Page 1

9 Augustus 2013 Prys: R4.10 Weekliks meer as 23 400 lesers

Some lose it all in violent youthprotests 3 9

Accident leaves man trapped

5

New contact centre in Merafong

9

3


2

Carletonville Herald

9 Augustus 2013

3 ‘A hold­up attempt by two thugs

Die Carletonville Herald het weer oor verskeie nuusgebeure in sy uitgawe van 30 jaar gelede berig. “A hold-up attempt by two thugs was foiled by a nineyear-old girl over the weekend.The men were attempting to force the keys to the safe of the Kentucky Fried Chicken outlet in Carletonville from her older brother and sister when the child managed to escape and raise the alarm. Miss B.van Rensburg, who is employed by the franchise owner, closed the front section of the front doors but did not lock them as this can only be done from the outside.” “Die oop terrein by die oorbrug in Adastraat,Oberholzer, gaan in ‘n busterminus en rusplek vir swartes ontwikkel word,” het die stadsraad van Carletonville op sy jongste maand-

vergadering besluit. “Die stadsraad gaan ook met die Transvaalse Paaiedepartement onderhandel oor die verkryging van toegang tot die terrein. Volgens ‘n verslag wat die stadsklerk, mnr. Chris de Beer, aan die bestuurskomitee van die stadsraad voorgelê het, het die stadsingenieurs-departement ‘n tyd gelede ondersoek gedoen na die moontlikheid om toiletgeriewe vir swartes in Oberholzer te voorsien. “The Oberholzer CID wishes to question Zamile Enoch Cantsho, in connection with a break-in at Good life Café in Station street during the night of 30 July 1983. His Passbook was picked up in the café just below the place where part of the corrugated iron roof had been removed in order to gain entry into the store. The

value of the goods stolen has not yet been determined.” Nuwe boetes vir die laat te-rugbesorging van uitleenmateriaal is deur die Carletonville-stadsraad vasgestel vir die dorp se munisipale biblioteek.Die nuwe gelde het op 1 Augustus in werking getree.Op die jongste maandvergadering is besluit dat die volgende boetes van toepassing sal wees ten opsigte van onderskeidelik ‘n agterstallige boek. “Soon women in Carletonville will have the opportunity of shedding those surplus layers of insulation to the beat of lively music at Joe’s Dojo in Gold Street. Miss Sonja Jonkers, a Western Transvaal swimmer, currently being trained by Mr. Joe Viljoen to present fitness and self-defense classes to

Adele Louw

die boek hom verlede week die eerste toets-eksemplaar gestuur om te kyk of hy gelukkig daarmee is voor daar met die boek se verdere druk- en verspreidingsproses voortgegaan word. Rawlins sê hy het dadelik sy goedkeuring vir die boek gegee en was baie trots toe hy sy eerste boek in sy hande kon hou. “Ek was skoon oorstelp van vreugde. Dit is die grootste mylpaal van my lewe,” het Rawlins die aan die Herald gesê. Rawlins het ook genoem dat hy graag ‘n deel van die opbrengs van sy boek aan Rotaraskool wil skenk. Nie net het die groot uitgewer ‘AuthorHouse’ hom genader om vir hulle ‘n boek te skryf nie, maar ‘Ex Libris’, die klets-koningin Oprah Winfrey se boekklub, het dieselfde gedoen. “Ek is nog besig om na die kontrakte te kyk en dit te oorweeg,” sê hy. Intussen is hy reeds met die tweede hoofstukke van sy tweede en derde

boeke besig. Volgens Rawlins is sy tweede boek ‘n ware verhaal oor hoe dwelmmisMnr. Leonard Rawlins, wie se bruik eerste boek verlede week uitdie ge- gereik is. sinne van verslaafdes raak terwyl sy derde boek nóg ‘n ‘Western’ is. Belangstellendes kan Rawlins by 082 446 4898 kontak. Hy kan ook op Facebook by gunsofjustice or op Twitter by @justiceguns opgespoor word.

Inwoner se boek reg vir lees

Mnr. Leonard Rawlins, ‘n jarelange inwoner van Carletonville, is ‘n gelukkige man. Nie net is sy eerste boek, ‘Guns of Justice’ die afgelope week vrygestel nie, maar hy het reeds ander aanbiedinge vir sy skryfwerk ontvang. Die Herald het reeds voorheen berig dat die boek, ‘n verhaal wat in die Amerikaanse ‘Wilde Weste’ afspeel, hom ‘n jaar geneem het om te voltooi. Die verhaal handel oor ‘n ‘sheriff’ wie se vrou en ongebore kind deur ‘n bende misdadigers in ‘n klein dorpie in die staat Tenessee om die lewe gebring word. Die held besluit dan om die booswigte agterna te sit om wraak te naam. Sy soektog neem hom deur verskeie Amerikaanse state en laat hom verskeie slegte én goeie gebeure beleef. Volgens Rawlins het die uitgewer van

women of all ages. Mr. Viljoen is a South African knockdown karate champion. Carletonville kan spog met ‘n nuwe onderneming vir wegneemetes. ‘n Groot verskeidenheid wegneemetes word verkoop teen baie redelike pryse. Mev. Daleen du Plessis is die eienares van kos-mos-Wegneemetes in Palladiumstraat. Kosmos bied iets van alles vir die hongeriges. Geroosterede toebroodjies, vetkoek met ’n verskeidenheid vulsels, burgers, kerrie en rys, wors-broodjies, botterbroodjies en ‘n drinkdingetjie kan bestel word . “Seven year old Colin Angus was a little nervous of scrambling up Sani pass on his mini-motorcross bike –but now he has done it, he says he would do it again . He is the youngest person ever to have attempted the ride recently on his Yamaha PW80.

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein. Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetgewing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie.

Herald Senior bestuurder: Thys Foord Redakteur: Hennie Stander Nuusredakteur: Adele Louw

Rekeningnavrae: Verslaggewers: Denise Oliphant Cerise du Plooy Tel. (018) 293-0750 Vincent Mofokeng Faks: (018) 293-0759 Advertensie: E-pos: cherald@iafrica.com Ronel Potgieter Bus 450, Carletonville, 2500

Administrasie: Liz Berry

Sirkulasiesyfers word deur die Sirkulasie Oudit Buro (ABC) gewaarmerk. Moenie enige ander syfers glo nie. Jan tot Mart 2013: 6 085

Tel: (018) 788-6693 Fax: (018) 787-5655

Gedruk deur Paarl Coldset (Edms) Bpk, 83 Heidelbergslaan, City Deep.

Delivery:

Service centre: Tel. 086 188 8989 E-pos: assistance@onthedot.co.za Opperating hours: 08:00 - 16:30 Delivery services: Curvin Johnson (Area mananger) 071 606 0825 curvin.Johnson@onthedot.co.za

No. 2037

Ombudsman Volgens die redaksionele beleid van die Carletonville Herald verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg. Stuur asb. kommentaar en inligting oor die regstelling van foute aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by george.claassen@media24. com, of bel hom by 021 851 3232 of 083 543 2471. Indien ons nie voldoen aan die vereistes van ons eie en die Suid-Afrikaanse Perskode nie, kan u ook die SA Persombudsman kontak by 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 of e-pos aan ombudsman@presscouncil.org.za. According to the editorial policy of the Carletonville Herald, we invite you to comment on mistakes in the newspaper and shall correct significant errors as soon as possible. Please send information on mistakes to the ombudsman of Media24’s Community Press, George Claassen, at george.claassen@media24.com, or call him at 021 851 3232 of 083 543 2471. If we do not fulfil the requirements of our own or the South African Press Code, you can also contact the SA Press Ombudsman at 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 or email to ombudsman@presscouncil.org.za.


9 Augustus 2013

3

Carletonville Herald

A nervous 10 ye ar-old inside the ambulance after having be en injured in the riots by a rock against th e head. Photo: Vin cent Mo oken g

f-

burnt Just one of the many shops lied Supp o: Phot nd. grou the to down Ruins lie in the roads of Kokosi after young protestors had passed.

Photo: Cerise du Plooy

Young protestors make voices heard Cerise du Plooy Young protestors from the Kokosi township, just outside Fochville, made more than just a noise this week. Hundreds of young protestors, many in school uniforms, started marching through the streets of Kokosi on Monday, clashing with police officers of the Pretoria National Response Services’ Public Order Policing Unit on trying to exit the township toward Fochville. Police officers were forced to use rubber bullets and teargas to disperse the crowd, who also tried to ambush them from the back, throwing stones at them. “We are crying out for help,” is what many protestors said to the Herald on Monday “We cannot live under these circumstances anymore,” said a number of adults, while children and teens approached police barriers with posters, loud songs and stones. “I am losing money today, a lot of it, because it is month-end,” said Mr. Apollo Mrwebi, a taxi-driver from Kokosi, “But it is fine, I support them fully.” Mrwebi is just one unhappy resident, complaining about various service delivery-related issues in this township. “Merafong City Council only cares about Carletonville and Khutsong, but has forgotten us here,” said an angry Mrwebi. One of his complaints was about the slow rate at which RDP houses are being built in Kokosi. “Khutsong just keeps getting bigger and better, while we sit and wait,” he says. He also complained about the roads. “When it rains heavily on our roads, the water dams up beside the road, due to the fact that there are no proper storm-water drains,” Mrwebi said. An acquaintance of Mrwebi’s, Mr Seun Luthuli, added to that. “It is difficult to drive when this has happened, as one cannot clearly see the road’s gradients and the likes, everything is just flooded with water.” The men complained about waste removal as well. “There are very few containers in which to dump our garbage,” Lethuli says, while Mrwebi elaborated. “We have no proper areas designated for dumping our stuff,” he explains. “Now people may dump right next to the container when it is full, which may happen to be right next to my yard. Eventually my children are playing with heaps of rubbish, including old food, medication, dirty nappies etc. and getting sick from it.” The residents complained about sewage running through their yards, electricity unexpectedly being cut without warning for days, and no water someti-

mes. “The youth is angry,” said a young protestor. “We are marching because we need a better life. We need to think of our futures, and are not getting any help from the municipality.” On Tuesday, things had gotten worse. Now it was not only the protestors crying, but also various business owners and councillors. The protestors had started to ransack all the small Pakistani and Somalian -owned shops, removing goods and burning some to the ground. “We have nothing left and do not know where we will sleep tonight,” one Pakistani man told the Herald. “We help these people out wherever we can, and try to earn an honest living, and now they have stripped us of all we own, our whole livelihood.” By the time the Herald left Kokosi on Tuesday afternoon, five councillors’ houses and various small shops had been burnt to the ground. A liquor store owner had lost over R 500 000, a 10 year-old child had been transported to hospital with a wound to his head from a stone, an 11 year-old with a laceration to his leg, two men with stab wounds and even the Fochville Police’s Station Commander, Col. Hennie Maass, had received stitches from a stone thrown at him from behind. Residents from Wedela and Khutsong had arrived to join the protestors. Two SAPS Nyalas were broken and could not enter the township but needed to be towed away. National media brands, e-TV SABC and the Daily Sun had journalists covering the protest and various specialised police units from national and provincial level had started arriving to intervene. MEC for Public Safety, Ms Faith Mazibuko and Julius Malema’s new part EFF, had also arrived to address the crowd.

Municipality responds to protestor complaints The Herald contacted Merafong City Local Municipality for feedback with regards to the complaints of the residents of Kokosi. Mr Slums Mogodielo, Council’s Spokesperson, confirmed that there are definitely more households in Khutsong than in Kokosi. Khutsong has 34 852 households, where Kokosi only has 5 243. Khutsong’s housing backlog is estimated at around 10 615 and Kokosi’s at 2 386. These numbers are, however, not solely as a result of Merafong City Council’s operations. Since the establishment of Merafong City Local Municipality, the difference in the amount of houses built in the two

townships is not that vast, with 2562 built in Khutsong, and 1 135 in Kokosi. “There are various reasons as to why there is a delay in the building of RDP houses in Kokosi,” Mogodielo said. “Reasons pertaining to land disputes and the likes.” Mogodielo confirmed that there are no storm water drains that have been developed in Kokosi, but says that a business plan has been developed to request funds for roads and storm-water infrastructure in Kokosi. “It is also important that the community actively participates in ward meetings and steering committee meetings in order to address the community needs in the Integrated Development Plan(IDP) and Budget processes of the municipality,” he explained. “The IDP is a strategic document of a municipality that ensures that there is alignment between planning and budgeting processes, and which links, integrates, and co-ordinates plans and takes into account proposals for the development of the municipality. It aligns the resources and capacity of the municipality with the implementation of the plan and forms the policy framework and general basis on which annual budgets must be based.” He explains that the IDP is compatible with national and provincial development plans and planning requirements binding on the municipality in terms of legislation. Mogodielo, on behalf of the Executive Mayor, apologized to the community of Merafong City. “We are faced with a high demand of electricity during this winter period and there was an electrical fault that affected the Fochville area on Friday, 2 August, however this was not planned which is why no resident, even in Fochville, was informed. Kokosi does have an oc-

casional electrical problem but it doesn’t last for more than 5 hours at a time.” Mogodielo explained that the issue of sewer leaks are addressed by the Water and Sanitation Section on an ‘as and when reported’ basis. “The community of Merafong are once more requested to report sewer leaks directly to the Call and Contact Centre at 018 788 9601/9036 or at Head Office, Halite Street, Carletonville for the complaint to be logged onto the system and escalated to the Water and Sanitation Section responsible for the specific area.” Most importantly, Mogodielo said that, as Merafong City, they will ensure that all service delivery complaints are addressed through the customer contact centre and ward committees as soon as the matter is reported. “As the community of Merafong, it is very important that if there are issues pertaining to service delivery, to engage constructively with the municipality rather than resorting to criminal activities.”


4

Carletonville Herald

SMS

jou mening/your opinion

9 Augustus 2013

45517

SMS’e kos R1,50

Die Herald behou die reg om sekere SMS’e nie te plaas nie. Kinders ruk julle reg. Ons ouers het nie R35 000 om julle weg te stuur vir behandeling nie. Stop asb julle verslawing. So snaaks! “HY” het alweer bedank. Nou gaan sy familie seker weer sy bankrekening vol stop sodat hy vir sy eksvrou en kinders kan sorg. Want hulle glo mos altyd sy liegstories. Sê sy kontrak is klaar, of die myn het mense laat gaan, net omdat hy te lui is om te werk. Hy kan eenvoudig net nie langer as 4 maande by ‘n plek werk nie. Dan moet die wêreld hom jammer kry want hy is werkloos! Skaam my dood vir jou! Sies man. Word ‘n man en begin sorg vir jou eie familie en hou op afpak by ander mense! Hi ek wil net graag die personeel van Dinsdag 30/07/13 se goeie diens wat ons ontvang het! Dit was puik! Baie dankie julle, hou so aan! Charne. Graag wil ek net dankie sê aan almal wat my altyd ondersteun met my dogter se fondsinsamelings, dit word opreg waardeer deur ons. Kan die persoon Piet wat bourommel wegry in Fochville sy nommer vir ons gee asb? Ag R. de Bruin ons stel nie almal belang

in wat jou skoolhoof elke dag doen of nie doen nie. Dit raak nou afgesaag. Appreciate all the heart-hitting stories you write, there is so much life and compassion in your articles, thank you Cerise du Plooy... Neo. Ag ou Willem, jy kla elke nou en dan op die sms-blad oor slegte diens. As jy moet ophou koop oorals waar jy al probleme gehad het, sal jy moet trek, want jy sal nêrens iets kan koop nie, jy sal vrek van die honger en dors. Net snaaks dat jy jou mond so uitspoel maar die diens by jou besigheid is alom bekend as pateties en buitensporig met swak produkte. ALMAL WEET WIE JY IS, JY VERTEL DIT DIE DORP VOL. Hoor jy word alweer hof toe gesleep deur iemand wat jy hier geskel het. Wens meer mense het die moed. Dankie aan elke persoon wat Krimpvarkie se verjaardag ‘n ongelooflike dag gemaak het om nooit te vergeet nie! Dankie oom Hein en verkeersdept. vir massride deur dorp. Bikergemeenskap julle rock! Dankie Fochville-munisipaliteit dat ons Vry. 2 Aug. so stink en vol koue kos kon gaan slaap! Julle sal ons vir altyd verpes en irriteer, maar ons geld moet altyd reg wees vir julle uitspattige par-

ties en gefuif. Nou op hierdie oomblik al meer as 16 ure van sukkel om krag te herstel na Jakaranda! Koos van Donder. As iemand dalk ‘n ring opgetel het in die Shoprite-sentrum Carletonville skakel my asb. Alida 0823228406. Is dringend op soek na babaklere newborn,0-3 mde en 3-6 mde, die klere kan seun of meisie wees en neutrale kleertjies asb en ook enige ander babagoed soos bottels, speelgoed, kombersies ens.(Ek maak dit bymekaar vir vriendinne wat baie swaarkry). Skakel my by 0722655692. Dankie aan Loumar Estates se span, julle is puik. Swanepoel-gesin. Had the privilege of judging Miss C.J on Friday 2nd August. What an amazing show. The entertainment was fantastic. All the contestants where so classy and well groomed. The comradeship amongst the learners was heartwarming. Congratulations to all the winners. The teachers and Principal can be so proud of CJ. Die spruit in Welverdiend op die Potchpad loop weer mooi danksy goeie reën in die myn se opvangsgebied. L.

Aan die gomgat met sy motorfiets in Welverdiend, ek kan die toekoms voorspel....... Jy gaan jou gat sien. LC. Aan alle Fochvillers. Ondersteun asb vir Gerhard Bigfoot, deur hom te gebruik om swartsakke te laat wegry. Ons sypaadjies lyk swak. Hy doen ook aflewering van kruideniersware, al is dit net ‘n brood. If anybody found a car key during June or July please contact 0792257011. Mnr. wat in Wilhelminastraat bly. Jy weet wie jy is. Hoe kan jy vir weke weggaan en jou twee klein 4 maande-oue hondjies aan die genade van ‘n dronk tuinjong los wat nie altyd opdaag om hulle kos te gee nie. Skaam jou. Mense soos jy moet nie toegelaat wees om diere te hê nie. . Would like to take this opportunity to express my thanks to Gerrit who works at Star supermarket at the butchery department for the excellent service.He is always so helpful polite and it just makes shopping there a pleasure. Would like to congratulate Lameez Dabhelia and her team from Carleton Jones High School for coming out first in the expo held at Randfontein.

Happy womens month to every fine woman Cerise du Plooy August is Women’s month. I decided to attempt writing an article on women, as difficult as this is. I do not have many female friends, and guys are, well, somewhat sceptical of women these days. I then sat and jotted down a few good and bad and funny things about the fairer sex, and find women more intriguing . Here’s what I came up with (excuse the all-over emotions); I realize, gents, that we are REALLY hard to understand. We do things so abnormally and I am sure you sometimes find yourself having to bite your tongue just to refrain from getting nasty. Yes, it is weird when a woman stands in the supermarket’s ‘baskets only’ aisle with a trolley full of groceries, because “technically she only came to the shop for two of the items in the cart.” Back in the day, it was the little things, like mullets and moves like Jagger that made men attractive to us girls (well, the older ladies). These days, if men remember wedding anniversaries without a reminder and can tell the difference between a Taylor Swift and an Avril Lavigne song, that is what scores them the points. If you had a nice ride and a comb in your back pocket then, that was awesome. These days, you still need the nice ride, but the comb....that’s only for black guys with huge afros (and the comb is carried in the afro, not the poc-

ket, even if he’s wearing cargo pants with pockets all the way down the leg). We are crazy in the sense that we kind of believe what the movies teach. That the bad boys, the arrogant, self-worshiping, attitude-filled ones are the ones who will come around eventually and give us the admiration we need, even if it does take us years and endless effort to get there. I can understand that this sort of has nice guys giving up on women eventually. While it is simple what we like on men with regards to clothing, irrespective of their build, we are quite different as loyal friends to our girls. As a faithful friend, we will make it known to our friend that her butt looks huge in that skirt or those pants or whatever, because her butt actually really does look big in it. We will despise someone we hardly know when they have done something mean to our nearest or dearest, and instantly forgive them if you do and treat them well again. We will call the parents or family of our friends should they get hooked on crack, meth or some crazy boy band, to intervene and put a stop to these evils. We would jump into the pool with our bestie fully-clothed, just because it’s a special occasion for her (or because she’s super drunk) and wouldn’t want her to float around alone. We would pluck the eyebrows, bleach the moustache, and shave the legs of a friend who has had surgery done,

give up a date with a spectacular man for a friend who’s heart is breaking and will die if she does not speak to us now, walk into a quick shop and buy nothing but one box of tampons for a friend just because she needs them now and say that we love our friends with the greatest sincerity, sometimes more sincere than when we say it to our men. We will look at a woman men are drooling over because she looks so hot in that teeny mini-skirt, and see nothing but the fact that her legs are way too cone-shaped to be wearing that. Women are crazy, unpredictable and extremely complex, I get that. We are however, so simple at the same time. We are emotional beings who want to be loved. We are nurturers and caregivers. We enjoy attention, we love being romanced and ‘saved’ by our knights in shining armour (who are sometimes retards in tin foil). I was deeply saddened by the story of a local mom the other day. She told of a 25-year-old man, who started dating her 15 year-old daughter. A lot of unacceptable stuff went down. He had her move out of her mother’s house to his house (where over ten people are living). He does not work, wanted sex from her all day every day, expected the grossest sexual favours, spoke to her like trash. Consequently, she started failing her subjects at school, lost weight and started looking terrible. He had managed to kill her spirit and drive her esteem to an all-time low. This is a true story - right here in Carletonville.

I was kind of enraged by this and wondered why this sick little bastard would do this to a beautiful young woman. The only sensible, logical explanation I could reach, eventually, is that he saw his father treating his mother in a similar fashion. I am always intrigued by the way some of my black guy-friends treat their mothers. They cook and clean for their moms, even those who have full-time jobs. They massage their mothers’ feet after a long hard day, spoil them with flowers, pamper them, and what mom says goes. I seriously believe that this is where better treatment of women starts, at home, with mothers. Are you a dad who is showing his son the right way to treat a woman? Do you treat your son’s mother with respect, care and love, so that he will do the same to his wife someday? Do you show your son that your daughter is a female who needs to be protected and taken care of? Yes, I know women gossip, get jealous, are inquisitive and investigative. I know we seem over-demanding sometimes and are sometimes just impossible to please. Try, however, to see our beauty and strength and worth, and start to treat us with the respect we deserve. Despite equality, we are still the softer, more sensitive gender and men should embrace and enjoy this about us.


9 Augustus 2013

Man airlifted with serious injuries

Cerise du Plooy A man, originally from Uppington, was airlifted to the Millpark Private Hospital on Thursday, 1 August. The small 10 ton tow-in truck that the man was driving along the Khut song Road, crashed into a tree on a plot next to the road. “We just heard a noise and saw the truck and its trailer, followed by the white Toyota, heading up the hill for our yard,” said the residents of the house on this plot, situated on a slight incline. The truck, according to the driver of the white Toyota Corolla, tried to overtake the Corolla. It is suspected that the driver may have forgotten that he had been towing a trailer behind him, and entered the left lane too quickly, not leaving sufficient space for the trailer to enter too. “The trailer hooked my car, and I was dragged along into the yard,” the angry driver of the Toyota, who was fortunately not injured, said. Had it not been for a steady tree in the center of the yard, the truck may have crashed into the house. When the Herald arrived at the scene, no medical help had yet arrived. After calling ER24 and the Fire Department, who were both at the scene within minutes, the Herald’s journalist spoke to the truck driver who was, at that stage, trapped in the truck. “My legs! I can’t feel my legs and my ribs are broken! I can’t anymore! Help me!” were the driver’s cries. He was completely conscious throughout the exceptionally painful ordeal, even making calls to his son and explaining what had happened. He was treated with outstanding care by both the ER 24 paramedics on scene, and rescue workers of the Carletonville Fire Department. Due to serious injuries, he was airlifted to Millpark. The Carletonville SAPS have opened and are investigating a case of reckless or negligent driving.

5

Carletonville Herald

The unusual accident scene where a truck, trailer and Toyota landed in a plot next to the Khutsong Road. Photo: Cerise du Plooy

Rescue workers from the Carletonville Fire Department had to use force to open the door of the truck to free the driver who was trapped inside.

