Page 1

Herald Carletonville/Fochville

Weekliks meer as 23 400 lesers

27 April 2012

Prys: R4,10

Thugs caught by chance 3

Swaar slag 5 vir bejaarde

‘My house is sinking’ 7 Suspended 3 sentence for ‘millionaire’


2

Carletonville Herald

27 April 2012

Hulp, seël en moontlike doodstraf 20 Jaar gelede Nuusberigte oor ‘n verskeidenheid onderwerpe het weer in die Herald van 20 jaar gelede verskyn. Die Western Deep levels en Elandsrand goudmyne het R50 000 aan ’n nood-hulpprogram vir boere wat deur die droogte ge­ raak is, geskenk. Dieselfde hoeveelheid geld sou deur lede van die gemeenskap vir die fonds geskenk word. ’n Komitee, bestaande uit mynverteenwoordigers, boere, koöperasies en ander hulporganisasies, is ook begin om die boere te help. Die doel van die aksies was om boere, hul werkers en diere ondanks die droogte op plase te hou. Drie mans sou moes wag om te hoor of hulle dalk met hul lewens sou moes boet nadat een van hulle skuldig bevind is aan moord en al drie aan roof met verswarende omstandighede. Die hofsaak waarin die mans voor Regter M.J. Strydom verskyn het, het voortgespruit uit die moord en roof van ’n bejaarde egpaar van Fochville, mnr. Cornelis Wilhelmus Olivier (70) en sy vrou, mev. Maria Martha Olivier (71), die vorige jaar. Die flink optrede van vyf polisiemanne van die polisie se voorkomingseenheid op

MERVIS VAN DER MERWE PROFETIESE SANGER T��� �� �� ��� V���� E�������� ���� �� ������������� O� ��� ���� ��� T��� � A��������� ��� Op hoek van ��� �����die A���� �� ����� Talc��� & Antracitestr ������ 4 Maart 2012 om I����� �� ������ ��9:00 ����� Almal is baie welkom en �� ������ GRATIS!!! V��ingang ����� is ������ ������ ����� ��� P������ ������ �� ���������� �� ���� ��� ����

Carletonville het gesorg dat drie vermeende misdadigers weens winkeldiefstal en inbraak agter slot en grendel sit. Die verdagte in die winkeldiefstal-saak het my Markhams klerewinkel ingebreek terwyl die ander mans op heterdaad in die gebou in Langstraat waar hulle ingebreek het, betrap is. Mev. Ina-Marie Bingham is as die nuwe bestuurder by die Dienssentrum vir Senior Burgers in Carletonville aangestel. Sy het voorheen ’n aflosbetrekking as huismoeder van die Amelia Nasorgsentrum op Potchefstroom beklee en sou seker maak dat die dienste by die sentrum, wat onder meer mediese- en biblioteekdienste asook uitstappies en ’n wasserydiens ingesluit het, vlot sou verloop. Die Herald het ’n spesiale mynbou- en industrie-bylaag uitgebring. As deel van dié bylaag is inwoners onder meer uitgenooi om die twee wildreservate in die omgewing, die Kraalkop- en Buffeldoorn-reservate, te gaan besoek. Die Buffeldoorn-reservaat was by Elands­ rand, wat toe, net soos die Kraalkopreservaat by Western Deep Levels, aan Anglo American behoort het. Fokus is ook op Wedela, wat twee jaar vantevore dorpstatus ontvang het, geplaas. Die Herald het ook berig oor ’n spesiale gedenkseël met die afbeelding van Western Deep Levels se Wes-myn, wat op daardie tydstip die wêreld se diepste goudmyn was. Dié seël was landwyd by poskantore uitgereik en was teen 60c bekombaar. Die koerant het ook ’n klein beriggie oor berigte op voorblaaie van vorige jare se Herald-uitgawes geplaas. Inwoners kon byvoorbeeld lees dat die koms van Carletonville se eerste verkeersligte op 7 Maart 1969 aangekondig is en dat die dorp ten tye van die koerant van 21 Julie 1967 wit van die sneeu was.

MEMORIAM GERT LABUSCHAGNE [LAPPIES] GEBORE; 1937-11-18 OORLEDE; 2009-04-30 LIEFIES, ELIZE , KAREL, SUSTERS EN KINDERS

ISO 9001

t/a Mine Safety Training® Accredited Training Provider

WANT TO BECOME A SAFETY OFFICER?

in die Herald

Twee plaaslike atlete, Riana van der Westhuizen en Meshack Mogotsi, het SuidAfrika in Dakar in die eerste skof van die Afrikaspele verteenwoordig. Van der Westhuizen het die 100 m in 11,07 gehardloop, wat haar ’n derdeplek besorg het terwyl Mogotsi, die langasem van Wes-Driefontein

Lede van Klub 50 het Dinsdag serpe en musse aan inwoners van die Avondgloor tehuis vir verswakte bejaardes gegee.

Klub 50 help ander Adele Louw Lede van Klub 50, ’n organisasie vir ouer mense in Carletonville, het dié week ander se harte warm in die koue weer laat klop. Lede van dié klub was reg vir Dinsdag se koue en het gebreide serpe en musse vir inwoners van die Avondgloor tehuis vir verswakte bejaardes in Carletonville geneem. “Ons lede het 52 stelle serpe en mussies gebrei. Dit is genoeg dat elkeen van Avondgloor se inwoners ’n stel kon kry,” het klub se vise-voorsitter, me. Johanna Pretorius, aan die Herald vertel. Volgens Pretorius het verskeie van die Klub 50 se lede gehelp en ook wol vir die projek bygedra.

SUPER SLAGHUIS / BUTCHERY H/v Aster & Lobeliastr, Carletonville. Tel: 018-787-5588 (Agter Kwikfit)

SPECIALS!!

A demand currently exists for Safety Officers. Skillfull Trading and Mine Safety Training is a SABS ISO 9001 accredited training provider. Courses are NQF Level 4. Our Safety Officers courses are available full time or via correspondence for your convenience.

GEWONE MAALVLEIS

R46.50 p/kg

BOEREWORS

R47.50 p/kg

BRAAIWORS

R46.00 p/kg

SOPVLEIS, BEESNEK

R39.95 p/kg

BEEF CUBES “A”STEW

R39.95 p/kg

* Safety Officers 1 Full Time Course

BEEF CUBES “C” STEW

R34.50 p/kg

TEND STEAK

R50.50 p/kg

7th - 18th May 2012 * Safety Officers 2 Full Time Course 28 May - 8 June 2012 th

th

• CORRESPONCENCE OPENING SPECIAL SAFETY OFFICER 1,2,3 R5 500 FOR APRIL 2012 ONLY Visit our websites: www.skillfull29.co.za. www.minesafetytraining.co.za Contact our client services at 018 786 4300 or 018 786 2812 or 072 104 8731 for our monthly specials. For correspondence info contact: 072 104 8731/ 072 768 5165 during office hours.

.

goudmyn, vyfde oor die wenstreep met vier Keniane voor hom was.

HOURS: Mon - Fry: 8:15 tot 17:15 • Sat: 8:00 tot 13:00 VAKANSIE DAE: VRYDAG: 27/04/2012 8:00 TOT 13:00 MAANDAG: 8:15 TOT 17:15 (GEWONE URE) DINSDAG: 01/05/2012 : 08:00 TOT 13:00

Volgens haar het een aktiewe klublid sowat 75% van die stelle gebrei. Pretorius sê dit is nie die eerste keer dat lede van Klub 50 ander inwoners help nie. Klublede het al ’n vorige keer pakkies bestaande uit waslappe, seep en klein koekies aan inwoners van Avondgloor geskenk. Hulle het ook al serpe aan inwo­ ners van die Rotalia sentrum vir gestremde volwassenes gegee. Klub 50 het op dié tydstip sowat 100 lede, almal 50 jaar of ouer, wat elke Donderdag by die Carletonville sportsentrum bymekaarkom. Tydens dié byeenkomste kan lede na ’n verskeidenheid interessante sprekers lui­ ster en ook aan ‘’n herwinningsaksie, wat reeds vir jare suksesvol deur die klub bedryf word, deelneem. Intussen kan klub­ lede ook gedurende die volgende paar maande aan verskeie interessante uitstappies deelneem. Dit sluit ’n toer na Hartenbos van 13 tot 21 Mei en ’n uitstappie na ’n brouery in Potchefstroom in. Lede sal ook onder meer ’n filmvertoning tydens die komende Winterskou kan geniet. Mense wat meer oor Klub 50 se aktiwiteite wil weet, kan Pretorius by 018 788 4507 of 082 924 8608 of die klub se voorsitter, mnr. Piet Mans, by 018 788 5559 of 082 371 9324 skakel.

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein. Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetgewing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie.

Herald Senior bestuurder: Thys Foord Redakteur: Hennie Stander Nuusredakteur: Adele Louw

Rekeningnavrae: Verslaggewers: Vernice Swarts Cerise du Plooy Tel. (018) 293-0750 Vincent Mofokeng Faks: (018) 293-0759 Advertensie: E-pos: cherald@iafrica.com Ronel Potgieter Bus 450, Carletonville, 2500

Administrasie: Liz Berry

Sirkulasie­syfers word deur die Sirkulasie Oudit Buro (ABC) ge­waarmerk. Moenie enige ander syfers glo nie. April to June 2011: 5 482

Tel: (018) 788-6693 Fax: (018) 787-5655

Gedruk deur Paarl Coldset (Edms) Bpk, 83 Heidelbergslaan, City Deep.

Delivery:

Service centre: Tel. 086 188 8989 E-pos: assistance@onthedot.co.za Opperating hours: 08:00 - 16:30 Delivery services: Curvin Johnson (Area mananger) 071 606 0825 curvin.Johnson@onthedot.co.za

No. 2017

Ombudsman Volgens die redaksionele beleid van die Carletonville Herald verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg. Stuur asb. kommentaar en inligting oor die regstelling van foute aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by george.claassen@media24. com, of bel hom by 021 851 3232 of 083 543 2471. Indien ons nie voldoen aan die vereistes van ons eie en die Suid-Afrikaanse Perskode nie, kan u ook die SA Persombudsman kontak by 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 of e-pos aan ombudsman@presscouncil.org.za. According to the editorial policy of the Carletonville Herald, we invite you to comment on mistakes in the newspaper and shall correct significant errors as soon as possible. Please send information on mistakes to the ombudsman of Media24’s Community Press, George Claassen, at george.claassen@media24.com, or call him at 021 851 3232 of 083 543 2471. If we do not fulfil the requirements of our own or the South African Press Code, you can also contact the SA Press Ombudsman at 011 484 3612/8, faks 011 484 3619 or email to ombudsman@presscouncil.org.za.


27 April 2012

Carletonville Herald

3

Fochville SAPS arrest sought after suspects

Cerise du Plooy Members of the Fochville SAPS have outdone themselves by making an excellent arrest. Constables Selo Kholwane and Sena Phalane reacted very quickly after receiving information from a civilian, and this paid off in a big way. On Tuesday morning, 17 April, Kholwane and Phalane were sitting at the N12 fourway stop as part of the Fochville SAPS’s initiative to implement visible policing. “At approximately 11:20, a civilian approached the officers and said that he thinks a truck may have been hijacked close to the AngloGold Ashanti’s Mponeng mine’s entrance,” said Constable Elsie Tshonte, spokesperson of the Fochville SAPS. The officers immediately drove to the mine entrance, where they found a man standing. He informed them that the truck had driven off towards Johannesburg, and the other car accommodating more suspects, a white GTI golf, in the direction of Potchefstroom. The officers immediately gave chase towards Johannesburg, with nothing to go on but a brief description of the truck and a gut feel. After passing three trucks, Const Kholwane decided to pull off the fourth truck. He indicated to the driver to pull off, but immediately knew that his instinct had directed him correctly, when the driver refused to pull off. Kholwane had called for back up at that stage, but before anyone could arrive, the truck drove into the veld, and whilst still in motion, both the driver and passenger jumped out and tried to run away (one of the suspects even breaking his nose in the process). Kholwane and Phalane were, however, quick on the heels of their suspects and managed to arrest both Harold Mabunda (55) and Dennis Dominingo (35). After further investigation, it came to light that Mabunda had fled after being let out

on bail for a hijacking case in Boksburg, and that Dominingo who is a Mozambican, is wanted in connection with three cases in Springs, one in Secunda, one in Nigel and one in Germiston, all pertaining to theft and housebreaking. It appears that the truck, carrying shelving, was approached by a Volkswagen Citi/ Chico Golf, and that the driver of the golf tried to tell the driver that something was wrong with one of his back wheels and that he should pull off. The driver suspected that this may be an attempt to hijack him, ignored it, and the golf drove off. Once the Golf was a relative distance away, the driver stopped, as he thought that he may very well have a slow puncture, and just wanted to double check. As he got out of the truck, a white Volkswagen GTI Golf, with five men in it, pulled off. The suspects threatened and pulled the driver and his crew to their vehicle, whilst two suspects entered the truck and drove off with it. The suspects in the GTI drove off with the driver and his crew members, and drove around with them in the vehicle for approximately 45 minutes, before dropping them off somewhere along the N12. By the time the men had managed to hitchhike back to the Engen garage on the N12, Phalane and Kholwane had already arrested the suspects who had hijacked their truck, and ripped the interior apart to try and find the tracker device. Whilst trying to find the device, the men actually activated the tracker, and response from the tracking company was, apparently, also excellent. The suspects appeared in court on 19 April, and the case was postponed. On 3 May they will appear again for formal bail application. Police officers are hoping that the suspects will not be granted bail, especially since Dominingo is from Mozambique.

Constables Kholwane and Phalane, who arrested sought after, wanted suspects after bravely chasing them on the N12 after they hi-jacked a truck.

Local woman steals over a million from employer

the full amount of R 1 186 387.30 back, plus ten perCerise du Plooy A woman from Carletonville, but currently working in cent interest per annum. She must also remain free of any conviction of theft, Fochville, has been found guilty of the theft of a very hefty amount of cash from her previous employer, ABI attempted theft, fraud, forgery during the period of her suspended sentence. (Amalgamated Beverage Industries) in Carletonville. She was required to sign over her entire provident Natasja Mac Vay (36), was found guilty of the theft of R 1 186 387.30, which she committed in less than a year, fund to ABI, and pay an amount of R 10 000 before 25 April. in the period betweenNovember 2006 to August 2007. Furthermore, Mac Vay must pay an amount of R 4000 Mac Vay removed this money in cash from the ABI depot in Skag Street’s safe, but was caught out when to ABI monthly and send a proof of the deposit to the bank discovered a shortfall to the amount she stole ABI every month and take out a life cover policy to the amount of R 500 000 listing ABI as the sole beneficiary, during banking processes. Many aggravating factors were found during the inves- all to ensure that her previous employer is repaid in tigation and Mac Vay’s court case, including the facts full. that this offence was particularly serious, especially since it was theft committed in a working relationship, the theft was premeditated and the fact that the offence was committed not out of need, but out of greed. Although the minimum sentence for theft of money amounting to over R 500 000 is a 15 year prison sentence, Mac Vay was fortunate to come off the hook more lightly. Due to the fact that she pleaded guilty, Spend R900.00 or more on any Nimue Skin retail products has two minor chiland receive a free Active Rejuvenation treatment to the dren and is prepared to pay back value of R360.00 for free. the money to ABI, she was sentenced to ten years imprisonment, wholly Contact Mercia at (018) 788 3762 suspended for five now to make an appointment years on condition that she pays ABI

under new management!! For the month of May 2012 until June 2012

Wat is jou mening? SMS

45517

SMS cost R1,50

We are open on Friday 27th and Tuesday 1st May

OUR RUG SALE CONTINUES SEE WEBSITE FOR DETAILS


4

Carletonville Herald

SMS

jou mening/your opinion

27 April 2012

45517

SMS’e kos R1,50

Die Herald behou die reg om sekere SMS’e nie te plaas nie. • Kan die persoon wat weet wie se beeste dit was, my asb persoonlik bel op 087 524 3064? Mev. Van Straaten. • Graag wil ek net sê. Meneer wie se beeste my man se graf so verniel, jy kon darem aangebied het om dit reg te maak. • Help ‘n bietjie in die onderdorp se strate, Siebertstraat, ens. met al die dooie straatligte en bome wat die ligte ook toemaak. Dit is pikdonker vanaf half sewe en baie gevaarlik vir almal in vandag se tye. Byvoorbaat dankie. • Graag wil ek net dankie sê aan Dr.Masuku, Sandy, Tannie Louise en Angie vir al julle hulp en bystand laas week en ook vir Johnny en Marieta by Steelman pandwinkel. Baie dankie toe ek julle nodig gehad het was julle dadelik daar om my te help. Theresa • Sies man. Skaam jou om by die kerk te gaan steel! Het jy nie ‘n gewete nie? Hoop onheil ry jou elke dag van jou lewe. Vat terug wat nie aan jou behoort nie. Die Here weet van jou! Sies, sies, sies. • Was by die begraafplaas gewees op 20 April. Geen skade was aangerig gewees as gevolg van beeste nie, mense is onnodig op hol gejaag. • Asb. Eureka Park se mensies wees gewaarsku. Daar is nou groot skelms wat tussen jul rondloop en jul dophou op al jul bewegings. Daar is ‘n man wat jul lok na die agterkant van jou huis en se hy het ‘n pakkie en sodra jy gaan kom die ander skelm die kant om en beroof jou huis of vir jou. Hou jou deure toe aseblief. • Daar is baie mense met baie wense - rykdom, weelde, gesondheid en vele meer. My wens is om die hemelruim te skenk

aan al die skitterende sterre van De Villiers Apteek. Dit is die grootste voorreg om ‘n kliënt (of is dit dalk vriend) van Piet, Lynette, Sarie en die hele personeel te wees. Ek hoop hulle weet hoe baie ons hulle waardeer. Skitter voort! Baie dankie. Anna • This is service. I called in at Glassfit at 4:15 for a quote to have the windscreen replaced on my bakkie. The lady assistant took all the particulars and said she would immediately process the claim to Mutual & Federal. At 4:30 I received a SMS informing me that my claim was authorized. The windscreen was fitted the next day at my work. Well done, thanks to Glassfit and Mutual & Federal • Ek wil net graag vir die eienaar(s) van die beeste wat die grafte in die begrafplaas verniel het vra het jy nie respek vir ons geliefdes wat daar rus nie. Sies man, daar is genoeg weiding om die begraaf­ plaas, sê asseblief vir jou beeswagters om die beeste op te pas en nie onder ‘n boom te lê en slaap nie. Die mense wat hul rommel op die begraafplaaspad strooi, moet ook asseblief stop daarmee. Dis ‘n seer oog. • Voor jy oor die heining klim vir groener weivelde dink aan stygende kostes, jy mag jou lewe lank dubbel betaal. • Dankie vir ‘n predikant wat weet dat die AWB ook die Here nodig het. Ds hou aan om die liefde van Jesus te preek terwyl ander in hul hoogmoed nie omgee vir daai mense se siele nie. • Baie dankie Lara van Pat G. Williams fisioterapeut in Fochville. My kleinding het longfisio oor die langnaweek nodig gehad. Lara het spesiaal net vir my babatjie die praktyk oopgesluit en haar vakansiedae op-

geoffer om ons te help! Jy is sowaar ‘n engel! Baie dankie Mia & Christie Troskie • Wil net vir die agies sê moenie loer nie. Hoekom gaan jy nie as daar weer mans by die dame opdaag nie? Gaan kyk bietjie wat aangaan binne voor jy weer afleidings maak en mense beswadder. • Weet mense wat kla oor alles, hoekom as jy probleem het met karwasplekke, se jy dit nie vir hul self, nou moet jy vir ander vertel. Hulle gaan jou nie kan help nie. Ek moet sê ek was my kar by Like New karwas. En nog nooit ontevrede, doen moeite en gaan voel aan lappe hul sag. En altyd vriendelik? • Belastingbetalers van Fochville. Neem doodeenvoudig julle onverwyderde vullissakke na die munisipale kantore, en plaas dit op die stoep! Wie anders as hulleself sal dit dan verwyder? Vuiluil • Ek is self ook in Adorpstraat en het ook honde. Party aande is hulle doodstil ander aande wil ek mal word. Maar het jy al opgestaan en kyk wat aangaan in die straat? Ek het en kan jou sê dis rondloop honde wat ons honde pla! Daar is seker vyf, van ‘n Sharpei tot n Jack Russel. Ek wens die mense wil hulle honde toe hou,want ek self haat so ‘n geblaf, en jy kan maar lê en luister. Die geblaf begin by een punt in die staat af tot om die hoek en terug,soos wat die honde op en af in die straat is! Groete Chantall • Jacques Maritgnone baie geluk met jou verjaarstag op 28 Maart 2012 mag jy ‘n geseende jaar hê. Baie lief vir jou xxxx • Baie geluk Fochville Laerskool met jul twee nuwe bokkies Mitchelle en Lonika • Baie geluk Mitchelle van der Merwe met jou prestasie by die SA’S jy is puik Aan die 2 wonderlikse mense op Oos Drie, Graham en Anita Putter. Sus en swarrie. Dankie dat jul my daai tyd bygestaan het. Ek kan jul nie genoeg dankbaar wees nie. Wys mens eintlik wie regtig lief is vir jou en omgee. Dankie. Baie lief vir julle. Jou sus Caroline • Graag wil ek en my vrou net vir Cobus wat in C.P.I se beheerkamer werk bedank vir sy vriendelike diens wat hy altyd vir ons gee. Dit is altyd ‘n plesier om met jou te praat. dankie C.P.I kliente

The clinically proven immune activator has hit the South African market. Virtec strengthens your immune system and makes you feel better.

• Elizabeth by die President Hyper se salad bar, dankie vir uitstekende en vrien­ delike hulp! Dis ‘n plesier om deur jou bedien te word! • Mrs. Lombaard: thank you for your excellent class, I also find the words against the wall inspiring and keeps me positive every day. That’s why I love to come to your class. Happy student in grade 9F. • Thank you Mrs Tiquin and all the teachers at CJ for all you do for our children. You are the best and we love you tons. • Baie geluk aan Vince en Sammy met julle

SMS reëls • Indien ‘n kritise­rende SMS oor ‘n instansie byvoorbeeld ‘n besigheid gestuur word moet die persoon wat die SMS stuur se naam by die SMS wees. • Indien jou SMS nie verskyn nie sal dit in ’n daaropvolgende uitgawe verskyn. • Indien daar ‘n klagte oor ‘n skool is, moet lesers asseblief vir ons ‘n brief skryf. Geen klagte SMS’e oor skole sal geplaas word nie. Die briewe kan na die Herald-kantore gebring word met u naam en telefoon-nommer op selfs al word daar onder ‘n skuilnaam geskryf. Briewe kan ook na cherald@ iafrica.com ge-epos word.

pandjies winkel ‘Bargain Box’ in Fochville. Julle plek is baie oulik en netjies, almal kan gerus daar ‘n draaitjie maak.

• Is daar niks wat die verkeersafdeling kan doen aan die moedswilligheid van taxibestuurders wat sommer net eenvoudig dood stop voor jou en dan kuier met mede-taxibestuurders wat langs hul stop nie? Jy kan nie verby kom nie en druk jy toeter, word daar tekens vir jou gewys. Stop tekens en rooi robots word doodeenvoudig geïgnoreer. Geld padreëls dan net vir sekere bestuurders?

• Die mense wat so kla oor swartsakke wat nie opgelaai word nie, die briewe het met die uitreik van die grys asdromme dit dui­ delik gestel dat sakke wat nie in ‘n drom is nie, nie opgelaai sal word nie. So maak plan met jul eie sakke, dit lê net rond vir honde om te verskeur! As ek kan, kan julle ook.

• Ek as ‘n staatsdienswerker wil net aan die vyf wit polisiemanne wat op 11 April in ‘n ongemerkte voertuig was en op my gevloek en geskree het sê julle moet maniere gaan leer. Ons verwag darem baie beter gedrag van julle. Sies, skaam julle. Die vrou wat my soveel hartseer besorg. Ek hoop jy weet hy is nog lief vir my.

• Leslie Williams privaathospitaal is regtig ‘n goeie hospitaal. Van die ontvangs personeel tot by die verpleegsters. Aan mnr. of me met die SMS ‘waar is die wit verpleegsters’ wil ek net sê ek was in die hospitaal en die behandeling en versorging wat ek ontvang het, was en is van die beste. Ongeag wit of swart. A. Viljoen. Fochville.

• Tony Woodrow. Baie dankie vir die nuwe deurklokkie by die KANSA kantoor in Carletonville en vir al jou harde werk deur die jare. Van KANSA Carletonville.

SUPER SAVE BUTCHERY

91 ANNAN STR CARLETONVILLE (OPPOSITE C/VILLE TOYOTA) TEL: 018 787 4522 / SEL: 076 414 3102

SPECIALS!!!!SPECIALS!!!

* Mince - 41.95 P/kg, * 3kg or more boerewors - R39.95 P/kg * 3kg or more Chuck - R39.50 P/kg, * Pork leg or shoulder chops 3kg or more R32.50 P/kg.

What does clinically proven mean?

Why Virtec?

Clinically proven means that the Virtec was tested on patients to show how well it works and how safe it is.

Remember, we only live once and deserve only the best.

Who should take Virtec?

No more inconvenient dosages that affect your lifestyle.

If your answer is “yes” to two or more of following you should take Virtec: ● ● ● ● ● ●

Are you ill and take time to get better? Do you feel tired and weak? Are you losing weight? Do you have frequent chest infections? Do you have mouth sores and suffer from diarrhoea? Are you feeling unwell and cannot explain why?

Virtec, one capsule daily is the perfect choice for you. Virtec will help your body to cope and restore your quality of life.

