Page 1

magazine van Carinova no2 zomer 2013

 Nieuw Cliëntmodel vertrouwde gezichten en korte lijnen  Personenalarmering 24 uur per dag hulp beschikbaar  Mantelzorgen

zonder stress t rek tijdig aan

de bel

 Carinova wenst een kippenhok, ren en veranda

 Gül Özdemir biedt dienstverlening in het Turks

Zomerse aanbiedingen voor leden


inhoud

voorwoord

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen met Carinova

Thuiszorg

De overheid brengt de zorg in Nederland steeds dichter bij de burgers. Dat wil zeggen dat er vaker een beroep wordt gedaan op de omgeving om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Maar hoe kun je als oudere zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen? Of hoe combineer je een fulltimebaan met de zorg voor hulpbehoevende ouders? Of als de ouders op afstand wonen? Carinova ondersteunt de hulpvragers en geeft advies en informatie. Ook aan mantelzorgers.

Pag 8 Blij met Dienstverlening in het Turks

Pag 4 Interview De nieuwe werkwijze van de gemeente Raalte

"We zoeken naar de beste oplossing voor iedereen"

Mantelzorg De zorg voor een naaste laat je nooit los. Trek daarom tijdig aan de bel! Als mantelzorger is het soms moeilijk om je grenzen te bewaken en te voorkomen dat je overbelast raakt. Dus durf om hulp te vragen! Ook in het Turks. Want Carinova heeft een mantelzorgconsulent in dienst die u te woord kan staan in het Turks.

U staat er niet alleen voor Welke beslissingen er straks ook in de politiek worden genomen, voor mensen die écht zorg nodig hebben staat Carinova altijd klaar. Als uw familie bijvoorbeeld op afstand woont en u op hulp van anderen bent aangewezen, is de Personenalarmering van Carinova vast een goed idee. Carinova maakt zich sterk om mensen zo lang mogelijk met plezier thuis te laten wonen. Als u lid bent van het Carinova Servicepakket krijgt u hier zelfs korting

op. Evenals op vele andere diensten. Zoals u misschien weet zijn de kortingsmogelijkheden voor leden recent enorm uitgebreid. Kijk daarvoor op servicepakket.carinova.nl (dus zonder www). Carinova helpt om de zorg betaalbaar te houden. Door goed te luisteren naar alle partijen die erbij zijn betrokken, blijven we zoeken naar de beste oplossingen voor iedereen die zorg nodig heeft. We wensen u een plezierige zomer!

Johan Gerestein

Voorzitter Raad van Bestuur Carinova

Pag 14 Innovatie Carinova Cliëntmodel Pag 16 In de wijk Mantelzorgen zonder stress Pag 20 Document Personenalarmering Pag 21 Column Cliëntvertrouwenspersoon

En meer… Pag 13 Op stap Zinderende zomerfestivals

Woonzorg Pag 6 Carinova wenst Een kippenhok Pag 9 Warme maaltijden Via de warmwagen Pag 19 Drijfveer Geriatrische revalidatiezorg

Ledenservice Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 10 Zomerse aanbiedingen Kortingsplatform voor leden

Pag 18 Aan tafel Lekkere bloemen Pag 22 Puzzel Win een Landgoedarrangement Pag 23 Lezersaanbieding Landelijk fietsen op de Veluwe

Pag 24 Servicepakket Word nu lid van Carinova en profiteer

colofon Dichtbij is een uitgave van: Carinova, Postbus 49, 8100 AA Raalte, Telefoon 0900 86 62 (lokaal tarief) Concept en realisatie: Branding Media B.V. Redactie: Communicatie en PR-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: Judith Bakkers, René de Graaff, Wilma van Hoeven, Chris von Koettlitz, Monique Lubbers, Sarah Saarberg, Marjolein Straatman, Conny Verweij Beeldbewerking: Marcel van Dugteren Fotografie: De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova, Frank Uijlenbroek. Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

3


interview

Tekst Sarah Saarberg fotografie De Beeldredaktie

Wmo-loket gemeente Raalte:

Eerlijkheid Voor Margreet en haar collega’s is de bewustwording bij mensen heel belangrijk. “Vroeger was de instelling: ik heb er recht op. Maar de oude standaard bestaat niet meer. Het is niet meer vanzelfsprekend. Het Wmo-potje is echt bedoeld voor mensen die het niet zelf kunnen regelen. Zo staat het ook in de wet: het is een compensatie, een aanvulling van de gemeente voor wie het niet zelf kan organiseren of betalen. Als gemeente vragen we wat dat betreft ook eerlijkheid van de mensen en daarom gaan we dus ook het gesprek aan. Met de mensen zelf, maar ook met de omgeving: de kinderen, de mantelzorg, desnoods een buurvrouw. Wat zijn de belemmeringen, wat heeft iemand écht nodig? Waar zit de vraag en waar zitten de knelpunten? Hoe kunnen we met elkaar de beste oplossing verzinnen?”

Nieuwe werkwijze richt zich op eigen kracht

m

Er is in de politiek veel te doen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De geldkraan wordt steeds verder dichtgedraaid en de rol van de gemeenten wordt belangrijker. “Van ‘toetser’ en ‘verstrekker’ krijgen we meer en meer een regierol”, aldus Margreet Koerhuis van Team Voorzieningen Wmo van de gemeente Raalte. Zij ziet in de veranderingen vooral uitdagingen, waarbij het uiteindelijk ook voor de klant veel beter geregeld zal zijn.

Margreet wil en kan niet vooruitlopen op de plannen van de politiek. Wie er straks recht heeft op huishoudelijke hulp bijvoorbeeld en hoe de toekomst van de voorzieningen die nu nog via de AWBZ en Wmo geregeld worden eruitziet, is nog helemaal niet duidelijk. Wel is het zeker dat er zaken zullen veranderen. Dat vraagt van de gemeente een nieuwe manier van werken en de gemeente Raalte is daar al op ingespeeld. “De focus is niet uitsluitend gericht op bezuinigingen”, benadrukt Margreet. “Het gaat er juist om dat we een heel andere benadering hebben, waarbij we veel beter bekijken wat iemand echt nodig heeft en hoe en woont samen met haar echtgenoot, twee of we daarbij kunnen en kinderen van 12 en 10 jaar en de hond in moeten helpen. Vaak zijn Raalte. Ze houdt van lezen en alles wat met er namelijk ook andere muziek te maken heeft. Ze werkt sinds 1997 mogelijkheden. Daar kom bij de gemeente Raalte en daarvoor bij je eigenlijk alleen maar andere gemeenten, waar ze zich vanaf het achter als je het gesprek begin al bezighoudt met de zorgkant binnen aangaat. Dat is dus de gemeente. precies wat we bij ons Wmo-loket doen. Door

Margreet Koerhuis (40)