Merafong City Local Municipality Invites:

All athletics clubs and individual ATHLETES to participate in Merafong City Marathon that will be held as follows: Venue:

Carletonville Sports Complex 18 August 2013 07h30

Date: Starting time: Registration deadline: 18 August 2013 Registration fee: 21KM (R50), 10KM (R40), 5KM (R20) All the interested individuals and teams to collect registration forms at the following venues:

• Khutsong Sports Local Municipality’s Hub Department of Sport, Arts, • Sports Complex Culture and Recreation • Merafong Youth • Libraries Centres • Civic Centres For more information, please contact Steve on 082 942 2686 or Tebogo on 078 764 9955 or Bheki on 073 308 5657. •

Paramedics and emergency rescue workers from the Carletonville Fire Department stabalise the truck driver to prepare him for the helicopter that had been dispatched. Photo: Cerise du Plooy


6

Carletonville Herald

Vroue se rol belangrik Vrydag word Nasionale Vrouedag gevier om te onthou hoe ‘n groep van sowat 20 000 vroue op dieselfde dag in 1956 na die Uniegebou opgemars het om oor pasboeke te kla. Hoewel vroue uit ons gemeenskap nie meer nodig het om sulke drastiese stappe te doen nie, is daar steeds baie dinge waaroor hulle ongelukkig kan wees. Volgens polisiestatistieke is daar tydens die vorige jaar in Carletonville, Fochville en Khutsong onderskeidelik 84, 38 en 107 seksuele misdade aangemeld. Hoewel dié soort misdaad baie dikwels vroue as slagoffers het, skep dit steeds nie die volledige prent van die misdade waaronder vroue ly nie. Huishoudelike geweld, wat gewoonlik ook juis vroue aan die korter ent laat trek, word nie deur die polisie as 'n afsonderlike misdaad gelys nie. Intussen is dit bekend dat baie seksuele en huishoudelike misdade nie eens aangemeld word nie. Ondanks dié probleme is vroue dikwels die steunpilare van ons samelewing. In sommige gevalle saal vroue hul selfs met probleme op waarvoor hul nie werklik verantwoordelik is nie. Só spring baie bejaarde vroue, wat eintlik veronderstel is om al te rus en deur jonger lede van die gemeenskap na gekyk te word, dikwels in om na kinders van familede te kyk na dié as gevolg van vigs of ander probleme gesterf het. Mag ons hele gemeenskap die komende Vrouedag weer besef watter belangrike rol vroue in ons gemeenskap speel. Mag die werk van vroue van vandag om ons gemeenskap te verander, net soos dié van die vroue van 1956, nog vir lank waardeer en onthou word.

9 Augustus 2013

21 jaar se gratis haarsnye vir ‘die seuns’ Cerise du Plooy

Vir 21 jaar lank, is hy al ‘n vader-figuur in die lewens van hierdie spesiale “seuns.” Mnr. Lionel Gorman, die eienaar van ‘dié Barbershop’ en ook die enigste barbier op die dorp, sny al 40 jaar lank hare, het al 22 jaar sy besigheid in Carletonville en sny al 21 jaar die hare van “seuns” tussen die ouderdom van 18 en 56 van Rotalia se hare gratis. Almal ken Gorman se winkel, met die wit en rooi-strepies paal al te goed, maar nie een so goed soos sy “seuns” nie. “Ek het vir baie van die seuns ‘n pa-figuur, vir party die enigste pa-figuur, geword,” vertel Gorman van die mans wat die verstandelike vermoë van ses- en sewe-jariges het. “Hy vertel met hartseer in sy stem

dat baie van hierdie seuns familie op die dorp het wat hulle so lank as tien jaar gelede laas besoek of gekontak het. “Ek het 21 jaar terug die Rotaliasentrum genader en gevra of hulle ‘n behoefte het,” vertel Gorman. “Toe hulle sê dat hulle nie geld het nie, het ek dit duidelik gemaak dat ek gevra het, nie vir geld nie, maar of daar ‘n behoefte was.” Die enigste voorwaarde aan die reëling verbonde, was dat Rotalia net die seuns elke maand na Gorman se winkel moet neem om hul hare te laat sny. Vir 21 jaar lank kom Rotalia hulle deel na, en neem hul elke maand die seuns na Gorman toe vir hul manshaarsnye. Verlede week het Gorman besluit om die 21ste jaar van sy verhouding met die “seuns” te vier, en

Mnr. Lionel en mev. Gail Gorman en die “seuns” van die Rotalia Sentrum in Carletonville. Mnr. Gorman sny al 21 jaar hierdie 'seuns' se hare.

is daar vir hulle ‘n klein funksie gereël. “Hulle was so opgewonde,” lag Gorman. “Hulle kon nie wag om by my uit te kom nie, want as daar enige soetigheid of lekkers is, raak hulle baie opgewonde.” Gorman het nog baie verhale om te vertel oor die “seuns” maar vir nou, sê hy net dat dit genade van Bo en ‘n eer is om so lank al met hierdie seuns geassosieer te wees.

SPCA day for the love animals

Vermy negatiewe praatjies Ds André Kok, leraar van die NG Kerk Lees Efesiërs 4:29 en 5:4 ‘n Christen behoort noukeurig te let op sy woorde, sodat hy altyd dinge sal sê wat die moeite werd is om te sê en vir ander mense iets kan beteken. Wanneer Paulus ons vermaan om nie vuil taal te gebruik nie, gebruik hy ‘n woord wat as “skadelik” vertaal kan word. Hy bedoel daarmee dat ons woorde sleg kan wees vir ons medemens. Ons moet waak daarteen dat ons woorde sleg, afbrekend of waardeloos is en van swak smaak getuig. Slegte gesprekke het ‘n verderflike uitwerking op mense se sedes (1 Kor 15:33). Daarom moet ons nie deelneem aan nega-

tiewe, nuttelose en vuil gesprekke nie. Omdat die opbou van die medemens vir gelowiges na aan die hart lê, moet hulle altyd dié soort gesprekke voer wat vir ander mense seën inhou. Jou medemens kan in een of ander noodsituasie verkeer en daarom moet jou gesprekke daartoe bydra dat sy nood opgehef of verlig kan word. God sal jou woorde gebruik om hulpbehoewende mense te help om sy genade te ontvang. Dit pas nie by ‘n Christen om lelik te praat, vuil stories en skurwe of dubbelsinnige grappe te vertel nie. In plaas daarvan om jou besig te hou met negatiewe en verkeerde woorde of praatjies, moet jy liewer die Here dank. Danksegging en lofprysing vir

Wat van bietjie omgee?

Wysneus hoor gereeld hoe mense oor die diens van die munisipaliteit kla. Inteendeel maak hy self ook gereeld sy mond oor al die probleme oop. Dit lyk egter vir Wysneus of al meer ander mense net nie omgee oor hoe hulle ons omgewing laat lyk nie. Wysneus sien byvoorbeeld dat die groot hoop bourommel in Stasiestraat in Carletonville, kort na mens die dorp van Welverdiend se kant af binnery, steeds op dieselfde plek as ‘n jaar gelede lê. Die rommel lê al so lank op dié plek dat dit al met bossies en gras oortrek is. Wysneus kan onthou hou ‘n lid van die publiek verlede jaar per SMS gekla het dat Wysneus onregverdig was om te noem dat die hoop sleg lyk omdat daar blykbaar een of ander wonderlike ontwikkeling op dié terrein sou plaasvind. Wel, dit is nou meer as ‘n jaar later en al wat op die perseel te sien is, is steeds net die aaklige hoop gemors. Intussen sien Wysneus daar is ook ‘n aaklige

die wonderlike genade van ons hemelse Vader is woorde wat by gelowiges pas. Die Boodskap sê ons moet so praat dat dit vir God aangenaam sal wees om dit te hoor (Ef 5:4). Die gebruik van vuil taal is een van die sondes waarmee ons die Heilige Gees bedroef (Ef 4:30) en dit kanselleer ons getuienis dat ons Christus leer ken het en met die ou lewe gebreek het (Ef 4:2022). Eers wanneer ons gees en gedagtes nuut gemaak is deur die Woord en Gees, sal ons nie bandeloos, ligsinnige woorde besig nie, maar ons sal elke geleentheid benut om vir die Here te getuig (Ef 4:21-23, 2 Tim 4:2)). Jou woorde moet bevestig dat jy vanweë ‘n diep innerlike vernuwing ‘n totaal nuwe lewenswandel najaag.

hoop blikke en bottels wat aan die kant van ‘n gebou op die hoek van Eggo Jan- en Van Zyl Smitstraat in Oberholzer lê. Dit lyk of die gemors al vir ‘n ruk daar lê en van dit al op ‘n slag aan die brand gesteek was. Die gemors lê nie net die hele sypaadjie vol nie, maar het al tot in die pad begin rol. Wel, wie ookal daarvoor verantwoordelik is, kan gerus ‘n plan maak om die area beter te laat lyk. Sulke gemors gee beslis nie ‘n goeie indruk van ons Die aaklige hoop blikke en dorp nie. Iemand wat ook bottels wat aan die kant van maar bietjie wakker 'n gebou op die hoek van Egmoet word, is wie ook- go Jan- en Van Zyl Smital vir die aaklige plant- straat. bak naby die hoek van Dolomite- en Onyx-rylaan verantwoordelik is. Wel,

Gebed: Help my, o Here, dat my woorde altyd vriendelik sal wees en van goeie smaak getuig.

The Fochville Ghostriders and Carletonville Pick ‘n Pay centre will be hosting a charity drive to assist the SPCA this Friday on August 9. The event will start at 09:00 and is organised to raise funds to help the SPCA. Everyone is called out to help with donations for food, blankets, toys, upgrading of shelters and much more. For any further info contact Lana Gouws at 083 231 7797.

Wysneus weet dat dit nou winter is en nie regtig die tyd is om allerhande blommetjies te plant nie. Hoekom is dit egter nodig om alles só te laat agteruitgaan dat die bossies in die bak amper kniehoogte staan? Die besigheid agter die bak kan hoe netjies wees, indien die bak steeds so sleg lyk, sál dit die hele area slordig laat vertoon. Intussen lyk dit vir Wysneus of al minder inwoners omgee hoe die sypaadjies voor hul huise lyk. Ja, vroeër jare het die munisipaliteit dit altyd netjies gehou. Wat is egter nou so moeilik, om indien dit vir ‘n ruk nie in stand gehou is nie, net self jou grassnyer te neem en die paar ekstra meter se gras ook te sny? Wie moet op die ou end elke dag in die slordige sypaadjie vaskyk, jy of die man van die munisipaliteit? Wie se bloeddruk word opgejaag elke keer wanneer hy die slordige sypaadjie sien? Beslis nie die man van die munisipaliteit nie...


9 Augustus 2013

Carletonville Herald

7

Understanding for rescue work encouraged

Cerise du Plooy After various complaints about paramedics driving recklessly, the staff of ER 24 used the opportunity to try and explain procedures to the public. Insight was given with regards to the driving and methods of both private and state-employed paramedics and their response time when attending to accident scenes. Several road-users have complained about ambulances and response vehicles having sirens on only when they want to cross a traffic light or sometimes using lights and sirens when it seemed unnecessary. “The bad reputation of paramedics abusing lights and sirens to get through traffic when they aren’t responding to the scene of an emergency must have come from somewhere, but rest assured, ER24 policies are strongly against this type of behaviour and those found guilty of this are subject to appropriate disciplinary action,” said Ms Vanessa Jackson, Spokesperson for ER24. “We often receive complaints from the public that they have seen our vehicles driving through traffic with lights and sirens on and then suddenly turn them off a short distance down the road,” she explains. “There are, however, quite a number of scenarios in which this would happen, and it really is not abuse on the part of the responding crew.” Jackson says that, on many occasions, they would have a Rapid Response Vehicle (RRV) dispatched along with an ambulance to the scene of an emergency. Should the crew of another ambulance however arrive on scene first and determine that advanced care of patients is not needed, the RRV would be

ordered to “stand down.” They will then turn their lights and sirens off and continue driving normally. “Ambulances will also stand down, should someone phone and state that there are either no injuries on the scene or that the patient has decided to leave the scene using private transport. An ambulance will also turn of its lights and sirens if the location of the accident cannot be found,” she explains. “This happens when a caller provides the incorrect address, or if the vehicles have been towed away quickly after an accident has happened. We even sometimes receive prank calls.” Jackson says that, although this may seem like abuse to the public because it may be witnessed often, it is in reality not. “ER24 dispatches over 4000 emergency calls a day. One or two incidents of ‘standing down’ in a day is a significantly small number.” She responds to complaints that have been lodged by a civilian with regards to paramedics driving into a petrol station with their lights and sirens on. “This also takes place on occasion,” she explains. “Should paramedics be extremely busy going from call to call, their fuel supplies are usually quickly exhausted. Sometimes they have to stop at a petrol station on their way to a call to refuel their vehicles and “refuel” their bodies so that they can actually make it to the next call,” she says seriously.

Mr. Leander Venter, a paramedic for ER24 and Ms Melanie Kleynhans who works for the Gauteng EMS in Carletonville, stand at their response vehicles. State-employed paramedics operate in the same manner ER24 paramedics do, and are often also criticised for their use of sirens and "reckless driving." Photo: Cerise du Plooy


8

Carletonville Herald

9 Augustus 2013

KOOP MET VERTROUE Corner of Nelson Mandela & OR Tambo Avenue, Potchefstroom. Tel: (018) 294-6169 Fax: (018) 297-0673 finance@nbcarsales.co.za

DEALER OF THE YEAR 2012

First installment after 60 days

POTCHEFSTROOM

Please visit our other showroom c/o Peter Mokaba + Nelson Mandela Drive Potch. (018) 293 2220/1 Shan 071 423 3750 • Noshi: 082 558 4000 • Faeez 079 111 5977 • Jimber: 071 265 0808 • Rehan 082 457 2001 • Sandile 083 507 6756 • Leon: 074 173 5638 • Jacques 076 636 1281

MERCEDES-BENZ 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2004 2002 2001 2001

MERCEDES-BENZ, E250 CoNv., aMg, M/plaN .............R649 990 MERCEDES-BENZ, C180, BE, ClaSSIC, a/T ..................R369 990 MERCEDES-BENZ, C180, BE, ClaSSIC, a/T ..................R369 990 MERCEDES-BENZ ClC 200, a/T.......................................R339 990 MERCEDES-BENZ,C250 CDI CoUpE a/T, aMg...............R449 990 MERCEDES-BENZ, C200, CDI, aMg, a/T ........................R349 990 MERCEDES-BENZ C320CDI a/T, S/Roof........................R299 990 MERCEDES-BENZ SlK 200, a/T, CoNvERTIBlE ............R399 990 MERCEDES-BENZ C200 K aT ………………………………R249 990 MERCEDES-BENZ, R500, a/T ...........................................R429 990 MERCEDES-BENZ a170 avaNTgaRDE, M/T..................R174 990 MERCEDES-BENZ ClC 200K,a/T .....................................R239 990 MERCEDES-BENZ C230 KoMpRESSoR CoUp, a/T.......R179 990 MERCEDES-BENZ E200 a/T MagS..................................R229 990 MERCEDES-BENZ, E200K a/T, WHITE.............................R169 990 MERCEDES-BENZ ClK 500 a/T f/l, SIlvER ...................R249 990 MERCEDES-BENZ, SlK, 55 aMg ....................................R369 990 MERCEDES-BENZ ClS 350 a/T, WHITE...........................R259 990 MERCEDES-BENZ a170 ClaSSIC,M/T ...........................R115 590 MERCEDES-BENZ C55 aMg a/T, BlaCK.........................R279 990 MERCEDES-BENZ C200K a/T, S/paCK, S/Roof ............R129 990 MERCEDES-BENZ S500, 7 SpEED, 58000KM, l/NEW....R399 990 MERCEDES-BENZ ClK55, aMg, 158000KM ...................R299 990 MERCEDES-BENZ C200K SIlvER....................................R119 990 MERCEDES-BENZ ClK 320, vERy loW KM, fSH..........R209 990 MERCEDES-BENZ ClK 430 CoUpE................................R169 990

BMW 2012 BMW 320D, a/T (f30), lIKE NEW, 800KM....................... R419 990 2011 BMW x1, 2l(D), a/T, SpoRTSpaCK, M/plaN................. R369 990 2010 BMW 116 loW KM, M/plaN, 30 000KM ......................... R219 990 2010 BMW 120I CovERTIBlE a/T STEpTRoNIC, WHITE...... R329 990 2010 BMW x1, 2.3D, a/T, SUNRoof, M/plaN, Nav ............... R399 990 2010 BMW 530(D), a/T (f10) Nav, S/Roof, xENoN, pDC, .... R539 990 2009 BMW 135I a/T, CoNvERTIBlE, gREy, M/SpoRT .......... R349 990 2010 BMW 325 a/T, SIlvER, ExClUSIvE, xENoN, pDC ....... R279 990

2008 aUDI, S3, loTS of ExTRaS...........................................R219 990 2006 aUDI a4 2.0T fSI...............................................................R139 990

2003 aUDI a4 1.8T avaNTE, MUlTITRoNIC ...........................R119 990

COMMERCIAL (SUV, D/CAB) 2013 RaNgE RovER EvoQUE SD4 DyNaMIC ..........................p.o.a 2012 CHEvRolET CoRSa 1.8 SpoRT, MagS, lDv............ R169 990

TOYOTA 2012 laND RovER EvoQUE 2.2 DyNaMIC a/T,WHITE...... R589 990 2011 ToyoTa CoRolla 1.3 pRoffESIoNal x2 .................. R179 990 2011 ToyoTa foRTUNER 3.0 D4D a/T, WHITE, T/BaR ...... R369 990 2011 ToyoTa vERSo 1.6 Sx M/T, gREy................................ R229 990 2011 CHEvRolET CapTIva 3.0 lTZ 4x4 a/T NEW SHapE R379 990 2011 ToyoTa yaRIS, ZEN3, 5DR ........................................... R134 990 2011 DaIHaTSU TERIoS 4 x 4, gREy, 39000KM................. R199 990 2010 ToyoTa CoRolla 1.3 aDvaNCED................................ R179 990 2011 ToyoTa HIlUx 3.0 D4D, D/C ....................................... R279 990 2005 ToyoTa vERSo 1.8 Tx a/T, WHITE ............................... R124 990 2011 CHEvRolET CoRSa 1.7 DTI oNly 7000 KM ............. R169 990

OPEL 2011 opEl aSTRa 1.6 ESSENTIa, 30 000KM .......................R219 990

2011 MaZDa, BT50, 2.5, Slx, SUpER CaB ......................... R209 990 2010 ISUZU KB 250 D-TEC D/C, CaNopy............................ R239 990 2010 ToyoTa Rav 4 2.0 vx aWD, SIlvER, 46000KM ........ R299 990

2009 opEl CoRSa 1.4 ESSENTIa ........................................R109 990

2010 BMW x5 3.0D xDRIvE a/T, BlaCK............................... R549 990

2008 opEl aSTRa 1.6 ESSENTIa..........................................R109 990

2010 MERCEDES-BENZ, Ml63, aMg .........................................p.o.a

2008 opEl aSTRa 1.9 CDTI 76 000KM, BlaCK gTC ..........R189 990

VOLKSWAGEN 2011 vW polo 1.4, TRENDlINE ........................................... R149 990 2010 vW polo vIvo 1.6 ........................................................ R149 990 2010 vW polo vIvo .............................................................. R129 990 2010 vW polo CoMfoRTlINE 1.4, NEW SHapE............... R149 990 2010 vW polo vIvo 1.6I TRENDlINE.................................. R139 990 2010 vW polo vIvo, 1.4, TRENDlINE, 63KM ..................... R129 990 2010 vW polo, 1.6 TRENDlINE ......................................... .R145 990

2010 ToyoTa HIlUx, 3.0, D4D, D/C .................................... R299 990 2010 ISUZU KB 3l D-TEC, D/CaB, a/T.................................. R255 990 2010 NISSaN NavaRa 2.5TDI E-CaB, WHITE...................... R239 990 2010 NISSaN Np 200 1.5 DCI SE p/U ................................... R149 990 2010 BMW x6 3.5D xDRIvE, xENoN, M/SpoRT, R/glaSS R649 990 2010 SUZUKI 2.0 Sx4 CvTI, a/T, loW KM............................ R199 990 2010 HoNDa CRv 2.4I v-TEC ElEgaNCE a/T, SIlvER........R299 990 2010 gWM STEED 2.8 D/C CaNopy ................................... R179 990 2010 HyUNDaI TUCSoN 2.0glS, SIlvER.............................R199 990 2010 ToyoTa foRTUNER 3.0, D4D, M/T, S/plaN............... R329 990 2010 ToyoTa HIlUx 2.5 S/CaB, a/C, MagS, T/BaR ...........R169 990

2008 vW polo 1.4, a/C, p/S, C/D, MagS ............................. R107 000

2009 volvo, xC60, ................................................................R299 990

2008 vW golf v gTI M/T, BlaCK, S/Roof, 18” MagS....... R199 990

2009 MITSUBISHI oUTlaNDER 2.4 glS a/T, NEW SHapE R279 990

2006 vW jETTa 2.0 CoMfoRTlINE .................................... .R109 990

2008 CHEv CapTIva DIESEl 65000KM, BlaCK ................. R239 990

2006 vW polo, 2.0, HIgHlINE............................................... R 99 990

2008 MITSUBISHI TRIToN 2.4, D/CaB, MagS ..................... R229 990

OTHER

2008 CHEvRolET CapTIva SUv 3.2l v6 77 000KM........... R229 990

2008 KIa SoRENTo 2.5CRDI Ex M/T, SIlvER ..................... R179 990 2013 pEUgEoT, 207 ..............................................................R149 990 2008 foRD f250 S/C,WHITE..................................................R239 990

2010 BMW 320I M/T, golD, ExClUSIvE paCK...................... R239 990

2012 KIa opTIMa, 2.4I ...........................................................R299 990 2007 CHRySlER gRaND voyagER 3.3 lx a/T.................. R199 990

2009 BMW 325 CoUpE a/T(E92) SIlvER, M/SpoRT.............. R349 990

2011 MINI CoopER S, RED, CHIllI paCK, pEppER paCK R259 990 2007 2007 2011 MaZDa 5 2.0 INDIvIDUal 6SpD NEW SHapE, ...........R249 990 2007 2010 HyUNDaI I20, 1.4, MagS...............................................R139 990 2007

SaNyoNg MUSSo 290 S SpoRT a/T, D/CaB............. R129 990

2010 foRD foCUS 2.0 ST, 29 000 KM ..................................R289 990 2007 2006 2010 alfa RoMEo MITo 1.4I.................................................R199 990 2006 2010 KIa SoUl 1.6 H/S M/plaN ............................................R194 990 2006 2010 HyUNDaI I20 1.6 glS, WHITE, MagS .........................R139 990 2006

NISSaN paTHfINDER 4.0I a/T, WHITE ........................ R239 990

2009 BMW 325I a/T, M/SpoRT, S/Roof, M/plaN................... R259 990 2009 BMW 320I M/T, BlUE ....................................................... R219 990 2009 BMW 320I M/T,SIlvER ..................................................... R259 990 2009 BMW 320I M/plaN ........................................................... R229 990 2008 BMW 320D M/T f/l,BlaCK, S/Roof, pDC, xENoN ...... R229 990 2008 BMW 650I.......................................................................... R449 990 2008 BMW 320D STaRT, a/T..................................................... R189 990 2008 BMW 330I, CoNvERTIBlE, a/T, loW KM, M/S/paCK.... R359 990 2007 BMW 323I a/T, gREy, M/SpoRT...................................... R169 990 2007 BMW 525I a/T f/l, SIlvER, 80 000KM ............................ R249 990 2007 BMW M6 CoNvERTIBlE 57000KM M/plaN ................ R599 990 2007 BMW 550I a/T, BlaCK...................................................... R379 990 2007 BMW 130I, SpoRTpaCK, S/Roof, lEaTHER ................ R184 990 2007 BMW 335 CoNv, SIlvER, M/plaN, a/T (50 000KM) ...... R409 990 2007 BMW 320I (E90) ExClUSIvE, S/Roof........................... R164 990 2007 BMW 325I a/T, SUNRoof................................................ R199 990 2006 BMW 525 a/T, SIlvER, M/SpoRT, S/Roof .................... R189 990 2006 BMW 320I E90 .................................................................. R149 990 2006 BMW 330CI CoNvERTIBlE a/T, BlaCK, 59000KM ....... R249 990

2010 DoDgE CalIBRE 2.0,SxT 36000KM.............................R199 990 2006 2006 2009 lExUS IS 250 a/T, 50 000KM .........................................R339 990 2006 2009 KIa RIo 1.6 HS, WHITE, 73000KM.................................R149 990 2005 2009 lExUS IS 250 SE SpoRT a/T .......................................R384 990 2005 2005 2009 HyUNDaI TIBURoN 2.0 glS, BlaCK, 77000KM..........R164 990 2005 2009 HoNDa aCCoRD 2.4 ExEC (loW KM), lIKE NEW .....R219 990 2004

