Page 1

10 Mei 2013 Prys: R4.10 Weekliks meer as 23 400 lesers

Church’s water woes 9 The chairman of the Old Apostolic Church in Khutsong, Mr Alfred Khumalo, shows the weak stream of water trickling from a tap in the church's ladies toilets.

Ure sonder krag want werkers ‘staak’ 7

A man sits and cries beside the body of a loved one on the scene where four employees of Lorsons in Carletonville died on their way to work on Monday.

Rosleen’s 49 Van Zyl Smithstr; Oberholzer; Tel: 018-786-1502

Corrie welcomes Erick Oosthuizen & Norma Zaba. Erick and Norma invite all their clients to visit them at Rosleen’s. Norma does False Eyelashes aswell Corrie would like to thank all her Loyal Customers for support.


2

Carletonville Herald

10 Mei 2013

3 Pad verbeter en verkiesing naby senverkiesing, wat op 10 Mei sou plaasvind, voorberei het. Carletonville sou die enigste kiesfadling wees waarin vier kandidate sake in die mini-verkiesing sou uitspook. Die kandiate was mnr. Johan Jooste (kandidaat vir die Nasionale Party), mnr. Japie van der Merwe (kandidaat vir die Nuwe Republiekparty), mnr. Fanie van Vuuren (Konserwatiewe Party) en mnr. Roelof Grobler (Herstigte Nasionale Party). Intussen het die Randse Waterraad pas nuwe waterbeperkingsmaatreëls ingestel. Sproeier, tuinslange en drupbesproeiings kon nou al om die ander dag, twee uur lank gebruik word om tuine nat te maak. Mense wat op erwe

Die Carletonville Herald van 30 jaar gelede het weer ‘n verskeidenheid positiewe en negatiewe berigte gedra. Goedkeuring vir die verdubbeling van die ‘pad van die dood’, die pad tussen Carletonville en Libanon, is reeds deur alle staatsdepartemente verleen.Volgens mnr. Willie Landman, die LV vir Carletonville, was al struikelblok die beskikbaarstelling van geld vir die projek, wat tussen R7 miljoen en R9 miljoen sou kos. ‘n Inwoner van Fochville, me. Engela Lindeque, het ternouernood aan die dood ontkom na sy in ‘n motorbotsing betrokke was. Lindeque was van die plaas onderweg na dié dorp toe die botsing op die

Fochville-Parys-Raatskraalkruising plaasgevind het. Volgens Lindeque was dit gelukkig dat haar jongste kind nie oudergewoonte saam met haar gery het nie. Sy het ook geglo dat haar veiligheidsgordel haar lewe gered het. Aktesaam 100 ekonomiese huise ter waarde van ongeveer R3,2 miljoen sou binnekort in die Verre Wesrand opgerig word. Vyftig van dié huise sou op Venterspos naby Westonaria opgerig word. Die Regering het R1,5 miljoen bewillig vir die voorlopige oprigting van vyftig ekonomiese huise op Venterspos en die moontlike voorsiening vir die vestiging van kwasi-nywerhede. Gemoedere het hoog geloop terwyl inwoners hul vir die provinsiale tus-

Cerise du Plooy

“Hy was pligsgetrou,” vertel sy ma, skokkende toneel waarop hy sou af“Hy het elke dag, Maandae to Sondae, kom nie. “Die hele agterkant van sy kop van 06:00 tot 18:00 gewerk, maar het is weggery en my kind was dood,” vertel skaars vier weke daar gewerk.” Len- mev. Jordaan hartseer. “Niemand kan nerd het voor dit sy pa uitgehelp met vir ons sê wat gebeur het nie, maar daar is ‘n sterk vermoede dat hy sy eie klein outo-elekin ‘n vragmotor was, uitgetriese besigheid. klim of uitgeval het, sy voet “Mamma, ek is êrens vasgehaak, en die klaar,” was Lennerd se vragmotor oor hom gery laaste woorde aan sy het. Na bewering het die ma toe hy haar, oudervragmotor se bestuurder gewoonte, bel en sê dat nie eens teruggedraai nie. hy klaar gewerk is. Niemand van sy werksplek “Ek het gesê hy moet het, na bewering, ook die by die hek wag, en dat nooddienste en polisie geek sy pa sou stuur.” In daardie stadium was Mnr. Lennerd Jordaan (23) bel nie. “My man vra om sy by die Carletonville soos wat sy familie hom sal verskoning vir sy woorde en gedrag by die toneel,” sê Idols-kompetisie waar onthou. mev. Jordaan. “Hy was baie haar dogter, Jackie, na aan my seun en buite homself toe deelgeneem het. Sy pa was glad nie voorbereid op die hy hom dood daar kry.”

met gelyke nommers woon, kon hul tuine op gelyke datums natmaak terwyl dié met ongelyke nommer net hul tuine op ongelyke dae kon natmaak. Oom Salie se Slaghuis op Blyvooruitzicht het verskeie winskope vir inwoners aangebied. ‘n Halwe bees, wat gewoonlik R2,82 per kilogram gekos het, is teen R2,60 per kilogram aangebied terwyl ‘n agterkwart teen R2,75 per kilogram in plaas van R2,98 per kilogram te koop was.

Ouers ontsteld na jong man se raaiseldood verlede Saterdag

Die raaisel-dood van ‘n jongman het sy ouers baie onstel. Mnr. Johan Jordaan het, minute nadat sy seun gebel het om te sê dat hy klaar gewerk is en sy pa hom kan gaan haal, sy kind se lyk op ‘n sypaadjie by sy werksplek gevind. Lennerd Jordaan (23) was reeds dood toe sy pa daar aankom. “Hy het net leweloos op die sypadjie gelê, daar was geen persoon naby hom nie,” vertel sy ma, mev. Leona Jordaan, met trane in haar oë. Jordaan het vir ABM Crushers gewerk by die Doornfontein 2-skag. “Die ingang is op die Deelkraal-pad,” verduidelik sy familie. “Hy het in die rekenaar-kamer gewerk waar materiaal wat deur trokke vervoer word, geweeg word.

Augustine Gati Thabethe Born: 28 August 1915 Died: 10 May 2008

IN MEMORIAM

Die familie is nog onseker oor wie die ambulans en polisie gebel het, hoe laat hulle gebel is en op watter nommers hulle gebel is, maar sê wel dat die eerste ambulans eers twee ure nadat Lennerd se pa hom gekry het en die oproep gemaak is, daar aangekom het. Die polisie was glo nóg later daar. “Hulle het almal gesê dat hulle nie die pad kon kry nie.” Lennerd het sy hele lewe in Merafong gewoon en grootgeword. Hy het sy skoolloopbane by Laerskool De Beer en Hoërskool Wonderfontein voltooi. “Lennerd se gunsteling dinge in die lewe was karre, country musiek en sy pa,” het sy familie aan die Herald vertel. Mev. Jordaan sê dat, hoewel haar kind wel bekend was, hy nie baie vriende gehad het nie, maar baie familie-vas was. “Hy was altyd saam met sy pa, hulle het ‘n baie goeie verhouding gehad.” “Daar is ‘n groot leemte in ons harte,” vertel Jordaan. “Ons gaan vir Lennerd verskriklik mis.” Lennerd word Vrydag om 14:00 vanuit die Apostoliese Kerk in Welverdiend begrawe. Die familie wil mnr. James Mitchell, Lennerd se baas, bedank. Hy dek alle koste van die begrafnis. “Ons wil ook net dankie sê aan Nerita van der Westhuizen en Laerskool De Beer. Hierdie mense het nie een keer gehuiwer om te help en donasies te gee nie.” Lennerd word oorleef deur sy ma, pa, sussie Jacki, boetie Rudi, sy ouma, en ander familielede.

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING JEANETTE (NETTIE) SOUNES 06/01/1963 - 25/04/2013

Graag wil ons: Alex & Emsie Nicholson, Babsie Snyman, Alexander & Cheryl Sounes, Michael & Marry-Anne Van Wyk + Kinders uit ons Harte die volgende mense Bedank: Pst. Wynand v.d. Westhuizen, Riaan Coetzee, Mary-Anne Meyer, Bernadene Claassens van Avbob, Karin Du Preez, Joeleene Jacobs, Mnr Masalesa en Superintendent Nella van Merafong Verkeersafdeling, Wilmien Visser, Die Naude’s, Barkhuizen’s, Barnard’s, Botha’s, Pruis, Swart’s, Sounes, Familie, Vriende & Kolega’s vir al jul Hulp en Bystand met die afsterwe van Jeanette. Ons waardeur dit opreg. It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein. Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetgewing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie.

Herald Senior bestuurder: Thys Foord Redakteur: Hennie Stander Nuusredakteur: Adele Louw

Rekeningnavrae: Verslaggewers: Denise Oliphant Cerise du Plooy Tel. (018) 293-0750 Vincent Mofokeng Faks: (018) 293-0759 Advertensie: E-pos: cherald@iafrica.com Ronel Potgieter Bus 450, Carletonville, 2500

Administrasie: Liz Berry

Sirkulasiesyfers word deur die Sirkulasie Oudit Buro (ABC) gewaarmerk. Moenie enige ander syfers glo nie. Jan tot Mart 2013: 6 085

Tel: (018) 788-6693 Fax: (018) 787-5655

Gedruk deur Paarl Coldset (Edms) Bpk, 83 Heidelbergslaan, City Deep.

Delivery:

Service centre: Tel. 086 188 8989 E-pos: assistance@onthedot.co.za Opperating hours: 08:00 - 16:30 Delivery services: Curvin Johnson (Area mananger) 071 606 0825 curvin.Johnson@onthedot.co.za

No. 2037

Ombudsman Volgens die redaksionele beleid van die Carletonville Herald verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg. Stuur asb. kommentaar en inligting oor die regstelling van foute aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by george.claassen@media24. com, of bel hom by 021 851 3232 of 083 543 2471. Indien ons nie voldoen aan die vereistes van ons eie en die Suid-Afrikaanse Perskode nie, kan u ook die SA Persombudsman kontak by 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 of e-pos aan ombudsman@presscouncil.org.za. According to the editorial policy of the Carletonville Herald, we invite you to comment on mistakes in the newspaper and shall correct significant errors as soon as possible. Please send information on mistakes to the ombudsman of Media24’s Community Press, George Claassen, at george.claassen@media24.com, or call him at 021 851 3232 of 083 543 2471. If we do not fulfil the requirements of our own or the South African Press Code, you can also contact the SA Press Ombudsman at 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 or email to ombudsman@presscouncil.org.za.


10 Mei 2013

Carletonville Herald

Horror-crash claims four lives

Those close to the deceased sit emotionally next to their bodies, comforting one another and weeping. Photo: Cerise du Plooy

Ten years for man who kills his girlfriend Cerise du Plooy

Above, right and top right: The accident scene which left three dead instantly after a Toyota Condor rolled from a burst tyre.

Cerise du Plooy

three deceased. “The eyes shed tears and the heart is grieved, but we will not say anything except which pleases our Lord.” These were the words of the Prophet Muhammad when his own son died. True to what he believes, a man at the scene held and tried to comfort a crying woman, and calmly said “God knows what He has done and why.” In the Islamic faith, those with the deceased upon death are encouraged to remain calm, pray for the departed, and begin preparations for burial. Muslims also strive to bury the deceased as soon as possible after death, avoiding the need for embalming or otherwise disturbing the body of the deceased. A reliable source told the Herald that all the deceased were buried on Tuesday, the same day they passed away. Readers who want to find out more about this incident, can visit the Herald’s website at www.carletonvilleherald.co.za for more photographs as well as videos of the scene.

The week had barely started, when reality dawned on friends, colleagues and family members of four people who died in a horror-crash. All four deceased, A. Essak, Y. Lorgat, J. Roy and Z. Fakar were employees of Lorsons in Carletonville, were heading to work on Tuesday morning. Their trip, however, was cut short when the silver Toyota Condor in which they were travelling along the P 111, rolled as a result of a burst tyre. Three people died at the scene due to their extensive injuries. The fourth man actually died, but was resuscitated by local government EMS paramedics, ER24 paramedics as well as a doctor who was called to the scene. The doctor is, apparently, wellknown by the family members and employers of the deceased. “The injured patient had gone into cardiac-arrest (which entails the heart and lung function stopping completely) and was literally dead for a few moments,” told an eye-witness who wishes to remain anonymous. “Miraculously, he was revived and stabilised until the ER24 Emergency Helicopter arrived at the scene to airlift the patient.” The man was airlifted to the Chris Hani Baragwanath Hospital but, “despite how he fought for his life, also unfortunately did not make it,” said Sgt. Busi Menoe, Spokesperson of the Carletonville SAPS. Although not completely CONSTRUCTION known, the nature of his injuries Paulos Chieha owner seem to have been internal. Tel: 082 086 5339 paulos@bafokeng.net Very emotional Muslim family Alt: 084 292 1946 2301 Dr. Moroka street members, colleagues and friends Fax: 018 783 0175 Kokosi, Fochville, Gauteng gathered around the bodies of the

A man who killed his girlfriend with a knife last year was sentenced to 10 years imprisonment by the Potchefstroom Regional Court on Tuesday, 30 April. Mr Vuyosile Nomzeze, a resident of Mphahla Village, near Sibanye Gold’s KDC mine and also an employee of the same mine, stabbed his girlfriend with a knife nine times in July last year. Some of the stab wounds, it was later established, were in the back, from behind, which possibly indicated that the woman tried to get away. These reports from the pathologist, as well as the investigating officer’s report of the crime scene and what was found there were, however, not heard by the court at all. Early investigations originally indicated that Nomzeze was either stabbed very lightly in the chest by the woman, or else he stabbed himself, in

Vir enige komentaar, na aanleiding van die berig Tom Parsons/ Jacobson , as ook diens gelewer deur Jacobson stuur asb aan die volgende e-pos adres: tom.parsons@ shomene25.co.za of faks na: 057 352 8354

BAFOKENG & SONS

• • • • • • • • •

Construction General building Paving Roofing Ceilings Painting Carpentry Fencing Swimming pools

ONLY THE BEST QUALITY WILL DO!

www.bafokeng.net

order to convince authorities that the motive for killing his girlfriend was self-defence. The court bought into this version of the murder, thus the light sentence. “What was suprising,” said Detective Warrant Officer Pieter Maartens of the Fochville SAPS who was also the Investigating Officer, was how Nomzeze co-operated and made peace with his fate. “He was always standing beside the road, ready for me when I collected him to go to court,” Maartens tells. On the day he was to be sentenced, Nomzeze was prepared. Maartens tells that he resigned from work, and greeted his wife, saying he knew he was going to jail. “The sentence Nomzeze got was very light,” Maartens said, “But his cooperation was unlike anything I have experienced before, and he knew he was going to jail, but made peace with that.”

3


4

Carletonville Herald

SMS

jou mening/your opinion

10 Mei 2013

45517

SMS’e kos R1,50

Die Herald behou die reg om sekere SMS’e nie te plaas nie. Does the lady in the white car who borrowed my garden spade +-7 weeks ago staying in van Riebeck Str not have a guilty conciense about returning it back to the Pensioner in Piet Retief Str., who needs it ASAP. Meneer, hoe is dit moontlik dat jy heeldag so in dobbelplekke kan lê? Het jy nie ‘n vrou by die huis nie of is jy een van daai mans wat nie worry oor jou vrou nie en maak soos jy wil. Alles gaan net oor jou, hoe kan jy jou swaarverdiende geld so uitmors. Dalk het jy baie geld of is jy ook een van die wat glo jy gaan nog ‘n jackpot vang, intussen mors jy duisende. Jy moet net weet mense om jou sien en weet wat gaan aan. Word ‘n beter mens. Spandeer meer tyd aan jou familie dan kan dinge dalk net beter word. Soos jy nou aangaan, is daar net meer probleme vorentoe. Dankie Carletonville! Dankie vir elke lid van die gemeenskap en omliggende woongebiede wat Pret-C-Ville ondersteun het! Te danke aan julle bywoning was die dag ‘n reuse-sukses! Ek het Saterdagmiddag probeer stap met my honde in Piet Viljoen-park. Gedink dit behoort rustig te wees. Dit is feitlik onmoontlik. Kan iemand my sê, as ek of my honde deur ‘n klip getref word wat deur ‘n motorfiets opgeskiet word, en dit is ‘n ernstige besering, wie gaan verantwoordelik wees vir die onkoste? Die voetganger, of die motorfiets-ryer? Laaste wat ek gehoor het, is openbare parke bedoel vir mense en nie voertuie nie? Is Piet Viljoen Park now an exclusive quad trail ? Have you ever heard quad bikes the whole Saturday, Sunday, weekdays? Constantly? There are people living in houses there. Take your toy and play where you are suppose to and not where children are playing and people trying to find peace under a tree for a few minutes. Quad drivers are the most inconsiderate people - you do not have any respect for other people with the noise and dust you cause. Can’t the Municipality prohibit any two or four wheel drive motorcycles in that park completely, please? Oh, and for those who’s saying it’s about jealousy, I have three of my own but I load them on a trailer and drive them to where they were meant to be used and do not annoy other people. Kan die verkeersdepartement, polisie of munisipaliteit regtig niks doen aan die varke op die motorfietse wat die dorp oorneem nie. Selfs die arme pre-

immers van ons voorvaders se name wat op daardie monument staan. Wonder of iemand sal belang stel om saam met ons ‘n staal hok om die ding te gaan bou om hom te bewaar as ‘heritage’, of bestaan ‘heritage’ nie vir ons nie.

dikante sukkel om op die heilige Sondag die boodskap oor te dra teen die oordonderende gedreun van 4- en party 2-wiel goed wat nie eers op ‘n teerpad of in dorpsgebied hoort nie! Magtig, het julle wat so deur die strate hel absoluut geen respek vir ander mense of jou bure langs jou nie? Wel, as jy nie eers weet dat jy in die strate of deur die dorp ry met ‘n onwettige voertuig nie, kan ek verstaan hoekom jy nie besef hoe irriterend jy is vir ander nie. Verstand duidelik bietjie min...

wag en dan sy rommel buite die dorp gaan weggooi. Agge nee, waar is ons trots? Kom asb by mense, daar is ‘n plek met die naam Rooipoort waar ons ons rommel kan dump asb. Thank you Droogte for the article on the Monument in Fochville. It seems rules are only there for shop owners who pay rent and tax. The court area and informal trading area is disgusting. I wonder if anyone from the muncipality reads the Herald.

Mmm, jy is reg Lorinda, mens moet deegliker speurwerk doen, selfs jy, voor jy bespiegel, want ek ken die mense persoonlik baie goed en hulle is nie ’swingers’ nie. Nie van toepassing nie! Johan.

Merafong Munisipaliteit, joehoe, hallo. Ek weet nou hoekom niemand in Fochville by stopstrate stop nie! Niemand kan dit sien nie. Die gras op die sypaadjies groei al die stoptekens toe sodat jy in elk geval nie eers kan sien waar die teer langs die pad ophou nie, wat nog van ‘n stopteken! Wat het van die munisipale verpligting geword om die gras kort te hou?

Dr.Julian, u is in ons almal wat u ken, se gebede. Ons ken u as mens en as geneesheer. Mag God met u gaan, ons glo in u.

Mense moet pasop vir al die velsorgmiddels en pille wat smouse Donderdae by vendusie verkoop, dit het al verval.

Ons hele gesin is pasiënte van dr. Julian Jacobson al sedert dr. J na Cville gekom het. Wat ‘n wonderlike dr. en mens om te ken. Onthou net daar is ‘n God wat besluit op lewe en dood. Ek ken hartseer en pyn, het self al 2 kinders aan die dood afgegee. Almal wat u ken dr. glo in u. Mag die Here met u gaan.

Mnr M, ek wil jou net laat weet dat my kaste nog daardie selfde dag toe jy my uit jou winkel geskreeu het, ingesit is! Onthou jy dit - ongeskik dis die woord vir jou. Kan nie glo dat julle so besig is dat julle nie 45 min aan my kon afstaan nie. Maar jul was vinnig genoeg om die betaling te vat nadat julle my hele huis se kaste ingesit het. Geen wonder ons wil nie almal in C’ville ooit weer ondersteun nie. Oom Koos, baie dankie vir jou hulp. Jy het gedoen in een middag waarvoor ek meer as ‘n maand gewag het van ons ‘locals’. Jy is ‘n regte staatmaker.

I want to know why off duty traffic cops get phoned to come to assist brakedown drivers to get permission to tow my vehicle as the Police had done with the accident. Jy sê ons moet liewers tuindienste met bakkie en sleepwa kry, ipv die klein tuindienste. Ek het elke nr waarop ek my hande kon lê gebel, weet jy die sogenaamde “tuindienste met bakkies en sleepwaens” stel nie belang nie. Hul kom nie terug na jou toe nie, ek het sover gegaan om te sê ek sal hulle terugbel as hul my ‘n ”missed call” gee. Nie eers dit het gehelp nie. Ek het nou ‘n “klein tuindienste” en is tevrede. Are drivers generally satisfied with the unprofessional photo that appears on their driver’s licence? Or does it not really matter? Why is it not in colour, at least ? I cannot believe it is me on the photo! Berig wat geplaas is ‘n wyle terug oor huurderswet - kan dit weer geplaas word? M Visagie. Ek wil net baie dankie sê aan Werner en sy span by Red Cap Ranch. Vir al julle harde werk, Werner jy het Marius en Melissa se droomdag net nog mooier gemaak. Niks was te veel moeite vir jou nie en die aand was perfek. Baie dankie dit word opreg waardeer. Karen. So oor rommelstrooi langs ons paaie, ek staan in die week by die hoek by Sherlok kafee en wag vir my ‘lift’ werk toe so teen 21:00 toe daar ‘n bakkie met rommel by my verbyry, en ‘n kollega my vertel dat sy neef ook tot Donderdag

You live in the drug world Prince Okafor, you die in the drug world. Ek wil net aan Sakkie Breytenbach sê dankie dat jy sommer self gesê het dis jy wat die voëltjies so doodskiet in Welverdiend. En vir jou inligting; ek sit nie ledig en beskinder mense nie. Ek is bly die skoen het jou gepas. Skaam jou om voëltjies so dood te skiet! Dit het God tyd geneem om hulle te maak en jy skiet hulle in een oomblik dood. Jy sal maar eendag moet rekenskap gee aan Hom. Ek het ook nou geen begeerte meer om jou af te neem nie. Almal weet nou wie jy is. Ek bid vir jou dat jy ‘n gewete kry en jy hoef nie my naam te ken nie. My gewete is skoon. Die persone wat so modder gooi week in en week uit, kry end. Jul is lank al nie meer betrokke by die skole nie en die skole het aanbeweeg. Doen asb. dieselfde en kry ‘n stokperdjie om jul leë ure mee te vul of reël debatsaande vir die wat nie berusting kan kry nie. Solank die gemeenskap nie betrek word nie, dis so ou nuus.

Goeie môre, wil net hartlik dankie sê aan die dames wat bygedra het tot die donasies vir Avondgloor op Woensdag die 1ste Mei 2013. Ons wil net baie, baie dankie sê namens al die ou mensies hier by Avondgloor, julle sit ‘n glimlag op hierdie ou mensies se gesiggies. Anoniem. Ek wil net ook vir Frieda en Sunette van dr. Moodly baie, baie dankie sê vir julle help en vriendelikheid. Jy kry min mense wat so oulik en behulpsaam is. Dit is ‘n plesier om tandarts toe te gaan. Wens almal was soos julle gewees. Nogmals dankie. Baie tevrede. Aan ons dierbare vriende Andrè en Hennie Burger op die plaas, dankie vir jul vriendskap en liefde, ons is lief vir julle Elize en Eloise.

Baie dankie vir die SMS Engel, dit is hoekom jy nog na 30 jaar nog so spesiaal is vir my. Lief jou meer as wat jy ooit kan weet. Jou Bruinoog.

Aan my skoonseun William, my kind word gou gesond, gebruik jou medikasie en pas jou op. Ons almal is lief vir jou, ma Elize en sus Eloise, sterkte!

Ek wonder of die spul wat die monument so beskadig daarvan sal hou as ons teen Mandela se monument gaan vuurmaak en gebruik as ‘n toilet, dis

What did the mayor’s gala evening for the top matrics cost the tax payer? Did the matrics receive the promised bursaries?

Marelize en Johan Opperman ­ 2 Maart.

Riaan en Hesmari Oosthuizen ­ 16 Maart.

Nog net twee dae vir Maart-bruidspare Paartjies wat in Maart getroud is, het nog net twee dae om hul troufoto’s vir die Carletonville Herald te stuur. Verskeie Maart-bruidspare het reeds hul foto’s na die koerant gestuur. Die sluitingsdatum vir Maartbruidspaartjies om hul foto’s in te stuur, is Vrydag 10 Mei. Paartjies wat wil deelneem, moet vir ons ’n kop-en-skouer-foto waarop hulle die mooiste geglimlag het op hul groot dag, stuur. Maak seker dat jul name, troudatum asook kontaknommers agterop geskryf is. Foto’s kan by die Herald se kantoor ingehandig word of na cherald@iafrica.com of adele.louw@mooivaalmedia.co.za gestuur word.Paartjies wat per e-pos inskryf, moet egter seker maak dat hul volledige kontakbesonderhede sowel as die ander nodige inligting saam met die foto gestuur word. Lesers moet seker maak hulle koop

gereeld hul koerant, want hulle kry na afloop van elke maand se inskrywings die geleentheid om hulle stem te laat hoor om ons area se oulikste bruidspaartjies aan te wys.

Michael en Bionita Bennett ­ 30 Maart

.