4 dichtbij

goed te communiceren en te luisteren, hopen we het werkelijke probleem van mensen die bij ons komen, boven water te halen. Alleen dan kunnen we de beste oplossing bieden.” Scootmobiel Wie vroeger aanspraak wilde maken op een Wmo-voorziening, hoefde bij de gemeente eigenlijk alleen maar een aanvraagformulier in te vullen. Dat werd vervolgens door de gemeente getoetst en op basis van die aanvraag werden voorzieningen indien mogelijk toegekend. Voor andere regelingen moest men weer naar andere loketten of instanties. Wie nu een hulpvraag heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn of inkomen, kan in de gemeente Raalte terecht bij het Wmo-loket. “Dit loket voorkomt dat mensen met een bepaalde vraag op dit gebied van het ene naar het andere loket worden gestuurd”, legt Margreet uit. “Voor zorg en voorzieningen kon men altijd al hier terecht, maar we gaan nu echt in gesprek met mensen. Want vaak blijkt dat er ook andere oplossingen mogelijk

"We bekijken wat iemand echt nodig heeft"

Grotere besparing Margreet is zich ervan bewust dat deze manier van werken meer investering vraagt van de gemeente. “Natuurlijk: het kost meer tijd aan de voorkant, maar uiteindelijk veel minder aan de achterkant. De besparing is op deze manier veel groter, dat merken we nu al. Wat belangrijk is om te weten: wie het echt niet kan regelen of betalen, krijgt gewoon de hulp die hij of zij nodig heeft. Daar is dus niets aan veranderd. Als gemeente geven we dan een indicatie af. Als iemand bijvoorbeeld huishoudelijke hulp nodig heeft, dan komt die er ook. De klant kan dan zelf kiezen uit twaalf zorgaanbieders met wie we samenwerken, zoals Carinova, of een Persoonsgebonden Budget.”

*

Eigen bijdrage Margreet en haar collega's

zijn.” Ter verduidelijking geeft ze een fictief voorbeeld: “Een mevrouw komt bij ons voor een scootmobiel. Tijdens het gesprek blijkt dat ze die eigenlijk alleen nodig heeft om eens in de twee weken naar het graf van haar partner te gaan. Tegelijkertijd ontdekken we dat ze best eenzaam is en behoefte heeft aan een praatje. In plaats van een scootmobiel verstrekken, kan het in zo’n

geval veel zinniger zijn om een vrijwilliger in te schakelen die om de veertien dagen langskomt en haar meeneemt naar het graf. Vroeger werd er zonder probleem een scootmobiel verstrekt. Die verdween dan soms gewoon in de schuur: het was wel handig om te hebben, de gemeente betaalt het toch. Maar zo is het niet meer, daar is gewoon geen geld meer voor.”

Vanaf januari moet iedereen zelf meebetalen aan regelingen voor hulpmiddelen zoals een scootmobiel of aan woningaanpassingen. Ook als u thuis hulp bij het huishouden krijgt via de Wmo, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. De hoogte van die eigen bijdrage wordt afgestemd op iemands persoonlijke situatie. Meer informatie hierover vindt u op www.hetcak.nl.

5


carinova wenst…

Tekst Marjolein Straatman

Een kippenhok

h

Bij De Hartkamp tokken tegenwoordig kippetjes. Tijdens de grote vrijwilligersactie NL Doet vervulden vrijwilligers de wens voor een kippenhok, ren en veranda. Gelukkig is er geen haan en blijft de nachtrust gewaarborgd.

“Het waren twee fantastische dagen en het verrichte werk is in één woord: geweldig. Twee dagen lang was er een fijne ploeg mensen aan het werk die vol enthousiasme de klus heeft geklaard. Hoewel het weer tegenzat was de sfeer gemoedelijk, gezellig en ontspannen”, vertelt Paulien Kappert. Ze is coördinator vrijwilligerswerk van verpleeghuis De Hartkamp. Deze locatie had ooit een kippenhok, waar men met weemoed aan terugdacht. Tijdens Nederlands grootste vrijwilligersactie NL Doet op 15 en 16 maart stak een aantal vrijwilligers daarom de handen uit de mouwen om hok en ren te laten herrijzen. Een veranda kwam er ook. Zo kunnen de cliënten gezellig met hun familie samen naar de scharrelende kippen kijken. Voor mensen in rolstoelen is het nieuwe plekje goed toegankelijk. “De bewoners vinden het erg leuk en genieten van de dieren. Zo is er wat leven op het terrein”, zegt Paulien. Harde werkers Al te veel leven is echter ook weer niet de bedoeling, dus een haan is er in het hok niet te vinden. “Het kippenhok staat dicht bij de huizen van de cliënten. Je moet er niet aan denken dat ze om vier uur wakker schrikken van de haan”, lacht Paulien. Wel zijn er vijf ‘leenkippen’ die op termijn worden vervangen door verschillende soorten kippen van kleindiervereniging Zorg en Genot.

6 dichtbij

De vereniging was nauw betrokken bij NL Doet. Voorzitter Gerard Kolk droeg ook zijn steentje bij: “We zijn al eerder begonnen met de voorbereidingen voor het kippenhok dat we in elkaar hebben gezet. Er was veel harmonie onderling, ook al moest er hard worden gewerkt. Het hielp wel dat we goed werden verzorgd.” Vrijdag verrees het kippenhok van tweeënhalf bij drie meter. Mark Horstman van Tuin & Park Bruggeman Broekland verleende de materialen tegen kostprijs en hielp zelf ook mee. “Het was erg gezellig. Aangezien mijn opa vroeger in De Hartkamp heeft verbleven, heb ik er ook wel een connectie mee”, zegt hij. Tijdens de welverdiende lunch op zaterdag bleek dat nagenoeg alle werkzaamheden waren verricht en dat het kippenhok kon worden geopend. Rest nu nog het wachten op de eieren. En het opeten ervan. Paulien: “Vrijwilligers verdelen de eieren over de bewoners. Zo hebben zij af en toe een vers eitje.”

servicepagina

Tekst Judith Bakkers

Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel: 0900 86 62 (lokaal tarief).

alledaagse

hulmiddelen

Zolang de mogelijkheid er is, blijven de meeste mensen graag zelfstandig thuis wonen. Voor alledaagse obstakels zijn vaak oplossingen te bedenken. Te denken valt aan keukenhulpmiddelen, zoals een potopener of een gehoekte kaasschaaf, of huishoudelijke hulpmiddelen waaronder een helping hand of drempelhulp. Producten als een sta-opstoel of binnenhuisrollator zorgen ervoor dat men, op een veilige manier, mobiel blijft binnen de eigen woonomgeving. Leden van het Carinova Servicepakket krijgen 10% korting op verhuurartikelen van Vegro. Voor meer informatie kunt u terecht in een van de thuiszorgwinkels van Vegro. Voor adressen belt u met Vegro via 0800 2 88 77 66 (gratis).

