Page 4

Editorial Sabem que per garantir la possibilitat d’èxit acadèmic o professional, els nostres adolescents han de dominar l’anglès “real”. L’anglès que els permetrà seguir una classe a la Universitat, llegir un article especialitzat, un diari o, simplement, entendre la lletra d’una cançó. Aquest anglès “real”, amb el seu accent, la seva entonació o les seves frases fetes, és difícil de ser après en una classe que es fa tres o quatre hores a la setmana. L’anglès real necessita, també, ser parlat al carrer, a la botiga, al bus. Aquesta necessitat és clara i ja ningú la discuteix. Però lligada a aquest convenciment, hi ha la lògica por que tenim pares i mares preocupats pel benestar dels nostres fills i filles. Sabem que enlloc com a Anglaterra per a aprendre l’anglès però alhora ens fa por enviar els qui més ens estimem a un lloc desconegut, amb persones desconegudes, durant unes setmanes. Què es trobaran? Qui en tindrà cura? Com resoldran els inconvenients que segur els sorgiran? Amb qui parlaran si tenen un problema? Aquestes dues reflexions són les que ens van portar a dissenyar una proposta que omplís el buit de la seguretat, de la tranquil·litat, del benestar. Volíem crear un projecte on els pares poguessin parlar en primera persona amb els professionals que compartirien aquelles setmanes amb els seus fills i filles, els qui en tindrien cura, els qui els ajudarien a resoldre dubtes i problemes i els qui cercarien en tot moment situacions d’aprenentatge per incidir en l’objectiu principal que és el domini de l’anglès. Així van néixer les Estades Aprèn a la Gran Bretanya, encapçalades i coordinades per un professor amb més de 10 anys d’experiència docent a la Universitat i a Ensenyament Secundari i que passa, cada any, entre 5 i 6 setmanes a l’estranger amb alumnes adolescents. A les Estades Aprèn a la Gran Bretanya volem que els nostres alumnes millorin el seu anglès, però també que tinguin la millor experiència possible i, alhora, que des de casa es tingui el convenciment que un equip especialitzat de professionals amb experiència els acompanyaran per ajudar-los a resoldre qualsevol inconvenient que se’ls pugui presentar. En aquest sentit, el nostre acompanyament és integral. Els alumnes formen part del nostre grup i estan tutoritzats des del moment de la sortida a l’aeroport de Barcelona fins a la tornada al mateix aeroport. Sens dubte aquest és l’element que més diferencia les Estades Aprèn a la Gran Bretanya d’altres ofertes formatives semblants: la tranquil·litat de les famílies en confiar-nos la responsabilitat del benestar dels seus fills i filles. Nosaltres som allà, els fem seguiment diari i, quan cal, fem sessions de tutoria per resoldre qualsevol qüestió que preocupi l’alumne, ja sigui a nivell acadèmic o personal.

E s t a d e s a p r è n a l a G r a n B r e t a n y a

Estiu 2017

Profile for Carles Ballart

Aprèn a Anglaterra 2017  

Informació de les Estades Aprèn a la Gran Bretanya Edició 2017

Aprèn a Anglaterra 2017  

Informació de les Estades Aprèn a la Gran Bretanya Edició 2017

Advertisement