Page 1

NYT FRA KØBENHAVNS ENERGI

Maj 2008

Skån miljøet – skift til gaskomfur

side 2

Bekæmp ukrudt uden kemi

side 2

Når regnen bryder løs:

Sådan undgår du oversvømmelse Sidste sommer oplevede vi den næstvådeste juli i 135 år, og flere voldsomme skybrud satte kloakkerne under pres. Med klimaforandringerne kommer vi sandsynligvis til at opleve flere kraftige skybrud fremover. Men du kan faktisk gøre flere ting for at beskytte dit hus mod vandskader. En stor mængde regn kan på få timer forvandle dit hjem til et soppebassin og ødelægge dine gulve, dine møbler og dine installationer. I nogle tilfælde dækker forsikringen de udgifter, en husejer får på grund af en vandskade. I andre tilfælde må husejeren selv betale for at få udbedret skaderne. Under alle omstændigheder er det ærgerligt at skulle bruge tid og kræfter på at rydde op efter en oversvømmelse. Mange kunder har derfor spurgt os, hvordan man kan beskytte sig mod vandmasserne.

Du kan gøre flere ting for at forhindre vandet i at trænge ind i dit hus: • Det er vigtigt, at du jævnligt tjekker, om der er fri passage i husets afløb og kloakledningen på din egen grund. Hvis afløbsristen lige uden for huset eller tagrenden er stoppet til med visne blade, kan vandet ikke slippe væk, og så er der stor risiko for, at der kommer regnvand ind i kælderen fra jordoverfladen. Selvom afløbssystemet i dit hus er i orden, kan der alligevel opstå problemer, hvis regnen er meget voldsom. De store mængder regnvand kan i ekstreme tilfælde give problemer med overløb tilbage til huset.

Vidste

du … … at d us for, at k om husejer s elv har lo ansvar grund e akledningen på din r vedlig egen eholdt? Mens K øb varet fo enhavns Ene rgi har r at ved an li kloakk erne på geholde og u sdbygge gader o g veje.

Lad dit varmeanlæg holde sommerferie

Side 3


• Installer en pumpe eller et højvands-

lukke. Pumpen sørger for, at vandet bliver ledt væk fra kælderplan til afløbssystemet. Den hindrer også, at der kan ske tilbageløb til huset, når kloaksystemet er fyldt op med vand. Højvandslukket er en slags ventil, der lukker af for vandet, hvis det vil løbe den forkerte vej. På den måde undgår du, at vandet stiger op gennem afløbet inde i dit hus, når der er pladsmangel i kloakrøret. Hvis man har installeret pumpe eller højvandslukke, er det vigtigt jævnligt at holde øje med, at de fungerer, som de skal.

• Overvej om du kan skifte asfalt eller

fliser ud med græs. Det giver regnvandet et større areal, hvor det kan sive ned i jorden. På den måde belaster regnvandet din kloak mindre.

r give n v ha et ben k I Kø øjeblik tablee i l . i i v ud t skiner k s l a i t af f ring

• Få en faskine tæt på huset, der kan nedsive regnvandet. Faskinen sørger for, at regn, der løber ned fra taget, bliver ledt udenom kloakken og væk fra huset. En faskine er et hul i jorden, der fyldes op med store sten eller plastikkassetter. Når regnvandet løber ned fra hustaget, bliver det opsamlet i faskinen og siver langsomt ned i jorden.

Du kan i nogle tilfælde få tilskud til en faskine hos Københavns Energi. Vil du vide mere om faskiner og din mulighed for at få tilskud, kan du gå ind på www.ke.dk eller kontakte os på tlf. 3395 2301.

Red drikkevandet:

Bekæmp ukrudtet uden kemi Mange haveejere bruger stadig kemiske sprøjtemidler til at slippe af med ukrudtet. Men selv i små mængder ødelægger de grundvandet. Drop derfor sprøjtemidlerne og bekæmp ukrudtet på andre måder, hvis du vil være med til at sikre, at vi stadig har rent grundvand i fremtiden.

så rent, at det igen kan bruges i vandforsyningen.