Pedicure aan huis Kwam de pedicure via het Carinova Servicepakket al bij u thuis in het reguliere verzorgingsgebied, vanaf 1 april kunt u ook in Zwolle, Epe en Heerde van deze dienst gebruik maken. Op de basisvoetbehandeling is speciaal voor leden van het Carinova Servicepakket een kortingsregeling afgesproken. Aanmelden via Carinova. Daarna zal de pedicure u bellen voor een afspraak. Bel voor meer informatie met Carinova via 0900 86 62 (lokaal tarief).

soepele

spieren

*

Carinova Wenst

Paulien moet even heel hard nadenken over een nieuwe wens, maar komt dan toch met eentje op de proppen: “Op de afdeling waar dementerende ouderen verblijven wordt een ruimte ingericht waar er aandacht is voor zintuigactivering. Het is onze wens om middelen aan te schaffen voor een aansprekende inrichting zoals een miniprojector. Het algemeen welbevinden van iedere individuele oudere is het doel van zintuigactivering.”

% 1k0 orting

Pijn! Een verkeerde werkhouding, spanning of ouderdom zorgen voor pijn in nek, schouders, hoofd of armen. Een lekkere stoelmassage, die uw spieren ontspant, kan de pijn verlichten. De behandeling vindt gekleed plaats op een speciale stoel. In Epe, Zwolle en Heerde is het mogelijk dat de stoelmasseuse bij u thuis komt. Tevens stoelmassage in de salon op diverse locaties. Meer informatie of aanmelding bij de frontoffice van Carinova, telefoon 0900 86 62 (lokaal tarief).

"Gezellig samen naar de kippen kijken"

lekker & handig

% 1k0 orting

% 1k0 orting

1ko0% rting

Heeft u niet de mogelijkheid om zelf te koken? Bestel dan bij apetito wekelijks vriesvers bereide maaltijden aan huis. De catalogus bevat 120 verschillende maaltijden met verwijzingen naar dieet, samenstelling en zelfs portiegrootte. U bepaalt zelf wat u eet en en hoe laat u de maaltijd nuttigt. De maaltijden zitten vol belangrijke voedingsstoffen, zijn bereid met natuurlijke producten en smaakstoffen en bevatten weinig zout. Gegarandeerd een gezonde maaltijd. Er zijn al maaltijden vanaf € 3,95! Carinova-leden krijgen 10% korting op alle maaltijden. Voor info of aanmelden Carinova, telefoon 0900 86 62 (lokaal tarief).

Fietspechhulp Waarom wel een pech-onderweg-service voor uw auto en niet voor uw fiets? De fietsenmakers van FietsNED komen direct bij pech onderweg en repareren de fiets van pashouders kosteloos (exclusief onderdelen). Blijkt uw fiets niet te maken, dan brengt de fietsenmaker u gratis met fiets en al naar huis. Pechpas vanaf € 29,- per jaar. Leden van het Carinova Servicepakket krijgen 20% korting. Bel voor meer info met Carinova via 0900 86 62 (lokaal tarief).

2ko0rt% ing 7


blij met...

fotografie Frank Uijlenbroek

Goede zorg voor Gül Özdemir biedt iedereen dienstverlening in het Turks

v

Carinova staat voor goede zorg voor iedereen, ongeacht kleur, afkomst of cultuur. Als u ons uw vragen en behoeften wilt laten weten, kunnen wij de juiste zorg inzetten. Via het telefoonnummer 0900 86 62 is Carinova dag en nacht bereikbaar. Zoekt u informatie over zorg of heeft u een vraag over verzorging, verpleging, thuis- of mantelzorg? Of wilt u zorg aanvragen? Bel ons dan. Wij helpen u graag.

Mantelzorgondersteuning Het Carinova Steunpunt Mantelzorg heeft speciaal voor mantelzorgers van allochtone afkomst een mantelzorgconsulent in dienst. U kunt haar bereiken via het centrale nummer 0900 86 62.

Herkes için iyi bir bakım

Carinova herkes için iyi bir bakım demektir, ırk, etnik köken, renk veya kültür fark etmiyor. Carinova sizlere sağlık hizmetleri ve bakımı sunmakta. Bize soru ve ihtiyaçlarınızı bildirirseniz size en iyi şekilde yardımcı oluruz. 0900 86 62 telefon numarasından Carinova’ya gece gündüz ulaşabilirsiniz. Hollandacası yeterli olmayan siz sayın müşterilerimiz için şimdi yeni bir hizmet sunmaktayız .  Şu andan itibaren S.Gül Özdemir sizlere kendi lisanınızda en iyi şekilde yardımcı olmaya çalısacaktır.

Gül Özdemir (33)

8 dichtbij

Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl.

Waarom verloopt de levering van medicijnen tegenwoordig via het Deventer Ziekenhuis?

Jan Griepink, directeur Carinova Woonzorg:

“Dat heeft alles te maken met de veiligheid van uw medicatie. Sinds februari is de totale farmaceutische zorg van de woonzorglocaties Sint Jozef en De Hartkamp van Carinova bij het Deventer Ziekenhuis ondergebracht. De samenwerking met het ziekenhuis omvat niet alleen de levering van medicatie, maar ook het kwaliteitsbeleid, het overleg met de specialisten ouderengeneeskunde, beleid voor medicatieveiligheid en onderlinge kennisuitwisseling. Omdat alle medicatie elektronisch wordt voorgeschreven en geregistreerd, kunnen patiënten – indien nodig – rimpelloos van het ziekenhuis naar een woonzorglocatie verhuizen. Hun medicatie is dan immers bekend in één systeem. Op deze manier kunnen er geen fouten optreden en is het veel veiliger voor u als patiënt.”

2 *

Voor de cliënten die de Nederlandse taal niet goed kunnen spreken, is er nu een extra dienstverlening. Vanaf 1 februari kan Gül Özdemir u te woord staan in het Turks. Zij kan veel vragen beantwoorden of u in direct contact brengen met de juiste persoon binnen Carinova. U kunt haar elke dinsdag (met uitzondering van vakanties en vrije dagen) telefonisch (0900 86 62) bereiken van 13.00-15.00 uur.

is geboren in Deventer. Naast haar werk bij de frontoffice van Carinova heeft zij haar eigen autorijschool ‘Traffic’. Ook is ze actief als stagementor/begeleider. In haar vrije tijd tekent ze graag en ze houdt ook van schilderen.

1

vraagbaak

Tekst Judith Bakkers

Her salı günleri (tatil ve izin günleri hariç) saat 13.00-15.00 arası 0900 86 62 telefon numarasından kendisine ulaşabilirsiniz. Her türlü bakım ve Carinova hizmetleri ile ilgili bilgi almak istiyorsanız veya bakım için başvuru yapmak istiyorsanız bizi arayın, sizlere yardımcı olalım.  

*

Heeft Carinova een protocol voor huiselijk geweld en mishandeling?

