lapa, buitegeboue, ens., sterk water. harpington, Potchefstroom.

SO

RRENTOE IENDOMME Besturende agente

Santie 082 364 8076, Magda 084 961 6123

TE HUUR – SEnTRaal

BacholERS 1 SlaapkaMER 2 SlaapkaMER

R 2950 R 3850 R 4200

BailliEPaRk 1 Slaapkamer woonstel R4000 STUDEnTE BEHUiSinG

Studente kamers te huur bring net eie bed - R3500

BUlT – R4250 loft te huur, sekuriteitskompleks DaSSiERanD – R4950 2 slaapkamer grondvloer woonstel, sekuriteitskompleks, met swembad BUlT

BacholER – R3300

WOOnSTEl BUlT

1 SlaapkaMER naBy uniVERSitEit R3500

Kantoor Tel: 018 293 1845, Faks: 018 2933163, Prinsipaal Annelize (B SOC. SC. CEA)

annatjie 082 320 3847, Petro 083 694 1864

nuwe Vrystelling Meadow View luukse Deeltitel Meenthuise

2 Slaapkamer, 2 ½ badkamer, enkel motorhuis R1, 050 miljoen 2 Slaapkamer , 2 ½ badkamer, dubbel motorhuis R1 160 000 3 Slaapkamer, 3 badkamers, dubbel motorhuis R1 380 000

MiEDERPaRk – R740 000 Meenhuis- 2 slaapkamer, klinkersteen STUDEnTE BEHUiSinG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BUlT – ROODEBERG Bacholer R375 000 Eenslaapkamer R 500 000 STUDEnTE BEHUiSinG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Verskeie studentebehuising beskikbaar. MaRCORina WOOnSTEl!!!!!!! BaiE nETJiES 2 Slaapkamer, ingeboude kaste, 2,5 badkamer, toesluit motorhuis, toesluit motorhuis. MiEDERPaRk– R1 280 000 3 slaapkamer, dubbel geriewe, dubbel motorhuis, pragtige tuin BailliEPaRk – SPlinTERnUUT R1 330 000 3 slaapkamer, dubbel badkamer, braai area, dubbel motorhuis,

6 Desember 2013

Herald

EiendomsGIDS Property GUIDE


6 Desember 2013

17

Carletonville Herald

Nazalene Struben

QUALITY SERVICE ALL THE TIME!

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

Persoonlik /Personal 1. Berading / Counselling 2. Kerke / Churches 3. Gelukwensings / Congratulations 4. Dankbetuigings/ Thank you 5. Memoriam / Grafstene / Tombstones 6. Egskeidings / Divorce

7. Speurdienste / Private Detectives 8. Verlore / Gevind / Lost / Found 9. Saamrygeleenthede / Lifts 10. Vriendskaplik / Friendship 11. Persoonlike kennisgewings / Personal Notices

Dienste / services 12. Dagsorg / Daycare 13. Kleuterskole / Pre-Primary Schools 14. Naskoolsorg / Afterschool care 15. Onderrig / Education

01

Berading / Counselling

WILLIE JORDAAN DEBT COUNSELLOR We can assist you to reschedule your debts without running the risk of losing your assets. Your monthly payment will be reduced to a affordable level. DON’T DELAY PHONE

TODAY 082 552 0267 Confidence guaranteed.

06

16. Video & Fotografie / Video & Photography 17. Musiek / Music 18. Onthale & Konferensies Functions & Conferences 19. Spyseniering / Catering

18

AANDAG ALLE BRUIDE Eksklusiewe en stylvolle tafeldekor te huur. Ook tafels, stoele, tafeldoeke en lycra-stoelrokke. Events House by The Roots Lifestyle Centre. ( (018) 285-1222. MULTISTYL Eksklusiewe onthaaltoerusting vir troues & funksies. ( Lynette (018) 290-7316 www.multistyl.co.za

Egskeidings / Divorce

36. Sekuriteit / Security 37. Plaagbeheer / Pest Control 38. Tuindienste / Garden Services 39. Vervoer & Berging / Transport & Storage 40. Boorgate / Boreholes 41. Swembaddens / Swimming Pools 42. Grasdakke / Thatch roofs 43. Lenings / Loans 44. Finansiele Dienste / Financial Services 45. Naaldwerk / Needlework 46. Skoonheid & Gesondheid / Beauty & Health 48. Jaggeleenthede / Hunting 49. Sweis & Staalwerke / Welding & Steelworks 50. Massering / Massages

26

Onthale & Konferensies / Functions & Conferences

ALLE EGSKEIDINGS Vir spoedige en bekostigbare diens. Laat ons jou stres hanteer. ( Riaan by Cawood Prokureurs 073-420-6040 of info@cawoodlaw.co.za of www.cawoodlaw.co.za

01

20. Wegneemetes & Restaurante / Take Aways & Restaurants 21. Lugversorgers / Aircons 25. Blindings / Blinds 26. Springkastele / Jumping Castle 27. Houtwerk / Carpentry 28. Matte / Carpets 29. Plaveisel / Paving 30. Bouwerk / Building 31. Beton & Palisade / Concrete & Palisades 32. Elektriese dienste & Herstelwerk / Electrical Services & Repairs 33. Loodgieters / Plumbing 34. Algemene Dienste / General Services 35. Rommelverwydering Refuse Removal

Die V en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetge-wing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

52. Algemeen te koop / General for sale 53. Te koop gevra / Wanted to buy 55. Rekenaars / Computers 56. Kantoortoerusting / Office supplies 57. Selfone/Cell phones 58. Pandwinkels / Pawn shops 59. TV / Elektriese toebehore/ TV / Electrical Appliances 60. Boeke/Versamelitems Books / Collectors items 61. Kuns / Oudhede/ Artwork/Antiques

COOL TECH SPECIALS ON AIRCONDITIONERS & GEYSER HEAT PUMPS.

968

Quick drying and improved chemicals

Houtwerk / Carpentry

Skakel Johan

084-462-8259

JARE ONDERVINDING

Clean-o-vate • WAS VAN MATTE EN BEKLEEDSELS.

Matte / Carpets

POWERED BY MITSUBISHI. 072-289-8756 OR 082-306-3974

Cleaner, drier, better. Clean carpets or Lounge suites

Alle kombuis + Ingeboude kaste en ander houtwerk. (Kobus 072 192 4059 (Potch)

28

62. Juweliersware / Jewelery 63. Veevoer / Animal Feeds 64. Diere & Pluimvee Animals & Poultry 65. Plaastoerusting / Farm Equipment 66. Motors 67. Bakkies 68. Vragmotors / Trucks 69. Motorfietse / Motorbikes 70. Woonwaens / Caravans 71. Bote / Boats

Carpet Kleen

Springkastele / Jumping Castles

Waterslides, Space Rocket, Sumo Wrestling. Bubble + Snow machine and MUCH MORE PARTY FUN!! ( 072 257 3053

27

VOLVLOERMATTE En bLindERs.

Skakel Cilda Viviers Tel: 082-772-7130 Faks: (018) 293-0785

Skakel Piet of Johanita ViVierS by Modern auto triMMerS & uPh.

Tel: (018) 294-7459 fax: (018) 293-0785

15

Berading / Counselling

EiENDOMME/PROPERTiES

te kooP / For sale

• SEËL & SKUUR VAN HOUTVLOERE • SKOONMAAK EN BEHANDELING VAN LEERBEKLEEDSEL

72. Algemeen te huur / To let 80. Losies / Boarding 81. Eiendomme Benodig / Properties Wanted 82. Besigheidsgeleenthede / Business Opportunities 83. Persele / Premises 84. Woonstelle te huur / Flats to let 85. Woonstelle te koop / Flats for sale 86. Meenthuise te huur / Townhouses to let 87. Meenthuise te koop / Townhouses for sale 88. Huise te huur / Houses to let 89. Huise te koop / Houses for sale.

29

Plaveisel / Paving

90. Hoewes & Plase te huur / Small Holdings & Farms to let 91. Hoewes & Plase te koop / Small Holdings & Farms for sale 92. Besighede te koop / Business for sale 93. Kamers te huur / Rooms to let 94. Gastehuise / Guest-Houses 95. Vakansie Akkomodasie / Holiday Accommodation 96. Bestuurskole / Driving Schools 97. Betrekkings gevra / Vacancies Wanted 98. Betrekkings / Vacancies 99. Volwasse Vermaak / Adult Entertainment

30

Bouwerk / Building

ACTIVE BUILDERS / HANDYMAN

• Patios • Walkways • Indoor • Walls • Driveways • Pool surroundings • Landscaping SKAKEL

(018) 294-3080 www.smartstone.co.za

• SCOTCHGUARD

Skakel Riaan 083-654-7481

Onderrig / Education

Building – Renovations. Bathroom / kitchen. Renovations. All aspects of renovations. Handy man. GAVIN 072 805 2444

BERTS BRICKS (Potchefstroom) 8fc

• KLEI PLEISTERSTENE • KLEI SIERSTENE • KLEI PLAVEISELSTENE • SEMENT PLEISTERSTENE • SEMENT MAXI STENE • SEMENT PLAVEISELSTENE GElEwER: PoTChEfSTRoom, CaRlETonvIllE, foChvIllE, PaRyS En omGEwInG

Skakel Elaine (018) 292 1615

www.bertsbricks.co.za

06

JANICE CROFT ATTORNEYS & DEBT COUNSELLORS

DEBT PROBLEMS?

Call now for professional, expert advice. DON’T LOSE SLEEP OVER YOUR DEBT! There is a legal solution! You can protect your assets. For a free consultation, by a NCR registered Debt Counsellor.

Call Janice on 071 893 0014 / (018) 294 5670 - Divorces, ITC problems -

ATTORNEYS & DEBT COUNSELLORS

STRUGGLING WITH DEBT?

Contact us for expert advice on: DEBT REVIEW, ADMINISTRATION, SEQUESTRATION & LIQUIDATION, ALSO DIVORCE MATTERS.

72A Du Plooy St, Potchefstroom. Tel. (018) 297-7580 / 083 271 9345 (Heinricha)

Egskeidings / Divorce

UNDEFENDED DIVORCES!!! FAST, EFFICIENT & AFFORDABLE LEGAL ASSISTANCE. CALL HODGSON ATTORNEYS (018) 297-7580 ADDRESS: 72A DU PLOOY STREET, POTCHEFSTROOM. 11 Persoonlike Kennisgewings /

Personal Notices

MAMA JUMA INTERNATIONAL HEALER * Financial problems * Family problems * Business attraction * Solve love affairs, marriage & divorce * Remove bad luck and curses * All sexual problems * Treat all body and life problems STRICTLY BY APPOINTMENT CONTACT (016) 933 5663 CEL 078 093 3478

a1sINUa

Furniture & Home Improvements Nico v.d. Merwe 082 344 8316 12D 072 585 0842 Building, Tiling, Restoration, Painting, Woodwork, Home Restoration, Ceilings.