2005 BMW M5, SMg ................................................................. R369 990

2008 KIa RIo 1.4I ....................................................................R109 990

2004 BMW, 320I, SpoRTSpaCK, M/T, f/l, 6 SpEED ............. R134 990

AUDI 2011 aUDI a5 3.0TDI SpoRTpaCK, QUoTRoNIC,SIlvER ....R389 990 2010 aUDI, a4, 1.8 TURBo, M/plaN .......................................R239 990 2010 aUDI a4 2.0T MUlTITRoNIC, SIlvER, Bal. M/plaN ....R299 990 2010 aUDI, a4, 1.8T, MUlTITRoNIC .......................................R249 990

laND RovER RaNgE RovER, SIlvER, 99000KM..... R399 990 NISSaN MURaNo 3.5 v6 a/T, SIlvER ......................... R164 990 MERCEDES-BENZ, Ml500 .......................................... R299 990 NISSaN 3.0 TDI KINg CaB.................................. ........ ..R 99 990 BMW 3.0D x5,a/T, golD .............................................. R279 990 foRD f250 S/C, gREy ................................................. R219 990 BMW x5 4.8IS a/T, gREy, fUll HoUSE...................... R349 990 NISSaN HaRDBoDy 2.7 D/CaB................................... R 89 990 MITSUBISHI oUTlaNDER 2.2l, S/R, lEaTHER.......... R134 990 MITSUBISHI pajERo 3.2 DID glS, S/W fSU.............. R165 990 foRD TERRoToRy 4.0 gHIa a/T, SIlvER .................. R155 990 BMW x5 4.4l, S/paCK, S/Roof.................................. R249 990

2009 volvo S40 T5 ...............................................................R199 990 2004 BMW x5 3l I loW KM NavIgaTIoN loTS of Ex ...... R229 990 2009 KIa SoUl 1.6 H/S ..........................................................R179 990

2005 BMW 320D a/T STEpTRoNIC, gREy, ExCl/ paCK ...... R144 990

jEEp CHERoKEE 3.7 lTD, a/T..................................... R169 990 MERCEDES Ml 500 fUll HoUSE, MagS .................. R419 990

2009 lExUS IS250 M/T, MaRooN .........................................R239 990 2005 MaHINDRa BolERo, D/C, 4x4 ................................... R 89 990

2006 BMW 330I a/T, INDIvIDUal ............................................. R179 990 2005 BMW 318I, INDIvIDUal.................................................... R119 990

MERCEDES-BENZ gl500 REaR DvD playERS....... R449 990

2008 poRSCHE CayMaN, S, a/T ..........................................R549 990

2003 jEEp CHERoKEE 2.4 SpoRT 4 x 4, SIlvER .............. R 99 990 2001 MERCEDES-BENZ Ml270 CDI a/T, WHITE...................R119 990

CARS UNDER R100 000 2009 vW CITI Rox 1.4I, MagS............................................... R 99 990

2006 HoNDa CIvIC 1.8 v-TEC ExI H/B, RED ........................R109 990 2009 vW CITy Rox 1.6 NEW SHapE ................................... R 99 990 2005 RENaUlT MEgaNE 2.0 T, SpoRT, 3 DR ......................R129 990 2007 2007 2009 MaZDa 5 1.6I, 7 SEaTER, SIlvER, 59000KM ...............R179 990 2007 2005 MaZDa 6 2.5 SpoRT lUx ..............................................R109 990 2006 2009 pEUgEoT 207 3DR, BlaCK..........................................R109 990 2006

pRoToN Savvy, loW KM`S......................................... R 59 990 foRD foCUS 1.6 TRENDlINE ..................................... R 99 990 RENaUlT SCENIC 1.6 Exp ........................................... R 99 990 RENaUlT MEgaNE 2.0 DyNaMIC, R/CD, a/C, p/S...... R 99 990 CRySlER pT CRUIZER .................................................R 94 990

2010 aUDI a3 1.8T, 3 DooR, S/Roof, MagS .........................R249 990

2006 pEUgEoT 407 3.0 v6 S/R, R/CD, lEaTHER, E/SEaTSR139 990 2005 HoNDa CIvIC 150 I, golD, a/C, p/S, C/l, R/CD .......... R 99 990

2009 aUDI a4 2.0TfSI aMBITIoN MUlTI (155KW), gREy......R299 990

2008 aUDI a4 1.8T M/T (B8) aTTRaCTIoN, BlaCK ................R224 990

2007 RENaUlT MEgaNE 1.6 golD SEDaN, a/C, p/S, C/l...R 99 990 2004 2005 2007 NISSaN TiiDa, 1.6, vISTa + (H31)...................................R 79 990 2000 2007 RENaUlT ClIo III 1.6 DyNaMIC...................................R107 990 2001

2006 aUDI a4 1.8T MUlTITRoNIC, gREy ...............................R139 990

2005 RENaUlT gRaND SCENIC 2.0 7 SEaTER a/C, MagS R104 990 2000 BMW 330I E46, gREy, a/C, R/CD, a/T, E/W .................. R 99 990

2009 aUDI a3 2.0TfSI S-TRoNIC, BlaCK...............................R274 990 2008 aUDI TT 2.0fSI TT RoaDSTER CoNvERTIBlE ............R289 990

vW polo 1.9 TDI, WHITE HIgHlINE, MagS............... R 89 990 MINI CoopER 1.6 golD BlaCK, a/C, E/W.................. R 99 990 BMW 320D, RED............................................................. R 79 990 MERCEDES-BENZ C320I a/T,WHITE.............................R 99 990


9 Augustus 2013

Who you gonna call? The Call Center! Adele Louw

A Merafong councillor, Mr Malixole Kawe, and the Executive Mayor, Ms Maphefo Mogale Letsie, unveiling the plaque at the new call centre.

9

Carletonville Herald

The Acting Municipal Manager, Mr George Seitisho, and the Executive Mayor, Ms Maphefo Mogale Letsie, during the cutting of the ribbon to open the new call centre.

Residents with complaints about municipal service delivery now have a special contact centre to which they can report issues. The Executive Mayor, Ms Maphefo Mogale-Letsie officially opened the Merafong City Contact Centre on Thursday, August 1. The launch was attended by representatives of businessess, NGO’s, youth and church forums as well as ward committee members and community members. The new contact centre is the first of its kind in Merafong and will, according to the municipality, be expanded to provide contact centres at all pay points in the foreseeable future. The aims of the contact centres include to facilitate faster responses to service delivery complaints, enable feedback from municipal departments to the community, to provide information on municipal services, and to ensure feedback on services complaints received from members of the public. According to a spokesman for the municipality, the need for a contact centre was identified during community consultation actions of the Executive Mayor, where members of the community indicated that they do not want to

discuss their problems with a faceless person at a call centre, but that they want to meet the officials to help them deal with their problems on a more personal level. “The Contact Centre will provide constant feedback to the community and a one stop municipal service centre,” the spokesman says. The Acting Municipal Manager, Mr George Seitisho said he was delighted to see the completion of this project as promised by the Executive Mayor to the people of Merafong City. “The community of Merafong City can raise their service delivery related issues to the Call and Contact Centre. The Call and Contact Centre agents will ensure that they escalate complaints to all relevant departments,” Seitisho indicated. “The official opening of the Call and Contact Centre is indeed an event that we have all been waiting for and it is now up to the administration to ensure that the centre functions properly and serves the community,” the Executive Mayor said. The contact centre can be contacted on the following numbers: 018 788 9032, 018 788 9036, 018 788 9013, 018 788 9601, 018 788 9677 and 018 788 9684.

Grandmother of twelve still energetic Cerise du Plooy Six busy little ones run around, while an older girl sits in the primitive lounge with her grandmother. “I can still run,” the energetic 75 year-old grandmother, Ms Ncamile Jeannett Mbabela tells with kind eyes and a big smile. “I am just known as Jeanett,” she says humbly. “Have a seat,” she invites the Herald’s journalist into her lounge. Jeanett’s home was part of AngloGold Ashanti’s Nelson Mandela Day projects last year. “We identified the house and did some renovations,” Mr Owen Mahlangu, a Community Intern at AngloGold’s Sustainable Development Department tells. “We went in, fixed ceilings, painted walls and lay cement on the floors,” he explains. He tells that when they first visited Jeanett’s home, there were no floors. The lounge suite, beds and other bits of furniture were standing on dirt. The renovations helped Jeanett a great deal, as she looks after 12 grandchildren on her own. These grandchildren are from four generations, but none have parents. “Their parents all passed away,” she tells sadly, “and I can do nothing but look after my grandchildren.” Before the sun rises in Kayalethu, just next to Tswana Section in Khutsong each morning, Jeanett gets up at around 02:00 or 03:00. “I then put water on the stove, so that they can all eat and wash before going to school,” she says. On that specific day, Jeanett was somewhat discouraged, due to the fact that their section had been without water for two days. “This kind of thing makes it exceptionally difficult for me with all my little ones.” Jeanett then checks that each of her grandchildren who goes to school, has the right books packed in their suitcases according to their timetables for the day. “Luckily they can walk to their schools as they are close by,” she explains. During the day, Jeanett looks after the little ones who are between two and six years of age. “When the others get back from school, a wonderful lady at the Home Based Care helps them with their homework,” Jeanett

Mahlangu, Community Intern at AngloGold Ashanti, with Ms Jeanett Mbabela(back left), her grandchildren and two caregivers who help her out from time to time. Photo: Cerise du Plooy

says. It is evident that she regards education as immensely important. AngloGold donated another three blankets to Jeanett and her grandchildren on Thursday,1 August. When Mr Mahlangu handed the blankets to the little ones, they were extremely excited. One little boy took his blanket to a room, and put it away in a safe place whereafter he fetched it again and carried it around. He repeated this about 3 times, in an act of disbelief of the gift he had just received. Although Anglo donated a TV, fridge and other small things to Jeanett last year and supplied her with some groceries, living is still tough. “I only receive a grant of nothing more than R 200 per child from SASSA each month,” she says. When asked what they eat every day, Jeanett just shrugs and says, “Pap, or whatever food there is.” Jeanett expressed her gratitude toward AngloGold for helping her out the way it does. “Thank you, thank you, thank you,” she said.

The three youngest grandchildren were very happy about their blankets. Photo: Cerise du Plooy


Herald Heilige Akker

R 2 350 000

Low maintenance

Oewersig

EiendomsGIDS Property GUIDE

R 1 500 000

R 820 000

Near campus

Die Regte Adres WEB REF 299463

Bedrooms 5 Bathrooms 3 Garage 3+2

Kannonierspark

WEB REF 291928

Bedrooms 3 Bathrooms 2 Garage 1

WEB REF 300481

Bedrooms 2 Bathrooms 1 Carport 1

Family home with a lovely flat earning a steady income.

Omskep hierdie huis in jou eie tuiste naby die rivier, sportgronde, skole en NWU.

Outstanding quality - perfect upmarket student flat

018 297 5126 Jeanne Adriaanse 083 236 8563

018 2975126 Marietjie Strauss 082 503 5214

018 297 5126 Hennie Boy 074 931 2069

SKOU WOENSDAG 15:00 TOT 17:00 VRY 15:00 TOT 17:00 SON 15:00 TOT 17:00

SKOU MAANDAG TOT DONDERDAG 15:00 TOT 17:00

SKOU VRYDAG 13:00 TOT 15:00

Carletonville

R 700 000

Good buy for your family

WEB REF: 297608

Bedrooms 3 bathrooms 2 garage 1

Bult Wes

R 630 000

Beautiful loft 1.2 km from NWU

Bedrooms 1 Bathrooms 1 Carport 1

WEB REF 300606

Welverdiend

Family Home

Res 4 property situated very prime area.

Perfect for the first time buyer. A must see.

018 788 2424 Nita Kelly 084 581 6778

018 297 5126 Hennie Boy 074 931 2069

018 788 2424 Ronel Mcmullin 082 486 9030

R 550 000

Sentraal

Studente Woonstelle

Flat for the working class

Bedrooms 1 Bathrooms 1 Carports 1

Bedrooms 3 Bathrooms 1.5 Carport 2

Netjiese woonstelle beskikbaar naby die Noord Wes Universiteit en Potchefstroom sentraal.

Close to amenities perfect for the working class.

018 297 5126 Jeannine Mayburgh 078 3357817

018 297 5126 Hennie Boy 074 931 2069

Te Huur

R 6000.00 pm

Te Huur

R 540 000

R 550 000

WEB REF: 299311

Bedrooms 3 Bathrooms 2 Garage 2

Neat family home set on huge stand. Lovely kitchen.

Sentraal

SONDAG 14:00 TOT 16:00

New Development

R 945 000

Phone us on 018 297 5126 New student flats close to NWU available from 2015

R 4400.00 pm

Te Huur

R 2500.00 pm

Perfect student flat

Located perfectly

Bachelor flat

Bedrooms 2 Bathrooms 2 Carport 1

Bedrooms 2 Bathrooms 1 Carports 1

Beds 1 Bathrooms 1 Carport 1

600m from university gate - fully furnished.

This student flat is close to the NWU and to all the shops and fast food places you will need.

This bachelors flat is perfectly priced and situated.

018 297 5126 Ilze Visagie 076 113 8158

018 297 5126 Ilze Visagie 076 113 8158

018 297 5126 Ilze Visagie 076 113 8158


9 Augustus 2013

11

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

SKAKEL GERT VAN ASWEGEN 082 377 1313 OF ANELL STEYN 079 565 4888

VIR MEER INLIGTING BESOEK ONS WEB NL: www.landlink.co.za TE HUUR

TE KOOP

STUDENTEWOONSTEL IN STUDENTEBEHUISING 2014. GEWILDE KOMPLEKS. Kamers (Seuns) R 1 650 Kamers (Meisies) R 1 800 Caruso (1 Slpk.) R 3 080 STUDENTEBEHUISING ONM. Kamers (Seuns) R 1 350 Kamers (Meisies) R 1 500 Plot Vyfhoek (Bachelor) R 1 800 Campus @ Home (1 Slpk.) R 3 025 Campus @ Home (2 Slpk.) R 3 850 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE ONMIDDELLIK. Bailliepark (onmiddellik) R 3 850 1 slpk. met ingeboude kaste. Kombuis netjiese ingeboude kaste en plek vir wasVilla se Ville (V.hoffpark) R 5 225 3 SLAAPKAMER HUISE (DUBBEL masjien. Sitk, badkamer (stort, toilet, wasbak) afdak, braaiarea. Afstandbeheerde hekke GERIEWE). Malvastr (1 Sept) R 7 700 voor kompleks. KYK NA DIE PRYS EN BESLUIT GOU !!! R 400 000 Bailliepark (Onm) R 9 350

Sedert 2004

TE KOOP 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE.

Willemien (Sentraal) R 375 000 Villa de Bell (D.rand) R 420 000 Villa Perez (Sentraal) R 470 000 Langs die Randjie R 470 000 Majuba (Sentraal) R 480 000 Barrish Place (Sentraal)R 487 000 Campus @ Home (Bult)R 490 000 Tramonto (Sentraal) R 580 000 Miederpark (M.park) R 585 000 Caruso (Bult) R 595 000 Inni Hartjie (Sentraal) R 640 000

TE KOOP: 1 SLAAPKAMERWOONSTELLE. Barrish Place (Sentraal) Caruso (Bult) The Bats (Dassierand) Campus @ Home (Bult) Tramonto (Sentraal) Onder die Randjie (D/Rand) Kolbe Place (Sentraal) Janitahof (Miederpark)

R 316 000 R 395 000 R 395 000 R 400 000 R 425 000 R 475 000 R 480 000 R 510 000

www.willowspropertygroup.co.za Willows Property Group 68 Steve Biko Ave, Bult Potchefstroom

E-mail: admin@willowspropertygroup.co.za

Tel/Fax: 018 293 1610

MODERNE ADRINA WOONSTEL UITSTEKENDE KOOP Kontak: 000 Sentraal- Oulike huis vir beginners 5 9 Marlene 6 R

FANTASTIESE PLOT EN PLAN Eiendom: 170 vkm Erf: 500 vkm 3 Slaapkamers 2 Badkamers Dubbel motorhuis

Kontak: Frank 076 4636829

R 1 480 000

LIEFLIKE RIVIERFRONT PLOT 1.2 ha 3 Huise met woonstel 80 m rivierfront

Kontak:

Thinus 072 482 6523

R 2 000 000

3 slpk, 1 badk - R 750 000

Kontak: Marietha 083 2321831

Erf - Miederpark - 700 vkm

2 Slpk, ruim sit en eetkamer, grondvloer

BAILLIEPARK - R 1 270 000 4 Slaapkamers 2.5 Badkamers Erf: 1182vkm Swembad

STUDENTE WOONSTEL VAN DIE WEEK.

WOONSTEL VAN DIE WEEK (SENTRAAL).

3 slaapkamers met ingeboude kaste. Oopplan sitkamer, eetkamer. Kombuis met netjiese ingeboude kaste. Badkamer (bad, stort, wasbak, toilet) stoep, tuin, binnehof, 2 onderdakparkerings, waskamer in kompleks, Grootte 132 m². UITSTEKENDE KOOP VIR SLEGS !!! R 695 000 !!!

2 slaapkamers met netjiese ingeboude kaste. Oopplan sitkamer, eetkamer. Kombuis met netjiese ingeboude kaste, plek vir wasmasjien, badkamer (bad, wasbak, toilet.) Afdak vir motor, afstand beheerde hek voor kompleks. BAIE GOED GEPRYS VIR SLEGS !!! R 470 000 !!!

Kontak ons gerus vir die verhuring van enige residensiële eenhede.

POWERED BY RELATIONSHIPS 082 859 7915

WINSKOOPHOEKIE!!!

TE KOOP

Di 082 859 3437

SKOU - CHOPIN STR 24 Pragtige 3 slaapkamer huis, lieflike groot leefareas, groot kombuis met opwas, lapa, 2 motorhuise. Uitstekende koop in goeie area

Naby skole 2 woonstelle: R 3400 pm ink Adele 079 512 2109

PRAGTIGE MEENTHUIS IN DAM AREA 3 slpk, 2 badk, 2 motorhuise, groot leefareas. Kontak:

Hanlie 082 784 0204

SKOU Sondag 11 Aug 15:00 - 17:00 Kontak: Liza 083 256 9799


12

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

Chopin 24 V/D Hoffpark R1 670 000 OHB ‘n “TREK NET IN” huis. 3 slpk 2 badk 2 motorh. Pragtige tuin met lapa. ‘n MOET sien huis.

Miederpark R1 050 000

9 Augustus 2013

EURIKA EIENDOMME

Skakel ORG 082 565 5360

Villa Juventa. 2 slpk studente w/s reg langs die NWU. Badk, kombuis en 1 afdak. Netjiese kompleks.

RRENTOE IENDOMME

SO

keith.boer@media24.com

CONTACT KEITH FOR FURTHER INFORMATION FOR THE BEST SPOT FOR YOUR ADVERT!!!

4 slpk, 2 badk, 2 motorh. Lae onderhoud klinker staandak. In stilstraat. Groot tuin. Afdakke

Besturende agente

Santie 082 364 8076, Magda 084 961 6123 TE HUUR – WOONSTEL SENTRAAL. Bachelor. Prys R2 950.

1 slaapkamer, 24 uur sekuriteit prys R3 850.

Kantoor Tel: 018 293 1845, Faks: 018 2933163, Prinsipaal Annelize (B SOC. SC. CEA)

Annatjie 082 320 3847, Petro 083 694 1864 TE KOOP - MIERDERPARK

Beginners !!!!!!! Oulike 2 slaapkamerhuis, 2 badkamers, toesluit motorhuis groot erf, woonstel op erf R780 000.

TE KOOP – BAILLIEPARK. Dupleks 2 slaapkamer, 2 badkamer, toesluitmotorhuis. R740 000.

MEENTHUIS(DUPLEKS) - BAILLIEPARK 2 slpk Dupleks , motorhuis eie tuin, sekuriteitskompleks. R4 650.

WOONSTEL - BULT

205ha, R3 miljoen. Baie netjies ontwikkelde weidingsplaas. Goeie veehanteringsgeriewe. Voerstore. Goeie 4slpk huis 30km uit Potch. Wilgeboom, R1.2 miljoen. 2,4ha 6km uit dorp. Goeie 4 slpk huis met buite geboue. Genoeg water.

NUUT GEBOUDE DEELTITELMEENTHUISE – MIEDERPARK Goed geleë , duursame afwerking, 2 slaapkamer 145 m², 2 ½ badkamer, dubbelmotorhuis. R1.160 miljoen. 3 slaapkamer, 3 badkamer, dubbelmotorhuis, 175m² R1.380 miljoen.

Santie 082 364 8076, Magda 084 961 6123 BAILLIEPARK

1 slaapkamer, Motor afdak, sekuriteitskompleks, loop afstand van Universiteit, R3 700.

Netjiese woonstelkompleks, wasgoeddienste, gimnasiumgeriewe, skoonmaakdienste. Bachelor 31 m² – R295 000 1 slaapkamer 50m² - R433 000.

4.6 hektaar hoewe, 3 slaapkamerhuis, ±250 m² stoor – R695 000. Skakel: Santie 082 364 8076/ Magda 084 961 6123

2 slaapkamer , pragtige meenthuis, goeie omgewing – R760 000.

HOEWE TE KOOP

BAILLIEPARK


9 Augustus 2013

13

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

• Lukestraat 9, Potchefstroom, 2520 • Tel: 018 293 2883 Vir al u eiendoms • Posbus 20606, Noordbrug 2520 Irma-082 347 5555 • info@propertyprofile.co.za behoeftes

Property Profile Group

Johnny-082 562 8156

Suid: Baie ruim 3 slaapkamerwoonhuis met kombuis eetk, TV-kamer, sitkamer 1.5 badkamer d/motor huis en boorgat op 2000m² erf. R1020 000. Bult meenthuis Uiters netjies en gewilde 3 slaapkamermeenthuis met mooi tuintjie ± 1.5 km van NWU. Baie veilig. R850 000. Bailliepark: 2 slpk meenthuis met 2 badk, enkel m/huis en klein tuintjie. R780 000.

Irma - 082 347 5555

Suid:

Noord Sentraal:

Bailliepark- N12/Kantore

3 slpk, 2 badk, d/mhuis, mooi tuin,

Netjiese 3 slk woning met droom

6 kantore met ontvangs, “board-

swembad en luukse lapa/braai op groot

kombuis. Groot erf ideaal vir ver-

room” 3 stoorkamers, werkswinkel

erf. R1,4 Miljoen.

dere ontwikkeling. Naby NWU

en genoeg parkering.

Grimbeekpark:

R980 000.

Netjiese 3 slaapkamer met 2 bad-

Bailliepark meenthuis

kamers dubbel m/huis op groot erf met

3 slaapk 2badk met sit eetkamer,

lekker afdak. R1 350 000.

toesluit m/huis en tuintjie.

Studente woonstel WINSKOOP:

R740 000.

1 slaapkamer met sitkamer en kombuis

Sentraal meenthuis:

op grondvloer. Goeie toestand.

2 slpk 2 badk, met 2 afdakparke-

R 430 000.

rings. Siersteen. R765 000.

EIENDOM VAN DIE WEEK

Leeuwfontein (Ongeveer 27km vanaf Potch)

Prys: R2.6 miljoen.

ook n pragtige tuin met n lapa. Hierdie huis het lae onderhoud nodig en jy kan net intrek. Baie goed geprys.

R1 670 000 ohb! Org Danhauser van Eurika Eiendomme, vir besigtiging 082 565 5360.

Noord-Sentraal: 2 slaapkamerdupleks met 2 badkamers toesluit m/huis en lekker tuintjie. R730 000. Sentraal: 3 000m² erf met RES 4 sonering vir 40 eenhede. Goeie ligging. R1 600 000.

Ellen 082 652 9404

Goeie weidingsplaas van 156ha. 40ha lande, 40ha ou lande en 75 ha vleiweiding. Opstal, 2 slaapkamerwoning, 2 store, 2 boorgate en 8 kampe. Verkoper is BTW geregistreed.

‘n Baie netjiese gesinswoning in Van Der Hoffpark. 3 slpk, 2 badk, 4 leefareas, 2 motorh. Die huis het

R2 280 000.


14

Carletonville Herald

9 Augustus 2013

Nazalene Struben It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

06

Egskeidings / Divorce

• Boedels • Transporte • Huurkontrakte • Testamente • Huweliksvoorwaarde kontrakte • Maatskappy Registrasies (CIPC agente) • Invorderings • Egskeidings

11

Persoonlike Kennisgewings / Personal Notices

Beleggings geleentheid 'n kans om u geld binne 10mnde met 30% te laat groei. ( 072 373 3308

ROAD ACCIDENT FUND CLAIMS

SUSTAINED SERIOUS INJURIES OR LOST A LOVED ONE IN A MOTORVEHICLE ACCIDENT?

MEDICAL NEGLIGENCE CLAIMS

DID A DOCTOR / HOSPITAL TREAT YOU NEGLIGENTLY?