Marijke Harink, maatschappelijk werker Carinova Woonzorg: “Jazeker. Medewerkers van Carinova zijn zeer alert op tekenen van huiselijk geweld en ouderen- of kindermishandeling. Bij een vermoeden van geweld of mishandeling in de privéomgeving van een slachtoffer hanteren de medewerkers van Carinova de zogenaamde ‘meldcode met vijf stappen’. Bij iedere stap uit het stappenplan, die op een signaalkaart wordt bijgehouden, kan een medewerker advies en ondersteuning vragen van de aandachtsfunctionarissen van hun groep. Bij zowel woonzorg, thuiszorg als huishoudelijke hulp heeft Carinova deze speciale functionarissen aangesteld. Zij zijn op dit gebied getraind en kunnen in iedere situatie onze medewerkers adviseren. Ook instrueren de aandachtsfunctionarissen de medewerkers van de woonzorg, thuiszorg en huishoudelijke hulp regelmatig hoe mishandeling te signaleren. De aandachtsfunctionarissen zijn uiteindelijk degenen die melding zullen doen bij het steunpunt huiselijk geweld of advies- en meldpunt mishandeling, als dat nodig mocht zijn.”

3 *

Is het mogelijk warme maaltijden te krijgen op de kamer?

Martin van der Linde, Hoofd Voeding Woonzorglocatie Sint Jozef:

“Natuurlijk! Op de woonzorglocaties worden heerlijke, voedzame warme maaltijden uit de zogenaamde warmwagens geserveerd. U kunt op uw eigen kamer eten. De maaltijden zijn vers gekookt, zitten vol vitaminen en kunnen direct warm worden opgediend. Daar zorgen de warmwagens voor. Carinova is continu bezig om deze service te verbeteren. Niet alleen voor u als klant, maar ook voor de medewerkers die de maaltijden rondbrengen. Ergonomie staat hierbij voorop. Daarom heeft Carinova op de locaties Park Braband en Sparrenheuvel sinds kort een proef met nieuwe warmwagens, die makkelijk wendbaar zijn en waar de serveerbladen op eenvoudige wijze uit de wagen gehaald kunnen worden. Hierdoor kunnen de medewerkers hun werk beter en sneller doen en wordt uw maaltijd nog vlotter en dus warmer geserveerd. Niet alleen handig voor u, maar ook ergonomischer voor onze medewerkers. Volgens de eerste berichten bevallen de nieuwe warmwagens heel goed.”

*

9


uit en thuis

Zomerse aanbiedingen van Carinova

Kortingsplatform voor leden

Aan de slag Als lid van het Carinova Servicepakket hoeft u alleen uw e-mail adres door te geven, zodat wij een gebruikersaccount voor u kunnen aanmaken. U kunt daarna direct geb ruik maken van de kortingen. U kunt uw e-mailadres bevestigen via servicepakket@carinova .nl of bellen met 0900 86 62 (lokaal tarief). Bent u nog geen lid, ma ar wilt u ook van de vele voord elen van het Carinova Servicepakket profiteren, meldt u zich dan nu aa n via www.carinova.nl/word-li d of telefoonnummer 0900 86 62 (lokaal tarief).

3

Het Carinova Servicepakket biedt nu naast het bestaande dienstenpakket een kortingsplatform aan voor alle leden. Dit kortingsplatform omvat een compleet aanbod van actuele, landelijke aanbiedingen in de categorieĂŤn winkelen, elektronica, wonen, vrije tijd, reizen, vervoer, mooi en gezond en financieel.

d

De kortingen lopen eenvoudig op tot vele honderden euro’s per jaar! En we werken continu aan uitbreiding en vernieuwing van het aanbod. Dierenpark Emmen Ontdek bijvoorbeeld het Dierenpark Emmen deze zomer eens door een nieuwe bril! Sinds april is er een nieuwe attractie geopend: Animal Experience. Dit is een wereld op zich in 3D, vol effecten, kleuren,

10 dichtbij

geuren en geluiden. Een wereld waar je actief doorheen moet lopen en waar je ogen, oren en handen te kort komt! Ontdek een prachtige bloementuin, heel veel vlinders, de tempel met een Bengaalse tijger en andere bewoners. Stap in de spannende draaikolk. Dwaal door grotten, mangrovebossen, de onderwaterwereld, en ontmoet nog veel meer bijzonders. De dierenwereld zoals je deze nog nooit hebt ervaren!

Kijk snel op pagina 12 voor de kortingsbon voor Dierenpark Emmen, speciaal voor leden van het Carinova Servicepakket. Hier vindt u het complete zomeraanbod.

op aankopen bij Siebel Juweliers of Woonexpress, op bezoekjes aan Madame Tussauds, vakanties van bijvoorbeeld Roompot Vakanties en de Jong Intra Vakanties.

Carinova zomeractie Als u nu lid wordt van het Carinova Servicepakket kunt u ieder seizoen profiteren van nieuwe speciale acties, zoals: korting op tijdschriften,

Kortom, een aantrekkelijk aanbod van actuele kortingen voor zowel jong als oud!

*

11


uit en thuis

Let op! De kortingsbonnen zijn geldig vanaf vanaf 11 juni 2013 en staan vanaf die datum, samen met andere kortingsmogelijkheden, vermeld op servicepakket.carinova.nl

Zinderende zomerfestivals, inspirerende tuinen, gezellige braderieën, oogstfeesten, fiets- en wandelroutes en een heuse stadsopera. Er is weer van alles te doen in de regio…

€ 5,- korting op uw bestelling bij Topbloemen.nl Topbloemen.nl: naar een bloemenzaak gaan is niet meer nodig! Topbloemen.nl biedt een enorm scala aan producten: rozen, boeketten, luxe bloemstukken,

deze zomer

rouwbloemen, wijn, bierpakketten, champagne, knuffels en andere geschenken. Voor elke gelegenheid een oplossing. Bloemen vandaag voor 13.00 uur online bestellen is vandaag nog geleverd! In heel Nederland, van maandag tot en met zaterdag. Voor meer informatie en de speciale actiecode voor uw bestelling op Topbloemen.nl verwijzen wij u naar servicepakket.carinova.nl.