How often should I take Virtec? One capsule daily Virtec is available in most retail pharmacies without a prescription. Call the number 0860 287 8355 Virtec is not a replacement for ARV’s

Marketed by: Apex Pharmaceuticals (Pty) Ltd, 52 Mineral Crescent, Crown Ext 3, Johannesburg, 2092 0860AUSTELL/0860287355, www.austell.co.za. For CAMOX PHARMACEUTICALS (PTY) LTD Composition: Each capsule contains: 10 x 109 C.F.U of DSM 9843 | Registry Number: 143826 PMX: 341-03/2012

* Pork ½ or whole * Pork loin chops * Pork chops leg & shoulder * Chuck * Brisket * Short rib * Beef Stew * Te n d . S t e a k * Fillet * Rump steak * Eisbein

R23.50 P/kg R36.50 P/kg R34.50 P/kg R39.50 P/kg R41.95 P/kg R41.95 P/kg R41.50 P/kg R52.50 P/kg R80.00 P/kg R70.00 P/kg R18.95 P/kg

“UTHANDO” Super Maize Mieliemeel 10kg

* lamb ½ and whole * S m o ke d c h e e s e w o r s * C h a r c o a l 5 kg * B r a a i w o o d ± 1 5 kg -

R29.95

R 6 6 . 9 5 P / kg R 4 8 . 0 0 P / kg R20.00 R15.00

KOOP VIR R400 EN MEER IN MEI MAAND, EN STAAN `N KANS OM `N LAM AS 1STE PRYS, GEBORG DEUR “SUPER SAVE BUTCHERY” 2DE PRYS “VIP KAARTJIES” BY DAVINCI VENUE VIR 2, BOTTEL WYN INGESLUIT. 3DE PRYS “MAX SPICE HAMPER”. TREKKING IS DIE 31STE MEI OM 11 UUR DIE OGGEND.

WE WILL BE OPEN on 27 APRIL 2012


27 April 2012

Carletonville Herald

5

No more visits to disabled daughter • Mother’s car stolen, now no transport Cerise du Plooy A discouraged elderly woman and mother from Carletonville sits and cries after her car was stolen on Wednesday morning, 18 April. Mrs June Smith’s white 1989 Volkswagen Jetta was stolen outside the New Life Christian Church in Lobelia Street, Carletonville between 12:00 and 12:45 on Wednesday morning, whilst Smith was attending a workshop in the church building. The theft of Smith’s vehicle went unnoticed and unheard. The repercussions, however, will not be unfelt. A severely disabled 47-year-old WendyAnne, Smith’s daughter, who is in the Avril Elizabeth Home for mentally and physically disabled people in Germiston, may now be left wondering why her mother visits so seldom. Although Wendy-Ann is more severely physically disabled than she is mentally, she only has the mentality of a toddler of five years of age approximately. “She is very bright and can speak five languages though,” tells her proud mother, as her eyes light up. As quickly as her eyes light up, they are filled with tears which start streaming down her cheeks again. “Wendy is my biggest worry,” Smith cries. “How am I going to go visit her.” Smith and her late husband, Brian, used to fetch Wendy from the home for weekends. After Brian’s passing in 2010, however, this is no longer possible. Smith has moved to Senatus, and besides not being able to bath Wendy on her own, due to the fact that she is not strong enough and her house only has a shower, Wendy-Anne’s wheelchair can not fit through the door either.

“When my son, Clive, still lived in Pretoria, he would fetch Wendy from the home and take her to his Pretoria home,” Smith explains. “I would drive through and be with my children for the weekend.” Clive has now moved to Cape Town, which forces June to visit Wedy-Anne at the Avril Elizabeth home on weekends. “I go through once a month, and then they are usually kind enough to give me a bed, till Sunday.” Smith starts crying again and says, “This is why my car, although it is old and not of much value, is worth so much to me.” She will not be able to see her daughter if she cannot drive there. “One of my friends who lives at Lobelia Centre, walked out and saw my car still standing outside with the three other cars at around 12:00,” she says sadly. “But when I walked out at about 12:45, my car was gone.” When asked if she wants to add anything else, Smith says two things. She pleads at first, saying “Whoever has my car, please bring it back, I cannot afford a new one.” She then says something remarkable. “I asked the Lord to forgive them just after they stole my car on Wednesday.” “The rubber along the driver’s door was perished,” she tells. Smith also points out that the paint on the left mudguard is scraped off and that there are two small dents in the car underneath and above the back bumper on the right. Smith says that there was a basket on the back seat containing jumper leads, two bottles of water and a tin with money which was collected for the Avril Elizabeth home by De Villiers pharmacy, that Smith collected on Tuesday. “My car has new tyres, I just spent R 400

Mrs June Smith holds up a photo of her disabled daughter, Wendy-Anne, whom she can no longer go visit as she wishes, due to her car being stolen. on new CV joints and the tank was three quarters full, as always, so that I could get to Wendy quickly if anything were to happen to her,” she cries again. Smith says that workers from a shop neighbouring the church she was at when her car was stolen, reported seeing a gold Volkswagen Citi golf drive around the block about three times, and take off at a speed the third time. “They said that they found this suspicious.” Smith finishes off saying that she wants

to thank the Carletonville SAPS members who worked and are still working with her case. “I received superb service from the police officers who assisted and are assisting me.” Detective Sergeant Jacques Nagel of the Carletonville SAPS is investigating this case. Anyone who knows anything or has seen a white Jetta, with a ‘Sharks supporter’ sticker on the back, as well as an ‘Avril Elizabeth Tehuis’ sticker on the windscreen, must contact Nagel at 082 880 4611.


6

Carletonville Herald

27 April 2012

Nog briewe op bladsy 8

Herald Carletonville/Fochville

Readers have their say

Lesers sê hul sê

Is dit regtig nodig?

Die Herald dra hierdie week ’n berig oor die groot salaris verhogings wat raadslede en top-amptenare in die Merafong munisipaliteit beplan word indien die nuwe munisipale begroting goedgekeur word. Aangesien Merafong ’n redelike groot munisipaliteit, met baie werk wat daarmee saamgaan is, kan ‘n mens nie verwag dat top amptenare ‘n appel en ‘n ei moet verdien nie. Die feit dat ons so naby aan die stad is, sal dit ook maklik vir amptenare maak wat wel hul werk reg doen om elders te gaan werk soek. Dié amptenare se kennis is baie belangrik om te verseker dat alles in die area reg verloop. Aan die ander kant wonder ‘n mens of almal werklik op die groot salarisse geregtig is. Baie mense in die munisipale area kry swaar en moet ondanks die feit dat hulle nie naastenby dieselfde salarisse as byvoorbeeld raadslede verdien nie, al meer vir munisipale dienste betaal. ‘n Mens wonder ook of al die mense wat nou sulke groot verhogings kry, werklik so ‘n groot diens aan die gemeenskap lewer dat hulle daarop geregtig is. Hoewel dienslewe­ ring in ons munisipale area beslis beter as in baie ander plekke, is daar baie wat nog gedoen kan word. Doen diegene, hetsy dit amptenare of raads­ lede van al die politieke partye wat op die raad dien en wat nou sulke groot salarisse kry werklik genoeg om dié vergoedingspakette te verdien? Behalwe dat klagtes oor diens­ lewering gereeld voorkom, is baie raadslede doodstil na hulle ná ‘n verkiesing tot die raad verkies is. Sou dit nie moontlik wees om verligting te bring aan diegene wat werklik sukkel om kop bo water te hou deur die geld op kleiner salarisverhogings te spaar nie?

‘AWB-lede sal altyd welkom wees’ Ds. Ferdie Devenier skryf: Ons ken mekaar, want jy beweer jy luister Sondag vir Sondag na God se boodskap oor geloof, hoop en Jesus se liefde. Loop asb die pad van liefde volgens Mat. 18:15 en wees nie geheimsinnig nie. Enige mens kan ‘n saak afbreek deur onware bewerings te maak wat niemand buite hulle kring kan toets nie, en dit breek dan ander mense en die gemeente eerder af. Jammer jy was nie Sondag hier of op enige vergadering gewees om wel te sien hoe netjies almal gelyk het nie. Ek wonder maar net of jy ook koerant toe sal gaan as ‘n boemelaar wat dalk wel in jou oë onversorgd mag lyk, ook by die kerk se hekke gaan inkom? Jy kla oor ‘n beweging wat vir hulle eie mense wil en moet opstaan as gevolg van baie dinge. Sou Jesus hulle die hek wou wys omdat hulle bymekaar kom en weekliks oor twee dinge vergader? Eerstens die beveiliging van ons en alle mense in nood,

en wat niks anders is as enige buurtwag of sekuriteitsmaatskappy nie. “Wie vir sy eie mense nie sorg nie, is slegter as ‘n ongelowige,” sê die Skrif. Ons beweging het wettiglik geregistreer by die regering as die “Wenkommando Sekuriteitsmaatskappy”, so die rege­ ring voel nie bedreig nie. Moet jy ook nie bedreig voel nie. Wie spoke “vrees” wat nie bestaan nie, se liefde kan nie hulle bereik wat daagliks in nood verkeer nie (1 Joh. 4:18). Liefde vir die self maak dat jy ander se nood aan veiligheid nie wil erken nie, want dan moet jy iets daaraan doen. Die tweede nood van ons tyd wat bespreek word, is verootmoediging voor die Here. Wanneer ‘n lig die helderste skyn, kan dit ook die verste skyn vir almal in hierdie land. Daarom verkondig ons ook die Woord aan ‘n beweging wat jy wil afskryf uit jou voor­ oordele. Hulle het God se liefde ook nodig soos almal wil hê vir ander gepreek moet word. Die AWB se lede sal altyd welkom wees waar ek is, so ons speel juis nie met God se liefde nie.

Sonde sink mense, nie uniforms nie Riaan Engelbrecht skryf: In reaksie op “Speel julle nie met God se liefde nie?” (Carletonville Herald, verlede week). Ek is ook bekommerd. Bekommerd oor die stand van “Jesus se Liefde” in kerke. Drank, rook en saambly word goed gepraat, of niks oor gepraat nie, maar as ‘n predikant iets wil doen om voorheen onbereikte mense se siele vir Jesus Christus te wen, dan word daar teen hom opgetree! Die AWB is nie ‘n politieke beweging nie. Hulle beywer hulle vir die beveiliging van “ons” mense, wat die Polisie en die Weermag al in die media erken

het, hulle nie kan doen nie. Ek verwelkom eerder ‘n duisend “onversorgde” AWB-lede by die kerk wat die Woord van God kom hoor en tot bekering kom, as vyftig lidmate wat diens na diens sit en luister, maar niks vir Jesus se Koninkryk doen nie. Nee, hulle drink, rook en knyp die kat in die donker! Sonde sink mense, nie uniforms of deurmekaar hare nie! Ek daag die mense uit wat so kla, kom ons gaan op ‘n Vrydag of Saterdagaand na die drinkplekke in die dorp en gaan nooi daardie mense kerk toe! Wen ‘n siel vir Jesus! (Ek is nie ‘n AWB lid nie, ek weet net wat Jesus Christus vir my gedoen het).

Rig u briewe aan: Die redakteur, Posbus 450, Carletonville 2500.

God is alomteenwoordig Benescke Janse van Rensburg Het jy al ooit deur ‘n seisoen in jou lewe gegaan waarin dit vir jou gevoel het asof iemand jou in ‘n watertenk vol haaie gegooi het sonder ‘n hok rondom jou wat jou beskerm? Of dalk dat iemand jou in ‘n veldslag ingestuur het sonder enige ammunisie of ‘n wapenrusting? Of veel erger, asof jy met ‘n spoed grond toe val en jy geen valskerm op jou rug dra om jou val te breek nie? Nie een van ons is gevrywaar dat geen ongemaklike hindernisse van tyd tot tyd ons pad mag kruis nie. Tog kan ons weet dat God alomteenwoordig is. Wanneer dit voel asof die haaie in jou werkplek of besigheidswêreld jou wil verslind, plaas Hy ‘n hok van beskerming rondom ons. Indien die veldslag in die vorm van ‘n finansiële krisis of ‘n siekte wat, beskerm Hy ons van alle kante sodat geen noodlottige koeëls ons tref nie. En wanneer dit voel asof ons met ‘n spoed grond toe val omdat ‘n huwelik besig is om te eindig of ‘n verhouding

met ‘n kind net nie wil regkom nie, gee Hy nie net aan ons ‘n valskerm om die val te breek nie. Hy plaas ‘n hyser rondom ons, wat ons boontoe neem na hoogtes in ons verhoudings wat ons nog nooit voorheen beleef het nie. God se Woord beloof dat Hy agter ons is, voor ons, langs ons, bo ons en onder ons. God is agter ons, Jesaja 30:21: “Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ‘n stem hoor sê: Hier is die pad, loop hierlangs.” God is voor ons, Spreuke 3:5: “Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak. God is langs ons, Psalm 91:4,7: “God beskut jou onder sy vleuels en is vir jou ‘n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante . . . Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie.” God is bo ons, Psalm 33:13-15: “Die Here kyk uit die hemel, Hy sien al die mense, Hy kyk uit sy woonplek wat almal doen, almal wat op die aarde woon. Dit is Hy wat hulle verstand gemaak het en Hy

Nuwe weivelde Wysneus is bly om te sien dat die munisipaliteit begin het om gras op sypaadjies in Carletonville te sny. Hy het die afgelope week veral die netjiese sypaadjies in Kaolin- en Coronationstraat opgemerk. Terwyl hy vir die netjiese kort gras in laasgenoemde straat gekyk het, het Wysneus egter ‘n probleempie opgemerk. Van die gras het al so vêr oor die sypaadjie begin groei dat kolle gras al in die teer-oppervlak staan. Van dié gras groei so welig dat dit bykans net so lank soos die kortgesnyde gras op die sypaadjie is. Indien dinge so aangaan, sal vier­trek-voertuie binnekort al meer gewild in ons ou dorpie word. Dink net, jy sal nie eers nodig hê om na een of ander bosveld-oord te ry om jou duur voertuig uit te toets nie, want daar sal soveel gras in die strate wees dat jy dit sommer hier kan doen. In dieselfde asem wonder Wysneus hoekom die munisipaliteit nou beplan om ‘n skut vir groter diere soos rondloperbeeste te open as hulle sommer die beeste

weet alles wat hulle doen.” God is onder ons, Jesaja 40:31: “... dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.” God is alomteenwoordig. Hy weet wat in jou verlede lê en Hy bly lief vir jou. Hy weet wat in jou toekoms lê en daarom kan ons Hom vra om ons paaie vir ons gelyk te maak. Hy is langs ons en kan ons van die gevaarlikste vyand beskerm. Hy is bó ons en sien jou selfs waar jy sit en hierdie lees en Hy is onder ons om ons na hoër hoogtes te lig en aan ons hoop te gee wanneer ons moeg is en op moedverloor se vlakte wil gaan draai. Mag jy vandag sy teenwoordigheid in jou lewe ervaar. Vader God, dankie dat ek kan weet dat U alomteenwoordig is. Help my asseblief om nooit hoop te verloor nie, maar om myself eerder te herinner dat U slegs ‘n gebed vêr is. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus.

op dié grassies in die strate kan laat wei. Wysneus het al gehoor dat dieselfde munisipale afdeling wat vir die sny van gras op sypaadjies verantwoordelik is, nie dieselfde een is wat die gras in die paaie moet sny nie. Om dood eerlik te wees, gee Wysneus nie eintlik om wie vir wat ver­antwoordelik is nie, solank die werk net gedoen word. Hy wil wel ‘n pluimpie gee aan wie ook al vir die sny van die gras op die sypaadjies verantwoordelik is aangesien dit ons dorp sommer baie beter laat vertoon. Wysneus wil ook dankie sê aan wie ook al vir die regmaak van die pad in Welverdiend verantwoordelik was. Behalwe dat die lelike gat nou reggemaak is, sien Wysneus dat die hele pad om die draai na die treinspoor ook skielik bietjie breër is.

In sommige dele van Coronationstraat groei gras nie meer net op die sypaadjie nie.

Wees versigtig dié winter Wysneus merk die afgelope tyd dat daar baie minder kos­mosblomme as vorige jare langs ons paaie te sien is. Hy wonder of verlede jaar se verwoestende veldbrande, wat groot skade in die area aangerig het, nie iets daarmee te doen het nie. Hoewel ons die afgelope week weer reën gehad het, gaan die gras binnekort weer só droog wees dat dit maklik aan die brand kan slaan. Met dít in gedagte wil Wysneus al ons lesers vra om hierdie winter besonder versigtig te wees sodat hul aksies nie tot veldbrande lei nie. Mense wat rook, moet onthou dat elke brandende sigaretstompie die potensiaal het om honderde kilometer se gras en veld af te brand. Net so moet mense wat in of naby die veld kamp, seker maak dat braaivleisvure behoorlik dood is voor hulle ry of gaan slaap. Behalwe dat die diere wat in velde wei, niks sal hê om te eet indien die veld afbrand nie, kan mense se lewens in gevaar ge­ stel word. Die baie diere wat tydens verlede jaar se brande doodgebrand het asook die feit dat ten minste een man in ons omgewing in ’n brand seergekry het, het almal weereens daarvan bewus gemaak dat vuur letterlik iets is waarmee nie gespeel moet word nie.


27 April 2012

Carletonville Herald

7

Large cracks have also appeared in the concrete in Ms Elizabeth Stokkie’s courtyard and the ground is visibly subsiding. Right: This crack in the outside building’s floor is so deep that the handle of a feather duster can be pushed deep inside it.

Khutsong houses sinking after rain Adele Louw Residents of Khutsong Extension 2 are currently living in fear because the ground beneath their houses is subsiding fast. According to Mr Solomon Mohale, who lives in No. 5035, he and his wife, Emily, were woken up by their next door neighbour, Ms Elizabeth Stokkie, on the morning of 30 March. Stokkie immediately called the Mohales outside and showed them that both their yards were sinking. A large crack, running several metres, could also be seen on the ground. Since then, the concrete paving in Stokkie’s courtyard has also started cracking while a large and deep crack appeared on the concrete floor of a building in the Mohale family’s yard that is currently being used as a storeroom. When the Herald visited the area on Monday, the wall of this building was cracked so badly that one could easily see through it. Cracks could also be seen in virtually all the rooms of both the Mogale and Stokkie families’ houses. According to Mohale, they informed the Merafong municipality of the problem and a municipal disaster management official, Mr David Lesotho, as well as amongst others a ward committee member amongst others had visited them during the past week. Although the municipality was supposed to let the families know what would be done about the problem, or whether the ground was so unsafe that they would have to be evacuated, they had not yet heard anything

by this week. “We are very afraid because the houses can go down at any time. “We are waiting for the municipality to tell us what to do, and do not know why they are not responding,” a distraught Mr Mohale told the Herald on Monday. According to both him and Ms Stokkie, the ground seemed to sag more every time it rained. They became particularly concerned for their safety when it started to rain again this week. “I really feel scared because the cracks in my house are getting worse,” Stokkie, a single mom who lives with her three children, two of whom are still attending school, added. According to Mr Mohale, whose two small children are also staying in the house with him and his wife, it would be a disaster for the family if they should lose their home as he is close to retirement and would not be able to save enough money for another one. He is also not sure whether it is safe to break down the storeroom in his yard as the ground underneath may cave in at any time. According to Lesotho, the ground problems might be a result of a leaking sewerage line running underneath the families’ yards. Historical records show that another house that previous stood next to that of Stokkie, had to be demolished as a result of similar problems that had not received attention in

MM’s appointment before council today Adele Louw The Merafong municipal council will hear today, Thursday, 26 April, what the MEC for local government and housing believe it should do about the appointment of its new municipal manager. The Herald recently reported that the council originally chose Mr Nhlanhla Maxwell Mabaso as Merafong’s new municipal manager. The decision was then sent to the MEC, Mr Humphrey Mmemezi, for a final decision on the matter. The decision to appoint Mabaso however, became shrouded in controversy after it became known that the district municipality where Mabaso was employed up to now, the Sisonke District Municipality in rural KwaZulu-Natal, had irregular expenditure amounting to R351,9 million and unauthorized expenditure amounting to R65,1 million amongst other things, as listed in a report by the Auditor General. As a result of the fact that it did not feel that Mabaso was suitable for the post as Merafong’s MM, the South African Municipal Workers’ Union (SAMWU) threatened to take Merafong’s municipal council to court if they should proceed with the appointment. According to SAMWU’s provincial organis-

er deployed in the West Rand region, Mr Giyani Makamu, the union received feedback on a letter about the appointment that the union recently sent to the municipality. In this letter SAMWU threatened legal action if the council was to proceed with Mabaso’s appointment. “The mayor responded that council did not have the authority to stop the appointment. Because of this, we have already filed court documents to go to court urgently about the matter on 30 April,” Makamu told the Herald on Tuesday. “We have also obtained information that the municipality has already appointed lawyers to defend the case,” he added. SAMWU previously indicated that it believed that a large amount of public money would be used by the council to fight the case in court. The municipality’s spokesman, Mr Slums Magodielo, responded to questions about the issue on Tuesday by saying that the office of the executive mayor had received a response about whether or not Mabaso should be appointed from the office of the MEC. “The response will be tabled in a council meeting in the new council chamber on Thursday at 17:00,” Magodielo said.

time. These problems were linked to the sewerage line. According to the municipality’s spokesman, Mr Slums Magodielo, the acting manager of civil engineering, Mr Tshediso Augustinus Phephetheni, and some other officials conducted a quick site investigation at the houses of the residents as well as that of their neighbour, who stays at No. 5019 on Tuesday. They found that the conditions at the

houses are indeed unsafe as a crack, measuring about 10 to 22 mm in diameter, has developed in an approximately 15 m wide circle. “We have call upon the geologist from Council of Geoscience to do further investigations and report back,” Magodielo told the Herald. The geologist was due to inspect the properties on Wednesday. According to Magodielo, municipalities are limited with regard to the assistance that they can give relating to sinkholes.

MERAFONG CITY LOCAL MUNICIPALITY CONSULTATIVE MEETING WITH RESIDENTS OF MERAFONG ON THE BUDGET MID TERM EXPENDITURE FRAMEWORK 2012/2013 TO 2014/2015 NOTICE IS HEREBY GIVEN that Budget Consultative meetings of Merafong City Local Municipality required in terms of Section 23 of the Local Government Municipal Finance Act 2003 (Act 56 of 2003) read with Municipal Systems Act 2000 (Act 32 of 2000) shall be held as follows: DATE

VENUE

ATTENDANCE

TIME

02 May 2012

Wedela Community Hall

16:00

03 May 2012

Kokosi Community Hall Greenspark Community Hall Carletonville Civic Centre

Wedela, Elandsrand, Deelkraal and Blyvooruitsig Kokosi Greenspark

16:00

Carletonville, East Driefontein and some parts of Ward 1 (Farming Area) All Khutsong residents

16:00

07 May 2012 08 May 2012

09 May 2012 10 May 2012

Khutsong Community Hall Khutsong South Library

16:00

16:00

Khutsong South 16:00 residents, Khutsong South Extention (ext 5)

Members of the Public re invited to attend. NE MOKGETHI ACTING MUNICIPAL MANAGER Municipal Offices, Halite Street, P.O. Box 3, Carletonville, 2500, Notice Number 8/2012


8

Carletonville Herald

Budget to be discussed

Members of the Wedela SAPS, address the learners of the Wedela Technical High School regarding the use of drugs at school and afterward.

Wedela SAPS address school children Cerise du Plooy Members of the Wedela SAPS recently addressed the pupils of the Wedela Technical High School regarding the use of drugs. “We received information that certain learners were using drugs on the school premises,” said Constable Johannes Sizane, spokesperson of the Wedela SAPS. It is also Sizane who then got a team together, and visited the school at approximately 09:00 on Monday, 23 April. “We addressed the pupils during their assembly,” he said. Sizane says that the use of both marijuana and Nyope has become a major problem at the school, and that they,

27 April 2012

as Wedela police officers, will do everything in their power to bring this problem, its users and suppliers to book. Sizane and his fellow officer, Sgt. Joseph Seleka, in a close working relationship with the school’s principal, handed out pamphlets indicating the serious side effects of these drugs to the pupils. Sizane says that he strongly urges and encourages pupils, or any residents of Wedela, to contact him in connection with drugs in Wedela. “We need to deal with this problem hands-on,” he says. His numbers are 018 780 9000 or 078 791 0120.

Adele Louw From next week Merafong residents will be able to give their inputs on the municipal budget for the next year. According to the draft budget, which is available on the municipality’s website, various increases are in store for Merafong residents, many of whom are already cashstrapped. According to the draft document, Rand Water had advised council that they will increase their water tariffs to municipalities by 13.50% from 1 July 2012 this year. This will mean that domestic tariffs will rise between R61 to R129 while commercial tariffs will rise between R130 and R135. Industrial tariffs will rise between R132 to R137. As refuse removal tariffs have up to now not been in line with requirements from National Treasury, the charges for this service are planned to be increased by 10%. According to the draft budget, abnormal increases in tariffs by Eskom and Rand Water will result that tariff increases will be between 0.08% for small consumers and 2.4% for large consumers. In the meantime, the salaries of normal councillors are planned to be increased by 7% while the municipality’s top managers are due to receive salary increases of a whopping 34.5%. According to forecaste

budgets, the top managers are, however, due to receive only 8 % increases within the next two years. Amongst other things, the municipality also plans to spend more money on maintaining infrastructure than during previous years. When he was contacted about the budget on Tuesday, the municipality’s spokesman, Mr. Slums Magodielo indicated that Merafong residents would be able to give inputs about the new budget before it is finally approved. On 2 May, community budget meetings will be held at Wedela Community Hall, Elandsrand, Deelkraal and Blyvooruitzicht. On 3 May, residents will be able to hear more about the new budget at the Kokosi Community Hall while the Greenspark community hall will host the budget meeting the next day. On 8 May, meetings will be held with residents at the Carletonville Civic Centre, East Driefontein, Blybank and some parts of the farming area in Ward 1. On 9 May all Khutsong residents will be able to hear more about the proposed budget at the Khutsong Community Hall All Khutsong while residents of Khutsong South will be able to give their inputs when another meeting is held at the Khutsong South library on 10 May. All the meetings will start at 16:00.

Sherlock still an easy target Cerise du Plooy The Sherlock Café has, after numerous previous robberies, been robbed again. Four unknown black men entered the shop at approximately 19:45 on Sunday evening, 22 April. Two of the men were armed, and commanded both the staff and clients to lie down on the ground. The robbers fled on foot after stealing

Lesers sê hul sê

cigarettes, cell phones and an undisclosed amount of cash. Warrant Officer Soon Theron of the Carletonville SAPS’s detectives branch is investigating this case. Anyone with information which can assist in his investigation and lead to the arrest of these suspects is strongly urged to call Theron at 082 854 1017.