Selv i små mængder forurener sprøjtemidler vores grundvand. De trænger ned i jorden gennem ormegange og sprækker fra rødder, og regner det meget, vil sprøjtemidlerne sive ekstra hurtigt ned til grundvandet.

Slip nemt af med ukrudtet – uden kemi

Hvert år er forureningen skyld i, at vi må lukke vandboringer. Allerede nu er der for meget sprøjtemiddel i mere end hver tiende vandboring i Danmark, og i Københavns Energi har vi i de seneste år lukket for 14 millioner m3 vand pga. forskellig slags forurening. Lige nu er grundvandet i dele af Københavnsområdet så forurenet, at det ikke kan bruges til drikkevand. Men i Københavns Energi håber vi på, at det på langt sigt bliver

Hvis du vil være med til at sikre rent drikkevand i fremtiden, er det en god idé at komme dit ukrudt til livs uden sprøjtemidler – hvis du går rigtigt til værks, behøver det ikke at koste en masse ekstra knofedt.

• B rug træflis eller sort plast til at holde ukrudtet nede i bedene.

• P lant bunddækkeplanter, som nemt breder sig og kvæler ukrudtet.

• Lug grundigt i foråret – det er nemt at få fat på ukrudtet, før alt springer ud.

• B rug et par timer på at fjerne de nye

mælkebøtter, før de begynder at sprede frø.

Få mere at vide om dit vands kvalitet og Københavns Energis vandkontroller på www.ke.dk

Skån miljøet – skift til gaskomfur De fleste kokke foretrækker gaskomfur, og kan du også lide at lave mad, er et gaskomfur perfekt. Varmen fra et gasblus er nemlig let at kontrollere, og derfor kan du præcist styre, hvor meget varme, maden skal have. Bruger du gas, hjælper du også miljøet. Når du bruger gaskomfur, udleder du under halvt så meget CO2, som når du bruger el-komfur. Er du en dansk gennemsnitsforbruger, betyder det, at du sparer miljøet for 120 kilo CO2 om året, hvis du skifter til et gaskomfur - det svarer til CO2-udledningen ved 600 km bilkørsel.

2

Hvad koster det at få lagt gas ind?

Det koster 6.250 kr. at få lagt stikledningen til gas ind til huset. Hertil kommer et årligt stikabonnement på 1.800 kr. Når stikledningen er lagt ind, kan du også bruge gassen til en terrassevarmer eller en gaspejs – der hvor du i dag bruger flaskegas, el eller brænde. Er du interesseret, kan du læse mere på www.ke.dk. Du kan også ringe til Københavns Energis tekniske rådgivning på telefon 3395 2632.


Kom gratis på udstilling: Storbystrømme - københavnernes vand, varme, lys og latrin gennem 150 år

Lad dit varmeanlæg holde sommerferie Er du en af de københavnske husejere, der hvert år betaler tusind kroner ekstra i varmeregning, fordi du glemmer at slukke anlægget?

Husk også ventilen

Det er også vigtigt, at du husker at lukke sommerventilen på anlægget. Ellers kan der sive dyr varme ud, som forsvinder direkte op i den blå sommerluft. Spar mindst Når man lukker sommer- Ikke alle husejere er klar over, at det er vigtigt at regulere varventilen, undgår man også, 1000 kr at fjernvarmevandet siver meanlægget i sommersæsonen, om året gennem varmeveksleren, når siger energirådgiver Flemming der ikke er behov for opvarmnJensen fra Københavns Energi. Han rådgiver til daglig mange ing af huset. Det kan ødelægge kunder om, hvordan de bedst sparer enen ellers god afkøling og dermed øge varergi på vand og varme. - Mange tror, at de meregningen. bare skal skrue ned for radiatorerne om - Vi ved ikke præcist, hvor meget energi, der sommeren. Men det er ikke nok! Hvis dit går til spilde, fordi folk glemmer at slukke for varmeanlægs cirkulationspumpe er tændt, varmeanlægget om sommeren. Men mange pumper den nemlig videre og bruger strøm, husejere kan formentlig spare mindst 1.000 selvom varmeapparaterne er slukkede. Det kr. om året ved at slutte af med at gå en tur i belaster både din økonomi og miljøet helt kælderen og stoppe cirkulationspumpen og lukke sommerventilen, når de alligevel skruunødvendigt. er ned for radiatorerne først på sommeren, siger Flemming Jensen. Energirådgiver Flemming Jensen fra Københavns Energi.