Saamrygeleentheid vanaf Ventersdorp vir 2 Dagbreek kinders na C/ville (082-326-0326 of 083-655-4341

083 233 9454

Kleuterskole / Pre-Primary Schools

Mickey Muis Edufarm onder nuwe bestuur. Kom hou jou kind se partytjie hier! Kleuterskole bring jul groepe vir 'n lekker uitstappie!. (018 292 1822

Kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

01

AANDAG ALLE BRUIDE Eksklusiewe en stylvolle tafeldekor te huur. Ook tafels, stoele, tafeldoeke en lycra-stoelrokke. Events House by The Roots Lifestyle Centre. ( (018) 285-1222. MULTISTYL Eksklusiewe onthaaltoerusting vir troues & funksies. ( Lynette (018) 290 7316 www.multistyl.co.za

PHONE ADELE MARAIS:

13 Saamrygeleenthede / Lifts

Onthale & Konferensies / Functions & Conferences

TO DO A LEGAL CLAIM:

Tel: (018) 297 1217

09

18

Berading / Counselling

ATTORNEYS & DEBT COUNSELLORS

STRUGGLING WITH DEBT?

Contact us for expert advice on: DEBT REVIEW, ADMINISTRATION, SEQUESTRATION & LIQUIDATION, ALSO DIVORCE MATTERS.

72A Du Plooy St, Potchefstroom. Tel. (018) 297-7580 / 083 271 9345 (Heinricha)

Verkoeling verkope en herstel van lugversorger, yskaste,koelkamers. ( 082 848 6964

28

Matte / Carpets

VOLVLOERMATTE En bLindERs.

Die V en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetge-wing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

Carpet Kleen

Cleaner, drier, better. Clean carpets or Lounge suites

29

Skakel Cilda Viviers Tel: 082-772-7130 Faks: (018) 293-0785

Quick drying and improved chemicals

Skakel Johan

084-462-8259

JARE ONDERVINDING

Clean-o-vate • WAS VAN MATTE EN BEKLEEDSELS. • SEËL & SKUUR VAN HOUTVLOERE • SKOONMAAK EN BEHANDELING VAN LEERBEKLEEDSEL

www.smartstone.co.za

30

Skakel Riaan 083-654-7481

UNDEFENDED DIVORCES!!! FAST, EFFICIENT & AFFORDABLE LEGAL ASSISTANCE. CALL HODGSON ATTORNEYS (018) 297-7580 ADDRESS: 72A DU PLOOY STREET, POTCHEFSTROOM. 11 Persoonlike Kennisgewings /

Personal Notices

BABA ALI – KIBA THE HEALER

• My Muthi is 100% guarantee your answer with same day results! • Bring back your lost Lover, using my Holy Oil same day. • Win serious court cases. • Get good Luck in Finanical problems using my lucky Ring. • Fix your Sexual Problems using Kiboko Cream and Herbs. • Win Lotto, Casino using my Lucky Stick same day. • Win the unfinished Jobs. • Remove Bad Luck. • Get promotion same day. • Physical & Spiritual protection and so many others.

So don’T HESITATE cALL ALI – KIBA now foR HELp on: 078 115 4740 poTcHEfSTRoom

Bouwerk / Building

DAKLEKKE. 3 JAAR waarborg. Verfwerk, plaveisel, bou en teëlwerk. ( 082-541-3073. Kruger Afdakke. Skadunetafdakke, 4 jaar waarborg. Gratis kwotasie. 16 jaar diens. Potch omgewing. ( 083-493-5876.

Tel: (018) 294-7459 fax: (018) 293-0785

ONBESTREDE EGSKEIDINGS Professionele & bekostigbare regsverteenwoordiging. SKaKEl BETTIE ROOS PROKuREuRS 082 415 6502

• Patios • Walkways • Indoor • Walls • Driveways • Pool surroundings • Landscaping SKAKEL

(018) 294-3080

• SCOTCHGUARD

Egskeidings / Divorce

BERT’S BRICKS (Potchefstroom) SEMENT MAXI STENE &

SEMENT PLAVEISELSTENE

Skakel Piet of Johanita ViVierS by Modern auto triMMerS & uPh.

06

Plaveisel / Paving

21

Gelewer in: POTCHeFSTrOOM CArleTOnVille, FOCHVille, PArYS en OMGewinG. SKAKEL ELAINE (018) 292 1615 www.bertsbricks.co.za.

VOOrwAArdeS Geld.

Paving, tiling, palissades, lapas, precast walls & general construction. STONE-AGE

AGENTSKAP OOK NOU! SKAKEL GERUS VIR GOEIE PRYSE & DIENS

Deon 082-802-2664 goldenpaving7@gmail.com

Kleibakstene is beter!!!! Bert’s Bricks (Potchefstroom). Klei-pleisterstene, klei-sierstene en klei plaveiselstene. Minimum vragte in Potchefstroom: 500 bakstene. Carletonville/Fochville en omgewing 2 000 bakstene. SKAKEL ELAINE (018) 292-1615. www.bertsbricks.co.za

28

BUILD & Furniture & Home Improvements

Nico v d Merwe 082 344 8316 Building, Tiling, Restoration, Paving, Painting, Kitchens, Woodwork, Pallisades, Home Restoration, Ceilings.

ACTIVE BUILDERS / HANDYMAN Building – Renovations. Bathroom / kitchen. Renovations. All aspects of renovations. Handy man. GAVIN 072 805 2444

Matte / Carpets

Lugversorgers / Aircons

TCL

Skakel vir Kwotasies 079 499 9930 Diepreiniging van: Matte en Meubels Pest en Termite Control en Weed Control

33

Loodgieters / Plumbing

34

Algemene dienste

Heating 12 000BTU split airconditioner installed R4 400. 12 000BTU inverter airconditioner installed, R6 000. Geyser heat pumps R8 500 installed to an existing geyser.

R22 Lugversorgers is nog beskikbaar. Vervanging van gas is 407 en is reeds beskikbaar. 072 289 8756 or 082 306 3974 25

Blindings / Blinds

S & J DienSte

Alle trekker herstelwerke, dienste en bedrading op: Massey, John Deere, Case & New Holland teen R350 per uur & R4.50 per kilometer In besit van sertifikate om al die bogenoemde met gemoedsrus te doen! Skakel geruS: Jaco 061 077 6514 gratiS kwotaSie


9 Augustus 2013

ELEKTRIES & LOODGIETER DIENSTE JOHAN VAN GRAAFF vanaf 1991. 082-555-6588 084-298-1449.

DAWID

31

ROHAN ELECTRICAL

Beton & Palissades / Concrete & Palisades

* Fault finding * New installations * C.O.C’s * Geysers * Intercom system * Gate motors DAVE 083 675 6370

POTCH BETON

Precast, Palissademure, plaveisel, lapa’s. Gratis kwotasies.

(018) 294-5169

082 683 9993

33

Skadunette & betonmure (018) 294-5169 082 683 9993 32

Elektriese dienste & Herstelwerk/ Electrical Services & Repairs

Alle elektriese werk huis bedrading nuwe installasies prepaid. (Ettiene 082 848 6964

Loodgieters / Plumbing

HALLABY LOODGIETERS Skakel Emile (018) 294-4024 a/u of 082 448 2824 ALLE LOODGIETER herstelwerk & installering van geysers. ( Gerhard by 083-283-5700.

S & J DienSte Diens van motors en bakkies asook brakepads, shocks en alle klein herstelwerke. teen R350 per uur. Sal voertuig gaan haal en veilig terug besorg. Skakel gerus: Jaco 061 077 6514 of Gawie 073 666 2060 Gratis kwotasie

SANDMAN Deon Van Zyl

TEL: (018) 291-1048/9 SEL: 082-453-0195.

Landlyne weer in werking

15

Carletonville Herald

35

Vir alle loodgietersprobleme & gratis kwotasies  Pieter (‘n ten volle gekwalifiseerde loodgieter).

VERHURINGS, TLB’s, Laaigrawe en tippers. SKOONMAAK VAN ERWE

expandable security products!

slamlock/std. lock & key alike features

cell: 082 7755 754 FREE QUOTES!! fax: 018 293 1425 tolliemaritz@gmail.com www.lcsequ-door.co.za

Algemene Vervoer, Bou rommel tuin en algemene dienste. (Bernard 078 655 527

38

• Afsaag en uithaal van bome. • Skoonmaak van industriële- en woonerwe. • Aanplant van gras.

LOODGIETERS

Gekwalifiseerde loodgieter. Pyp en lekkasie-sporing. Johan 083 328 0292 Kantoor 018 294 8242 VIR BLITSVINNIGE KWALITEIT DIENS TEEN DIE BESTE PRYSE!!

VOERKRAALMIS

A A N D A G !!! Whirlpool services, herstel & diens alle outomatiese top loader, mikrogolfoonde en tuimeldroërs. ( Nick 082-825-0727. Aandag: Speed Queen Services. Diens en herstel alle Speed Queens, tuimeldroërs, mikrogolfoonde. ( Gert Botha (018) 2948479 /082-967-8267.

Algemene Dienste / General Services

NUTSMAN - DIENSTE Instandhouding in en om die huis. Sweiswerk, afdakke, Palissade. Potch. ( Duim 082-334-3760 A1 Ceilings* Dak herstelwerk, teëlwerk, verfwerk & opknapwerk. ( Jaco 079 660 0902

38

ALLE HERSTELWERK in & om die huis. Boorgate, besproeiing & drukpompe. Geen werk te klein. ( Gerhard by 083-283-5700. Everest water proofing, painters, herstel en verf alle daktipe met verwysings. ( 074 733 5504

Tuindienste / Garden services

Verfkontrakteur vir 11 jaar. Vir alle verfwerk, asook die seël van dakke. ( Johan 083-412-0724.

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonville) by (018) 788-6693 46

Skoonheid & gesondheid

52

Algemeen te koop

geswete, gesifte kraalmis teen r20 per sak. Gratis aflewering in Potchefstroom. Jessie 079 286 6649

Tuindienste / Garden Services

AFSAAG EN UITHAAL VAN BOME

JJW

• Gesifte mis vir “top dressing” beskikbaar R20 per sak

- EENMALIGE TUINDIENS - WEEKLIKSE TUINDIENS - ONTWERP VAN TUINE - BESPROEIING - SNOEI EN BEHANDEL VAN ROSE - WINTER SAAILINGE, VERSKAF EN PLANT - PLANTE TE KOOP. IKAGENGWEG 124, POTCH INDUSTRIA, POTCHEFSTROOM

TEL: (018) 294 5711

joygardens@lantic.net

Skakel Johan alle ure 082-962-3125.

Goeie gehalte kompos @ R25 per sak gratis aflwering in Potch.( Rudolph 083 412 4696

BOME, BOME, BOME

Probleem bome, snoei skoonmaak van geute wegry van tuin afval. Verkoop van soetdoringhout en kagel hout. GEEN BOOM TE GROOT. ( Juan 072 318 4104

Vir verwydering van tuinafval, skoonmaak van erwe en geute, afsaag van takke en bome, algemene opknap van tuine en ligte vervoerwerk.

Skakel Lappies (018) 290-6906 of 082-684-8982.

39

Vervoer & Berging / Transport & Storage

Algemene vervoer: Bourommel, tuinvullis, meubels asook mini trekke. ( Paul 082-709-3487.

TROMPIE KITSGRAS

SPESIALE WINTERSAANBOD!!! SKAKEL ANITA 082 554 0505 39

Potchefstroom

Tuinmengsel, Tuingrond, Bousand, Riviersand, “Filling”, Crushersand, Buildersmix

1. Algemene vervoer. Bourommel, huisvullis en tuinvullis.( Pieter 082-950-8934 (Potch)

24/7 Sel: 082-496-8622. of: 082-346-0066.

34

Rommelverwydering / Refuse Removal

Vervoer & Berging / Transport & Storage

MEUBELVERVOER • INPAK • STOOR • VERSEKERING

SKAKEL ONS VIR GRATIS KWOTASIE:

(018) 290-6755 OF 083 637 7690 (NOOD) 41

Swembaddens / Swimming Pools

VEILIGHEIDS- NETTE / SEILE

MOENIE DAT JOU KIND VERDRINK NIE!!! SKAKEL: ELIZE. 072 187 2754

Kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

Naledi

Ons koop: Breekgoed, meubels yskaste ens. Wat het u? Skakel gerus

(018)-297-7755

66

Motors

HET U KONTANT NODIG?

Lenings beskikbaar !! • ITC Welkom!!! Benodig voertuig? FAKS VOLGENDE: Payslips, Identiteitsdokument • Bewys van adres • 3 Maande bankstate • Rybewys indien nodig Skakel: Hanlie 082 356 4343 Zelda 079 133 1188 Faks: 086-226-3285 Email: hanlielombard.motor@gmail.com


16

Carletonville Herald

49

* Nuwe swembaddens * Steppingstones * Sonpanele * Herstel van swembaddens. SKAKEL (018) 294-5833 of 082-928-5774. 42

DROOGTE’S VERVOER

WIL U VERHUIS? Benodig u ‘n treklorrie en stoorgeriewe teen billike pryse? Skakel Droogte vir ‘n gratis kwotasie!

Grasdakke / Thatch Roofs

TALUTA LAPAS Bou van lapas, kam en stop. Alle herstelwerk. Enige bouwerk, “Rockface”, houtdekke, ens.

KONSTRUKSIE Algemene herstelwerk in en om die huis, dakke, verfwerk, bouwerk, teëlwerk, plaveisel, pallisades, staalwerk. Skakel vir gratis kwotasie Conrad 082 857 5092

082-553-8226. 43

EMPI Meubelvervoer Vir alle vervoer o.a. meubelvervoer. Het ook jare ondervinding. Pak self, en hou volle toesig. Pieter 073-525-6536. 076 814-6100 (W) (018) 484-1725 (H)

Minitrek + Transport. Stoorplek, rommel en vullis. Beste pryse. (082-332-7554. Vervoer van vragte tot 4. 5Ton. Vinnige diens. ( Hennie 082 807 3044

41

Swembaddens / Swimming Pools

Lenings / Loans

BLACKLISTED?

Long term loans. Easy approvals to settle your debt. SMS: nAME nETT SALAry ID To: 079 281 8133. BRIDGING CASH while waiting for

PENSION / PACKAGE

Payout (lumpsum only) (011) 394-6937

New/Reline Fiberglass/ Marbelite Stepping Stones/ Paving Jacuzzi’s/Repairs

44

Tel: (018) 297-1973 Cell: 082-771-6333

66

Finansiële Dienste / Financial Services

Sweis & Staalwerke / Welding & Steelworks

Manie Sweiswerke Staalkonstruksie en store. Voorsiener en installeerder van veiligheidshekke en afdakke. Optrek van enige planne. Skakel Manie Labuschagne by (018) 297-6316 (k/u) of 082-335-9761

S&J DienSte

Staalwerk: Bou en installering van diefwering. Palisades & hekke. Herstel van gyesers. Rommel verwydering. Skakel gerus: Jaco 061 077 6514 of Gawie 073 666 2060 Gratis Kwotasie

Afrikaanssprekende dame in alle areas beskikbaar. 24/7 (Zani 079-025-8428 Beautiful ladies for sensual massage or as companions, bachelor parties. Private. Men, woman and couples welcome (073-695-6754 Blonde boere meisie vir masserings en meer, Potch. (Niki 7 tot 7 072 576 2467 EXCLUSIVE VIP Only 40 years plus! Sport and sensual, professional, private. ( 079-666-0431/ 073-9279858 Potch Massage Therapist very sensual, full body massage. Private. Carletonville. For app (Demi 082-735-2646. 8-6pm

52

GELD

Veiling, Vlooi, motor, promosie-mark elke saterdag om 09:00 by die boeremark,potchindustria

Kontant in u hand by die huis: ons KooP meubels, gereedskap, kombuisware, sleepwaens en alle oortollige items. NIKS te groot of te klein. Kwotasies gratis en vertroulik. skakel die afslaer: Piet 082 800 7321 aankoper Potch: 083 629 3449 aankoper Klerksdorp: 072 181 2360 Ons betaal

kOntant

TV BUDDIES

Installering van DSTV Herstelwerk: TV’s, Hi-fi’s, DVD spelers en Naaldwerkmasjiene.

082 302 7995 AANDAG! TIP TOP TV

Winkel 46, Du Plooystraat. tiptoptvsa@gmail.com

DSTV: R599 TOP TV: R399

vir u OOrtOllige artikels

skakel (018) 294-5503 / 5 Vinnige, vriendelike diens. Transaksies vertroulik.

vlOOiMark PAND + MEUBELS h/v Kerk & du Plooystr. Potch

P A N D M A R Verskaffers van antrasiet, steenkool, hout. Ons koop & verkoop 2de handse huisraad en boumateriale. Ons sloop ook huise. Nou ook bousand, riviersand, crucher mix en sement. KLEIN MAAT. 1/4, 1/2, 3/4 + 1 m³. Chris Hanistraat 78. ( (018) 2933234 of 082-920-0871.

59

TV / Elektriese Toebehore / TV / Electrical Appliances

MR SATELLITE TV FRANCOIS 072-434-2790

- DSTV INSTALLASIES - EXTRA VIEW - TV REPARASIES - SEIN INSTELLING

24/7

Trusts: Dafting, Audit, Trustee removal & Amendment. (Charl 078 169 1299

Motors

Algemeen Te Koop / General For Sale

72

STILL THE BEST. SINCE 1976.

018 293 0277 082 892 1315 63

Veevoer / Animals Feeds

VIERKANTIGE Sojaboon hooibale met redelik sojapitte @ R30 per baal. Potchefstroom. ( 082 463 0457.

64

Diere & Pluimvee / Animals & Poultry

TE KOOP JacK RussEl babas. agt weke oud. Ingeënt en ontwurm. slegs een reun en twee tefies oor! R550.

sKaKEl: 072 030 7616 tydens kantoorure of 071 154 3690 na ure. MINIATUUR MALTESERS te koop. Beskikbaar 14 Augustus 2013. ( 084-603-0302 na 14:00.

9 Augustus 2013

EMOES TE KOOP.

9 X 2 mnde oue Emoe kuikens. R500 stuk. 082-555-6588 084-298-1449

Teacup Toypomps te koop. 8 Weke oud en ontwurm. Pa is gerigestreer. ( 076 558 8378

65

Plaastoerusting / Farm Equipment

JOHN DEERE 2141 te koop of te ruil vir vee. Trekker is in ‘n baie goeie toestand. R55 000. SKAKEL 072 030 7616 Landbou impLimente te koop agrico stroper; Safim planter. J & H rolskoffel outlaai avengaar; Filjopompkop. Hennie 072 697 5631

66

Motors

AAndAg !!!

Ek koop graag u motor / bakkie vir kontant. doen ook verkope. SkAkEl RAymond REinEckE

082 853 6752

CASH FOR VEHICLES

Best cash prizes paid for your car or bakkie. Tel: (018) 294 3754 Call 082 558 8999. 1996 Golf 1.3 uitstekende toestand 148 000 km baie lig op brandstof. R34 000 (084-625-8900

STUDENT MOTORS: NO DEPOSIT!!!

2011 Chev Spark Lite R64 900 / R1 680pm; 2009 VW Tenna Citi 1.4i R59 900 / R1 590pm. 2009 VW Citi Rox 1.6i R91 900 / R2 250pm; 2011 Hyundai Getz 1.4 R99 900 / R2 190pm; 2012 Hyundai i10 R94 900 / R2 290pm; 2010 Kia Picanto R79 900 / R1 990pm. View foto’s at www.danlou.co.za SMS YOUR EMAIL ADRESS OR FAX TO: Jaco 082 809 1237

KONTANT

Hoogste pryse vir u gebruikte VOERTUIG OF BAKKIE.

Skakel Noshi by (018) 294-6169 of 082-558-4000.

Koop voertuie in Lopende of nie Lopende toestand tot en met r50 000. sKaKeL Jan 082 903 5741

CARS & BAKKIES FOR CASH!!! UNDER R250 000.

GUARANTEED BEST PRICES PAID.

072-272-1988 082-575-7531

67

Bakkies

Alle bakkies, motors, karavane, trekkers en sleepwaentjies gesoek vir kontant. Skakel (016) 987 5170 of 082 210 4016 KOOP EN VERKOOP BAKKIES EN TROKKE, VIR BESTE KONTANT PRYSE. SKAKEL DANIE 083 566 7628

Ons koop bakkies en motors vir KONTANT. Goeie pryse word aangebied. Skakel: 072 126 7886 68

Vragmotors / Trucks

Tata 7135 trok met toe bak te koop, R120 000; (2006). (Hennie 082 807 044 A/U

Ons

KOOP

motors en bakkies vir

KOntant R10 000 - R100 000

Riaan de Lange 082-325-9570 ALLE MOTOREIENAARS. Ek koop graag u motor of bakkie kontant. Beste pryse. ( 082-774-7962

Algemeen te huur / To let

3 Joe Slovo, Klerksdorp, 2571, Tel: 018 462 1738, Fax: 018 462 5124 2010 Hyundai i20 1.4 .................................................................R2 550 pm 72 months 2011 Volkswagen Kombi 2.0 TDi ..............................................R7 590 pm 72 months. R5 000 free fuel included 2012 Chevrolet Sonic 1.6 LS 5dr..............................................R3 150 pm 72 months. 2009 Volkswagen Polo 1.6 Trendline A/c.................................R2 630 pm 72 months 2008 Honda Civic 2.2 CDTi VXi 5dr ..........................................R3 280 pm 72 months. R3 000 free fuel included 2007 Hyundai Tucson 2.0GLS ..................................................R2 880 pm 72 months. 2011 Mazda 2 1.5 Dynamic........................................................R3 850 pm 72 months. 2009 Isuzu KB250D-Teq Fleetside 4x4.....................................R3 800 pm 72 months R2 500 Free Fuel. 2010 Nissan Navara 2.5dCi 4x4 SE D/C...................................R6 470 pm 72 months. Free 2 year warranty 2006 Mitsubishi Colt Clubcab...................................................R2 550 pm 60 months. R2 000 free fuel included 2009 Hyundai i20 1.4 .................................................................R2 500 pm 72 months 2011 Chevrolet Spark 1.2 LS.....................................................R1 950 pm 72 months. 2009 Mazda BT-50 2.5 Freestylecab.........................................R3 550 pm 72 months. R5 000 free fuel included 2011 Ford Figo 1.4i Trend .........................................................R2 500 pm 72months 2007 Ford F250 4x2 ...................................................................R4 280 pm 72 months. R5 000 free fuel included

FIRST INSTALLMENT 1 Oktober 2013 Terms and conditions apply. Installments include a 2 years mechanical warranty. Leon Erasmus 082 353 5933 Tel: 018 462 1738 Auto World

HUISE TE HUUR: SCHUBART OEWERSIG. 4 Slpk, 3 badk en 2 m/huise. Swembad, pragtige tuin plus tuindienste (nie ingesluit by huurbedrag nie). Onmiddellik beskikbaar .....................................Huur: R10 500 p/m. HOFFMAN (BULT). 3 Slpk, 2 badk en 2 m/huise. Onmiddellik beskikbaar. .................Huur: R6 500 p/m. ROCHER (BAILLIEPARK). 3 Slpk, 1,5 badk en 1 m/huis. Groot erf met bediendekamer. Onmiddellik beskikbaar. ......................................................................................................Huur:R7 200 p/m. MEENTHUISE TE HUUR: DEO VOLENTE. 2 Slpk, 2 badk en 1 m/huis. Onmiddellik beskikbaar. ......................................................................................................Huur: R6 000 p/m. DEO VOLENTE. 2 Slpk, 2 badk en 2 m/huise. Onmiddellik beskikbaar. ......................................................................................................Huur: R6 300 p/m. DEO VOLENTE. 3 Slpk, 2 badk en 2 m/huise. Beskikbaar 1 September 2013. ......................................................................................................Huur: R6 800 p/m. FLORENTIA MEENTHUIS. 3 Slpk, 2 badk en 1 m/huis. Onmiddellik beskikbaar. ......................................................................................................Huur: R6 300 p/m. JELANIE MEENTHUIS. 3 Slpk, 2 badk en 1 m/huis asook ‘n tuintjie. ......................................................................................................Huur: R6 400 p/m. WOONSTELLE TE HUUR: 3 X TRAMONTO bachelor woonstelle met 1 badk en ‘n afdak elk. Onmiddellik beskikbaar. ...................................................................................Huur: R2 750 p/m. BERMA W/STEL 201. 2 Slpk, 1 badk, 1 m/huis. Baie ruim, perfek geleë. Onmiddellik beskikbaar. ...................................................................................Huur: R4 400 p/m.

SKAKEL (018) 294-3385 VIR ENIGE NAVRAE.


9 Augustus 2013

72

Algemeen Te Huur / General To Let

Marjorie’s Place

NETJIESE KANTORE

MET BAIE GOEIE LIGGING EN ONDERDAKPARKERING. SKAKEL DANIE 082-898-2921. TO RENT: Office space in Nelson Mandela Drive (160 m²). Airconditioner, safe & secure. R5 000 p/m. ( 082-854-7665. WINSKOOP!! Dorp / Bult - NWU. 10 vertrek huis plus twee woonstelle. ( Lafras 082-785-2804.

