Memoria 2017. Càritas Mallorca

Page 28

Treball en xarxa dins l’Església de Mallorca

Administracions públiques, obres socials i altres col•laboracions

Entitats de l’Església

FONDO SOCIAL EUROPEO “El FSE invierte en tu futuro”

Parròquies de Mallorca Colonya

54

ENS ENLLAÇAM PER LA JUSTÍCIA COMBATENT LA POBRESA I CUIDANT EL PLANETA

MEMÒRIA 2017

55