Zwolse stadsopera Amalia Bandi 13 t/m 16 juni, 20 t/m 23 juni

landse woonwarenhuis, bomvol

10% extra korting op een huurauto van Hertz!

inspiratie! In de winkels is écht alles voor

Op vakantie? Neem een huurauto van

uw huis te vinden. Woonexpress biedt

Hertz mee met extra korting! Speciaal voor

pashouders regelmatig nieuwe aanbie-

de zomerperiode ontvangt u bij Hertz extra

dingen. Binnenkort ook speciale dagaanbiedingen, dus houdt u de website goed in

korting van 10% op de al voordelige vakantietarieven bij ophalen en inleveren in

de gaten. Nu gratis bezorging op alle online aankopen vanaf € 50,-. De aanbieding

Nederland! Deze actie is geldig van 31 mei tot 30 september, 11 tot 27 oktober en

Originele stadsopera geïnspireerd op het prachtige, maar weinig bekende levensverhaal van zigeunerkoningin Amalia Bandi, die in 1925 overleed in een woonwagen aan de Holtenbroekerdijk in Zwolle. Haar graf werd een muzikaal bedevaartsoord voor zigeuners uit heel Europa. Een bijzondere opera op een speciale locatie. Toegang: € 28,50

is geldig tot en met 30 september 2013. Voor meer informatie en de speciale

20 tot 31 december 2013. Voor meer informatie over en reserveringen met de

www.kameroperahuis.nl

kortingscode verwijzen wij u naar servicepakket.carinova.nl

speciale actiecode verwijzen wij u naar servicepakket.carinova.nl

Gratis bezorging! Woonexpress is het grootste Neder-

op stap

Tekst Chris von Koettlitz

langs de route. U kunt op elk willekeurig punt van de fietstocht opstappen en ook zelf een kunstwerk maken voor langs de route. Ook leuk en leerzaam voor de kleinkinderen! www.kunstvanhiertotginder.nl

Heerder Hessendagen 23 juli, 6 & 20 augustus Amusante activiteiten voor jong en oud, regionale lekkernijen en onweerstaanbare aanbiedingen op de zonnige jaarmarkt in het centrum van Hattem.

Drie bijzondere tuinen, Oldebroek Op donderdagen t/m 19 september (vanaf 10 uur)

www.vvvheerde.nl

de mooiste excursies en van de perfecte verzorging aan boord.

Leuke fiets- of wandelroute voor tuinliefhebbers, met bezoek aan In de Hof, Ons Joppe en de Fantasietuin, waar u de gratis routebeschrijving op kunt halen en waar de route begint. Puur genieten op de pedalen.

Inclusief zes overnachtingen o.b.v. volpension (ontbijt, lunch en

www.fantasietuin.nl

Op deze dag wordt er in het boerderijmuseum de Bovenstreek op traditionele wijze gemaaid en gedorst met een stoommachine. Verder een oldtimer-tractorshow, oude ambachten, klederdrachtgroepen en een fokveedag waar de boeren hun vee laten keuren. De (klein)kinderen kunnen meedoen aan de Dragon Welsh Pony Show.

7-daagse riviercruise, al vanaf € 626,- p.p. Door de vier Hollandse Provincies; een mooie riviercruise met het MPS Horizon. Een vaarvakantie is in elk opzicht genieten!

Tegen inlevering van deze bon krijgt u:

Genieten van de prachtige landschappen die voorbijglijden, van

+ GRATIS

diner) en havengelden. Vertrekdatum: 29 augustus 2013. Voor meer informatie over deze riviercruise en reserveringen verwijzen wij u graag naar servicepakket.carinova.nl.

ONDERHOUDSPRODUCT

* Geldig tot 01/09/2013 bij aankoop van schoenen, ook op www.wolkyshop.com met code : GPC0913

De langste dag van Hattem 22 juni, 8-17 uur

In Dierenpark Emmen is er het hele jaar veel te

Bezoek onder andere de van Schotland en geniet al wandelend of Postbus 27oudste 7490distilleerderij AA Delden

Hattem viert de langste dag. Vanaf 8 uur ’s ochtends kan er gezellig gewinkeld worden in de binnenstad, met veel spectaculaire aanbiedingen en acties. Diverse shantykoren uit binnen- en buitenland zingen op vier verschillende podia.

ontdekken. Tegen inlevering van deze origi-

tijdens een autorit van(0)74 het schitterende T +31 376 21 14landschap van Schotland. U verblijft in het Murray

www.ronduithattem.nl

nele kortingsbon ontvangt u € 3,- korting per

+31aan (0)74 376 42 Park Hotel in F Crieff de zuidkant van85 de Schotse Hooglanden. Nu voor slechts

persoon op de reguliere entreeprijs. Deze

www.deltex.nl € 189,- i.p.v.info@deltex.nl € 236,- per persoon. Deze reis is inclusief: 2 nachten aan boord in een

korting is geldig voor maximaal 4 personen

2-pers. binnenhut met douche en toilet, vervoer van personenauto aan boord, 2 hotel-

per bon en niet geldig in combinatie met

overnachtingen in een 2-pers. kamer incl. ontbijt en brandstoftoeslag.

andere acties, (groeps)kortingen, Air Miles of

Deze actie is geldig

elders verkregen entreebewijzen. De bon

voor dagelijks vertrek

is geldig tot en met 31 augustus 2013.

tot 20 december 2013.

Met € 3,- korting p.p. naar Dierenpark Emmen

25% korting op een 5-daagse hotelreis vlak bij de Schotse Hooglanden Brinkweg 28 Delden

’t Woar is Mien Dweilfestival 15 september, Deventer Dit gezellige muziekspektakel barst om 12 uur los met een optreden van Tjonge-Jonge op de Nieuwe Markt. Daarna strijden de deelnemende dweil- en blaaskapellen op diverse plaatsen in de Deventer binnenstad om de hoogste eer. www.tjonge-jonge.nl

En natuurlijk:

Deventer op Stelten: 5 t/m 7 juli Zwolse Blauwvingerdagen: 10, 17, 24

& 31 juli

Deventer boekenmarkt: 4 augustus

Oogstfeest Oldebroek 10 augustus

www.museumoldebroek.nl

Zomerwandelingen 31 mei, 28e Nacht van Steenwijk 1 juni, 3e Dêurstapperstocht 24 & 25 augustus, 2e Stiefeltocht 1 september: Landgoederentocht, Olst www.wandel.nl Voor meer informatie: www.vvvdeventer.nl www.vvvzwolle.nl www.vechtdaloverijssel.nl

De smaak van Zwolle 1 september, 11-17 uur Op deze Slow Food-streekmarkt kan iedereen naar hartenlust proeven en genieten van al het lekkers dat de regio te bieden heeft. www.doeparknooterhof.nl

Kunst van Hier tot Ginder, Salland 7 t/m 9 juni Inspirerende fietstocht door het prachtige Sallandse landschap rond Deventer, OlstWijhe en Raalte, met beeldende kunst, theater en muziek op bijzondere locaties

Voor meer informatie en boekingen verwijzen wij u naar servicepakket.carinova.nl.

