Page 13

Vi mänskor

rskor i Kina sitt allra bästa.”

För en mänskligare livsmiljö

Över åttio entusiastiska studenter reste sig upp och applåderade när den lilla delegationen från Högskolan i Gävle trädde in i lokalen för att slutligen slå fast starten för den önskade sjuksköterskeutbildningen vid Lishui University i provinsen Zhejiang i Kina nyligen. Det var startskottet för ett unikt samarbete för utbildning av sjuksköterskor enligt såväl svenska som kinesiska akademiska krav. Text: Ove Wall Foto: Anders Mattsson

LEVE! nr 3 - 2014  

Högskolan i Gävles tidning LEVE!

LEVE! nr 3 - 2014  

Högskolan i Gävles tidning LEVE!