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonville) by (018) 788-6693

34

Algemene dienste

DAWID


18

Carletonville Herald

HALLABY LOODGIETERS Skakel Emile (018) 294-4024 a/u of 082 448 2824

RE-ENAMEL EXPERT. Heremalje van ou staalbaddens. Egte emalje. Werk gewaarborg. ( 071-196-2953 / www.jgexpert.co.za

Verwydering van bourommel en tuinvullis algemeen vervoer van goedere. (Andre' 071 281 3329

38

Beton & Palissades / Concrete & Palisades

POTCH BETON

Precast, Palissademure, plaveisel, lapa’s. Gratis kwotasies.

(018) 294-5169

LOODGIETERS

082 335 0118

Skadunette & betonmure (018) 294-5169 082 335 0118 32

Elektriese dienste & Herstelwerk/ Electrical Services & Repairs

Vir alle loodgietersprobleme & gratis kwotasies  Pieter (‘n ten volle gekwalifiseerde loodgieter).

(Potchefstroom area)

937

Herstel van elektriese probleme en alle huishoudelike toestelle soos yskaste, stowe, wasmasjiene, tuimeldroërs, skottelgoedwassers, geysers, loodgieterswerk, ens. Vir billike tariewe en spoedige diens skakel

Willie 072 292 5537

XPANDA N.W. CK Reg. no. 2002/063528/23

Boomstraat 7, h/v Siddlestraat, KLERKSDORP E-mail: xpandanw@telkomsa.net Web: www.xpandanw.co.za * Tel: 018 462 6596 * Faks: 018 462 1267 Liza: 079 677 8235 Bianca: 083 294 0935 André: 082 788 5616

Xpanda Trellisdeure

-EENMALIGE TUINDIENS -WEEKLIKSE TUINDIENS -ONTWERP VAN TUINE -BESPROEIING -SNOEI EN BEHANDEL VAN ROSE -SOMER SAAILINGE VERSKAF EN PLANT

PLANTE TE KOOP

IKAGENGWEG 124, POTCH INDUSTRIA. TEL: 018 294 5711 joygardens@lantic.net

Sluit aan by ons

Joy Gardens

39

Vervoer & Berging / Transport & Storage

24/7 Sel: 082-496-8622. of: 082-346-0066.

Trekke, afstand onbeperk - binne S.A. se grense. Doen ook algemene vervoer van goedere. Bestuur self. Vir gratis kwotasie skakel

071-625-9597 076-885-8425

4-TON TOE TROK. Doen enige vervoer en klein trekke. Billike pryse. ( 082-455-5329. Algemene vervoer: Bourommel, tuinvullis, meubels asook mini trekke. Huur van sleepwa ( Paul 082-709-3487.

Voor

34

Algemene Dienste / General Services

Aandag: Speed Queen Services. Diens en herstel alle Speed Queens, tuimeldroërs, mikrogolfoonde. ( Gert Botha (018) 2948479 /082-967-8267. A A N D A G !!! Whirlpool services, herstel & diens alle outomatiese Top Loader, mikrogolfoonde en tuimeldroërs. ( Nick 082-825-0727.

Sien winkelvenster vir installeerder op diens op naweke

A1 Ceilings & Verf. Herstel & vervang van ceilings. Alle verf werk. (Jaco 079 660 0902

Grasdakke / Thatch Roofs

kOntant

VIR KWALITEIT

LaPas & GRasdaKKE SKAKEL WILLIE JORDAAN 082 552 0267 (018) 294-3308 43

WIL U VERHUIS? Benodig u ‘n treklorrie en stoorgeriewe teen billike pryse? Skakel Droogte vir ‘n gratis kwotasie!

082-553-8226.

Vinnige, vriendelike diens. Transaksies vertroulik.

vlOOiMark PAND + MEUBELS h/v Kerk & du Plooystr. Potch

HEERLIKE APPELKOSE 25 Lit: R190. 5 Lit: R50 Bring eie houers. ( Mariette by 082-774-3270. P A N D M A R Ons koop & verkoop 2de handse huisraad, gereedskap, Oregon deure, vloere. Plafonne staal / Oregon (wanneer beskikbaar). Chris Hanistraat 78, Potchefstroom. ( (018) 293- 3234 of 082-920-0871.

while waiting for

PENSION / PACKAGE

TE KOOP Radical Top 2m sleepwa. Slegs 5 000 km gedoen. R6 000 of naaste aanbod. ( 083-628-1335.

Payout (lumpsum only) (011) 394-6937

59

Swembaddens / Swimming Pools

TV / Elektriese Toebehore / TV / Electrical Appliances

49

Sweis & Staalwerke / Welding & Steelworks

Manie Sweiswerke

Bou, herstel, ontwerp, onderhou van alle swembaddens & spa’s en vele meer. Louwtjie Naudè 083 651 2637

Staalkonstruksie en store. Voorsiener en installeerder van veiligheidshekke en afdakke. Optrek van enige planne. Skakel Manie Labuschagne by (018) 297-6316 (k/u) of 082-335-9761

uniquepools@lantic.net

072 805 2444

DROOGTE’S VERVOER

skakel (018) 294-5503 / 5

BRIDGING CASH

Minitrek + Transport. Stoorplek, rommel en vullis. Beste pryse. (082-332-7554.

41

vir u OOrtOllige artikels

Lenings / Loans

* Nuwe swembaddens * Steppingstones * Sonpanele * Herstel van swembaddens. SKAKEL (018) 294-5833 of 082-928-5774.

AANDAg!

TIP TOP TV

Du Plooystraat 46 tiptoptvsa@gmail.com

018 293 0277 *DSTV *OVHD *HD PVR *EXPLORA Installasies TV Reperasies

Geseënde Kersfees & Voorspoed vir 2014!

Dankie vir u lojale ondersteuning deur 2013! Sluit: 21 Des. 2013 5 Jan. 2014 Open: 6 Januarie 2014

Kontak André

ens.

in ‘n noodgeval

Skakel Philip by 083-258-5897.

082 892 1315

AL-JO DSTV Afrikaanssprekende dame in alle areas beskikbaar. 24/7 (Zani 079-025-8428 EXCLUSIVE VIP Only 40 years plus! Sport and sensual, Professional private. ( 079-666-0431/ 073-9279858 Potch

52

018 293 1179 084 376 7527

Algemeen Te Koop / General For Sale

9E2

EMBUIA EETKAMERSTEL

met 8 stoele plus buffet:

R10 000.

Boekrak, lessenaar en nog vele meer. Skakel Cathy by (018) 297-3676 of 084-064-1668 vir meer inligting.

• Installasies • DSTV/PVR • TV Reperasies • XTra View • Sein Instelling • Skottel skuif

DSTV

INSTALLATIONS * New Installations * Re-Installations * Extra view Installations * HDMI Installations * Extra Point * Surround Sound Installations * TV’s Mounting etc.

Salomie: 072 874 5753

MR SATELLITE TV FRANCOIS 072-434-2790 - DSTV INSTALLASIES - EXTRA VIEW - TV REPARASIES - SEIN INSTELLING

24/7

GESEëNDE KERSFEES OOP DIE HELE DESEMBER

Ons betaal

KS Vervoer Meubels. Stoor, tuin & bou rommel, drom dienste. (Koos 084 596 5176 / 076 663 0047

Daarna

ALLE LOODGIETER herstelwerk & installering van geysers. ( Gerhard by 083-283-5700.

42

J & H MEUBELVERVOER Vir professionele vervoer en stoor. ( (018) 290-6755.

* Fibre glassing * New pools * Renovations * Repairs

Skylight

Ons spesialiseer in: * Xpanda Trellisdeure * Motorhuisdeure en oproldeure * Outomatisering van hekke en deure * Interkomstelsels * Elektriese omheinings * Roller shutters * Blinders * sonkappe (“awnings”) * houtvoudeure * Enige staalomheinings * diefwering * “Razor spikes” * storte * skylight

Tel: (018) 297-1973 Cell: 082-771-6333

J E W TRANSPORT

AMELIA STAALWERK Veiligheidshekke, POOLS skuifhekke, ens.,

Motorhuisdeure

* Fault finding * New installations * C.O.C’s * Geysers * Intercom system * Gate motors DAVE 083 675 6370

WILLIE’S ELECTRICAL & APPLIANCES

LEZMIN 1913 CC T/A

New/Reline Fiberglass/ Marbelite Stepping Stones/ Paving Jacuzzi’s/Repairs

9e3

ROHAN ELECTRICAL

Skakel Lappies (018) 290-6906 of 082-684-8982.

19d

31

Vir verwydering van tuinafval, skoonmaak van erwe en geute, afsaag van takke en bome, algemene opknap van tuine en ligte vervoerwerk.

JJW

Gekwalifiseerde loodgieter. Pyp en lekkasie-sporing. Johan 083 328 0292 Kantoor 018 294 8242 VIR BLITSVINNIGE KWALITEIT DIENS TEEN DIE BESTE PRYSE!!

Tuindienste / Garden Services

BOME, BOME, BOME

(018) 297 8168 082 950 9633

Waterproofing verf van huise en geboue. (Andre' 071 281 3329

Rommelverwydering / Refuse Removal

1. Algemene vervoer. Bourommel, huisvullis en tuinvullis.( Pieter 082-950-8934 (Potch)

JANNIE VAN GRAAFF LOODGIETERS

Kruger Afdakke. Skadunetafdakke, 4 jaar waarborg. Gratis kwotasie. 16 Jaar diens. Potch omgewing. ( 083-493-5876.

35

Vir alle vervoer o.a. meubelvervoer. Het ook jare ondervinding. Pak self, en hou volle toesig. Pieter 073-525-6536. 076 814-6100 (W) (018) 484-1725 (H)

9AD

Loodgieters / Plumbing

Verfkontrakteur vir 11 jaar. Vir alle verfwerk, asook die seël van dakke. ( Johan 083-412-0724.

GELD

VEILING, VLOOI, MOTOR, PROMOSIE-MARK ELKE SATERDAG OM 09:00. RESES: 17/12/13 TOT 07/01/14 BY DIE BOEREMARK, POTCH-INDUSTRIA. Aankopers Potch, 083 629 3449 of 082 747 6026 Skakel Die Afslaer: Piet 082-800-7321

9F3

33

076 509-3254 061 373-9425

EMPI Meubelvervoer

9e8

goldenpaving7@gmail.com

NUTSMAN - DIENSTE Alle herstel Instandhouding in en om die huis. Sweiswerk, Potch. (Duimpie 082 334 3760

6 Desember 2013 8c4

9E1

Deon 082-802-2664

42 Van Zyl Smit straat, Oberholzer Ons doen wasgoed – in totaal Die beste

CB DOORS Installeer, Herstel van Garage deur hek motors, Interkoms. (Casper 072 551 8552

8a7

STONE-AGE

AGENTSKAP OOK NOU! SKAKEL GERUS VIR GOEIE PRYSE & DIENS

SPRINGWAVES LAUNDRY

8f2

Paving, tiling, palissades, lapas, precast walls & general construction.

