Page 4

Urbanisme. Aspectes positius Grau de consens que obtenen els resultats del taller

Aspectes positius de l'urbanisme 6. El patrimoni històric i arqueològic és important

1. Es posit iu que Tavèrnoles sigui un poble petit amb poca densitat de població

4. Tavèrnoles hauria de mantenir una estabilitat de creixement

2. El model de poble de Tavèrnoles em sembla l’adequat

5. La xarxa de camins de Tavèrnoles és la correcta

3. Tavèrnoles és un poble equilibrat

Profile for Carles Banús

Document final procés participatiu  

Presentació de l'empresa Delibera dels resultats del procés participatiu fet a Tavèrnoles l'any 2007

Document final procés participatiu  

Presentació de l'empresa Delibera dels resultats del procés participatiu fet a Tavèrnoles l'any 2007

Advertisement