Readers have their say

‘Newspaper is a mouthpiece’ Cllr Jerry Ramokgoatedi writes: I am writing this letter having doubts whether it will be published or not, but as a regular reader of your newspaper I felt it will be politically wrong not to challenge an article which appeared in your paper dated 20 April 2012, titled “Khutsong councillor tackles grass”, by Adele Louw. This is not the first time I see a DA councillor posing in the newspaper trying to discredit the municipality on issues of service delivery. This led me to conclude that the Herald newspaper or some of its journalists have turned this print media to a mouthpiece or a media wing of the so-called Democratic Alliance. Journalists from progressive newspapers who report objectively and who are unbiased should have asked the following questions to the media-addicted opposition councillors: As a councillor and getting your salary from public funds, why don’t you directly report in person or by telephone the municipal manager (the grass cutting department)? Are you not part of the collective of Merafong City councillors? For what are you getting paid? Why do you play a role of a player and a referee? The Herald is always reporting negative things about the municipality and is always turning a blind eye to positive things like the annual financial budget, integrated development plan (IDP), service delivery budget implementation plan (SDBIP) etc. These are some of the positives which the Herald should make the community aware of: There is a clear and undoubted collaboration between the DA councillors and the Herald. For example, DA councillors goes

around Merafong areas in search of service delivery challenges and when they pick up something wrong, they just call a Herald journalist who is always on standby and who immediately responds and runs to the scene. As councillors, we are all ambassadors or governors in the municipality, regardless of our political affiliations. Municipal officials report to, and are accountable to us. How can councillors opt to complain through the use of newspaper instead of addressing issues directly with council officials? I am not totally against councillors who use the media to express their feelings or observations and I am not dictating to people what they should say to the media, but there are national concerns such as corruption and maladministration which compel us, and whistle-blowers, to use the media. In conclusion, I wish to extend my sincere gratitude to Cerise du Plooy for her weekly column “The way I see it”. I have nicknamed the column as “Moral regeneration columns” because it educates and build society. Keep it up! • The Carletonville Herald does not support any political party. The newspaper strives to serve the community by highlighting problems that residents experience, but also gives credit where it is due. For this reason several positive articles about good work done by the municipality, such as its recent role in making sure that the Khutsong West Clinic is reopened to the public, have also been published. Articles about other ANC councillors doing positive work in, amongst other places, Khutsong Extension 4 and Kokosi have also been published. (Red.)


27 April 2012

Carletonville Herald

9

Badirile’s choir opened the formal proceedings with the National Anthem.

Harmony assists community Adele Louw Last week the mining group Harmony showed its commitment to Merafong by donating a sports ground as well as other facilities in Khutsong. On Friday, various dignitaries, including the chief executive officer (CEO) of Harmony, Mr Graham Briggs, and the deputy minister of Sport, Mr Gert Oosthuizen, gathered at Badirile Secondary School for the handing over ceremony of sports, educational and commercial facilities with a total cost of about R5 million by Harmony, the owner of the Kusasalethu mine near Carletonville. Pupils at the school could not contain their joy when they were able to make use of a new multi-purpose sports court at the school for the first time, it was also opened as part of the proceedings. This court, built at a cost of R625 000 and developed in partnership with non-profit organisation The Sports Trust, as well as government, will cater for court sports such as basketball, netball, tennis, volleyball and five-a-side soccer as well as for wheelchair sports. This facility has a 20-year life span as well as a 15-year warranty and is made of interlocking tiles that have not only been verified as a zero waste product, but will also have

minimal impact on the joints of players using it. It will also be used by nine other surrounding schools as well as sports clubs from Khutsong. The Sports Trust will also head a sustainable project at the school which will include coaching of local sports coaches to assist them to continue to improve their skills and training methods to become more effective in teaching. The Sports Trust has also entered into a joint venture with the Western Cape University, the German Sports University and an organization called YES (Youth Evolution Sport) to place volunteer students at the facility to ensure its sustainability. Harmony also renovated and upgraded four science laboratories at Badirile. These were equipped with the latest laboratory equipment while 26 computers and, three printers were purchased for the school’s computer centre. The total cost of this work was R800 000. Harmony also developed a Khutsong business centre at the cost of R3.5 million. This facility, which will be managed by the Merafong City Local Municipality, will provide accommodation for 30 small, medium and micro enterprises, including manufacturers and traders. It will also house a medical

The dignitaries attending the event laid down the last blocks of the sports ground’s surface. Seated are Ms Maphefo Mogale Letsie (Merafong mayor), Dr Thabang Dhlamini (principal of Badirile Secondary School) and Mr Mogomutsi Sello (councillor responsible for sport). At the back are Mr Max Jordan (projects chairman of The Sports Trust), Mr Graham Briggs (CEO of Harmony) and Mr Gert Oosthuizen (deputy minister of sport). surgery. “An important part of our responsibility as a corporate citizen is to facilitate the socio-economic development of the communities located in the vicinity of our operations. Having engaged with the Merafong and Khutsong communities, we identified the need for improved sports, science and com-

puter facilities at the local high school and for a community business centre. These were causes close to our hearts, since it is vitally important that we give our young people the tools necessary to help them succeed in life, both economically and socially”, Briggs said during the course of the proceedings.

Man rapes daughter to teach father a lesson Cerise du Plooy A man recently entered the home of a Kokosi family in Mbeki Street, Extension 3, and raped a 17-year-old girl who was sleeping on the floor. The man entered the house and was seen by the 17-year-old girl, whose father owns the house, as he stood in front on the refrigerator and opened it.

It was dark and the girl thought that it was one of her family members at the fridge, and therefore ignored the situation. “Within minutes, the man had lifted the blankets off the girl, and with a knife to her throat, threatened to kill her if she made a sound,” said Constable Elsie Tshonte, spokesperson of the Fochville

SAPS. He then proceeded to rape the girl, telling her that he just wanted to show her father a thing or two. The man then took the girl’s cell phone, and fled, exiting the house through the same window he had used to gain access. Detective Warrant Officer Rami Rama-

londu of the Fochville SAPS’s detectives branch is investigating this case. There is a big reward for anyone who comes forth with information with regards to the suspect and his whereabouts, which leads to a successful arrest. Anyone who has information is strongly urged to call Ramalondu at 018 771 1120.


10

Carletonville Herald

Ryer trap vir skoner water

Mnr. Enzo van Vuuren het Dinsdag op sy fiets deur die Carletonville-area beweeg. Mnr. Ferdie Rood van Gladiator Sekuriteit het hom vergesel.

65

27 April 2012

Adele Louw ’n Ongewone fietsryer het hom Dinsdag nie deur die gure weer laat onderkry toe hy deur die Carletonville-omgewing getrap het nie. Mnr. Enzo van Vuuren (49), ’n vryskut­ joernalis van George in die Wes-Kaap, het dié dag deur die dorp gery om mense meer bewus van skoon water te maak. Van Vuuren, wat in September verlede jaar uit Pretoria weggespring het, trap tussen dorpe en stede waar takke van die apteekgroep Dischem is, maar maak ook in ander dorpe op sy roete, soos Carletonville, ’n draai. Behalwe om geld in te samel om moontlik ’n opvoedkundige instelling wat jongmense meer oor organiese verbouing van groente in tonnels sal leer, vertel Van Vuuren ook mense van die veiligheid van gebottelde water sover as wat hy gaan.

Volgens hom moet mense bewus wees dat die water wat hulle daagliks drink, nie altyd goed vir hul gesondheid is nie. Hulle moet ook seker maak dat die water wat hulle wel drink, al die nodige elemente in het. Van Vuuren lig mense ook sovêr hy gaan in dat hulle water moet bespaar. Hoewel Van Vuuren beplan om sowat 6 000 km as deel van die aksie te trap, het hy teen Dinsdag nog net sowat 1 000 km afgelê. As deel van dié bewusmakingsaksie het Van Vuuren onder meer onlangs ook ’n stalletjie voor Pick ’n Pay in Carletonville beman. Hy word op sy tog deur ’n voertuig wat deur ’n motorvervaardiger in Johannesburg vir die aksie geborg is, vergesel. Dié voertuig is in die Carletonville-area deur ’n werknemer van Gladiator Sekuriteit bestuur.

FSP: 19813

Koop met vertroue

CAR SALES

Corner of Nelson Mandela & OR Tambo Avenue, Potchefstroom. Tel: (018) 294-6169 Fax: (018) 297-0673 finance@nbcarsales.co.za

First installment after 60 days

Please visit our other showroom c/o Peter Mokaba + Nelson Mandela Drive Potch. (018) 293 2220/1 Shan 084 670 1685 • Noshi: 082 558 4000 • Faeez 079 579 9957 • Jimber: 071 265 0808 • Rehan 082 457 2001 • Sandile 083 507 6756

MERCEDES-BENZ 2011 MERCEDES BENZ ML63 AMG 16 000KM, .......................P.O.A 2010 mercedes slk 200k, new spec, 34 000km................r449 990 2010 mercedes-benz cLC 350, 9000KM, S/pack, pdc.......R409 990 2009 mercedes-benz b200 cdi S/pack , m/plan...............r259 990 2009 mercedes-benz clc 200 a/t sun roof m/plan......r309 990 2007 mercedes-benz c220 cdi new shape.......................r219 990 2007 mercedes-benz c200 a/t, m/plan...............................r219 990 1

2008/04/07, 12:56 PM

2006 MERCEDES BENZ CLS 350 A/T.........................................R299 990 2006 MERCEDES C55 AMG, BLACK, S/R, A/T,p/s, m/plus.....R299 990 2006 MERCEDES BENZ A170 new spec m/plan...................R129 900 2006 MERCEDES-BENZ S350I, NEW SHAPE............................r399 990

TOYOTA 2011 toyota yaris zen, a/c, p/s, c/l, alarm....................r139 990 2011 TOYOTA VERSO 1.6 S/PLAN, A/C, P/S, E/W, C/L............R249 990 2011 toyota corolla 1.3.....................................................r189 990 2006 toyota verso 1.6 sx....................................................r129 990 2011 toyota yaris zen (blue) go now floor 2010 toyota yaris t1 3dr a/c, p/s, c/l..............................r109 990 2009 toyota yaris t3, 3dr, a/c, r/cd.................................r139 990 2009 toyota auris 1.8 rx, only 24 122km.........................r189 990 2009 toyota auris 1.6rs, 24 000km a/t (x2)......................r179 990 2009 TOYOTA YARIS T1 3DR 26 000KM................................... R109 990 2008 toyota corolla 1.6 prof low km.......................... r134 990 2011 toyota corolla 1.6 advanced a/t ......................... r199 990 2010 toyota corolla 1.6 advanced new shape.......... r209 990

OPEL

2004 mercedes-benz c230 coupe a/t................................r139 990

2003 mercedes-benz c320 a/t eleg,...................................r129 990 2008 opel corsa 1.4 essentia...........................................r129 990 2002 mercedes-benz c200k silver.....................................R119 990 2008 opel corsa 1.4i sport 3dr 60 000km......................r124 990 2008 opel astra 1.9 cdti 76 000km, black gtc ............r189 990 2001 mercedes-benz clk 320, very low km, fsh...........r209 990 2007 opel astra essentia lt............................................. r119 990 2001 MERCEDES-BENZ C320 A/T, LOW KM, LIKE NEW...........R119 990 2006 opel astra 2.0t 130 000km, leather, a/c, p/s.......r149 990 BMW 2005 opel zafra a/t 2011 BMW 320I E90, EXCLUSIVE, S/ROOF, 17” MAGS.............P.O.A 2003 opel mariva 1.8 elegance a/t..................................r104 990 2010 bmw x1 2.3d, a/t, m/plan, only 300km........................r449 990 2004 opel mariva 1.6...............................................................r89 990 2009 BMW 750 LI, NEW SHAPE, LOW KM.................................R799 990 VOLKSWAGEN 2009 bmw x5 3.5d x-drive twin turbo, all extra’s.......r599 990 2011 vw polo vivo 1.4, silver........................................... r139 990 2009 bmw 330d only 40 000km m/plan, immculate..........r369 990 2008 VW BEETLE 2.0 CABRIO, LOW KM, MAGS................... R239 990 2009 bmw 320i (noshi floor)................................................r299 990 2010 VW POLO 1.4 TRENDLINE 40 000KM, A/C R/CD.......... R134 990 2008 bmw 335i manual, s/roof (noshi floor).................r349 990 2010 vw polo vivo 1.4 79 000km a/c, mags, r/cd..........r119 990 2008 bmw 335 e90 sedan, a/t, padle shift, m/plan..........r349 990 2008 vw polo classic 1.4 trend..................................... r104 990 2008 bmw 323i e90 65 000km, m/plan new spec................r289 990 2006 vw polo 1.9 tdi sportline 120 000km, ..................r119 990 2008 BMW X3 2.0 A/T, SPORTS PACK, M/PLAN, P/ROOF.........R309 990 2009 vw polo 1.4 comfortline....................................... r139 990 2008 bmw 116i.............................................................................R169 990 2006 vw toureg vid tdi a/t............................................... r339 990 2007 bmw x5 3.0d, lots of ekstra’s, white, n/shape....r349 990 2009 vw golf 6 gti............................................................... r299 990 2009 vw polo 1.4 comfortline....................................... r129 990 2007 bmw x3 3l diesel, s/roof, p.d.c. mags.....................r299 990 2008 vw polo silver........................................................... r107 000 2007 BMW X3 2,0 d xdRIVE 77000KM, m/plan.......................R315 990 2007 vw polo 1.4 trend..................................................... r 89 990 2007 BMW 750I, LOTS OF EXTRAS, M/PLAN............................R499 990 OTHER 2007 bmw 330i e92 convertable, white, immaculate...r339 990 2007 bmw 550i a/t, m/s/pack, s/roof....................................r399 990 2010 ford focus st 5dr 26 000km, s/roof.....................r309 990 2007 bmw 525i a/t, new spec.................................................r299 990 2010 MINI COOPER S S/PLAN, P/ROOF, CHILLI PAK..............R249 990 2007 bmw m6 26 000km, convertable, a/t, m/plan..........r699 990 2010 FORD FOCUS 2.5 ST 3DR (L-S)......................................R279 990 2007 BMW 525I A/T, S/SPEC, SILVER, S/ROOF, PDC................R299 900 2009 lexus is 250 a/t, 50 000km............................................r339 990 2007 bMW 335 CONV, SILVER, M/PLAN, a/t.............................R449 990 2009 HONDA ACCORD 2.4 EXEC (LOW KM), like new........r259 990 2007 bmw 330i e90, charcoal, s/roof, m-s/pack.............r239 990 2007 bmw 323i a/t, exclusive pack. sport pack.............r194 990 2008 CHRYSLER PT CRUISER 2.4 CONVERTABLE, MAGS...R169 990 2007 bmw 118i a/t, m/plan, leather, mags........................r189 990 2008 SUBARU WRX STI H/BACK, MAGS, CUSTOM ...............R299 990 2006 bmw 320i (e90) s/roof, xenon, mags, A/T..................r149 990 2008 honda civic 1.8 vxi 80 00km, leather, a/c, p/s......r164 990 2006 BMW X5 4.8 IS A/T, F/H, LOTS OF EXTRAS......................R499 990 2007 MINI COOPER CONVERTABLE, MAGS, PDC..................R149 990 2006 BMW 330CI CONVert, FULL SPEC M/PLAN, 49000KM . R299 990 2007 nissan interster (16 seater)..................................r219 990 2006 bmw 320i (e90) exlusive pack, 84000km....................r159 990 2007 nissan qashqai.............................................................r199 990 2006 bmw x5 3l i sportspack p/roof.................................r259 990 2002 chrysler voyager 3.3 le lwb, limited.................r134 990 2005 BMW M5 5MG LOW KM......................................................R469 990 2005 BMW 325I A/T (E90), ONLY 69 000KM................................r179 990 2003 jaguar 3l se x-type a/t AWD.....................................r134 990 2005 BMW 253I A/C, NEW SHAPE 523, exclusive.................R179 990 MAZDA 2005 bmw 325i (e90), tv, nav, s/roof....................................r179 990 2010 mazda 3 1.6 dynamic, like new, low km, keyles .r214 990 2005 BMW 320I E90, LEATHER, A/C, P/S, C/L, CHARCOAL......R149 990 2010 mazda 3 2.5 sport, individual, s/roof, leather..r249 990 2005 bmw 320i a/t, (e90) mpv...................................................r149 990 2009 mazda 2 1.5 immaculate..............................................r154 990 2005 BMW 318I E46 INDIVIDUAL................................................R119 990 2008 mazda 3 2.3 sport, silver, S/ROOF...........................r184 990 2004 BMW X5 4.4l, S/pack, s/roof.......................................R249 990 2006 mazda rx8 hi power, 59 000km, like new..............r184 990 2004 bmw x5 3l i low km navigation lots of extras..r229 990 2005 MAZDA 6 2.5 SPORT LUX.................................................R109 990

AUDI

2010 AUDI A4 1.8T..................................................................... R289 990 2009 AUDI A3 2L TDI S/BACK 70 000KM.................................. R249 990 2009 AUDI A3 1.9 TDI SPORTSBACK ATTRACTION................ R239 990 2009 audi q7 3.0 tdi 7 seater, lots of extra’s............. r569 990 2008 audi a4 2l tdi multitronic, m/plan,sportline.... r199 990 2008 AUDI TT 2.0 TFSI, LEATHER, DSG, 75 000KM................ R299 990 2006 audi a3 2.0 fsi, 3dr, a/c, e/w....................................... r144 990 2005 audi a6 24, m&h tronic, mags................................... r189 990 2004 audi a4 1.8t avante 37 000km, multitronic ...........r119 990 2004 audi a4 1.9 tdi, silver................................................... r109 990 2003 audi a3 1.8........................................................................ r 79 990 2002 audi tt 1.8t..................................................................... R149 990

COMMERCIAL (SUV, D/CAB)

2002 JEEP CHEROKEE 2.5 DIESEL, LEATHER, MAGS....R109 990

2003 nissan hardbody 33se 4x4 lots of extra’s.r119 990 2012 ford bantam 1.3 new

2009 suzuki a/t, 29 000km, white.................................r109 990

2009 toyota fortuner 3.0d a/t, new shape............r339 990

2008 NISSAN HARDBODY 3.3 V6, P/S, LOTS OF..............R169 990

2008 CHEV CAPTIVA DIESEL 65000KM, BLACK ..............R239 990 2010 vw combi 2.0 tdi 30 000km, m/plan, a/c, p/s, cd, .r319 990

2008 chevrolet captiva suv 3.2l v6 77 000km........r269 990

2007 volvo xc90 d5, 65 400km, m/plan........................r299 990

2007 free lander 2.2 td4 5dr new-shape................r199 990 2006 honda fr-v 2,0, 7-seater.....................................r129 990 2006 HYUNDAI TUSCON 2,0I GIS. 111000KM. . ...............R139 990 2006 isuzu kb 3.0 TDI, 3l, lwb, LX.................................r129 990 2005 NISSAN MARRANO, S/ROOF....................................R159 990

2005 chrysler grand voyager 2.8 crd se a/t......r139 990 2005 mitsubishi outlander 2.2l, s/r, leather......r134 990 2005 ford territory, silver......................................r179 990 2009 ISUZU KB 300 LX A/T, d/cab, lots of extras...R309 990 2006 NISSAN MARANO 3.5 V6, A/C, R/CD EXCELLENT..R199 990 2001 land rover, Discovery II..................................r109 990 2005 toyota hilux 2,5 d4d d/c.....................................r149 990 2009 toyota fortuner 30 a/t d4d (gold)................R339 990 2005 chrystler voyager a/t......................................r139 990 2010 gmw hover white.................................................r179 990 2001 jeep cherokee......................................................r109 990

CARS UNDER R100 000

2009 volvo c30 1.6 46 000km................................................r174 990

2008 FORD BANTAM 1.3 XL A/C, MAGS.............................R 94 990 2002 Bmw 318ti..................................................................r 69 990 2001 bmw 320d, red.........................................................r 79 990 2006 TOYOTA CORROLA 140I GLE....................................R 89 990 2007 NISSAN 1400 .......................................................... R 59 990 1998 audi a8 3.7l v6 a/t, 212000...................................... R 79 990 2001 AUDI A4 1.8 EXEC, MAGS, CD, A/C, P/S, E/W.......... R 69 990 2000 bmw 330i e46, grey, a/c, r/cd, a/t, e/w.............. r 99 990 2001 bmw 523i a/t, leath, a/c, p/s, like new............. r 84 990 2010 daihatsu charad 1.0, r/cd, c/l, a/b, alarm.... r 99 990 2007 ford ka 1.3, mags, a/c.......................................... r 64 990 2005 honda civic 150 i, gold, a/c, p/s, c/l, r/cd..... r 99 990 2003 mini cooper 1.6 gold black, a/c, e/w............. r 99 990 2003 ford fiesta, white...............................................r 54 990 2005 opel corsa 1.4 lite...............................................r 44 990 2007 opel corsa 1.4 3dr, mags..................................r 58 500 2005 PEUGEOT 307 A/T, BLACK, 52000KM, S/ROOF........R 99 990 2006 renault cleo 2 1.4, r/cd, e/w, p/s, c/l............. r 74 990 2006 renault megan 2.0 dynamiq, r/cd, a/c, p/s... r 99 990 2004 vw polo 1.9 tdi, white highline, mags...........r 89 990 2002 JEEP CHEROKEE 2.5 SPORT DIESEL......................R 99 990 2001 toyota tazz 130.............................................................r 49 990 toyota runx white.................................................................... 2005 Citroen c2 1.41 vtr...............................................r 64 990 2005 ford fiesta st 150 2l mags immaculate...............r 99 990 2010 kia picanto 1.1 lx Diffrent colours....................r 89 990 kia picanto x5 (4 white, 1 silver).............................r 89 990 vw polo playa 1.6 red..........................................................r 64 990 2004 opel corsa elegance................................................r 69 990 2006 opel mariva 1.4 club...................................................r 84 990 2006 toyota yaris t5 5 door . ......................................... r 84 990 2002 vw golf 4 1.9 tdi...........................................................r 79 990 2005 vw polo 1.9 7tdi highline..........................................r 94 990

2007 volvo s40 2.0l, s/roof, new spec...........................r149 990

2002 volvo s60 2l turbo......................................................r 99 990

peugeot 2007 peugeot 207 3dr, black.............................................r109 990 2006 peugeot 206cc convertable, coupe...................r129 990 2006 PEUGEOT 407 3.0 V6 S/R, R/CD, LEATHER, E/SEATS..R139 990 renault 2009 reanault logan 1.6, a/c, p/s, c/l, low km,............r105 990 2007 renault megane 1.6 gold sedan, a/c, p/s, c/l..... R119 990 2006 renault cleo iii 1.6 dynamiqe..................................r107 990 VOLVO


Herald ALIDA SCHOENFELD 018 297 5631 072 264 4952 MOOIVALLEIPARK: R3 MILJ.

STUDENTEBEHUISING:

4 Slpk, dubbelgeriewe, swembad, BULT: R3.25. Goeie huurinkomste. TV-Studeerkamer, 5 motorhuise, Bachelors en kamers, baie 2 woonstelle, pragtuin.

netjies, naby aan Puk.

27 April 2012

Eiendomsgids Property Guide

Skakel Herbert Rademeyer om in die Huisgids te adverteer: • (018) 293 0750 • 082 747 9717

www.remax.co.za

FRANGIPANI MEENTHUIS!!

VILLA JUVENTA

BAILLIEPARK

WINSKOOP-TUSCANY RIDGE!!

‘N MOET SIEN

T AA

NM

EE

L AL

Tuscan Views R760 000 Pragtige 2 slpk meenthuis met 2 vol badkamers, klein tuintjie en een m/h, Goeie koop! Onmiddellik beskikbaar! Skou op aanvraag

Ruim 2 slpks, teen die universiteit swembad en braai geriewe. Uiters gewilde sekuriteits kompleks R540 000

Charmaine (CEA-AEA) 071 331 5944

Nellie(CEA-AEA) 083 661 3923

GOEIE KOPIES VIR DIE WEEK!!

BEST BUYS

Stilfontein: 3 bedr, 2 baths, 2 garages, Erf size:1317m² plus lots of extras @ R375 000 Naby aan universiteit: Mohadin: 3 bedr house, 2 baths, garage + 1 slaapkamerwoonstel, Silwerwood 36 vkm. Carpot-Extras @ R515 000 R550 000 Bell-A-View: 3 slaapkamer met patio en braai. Ikageng: 3 bedr house, with a garage , Huurinkomste R5 700 @ R790 000 Near the police station @ Grimbeekpark: 4 slpk huis met swembad en R345 000 dubbelmotorhuis R1 695 000 Stilfontein: GP Dispensing Practice, Turnover Kom besoek my gerus by ons -±R110 000, Overheads-±R27 000, Bult kantoor Patients- Average 27 per day @ langs Fine Things! R395 000 Ruim woonstel in Sentraal Potchefstroom, 2 slaapkamers (grondvloer). R405 000

Pieter 082 347 5983

Twitter: RemaxPieter

Portia(CEA-AEA) 072 295 5381

willows

D AN

Pragtige 2 slpk, 1 badkamer meenthuis, lekker Pragtige 3 slaapkamer , 2 badkamer, huis 4 Slaapkamer, 2 balkonne, 4 En-Suite Badkamer, Eetkamer, Sitkamer, Leefarea, tuintjie, naby universiteit. met swembad en lapa en ‘n baie Studeer/k, Gaste toilet, kombuis, opwas en R720 000 groot erf. Dubbel M/huis, Luukse afwerkings. Huis in aanbou, 343 m² R1280 000 R2,295 000

Nellie(CEA-AEA) 083 661 3923

CHRIS BEST BUYS Sentraal Wow n 3 Slpk, 2 Badk, huis vir net R580 000. Kort net n bietjie TLC. Suid 2 slpk, 1 bdk, groot erf. Trek in en bly in hierdie nuutoorgedoende huis, loopafstand van winkels en skole.Groot erf vir verder ontwikkeling. R740 000 Miederpark Verskeie Dupleks om van te kies in veiligheidskompleks tussen R550 000 en R750 000 MeenthuisVerskeie Meenthuise in Van der Hoffpark te koop. Pryse wissel tussen R1 500 000 enR2 750 000.

Chris: 073 492 3638

De Villiers 076 463 9409

JC (CEA-AEA) 082 441 6018

WINSKOPIES!