Vir al 4 elektriese instandhouding en herstel van hekmotorhuisdeure interkoms elektriese heinings. Herstel industriële welders en masjienerie bou van hekke vervang geysers facebook. Marnat Elektriese Dienste. (Fanie 082 960 7578 / Marius 072 510 6617

TV BUDDIES

Installering van DSTV Herstelwerk: TV’s, Hi-fi’s, DVD spelers en Naaldwerkmasjiene.

082 302 7995 62

Juweliersware / Jewellery

BENODIG U KONTANT? Ons koop alle goue-, diamantjuweliersware en goue munte vir kontant. Eternity Enterprise Juweliers 33 James Moroka str (Lombard str). Potchefstroom, Tel: (018) 297-5364

64

Diere & Pluimvee / Animals & Poultry

2x blou ringnekke gereed vir hand grootmaak R200 stuk (082-780-2775 3x Cocker spanieel 1xteef 8 weke ontwurm 2xreune en gespuit R500 elk (083-945-9207 Baba Skotse Teriers. 1 Reun & 1 Teef 6 weke oud oulike kersgeskenke. (Zelda 079 878 0394 Bull Terrier hondjies te koop. Enige navrae kontak (Gert 082-044-4956 Jack Russels te koop geënt en ontwurm R500. (Corne 082 324 2991 Kortbeen Jack Russels, 7 Weke oud. (Johan 082 873 8134 Opregte skotse terriër Hondjies te koop. Beide ouers geregistreer. Ingeënt en ontwurm, R2000 stuk. (Natalie 076 875 4128 Pragtige Schnauzer hondjies ouergeregistreer tefies en reunjies. (079 524 0877 Te koop. Kortbeen Jack Russel hondjies. R750. Ingeënt & ontwurm. ( Anita 082-577-1131. Worshondjies te koop, 6 weke oud R500 elk. ( 082 851 2101

66

Motors

"99 Opel Corsa 1700 Diesel bakkie met canopy te koop R29 800. (083 336 0604 Ek koop byna alle 2de handse motors, bakkies, kombi's en dubbelkajuit vir kontant. Ek is bereid om op te tel. ( Unis by 082-959-9120 of 072-203-1614.


AAndAg !!!

Ek koop graag u motor / bakkie vir kontant. doen ook verkope. SkAkEl RAymond REinEckE

082 853 6752

CASH FOR VEHICLES

Best cash prizes paid for your car or bakkie. Tel: (018) 294 3754 Call 082 558 8999.

KONTANT

Hoogste pryse vir u gebruikte VOERTUIG OF BAKKIE.

Skakel Noshi by (018) 294-6169 of 082-558-4000. TE KOOP: 1993 Toyota Camry 220Si. Baie mooi. 320 000 Kilo's. CD Schuttle. Nuwe bande, shocks, remme en groot diens. Prys: R36 000. ( Christiaan by 083-235-1973.

25

KONTANT. BESTE PRYSE SKAKEL PIETER

076-278-5821

Ons

KOOP

motors en bakkies vir

KOntant R10 000 - R100 000

Riaan de Lange 082-325-9570

CARS & BAKKIES FOR CASH!!! UNDER R250 000.

KOOP EN VERKOOP BAKKIES EN TROKKE, VIR BESTE KONTANT PRYSE. SKAKEL DANIE 083 566 7628

Ons koop bakkies en motors vir KONTANT. Goeie pryse word aangebied. Skakel: 072 126 7886 72

Algemeen Te Huur / General To Let

TE HUUR: Huise Meenthuise Woonstelle en Studente behuising. ( Suretha by Engel & Völkers 082-661-1720.

82

Besigheidsgeleenthede / Business Opportunities

GUARANTEED BEST PRICES PAID.

Winkel te huur Dassierand 60vkm. (083 263 7509

072-272-1988 082-575-7531

Kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

Persele / Premises

KANTORE TE HUUR

Octron gebou op eerste vloer. h/v James Moroka en autostraat. skakel nommer: 018 292 1615 Kantoor-ure 08:00 - 16:30 84

Woonstelle Te Huur / Flats To Let

WOONSTEL TE HUUR Netjiese twee slaapkamer woonstel. Sentraal geleë met dubbelgeriewe, sitkamer / eetkamer en kombuis met toesluit motorhuis. Beskikbaar 1 Januarie 2014 @ R4 500 per maand. Skakel Meyer en Kie Eiendomsagentskap, Le Rouxstraat 10, Potchefstroom

(018) 294-5365

Ruim bacheloR tuinwoonstel. Sentraal: Peter Mokabalaan 133, Potchefstroom.

R2 000 p/m, w&l uitgesluit. Onmiddellik beskikbaar. Sleuteldeposito. Besigtiging tydens kantoorure.

Skakel (018) 294-8583 / 082 746 7229.

Onmiddelik beskikbaar 1 slpk tuinwoonstel in stil area met kombuis sitkamer, afdak en Dstv vir alleen lopende sober middeljarige mans persoon in Kampstr te huur. Huur R2 800pm krag uitgesluit + sleuteldep van R2 800 vooruitbetaalbaar geen troeteldiere. (079 501 0214 Na 5 smiddae vir besigtiging. 1 Slpk woonstel 1 peroon geen troeteldiere R2000 dep R2 300pm krag uitgesl,1 Jan 2014. (Nico 072 357 7853 (Potch)

36

Blindings / Blinds

Studente verblyf beSkikbaar op die bult om te huur.

1 SLAAPKAMER woonstel in veilige area. Van Der Hoffpark. R2 900 p/m, w&l ingesluit. ( 072-383-0801. 9f4

MODERNE 1 SLAAPKAMER WOONSTEL - BULT.

Volledige badkamer, onderdakparkering, sekuriteitskameras / DSTV-punt / Safricom. R4 500 p/m. Skakel Christo 083 302 3614 / Anita 082 301 0015. Student flats + rooms available. Bach from R3000, 1 bed from R3 400. 2x bedr from R4 900pm. (083 683 8894

Sekuriteit / Security

a1sNF1F

28

PHONE SCHALK 076 287 3529 / 083 536 6571

Matte / Carpets

Skakel vir Kwotasies 079 499 9930 Diepreiniging van: Matte en Meubels Pest en Termite Control en Weed Control

33

• GEYSER INSTALLATIONS & REPLACEMENTS. • REPAIR LEAKINGS, BURST PIPES, TOILETS • BLOCK DRAINS, NEW INSTALLATIONS & QUOTATIONS.

Loodgieters / Plumbing

expandable security products!

slamlock/std. lock & key alike features

cell: 082 7755 754 FREE QUOTES!! fax: 018 293 1425 tolliemaritz@gmail.com www.lcsequ-door.co.za

3 Slp woonstel R2 700 p/m R2 700 dep.Prepaid water ing.Welverdiend (Dorothy 079-497-8734

* 2 Slpk (Waterberry) @ R4 400 p/m. * La Bella Vie @ R3 600 p/m. * 2 Slpk (Sentraal) @ R4 000 p/m. * 2 Slpk @ R4 180 p/m. ( Schalk / Mariëtte by Huizemark (018) 297-8338. 2 Slpk woonstel op plot te huur R2700 p/m krag uitgesluit. +-25km uit Carletonville kontak (Kate 083-377-7335 2 SLPK WOONSTEL te huur by Tamboti te Molenstraat, Bult. Kombuis, badkamer en leefarea. Afdak, internet toegang en waskamer. R4 000 p/m vanaf Des. 2013. Deposito: R4 000. ( Habiplan by (018) 293-0625. * 3 SLAAPKAMERS, 1 badkamer, 1 motorhuis, oop parkering en klein tuin. R6 000 p/m. * 2 SLAAPKAMERS in Sentraaldorp. R4 400 p/m. ( Sukses Eiendomme by (018) 294-8846/7.

39

1 Slpk w/s koopkrag R3 500pm Molenstr Bult. (018 293 2521 / 082 975 1618

TuinwoonsTel Te huur vir enkellopende dame. r2 800 p/m plus elekTrisiTeiT (graTis waTer). 9F0 Veilige skaduparkering. Alle DSTV-kanale. Alarmstelsel en gewapende reaksie-eenheid. BeskikBaar vanaF 1 Januarie 2014.

Bodensteinstraat 18, Potchefstroom. skakel 082 532 3507. Aangenaam studente woonstel, 1 slpk mhuis baie veilig in boomryke tuin R3 900 w&l ingesluit. (084 809 7726 BULT: 1 slaapkamer woonstel @ R4 460 p/m. ( 082-885-9320. BULT: 2 slpk loft woonstel @ R5 240 p/m. ( 074-241-9577. Bult woonstel Potch te huur vanaf Des. 1 Slpk loop afstand na Puk @ R4 880. (082 925 7743

Vervoer & Berging / Transport & Storage

MEUBELVERVOER • INPAK • STOOR • VERSEKERING

SKAKEL ONS VIR GRATIS KWOTASIE:

Algemene dienste / General services

CARLETONVILLE, FOCHVILLE, WELVERDIEND, WESTONARIA

Elektrisiteit is uitgesluit. Onmiddellik beskikbaar. Skakel 083 450 6201.

Skakel lirisa by 083-634-1173 vir meer inligting.

INCREDIBLE DOOR

SWP PLUMBING

woonStel te huur. r2 500 p/m.

Groen tuin, DSTV, elektriese omheining en motorhekke. Sekuriteitsbeskerming en baie meer tot u beskiking teen ‘n bekostigbare prys.

EXPANDABLE SECURITY DOORS & WINDOWS Your Security Is Our Priority

34

1 Slaapkamer

9F2

082-774-7962

BAKKIES VIR

83

Bakkies

(018) 290-6755 OF 083 637 7690 (NOOD) 41 SLAM LOCK &

FREE HOOK LOCK • Powder coated QUOTES • 5 Year Warranty • All steel components • Excellent quality, strength and service • Competitive prices 0861 102 340 en 079 876 7956 www.incredibledoor.co.za

email:marketing@incredibledoor.co.za

38

Tuindienste / Garden services

TROMPIE KITSGRAS

Swembaddens / Swimming Pools

Veiligheids- Nette / seile

Moenie dat jou kind verdrink nie!!!

skakel: elize 072 187 2754 52

a1q41aq

Algemeen te koop / General for sale

SLAAN ARMOEDE HOK!!! Nou dat ek jou aandag het! Publieke veiling elke Saterdag, 09:30. Ikagengweg 38, Senwes Silo’s. Daaglikse inskrywings. Maandag - Vrydag (08:00 - 16:00). Meubels, voertuie, gereedskap, losgoedere, net wat jy het. Skakel Attie 082-920-0871 Ons doen ook aankope.

a1sJKC5

Attie

KOOP MOTORS EN

67

9e6

8F6

Voordat jy jou motor of bakkie wil inruil of verkoop, skakel my vir ‘n uitstekende prys.

