Page 1

www.caritas-int.be

DOSSIER LEGAAT & TESTAMENT


DOSSIER – legaat en testament

Vόόr alles: bedankt …

Bedankt omdat u overweegt een goed doel op te nemen in uw testament. Steeds meer Belgen maken deze keuze. Sympathisanten van Caritas International vormen hierop geen uitzondering. Deze vaststelling heeft ons doen besluiten deel te nemen aan de campagne testament.be en het salon van het testament. Op die manier kunnen we u toegang geven tot gratis advies van specialisten en notarissen. U krijgt antwoorden op al uw vragen op een professionele manier, met de nodige discretie en aandacht. U wilt immers niet over een nacht ijs gaan. Uw goederen per testament overmaken aan Caritas International, betekent dat u ook na uw dood uw engagement ten opzichte van de minstbedeelden blijft verder zetten. Zelfs een bescheiden gift kan al bijdragen tot de verwezenlijking van onze projecten, wereldwijd, maar ook in België. Wanneer u onze actie steunt met een legaat, hoe groot of klein ook, dan helpt u daadwerkelijk mee aan het bestrijden van armoede en uitsluiting, dan creëert u een omgeving van solidariteit en rechtvaardigheid voor wie er het meest nood aan heeft en geeft u hen opnieuw hoop en waardigheid. Met een heel simpel gebaar kunt u uw bijdrage leveren aan een van de vele activiteiten van Caritas International. U kunt hierbij zelf een keuze maken. Goede informatie is belangrijk in deze materie - u vindt reeds een beknopte samenvatting in dit dossier - en een luisterend oor. André de Pierpont, vertrouwenspersoon van Caritas International, is er voor al uw vragen in verband met legaten en erfenissen. Aarzel niet hem te contacteren.

André de Pierpont, vertrouwenspersoon en raadgever legaten voor Caritas International: “Ik bekijk graag met u hoe u het verschil kunt maken voor de kansarmen op het terrein.”

Vragen? 010/22.70.44 ou 0475/74.37.14 andre.depierpont@gmail.com

Ik ben ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor een meer rechtvaardige en menslievende wereld. Ik dank u van harte voor het vertrouwen.

Gonzalo Dopchie Directeur Caritas International

www.caritas-int.be

DOSSIER LEGAAT & TESTAMENT


Waarom Caritas International uw vertrouwen waard is…

Geef in volle vertrouwen: •

Caritas International garandeert dat uw geld ten goede komt aan de noodlijdenden!

Caritas International spendeert slechts 3% van zijn uitgaven aan communicatie en fondsenwerving. Mede dankzij onze partnerwerking en onze efficiënte manier van werken, zijn onze functioneringskosten van de laagste in de sector: 7,5%. Met andere woorden: we investeren een maximum op het terrein. Caritas International is eveneens lid van de Vereniging voor Ethische fondsenwerving (www.vef.aerf.be) en voldoet op dit vlak aan strenge voorwaarden. •

Elk euro wordt vermenigvuldigd!

DGD, het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, VAIS, WBI, ECHO… Heel wat regionale, federale en Europese instellingen schenken hun vertrouwen aan Caritas International omwille van onze doeltreffendheid en transparantie. Deze financiers verbinden zich ertoe, afhankelijk van de situatie, ingezamelde gelden tot 20 keer te vermenigvuldigen. De invloed van uw bijdrage is dus veel groter dan u denkt. •

Uw gift helpt zoveel mogelijk mensen en zo lang als nodig!

In lijn met onze missie en onze keuze voor de zwaksten in de samenleving, organiseert Caritas International noodhulp voor kansarmen en bouwt met hen aan een nieuwe toekomst. Caritas blijft ook als de camera’s verdwenen zijn. Blijf met ons op het terrein verder werken.

Geef voor het werkveld en de activiteit die u het nauwst aan het hart liggen: •

Zorg voor levensreddende humanitaire hulp tijdens rampen of conflictsituaties. Laat de slachtoffers leven, help hen na de crisis hun samenleving heropbouwen!

Steun acties in het land van uw keuze en geef de bevolking de middelen om haar eigen ontwikkeling te bewerkstelligen!

Geef, dichter bij huis, in België, onderdak aan slachtoffers van repressie en geweld zodat ze een nieuwe start kunnen nemen.

www.caritas-int.be

DOSSIER LEGAAT & TESTAMENT


Samen met Caritas International maakt u het verschil

Elk bedrag - klein of groot - telt in de strijd tegen armoede en onrecht.

Sri Lanka: huisvesting voor oorlogsslachtoffers Gezinswoning: € 3.290 Na een jarenlang verblijf in een vluchtelingenkamp of een schuilhut, geloofden de oorlogsvluchtelingen niet langer meer in een eigen woonst. Nochtans hebben in de districten Trincomalee, Batticaloa en Mannar 170 gezinnen recent hun intrek genomen in een eigen huis. Een heel eenvoudig huis, maar de basis voor hun nieuwe toekomst. Kostprijs: amper 3.290 euro.

Haïti: onderwijs met het oog op heropbouw Een nieuw dak en onderwijs voor de weeskinderen van Croix des Bouquet: € 10.000 Enkele dagen na de aardbeving in Haïti werden de lessen alweer hervat – in tenten weliswaar - voor de kinderen van het weeshuis van de zusters Salesianen in de hoofdstad Port-au Prince. Ondanks de moeilijke omstandigheden slaagden de zusters erin het ‘schooljaar te redden’. Het nieuwe weeshuis dat gebouwd werd mede dankzij de steun van Caritas International op enkele kilometers van het oorspronkelijke gebouw, kan 150 weeskinderen tussen 6 en 15 jaar opvangen. 10.000 euro is het bedrag dat nodig is voor een nieuwe bungalow en begeleiding en onderwijs voor 12 jonge meisjes.