10 Mei 2013

Carletonville Herald

Detective helps complainant get his own back “This was one of the most motivational cases I have ever dealt with.” These were the words of Detective Warrant Officer Pieter Maartens of the Fochville SAPS when the Herald approached him regarding a real feel-good story in which a complainant was assisted by him. Maartens really went the extra mile to help a man, Mr David Pajane, of Kokosi, after a local woman, Jeanette Nordejee (50) of Fochville, stole from him what was rightfully his - a Ford bakkie. The Herald covered the story about Nordejee and her son, Danie Charles, in 2011. Both Nordejee and her son were wanted for theft and corruption, and both fled in 2011 to get away from the Fochville police and try to ditch the charges they faced at that stage. Charles met a girl on Facebook, then “paid her a visit” in Botswana where she lived with her parents, saying that he

was on leave for two months, all in an attempt to flee from the police in Fochville. Once there, Charles complained to his now girlfriend’s mother, that he battled to sleep at night. Having welcomed him into her home and being concerned about him, the mother gave Charles sleeping tablets to assist him with his apparent ‘insomnia.’ What she did not realise, was that Charles would use the same sleeping tablets in the food he would prepare for her and the family the following evening. After drugging the whole family and even their dog, Charles went all out in their home, while they lay, fast asleep. He stole the mother’s passport, her vehicle, the vehicle’s registration papers, a cell phone, laptop and other goods, all to the value of R 100 000, then left Botswana, heading back to Fochville. Warrant Officer Maartens was informed and, in conjunction with informers and Interpol (a police unit which deals with all crimes which take place across

Jeanette Nordejee of Fochville who tried to steal R 22 000 from a Kokosi resident and flee with the bakkie she received the mo­ ney for. She now also faces further charges regarding eight firearms found in her po­ session in Port Alfred.

Mr David Pajane standing next to his bak­ kie which he was so grateful to have back after 14 months.

Cerise du Plooy

country borders), managed to arrest Charles on the R 500 road near Fochville. Jeanette Nordejee was also wanted, as she had taken R 22 000 from an elderly man in Kokosi, Mr David Pajane, for a bakkie she claimed he would receive after she received payment, but then fled with the bakkie, a trailor she rented in Carletonville and, of course, Pajane’s money. Pajane had saved up to buy this vehicle in order to do business. Arresting her was, however, a tougher task than arresting her son. “I would call her, and have her laugh at me over the phone, saying that I would never catch her,” Maartens tells. Jeanette underestimated the policeman, however, and before she knew it, she was arrested in Port Alfred. “On Friday night, 9 December, I received information regarding Jeanette’s whereabouts,” Maartens tells. “Sergeant Dawn Basson, at that stage from the Carletonville SAPS, and I immediately left for Port Alfred that evening, and were there the following day.” Maartens and Basson spotted the bakkie Jeanette had stolen from Pajane, and waited. Once they saw her peeping from a unit within the complex the bakkie was standing parked in, Maartens and Basson swooped in and approached her. “Jeanette pretended to almost faint at first, then recovered, and I then arrested her,” Maartens tells. “We also searched the unit she was living in, and found eight suspicious firearms.” Although it has not yet been determined whether the firearms are licensed or illegal, one firearm was confirmed as illegal. Jeanette now faces charges regarding these firearms too. The bakkie Jeanette had stolen from Pajane was impounded in Port

Daly Auto Potchefstroom

5

Alfred, but the court, after Jeanette’s case, asked that the police assist Pajane in getting the bakkie back. This was after she appeared a final time on September 2012, and the court ruled that she was to hand the bakkie back to Pajane as a sentence. The bakkie was, in fact, worth a lot more than R 22 000, so giving it back was, in itself, heavy punishment for her. Maartens was more than willing to help, and drove down to Port Alfred again, to assist Pajane in getting his vehicle back. They were accompanied by one of Pajane’s friends who was willing to assist in transporting the bakkie back. “I have never seen someone so happy about getting a vehicle,” said Maartens. “He was so excited, despite the fact that his bakkie had been standing for 14 months, was covered in mud and even had grass growing into it,” Maartens says. “When we got back, he cleaned and polished it, and is so proud of his bakkie.” Maartens also tells that, the trip to Port Alfred was Pajane and his friend’s first trip to the ocean in their lives. “I took them to the sea, and they were like children. They immediately ran into the ocean, played in the waves and drank the sea water,” Maartens says contently. “This was one of the most rewarding things I have ever done in my career as a policeman, and it motivated me incredibly.” He says that Pajane never stops thanking him so humbly. Captain Abrie Greyling, Head of the Fochville SAPS’s Detectives Unit, said that Maartens really went the extra mile. “He put a lot of effort and time into not only solving this case, but also helping the complainant, which shows the police really do care,” he explained.

Tel: 018 299 8000 • 66 Walter Sisulustr


6

Carletonville Herald

10 Mei 2013

Readers have their say

Lesers sê hul sê

Publiek op diens geregtig Die Herald dra hierdie week ’n berig oor inwoners van Fochville wat bykans ’n hele dag sonder elektrisiteit moes deurbring. Sulke probleme is niks snaaks vir Suid-Afrikaners wat ’n paar jaar gelede gereelde kragonderbrekings moes deurmaak nie. Wat wel ongewoon is, is dat dié probleem blykbaar só lank geneem het om op te los omdat munisipale elektrisiëns net nie vir die werk opgedaag het nie. Op die ou end het die werklike werk om die probleem op te los, blykbaar net sowat ’n uur geneem. Die rede vir hul traagheid was blykbaar omdat hulle oor een of ander rede ongelukkig was oor die oortydbetaling wat hy vir dié werk sou ontvang. Net soos in tye van stakings, kan ander inwoners ook soms met munisipale werkers se arbeidsprobleme simpatie hê. Dit is vir niemand aangenaam om hulle in ’n werkplek af te sloof vir ’n werkgewer wat hulle misbruik nie. Werknemers van alle regeringsvlakke en departemente moet egter onthou dat hulle veronderstel is om ’n diens aan die publiek te lewer. In die geval van die elektrisiën het sy traagheid om die diens te lewer, ’n groot en onnodige ontwrigting van baie gesinne se lewens teweeg gebring. Intussen dra sulke slegte diens ook daartoe by dat lede van die publiek oor die algemeen ’n negatiewe houding teenoor openbare werkers en amptenare ontwikkel. Sommige amptenare werk steeds hard om ’n goeie diens aan die publiek te lewer en word soms onredelik deur lede van die publiek, wat al voorheen ‘n stel met hul kollegas afgetrap het, behandel. Dit is dus nie net die publiek wat deur die slegte diens benadeel word nie. Al hoe die probleme egter gekeer gaan word, is wanneer die nodige prossesse in plek gesit word om amptenare en openbare werkers wat nie na wense optree nie, aan te tree. Dié prosesse beteken ook niks indien niemand bereid is om die nodige dissiplinêre stappe toe te pas nie. Indien dít nie gedoen word nie, moet diegene wat vir die regering werk, besef dat die verhouding tussen hulle en die publiek net al meer agteruit gaan beweeg.

Probleme maak hart seer Carletonviller skryf: Eerstens wil ek graag ’n langdurige probleem onder die munisipaliteit se aandag bring deur ’n brief in die koerant te plaas. Aangesien die munisipaliteit volgens verskeie mense nie reageer op die publiek se klagtes nie. In Kaolinstraat naby die afdraai na Blue Bell toe is plus minus twee verstopte riooldreine wat vieslik stink in die area en onhigiënies is. Daar is huise met klein kindertjies en o.a. is een van die huise met klein kindertjies ’n munisipale werker s’n. Kan hulle asseblief nou werk maak van die verstopte riole? Genade man, mens kan nie so lewe nie. Dit vrot. Tweedens soos verskeie dae is ek vandag op pad terug werk toe na ’n ete-breek en my hart kry seer vir die toekoms van ons jong mense. Ek bly tussen twee hoërskole en sien gedurig die tipe van ding. As ek moet dink hoe die jongmense van vandag hul waardigheid verloor deur so slordig en sonder selfrespek op straat te loop en dit in uniform van hul skool wat hul dissipline, waardigheid en trots moet leer. Ek glo dit is wat die skole probeer doen en ja daar is leerders wat dit goed nakom of ten minste

hard probeer om dit te volbring en ek skeer nie alle skoliere onder dieselfde kam nie. Daar is wel ’n handjie vol wat die “traak-my-nie-agtige”-houding het. Of dit nou is oor daar nie omgee of ferm hand oor hulle is nie of wat sal ek nou nie weet nie. Maar dis sleg om die jonges so te sien op straat hang aan mekaar. Of hulle loop die hele straat vol en gee nie eens pad vir die verkeer nie. Hulle loop hulle en lek mekaar, of rook, en die vuil taal is iets vreesliks. En nee, die vuil taal laat wel jou mond oophang maar die onderdie-belt woordeskat is kras op die ore. As jy dan moet rook, wat nie goed en wettig is vir ’n kind van 13 tot 18 nie, doen dit dan wanneer jy uit jou skoolklere is en nie op straat nie jong. Jy’s minderjarig en ja, jy is nog kind, nat agter die ore. Kan bly wees jy is nie my kind nie. Jou sitvlak sal vele kere al gebrand het. Pakslae het ons immers grootgemaak en nie doodgemaak nie. Is dit hoe ons toekoms gaan wees? Losbandig, sonder selfrespek, geen trots vir jou skool of jouself nie en sommer plein weg platvloers? Dink die kinders hulle sal met sulke houdings maklik ’n beskaafde en betalende werk kan losslaan? Sal nie dat hulle vir my werk nie, dankie!

58 wonderlike jare Twee inwoners van Senatus op Carletonville, mnr. Chris Janse van Vuuren (79) en sy vrou, Nellie (76), het op 7 Mei hul 58ste huweliksherdenking gevier. Hulle is sedert 1970 inwoners van Carletonville en het deur die jare baie vriende opgebou. Hul familie het die naweek van 28 April 'n byeenkoms gehou om hul verjaarsdae en huweliksherdenking te vier. Mnr. Janse van Vuuren het vanaf 1970 op WesDriefontein myn gewerk as treindrywer en was ook vir 'n tydperk 'n reservis by die polisie. Die egpaar is al die jare lidmate van die NG Kerk Moeder gemeente in Berylstraat. Hulle het vyf kinders, Andries, Judy, Johan, Neels en Thys waarvan drie nog in Carletonville bly. Al hul kinders is getroud en hulle het altesaam 11 eie kleinkinders waarvan ses getroud is. Hulle het ook drie stief-kleinkinders en agt agter-kleinkinders. Die 12de kleinkind sal later dié jaar sy of haar opwagting maak. Albei se gesondheid is nog goed. Mnr. Janse van Vuuren bestuur nog self sy eie voertuig en saam het hulle nog baie spoed en lus vir die lewe. Volgens hul familie is mnr. Janse van Vuuren steeds baie lief vir visvang en om besig te bly met sy hande. Hy hou veral daarvan om elektriese goed te bou en reg te maak. Sy vrou is op haar beurt lief vir brei en hekel en het al 'n paar groot driehoek-blokkieskomberse klaargemaak.

Hy weet beter as ons wat gedoen moet word Henry en Richard Blackaby - Kruispad Daar was ook ’n stem uit die hemel wat gesê het: “Dit is my geliefde seun. Oor Hom verheug Ek My.” Mattheus 3:17 Kan jy jou indink wat deur Johannes die Doper se kop gegaan het toe Jesus hom gevra het om Hom te doop? Die situasie lyk omgekeerd, en Johannes het met Jesus probeer redekawel: “Maar, Jesus, dit hoort andersom. U is die Meester. Ek is die dienskneg. U behoort my te doop!”

Johannes het sy plek geken. Dalk was hy bang as hy Jesus doop, sal hy die verkeerde boodskap aan die omstanders stuur. Dit was belangrik dat die skares sien en verstaan dat Johannes bloot die boodskapper is. Jesus is die Here. Dit kan hulle verwar. Maar Jesus het opdrag van sy Vader gekry dat Hy gedoop moet word en dat sy neef Johannes dit moet doen. Albei mans het dus gedoen wat God gesê het. Die resultaat? Die mense het die regte boodskap gekry; hulle het die duidelike stem van die Vader gehoor toe Hy sy goedkeuring met sy Seun uit-

Dierasies oral besig

Wysneus se onlangse woorde oor diere op ons paaie was skaars koud toe hy onlangs nog dierasies gesien het wat hy dink net inwoners se bloeddruk kan opstoot. Inwoners aan die verste kant van Welverdiend het vermoedelik onlangs met ’n skok agtergekom dat hul tuin nie meer is soos toe hulle dit laas gelaat het nie. Wysneus het deur dié dorp gery en tot sy verbasing ’n groepie boerbokke gesien wat besig was om te heerlik aan iemand se tuin te smul. Waar die bokke vandaan gekom het, sal niemand weet nie. Wat egter wel seker is, was dat die groen happies in die tuin vir hulle so lekker was dat hulle sommer op hul agterpote by een van die struike vasgesteek het. Wie se bokke dit ookal was, Wysneus is seker dat die eienaar van die tuin hom of haar graag in die hande sou wou kry. Intussen was Wysneus heel verbaas toe hy verlede Donderdag sommer twee keer op een dag in die

spreek! God sal jou soms vra om iets te doen wat nie sin maak nie. Jy sal ’n plan in jou kop hê wat volgens jou meer redelik is. Dit is baie belangriker vir jou dat jy God gehoorsaam as om volgens jou eie redenering op te tree. As jy volgens jou beste oordeel optree, kan jy inderdaad ongehoorsaam wees aan God. Dit kan op baie maniere gebeur. Miskien het God jou geroep om ’n sendeling te wees, maar jy was nog altyd ’n huishoender; jy dink nie jy is uitgeknip vir ’n lewe in die vreemde nie. Dalk is jou loopbaan

deel van Stasiestraat wat na die Bank-pad toe lei, remme vir ’n anderse ‘voetganger’ moes aanslaan. Dié ‘padgebruiker’ was ’n besige swart hen wat, lyk vir Wysneus, heel gemaklik in die pad was. Soos voertuie aangekom het, het sy rustig na die kant van die pad gedraf en, anders as baie ander voetgangers, net mooi uit hul pad Die hoender-moeder en haar gebly. Later die dag het kroos het heelwat versigtiger vir sy haar kroos by voertuie gelyk as baie voetganhaar gehad en die gers. hoender-gesinnetjie het saam in die pad-oppervlak vir eetgoed rondgesoek. Wysneus wonder hoe lank dinge so gaan voort-

vir jou netjies uitgestippel, Maar God sê jy moet kweekskool toe gaan. Wat God ook al sê jy moet doen, moet Hom nie probeer oorreed dat Hy die verkeerde mens beet het nie. Doen dit net. Wanneer jy doen wat God vra, ongeag of dit vir jou sin maak of nie, sal jy goedkeuring ervaar. Geen ander prestasie kan ooit naby die vreugde kom wanneer jy jou Vader hoor sê Hy is verheug met jou nie!

gaan voor iemand besluit dat wegneemhoender dalk die ideale dis op hul spyskaart is. Indien ‘n mens egter na die bestuursvermoë van sommige inwoners kyk, is dit ‘n wonderwork dat daar nog enige ander lewendige padgebruikers is. ‘n Kollega van Wysneus het juis die afgelope tyd raakgesien dat Reynekestraat blykbaar die dorp se nuwe renbaan is. Sy was nou die dag op haar fiets in dié straat toe twee motors, een ’n wit Audi, soos maniakke in die rigting van Dolomite-rylaan gejaag het. Die manne agter die stuurwiele was duidelik besig om resies te jaag en indien een van hulle beheer verloor het, sou dit lelike dinge afgegee het. Wysneus weet dat ons verkeersmanne nie noodwendig oral kan wees nie. Hy dink egter dat hulle kennis moet neem van die gevaar-areas wat in ons dorpe is. Indien dié mense nie vasgevat kan word nie, kan nog spoedhobbels dalk net die antwoord wees.


10 Mei 2013

Carletonville Herald

Kragonderbreking maak inwoners boos

Adele Louw Inwoners van Fochville is warm om die kraag omdat hulle die afgelope naweek sonder rede vir bykans ‘n dag sonder elektrisiteit moes sit. Volgens mnr. Ben Smit van Poortjiestraat het die elektrisiteitstoevoer na dié straat verlede Saterdag omstreeks 17:30 afgegaan. “Ons het eers gedink dis maar ‘n gewone kragonderbreking en het gewag dat die krag weer aangaan,” het Smit dié week aan die Herald vertel. Na die elektrisiteitstoevoer egter vir sowat 'n uur af was, het inwoners begin besef dat iets groter fout is. Hoewel hulle die Fochville-brandweer voortdurend vir hulp geskakel het, het niks gebeur nie. “Elke keer as jy die 107-noodnommer bel, dan sê hulle hulle is bewus van die probleem,” vertel Smit. Ondanks al die klagtes was die elektrisiteitstoevoer steeds af toe die inwoners die volgende oggend wakker geword het. Om sake erger te maak, het ‘n los kragkabel op die hoek van Poortjie- en Lusernstraat reg in die pad gehang toe Smit en ander inwoners kerk toe ry. “Ek het regtig bekommerd begin raak toe die krag nog nie teen 10:00 aan is nie want ons vrieskas het al begin ontvries. Ek kry veral mense jammer wat al die tyd met ‘n klein babatjie in die huis sonder krag moes sit. Dit moes veral vir hulle erg wees,” sê Smit. Smit het later noodgewonge ‘n raadslid in Fochville, me. Annett Ackerman, om hulp geskakel. “Sover ek kon vasstel, het die probleem ontstaan omdat elektrisiëns as gevolg van ongelukkigheid oor hul betaling vir oortydwerk gestaak het,” het

Ackerman Maandag aan die Herald vertel. Na verskeie oproepe kon Ackerman egter daarin slaag om iemand te kry om aan die probleem aandag te gee. Op die ou end het munisipale werkers omstreeks 13:45 op die toneel aangekom. Die elektrisiteitstoevoer na die probleem-area is weer teen omstreeks 15:00 herstel.

“Wat ek nie kan verstaan nie, is dat dit hulle op die ou end net sowat ‘n uur geneem het om die werk te doen. Niemand weet hoekom hulle alles nie net vroeër kon kom regmaak het nie,” sê Smit. Die Carletonville Herald het vrae oor die voorval aan die Merafong City Plaaslike Munisipaliteit gestuur. Volgens ‘n woordvoerder het die munisi-

7

paliteit bewus geword van die probleme wat met die herstel van die elektrisiteitstoevoer verband hou na Ackerman hulle daarvan in kennis gestel het. “Die probleem sal ondersoek en aangespreek word. Die munisipaliteit is jammer dat dit so lank geneem het voor die probleem opgelos is,” het die woordvoerder Dinsdag gesê.

Die kraglyn wat op die hoek van Poortjie­ en Lusernstraat in die pad gehang het.

CONSULTATIVE MEETING WITH THE ENTIRE COMMUNITY OF MERAFONG ON THE BUDGET FOR MEDIUM TERM EXPENDITURE FRAMEWORK 2013/2014 TO 2015/2016


8

Carletonville Herald

10 Mei 2013

Sinkhole damages important pipeline Adele Louw An important pipeline conveying mine water through the area was damaged by a large sinkhole last week. According to the unit manager for Sustainable Development at Sibanye Gold, Mr Danny Ramsuchit, employees of this mining group found a sinkhole under the one-metre pipeline on 30 April. This pipeline conveys water from near Donaldson Dam at Randfontein to Carletonville. This conveyed water is then discharged close to the Carletonville Traffic Offices. The one-metre pipeline has been conveying water in this way since 1977 to, amongst other things, keep it out of the workings of mines in the Carletonville area. According to Ramsuchit, the sink-

hole, which is about 18 to 24 metres in diameter and is situated in the Merafong municipal area, has caused a section of the pipeline to break off. Since this time, water has been streaming from the pipeline into the sinkhole. It is the first time that such a sinkhole has occurred at this pipeline. The Department of Water Affairs and Department of Mineral Resources, who are the regulatory bodies in such matters, have been notified and are monitoring the process to find a solution to the problem, which will probably entail building a bypass for the pipeline around the sinkhole before filling the sinkhole up. “This is a huge problem which is probably going to take weeks to sort out,” Mr Phillip Jacobs from Sibanye Gold, who is also the current chair-

In this photo the piece of the pipeline that broke off when the sinkhole fell can clearly be seen. A huge amount of water has been leaking from the damaged pipeline since the sinkhole occurred.

man of the Far West Rand Dolomitic Water Association (FWRDWA), told the Herald on Tuesday. The FWRDWA, which consists out of mining groups and government, is responsible for, amongst other things, the monitoring of ground stability in areas which had been dewatered by the mines. Jacobs added that, at this stage, the water flowing into the sinkhole has to be pumped from mines belonging to Sibanye Gold in the area where the sinkhole occurred. Members of Sibanye Gold’s Ground Stability Unit, which also looks into ground stability problems on behalf of the FWRDWA, is currently dealing with the problem. According to Ramsuchit, other problems sometimes occur on this pipeline due to vandalism and theft of metal parts. Sibanye Gold, however, monitors the pipeline to look for such problems on a daily basis. Another problem, according to people knowledgeble in this field, is the fact that there is no government structure that can act as a ‘watchdog’ with regards to such ground stability problems.

Some of the water that have dammed up at the damaged pipeline.

Although such a body, known as the State Coordinating Technical Committee (SCTC) did previously exist, it has ceased to operate. “Although we are doing our best to deal with the issues, it would have been better if there was an independent body who could give fast technical assistance with ground stability problems as well,” Jacobs told the Herald. The need for such technical expertise was highlighted recently when an application of a resident of Lignite Street in Carletonville to hold a church function at the open veld adjacent to Danie Theron Primary School was turned down because the ground is allegedly unsafe for such a gathering. “No-one could really tell me why is is considered to be unsafe,” the applicant told the Herald. “If this ground is so unsafe, why are they letting people, including many schoolchildren, walk over it on a daily basis? The municipality says it is unsafe, but no-one seemingly has a map showing where the real safe and unsafe areas in our town are,” said the resident.

This public open space in Lignite Street in Carletonville has also been in the spotlight recently as part of ground stability discus­ sions.


10 Mei 2013

Carletonville Herald

Khutsong Church’s water problem

Adele Louw

Members of a church in Khutsong are fed up because of ongoing water problems at the church. According to the chairman of the Old Apostolic Church, Mr Alfred Khumalo, there has been a problem with water pressure at the church, which is situated in Khutsong’s Rest in Peace Section, for the past two years. “We do have water, but the water pressure is so low that there is almost nothing coming out of the taps,” Khumalo told the Herald. He added that there is so little water

coming from the pipes that toilets can only be flushed once, if at all. Church members also have to get drinking water from residents staying in nearby houses. For some reason, the problem is only affecting the church and the lack of water pressure only improves late in the evenings. This means that personnel at the church have to stay late at the church on Sunday evenings just to flush the toilets that were used during the course of the day. According to Khumalo, the church has been in existence since the 1970’s,

but it was only during the past years that the problem developed. “We do not know what to do. I have called different people at the municipality many times. Although they came out to check what is wrong, no-one has so far been able to assist us with the problem,” Khumalo told the Herald. “We are fully prepared to hire a private plumber to come and do work at the church if that will solve our problem. Until the municipality tells us where the problem lies, we however can only wait,” he added. The newspaper contacted the Mera-

fong City Local Municipality about the problem. “The Section investigated the matter and found a problem with the water meter. The meter will be cleaned and the situation monitored to see if the problem is permanently solved. If the problem continues the municipality will open the municipal side of the water supply to see if any other problem can be identified. If no further problem can be identified the pipes on the stand could be blocked and the church should then get a private plumber to investigate,” a municipal spokesman told the Herald on Tuesday.

Support local car watchers

The Old Apostolic Church in Khutsong where congregation members have struggled with water problems for years.

admin@dagbreek.co.za 018 787 4171

H/V Suid- en Olivinestraat Oberholzer

        

The caretaker of the Old Apostolic Church, Mr Lucas Motlhaoleng, shows an outside tap which also does not deliver a strong stream of water.

9

The jacket seen here on Ms. Suzette Oelofse, is what the new car watch jackets look like. The public is encou­ raged to support registered car gu­ ards only, in order to prevent crime and knowing that these guards have been screened by the SAPS.


10

Carletonville Herald

Wanted This man is one of the sus­ pects wanted in connection with the Russels robbery. He has a coffee­colour complex­ ion, is around 1.75m tall and is estimated to be around 34 or 35 years old. He is of medium­ build, speaks English and has no hair. He is armed with a pis­ tol, seemed to be the leader of the group and was last seen wearing jeans and a black leather jacket. Anyone with in­ formation regarding this man is strongly urged to call Detec­ tive Sergeant Jacques Nagel of the Carletonville SAPS ur­ gently at 082 880 4611.

10 Mei 2013

This man is one of the suspects wan­ ted in connection with the Russels robbery. He has a light complexion, is around 1.65m tall and is estimated to be around 28 or 29 years old. He is slender­build, speaks English and has short hair. He is armed with a pistol and was last seen wearing a blue two­ piece overall. Any­ one with informa­ tion regarding this man is strongly urged to call Detective Sergeant Jacques Nagel of the Carletonville SAPS urgently at 082 880 4611.

This man is one of the suspects wanted in connection with the Russels robbery. He has a dark complexion, is around 1.69m tall and is estimated to be between 30 and 35 years of age. He is slender­build, is armed with a pistol and was last seen wearing a blue overall top and jeans. Anyone with in­ formation regarding this man is strongly urged to call Detective Sergeant Jacques Nagel of the Carletonville SAPS urgently at 082 880 4611.

This violent rapist is wanted by the police. He raped a 33 year­old woman on her way home to Khutsong from Carletonville. He threatened the woman with a knife, de­ manding money and a cell phone. She in­ formed him that she had no money, but handed him her phone. He pointed a knife at her throughout the traumatising ordeal, and also cut her hands and stabbed her in the leg as she struggled and tried to get away. He raped her without a condom, and then tied her up with a belt, and left her at the railway line. He was last seen wearing blue trousers, a green and white­ striped T­shirt as well as a white cap with green stripes on it, with the words 'Bloem­ fontein Celtic' printed on it. He has a coffee­ complexion, has a big build, estimated to be around 1.7 ­ 1.8m tall and between 40 and 45 years of age. He is Xhosa speaking and armed with a knife. Anyone with infor­ mation regarding this dangerous man and his whereabouts, must urgently call Detec­ tive Warrant Officer Oosie Oosthuizen at 082 332 1017.