ONS

9f5

AANDAG!!!

19

Carletonville Herald

9DF

6 Desember 2013

SKAKEL ANITA 082 554 0505

Le Roi Diamante a1sQUCV

Kersaanbod!!!

25% Afslag op al ons silwer juwele. a1ssR7V

Skakel (018) 290-8334 vir enige navrae.


20

Carletonville Herald

Neat one bedroom flat to let central Oberholzer. Electricity connected. Secure parking. Immediately available. Reasonable rental.Deposit. (018 787-2110 Daleen 083-336-1160;Adele 078814-9138

Studente woonstelle by Puk vir 2014. 1 Slpk: Goudstraat @ R3 600 p/m. Bult, bachelor @ R3 200 p/m. Sentraal, 2 slpk @ R4 400 p/m. ( Schalk / Mariëtte by Huizemark (018) 297-8338.

WOONSTEL TE HUUR: Groot tuinwoonstel. 1 Slaapkamer met badkamer, kombuis en motorafak. 3 Km vanaf die PUK. Eie ingang. R3 600 per maand, water en ligte asook DSTV ingesluit. Beskikbaar vanaf 1 Januarie 2014. ( 083-628-3084 vir enige navrae.

85

Potch; Goeie ligging; BACHELOR - R3 300pm of gemeubileerd R4000pm; DUBBEL eenheid R4 500pm of gemeubileerd R5 500pm; KAMERS R2 300pm of gemeubileerd R3000pm. (071 607 7340

SILVER OAKS, 3 slpk teen R7 080 p/m. Miederpark woonstelle, 1 slpk teen R3 190 p/m. Langs die Randjie, 1 slpk teen R3 500 p/m. Marcorina A Blok, 2 slpk teen R4 180 p/m. Berma, 2 slpk teen R4 500 p/m. Goudstraat, 1 slpk teen R2 080 p/m. Adrina, 2 slpk teen R4 100 p/m. ( Wilma 082-800-5273 of Potch Eiendomme by (018) 297-5506.

STUDENTE. * Roodeberg. Ruim bachelor @ R430 000. * @ Varsity. Bachelor loft (nuut oorgedoen). Ondervloer verhitting. R550 000. * @ Varsity. 1 Slpk loft (ruim en luuks). R710 000. * @ Varsity. Grondvloer. 2 Slpk. R803 000. * La Bella Vie. Ruim + luukse 2 slpk. R910 000. ( Linda by Huizemark 082-785-3951.

86

Meenthuise Te Huur / Townhouses To Let

“Grace Haven”.

9F1

Ou Bailliepark. 3 Luukse 2 x slaapkamer meenthuise. Onmiddellik beskikbaar.

Skakel christelle 083 630 1669.

MEENTHUIS TE HUUR

vir enkel 9d4 werkende dame. Grimbeekpark.

2 Slpk, 1 badkamer en toesluitmotorhuis. Elektriese ingang, privaat tuin. Tuindienste & water ingesluit. GEEN DIERE. KOOPKRAG. LANGTERMYN. R3 600 p/m + deposito. 1 Januarie 2014. 082-082-2923

TE HUUR: BAILLIEPARK

3 Slaapkamer meenthuis, toesluit motorhuis, afdak, koopkrag en in veiligheidskompleks. Beskikbaar 1 Januarie 2014.

9E7

WOONSTELLE TE HUUR * Een slaapkamer w/stel in Bailliepark. R2 950 p/m. * Bachelor en 2 x een slaapkamer w/stelle op die Bult. R2 800 p/m en R3 600 p/m en R3 400 p/m. * Groot een slaapkamer w/stel in Sentraaldorp. R3 200 p/m. * 2 Slaapkamer, 1 badkamer by VD Hoffpark, PnP. R4 400 p/m. ( T G Kruger Eiendomme (018) 294-6544.

Woonstelle Te Koop / Flats For Sale

ONE BEDROOM FLAT near Potch University. Excellent rental income / sales price ratio. ( Ernst at 081-250-7197 or email ernst@tgkruger.co.za, TG Kruger Estate Agency.

Potch; Bachelor, Kolbestr ; Spacious flat, Reitzstr R2 200pm - sms. (074 368 2546

2½ Badkamers, klein tuin en swembad in kompleks. Geen diere. R6 300 p/m. Skakel 083-441-8314.

R5 400 p/m direk van eienaar.

Skakel Hanley 083-382-0804. 2 SLPK MEENTHUIS met tuin. R5 000 p/m. ( Sukses Eiendomme by (018) 294-8846 / 7. BAILLIEPARK: 3 slpk meenthuis te huur @ R6 130 p/m. ( 082-888-2247.

SOEK JY PRODUKTE VAN HOOGSTAANDE GEHALTE?

MEENTHUISE 2 Slpk, 2 badk @ R8 030 + p/m. 2 Slpk, Baillie Creek @ R4 950 p/m. ( Schalk / Mariëtte by Huizemark (018) 297-8338.

Skakel (018) 290-5018 gedurende kantoor-ure.

3 Slpk, 2 badk (Suid): R850 000. 3 Slpk + woonstel (naby Pick 'n Pay): R950 000. Huis met 4 woonstelle: R1 500 000. ( Linda by Huizemark 082-785-3951.

VIR DIE BELEGGER: * 2 Slpk meenthuise X 3: @ R690 000 elk. 2 Km van die Puk. (5 Min). * Rosetuin woonstel vir bejaardes @ R435 000. ( Ernst 081-250-7197 of ernst@tgkruger.co.za by T G Kruger Eiendomsagentskap.

88

Huise Te Huur / Houses To Let

Te huur 'n mooi ruim 700vkm huis in Bailliepark , 3 slpk en 3 badk, 4 garages, swembad en mooiste tuin beskikbaar, 31 Des. (082 441 2323

Huise Te Koop / Houses For Sale

Baie groot erwe met huis op Ventersdorp Cochrain 10 - R410 000. Chrain 8A en 8B R390 000 - Ideaal vir onwikkeling. (082 566 3391

8c5

UVONGO

Ruim 2 slpk woonstel op hoofstrand. Lieflike see uitsig. 082 429 1105 MARINA STRAND Ten volle toegeruste chalets. Slaap 4 tot 6 teen billike tariewe. ( (039) 313-0200 (k/u).

Luukse kamers, ontbyt, M-Net, parkering + swembad. Paryslaan 37, Bailliepark, Potch. Tel: (018) 290-7387/9 082-559-8293 n/u MARINA STRAND / U V O N G O. Vanaf 10 nagte vir R2 000, buite seisoen. ( 082-920-4063 tussen 08:00 en 13:00.

SUNSET BEACH. Plek vir 4 persone, see uitsig, loopafstand vanaf strand. 8 Dae tarief: Binne seisoen: R600 p/nag & buite seisoen: R350 p/nag. Minder as 8 dae: Ekstra fooi van R550 moet betaal word. Skakel 072-221-1337 of E-pos:

KAMER TE HUUR

Admin4.jsnk@lantic.net

A L B A T R O S vakansie-woonstelle teenaan die strand. ( (031) 903-2167. www. albatrosseaview.co.za

Groterige kamer te huur in nuwe Bailliepark.

Huur: R2 400 (krag en water ingesluit) per maand.

Kontaknommer: Robert 083 563 6702 vir navrae.

Studente verblyf 900m bvan Univ w&l ingesluit + buitekamer R1 700pm. (072 312 7845

WOONSTEL TE HUUR IN UVONGO.

3 x 2 SLAAPKAMER meenthuise. Baie goeie belegging. R570 000 R720 000. ( Lynette by 072-307-7653 of epos by lynette@tgkruger.co.za by T G Kruger Eiendomsagentskap. MEENTHUISE TE KOOP: * DRINGEND!! 2 Slpk (Retiefpark): R810 000. * 3 Slpk in kompleks: R749 000. (Carpe Diem) * 3 Slpk (Marcorina): R1 070 000. * 3 Slpk, 2 badk (Bailliepark): R1 311 000. * 3 Slpk, 2 badk (ruim), Bailliepark: R1 445 000. * 3 Slpk, studk, luuks (Kanonnierspark): R1 552 000. * 4 Slpk, studk en luuks (Van der Hoffpark): R1 850 000. ( Linda by Huizemark 082-785-3951.

081 762 9223

admin@mybestholiday.co.za

Vakansie Akkommodasie / Vacation Accommodation

89

Meenthuise Te Koop / Townhouses For Sale

Bekostigbare tariewe.

95

87

See Uitsig

Loopafstand van strand.

Kumkani Country Lodge.

66

Motors

FEMALE STUDENTS rooms: furnished, serviced, Wifi, secure, opposite university and Bult shops. From R1 800 p/m. Paljas, Esselen Str. 22. ( (018) 297-0681. Potch; Rooms, Reitzstr from R1 300pm, sms. (074 368 2546

(018)-297-7755

64

Ons is die antwoord!! - Ons lewer SABS goegekeurde geel bousand

Diere & pluimvee / Animals & poultry

FoChville pet vet

@ R160 per kubieke meter

Disalaan 2. Fochville 018 771 4554

(afgelaai op u bouperseel). - Ons lewer gravel (filling) vir fondasie

Weeksdae 16:00 tot 18:00 Sat en Son 08:00 tot 08:15 15:00 tot 15:15

@ R140 per kubieke meter (afgelaai op u bouperseel).

Centraal potCh troeteldierarts

Vir die grou van jou fondasie

- TLB @ R300 per uur

OOP DIE HELE DESEMBER.

KANONNIERSPARK: 4 slpk meenthuis. R6 700 p/m. ( 079-511-6506.

Studente kamer te huur naby Kampus. Dadelik beskikbaar vir 2014. R1 575 w&l ing. (018 294 7538/ 076 559 9414

UVONGO / MARGATE Skoon en moderne selfsorg eenhede slaap 2 tot 8 pers.

Ons koop: Breekgoed, meubels yskaste ens. Wat het u? Skakel gerus

SOEK JY VINNIGE DIENS?

Skakel ons by 072 197 1944 / 082 839 3367 vir navrae.

KANONNIERSPARK: 2 slpk meenthuis. R6 130 p/m. ( 082-869-0344.

STUDENTE 2014. Netjies en veilige kamers: R1 500 - R1 680 p/m. ( Schalk / Mariëtte by Huizemark (018) 297-8338.

Naledi

BOU JY?

(diesel ingesluit).

Gesoek meenthuis in gegoede buurt, R1.5m R2m.( 082 824 3724

HUIS IN MALVASTRAAT, Perseel 201, te huur met dubbelgeriewe. Onmiddellik beskikbaar. Huur: R6 500 per maand. Deposito: R6 500.

