Page 1

Š François Schmitt

Elke druppel telt in de strijd tegen de honger

Laat water vloeien en leven bloeien

Ook online Laat water vloeien

www.caritas-int.be


SPECIAAL NUMMER - SEPTEMBER 2012

MAGAZINE www.caritas-int.be

Vecht mee tegen de droogte in Ethiopië, Burundi en India © François Schmitt

Zeker in regio’s waar de bevolking van de kleine familiale landbouw leeft. Dat is het geval in Ethiopië, Burundi en India. Reden waarom Caritas International dit jaar campagne voert voor deze door droogte getroffen landen. Samen met lokale partners en met de actieve medewerking van de mensen zelf, werken we in elk van deze landen aan een duurzaam en levensreddend project. © Isabel Corthier

Water – en dan vooral het gebrek eraan – speelt een hoofdrol bij de uitbraak van elke voedselcrisis. 40% van de wereldbevolking kampt vandaag met waterschaarste. Afrika is er daarbij veruit het ergst aan toe. Daar moeten vrouwen soms uren lopen voor een schamele kruik water. En dikwijls maakt dit water hun kinderen ziek. Meer dan 80% van de ziektes en één op vier overlijdens is te wijten aan vervuild water. Droogte is tegelijk de eerste en grootste oorzaak van voedseltekort.

Door een van deze projecten te steunen brengt u water tot bij allerarmsten. Zo wordt u zelf een bron van leven. Alvast bedankt daarvoor!

Help een Ethiopische familie een waterput bouwen

BU RU NDI

Metsel mee aan een irrigatiekanaal voor Burundese landbouwers In Burundi werkt 90% van de bevolking in de landbouw. Toch is een op de twee Burundezen ondervoed. Dit door waterschaarste in het droge seizoen. Caritas en zijn lokale partner bedachten een gedurfd plan om water van de Muzengarivier naar de vruchtbare velden van Kasega te leiden: een 12 km lang irrigatiekanaal. Het hele dorp is enthousiast over het plan. Met reden want dit kanaal kan zo maar even 60 ha akkergrond irrigeren. Maar het is behalve een ambitieus ook een erg duur project. Daarom rekent Caritas op uw steun. We becijferden dat het 94 euro kost om één meter kanaal te metselen. Neemt u zo’n meter voor uw rekening? Of… misschien wel twee? © Isabel Corthier

INDIA

ETHIOPIË Het schaarse water opvangen, vasthouden en verdelen. Zo vecht Caritas International al sinds 2003 tegen voedseltekorten in Oost-Tigray, Ethiopië. Samen met de lokale bevolking bouwen we waterputten, leggen we irrigatiesystemen aan en werpen we dammen op die beletten dat vruchtbare akkergrond wegspoelt. Verder doen we er alles aan om de toegang tot zuiver drinkwater te verbeteren.

49 €

= 1 waterput

Die aanpak werkt, dat bewijzen de cijfers zwart op wit (zie kader). Via deze campagne wil Caritas 2.400 gezinnen voorgoed redden van honger en ondervoeding. De tijd dringt want Ethiopië wordt opnieuw getroffen door een langdurige droogte. Daarom hebben we uw steun heel dringend nodig. Geef alstublieft wat u kunt, elke euro telt!

Sprekende resultaten Sinds de start van het Oost-Tigray-project in 2003: • daalde de ondervoeding bij jonge kinderen met 50% • steeg het aantal vrouwen met een moestuin van 23,5 naar 54% • halveerde de tijd die vrouwen besteden aan het halen van water • hebben boeren met een geïrrigeerd veld 2 extra oogsten per jaar • nam de opbrengst van een geïrrigeerde tuin met factor 6 (!) toe

SAUDI ARABIA

E TH I O P I A

AFRICA

Red SUDAN

ERIT R

EA

Sea

TIGRAY

BENISHANGUIGUMUZ

AMHARA

YEMEN

AFAR

57 €

= 1 watertank Red een Indische familie van vervuild en besmet drinkwater Een waterleiding zoals wij die kennen bestaat niet op het platteland van Warangal, India. De mensen drinken er ziekmakend water uit open putten. Daarnaast lijden ze onder de droogte en zien ze tijdens het regenseizoen massa’s water in de bodem verdwijnen. Net daar ligt volgens Caritas de sleutel tot een efficiënt waterbeheer. In 20 tribale nederzettingen willen we het regenwater opvangen en via de daken afvoeren naar gesloten opvangtanks. Zo krijgt het dorp het hele jaar door toegang tot zuiver drinkwater, wat eigenlijk niets meer is dan een basisrecht. Hoe u dit project kunt steunen? Bijvoorbeeld door ons in staat te stellen om één watertank aan te kopen. Die kost 57 euro. U redt er letterlijk mensenlevens mee.

Gulf of Aden

DJIBOUTI

SOMALIA

ADDIS ABABA GAMBELA SOUTH SUDAN

OROMIYA

SOMALI

SNNPR SOMALIA KENYA

2012

©CARTO uitgeverij

Ganta Afeshum Gulomakda Enderta Irob

0

km 250

Aba’ala Kindo Koyisha

Speciaal nummer van het driemaandelijkse magazine Caritas International - september 2012 Afgiftekantoor Brussel X - P 202013 Verantwoordelijke uitgever: G. Dopchie, directeur - Liefdadigheidsstraat 43 - 1210 Brussel (t) 02 229 36 11 - www.caritas-int.be - infonl@caritas-int.be - IBAN: BE88 0000 0000 4141

Campagneaffiche 2012  

Affiche campagne 2012: water & voedselzekerheid

Advertisement