10 Mei 2013

11

Carletonville Herald

Carletonville Idols wys wat in hul steek Adele Louw Verskeie opkomende sangers het verlede Saterdag hul talent tydens die tweede reeks uitdunne van die jaarlikse Carletonville Idols-sangkompetisie gewys. Altesaam vier nuwe sangers het hul geluk met vanjaar se Idols beproef. Volgens die organiseerder, mnr. Leon van Jaarsveld, sal die afgelope naweek se sangers by nóg ‘n geleentheid ‘n kans kry om te wys wat in hulle steek. Die beoordelaars sal tydens dié byeenkoms besluit watter sangers na die kompetisie se semi-finaal sal deurdring. Die finaal Anzel du Toit het ook aan die Idols­uitdun­ van vanjaar se Idols-kompetisie sal ne deelgeneem. as deel van die Carletonville Winterneem, voor die tyd vir agtergrondmuskou aangebied word. Intussen word die derde en laaste siek reël. Dit is die 13de agtereenvoloudisies Saterdag by Knight’s Pitstop gende jaar dat Van Jaarsveld die komop Doornfontein aangebied. Dit sal petisie, wat al verskeie sterre soos stiptelik van 17:00 tot 18:30 gehou Priscilla, Cordelia en Rikus du Toit word. Volgens Van Jaarsveld moet opgelewer het, aanbied. Diegene wat diegene wat aan die oudisies wil deel- meer inligting oor die kompetisie wil

Chantall Luke was een van die opkomende deelnemers wat verlede Saterdag tydens die tweede uitdunne van vanjaar se kom­ petisie hul sangtalent gewys het.

hê, kan Van Jaarsveld by 073 826 6890 skakel. Kort video’s van die optredes van verlede Saterdag se deelnemers kan ook op die Carletonville Herald se webwerf by www.carletonvilleherald.com gesien word.

Jacki Jordaan het ook tydens die afgelo­ pe Idols­uitdunne gewys wat in haar steek.

The world according to Pugly Never let a chance go by

I cannot honestly say I am shrewd. Rather, I never miss an opportunity when it presents itself. I recently suffered a pretty grim setback which, with a bit of clever planning, I turned around to bring myself long term benefits. There I was, minding my own business. Actually I was savouring a bone treat when Brandy (she’s my housemate) decided to zoom in on my moment of contentment. I once heard a saying, “Marriage is like a self-service restaurant - you order what you want, see what the other bloke has, and want some of that as well!” That's more or

less what happened and, let me tell you, size DOES matter - I lost my right eye in the encounter Anyway, I’m not one to give in to selfpity. I believe that, if life deals you lemons, you need to find a recipe for lemonade. I was figuring this one out when it occurred to me that my human was being particularly nice to me - guilt does that, you know. It seemed like a good time to push the boundaries. I tried lifting my leg at the door frame - just to test the water. Just a diluted scolding this time. My next move was to stake my claim on a piece of the double bed. At bedtime I did all the right things, curled up in my basket and

waited for my goodnight pat on the head. Timing was critical - I had to make my moves when she was asleep. I took a deep breath and jumped up, cautious at first. Cool, no response. So I moved my way up to the pillow end and nuzzled my way under the covers, snuggling up right behind her knees... I have been sleeping in my new bed for the past ten days, and I think she rather prefers to be woken up with a slobbery good morning greeting than the radio alarm spewing forth doom and gloom. She bounds out of bed with a broad smile as she heads off tothe kitchen door and the coffee machine. Carpe Diem!

Poto: Xander du Plooy

Die meeste van ons besit erfstukke wat van geslag tot geslag oorgedra word. Dit wissel van ’n handgemaakte dooprok, ’n ou familiebybel, krygsgevangene voorwerpe, meubelstukke tot ’n kleurvolle konfoor en tessie en vele meer. Die versorging en berging van die stukke is gewoonlik vir die eienaar ’n groot kopseer. Volgens Miems Lamprecht, kultuur-

historikus van die Potchefstroomse Museum beskadig mense dikwels erfstukke deur dit self, sonder die nodige kennis, te probeer restoureer. Sy kry gereeld te doen met dokumente en familiebybels waar gewone kleefband gebruik is om skeure aan bladsye te herstel. Na jare is die vergeelde spore van die misstap duidelik sigbaar. Nog ’n groot “sonde” is om met ’n

skuurmasjien nuwe lewe aan ’n ou meubelstuk te probeer gee. In die proses word alle ou gebruiksmerke verwyder, asook die unieke karakter van die stuk vernietig. ’n Navraag wat die museum dikwels ontvang, is of tekstiele soos dooprokke en kwiltwerk geraam kan word en hoe dit gedoen moet word sodat die lewensduur daarvan verseker kan word.

Die Noordwestak van die Genealogiese Genootskap van SA het onlangs selfs vir Annemarie Carelson gevra om te kom gesels oor hoe erfstukke skoongemaak, geberg of uitgestal behoort te word. Belangstellendes kan ook die Genealogiese Genootskap se webblad by www.genza.org.za vir meer inligting oor die Noordwestak se jaarprogram en projekte besoek.

Pugly

Bewaar jou eie oudhede veilig tuis

What does it mean to eat like a bird? Cheryl Botha When my mom complained that I used to eat like a bird, she meant that I didn’t have a huge appetite. Really? My experience with birds is that they do eat – a lot! By far the most popular item of the feeding station, in my experience, is the seed dispenser - especially in the summer months. The problem is, the more seed you put into it, the more the little blighters tend to eat. Be warned. If, like me, you operate on a budget, you will probably have to decide beforehand how much seed you are going to put out per day, and stick to it. The container will be empty by the end of the day, whatever you decide. There is such a variety of birds in

my garden that are seed-eaters that I have found it a good idea to mix the offerings. For instance, doves prefer the coarser mix available. I mix it with five kilogrammes of wild bird seed. I have noticed that the finches, in particular, throw out the bits they don’t like onto the ground for the doves to eat so ground feeders also get their bit. Nevertheless, my conscience usually compels me to throw a sprinkling down on the ground for their benefit, as well as for the beautiful pin-tailed whydahs that also feed there. Bird enthusiasts will, no doubt, have their own mixes that work for them but the above are a good start. The best time to put seed out is while waiting for the coffee to filter first thing in the morning.

The red­headed finch is a common guest at the seed dispenser

By then the birds are already awake and start your day off with grateful

bird song. Happy feeding.

Photo: Cheryl Botha


12

Carletonville Herald

Moedersdag-bederf

Soos elke jaar hierdie tyd is dit die Moeders wat aan die beurt kom om bederf te word! Gee vir hulle geskenke; maak vir hulle iets lekker om te eet en belangrikste van alles ..... gee vir hulle al jou liefde want hulle verdien dit. Gelukkige Moedersdag aan al ons lesers wat moeders is. Van dié wat babas het tot dié in die tehuise vir bejaardes. Ons lief julle baie. Ek het hierdie gebed tussen my Ma se goedjies gekry en wil dit graag met julle deel. Dit is nie áán ’n Ma nie, maar ván ’n Ma vir haar kind. Ä Mother’s prayer As thou didst walk in Galilee, So, loving Saviour, walk with him for me! For since the years have passed and he has grown, I cannot follow, he must walk alone. Be thou my feet, that I have had to stay, For thou canst comrade him on every way. Be thou my hand that would keep his in mine All, all things that a mother must resign! When he was little, I could walk with him and guide. But now, I pray thee, be thou at this side. And as thy Blessed Mother folded thee So, kind and loving Saviour, guard my son for me.” Hier’s nou vir julle heerlike idees vir ’n laat ontbyt Pomelo met créme de menthe (foto links agter) Skil 4 pomelos (maak seker dat jy al die wit vesel aftrek - dit is bitter). Breek in skywe en as jy dit baie spesiaal wil maak, haal die velletjie om elke skyfie af. Plaas in die mikrogolf tesame met 50g strooisuiker, op Hoog vir 30 tot 60 sekondes. Laat staan vir 10 minute en

voeg 40ml créme de menthe likeur by; laat staan in die yskas tot benodig. Om op te dien: Smeer ’n bietjie eierwit om die boonste rante van ses langsteel glase en druk hulle dan in strooisuiker of groen jelliepoeier. Skep die pomelo-skyfies daarin en garneer met ’n takkie kruisement. Romerige Haddock-gereg (foto regs agter) Plaas 450g gerookte haddock en 1 gekapte ui in ’n bak; bedek met 450ml melk en mikrogolf op Hoog vir 8 minute; laat staan vir 5 minute en dreineer (moenie die melk weggooi nie). Verwyder enige vel en grate, vlok en plaas eenkant. Braai ’n paar repies spekvleis tot bros en plaas eenkant. Maak ’n kaassous met 25g margarien, 25g meel en die gedreineerde melk. Voeg 100g gerasperde kaas by. Om op te dien: Rangskik die vis, spekvleis en tamatieskywe in lae in ’n oondskottel; gooi kaassous bo-oor en besprinkel met ekstra kaas en broodkrummels. Versier met fynaartappelrosies om die rant en bak tot goudbruin teen 180° C.

and gradually add 300ml beefstock, 15ml dry sherry , 10ml tomato purée, salt and black pepper. Return sausages to gravy and heat through. Platter (photo middle right) Scrambled eggs with chives Platter (photo 2 front left) Stuffed mushrooms Fry 6 large black mushrooms, with stems removed, in olive oil until tender. Remove and set aside. Fry chopped stems and 150g chicken livers, trimmed and chopped, some lemon juice and seasoning until tender; allow to cool and blend until smooth. Pipe mix-

10 Mei 2013

ture into mushroom caps; refrigerate and garnish with chopped parsley before serving. Platter (photo 2 front right Cucumber cheese cornets Line 12 cornet moulds with ham slices; trim edges; set aside. Blend 250g creamed cottage cheese with 150g mayonnaise. Sprinkle 15ml gelatine over 100ml cold water; microwave on High for 45 seconds; stir to dissolve gelatine; stir in 2 ml salt and 5 ml castor sugar; allow to cool and stir into cheese mixture; add about 300g finely chopped cucumber; refrigerate until firm and pipe into cornets. Refrigerate until firm; unmould and garnish to taste.

Platter (photo 2 back) Smoked salmon and creamed spinach-filled croissants Place 160g frozen salmon in microwave on High for 2 minutes; leave to stand for 3 minutes. Separate layers, set aside. Place 2 x 250g bags of frozen creamed spinach in boiling water until hot; empty into a bowl and season well. To serve: Heat croissants according to the instructions on the packet. Slice in half lengthwise and fill with a slice of smoked salmon topped with creamed spinach; press to close and serve warm. Platter (photo middle left) Chipolata sausages and kidneys Brown 250g chipolata sausages and 6 lamb’s kidneys (skinned, halved and cored) in some butter; add 125g button mushrooms and cook until tender. Remove from pan and set aside. Add more butter if necessary; stir in 25g flour

Delicious chicken dishes Helene Kluge Chicken, turkey, duck and goose are all classified as poultry but fall into two different categories: either white-fleshed, with little natural fat, or dark-fleshed, with plenty of natural fat. Chicken and turkey are in the first category and can be cooked in many different ways, such as grilling, roasting and casseroling. Low in fat and mildly flavoured to combine well with sweet and savoury sauces, chicken remains a favourite for both family meals or for stylish dinner parties. Chicken casserole.

Chicken peri­peri.

Chicken casserole Coat 1,5kg chicken pieces in flour. Heat 30g butter and 15ml margarine in a frying-pan and fry chicken pieces until golden brown. Remove, drain well and transfer to a large casserole dish. Fry 6 bacon rashers and 2 thinly sliced onions in the same pan until golden brown. Add 250g button mushrooms; sauté 2 – 3 minutes. Add mixture to chicken in casserole dish. Stir some flour into oil in frying pan, stirring continuously and gradually add 250ml each red wine and chicken stock. Bring to the boil (stirring constantly) and add some crushed garlic, salt and black pepper and 15ml tomato purée. Pour mixture over chicken; cover and bake at 190° C for one hour. Serve with vegetables in season and mash or rice.

Crispy chicken Marinade 1,5kg chicken pieces for 2 hours or overnight. Marinade: Combine 125ml lemon juice, 45ml liquid honey, crushed garlic and black pepper. Remove chicken from marinade and drain well; pat dry on kitchen towel and brush each piece with plain yoghurt seasoned with salt and coat with crumb-mixture. Crumb mixture: Combine 250ml each dried breadcrumbs and crushed cornflakes and 30ml grated Parmesan

Crispy chicken.

cheese and coat each chicken piece in this mixture. Place on a lightly greased baking tray and bake at 180° C for 45 minutes, turning after 20 mi-nutes. Serve hot and garnish with celery leaves and lemon wedges.

Chicken peri-peri Marinade 2 whole baby chickens (butterflied), in a glass dish (covered), overnight in refrigerator. Marinade: Mix together: 30ml lemon juice, 5ml peri-peri powder, 5 – 10ml salt, 1 grated onion, 15ml sugar, 250ml peri-peri sauce, 30 ml brown vinegar, 5ml salt and 125ml sunflower oil. Remove chicken from the marinade; drain well and cook over smouldering coals on a braai, basting frequently with marinade, or bake about 1 hour at 180° C, turning and bas-ting often. Place under a preheated griller for a few minutes to crisp up the skin before serving. Serve with baked potatoes and a mixed salad. Haselneut-hoenderborsies Kap 4 hoenderborsies met ’n rolstok om platter te maak; kap 175g haselneute (of ander neute) fyn en meng met 15ml gerasperde lemoenskil. Doop hoenderporsies in geklitste eier, dan in neutmengsel en braai in verhitte olyfolie/botter, sowat 8 minute aan elke kant. Dreineer op papierhandoek en dien op saam met kapokaartappels en gesonde groen-groentes!!!


Herald

EiendomsGIDS Property GUIDE

Built in 2007 in the sought after Tuscany Ridge Estate in Potchefstroom, this luxurious property boasts with absolute class and style. Since its existence the magazine SA Home Owner has on various occasions mentioned the property and in 2010 they published a commemorative edition to celebrate their 20th birthday. In this edition they featured the top 20 houses – 1 house per year – since their existence. This is what they had to say about 38 Morubisi, Tuscany Ridge, Potchefstroom.

M D A U N A D L A T E

One of the finest properties in Potchefstroom now for sale

„This home is spacious, easy to live in, with a timeless look that incorporates modern elements. The symmetrical and Tuscan design was largely inspired by the owners' travels abroad. The need for space was met with double-volume heights that were accentuated with an open-plan layout. The entrance of the home has been adorned with a romantic floating staircase that is a work of art in its own right. It sets the tone for what is to come – undisputed sophistication and glamour.“ The four bedroomed, 3 bathroom property is truly immaculate. As property specialist, Theo Volschenk, describes it: “The lifeblood of this home is in it‛s details. From the precise architectural planning, to the smallest decor elements. Space, design and adornment runs throughout.” To view this magnificent property, feel free to contact Theo Volschenk at 082 058 9490.

Potchefstroom • Tel. +27(0)18 297 5777 / +27(0)18 293 2237 • Theo.Volschenk@engelvoelkers.com 082 058 9490 • www.engelvoelkers.co.za • Real Estate Agency


14

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

Sedert 2004

www.willowspropertygroup.co.za Willows Property Group 68 Steve Biko Ave, Bult Potchefstroom

E-mail: admin@willowspropertygroup.co.za

Nuwe ontwikkeling Tel/Fax: 018 293 1610

POWERED BY RELATIONSHIPS

SKOU - CARMEL - SKOU

SKOU - Ruim huis -ideaal vir kantore

SATERDAG 10:00 - 15:00 KONTAK:

FRANK 076 463 6829

MEENTHUISE TE KOOP Kontak: V/d Hoff Park - Puik belegging R 1,6 milj Marietha Ou Bailie Park - Ultra Modern 083 2321831

Heuwelsig- erf: 606 vkm, huis: 264vkm Oorkant Volkskool - 2 slpk - 1 badk R 595 000 Oorkant Volkskool - 2 slpk - 2 badk R 715 000

STUDENTE BELEGGINGS Direk van ontwikkelaar:

Carmen - 1 slpk 35vkm - Uitstekende afwerking R 615 000 Carmel - Bach - 33vkm - Ultra Modern R 485 000 600m van Puk - 2 slpk - puik afwerking R 759 000 2 Slpk - 2 badk - huurink: R 6200 - Tomstr R 1 025 000

Kontak ADELE 079 512 2109

R 3,700 000

10 Mei 2013

Kontak: 3 Slaapkamers Thinus 3 Badkamers 072 482 6523 3 leefareas Kombuis met opwas/spens SKOU : 9 Mei 15:00 - 17:00

DEELMANDAAT - VAN DER HOFFPARK 4 Slaapkamerhuis met baie leefruimte. Uitstekende area Groot erf met swembad

SLEGS: R

1 695 000 Kontak: MARLENE 082 859 7915

BAILLIE PARK - VOLTITEL MEENTHUIS 3 Slaapkamers 2 Badkamers 2 Motorhuise Pragtige tuin

Kontak: Hanlie 082 784 0204

R 1,150 000 - onmiddelik beskikbaar

OAK VIEW TOO Hoffmanstraat Modern Luuks Landelike atmosfeer

2 slpk @ R 950 000 Koop direk by ontwikkelaar

Kontak Marlene 082 859 7915

PUIK KOOP - BAILLIE PARK Lieflike ruim hoek Kontak: Liza eenheid meenthuis 083 256 9799

3 Slaapkamers 2 Badkamers

R 710 000


10 Mei 2013

15

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

RRENTOE IENDOMME

SO

Kantoor Tel: (018) 293-1845, Faks: (018) 293-3163, Prinsipaal Annelize (B SOC. SC. CEA)

Besturende agente

TE KOOP

Petro 083 694 1864 Annatjie 082 320 3847 1 MEENTHUIS KANONNIERSPARK2 slpk , toesluitmotorhuis, tuintjie. R750 000. 2 MEENTHUIS TE KOOP – BAILLIEPARK / GRIMBEEKPARK 2 slaapkamers, dubbelgeriewe, toesluitmotorhuis. Prys R690 000. 2 slaapkamer , dubbelgeriewe, ± 162m² , braaikamer, voltitel erf . Prys R 1.1 miljoen 3 GRIMBEEKPARK – VOLTITEL MEENTHUIS Groot oopplan kombuis, eet- en sitkamer, 3 slaapkamers, studeerkamer, dubbelmotorhuis Prys R1 3 miljoen 4 PRYS VERLAAG – VAN DER HOFFPARK Rus en vrede in pragbuurt Pragtige gesinswoning, 3 slaapkamer, dubbelmotorhuis, groot tuin met swembad en braai-area R1 750 000.

FREDDIE DE BEER EIENDOMME

debeer38@telkomsa.net 018 786 2524 082 739 5901

VAN DER HOFFPARK. HUISE GEBOU OP AANVRAAG. oopplan sitk-, eetk en kombuis, voltitel erf, sekuriteitskompleks. voorwaardes geld: R790 000. 3 Slaapkamers, 2 badkamers, dubbel motorhuis. R710 000. 2 Slaapkamers, 2 badkamers, dubbel afdakke. R690 000. 2 Slaapkamers, 1 badkamer, dubbel afdakke. R1,75 milj. 4 slpk huis, 2 badk, luuks, siersteen, ruim, netjiese tuin, besproeiing, boorgat ±11000 l/u, sementdam, aangeplante weiding, vrugteboord, store, 8,5 ha. haaskraal, Potch. R2,94 milj. 205 ha - heuwelagtig, goeie beesplaas,10 ha lande-kampe, 50 ha aangeplante weiding, 35 ha bonnox omhein - boerbokke, netjiese huis en store ens. plaas ten volle ontwikkel vir ±60 koeie. Potch. R6,3 milj. Goeie beesplaas, 520 ha, 2 netjiese woonhuise, plaas ten volle ontwikkel vir ±120 koeie, ‘n “geel meel plaas”, vleiweiding, store, ens. Potch.

BAILLIE PARK

TE HUUR Santie 082 364 8076 TE HUUR – WOONSTEL SENTRAAL

MEENTHUIS BAILLIEPARK

1.1 Slaapkamer, 24 uur sekuriteit prys R3 750. 2. Bachelor prys R2 850.

2 slaapkamer meenthuis in sekuriteits kompleks R4000

MEENTHUIS MIEDERPARK 3 slaapkamer, dubbel badkamer, Tuintjie R5750 HUIS TE HUUR - SENTRAAL 3 slaapkamer, Motorhuis, Groot tuin – R5500 HUIS TE HUUR GRIMBEEKPARK 3 slaapkamer, motorhuis en tuin R8000

BY

PUK

MEENTHUISE

1. Kwaliteit 3 slpk 2 badk, lapa,ALLEENMANDAT studeerk Sekuriteit Uitstekend geprys - R1 605 000

2. Modernende 3 slpk. Ligte Siersteen R1 020 000 ALLEENMANDAAT

WOONSTELLE 1 Slpk (B/park) Ruim R460 000 1 Slpk (Sentraal) Baie ruim R385 000 1 Slpk (Sentraal) Kompleks R400 000 2 Slpk (Sekuriteit) R465 000 2 Slpk Potch Towers (Ruim) R430 000

VOLTITEL BELEGGING MEENTHUISE Inkomste R3 080 p.m. 1. 2 Slpk, 2 Badk. Studente w/s bachelor. Huurinkomste - R4 600 Naby Puk en Medi Clinic.

Slegs - R650 000 2.

Ruim en moderne

00 0 5 ,2

0

R1 000 Linda 082 785 3951 R350 www.huizemark.com

3Slpk, 2 Badk. Sekuriteit, MIN INSTANDHOUDING In aanbou

Slegs - R1 340 000 Linda 082 785 3951

Ppotchefstroom@huizemark.com & VERHURINGS

Lukestr. 1

(oorkant Pick ‘n Pay)

Tel : (018) 297 8338

SKAKEL GERT VAN ASWEGEN 082 377 1313 OF ANELL STEYN 079 565 4888 VIR MEER INLIGTING BESOEK ONS WEB NL: www.landlink.co.za

TE HUUR

TE KOOP STUDENTEWOONSTEL IN GEWILDE KOMPLEKS

STUDENTEBEHUISING 2013 Eleaserstr 46 (S/skamer) R 1 350 Eleaserstr 46 (M/skamer) R 1 500 Campus @ Home (1 Slpk.) R 2 500 Villably (2 Slpk) R 4 950 BACHELOR WOONSTEL TE HUUR Bailliepark (onmiddellik) R 2 600 ONTWIKKELINGS ERWE Goudstr (Bult) R 840 000 1 Slpk. met ingeboude kaste. Kombuis neMichael Heynsstr R 893 000 tjiese ingeboude kaste en plek vir wasBarrishlaan (Sentraal) R 1 056 000 masjien. Sitk, badkamer (stort, toilet, wasbak) Smitstr (Sentraal) R 1 395 000 afdak, braaiarea. Afstandbeheerde hekke Kruisstr (Suiddorp) R 2 150 000 voor kompleks. KYK NA DIE PRYS EN BESLUIT GOU !!! R 370 000 Reitzstr (Bult) R 4 275 000

TE KOOP 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE

Potch Towers (Sentraal)R 405 000 Villa de Bell R 420 000 Willemien (Sentraal) R 425 000 Villa Perez (Sentraal) R 460 000 Langs die Randjie R 470 000 Majuba (Sentraal) R 480 000 Barrish Place (Sentraal)R 487 000 Tramonto (Sentraal) R 530 000 Caruso (Bult) R 595 000 Inni Hartjie (Sentraal) R 640 000 Lanquedoc (Sentraal) R 700 000 Villably (Bult) R 720 000 Verapark (Bult) R 775 000

TE KOOP TE KOOP: 1 SLAAPKAMERWOONSTELLE Barrish Place (Sentraal) Campus @ Home (Bult) Tramonto (Sentraal) Onder die Randjie (D/Rand) Kolbe Place (Sentraal) Villa Renea (Bult) Janitahof (Miederpark) Villably (Bult)

R 316 000 R 370 000 R 425 000 R 475 000 R 480 000 R 500 000 R 510 000 R 640 000

WINSKOOPHOEKIE!!!

STUDENTE WOONSTEL VAN DIE WEEK

WOONSTEL VAN DIE WEEK (SENTRAAL)

3 Slaapkamers met ingeboude kaste. Oopplan sitkamer, eetkamer. Kombuis met netjiese ingeboude kaste. Badkamer (bad, stort, wasbak, toilet) stoep,tuin, binnehof, 2 onderdakparkerings, waskamer in kompleks, Grootte 132 m². UITSTEKENDE KOOP VIR SLEGS !!! R 695 000 !!!

2 Slaapkamers met netjiese ingeboude kaste. Oopplan sitkamer, eetkamer. Kombuis met netjiese ingeboude kaste, plek vir wasmasjien, badkamer (bad, wasbak, toilet.) Afdak vir motor, afstand beheerde hek voor kompleks. BAIE GOED GEPRYS VIR SLEGS !!! R 470 000 !!!