9ee

Studente verblyf @ R2 200 - R3 300 w & l skoonmaak dienste, wasgoed. (072 786 8533 / 072 566 0453

3 SLAAPKAMER MEENTHUIS TE HUUR IN Miederpark vanaf 1 Januarie 2014.

FOCHVILLE: 2 SLPK meenthuis, 1 badk, 1 motorhuis, eie tuin. R3 800 p/m. ( 082-888-2247.

a1sNaYK

Retiefstr 22, Potch. 018 297 1846 Na-ure 076 392 5796 Weeksdae

08:00 tot 13:00 15:30 tot 18:00 Sat en Son 10:00 tot 12:00 17:00 tot 17:30

a1s33s5

KANONNIERSPARK: 2 slpk woonstel @ R5 580. ( 082-885-9319.

9ed

9de

Studente @ R2 200; R2 500 w&l, skoonmaak, wasgoed, alarm. (072 786 8533

9e9

Eenslaapkamer woonstel 7km buite Potch R2 300. ( 082 859 7599

6 Desember 2013

HET U KONTANT NODIG?

Lenings beskikbaar !! • ITC Welkom!!! Benodig voertuig? FAKS VOLGENDE: Payslips, Identiteitsdokument • Bewys van adres • 3 Maande bankstate • Rybewys indien nodig Skakel: Hanlie 082 356 4343 Zelda 079 133 1188 Faks: 086-226-3285 Email: hanlielombard.motor@gmail.com


6 Desember 2013

21

Carletonville Herald

3 Joe Slovo, Klerksdorp, 2571, Tel: 018 462 1738, Fax: 018 462 5124

a1sT2h5

FIRST PAYMENT 1 FEBRUARY 2014 Terms and conditions apply. Installments include a 2 years mechanical warranty. Leon Erasmus 082 353 5933 Tel: 018 462 1738 Auto World

Requirements: • Relevant qualifications • Good work record with references • Preferably home owner in Potchefstroom • Must work well under pressure • Must be able to meet deadlines • Must work well with people • Must be able to speak fluent English • Must have own transportation • Prepared to work weekends • Prepared to not work conventional hours • Ecpected Salary

a1sssa0

Electrician with mechanical backround

a1ssQ2V

Twee slaapkamer grondvloer woonstel: Waterberry Heights Huur: R4 400pm

Een van die slaapkamers is volledig toegerus met lessenaar en bed. Ander slaapkamer moet toegerus word. Elektrisiteit: Pre-paid. DSTV en Wi-Fi beskikbaar. Sekuriteit en toegangsbeheer. Onderdak parkering. Beskikbaar 1 Jan 2014

Kontak: 082 520 6153 88 Huise te huur / Houses to let

POSTE ONMIDDELIK BESKIKBAAR VIR:

- REAKSIE OFFISIERE EN SUPERVISORS -

Salary negotiable subject to qualifications and experience.

APPLIKANTE MOET DIE VOLGENDE KWALIFIKASIES Hê: PSIRA REGISTRASIE WAPEN BEVOEGDHEID BESTUURDERSLISENSIE AFRIKAANS SPREKEND WEES ‘n GOEIE PAKKET EN BEHUISING WORD AANGEBIED. CV KAN GEFAKS WORD NA 086 610 7721 OF KAN INGEDIEN WORD TE 74 HARRINGTON STRAAT, BRITS

Rheinmetall Denel Munition, situated in Potchefstroom, is a manufacturer of large caliber ammunition and related products. RDM is seeking to ensure excellence of its products and services by employing a person in the following position:

BUYER (SUPPLY CHAIN) Job Specification: • Receive process and administrate requisitions-expedite deliverables. • Develop good relationship with suppliers, gain knowledge of products, sources, prices, marketing practices, design of technical commodities and services • Assessment of new supplier’s capabilities regarding manufacturing by evaluating them with regard to machines, equipment. • Coordinating concessions/deviations • Achieve maximum integration with other departments within the company • Identify, investigate, select and develop competent suppliers Minimum Requirements: • Minimum Qualification: Diploma in Procurement and Logistics or Grade 12 Qualification with more than 3 Years experience • Valid drivers license • Procurement/ Technical qualification/experience will be an advantage • Read and understand technical drawings • Advanced level of MRP • Computer Literate ( Ms office and Excel) • Good written, verbal and presentation skills • Good problem solving and analytical skills • Workable knowledge of Affirmative procurement • Broad procurement experience in a manufacturing environment • Good planning and organizational skills-time management • Proven ability to take responsibility and high level of integrity • Knowledge of processes, administration, procedures, quality, production, maintenance and safety requirements

Gone

PPS MONITERING & REAKSIE

a1ss4X5

PUKKE - STUDENTE AKKOMMODASIE

WANTED: GAS/AIRCONDITIONER TECHNICIAN PREFERABLY QUALIFIED OR WITH GAS PIPING EXPERIENCE Please send CV to: gasworldadmin@gasworld.co.za a1sN1QQ

E-mail CV to crestchc@iafrica.com or Fax to 086 750 2649

84 Woonstelle te huur / Flats to let

1.4km vanaf naaste ingang na Universiteit

Position Available in Potchefstroom

a1ssFPa

1. 2007 Toyota Fortuner 3.0D-4D R/B Gold 174000km R3 850.00 pm 72 months 2. 2009 Chevrolet Aveo 1.6 LS White 66000km R2 350.00 pm 72 months. 3. 2011 Hyundai Atos 1.1 GLS 15000km Charcoal R1 650.00 pm 72 months. 4. 2010 Chevrolet Spark Lite L White 109000km FSH R1 350.00 pm 72 months. 5. 2010 Nissan Tiida 1.6 Visia+ 5dr White 105000km FSH R2 250.00 pm 72 months. 6. 2005 Kia Sportage 2.0 4x4 A/T 124000km White FSH R2 780.00 pm 60 months 7. 2013 Volkswagen Polo Vivo 1.4 A/c R/cd delivery km R2 700.00 pm 72 months. 8. 2009 Chevrolet Cruze 1.6 L 106000km Grey FSH R2 850.00 pm 72 months. 9. 2010 Mazda 2 1.3 Dynamic 5dr 70000km Blue R3 150.00 pm 72 months.

A detailed CV could be forwarded to Elsie Mathibeli before 13 of December 2013.

E-mail Elsie.Mathibeli@rheinmetall-denelmunition.com 89 Huise te koop / Houses for sale

HUIS TE KOOP TUSCANY RIDGE.

Prys: R2 600 000 Skakel 083 625 7437, Nexor Ontwikkelaars.

a1sT7M5

4 Slpk moderne woning met swembad te koop. Bouwerk begin Januarie 2014. Kontak my en beplan saam aan jou droomhuis.

Rheinmetall Denel Munition is an international company fulfilling the requirements of Employment Equity. Preferably applications from the Potchefstroom surrounded areas will be an added advantage. Should you not hear from us within one month after the closing date, please consider your application unsuccessful.

Kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

a1sT68K


22 97

Carletonville Herald Betrekkings Gevra / Vacancies Wanted

Betroubare huishulp soek werk. Tans 9jr werksaam betroubaar, slaap in lief vir kinders (084-734-2308 Hardworking lady seeks domestic work. Wash, clean,iron. (Liesbeth 071 706 2178 Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron. (Alinah 076 406 7534 Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash,iron. (Elizabeth 073 255 8967 Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron. (Joe 078 684 7791 Man soek motorfiets en kode 8 en kode 10 werk. Het 'n Pdp. ( 081 079 5530 of 061 009 3440

98

Betrekkings / Vacancies

Aantreklike Kroegdame benodig in Oberholzer.Uitstekende vergoeding Salaris+Bonus. Elke tweede week af. Faks kort CV (geen sertifikate) aan ((018)786-4382:Epos:naasv@mweb.co.za of ((018)7872110:Daleen:083-3361160;Adele 078-814-9138 Pos beskikbaar vir 'n dame tussen ouderdom van 35&45 as bestuurder & aandeelhouer in trou venue. Ondervinding van catering vereiste. (076 513 5660

AVON SAleS leAderS & repreSeNtAtiVeS Needed, Potchefstroom & surrounding areas. sms Name & area.

083 389 1784

BETREKKING AANGEBIED: benodig bemarkers en werwingsagente vir eiendomme. Kommissiebasis. Deeltyds / voltyds. ( Huizemark by (018) 297-8338. Domestic with good references. Must live in sms details. (076 373 9114 AGENTE GESOEK VIR GEVESTIGDE verhuringsagentskap. Basiese salaris: R3 000 p/m. Moet oor eie vervoer en selfoon beskik. Moet onmiddellik diens aanvaar. E-pos CV na letting@mweb.co.za. Assistent benodig vir drankwinkel in Oberholzer.Verkieslik middeljarig met toepaslik ondervinding. Faks kort CV(geen sertifikate)aan ((018)786-4383:Epos:naasv@mweb.co.za of ((018)7872110:Daleen:083-3361160;Adele: 078-8149138 WERKSOEKERS: Registreer nou vir 2014 en kom in aanmerking vir poste. ( 018 294 4664

a1ssE50

Winkel kassiere benodig Konig’s Garage JHB/Potch pad Kraalkop area, Fochville EIE VERVOER NOODSAAKLIK Enkel woonstel verblyf beskikbaar

Kontak 018-771-6349 tussen 08:00 – 16:00 of stuur CV na konigsgarage@mweb.co.za

018 293-0421

a1ssTC5

PCI COMPUTERS VAKATURE BESKIKBAAR WERKSWINKEL BESTUURDER • BESTUURDERSLISENSIE • MINIMUM 2 JAAR ONDERVINDING E-pos CV na cv@pcit.co.za Of handig in by 8 Goetzstraat, Potchefstroom.

a1ss58K

Rekenkundige kleRk ‘n Vooruitstrewende agribesigheid op ‘n plaas 25km buite Carletonville benodig die dienste van ‘n pas gematrikuleerde leerling as rekenkundige klerk:

Pligte behels onder andere: Postering van aankope, verkope en kasboek, opstel van werkspapiere vir rekenmeester, hantering van alle betalings en liasering. Voorkeur sal verleen word aan kandidate wat in MS Office geletterd is. Graad 12 Rekeningkunde en Wiskunde is ‘n voorvereiste vir die pos asook eie vervoer. Die suksesvolle kandidaat sal ook die geleentheid gebied word om te studeer deur UNISA met ‘n beurs van die maatskappy. ‘n Markverwante salarispakket met medies en pensioen is onderhandelbaar. Stuur asb CV na callies@terraaqua.co.za of faks na 018 788 2499. Skakel Callie by 018 788 2457 vir navrae.

6 Desember 2013


Rekenmeester en Ouditeursfirma in Potchefstroom het die volgende vakatures: a1sPZQQ

1. ONTVANGS / ADMINISTRATIEWE DAME. Moet ten volle tweetalig wees en foutloos kan tik.

1) Basiese instandhouding van Windows/Linux rekenaars in die vakgroep se PC-lokaal (sagteware, netwerk toegang, drukkers ens.). Dit word ook aanbeveel dat die assistent op bystand is wanneer praktiese sessies in die lokaal aangebied word ingeval daar onvoorsiene probleme opduik. 2) Ondersteuning vir die honneurs-studente i.t.v. die nodige sagtewarepakkette en netwerktoegang.