84

THYS KRUGER 083 675 4887 83

Persele / Premises

KANTORE TE HUUR

Octron gebou op eerste vloer. H/v James Moroka en Autostraat. Skakel nommer: 018 292 1615 Kantoor-ure 08:00 - 16:30 1 WINKELRUIMTE TE huur in Johannes Dreyergebou, h/v Nelson Mandela- en Walter Sisulu Rylaan. (53.18 m²). ( (018) 294-4991 weeksdae tussen 08:30 en 13:00. WINKEL TE HUUR in Bailliepark. Beskikbaar einde Augustus. ( 083-227-3117.

84

Woonstelle Te Huur / Flats To Let

Bachelor woonstel op Bult, Goudstraat 4. Onmiddellik beskikbaar. Huur: R1 800 p/m + R2 050 deposito. Koopkrag. skakel 071 621 8053.

Bailliepark, Berma: ruim eenslaapkamer woonstel te huur op langtermyn vanaf 1 September 2013. r2 650 per maand. Skakel eienaar 072 725 0761 of Susan 082 376 8831 2 slpk woonstel te huur R2 700, dep R2 700 dadelik beskikbaar. (Johan 072 146 2278 WOONSTELLE TE HUUR Woonstel in Kanonnierspark. 3 Slpk, 1 badk, 1 motorhuis, 1 staanplek en groot vertrekke. R5 500 p/m. Woonstel in Sentraaldorp. 1 slpk, 1 badk en 1 afdak. R3 500 p/m. ( T G Kruger Eiendomme by (018) 294-6544.

Woonstelle te huur / Flats to let

Te Huur FocHville

2 x Slpk Meenthuis woonstelle R3 995 p/maand Winkel R2,500 p/maand Koos 072 187 2748. 88

17

Carletonville Herald

Nuwe 1 slpk w/sTel beskikbaar 1 sepT ToT 30 Nov. koopkrag.

r3 500 p/m. skakel

082 778 8640 1 slpk @ R2 420 p/m. 2 slpk @ R4 400 p/m. 2 slpk Loft @ R5 500 p/m. ( Schalk of Wena by Huizemark (018) 297-8338. 2 slpk w/stel in erf te huur eie erf met afdak R3 000pm krag uitgesluit besk, 1 Sept. (079 517 2498 3 slpk w/stel (speed cabin). 1 badk, opwask, oopplan, sitk, leefk, dubbel afdak. PP krag, Klerkstr R4 500pm + dep. ( Janien 081 754 6547 Bachelor flat in Welverdiend. R1 600 p/m key dep. R1 600 (Christa (018) 784-4323/ 072 743 8001 Bachelor jong man sober gewoontes w/l ingesluit R1 700pm, 1 Sept. ( 082 269 1544 Flat to let - Neat, one bedroom flat to let central Oberholzer. Electricity connected. Secure parking. Immediately available. Deposit. ((018) 7872110 Daleen 083-3361160 Adele 078-814-9138 Groot bachelorwoonstel. 1 Sept R3 000pm + dep, w& l ingesl. Baie veilig, Mc Roodelaan. (082 576 3286 Naby Girls High; woonstel met 1 slpk, aparte kombuis & badkamr; R2 200pm. (083 759 9846 Netjiese 1 slpk w/s te huur sentraal. Potch pre-paid, carport, afstandbeheerde hek R2 600pm. (082 443 8271 Potch; Close to Vuselela bachelors from R1 700pm. ( 074 368 2546

WELVERDIEND

TOWN 1 bedroom flat R1 650 p/m+elect (Piet 084-019-2497 Ruim 2 slpk + krag ingesluit @ R3 700pm + dep. (082 071 8391

Ruim 1 slaapkamerwoonstel. Sit en eetkamer, 2 uitloop balkonne, kombuis. Berma 214 Bailliepark R3 400. ( 082 782 4388 S T U D E N T E 2014. W/stelle by Puk vanaf R3 500 p/m. ( Schalk of Wena by Huizemark (018) 297-8338. VARSITY LODGE: 2 slpk @ R4 300p/m. Goudstr.: 2 slpk @ R3 410p/m. Goudstr.: 1 slpk @ R1 900p/m. Mandi woonstelle: 2 slpk, @ R3 400p/m. Miederpark woonstelle: 1 slpk @ R2 900p/m. Miederpark: bachelor @ R2 400p/m. ( Wilma 082-800-5273 of Potch Eiendomme by (018) 297-5506.

86

Meenthuise Te Huur / Townhouses To Let

Meenthuis te huur

Ideaal vir studente of jong werkendes. 2,8 km vanaf NWU hoofhek. 155 m². 3 Slpk, 2½ badk, sitk, eetk, kombuis, 1 motorhuis, 2 parkerings, stoep, tuintjie, tuinjong. R5 900 p/m. Deposito R8 850. skakel aManda 082 840 1634 3 slaapkamermeenthuis in Fochville te huur (082-976-9460 BAILLIEPARK: 3 slpk meenthuis @ R5 690p/m. ( 074-241-9577. SILVER OAKS: 3 slpk @ R6 430p/m. Clé du Cap: 3 slpk @ R4 500p/m. Villa Seville: 2 slpk @ R5 000p/m. ( Wilma by Potch Eiendomme (018) 297-5506 of 082-800-5273. Bailliepark meenthuis. 2 slpk, 1½ badk, groot oopplan. Sitk, woonk, komb, enkelmotorhuis en afdak. Ruim erf geen groot diere R6 000pm; R4 500 dep beskik 01Augustus 2013. ( Stoney 082 334 9660

DEELKRAAL ESTATES 3 EN 4 SLPK HUISE TE HUUR TE DEELKRAAL NABY CARLETONVILLE VANAF R3 450 PER MAAND

SKAKEL ESTIE OF NITA BY(018) 785-5440 of 083 319 0855

Huise te huur / Houses to let

87

Meenthuise Te Koop / Townhouses For Sale

BAILLIEPARK. ARgItEKontwERP voLtItEL mEEnthuIsE 3 slpk, 3 badk, dubbelmotorhuis, privaat tuin. Koop direk van die eienaar. R1 495 000. sKAKEL JAn 083-321-6281. Meenthuis op pypsteelerf, 2 slaapkamers, Bailliepark R650 000. (082 444 2654

88

Huise Te Huur / Houses To Let

4 slaapkamer HUIs Te HUUr

r10 000 p/m water en ligte ingesluit. skakel mev reyneke: 079 495 1836 HUISE TE HUUR * Huis in Bailliepark met 3 slpk, studeerkamer, 1 badk en 2 motorhuise. Buitekamer. R7 300p/m. * Huis in Bailliepark: 3 slpk, studeerkamer, 2 badk, 2 m/huise, 1 slpk woonstel (verhuurbaar). R11 300p/m. * Groot huis in Sentraal dorp met 3 slpk, 2 badk, 4 motorhuise, 4 motorafdakke, swembad, lapa en braai. Toegeboude stoep. R11 500p/m. Beskikbaar 1 Okt. ( T G Kruger Eiendomme by (018) 294-6544. Netjiese 3 slpk huis te, huur sentraal Potch. 2 badkamers, sit, woon, eetkamer dubbelmotorhuis elektroniese deure. Palissade omheining + elektroniese hek R7 600pm. Tuindiens ingesluit. (082 443 8271

89

Besit jy huureiendom?

Is jou huurinkomste gewaarborg? SKAKEL: TG Kruger Eiendomme (018) 294-6544. Netjiese ruim 3 slaapkamer eN 2 badkamer huis te huur in Van Riebeeckstr naby Laerskool ML Fick. Afdak vir 2 motors. R7 500 p/m tuindienste ingesluit. Munisipale krag. Beskikbaar vanaf 1 September 2013. skakel Fati 083 628 2329. BAILLIEPARK: 3 slpk huis @ R7 030p/m. ( 082-885-9320. Carletonville 3 slpk woonhuis te huur R4 400p/m. Onmiddellik beskikbaar ((018) 786-2424 DAM-AREA: 3 slpk huis @ R12 000p/m. ( 082-888-2247. Netjiese 3 slpk huis te, huur sentraal Potch. 2 badkamers, sit, woon, eetkamer, dubbelmotorhuis elektroniese deure ,Palissade, omheining + elektroniese hek R7 600pm tuindiens ingesluit. (082 443 8271 Netjiese 4 slaapkamerhuis onmiddellik beskikbaar. Dep R6 000, huur R6 000. ( 082 443 9018 TE HUUR: Plaashuis, 25km uit op Ventersdorp-pad. R3 200p/m, water & ligte ing. ( 082-854-7665. Van Riebeeck / Peter Mokaba. Pragtige huis swembad dienste ingesluit R8 300 Bult baie netjiese huis alarm dienste ingesluit. Bailliepark 4 slpk, ½ badkamer R8 300. (Willie 082 320 1702 / Magda 083 446 6129

Huise te koop / Houses for sale

NOORD-SENTRAAL: 3 slpk huis @ R8 920 p/m. ( 082-885-9319.

89

Huise Te Koop / Houses For Sale

4 slaapkamer huis met dubbelgeriewe, swembad, jacuzzi, besproeing in grimbeekpark area. ook te ruil vir plaas in potch / parys omgewing vir dieselfde waarde. skakel Dries by 078 884 0933

GRIMBEEKPARK 3 slpk teëldak wonings. Nog slegs 4 beskikbaar. R995 000 & R1 080 000. Ommuurde voltitel erwe. Direk vanaf ontwikkelaar. 083 625 7437

TUSCANY RIDGE:

Nuutgeboude huis te koop in luukse kompleks. 3 Slpk, 3 badk, studeerkamer, d/motorhuis, stoep en oopplan kombuis. R2,5 Miljoen. SkAkEl ANDRE: 082 378 7981 Burger erf met 5 slpk huis in Suid dorp net ernstige kopers. ( 079 769 9755 C/ville House for sale lounge, d/room, kitchen 3 b/rooms, fully carpets b/room, toilet 3 outbuildings R550 000 (083-674-6126

ROSETUIN AFTREEOORD Winskoop;1 slpk, bad sit-eetk, kombuis. PRIVAAT.( 082-2541773

BESKIKBAAR TE DEELKRAAL. VIR VERDERE INLIGTING

Kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

91

Hoewes & Plase Te Koop / Smalls Holdings & Farms For Sale

8ha Hoewe te koop buite C/ville-De Pan. 2 sterk boorgate en 3 slpk huis kontak Ilse@Rawson ( 082-613-9520 Winskoop!! 4.6ha kleinhoewe met 3 slaapkmr huis & store, R675 000. (Agent 082 562 8686

Gemeubileerde kamer deel kombuis + badk, elek + water ingesluit, R1 600pm. (071 745 9047 Kamer beskikbaar onmiddelik sentraal naby alle winkels R1 600 + w & l; R300 dep, R1 600. (071 267 9367 KAMER TE HUUR vir mansstudent te Dwarsstr. @ R1 390p/m. ( Wilma 082-800-5273 of Potch Eiendomme by (018) 297-5506. Kamers te huur: Onafhanklike bejaarde dames. Gemeenskaplike sitk/kombuis. Besk vanaf 1 Sept. ( 082 552 6189 Potch; Reitzstr area from R1 000pm. ( 074 368 2546

Potch; Sentraal area huis met potensiaal vir kantore / besigheid; Direk van eienaar geen agente; R950 000. ( 071 607 7340

NETJIESE BEKOSTIGBARE 3 EN 4 SLAAPKAMER HUISE SKAKEL ADRI BY 078 900 5107 ALLE URE / 079 209 7335 KANTOOR URE

KANONNIERSPARK: 3 slpk meenthuis @ R5 580p/m. ( 079-511-6506.

Ruim netjiese huis te koop - Welverdiend. Groot kombuis & leef areas. Mooi onthaal areas. Baie parkering. R650 000 Ilse@Rawson ( 082-613-9520

RUIM KAMER, EIE badkamer en kombuis, veilige parkering, baie privaat. R1 950 p/m. ( 084-666-9889. S T U D E N T E 2014. Kamers by Puk vanaf R1 500 p/m. ( Schalk of Wena by Huizemark (018) 297-8338.

95

Vakansie Akkommodasie / Vacation Accommodation

Kumkani Country Lodge. Luukse kamers, ontbyt, M-Net, parkering + swembad. Paryslaan 37, Bailliepark, Potch. Tel: (018) 290-7387/9 082-559-8293 n/u MARINA STRAND / U V O N G O. Vanaf 10 nagte vir R2 000, buite seisoen. ( 082-920-4063 tussen 08:00 en 13:00.


18

Carletonville Herald

97

Rekenmeester en Ouditeurskantoor het ‘n betrekking vir ‘n netjiese

Betrekkings Gevra / Vacancies Wanted

Domestic worker seeks job. Clean, wash, iron. Willing to work at guest house. ( Rebecca 073 863 7931

ADMINISTRATIEWE DAME

Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron. ( Bridgette 072-979-2365

wie ook ‘n basiese kennis van Rekeningkunde moet hê en taalvaardig wees. Die dame moet onder druk kan funksioneer.

Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron.( Mariam 072-987-8933 Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron. (Eunice 072 664 1238

Stuur u CV na kvzrek@ iafrica.com of faks na (018) 290-7797.

Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron. (Nelly 073 826 6178 Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron. (Maria 072 977 6173

AGENTE GESOEK VIR GEVESTIGDE verhuringsagentskap. Basiese salaris: R3 000 p/m. Moet oor eie vervoer en selfoon beskik. Moet onmiddellik diens aanvaar. E-pos CV na letting@mweb.co.za.

Harworking lady seeks job. Clean, wash, iron. ( Betty 071 400 6960 Lady seeks job, willing to clean, wash, iron. Potch. ( Magdeline 083 513 7331

98

Betrekkings / Vacancies

AVON SAleS leAderS & repreSeNtAtiVeS Needed, Potchefstroom & surrounding areas. sms Name & area.

083 389 1784

ForkliFt driver with license required in Potchefstroom. Please fax Cv to (011) 615-0434.

INTERNATIONAL Company expanding & looking for outstanding positive people to join an extraordinary group in marketing. Own vehicle is a must & fantastic pay structure & bonusses. Management positions available. Forward CV to: pieterkirbynw @gmail.com ADMINISTRATIEWE en verkope betrekking beskikbaar by Wanted Clothing. Vaardighede wat benodig word: Rekenaarvaardig, multi tasking, betroubaar, goeie menseverhoudinge. ( Ewan 082-452-8961.

BETREKKING AANGEBIED: benodig bemarkers en werwingsagente vir eiendomme. Kommissiebasis. Deeltyds / voltyds. ( Huizemark by (018) 297-8338. Experienced Barlady needed at Worskoning on N12 C/ville / Fochville Mon-Sat 08:00-19:00 Your own transport ( 071-678-5904 Live in cleaning lady sms your id no, name, address. Tel no and ref to previous employment. (084 710 3490 Montana Spur poste beskikbaar vir Junoir bestuurders. Moet bereid wees om skofte te werk moet Afr en Eng magtig wees. E- mail montana@spursteak ranch.co.za. ( Josef 082 776 1408 Oryx Personnel. Registreer by ons en word oorweeg vir vele poste. Skakel ons om u te help. ( 018 294 4664 Parys Lingerie benodig agente! Bemark onderklere- ekstra inkomste. PRIVAAT aankope. ( 056 817 7629 Plumber required to start asap experience artisan on maintenance & contraction fax cv ((018)788-5598 or 086-690-8155 C/ville Supervisor / handyman needed at carwash in Potch. ((018) 293 3738 / 083 291 93561 Verkoopsdame meubels ondervinding en mens vriendelik wees. ( 018 294 7053

WE OPENED A NEW BRANCH !!!! For 28 years we provide a service to companies and applicants.HR/IR and Recruitment of personnel Temp/contract and permanent staff Register your cv now for national / international vacancies.

9 Stil Street, Potchefstroom, Cell: 071 606 7215 skype: potch.prime.cv / www.primepersonnel.co.za Accredited AFISicheck Criminal Fingerprint Screening Agency

QUALIFIED CHEF

• Experience in preparing and garnishing food • Catering for small & large groups, upto 400 • Effectively managing people • Purchasing & Stock control • Computer literate & administrative skills Vacancy in Potchefstroom, own transport.

Contact 071 852 1047 for more information. Fax short CV to 086 505 3982. Closing date 12 August 2013.

CODED WELDER

A position is open for a CODED WELDER qualified in 6G position as per BSEN ISO 15614-1. Fax CV and Welders Certificate to 086 649 9248. Consider your application as unsuccessful if you have not been contacted within 14 days from date of advertisement.

9 Augustus 2013

Kia Motors PotchefstrooM Het ‘n betrekking beskikbaar vir ‘n

verKooPsPersoon

• Min 3 jaar ondervinding • Salaris + kommissie – markverwant • Pensioen • Maatskappyvoertuig Faks of epos CV na 086 623 8996 / cvapplication09@gmail.com

SALES REP CARLETONVILLE AREA

VERKOOPSVERTEENWOORDIGER WORD BENODIG MET AGTERGROND IN VERKOPE / BEMARKING. SALARIS BASIS + KOMMISSIE STRUKTUUR E-POS: CV’S NA almari@nolimitsgroup.co.za

Requirements: - Previous experience as sales rep in the mining industry - Engineering background - Reliable, honest and hardworking person

Please send your CV to: E-mail: ariusaccount@iafrica.com Fax: 086 517 4937

GOUDWESSKOOL / SCHOOL - CARLETONVILLE VAKATURE: BEHEERLIGGAAMPOS ADMINISTRATIEWE / SEKRETARIëLE WERKER Aansoeker moet oor die volgende kwalifikasies/vaardighede beskik: Microsoft: Excel, Powerpoint, Word, Office, Micro Scope administratiewe program, voorraadbeheer, ontvangs, tikvaardighede, tweetalig (Afrikaans en Engels), goeie menseverhoudings en verkieslik ‘n kwalifikasie in sekretariële en administratiewe opleiding. SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 16 AUGUSTUS 2013 AANSTELLINGSDATUM: 2 SEPTEMBER 2013. FAKS CURRICULUM VITAE NA (018) 788-4111 OF E-POS NA goudwes@lantic.net VIR VERDERE NAVRAE KONTAK: MNR. MERTZ BY 018-788 6669/0 OF 082 555 8402.

IT VACANCIES 1. SALES CONSULTANT (RSC2013B): Deliver sales consultation of IT products, services and solutions (telephone, e-mail or walk-in clients). Generate quotations and orders for customers. Research new and developed IT products, services and solutions as launched. Experience: Must be able to work in a high demanding environment and team work is essential. Preferably 1+ year(s) sales exposure. Skills: Superior people skills, Organisational & Time Management Skills, Sound written and verbal communication skills Qualifications: Grade 12; A+ and N+ (Optional) 2. ADMINISTRATION (ADM2013B): Assist all Managers with general administration and tasks. Deliver services (telephone, e-mail, web or walk-in clients). Generate basic quotations, orders and dispatch for customer sales. Work in reception area from time to time as required. The candidate must have the ability to multitask, priorities and have excellent communication & organizational skills, excellent client service skills, computer literature, previous reception & administration experience, must be able to work in a very high demanding environment, basic sales experience, must be able to work in team. Prerequisites: Grade 12; 2+ year’s administration experience, basic accounting back ground. 3. SENIOR IT TECHNICIAN – POTCHEFSTROOM (SIT2012A) Minimum 2 - 3 years Technical experience, Excellent communication skills, Excellent customer service skills, Outstanding Organizational skills, must be able to work under pressure. Good Knowledge of: Computer and laptop troubleshooting and repair, Diagnostic tools Software and Hardware support, Servicing maintenance and repair of printers. Prerequisites: Grade 12; CompTIA A+ & N+, drivers license Previous experience would be advantageous. Good prospects, benefits and opportunity for growth, training and certification within largest IT Company in North-West. BlueTek is at the forefront of technology and offers the successful candidate great exposure to various technologies and markets within a challenging environment. APPLICATIONS CLOSE ON 23 AUGUST 2013. Submit online application at www.bluetek.co.za, click on employment @ BlueTek or fax to 086 584 3110. Should you not be contacted by us within 30 days, please assume that your application has not been successful.


9 Augustus 2013

19

Carletonville Herald

DRINGEND BENODIG BOIlERmakERs FIttERs RIGGER/ROpEsmaN

Alle applikante moet in besit wees van n seksie 13Ambags sertifikaat en nie ouer as 55jr wees nie. Geskikte persone sal as kontrakteur werk in die Carletonville omgewing.

Alle cv’s kan ge mail of ge fax word na die volgende: pcrcville@netactive.co.za Fax: 018 788 3351

SALON MANAGER POTCHEFSTROOM

SALON MANAGER required at Potchefstroom, must be presentable, target driven, computer literate, have strong communication skills, strong personality & leadership skills, must have previous experience in Beauty industry. Email Cv to jackie@imbaliebeauty.co.za Call Jackie on 072 217 0598 or fax to 086 561 1995. Rheinmetall Denel Munition, situated in Potchefstroom, is a manufacturer of large caliber ammunition and related products. RDM is seeking to ensure excellence of its products and services by employing a person in the following position:

HUMAN RESOURCES MANAGER Job Specification: • Planning and organizing all HR Operations. • Ensure compliance to HR Policies, Practices, HR Systems, BCEA, LRA, SDA, BBBEE & EEA • Adhere to all HR Procedures and Standards • Monitoring and reporting of all HR related budgets on monthly basis and ensure all expenditure is within budget • Oversee recruitment and administration function • Check and control fixed term and permanent appointments in accordance with EE targets • Monitor all HR projects and give feedback to Head of HR • Ensure Skills Development and training for all employees according to WSP and Succession Planning • Attend all relevant HR meetings • Check and control Payroll before monthly payout to employees • Checking and controlling of monthly HR reports • Ensure that all Agreements with Organized Labour are adhere to • Performance contracting of HR staff reporting to this position • Manage and implement Employment Equity • Manage and direct the companies’ Industrial Relations function observing all relevant labour legislation • Manage and implement BBBEE Minimum Requirements: • Degree in HR Management or relevant NQF 6 equivalent qualification • At least 10 years experience in HR at a senior level • Experience at dealing with Organized Labour • Knowledge of LRA, BCEA, SDA and EE Act • Ability to communicate and operate at a senior level • Proven knowledge and experience of all labour and Industrial Relations legislation • Ability to make sound decisions and demonstrate good judgment • Ability to drive change management with demonstrated understanding and competence in managing transformation development and performance • Advanced computer literacy (MS Office packages) A detailed CV could be forwarded to Elsie Mathibeli before 23rd of August 2013. E-mail Elsie.Mathibeli@rheinmetall-denelmunition.com Rheinmetall Denel Munition is an international company fulfilling the requirements of Employment Equity. Preferably applications from the Potchefstroom surrounded areas will be an added advantage.

Earn r800 in your first wEEk guarantEEd

data hub nEEds somE workErs to fill out forms with or without computEr. Easy stEp by stEp tutorials own hours sms name, postal or email address to 073 3748 703 or datahubb@yahoo.com

Kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

Gr r Teacher 2014

Qualified and dynamic grade R teacher required to manage Grade R learners at Nursery School in Potchefstroom. At least 4years training and 5years experience in Grade R.

Email CV’s to yolanda@roba.co.za Fax: 086 750 9353 Hand deliver to: 38 Maree Street Potchefstroom Closing date: 10 September 2013

VENTER KENNEDY PROFESSIONELE REKENMEESTERS (SA) bENODIg ‘N REKENMEESTERSKLERK (SAIPA)

* besig met b.Com (Rek) of reeds gegradueer * Eie vervoer

goetzstraat 14, Potchefstroom, 2531 Posbus 142, Potchefstroom, 2520 Telno. (018) 297-5281 Faksno. 086-671-8484 E-pos: venkenrecep@iafrica.com Skakelpersoon: Ansonette / Hannetjie

VAKANTE BETREKKING: TEGNIKUS:

Vereistes: - Elektriese ondervinding op PLC’s & Invertors tot 150kWatt - Fitter & Turner ondervinding - Geldige en kontakbare werksverwysings. Salaris onderhandelbaar.

SKAKEl 018 293 1743 VIR AfSpRAKE VIR oNdERhoUdE.