Ethiopië: word bron van leven Graven en inrichten van waterputten: € 14.285 Ethiopië, Vallei van Gunda Gundo – In dit afgelegen en dorre gebied zijn de landbouwmogelijkheden beperkt. De lokale bevolking heeft weinig bestaansmiddelen en is chronisch afhankelijk van humanitaire hulp. Het sluiten van de grens ten gevolge van het conflict met Eritrea heeft de problemen alleen maar groter gemaakt. Met de steun van Caritas International en de lokale Caritas hebben de bewoners van 7 dorpen de handen in elkaar geslagen om waterpunten te installeren en waterbassins te graven. De bedoeling is de toegang tot water voor zowel mens als dier te verzekeren. Daarnaast worden irrigatiekanalen gegraven en binden we de strijd aan tegen de bodemdegradatie. Op die manier moet meer voedselzekerheid groeien voor de gemeenschap.

www.caritas-int.be

DOSSIER LEGAAT & TESTAMENT


Burundi: laat water vloeien, leven bloeien Bouw 1 km kanaal: € 104.000 90% van de Burundese bevolking leeft van de landbouw. Toch zijn 7 op 10 mensen er niet zeker van dat ze voldoende te eten zullen hebben. Naast de demografische groei heeft de traditionele landbouw ook af te rekenen met de gevolgen van klimaatwijziging en gebrek aan water. In de regio Katenga zijn de boeren begonnen met de constructie van een kanaal. Met het water van dit kanaal zullen ze tot 60 ha landbouwgrond kunnen irrigeren en dus meer en vaker oogsten. Helpt u mee?

Zuid-Soedan, vluchtelingen en verplaatste personen bewerken hetzelfde veld Een nieuwe start voor 25.990 boeren die alles verloren hebben: € 285.134 Evenaarsprovincies, Zuid-Soedan – Na 22 jaar burgeroorlog is er een vredesakkoord en ZuidSoedan wordt onafhankelijk in juli van vorig jaar. De autonomie geeft aan talrijke vluchtelingen en mensen die terugkeren uit het noorden nieuwe hoop. In de evenaarsprovincies blijft het LRA, een militie van Oegandese oorsprong, echter angst en terreur zaaien. De dorpsbewoners zien zich verplicht hun velden in de steek te laten en zich te groeperen. Deze verplaatste personen, mensen die teruggekeerd zijn en de lokale bevolking hebben het alsmaar moeilijker om met de beperkte natuurlijke rijkdommen rond te komen. Onder meer water is schaars, ten gevolge van slecht onderhouden infrastructuren en een tekort aan putten. U kunt het leven van 26.000 mensen (waaronder 15.000 vrouwen die verschrikkelijk hebben geleden) grondig veranderen met 10 diepe waterputten, vorming en de nodige landbouwproductiemiddelen.

Rwanda: honger uitroeien in Bugesera 53.287 mensen hebben voldoende te eten: € 550.493 Bijna 93% van de bevolking van Bugesera heeft voordeel bij dit project. Schaarse regenval en weinig efficiënte technieken in de landbouw, maken dat reeds 30 tot 40% van de potentiële oogst verloren gaat tijdens de groeifase. Caritas International heeft 4 doelen voor ogen: meer productie, creatie van meerwaarde door stockage en verkoop van overschotten, sterker maken van landbouwcoöperatieven en vorming van lokale NGO’s. Ook hier kunt u een wezenlijk verschil maken.

www.caritas-int.be

DOSSIER LEGAAT & TESTAMENT


In België, een dak voor daklozen Onroerend goed, een nieuwe start voor een familie uit een verre regio Zij komt uit Afrika, Azië, de Balkan… Zij heten Stanislav, Tida of Dorcy… Ze hebben hun land en hun hele hebben en houden achtergelaten op de vlucht voor oorlog, droogte of repressie. Wij noemen ze vreemdelingen, migranten, asielzoekers of vluchtelingen… Hoe dan ook, Caritas International is er om naar hen te luisteren, hen onderdak te bieden en hen te begeleiden. Als u uw onroerend goed overmaakt aan Caritas International kunnen wij hen huisvesten tijdens hun asielprocedure.

Wanneer de crisis toeslaat, zorgt Caritas International voor humanitaire hulp en duurzame heropbouw. Met een legaat aan Caritas International bestendigt u uw inzet voor een solidaire en rechtvaardige wereld. U geeft slachtoffers de kans om te overleven en hun leven een nieuwe vorm te geven, u geeft vaders en moeders de mogelijkheid om hun kinderen te redden van de hongerdood. Caritas International is de Belgische schakel van een wereldwijd netwerk van 165 katholieke solidariteitsorganisaties. Samen ijveren we voor een waardig leven voor slachtoffers van humanitaire crisissituaties en armoede. We zorgen voor de toegang tot water, voedsel, medische zorg, onderwijs en huisvesting. In België zet Caritas International zich in voor de opvang van asielzoekers en biedt het sociale begeleiding aan migranten.

Meer weten? Neem een kijkje op onze website www.caritas-int.be of vraag een exemplaar van ons jaarverslag.

Uw contactpersoon : André de Pierpont, 010/22.70.44 of 0475/74.37.14; e-mail: andre.depierpont@gmail.com

www.caritas-int.be

DOSSIER LEGAAT & TESTAMENT

Dossier legaat & testament  

Waarom Caritas International uw vertrouwen waard is…

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you