16

Carletonville Herald Eiendomsgids/Property Guide

10 Mei 2013

Deeltitels: Aanbouings beteken rompslomp

Huiseienaars wat deeltiteleenhede besit en dit wil vergroot moet hulle gereed maak om baie tyd en geld te bestee om die nodige goedkeuring te kry. Voordat hulle kan begin aanbou is die volgende nodig: * Die goedkeuring van die regspersoon, wat deur ’n spesiale besluit van lede gemagtig moet word; * Die goedkeuring van elke verbandhouer (bank) met ’n belang by die deeltitelskema indien die eenheid met meer as 5% van die eenheid se bestaande oppervlak vergroot gaan word; * ‘n Gewysigde deelplan en ’n nuwe skedule van deekwotas, wat deur ‘n landmeter of argitek opgestel is en by

die by die Landmeter-generaal ingedien moet word en dan by die Aktekantoor geregistreer moet word; * Die goedkeuring van die plaaslike owerheid vir die voorgestelde bouwerk, wat slegs verkry kan word wanneer die veranderinge aan die deelplan goedgekeur en geregistreer is. Maar, sê Berry Everitt, besturende direkteur van die Chas Everitt International-eiendomsgroep, ’n mens moet daarop let dat die goedkeuring om ’n eenheid te vergroot van die regspersoon, en nie die trustees nie, bekom moet word en dat ’n spesiale besluit ’n ja-stem van 75% (aantal en deelkwotas) van teenwoordige lede van die regsper-

Betaal verband liefs lank voor jy besluit om af te tree

As jy van ’n sorgvrye aftrede droom, moet jy seker maak dat jy nie ’n verband moet betaal of verblyf moet huur nie. “Die laaste ding wat jy nodig het wanneer jy aftree en ‘n vasgestelde inkomste het, is ’n styging in huurgeld of die maandelikse bedrag wat jy op ’n huislening moet betaal,” sê Braam de Jager, nasionale bedryfsbestuurder van Aida, Suid-Afrika se mees bekende eiendomagentskapgroep. “Tog merk ons dat baie mense wat vir hul aftrede beplan die afbetalings op huislenings oor die hoof sien - veral as die betaling op die oomblik outomaties van hul salaris afgetrek word. Hulle verloor uit die oog dat die bedrag uit hul pensioen betaal sal moet word wanneer hulle die dag nie meer ‘n salaris verdien nie.” Aida stel voor dat mense wat aftreeouderdom nader dit ‘n prioriteit maak om hul huislenings voor aftrede af te betaal. “Dit sal verseker dat een van die grootste items in lewenskoste beperk word tot die koste verbonde aan grondbelasting en munisipale dienste - en dat afgetredenes nie aan renteverhogings op verbandlenings onderhewig is nie.” Die beste - en maklikste - manier om seker te maak dat jou huis by aftrede ten volle in jou besit is, is natuurlik om reg van die begin af meer as die minimum maandelikse paaiement in jou verbandrekening te betaal, sê De Jager. “Dit sal beteken dat die verband in minder as 20 jaar afbetaal word en dat die eienaar ’n groot besparing aan rente kan verwag.

soon, of lede wat deur iemand anders verteenwoordig word, verkry moet word. ’n Kworum moet by die vergadering teenwoordig wees en 30 dae kennis van die vergadering moet gegee word. “Eienaars wat hul eenhede wil vergroot moet alle regs- en administrasiekoste vir die wysigings aan die deelplan, sowel as die goedkeuring en die registrasie daarvan betaal. Dit is nie die verantwoordelikheid van die regspersoon nie.” Aan die ander kant, sê hy, hoef so ’n eienaar nie die grond waarop die nuwe bouwerk gedoen gaan word te “koop” nie. “Alle grond in ‘n deeltitelskema

What to be aware of when selling or buying sectional title property

“Boonop kan dié maandelikse bedrag in ‘n spaarrekening gestort word sodra die eiendom betaal is en oor vyf of selfs tien jaar kan dit tot ‘n aardige neseier groei.” Aan die ander kant, sê hy, as jy beplan om in elk geval ’n nuwe blyplek te koop wanneer jy aftree, kan jy enige oorblywende verbandverpligtinge op jou bestaande eiendom straks aflos deur kleiner - en goedkoper - eiendom te koop. “Die meeste mense wat aftree verkies gewoonlik ’n huis wat nie baie onderhoud nodig het nie. En as hulle hul gesinshuis verkoop, mag die opbrengs dalk heeltemal genoeg wees om ‘n kleiner huis kontant te koop. “Die laer onderhoudskoste van ’n kleiner eiendom sal hulle ook help om hul lewenstandaard ondanks ’n kleiner inkomste te handhaaf in die lig van inflasie se deurlopende verwatering van geld se koopkrag.” Laastens, as die gesinshuis nie verkoop gaan word nie, is dit straks ’n goeie idee om ’n deel van die belastingvrye lompsom wat by aftrede uitbetaal word, te benut om enige uitstaande balans op die verband te delg. “In die geheel gesien,” sê De Jager, “sal die gemoedsrus en die praktiese voordele wat verband- of huurvrye verblyf by aftrede meebring, jou dubbel en dwars vergoed vir enige korttermyn finansiële opofferings wat jy moet maak terwyl jy nog werk en ‘n salaris verdien.” Uitgereik deur Aida National Franchises. Vir meer inligting kontak Braam de Jager by (012) 682 9600 of braam@aidasa.co.za.

Property Profile Group

When a sectional title unit is being sold, the situation sometimes arises where it is discovered too late that the scheme’s body corporate has not been run properly, that they have not held AGM’s regularly or the financials are showing signs of discrepancy or debt, said Michael Bauer of IHFM, the property management company. The Sectional Title Act does not specify that owners have a fiduciary responsibility in the sectional title scheme in which they live, but Bauer says that owners should take an interest in their scheme, they should ask about the financials and if meetings are not held, they should question why. “If you have shares in a company and have invested a certain amount of money and there is a loss, you would ask what happened. The same principle applies if you live in a sectional title scheme, the owners must take some responsibility for the management of that scheme,” he said. Be certain when you want to sell your unit that all the necessary documents from the body corporate (which will be needed by the bank to approve a bond or home loan for the buyer) have been given to the estate agent as soon as he starts marketing the unit so that unnecessary delays in the sales process can be avoided. Banks will assess the financial status of the sectional title scheme

• Lukestraat 9, Potchefstroom, 2520 • Tel: (018) 293-2883 Vir al u eiendoms • Posbus 20606, Noordbrug 2520 Irma-082 347 5555 • info@propertyprofile.co.za behoeftes

Johnny-082 562 8156

Irma - 082 347 5555

Van der Hoffpark:

Grimbeekpark:

Sentraal:

Uiters netjies en ruim 3 slaap-

Netjiese 3 slaapkamer met 2 badka-

Ruim 3 slpk woning met 3 badk,

kamer meenthuis met dubbel

mers dubbel m/huis op groot erf met

aansluitende woonstel, studeerk,

lekker afdak. R 1 350 000

wask, bediendekamer, dubbelm/

geriewe en swembad, in veiligheids area. R 1,7 Milj Miederpark: Ruim 3 slaapkamer woonhuis met dubbelgeriewe en swembad op

Sentraal: 3 slaapkamer woonhuis met 1.5 badkamers enkel m/huis, groot erf.

huis en boorgat. R 1 150 000 ohb Hoewe Vyfhoek: 1 ha hoewe naby die dorp. 3 slaapkamer met woonstel. Siersteen.

groot erf. R 1 060 000

R 660 000

Bailliepark:

Miederpark:

Hoewe N12:

2 slpk meenthuis met 2 badk,

Ruim 4 slpk, 3 badk, 2 leefareas, lapa,

3.5ha met goeie woonhuis,

enkel m/huis en klein tuintjie.

swemb met baie parkering.

werkswinkel met vertoonlokaal en

R1 350 000

kantore. R1 900 000 ohb.

R 780 000

vorm deel van die gesamentlike eiendom en is onverdeelde aandele in besit van alle lede van die regspersoon.” Everitt skryf in die nuusbrief, Property Signposts, dat die voordeel vir die regspersoon daarin lê dat die eienaar ‘n hoër heffing sal moet betaal weens die groter deelkwota wat deur die groter vloeroppervlak in sy deel meegebring word - en hy sê dit is van toepassing selfs in gevalle waar die aanbouing vertikaal eerder as horisontaal is. Uitgereik deur Chas Everitt International. Vir meer inligting skakel Berry Everitt by (011) 801 2500 of besoek www.chaseveritt.co.za

R 1 100 000

Bailliepark Prakties ontwerpte woning met groot leefvertrekke. 3 Slpk met studeerk, 3 leefvertrekke en drie m/ huise. Nuut met duursame afwerking. Woning ±440m² R 2 2 Milj. Sentraal: Splinternuut. 2 slpkamer met dubbelgeriewe sit-eetkamer, 2 motorafdakke. Woning 136m² - Erf 728m². R 760 000. Bailliepark meenthuis 3 Slpk, dubbelgeriewe met siteetkamer en d/motorhuis. Siersteen voltitel. R1 220 000.

before they will grant a bond and if the seller waits too long to request these, the bond approval process would be delayed. When the banks look at the financials of the body corporate, they will check what is owed by the scheme, whether loans have been taken to cover accounts where there have been shortfalls in levies paid and whether the scheme is being managed properly and is solvent. However, over and above the banks basic due diligence, the buyer needs to do his due diligence to ensure he knows what he is buying into. In cases of sales in execution, the municipality will be paid first if there are outstanding amounts on the rates and water accounts (which there usually are); the bank will be paid second and the body corporate third. If there is not enough left in the proceeds of the sale to cover the outstanding levies, the buyer of this unit will have to settle the outstanding levies. This is something that is sometimes not taken into account when buying into a scheme at an auction. Shrewd buyers of properties at auctions will often ask bodies corporate to produce their levy and interest resolution. They must produce this as well as a resolution passed by the trustees on the interest charged on overdue levies. Without proof of these resolutions the overdue levy account can be reversed and this, then, would be to the detriment of the scheme because funds in most cases must been written off. This is where is it imperative that the body corporate does everything “by the book”, said Bauer. In normal situations the sale of a sectional title unit can go through without a hitch but there things that are sometimes forgotten, said Bauer. “We have seen cases where the conduct rules of the scheme have not been given to the buyer nor has he requested these before signing the offer to purchase. There are schemes that have strict rules regarding pets or the number of occupants in a unit and if these rules have not been read beforehand it can cause problems. Rules can be changed, but it does take some effort to get other occupants to vote in the change’s favour.” Buying a property is a long-term investment and all the preliminary investigations into that property must be done before a commitment is made, check everything in the scheme that you are buying into is sound and has the right conditions and rules before you sign on the dotted line, said Bauer. IHFM press release.


10 Mei 2013

17

Carletonville Herald

Nazalene Struben It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

Persoonlik /Personal 1. Berading / Counselling 2. Kerke / Churches 3. Gelukwensings / Congratulations 4. Dankbetuigings/ Thank you 5. Memoriam / Grafstene / Tombstones 6. Egskeidings / Divorce

7. Speurdienste / Private Detectives 8. Verlore / Gevind / Lost / Found 9. Saamrygeleenthede / Lifts 10. Vriendskaplik / Friendship 11. Persoonlike kennisgewings / Personal Notices

Dienste / services 12. Dagsorg / Daycare 13. Kleuterskole / Pre-Primary Schools 14. Naskoolsorg / Afterschool care 15. Onderrig / Education 16. Video & Fotografie / Video & Photography 17. Musiek / Music 18. Onthale & Konferensies Functions & Conferences 19. Spyseniering / Catering 20. Wegneemetes & Restaurante / Take Aways & Restaurants 21. Lugversorgers / Aircons 25. Blindings / Blinds 26. Springkastele / Jumping Castle 27. Houtwerk / Carpentry 28. Matte / Carpets 29. Plaveisel / Paving 30. Bouwerk / Building 31. Beton & Palisade / Concrete & Palisades 32. Elektriese dienste & Herstelwerk /

Electrical Services & Repairs 33. Loodgieters / Plumbing 34. Algemene Dienste / General Services 35. Rommelverwydering Refuse Removal 36. Sekuriteit / Security 37. Plaagbeheer / Pest Control 38. Tuindienste / Garden Services 39. Vervoer & Berging / Transport & Storage 40. Boorgate / Boreholes 41. Swembaddens / Swimming Pools 42. Grasdakke / Thatch roofs 43. Lenings / Loans 44. Finansiele Dienste / Financial Services 45. Naaldwerk / Needlework 46. Skoonheid & Gesondheid / Beauty & Health 48. Jaggeleenthede / Hunting 49. Sweis & Staalwerke / Welding & Steelworks 50. Massering / Massages

te kooP / For sale 52. Algemeen te koop / General for sale 53. Te koop gevra / Wanted to buy 55. Rekenaars / Computers 56. Kantoortoerusting / Office supplies 57. Selfone/Cell phones 58. Pandwinkels / Pawn shops 59. TV / Elektriese toebehore/ TV / Electrical Appliances 60. Boeke/Versamelitems Books / Collectors Items 61. Kuns / Oudhede/

Artwork/Antiques 62. Juweliersware / Jewelery 63. Veevoer / Animal Feeds 64. Diere & Pluimvee Animals & Poultry 65. Plaastoerusting / Farm Equipment 66. Motors 67. Bakkies 68. Vragmotors / Trucks 69. Motorfietse / Motorbikes 70. Woonwaens / Caravans 71. Bote / Boats

Spiritual Healer Dr Mooi

01

90. Hoewes & Plase te huur / Small Holdings & Farms to let 91. Hoewes & Plase te koop / Smalholdings & Farms for sale 92. Besighede te koop / Business for sale 93. Kamers te huur / Rooms to let 94. Gastehuise / Guest Houses 95. Vakansie Akkomodasie / Holiday Accommodation 96. Bestuurskole / Driving Schools 97. Betrekkings gevra / Vacancies Wanted 98. Betrekkings / Vacancies 99. Volwasse Vermaak / Adult Entertainment

25

Blindings / Blinds

34

www.blacklistassist.co.za

Dr @073 794 1545 carletonville 15

Onderrig / Education

PASTEL ACCOUNTING & PAYROLL

** PASTEL 2 x Award Winner 2012 for best PASTEL Authorised Training Centre & Dealer ** Training, Software Sales & Support Outsourcing - Processing done for Companies All PASTEL COURSES @ INCREDIBLE SPECIALS • Pastel Partner Intermediate & Advanced Accounting (Version 11 and NOW Version 12) • Pastel Payroll Administration Certification (All Levels) • Pastel Human Resources (All Levels) • Visit our WEBSITE for more Pastel Courses

SANDMAN Deon Van Zyl

TEL: (018) 291-1048/9 SEL: 082-453-0195.

28

TRAINING ACADEMY Wanda Nel: 082 320 8432 Office: 082 055 0197 Fax no: 086 211 6678 wandanel@nbtraining.co.za admin@nbtraining.co.za

Kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

17

Musiek / Music

Matte / Carpets

Skakel vir Kwotasies 079 499 9930

www.nbtraining.co.za

Lugversorgers / Aircons

Potchefstroom

Tuinmengsel, Tuingrond, Bousand, Riviersand, “Filling”, Crushersand, Buildersmix

VERHURINGS, TLB’s, Laaigrawe en tippers. SKOONMAAK VAN ERWE

Termite Control en Weed Control

MOEG GESKROP? OnS Sal dit viR jOu dOEn: - Matte. - Teëls. - Voertuie. - Leerbekleedsel. - Woonwaens en matrasse. - Scotchguard. SKaKEl: KOEKiEMat WaSSERS (081) 370 9114 (018) 784-4705 Of 083 541 9983 Of 082 939 3899

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonville) by (018) 788-6693 21

Landlyne weer in werking

Diepreiniging van: Matte en Meubels Pest en

Berading / Counselling

33

Loodgieters / Plumbing

expandable security products!

slamlock/std. lock & key alike features

cell: 082 7755 754 FREE QUOTES!! fax: 018 293 1425 tolliemaritz@gmail.com www.lcsequ-door.co.za

41

Swembaddens / Swimming Pools

VEILIGHEIDS- NETTE / SEILE

11 Persoonlike Kennisgewings /

MOENIE DAT JOU KIND VERDRINK NIE!!!

Personal Notices

2 Donkies gevinD in DassieranD. om hulle op te eis moet Die Donkies positief geÏDentifiseer kan worD. kontak Die potchefstroom DBv teen 17:00 op 17 mei 2013 om op te eis. (018) 294-3856

Algemene Dienste / General Services

BLACKLISTED CONTACT US 011 888 5096

Overcome the misery and bad spells tormenting your daily life uysing the great sacred spiritual powers of magic rings, let ur finacial problems be history. Spiritual water for luck. Have you been to other doctors but u got no help and spent alot of money?? come to me u will get your money back . Have you tried to find out why you are not successful in life as your friend and relatives?? You have worked hard but you still fail to save and to live your dreams.

EIENDOMME/PROPERTIES 72. Algemeen te huur / To let 80. Losies / Boarding 81. Eiendomme Benodig / Properties Wanted 82. Besigheidsgeleenthede / Business Opportunities 83. Persele / Premises 84. Woonstelle te huur / Flats to let 85. Woonstelle te koop / Flats for sale 86. Meenthuise te huur / Townhouses to let 87. Meenthuise te koop / Townhouses for sale 88. Huise te huur / Houses to let 89. Huise te koop / Houses for sale.

Die V en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetge-wing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

Heating 12 000BTU split airconditioner installed R4 600. 12 000BTU inverter airconditioner installed, R6 600. SABS Approved, Terms & Conditions apply. Die mees ekonomiese manier om jou warm te hou die winter.

R22 Lugversorgers is nog beskikbaar. Vervanging van gas is 407 en is reeds beskikbaar. 072 289 8756 or 082 306 3974

SKAKEL: ELIZE. 072 187 2754

52

Algemeen te koop / General for sale

Naledi

Ons koop: Breekgoed, meubels yskaste ens. Wat het u? Skakel gerus

(018)-297-7755


18 • • • •

Carletonville Herald

06

FOR SALE

Bearded dragon cage fully equipped..... r850 BMX Trick Bike..................................................... r899 aMp, 2 speakers and sTands .......................... r1 999 pine single Bed, head Board wiTh Book space, side TaBle and under Bed .............................. r1 899

TEL: 082-499-2118

FOR SALE

• • • • • •

BEAuty EquipmEnt Beauty bed (good condition)................................R650 Paraffin wax heater..............................................R650 Kuang Ta 1000B facial steamer ..........................R600 2 Studex earpiercing guns...................................R300 Concordia high frequency mach..........................R500 Synergie machine body contouring & cellulite reduction. Excel cond (new price R140 000) my price ................................................................R18 999 onco

TEl: 083- 611- 7900 64

Diere & Pluimvee / Animals & Poultry

72

29

Egskeidings / Divorce

• Boedels • Transporte • Huurkontrakte • Testamente • Huweliksvoorwaarde kontrakte • Maatskappy Registrasies (CIPC agente) • Invorderings • Egskeidings tel: (018) 297 1217

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonville) by (018) 788-6693

Algemeen te huur / To let

10 Mei 2013 Plaveisel / Paving

31

18

Onthale & Konferensies / Functions & Conferences

Aandag alle bruide. Eksklusiewe en stylvolle tafeldekor te huur. Ook tafels, stoele, tafeldoeke en lycra-stoelrokke. Events House by The Roots Lifestyle Centre. ( (018) 285-1222. MULTISTYL Eksklusiewe onthaaltoerusting vir troues & funksies. ( Lynette (018) 2907316 www.multistyl.co.za

26

Springkastele / Jumping Castles

JUMP TO THE MOON INFLATABLES. Castles, Dragons, Sky dancers, Waterslides and much much more!!! ( 072-257-3053

27

Houtwerk / Carpentry

Kobus houtwerk kombuis ingeboudekaste & ander houtwerk. (072-192-4059

28

Matte / Carpets

Beton & Palissades / Concrete & Palisades

• Patios • Walkways • Indoor • Walls • Driveways • Pool surroundings • Landscaping SKAKEL

(018) 294-3080 www.smartstone.co.za

30

Bouwerk / Building

BERT’S BRICKS (Potchefstroom) SEMENT MAXI STENE &

SEMENT PLAVEISELSTENE

Gelewer in: POTCHeFSTrOOM CArleTOnVille, FOCHVille, PArYS en OMGewinG. SKAKEL ELAINE (018) 292 1615 www.bertsbricks.co.za.

VOOrwAArdeS Geld.

POTCH BETON

Precast, Palissademure, plaveisel, lapa’s. Gratis kwotasies.

(018) 294-5169 082-335-0118.

Vir alle loodgietersprobleme & gratis kwotasies  Pieter (‘n ten volle gekwalifiseerde loodgieter). 24/7 Sel: 082-496-8622. of: 082-346-0066.

34

Skadunette & betonmure (018) 294-5169 082 335 0118

Algemene Dienste / General Services

32

Elektriese dienste & Herstelwerk/ Electrical Services & Repairs

C.J. ELEKTRIESE DIENSTE & PLUMBING Stowe, bedrading van huise, geysers, plugs, ligte, gebarste pype, riole en alle nuwe installasies. SKaKEL 24/7 072 282 9933 TRAILER REPAIRS Vir professionele herstelwerk asook bedrading.(079-6069572

83

66

Motors

YSKASMAN HERSTELWERK, en aankope van stukkende ys / vrieskaste. ( Gawie 079-132-5151

Persele / Premises

Winkel met koelkamergerieWe te huur. Ligging is Enslies Engens gebou, h/v Smit & Beyer Naude laan , Potchefstroom. Winkel oppervlakte 115 m², koelkamer 18,4m³. Vir verdure inligting skakel Fanie by (018) 294-7442 of 082-577-6272

Kennisgewing Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

3 Joe Slovo, Klerksdorp, 2571, Tel: 018 462 1738, Fax: 018 462 5124

2005 Ford Ranger 2.2 LWB ............................R1 990 pm 60 months. 2002 Mitsubishi Colt 2.8i 4x4 D/C..................R89 900 2009 Chevrolet Cruse 1.6L.............................R2 930 pm 72 months. 2009 Mazda 5 2.0Active..................................R4 000 pm 72 months 2010 Ford Fiesta 1.4i Ambiente 5dr .............. R3 090 pm 72 months. 2012 Hyundai iX35 2.0 GL..............................R5 590 pm 60 months. 2008 Ford Ranger 3.0TDCi XLT S/cab 4x4.... R3 890 pm 72 months 2011 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT ....................R5 250 pm 72 months. 2008 Isuzu KB250D Fleetside ........................R2 690 pm 72 months 2012 Volkswagen Polo Classic1.9TDi........... R2 590 pm 72 months. 2008 Honda Civic 2.2CDTi VXi 5dr ................ R3 480 pm 72 months. 2009 Toyota HiLux 2.5 D-4D SRX 4x4 ........... R4 500 pm 72 months. 2009 Volkswagen Polo 1.6 Trendline A/c...... R2 400 pm 72 months. 2011 Ford Figo 1.4 Trend ...............................R2 560 pm 72months 2004 Nissan Almera 1.8 Elegance.................R1 790 pm 60 months.

Terms and conditions apply. Installments include a 2 years mechanical warranty. Leon Erasmus 082 353 5933 Tel: 018 462 1738 Auto World

UNDEFENDED DIVORCES!!! FAST, EFFICIENT & AFFORDABLE LEGAL ASSISTANCE. CALL HODGSON ATTORNEYS (018) 297-7580 addrESS: 72a dU pLooY STrEET,

poTChEFSTrooM. 11

Carpet Kleen

Cleaner, drier, better. Clean carpets or Lounge suites Quick drying and improved chemicals

Skakel Johan

084-462-8259

JARE ONDERVINDING

Clean-o-vate • WAS VAN MATTE EN BEKLEEDSELS. • SEËL & SKUUR VAN HOUTVLOERE • SKOONMAAK EN BEHANDELING VAN LEERBEKLEEDSEL • SCOTCHGUARD

Skakel Riaan 083-654-7481

Persoonlike Kennisgewings / Personal Notices

PADONGELUKFONDSEISE. Het u ernstige beserings in 'n motorongeluk opgedoen? Is 'n geliefde / broodwinner dood in 'n ongeluk? Vir professionele advies oor 'n moontlike eis, ( Adele Marais 083-233-9454.

17

33

Musiek / Music TROUES DJ en of klassieke musiek, funksies. (081-748-4354

Skakel Cilda Viviers Tel: 082-772-7130 Faks: (018) 293-0785 VOLVLOERMATTE En bLindERs.

Skakel Piet of Johanita ViVierS by Modern auto triMMerS & uPh.

Tel: (018) 294-7459 fax: (018) 293-0785

Paving, tiling, palissades, lapas, precast walls & general construction. STONE-AGE

AGENTSKAP OOK NOU! SKAKEL GERUS VIR GOEIE PRYSE & DIENS

Loodgieters / Plumbing

HALLABY LOODGIETERS Skakel Emile (018) 294-4024 a/u of 082 448 2824

Deon 082-802-2664 goldenpaving7@gmail.com

Kleibakstene is beter!!!! Bert’s Bricks (Potchefstroom). Klei-pleisterstene, klei-sierstene en klei plaveiselstene. Minimum vragte in Potchefstroom: 500 bakstene. Carletonville/Fochville en omgewing 2 000 bakstene. SKAKEL ELAINE (018) 292-1615. www.bertsbricks.co.za

Bou - Breek, Pleister Concrete, verf, teël, krake, fondasie stutte, daklekke.(071-033-8137

JANNIE VAN GRAAFF LOODGIETERS (018) 297 8168 082 950 9633

JJW

LOODGIETERS

KRAKE: MUUR EN vloer krake - fondasie gebreek, gesak, kleisandgrond, versterk, staalstutte. 33 Jaar verwysings - Ingenieurstd verf, teëlwerk. ( 073-945-8940.

Gekwalifiseerde loodgieter. Pyp en lekkasie-sporing. Johan 083 328 0292 Kantoor 018 294 8242 VIR BLITSVINNIGE KWALITEIT DIENS TEEN DIE BESTE PRYSE!!

Kruger Afdakke. Skadunetafdakke, 4 jaar waarborg. Gratis kwotasie. 16 jaar diens. Potch omgewing. ( 083-493-5876.

ALLE LOODGIETER herstelwerk en installering van geysers. ( Gerhard 083-283-5700.

CIZAMA KONSTRUKSIE Bou van huise, tuin mure ens. Teëlwerk en verf plafone.(Cizama 082721-2867

SP LOODGIETERS 24/7 Geblokte dreine, nuwe installasies, algemene instandhouding. (Pieter 071-120-5482

vir die beste pryse op: bande, batterye, uitlaatstelsels, skokbrekers, skakel Supa Quick Potchefstroom (018) 294 - 3297/8 Aandag: Speed Queen Services. Diens en herstel alle Speed Queens, tuimeldroërs, mikrogolfoonde. ( Gert Botha (018) 2948479 /082-967-8267. A A N D A G !!! Whirlpool services, herstel & diens alle outomatiese Top Loader, mikrogolfoonde en tuimeldroërs. ( Nick 082-825-0727.


10 Mei 2013

AFSAAG EN UITHAAL VAN BOME

• Afsaag en uithaal van bome. • Skoonmaak van industriële- en woonerwe. • Aanplant van gras.

VOERKRAALMIS • Gesifte mis vir “top dressing” beskikbaar R20 per sak

J & H MEUBELVERVOER Vir professionele vervoer en stoor. ( (018) 290-6755. Minitrek + Transport. Stoorplek, rommel en vullis. Beste pryse. (082-332-7554. TRANSPORTER Beste prys en diens, mini trekke en algemene vervoer. (084-218-2447 Tuinvullis, Bourommel mini trekke ook lang afstand. (Bert 082-7791384

41

Swembaddens / Swimming Pools

Skakel Johan alle ure 082-962-3125.