ALLEENMANDAAT

Vyfhoek-hoewe, 4500m², 3 slpk, 2badk, 2 store en 2 slpk woonstel. R1 280 000 Meenthuis Kanonnierspark, 3 slpk, 2 badk, 2 m/h. R990 000 Bailliepark-Nuwe 3 slpk, 2 badk 2 m/h, Voltitel -R1.2 mil Wilgeboom-hoewe, 8.5ha, 4 slpk, 2bad, 9 kampe, varkhokke. R1 380 000 Suid, Ruim 3 slpk woning met 2 x 1 slpk woonstelle. R1 250 000

Nuut in die mark! 3 Slaapkamer, Studeerkamer dubbelgeriewe, Swembad, Onthaalkamer. Mooi boomryke tuin. Pypsteel, baie privaat R1170 000

Gideon(AEA-CEA) 082 927 3397

Anton(CEA) 082 481 0541

(018) 297 1999 Bult: (018) 294 3844


12

Carletonville Herald/ Eiendomsgids

groottes 460 m² elk x 4, dekking 40 %, rustige omgewing. Munisipale waardasie R740 000. Bailliepark. R1,5 milj. Eiendom van 4000 m², gesoneer vir die bou van woonstelle, goed geleë. Grimbeekpark. R1,26 milj. Eiendom van 952 m², gehersoneer vir woonstelle, kantore en spreekkamers, prima eiendom, geleë naby verskeie ander besighede. Potchefstroom Suid. DRINGEND BENODIG VIR KONTANT KOPER: ±200 tot 300 ha goeie weiding, ingesluit ±80 tot 100 ha besproeiingsgrond. Voldoende water, spilpunt. Noordwes (Potchefstroom en omliggende dorpe).

TO LET

2 BED, 1 BATH UNITS FROM R3 500

1 BED, 1 BATH UNITS FROM R3 000

LOUBIE GARDENS

Eiendomsgids Property Guide

R150 000. Voltitel erwe, alle dienste gelewer, in sekuriteitskompleks, 402 m², 418 m², 411 m² en 453 m². Van der Hoffpark. Erwe plus bou-pakket; gebou deur eienaar op aanvraag. Van der Hoffpark. 2 Slpk huis, ±121 m², R690 000. 3 Slpk huis, ±138 m², R790 000. 3 Slpk huis, dubbel verdieping ±201 m², R1,2 milj. R945 000. Ontwikkelingserf 2080 m², Res 3 gesoneer, goedgekeurde TOP, ingenieursdienste bydrae betaal, begin dadelik bou. R735 000. Eiendom van 1862 m², gesoneer vir res 2, erf

Herald Herald

FREDDIE DE BEER EIENDOMME 082 739 5901 / 018 786 2524 debeer38@telkomsa.net

Eiendomsgids Property Guide

Eiendomsgids Property Guide

Herald

27 April 2012

Skakel Gert 082 377 1313 Vir meer inligting besoek ons web nl: properties4all.co.za

WINSKOOPHOEKIE!!! TE HUUR

TE KOOP

STUDENTEBEHUISING 2012 MEENTHUIS VAN DIE WEEK Goudstr (Kamer) R 1 500 (SENTRAAL) Plot Vyfhoek (Bachelor) R 1 750 Moovalleipark (Bachelor) R 2 420 Luukse eenhede (1 Slpk.) R 4 180 Luukse eenhede (2 Slpk.) R 5 720 Majories Place (3 Slpk.) R 5 000 BACHELORWOONSTEL Moovalleipark (onmiddelik) R 2 420 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE Willemien (1 Mei 2012) R 3 300 Baillie Creek (1 Mei 2012) R 4 000 3 SLAAPKAMERHUIS ENKELGERIEWE 3 slaapkamers met netjiese ingeKockstr (1 Mei 2012) R 6 000 boude kaste. Sitkamer, eetkamer. STUDENTEWOONSTEL Oopplan-kombuis met netjiese (WINSKOPIE)

ingeboude kaste. 2 badkamers. Motorhuis met elektriese motorhuisdeure. Lapa, braaiarea, heffing R250 p/m. BAIE GOED GEPRYS SLEGS R995 000!!! WOONSTEL VAN DIE WEEK (SENTRAAL)

1 Slaapkamer met ingeboude kaste, kombuis 3 Slaapkamers ingeboudemet netjiese ingeboude kaste. Kombuis met netjiese kaste. Sitkamer, badkamer ingeboude kaste, aparte (stort, toilet, wasbak) afdak, opwas. Oopplan-sitkamer, braaiarea, afstandbeheerde motorhekke voor eetkamer. 2 Badkamers. Balkon, Toesluitmotorhuis, ingang van kompleks. kuierarea in tuin, swembad GOED GEPRYS VIR in kompleks, koopkrag. SLEGS !!! R350 000 !!! Watersuiweraar in kombuis. TE KOOP Heffing R760.00 2 SLAAPKAMERWOONSTELLE Potch Towers (Sentraal) R 380 000 DIT EN NOG VELE MEER Mandiehof (Sentraal) R 380 000 VIR SLEGS !!! R899 000 Villa de Bell (Dassierand) R 420 000 TE KOOP: Die Eike (Sentraal) R 425 000 MEENTHUISE Driscahof(Bult) R 425 000 River Queen (2 Slpk.) R 640 000 Esperanzahof (Dassierand) R 425 000 R 695 000 Willemien (Sentraal) R 425 000 Florentia (2 Slpk.) R 745 000 Impala (Sentraal) R 445 000 Maherrystr (2 Slpk.) R 745 000 Villa Perez (Sentraal) R 460 000 Suidsig (3 Slpk.) Majuba (Sentraal) R 480 000 Springbokstr (3 Slpk.) R 995 000 R 995 000 Barrish Place (Sentraal) R 483 000 Florentia (3 Slpk.) R 1 696 000 Daisy’s (Dassierand) R 530 000 Kiewietstr (3 Slpk.) R 1 950 000 Caruso (Bult) R 540 000 Piganinistr (3 Slpk.) SKAKEL GERT VAN ASWEGEN 082 377 1313 OF ANELL STEYN 079 565 4888 VIR MEER INLIGTING BESOEK ONS WEB NL: properties4all.co.za

STUDENT ACCOMMODATION Complex Details

1 or 2 Bedroom apartments

Remote gate

Open plan kitchen to living area.

Braai area

1 Shower Fully tiled. Single carport. Space for 1 under counter appliance.

Address Cnr Reitz Street & Eleazer Street

Contact Details Gerrit 084 514 2095

Tel: 0860 103 181 www.townhousewarehouse.com

ABEL ROOTMAN 083 243 0257

JOHANN HAMANN – 082 495 6660 VENTERSDORP: ± 30 ha skaap-/vark/beesplaas, netjiese woning, implementeafdakke, stoorkamers, nuwe 25-varksogeenheid met kraamsaal, 8,6 ha ingelys, ± 2 ha gevestigde lusern, ± 10 ha vleiweiding, veehanteringsfasiliteite. Geëlektrifiseerde skaapkraal vir ± 200 skape. R1,3 miljoen. SWARTRUGGENS: ± 16 ha – woonhuis met dubbelgeriewe, oopplan leefareas, lapa met braaiarea, stoor/werkswinkel. Spruit loop deur die plaas. Baie mooi natuur met groot bome. Goeie ligging. R1,8m (Onderhewig aan BTW) KOSTER: ± 55 ha onontwikkelde plasie, 2 boorgate. Mooi natuurskoon. Goed geleë. R1,265m

SO

Descripition

GROOT-MARICO: ± 150 ha – 3 chalets, plaashuis, Eskomkrag. Maricorivier loop deur die eiendom. Baie mooi natuur. Uiters gesogte eiendom. R4 mil LICHTENBURG: ± 630 ha beesplaas – stoor, veehanteringsgeriewe, goed bekamp. Water in al die kampe. Goeie ligging. R3,85m (Onderhewig aan BTW) LICHTENBURG/BIESIESVLEI: ± 447 ha – woonhuis, ± 145 ha droëlande, ± 70 ha aangeplante weiding, res weiveld, 2 boorgate. R3,22m ohb (Onderhewig aan BTW)

RRENTOE IENDOMME Besturende agente

TE KOOP

BAILLIEPARK WOONHUISE 1. Gerieflike familiehuis. 5 slaapkamers, 3 bad kamers, patio met ingeboude braai. Gevestigde tuin met n swembad. 2 Motorhuise en ‘n afdak. R1, 920 000 BAILLIEPARK MEENTHUISE 1. 2 Slaapkamer, enkelgeriewe, eie tuin in sekuriteits kompleks. R730 000 2. 3 Slaapkamer, dubbelgeriewe, ingeboude braai en eie tuin in sekuriteitskompleks. Vanaf R900 000 – R998 000 VAN DER HOFF PARK MEENTHUIS – VOLTITEL NUUT 1.Stylvolle 3 slaapkamer meenthuis, dubbelgeriewe, ingeboude braai. Luukse afwerking. R2.1 miljoen.

CHRIS VAN DER WALT – 082 629 0293 ZEERUST: ± 351 ha beesplaas, 3 kampe, 2 boorgate. R2,7m GROOT-MARICO : ± 19,7 ha – houthuis, 2 boorgate. Mooi natuur. R520 000

Tel : 018 – 632 0877 en 082 557 6519 / Faks : 086 673 9422 www.joubaproperties.co.za

Kantoor Tel: (018) 293-1845, Faks: (018) 293-3163, Prinsipaal Annelize (B SOC. SC. CEA)

SENTRAAL WOONSTELLE 1. Bachelors R320 000 2. 1 Slaapkamer R450 000 Janine 071 604 2436 Annatjie 082 320 3847 TE HUUR SENTRAAL - WOONSTELLE TE HUUR Bachelor, prys R2 700 1 Slaapkamer, prys R3 500 per maand 2 Slaapkamer, prys R3 850 per maand Santie 082 364 8076 STUDENTEBEHUISING Studentehuis: kamer beskikbaar R1 700 per maand Annatjie 082 320 3847

BAILLIEPARK - MEENTHUISE TE HUUR 3 Slaapkamers, 2 badkamers, gevestigde tuin, 1 motorhuis, 1 motorafdak. In ‘n sekuriteitskompleks. Prys R5 400 per maand 3 Slaapkamers, 2 badkamers, gevestigde tuin,1 motorafdak. In ‘n sekuriteitskompleks. Prys R5 200 per maand.

Janine 071 604 2436 Annatjie 082 320 3847


27 April 2012

Carletonville Herald/ Eiendomsgids

13


14

Carletonville Herald

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

Aandag alle bruide. Eksklusiewe en stylvolle tafeldekor te huur. Ook tafels, stoele, tafeldoeke en lycra-stoelrokke. Events House by The Roots Lifestyle Centre.  (018) 285-1222. M U LT I S TYL Eksklusiewe onthaaltoerusting vir troues & funksies.  Lynette (018) 2907316.www.multistyl.co.za MARKIESTENTE. Het jy ‘n funksie en te min plek? Ek verhuur markiestente teen ‘n baie billike prys in Potch-omgewing.  (018) 294-7108 (k/u) of 082-855-2405 (n/u).

Chair to rent in a well established Hair Salon.  Marlene (018)293-3574/5 during working hours

COOLTECH Heat pumps and aircon ditioners.  Danny 079-572-9458/ Annamarie 082-306-3974

POTCH GRANITE

Besoek gerus ons nuwe winkel Wolmaransstr. 32. Reg oorkant munisipaliteit 018 293-3453 083 738 6067 • Grafstene • Kombuise • Marmer beelde • Algemene granietwerke E-pos: sales@ potchgranite. co.za Web: www. potchgranite. co.za

Is jy lank ‘n blanke geskeide man 39-45. Fochville area  079-6697695

SKULD PROBLEME? Lê u in die aande wakker oor skuld? Beskerm u bates en vermy administrasie en insolvensie met die nuwe kredietwet. Ons is geregistreer en aangestel deur die NCR om jou te beskerm. Skakel Jean by 082 550 7494 of Corne by 018 297 8286 vir ‘n gratis konsultasie en word ingelig. U kan ons ook by ons kantoor te Mareestraat 10, Potchefstroom of ons webtuiste www. jordaandebtcounsell ing.co.za besoek. STRENG VERTROULIK

UNDEFENDED DIVORCES!!! FAST, EFFICIENT & AFFORDABLE LEGAL ASSISTANCE. CALL HODGSON ATTORNEYS (018) 297-7580 ADDRESS: 72A DU PLOOY STREET, POTCHEFSTROOM.

EGSKEIDINGS

Goedkoop en vinnig! Skakel Christelle 082-348-6723.

Doreen Catherine Du Randt Geb: 08-12-1934 Oorl: 12-04-2012

FOCHVILLE SOCIAL SERVICES

Names of children: Jeremia, Thapelo & Thandiwe Morapedi Date of birth: Jeremia 1999/05/19, Thapelo 2002/03/30, Thandiwe 2007/02/16 Name of parent: Mathusi Mita Morapedi Deceased on: 2008/12/10 Area where mother resided: Delareyville

Name of child: Maria Montshiwa Date of birth: 1998/01/20 Name of parent: Marta Montshiwa Deceased on: 2006/05/22 Area where mother resided: Kokosi, Fochville Name of child: Bennet Mqitsane Date of birth: 2003/11/10 Name of parent: Lettie Mqitsane Deceased on: 2004/04/10 Area where mother resided: Greenspark, Fochville Name of children: Motshabi & Fransinah Mqitsane Date of birth: Motshabi 2006/09/27, Fransinah 1995/12/14 Name of parent: Nomajola Mqitsane Deceased on: 2010/05/23 Area where mother resided: Greenspark, Fochville

Reason for advertising: To find relatives of child/ren/foster placement Name and contact details of social worker: Mrs A van Rooyen Tel no. 018 771 2871

DEBT COUNSELLORS Willie Jordaan

“Though Times Don’t Last, Tough People Do!”

Tel: 018 297 0111 Faks: 018 294 3285 Sel: 082 552 0267 wj@lantic.net PETER MOKABASTRAAT 133 (VAN RIEBEECKSTRAAT) POTCHEFSTROOM 2531 Suite 118a 1st Floor Westend Building 51 Leask Street KLERKSDORP

FAM I LI E ONDERSTEUNINGSGROEP. Het jy ‘n geliefde wat verslaaf is? Ondersteuningsgroep vir familielede van verslaafdes kom byeen Maandag 19:00.

AFHANKLIKHEIDSONDERSTEUNING. Het jy hulp nodig met verslawing ondersteuningsgroep. Kom byeen Maandag 19:00.  Henry 082-717-1866

STRUGGLING TO PAY YOUR DEBT?

Vinnig, professioneel en goedkoop egskeidings, maatskappy & BK registrasies (CIPRO AGENTE)

 Hester by 082-520-6006.

Contact us for expert advice on: DEBT REVIEW, ADMINISTRATION, SEQUESTRATION & LIQUIDATION.

HEINRICHA HODGSON ATTORNEYS / DEBT & CONSUMER RELIEF DEBT COUNSELLORS 72A Du Plooy Str Potchefstroom Tel 018 297 7580 / 083 271 9345 (Heinricha) or 071 893 0014 (Janice)

TE VEEL SKULD?

n’ Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, haar hele lewe lank. Spreuke 31:10-12

Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetgewing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

SIENER/PSYCHIC Pieter Bezuidenhout besoek weer / revisiting

POTCHEFSTROOM 15-16 Mei/May 021-910-3499

Name of children: Lesego & Portia Legketho Date of birth: Lesego 1994/11/21, Portia 2000/07/08 Name of parent: Meisie Emily Lekgetho Deceased on: 2009/04/02 Area where mother resided: Johannesburg Name of children: Winston & Oleen Fourie Date of birth: Winston 1994/11/21, Oleen 2004/09/06 Name of parent: Lena Ounooi Fourie Deceased on: 2009/07/29 Area where mother resided: Johannesburg

Laat verklaar jouself bankrot. Eerste konsultasie gratis. Skakel Christelle 082 348 6723

Skakel Scheepers & Aucamp Prokureurs by (018) 297-1217

27 April 2012

For Hire. Moon Jumping Castles, Standard Jumping Castles, Waterslides, Sky Dancers, Zorb Balls, Foam Machine & Helium Balloons.  072-257-3053, burnsburgers @gmail.com

BOEREMUSIEKGILDE

CHAMPION CHICKEN

VOORHEEN CHICKEN EXPRESS

SKOON SKAAP AFVALLE

R29.95/kg

GROOTHANDEL AAN DIE PUBLIEK. OORKANT CHAMPION BANDE

082 888 1345 IMBUIA GEELHOUT 12 STOEL EETKAMERSTEL MET VOLLEDIGE BUFFET. UITSTEKENDE TOESTAND. R25 000 OHB 072 257 3053

KONTANT VIR

DOMPELPOMPE Goeie kwaliteit Dompelpompe met 1 jaar waarborg motors en kontroleboks ingesluit.  Cindy 072542-0201 vir beste pryse PA N D M A R Verskaffers van antrasiet, steenkool, hout. Ons koop & verkoop 2de handse huisraad en boumateriale. Ons sloop ook huise. Nou ook bousand, riviersand, cruscher mix en sement. KLEIN MAAT. 1/4, 1/2, 3/4 + 1 m³. Chris Hanistraat 78.  (018) 2933234 of 082-920-0871. Villiersdorp se vars Kaapse vrugte. Groot verskeidenheid Vrydag golfbaan.  082-779-4472

KAGGELHOUT TE KOOP R50/ PER STREEPSAK SKAKEL JESSIE 079 286 6649 GRATIS AFLEWERING

2 OP-WIP MOTORHUISDEURE. R500. GERRIT 082 579 2152 (na ure) & 082 820 2400.

TEL: (018) 293-0442; FAX: (018) 294-4994. E-mail: wrdrilling@mweb.co.za. 2 LANDDROSSTEYN STREET, POTCHEFSTROOM * Waterboorgate * Waterleweringstoetse * Voorsien en installeer van pompe * Prospecting boreholes * Groundwater pollution study boreholes * Foundation stabilization grouting

SANDMAN Deon Van Zyl

TEL: (018) 291-1048/9 SEL: 082-453-0195.

Landlyne weer in werking

BRING EN BRAAI Die vuur word verskaf

PLEK: Die Wilge Hoërskool DATUM: 28 April 2012 TYD: 16h00 tot laat PRYS: R35.00 p.p BRING JOU EIE MANDJIE

WATERREUS EDMS BPK H/A W R DRILLING & GROUTING

Potchefstroom

Tuinmengsel, Tuingrond, Bousand, Riviersand, “Filling”, Crushersand, Buildersmix

GOUD EN DIAMANT JUWELIERSWARE

KRUGERRANDE

PRIVAAT KONSULTASIE

VERHURINGS, TLB’s, Laaigrawe en tippers. SKOONMAAK VAN ERWE

082 492 5620

Polypropsakke, goiingsakke, groente en sterk plastiek - sakke. Alle groottes. Skakel 082-210-0986 TWEEDEHANDSE BANDE, GEREKENARISEERDE WIELSPORING

Groot verskeidenheid tweedehandse bande. In baie goeie toestand.

HARRY’S BANDE (018) 293-0432/3 (K/U)

Ons betaal kontant vir u oortollige artikels Skakel (018) 294-5503 / 5

Vinnige, vriendelike diens. Transaksies vertroulik.

VLOOIMARK

PAND + MEUBELS h/v Kerk & du Plooystr. Potch

BLOK

WINDSCREENS & GLASS WOLMARANSSTRAAT 70, POTCHEFSTROOM (018) 293-3063

* SPIEËLS * HUISGLAS * TAFEL BLAAIE * GLASURING

Ford Escort MK2 75-81 ....................R600 Toyota Hilux 73-79 ...........................R580 Nissan Skyline MK2 87-91 ...............R680 Opel Zavira 01-06.............................R930 Toyota Cressida 86-92 .....................R700 Proton Savvy 06 - on ........................R800 Hyundai Accent 06-on .....................R880 Ons installeer in Potchefstroom, Ventersdorp, Carletonville, Fochville, Lichtenburg, Klerksdorp, Viljoenskroon, Bothaville


27 April 2012

Carletonville Herald

NALEDI

Ons koop: Breekgoed, meubels yskaste ens. Wat het u? Skakel gerus

(018)-297-7755

VEILING VLOOI: KAR EN PROMOSIEMARK Elke Saterdag 9:00 by Boeremark, Potchindustria. Koop/verkoop. DIE AFSLAER: P. BADENHORST

082 800 7321.

VERVOER BESKIKBAAR.

CANOPYS TE KOOP Ons verkoop 2de handse Canopys vir alle bakkies. Skakel Francoise: 083 447 6176/ 018 264 4969

CASH PAID FOR PASSAPS, EMPISALS KNITTING & SEWING MACHINES PHONE 071-950-1183

VM-OOIE EN HAMELS TE KOOP. SKAKEL NA URE (018) 293-0122 • 082-325-6121

Hoenderkratte, drinkers en voerders te koop. Skakel David 082 772 3731

1 Yorkie reun 8 weke. Baie klein R2 500 ingeënt en ontwurm, registreerbaar.  082-532-3510 Labradorhondjies, opreg goud en wit, ingeënt en ontwurm. Nie geregistreer nie R1 400.  Lorriane 072-149-1205/ hbfapteek@lantic.net Staffie bruin reuntjie 10 weke oud ontwurm en ingeënt R1 500.  082-832-2781 Yorkshire Terrier hondjies 12 weke oud, reune R1 500, tefies R3 500.  073-145-9715 1. K.U.S.A Ger. Eng Bul Tefies. Skougehalte R6 500. 2.) Boston Terrier reuntjies R1 500 elk. 3.) Swart Puggies reuntjies R1 200, tefies R1 200. 4.) Maltese poedel reuntjies R1 200 elk.  079-649-0326 / 083-444-9849

JACK RUSSELS TE KOOP. R500. GEËNT EN ONTWURM SKAKEL CORNÉ 082 324 2991

KONTANT

Vir die beste pryse op: bande, batterye, uitlaatstelsels, skokbrekers, skakel

Hoogste pryse vir u gebruikte voertuig / bakkie. Skakel Noshi by (018) 294-6169 of 082-558-4000.

Supa Quick Potchefstroom (018) 294 - 3297/8

WANTED

BENODIG U KONTANT?

Ons koop alle goue munte, Krugerrande en goue diamant juwelliersware vir kontant.

Skakel LeRoi Diamante: (018) 290 8334 BENODIG U KONTANT? Ons koop alle goue-, diamantjuweliersware en goue munte vir kontant. Eternity Enterprise Juweliers 33 James Moroka str (Lombard str). Potchefstroom, Tel: (018) 297-5364

A APPLIANCE onsite repairs fridges, freezers, T/dryers, w-machine, stoves.  084-832-2912 COOLTECH Herstel van yskaste.  Danny 079-572-9458/ Annamarie 082-306-3974

A A N D A G : Ek koop graag u motor / bakkie vir kontant.  Raymond Reinecke 082-853-6752. ALLE MOTOREIENAARS. Ek koop graag u motor of bakkie kontant. Beste pryse.  082-774-7962 Dringend opsoek na ‘n Toyota Corolla of Nissan Sentra om te koop vir kontant.  of SMS mev. De Lange 083-682-3555. Ek koop byna alle 2de handse motors, bakkies, kombi’s en dubbelkajuit vir kontant. Ek is bereid om op te tel.  Unis by 082-959-9120 of 072-203-1614.

Alle motors, bakkies, karavane, trekkers en sleepwaentjies gesoek vir kontant. Skakel (016) 987 5170 of 082 210 4016

KONTANT VIR

ONS KOOP EN VERKOOP TREKKERS, TROKKE, BAKKIES EN IMPLEMENTE. SKAKEL GERUS VIR DANIE BY 083 566 7628

15

MOTORS EN BAKKIES.

ENIGE MODEL. RIAAN

082 325 9570 CASH FOR VEHICLES Best cash prizes paid for your car or bakkie. Tel: (018) 294 3754 Call 082 558 8999.

CARS & BAKKIES FOR CASH!!! UNDER R250 000. Guaranteed - best prices paid. 072-272-1988 082-575-7531

Manie Sweiswerke Staalkonstruksie en store. Voorsiener en installeerder van veiligheidshekke en afdakke. Optrek van enige planne. Skakel Manie Labuschagne by (018) 297-6316 (k/u) of 082-335-9761

GESOEK 1960’S VOLKSWAGEN KOMBI IN WERKENDE LOPENDE TOESTAND.

072 257 3053 DRINGEND

Ceiling Insulation for ultimate climate comfort * Eco-Insulation

NT KONTA

Vir motors en bakkies

R10 000 – R80 000 Skakel Pieter: 076 278 5821

Mercedes 280E 2000 model R45000 072 303 8700

Willie

076 151 7235 expandable security products!

slamlock/std. lock & key alike features

cell: 082 7755 754 FREE QUOTES!! fax: 018 293 1425 sales@lcsequ-door.co.za www.lcsequ-door.co.za

Ons koop bakkies en motors vir KONTANT. Goeie pryse word aangebied. Skakel: 072 474 7620

slam lock FASTER safety

2006 Nissan Hardbody.

VOLVLOERMATTE en BLINDERS. Skakel Piet of Johanita Viviers by Modern Auto Trimmers & UPH. Tel: (018) 294-7459 fax: (018) 293-0785

while waiting for

PENSION / PACKAGE

Payout (lumpsum only) (011) 394-6937

Approval Quick / Easy payout. R100 000 x 60 months. NO ITC Checks. Settlement of debt. No security needed. 079 281 8133/ 051 421 0398

Kruger Afdakke. Skadunetafdakke, 4 jaar waarborg. Gratis kwotasie. 15 Jaar diens. Potch omgewing.  083-493-5876.

Precast, Palissademure, plaveisel, lapa’s. Gratis kwotasies.

(018) 294-5169 082-335-0118.

Skadunette & betonmure (018) 294-5169 082 335 0118 TALUTA LAPAS

Bou van lapas, kam en stop. Alle herstelwerk. Bou van braaiers, lapa seile ens. CT KONSTRUKSIE Algemene herstelwerk in en om die huis, dakke, plafonne, geute, staalwerk en klein bouwerk. Skakel vir gratis kwotasie Conrad 082 857 5092

If you are you currently suffering from anxiety in response to a stressful life event such as:

R32 000

Skakel Francoise: 083 447 6176/ (018) 264-4969

Stefan: (018) 468-2693 1 Ada Avenue, Adamayview, Klerksdorp www.rollup.co.za

Houtwerke, kombuis kaste en ingeboude kaste ens.  Louis 079-449-4030

BRIDGING CASH

POTCH BETON

ANXIETY TRIAL RECRUITING

TE KOOP

ELEKTRISIëNS. Geregistreer ECA nr. of SNC 1539. Vir alle elektriese herstelwerk, noem dit en ons doen dit!! Uitreik van Certificate of Compliancde (COC).  076-111-1334.