Die spektrum strek vanaf Matriek met Rekeningkunde en Wiskunde as vak tot BCom Honns Rekeningkunde. Stuur u CV aan: kvzrek@iafrica.com of faks na (018) 290-7797.

A receptionist

a1ssFV0

to start January 07, 2014 Doctor’s rooms in town, Dr Mkhabela. Duties include • Making appointments • Filling • Telephone and computer communications. Requirements • At least 2 years relevant experience • Matric • Written and spoken english competency with at least zulu or tswana knowledge. • Must be people friendly and computer literate.

Closing date December 31, 2013 Applications to, P.O Box 1784, Ruimsig, 1732

Prokureursklerk te Caledon a1ss80Q

Betrekking beskikbaar vir ‘n artikel klerk by prokureursfirma, Bosman Smit Pretorius Ing te Caledon.

Om te begin op 8 Januarie ‘14

DEBTORS CLERK VACANCY (P13) MAIN RESPONSIBILITIES 1. Collection and maintenance of all company debtors. 2. Preparation of debtors’ invoices / debtors’ statements. 3. Liaise with debtors and follow up on outstanding accounts / queries.

3) Rekenaarbystand (hardeware en sagteware) vir Fisika-personeel in gevalle waar dit betrekking het tot die uitvoer van hul take in die skool. Dit sluit in die aankoop van rekenaars en ander hardeware, asook die opstelling van drukkers.

4. Monthly debtors’ reconciliations & aging.

Vereistes: Ondervinding en nodige vaardighede in ‘n Windows en netwerkomgewing. Die vermoë om in Afrikaans en Engels met studente te kan kommunikeer. Vaardigheid in Linux sal tot die assistent se voordeel strek. Die kandidaat moet verder bereid wees om nuwe vaardighede aan te leer en mettertyd vertroud te raak met die spesifieke sagteware wat in Fisika prakties gebruik word.

2. 1 Year debtors’ clerk experience.

Vergoeding sal afhang van kwalifikasies en ervaring en kantoorure sal in oorleg met die vakgroepvoorsitter bepaal word.

Belangstellendes kan Mev. Elanie van Rooyen kontak by elanie.vanrooyen@nwu.ac.za en/of 018 299 2423.

Earn r800 in your first wEEk guarantEEd Data hub needs some workers to fill out forms with or without computer. Easy step by step tutorials, own hours. SMS Name, Postal or email address to 073 3748 703 or datahubb@yahoo.com

Betrekking beskikbaar in Carletonville vir ‘n gekwalifiseerde spuitverwer & paneelklopper.

5. Reconciliation of revenue MINIMUM REQUIREMENTS 1. Matric. 3. Computer literacy (Excel, Windows, MS Word) 4. Knowledge of the following accounting packages will be an added advantage – Accpac / Opera / Micros. CLOSING DATE: 12th Dec 2013 Should you not hear from us within fourteen days from the closing date of this advertisement, consider your application to be unsuccessful

You must meet the minimum requirements in order to apply. Your CV can be forwarded to kmatlapeng@riocasino.co.za or 086 528 8175 (Fax)

Sluitingsdatum: 15 Januarie 2014

a1ssaaq

2. REKENINGKUNDIGE PERSONEEL.

a1ssWa0

Vakgroep Fisika in die Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe (Potchefstroomkampus, NWU) benodig dringend ‘n geskikte persoon vanaf 20 Januarie 2014 (of so gou moontlik daarna), op ‘n jaarliks hernubare basis vir die volgende take:

a1ss775

Own transport essential. Send CV to endeePotch@mweb.co.za

Tydelike IT-assistent by Fisika

a1ssTKQ

Part-time SaleS rePS needed.

Rio Casino Resort is an Equal Employment Opportunity Employer

a1ssLZa

‘n Toonaangewende saadmaatskappy vir meer as 50 jaar, beskik oor die volgende vakature in Potchefstroom.

Plaasbestuurder

Kontak nr 082 936 3493

e-pos u CV na: mariette@bosmansmit.co.za 028 212 1108 a1ss55Q

23

Carletonville Herald

a1ssaQ0

6 Desember 2013

unitrans freight and Logistics Specialised Freight (Viljoenskroon)

Bookkeeper / Accounts officer iii • Degree/Diploma in Bookkeeping or Accounts Equivalent Qualification Preferable but not essential• Bookkeeping / accounts department experience • Able to do the accounts to trail balance level • Good administration skills • Creditors and Debtors • Petty Cash Control •Stock control • Computer skills (MS Office programs) • Own transport

Closing date : 13th December 2013 Register and apply on www.unitrans.co.za for any queries or assistance 0861 CARRER or fax CV to 086 681 1077

Die sleutelprestasie areas sal onder andere behels: • Bestuur van die maatskappy se proefplaas Die kandidaat moet oor die volgende beskik : • Diploma in Landbou. • Toesighoudende ondervinding. • Boerdery-agtergrond / ondervinding as plaasbestuurder. • Selfgemotiveerd. • Moet onafhanklik kan werk. In ruil bied AGRICOL ‘n mededingende vergoedingspakket met al die gebruiklike voordele van ‘n groot maatskappy. Rig u CV met kontakbare verwysings aan : Jackie Swart per faks: 086 754 7505 of e-pos: jswart@agricol.co.za Sluitingsdatum: 13 Desember 2013 Indien u nie van ons verneem teen 15 Januarie 2014 nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. (Aanstelling binne Agricol se Gelyke Indiensnemings Beleid).


24

Carletonville Herald

6 Desember 2013

BetrekkinGs a1ssd00

KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWING AAN DEBITEURE EN KREDITEURE BOEdEL WYLE: PhIRI daNIEL PhETO, IdENTITEITsNOMMER: 330819 5131 08 5, BOEdELNOMMER: 10980/2013, daTUM VaN dOOd: 8 aPRIL 2013. Krediteure en debiteure in die bovermelde boedel word hiermee versoek om hulle eise teen die boedel in te dien en hulle skulde te betaal binne dertig (30) vanaf datum van publikasie hiervan. GEdaTEER te POTChEFsTROOM op hierdie 6de daG VaN dEsEMBER 2013, CINdY ChaRMaIN dU PLEssIs, hORN dU PLEssIs INGELYF, WOLMaRaNssTRaaT 78, POTChEFsTROOM TEL: (018) 293 1133. Verw: C dU PLEssIs / rj / P d PhETO(B) .....................................................................................P344

HOëR VOLKSKOOL POTCHEFSTROOM

ONDERWYSPOSTE BEHEERLIGGAAM:

1. AFRIKAANS GRAAD 8 - 12

KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNIsGEWING aaN KREdITEURE EN dEBITEURE in die boedel van Wyle CORNELIa WILhELMINa FERREIRa IdENTITEITsNOMMER: 281117 0013 08 8 wat oorlede is op 2013/07/19 boedelnommer: 13231/2013 weduwee in lewe woonagtig te Markstr. 80, Ventersdorp.

2. GASVRYHEIDSTUDIES GRAAD 10 - 12 ADDISSIONELE INLIGTING: * Diensaanvaarding: Januarie 2014 * Sluitingsdatum: 9 Desember 2013 om 12:00 NAVRAE: 082-443-7612 (skool-ure).

Aansoekbrief en CV kan persoonlik ingehandig word by die skool OF Per e-pos: jtswart@lantic.net gestuur word. Indien u nie binne 14 dae deur die skool gekontak word nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING

IN dIE BOEdEL VaN WYLE BAREND CHRISTIAAN STRYDOM, IdENTITEITsNOMMER 321202 5002 088, WIE BINNE GEMEENsKaP VaN GOEdERE GETROUd Was MET EUNICE MERCIa LOUIsE sTRYdOM, IdENTITEITsNOMMER 401014 0001 087, EN WIE GEWOONLIK WOONaGTIG WasTE sIMPLEKs 19, hUIs EIKELaaN, POTChEFsTROOM, EN WaT OP dIE 3dE daG VaN dEsEMBER 2012 OORLEdE Is. BOEdELNOMMER: 754/2013 KENNIs WORd hIERMEE GEGEE INGEVOLGE aRTIKEL 35(5) VaN WET NR 66 VaN 1965 daT dIE LIKWIdasIE EN dIsTRIBUsIEREKENING IN BOGEMELdE BOEdEL TER INsaE saL Lê TE KaNTORE VaN dIE MEEsTER VaN dIE NOORd GaUTENGsE hOOGGEREGshOF TE PRETORIa EN dIE LaNddROs TE POTChEFsTROOM VIR ‘N TYdPERK VaN 21 (EEN-EN-TWINTIG) daE VaNaF daTUM VaN PUBLIKasIE hIERVaN NaaMLIK 6 dEsEMBER 2013. saNET Ras PROKUREURs PETER MOKaBaLaaN 101 PRIV aa TsaK X1268, POTChEFsTROOM, 2520 PROKUREURs VIR EKsEKUTEUR VERWYsING: sT Ras/sp/s421 .....................................................................................P340 KENNISGEWINGS • NOTICES

Kennisgewing

a1ss9K0

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

Krediteure en debiteure word hiermee versoek om hulle eise in te dien en skulde te betaal binne ‘n tydperk van 30 (dertig) dae, gereken vanaf datum van verskyning van hierdie kennisgewing. EKsEKUTEUR J. dU TOIT GR(sa) Posbus 202, VENTERsdORP, 2710 .....................................................................................P341 KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES BOEDELKENNISGEWING

In die Boedel van Wyle : MOTSAMAI JOSEPH LEBEPE 550213 5703 08 0 50 SONVADI STRAAT, MOHADIN, POTCHEFSTROOM Nagelate Eggenote : MASABATA PAULINA LEBEPE Geboorteplek : POTCHEFSTROOM Plek van dood : PRETORIA datum van dood : 10 JUNIE 2013 Boedelnommer : 7537/2013 Identiteitsnommer : Laasbekende adres :

KENNIS GESKIED HIERMEE dat die Eerste en Finale Likwidasie- & distribusierekening in bogenoemde Boedel ter insae lê in die kantoor van die Meester van die hooggeregshof, MMABATHO, en ‘n afskrif daarvan in die kantoor van die Landdros, POTCHEFSTROOM, vir ‘n tydperk van EEN EN TWINTIG [21] dae gereken vanaf datum van publikasie hiervan. INdIEN binne genoemde tydperk geen beswaar daarteen by die betrokke Meester of Landdros ingedien word nie gaan die Eksekuteur oor tot die uitbetaling ingevolge die gemelde Rekening. (Get) E LOOTs OOSTHUIZEN DU PLOOY Owenslaan 13, POTChEFsTROOM, 2531 Posbus 20 / docex 18, POTChEFsTROOM 018 294 5326 .....................................................................................P342 KENNISGEWINGS • NOTICES

The Tlokwe City Council, in partnership with the Local Government SETA, would like to invite interested suitably qualified unemployed youth (18.2 learners) in Potchefstroom to apply for one of the following learnership programmes. Learners will enter into a learnership agreement with the Tlokwe City Council for the duration of the learnership programmes.. Applicants must have a minimum Grade 12 qualification and be a permanent resident of Potchefstroom. ITEM NUMBER

NAME OF LEARNERSHIP

NQF LEVEL

NO. OF LEARNERS

1.