BOME, BOME, BOME

Vir verwydering van tuinafval, skoonmaak van erwe en geute, afsaag van takke en bome, algemene opknap van tuine en ligte vervoerwerk.

Skakel Lappies (018) 290-6906 of 082-684-8982.

PROBLEEM BOME

SKAKEL CAREL: 083 785 0333

39

Vervoer & Berging / Transport & Storage

* Nuwe swembaddens * Steppingstones * Sonpanele * herstel van swembaddens. Skakel (018) 294-5833 of 082-928-5774.

QUALITY POOLS 4 x 3 pool R26 000-00 6 x 3 pool R35 000-00 7 x 3 pool R39 000-00 (082-644-5417

Algemene Herstelwerk in en om die huis verf, teëls, staalwerk en seël van dakke vir gratis kwotasie. (Andre 082-794-1364

42

ALLE HERSTELWERK in & om die huis. Boorgate, besproeiing, drukpompe. Geen werk te klein.Gerhard ( 083-283-5700.

RE-ENAMEL EXPERT. Heremalje van ou staalbaddens. Egte emalje. Werk gewaarborg. ( 071-196-2953 / www.jgexpert.co.za Verf, Sweiswerk en instandhouding in en om die huis. (078-708-8804 Verfkontrakteur vir 11 jaar. Vir alle verfwerk, asook die seël van dakke. ( Johan 083-412-0724.

35

Rommelverwydering / Refuse Removal

1. Algemene vervoer. Bourommel, huisvullis en tuinvullis.( Pieter 082-950-8934 (Potch)

38

Tuindienste / Garden Services

Afsaag en uithaal van bome. Opruiming en verwydering. (084-218-2447

Grasdakke / Thatch Roofs

TALUTA LAPAS Bou van lapas, kam en stop. Alle herstelwerk. Enige bouwerk, “Rockface”, houtdekke, ens.

APPLIANCE GUYS Herstel van yskaste en vrieskaste. 24/7. (Pieter 084-732-3260

NUTSMAN - DIENSTE Instandhouding in en om die huis. Sweiswerk, afdakke, palissade. Potch. ( Duim 082-334-3760

New/Reline Fiberglass/ Marbelite Stepping Stones/ Paving Jacuzzi’s/Repairs

Tel: (018) 297-1973 Cell: 082-771-6333

A1 CEILINGS & ROOF REPAIRS. Verf van alle dakke & ceilings. ( Jaco 079-660-0902

KONSTRUKSIE

DROOGTE’S VERVOER

WIL U VERHUIS? Benodig u ‘n treklorrie en stoorgeriewe teen billike pryse? Skakel Droogte vir ‘n gratis kwotasie!

082-553-8226.

EMPI Meubelvervoer Vir alle vervoer o.a. meubelvervoer. Het ook jare ondervinding. Pak self, en hou volle toesig. Pieter 073-525-6536. 076 814-6100 (W) (018) 484-1725 (H) 1 JPS Meubelvervoer persoonlike toesig + bestuur, beste diens gewaarborg, stoor. ( 084-597-3434/ 083-498-3309 Algemene Vervoer Bourommel, tuinvullis. Sakpaspryse. ( Hendrik 082-925-5168.

44

Finansiële Dienste / Financial Services

Janice croft attorneys and debt counsellors debt ProbleMs? Get immediate relief from debt stress & leGal action! avoid black listinG!

call or sMs 071 893 0014 / (018) 294-6951

SKULD PROBLEME?

Afsaag, uithaal en wegry van bome en takke. Installering van: Elektriese Omheining

COOLTECH COMMERCIAL REFRIGIRATION. Danny 079-572-9458/ Anna-Marie 082-306-3974

19

Carletonville Herald

Algemene herstelwerk in en om die huis, dakke, verfwerk, bouwerk, teëlwerk, plaveisel, pallisades, staalwerk. Skakel vir gratis kwotasie Conrad 079 876 3046

Lê u in die aande wakker oor skuld? Beskerm u bates en vermy administrasie en insolvensie met die nuwe kredietwet. Ons is geregistreer en aan-gestel deur die NCR om jou te beskerm. Skakel Jean by 082 550 7494 of Charleen by 018 297 8286 vir ‘n gratis konsultasie en word ingelig. U kan ons ook by ons kantoor te Mareestraat 10, Potchefstroom of ons webtuiste www. jordaandebt counsell ing.co.za besoek.

STRENG VERTROULIK

Lenings / Loans

BRIDGING CASH while waiting for

PENSION / PACKAGE

Payout (lumpsum only) (011) 394-6937

STRUGGLING

TO PAY YOUR DEBT? Contact us for expert advice on: DEBT REVIEW, ADMINISTRATION, SEQUESTRATION & LIQUIDATION.

HEINRICHA HODGSON ATTORNEYS / DEBT & CONSUMER RELIEF DEBT COUNSELLORS 72A Du Plooy Str Potchefstroom

Tel 018 297 7580 / 083 271 9345 (Heinricha) Sweis & Staalwerke / Welding & Steelworks

Manie Sweiswerke Staalkonstruksie en store. Voorsiener en installeerder van veiligheidshekke en afdakke. Optrek van enige planne. Skakel Manie Labuschagne by (018) 297-6316 (k/u) of 082-335-9761

Loans up to

r100 000

CaLL 073-084-9291 for preapprovaL sms detaiLs LOANS! R1 000 to R120 000 (Ben Mbathane 073-151-0544 Easy Loans

Massage therapist very sensual, full body massage. Private. Carletonville. For app (Demi 082-735-2646. 8-6 ROOMS TO LET Discreed, private & safe. R100 per day. R200 per night. Toilet, shower & basin. ( 083-637-7690, Potchefstroom.

52

Algemeen Te Koop / General For Sale

GELD

Veiling, Vlooi, motor, promosie-mark elke saterdag om 09:00 by die boeremark,potchindustria

Kontant in u hand by die huis: ons KooP meubels, gereedskap, kombuisware, sleepwaens en alle oortollige items. NIKS te groot of te klein. Kwotasies gratis en vertroulik. skakel die afslaer: Piet 082 800 7321 aankoper Potch: 083 629 3449 aankoper Klerksdorp: 072 181 2360 TWEEDEHANDSE BANDE, GEREKENARISEERDE WIELSPORING

Groot verskeidenheid tweedehandse bande. In baie goeie toestand.

Afrikaanssprekende dame in alle areas beskikbaar. 24/7 (Zani 079-025-8428

S L E E P W A te koop: nuutgeboude sleepwa te koop met PWS. Ideaal vir jagters, deur aan agterkant. Spaarwiel. R10 000. ( Pieter 082-707-0300.

59

TV / Elektriese Toebehore / TV / Electrical Appliances

AANDAG! TIP TOP TV Winkel 46, Du Plooystraat.

tiptoptvsa@gmail.com

38 jAAr ONDerVINDING DSTV HD PVr eXTrA VIeW reLOCATIONS

Neighbo

r’s envy, owner’s pride

(018) 293-0277 082 8921 315 Andrè Vlok

MR SATELLITE TV FRANCOIS 072-434-2790

- DSTV INSTALLASIES - EXTRA VIEW - TV REPARASIES - SEIN INSTELLING

24/7

Ons betaal

kOntant

vir u OOrtOllige artikels

skakel (018) 294-5503 / 5 Vinnige, vriendelike diens. Transaksies vertroulik.

vlOOiMark PAND + MEUBELS h/v Kerk & du Plooystr. Potch

Appels, Pere, Kwepers, Druiwe, Konfyt vanaf, Boland. Vrydag, golfbaan. Die laaste beskik (082-779-4472 CANOPY'S TE KOOP: Uitverkoping op alle tweede handse canopys. Skakel nou. ( Francoise by 083-447-6176 of (018) 264-4969. HD Fat Boy Nuwe saal en uitlaatstelsel prys, ohb. (079-0591587 Karkaste: Rooibokke R800, Vlakvarke R500, Koedoekoeie R2 500, Blouwildebeeste R3 000. Plaas bestellings by Chalien ( 073-575-3383. Beskikbaar: 19 Mei

TV BUDDIES

Installering van DSTV Herstelwerk: TV’s, Hi-fi’s, DVD spelers en Naaldwerkmasjiene.

082 302 7995 63

Veevoer / Animals Feeds

Lusern en Smutsfingervoer te koop. Fochville R50 en R40 per baal. (079-522-4818

64

Diere & Pluimvee / Animals & Poultry

Arabier reun perd te koop. Goeie uithou rit perd, 7 jaar oud, 14hh R9 000 ohb. (076-5588378 Baba Skotse Terriërs te koop R1 500 elk. (Zelda 079-878-0394 / Hannes 082-449-2152

P A N D M A R Verskaffers van antrasiet, steenkool, hout. Ons koop & verkoop 2de handse huisraad en boumateriale. Ons sloop ook huise. Nou ook bousand, riviersand, crucher mix en sement. KLEIN MAAT. 1/4, 1/2, 3/4 + 1 m³. Chris Hanistraat 78. ( (018) 2933234 of 082-920-0871.

Min, Dobermann x min. Yorkie, 5 weke R400. Baie wakker en lewendig. (082-719-3135

Raleigh Resies + berg, Gr tafeltennis, Oregon loodkas, afskaal sale!!. (072-928-5627

Pragtige Jack Russell hondjies beskikbaar teen R400 elk. (Esta 084-230-2021

First Visit in town from PE hot stunning Indian nurse upmarket, 24/7.(072-751-6378

S L E E P W A te koop. 5,5 m x 2,4 m nuwe sleepwa. Sy-kante 1 m. Prys: R38 500. ( Francoise by 083-4476176 of (018) 264-4969.

Potch. Topklas sport en sensueel. Pvt, TLC. 07:30 - 18:00 VIP. ( 073-9000435 Of 082-210-6230

SAKKE; 50Kg Poli Prop. Sakke tweedehands R0,60 elk. (082-5860444

Te koop kortbeen Jack Russel hondjies. R750. Ingeënt en ontwurm. ( Anita 082-577-1131.

66

Motors

1984 Goue VW kombi met ‘n 1.9 liter

water verkoelde enjin te koop vir r45 000. Skakel tG kruGer by (018) 294-6544/3.

CASH FOR VEHICLES

Best cash prizes paid for your car or bakkie. Tel: (018) 294 3754 Call 082 558 8999.

KONTANT

Hoogste pryse vir u gebruikte VOERTUIG OF BAKKIE.

Skakel Noshi by (018) 294-6169 of 082-558-4000.

Ons

KOOP

motors en bakkies vir

KOntant R10 000 - R100 000

HARRY’S BANDE

(018) 293-0432/3 (K/U)

49 43

EXCLUSIVE VIP Only 40 years plus! Professional, private, secure.( 079-666-0431/ 073-927-9858 Potch

Jack Russell hondjies, 2 mnde R500. (082-667-0851 (na ure)

Potch: 8 Redelik Mak Blesbokke R9 000, Ankole trofee diere 1B, 2K, R50 000. (074-620-5499

Pragtige Miniatuur Schnauzers ouers geregistreer tefies R2 500. reuntjies R1 800 Yorkshire Terrier reuntjie, R1 600. (079-524-0877 Scottish / deer Windhond reun 5 jaar te koop, R4 000 en opsoek na Baanhonde.(076-5588378

Riaan de Lange 082-325-9570

CARS & BAKKIES FOR CASH!!! UNDER R250 000.

GUARANTEED BEST PRICES PAID.

072-272-1988 082-575-7531

1977 Citi Golf 1.3 Wit. 166 000km, goeie toestand, prys R26 500. (082-340-7549 2002 Golf4, 2L R49 000. 98 Bmw 523i R45 000, 93 Toyota Camry 300 sei R29 000. ((018) 2909999 / 082-756-6629 92 Opel Kadet Super Boss te koop Potchefstroom R21 800 onka. (072-776-0994 A A N D A G: Ek koop graag u motor / bakkie vir kontant. ( Raymond Reinecke 082-853-6752. ALLE MOTOREIENAARS. Ek koop graag u motor of bakkie kontant. Beste pryse. ( 082-774-7962 MOTOR TE KOOP: 1983 Toyota Cressida GLE. Een eienaar. In baie goeie toestand. R48 500. ( Francoise: 083-4476176 of (018) 264-4969.

67

Bakkies

Ons koop bakkies en motors vir KONTANT. Goeie pryse word aangebied. Skakel: 072 126 7886

2006 CORSA 1.4i Utility Sport bakkie. White with Bucco canopy. Power steering, air con, radio/CD. Full service history. Rubberized load bin. Smash and grab. Detachable towbar. Only one owner - lady. Excellent condition. New tyres. 64 000 Kilo's. ( 084-561-5703.

70

Woonwaens / Caravans

Sprite Swing Caravan for sale 2006 model with full tent, Rally Tent with sides plus add a room. Excellent Condition Price, R109 000. (071-249-7393

72

Algemeen Te Huur / General To Let

3 SLPK MEENTHUIS in gesogte area: R8 516 p/m. Beskikb. 1 Junie 2013. 3 Slpk huis met ingeboude braai: R10 500 p/m onderhandelbaar. Beskikb. 1 Junie 2013. 3 Slpk meenthuis in Grimbeekpark: R6 600 per maand. Beskikb. 1 Junie 2013. 2 Slpk meenthuis: R5 900 p/m. Onmid. beskikb. Ruim groot 5 slpk huis met woonstel, swembad en pragtige tuin: R28 000 p/m, ideaal vir maatskappy. Beskikb. 1 Junie 2013. ( Linda 072-7761104 of (018) 293-2237.

81

Eiendomme / Benodig / Properties Wanted

Goeie huur eiendomme Gesoek

Ons soek huur eiendomme wat billik geprys en goed onderhou is. Ons bied ‘n billike kommissie, ‘n verhuringsbeskermings polis om u opbrengs te beskerm, streng huurder keurproses en maandelikse epos state asook bevestiging as die huur inbetaal word.

skAkeL: TG kruger eiendomme (018) 294-6544.

83

Persele / Premises

KANTORE TE HUUR

octron gebou op eerste vloer. h/v James Moroka en autostraat. Skakel nommer: 018 292 1615 Kantoor-ure 08:00 - 16:30 Veilige Stoor plek te huur 083 336 0601


20

Carletonville Herald

Luukse kantore

met lugversorging in bailliepark, potchefstroom te huur. volop parkering, mans en dames toiletgeriewe en kombuis. onmiddellik beskikbaar. Langtermyn kontrakte sal voorkeur geniet. skakeL: 018 290 5018 in kantoorure.

Te Huur

3 Store in die Industriële gebied, Potchefstroom. 185 vkm, 500 vkm, 1450 vkm. Skakel roy by: 072-873-9913

TE HUUR 4 Store in die Industriële gebied, Potchefstroom. VIR EnIgE VERdERE naVRaE SkakEl

083-286-7873 of 073-133-4544 Stoor / werkswinkel te huur. Potch industria, w & l uitg, R3 000. (083-996-0320 WINKEL / KANTORE te huur in Bailliepark. Langs Steers. ( 083-227-3117.

84

Woonstelle Te Huur / Flats To Let

* 3 Slpk wOONStel te huur iN Bailliepark @ r4 600 p/m. * 2 Slpk wOONStel te huur: SeNtraal @ r4 400 p/m. Skakel 074-197-0863 Eenslaapkamer woonstel vir studente beskikbaar in Roseleah en Le Quartier (dwarstraat) baie naby aan universiteit. r3 300 p/m. Geen agente kommissie. Skakel 082 9269 240 Peet / 082 325 3109 1 Slpk eie tuin veilig. R3 000 + R3 000. S - dep, w & l ingesluit. Onm beskik. (083-555-5618

Netjiese eeN slaapkamer wooNstel te HUUr

Sentraal geleë met privaat tuintjie. Veilig omhein met motorafdak met “Prepaid” krag. Beskikbaar 1ste Junie 2013

@R2 600 per maand. Meyer en Kie eiedoMsagentsKap

Le roux straat 10

potchefstrooM teL: (018) 294-5365 Potchefstroom: sitkamer, kombuis, 2 slpk, 1 badk, buitekamer, erf vir honde, water – r80 p/m, elektrisiteit – koopkrag, 1 jaar minimum. hUUr: r3 750 p/m. Woonstel 1 onmiddelik beskikbaar, woonstel 2 - 1 Junie. Deposito’s word vereis.

skakel: christo smit 082 313 0205 ROSETUIN AFTREE-OORD WOONSTEL TE HUUR OF TE KOOP ONMIDDELLIK BESKIBAAR 1 Slaapkamer, badkamer, sitkamer, kombuis, twee stoepe toegemaak. • NUUT GEVERF • NUWE MATTE

HESTER SMIT 073 705 8226

Ruim 1slpk woonstel te kleuterplaas, mooibank gemeubuleerd vir R3 400 p/m of R2 500 ongemeubuleerd.

skakel 083 629 3467 1 Slpk tuin w/stel ou Bailliepark dadelik beskikbaar vir 'n enkel man, R2 500 deposito, R2 500 p/m; w&l ing. ( 072-253-2121. 1 x Bachelor Maherrystr, Potch R2 100, w & l ing, veilig, Privaat, groot. ( 083-591-3957 2 Slaapkamer w/s te huur in Rosetuin Aftree Oord vir persone ouer as 50jr. Enkel persoon of getroude paar. R3 600pm, eienaar betaal heffing.((018) 290-6685 / 072-451-8105 / 083-283-4581

2 Slpk dupleks w/stel op Bult met afdak. Veilige kompleks. SLEGS studente. R4 000 p/m. Koopkrag. ( Liana 082-452-2588 of 082-783-2311. 2 Slpk studentewoonstelle 2013 - 2014 R4 500 tot R4 800. Afdakke beskikbaar. (072-9829511 BAILLIEPARK: 2 slpk: Inanda @ R3 740 p/m. Nuut uitgeverf met afdak. Studente woonstel. Villa de Bell: bachelor @ R2 400 p/m. Waterberry Heights: 2 slpk @ R4 200 p/m. Varsity Villa: 1 slpk @ R4 400 p/m. Goudstr.: 2 Slpk @ R3 410 p/m. Soek blanke dame met sober gewoontes om woonstel te deel met ou dame. R2 000 p/m. ( Wilma 079-963-1513 of Potch Eiendomme by (018) 297-5506. B U L T : Bachelor @ R2 570 p/m. 1 Slpk @ R3 120 p/m. ( 074-241-9577. B U L T : Bachelor @ R2 570 p/m. Sentraal: 1 slpk @ R3 120 p/m. ( 072-433-2822. B U L T : Bachelor @ R2 950 p/m. Bult: 1 slpk @ R3 500 p/m. ( 073-155-8262. D A S S I E R A N D. Bachelor @ R2 680 p/m. Bult: 1 slpk @ R3 120 p/m. ( 082-885-9319. Groot 1 slpk w/stel motorhuis R3 500 pm w+l ing Potch sentraal. (079-517-3259 Mooi een slpk tuinwoonstel. Veilig en stil. Ideaal vir ouer persoon. Veilige parkering. R2 550 p/m. ( 084-666-9889. Woonstelle te huur: * Bachelor: Miederpark @ R2 665 p/m. * 1 Slpk: Eike @ R3 410 p/m. * 1 Slpk: Le Quartier @ R3 600 p/m. 2 Slpk: Campus @ Home @ R3 600 p/m. * 2 Slpk: Skipskop @ R3 850 p/m. ( Schalk by Huizemark (018) 297-8338 of 061-084-8905. Netjiese sentraal geleë, 1 slaapkamer ± 65m². Koopkrag oopplan baie veilig R3 300. Besk 1 Junie. (083-327-8040 Nog 2 woonstelle oop in kompleks. Potch Industrial bachelors R1 800. Eenslaapkamer R2 800 w & l ingesluit. ( 083-996-0320 Potch Granny Rondawel w/s 2 slpk ruim op hoewe 4km uit dorp, R2 100. (074-620-5499 Ruim 1 slpk te huur. Modern, baie kaste en eie erf. R3 600pm + sleutel dep. W & l ingesl + tuindiens. Potch, Modderdam. (082-837-0828 Ruim 2 slaapkamer w/s. Grondvloer toesluit , m - huis, R4 000pm. ( Albert 071-606-0815 S E N T R A A L: 1 slpk @ R3 350 p/m. Bult: 2 slpk @ R4 570 p/m. ( 078-266-9730. S E N T R A A L: 1 slpk @ R3 200 p/m. 2 Slpk @ R4 570 p/m. ( 071-045-6317. STUDENTE woonstelle te huur. 1 Slpk: R3 000 p/m. Voorafbetaalde krag. Skadunet afdakke. Veilig omhein. H/v Reitz en Eleazerstraat. ( 083-652-7487. Welverdiend Enkelwoonstel, veilige onderdak parkering (Ella 076-663-0894 WOONSTEL IN SENTRAAL TE HUUR met 3 slpk, 2 badk, 1 motorhuis, 1 veilige parkering. R5 600 p/m. ( TG Kruger Eiendomme by (018) 294-6544.

Woonstel sentraal, 2 slaapkamer 1 Junie R3 900 geen agente. (079-880-8138 Woonstel te huur Carletonville. (082-434-3838

1-STE KLAS EIENDOMME TE HUUR. REUSE VERSKEIDENHEID. ( JUST LETTING (018) 293-1858 OF (018) 468-8446.

Woonstelle te huur: Studente!!! * Gemeubileerde bach, naby Puk: R2 700 p/m. ( Schalk by Huizemark (018) 297-8338 of 061-084-8905.

Goeie huurders Gesoek.

85

Woonstelle Te Koop / Flats For Sale

Naby Girls High; RUIM bachelor; 2 persone kan deel, R3 500pm, onmiddellik. (083-7599846 TE KOOP: Varsity Lodge - 1 slpk @ R450 000. ( Wilma by 079-963-1513 of Potch Eiendomme (018) 297-5506. Woonstelle te koop: DRINGEND!!! Bachelor - Roodeberg: R350 000. ( Linda by Huizemark 082-785-3951.

86

Meenthuise Te Huur / Townhouses To Let

8 LUUKSE NUUT GEBOUDE MEENTHUISE TE HUUR 3 Slpk met dubbelgeriewe en oopplan kombuis. dubbel toesluit motorhuise, diefwering en alarmstelsel, eie tuin, in kompleks. vanaf r6 000 p/m w&l uitgesluit. SUIddorp (naby Spar) beskikbaar vanaf 1 JUNIE 2013 NAVRAE BY 082 806 0514 / 082 210 2220. FOCHVILLE: 2 slpk meenthuis, 1 badk, 1 motorhuis, eie tuin @ R3 600 p/m, water ingesluit. Koopkrag. ( 082-888-2247.

87

Meenthuise Te Koop / Townhouses For Sale

Direk van eienaar R900 000, 2 slpk, 2 badk motorhuis, tuintjie, sekuriteitskompleks voltitel Bult. (Rina 082-921-8919 Fochville Meenthuis te koop Oopplan, 3 slk, 2 badk in sekuriteitskompleks Prys R660 000 (072355-8864

88

Ons soek huurders met ‘n goeie kredietrekord, stabiele inkomste en goeie verwysings van vorige plekke wat hulle gehuur het.

skAkeL: TG kruger eiendomme

(018) 294-6544.

Ruim netjiese BP, 4 slpk studeerk. 2 Motorhuis, 4 afdakke R8 800, 1 Junie. Geen agente. (072-3898850

HUISE TE KOOP: * 4 slpk met bach woonstel te koop. R856 000. ( Linda by Huizemark 082-785-3951 of (018) 297-8338.

BAILLIEPARK:

BAIE RUIM GESINSHUIS!!!

4 ruim leefareas, binnebraai, swembad, lapa en boorgat. 4 Slpk, 2.5 badk, 2 motorhuise. afdakke vir 6 motors. Sonkrag. Goeie sekuriteit. r1.85milj. (onderhandelbaar). EIENAARS: SUSAN 082 376 8831, DANIE 082 772 5733

Groot 4 Slaapkamer woonhuiS

met dubbelgeriewe te huur in malvastraat, potchefstroom. huur: r5 500 per maand, Deposito r5 500. langtermyn huurkontrak. onmiddellik beskikbaar. tel: 018-290-5018 in kantoor-ure Sel: 076-584-5768 in kantoor-ure. 3 Slpk huis Miederpark, lapa, 1 Junie R5 900. Geen agente. (082-706-0363 HUIS IN DIE HEILIGE AKKER. 4 Slpk, 2 badk, 2 m/huise, alarm en besproeiing. Tuindienste ingesluit. R11 200 p/m. Huis in Sentraal dorp met 3 slpk, 2 badk, 2 m/huise en groot erf. R6 720 p/m. ( TG Kruger Eiendomme by (018) 294-6544. HUISE TE HUUR: * 3 slpk, Sentraal: R8 800 p/m. * 3 Slpk, Suid: R6 600 p/m. ( Schalk by Huizemark (018) 297-8338 of 061-084-8905. WELVERDIEND HOUSE 4 Bedrooms, lounge, Tv, dining, kitch, 2 Bath, 2 garages R4 000 + K.dep. R4000 ( Piet 084019-2497

89

Huise Te Koop / Houses For Sale

TE KOOP: HUISE • Suiddorp 3 wonings te koop - 3 Slpk, met dubbelgeriewe. Skakel: 083 286 7873 of 073 133 4544. Vir enige navrae.

TUSCANY RIDGE Direk van die ontwikkelaar in spogarea. 4 Slaapkamerwoning met 3 badkamers en studeerkamer. Dubbelmotorhuis en buite toilet. R1 975 000. ( 083-625-7437.

Gemeubileerde kamer en woonstelle te huur. (Marlene 082-781-1304 Kamers beskikbaar vir studente en jong, werkendes bekostigbaar. ( Ria 083-533-9331 Kamers te huur ten volle gemeubileerd, swembad + Dstv. Ontbyt + aandete enkel R3 000pm, dubbel R5 000pm. ( Elize 082-300-2235 STUDENTE KAMER TE huur naby Kampus. Beskikb. vanaf einde Mei / begin Junie R1 400 p/m. W&l ing. ( (018) 2947538 of 076-559-9414.