VIR KWALITEIT: LAPAS & GRASDAKKE PLAVEISEL & BOUWERK SKAKEL: NIEL JORDAAN 082 552 7110

A PRODUCT OF THE TRELLIDOR GROUP

Trailer/ Sleepwa nuwe, 6m x 2m met 1m sy kante.

Aandag: Speed Queen Services. Diens en herstel alle Speed Queens, tuimeldroërs, mikrogolfoonde.  Gert Botha (018) 294-8479 /082-967-8267.

Deon Ackermann 082-802-2664 Faks no: (018) 297-0752 3 Maande waarborg op vakmanskap. goldenpaving@safricom.co.za

Visit our showroom at 1 Ada Avenue, Adamayview, Klerksdorp www.trellidor.co.za

A A N D A G !!! Wasmasjiendienste, herstel & diens alle outomatiese Top Loader, mikrogolfoonde en tuimeldroërs.  Nick 082-825-0727.

Paving, tiling, palissades, lapas, precast walls & general construction.

TEL: 018 294 3308

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

D/Cab 2.4SE, carryboy canopy en Rhino lining. Vol diensrekord. R133 000.

083 571 6803

APPLIANCE CARE & ELECTRICAL. Gespesialiseerde herstelwerk, 7 dae per week aan alle Whirlpool, Speed Queen, LG, Defy, Samsung, KIC en Kelvinator wasmasjiene, yskaste, vrieskaste, skottelgoedwassers, tuimeldroërs, stowe, koelkamers en lugversorgers. Alle installasies en foute. 10% afslag aan persioenarisse. Onderdele, vakmanskap en diens gewaarborg. Gratis kilometers en kwotasies in die Potch Carletonville asook Fochville area. Mobiele werkswinkel: - 078 905 7274 / 072 132 3672 Appliancecare@live. co.za 10% Discount for pensioners

NUTSMAN: Binne & buite alle huishoudelike klein nutswerk & loodgieter, drup krane, gebarstepype ens.  083-477-8536

A PRODUCT OF THE TRELLIDOR GROUP

• Family stressors (separation, divorce, illness of a loved one, conflict with parents, court cases) • Work-related stressors (stressful working conditions, conflict with superiors, clients or colleagues) • Academic stressors (writing exams) • Other stressors Such anxiety may present with symptoms such as: • inner tension or agitation, reduced sleep • reduced appetite • difficulty in concentration • palpitations, jitteriness If this anxiety causes difficulty coping with your day-to-day life, then you may possibly qualify to participate in a clinical trial for the treatment of your anxiety. If you are interested to find out more about the clinical trial, please contact us: CALL: 018 293 0232 / 072 414 3944 OR send an e-mail to: mare.botha@mcare.co.za


16

Carletonville Herald

27 April 2012

BERT’S BRICKS

KANTORE TE HUUR

(Potchefstroom)

TV Tronics + Antenna Installasies multichoice accredited installer.  079-537-3735.

Vir alle loodgietersprobleme & gratis kwotasies  Pieter (‘n ten volle gekwalifiseerde loodgieter). 24/7 Sel: 082-496-8622. of: 082-346-0066.

AL-JO TV DSTV R599 HD PVR & RECEPTION CCTV Cameras Technician Johan

OUR NAME IS BUILT ON EXCELLENCE (018) 293 1179 084 376 7527

TV BUDDIES Installering van DSTV Herstelwerk: TV’s, Hi-fi’s, DVD spelers en Naaldwerkmasjiene.

082 302 7995

TIP TOP TV 37 JAAR ONDERVINDING. • EXTRA VIEW • TV HERSTEL • HD PVR • TOP TV • DSTV Afslag aan pensioenarisse en studente.

(018) 293-0277 082-892-1315

- EENMALIGE TUINDIENS - WEEKLIKSE TUINDIENS - ONTWERP VAN TUINE - BESPROEIING - SNOEI VAN ROSE, BOME EN STRUIKE - VERSKAF EN PLANT VAN SAAILINGE TEL: (018) 294 5711 Epos:

joygardens@lantic.net

AFSAAG EN UITHAAL VAN BOME • Afsaag en uithaal van bome. • Skoonmaak van industriële- en woonerwe. • Aanplant van gras.

VOERKRAALMIS • Gesifte mis vir “top dressing” beskikbaar R15 per sak Skakel Johan alle ure 082-962-3125.

BOME, BOME, BOME Vir verwydering van tuinafval, skoonmaak van erwe en geute, afsaag van takke en bome, algemene opknap van tuine en ligte vervoerwerk. Skakel Lappies (018) 290-6906 of 082-684-8982.

TROMPIE KITSGRAS

082-554-0505 Kikoejoe kitsgras

CAL Dienste

Afsaag, uithaal en wegry van bome en takke. Installering van: Elektriese omheining. Carel: 083 785 0333

KIND VERDRINK MOENIE DAT JOU KIND VERDRINK NIE! Vir Veiligheidsnette /seile Skakel Elize 072-187-2754.

New/Reline Fiberglass/ Marbelite Stepping Stones/ Paving Jacuzzi’s/Repairs

Tel: (018) 297-1973 Cell: 082-771-6333

* Nuwe swembaddens * Steppingstones * Sonpanele * Herstel van swembaddens. Skakel (018) 294-5833 of 082-928-5774.

ALLE LOODGIETER herstelwerk en installering, geysers.  Gerhard 083-283-5700.

JANNIE VAN GRAAFF LOODGIETERS (018) 297 8168 082 950 9633

JJW

LOODGIETERS

Gekwalifiseerde loodgieter. Johan 083 328 0292 Kantoor 018 294 8242 VIR BLITSVINNIGE KWALITEIT DIENS TEEN DIE BESTE PRYSE!!

HALLABY LOODGIETERS Skakel Emile (018) 294-4024 a/u of 082 448 2824 Aanwys van boorgate Geoloog Wetenskaplik Geofisiese instrumente Geologiese kaarte.  Frans 082-785-3957

DYNAMIC KONTRAKTEURS

Verf en behandeling van alle tipe dakke, huise & mure. AIRLESS SPRAY

Vir gratis Kwotasie skakel: Eugene 082 550 0431 E-pos: emduplessis@gmail.com

Verf, herstel en seël van enige dakke en huise. 11 Jaar ondervinding. Skakel Pieter 072 300 9727

Aanbou en verbeterings. Teël, verf, plafonne, waterdig dakke. Skadunet, carports, staalwerk.  072-584-5150

HARVEYTILE

Driehoekdakke Spesialiste met Harveytile * Gelisensieerde en goedgekeurde Harveytilevoorsieners en oprigters. * Herbedekking bo-oor u bestaande dak. Skakel vir gratis kwotasie en ontwerp (016) 982-1258/6 of 082-9400-956 083-324-8815 alle ure.

CIZAMA KONSTRUKSIE Bou van huise, grasdakke, teëlwerk, loodgieter, tuinmure en aanbouings.

Cizama 082 721 2867

SEMENT MAXI STENE

Onmiddelik beskikbaar. Beskik oor eie toiletgeriewe en parkering. Beskikbaar te Van Riebeeckstraat 44 (Peter Mokabastr), Potchefstroom.

* Gelewer in:

POTCHEFSTROOM CARLETONVILLE, FOCHVILLE, PARYS EN OMGEWING. Skakel Elaine (018) 292 1615 www.bertsbricks.co.za.

* Voorwaardes geld.

Kleibakstene is beter!!!!

Bert’s Bricks

(Potchefstroom). Klei-pleisterstene, klei-sierstene en klei plaveiselstene. Minimum vragte in Potchefstroom: 500 bakstene. Carletonville/Fochville en omgewing 2 000 bakstene. Skakel Elaine (018) 292-1615. www.bertsbricks.co.za

A1 CEILLINGS/ ROOF REPAIRS. AANBOU, OPKNAP EN VERFWERK.

MAESTRO CARPET CLEANERS - 5 carpets R440 & L/S - R320. We remove cat & dog odours. Andries 074 717 6039. 24/7

JACO 079 660 0902

BUILD & Furniture & Home Improvements

Nico v d Merwe 082 344 8316 Building, Tiling, Restoration, Paving, Painting, Kitchens, Woodwork, Pallisades, Home Restoration, Ceilings.

1 Algemene Vervoer. Bourommel, tuinvullis en meubels.  Wynand 083-684-6419. 1 Jps meubel vervoer persoonlike toesig + bestuur beste diens gewaarborg stoor.  084597-3434/ 083-498-3309 4 Ton toe trok doen enige vervoer en klein trekke billike pryse.  082-455-5329 AANDAG AANDAG AANDAG. Professionele meubelvervoer.  (018) 290-6755. Algemene Vervoer. Bourommel, tuinvullis. Sakpas pryse.  Hendrik 082-925-5168.

CARPET CLEANING SPECIALIST Vir gratis kwotasies en diep reiniging van matte en meubels. Skakel: 086 110 1766. Ons doen ook “Fabric protection”

CARPET KLEEN

Cleaner, drier, better. Clean carpets or Lounge suites

R299

Quick drying and improved chemicals

082 820 2400

(na-ure & naweek), & 082 579 2152 (bedags).

084-462-8259

Mini Trek + Transport. Stoorplek, rommel en vullis. Beste pryse. 082-332-7554.

Tel: 082-772-7130

Vir alle vervoer o.a. meubelvervoer. Het ook jare ondervinding. Pak self, en hou volle toesig. Pieter 073-525-6536. 076 814-6100 (W) (018) 484-1725 (H)

DAM-AREA. HUIS R10 000. 3 Slpk, dubbel motorhuis, swembad. WOONSTEL R3 500. 1 Slp, dubbel afdak. SEKURITEIT. BESKIKBAAR MEI. SKAKEL GERRIT.

JARE ONDERVINDING

V4 5 in ONE PROTECTOR MATSKOONMAAKDIENSTE

EMPI Meubelvervoer

HUIS & TUINWOONSTEL TE HUUR

Skakel Johan

Meubelvervoer-landswyd verpakking versekering 16jr Eagle arms Trans cc.  076-472-3356 eaglearmstrans. eat@vodamail.co.za

DROOGTE’S VERVOER Wil u verhuis? Benodig u ‘n treklorrie en stoorgeriewe teen billike pryse? Skakel Droogte vir ‘n gratis kwotasie! 082-553-8226.

TE HUUR:

*DRISKAHOF 2 Slaapkamer (Koopkrag) +2 Afdakke R3 300p/m *Kamer te huur te Beyers Naude Een persoon R1 500p/m *1 Slaapkamer Peter Mokaba R2 000p/m Proplist Eiendomme Charlene 082 374 4086

Cilda Viviers

Faks: (018) 293-0785

Wil u in hierdie spasie adverteer? Skakel Carolina (Potchefstroom) by (018) 293-0750 of Liz (Carletonvil e) by (018) 788-6693

2 Kantore te huur R342pm en R590pm.  Huizemark (018)297-8338 Verskeie winkel ruimtes beskikbaar vanaf R3 700 pm.  079-511-6506

KANTORE TE HUUR Octron gebou op eerste vloer. H/v James Moroka en Auto str. Skakel nommer: 018 292 1615 Kantoor-ure 08:00 - 16:30

RUIM KANTORE TE HUUR

Skakel (018) 290 5018 gedurende kantoor-ure vir enige navrae

PRIMA KANTOORSPASIE TE HUUR Sentraal op Bult Skakel 082 495 8788 vir enige navrae.

KANTORE TE HUUR 94 VIERKANTE METER. LUUKSE KANTORE. BESKIKBAAR VANAF

1-STE KLAS EIENDOMME TE HUUR. REUSE VERSKEIDENHEID.  JUST LETTING (018) 293-1858 OF (018) 468-8446. Huis te huur C‘ville Tugela 84 R5 500pm. 3 Slpk dub geriewe, dub garage + alarm.  Hugo 071-678-5904

Southi 3 bedr, 1 bath, 1 closed carport. Available 1 May R5 000pm prepaid electricity.  083-683-8894 Welverdiend - 3 bedrooms, lounge, dining, kitch, 1 bath, 1 garage + W.C. OUT. R3 000 + K.dep R3 000 R350 contr. fee  Piet 084-019-2497/ Alba 083-752-0474

Nommer 1 in VERHURINGS Retiefstraat Retiefstraat 018 297 5777 018 297 5777 Mooirivier Mall Mooirivier Mall 018 293 2237 018 293 2237

HUIS TE HUUR Ruim 3 s/k, 16 Lomati, C/ville. R4 000 p/m. Dadelik beskikbaar Skakel Lize 018-788-5874

1 JUNIE 2012 SKAKEL: • 082 788 5932 • 083 778 4890

TE HUUR Werkswinkel 735m², kantoorruimte 105m², in die industriële gebied. Vir verdere navrae skakel: 018 297 5541

Bailliepark: 2 slpk meenthuis @ R5 240pm.  082-888-2247 Fochville: 2 slpk meenthuis, 1 badk, 1 motorhuis, eie tuin @ R3 300 p/m, water ingesluit, koopkrag. 074-631-9976 Kanonnierspark: 3 slpk meenthuis @ R5 470pm.  082-885-9319 Meenthuis te huur in Van der Hoffpark 3 slpk, studeerk, oopplan, 2,5 badk, 3 garages, ruim en luuks R10 800pm.  T G Kruger (018) 294-6544.

DEELKRAAL ESTATES

3 EN 4 SLPK HUISE TE HUUR TE DEELKRAAL, NABY CARLETONVILLE. PRYSE VANAF R3 000 PER MAAND.

SKAKEL ESTIE OF MIEMS BY

018 785 5440

met geriewe - Nelson Mandela Rylaan 122; Oppervlakte 425m². Onmiddellik beskikbaar. Skakelpersoon: Lukas Etsebeth (018) 294-9019 of 083-468-6702 en Jana Burger (018) 294-9005 of 083-327-6710 ( tydens kantoorure Maandag - Vrydag 8vm - 4:30nm)


27 April 2012

Carletonville Herald

FOCHVILLE

Nuwe luukse

3 slpk, 2 badk, dubbelmotohuis, binne braai. Iets anders. Dep. R6 800 Huur: R6 800p/m Skakel George 082 341 0350 2 x 2 Slpk Carpe Diem meenthuise beskikbaar vanaf 1 Julie – R4 850 p/m. Skakel: Blue Potato Properties 082 867 0188

1 Slaapk w/stel te huur R2 000pm w+l ingsl. Welverdiend  Jaco 071-231-3477 1.) Tuin w/stel - 1 slpk vir enkel werkende persoon Van der Hoffpark R3 630pm vir 6 maande. 2.) Dupleks 2 slpk R4 840 pm. 3.) 2 Slpk, 2 badk meenthuis Van der Hoffpark R4 840pm. Huizemark (018)297-8338. 2 Bedroom Willow Manor Bailliepark ground floor. Immediately available.  073-469-2352 2 Slaapkamer w/stel naby Puk. Onderdakparkering, sekuriteit slegs studente.  082-412-5549 2 Slpk woonstel te huur R1 650pm Mooivallei plotte.  Chris 083-305-5214 2x1 Slpk woonstelle en 1x2 slpk w/s te huur te Rooibokstr. Bailliepark.  Dalene (018)2932780/ 082-291-1472 B A I L L I E PA R K . Bachelor woonstelle te huur @ R2 900 p/m (krag ingesluit).  Ellen 082-652-9404. B/park: bachelor tuinw/stel te huur vir enkel werkende persoon / nagraadse student. R2 650 p/m.  082-490-8872. Bult: 2 Slpk woonstel @ R4 460pm.  074-631-9976 Bult: 2 Slpk woonstel @ R4 570pm.  079-511-6506 Fochville Sentraal 2x slpk prepaid dubbel toesluit m/h water en munisipale heffings ingesluit R3 500pm.  Leon 082-642-3335 Miederpark: 2 Slpk woonstel @ R3 680pm.  082-885-9320 Miederpark bachelor w/s te huur R2 200pm + s/dep 1 persoon w+l ingesluit.  071-334-2621 Noord Sentraal: 1 Slpk w/s‘e vanaf R3 800pm. 2 Slpk‘s vanaf R4 570pm.  074-241-9577 Ruim (165m²) 2 slpk w/s Languedoc R4 000pm van­ af 1 Mei s/dep betaalbaar.  083-728-0782 Ruim 2 slpk huis met 2 badkamers te huur. DSTV en tuindiens is ingesluit by die prys Klerkstr. R5 000pm  076-373-9077 Potch bachelors from R1 600pm.  074-3682546/ 082-623-1521

TE HUUR 2 SLK M/HUIS W/STELLE KOOS 072 187 2748 1 Slpk, 1 badk, sitk, TV-kamer, stil area. 1 Mei beskikbaar Dep R2 950 Huur R2 950 Tel: 082 341 0350

1 Bedroom Apartment to rent– Bultpark 2

• Ground floor Apartment available from May 2012. • 1,2 km from Campus and Friendly. • Spacious lounge, kitchen and porch area. • Big Room. • 1 Bathroom shower • Total 57m². • Covered parking. • Electric fencing. • R3 300/month. • R3 300 deposit. Contact: Elmarié

082 3081796 1 SLAAPKAMER WOONSTEL TE HUUR, R2 500pm W/L INGESLUIT, POTCH, JACKIE 082 562 8783

TE HUUR 3 X 1Slpk studente woonstelle in Tuinstr. – R2 500 p/m. 1 Slpk woonstel te huur. Anne’s Garden – R3 600 p/m. Ruim 1 slpk studente woonstel in Dwarsstraat R2 750 p/m.

Skakel: Blue Potato Properties 082 867 0188

TUIN WOONSTEL Te huur R3500 per maand. Baie ruim en sonnig. Dadelik beskikbaar. Skakel 084 441 9685 Tuinwoon-stel te huur vir dames persoon R2 000 p/m Skakel Elriena 083 406 0848

2 Studente kamer 200m vanaf Puk: R2 475pm en R2 200pm.  Huizemark (018)297-8338 Tuinkamer met eie badk in Bailliepark. Veilige om­ gewing, onderdak parke­ ring, eie ingang. Dadelik beskik. R1 500pm + dep.  082-674-5289.

Potch rooms from R1 200pm.  074-3682546/ 082-623-1521 Kamers beskikbaar vir studente of jong werkendes. Ria  083-533-9331

32 HEKTAAR TE HUUR pragtige familiehuis + stoor + bees/skaap/ vark hokke, weiding, boorgat en waterpomp 4 slpk, 2 badk, 2 m/h, afdak groot ruim kombuis, groot ruim sitkamer en studeerkamer. Baie groot tuin en lapa. R9 500 p/m (onderhandelbaar). Skakel 082 929 6637

Die MOOISTE 2 slaapkamer woonstel te huur opi bult. 100m vanaf Puk se hoofhek. Beskikbaar einde April of einde Mei.

Tel: 082 441 2323

Netjiese een slaapkamer woonstel te huur vir ‘n enkel persoon. R2300 p/m + R2300 sleuteldeposito. Krag en water ingesluit. Stil en rustige mense kan aansoek doen. Onmiddellik beskikbaar op hoewe baie naby aan dorp.

Skakel Willie by 082 320 1633.

4 slk huis, 3 x 1slk w/stelle en 2 x bachelors. Goeie huurink. R1.7 mil.

SMITSTRAAT

Ruim 4slk huis. Lieflike groot tuin. R995 000

STUDENTEWOONSTELLE

Ons het 'n wye verskeidenheid beskikbaar te koop

VAALRIVIER PLOT TE KOOP Vaalrivierplot, 21ha bebos, naby Orkney Vaal bootklub aan Vrystaatkant. Ongeveer 20km vaarwater, ski en visvang. Eiendom is vir wild omhein en is geregistreer as ‘n maatskappy met 2 aandeelhouers met 50% aandele elk. Daar is ook 4 gesoneerde rivierfronterwe wat apart verkoop kan word teen R250 000 elk, ona. Die huidige eienaars se aandele bestaan uit die volgende: elkeen het ‘n naweekhuis met ‘n oewerlapa met geboude braaigeriewe, ‘n boot-jetty vir bootparkering, asook ‘n boot “slipway” om bote ter water te laat. Daar is ook ‘n baie sterk toegeruste boorgat met sprinkelbesproeiing vir die tuin. Totale koopsom, al 4 erwe ingesluit is R2.9m of 50% aandeel wat 2 erwe insluit vir R1.45m, ona. Geen oordragkoste, slegs maatskappyregistrasie. Skakel Pieter Booysen, 083 555 4949 of 018 468 7780

3 Bed Eike flat R280k. Dassierand 1x stand R245k. 3 Bedr house R680k. Ikageng 4 room R120k. Promosa 2x 3 bedr houses R320k and R370k.  Bernadette 073-205-5915

BACHELOR WOONSTEL TE HUUR EBNKEL PERSOON. GEEN TROETELDIERE, W&L INGESLUIT. HUUR R2000 + DEP R2000

082 650 3687

TE KOOP: Eiendomme • Industriële gebied ± 4 000m². Stoor, kantoor en kleedkamers. • Groot stoor, kantoor en kleedkamers: 4 400m². • Suiddorp 3 wonings te koop - 3 Slpk, met dubbelgeriewe. Skakel: 083 286 7873 of 073 133 4544. Vir enige navrae.

www.justresidential.co.za

SENTRAAL: Du Plooystraat

Direk van eienaar. Huis in aanbou, kom kies self jou unieke afwerking by hierdie prag moderne oopplan woning in Tuscany Ridge R1 650 000.  Johan 083-625-7437 Direk van eienaar. Splinternuut geboude woonhuis in Tuscany Ridge. Ruim vertrekke is absoluut ‘n pluspunt. 3 Slpkamers met 2 volbladkamers. Kombuis oopplan met leefareas, binnebraai vertrek. Sitkamer asook studeerkamer, dubbel motorhuis. Puik afwerking R1 890 000.  Johan 083-625-7437 Grimbeeckpark. Waarde vir jou geld, is hierdie 3 slpk woning elk met en suite badkamer. Oopplan kombuis met eetk en Tv kamer, dubbel motorhuis. Die perfekte grootte tuin R1 350 000.  083-652-7487 Huis te koop. Privaat koop woonstel ingesluit. C‘ville  082-893-9334

 018 293 1858 084 561 5703 072 561 5704

• Campus@Home Baie goeie pryse vanaf R376 000 • Driscahof (2slk) vanaf R390 000 • @ Varisty - bachelor: R397 000 NUWE ONTWIKKELINGS: Kareelaan vanaf R589 000 Illievo Manor vanaf R495 000 IKANGENG/PROMOSA A o rata go REKA, REKISA kampo GO HIRA? Re ka go thusa gompieno! Leetsa mogala mo go

IKAGENG: 3 bedroom, 2 bath double storey house R580k  Bernadette 073-205-5915 Sentraal huis te koop. Netjiese 3 slpk, 2 badk, studeerk en 2 m/huise. Geen agente R900 000.  072-328-1126

Marina Strand / Uvongo. Vanaf 10 nagte vir R1 800, buite seisoen.  082-920-4063 kantoor-ure.

Kumkani Country Lodge. Luukse kamers, ontbyt, M-Net, parkering + swembad. Paryslaan 37, Bailliepark, Potch. Tel: (018) 290-7387/9 082-559-8293 n/u

BANANA BEACHHIBBERDENE FULLY EQUIPPED HOLIDAY APARTMENTS SLEEP 4-8 FROM R200 PER NIGHT DIRK 083 527 0529

Suidkus meenthuis mooi see uitsig veilige privaat strand. FANTASTIES.  083-442-5986

AFRICAN GODDESS Private entertainment  Shani 084-488-0724 EXCLUSIVE VIP Only 40 years plus! Professional, Private, secure. Potch  073-9279858/ 079-666-0431 Massage therapist sensual full body massage. Private, discreet. C‘ville for app. 9am - 6pm Demi 082-735-2646.

Blanke dame 46 jaar Prokureurs ondervinding soek dringend werk.  Beatrix 073-173-8594 Hardworking lady seeks any work domestic, waiter, cashier ect.Very reliable  Elisa 076-363-2778 Huiswerker, skoonmaak, wasgoed was en stryk. Kinders op te pas en om te kook. Alle werk doen. 082 256 4886

Administratiewe personeel benodig by nuwe kunsmis fabriek in Potchindustria. Cv‘s kan gestuur word na orders@bags4africa.com of gefaks word aan 086-541-7948 AGENTE GESOEK vir gevestigde verhuringsagentskap. Basiese salaris: R3 000 p/m. Moet oor eie vervoer en selfoon beskik. Moet onmiddellik diens aanvaar. E-pos CV na letting@mweb.co.za.