12 dichtbij

13


innovatie

Tekst Conny Verweij Fotografie De Beeldredaktie

Meer noviteiten van Carinova

Carinova Cliëntmodel toegepast in gezondheidscentrum

Nachtzorg

Samen nóg beter zorgen Vertrouwde gezichten, korte lijnen, zorg die op de cliënt is afgestemd én een goede samenwerking, het zijn belangrijke pijlers van het nieuwe cliëntmodel van Carinova. In gezondheidscentrum De Hoge Hond komen deze elementen samen. Martijn Eilander van Carinova vertelt hoe dit bijdraagt aan nóg betere zorg.

i

In gezondheidscentrum De Hoge Hond in Deventer zijn de krachten van verschillende disciplines gebundeld: huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorgorganisaties, fysiotherapeuten, een diëtiste, een psycholoog, et cetera. “Omdat je elkaar kent, is het heel laagdrempelig,” zegt coördinerend wijkverpleegkundige Martijn Eilander, die hier het aanspreekpunt is van Carinova. “Wil ik iets weten over een cliënt, en is hij of zij patiënt bij een van de huisartsen hier, dan loop ik zo even naar de assistente toe. Natuurlijk vragen we daar van tevoren toestemming voor aan de cliënt. De cliënt houdt immers altijd de regie. Omgekeerd gebeurt het ook dat een assistente bij ons aanklopt. ‘Ik heb een patiënt met een wond aan zijn been. Kun je even kijken wat erop moet?’ Dan loop ik even met de assistente mee. Een uniforme aanpak is belangrijk, zeker bij wondverzorging. Als Carinova hebben we ook een nascholing zwachtelen voor de assistentes verzorgd. Zo profiteer je van elkaars kennis en kunde.” Deze manier van werken sluit goed

14 dichtbij

aan op het cliëntmodel van Carinova. Het is kleinschalig en de lijnen zijn kort. Martijn: “Dat komt de zorg voor de cliënt alleen maar ten goede. Een voorbeeld? Stel dat onze thuiszorgmedewerkers bij een cliënt met harten vaatproblemen signaleren dat deze in gewicht is toegenomen, door het vasthouden van vocht. Dan kunnen we dat meteen aan de huisarts doorgeven, die daar dan de medicatie op aanpast.” Preventief Wat heeft de cliënt nodig? Hoe draag je bij aan zijn of haar zelfredzaamheid? De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat daarbij voorop. Martijn: “We kijken naar de wensen en mogelijkheden van de cliënt en sluiten daarop aan. Soms kan de cliënt zelfstandig blijven wonen met vrijwillige hulp van – bijvoorbeeld – buurtbewoners. Om díe reden zitten we nu geregeld om de tafel met dokter Pricker, een van de huisartsen uit het gezondheidscentrum en de thuiszorgorganisaties Buurtzorg en VTE. We onderzoeken de mogelijkheden

Carinova biedt 24 uur per dag zorg aan huis, dus ook ’s nachts. Het team Nachtzorg werkt met zogeheten Korte Blokken en Lange Blokken. De Korte Blokken rijden ’s nachts hun route van geplande zorg en ongeplande zorg. Zij kunnen bijvoorbeeld worden opgeroepen als er hulp nodig is bij toiletbezoek. De Lange Blokken zijn de hele nacht aanwezig, bijvoorbeeld bij een cliënt die ernstig ziek is. U kunt rekenen op professionele medewerkers. Voor het waken worden echter ook speciaal opgeleide vrijwilligers ingezet. Zij werken nauw samen met onze professionele krachten.

"Je profiteert van elkaars kennis en kunde"

om samen de (gezondheids) problemen aan te pakken in de wijk rondom het gezondheidscentrum. Ik probeer ook aansluiting te vinden bij de buurtcoaches die hier actief zijn. We willen de buurtbewoners namelijk stimuleren om elkaar te ondersteunen. Het zou bijvoorbeeld een idee kunnen zijn om alleenstaande ouderen met elkaar in contact te brengen om gezamenlijk te koken. Ze besteden dan meer aandacht aan het koken, waardoor ze gezonder eten. Je bestrijdt zo de eenzaamheid en het werkt ook nog eens preventief.”

*

Martijn Eilander (33) volgde de opleiding HBO-V en werkt inmiddels tien jaar voor Carinova, eerst als wijkverpleegkundige, nu als coördinerend wijkverpleegkundige. Hij stond ook (toen hij nog wijkverpleegkundige was) vijf jaar voor de klas bij de HBO-V van Saxion als praktijkinstructeur verpleegtechnische vaardigheden. Martijn is getrouwd en heeft een zoontje van anderhalf jaar. Zijn hobby is natuur- en macrofotografie.

Inloopspreekuur

In Ommen, Hardenberg en Schalkhaar kunt u nu zonder afspraak bij de coördinerend wijkverpleegkundige binnenlopen. Uiteraard kosteloos. Deze inloopspreekuren zijn elke eerste donderdag van de maand tussen 11-12 uur in Wijkgebouw Ommen, Jonkheer van Nahuysstraat 66 en elke derde donderdag tussen 11-12 uur in Serviceflat de Stadshaghen, Dikkerstraat 1, Ommen. Hardenberg: elke dinsdag van 10.30-11.30 uur in de Buurtkamer, Burg. Bramerstraat 92 (de Meander) en tegelijkertijd in het wijkgebouw Heemse, Meteoorlaan 2.Schalkhaar: elke dinsdag van 13.30-15.00 uur in de Wijkwinkel, Lindeboomseweg 1a-2.

Thuisbegeleiding video-hometraining

Maakt u zich zorgen om het gedrag van uw kind? Luistert het slecht of is het juist teruggetrokken? Dan kunt u video-hometraining bij Carinova aanvragen. Bij deze vorm van thuisbegeleiding wordt er gewerkt met het maken van video-opnames. De beelden laten zien hoe ouders en kinderen met elkaar omgaan. Dat kan tot verrassende inzichten leiden en ervoor zorgen dat het gezin weer in een opwaartse spiraal terechtkomt. De training wordt verzorgd door een thuisbegeleid(st)er met een aanvullende opleiding voor video-hometraining. Een filmpje hierover kunt u vinden op www.carinova.nl. Kijk voor meer info op www.carinova.nl of bel 0900 86 62 (lokaal tarief).

15


in de wijk

Tekst Conny Verweij

De meningen over de kwaliteit van zorg in Nederland lopen vaak uiteen. Dichtbij inventariseert welke opvattingen er leven ‘in de wijk’.

Mantelzorgen zonder stress Hoe houd je de balletjes

in de lucht?

Er zijn ruim 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland. Dit zijn mensen die langdurig onbetaald voor een zieke naaste zorgen, bijvoorbeeld een kind, een partner of een van de ouders. Hoe combineer je deze zorg bijvoorbeeld met een vaste baan? En hoe zorg je dat je niet overbelast raakt?

Meer informatie

16 dichtbij

•H  et Carinova Steunpunt Mantelzorg is actief in de gemeenten Da lfsen, Deventer, Hardenberg, Ommen, Raa lte (excl. Heino) en Staphorst. Kijk voor me er informatie op www.carinova.nl/man telzorg of bel 0900 86 62 (lokaal tarief). • Mezzo Mantelzorglijn: 0900 20 20 496 (€ 0,10/m) (werkdagen, 9-13 uur). •W  ettelijke regelingen vin dt u op www.rijksoverheid.nl /onderwerpen/ mantelzorg. • Andere nuttige links: www.mezzo.nl/steunp untmantelzorg www.werkenmantelzo rg.nl www.respijtwijzer.nl www.handeninhuis.n l (informatie over vrijwillige rs).