FINANSIëLE POS (VOLDAG) – LAERSKOOL FOCHVILLE Die dienste van ’n bedrewe, dinamiese en bekwame

FINANSIëLE BOEKHOuDStER

word benodig vir die totale rekeningkundige en administratiewe funksie. Vereistes: • Gr. 12 Kwalifikasie met ‘n Finansiële / Rekeningkundige kursus of diploma • Minstens drie jaar toepaslike ondervinding in die Finansiële praktyk • Rekenaarvaardig wees in Schoolease/Pastel, Word, Excell, Outlook • Debiteure en Krediteure, oorhandigings en subsidies • Bankrekonsiliasie, Proefbalans, Grootboek • Kasboek, Begroting, Betaalstaat (Payroll) • Sars submissies, LBS, SDL, Emp 201 en Emp 501, • UIF submissies en Registrasies UI-19 • Akkurate en tydige finansiële verslagdoening • Voorbereiding van finansiële state vir Ouditeure Sluitingsdatum vir aansoeke is 16 Augustus 2013. Slegs kandidate wat voldoen aan die vereistes sal gekontak word. Diensaanvaarding is 1 September 2013. Salaris: volgens Departementele skale. Vir enige navrae: kontak die hoof by 018-771-2039 / lsfhoof@lantic.net

VACANCY FOR PAYROLL CLERK

Start Immediately WILL BE RESPONSIBLE FOR PAYROLLING REQUIREMENTS: - Good administrative and organisational skills - Must be fully bilingual - Must have Pastel Payroll experience, experience in VIP Payroll will be an advantage. - High energy levels and good stress tolerance - Drivers License and Own vehicle - Must be able to work flexi hours - Minimum two years experience - Must reside in Potchefstroom Please forward CV’s (3 pages maximum) to FAX: 086 580 5505 EMAIL: yolette.d@gmail.com CLOSING DATE: 15 August 2013 If you have not received any feedback by 15 August 2013 consider your application as unsuccessful.

GRONDSLAGFASE KRAAMVERLOF AFLOS ONMIDDELLIK BESKIKBAAR Greenspark Primêre Skool ‘n parallel medium skool aan die buitewyke van Fochville benodig dringend ‘n Graad 2 onderwyseres vanaf 10 Augustus 2013 einde November 2013. • Afrikaans Moedertaal. • CAPS • Grondslagfase opgelei of relevante ondervinding. Vir meer besonderhede skakel: Me C. J. Smith (082 307 0444) of S Kruger by (0768471899) Stuur / faks CV na - email: sandrakruger126@gmail.com Faks: 018-771 5951 Vir aandag Me CJ Smith/ S Kruger

HOËRSKOOL WESVALIA KLERKSDORP

VAKANTE POS: ADMINISTRATEUR RUGBY • Verantwoordelik vir die organisering, koördinering en beheer oor alle aspekte van rugby. • Vorige ervaring en geskikte kwalifikasies sal as ‘n sterk aanbeveling dien. Sluitingsdatum: 23 Augustus 2013 Diensaanvaarding: 1 Oktober 2013 Aansoekvorms is by die skool beskikbaar. Aansoekvorms tesame met CV moet by Hoërskool Wesvalia ingehandig word of ge-epos word na wesvalia@wesvalia.co.za Rig navrae tydens kantoorure aan mnr. G. Swart by 018 468 1023 of mnr. C. Smit by 082 773 1019.


20

Carletonville Herald

9 Augustus 2013

Kumkani Country Lodge

FOCHVILLE MAATSKAPLIKE DIENSTE VAKATURE VIR ‘N VOLDAG MAATSKAPLIKE WERKER

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM GEHOU TE POTCHEFSTROOM Saaknommer: 305/2013 In die saak tussen: LAERSKOOL MOOIRIVIER EISER EN P J MONCHUSI VERWEERDER

Paryslaan 37, Potchefstroom, 2531

Posvereistes:

GENERAL WORKER (FEmALE):

• Suid-Afrikaanse burger • Geregistreer by SARMD • Geldige rybewys • Rekenaarvaardig Salarispakket is onderhandelbaar. Sluitingsdatum vir aansoeke: 19 Aug 2013. Rig ‘n verkorte CV (maksimum 3 bladsye) aan: Die Bestuurder, Verwysing: Fochville. Navrae: Miranda Visagie Tel: 018 462 6028. Faks:018 464 1214. E-pos: miranda@ngwelsyn.co.za

* Dynamic * Hard working * Neat and tidy on person * Good communication skills * Prepare to work shifts FAx CV’s tO (018) 290-8440 OR E-mAiL it tO kumkani@telkomsa.net

EKSEKUSIE VERKOPING Ter voldoening van ‘n vonnis van die Landdroshof te Potchefstroom en die daaropvolgende beslagleggingsbevel gedateer 29 MEI 2013 word die goedere hierin uiteengesit per geregtelike veiling verkoop te kantore van die Balju van die Laerhof POTCHEFSTROOM, TE 86 WOLMARANS STRAAT, POTCHEFSTROOM, op 21 AUGUSTUS 2013 om 11:00 vir kontant sonder reserwe aan die hoogste bieër, naamlik: 1X SILWER 4 DEUR RUSSEL HOBBS YSKAS 1X SILWER DEUR DEFY YSKAS (GET) P.M SCHUTTE AWIE WRIGHT PROKUREURS DU PLOOYSTRAAT 69 POTCHEFSTROOM POSBUS 1200 POTCHEFSTROOM 2520 TEL: (018) 297 – 5575/6 VERW: CS/AB/L.1511 -----------------------------------------------------p210 KENNISGEWINGS • NOTICES

TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE ELECTRICAL ENGINEERING DIVISION TENDER 58/2013

TENDER ADVERTISEMENT TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE CIVIL DIVISION Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for: TENDER: 44/2013 TOWN HALL POTCHEFSTROOM: REPAIRS TO ROOFING

Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the installation of 11 kV Cables at the new CBD Substation and the Upgrading of the Cable Network to Baillie Park.

DATE AND CLOSING TIME: 23 August 2013 at 12h00

CLOSING TIME AND DATE: 12:00 ON 30 AUGUST 2013

Tender documents must be reserved before 09h00 on 13 August 2013 at tel. 018 299-5448. Tender documents will be available from 09h00 on 15 August 2013 at the compulsory site inspection upon payment of a non refundable deposit of R350-00 per document and all payments must be done at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom.

Sealed tender, duly endorsed “Tender58/2013 : Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the installation of 11 kV Cables at the new CBD Substation and the Upgrading of the Cable Network to Baillie Park” must be placed in the tender box at the Office of the Speaker, Room 315, Third Floor, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom, or addressed to: The Municipal Manager, P O Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12:00 on 30 August 2013 and will be opened in public in the Committee Room, Third Floor, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic, facsimile or e-mail tenders will not be accepted.

Tenderers should have a CIDB grading of 2GB/2CE or higher. Cheques must be made payable to the “City Treasurer”. A compulsory clarification meeting will take place on 15 August 2013 at 10h00. Interested tenderers must meet the Manager Infrastructure or his representative at the Govan Mbeki Hall Ikageng Potchefstroom on the said date and time. Enquiries: Tel. 018 299-5448. Sealed tenders, duly endorsed with “TENDER 44/2013”, must be placed in the tender box in the Office of the Speaker at Room 315, Third Floor, Municipal Building, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom or addressed to PO Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12h00 on 23 August 2013 and will be opened in public in the Committee Room, Municipal Offices, Dan Tloome Complex corner of Sol Plaatjie and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic or electronic tenders will not be accepted.

To ensure that your tender is not exposed to invalidation, documents are to be completed in accordance with the conditions and tender rules contained in the tender documents obtainable from the Department Infrastructure, Electricity, Luitingh Street, Potchindustria, upon payment of a non-refundable, deposit of R300,00 document fee payable to the “City Treasurer” Tlokwe City Council and paid in at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom. Functionality

Criteria

Maximum number of points

Project specific expertise

At least one director to be a registered professional electrical engineer with at least 10 years post graduate experience relevant to the project, and who will be the project leader. One permanent staff member also to be a registered professional electrical engineer or technologist with at least 5 years post graduate experience relevant to the project. Proof to be attached.

5 points

Organization

The service provider/company must be a registered member of the Consulting Engineers South Africa (CESA)

5 points

Quality management

ISO 9001 certification

5 points

Project experience

The service provider’s key personnel’s experience in projects relevant to this project and similar technologically advanced projects. Two point for every 10 years combined experience.

10 points

Number of years active in Electrical Upgrading Project based Consulting Engineering Services

Two points per year of 11 kV cable upgrading project business consulting engineering services

10 points

Total points for Functionality

35 points

The Council is not compelled to accept the lowest or any tender. The successful tenderer will be required to enter into a formal contract regarding any part of the tender with Council. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Regulations promulgated in terms of Section 5 of the Act. The Municipal Supply Chain Management Regulations published in Government Gazette 27636 dated 30 May 2005, the Preferential Procurement Regulations, 2011 and The Supply Chain Management By-Law of the Tlokwe City Council will also be applicable. A weighted criteria with a possible maximum points has been set for Functionality. The Financial Proposal will only be evaluated if the Functionality scores 75% or above ITEM

CRITERIA

WEIGHTING

A

Track Record

(10)

A.1

Completion of projects to the same value or higher 5 or more = 5; 3 to 5 = 3; 0 to 3 = 1

5

A.2

End Product Excellent = 5; Good = 3.75; Poor = 0

5

B

Project Specific Expertise

B.1

Infrastructure of Firm to Execute Project Excellent = 5; Good = 4; Fair = 3; Poor = 0 (2 x Artisan, 4 x Labourers, Bakkie, Plant and Equipment)

5

B2.

OHS: Name of Practitioner on site

5

B3.

OHS: Letter of Good Standing

5

Total Functionality 134/2013

(15)

(25) BG Moumakwe ACTING MUNICIPAL MANAGER

Bidders that score less than 80% on the above criteria will be excluded from further participation in this bid The City Council reserves the rights to accept any tender or tenders or part(s) thereof or not accept any tender or tenders at all. At the Council’s discretion, the lowest tender shall not necessarily be accepted. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Preferential Procurement Regulations, 2001 pertaining to the Preferential Procurement Policy Framework Act (as amended). It must also comply with the Supply Chain Management Regulations as published in Government Gazette 27636 of May 2009. The Council’s Supply Chain Management By-Law will also be applicable. Notice No. 133/2013

B G MOUMAKWE ACT. MUNICIPAL MANAGER


9 Augustus 2013

21

Carletonville Herald

KENNISGEWINGS • NOTICES

IN DIE LANDROSSHOF VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM GEHOU TE POTCHEFSTROOM Saaknommer: 4987/2012 In die saak tussen: COLLEGE FOUNDATION POTCHEFSTROOM EISER EN M P MBOTHO VERWEERDER EKSEKUSIE VERKOPING

Regskennisgewings

Ter voldoening van ‘n vonnis van die Landdroshof te Potchefstroom en die daaropvolgende beslagleggingsbevel gedateer 1 JULIE 2013 word die goedere hierin uiteengesit per gerergtelike veiling verkoop te kantore van die Balju van die Laerhof POTCHEFSTROOM, TE 86 WOLMARANS STRAAT, POTCHEFSTROOM, op 21 AUGUSTUS 2013 om 11:00 vir kontant sonder reserwe aan die hoogste bieër, naamlik:

TENDER LAER GEDENKSKOOL DANIE THERON TUCKSHOP The school invites all interested people with the necessary experience to tender for the tuckshop from 1 September 2013. CLOSING DATE: 16 August 2013.

1X TELEFUNKEN SWART FLAT SCREEN TV 4X MATERIAAL BANKE (BLOMMETJIE) 1X ELECTROLUX 1800 STOFSUIER 1X HOUT LESSENAAR 2X SONY SPEAKERS (GRYS) 1 X SAMSUNG CFC FREES WIT YSKAS 1X LG GRILL WAVE MICROWAVE (SILVER) 1X SILVERPRIDE MAXIMUM CATERPRIDE “URNE” (GET) P.M SCHUTTE AWIE WRIGHT PROKUREURS DU PLOOYSTRAAT 69 POTCHEFSTROOM POSBUS 1200 POTCHEFSTROOM 2520 TEL: (018) 297 – 5575/6 VERW: CS/AB/C.1289 -----------------------------------------------------p209

TENDER ENQUIRIES : Dr. S. J. van der Spuy Fax: (018) 786-1856 E-mail: danietheron@telkomsa.net Enquiries: (018) 788-2326/7

KENNISGEWINGS • NOTICES

TENDER ADVERTISEMENT TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE CIVIL DIVISION Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for: TENDER: 57/2013 UPGRADING OF GOVAN MBEKI HALL IKAGENG, POTCHEFSTROOM DATE AND CLOSING TIME: 23 August 2013 at 12h00 Tender documents must be reserved before 09h00 on 13 August 2013 at tel. 018 299-5448. Tender documents will be available from 09h00 on 15 August 2013 at the compulsory site inspection upon payment of a non refundable deposit of R350-00 per document and all payments must be done at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom.

Hiermee wil ons graag al ons lesers inlig dat alle Regskennisgewings voortaan in die regsafdeling gepubliseer sal word.

legal notices

Herewith we would like to inform our readers that all legal notices will be published in the legals department.

TLOKWE CITY COUNCIL, POTCHEFSTROOM DEPARTMENT: COMMUNITY SERVICES TENDER: 49/2013 CONSTRUCTION OF CARPORTS AND ALTERATIONS OF EXISTING STOREROOMS AT SECTION PARKS AND RECREATION, POTCHEFSTROOM Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for construction of carports and alterations of existing storerooms for Tlokwe City Council. CLOSING TIME AND DATE: 23 AUGUST 2013 at 12h00 Tenderers must have a CIBD grading of 2GB or 2CE or higher Tender documents must be reserved before 9h00 on 13 August 2013 at Tel. 018 299 5444. Tender documents will be available from 09h00 on 15 August 2013 at the compulsory site inspection upon payment of a non-refundable deposit of R350-00 per documents and all payments must be done at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans street, Potchefstroom. A compulsory clarification meeting will take place on the 15 August 2013 at 14h00. Interested tenderers must meet the Manager infrastructure or his representative at Parks and Recreation offices in Luitingh Street on the said date and time. Enquiries: 018 299-5448. A weighted criteria with a possible maximum points has been set for Functionality. The Financial Proposal will only be evaluated if the Functionality scores 50% or above. A maximum of 25 points will be awarded for a good and proven track record for the number of years in providing similar vehicles.

Tenderers should have a CIDB grading of 2GB/2CE or higher. Cheques must be made payable to the “City Treasurer”.

The 25 points for functionality will be evaluated as follows:

A compulsory clarification meeting will take place on 15 August 2013 at 11h30. Interested tenderers must meet the Manager Infrastructure or his representative at the Govan Mbeki Hall Ikageng Potchefstroom on the said date and time. Enquiries: Tel. 018 299-5448. Sealed tenders, duly endorsed with “TENDER 57/2013”, must be placed in the tender box in the Office of the Speaker at Room 315, Third Floor, Municipal Building, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom or addressed to PO Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12h00 on 23 August 2013 and will be opened in public in the Committee Room, Municipal Offices, Dan Tloome Complex corner of Sol Plaatjie and Wolmarans Street, Potchefstroom.

Functionality table: ITEM

Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Regulations promulgated in terms of Section 5 of the Act. The Municipal Supply Chain Management Regulations published in Government Gazette 27636 dated 30 May 2005, the Preferential Procurement Regulations, 2011 and The Supply Chain Management By-Law of the Tlokwe City Council will also be applicable. A weighted criteria with a possible maximum points has been set for Functionality. The Financial Proposal will only be evaluated if the Functionality scores 75% or above ITEM

CRITERIA

WEIGHTING (10)

WEIGHTING

Track Record

A1

Completion of projects to the amount of R200 000 or higher 5 or more = 5, 3 to 5= 3, 0 to 3 = 1

5

A2

End Product Excellent = 5, Good = 3,75, Poor = 0

5

Telegraphic or electronic tenders will not be accepted. The Council is not compelled to accept the lowest or any tender. The successful tenderer will be required to enter into a formal contract regarding any part of the tender with Council.

CRITERIA

A

B

Project Specific Expertise

B1

Infrastructure of Firm to Execute Project Excellent = 5, Good = 4, Fair = 3, Poor = 0 1 x Artisan, 9 x Labourers, Bakkie + Plant and equipment)

(10)

(15) 5

B2

OHS: Name of Practitioner on site

5

B3

OHS: Letter of Good standing

5

TOTAL FUNCTIONALITY

(25)

Sealed tenders, duly endorsed with, “TENDER”: 49/2013 “CONSTRUCTION OF CARPORTS AND ALTERATIONS OF EXISTING STOREROOMS AT SECTION PARKS AND RECREATION, POTCHEFSTROOM” must be placed in the tender box in room 315, Third Floor, Municipal Buildings, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom or addressed to PO Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 23 AUGUST 2013 at 12h00 and will be opened in public in the Committee Room, Municipal Offices, Dan Tloome Complex corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom.

A

Track Record

A.1

Completion of projects to the same value or higher 5 or more = 5; 3 to 5 = 3; 0 to 3 = 1

5

A.2

End Product Excellent = 5; Good = 3.75; Poor = 0

5

To ensure that your tender is not exposed to invalidation, documents are to be completed in accordance with the conditions and tender rules contained in the tender documents obtainable from the Parks and Recreation, Department Community Services, Luitingh street, Potchefstroom, upon payment of a non refundable deposit of R350,00 document fee payable to the “City Treasurer” Tlokwe City Council and paid in at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom.

B

Project Specific Expertise

(15)

B.1

Infrastructure of Firm to Execute Project Excellent = 5; Good = 4; Fair = 3; Poor = 0 (2 x Artisan, 4 x Labourers, Bakkie, Plant and Equipment)

The Council is not compelled to accept the lowest or any tender. The successful tenderer will be required to enter into a formal contract regarding any part of the tender with Council.

5

B2.

OHS: Name of Practitioner on site

5

B3.

OHS: Letter of Good Standing

5

Total Functionality 135/2013

(25) BG Moumakwe ACTING MUNICIPAL MANAGER

Telegraphic or electronic tenders will not be accepted.

Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Regulations promulgated in terms of Section 5 of the Act. The Municipal Supply Chain Management Regulations published in Government Gazette, 27636, dated 30 May 2005 Tlokwe City Council supply chain management By-laws will also be applicable BG MOUMAKWE ACTING MUNICIPAL MANAGER

Notice 120/2013


22

Carletonville Herald

9 Augustus 2013

TLOKWE CITY COUNCIL INFRASTRUCTURE ELECTRICAL ENGINEERING DIVISION TENDER 63/2013

TLOKWE STADSRAAD DEPARTEMENT INFRASTRUKTUUR AFDELING ELEKTRIESE INGENIEURSWESE TENDER 63/2013

Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the installation of High Mast Lights in Ikageng.

Tenders word hiermee gevra ingevolge Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000), vir Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Installasie van Hoëmasligte in Ikageng

CLOSING TIME AND DATE: 12:00 ON 30 AUGUST 2013

SLUITINGSTYD EN -DATUM: 12:00 OP 30 AUGUSTUS 2013

Sealed tender, duly endorsed “Tender 63/2013: Consulting Engineering Services for the Design, Tender Documentation and Construction Monitoring of the installation of High Mast Lights” must be placed in the tender box at the Office of the Speaker, Room 315, Third Floor, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom, or addressed to: The Municipal Manager, P O Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12:00 on 30 August 2013 and will be opened in public in the Committee Room, Third Floor, Dan Tloome Complex, corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. Telegraphic, facsimile or e-mail tenders will not be accepted.

Verseëlde tenders wat duidelik gemerk is “Tender 63/2013: Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Installasie van Hoëmas ligte in Ikageng” moet in die tenderbus in die Kantoor van die Speaker, Kamer 315, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, geplaas word of gestuur word aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 113, Potchefstroom, 2520. Tenders sal tot op 12:00 op 30 Augustus 2013 ontvang word en sal in die openbaar in die Komiteekamer, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v. Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, oopgemaak word. Telegrafiese, faks of e-pos tenders sal nie aanvaar word nie.

To ensure that your tender is not exposed to invalidation, documents are to be completed in accordance with the conditions and tender rules contained in the tender documents obtainable from the Department Infrastructure, Electricity, Luitingh Street, Potchindustria, upon payment of a non-refundable, deposit of R300,00 document fee payable to the “City Treasurer” Tlokwe City Council and paid in at the Rates Hall, Dan Tloome Complex, Wolmarans Street, Potchefstroom.

Om te verseker dat u tender nie aan ongeldigverklaring blootgestel word nie, moet dokumente voltooi word volgens die voorwaardes en tenderregulasies soos vervat in die tenderdokumente verkrygbaar van die Departement Infrastruktuur: Elektrisiteit, Luitinghstraat, Potchindustria, teen betaling van ‘n R300,00 nie-terugbetaalbare dokumentsfooi, betaalbaar aan die Stadstesourier, wat vooraf inbetaal moet word by die belastingkantoor te Dan Tloome Kompleks, Wolmaransstraat, Potchefstroom.

Functionality

Criteria

Maximum number of points

Project specific expertise

At least one director to be a registered professional electrical engineer with at least 10 years post graduate experience relevant to the project, and who will be the project leader. One permanent staff member also to be a registered professional electrical engineer or technologist with at least 5 years post graduate experience relevant to the project. Proof to be attached.

5 points

Organization

The service provider/company must be a registered member of the Consulting Engineers South Africa (CESA)

5 points

Quality management

ISO 9001 certification

5 points

Project experience

The service provider’s key personnel’s experience in projects relevant to this project and similar technologically advanced projects. Two point for every 10 years combined experience.

10 points

Number of years active in Electrical Upgrading Project based Consulting Engineering Services

Two points per year of 11 kV cable upgrading project business consulting engineering services

10 points

Total points for Functionality

35 points

Bidders that score less than 80% on the above criteria will be excluded from further participation in this bid

Funktionaliteit

Sub-Criteria (Heg bewys aan)

Maksimum getal punte

Spesifieke Projek-ondervinding

Ten minste een direkteur moet geregistreer wees as ‘n professionele elektriese ingenieur met ten minste 10 jaar na-graadse relevante ondervinding, en wat die projekleier moet wees. Een permanente personeellid wat ook ‘n geregistreerde professionele elektriese ingenieur of tegnoloog is wat ten minste 5 jaar na-graadse relevante ondervinding het.

5 punte

Organisasie

Die konsultant/besigheid moet ‘n geregistreerde lid wees van die Raadgewende Ingenieurs van Suid-Afrika (“CESA”)

5 punte

Kwaliteit Bestuur

ISO 9001 Sertifikaat

5 punte

Projek-ondervinding

Die konsultant se personeel moet relevante ondervinding hê in soortgelyke projekte asook relevante ondervinding van soortgelyke gevorderde tegnologiese projekte. Twee punte vir elke 10 jaar gekombineerde ondervinding.

10 punte

Hoeveelheid jare aktief in Ingenieurskonsultasiedienste gebaseer op Elektriese Opgraderingsprojekte

Twee punte per jaar vir Ingenieurskonsultantdienste gebaseer op 11 kV kabelopgraderingsprojekte.

10 punte

Totale punte vir Funksionaliteit

35 punte

Geen kwotasie sal beskou word as aanvaarbaar as die kwotasie nie die minimum kwalifiserende punte (80%) vir funksionaliteit, behaal nie.

The City Council reserves the rights to accept any tender or tenders or part(s) thereof or not accept any tender or tenders at all. At the Council’s discretion, the lowest tender shall not necessarily be accepted.

Die Stadsraad behou die reg voor om enige tender of tenders of gedeelte(s) daarvan te aanvaar of geen tender te aanvaar nie. Volgens die diskresie van die Raad sal die laagste tender nie noodwendig aanvaar hoef te word nie.

Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 83 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as the Preferential Procurement Regulations, 2001 pertaining to the Preferential Procurement Policy Framework Act (as amended). It must also comply with the Supply Chain Management Regulations as published in Government Gazette 27636 of May 2009. The Council’s Supply Chain Management By-Law will also be applicable.

Tenderaars moet die nodige inligting verstrek ten einde te voldoen aan die bepalings van Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000) en onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid 2000, (Wet 5 van 2000) asook die Voorkeurverkrygingsregulasies, uitgevaardig kragtens die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverskryginsbeleid Raamwerke (soos gewysig). Daar moet ook aan die Voorsieningskanaalbestuursregulasies, afgekondig in Staatskoerant 27636 gedateer Mei 2009. Die Voorsieningskanaalbestuursverordeninge van die Stadsraad van Tlokwe sal ook van toepassing wees.