17 Bemarkers/ Agente benodig voltyds/ deeltyds (ook studente). Huizemark (018)297-8338 Dial Sure Klerksdorp & Potchefstroom: Poste beskikbaar in korttermyn versekering, lewens versekering, eiendomme en verhurings. Stuur CV na: marnel@dialsure.co.za DIY Depot requires a general office lady as well as 2 truck drivers with a valid code 10 & PDP license.  (018)7863379/ fax (018)786-2670 Earn an extra income from home up to R1 440 per day. Sms names and adres to 071-342-4588 for full info Eiendomskonsultant benodig vir bekende, goedgevestigde firma. 28 jr+. Basiese salaris. Faks CV’s na 086-613-1607. Entrepreneurs needed to start new Avon business, Carletonville and Fochville areas. Minimal start up cost & we provide free training. Sms name to 083-389-1784 Spreekkamer benodig dringend ‘n assistent admin dame. Rekenaarvaardigheid ‘n vereiste. Faks CV max 3 bladsye na (018)297-5524 of bring na Potchmed, h/v Sol Plaat­ jie en New Marketstraat Opsoek na kleurling dame tussen 30 en 35 jaar. Pos beskikbaar vir administratiewe assistant by gevestigde verkoeling maatskappy. Basiese salaries R4 000. Moet oor eie vervoer beskik. Diens aanvaarding 1 Mei 2012. Stuur CV na leonswanevelder@ gmail.com AFDELINGSHOOF `n Opening in die kleinhandelbedryf vir enige gemotiveerde en hardwerkende persoon. Vereistes: Minimum kwalifikasie Gr 12 bestuurslisensie met eie vervoer. Goeie kommunikasie (Afr/ Eng) rekenaarvaardig. Eie vervoer is `n vereiste. Basiese: R4 500 + kom. Faks CV: 086-230-1099 Sluitingsdatum: 2 Mei 2012

vakature vir dame 45 jaar en ouer om so spoedig moontlik te kan begin. Ondervinding in Corel Draw ‘n vereiste. Skakel die volgende No: (018) 297 8986

Kantoor ure of 083 380 7039 Na ure

BLOKMANNE EN SLAGHUIS PERSONEEL met ondervinding benodig. Faks CV’s na (053) 723-1474 of skakel 071 042 1580

KODE 10 DRYWER MET PDP GESOEK. SKAKEL: 079 649 0326

VENTER KENNEDY PROFESSIONELE REKENMEESTERS (SA) BENODIG REKENMEESTERKLERKE (2)(SAIPA) ASOOK DEBITEURE KLERK (1) - Rekenaarvaardigheid en - Eie vervoer is ‘n vereiste Goetzstraat 14 / Posbus 142 Potchefstroom, 2520 Tel: (018) 297- 5281 Faks: 086 671 8484 E-pos: venkenrecep@iafrica.com Skakel: Ansonette/ Hannetjie

DATA CAPTURER - FOCHVILLE -

Min 3years experience in Admin department Matric, Computer literate E-mail one page CV to

cv.advert.applications @gmail.com

Front Line Supervisor in Fochville. Min 5 yrs experience in retail sector. Refrences needed. Good customer relations,and communications skills. Fax CV to 086 559 7868 or E-mail one page CV to cv.advert. applications@gmail.com

Veearts-assistent of verkoopsdame met ‘n passie vir troeteldiere. Weeksdae tot 18:00 en elke 2de naweek. Aanbevelings: Matriek met wiskunde en vrystelling, bestuurslisensie en vlot in Afr. en Eng. CV met foto en kopie van ID na Centraal Potch Veearts en Pet Health Food, Retiefstr. 22 Potch.

ONDERWYSPOS

Langtermyn (Potchefstroom) Graad Nege - Namiddag, vroee aand Hulp met studies Wiskunde / Wetenskap Salaris R3 000.00 per maand

Skakel Mike 083 400 3331 Torga Optical Mooirivier Mall: Benodig ‘n addisionele

kantoordame Streng vereistes:

• Rekenaarvaardig / boekhouding ondervinding / Pastel • Volledig tweetalig, Engels en Afrikaans • Matriek & 3 jaar ondervinding • Motorlisensie • Dinamiese persoon met goeie mense verhoudings en administratiewe vaardigheid • Moet onder druk kan werk • Hoë vlakke van akkuraatheid word vereis

Verkorte CV na ewgrobmed@iafrica.com of faks na 018-293 1656. Aanstelling geskied in Mei 2012


18

Carletonville Herald

POTCHEFSTROOM SECONDARY SCHOOL P.O box 9022 23 Haffejee Street Promosa Mohadin Potchefstroom Potchefstroom 2530 2530 Tel: (018) 296 0602 Fax: (018) 296 1216 E-mail: pss@telkomsa.net

PERMANENT DEPARTMENTAL TEACHING POST TO BE FILLED BY TRANSFER

LIFE SCIENCES - GRADE 12

Requirements: 1. SACE certificate (certified). 2. Teaching qualifications. 3. Transcript reflecting Afrikaans as a subject. 4. At least 2 years year teaching experience in Grade 12. 5. English medium of instruction 6. E-mail or fax a short CV

FAX ALL DOCUMENTS TO - THE PRINCIPAL

086 546 4481

CLOSING DATE: 04th May 2012 If you do not hear from us seven days after the closing date, please consider the application unsuccessful.

Bogenoemde firma benodig die dienste van

’n SENIOR ONTVANGSDAME Sy moet ervaring hê, Afrikaans, Engels en rekenaarvaardig wees. Faks asb. u CV na 086 690 3160 of (018) 297-3373

VACANCIES • KENNISGEWINGS 5 Haulage Street Carletonville

Tel: (018) 786 2140/1 Fax: (018) 788-6034

P.O. Box, 6057 Oberholzer, 2502

VACANCIES FOR:

PERSONAL TRAINER/ GYMNASIUM INSTRUCTOR

RIGGERS WINDING ENGINE DRIVERS MINERS WITH SAFETY REP CERTIFICATE. PLEASE ATTACH CERTIFICATE TO YOUR CV

Successful applicants must meet the following criteria: i) Diploma in Personal Training/ ± 1- 2 years experience in a gym environment ii) Good customer relations, effective communication and interpersonal skills iii) Be willing to learn and strive for continuous improvement iv) Professional and fully bilingual v) Work independently as well as in a team vi) Be willing to work flexible hours and weekends vii) Preferably also be able to lead/instruct on Tae-bo, Pilates, Aerobics etc. Email a CV to olyfgym@telkomsa.net / joubertlizelle@gmail.com. Closing date for applications: 11 May 2012

BLOKMAN

HABiTAT

Ouderdom van 18-35 jaar. Vorige ondervinding noodsaaklik. Salaris onderhandelbaar. Faks CV na: 086 548 3683

Verwe, Hardeware & Elektries

Habitat beskik oor die volgende vakature vir hardwerkende individue:

KASSIER: a) Vorige ondervinding sal as aanbeveling dien b) Werksure: Maandag - Vrydag: 08:00 - 17:15 Saterdag: 08:00 - 13:15

Handig CV in te James Morokastraat 69-71, Potchefstroom. Sluitigsdatum: 5 Mei 2012. Aansoekers wat na 12 Mei 2012 nog nie terugvoering ontvang het nie, se aansoeke was onsuksesvol. HABiTAT streef na gelyke indiensneming verteenwoordigend van die bevolking.

108365

ADMINISTRATIEWE ASSISTENT by Jennic’s Melkery. Vereistes: Rekenaarvaardig, geldige rybewys met eie vervoer. Salaris: R3 500. Faks 2 blad CV na 086 518 0258 of E-pos na jennics.dairy@gmail.com

27 April 2012

It’s a sign of respect to cover the dead. What about the living? Donate a blanket by SMSing “Blanket” to 42290 at a cost of R30.00 or dropping one off at any Ster Kinekor cinema.

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING In die Boedel van wyle HOPE FRANCES YSSEL, (Identiteitsnommer 540609 0127 08 9), gebore op 9 JUNIE 1954 en oorlede op 13 SEPTEMBER 2011 en GABRIëL ERNS YSSEL, (Identiteitsnommer 460523 5078 08 8) met wie oorledene Binne Gemeenskap van Goedere getroud was van Riastuine 15, POTCHEFSTROOM DISTRIK 2520. BOEDEL NR 18394/2011 Skuldeisers in bogemelde Boedel word versoek om hulle vorderinge in te lewer en skuldenare om hulle skulde te betaal by die ondergetekende binne ‘n tydperk van 30 (DERTIG) dae vanaf 26 April 2012. GEDATEER te PARYS op hierdie 17de dag van April 2012. COETZEES ING Prokureurs vir Eksekuteur. Buitenstraat 25 Posbus 5 PARYS 9585. (VERW. DR COETZEE/RDM/Y32) -----------------------------------------------------------p558 KENNISGEWINGS • NOTICES

VERKOOPSPERSOON/ WINKEL ASSISTENT Groeiende besigheid op soek na ‘n VERKOOPSPERSOON met ondervinding in sport en leefstyl aanvullings. Salaris onderhandelbaar. Faks CV na (018) 297-1019 of e-pos CV na margareterasmus@ymail.com


27 April 2012

Carletonville Herald

19

VACANCIES

VAKATURE APTEKERSASSISTENT

Slaghuis bestuurder

Pos vereiste: • Minimum kwalifikasie – Gr 12 • Kennis van MS Office • Bestuurderslisensie • Ten volle taalvaardig in Afrikaans en Engels

benodig by Supermark in Potchefstroom. Skakel

Persone wat belangstel in die pos word versoek om hulle CV in te handig by M-Care Mediese Sentrum, H/v Rissik en Malherbe straat. Of skakel 018-293 0553 vir enige verdere navrae. Aanvaarding van diens: Sluitingsdatum:

(018) 293-2271

So spoedig as moontlik 4 Mei 2012

Indien u teen 10 Mei 12 nog nie van ons verneem het nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

VAKATURE

Ouditeursfirma benodig die dienste van:

1. Persoon vir die inlees van data • Vereistes: Matriek rekeningkunde Basiese rekenaar vaardighede Aansoekers moet beskikbaar wees vir onderhoude Faks verkorte CV na: 086 658 9996 voor of op 8 Mei 2012 • Beskou u aansoek as onsuksesvol indien u nog geen antwoord van ons kantoor ontvang het teen 18 Mei 2012 nie.

vir ’n aansoekvorm.

In opdrag van die eksekuteur in die boedel van wyle I F Pienaar

Honest, Hard working, mature with experience. (DO NOT SMS IF YOU DO NOT HAVE EXPERIENCE) with good references. If able to cook, that will be to your advantage. SMS name, ID and address to: 083 775 4320

In opdrag van die eienaar

om 11h00 te Kamp Str 79A, Potchefstroom Hierdie eiendom is verbeter met ‘n 4 Slaapkamer woonhuis met ingangsportaal, sitkamer met kaggel, badkamer, kombuis met aparte opwasgedeelte en toegeboude stoepkamer. Die eiendom is verder verbeter met ‘n 1 slaapkamer woonstel met sit-/eetkamer, kombuis en badkamer en dubbel sinkafdak vir voertuie. Die eiendom is omhein met voorafvervaardigde mure. VOORWAARDES: 10 % van die koopprys is betaalbaar deur die KOPER by toeslaan van die bod asook 7,5% Kommissie en BTW daarop. Balans sal deur middel van ‘n waarborg gelewer word 30 dae na bekragtiging. Die eiendom sal sonder reserwe verkoop word onderworpe aan bekragtiging deur die Verkopers. Kopers moet ‘n bewys van Identiteit en woonadres beskikbaar hê.

GEKWALIFISEERDE / HOUTWERKER EN HALFDAG POS VIR SEKRETARESSE. SKAKEL NICO. 082 344 8311

Vir nadere besonderhede skakel: Afslaers /Rudi Müller 082 490 7686 ANRIA GERBER 082 905 7563 Kantoor 018 294 7391 Besoek ons webtuiste vir meer inligting asook die reëls van die veiling en die regulasies in terme van die Verbruikerswet : www.ubique.co.za

LICHTENBURG

LICHTENBURG

BIESIESVLEI

TOP SAAI- / WEIDINGSPLASE EEN MET WILDSKAMP

GOEDGEDACHT 79IP

RIETFONTEIN 54IP

In opdrag Likwidateur BLUE DOT PROPERTIES 461 (EDMS) BPK In Likwidasie – NR2001/016172/07 – T2649/11 Verkoop ons te

Cleaning Lady Wanted:

om 10h00 te Plot 32, Wilgeboom – 2,5 ha Ligging: Neem die Schoemansdriftpad, ry by tronk verby op jou linkerkant, draai regs by Wilgestraat en volg pad tot by plot) Hierdie eiendom is verbeter met ‘n 3 Slaapkamer woonhuis met badkamer, aparte toilet, ruim sit-eetkamer, groot kombuis, waskamer en ruim stoep.

VEILING Posbus 5170, Kockspark, Potchefstroom 2523 Nelson Mandela Rylaan 23

ORYX PERSONNEL (018 294 4664) Registreer by ons en word oorweeg vir vele vakatures.

VEILING – PLOT & WOONHUIS POTCHEFSTROOM OP VRYDAG, 11 MEI 2012

Op 3 MEI 2012 Om 10:00 Lichtenburg BOOTKLUB – EEUFEESSTR

Die plase is geleë ongeveer 18km vanaf Lichtenburg op die Ottosdal teerpad aan die regterkant.

8

R 20 21

1

40

19

4 1

6

4

R

8

3 TURFLAAGTE 80IP

OTTOSDAL

A. GOEDGEDACHT 1. Res Ged van Ged 1 v.d. plaas Goedgedacht 79 Reg Afd IP NW Prov T139688/2001 GROOT 28.9237ha Verbeterings: ruim teëldakwoonhuis met store en buitegeboue, Eskomkrag, 3 toegeruste boorgat ±11ha lande, res weiding. Deel Smutsvinger. 2. Ged 4 van die plaas Goedgedacht 79 Reg Afd IP NW Prov T4536/2008 GROOT 223.5549ha. Verbeterings: hoofopstal - ruim woonhuis, netjiese groot store met afdakke. Baie buitegeboue, woonstel, motorhuise, 5 toegeruste boorgate, 3 damme, Eskomkrag, werkershuise, ± 160ha lande, weiding e.a. 3. Ged 8 van die plaas Goedgedacht 79 Reg Afd IP NW Prov T74518/2003 GROOT 171.7941ha Verbeterings: woonhuis, buitegeboue, stoor, werkershuise, Eskomkrag, 2 damme, toegeruste boorgat. Hoofsaaklik weiding. 4. Res Ged van die plaas Goedgedacht 79 Reg Afd IP NW Prov T4536/2008 GROOT 171.3064ha. Hoofsaaklik lande. GEBOUE EN VERBETERINGS VAN UITSTAANDE GEHALTE. B. TURFLAAGT 1. Ged 1 van die plaas Turflaagte 80 Reg Afd IP NW Prov T49398/2003 GROOT 292.9382ha. Verbeterings: op die eiendom is ‘n woonhuis, Eskomkrag, 2 toegeruste boorgate, 4 windpompe, 3 damme, ±140ha Wildskamp. 2. Ged 4 van die plaas Turflaagte 80 Reg Afd IP NW Prov T49398/2003 GROOT 85.6530ha. Meesal lande. 3. Res Ged van Ged 3 van die plaas Turflaagte 80 Reg Afd IP NW Prov T49399/2003 GROOT 21.4133ha. Meesal lande 4. Ged 6 van die plaas Turflaagte 80 Reg Afd IP NW Prov T49399/2003 GROOT 235.5463ha. Hoofsaaklik lande. Ou stoor, Nie toegeruste boorgat C. RIETFONTEIN 1. Ged 19 van die plaas Rietfontein 54 Reg Afd IP Noordwes Prov T4536/2008 GROOT 83.9407ha 2. Res Ged van Ged 20 van die plaas Rietfontein 54 Reg Afd IP NW Prov T4536/2008 GROOT 56.2461ha 3. Res Ged van Ged 21 van die plaas Rietfontein 54 Reg Afd IP NW Prov T4536/2008 GROOT 57.1035ha 4. Ged 40 van die plaas Rietfontein 54 Reg Afd IP NW Prov T4536/2008 GROOT 28.2667ha Al vier eiendomme hoofsaaklik lande. NOTA: Plase kan afsonderlik en/of gesamentlik aangebied word. SAAIGROND!! NOTA: HOë POTENSIAAL LANDE PLASE IN DIÉ AREA KOM SELDE IN DIE MARK!! LOS GOEDERE: JD 7810 Trekker (2001) Ford Club Cab bakkie (2006) 8T Massa Sleepwa

VERKOOPSVOORWAARDES 1. BTW is betaalbaar. Sertifikaat & ID Dokument. 2. FIS WET: Bewys van adres. 3. Volledige verkoopsvoorwaardes op die dag van veiling. 4. Onderhewig aan veranderings 5. Kontant, Tjek, Internet. (Internet fasaliteite beskikbaar)

THOMAS AFSLAERS GERRIT THOMAS 082 859 7232 ROBERT THOMAS 083 626 9216 KANTOOR: 018 294 5616 FAKS: 018 297 6240 E-pos: thomasafslaers@telkomsa.net


20

Carletonville Herald

27 April 2012 KENNISGEWINGS • NOTICES

SCM TENDER NOTICE 06/2012 Proposals are hereby invited from Prospective Service Providers for the following services SCM TENDER NOTICE 06/2012

Proposals are hereby invited from Prospective Service Providers for the following services Compulsory Site Meeting

Evaluation Criteria

Supply and Deliver of Protective Clothing as and when required for a period of three years

None

Meters Reading for a period of three years

None

44/VLM/FIN/2011/20 12

Provision of Short Term Insurance portfolio for a period of three years for Ventersdorp Local Municipality

02May2012 @10:00

45/VLM/FIN/20100/2 012

Service provider for the rendering of Hygienic Services for Ventersdorp Local Municipality. For a period of 3 years

None

46/VLM/ENG/2011/ 2012

Supply and Delivery of Refuse Bag To Ventersdorp Local Municipality as and when required for a period of three years

None

Supply and Delivery of Cleaning Materials to Ventersdorp Local Municipality as and required for a period of three years.

None

Bid No

Description

40/VLM/ENG/2011/ 2012

43/VLM/FIN/2011/20 12

47/VLM/ENG/CORP /2011/2012

49/VLM/FIN/20111/2 Supply and delivery None PDFofCreated with deskPDF PDF 012 Stationery to the Main Store as and when required for a period of three years

50/VLM/ENG/2011/ 2012

Supply and Delivery of Electrical Material and Equipment as and when required for a period of three years

None

51/VLM/ENG/2011/ 2012

Supply and delivery of Water Material and Equipment as and when required a the period of three years

None

52/VLM/ENG/2011/ 2012

Supply of delivery of Sewer Material and Equipment as and when required for a period of three years

None

55/VLM/ENG/2012/ 2013

Planning; Documentation; Supervision & Monitoring of Household ELECTRIFICATION of Boikhutsong ( 44 Connections )

02 May 2012 @ 11:00

Contact Person

Closing Date

Bid Amount

Time

80/20 80 = Price 20 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below 80/20 80 = Price 20 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below 90/10 90 = Price 10 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below 80/20 80 = Price 20 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below 80/20 80 = Price 20 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below

Mr F Chauke 018 264 8500

11 May 2012

R 200

12:00

Mr CWK Kgosiemang 018 264 8500

11 May 2012

R 200

12:00

Mr CWK Kgosiemang 018 264 8500

11 May 2012

R 200

12:00

IT Banda 018 264 8527

11 May 2012

R 200

12:00

IT Banda 018 264 8527

11May 2012

R 200

12:00

80/20 80 = Price 20 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below 80/20 Writer - Trial 80 = Price 20 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below 80/20 80 = Price 20 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below 80/20 80 = Price 20 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below 80/20 80 = Price 20 = Points awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below 80/20 80=Price 20=Points Awarded for B-BBEE Status Level of Contribution as per table below

IT Banda 018 264 8527

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING In die Boedel van wyle NICOLAAS PETRUS VAN DEN HEEVER, (Identiteitsnommer 310923 5003 08 0), gebore op 23 SEPTEMBER 1931 en oorlede op 17 JUNIE 2011 en DEVINA AMALIE VAN DEN HEEVER, (Identiteitsnommer 350913 0004 08 5) met wie oorledene Binne Gemeenskap van Goedere getroud was van Wandraglaan 7, POTCHEFSTROOM 2520. BOEDEL NR 11759/2011. Ingevolge Artikel 35 (5) van Wet 66 van 1965 word hiermee kennis gegee dat duplikate van die Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening in bogemelde Boedel in die kantore van die Meester van die Noord-Gautengse Hoë Hof, PRETORIA en die Landdros POTCHEFSTROOM gedurende ‘n tydperk van 21 dae vanaf 26 APRIL 2012 ter insae lê van alle persone wat daarby belang het. Indien binne genoemde tydperk geen besware daarteen by die betrokke Meester ingedien word nie, gaan die Eksekuteur oor tot die uitbetalings ingevolge gemelde rekening. GEDATEER te PARYS op hierdie 18de dag van APRIL 2012. MNRE COETZEES ING, Prokureurs vir Eksekuteur, Buitenstraat 25, Posbus 5, PARYS, 9585 (VERW. DR COETZEE/KVH/H 857) -----------------------------------------------------------p559 KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES

11 May 2012

R 200

12:00

IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN POTCHEFSTROOM GEHOU TE POTCHEFSTROOM SAAK NO.: 730/11 In die saak tussen: COLLEGE FOUNDATION POTCHEFSTROOM EISER EN L A MARX VERWEERDER EKSEKUSIE VERKOPING

IT Banda

11 May

R200

12:00

IT Banda 018 264 8527

11 May 2012

R200

12:00

IT Banda 018 264 8527

11 May 2012

R200

12:00

IT Banda 018 264 8527

11 May 2012

R200

12:00

:: 018 http://www.docudesk.com 264 8527 2012

Ter voldoening van ‘n Vonnis van die Landdroshof te Potchefstroom en die daaropvolgende beslagleggingsbevel gedateer 12 MAART 2012 word die goedere hierin uiteengesit per geregtelike veiling verkoop te die kantore van die Balju van die Laerhof Potchefstroom, te Wolmaransstraat, Potchefstroom, op 16 MEI 2012 om 11:00 vir kontant sonder reserwe aan die hoogste bieër, namlik: 1 X SILWER 6 VOET SLEEPWA (GET.:) P M SCHUTTE, AWIE WRIGHT PROKUREURS, DU PLOOYSTRAAT 69, POTCHEFSTROOM, POSBUS 1200, POTCHEFSTROOM, 2520, TEL: (018) 297-5575/6, VERW.: CS/C.1011 -----------------------------------------------------------p561 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (NORTH GAUTENG HIGH COURT, PRETORIA) CASE NO. 33808/2011 In the matter between: THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED PLAINTIFF And JOHN HENRY FOSTER DAVIS (ID: 450831 5040 08 7) 1st DEFENDANT ALETTA JOHANNA DAVIS (ID: 680529 0130 08 3) 2nd DEFENDANT NOTICE OF SALE IN EXECUTION

G Moremedi

14 May 2012

R 200

12:00

B-BBEE Status Level of Contribution

Number of Point (90/10 system)

Number of points (80/20 system)

1 2 3 4

10 9 8 5

20 18 16 12

5 6 7 8

4 3 2 1

8 6 4 2

Non-compliant contributor/No PDF Created certificate with deskPDF attached

KENNISGEWING In die Boedel van wyle FRANCINA GERTRUIDA HENNING, (Identiteitsnommer 240920 0041 08 6) gebore op 20 SEPTEMBER 1924 en oorlede op 7 SEPTEMBER 2011, Getroud Buite Gemeenskap van Goedere van Eenheid S50, Huis Eikelaan, Peter Mokabastraat 73, POTCHEFSTROOM, 2531. BOEDEL NR 18790/2011. Ingevolge Artikel 35 (5) van Wet 66 van 1965 word hiermee kennis gegee dat duplikate van die Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening in bogemelde Boedel in die kantore van die Meester van die Noord-Gautengse Hoë Hof, PRETORIA en die Landdros POTCHEFSTROOM gedurende ‘n tydperk van 21 dae vanaf 26 APRIL 2012 ter insae lê van alle persone wat daarby belang het. Indien binne genoemde tydperk geen besware daarteen by die betrokke Meester ingedien word nie, gaan die Eksekuteur oor tot die uitbetalings ingevolge gemelde rekening. GEDATEER te PARYS op hierdie 18de dag van APRIL 2012. MNRE COETZEES ING. Prokureurs vir Eksekuteur. Buitenstraat 25. Posbus 5. PARYS. 9585. (VERW. DR COETZEE/KVH/H 862) -----------------------------------------------------------p560

0 PDF Writer0 - Trial :: http://www.docudesk.com

Note: Sealed and marked proposals to be deposited into a tender box in the reception area of the Ventersdorp Municipality on or before the closing date. Bids will be adjudicated according to Ventesrdorp Local Municipality Supply Chain Management Policy, based on the Preferential Procurement Framework Act, Act No 5 of 2000.The lowest or any tender will not necessarily be accepted and the council reserves the right to accept any portion of any tender andNote: to waive any requirements contained in the condition, reserveinto the right to accept multiple tenders for the same project. Sealed and marked proposals to be council deposited a tender box in the reception area Notwithstanding fact that the tender Municipality or part thereof may been accepted, Councildate. will reserve the right to appoint any bidder. of the the Ventersdorp on have or before the closing Bids will be adjudicated according to Ventesrdorp Local Municipality Supply Chain B.J. MAKADE Management Policy, based on the Preferential Procurement Framework Act, Act No 5 of MUNICIPAL2000.The MANAGER lowest or any tender will not necessarily be accepted and the council reserves the right to accept any portion of any tender and to waive any requirements contained in the condition, council reserve the right to accept multiple tenders for the same project.

In execution of a judgment of the High Court of South Africa (North Gauteng High Court, Pretoria) in the abovementioned suit, a sale without reserve will be held by the Sheriff, OBERHOLZER IN FRONT OF THE MAGISTRATE’S OFFICES, VAN ZYL SMIT STREET, OBERHOLZER on FRIDAY, 18 MAY 2012 at 10h00 of the under mentioned property of the defendants subject to the conditions of sale which are available for inspection at the offices of the Sheriff OBERHOLZER, AGNEW STREET, CARLETONVILLE ERF 846 WELVERDIEND TOWNSHIP REGISTRATION DIVISION: I.Q. GAUTENG PROVINCE. MEASURING: 1041 (ONE ZERO FOUR ONE) SQUARE METRES. HELD BY VIRTUE OF DEED OF TRANSFER T120571/2007. SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREIN CONTAINED. Also known as 138 – 21st STREET. WELVERDIEND The following information is furnished with regard to improvements on the property although nothing in this respect is guaranteed. A dwelling consisting of: 1 lounge, a lobby, 1 dining room, 1 kitchen, 3 bedrooms, bathroom with separate toilet and a double garage. DATED AT PRETORIA ON

MARCH 2012.

(SGD) T. DE JAGER, HACK STUPEL & ROSS ATTORNEYS FOR PLAINTIFF, 2ND FLOOR, STANDARD BANK CHAMBERS, CHURCH SQUARE, PRETORIA, REF: MISS. T. DE JAGER/YOLANDI/ HA10274, TEL. 012 325 4185 -----------------------------------------------------------C344 KENNISGEWINGS • NOTICES


27 April 2012

Carletonville Herald

21

Die funksie is in die keurig versierde Onze Whonen Gastehuis aangebied.

Wen-bruidspaar vir 2011 gekies

Derik en Annemie van Wyk is die Carletonville Herald se 2011 bruidspaar van die jaar.