95

Vakansie Akkommodasie / Vacation Accommodation

Kumkani Country Lodge. Luukse kamers, ontbyt, M-Net, parkering + swembad. Paryslaan 37, Bailliepark, Potch. Tel: (018) 290-7387/9 082-559-8293 n/u MARINA STRAND / U V O N G O. Vanaf 10 nagte vir R2 000, buite seisoen. ( 082-920-4063 tussen 08:00 en 13:00. VAKANSIEVERBLYF: Umzumbe vakansie chalet. Toegerus vir 6 persone. Baie luuks. 1 - 16 Julie. Geleë by Hibberdene. Slegs R500 per nag. ( Pieter by 082-707-0300.

BetrekkinGs

Huise Te Huur / Houses To Let

Moderne 5 slpk in pragtige omgewing R8 500pm krag uitg. (Betsie 083-226-0079

10 Mei 2013

97

Betrekkings Gevra / Vacancies Wanted

Hardworking lady seeks domestic worker. Clean, wash, iron. (076-2905734

Ek is 'n hardwerkende blankeman ek is 43 jaar oud. Opsoek na tuin werk. Is eerlik en betroubaar. Skakel my gerus op die volgende. (082-696-3432

ALWYN’S ELECTRICAL GEREGISTREER ECA NR. OF SNC 1539. VIR ALLE ELEKTRIESE HERSTELWERK, NOEM DIT EN ONS DOEN DIT!! UITREIK VAN CERTIFICATE OF COMPLIANCE(COC) 076-111-1334 071-671-0824

Halfdag pos vir algemene kantoor dame vereistes. Engels + Afrikaans op goeie standaard asook goeie rekenaar kennis. (No chancers). (086-579-6785 Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron. (Evelina 078-209-9948 Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron. ( Lettie 076572-9002 Hardworking lady seeks domestic work. Willing to look after children.( Francinah 074-474-8324 Hardworking lady seeks domestic work, to clean, wash, iron. (078-5106937 Hardworking lady seeks domestic work. Clean, wash, iron.( Merriam 072-987-8933

98

Betrekkings / Vacancies

Ons is opsoek na ‘n handyman

met goeie kennis van elektrisiteit, algemene loodgieterswerk en hekmotors. Moet beskik oor bestuurslisensie. CV kan gestuur word na (018) 293 3163. Skakel Janine (018) 293 1845 ONTVANGS- EN ADMINISTRATIEWE pos beskikbaar by 'n gevestigde agentskap Moet oor Gr. 12 kwalifikasie beskik, Engels en Afrikaans magtig en rekenaargeletterd wees. Diensaanvaarding onmiddellik. Salaris: R2 500 p/m. E-pos CV (maks 3 bl'e) na letting@mweb.co.za ATTENTION LADIES!!! Sell HONEY quality, high fashion jewellery, watches, rings and handbags. Mail elizma coetsee@gmail.com or call (014) 592-2538 or 083-630-3407.

Koop voertuie in Lopende of nie Lopende toestand tot en met r50 000. sKaKeL Jan 082 903 5741

rekenmeester en ouditeursfirma benodig

Rekeningkundige peRsoneel

met goeie kennis van rekeningkunde en Inkomstebelasting in potchefstroom. opleiding na matriek sal ‘n aanbeveling wees. stuur u CV na kvzrek@ iafrica.com Faks u CV na 018 -290-7797 AGENTE GESOEK VIR GEVESTIGDE verhuringsagentskap. Basiese salaris: R3 000 p/m. Moet oor eie vervoer en selfoon beskik. Moet onmiddellik diens aanvaar. E-pos CV na letting@mweb.co.za. Avon Requires representatives & sales leader. Potchefstroom and surrounding areas. Sms; Name, area to ; (083-389-1784 BETREKKING AANGEBIED: benodig bemarkers en werwers vir eiendomme. Kommissiebasis. Deeltyds / voltyds. ( Huizemark by (018) 297-8338. Carletonville - Soek dames kassiere tussen 40+50 jaar by kafee, moet skofte werk 7 dae 'n week. cv wjm121.mr@gmail.com faks ((018) 788 5104 Creditors Clerk (C/Ville) CT / GL, Recons. Cashbook. Send cv: jobs.oryx@mweb.co.za of fax: (086-649-9889 Gekwalifiseerde Haarkapper /ster gesoek. E - mail cv na: hairdressing84@ gmail.com Office Administrator (C/Ville) Computer literate, admin, exp. Send cv: jobs.oryx@mweb.co.za / Fax: (086-649-9889 Office Lady: Office Admin, Typing. 18 years working exp. Send cv; jobs.oryx@mweb.co.za Short Term Commercial Marketer: 120 Credits, Re1,Claims,Underwriting, Marketing. Cv: jobs.oryx@mweb.co.za

HABitAt Verwe, Hardeware & Elektries

Habitat beskik tans oor die volgende vakatures vir hardwerkende individue. 1. ElEktriEsE VErkopE 2. VErf VErkopE a) Werksure: Maandag – Vrydag 07:30 – 17:15 Saterdag 07:30 – 13:15 b) Ondervinding noodsaaklik

Handig u CV in te James Morokastraat 69-71, Potchefstroom. Sluitingsdatum: Saterdag, 11 Mei 2013. Aansoekers wat na 25 Mei 2013 nog nie terugvoering ontvang het nie, se aansoeke was onsuksesvol.


10 Mei 2013

TRADE TESTED ELECTRICIAN (NoN BEE) – WEST RAND AREA

VACANCY FOR

SALES PERSON

Gas World is looking for a vibrant, professional sales person. Minimum requirements: • 3 Years Sales Experience. • Computer Literate • Drivers’ License • Fluent in English and Afrikaans POSITION AVAILABLE IMMEDIATELY!! EMAIL CV’S To gasworldadmin@gasworld.co.za

ADMINISTRATIVE CLERK Minimum Requirements: • Excellent computer skills (Excel, Word & Syspro) • Knowledge of vehicle licensing. • Valid Code EB license. • Good communication and interpersonal skills. • Attention to detail. • Previous experience in the fertilizer industry will be to your advantage.

5-6 years exp. preferably with recent experience in Fast Moving Consumer Goods (FMCG) or Food Prep Industries. Candidate must have a stable track record. It will be a permanent position with a 45 hour work week (Monday to Saturday) and will include shift work. Qualifications Needed: N3/N4 Salary: R250 to R280pa Email: info@recruitment4africa.com

TRADE TESTED FITTER (non BEE) – WEST RAnD AREA

Verkoopspersoon

’n Maatskappy betrokke by die bekendstelling en bemarking van die Vredefort Koepel gebied is op soek na ’n persoon met verkoopsondervinding om advertensie-spasie in ’n bestaande tydskrif te verkoop. • Die persoon moet ’n geldige rybewys en eie motor besit. • Vergoeding betaan uit ’n basiese salaris plus kommissie. CV’s kan gestuur word na : ckriek55@gmail.com

5-6 years exp. preferably with recent experience in Fast Moving Consumer Goods (FMCG) or Food Prep Industries. Candidate must have a stable track record. It will be a permanent position with a 45 hour work week (Monday to Saturday) and will include shift work. Qualifications Needed: N3/N4 Salary: R250 to R270pa Email: info@recruitment4africa.com

RECEPTIONIST

A vacancy exists in the Office of the Centre Management of MooiRivier Mall, Potchefstroom, for a person to provide an efficient, friendly and helpful front line interface between the public and staff through the telephone and in person and will report to the General Manager. PRe-Requisites: • Matric • Excellent organisational skills • Skilled in Business Language • Excellent written and verbal communication skills Key Responsibilities: • Telephone & Switchboard • Reception • Preparing Minutes & Reports • Supportive function to Management Team • Assisting with Tenant, Client and Service provider queries Commence: ASAP Deadline: Wednesday 15th May 2013 Fax CV’s to 086 531 7058 or email info@mrmall.co.za. ONLY APPLiCANts WitH tHe NeCessARY eXPeRieNCe tO APPLY. the CV’s should include contact numbers of At LeAst 3 ReFeReNCes and give sufficient detail to enable the reader thereof to establish whether the applicant meets the requirements. PLEASE DO NOT ATTACH CERTIFICATES & REFERENCE LETTERS TO THE CV

E-mail shortened CV to mientjie@profert.co.za or fax to (018) 294-4226. Only short-listed candidates will be contacted. Closing date: 17 May 2013

VACANCY: TRAINEE EXTRUDER OPERATOR (MAlE) We have a vacancy for 3 trainee extruder operators. Requirements: • Grade 12, ( Mathematics and Science). • Fluent in Afrikaans and English • Computer literate • Technical School background (mechanical or electrical) • Milling experience will be an advantage • Age between 21 and 30 Fit and able bodied Email CV to: esme@yebo.co.za or Fax to: 018 297 8272 or hand deliver to 10 Agaat Street, Potchefstroom. CloSing dAtE: 17 May 2103.

21

Carletonville Herald

the company, in its sole discretion, will decide which applicant, if any, to invite to a personal interview as well as in its sole discretion decide which applicants to appoint, if any.

Fochville Privaat hosPitaal

Fochville Hospitaal benodig die dienste van

twee GereGistreerde verPleeGkundiGes

(KlerKsdorp and potchefstroom)

Dynamic and fast growing Radiology Practice has the following vacancies:

DIAGNOSTIC RADIOGRAPHERS Potchefstroom and Klerksdorp (Day duty position – including CT, call and weekends)

SENIOR SONOGRAPHER Klerksdorp

Competitive salary, scarcity skills and call allowance and benefits offered. Please fax CV, proof of HPCSA registration and qualifications to: 086 550 1630 or e-mail to: radmanager@lantic.net

met Verloskunde.

Aansoekers moet: * Bereid wees om Bystanddiens te doen. * Nagdiens te werk. * Oor eie Vervoer beskik. KontAK: MeV. A. AcKerMAn tel: 018-771-2021/2/3 FAKs: 018-771-2100 oF 018-771-4512 eMAil: amostert@lantic.net

Fochville Hospital has Vacancies for

two reGistered nurses with Midwifery.

Applicants must: * Be prepared to do Standby. * Work Night Duty. * Have own Transport.

contAct: Mrs. A. AcKerMAn tel: 018-771-2021/2/3 FAx: 018-771-2100 or 018-771-4512 eMAil: amostert@lantic.net


22

Carletonville Herald

10 Mei 2013

Dan het jy ‘n kans van ‘n leeftyd. • Gratis opleiding! • Vervoer word verskaf! • Basiese salaris! • Toer deur die land terwyl jy geld verdien!

Skakel juanita op 076 352 1675

LaerskooL oos-Driefontein eDucator neeDeD

KUMKANI COUNTRY LODGE.

KUMKANI COUNTRY LODGE PARYSLAAN 37, POTCHEFSTROOM

ONTVANGSDAME:

Tweetalig / Rekenaarvaardig / Stylvol / Dinamies / Hardwerkend /Selfstandig en verantwoordelik met goeie menseverhoudinge. Die suksesvolle kandidaat moet ook bereid wees om skofte te werk en eie vervoer hê. CV’ na: Faks (018) 290-8440 (E-mail) kumkani@telkomsa.net URGENT ElEcTRical REpREsENTaTivE NEEdEd

We Offer: Basic Salary Commission Petrol Allowance Cell Phone Allowance APPliCAntS: Must have own reliable car fluent in english & Afrikaans neat in appearance Sober Habits electrical Sales is preferable Proof of contacts on mines (NO chancers !!) c.v.’s to be faxed to 086 510 7708

POSTE BESKIKBAAR BY INGENIEURSFIRMA IN POTCHEFSTROOM:

• Gekwalifiseerde (Rooi Seel) Passer en Draaier • Gekwalifiseerde (Rooi Seel) Boilermaker • Administratiewe Dame (Rekenaargeletterd, met eie vervoer, kennis in Pastel sal voordelig wees.) Salaris is onderhandelbaar volgens kwalifikasie en ondervinding. Aansoeke sluit 16/05/2013. Indien u aansoek sukses is sal u in kennis gestel word.

FAKS CV NA 086 505 2648

ONDERWYSPOS Pos beskikbaar vir die Afrikaanse 4 – 5 jariges vanaf 1 Junie 2013.

Kwalifikasie: slegs H.O.D Pre primer of Bed Grondslagfase sal oorweeg word. Ondervinding: minimum 2 jaar ondervinding in Kleuterskoolonderwys. Salaris: Op aanvraag beskikbaar. Aansoek sluit: 15 Mei 2013 Handig u aansoek in by Kleuterskool Kekkel en Kraai: Beyers Naude 187

ONDERWYSPOS

LAERSKOOL FOCHVILLE HET DIE VOLGENDE VAKATURE VIR 2013 (BEHEERLIGGAAM POS). Mededigende salaris pakket word aangebied. POSvlak 1: vakkE: afRikaaNS EN kk (GR 4 – 7) Of mElD vakkE Stuur Cv gemerk vir aandag: Die Hoof. E-pos: lsfhoof@lantic.net Tel: 018 – 771 2039 / faks: 018 – 771 2030 Sluitingsdatum: 27 mei 2013

sace certificate compuLsory emaiL or fax cv to: oos-drie@absamail.co.za

/ fax: 018 781 1582 cLosing Date: 10 may 2013 14:30

a1qwzkq

Soek jy werk?en wil jy werk! iS jy tuSSen 18 en 24?

Smart Sweets is Opsoek na ‘n Dinamiesie

Verteenwoordiger, vol lewenslus en energie, wat reg is vir nuwe uitdagings in Potchefstroom Klerksdorp area, vir die verspreiding van lekkergoed aan skole. Dit is ‘n gevestigde kliente basis wat al meer as 15 jaar deur ons gediens word. Eie voertuig en sleepwa ‘n vereiste. Stuur CV aan: andresweets@hotmail.com mail to: andresweets@hotmail.com

AWIE WRIGHT PROKUREURS

BEnOdIG dIE dIEnSTE vAn ‘n AlGEmEnE InvORdERInGSTIKSTER mET TEn mInSTE 3 jAAR OndERvIndInG. FAKS Cv nA: 086-620-1531

BECOME A CLAIM SERVICE PROVIDER

There are thousands of funds listed in the government gazette that are supposed to be claimed by beneficiaries, but some of them are not aware of that. We need service providers to assist in locating those beneficiaries. Awareness workshop and training is conducted throughout the country. TYPES OF CIAIMS: GOVERNMENT PENSION; LATE ESTATE; ROAD ACCIDENTS; LONG TERM SERVICE BENEFITS AND MANY MORE REQUIREMENTS: 23 years and above. Be reliable and be able to work with people. May have office if possible or open it later Must be willing to be trained on how to locate beneficiaries and to conduct the said claims for beneficiaries. IF YOU ARE INTERESTED QUICKLY APPLY BY SMS YOUR RESPONSE TO 076 376 2884 WITH YOUR NAME, SURNAME AND YOUR TOWN.

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonville) by (018) 788-6693

‘n Filiaal van Media 24 het ‘n vakature vir ‘n

DEBITEURE KLERK

Ondervinding:

• Sterk debiteure ondervinding • Matriek met Rekeningkunde as vak • Vorige invorderings ondervinding is ‘n vereiste • Tweetalig • Bestuurslisensie Sluitingsdatum: 17 Mei 2013 Slegs aansoekers met toepaslike ervaring kan hul CV (nie langer as 3 bladsye) faks aan Penelope van Vuuren op 0865097398 of e-pos na penny@media24.co.za. Media24 streef na gelyke geleenthede in gevolge sy diensbillikheidsriglyne.


10 Mei 2013

23

Carletonville Herald

BetrekkinGs KENNISGEWINGS • NOTICES

ONTVANGSDAME / ADMINISTRATIEWE BEAMPTE

Ons is ‘n maatskappy in die landbou-sektor te Potchefstroom. Ons het tans twee poste beskikbaar vir persone met die volgende vereistes: - Graad 12 - Ten volle rekenaargeletterd (MS Office – alle pakette, internet, e-pos) - In staat om onder druk te kan werk - Self gemotiveerd - Ten volle tweetalig - Baie goeie telefoon etiket - Ten minste 5 jaar toepaslike ondervinding verkieslik in die landbou - Formele kwalifikasie as ontvangsdame of in administrasie sal in u guns tel. Verwysings is noodsaaklik. Sluitingsdatum: Maandag, 13 Mei 2013 E-pos u CV na Elrien.Burger@sgs.com of faks na: 086 655 3318

Kennisgewing Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (018) 293 0750 / (018) 788 6693

Regskennisgewings Hiermee wil ons graag al ons lesers inlig dat alle Regskennisgewings voortaan in die regsafdeling gepubliseer sal word.

legal notices

Herewith we would like to inform our readers that all legal notices will be published in the legals department.

regskennisgewings KENNISGEWINGS • NOTICES LIQUIDATION- AND DISTRIBUTION ACCOUNT IN DECEASED ESTATE LYING FOR INSPECTION In the estate of late WILLIaM CLIFFord CUrLEWIS (identity number 560103 5025 08 9), residing at 2 UMTaTa STrEET, CarLEToNvILLE, who passed away on 10 July 2011 (estate number 4054/2012). The First and Final Liquidation- and distribution account in the Estate will be open for inspection for a period of 21 days of the office of the Master of the high Court, prETorIa, and magistrate district, CarLEToNvILLE, as from 10/05/2013. NaME aNd addrESS oF aGENT: SChEEpErS & aUCaMp aTTorNEYS po boX 1061, potchefstroom, 2520 ------------------------------------------------------------p128E KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING In die boedel van WYLE ESTEr GrESSE, Identiteitsnommer 600131 0137 08 0, ‘n tuisteskepper in lewe, gewoonlik woonagtig te 38 beersterstraat, Carletonville en wat oorlede is op 1 augustus 2012 te Carletonville, met boedelnommer 17298 / 2012. GELIEWE KENNIS TE NEEM dat die Eerste- en Finale Likwidasie- en distribusierekening in bogemelde boedel ter insae sal lê in die kantoor van die Meester van die hooggeregshof, pretoria en te die Landdroskantoor oberholzer vir ‘n tydperk van 21 (een en twintig) dae vanaf datum van publikasie hiervan. GEdaTEEr te oberholzer op hierdie 10de dag van Mei 2013. pIET vaN STadEN proKUrEUrS EGGo JaNSTraaT 62, poSbUS 6013, obErhoLZEr, vErW:pvS/jh/boE64/0001, TEL No.: (018) 7886528/9 ------------------------------------------------------------C414 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE STREEKHOF VIR DIE STREEKAFDELING VAN GAUTENG GEHOU TE OBERHOLZER. Saak Nommer:GP/OBH/RC/23/2012

KENNISGEWINGS • NOTICES In die ARBEIDHOF/LANDROSHOF/ HOOGGEREGSHOF vir die distrik van POTCHEFSTROOM gehou te POTCHEFSTROOM SAAKNOMMER: NWKD 1244/12 SAAKNOMMER: NWKD 581/12

In die saak tussen: G.S. JaCobS, en ChaNTELL JaMES,

EKSEKUSIESKULdEISEr EKSEKUSIESKULdENaar.

KENNISGEWING VAN GEREGTERLIKE VERKOPING VAN ROERENDE EIENDOM TEN UITvoErLEGGING van ‘n vonnis van die Landros obErhoLZEr, gedateer 23 Maart 2012 sal ondervermelde goedere om 11:00 op vrydag 24 Mei 2013 per publieke veiling te Sentraal Laan, plot 39, Waters Edge, oberholzer deur die balju vir die Landroshof van obErhoLZEr aan die hoogste bieër vir kontant verkoop word, naamlik: oraNJE dooSaN LaaIGraaF & WIT dUMpEr TrUCK rEG Nr: ZJv142Gp GETEKEN te obErhoLZEr op hierdie 2dedag van Mei 2013. (Get) MardI ThoMSoN (prokureur vir Eksekusieskuldeiser) vaN dEr MErWE pEChÉ proKUrEUrS oranjehoek Gebou 8 van Zyl Smit Straat 63 posbus 6988 oberholzer 2502 Tel: (018) 786 3391 Faks: (018) 786 3224 verw: M ThoMSoN/MS/dp003 ------------------------------------------------------------C413 KENNISGEWINGS • NOTICES

NASECGWU OBO NTIANE & 57 OTHERS

EISER

& NASECGWU OBO T.J MODISE & 16 OTHERS En PUBLIC WORKS, ROADS & TRANSPORT VERWEERDER KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING Ingevolge ‘n uitspraak in die hof van die Landroshof sal ondervermelde bates om 11:00 op die 15de dag van MEI 2013 by die kantore van die balju van die Laerhof/ hooggeregshof te: 86 WoLMaraNSSTraaT, pTChEFSTrooM geregtelik verkoop word vir kontant sonder reserwe aan die person wat die hoogste bod naamlik:

1x hINo 500 TroK – rEG Nr. GNL 341 NW 1X Ford raNGEr baKKIE – rEG Nr. GNL 149 NW..GETEKEN te poTChEFSTrooM op hierdie 9de dag van aprIL 2013. JoNaThaN MoLEFE 072 357 0362 16 boSMaN STraaT WoLMaraNSSTraaT 2630 ------------------------------------------------------------p129 KENNISGEWINGS • NOTICES

CASE NO: 15303/2013 IN THE NORTH GAUTENG HIGH COURT, PRETORIA (REPUBLIC OF SOUTH AFRICA) PRETORIA 19 APRIL 2013 BEFORE THE HONOURABLE MADAM JUSTICE MOLEFE In the matter of: SOLID BASE TRADING 112 CC Applicant AND JOSEF JOOSTE HENNING ID: 501110 5044 08 7 address: SILvErparK 6, SILvEr STrEET, poTChEFSTrooM NorTh – WEST provINCE havING hEard counsel for applicant (s) and having read the notice of motion and other documents filled of record. IT IS ordErEd 1. ThaT the estate of JoSEF JooSTE hENNING be and is hereby placed under provisional sequestration in the hands of the Master of the high Court and that a rule nisi do issue calling upon the respondent to appear and show cause, if any, to this court on 22 MaY 2013 at 10: 00 why a final order of sequestration should not be made against hIS estate. 2. ThaT the provisional sequestration order must be served on the respondent and published in the Government Gazette and a Local Newspaper.

by the Court respondent att: de Jager attorney address: 11th Street no. 49, Menlo park, pretoria.

------------------------------------------------------------p131

KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES IN THE NORTH GAUTENG HIGH COURT, PRETORIA (THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA) CASE NO: 72495/2012 In the matter between: abSa baNK LIMITEd pLaINTIFF and GraCE doroThIa dU prEEZ (nee SChEEpErS) Id NUMbEr: 640228 0068 08 3 dEFENdaNT

NOTICE OF SALE IN EXECUTION (IMMOVABLE PROPERTY) IN EXECUTIoN oF a JUdGMENT of the North Gauteng high Court pretoria (republic of South africa) in the above action, a sale as a unit without a reserve price will be held bY ThE ShErIFF poTChEFSTrooM aT 86 WoLMaraNS STrEET, poTChEFSTrooM oN 24 MaY 2013, at 11h00 of the under mentioned property of the defendant on the Conditions to be read by the auctioneer at the time of the sale, which Conditions will lie for inspection prior to the sale at the offices of the Sheriff poTChEFSTrooM at 86 WoLMaraNS STrEET, poTChEFSTrooM. BEING: (1) a UNIT CoNSISTING oF(a) SECTIoN No 6, aS ShoWN aNd MorE FULLY dESCrIbEd oN SECTIoNaL pLaN No SS610/1993, IN ThE SChEME KNoWN aS WILLEMIEN IN rESpECT oF ThE LaNd aNd bUILdING or bUILdINGS SITUaTE aT poTChEFSTrooM ToWNShIp, poTChEFSTrooM CITY CoUNCIL oF WhICh SECTIoN ThE FLoor arEa, aCCordING To ThE SaId SECTIoNaL pLaN, IS 70 (SEvENTY) SQUarE METrES IN EXTENT; aNd (b) aN UNdIvIdEd SharE IN ThE CoMMoN propErTY IN ThE SChEME apporTIoNEd To ThE SaId SECTIoN IN aCCordaNCE WITh ThE parTICIpaTIoN QUoTa aS ENdorSEd oN ThE SaId SECTIoNaL pLaN; hELd bY dEEd oF TraNSFEr No. ST 54721/2008 Specially executable; phYSICaL addrESS: 1 WILLEMIEN, 8 vaN dEr bENT STrEET, poTChEFSTrooM The following information is furnished regarding the improvements, though in this respect nothing is guaranteed: a dWELLING CoNSISTING oF (NoT GUaraNTEEd) LoUNGE, KITChEN, baThrooM, bEdrooM, CarporT In terms of regulation 32 of the Consumer protection act 68 of 2008 potential bidders must register in the bidder’s record with the sheriff, prior to the sale, which registration must meet the requirements of the regulations in terms of the Financial Intelligence Centre act , 38 of 2001. daTEd aT prETorIa ThIS 24Th daY oF aprIL 2013. dELporT vaN dEN bErG INC. aTTorNEYS For pLaINTIFF GLEN MaNor oFFICE parK 138 FrIKKIE dE bEEr STrEET bUILdING 5, MENLYN prETorIa TEL: (012) 361-5001 FaX: (012) 361-6311 rEF: EddIE dU ToIT/ ddK / ahL0458 ------------------------------------------------------------p125 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES arTIKEL 35(5) advErTENSIE KENNISGEWING IN dIE boEdEL vaN WYLE MarIoNa NELLa bUYS, IdENTITEITSNoMMEr 720507 0035 08 2, WIE bUITE GEMEENSKap vaN GoEdErE GETroUd WaS MET rIaaN bUYS, IdENTITEITSNoMMEr 721121 5182 08 6, EN WIE GEWooNLIK WooNaGTIG WaS TE aNGELa hoF 103, vaN dEr bENTSTraaT 6, poTChEFSTrooM, EN WaT op dIE 6dE daG vaN MEI JULIE 2011 TE KLErKSdorp oorLEdE IS. boEdELNoMMEr: 12896/2011. KENNIS Word hIErMEE GEGEE INGEvoLGE arTIKEL 35(5) vaN WET Nr 66 vaN 1965 daT dIE LIKWIdaSIE EN dISTrIbUSIErEKENING IN boGEMELdE boEdEL TEr INSaE SaL Lê TE KaNTorE vaN dIE MEESTEr vaN dIE Noord GaUTENGSE hooGGErEGShoF TE prETorIa EN dIE LaNddroS TE poTChEFSTrooM vIr ‘N TYdpErK vaN 21 (EEN-EN-TWINTIG) daE vaNaF daTUM vaN pUbLIKaSIE hIErvaN NaaMLIK 10 MEI 2013. SaNET raS proKUrEUrS, pETEr MoKabaLaaN 101, prIvaaTSaK X1268 poTChEFSTrooM, 2520 proKUrEUrS vIr EKSEKUTEUr vErWYSING: ST raS/cv/b2 ------------------------------------------------------------p124 KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (WES KAAPSE HOOGGEREGSHOF, KAAPSTAD) Saak Nr.17921/12 In die saak tussen: FIRST RAND BANK LIMITED t/a FIRST NATIONAL BANK Eiser en KMK IMPORT & EXPORT CC Eerste Verweerder JAMAL ABDUL NASIR Tweede Verweerder LABEEBA NASIR Derde Verweerder