Notice No. 132/2013

Kennisgewing no. 132/2013

B G MOUMAKWE ACT. MUNICIPAL MANAGER

B G MOUMAKWE WND MUNISIPALE BESTUURDER


9 Augustus 2013

23

Carletonville Herald

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM GEHOU TE POTCHEFSTROOM Saaknommer: 367/2012 In die saak tussen: LAERSKOOL MOOIRIVIER EISER EN P J MONCHUSI VERWEERDER

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE LANDROSSHOF VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM GEHOU TE POTCHEFSTROOM Saaknommer: 4064/10 In die saak tussen: DE WET M.M EKSEKUSIESKULDEISER En WINDGROVE C. EKSEKUSIEKULDENAAR

EKSEKUSIE VERKOPING

KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING VAN ROERENDE EIENDOM

Ter voldoening van ‘n vonnis van die Landdroshof te Potchefstroom en die daaropvolgende beslagleggingsbevel gedateer 29 MEI 2013 word die goedere hierin uiteengesit per geregtelike veiling verkoop te kantore van die Balju van die Laerhof POTCHEFSTROOM, TE 86 WOLMARANS STRAAT, POTCHEFSTROOM, op 21 AUGUSTUS 2013 om 11:00 vir kontant sonder reserwe aan die hoogste bieër, naamlik:

TENUITVOERLEGGING van ‘n vonnis van die Landdroshof, POTCHEFSTROOM gedateer 1 FEBRUARIE 2013 sal ondervermelde goedere om 11:00 op 21 AUGUSTUS 2013 per publieke veiling te BALJU KANTORE, WOLMARANSSTRAAT 86, POTCHEFSTROOM deur die BALJU vir die Landdroshof van POTCHEFSTROOM aan die hoogste bieër vir kontant verkoop word, naamlik:

4x SWART EN SILVER KOMBUIS STOELE 1X ROTTANG STEL 1X SANYO SILWER MIKROGOLFOOND 1X SWART LG TV SUPER SLIM 1 X EETKAMER TAFEL HOUT MET 6 STOELE 3 STUK SWART SITKAMER STEL LEER

VUKA GEEL SCOOTER MET GEREGISTRASIE NR: ZBD 934 PG VOLKSWAGEN WIT BAKKIE MET REGISTRASIE NR: HNN 790 NW WAARDE: R37 000.00

(GET) P.M SCHUTTE AWIE WRIGHT PROKUREURS DU PLOOYSTRAAT 69 POTCHEFSTROOM POSBUS 1200 POTCHEFSTROOM 2520 TEL: (018) 297 – 5575/6 VERW: CS/AB/L.1448 -----------------------------------------------------p211 KENNISGEWINGS • NOTICES

GETEKEN te POTCHEFSTROOM op die 10de dag van JULIE 2013 Balju van die Hof J LE GRANGE JOHAN LE GRANGE PROKUREURS ALBERT LUTHULI RYLAAN 40 POTCHEFSTROOM, 2522 Tel: 018 297 3373 Faks: 018 297 – 5766 Verw: JLG/JS/JW0003 -----------------------------------------------------p212 KENNISGEWINGS • NOTICES

TLOKWE STADSRAAD DEPARTEMENT INFRASTRUKTUUR AFDELING ELEKTRIESE INGENIEURSWESE TENDER 58/2013 Tenders word hiermee gevra ingevolge Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000), vir Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Installasie van 11 kV kabels by die nuwe SSK Substasie en die Opgradering van die Kabelnetwerk na Baillie Park. SLUITINGSTYD EN -DATUM: 12:00 OP 30 AUGUSTUS 2013 Verseëlde tenders wat duidelik gemerk is “Tender 58/2013: Raadgewende Ingenieursdienste vir die Ontwerp, Tenderdokumentasie en Konstruksiemonitering van die Installasie van 11 kV kabels by die nuwe SSK Substasie en die Opgradering van die Kabelnetwerk na Baillie Park” moet in die tenderbus in die Kantoor van die Speaker, Kamer 315, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, geplaas word of gestuur word aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 113, Potchefstroom, 2520. Tenders sal tot op 12:00 op 30 Augustus 2013 ontvang word en sal in die openbaar in die Komiteekamer, Derde Vloer, Dan Tloome Kompleks, h.v. Sol Plaatjielaan en Wolmaransstraat, Potchefstroom, oopgemaak word. Telegrafiese, faks of e-pos tenders sal nie aanvaar word nie. Om te verseker dat u tender nie aan ongeldigverklaring blootgestel word nie, moet dokumente voltooi word volgens die voorwaardes en tenderregulasies soos vervat in die tenderdokumente verkrygbaar van die Departement Infrastruktuur: Elektrisiteit, Luitinghstraat, Potchindustria, teen betaling van ‘n R300,00 nie-terugbetaalbare dokumentsfooi, betaalbaar aan die Stadstesourier, wat vooraf inbetaal moet word by die belastingkantoor te Dan Tloome Kompleks, Wolmaransstraat, Potchefstroom. Funktionaliteit

Sub-Criteria (Heg bewys aan)

Maksimum getal punte

Spesifieke Projekondervinding

Ten minste een direkteur moet geregistreer wees as ‘n professionele elektriese ingenieur met ten minste 10 jaar na-graadse relevante ondervinding, en wat die projekleier moet wees. Een permanente personeellid wat ook ‘n geregistreerde professionele elektriese ingenieur of tegnoloog is wat ten minste 5 jaar na-graadse relevante ondervinding het.

5 punte

Organisasie

Die konsultant/besigheid moet ‘n geregistreerde lid wees van die Raadgewende Ingenieurs van Suid-Afrika (“CESA”)

5 punte

Kwaliteit Bestuur

ISO 9001 Sertifikaat

5 punte

Projek-ondervinding

Die konsultant se personeel moet relevante ondervinding hê in soortgelyke projekte asook relevante ondervinding van soortgelyke gevorderde tegnologiese projekte. Twee punte vir elke 10 jaar gekombineerde ondervinding.

10 punte

Hoeveelheid jare aktief in Ingenieurskonsultasiedienste gebaseer op Elektriese Opgraderingsprojekte

Twee punte per jaar vir Ingenieurskonsultantdienste gebaseer op 11 kV kabelopgraderingsprojekte.

10 punte

Totale punte vir Funksionaliteit

35 punte

Geen kwotasie sal beskou word as aanvaarbaar as die kwotasie nie die minimum kwalifiserende punte (80%) vir funksionaliteit, behaal nie. Die Stadsraad behou die reg voor om enige tender of tenders of gedeelte(s) daarvan te aanvaar of geen tender te aanvaar nie. Volgens die diskresie van die Raad sal die laagste tender nie noodwendig aanvaar hoef te word nie. Tenderaars moet die nodige inligting verstrek ten einde te voldoen aan die bepalings van Artikel 83 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 2000, (Wet 32 van 2000) en onderworpe aan die bepalings van die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid 2000, (Wet 5 van 2000) asook die Voorkeurverkrygingsregulasies, uitgevaardig kragtens die Wet op die Raamwerk vir Voorkeurverskryginsbeleid Raamwerke (soos gewysig). Daar moet ook aan die Voorsieningskanaalbestuursregulasies, afgekondig in Staatskoerant 27636 gedateer Mei 2009. Die Voorsieningskanaalbestuursverordeninge van die Stadsraad van Tlokwe sal ook van toepassing wees. Kennisgewing no. 133/2013

B G MOUMAKWE WND MUNISIPALE BESTUURDER

SOOS GELAS DEUR DIE DIREKSIE VAN ‘N BINNEHUISVERSIERDERPAKHUIS EN THE ART GALLERY, MOET ALLE VOORRAAD GELIKWIDEER WORD. ONS LIKWIDASIEAFDELING SAL AL DIE VOORRAAD AAN DIE HOOGSTE BIEËR VERKOOP, ONGEAG DIE KOSTE.

SONDAG 18 AUG 2013 VANAF 11:00


24

D

Carletonville Herald

ada Motors

9 Augustus 2013

47 JAMES MOROKA STREET, GOLDEN DEALER 2009- POTCHEFSTROOM. TEL: (018) 2945516/7/8, FAKS: (018) 294-5523 2011-2012 dadapotch@mweb.co.za MFC DEALER OF THE YEAR 2009-2010-20112012

Trade-ins accepted

GENUINE KM'S

SHIRAZ 083-786-5516 • SHEZAD 083-786-5526 • MOTENE 076 318 0417 • SELEPE 076-370-9100 • NEO 072-077-6960 • WALTER 078 206 5977 AUDI 2012 AUDI Q7 3.0 TDI, 40 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, XENON, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ ROOF, FULLHOUSE, IMACULATE ........R649 900 2011 AUDI A3 1.4T S/BACK STRONIC, 30 000KM, 5YR, 100 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE...........................................R259 900 2011 AUDI A5 2.0 T COUPE, A/T, 30 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE, XENON............................R399 900 2011 AUDI A3 1.6TDI, A/T, 60 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS R279 900 2011 AUDI A4 2.0T, MULTITRONIC(B8), 40 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, XENON, A/C, P/S, C.D, MAGS......................................R349 900 2011 AUDI A1 1.4T, 30 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS...............R239 900 2010 AUDI A4 1.8T, 90 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, XENON, LEATHER………. ................................................................R249 900 2010 AUDI A6 3.0T, A/T, 50 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, LEATHER, P.D.C, XENON......................R499 900 2009 AUDI A3 1.8T, SPORTSBACK(M), A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER SEATS.......................R239 900 2009AUDI A6 2.0T, A/T, 60 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF/ LEATHER................................................R299 900 2009 AUDI Q5 2.0T, 60 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE...........................................R359 900 2009 AUDI A4 2.0 TDI(B8), A/C, P/S, C.D, MAGS ................................................................R199 900 2008 AUDI S5(M), 65 000KM, 6YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE R399 900 BMW 2013 BMW 320I (F30)M, 3000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, M-SPORTSPACK, S/ROOF, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER, DEMO.......R429 900 2013 BMW 320I (F30), M, 6000KM 5YR 100000KM, MOTORPLAN SPORTSPACK, S/ROOF, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER, DEMO ..............R419 900 2013 BMW 118I (F20), A/T, 100KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, SPORTPACK, A/C, P/S, C.D, MAGS, DEMO.........................................R329 900 2012 BMW 1M, 27 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON, FULLHOUSE ...........................................................R699 900 2012 BMW 650I(F13), A/T, 19 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, M-SPORTSPACK, S/ROOF, NAVIGATION, XENON, P.D.C, ZOINCH WHEELS, A/C, P/S, C.D, LEATHER SEATS, DEMO ..............................................................R1 100 000 2012 BMW 640I(F13)A/T, 25 000KM, 5YRS, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, S/ROOF, NAVIGATION, XENON, P.D.C, EXCLUSIVE PACK, FULL HOUSE..........................................R899 900 2012 BMW 320D (F30), A/T, 15 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, S/ROOF, P.D.C, LEATHER, MAGS, A/C, P/C, C.D, DEMO .................................................................R409 900 2012 BMW X5 3.0D X-DRIVE, A/T, 10 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, P.D.C, DEMO, FULLHOUSE ...R699 900 2012 BMW 320I(F30), A/T, 20 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, SPORTSTPACK, S/ROOF,A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON.......................................R429 900 2011 BMW 532I(F10), 70 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, M-SPORTSPACK, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, A/T...............................R449 900 2011 BMW X5, 3.5 X-DRIVE, DOOR, SPORTPACK, S/ROOF, A/C, P/S, C.D, MAGS...............R599 900 2011 BMW 320I COUPE(E92), 39 000KM, 5YR, 100 SPORTPACK 19 000KM, MOTORPLAN, XENON, P.D.C, A/C, P/S, C.D, MAGS...................R399 900 2011 BMW X1 1.8I, A/T, 50 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, P.D.C NAVIGATION XENON...................R309 900 2011 BMW 120I CONVERTABLE, A/T, 68 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, WHITE, P.D.C..........................................R349 900 2011 BMW 120I CONVERTABLE, A/T, 60 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, SPARKLING GRAPHITE., P.D.C ............R349 900 2011 BMW 523I(F10), A/T, 20 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/R, LEATHER SEATS ...................................R499 900 2010 BMW 528I(F10), 70 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, FULLHOUSE...........................................R479 900 2010 BMW 320I(E90), A/T, P/S, A/C, C.D, MAGS, 50 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, FULLHOUSE...........................................R274 900 2010 BMW 323I (E90), A/T, 30 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULL HOUSE....................................................R329 900 2009 BMW 320I (E90, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE, S/ROOF....................................R239 900 2009 BMW X5 3.0.D, X-DRIVE(E70), 50 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, EXCLUSIVE PACK, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE, S/ROOF, IMACULATE............................................R499 900 2009 BMW 325I(E90), A/T, 70 000KM, 5YR, 100 000KM,

MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, SPORTBACK 18 INCH MAGS, P.D.C, S/ROOF............R299 900 2009 BMW320I(E90), A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER SEATS.....................................................R239 900 2009 BMW 330I, CONVERTABLE(E93), A/T, P/S, A/C, C.D, MAGS, 40 000KM, S/K, 100 000KM, MOTORPLAN, FULLHOUSE..................R399 900 2009 BMW X3 2.5I, A/T, 50 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, FULLHOUSE M-SPORT PACK ..............R329 900 2009 BMW 320I TOURING(E91), 40 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS ................................................................R209 900 2009 BMW 118I, 3 DOOR, COUPE, 80 000KM, 5YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS ................................................................R189 900 2008 BMW 335I(E90), A/T, 80 000KM, 5YR, 120 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE......R299 900 2008 BMW M3(E93)(M), 50 000KM, 6YR, 100 000KM, MOTORPLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, XENON, NAVIGATTON...........................R549 900 2008 BMW 325I COUPE, A/T, 78 000KM, 6YR, 100 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON, , FULLHOUSE...........................................R289 900 2008 BMW X5 3.0D, X-DRIVE, A/T, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE, S/ROOF ..............R374 900 2008 BMW 650I, 40 000KM, 6YR, 100 000KM, MOTORPLAN, HEAD VP DISPLAY, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, NAVIGATION, XENON, FULLHOUSE...........................................R449 900 2007 BMW 323I(E90)(M), A.T, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF...................................................R159 900 2007 BMW X3 2.5I, A/T, 90 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, SUNROOF..................................R229 900 2007 BMW 330I(E90), 90 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, PDC, S/ROOF, LEATHER, FSH, XENON ................................................................R209 900 2006 BMW 320I(E90)120 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER................................................R139 900 2006 BMW 330D(E90), A.T, A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON....................................................R189 900 2004 BMW 325I A/T(E46), 130 000KM, A/C, P/S, C.D, LEATHER, MAGS, FULLHOUSE, IMACULATE …….........................................................R109 900 FORD 2012 FORD FIESTA 1.4 AMBIENTIE, 5DOOR, 20 000KM, 5YR, 60 000KM, S/PLAN, WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, DEMO.................R164 900 2011 FORD FOCUS ST 2.5, 5DOOR, 45 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER, S/ROOF ................................R319 900 2011 FORD FIGO 1.4 AMBIENTE, 5 DOOR, 20 000KM, A/C, P/S, C.D, WARRANTY, DEMO........R109 900 2010 FORD FOCUS 1.8SI, 5DOOR, 60 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER SEATS, M/FUNCTION...........R209 900 2009 FORD FOCUS 1.8SI, 5DOOR, 70 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER................................................R189 900 MAZDA 2011 MAZDA 3 1.6 SPORT DYNAMIC, 60 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS .................................................................R199 900 2010 MAZDA 3 1.6, AGIVE, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE...........................................R189 900 2008 MAZDA 6 2.0, 45 000KM, 5YR, 100 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS ...............R179 900 MERCEDES BENZ 2012 MERCEDES BENZ C180K BE A/T, 30 000KM, 6YR, 120 000KM, M/PLAN, NAVIGATION, A/C, P/S, C.D, MAGS, NEW SPEC ..........................R389 900 2011 MERCEDES BENZ C250, COUPE A/T, 40000KM, 6YR, 120000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON, PARKTRONIC ............................R499 900 2011 BENZC250, COUPE, A/T, 40000KM, 6YR, 120000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, XE NON, PARKTRONIC.................................R499 900 2011 MERCEDES BENZ C200K BE A/T, 41 000KM, 6YR, 120 000KM, M/PLAN, NAVIGATION, SUNROOF, A/C, P/S, C.D, MAGS, PARKTRONIC, FULLHOUSE, AVAVGARDE NEW SPEC..R379 900 2011 MERCEDES BENZ C220CDI A/T, 40 000KM, 6YR, 120 000KM, AVANGARDE, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE.............................................R349 900 2011 MERCEDES BENZ VITO 113 FUNCTION, M, 50 000KM, 6YR, 120 000KM, M/PLAN, NAVIGATION, A/C, P/S, C.D, MAGS ........R329 900 2010 MERCEDES BENZ E350 CABILIOLET, 30 000KM, 6YR, 120 000KM, M/PLAN, XENON, AVANGARDE NAVIGATION, A/C, P/S, C.D, MAGS, PARKTRONIC.........................................R699 900 2010 MERCEDES BENZ CLC 180 A/T, 38 000KM, 6YR, 110 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULL HOUSE....................................................R329 900 2010 MERCEDES BENZ E2OO KOMPRESSOR, 70 000KM, 6YR, 120 000KM, PARKTRONIC M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON, FULLHOUSE.............................................R359 900 2009 MERCEDES BENZ CLS 350, A/T, 60 000KM, 6YR, 120 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, NAVIGATION, SUNROOF, FULLHOUSE.......................R369 900 2008 MERCEDES BENZ CLC 200K, A/T, 58 000KM, 6YR, 120 000KM, M/PLAN, AVANGARDE, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE......................R269 900 2008 MERCEDES BENZ C 320 CDI, A/T, 80 000KM,

6YR, 120 000KM, M/PLAN, AVANGARDE, A/C, P/S, C.D, MAGS..............................................R259 900 2008 MERCEDES BENZ VIANO CDI 2.2, 88 000KM, 6YR, 120 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, BULLBAR, TOWBAR ..............................R349 900 2007 MERCEDES BENZ C200K A/T, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE, NEW SHAPE, IMACULATE... ................................................................R199 900 2006 MERCEDES BENZ CLK 350 A/T, 90 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, AVANTGARDE............R299 900 2005 MERCEDES BENZ SLK 350, A/T, A/C, P/S, C.D, MAGS, IMAWLATE .................................R299 900 NISSAN 2012 NISSAN NP 200 1.6 SAFETY PACK, 80 000KM, WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS..........R129 900 2011 NISSAN TIDA 1.6 VISIA(H35), A/C, P/S, C.D, MAGS, 30 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN WARRANTY..............................................R159 900 2011 NISSAN NAVARA 2.5, L.E D/CAB, 36 000KM, 5YR, 90 000KM, WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER SEATS.........................R329 900 2010 NISSAN TIDA 1.6, ACENTA(H35), 50 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, WARRANTY .........R129 900 2010 NISSAN TIDA 1.6 VISIA(H31)+, A/C, P/S, C.D, 50 000KM, SEDAN ...................................R129 900 2010 NISSAN HARDBODY 2.0, 50 000KM, A/C, P/S, C.D, LWB...................................................R149 900 2009 NISSAN TIDA1.6, VISIA(H35), A/C, P/S, C.D, 50 000KM....................................................R89 900 2009 NISSAN NP 300 2.4I, D/CAB, 4X4, A/C, P/S, C.D, MAGS........................................................R209 900 2006 NISSAN X-TRAIL 2.5(M), 110 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER SEATS, TOWBAR ...................................................................R139 900 2006 NISSAN HARDBODY NP 300 30 TDI, D/CAB, A/C, P/S, C.D, MAGS........................................R119 900 OPEL 2011 OPEL ASTRA 1.6 ESSENTIA, 37 000KM, 5YR, 90 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE, WARRANTY..............................................R239 900 2011 OPEL ASTRA 1.4T ENJOY, 50 000KM, 5YR, 90 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE ...................................................................R219 900 2006 OPEL CORSA 1.4, A/C, P/S, C.D, MAGS...R79 900 2005 OPEL TIGRA 1.8T, 40 000KM.....................R94 900 TOYOTA 2012 TOYOTA INNOVA 2.4 7 SEATER, 20 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, FULLHOUSE.............................................R249 900 2012 TOYOTA COROLLA 1.3 IMPACT, A/C, P/S, C.D, 20 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, WARRANTY..............................................R179 900 2012 TOYOTA COROLLA 1.3 PROF, 20 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, WARRANTY, A/C, P/S, C.D ...................................................................R189 900 2011 TOYOTA VERSO 1.6,S 40 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS ...................................................................R249 900 2011 LEXUS I250 ATTSE, 20 000KM, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE ...................................................................R349 900 2010 TOYOTA COROLLA 2.0 EXECUTIVE, 40 000KM, 5YEAR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER .....................................R249 900 2010 LEXUS IS520 A/T, 40 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS.FULL HOUSE, LEATHER..................................................R299 900 2009 TOYOTA VERSO 1.6, A/C, P/S, C.D, MAGS ...................................................................R189 900 2009 TOYOTA COROLLA 1.6 ADVANCED, 40 000KM, 5YEAR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER .....................................R199 900 2009 TOYOTA COROLLA 1.6 ADVANCED, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER .............................R179 900 2008 TOYOTA COROLLA 1.6, 60 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D ...........R129 900 V.W 2013 V.W JETTA 1.2 TSI TRENDLINE, 100KM, 5YR, 90 000KM S/PLAN, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, BLUETOOTH, FULLHOUSE ................................................................R269 900 2013 V.W POLO GTI 1.4T DSG, 100KM, 5YR, 90 000KM S/PLAN, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON, S/ROOF...............R329 900 2013 V.W GOLF VII 1.4 COMFORTLINE, 100KM, 5YR, 90 000KM S/PLAN, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, BLUETOOTH, XENON, S/ROOF ................................................................R309 900 2012 V.W JETTA 1.4 TSI COMFORTLINE, 20 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, SUNROOF..................R269 900 2012 V.W POLO GTI 1.4T DSG, 39 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF...................................................R289 900 2012 V.W POLO 1.6 COMFORTLINE, 5DOOR, 20 000KM, 5YR, S/PLAN, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE..............R189 900 2012 V.W POLO 1.4 T/LINE, 5DOOR, 25 000KM, S/PLAN, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D ................................................................R169 900 2012 V.W POLO VIVO 1.4 T/LINE, 5DOOR, 20 000KM, A/C, P/S, C.D, V.W WARRANTY, FULLHOUSE ................................................................R139 900 2012 V.W POLO VIVO 1.6, T/LINE, SEDAN, 25 000KM, A/C, P/S, C.D, V.W WARRANTY, FULLHOUSE

................................................................R149 900 2012 V.W POLO VIVO 1.4, SEDAN, 28 000KM, A/C, P/S, C.D, V.W WARRANTY ....................R169 900 2012 V.W POLO VIVO 1.4, BASE, 55 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, V.W WARRANTY................R129 900 2012 V.W GOLF V1 GTI 2.0T(M), 27 000KM, 5YR, 90 000KM S/PLAN, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON, S/ROOF...............R329 900 2011 V.W POLO VIVO 1.4 T/LINE 55 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, 50 000KM, V.W WARRANTY R124 900 2011 V.W GOLF V1 GTI 2.0 T DSG, 60 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON, S/ROOF................R309 900 2010 V.W POLO 1.4 COMFORTLINE, 5 DOOR, 70 000KM, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS.......................................................R149 900 2010 V.W GOLF V1 GTI 2.0T DSG, 80 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, V.W WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, XENON, S/ROOF................R299 900 2010 V.W CC 2.0TDI, 80 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, LEATHER.................................................R289 900 0THER 2012 VOLVO XC 90 DS AWD, 20 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, 7 SEATER, DEMO................... 2012 GONOW 2.2, D/CAB, 100KM, A/C, P/S, C.D, MAGS......................................................R 99 900 2012 ALFA ROMEO 1, 4T, 19 000KM, SUK, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER................................................R299 900 2012 CHEVROLET CRUZE 1.8LT, A/T, 20 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, LEATHER, MAGS, FULLHOUSE, DEMO R239 900 2012 JEEP CHEROKEE 3.7 LIMITED, A/T, 9 000KM, 3YR, 60 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, LEATHER, DEMO....................R399 900 2012 CHEVROLET CRUZE 1.8LST, 11 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, LEATHER, MAGS, FULLHOUSE, DEMO .................R219 990 2011 JEEP COMPASS 2.0 LTD, 28 000KM, 3YR, 90 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER R269 900 2011 MINI COUNTRYMAN 1.6, 40 000KM, 3YR, 75 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF...................................................R279 900 2011 JAGUAR XF 3.0 PILEMIUM WXUKY, 20 000KM, 5YR, 100 000KM, A/C, P/S, C.D, MAGS, NAVIGATION, XENON............................R899 900 2011 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER ...................R249 900 2011 HYUNDAI I10 1.4, 30 000KM, 60 000KM, 5YR, 150 000KM, WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS… R149 900 2010 HONDA CIVIC 1.8IV-TEC, 60 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER SEATS ...................................R189 900 2010 VOLVO C30, 2.0T, 20 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS...............R269 900 2010 MINI CONVERTABLE 1.6, A/C, P/S, C.D, MAGS, 80 000KM, YELLOW, CALIBER..............R269 900 2010 DODGE CALIBEL 2.0 SXT, A/C, P/S, C.D, MAGS, 40 000KM, 90 000KM S/PLAN................R209 900 2010 JEEP CHEROKEE 3.7 LIMITED, A/T, 45 000KM, 3YR, 60 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE...........................................R299 900 2010 CHANA BENNI 1.4, A/C, P/S, C.D ..........R 59 900 2010 KIA SOUL, A/C, P/S, C.D, MAGS, 70 000KM, WARRANTY............................................R189 900 2010 HYUNDAI SONATA 2.4, 40 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, 5YR, 150 000KM EXECUTIVE WARRANTY, A/C, P/A, C.D, MAGS........R269 900 2010 KIA PICANTO 1.1 EX, A/C, P/S, C.D, MAGS R89 900 2010 JAGUAR XF 3.0, A/T, 40 000KM, 5YR, PREMIUM 100 000KM.A/C, P/S, C/D, MAGS, NAVIGATION, XENON....................................................R499 900 2009 HONDA CRV L.O, A/T, 56 000KM, 5YR, 100 000KM, M/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF, LEATHER SEATS....................R269 900 2009 HYUNDAI ATOS 1.1 GLS, A/C, P/S, C.D, MAGS, 80 000KM................................................R69 900 2009 KIA PICANTO 1.1 LX, A/C, P/S, C.D.......R 79 900 2009 HYUNDAI TUSSON 2.0GLS, 70 000KM, S/PLAN, 5YR, 150 000KM, WARRANTY, A/C, P/S, C.D, MAGS, LEATHER ...................................R179 900 2009 CITROEN C3 1.4, A/C, P/S, C.D, 50 000KM R 99 900 2009 FIAT, BRAVO 1.4T, 50 000KM, 5YR, 90 000KM, S/PLAN, A/C, P/S, C.D, MAGS, S/ROOF..............R169 900 2009 MITSUBISHI TRITON 2.4 MPI, D/CAB, 4X4, A/C, P/S, C.D, MAGS, CANOPY.....................R229 900 2008 HONDA ACCO.2.4 EXECURVE, A/T, A/C, P/S, C.D, MAGS..............................................R189 900 2008 MITSUBITSHI TRITRON 2.4I D/CAB, A/C, P/S, C.D, MAGS..............................................R229 900 2006 PEUGEOT 407 2.0 COMFORT, A/T, A/C, P/S, C.D, MAGS, FULLHOUSE......................R89 900 2006 MINI 1.6, A/C, P/S, C.D, MAGS ..............R129 900