Adele Louw Die wenners van die Herald se bruids­paar van die jaar-kompetisie vir 2011 is tydens ’n funksie die afgelope week gekies. Paartjies wat deur die jaar hul foto’s na die Herald gestuur het, het vir die finaal kwalifiseer na hulle na afloop van elke maand deur lesers as wenners ingestem is. Die paartjies het verlede Saterdag by Onze Whonen gastehuis in Emeraldstraat in Carletonville bymekaargekom. Dié gastehuis is amptelik een van die beste in die dorp, na dit ’n maand of wat gelede as die beste ­vierster-gastehuis in die Wes-Rand aange­ wys is. Onder die arendsoog van die drie beoordelaars, mee. Susan Roestenburg, ’n sielkundige en huweliksberader, Elize Smith, ’n staatsaanklaer en Sandra Janse van Vuuren van die Body Fit Fashions modelstudio, moes die paartjies eers hul huwelike beskryf deur óf seisoene, metafore of idiome te gebruik waarna hul vrae moes beantwoord. Dié vrae het gewissel tussen bekendes soos “Hoe het julle ontmoet?” tot kopkrappers soos “Wat sal jy doen indien jou vriend of vriendin jou laat weet dat hulle jou man of vrou in ’n plek gesien het waar jy hulle nie sou verwag nie?” Op die ou end is die Februarie-wenpaar, Annemie en Derik van Wyk, as wenners gekies. Al die paartjies wat deelgeneem het, het geskenkpakke met ware van Photomemo-

Die kompetisie se beoordelaars was mee. Elize Smith (voor), Sandra Janse van Vuuren en Susan Roestenburg. ries, Modelista Skoonheidsalon, Carleton Tops drankwinkel, O.D. Signs and Designs en Supasave Slaghuis ontvang terwyl die wenpaar óók pryse van Riverside Lifestyle Resort, Lynette Blinds, Rena Meyer en Timez Cafe huis toe kon neem. Elke paartjie is ook met ’n bossie blomme huis toe.

HARMONY GOLD MINING COMPANY LTD Our Business is GOLD

is among the world’s top ten gold producers. We remain bullish on fundamentals for the medium and longer term.

Are you: • Passionate about creating the future of gold mining • able to serve rather than instruct • able to cope with, adapt to and thrive on change • able to work independently? Do you think: • Nothing is impossible • that every single employee can make a difference • all people count enough to be cared for? Do you believe in: • Growth in assets and in people • contributions not positions • challenging the status quo • people making the difference • honesty • doing what you say you will • teamwork? Could you: • Motivate a multifunctional team to deliver • constantly adapt to changing circumstances • love the challenge? Applications are invited from suitably qualified and experienced candidates to fill the following position:

INSTRUMENT TECHNICIAN FREE STATE – TARGET MINE 1# If this is you… You will need: • A National Diploma in Engineering or equivalent qualification (N6; T3/ S4 and a recognised Instrumentation Trade Certificate • ECSA registration • A minimum of two years’ experience as Instrument Mechanician • Knowledge of Modicon PLCs, electrical control systems and variety of instruments • Knowledge of Intouch or any other Scada systems • Computer literacy • Good communication and interpersonal skills • A valid medical certificate of fitness • A passion and capacity to “make it happen”.

Weldoeners en SAVF-personeel by die speeltoerusting wat deur die Rotariërklub geskenk is.

Rotariërs help ander

Adele Louw Die Carletonville Rotariërklub het onlangs die harte van verskeie minderbevoorregte kinders bly gemaak. Dié organisasie het ’n week of wat gelede speeltoerusting asook ’n pophuis, wat so groot is dat kinders binne-in kan speel, aan die SAVF (Suid-Afrikaanse Vrouefederasie) se Lappop Kleuterskool geskenk. Dié kleuterskool is by die SAVF se Deurgangshuis op Carletonville, waar gesinne wat geldelik swaar trek en geen ander heenkome het nie, geskenk. Met die Herald se besoek aan die instel­ ling verlede week het kleingoed reeds wild en wakker op die speelgoed baljaar.

Volgens die president van die Carletonville Rotariërklub, me. Raelene du Piesanie, het die klub ook talle ander aksies aan die gang om minderbevoorregtes te help óf om geld vir dié doel in te samel. Die organisasie beplan ook om binnekort ’n vlotdag te hou waartydens besighede of instellings vlotte kan versier en met dit as deel van ’n parade deur die dorp se strate sal beweeg. Die Rotariërs is ook steeds na ou meubels en helderkleurige verf opsoek om ’n skool in Khutsong te help. Mense wat dink dat hulle die organisasie kan bystaan, kan Du Piesanie by 018 788 2852 skakel.

You will be required to: • Maintain and ensure accuracy of measured variable • Develop and install PLC systems • Install and commission fields instruments • Oversee installations and commissioning of work done by outside contractor • Perform analytical tests on major installations • Install and maintain data communication networks • Ensure documentation is kept up to date • Work rotating shifts, overtime and standby. Applications, including supporting documents, must be submitted in writing, giving full details of qualifications and experience, to William November at fax: 086 516 6411 or e-mail: william.november@harmony.co.za Closing date: 4 May 2012 NB: No applications will be accepted without the required documentation. Neither will applications that do not meet the requirements stipulated above. Salaries will be in accordance with the company’s remuneration strategy and policy for employees. Applicants will be subjected to a panel interview and assessments. If you have not received any correspondence within 14 days of the closing date, regard your application as having been unsuccessful. Harmony Gold Mining Company Ltd is committed to adhering to the Employment Equity Act and appointment will be made in line with the company’s EE Policy. www.humanjobs.co.za

Human Communications 86963


22

Carletonville Herald

27 April 2012

Dié seuns van Laerskool Fochville is vir die O/12 rugby sirkelspan gekies. Voor is Crayton Claassen, Shene de Lange, Carlo Erasmus, en Larco Prinsloo. Agter is Herman Pieterse, Marcel Engelbrecht, Jeandré Jacobs, Ruben Liebeberg en Charl Bence.

D

ada Motors

47 JAMES MOROKA STREET, POTCHEFSTROOM. TEL: (018) 2945516/7/8, FAKS: (018) 294-5523 GENUINE KM'S

Trade-ins FSP No. 7629 accepted

SHIRAZ 083-786-5516 • SHEZAD 083-786-5526 • SELEPE 076-370-9100 • ROELF 083 296 9805

2010 VW JETTA 2.0 TDI HIGHLINE 40 000KM, MAGS, 2012 nissan np 200 1.6 p/u,s/c, a/c 100km, different XENON LIGHTS..........................................R239 500 colours to choose from..........................r129 900 2010 VW POLO 1.4 TRENDLINE N/SHAPE, 2011 toyota yaris t1 3 door, a/c, p/s, c.d, mags A/C, P/S, CD, 30 000KM..............................R149 900 .....................................................................r139 900 2009 vw scirocco 2.0t fsi sportline dsg, 2011 RENAULT LAGUNA 3.5 COUPE A/T, 11 000KM 5YR 40 000km 5yr 90 000km, m/plan, a/c, p/s, cd, 100 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, DEMO.............. mags, full house...................................r304 900 ........................................................................ R450 000 2009 vw golf vi tsi comfortline, 60 000km, 5yr 2011 hyundai i20 1.4, 30 000km, a/c, p/s, cd, 5yr 90 000km, s/plan, a/c, p/s, fullhouse, 150 000km warranty...................................r159 900 mags........................................................r229 900 2011 hyundai getz 1.4hs, a/c, p/s, c.d, warranty 2006 VW POLO 1.9 TDI, A/C, P/S, CD, MAGS.......R104 900 30 000km......................................................r139 900 OPEL 2010 chevrolet capriva 3.2 ltx, 35 000km, 5yr 2010 opel corsa 1.4 essentia 5 door, a/c....r154 900 90 000km, s/plan, a/c, p/s, c.d, mags, 2006 opel astra 1.8 sport 5 door, a/c, p/s, c.d fullhouse...................................................r369 900 mags........................................................r109 900 2010 FORD FIESTA 1.4 AMBIENTE 5 DOOR, 30 000KM, A/C, TOYOTA P/S, CD, MAGS, SERVICE PLAN, WARRANTY............. 2011 TOYOTA YARIS ZEN ACS 5 DOOR, 4 000KM, A/C, P/S, .............................................................. R149 900 CD.............................................................R139 900 2010 FORD EVEREST 3.0 TDCI XLT 30 000KM 5YR 2011 toyota corolla 1.3 advance, 90 000km 100 000KM S/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, LEATHER 5yr 90 000km s/plan, a/c, p/s, c.d, mags .............................................................. R329 900 leather seats, demo...............................r199 900 2010 chrysler voyager 2.8 limited crd, a/t, 2011 TOYOTA COROLLA 1.3 IMPACT, A/C, P/S, CD, 30 000km, 5yr 100 000km m/plan, swivel & go, 30 000KM, 5 YR 90 000KM S/PLAN...............R174 900 real entertainment, new shape................r449 900 2011 toyota corolla 1.3 professional, a/c, p/s, 2010 JEEP CHEROKEE 3.7 LIMITED A/T, 28 000KM 5YR demo........................................................r189 900 100 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, NEW SHAPE..... 2009 toyota corolla 1.3 impact, 50 000km, a/c, ........................................................................ R369 900 p/s, c.d, warranty, service plan...........r159 900 2010 mini cooper convertable 30 000km, 3yr 2009 TOYOTA LEXUS IS250, A/T, 28 000KM 5YR 100 000KM 75 000km m/plan, a/c, p/s, cd, mags, chilli M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS,.....................R329 900 pack.............................................................r259 900 2008 toyota corolla 1.6 prof, a/c, p//s, c.d............... 2010 mini cooper s, clubman, 40 000km, 3yr 75 000km .. .................................................................r129 900 m/plan, chilli pack, a/c, p/s, cd, mags, 2008 toyota rav 4 2.0 vx, a/c, p/s, c.d, mags full house..................................................r259 900 fullhouse................................................r194 900 2010 LEXUS IS 250 SE, A/T, 40 000KM, SYK, 100 000KM, M/... 2010 toyota yaris t1 3 door, a/c, p/s, cd.....r129 900 PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS..............................R419 900 AUDI 2010 HYUNDAI IX 35, 50 000KM 5YR 100 000KM S/PLAN, 2011 AUDI A4 1.8T, 40 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN, WARRANTY, A/C, P/S, CD, MAGS,....................... R249 900 A/C, P/S, CD, MAGS, FULLHOUSE.............. R319 900 2010 MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID SPORT GLS A/T, A/C, P/S, CD, 2009 audi a6 2.0tfsi multitronic, 70 000km 5yr MAGS, 35 000KM 5YR 100 000KM M/PLAN........... R399 900 100 000km motoplan, a/c, p/s, c.d, mags 2011 CHEVROLET CRUZE 1.8 LT A/T, A/C, P/S, CD, P/S, MAGS ............................................................... r349 900 ........................................................................ R239 900 2008 audi tt 2.0t fsi roadster a/t, 40 000km, 2009 MINI COOPER 1.6, A/C, P/S, CD, MAGS, 20 000KM 3YR 5yr 100 000km m/plan, a/c, p/s, c.d, mags 75 000KM M/PLAN.................................... R189 900 ............................................................... r349 900 2009 HONDA CIVIC 1.8 VXI 30 000KM, A/C, P/S, CD, MAGS, 2009 audi a6 2.0 tfsi multitronic 60 000km.r359 900 LEATHER, FULLHOUSE.............................. R189 900 FORD 2009 HONDA ACCORD 2.0 EXECUTIVE, A/C, P/S, CD, 2011 FORD BANTAM 1.3, P/S, CD, DEMO..................R109 900 MAGS,..................................................... R199 900 2011 ford figo 1.4 ambiente, a/c, p/s, cd ........r129 900 2009 SUZUKI GRAND VITARA 2.4D, A/C, P/S, CD, MAGS 2010 ford fiesta 1.4 ambiente 30 000km............r154 900 ........................................................................ R259 900 2010 ford ranger 2.5td 4x4 d/cab, 30 000km, a/c, 2009 fiat bravo 1.4t jet sport 5 door, a/c, p/s, cd, mags, p/s, cd, mags, full house...........................r279 900 40 000km.......................................................... r189 900 2010 ford fiesta 1.4 tren, 30 000km, warranty 2008 GONOW 2.2 D/CAB (LWB) A/C, P/S, CD, MAGS..... R 99 900 service plan, a/c, p/s, c.d, mags, demo.....r169 900 2011 CHEVROLET SPARK 1.2L, A/C, P/S, C.D, NEWSHAPE MAZDA ........................................................................ R109 900 2010 MAZDA 2 1.3 ACTIVE, 25 000KM, S/PLAN, 2009 HONDA JAZZ 1.4I LX A/T, IVTEC ........................ R165 900 WARRANTY, A/C, P/S, CD...............................R139 900 2008 PEUGEOT 308 1.6 XT, A/C, P/S, CD, MAGS, 2010 mazda 5 2.0 original 6 spd 22 000km, 5yr FULL-HOUSE...................................................... R174 900 90 000km, s/plan, warranty, a/c, p/s, c.d 2008 FIAT PALIO 1.2 EL, A/C, P/S, CD.........................R 79 900 mags, demo.................................................r234 900 2008 MAZDA 5 2.0, A/C, P/S, CD, MAGS, FULLHOUSE 2009 mazda 6 2.5 dynamic a/t 70 000km, a/c, p/s, cd, mags, .............................................................. R179 900 fullhouse, new shape................................................. 2005 VOLVO S40 2.4I A/T, P/S, CD, MAGS.................... R149 900 2009 mazda bt50 2.5 d/cab, 70 000km, a/c, p/s, c.d mags, fullhouse............................................ r219 900 2008 MAZDA CX7, 51 000KM, A/C, P/S, CD, MAGS......... R239 900 2010 MAZDA 5 2.0 INDIVIDUAL, 20 000KM, SERVICE PLAN, MAZDA WARRANTY, A/C, P/S, CD, MAGS, LEATHER, DEMO...................................... R249 900 OTHER

���r ��� �ars to s����t �ro���

20 000km, 6yr, 120 000km, m/plan, a/c BMW p/s, c.d, mags..........................................r379 900 2011 BMW 125I COUPE 20 000KM 5YR 100 000KM BMW 2009 MERCEDES BENZ A170 A/T, A/C, P/S, CD, MAGS,, A/C, P/S, CD, MAGS......................R429 900 , M/PLAN, MOTORPLAN, FULLHOUSE R429 900 ELEGANCE, FULLHOUSE, 70 000KM 6YR 120 000KM 2011 bmw 330i (e90) a/t, 11FULL 000km, 5yr 100 000km, M, MOTORPLAN, HOUSE R399 900 M/PLAN...............................................................R229 900 motorplan,FULL sportspack, sunroof, a/c, TORPLAN, HOUSE R549 500 2009 mercedes benz r320 cdi a/t, 40 000km, 6yr c.d, mags, XENON demo...............................r449 900 , 31p/s, 000KM, MAGS R435 900 120 000km, m/plan, a/c, 900 p/s, c.d, mags.............r399 900 2010 bmw x5 3.0 d x-drive, BEIGE a/t (e90), 36 000km, 5yr 0KM, CANBERRE LEATHER R529 2009 mercedes benz c180k a/t, 85 000km, 6yr 100 000km m/plan, 21”DYNAMIC rims, s/roof, a/c, p/s, NOVATION PACK, DRIVE R835 000 120 000km, a/c, p/s, c.d,900 mags..........................r269 900 SUN cd, real entertainment, new spec.......r699 900 K, ROOF , 15 000KM R749 2008 mercedes benz c200k900 a/t, a/c, p/s, c.d 2010 BMW Z4 (E89) 2.3i A/T 44 000KM, LEATHER KAHSAS 000KM, MOTORPLAN R359 mags, fullhouse....................................r249 900 900 0 CANBERRE 000KM, BEIGE......................................R529 SUNROOF, SPORTPACK R399 900 2008 mercedes benz c180k (m) 80 000km, 6yr 2010 bmw 320i (e90) 50 000km 5yr 100 000km m/plan, M, MOTORPLAN R329 900 120 000km, m/plan, p/s, c.d, mags, black.......................................................r329 900 00KM,NAVIGATOR,XENON,18”WHEELS R599a/c, 900 elegance.................................................r249 900 2010 BMW 750LI (F01) S/PACK, S/ROOF, 15 000KM MOTORPLAN,FULLHOUSE R279 900 CLS 500 A/T, 18 000KM 6YR 5YR 100 000KMPACKAGE,PAN M/P.........................................P.O.A NNOVATION SUNROOF2007 MERCEDES BENZ R599 900 120 000KM M/PLAN, P/S, CD, MAGS, S/ROOF, 2009 BMW 325 TOURING A/T, 30 000KM 5YR 100 000KM ERTIBLE, 66 000KM , MOTORPLAN R329A/C, 900 FULLHOUSE. . .............................................R449 900 M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, FULLHOUSE..R359 900 MERCEDES BENZ 2007 mercedes benz ml63 900 a/t, 80 000km, 6yr 2009 bmw (e90) a/t,MOTORPLAN 59000km, 5yr 100 000km A/T , 40 320d 000KM, ,FSH R329 120 000km, m/plan, p/s, c.d, mags , motorplan, a/c, p/s, c.d, mags, f/house A/T 40 000KM, MOTORPLAN,FSH R349a/c, 900 fullhouse..R310 .............................................r599 900 49 exlusive pack.........................................r299 900 000KM 000 2007 mercedes benz c200k900 a/t, 80 000km 6yr 320i (e90) 80 000km 5yr 100 000km, 02009 bmw 000KM, PARKTRONIC, MOTORPLAN R599 FSH 120 000km m/plan, p/s, cd, mags.....r249 900 m/plan, a/c, 39 p/s, c.d, mags.....................r279 900 NTGUARDE, 000KM, MOTORPLAN, R309a/c, 900 2007 MERCEDES BENZ ML 320 CDI, A/T, 70 000KM 2009 bmw 325i (e90) a/t sportpack, 90 000km 70 000KM,MOTORPLAN, FSH5yr R429 900 6YR 120 000KM MPLAN,900 A/C, P/S, CD, MAGS, 100 000km, m/plan, a/c, p/s, c.d, mags, 139 000KM, FSH R149 F/H...........................................................R429 900 sportpack, s/roof, fullhouse..............r329 900 NISSAN 2006 mercedes benz clk 350 a/t, avantguard, 2009 bmw 125i convertable a/t, 20 000km....r339 900 ,30 000KM.WARRANTY ,A/C,P/S,C/D R159 900 80 000km, a/c, p/s, c.d, mags..................r329 900 2009 bmw 750li a/t, 5000km, 5yr, 100 000km, m/plan A INDIVIDUAL,A/C,P/S,CD R269 900 2006 mercedes benz c180k a/t, a/c, p/s, .......r149 900 a/c, p/s, c.d, mags, s/roof, alot of R,A/C,P/S 2005 MERCEDES BENZ E500 A/T, AMG, S/PACK, S/ROOF, extras, demo.............................................r p.o.a VOLKSWAGEN A/C, P/S, CD,R339 FULLHOUSE..........................R269 900 2009 bmw 3.5 5d, 80 000km, 5yr, 100 000km, ON, 13 x5 000KM, 6 SPEED, MAGS 900 NISSAN a/c, p/s,,c.d, mags, s/r, t/b, inovation pack UNROOF 3000KM R265 900 2012 nissan np200 1.6, 100km, p/s, c.d, new ................................................................r569 900 0 000KM, XENON LIGHTS R239 900 different colours 900 2009 bmw 325 ci coupe (e92), 40000km, 5yr 000KM, A/C, P/S, CD R149 available...............r129 900 2011 nissan np200 1.6, 11 000km, 100 000km, m/plan, s/pack, s/r, a/c, p/s, c.d R104 900 a/c, p/s, c.d canopy....................................................r124 900 ................................................................r379 900 2010 NISSAN TIDA 1.6 VISIA (H31) + A/C, P/S, CD, 2008 bmw 323i (e90) a/t, sportpack, m/plan, WARRANTY, 30 000KM...............................R159 900 a/c, p/s, c.d, mags, fullhouse...............r239 900 2010 NISSAN QASHQAI 2.0 ACENTA, 15 000KM 5YR BMW 335IStreet COUPE 50 000KM 5YR 100 000KM, s2008 Moroka • Potchefstroom 100 000KM S/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS.....R239 900 A/C, P/S, CD, MAGS.............................................R399 900 ed cars. Finance available from all major banks. EO&E 2010 NISSAN NAVARA 2.5 DCI D/CAB, 59 900KM, S/PLAN, a/t (e93)............r429 900 e2008 bmw Km’s330i &convertable Trade-ins accepted. A/C, P/S, CD, MAGS...................................R299 900 2008 BMW 523I (E60) A/T, 60 000KM 5YR 100 000KM, 3 786 5526 • Selepe: 076 370 9100 • Roelf: 083 296 9805 2010 NISSAN TIDA 1.6 ACENTA (h33), A/C, P/S, CD, ....... NEW SPEC, A/C, P/S, CD, MAGS..................R329 900 WARRANTY, 30 000KM...............................R169 900 2008 bmw x3 3.0.d, 80 000km, 5yr, 100 000km, 2010 NISSAN HARDBODY NP300 S/C, CANOPY, A/C, P/S, m/plan, exlusive pack, a/c, p/s, c.d CD............................................................R179 900 mags, s/r, t/bar.....................................r459 900 2007 nissan tida 1.6 nisia (h35) a/c, p/s, cd.. r89 900 2007 bmw 330i(e90) a/t, 70 000km, 5yr, 100 000km 2009 nissan tida 1.6 visia (h35), a/c, p/s, c.d m/plan, a/c, p/s, c.d, mags, f/house......r239 900 mags........................................................r134 900 2006 bmw 320i (e90) a/t, a/c, p/s,c.d, xenon lights 2009 NISSAN MICRA 1.4 VISIA + 3DR A/C, P/S....R109 900 ................................................................r164 900 2009 NISSAN HARDBODY NP300 2.5 TDI LWB, CANOPY..... 2006 bmw 330i (e90), a/c, p/s, c.d, 18inch mags ................................................................R144 900 sunroof..................................................r204 900 VW 2006 BMW Z4 M ROADSTAR, CONVERTABLE, 66 000KM 2011 VW POLO VIVO 1.4 CLASSIC 40 000KM, A/C, P/S, CD 6YR 100 000KM M/PLAN, A/C, P/S, CD, MAGS, ................................................................R139 900 F/H...........................................................R329 900 2011 VW POLO VIVO 1.4 T/LINE, 5 DOOR, A/C, P/S 2006 bmw x5 3.0d a/t, s/PACK, sunroof, pdc, CD, 21 000KM, VW WARRANTY, DIFF COLOURS 95 000km..................................................r329 500 ................................................................R139 900 2005 BMW 650I A/T, 70 000KM BAL OF M/PLAN, A/C, P/S, 2011 vw golf v1 1.4 tsi comfortline 30 000km CD, MAGS, NAVIGATION, FULLHOUSE...................R429 900 5yr 90 000km s/plan warranty, a/c, p/s, 2005 BMW 330CI A/T (E46) F/L, A/C, P/S, CD,.....R249 900 c.d, mags, leather.................................r274 900 Mercedes Benz 2011 vw golf gti 2.0t d.s.g, 18000km, 5yr 90 000km 2011 mercedes benz c180k a/t, cgi, avantgauard s/plan, a/c, p/s, c.d, 19inch mags, s/roof 40 000km, 6yr, 120 000km, m/plan, a/c facelift, demo........................................r359 900 p/s, c.d, mags..........................................r369 900 2010 vw cc 2.0t, a/c, p/s, c.d, mags, vw warranty 2011 mercedes benz e350, a/t, amg pack, 8000km ................................................................r289 900 6yr 120 000km m/plan, panoramic roof, 2010 VW GOLF 1.4 TSI, A/C, P/S, CD, MAGS, S/PLAN, a/c, p/s, c.d, mags, fullhouse, demo.......r p.o.a WARRANTY................................................R209 900 2010 mercedes benz c200k cgi a/t, elegance,

16/7/8 • Fax: 018 294 5523

Mitchel van der Merwe en Duane Janse van Rensburg van Laerskool Fochville is vir die Goue Leeus O/13-rugbyspan gekies.

OVER 200 VEHICLES TO CHOOSE FROM EO&E


27 April 2012

Carletonville Herald

23

Laerskool Dagbreek se top 15 gr. 6 leerlinge is voor: Jeandre Oosthuizen, Benjamin Mills, Casey Pottas, JG Benade en Jandry de Winnaar. Middel: Liescke Koegelenberg, Britney Rawlins, Sune Lewitton, Dominique Pienaar en Kaylin Hartslief. Agter is Nicol Nagel, Chane Brits, Chane Ludick en Franciska Janse van Rensburg.

Laerskool Dagbreek se o.9 netbalmeisies het onlangs by die Super 8 netbal toernooi in Standerton, as die wenners in hul ouderdomskategorie uitgetree. Hulle is: Voor: Ilze-Marie Oosthuizen en Amika Fourie. Middel: Alecia Nagel, Chante du Toit en Ronique van Niekerk en agter: Amone Harmse, me. Judy Diamond (afrigter) en Kayla Daffie.

Laerskool Dagbreek se o.10 netbalspan was onlangs by die Super 8 netbaltoernooi in Standerton as naaswenners aangewys. Hulle is Voor: Caitlin Doran, Bernice de Noon, Maggie Johnson en Hannah Neft. Middel: Clerecis du Preez, me. Ronel Correia en Megan Pat. Agter is Zane van Deventer en Zhaan-Marie Penn.

Drie van Laerskool Fochville se netbalspelers is uit die D2-span gekies om aan die Gauteng netbalproewe te gaan deelneem. Hulle is Racqeul McCarthy, Sandra van Rooyen en Lenè Visagie.

Bo: Laerskool Dagbreek se top 15 leerlinge in gr.7 is voor: Ruan Erasmus, Marco Fiorita, Carla Foord, Rowan Burger en Andrea Fiorita. Middel: Esjoné Groenewald, Monique Buys, Alicia Jacobs, Monique Labuschagne en Elri Koen. Agter: Richanda Struwig, Carla Dietrichsen, Nolene du Plooy, Lieka Els en Amy-Lee Telescourt.

Links: Laerskool Dagbreek se top 15 gr.5 leerlinge is voor: Ruan Dietrichesen, Zander Nortje, Wilco Breytenbach en Duncan Smith. Middel: Elmay Potgieter, Anandi de Kock, Francelle Cato, Carmen Greyling en Daniella Zaca. Agter: Monique le Roux, Rienje Toxopeus, Chane Fourie, Jessica du Toit en Chante Foord.