Gerda van Marle, mantelzorger:

“De zorg laat je nooit los” “Mijn zoon (34) heeft een zeldzame stofwisselingsziekte, waardoor hij steeds meer achteruitgaat. Vanaf zijn 18e verblijft hij in zorginstellingen. Maar tussendoor woont hij ook geregeld thuis. Omdat zijn zorgvraag toeneemt, moeten we namelijk telkens op zoek naar een nieuwe plek voor hem. Op dit moment heeft hij dagactiviteiten elders, maar slaapt hij ’s nachts hier. Daardoor kunnen we niet meer zomaar ’s avonds weg. Gelukkig hebben we wel mensen in onze omgeving die kunnen oppassen, zijn zussen bijvoorbeeld. Even tijd voor jezelf is heel belangrijk als je mantelzorger bent. Het moeilijkste aan de zorg voor onze zoon is het onvoorspelbare. Langetermijnplannen kunnen we niet maken. Op vakantie gaan doen we al jaren niet meer. Nu vinden we dat niet erg, hoor. We kunnen heel erg genieten van lekker in het zonnetje zitten achter ons huis. Maar de zorg laat je nooit los. Je hebt immers een emotionele band. We blíjven de verantwoordelijkheid voelen. Ik ga vaak naar de bijeenkomsten van Carinova. Het is fijn om ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. Carinova maakt je ook wegwijs op verschillende gebieden. Daar heb ik veel aan. Ja, ik voel me als mantelzorger echt gesteund door Carinova.”

Henny Miedema, mantelzorgconsulent Carinova:

“Trek tijdig aan de bel”

“Durf om hulp te vragen”

“Mijn belangrijkste advies aan mantelzorgers? Trek tijdig aan de bel! Als mantelzorger is het moeilijk je grenzen te bewaken. Deze verschuiven namelijk heel geleidelijk. Op een gegeven moment kom je erachter dat je dingen doet die je in eerste instantie helemaal niet wilde. Het Steunpunt Mantelzorg van Carinova biedt zowel individuele als groepsondersteuning. We geven informatie en advies, zijn een luisterend oor, maken de mantelzorger wegwijs in wet- en regelgeving, helpen bij het aanvragen van indicaties voor professionele hulp en begeleiden bij het organiseren van vrijwillige hulp. Maar misschien nog wel het belangrijkste is dat we de mantelzorger helpen om de juiste balans te vinden tussen het zorgen én de andere dingen die voor hem of haar van belang zijn. Want daarmee voorkom je dat je overbelast raakt. Van de mantelzorgconsulenten die hier werken, heeft ieder een eigen specialiteit. Want elke doelgroep – of dat nu ouders van kinderen met een beperking zijn of mensen met een dementerende partner – loopt tegen specifieke problemen aan. Ook dáár willen we de mantelzorger bij helpen, zowel door het geven van individuele begeleiding als het organiseren van thema-avonden.”

“Mezzo is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Wij ondersteunen Carinova onder meer bij specifieke vragen, zoals vragen op juridisch gebied. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een conflict dat een mantelzorger met zijn of haar werkgever heeft. Gelukkig voeren steeds meer werkgevers een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Daar maken wij ons als Mezzo, samen met andere organisaties, sterk voor. Er wordt steeds vaker een beroep op mantelzorgers gedaan. De overheid brengt de zorg steeds dichter bij de burgers. Dat kan, maar dan moet je daar ook de voorwaarden voor scheppen. Voor mensen met een fulltimebaan moet het mogelijk zijn om vaker thuis te werken of flexibele werktijden te hanteren. Natuurlijk is het lastig om je mantelzorgtaken bespreekbaar te maken op het werk. Toch is dat essentieel, want dán kan er pas naar oplossingen worden gezocht. En daar is iedereen bij gebaat. Mantelzorgers vragen niet makkelijk om hulp. Ze zijn snel geneigd te denken dat die ander het te druk heeft. Het is belangrijk om over die drempel heen te stappen. Want dan blijkt bijvoorbeeld dat de buurvrouw het helemaal niet erg vindt om de boodschappen te halen. Ook niet iedere mantelzorger klopt bij het Steunpunt Mantelzorg van Carinova aan voor ondersteuning. Gelukkig zijn de thuiszorgmedewerkers van Carinova daar alert op. Zij zijn geïnstrueerd om aan de bel te trekken als ze een mantelzorger tegenkomen die overbelast dreigt te raken.”

"Er wordt steeds vaker beroep op mantelzorgers gedaan"

Gerda van Marle (57)

is getrouwd en heeft behalve een zoon twee volwassen dochters en vier kleinkinderen. Ze tennist en is actief als vrijwilliger. Ze sport met mensen met een beperking, zit in de WMO-adviesraad en is diaken in de kerk in haar woonplaats Dedemsvaart.

Jan Schepers, regioadviseur Mezzo:

*

Henny Miedema (58)

is getrouwd en woont in Bathmen. Ze heeft drie dochters en een kleindochter. Ze is ooit begonnen bij Carinova als wijkverpleegkundige en was van het begin af aan betrokken bij de opzet van het Steunpunt Mantelzorg.

Jan Schepers (58)

woont met zijn partner in een twee-ondereen-kapwoning met grote tuin in Deventer, waar de zes kinderen die ze samen hebben, regelmatig op bezoek komen. Jans hobby’s zijn onder meer wandelen, reizen en lezen. Hij werkt inmiddels tien jaar bij Mezzo.

17


aan tafel

Tekst Wilma van Hoeven

drijfveer

Tekst Monique Lubbers Fotografie De Beeldredaktie

Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

b

lekkere bloemen

Eigenlijk eten we al jaren bloemen, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Want bloemkool en broccoli zijn de bloemvormen van bepaalde koolsoorten. En een wat luxere bloem is de artisjok, althans, we eten de nog gesloten bloemknop. Wist u dat? Bloemen. Oranje, paarsblauw, geel, rozerood… hoe zouden die smaken? Zepig, geparfumeerd, zuur? Nou, ze zijn verrassend lekker, zoet en honingachtig, zoals de bloemen van het viooltje en de goudsbloem. Of kruidig, soms met de smaak van het kruid, zoals de bloemen van rozemarijn, komkommerkruid of bieslook. De bloemen van Oost-Indische kers smaken, hoe kan het bijna anders, naar tuinkers. Natuurlijk smaken rozenblaadjes wat sterker, aromatischer, maar zeperig, nee, dat niet. Honingzoet en een beetje kruidig, dat is de basis van de smaak van bloemen.