EO&E


9 Augustus 2013

25

Carletonville Herald

Happy women’s day 9 August On 9 August 1956, 20 000 women staged a march on the union building in Pretoria to protest against the proposed amendment to urban areas Act of 1950.They left bundle of petition containing more than 100 000 signatures. Women from all over the South Africa came together to demand change with children on their backs sang protest songs that was composed in honour of the occasion .To me this day means that the women in 1956 altered the world that women also have the ability to change whatever we want and we also have a say on how our country runs. Women can do anything besides being in the kitchen, that we can also use our talents to enrich our country and that we have the power to control our own lives. No one can stand between us and our dreams and if we failed we must accept our failures and that we can try again .Being an independent women

myself this inspires me to work hard also fight for what I want, that no one can change or take away anything from me and that I have the ability to add value to my community without any gender issues and I can do anything that a man can do if I only believe in my talents and work hard ,wish more of our young ladies had as much passion ,ambition ,determination and focus on bettering their life’s as those woman did to make positive changes in their life’s and for the country .Its amazing to see how those women stood for what they believed in and stood their ground with that said I would like our young readers to interact with me by sending me your poetry about any topic in English or Afrikaans at nosiphiwomatsalo1@gmail.com,you also very welcome to send me any other information that you think other young people would find interesting

Kefilwe Lekabe: women's day is really something I have never thought of .I don't have an opinion on it but I just want to thank the women who did whatever they did on that day ,maybe someday I will understand.

Refilwe Modisane : it's not a day that I take into consideration .because I don't really know what went on on that day but in any case happy womans day

Neo Ratjatji –There is no man that can learn how to be happy with what they have while they pursue all that they want ,we women multitask that’s why we are celebrated

Queen Ntozakhe: it’s an important day and it’s also to acknowledge that what those women did was inspiring and I really appreciate it.

CJ’s BEST

Sihle –thousands of woman marched on this day to not only create a better life for all woman here in South Africa and the African continent as a whole, but also let all woman that you not only need to be in the house all day, you can be all that you want to be and so much more

The song that became the anthem of the march was: “Wathint’ abafazi, Strijdom!” wathint’ abafazi, wathint’ imbokodo, uza kufa!

These are Carleton Jones High School's top academic learners from each grade. From left to right: Desiree Motaung 74% average (Gr 10), Yashir Durapraj 87,8% average (Gr 9), Lulama Mtyeku 84,1% average (Gr 12), Cal Tiquin 82,1% average (Gr 8) and Subhan Shah 73,2% average (Gr 11). Lulama is one the school's black blazer learners and their RCL Chairman. Their top two learners in grade 11 earn a black blazer for matric. Azraa Dabhelia (RCL Chairlady) and Nomhle Mbulawa (Cultural Head) are hot on Lulama's heels. "We believe all three will attain seven distinctions in the matric finals," said Ms Shanette Tiquin, the school's proud principal.

When you strike the women, you strike a rock, you will be crushed [you will die]!


26

Raymond van Wyk, ‘n leerling van Hoërskool Fochville, word bekroon as beste D2skaakspeler. Raymond het die naweek van 26 en 27 Julie aan die D2-skaakkampioenskappe deelgeneem by Randfontein High School waar hy die stryd teen 40 o/17-spelers die aangesê het. Die kampioenskappe is tussen spelers vanaf Carletonville, Fochville, Randfontein, Roodepoort en Krugersdorp beslis. In die sewe rondes van die kampioenskappe het Raymond uitstekend gespeel en word aangewys as algehele wenner. Hy word bekroon as die beste skaakspeler in sy ouderdom in die D2-distrik.

Carletonville Herald

9 Augustus 2013

Luiperds reg vir Arende

Raymond van Wyk wat as D2-skaakkampioen gekroon is.

Die Luiperds se Edmar Marais en Martin Dreyer verloor hulle plekke vir die stryd teen die SWD Arende Vrydagaand op Profert Olënpark en Jarryd Buys en Elardus Venter sal hul truie aantrek. Marais en Dreyer skuif altwee bank toe in die enigste verandering aan die span wat laasnaweek in Oos-Londen met die Grens Bulldogs afgereken het. Die afrigters het verras deur Buys in te sluit en Danie Dames vleuel toe te skuif. Marais is ‘n driedrukmasjien wat veral vroeg in die seisoen met reëlmaat die doellyn oorgesteek het. Die Luiperds se wedstryd vind op Vrouedag plaas en as ‘n spesiale aanwins kry vroue gratis toegang tot die wedstryd. Die vroue staan ook ‘n kans om ‘n heerlike spa-dag te wen geskenk deur die Potchefstroom Akademie. Daarby sal die vroue halftyd en net voor afskop deur die jong sangsensasie van Potchefstroom, Roux Cloete, toegesing word wat sy groot treffer Perfek insluit. Afskop is om 17:05. Die span is: Jarryd Buys; Danie Dames, Hennie Skorbinski, George Tossel, Luther Obi; Adriaan Engelbrecht,

Mans rolbal met groot gees aangepak

POTCHEFSTROOM, SOUTH AFRICA - JULY 19: Luther Obi of Leopards on the run during the Absa Currie Cup First Division match between Leopards and Pumas at Profert Olen Park on July 19, 2013 in Potchefstroom, South Africa. (Photo by Duif du Toit/Gallo Images)

Johann Laker; Morné Hanekom, HP Swart, Robert Kruger, Brendon Snyman ©, Luvuyiso Lusaseni, Elardus Venter, Edgar Marutlulle, BG Uys. Reserwes: Akker van der Merwe, Martin Dreyer, Peet van der Walt, Bernie van Rooyen, Tiaan Dorfling, Charl Weideman, Edmar Marais.

Die Fochville-rolbalklub het verlede naweek een van die laaste klubkompetisies van die jaar gehou waar die mans

die kompetisie met groot gees die bal aan die rol gesit het. Die Mans Voorgee Kompetisie was beslis oor twee dae die derde en vierde Augustus.

Die manskompetisie-wenners Rudi Oosthuizen (naaswenner) en Frans Hauptfleisch (wenner).

Die agt deelnemers was Frank Mienie, Thys Uys, Ben Bredenkamp, Frans Hauptfleisch, Theunis Duvenage, Piet Cilliers, Hennie van Loggerenberg en Rudi Oosthuizen.

Vincent Mofokeng

Agt mans met ‘n voorgee wat wissel van tussen 0 en 5 het mekaar die stryd aangesê en dit was voorwaar nie ‘n maklike taak nie. Dit was groot pret en die manne het

mekaar lekker opgekeil en ook vir ‘n paar verrassings gesorg. Uiteindelik was dit Frans Hauptfleisch wat die kompetisie gewen het en Rudi Oosthuizen was die naaswenner.


9 Augustus 2013

27

Carletonville Herald

Yster Fochies wys hul staal

Vincent Mofokeng Laerskool Fochville se o/9 rugbyysters het onlangs aan die Bondedag-rugbytoernooi deelgeneem en die trofee huis toe gebring. Die “Ysters” soos hoofafrigter Cobus Venter hulle noem, het vanaf Groblersdal vertrek om aan die Bondedag se rugbytoernooi by Hoërskool Ben Viljoen deel te neem nadat hul die Goue Leeus-trofee in hul kassie gaan toesluit het. Op 19 Julie het die Ysters in die finale van die Goue Leeus-liga teen Oostekruin koppe gestamp en uit die stryd as wenners getree met ‘n telling van 25-0. Die o/9 span het hierdie seisoen alles ingesit om hierdie resultaat te behaal en gewys dat harde werk beloon word. Gedurende die Bondedag het hulle met tien spanne lootjies getrek en dus in Poel C gespeel. In hulle poel klop hulle Maraisburg 15-0, Volkskool 5-5 en Maraisburg 29-5. Op die tweede dag speel hulle teen Noord- Wes-wenners, Lichtenburg Laerskool, in die finaal. In die asemro-

wende stryd is die twee spanne met halftyd vyf (5) elk. In die laaste minuut van die wedstryd breek Lichtenburg deur en maak die eindtelling 10-5. Gedurende die Goue Leeus-liga het die Ysters groot name geklop; Dagbreek 54-5, Muldersdrift 29-3,Jan Cilliers 29-0, Leeuwenhof 25-0 en dan Oostekruin 25-0 in die finaal. Dit is die eerste keer in 15 jaar dat Laerskool Fochville twee spanne het wat in die Goue Leeus- en Bondedag-finale is en dus spanne wat deur pa’s afgerig word. Die Ysters het in 19 wedstryde sewe (7) drieë teen hulle gehad. Afrigter Cobus Venter verduidelik dat die Ysters James Watermeyer (kaptein) wat die enigste drie van die dag gedruk het teen Lichtenburg. alles in oorgawe doen en die goeie dissipline wat die seuns wys. Venter wil graag baie dankie sê aan teenoor hul seuns en mekaar. Die YsHy gee ook ‘n klap op die skouer aan ters se dissipline is ook geprys gedu- die hoof van Laerskool Fochville, Ben kaptein James Watermeyer wat hom rende die toernooi. Habig, vir die wonderlike geleentheid goed van sy taak kwyt as kaptein en hoe In die Ysters probeer Venter leiers wat hy vir die pa’s skep om af te rig. hy die span aanmoedig. van môre maak omdat hy ‘n geleent- Dankie aan hulpafrigters Hendrik PieWatermeyer word ook beskou as ‘n heid kry om hulle te leer van goeie be- terse, Nols Nortje, Jannie Schutte, die uitstekende spelbreker, vertel Venter sluitneming. borge en natuurlik die ma’s en pa’s vir glimlaggend. Die span se motto is “ Gee nooit op hul bystand en ondersteuning. Venter verduidelik ook hoe goed die nie” en hy geniet die atmosfeer en die En laastens wil afrigter Cobus ook ouers se ondersteuning en houding is gees van beide span en die ouers. dankie sê aan al sy Ysters.

Die Ysters wat trots met hul Bondedag trofee juig. Voor is Cristopher van der Watt, Waldo Venter, Leander Liebenberg, James Watermeyer (kaptein), Christopher Herbs en Hanro Nortje. In die tweede ry is Jacques van Heerden, Mornè Theron, Henro Schoeman, Hugo van der Merwe,Schalk Liebenberg, Keogan Maartin en Ryan Kemm. In die derde ry is Ludie Schutte, Cardo Nel, Jaendrè Ras, Schalk Bothma,Tiaan Louw, AJ Roodt,JJ Pieterse en Marno Erasmus. Agter staan Hendrik Pieterse (hulpafrigter), Cobus Venter (hoof afrigter) en Nols Nortje (hulpafrigter).

Goudveld Posduifklub vlieg Britstown Die Goudveld Posduifklub het verlede minuut. In die Colesberg ope afdeling naweek hul duiwe vanaf Britstown los- vlieg Nick Mathee se wenduif eerste gelaat om die 603 kilometer pad huis hok toe met ‘n prag spoed van 1 328 meter per minuut. Stephen Mathee se toe te vlug. In die eerste plek vlieg Dewald Nortje duiwe palm die tweede, vierde en vyfde se wenduif met ‘n prag spoed van 1 319 plekke in terwyl Dewald Nortje die dermeter per minuut die hok binne. Nick de plek inpalm. Die klub het ook aan Mathee se duif vlieg tweede huis toe ter- ‘n Sale-reis deelgeneem en Rusty Balwyl Dewald Nortje se duiwe nog ‘n der- four het die eerste plek ingepalm, Stede, vierde en vyfde plek inpalm. In die phen Mathee tweede en Nick Mathee derde. ope afdeling vlieg Dewald Nortje se wenduiwe die eerste met ‘n spoed van 1 330 Suitably qualified service providers are hereby invited to submit proposals for the following: meter per miBid No Description Evaluation Contact Person Compulsory Briefing Session nuut, Dewald vlieg nog ‘n twee13 August 2013 Rian Jansen WR/HSD/08/13 Supply and Delivery of 80/20 de, derde en vyfde Venue: Bondesio Van Vuuren, Tracksuits, T-shirts and plekke in terwyl Boardroom tel. (011) Caps for the 2013 OR Stephen Mathee Time: 10:00-11:00 411-5208 Tambo Inter-municipal se duif vierde in Games vlieg. Die klub het Bid documents will be available from 2 August 2013 from 07:30 until 15:00 only, upon payment of a cash non-refundable fee of R300.00 per document, at the Cashier’s Office, Municipal ook aan ‘n ColesBuilding, cnr 6th and Park Streets, Randfontein. bergvlug gevlieg Submission of Bids: oor ‘n afstand van Bids must be submitted by no later than 11:00 on 22 August 2013, as follows: 532 kilometer. • By hand: Bid documents and supporting documents must be sealed and externally endorsed In die eerste with the bid number and description and placed in a bid box at the Municipal Building, cnr 6th and Park Streets, Randfontein 1760 plek vlieg Pete• By post: To reach the Manager: Supply Chain Management, Private Bag X033, Randfontein Rose Lofts se duif 1760, in sufficient time for it to be placed in the bid box before the closing time. met ‘n prag spoed Opening of Bids van 1 330 meter Bids will be opened in public at 11:00 on the closing date. per minuut. DeBidders must take note of the following: • Bids must only be submitted on the bid documentation provided by the West Rand District Municipality • Persons in the service of the State are not wald Nortje se allowed to bid • Bidders are requested to attach the municipal rates and taxes statement duiwe vlieg ‘n obtainable from the municipal offices where the bidder resides and an original Tax Clearance tweede, derde en Certificate obtainable from SARS • Bidders are requested to read and take note of the “Information to Bidders” attached to the bid document. vyfde plekke in. Enquiries: Supply Chain matters can be directed to Thandy Pino, Stephen Mathee tel. (011) 411-5108. se duif vlieg ‘n MD Mokoena - Municipal Manager vierde plek in met ‘n prag spoed van Human Communications 101350 1 303 meter per

Invitation to Bid

Die trotse Ysters met die Goue Leeus-liga trofee. Agter staan Nols Nortje(hgulpafrigter), Jannie Schutte(hoof van Sport), Cobus Venter (hoofafrigter) en Hendrik Pieterse (hulpafrigter). In die derde ry is Cristopher van der Watt, Christopher Herbs, Mornè Theron,WaldoVenter, Leander Liebenberg en Schalk Bothma. In die tweede ry Tiaan Louw, Hugo van der Merwe, JJ Pietersse, Handro Nortje, Jaendrè Ras en AJ Roodt. In die voorste ry is Henro Schoeman, Keogan Maartins, Ryan Kemm, James Watermeyer (kaptein), Schalk Liebenberg en Jacques van Heerden. Inlas Marno Erasmus.

Carletonville duiwe vlieg Hopetown Die Carletonville Posduifklub het verlede naweek hul duiwe die afstand van 486 kilometer van Hopetown laat vlieg. In die jaar oud afdeling neem Jannie Kruger se wenduif die eerste plek met ‘n spoed van 1 326 meter per minuut, tweede plek Johnzel Lofts, derde Adriaan Laufs jr., vierde Jan Bester en die vyfde plek gaan aan Jan Bester. In die ope afdeling vlieg Ian du Toit se duiwe hok toe en neem eerste plek met ‘n spoed van 1 325 meter per mi-

nuut en neem hy nog ‘n tweede, vierde en vyfde plekke. In die derde plek vlieg Jannie Kruger se duif hok toe. In die Sprint-wedvlug vanaf Bloemfontein oor ‘n afstand van 330 kilometer vlieg Johnzel Lofts se wenduif hok toe met ‘n spoed van 1 326 meter per minuut. Tweede plek vlieg Wikus Viljoen, derde Jan Bester, vierde aan Ian du Toit en vyfde plek gaan aan Jannie Kruger.

Vacancies

KLOOF OPERATIONS

SUPERINTENDENT: ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOB GRADING:

D-LOWER

DEPARTMENT:

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Pre-screening and psychometric evaluation may form part of the selection process. Short-listed candidates will be requested to attend a panel interview. Applicants who receive no response to their applications within 14 days may consider their application for the position to be unsuccessful

Applicants must hold a Chamber of Mines Certificate in Mine Environmental Control and a minimum of 5 years’ proven experience in an Environmental Engineering Department, including occupational hygiene and radiation protection functions. Computer literacy in Microsoft Office is important, as are demonstrated, strong communication and presentation skills and sound analytical and statistical analysis abilities. The successful candidate must be prepared to work overtime on an ad hoc basis when required, and be declared medically fit for the position and the environment, as determined by the risk-based medical examination at the relevant Sibanye Occupational Health Centre. Added advantages would be a Radiation Protection Officer Certificate, project management and planning experience and keeping abreast of the latest Ventilation, Occupational Hygiene and Radiation Protection Technologies. Duties and responsibilities include: • Determining, implementing and reviewing short- and long-term requirements and plans to provide an acceptable workplace environment as per the Mine’s strategic plan • Implementing radiation protection functions to ensure compliance with COR and NNR regulations • Providing advice and guidance in all areas pertaining to Occupational Environmental Hygiene • Establishing and controlling Environmental Engineering Hygiene resources, eg instruments, equipment, systems and staff • Performing internal and external audits • Advising on a safe course of action in emergency situations • Updating relevant codes of practice whenever required and ensuring compliance. Interested parties should submit a detailed Curriculum Vitae to SA Recruitment at e-mail: applyforjob@sibanyegold.co.za or fax: 086 639 8439. Closing date: 12 August 2013

Sibanye Gold is committed to the achievement and maintenance of diversity and equity in employment Human Communications 101451


9 Augustus 2013

West Wits lig trofee Vincent Mofokeng West Wits het verlede Vrydag weereens die trofee in die Leeus Grand Slam Challenge teen Harlequins verower. West Wits se eerste en tweede spanne het met groot verwagting Vrydag slaggereed in Johannesburg op Markspark opgedaag om in die Grand Challenge se finaal te speel. Eerste aan die beurt was die tweede span wat teen ‘n goed afgeronde en voorbereide Harlequins-span kragte gemeet het. Wits het in die vroeë minute van die stryd eerste bloed getrek en ‘n onverdoelde drie is deur Paul Venter gedruk. Die span het met 5-0 voorgeloop. Harlequins tel momentum op en bring die stryd na West Wits toe. Die tweede span verloor die stryd 395 en neem die tweede plek in die Grand Slam Challenge. Die eerste spanne is dadelik aan die beurt en dit is beskou as die Stryd van die Jaar. Die twee eerste spanne was beide vol moed vir die finaal en West Wits wou hul staal wys. Harlequins het vinnig druk geplaas en met ‘n strafskop die eerste drie punte op die telbord gesit. Wits het vanaf die afskop druk op Harlequins se gebied geplaas en meer balbesit verower en meer gebiedsvoordeel gewen, tog kon hulle nie punte op die telbord plaas nie. Deur Wits se aanhoudende druk kon hulle strafskoppe kry maar het misluk om dit in punte te omskep. Die spanne gaan rustyd kleedkamers toe met ‘n tel-

ling van 3-0 in Harlequins se guns. Die tweede helfte begin in dieselfde trant as die eerste helfte, goeie verdedigingspatrone en druk van beide spanne. Wits het die tweede helfte met ‘n paar vars voete begin en hulle moes van skopper verander. Die tweede skopper kon ook nie die bal tussen die mikke deur plaas nie en dus neem hoofafrigter S.P. Botha aksie en handig die skopwerk oor aan A.J. Labuschagne. Die besluit was ‘n skok vir meeste ondersteuners omdat Labuschagne ‘n loskopstut is. Deur Wits se druk op Harlequins se helfte Labuschagne is dadelik aan die beurt en sit die eerste strafskop van Wits tussen die mikke vanaf die halflyn om die telling drie elk te maak. Nie lank daarna nie het Pierre Labuschagne ‘n fantastiese spanpoging drie afgerond en A.J. verdoel weereens om Wits ’n 10-3 leiding te gee. Wits neem voordeel van hul momentum en plaas meer druk op Harlequins. Nog ‘n strafskop is aan Wits toegeken en A.J. skop 45 meter ver pale toe om die telling 13-3 te maak. In die laaste minute van die stryd neem Harlequins voordeel vanaf Wits se eerste fout in die stryd en druk ‘n drie wat onverdoel was. West Wits lig die trofee met ‘n telling van 13-8. Die emosies was hoog aangesien daar twyfel was oor die klub se jong bestuur maar gelukkig het die klub deurgetrek.

Die klubvoorsitter, Lesley Venton, wil graag dankie sê aan die klub se afrigters, eerste span hoofafrigter, S.P. Botha, en tweede span-afrigter, Barnie de Koker, “hulle het hul goed aan hul taak gekwyt”. Venton wil ook dankie sê aan die ondersteuners vir hul bystand, al die uitstekende spelers van West Wits. Venton wil graag op die wen voortbou en hopelik baie meer nuwe gesigte sien volgende jaar. Hy sien uit na volgende jaar en na nog ‘n lekker wen-klub.

Harde Corrie van der Scheyf wat lyne breek gedurende die finale teen Harlequins.

Die besige Jabu Nkuta, wat geken word as 'n spelbreker, hou die bal aan die gang in die finale teen Harlequins.

West Wits se eerste rugbyspan wat trots die trofee lig nadat hulle die Harlequins 13-8 geklop het. Printed for the owner and publisher

Gedruk namens die eienaar en uitgewer

Gesamentlik besit deur/ Jointly owned by:

(Pty) Ltd. (Reg. 1964/04662/07) of Ekspa Building, Attie Fourie St. (P.O. Box 351 Vanderbijlpark) by Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. All rights of reproduction of all reports, photographs and all other materials published in this newspaper are hereby expressly reserved in terms of section 12 (7) of the Copywrite Act No. 98 of 1978 and any amendments thereto. We abide by the Code of Conduct of the Press Council of SA and accept its jurisdiction. (Edms) Bpk (Reg No. 1964/04662/07) van Ekspagebou,Attie Fouriestraat (Posbus 351) Vanderbijlpark, deur Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. Alle regte van reproduksie van alle verslae, foto's en ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee volgens afdeling 12 (7) van die Wet op Kopiereg No. 98 van 1978 en enige amendemente daartoe, voorbehou. Ons onderskryf die Gedragkode van die Mediaraad van SA en aanvaar sy jurisdiksie.

Carltonville Herald 09 Augustus 2013  

Carltonville Herald 09 Augustus 2013

Carltonville Herald 09 Augustus 2013  

Carltonville Herald 09 Augustus 2013

Advertisement