LED Officer

Level 4

5

2.

Emergency Services Supervision

Level 5

10 10

3.

Road Traffic Management

Level 4

4.

Horticulture

Level 5

5

5.

Municipal Leadership Development

4

10

Applications must be submitted on the prescribed form (fully completed) which is obtainable from the Department Corporate Services. The application must be accompanied by certified copies of qualifications, ID document, water and lights account and a detailed CV, indicating the learnership and skills programme applied for. People living with disabilities are encouraged to apply. Unemployed graduates who have previously served as interns in the Tlokwe City Council are not allowed to apply. Applications can be hand delivered at the Department Corporate Services: Skills Development Unit, Tlokwe City Council, Cnr Wolmarans and Walter Sisulu Streets, Potchefstroom or posted to The Manager: Corporate Services, PO Box 113, Potchefstroom 2520. Applications received after the closing date and who does not comply with the set requirements will not be considered. Failure to comply with the above instructions will disqualify applicants. Faxed and or e-mailed applications will not be accepted. Correspondence will be limited to short-listed candidates only. Applicants are therefore informed that if no correspondence has been received within three (3) months of the closing date, they must accept that their applications were unsuccessful. Enquiries should be directed to Mr. JP Gorry at (018) 299 5206 CLOSING DATE: 20 DECEMBER 2013 ___________________ B G MOUMAKWE ACTING MUNICIPAL MANAGER (213/2013)

a1ssd8K


6 Desember 2013

Tuisgemaakte lekkergoed

Niks rond ’n ete beter af as tuisgemaakte lekkergoed nie. Dit is ook nuttige geskenke vir diegene wat graag ’n selfgemaakte ietsie aan vriende en familie wil gee vir Kersfees, of ander spe-siale geleenthede. Hierdie operasie verg dalk ’n bietjie oefening, maar die algemene probleem wat beginners mag ondervind, is dat die lekkers nie stol of hard word nie - wat beteken in baie gevalle dat dit nie lank genoeg gekook het nie en dus nie die korrekte hittegrade bereik het nie (want almal het nie ’n suikertermometer nie). Dit word dan net weer verder gekook. Sterkte!

about 20 minutes. Remove from the heat, add 5 ml vanilla and beat until mixture thickens. Pour into a greased pan and leave to cool. Cut into squares when cold.

Sjokolade-soene Weet nie vanwaar dié naam nie, maar ken hom so van baie jare gelede af ..... Smelt 200 g donker sjokolade en roer by 50 ml elk gekapte okkerneute en pitlose rosyne en 100 g versuikerde, fyngekapte vrugte. Laat effens afkoel en vorm balletjies wat op gesmeerde waspapier geplaas word; bêre in ’n koel plek tot benodig; rangskik saam met ander lekkers.

Lemon Marshmallows Soak 40 ml gelatine in 80 ml cold water in a large bowl. Add 1 packet lemon jelly powder, 200 ml boiling water, 500 ml castor sugar and 1 ml salt. Stir until sugar has dissolved. Add 2 ml of your favourite colour food-colouring and 2 egg-whites. Beat with an electric beater, 20 minutes. Turn into a lightly greased 250 mm-square cake pan; smooth top with spatula and refrigerate until firm. Turn marshmallow onto a surface dusted with Maizena. Cut into squares and lightly roll squares in Maizena.

Nagemaakte nougat Meng 500 ml strooisuiker, 100 ml gouestroop, 1 ml sout en 100 ml water en kook 20 – 30 minute. Skep ’n druppel van die stroop in ’n piering koue water - as dit dadelik stol en gebreek kan word, is die stroop gereed anders moet dit langer gekook word (dit moet ’n temperatuur van 140° C bereik). Klop 3 eierwitte styf en voeg die stroop in ’n DUN STRAALTJIE by terwyl dit sonder ophou geklits word gedurende byvoeging. Klop nog 5 minute. Vou 100 ml gekapte neute by. Verdeel in 3 porsies; skep elkeen op ’n stuk gesmeerde waspapier en vorm hulle in 3 rolle. Vou toe en bêre in ’n koel plek; sny in skywe net voor bediening. Fabulous fudge Over 100 years ago, Henri Nestlé created the first sweetened condensed milk - the original star performer in a galaxy of sweet treats like this all time favourite ... Put 500 ml sugar and 75 ml water into a heavy saucepan. Stir over low heat until sugar has dissolved; add 60 ml butter and 25 ml golden syrup and stir until the butter has melted. Add 1 tin condensed milk and stir until mixture comes to the boil; boil very slowly, stirring all the time until ‘soft ball stage’ (when a drop of the mixture forms a ball when dropped into cold water)

25

Carletonville Herald

Orange nut “sugarplums” Place 250 ml sugar, 60 ml orange juice, 3 ml orange essence or liqueur (optional) and 15 ml finely grated orange rind in a large, heat-resistant bowl; stir to combine. Microwave on 100% power, six minutes, or until mixture reaches the ‘soft ball stage’. Allow to cool, 2 - 3 minutes. Add 500 ml mixed, finely chopped nuts, 60 ml glacé fruit mix and 15 ml wheat germ. When cool enough to handle, butter hands and roll into small “plums.” Roll half of the balls in coconut and the other half in sesame seeds; place on wax paper until cool. Store in airtight container.

Chocolate clusters Place 125 g each dark and white easy-melt chocolate pieces into separate bowls; melt in the microwave and cool slightly. Stir 125 g dried mixed fruit into the dark chocolate and 125 g glacé chopped ginger into the white chocolate. Spoon mixtures into small paper confectionery cups and leave to set. Store in an airtight container in a cool, dark place.

Fabulous fudge.

/Lemon marshmallows.

a1ssdh5

TENDER ADVERTISEMENT TLOKWE CITY COUNCIL COMMUNITY SERVICES Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for:

TENDER: 105/2013 RESURFACING OF EIGHT (8) X ALL-WEATHER COURTS DATE AND CLOSING TIME: 20 December 2013 12h00 Tender documents must be reserved before 09h00 on 12 December 2013 at tel. (018) 299-5444 or (018) 299-5712. Tender documents will be available from 09h00 on 12 December 2013 at the compulsory site inspection upon payment of a nonrefundable deposit of R350-00 per document and all payments must be done at the Rates hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom. CIDB requirements for this project: 2GB/2SQ/2CE/2SO/. Cheques must be made payable to the “City Treasurer”. A compulsory clarification meeting will take place on 12 December 2013 at 10h00. Interested tenderers must meet the Manager Community Services or his representative at Tennis Courts next to Town Swimming Pool, on Beyers Naude Street Potchefstroom, on the said date and time. Enquiries: Tel. (018) 299-5444 / 5711. Sealed tenders, duly endorsed with “TENDER” 105/2013, must be placed in the tender box in the Office of the Speaker at Room 315, Third Floor, Municipal Building, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom or addressed to PO Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12h00 on 20 December 2013 and will be opened in public in the Committee Room, Municipal Offices, Dan Tloome Complex corner of Sol Plaatjie and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic or electronic tenders will not be accepted. The Council is not compelled to accept the lowest or any tender. The successful tenderer will be required to enter into a formal contract or any part of the tender with Council. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Regulations promulgated in terms of Section 5 of the Act.

Orange nut sugarplums.

The Municipal Supply Chain Management Regulations published in Government Gazette 27636 dated 30 May 2005, the Preferential Procurement Regulations, 2011 and The Supply Chain Management By-Law of the Tlokwe City Council will also be applicable. Chocolate clusters.

A weighted criteria with a possible maximum points has been set for Functionality. The Financial Proposal will only be evaluated if the Functionality scores 75% or above. ITEM A

• Insolvente Boedels • Bestorwe Boedels (Debiteure & Krediteure) • Bestorwe Boedels (Likwidasie- & Distribusierekeninge) • Boedeloorgawes • Algemene Kennisgewings • Algemene Jaarvergaderings • Dorsbeplannings: (Hersonerings, Onderverdelings, Opheffing van Beperkings, Tweede Woonhuise, Besig heidsregte, Minerale Regte, Spesiale Toestemmings) • OIS - Omgewingsimpakstudies / Advertensieborde • Dorpstigtings • Dranklisensies • Egskeidings / Huweliksvoorwaardekontrakte • Eksekusieverkopings • Hofbevele / Sekwestrasies • Pensioenfondse • Verkoop van Besighede • Verlore Dokumente • Tenders • Veilings

Contractor must have experience with similar projects, and must provide owner with a list of completed within the last 5 years 5 or more = 5; 3 to 4 = 3; 0 to 2 = 1

5

A.2

End Product Excellent = 5; Good = 3.75; Poor = 0

5

B

Project Specific Expertise

B.1

Infrastructure of Firm to Execute Project Excellent = 5; Good = 4; Fair = 3; Poor = 0 (1 x Artisan, 9 Labourers, Bakkie, Plant and Equipment)

5

B2.

OHS: Name of Practitioner on site

5

B3.

OHS: Letter of Good Standing

5

KENNISGEWING

Kennis word hiermee gegee ingevolge Artikel 35 (5) van Wet 66 van 1965 dat die Eerste en Finale Likwidasie- & Distribusierekening in die bogemelde boedel ter insae sal lê ten kantore van die Meester van die Noord-Gauteng Hoë Hof te PRETORIA en die Landdros te POTCHEFSTROOM vir ‘n tydperk van 21 (een en twintig) dae vanaf 31Mei 2013. MOODIE PROKUREURS Du Plooystraat 78 Posbus 2, Potchefstroom 2520 Potchefstroom Verw : Mev G J Moodie/MP5753/Letitia ........................................................................................... P343 KENNISGEWINGS • NOTICES

(10)

A.1 KENNISGEWINGS • NOTICES In die Boedel van Wyle JACOBUS JOHANNES BRITS, Identiteitsnommer 300520 5030 08 9, ongetroud, wat oorlede is op 9 September 2012, in lewe woonagtig te Gedeelte 31 (‘n Gedeelte van Gedeelte 4) van die Plaas Muiskraal No 127, Distrik Potchefstroom. BOEDEL No: 16860/2012.