Links: Laerskool Dagbreek se top 15 gr.4 presteerders is voor: Martin Jager, JD Els, Geraldine Schutte, Kian Pienaar en Keagan Fourie. Middel: Caitlin Doran, Caylin Steyn, Dean Bezuidenhout, Deone Pretorius en Megan Pat. Agter: Mcayla van Zyl, Donne du Toit, Liz-Marie Helm, Juanita Andrews.

Onder: Dié groep seuns van Laerskool Fochville is vir die O/13 rugby sirkelspan gekies. Voor is Dawie Burger, Dwayne Janse van Rensburg, Donovin de Mesquira en Paul Cilliers (kaptein). Agter is Maritz Pieters, Mitchelle van der Merwe, Lemule Laufs, Barend van Wyk en Dewald de Wet. Philip Olivier is afwesig.


24

Carletonville Herald

27 April 2012

Shaun en Angelique Van der Merwe - 17 Maart.

Natasha en Francois Dafel – 3 Maart.

Kies jul gunstelinge Lesers kan dié week vir hul gunsteling bruidspaartjie wat in Maart getroud is, stem. Diegene wat aan die kompetisie wil deelneem, hoef net die name en van van hul gunsteling paartjie na die Herald by 45517 te stuur. Die paartjie wat die meeste stemme ontvang het, sal ­outomaties as die wenners uittree. Lesers wat aan die kompetisie wil deelneem, het tot Maandag, 30 April om 13:00 kans om te stem. Intussen kan lesers wat in April getrou het, ook reeds hul foto’s na die Herald stuur. Die sluitingsdatum vir April-troues is Maandag, 21 Mei. Stuur vir ons ‘n kop-en-skou-

er-foto waarop julle die mooiste glimlag op jul groot dag het. Maak seker dat jul name, troudatum asook kontaknommers agterop geskryf staan. Foto’s kan by die Herald se kantoor ingehandig word of na cherald@ iafrica.com gestuur word. Paartjies wat per e-pos inskryf, moet egter seker maak dat hul volledige kontakbesonderhede saam met die foto gestuur word. Lesers moet seker maak hulle koop gereeld hul koe­rant, want hulle kry na afloop van elke maand se inskrywings die geleentheid om vir hul gunsteling bruidsfoto te stem en so elke maand se wenpaartjie aan te wys.

People are the Business... Our Business is People. Since the day that safety was elevated to our first value, we have seen significant changes in our safety performance. In the South Africa Region, we really care about our people and invite you to become part of the team that will help us to become the leading mining company in the world. Applications are invited for the following positions, based in the Klerksdorp/Orkney and Carletonville/Fochville areas:

BOX CONTROLLER Applicants must: • Have a minimum of Grade 12/Standard 10 • Have a permanent Blasting Certificate • Be medically fit in accordance with the Mine Health and Safety Act requirements • Have at least 1 year’s experience as a General Miner/Stoper/Developer. Reporting to the Shaft Foreman, the successful candidate will be expected to: • Perform Box Controller duties on a three-shift rotation basis • Ensure Health and Safety compliance with the Mine Health and Safety Act requirements.

RIGGER Applicants must: • Have completed a recognised apprenticeship in the above trade and must have at least an N2 or equal qualification • Have relevant medical criteria as per the Mines Health and Safety Act • Be prepared to work underground. Previous experience in shaft work and winder ropes will be advantageous. The successful candidate will be expected to: • Work on double drum and Koepe ropes • Be responsible for slinging in the shaft. ________________________________________________________________ The salary will be in accordance with the AngloGold Ashanti Limited Schedule of Salaries. Applications should be submitted to Eddie Siliya via post at Private Bag X5010, Vaal Reefs 2621 or e-mail: esiliya@anglogoldashanti.com or fax: (018) 478-9327. WE ARE COMMITTED TO NON-DISCRIMINATORY PRACTICES AND SUPPORT THE PRINCIPLE OF APPROPRIATE EMPLOYEE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT. Closing date: 3 May 2012

Human Communications 86854

Bennie en Daleen Esterhuizen - 31 Maart. Regs: Janine en Cobus Möller – 3 Maart.

Get your finances in order This week the Herald starts with a new financial column, written for the newspaper by an financial professional from Carletonville, Mr Lerato Shumba of Azhumah Financial Solutions, who will from now on act as a financial coach for readers.

Top seven good financial habits

The journey to financial wellness takes some form of discipline. There are a number of things that need to change. One of these are habits. As Aristotle put it; “We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit” Development and maintenance of good financial habits can only lead to financial wellness. Let us first deal with the common bad habits that we need to deal with and throw in the recycle bin. The first of these are that we often do not open our bills on time. Thereby we tend to incur additional penalties unnecessarily. Another problem is that many people minimise the impact of debt. Debt should be dealt with the intention to eliminate it. People also often invest to make quick cash, while our investing outlook should be long term. Another common mistake is that we use credit cards for impulsive purchases. Emphasis should be made of the fact that the above is not a conclusive list. However, I believe if we can change the above habits, implementation of the top seven good habits will be not as hard as breaking the bad ones. The first good habit is to keep record. Records help us to take stock on our journey to financial wellness. This includes maintaining a budgeting exercise. It is also important to avoid debt. Eliminate debt if you have and to commit to a debt elimination programme, similar to one offered by Azhumah Financial Solutions. People should also invest in their future. The best time to look into your future financial goals is now. Plan for your retirement whilst still earning today. Another important task is to develop an emergency fund as this is a strong foundation for a stable financial house. People should also pay their bills immediately as waiting can incur you penalties and interest. Residents should also seek out support. Your financial adviser should be a call away! Another important point to remember is to reward yourself. After saving, you need to reward yourself for good behaviour.

Mr Lerato Sumba, a financial expert from Carletonville, will regularly give financial tips to residents from now on. Let me emphasise, quit buying on credit and do not set yourself up for failure. Start with baby steps and ultimately you will make it. The coach says “Establish and maintain a strong credit history, review your credit report and credit score regularly. The coach’s tips of the month are to pay all your bills on time, to minimise credit card debt, to check your credit report and to limit the number of credit card accounts you maintain. In the meantime, the coach can be asked any question on askcoach@azhumah.co.za He will answer all your questions and your question may be published in our next edition.


27 April 2012

Carletonville Herald

The marshals stand as they always do, conducting their various tasks at one of the many ‘no hitch-hiking’ signs in Annan Road.

25

New assistance with illegal hitch-hikers Cerise du Plooy Many Carletonville residents have been wondering who are the men in reflective jackets around town and what they are up to. The Herald decided to interview the men on Tuesday and inform the community of their tasks and the reason they are seen at various traffic lights in town. Calda, one of the taxi associations in town, has employed various marshals to carry out their tasks at eight locations around town. These marshals have been placed at spots which are famous for hitch-hikers, looking for a willing taxi driver with an available seat to stop and give them a ride. According to these men, who stand right beside the ‘no hitch-hiking signs’ at their various points, hitch-hikers stand at these points often, instead of walking down to the taxi rank to find a taxi heading to their respective destinations. At first this sounds slightly ‘selfish’ and one wonders why this is not permitted. The answer, however, is pretty simple. When a passenger boards a taxi at the taxi rank, he/she is obliged to pay the taxi-driver before entering the vehicle. In this way, the driver is certain that he is being paid to

transport every passenger in his vehicle. What has been found with hitch-hikers, however, is that they board the vehicle once they are picked up, and are not immediately asked for their travelling fee. Upon arrival at their given destinations, many passengers who were picked up along the way, just get out and run off without paying the fee due to the driver for his services. Although the marshals have no idea how long Calda will be making use of them for, they say that they have noticed a definite improvement in the last two months. “Taxi’s drive past much earlier now,” they say, explaining that a taxi usually only leaves the rank once it is full. “This means that more people are doing as they are meant to, and boarding taxis from the rank, instead of hiking,” they say with great satisfaction. These marshals do not only have carefree days sitting under a tree on the pavement though. Hitch-hikers are, apparently, not always the easiest people to deal with, as many of them feel that it is unnecessary for them to walk, for example, from the top point of Annan Road down to the taxi rank, when the taxi will pass the top of Annan in

any case. “We then politely ask those hitch-hikers, who do not agree or feel happy about our initiative, to move up the road, to where there is no place for a hitch-hiker to stand and away from the anti-hitch hiking boards. Fewer hitch-hikers also means less vehicle accidents as less taxis will be slamming on brakes somewhere in the middle of a road just to collect a person to fill an extra seat. Whilst the reflective jacket marshals are not necessarily conducting an important survey or anything of as much significance, they are doing a really good job doing what they were appointed to do, and so keeping hitch-hikers under control.

Right: The enthusiastic marshals explain their duties to the journalist who interviewed them.


26

Carletonville Herald

27 April 2012

Hard time at school Adele Louw A nursery school in the rural Rooipoort area is currently having a hard time to assist disadvantaged youngsters. According to Ms Rebecca Mareletse, who heads the pre-school situated next to the Rooipoort Primary School, says the school is currently struggling to survive because it does not have enough resources. Most of the parents of the about 50 children attending the school live off social grants and are stuggling to make ends meet themselves. “Our parents do not even have enough money to make ends meet themselves, which means that only a few can pay school fees,” Mareletse told the Herald. In the meantime the school only receives money from the Department of Social Welfare for meals for the pupils. These financial difficulties mean that none of the teachers working at the school receive salaries. There are also problems with the electrical wiring at the school, which means that there is no electricity at the facility. Although the school has 50 children, there is only enough furniture for about half of this group. Although maintenance of the school yard is done by community workers, the school does not have money for upgrading. The school’s buildings were painted by pupils of a private school about two years ago. According to Mareletse, who is the retired principal of Rooipoort Primary School, it is essential that the children attend the nursery school. In addition to preparing them

for primary school, the nursery school also keeps them safe from the dangers that many face when they go home to informal housing areas. The school’s children come from areas such as Rooipoort, the Carletonville Industrial Area, Madala’s Side, Waters Edge and Goudvlakte and two, a three-and-a-halfyear-old and four-year-old girl, were raped when they stayed at home in their own communities. Some children also go around begging for money when they are not at school. According to Mareletse, some of the young pupils have to walk as far as 10 km to get to school. In most cases, parents do not have enough money to hire transport for them but try to walk either halfway or all the way to the school with their toddlers. Mareletse says any assistance can make a difference to the school and its pupils. People who want to contact the school, can call at Ms Mareletse at 078 276 8289.

Above: These pre-school children were sitting on the furniture that was available when the Herald visited the school on Monday.

Left: This broken swing is one of many items that cannot be repaired.

Lomigan takes it again

THE RIGHT PRIORITY Safety is key to our success. PlaTInum, VaRIOuS lOCaTIOnS As the world’s leading primary producer of platinum group metals, we produce 40% of the world’s newly mined platinum. Our mining, smelting and refining operations are based in South Africa, while we’re developing Unki Platinum Mine in Zimbabwe and actively exploring in Brazil. We have exploration partners in Canada, Russia and China, and a number of joint ventures with several historically disadvantaged South African consortia as part of our commitment to the transformation of the mining industry. A part of Anglo American, we are helping to build the leading global mining company.

CHIEF SaFETY OFFICERS Ready to optimise safety and risk control? Then consider this role, where you’ll design, implement, evaluate, co-ordinate and manage the safety and risk control systems – ensuring legal compliance in the Unit. Bring your COMSOC I & II and/or SAMTRAC, OSHAS 18 001 and completed courses in Accident Investigation (AICAT, RCAT, Loss Causation), Fire (Advanced Fire – FPA an advantage), Behaviour-based Safety and First Aid to the table. Add previous work in risk assessment techniques and around 3 years’ relevant mining/ process/engineering experience (including developing, implementing, managing and auditing safety and risk control initiatives and programmes) and you could be our ideal person. You’ll also need a valid driver’s licence and must be computer literate in MS Office. A tertiary diploma (M+3) in Safety and Risk Control (NADSAM), Auditors’ Courses for Safety and Risk Control Management and courses in Safety Management Systems (9001, 14001, 18001) will see you stand out. Ref: 702935

SaFETY OFFICERS Here you’ll develop, implement and manage safety and risk control programmes, as well as ensure legal compliance and provide a safety advisory and reporting service. You’ll be expected to perform all duties as per the MH&SA’s Regulations 2.19.1 and 2.19.2. To get your foot in the door, show us your relevant S&SD qualification and completed Safety and Risk Management courses. At least 3 years’ H&S experience in a mining/ processing/engineering environment, computer literacy for the role and a valid Code 08 driver’s licence will also be needed. Technical experience and certificates, ie Rock Breaking (Blasting), trade and other qualifications will be advantageous. Ref: 702936 Make your career dreams a reality with Anglo Platinum Ltd. Visit www.angloplatinum.com and click on “Careers”, then on “Employment Opportunities”, and then search the relevant reference number by no later than 4 May 2012 Appointments will be made in line with Employment Equity considerations.

www.humanjobs.co.za

Human Communications 86936

Lomigan Fourie at the Little Miss Valley at Emerald Casino and Resort Vincent Mofokeng Lomigan Fourie, a young model from Top Mode modelling school, is again taking the ramp on with great elegance. This year so far she has obtained great awards and still looking forward to performing on greater platforms. Lomigan has won 1st Princess at the Little Miss

Lovable pageant and also won Miss Colourful 2012. On Saturday, 21 April, she was crowned 1st Princess at the competitive Little Miss Valley at Emerald Casino and Resort. According to her proud parents she owes much of her success to her coach, Charmaine from Top Mode Models.

Fochville squash club squashes opponents Vincent Mofokeng The past week was a great one for the Fochville Squash Club’s North West league teams, as both teams managed to squash out their opponents with good results. The Second League Team beat the visiting Vaal Reefs and the Reserve League team beat the hosts Potch Country Club II (PCC II). The Second league team got off to a very good start with Mark Spies easily beating Barry Worral by 3 games to 0 and Donovan Coetzee beating Jurie Potgieter by 3 games to 1. Vaal Reefs came back with a fight with their Riaan Venter beating Adrian Stallenberg by 3 games to 1. With Fochville needing only 1 game to secure the evening, it was up to Frans de Klerk to bring the team home against his opponent Duncan McAuther. Frans not only won the game but the match by beating Duncan by 3 games to 0. At the end of the evening the second league team finished the evening off with 16 points to Vaal Reefs 4 points. The reserve league had just good as start to their evening with Albert Schutte walking over Vasti Oelofse and beating her by 3 games to 0. PCC II’s Philip Schlebusch evened the score by out witting Gerhard

Pretorius for a 3 games to 0. Next up was Gavin Harington, who took charge of the game and caused PCCII’s Adrian Bartlett to start making mistakes and eventually won the match by 3 games to 1. With Fochville needing one game to take the evening into a count-out tie-breaker and two games for a win, it was Fochville’s well rested Wouter Nel up against PCC II’s young Ethan Malan. Nel secured the tie-break by winning the first game, but then Ethan fought back and took the second game. Nel knowing what was needed for a Fochville victory upped his game and won the third game securing the victory. But neither Nel nor Ethan were finished and with what seemed like marathon rallies both players were striving to win the match. Nel ran down every shot that Ethan presented him with and eventually won the fourth game 17-15 and the match by 3 games to 1. Fochville returned home jubilantly by finishing the evening with 15 points to PCC II’s 5. The Second League team is to be hosted by Klerksdorp on the 24th April and the Reserve League team will be hosting Coligny at the Potch Defence Courts on the 25th April.


27 April 2012

Carletonville Herald

MMA soaring higher

Vincent Mofokeng The Modern Millennium Arts, martial arts club in Merafong is soaring for greater heights. A total of 20 students from the MMA club went for trails that were held at the Pretoria show grounds where they performed like real warriors in this highly contested tournament. Students from all around the country came in numbers to fight for glory and of our very own warriors from Carletonville, 20 fighters went with great determination to show that they can take down any one. From the 20 fighters that took part in this tournament 14 will be going through to compete in the SA championships that will be held in the Jacaranda city, Pretoria. The MMA team has really improved on their performance as only five of their students went through to the SA champs last year and 14 of their warriors will be fighting this year. 15 medals were taken home by their exceptionally well disciplined fighters. The group’s instructor, Sensei Chimmy van Winkel, who has a fourth degree black belt in Mixed Martial Arts, is also up to big things. Van Winkel has been fighting for 22 years and only started boxing at the age of 6. At the age of 13 he moved on to high kicking kick boxing but eventually moved on to full contact fighting. Full contact consists of the very extreme K1 to the intensive Ninjitsu – which is the modernised Mixed Martial Arts that the very popular cage fighters do. Van Winkel is also a cage fight contestant who he fought in December against the impulsive Shaka where he knocked Shaka in the 2nd round. Van Winkel is also preparing for a fight that will take place on the 26 May. In September Van Winkel will compete in the Tri Nations tournament where fighters from New Zealand, Australia and South Africa will fight to see who the ultimate warrior will be. The Modern Millennium Arts club is situated at 47 Rautenbach Street in Carletonville Extension 9. For any The 15 students from MMA that brought home meddalions queries contact Alet van Winkel, who is the manager, at 072 168 8128.

The Victor’s Podium

Vincent Mofokeng

Nothing but your best I always turn to the sports section first. The sports page records people’s accomplishments as I believe that the front page has nothing but man’s failures. Everyday we wake up to a brand new day to live a live that might consist of a job, for the scholar its school and for some just cruising along, living life like a deck of cards. At the end of our day do you take account of what you did, what you could have done better and how to do it better? Most of our lives we live like the great sport men and women who try to become champions. In your job you practice to become better, at school you study to get better marks and in relationships you make mistakes just to be a better partner. In life the margin for error is so simple yet so difficult because we try so hard not to make them just to result in them. Living from one mistake to the other, how then do we become champions from our mistakes? Now remember, I said championships aren’t just won on the field but also in our daily lives. We become champions by failure and error, because without error we are perfect and no one is perfect. A champion stands up from every fall, lifts his head up from every blow, wipes the sweat off every round and certainly doesn’t give up. Vince Lombardi (Hall of Fame football coach) said, “If you’ll not settle for anything less than your best, you will be amazed at what you can accomplish in your lives”. Its time we wake up with a brand new attitude, an attitude of a champion. Every one is running their own race so everyone should make their own mistakes. Every day you wake up you should know that “I’m going to give my best”. There are so many great people out here but they live a life filled with void because their attitude is diluted with societies’ norms and values. People compete in almost everything they do. Better house, better car and better clothes but that’s not what competition is about. Competition is about yourself, giving your best in everything you do and improving on a regular basis. Al Oerter once said that competition in its best form is a test of self. It has nothing to do with medals. The winner is the person who gets the most out of themselves. You as person should go to bed at night and face the almighty knowing that you gave it your all. If today you have achieved being the best that you can there’s a joy inside you that could move mountains. There’s a desire inside your being that wants something more than success, you’re hungering for excellence because excellence is eternal- It stays with you forever. Success is about having, excellence is about being. Success is about having money and fame, but excellence is being the best you can be.” The victors Podium is a platform where I can show the victories of our community’s accomplishments, but also a platform I use to empower victory in them. Nothing but your best is a place I would like every person to go to and to just do some introspection, look in the mirror and be happy with yourself. Smile and say “man I did alright today, but tomorrow I’m going to do greater”. Don’t live a life worrying what people think about you but rather live it knowing that you’re happy inside of you so that it will appear on the outside.

27


Herald Carletonville/Fochville

port

Vir jou nuutste advertensie skakel Ronéll by die Herald: 018 788 6693/4/5

27 April 2012

Atlete gee Fochville weer rede om trots te wees ‘Ek hoef myself aan niemand te bewys nie, ek gooi teen myself’

Vincent Mofokeng het sy onder ‘n saambreel gaan Vier van Laerskool Fochville se atlete lê en maar met musiek begin het gedurende die afgelope SA laerkalmeer. Wat vir haar lekker skolekampioenskappe by die ABSA was van die kampioenskappe stadion in Durban weer Merafong is dat sy haarself nie vir iemand rede gegee om trots te wees op ons hoef te bewys nie, want sy voel plaaslike talent. asof sy teen haarself gooi. Op 22 en 23 Maart het vier van Laerskool Fochville se atlete teen meer as 1000 ander top-atlete van regoor die land te staan gekom en verskeie prestasies bereik. Lonika Maartens (12), ‘n trotse meisie wat van graad vier af aan Wouter de Wet (12) het geLaerskool Fochville se sport begin durende die kampioenskappe deelneem het, het aan die meisies aan die hoogspring item vir O/12 spiesgooi item deelgeneem waar ­seuns O/12 deelgeneem, waar sy met die silwer medalje weggestap hy met die vierdeplek weggestap het. Lonika is ‘n baie aktiewe meisie het. en neem graag deel aan krieket, gholf, Dit was vanjaar Wouter se tennis, atletiek en hou ook daarvan eerste jaar by die SA kampi­ om haar kreatiewe kant uit te beeld oenskappe en hy het ook sy deur te teken. Dit was Lonika se staal gewys. Wouter het verlede eerste jaar wat sy aan die SA kamjaar hard gaan deelneem aan die pioenskappe deelgeneem het, hoewel provinsiale kampioenskappe, sy reeds voorheen provinsiale kleure maar het voor die SA’s uitgeval. in hoogspring verwerf het. Vanjaar was hy egter hard aan Dié jong ster speel ook krieket en die gang om homself te bewys. is deel van die Carletonville meisies Sy harde werk het vrugte afkrieket sirkelspan. Haar ondervin­ gewerp toe hy met ‘n vierdeplek ding by die SA’s was vir haar ‘n beleweggestap. Met hul aankoms by wenis, het sy met ‘n glimlag aan Herdie hotel het die Gauteng-span ald gesê. uitgevind dat hulle saam met “Die Gauteng bus het langs die pad die span van Limpopo die hotel gaan staan met al die span se spansou deel. Volgens Wouter het dié drag wat veroorsaak het dat die hele teenstanders baie lawaai. TerGauteng-span die openingseremonie wyl almal hulself meeste van die in hul siviele drag moes bywoon,” het tyd gaan geniet het, het Wouter Lonika ook laggend aan die koerant egter sy tyd op die veld gespanvertel. deer en hard geoefen. Op die ou end het die GautengWouter was bang dat hy vanspan nogal uitgestaan met hul siviele jaar weer sou uitval maar omklere. Hulle het op die ou end eers dat hy vasberade van aard is, die volgende dag as span hul sweethet hy glad nie houe terug gehou pakke ontvang sodat hul almal soos nie. Met sy slag oor die lat het een span kan lyk. Wouter ‘n uitstekende hoogte Volgens Lonika was sy gedurende van 1.57 m bereik wat hom die haar item baie bekommerd oor die vierde plek laat inpalm het. kompetisie voor haar. Sy het egter tog Wouter glo egter dat hy nog ‘n uitstekende eerste gooi, wat haar hoër kon spring omdat sy ritme beste gooi vir die dag was, afgelewer. uit was. Mitchell van der Merwe Met hierdie eerste gooi het Lonika (13) is ook ‘n spog spiesgooiook haar persoonlike beste gegooi. atleet wat ‘n derde-plek in sy Lonika is tans in haar ouderdoms afdeling ingepalm het, presteer groep tweede in die land en bekleë in rugby en krieket ook. Guderdie eerste plek in Gauteng. ende die kampioenskappe was “Danksy Oom Koos (hoof afrigter) Mitchell se ervaring nie so lekse harde werk het ek bo presteer” het ker gewees soos die ander twee Die vier atlete wat by die Junior SA-kampioenskappe presteer het. Voor is Lonika Maartens en Sandra van Lonika vertel. kere wat hy deelgeneem het nie. Sandra van Rooyen (12), nóg ‘n Rooyen en agter is Wouter de Wet en Mitchell van der Merwe. Mitchell het by die provinsiale uitblinker spiesgooi-atleet, het die kampioenskappe aan spiesgooi, negende plek verwerf gedurende dié diskus en verspring deelgeneem “Dit was vir my besonder om naby die volgens haar wonderlik tot dat sy die stres moeilike item. Sandra is ‘n meisie wat Moses Mabhida en die Sharks stadion te moes beleef toe sy aan haar item moes gaan en maar as spiesgooier gekwalifiseer. Hy is provinsiaal aan netbal, hokkie en tennis wees,” het sy beïndruk aan die Herald ver- deelneem het. gereeld op die oefenveld en spandeer sy deelneem en graag drie dae per week saam tel. Sy het gedurende die kampioenskappe “Ek het baie gewonder en gehoop dat dit tyd deur saam met vriende aan sport deel met haar afrigter, Tertius Liebenberg oefen. die see baie geniet en dit ook geniet om sal vinniger sou verbygaan,” het Sandra dié te neem. “Ek kon nie wag tot die volgende Dit was Sandra se eerste jaar wat sy aan die saam met haar maats te wees. Haar ervar- week laggend aan die Herald vertel. rondte nie,” het Mitchell dié week trots en SA kampioenskaape deelgeneem het. ing gedurende die kampioenskappe was Elke keer wanneer Sandra begin stres het, vol selfvertroue aan die Herald gesê.

Hoogspringers kán

Printed for the owner and publisher

Gedruk namens die eienaar en uit­ge­wer

Gesamentlik besit deur/ Jointly owned by:

(Pty) Ltd. (Reg. 1964/04662/07) of Ekspa Building, Attie Fourie St. (P.O. Box 351 Vanderbijlpark) by Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. All rights of reproduction of all reports, photographs and all other materials published in this newspaper are hereby expressly reserved in terms of section 12 (7) of the Copy­write Act No. 98 of 1978 and any amendments thereto. We abide by the Code of Conduct of the Press Council of SA and accept its jurisdiction. (Edms) Bpk (Reg No. 1964/04662/07) van Eks­pa­ge­bou, Attie Fourie­straat (Pos­bus 351) Vanderbijlpark, deur Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. Alle regte van re­produksie van alle ver­slae, foto's en ander ma­te­riaal wat in hierdie koerant ge­pu­bli­seer word, word hiermee vol­gens afde­ling 12 (7) van die Wet op Kopiereg No. 98 van 1978 en enige amen­de­men­te daar­toe, voor­behou. Ons onder­skryf die Ge­drag­ko­de van die Media­raad van SA en aan­vaar sy juris­dik­sie.

Carletonville Herald 27 April 2012  
Carletonville Herald 27 April 2012  

Carletonville Herald 27 April 2012

Advertisement