GEREGTELIKE VEILING Ter uitvoering van ‘n verstekvonnis wat in die bogemelde hof teen die bogemelde verweerders toegestaan is, sal ‘n veiling sonder voorbehoud gehou word op 24 MaY 2013 om 12h00 te die perseel vaaL dE GraCE GoLF ESTaTE, 398 rIvEr bENdSTrEET, poTChEFSTrooM van die ondergemelde eiendom van die verweerder, op die voorwaardes wat ter insae lê in die kantoor van die balju van die hooggeregshof van poTChEFSTrooM. EIENdoM ErF deel 398 (Gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas Eiland 13 Nr. 502 registrasie divisie IQ provinsie van die Noordwes GrooT

938 (nege drie agt) vierkante meter

GEhoU

kragtens akte van Transport Nr T183/2012

STraaTadrES vaal de Grace Golf Estate, 398 river bend Straat, potchefstroom, Noord Westelike provinsie bESKrYWING vaN dIE EIENdoM die volgende inligting omtrent die eiendom word verstrek maar niks word gewaarborg nie: Enkel verdiepingwoonhuis geleë of rivier oewer bestaande uit : 3 x Slaapkamers 3 x badkamers (elke slaapkamer het eie badkamer) 1 x aantrekkamer (hoofslaapkamer) 1 x Kombuis met spens en aparte kombuis opwaskamer 1 x voorkamer 1 X Eetkamer dubbele motorhuis die eiendom word voetstoots verkoop en die koper is verantwoordelik vir al die agterstallige tariewe, belasting, heffings en rioleringskoste opgehef in verband met die eiendom. die verkoopsvoorwaardes lê ter insae by die perseel van die balju, potchefstroom. die verkoping sal nie voortgaan tensy Eiser of hul verteenwoordiger teenwoordig is nie. die verkoping sal uitgevoer word in oorstemming met die regulasies van die Wet op verbruikersbeskerming 68 van 2008. hierdie regulasies kan gevind word op die internet webblad http://www.werksmans.co.za/live/content. php?Category_Id=103. GEdaTEEr TE KaapSTad hIErdIE vaN aprIL 2013

29ste

daG

WErKSMaNS aTTorNEYS per: W. broWN prokureurs vir Eiser 18de vloer, Thibaultplein 1 Langstraat KaapSTad (verw: Wb/lk/rMb00004.114) Tel: 021 405-5245 Faks: 086 614 1239 ------------------------------------------------------------p127a KENNISGEWINGS • NOTICES


24

Carletonville Herald

KENNISGEWINGS • NOTICES LIKWIDASIE- EN DISTRIBUSIEREKENING IN BESTORWE BOEDEL WAT TER INSAE LÊ In die boedel van wyle WILLIaM CLIFFord CUrLEWIS (Identiteitsnommer 560103 5025 08 9), woonagtig was te 2 UMTaTa STraaT, CarLEToNvILLE, wat oorlede is op 10 JULIE 2011 (boedelnommer 4054/2012). die eerste en Finale Likwidasie en distribusierekening in die bogenoemde boedel sal ten kantore van die Meester van die hooggeregshof, prETorIa, en die Landdros, CarLEToNvILLE, ter insae lê vir ‘n tydperk van 21dae vanaf 10/05/2013. NaaM & adrES vaN aGENT: SChEEpErS & aUCaMp proKUrEUrS posbus 1061, potchefstroom, 2520 ------------------------------------------------------------p128a KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES CASE NO: 15302/2013 IN THE NORTH GAUTENG HIGH COURT, PRETORIA (REPUBLIC OF SOUTH AFRICA) PRETORIA 19 APRIL 2013 BEFORE THE HONOURABLE MADAM JUSTICE MOLEFE (AJ) In the matter of: SoLId baSE TradING 112 CC applicant aNd CorNELIa MarGarETha JoUbErT Id: 650924 0127 08 8 address: 2 Goedehoop Street, potchefstroom North – West province. havING hEard counsel for applicant (s) and having read the notice of motion and other documents filed of record. IT IS ordErEd 1. ThaT the estate of the respondent is placed under provisional sequestration. 2. ThaT the respondent and any other party who wishes to avoid such an order being made final are called upon to advance the reasons, if any, why the court should not grant a final order of sequestration of the said estate on the 22nd day of May 2013 at 10:00 or as soon thereafter as the matter may be heard. 3. ThaT the provisional sequestration order must be served on the respondent and published in the Government Gazette and a Local Newspaper. by the Court registrar. att: de Jager attorney address: 11th Street no. 49, Menlo park, pretoria. ------------------------------------------------------------p130 KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK POTCHEFSTROOM GEHOU TE POTCHEFSTROOM SAAKNOMMER: 2712/12 IN DIE SAAK TUSSEN: DS VAN ZYL EKSEKUSIESKULDEISER EN MOXIWAVE (EDMS) BPK 1STE EKSEKUSIESKULDENAAR HENDRIK BEZUIDENHOUT 2 DE EKSEKUSIESKULDENAAR

KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING GELIEWE KENNIS TE NEEM daT dIE voLGENdE roErENdE baTES pEr GErEGTELIKE vEILING vErKoop SaL Word 29 MEI 2013 oM 11h00 TE hoEK vaN LoSbErG & prESIdENT STraaT, p/a FarMErS MEaT, FoChvILLE aaN dIE hooGSTE bIEër. 1 X vErTooNYSKaS 1 X STaaL bLad 1 X SaaG MaSJIEN 1 X SKaaL 1 X SYMaNN rooK KoKEr MaSJIEN 2 X rEKENaar TILLS KoMpLEET 2 X KaNToor SToELE 1 X hoUTTaFEL 1 X WEEGSKaaL 1 X dUbbEL ZINK 1 X vaCUUM pLaSTIC SEaLEr 1 X SLIp drUK MaSJIEN

KENNISGEWINGS • NOTICES NOTICE

hErEWITh NoTICE ThaT: hENdrIK MIChaEL MULLEr INTENdS To MaKE aN appLICaTIoN To ThE rEGISTrar oF CLoSE CorporaTIoNS, For ThE rESToraTIoN oF M aNd r FaCILITaTorS CC, rEGISTraTIoN NUMbEr: 1998/057594/23. KINdLY TaKE NoTE ThaT aNY obJECTIoN To ThE appLICaTIoN MUST bE LodGEd WITh ThE rEGISTrar oF CLoSE CorporaTIoN WIThIN (30) daYS oF ThE daTE oF pUbLICaTIoN hErEoF. GErT dU ToIT p.o. boX 6517 baILLIEparK 2526 TEL: (018) 293-3751 ----------------------------------------------------------p132 KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES IN THE WESTERN CAPE HIGH COURT, CAPE TOWN (REPUBLIC OF SOUTH AFRICA) CASE NO 17921/2012 In the matter between : FIRSTRAND BANK LIMITED Execution Creditor and KMK IMPORT & EXPORT CC First Execution Debtor JAMAL ABDUL NASIR Second Execution Debtor LABEEBA NASIR Third Execution Debtor

NOTICE OF SALE a sale in execution of the under mentioned property is to be held by the Sheriff poTChEFSTrooM at the premises vaaL dE GraCE GoLF ESTaTE, 398 rIvEr bENd STrEET, poTChESTrooM on FrIdaY, 24th MaY 2013 at 12h00. The full conditions of sale can be inspected during office hours at the offices of the Sheriff as mentioned above, and will be read out prior to the sale taking place.

TLOKWE CITY COUNCIL DEPARTMENT FINANCE TENDER: 9/2013 TENDER ADVERTISEMENT Tenders are hereby invited in terms of Section 83 of Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) for:

PRINTING OF CONSUMER ACCOUNTS Tender documents containing details of the specifications and conditions are available upon payment of non-refundable document cost of R200 from the Department Finance, Ground Floor, Enquiries, Municipal Offices, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. Cheques must be made payable to the City Council of Tlokwe. THE CLOSING DATE AND TIME FOR THE SUBMISSION OF TENDERS IS ON 24 May 2013 at 12:00. Sealed tenders, duly endorsed with “TENDER 9/2013 PRINTING OF CONSUMER ACCOUNTS “, must be placed in the tender box in the Office of the Speaker, Room 315, Third Floor, Municipal Building, Dan Tloome Complex, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom or addressed to PO Box 113, Potchefstroom, 2520. Tenders will be received until 12:00 on 24 May 2013 and will be opened in public in the Committee Room, Room 315, 3rd Floor Municipal Offices, Dan Tloome Building, Corner of Sol Plaatjie Avenue and Wolmarans Street, Potchefstroom. FUNCTIONALITY

No warranties are given with regard to the description, extent and/or improvements of the property:

A weighted criteria with a possible maximum points has been set for Functionality. The Financial Proposal will only be evaluated if the Functionality scores 50% or above.

porTIoN 398 (porTIoN oF porTIoN 2) oF ThE FarM EILaNd 13 No. 502 rEGISTraTIoN dIvISIoN IQ, provINCE oF ThE NorTh WEST;

A maximum of twenty points as set out below will be used to acclaimed specific goals.

MEaSUrING 938 (nine hundred and thirty eight) square metres hELd UNdEr dEEd oF TraNSFEr No T183/2012 dESCrIpTIoN oF propErTY SINGLE STorEY hoUSE SITUaTEd oN rIvErbaNK CoNSISTING oF: 3 x bedrooms 3 x bathrooms (each room has its own) Main bedroom – separate dressing room 1 x Lounge 1 x dining room 1 x Kitchen with pantry and separate scullery room double Garage The sale shall not proceed unless the judgment creditor or its representative is present at the sale. This auction will be conducted in compliance with the regulations to the Consumer protection act 68 of 2008. These regulations can be obtained from the internet operational website being http://www.werksmans.co.za/live/ content.php?Category_Id=103. daTEd aT CapE ToWN ThIS 29th daY oF aprIL 2013

LJ MarEE KLYNvELd-GIbbENS INGELYF NELSoN MaNdELarYLaaN 118a poTChEFSTrooM, 2531 TEL: (018) 294 5251 / FaKS: (018) 294 5010 (vErW : vaN265/0002) ------------------------------------------------------------c415

WErKSMaNS aTTorNEYS per: W. broWN attorneys for Judgment Creditor 18th Floor 1 Thibault Square Long Street CapE ToWN (ref: Wb/lk/rMb00004.114) Tel: 021 405-5245 Fax: 086 614 1239 ------------------------------------------------------------p127E

KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES

GETEKEN TE poTChEFSTrooM hIErdIE 6dE daG vaN MEI, 2013.

10 Mei 2013

Track record and performance on previous contracts (20) A maximum of 20 points will be awarded for a good and proven track record for the number of years in providing printing of Municipal Consumer Accounts. Functionality table: TRACK RECORD

POINTS ALLOCATED

1. Number of consumer accounts printed for a municipality

10 Points

a. 50 000 accounts per month or more

10 Points

b. 40 000 – 50 000 accounts

8 Points

c. 30 000 – 40 000 accounts

6 Points

d. 20 000 – 30 000 accounts

4 Points

2. Total number of municipalities

10 points

a. 5 or more

10 points

b. 3 – 5

5 points

c. 0 – 3

1 point

TOTAL FUNCTIONALITY

20 points

Telegraphic, facsimile or electronic tenders will not be accepted. The Council is not compelled to accept the lowest or any tender. The successful tenderer will be required to enter into a formal contract or any part of the tender with Council. Tenderers must supply the necessary information in order to comply with the requirements of Section 93 of the Local Government: Municipal Systems Act 2000, (Act 32 of 2000) and subject to the conditions of the Preferential Procurement Policy Framework Act 2000, (Act 5 of 2000) as well as Preferential Procurement Regulations, 2001 pertaining to the Preferential Procurement Policy Framework Act (as amended). The Municipal Supply Chain Management Regulations published in Government Gazette 27636 dated 30 May 2005 and the Supply Chain Management By-law of the Tlokwe City Council will also be applicable. BG MOUMAKWE ACTING MUNICIPAL MANAGER

Notice 22/2013


10 Mei 2013

Carletonville Herald

25


26

Carletonville Herald

KENNISGEWINGS • NOTICES IN DIE NOORD GAUTENG Hoë HOF, PRETORIA (REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA) SAAKNOMMER: 24760/2006 In die saak tussen:DIE STANDARD BANK VAN SA BEPERK (1962/000738/06) EISER en GOILWE ELISHA MOKAE VERWEERDER

VEILING – KENNISGEWING VAN EKSEKUSIEVERKOPING Ten uitvoering van ‘n vonnis van bogemelde hof en ‘n Lasbrief vir Eksekusie word die onderstaande eiendom, sonder ‘n reserweprys, in eksekusie verkoop op vrYdaG 24 MEI 2013 om 10:00 by die balju se kantoor, WoLMaraNSSTraaT 86, poTChEFSTrooM aan die hoogste bieder. volledige verkoopsvoorwaardes lê ter insae by die balju van poTChEFSTrooM se kantoor te WoLMaraNSSTraaT 86, poTChEFSTrooM en sal ook voor die aanvang van die verkoping deur die balju voorgelees word. die volgende bykomende inligting word verskaf maar geen aanspreeklikheid aanvaar indien dit in enige opsig foutief sou wees nie. ErF 398 GELEë IN dIE dorpSGEbIEd proMoSa rEGISTraSIE aFdELING: I.Q., provINSIE vaN NoordWES GrooT: 337 vIErKaNTE METEr GEhoU KraGTENS aKTE vaN TraNSporT T 84144/1996 GELEë TE: ChrIS SWarTSTraaT 12, proMoSa, poTChEFSTrooM, Noord-WES provINSIE Zone : residensieël VERBETERINGS: Woonhuis bestaande uit : 2 x slaapkamers, 1 x badkamer, 1 x eetkamer, 2 x woonkamers, 1 x kombuis, 1 x motorhuis Neem kennis van die volgende vereistes van toepassing op alle voornemende kopers: 1. Terugbetaalbare registrasie fooi betaalbaar op datum van veiling soos vereis deur betrokke balju 2. voorsiening aan die balju van die volgende FICa dokumente: a. afskrif van Identiteitsdokument. b. bewys van residensiële adres. GEdaTEEr TE prETorIa hIErdIE______daG vaN aprIL 2013 ______________________________ haaSbroEK & boEZaarT ING proKUrEUrS vIr EISEr hb ForUM STaMvrUGSTraaT 13 vaL dE GraCE, prETorIa TEL No: (012) 481 3555 FaKS No: 086 673 2397 (vErW: bvdMErWE/ta/S1234/3553) ------------------------------------------------------------p123 KENNISGEWINGS • NOTICES

regskennisgewings REGSKENNISGEWING INDEKS • Insolvente Boedels • Bestorwe Boedels (Debiteure & Krediteure) • Bestorwe Boedels (Likwidasie- & Distribusierekeninge) • Boedeloorgawes • Algemene Kennisgewings • Algemene Jaarvergaderings • Dorsbeplannings: (Hersonerings, Onderverdelings, Opheffing van Beperkings, Tweede Woonhuise, Besig heidsregte, Minerale Regte, Spesiale Toestemmings) • OIS - Omgewingsimpakstudies / Advertensieborde • Dorpstigtings • Dranklisensies • Egskeidings / Huweliksvoorwaardekontrakte • Eksekusieverkopings • Hofbevele / Sekwestrasies • Pensioenfondse • Verkoop van Besighede • Verlore Dokumente • Tenders • Veilings

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING AAN KREDITEURE IN BESTORWE BOEDELS boEdEL WYLE: MarIa ELIZabETh CoMbrINCK, (IdENTITEITSNoMMEr: 3604 0018 08 9 daTUM vaN aFSTErWE: 2 JaNUarIE 2013, boEdELNoMMEr: 8722/2013, ‘n Weduwee in lewe, en woonagtig te SavF Fochville afree-oord, Melkwegstraat 24, Fochville. KENNIS GESKIEd hIErMEE in terme van artikel 29 van Wet 1965, dat alle debiteure- en krediteure met eise teen bogemelde boedel, genoemde eise moet indien by die kantore van huibré Lamprecht bK, in gemelde boedel binne 30 (dErTIG) dae vanaf datum van publikasie hiervan. aLdUS GEdoEN en GETEKEN te poTChEFSTrooM op hede die 22ste dag van aprIL 2013. EKSEKUTEUr: MNr. GI MaraIS. adverteerder: huibré Lamprecht bK posbus 1725, Walter Sisulustraat 263, poTChEFSTrooM, 2520, TEL: (018) 294 3722, FaKS: 086 531 8441 ----------------------------------------------------------p126 KENNISGEWINGS • NOTICES

Regskennisgewings Hiermee wil ons graag al ons lesers inlig dat alle Regskennisgewings voortaan in die regs-afdeling gepubliseer sal word.

legal notices

Herewith we would like to inform our readers that all legal notices will be published in the legals department.

10 Mei 2013


10 Mei 2013

27

Carletonville Herald

Adele Louw Plaaslike sangers sal binnekort hul talent tydens ‘n sangkompetisie wat deelnemers van regoor die area sal trek, beproef. Volgens mnr. Gerrit Bradnick van Timeless Digital Media, beplan hy en twee plaaslike kunstenaars, Rikus du Toit en Jacques van der Merwe, om later die jaar ‘n Merafong Idols-kompetisie aan te bied. Dié kompetisie beoog om aan sangers van regoor die area die kans te gee om hul talent te wys. “Ons sal graag ‘n algehele wenner uit die hele Merafong wil aanwys en ook plaaslike ondersteuning vir dié persoon reël wanneer hulle ons area se naam tydens die nasionale Idols-kompetisie hoog gaan hou,” het Bradnick Dinsdag aan die Herald gesê. Volgens Bradnick is die oogmerk van

die kompetisie om plaaslike talent te help om moontlik ‘n loopbaan uit musiek te bou. “Ons wil graag binne die volgende ses tot agt weke al ‘n lys van belangstellendes agter mekaar probeer kry wat aan die kompetisie, wat so teen Augustus gaan begin, kan deelneem,” sê Bradnick. Die wenner van die Carletonville Idols-kompetisie, wat tans in aanloop is, sal ook kwalifiseer om in die Merafong-kompetisie te wees. Du Toit en Van der Merwe is bekende sangers in die area wat nie net gereeld tydens verskeie funksies te sien is nie, maar ook besig is om saam as die groep 'Friendz’ op te tree. Mense wat in dié kompetisie belangstel, kan Du Toit by 081 427 1130 of Van der Merwe by 074 110 8439 skakel.

Rikus du Toit en Jacques van der Merwe is reg om die Merafong Idols­kompetisie te organiseer.

Balancing the unbalanced Finding one’s feet can be one of the hardest things to do because there are so many changes in and around our lives. So many elements we allow to enter our lives because we find some kind of desire to have them and they give some form of pleasure. Perhaps these elements, that we allow, are the kind that is just not for us. We become so overwhelmed we tend to overlook the bushes and thorns in our lives. I was having a great time this past weekend with a very special lady celebrating the anniversary of her birth. Man I went all out because that's the person I am. We enjoyed every second, just to be around each other, but I was

Some people are unaware of certain routines in my own so confused that they allow a life that could affect lot of garbage in their sysour relationship in the tematic life and then our future. lives adapt around that garMy dad, with whom I bage as if it was meant to be didn't have a great relathere. tionship, taught me I can only give you what I that a man has to find have and that is because I his feet, because if you was going through a phase are hasty, you will fall where a lot of garbage came over your own feet. into my system and I allowed I have learned that it. the only thing that is When the time came to constant in this world flush it, it became very hard, is change, and when because it became part of my things in life changes Vincent Mofokeng routine. we either change for The balance was perfect before I albetter or worse.

lowed it in my life but the imbalance became so great I wasn’t aware of the harm being done. Before it becomes a cycle, I did introspection, searched myself and found that this imbalance needs to be eliminated for good and what a great feeling it was to make a decision that I can stick to. If you have forgotten your inner strength, it is time to regain your glory. Ask yourself, “Who is the real me?” I am sharing how life can cause imbalance in your life and that we all go through it. But its the strong that can really look in the mirror and do what is right for them.

Merafong City Local Municipality On Friday 10th May 2013 the Speaker of Council, Councillor Ramothobi Letheya will officially open Council and announce the business of the day. This will be immediately followed by the State of the City Address by Councillor Maphefo Mogale Letsie Executive Mayor of Merafong City Local Municipality.

Venue: Carletonville Civic Centre Time: 14:00


28

Carletonville Herald

10 Mei 2013

MMA club shows others how Vincent Mofokeng The Carletonville MMA (Mixed Martial Arts) club is kicking major butt as there are many fighters that are progressing to nationals. Fighters took part in Centurion against other clubs from around the province during the past weekend. There were 30 fights during the day in which eight local fighters took part. The tournament took place at the Shudu Gym and the famous Marius Lottering organised a great tournament with no injuries reported. The local MMA club managed to bring home two wins, one draw and five third places.

The local fighters also took part in the Gauteng championship at the Danie van Zyl Recreation Club in Johannesburg on April 27. This was a preparation tournament for the SA championships that will be held in Cape Town in June of which 20 locals will be fighting. Most of the fighters managed to get the top three positions. Their performance is due to the great partnership of the MMA club and the XKT kickboxing club in Fochville. The local MMA club prides itselve with 27 fighters currently representing Western Gauteng.

The 20 fighters who took part in the preparation tournament for the SA championships.

KOOP MET VERTROUE Corner of Nelson Mandela & OR Tambo Avenue, Potchefstroom. Tel: (018) 294-6169 Fax: (018) 297-0673 finance@nbcarsales.co.za

DEALER OF THE YEAR 2012

First installment after 60 days

POTCHEFSTROOM

Please visit our other showroom c/o Peter Mokaba + Nelson Mandela Drive Potch. (018) 293 2220/1 Shan 071 423 3750 • Noshi: 082 558 4000 • Faeez 079 579 9957 • Jimber: 071 265 0808 • Rehan 082 457 2001 • Sandile 083 507 6756 • Leon: 074 173 5638 • Jacques 076 636 1281

MERCEDES-BENZ

TOYOTA

PEUGEOT

2012 mercedes-benz e250 cgi conv./ low km ...............r649 990 2011 ToyoTa corolla 1.3 proffesional x2 .................. r179 990 2007 peugeoT 207 3dr, black ............................................r109 990 2011 mercedes-benz c250d coupe, amg .........................r469 990 2011 ToyoTa verso 1.6 sx...................................................r249 990 2006 peugeoT 407 3.0 v6 s/r, r/cd, leaTher, e/seaTs..r139 990

RENAULT 2008 mercedes-benz c63 amg, low km, sunroof ........r529 990 2010 ToyoTa rav 2l, vx, 40 000km...................................... r334 990 2010 renaulT sandero 1.6 ................................................. r119 990 2010 ToyoTa corolla 1.3 advanced................................ r189 990 2007 mercedes-benz sl 65 amg 42 000km.........................r899 990 2010 ToyoTa corolla 1.6, advance ................................. r189 990 2009 renaulT sandero 1.6 expressia............................r 99 990 2007 mercedes-benz e200 mags ........................................r229 990 2009 ToyoTa rav 4 a/T, 2.0 vx s/plan ................................ r289 990 2007 renaulT megane 1.6 gold sedan, a/c, p/s, c/l.... r119 990 2006 mercedes c55 amg, black, s/r, a/T,p/s....................r299 990 2005 ToyoTa verso 180 sx a/T, sunroof, pdc............... r139 990 2007 renaulT scenic 16 exp ..............................................r 99 990 2006 mercedes benz c200k, a/T ..........................................r149 990 2006 renaulT cleo iii 1.6 dynamiqe .................................r107 990 OPEL 2002 mercedes-benz c200k silver....................................r119 990 2005 renaulT grand scenic 2.0 7 seaTer a/c, mags ..r104 990 2011 opel asTra 1.6 essenTia, 30 000km ........................r219 990 2001 mercedes-benz clk 320, very low km, fsh..........r209 990 COMMERCIAL (SUV, D/CAB) 2011 opel corsa 1.4 enjoy, 37 000km..............................r169 990 BMW 2012 ToyoTa hilux 4.0, d/c, loTs of exTras ................. p.o.a 2008 opel asTra 1.8 gTc sporT (3dr) .............................r159 990

2011 bmw px1, 2l(d), a/T, sporTspack, m/plan ................r269 990 2008 opel asTra 1.9 cdTi 76 000km, black gTc ...........r189 990 2011 bmw 335i, exclusive all exTras, 3000km................r429 990

VOLKSWAGEN

2010 bmw 750i (f01) m/plan, full house ...........................r699 990 2012 vw polo vivo 1.6 ............................................................... p.o.a 2010 bmw 120i converTable, m/plan.................................r339 990 2011 vw polo vivo 1.6 ........................................................ r149 990 2010 bmw 320d a/T, m/sporT, s/roof, 56 000km ...............r309 990 2011 vw polo 1.6 comf, low km...................................... r179 990 2010 bmw 325i, a/T, sporTs-pack .........................................r329 990 2010 vw polo 1.6 comforTline, low km...................... r169 990 2010 bmw 118 low km, m/plan, 30 000km ...........................r219 990 2010 vw golf 6 -1.6 Tdi, comf, low kom ....................... r229 990 2010 bmw x1, 2.3d, a/T, sunroof, m/plan...........................r399 990 2010 vw polo vivo, 1.4, Trendline, 63km ..................... r129 990 2009 bmw x6, 5.0 loTs of exTras, low km.......................p.o.a