WEIGHTING

Total Functionality

(15)

(25)

a1ss6Q0

REGSKENNISGEWING INDEKS

CRITERIA Track Record

BG MOUMAKWE ACTING MUNICIPAL MANAGER

NOTICE: 215/2013


26

Carletonville Herald

6 Desember 2013 These Gr. 2 le­ arners of Khutsong South Primary School walked off with certifi­ cates at the school's recent prize giving. With the young stars are their teachers, Ms Bongiwe Twa­ la, Ms Rebecca Makhene, Ms Boijane Mosia­ ne and Ms San­ natjie Tsehle. Laerskool Dagbreek se akademiese toppresteer­ ders is voor Kian Pie­ naar (gr. 5) en Eliani Mountjoy (gr. 4). In die middel is JG Benade (gr. 7 seun) en Rienje Tox­ opeus (gr. 6) en agter is Casey Pottas (gr. 7 meisie).

Laerskool Dagbreek se beste akademiese presteerders in gr. 4 is voor Eliani Mountjoy ( Afr, Eng, Wisk) en Nadia du Piesanie ( NW/ Teg). Agter is Ronique van Niekerk( Le­ wensvaardigheid) en Michael Braukmann (SW). Khutsong South Primary School recently rewarded learners for their hard work du­ ring the past year. These Gr. 1 learners wal­ ked off with certificates for achievements in a variety of fields during the school's re­ cent prize giving. With them are their tea­ chers, Ms Moreen Koahela, Ms Puleng Dit­ hejane and Ms Flora Swazi.

Khutsong South Primary School's Gr. 3 achievers were also rewarded with certificates for their hard work during the past year. With the group is their teacher, Ms Nancy Nthangoa.

These academic stars of Khutsong South received cum laude certificates for outstanding academic achievement during the school's recent prize giving. With them are their teachers, Ms Nancy Nthangoa, Ms Matshidiso See­ ma, Ms Boijane Mosiane, Ms Shusha Ramo and Ms Selina Motsepe.

ons poog om dit sommer te verdubbel," het hierdie entoesiastiese onderwysers vertel.

Laerskool Danie Theron se vroue­ personeel het kwar­ taalliks 'n geleent­ heid waar hul on­ derling 'n geheime vriendin kies en dan die persoon vir die hele kwartaal be­ derf. Hierdie kwar­ taal het hul egter besluit om in plaas van mekaar te be­ derf, deel te neem aan die "Santa Shoe Box"­projek. "Dit was 'n baie ver­ rykende proses. Om te weet ons gaan 'n verskil in 40 kinders se lewens tydens Kersfees maak, is 'n gevoel wat mens nie kan beskryf nie. Volgende jaar gaan

Laerskool Dagbreek se kultuurpresteer­ ders is ook tydens die skool se onlang­ se prysuitdeling vir hul harde werk be­ loon. Voor is Micha­ el Brauckman (jr skaak) en Elmar Janse van Rensburg (redenaars gr. 4). In die middel is Fran­ celle Cato (rede­ naars gr. 6), en Su­ ne Lewitton (rede­ naars gr. 7) en agter is Janus Roesten­ burg (skaak, entre­ preneurs) en Shel­ by­Lee van der Sandt (kultuur, re­ denaars gr. 5). Laerskool Dagbreek se juniors is ook ty­ dens 'n prysuitde­ ling by die skool vir hul harde werk deur die afgelope jaar be­ loon. Die gr 1­pres­ teerders in die voor­ ste ry is Caylene Grant (redenaar en junior kultuur) en Divan van Zyl (beste leser). Die gr 2­pres­ teerders in die tweede ry is Johane Struwig ( beste re­ denaar) en Mariska du Piesani ( beste leser). Die gr 3­pres­ teerders in die ag­ terste ry is Christi­ aan Wood (rede­ naar), Megan van Eeden (beste leser) en Franco Pienaar (Jnr entrepreneur).

Die volgende leerders van Laerskool Danie Theron het elk 'n toe­ kenning vir beste akademiese prestasies in hul onderskeie grade ontvang: Vlnr is Piet Buys (Beste prestasie gr. 1), Simone Bothma (Beste prestasie gr. 2), Dawie Nkwe (best achiever gr. 3) en Mali­ bongwe Mtshiselwa (beste prestasie in LSEN­klas).


6 Desember 2013

Carletonville Herald

27

Khutsong South Prima­ ry School’s Gr. 5 achie­ vers also re­ ceived certifi­ cates for their hard work du­ ring the past year. With the group are their tea­ chers, Ms Ke­ di Rambau and Ms Ramo Shusha. The Gr. 4 achievers of Khutsong South Prima­ ry School al­ so walked off with certifica­ tes for their hard work. With them is their teacher, Mr Themba Ngxabani.

Laerskool Danie Theron se top akedemiese presteerders in hul verskeie grade is Rokshana Machado (gr. 7), Molemo Tshielo (gr. 4), Tshepo Bezu (gr. 6) en Neo Thobeha (gr. 5).

Verskeie leerders van Laerskool Danie Theron het onlangs deelgeneem aan die departementele "Spelling Bee" kompetisie. Dit het op distriks­ vlak plaasgevind in Randfontein. Hierdie leerders het onderskeidelik twee derde plekke, een tweede plek en drie eerste plekke behaal. Voor is Christelle van Zyl, Kgomotso Dumezweni en Paballo Kometsi. Agter hulle is Nathan de Lange , Tshepo Bezu en Yolandie Kruger.

Kagiso Tshabalala (Gr. 1), Dawie Nkwe (Gr. 2) and Ofentse Mofokeng (Gr. 3) of Danie Theron Primary School were all trophy winners for Junior Phase Public Speaking in 2013

Rokshana Machado (gr.7) van Laerskool Danie Theron is onlangs as die skool se Dux­leerling aangewys. Franco en Micaela­Mari Schreuder van La­ erskool Danie Theron het onlangs verskeie kultuurtoekennings ontvang. Tussen hulle verower hulle verskeie sertifikate, vier tro­ feë vir onder meer Public Speaking, rede­ naars, kultuur­meisie van die jaar en Franco was onderhoofseun vir 2013. "Ons leef graag ons talente uit ­ ons is opreg dank­ baar vir die talente wat ons van God ont­ vang het." vertel hulle trots.

The following learners of Danie Theron Primary received prizes for Se­ nior Public Speaking. They are (front): Mashiyase Dhlamini (Gr. 7) and Micaela­Mari Schreuder (Gr. 5). (Back); Werner du Plessis (Gr. 6) and Mo­ lemo Tshielo (Gr. 4).

Werner du Plessis is Laerskool Danie Therson se kultuur­ seun van die jaar, terwyl Storm Preto­ rius en Micaela­Ma­ ri Schreuder die kul­ tuur­meisie van die jaar­trofee deel.

Hierdie leerders het pryse ontvang vir Senior Redenaars. Hulle is (voor): Christelle van Zyl (gr. 4) en Michaela­Mari Schreuder (gr. 5). Agter is Werner du Plessis (gr. 6), Nicolette van Deventer (gr. 6) en Franco Schreuder (gr. 7).

Mongezi Ndovela and Noluthando Sotshantsha of Da­ nie Theron Primary recently received trophies for the best boy and girl athletes of the year.


6 Desember 2013

Rooipoort’s red hot provincial champions Adele Louw A school soccer team from the Merafong City Local Municipality area this week walked off as winners of a big provincial tournament. The u/14 girls soccer team of Rooipoort Primary Farm School met up with opponents from all over the province during the Gauteng Provincial Championships for soccer, netball and

volleyball that was held on Friday, November 29. The event took place at Reigerpark in Ekurhuleni. Ten teams from schools from all over the province battled it out in each of the sporting codes. Teams qualified for the tournament after excelling in local and regional tournaments and Rooipoort represented the Gauteng West region. Although Rooipoort is a small farm

with scores of 5 - 0, 3 - 0 and 5 - 0, the Rooipoort girls went on to beat their opponents in the final, a team from Cullinan Primary School, with a score of 7 - 0. The Rooipoort team’s star player, Lucy ‘Professor’ Dumane, also won a trophy as the top goal scorer of the tournament after she managed to score 11 goals for her team. Rooipoort’s other goals were scored by Kelebogile Mothibi, who scored two goals, Selinah Molife, who scored one goal and Kediemetsi Segale, who also scored a whopping six goals. “This year we were supposed to proceed to the nationals but it has been called off because there is no time. “I am however certain that we can do it again next year because I am only losing two of my players as they will be too old to compete Magodeilo and Lucy 'Professor' Dumane, next year,” Magowho received to trophy as the top goal scorer dielo told the Herald. during the event.

school with only about 300 learners, they came up against opponents from schools three times their size. “They mesmerised every opponent they met. They played four games winning them all, scoring 20 goals without conceding a goal against them,” the team’s proud coach, Ishmael Mogadielo, told the Herald on Tuesday. After winning their first three matches

The proud coach, Mr Ishmael Magodielo, with the u/14 soccer girls who walked off as provincial winners.

Dié van Laerskool Danie Theron het almal sportprestasies deur die jaar behaal. Hulle is voor: Sheldon Nel (Sportseun van die Jaar), Middel: Queen Mpofu (Sportmeisie van die Jaar), Teboho Mutlwane (Soccer Player of the Year), Reabetswe Tholwana (Netball Player of the Year) en Gontse Maphoso (Cricket Player of the Year). Agter: Werner du Plessis (Rugby Player of the Year), Zanna-Lee Jacobs (Hokkiespeler van die Jaar) en Derlon Qibi (Atleet van die Jaar).

Queen Mpofu en Sheldon Nel is die skool se Sportseun en Sportmeisie van die Jaar.

Printed for the owner and publisher

Gedruk namens die eienaar en uitgewer

Gesamentlik besit deur/ Jointly owned by:

Gavin Harrington (links) het onlangs as wenner van Fochville Muurbalklub se jaarlikse klubkampioenskap uit die stryd getree. Die klub se voorsitter, Adrian Stallenberg, het die wen-trofee aan hom oorhandig. Alle belangstellenedes wat by die klub wil aansluit vir 'n gesonder lewenstyl kan Stallenberg by 072 193 8940 kontak. Die klub bied gereeld afrigtingsklinieke aan en van hul voorste spelers neem aan die Noord-Wesliga deel.

(Pty) Ltd. (Reg. 1964/04662/07) of Ekspa Building, Attie Fourie St. (P.O. Box 351 Vanderbijlpark) by Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. All rights of reproduction of all reports, photographs and all other materials published in this newspaper are hereby expressly reserved in terms of section 12 (7) of the Copywrite Act No. 98 of 1978 and any amendments thereto. We abide by the Code of Conduct of the Press Council of SA and accept its jurisdiction. (Edms) Bpk (Reg No. 1964/04662/07) van Ekspagebou,Attie Fouriestraat (Posbus 351) Vanderbijlpark, deur Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. Alle regte van reproduksie van alle verslae, foto's en ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee volgens afdeling 12 (7) van die Wet op Kopiereg No. 98 van 1978 en enige amendemente daartoe, voorbehou. Ons onderskryf die Gedragkode van die Mediaraad van SA en aanvaar sy jurisdiksie.

Carltonville Herald 05 Desember 2013  

Carltonville Herald 05 Desember 2013

Advertisement