Få flere nemme råd til hvordan du kan spare på varmeregningen og skåne miljøet på www.ke.dk. Du kan også læse mere i vores brochurer, som kan bestilles på tlf. 3395 2301:

guide til dit fjernvarmeanlæg

når fyringssæsonen er slut

1. januar til 31. august 2008 U dagligt 10-16 U onsdag 10-21 U tirsdag lukket københavns bymuseum U vesterbrogade 59 U www.bymuseum.dk

Under Københavns gader og huse findes et fint netværk af rør og ledninger, som forsyner os med vand, varme, el, gas og kloakering. Det er blevet udbygget og fornyet siden 1800-tallet og er et vigtigt grundlag for, at København har udviklet sig til en moderne storby. Derfor har Københavns Bymuseum lavet udstillingen Storbystrømme, hvor du kan få indblik i, hvordan opgaven med at forsyne København med vand, varme, lys og afløb er blevet løst siden 1857. Du kan besøge udstillingen frem til 31. august 2008 i kælderen under Københavns Bymuseum, Vesterbrogade 59, 1620 København V. Når du viser dette nyhedsbrev, giver det gratis adgang for op til 4 personer. Du kan også købe bogen Storbystrømme til en rabatpris på 80 kr. (normalpris 120 kr.) Gælder, så

længe lager haves.

hvis du lukker for fjernvarmeanlægget i sommerperioden – sparer du penge og skåner samtidig miljøet, som altid belastes ved varme- og strømproduktion www.ke.dk

www.ke.dk

!

Spar på det varme vand. Brug bruseren og opvaskebaljen

3


Afsender: Københavns Energi, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S

Dixen Design

Vi har noget, du absolut ikke kan undvære!

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi er 650 medarbejdere i Københavns Energi, som hele døgnet året rundt sørger for, at du og de øvrige borgere i hovedstaden får vand, varme og bygas – og at I kan slippe af med jeres spildevand.

På vores hjemmeside www.ke.dk kan du få alt at vide om bygas, vand, varme og afløb. Du kan blandt andet få nyttig viden om dine installationer, hvordan du kan undgå vandskader, hvordan du kan tjene penge og skåne miljøet ved at spare på vand og varme, og om din regning fra Københavns Energi. Har du ikke adgang til internettet, kan du kontakte vores Kundeservice på telefon 3395 2301. Her kan du bestille brochurer om forsyningen af vand, varme, bygas til og afløb fra din bolig. Har du konkrete spørgsmål om f.eks. dine installationer, kan du kontakte en af vores rådgivere.

Vi skal ikke tjene penge på dig

Københavns Energi er et aktieselskab, der ejes af Københavns Kommune. Vi skal ikke tjene penge på vores produkter – vi skal blot sikre os, at der er balance mellem vores udgifter og indtægter. Vores priser og leveringsbetingelser bliver løbende kontrolleret af myndighederne.

Vi har fokus på miljø

Vi arbejder ud fra en klar målsætning om, at Københavns Energi skal være en miljørigtig og bæredygtig virksomhed – til gavn for alle københavnere.

Derfor gør vi en indsats for at sikre, at du også i fremtiden kan tappe rent drikkevand fra hanen. Det gør vi blandt andet gennem skovrejsning og indvinding af vand fra nye kildepladser. Fjernvarme er en miljørigtig opvarmning. Den fjernvarme, vi forsyner dig med, kommer især fra den overskudsvarme, der opstår, når byens elværker producerer elektricitet, og når forbrændingsanlæggene brænder affald. Vi har lagt om til Bygas2 for at sikre en endnu mere miljørigtig forsyning af bygas. Vi sørger desuden for, at byens spildevand og regnvand ikke skaber problemer for folkesundheden, og at vandet i havnen er så rent, at du kan bade i det.

prof-bachelor2  

Han én ting disse hu dæk rtige efter at gå tilbage eller. Tidsindstillet hun forkæle sin ret runde ophold. I overraskels vinterdæk e bekymri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you