2009 vw scirocco 2.0 T fsi. 46 000km ............................ r314 990

2009 bmw 320(a) a/T m/plan ..................................................r269 990 2009 vw ciTi 1.4, sTorm...................................................... r 89 990 2009 bmw 320i m/plan .............................................................r249 990 2009 vw ciTi rox 1.4i, mags .............................................. r 99 990 2008 bmw x3 2.0 a/T, sporTs pack, m/plan, p/roof........r309 990 2008 vw beeTle 2.0 cabrio ............................................... r199 990 2006 bmw 320 (a) exclusive..................................................r148 990 2008 vw golf 5 gTi, dsg, s/roof, xenon...................... r219 990 2007 bmw 550i a/T, m/s/pack, s/roof, m/plan....................r399 990 2008 vw polo 1.4, a/c, p/s, c/d, mags ............................. r107 000 2007 bmw 335 conv, silver, m/plan, a/T (50 000km) ........r449 990 2006 vw polo 1.9 Tdi sporTline 120 000km, .................r119 990 2007 bmw x3 3.0 si new shape, loTs of exTras ............r379 990 2007 bmw 320i (e90) exclusive, s/roof.............................r164 990 2007 bmw x5 3.0 m/plan loTs of exTras ..........................r379 990 2007 bmw 325i a/T, sunroof..................................................r199 990 2006 bmw x5 4.8 is a/T, f/h, loTs of exTras .....................r399 990 2006 bmw 320i e90 ....................................................................r149 990 2006 bmw 330ci converT, full spec m/plan, 49000km .r299 990 2006 bmw 525i a/T, m/sporT, sunroof................................r229 000 2005 bmw x3 2.0 d, s/pack......................................................r149 990 2005 bmw m5, smg ...................................................................r369 990 2005 bmw 320i exclusive, pack...........................................r139 990 2005 bmw 318i, individual......................................................r119 990 2004 bmw x5 4.4l, s/pack, s/roof ......................................r249 990 2004 bmw x5 3l i low km navigaTion loTs of exTras .r229 990

AUDI 2010 audi a5 sporTsback 2.0 fsi, mulTiTronic ............ r389 990 2010 audi a3 2.0 fsi T............................................................. r299 990 2010 audi a3 1.8T, 3 door, s/roof, mags ......................... r249 990 2010 audi a6 2.0T fsi, 27 000km ........................................... r349 990

2008 audi a4 1.8T, b8 ambiTion, 1.8T ................................... r239 990 2008 audi 2.0 fsi T roadsTer TT........................................ r299 990 2007 audi TT , like new ....................................................... r239 990 2006 audi a4, 1.8T mulTiTronic .......................................... r149 990 2006 audi a6 3.0 Tdi low km, sunroof ............................ r199 990 2005 audi a4 2.0T fsi...............................................................r139 990

2004 audi a4 1.8T avanTe, mulTiTronic ..... ......................r119 990

OTHER 2011 mini cooper 5 chilli-pack, mags............................r269 990 2011 chev spark 1.2l............................................................r 94 990 2011 kia picanTo, low km ...................................................r 89 990 2010 chev corsa 1.7d sporT .............................................r159 990 2010 honda crv 2.4 elegance,..........................................r309 990 2010 suzuki 2.0 sx4 cvTi, a/T, low km...............................r199 990 2010 nissan Tida, 1.6, 4 door .............................................r134 990 2010 diahaTsu maTeria 1.5 .................................................. r119 990 2010 hyundai i20, 1.4, mags.................................................r139 990 2009 jaguar x-Type, m/plan,loTs of exTras...............r199 990 2009 lexus is 250 a/T, 50 000km...........................................r339 990 2009 lexus 15 25d ..................................................................r234 990 2009 kia rio 1.6 hs, low km.................................................r154 990 2009 hyundai Tiburon, 2.0 gls ..........................................r169 990 2009 honda accord 2.4 exec (low km), like new .......r259 990 2008 kia sporTage 2l, bullbar ........................................r179 990 2007 ford focus 1.6 Trendline .......................................r 99 990 2007 ford ka...........................................................................r 59 990 2006 mini cooper ..................................................................r109 990 2006 honda civic 1.8i v Tec vxi,haTch............................. r119 990 2003 jaguar 3l se x-Type a/T awd....................................r134 990 MAZDA 2009 mazda 5 1.6, 7 seaTer, 58000km.................................r199 990 2008 mazda 6 mps, s/roof, leaTher, mags ....................r179 990 2008 mazda 2 1.3 acTive .......................................................r 94 990 2005 mazda 6 2.5 sporT lux................................................r109 990

2012 opel corsa 1.8 sporT, mags, ldv.....................r169 990 2011 chev capTiva 3.0 l7z 4x4 a/T, 20000km.....................r399 990 2011 daihaTsu Terios 4x4, 38 000km ................................r209 990 2011 land rover free-lander, 2.2 se, 33 000km..........r399 990 2011 nissan 2.4 hardbody 4x4 d/c ...................................r279 990 2011 miTsubishi ouTlander 2.4 gls a/T ..........................r339 990 2010 isuzu kb 250 d-Tec d/c, canopy...............................r239 990 2010 jeep paTrioT lTd ..........................................................r199 990 2010 honda crv 2.4 new spec, 30 000km.........................r309 990 2010 isuzu kb 3l d-Tec, d/cab, a/T.....................................r255 990 2010 nissan navara 2,5 super-cad, low km .................r239 990 2009 gwm hover 2,4..............................................................r144 990 2009 isuzu kb 250 d-Tec, d/cab, canopy.........................r189 990 2008 ToyoTa hilux 2.5d ........................................................r139 990

2008 chev capTiva diesel 65000km, black .............r239 990 2008 gwm hover 2,4 .......................................................r134 990 2008 miTsubishi TriTon 2.4, d/cab, mags..................r229 990 2008 ToyoTa hi lux 2.5, srx, r/b..................................r169 990 2008 chevroleT capTiva suv 3.2l v6 77 000km .......r229 990 2008 kia sorenTo 2.5d 4x4............................................r209 990 2008 miTsubishi pajero 3.2 did gls, s/w fsu ..........r165 990 2007 chrysler grand voyager 3.3 lx a/T ..............r199 990 2007 sanyong musso 290 s sporT a/T, d/cab .........r129 990 2007 jeep cherokee 3.7 lTd ........................................r169 990 2007 mercedes ml 500 full house, mags...............r419 990 2006 hyundai Tuscon 2,0i gis. 111000km. .................r139 990 2006 ford f250 s/c, loTs of exTras ...............................r229 990

2006 range rover 4.2 v8 sc, all exTras,...............r449 990 2006 nissan marano 3.5 v6, a/c, r/cd excellenT .r199 990 2005 nissan hardbody 2.7 d/cab ...............................r 89 990 2005 miTsubishi ouTlander 2.2l, s/r, leaTher .....r134 990

CARS UNDER R100 000 2006 renaulT megan 2.0 dynamiq, r/cd, a/c, p/s .. r 99 990 2005 honda civic 150 i, gold, a/c, p/s, c/l, r/cd......r 99 990 2004 vw polo 1.9 Tdi, whiTe highline, mags...........r 89 990 2003 mini cooper 1.6 gold black, a/c, e/w ............ r 99 990 2001 bmw 320d, red.........................................................r 79 990 2000 bmw 330i e46, grey, a/c, r/cd, a/T, e/w............. r 99 990


10 Mei 2013

29

Carletonville Herald

Barnard racers still going strong Vincent Mofokeng The Barnard Vervoer Racing Team did it again on Saturday in Rustenburg when they spit real dust on their com-

petitors. This race was the third regional and second club race for the Northern Region, where all three racers did their outmost best and had a great finish to

add to their wonderful winning streak. They excelled despite the day’s windy conditions. Johan Barnard (J669) competed in the senior division where he had to do five laps of 20km for the day and managed to cross over the finishing line with a third place overall. Banie Barnard Jnr (J699) competed in the ‘pewee’ class and did two laps of

the 20km track and finished with a good second place. Lindie Barnard (J696) competed in the junior class and girls’ class, she had to finish four laps of the 20km track where she racked in a good first place in the Junior Class and crossed second in the Girls class. Their next race will be at Rysmierbult on the 25 May.

The Zondereinde is an established platinum group metal (PGM) mine in the Limpopo province which produces some 300 000 PGM ounces annually. The Zondereinde mine is the home of pioneering technology and innovation both in the underground workings and at its world-class metallurgical infrastructure. Zondereinde is situated some 40km from Thabazimbi, in close proximity to the naturally scenic Pilanesberg and Waterberg reserve.

Stoper/Developer Key performance areas: • Plan, organise, lead and control to achieve production targets • Charge up and blast panels/ends as per production targets • Supervise production teams • Maintain good Health and Safety standards in designated workplace.

The Barnard team, consisting of Johan Barnard, Banie Barnard and Lindie Barnard.

Merafong Pure Gold ready for play-offs

Banie Barnard storming to the finishing line.

The local Merafong Pure Gold Soccer Club are sharp and ready for the West Rand Region play offs. Merafong Pure Gold, who are topping the ranking in the SAB Gold Stream log, will be facing the team of Trabzon FC who are reigning the red stream log. Its going to be a local soccer fiesta at the Mohlakeng stadium, Randfontein on May 12, starting at 07:30 in the morning with the top four of each stream facing each other on the day.

Minimum requirements: • A valid, Permanent Blasting Certificate • A minimum of 3 years’ deeplevel mining experience • The ability to obtain a Certificate of Fitness (Red Ticket) • A valid First Aid Certificate. (Ref. ZEMIN3/13) Zondereinde Mine will apply the employment equity principles as set out in the company’s Employment Equity Policy, which is in compliance with the South African Employment Equity Act. Should you comply with all the requirements, please submit your Curriculum Vitae to hrapplications@norplats.co.za and quote the job title and reference number in the subject box. Applications close on 17 May 2013 Kindly note that Zondereinde will only correspond with short-listed candidates. Should you not hear from the company within 21 days of the closing date for application, please consider your application unsuccessful.

www.humanjobs.co.za

Human Communications 98633

Excellent Career Opportunities in Zambia Vedanta Resources plc is a LSE-listed FTSE 100 Company operating across the following core business sectors: Zinc, Copper, Aluminium, Iron Ore, Lead, Silver, Power and Oil and Gas, with operations located in geographies spanning India, Australia, UAE, Zambia, South Africa, Namibia, Liberia and Ireland. Over the past 5 years the group has displayed an exemplary appetite for organic and inorganic growth, with an industry leading organic growth programme of USD 20 billion nearing completion. Konkola Copper Mines Plc (KCM), a member of the Vedanta Group, is Zambia’s, and one of the world’s, largest copper mining companies. KCM is seeking to rank among the top 10 global copper mines and produces copper, cobalt, pyrites and acids. KCM’s vision is to leverage minerals and human resources to enhance stakeholder value and Zambia’s pride. To support this vision, KCM wants to recruit experienced and qualified individuals for the following positions, based at the Konkola Business Unit in Chililabombwe. Candidates for all three positions must have worked with underground trackless machines, loaders, dumpers, drill rigs, etc.

Manager: Trackless

The successful candidate will have a university degree in Mining Machinery/Mechanical Engineering and at least 15 years’ post-qualification experience in underground mining operations. (Ref. 98458/1)

Chief Engineer: Trackless

This role requires a degree in Mechanical Engineering coupled with a minimum of 10 years’ postgraduate working experience. (Ref. 98458/2)

Sectional Engineer: Trackless

A BEng Mechanical and a minimum of 3 years’ postgraduate working experience are essential for success in this position. (Ref. 98458/3) KCM offers exciting growth opportunities and industry leading employee engagement terms. Individuals with a desire to grow in a fast-tracked engineering field and who have a proven track record in the above areas may apply. Send your CV to KCMCareers@kcm.co.zm Closing date: 22 May 2013 Only short-listed applicants will be contacted. Konkola Copper Mines Plc maintains the right not to fill these positions. Candidates who have not had any response within 2 weeks of the closing date may consider their applications unsuccessful. www.humanjobs.co.za

Human Communications 98458

The following opportunity has become available at Western Chrome Mines in the North West Province.

SHEQ Specialist

(Standards, Research and Development) The incumbent will be accountable for standards, research and development as well as implementation of benchmarking principles within the mining, engineering, plant and shared services. This will include conducting risk assessments on current and future mining activities, ensuring compliance with SHEQ requirements, analysing health and safety as well as the environmental impact related to the introduction of standardised/new practices, and leading the revision or establishment of mine standards. Identifying alternative options related to new/standardised practices earmarked for possible implementation will be required, as will participating in the development of training material, engaging with stakeholders to determine operational requirements, defects and deficiencies, developing policies, procedures and standards to govern newly revised practices, and highlighting all non-compliance aspects. Candidates must hold a relevant SHEQ degree or Technikon Diploma, a Mine Overseers Certificate or equivalent qualification and at least 8 years’ related underground, engineering and plant experience. A certificate in Risk Management and COMSOC 1 and 2 is also required. In making the final selection, consideration will be given to achieving the Samancor Chrome’s employment equity and the mining charter objectives. All candidates may submit their CV, quoting Ref. No. SAM17992 by email to wcmhrcv@samancorcr.com or by fax to (014) 574-6131. Closing date: 17 May 2013. If you have not been contacted within 3 weeks after the closing date, please assume that your application has been unsuccessful. The Working Earth 4-17992


30

Carletonville Herald

Titans wys hul tande in nuwe liga Die Titan Warriors het verlede Saterdag na Kagiso in Randfontein vertrek om hul plek te gaan oopspeel. Titans se tweede span het baie goed begin en binne drie minute het senter Stevan de Bruyn oor die doellyn geduik om die eerste punte vir die stryd aan te teken, wat deur Dante Bird verdoel is. Met goeie hantering van die bal het Bird oorgegaan vir nog ‘n drie en dit was duidelik dat die Titans lus was vir rugby. Die Titans het met baie goeie rugby vorendag gekom en nog drie drieë is deur Ronald Bradnick, Riaan Coetzeee en Armand de Raubane gedruk. Twee van die drie drieë is verdoel. Die Tweedes palm die wedstryd in met ‘n telling van 31-0. Die Titans se eerste span is op die

veld en dit was duidelik dat die manne van Kagiso nie maklik gaan tou opgooi nie en hulle het hul doellyn soos soldate verdedig. Titans se flank, F. de Beer, is na 10 min oor vir sy span se eerste drie wat deur Chris Bosch verdoel is. Met goeie hantering en ‘n kragloop het Renier ook oor die doellyn geval. Die Titans se agttal het soms goeie spel opgelewer en met vinnige balbesit is die bal vanaf die skrumskakel na Clinton Barkley se hande, met ‘n prag lyn deur Clinton duik hy oor die doellyn. In die tweede helfte het Kagiso met nuwe lewe begin speel en drie drieë gedruk, maar die Titan Warriors het hul naam gestand gedoen en soos vegters hul doellyn verdedig. Riaan Coetzee was toe aan die beurt om sy bydrae te lewer.

Die Titans se eerste span wat oor Kagiso storm.

Clinton het met briljante spel die bal vorentoe geskop en Justin van Zyl het die bal lewendig gehou om die ligvoetige Clinton sy tweede drie te laat druk.

10 Mei 2013

Die Titans wen die stryd met ‘n telling van 31-19. Titans speel Vrydagaand teen die spanne van Polisie op Polisie se velde. Die bus sal 17:00 vertrek.

Fochville-rolbalvroue wys hul staal in ope Die Fochville Rolbalklub het verlede naweek hul jaarlikse vroue ope enkels klubkampioenskappe gehou. Die agt deelnemers het sake oor die twee dae uitgespook en die wenners van die twee afdelings, Anita van Zyl en Helet Erwee, het in ‘n finaal mekaar aangevat om te bepaal wie die kampioen gaan wees. Dit was ‘n baie aanskoulike finale wedstryd en die twee dames het rolbal van uitstaande gehalte gelewer. Op die ou end moes Helet Erwee die knie buig voor Anita van Zyl, wat op die ou end met die total van Dames Ope Enkels Kampioen vir 2013 weggestap het.

Die vroue wat in die finaal sake uitge­ spook het, is Anita van Zyl en Helet Er­ wee. Die vroue wat aan die kragme­ ting deelgeneem het, is Mona Pre­ torius, Cynthia Hauptfleisch, Salome Morries, Alida Rossouw, Anita van Zyl, Ansie Grobler en Christine Stry­ dom. Helet Er­ wee is nie in die foto nie.


10 Mei 2013

31

Carletonville Herald

West Wits kraai koning oor UJ Vincent Mofokeng West Wits het verlede naweek die spanne van die Universiteit van Johannesburg (UJ) uitgestof om onoorwonne te staan in die liga tot dusver. Saterdagmiddag het die o/20 spanne mekaar op die B-veld gepak. Van die eerste blaas van die fluitjie het die spanne mekaar met mening die stryd aangesê. Wits se juniors het soos tiere verdedig omdat UJ uitstekende aanvalstrukture gebruik het. Hoewel Wits se verdediging sterk was, het UJ gapings begin vind en punte op die bord gesit. UJ wen die stryd 20 - 0 en Wits junior se afrigter, Hannes Coetzer, sê dat hy trots op sy manne is omdat hulle wel hul man gestaan het teen ‘n span van so ’n sterk kaliber soos UJ. Wits se tweede span het op hul beurt weereens dadelik aan die werk gespring. Lubabalo Mpupa het ‘n gaping gevind en met sy prag deurbraak UJ op hul agtervoete gedwing. UJ se manne het glad nie gaan lê nie maar ook terugbaklei en punte op die bord gesit. West Wits het die wedstryd verder gedomineer en die stryd met ‘n pragtelling van 34-5 gewen. Thembi Sobantwana word as speler van die wedstryd aangewys vir sy uitstekende spel op losskakel. Lesley Venton sê dat die tweede span die beste span in die liga is omdat hulle altyd met die tellingbord verras en dat hulle beslis ‘n span is om dop te hou. Die eerste span het met hoë verwagtinge opgedraf en baie stadig begin. Johan Byts het deurgebreek en die eerste punte op die bord gesit. Kort daarna word Byts van die veld af gejaag met ‘n rooi kaart om Wits met 14 manne op die veld te los. Afrigter S.P. Botha het baie taktiese skuiwe gemaak om met Wits se spelers se veelsydigheid in verskillende posisies te spog. Wits het sterk verdedig en kon gapings kry en drieë druk. Thembi Sobantwana het opgedraf en

die losskakel werk oorgeneem en dit met vlieënde vaandels bereik met sy skopwerk. Wits se voorry kon ook deur Thembi in gapings ingesit word. UJ kon die besige Maverick van der

Merwe nie in toom hou nie en hy kon met drie drieë wegloop as die speler van die wedstryd. Wits wen die stryd met ‘n pragtelling van 33-10.

“Alhowel Wits onoorwonne is in die liga is ons nie gelukkig oor ons spel nie.” sê Lesley Venton. Komende naweek speel Wits teen Elaxandra by Alexandra.

West Wits se trotse eerste span voor hulle die manne van UJ verlede naweek aangevat het.

Mathew Glaog wat speler van die wed­ stryd teen UJ se 0/20 span aangewys is.

Thembi Sobantwana wat by die tweede span se stryd speler van die wedstryd is.

Die besige Maverick van der Merwe ken net van drieë druk.

People are the Business... Our Business is People.

Invitation to Register on the Supplier Database of Western College for Further Education and Training Western College for FET, pursuant to the FET Act, 16 of 2006 (as amended) and the PFMA Act, read in conjunction with the Supply Chain Management Regulations (2005), invites its potential and reputable suppliers to update and submit new comprehensive company profiles, consisting of the following respective commodities/categories to be supplied. Campus/Site

1

Security

2

Gardens

3

Cafeteria

4

Photocopiers/ Scanner/Fax

1. Amandelbult Campus (Thabazimbe area) 2. Carletonville Campus 3. Randfontein Campus 4. Corporate Office Park (Randfontein) 5. Krugersdorp Campus 6. Krugersdorp-West Campus 7. Magaliesburg Campus (Thuba Makote) Guarding – Not applicable at Corporate Office Park Installation of surveillance cameras Armed reaction Monitoring and response on alarm system Please note that Amandelbult Campus is excluded Cutting of grass Weeding/pruning Removal of garden refuse Please note that Corporate Office Park is included Providing a mobile cafeteria service Please note that Amandelbult Campus is excluded Please note that Corporate Office Park is excluded Supply and maintain photocopier machines Supply of LAN network system for “shared” printing areas

5

Telephone and Supply and maintain a digital telephone and Telecommunication telecommunication system (data & voice) System Supply of LAN network system

6

Cellular Phones

Provide economical cellular telephones on contract as and when the need arise

The company profile form must be completed and submitted with the following compulsory documents: • Valid Tax Clearance Certificates • Certified copy of company registration certificates • Certified copies of member/(s) Identity Documents • Certified valid certification of the BBBEE status (if applicable) • Proof of registration with professional bodies (if applicable).

Since the day that safety was elevated to our first value, we have seen significant changes in our safety performance. In the South Africa Region, we really care about our people and invite you to become part of the team that will help us to become the leading mining company in the world. Applications are invited for the following position in the South African Region Services, based in Johannesburg UTI Jet Park:

COMMERCIAL LEADER (SUPPLY CHAIN/LOGISTICS)

:

Applicants must have: • A recognised qualification in Supply Chain and Logistics and N5/T3 Mechanical or Electrical qualification (or equivalent) will be a distinct advantage • 5 years’ experience in a Management position • Dynamic knowledge and understanding of the Supply Chain and Mining environment in Africa • Good written and verbal communication skills • At least 5 years’ experience in mining/logistics operations environment • Experience in the Management and Operation functions • Exposure to Health and Safety Fundamentals • Previous background in Logistics Management or Procurement in the mining industry • Proficiency in Microsoft Office programmes: Word, Excel, PowerPoint, Outlook and Basic Access • Knowledge of AGA General and Commercial Systems, including off-site repairs • Supplier technical assessments knowledge • A high natural technical aptitude • Excellent communication skills in order to liaise with suppliers on a regular basis. Salaries will be in accordance with the AngloGold Ashanti Limited Schedule of Salaries. Please send your written application, including full details of qualifications and experience, to Shireen Naidoo via post: SARS HR Department, PO Box 8044, Western Levels 2501 or e-mail: snaidoo@anglogoldashanti.com WE ArE COMMiTTED TO NON-DiSCriMiNATOry PrACTiCES AND SuPPOrT THE PriNCiPLES OF APPrOPriATE EMPLOyEE DEvELOPMENT AND ADvANCEMENT. Closing date: 17 May 2013

The company profile form is obtainable on our website at www.westcol.co.za and hard copies will be available at the Corporate Office Park, 42 Johnstone Street, Randfontein. Please submit completed form and compulsory documents, clearly marked “Corporate Services”, and hand deliver to the above address on or before 24 May 2013. Please note that a submission register must be signed. Human Communications 96949

www.humanjobs.co.za

Human Communications 98411


10 Mei 2013

Skydiving champs ecstatic Vincent Mofokeng If you were wondering why the noise in the sky was worst last week, here it is, the Johannesburg Skydiving Club was hosting the SA Skydiving Championships. The best skydiving club on the continent hosted over 70 skydivers from all corners of our beloved country and

what an adrenaline rush it was to see these pros doing their thing in the sky. The JSC hosted an excellent championship and many of the visitors indicated that they will be back. The event started on 29 April and continued until 2 May. No injuries whatsoever were reported and hundreds of skydivers received the opportunity to show off their skills.

It was a successful competition and here are the final results. The winners of the Formation Skydiving two-way novice went to Team Endeavour and the four-way Novice went to team Terminal Terrors. The two-way open winners were SAV 2 whilst the four-way open was won by the notorious team Salovo. In the Artist two-way novice event

team Smokey and the Bandits took the winning prize hands off while team Free Radicals won the two-way open. The accuracy event was very competitive and Tim Mace took the gold respectively. In the Canopy Piloting event Warren Hitchcock won in the intermediate category and Chris Teauge won in the open category.

The ecstatic visitors from all over the country who took part in the SA skydiving national championships.

Fun on the track for Eric. Vincent Mofokeng

The sky is certainly not the limit for local JSC skydivers. Photo: Louis La Grange

Happy landing after being thousands of feet in the air. Photo: Louis La Grange

Printed for the owner and publisher

Gedruk namens die eienaar en uitgewer

Gesamentlik besit deur/ Jointly owned by:

Give Eric Mclean (12) a motorbike and you have made his day. This youngster has a mad love for motorcycle racing and since he started to race two years ago he is going big. The twelve-year-old has participated in four big races so far this year and he has shown great resilience. Eric took part in the InXess race in Rustenburg this past weekend where he obtained a superb first place against nine racers in the junior 85 cc class. The young star had a great race and he just enjoys winning as is evident from his other races at the Roof of Africa, Bela Bela and Heidelberg where he performed well. Eric will be hitting the GOC at Rysmierbult on the 25 May, just the day after his birthday, and it looks like he wants to clock in a great birthday present on raceday.

Eric Mclean (12) heading for the finishing line to win the Rustenburg InXess race.

(Pty) Ltd. (Reg. 1964/04662/07) of Ekspa Building, Attie Fourie St. (P.O. Box 351 Vanderbijlpark) by Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. All rights of reproduction of all reports, photographs and all other materials published in this newspaper are hereby expressly reserved in terms of section 12 (7) of the Copywrite Act No. 98 of 1978 and any amendments thereto. We abide by the Code of Conduct of the Press Council of SA and accept its jurisdiction. (Edms) Bpk (Reg No. 1964/04662/07) van Ekspagebou,Attie Fouriestraat (Posbus 351) Vanderbijlpark, deur Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. Alle regte van reproduksie van alle verslae, foto's en ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee volgens afdeling 12 (7) van die Wet op Kopiereg No. 98 van 1978 en enige amendemente daartoe, voorbehou. Ons onderskryf die Gedragkode van die Mediaraad van SA en aanvaar sy jurisdiksie.

Carletonville Herald 10 Mei 2013  

Carletonville Herald 10 Mei 2013