Lekkere sierteelt Maar ook sierbloemen, die waarschijnlijk al jaren uw tuin opfleuren, zijn een mooie en lekkere oogst voor op uw bord. Zoals rozen, anjers, geraniums en pelargoniums, goudsbloemen, chrysanten, lievevrouwenbedstro, vlijtige liesjes, Oost-Indische kers, stokrozen en dahlia’s. U kunt dus uw eigen, eetbare bloementuin maken. Bijkomend voordeel: de vlinders komen er ook op af…

Puur natuur Als u een tuin heeft, dan staan daar dus bijna zeker ook eetbare bloemen in. Als u ze echt wilt oogsten en opeten, moeten ze niet bespoten zijn met een giftig stofje tegen ongedierte of schimmel. Onbespoten, puur natuur, smaken bloemen het lekkerst. Het meest ‘gewoon’ om te eten zijn wellicht de bloemen van tuinkruiden als bieslook, komkommerkruid, salie en lavendel, of je nu het kruidje of de bloem eet. En de bloemen van groentes, zoals van courgette en pompoen (die zo groot zijn dat je ze kunt vullen). En onkruidbloemen zijn ook verrassend lekker, dus als u ergens een weitje weet waar niet gespoten wordt, denk dan eens aan paardenbloem, madeliefje, klaproos, kamille, pinksterbloem en sleutelbloem op uw bord. verrijk de salade

tip:

met plakjes gerookte kip of gerookte witvis en maak er een bijzonder voorgerecht van.

18 dichtbij

*

groene salade met oranje bloemen Voor 6 personen

6 blaadjes kropsla 100 gram gemengde (frisee)salade met veldsla 1 courgette, in plakjes en die in reepjes 10 takjes bieslook, in stukjes van 1 cm 4 goudsbloemen, de bloemblaadjes geplukt 12 bloemen van de Oost-Indische kers, (zonder steel) 6 eetlepels honing-mosterddressing

Leg op elk bord een gewassen en drooggeschud kropslablad. Meng in een kom de gemengde salade met courgettereepjes, bijna alle bieslook en de goudsbloemblaadjes met de dressing. Verdeel de salade over de blaadjes sla. Schik op elk bord twee bloemen van de Oost-Indische kers en strooi er nog wat bieslook over.

Dia Groen, specialist ouderengeneeskunde:

“Meer accent op revalidatie en minder op zorg”

g

Geriatrische revalidatiezorg, wat houdt dat in? “Geriatrische revalidatiezorg richt zich op ouderen die bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad, iets hebben gebroken of een nieuwe knie of heup hebben gekregen. Als er geen bijkomende problemen zijn, kunnen ze na ontslag uit het ziekenhuis naar huis en van daaruit met fysiotherapie weer fit worden. Zijn er wel bijkomende gezondheidsproblemen, zoals een longontsteking of vergeetachtigheid dan is tijdelijk revalidatiezorg in een woonzorglocatie nodig, zoals De Hartkamp in Raalte en Sint Jozef in Deventer.” Wat is je taak als specialist ouderengeneeskunde? “Als arts beoordeel ik de fysieke en geestelijke gesteldheid van cliënten en stel ik samen met ons multidisciplinaire team vast wat elke cliënt nodig heeft om vooruitgang te boeken. Dat kan bijvoorbeeld een bepaalde therapievorm zijn of een hulpmiddel. Verder houd ik me bezig met het goed organiseren van de keten van zorg waar de geriatrische revalidatie deel van uit maakt: huisarts, ziekenhuis, tijdelijk verblijf in een woonzorglocatie voor de revalidatie en dan weer naar huis.” Waarom heb je ervoor gekozen om met ouderen te werken? “Het zijn mensen die hun sporen in het leven hebben verdiend en die je het gunt dat ze zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen blijven wonen. Daar werk ik graag aan mee.”

Wat is het doel van de revalidatie? “Dat de cliënt fit wordt en zich straks thuis goed kan redden. Daarvoor is van belang dat ze die dingen leren die ze thuis ook weer moeten gaan doen, zoals aankleden of zelf koffie zetten en inschenken.” De geriatrische revalidatiezorg wordt niet meer bekostigd vanuit de AWBZ, maar uit de basisverzekering. Merken mensen daar iets van? “Cliënten die in een woonzorglocatie revalideren betalen het verplichte eigen risico aan de ziektekostenverzekering, maar door de ziekenhuisopname die er aan voorafgaat speelt dit geen rol. Verder wordt de verblijfsduur zo kort mogelijk gehouden en bereiden we mensen voor om toch fit naar huis te gaan. Dat betekent dat de revalidatieprogramma’s wat strakker worden gepland en meer medewerking van cliënten en hun familie wordt gevraagd. Het accent ligt meer op revalidatie en minder op zorg.”

*

"Als arts beoordeel ik de fysieke en geestelijke gesteldheid van cliënten"

19


document

Tekst Conny Verweij

Super g: edin aanbi sten!! een aansluitko g

Personenalarmering (Een ongeluk zit in een klein hoekje)

e

Stel, u woont alleen en bent niet meer zo goed ter been, of u bent door ziekte deels van anderen afhankelijk en uw familie woont op afstand. Dan is het een veilig idee om aangesloten te zijn op de Personenalarmering van Carinova. Daarmee kunt u 24 uur per dag hulp inroepen. In noodsituaties drukt u simpelweg op de knop.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker als u al wat ouder en veelal kwetsbaarder bent, is het belangrijk dat er in noodgevallen snel hulp ter plaatse is. En dat geldt natuurlijk helemaal voor mensen die alleen wonen. U draagt de Personenalarmering de hele dag bij u. Stel, u valt. U bent niet meer in staat om zelf overeind te komen en de telefoon is buiten handbereik. Dan drukt u op de knop om contact te maken met de centrale. Het apparaatje dat bij u in huis ge-

20 dichtbij

eCarinova Servic Leden van het or vo n aanmelde pakket die zich t ering betalen to Personenalarm aansluitkosten eind 2013 geen à € 60,00. ng geldt voor  eze aanbiedi •D nmelding voor elke nieuwe aa 31-12-2013.  ) voor (standaard • Geldt alleen em ar al en person aansluitkosten o si vi la et voor C ringskastje en ni sleutelkluis.

heeft, bent u in dat geval verzekerd van snelle, adequate hulp. Tot slot kunt u ook kiezen voor een combinatie van deze twee mogelijkheden.

Een veilig idee Voor Personenalarmering heeft u geen indicatie nodig. Het mag en kan door iedereen worden gebruikt. Het helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Niet alleen voor uzelf is het een veilig idee dat u – als er eens een keer iets gebeurt – meteen op hulp kunt rekenen, ook voor uw dierbaren is het een geruststellende gedachte.

24 uur per dag hulp inroepen

Kosten ïnstalleerd is, gaat piepen en de verbinding komt tot stand. Kunt u – om wat voor reden dan ook – niet goed uitleggen wat er aan de hand is, dan zal de persoon aan de andere kant van de lijn u geruststellen: “Maakt u zich geen zorgen. Er is hulp onderweg. Binnen korte tijd is er iemand bij u.”

Na de melding Bij Personenalarmering zijn er drie mogelijkheden. De centrale kan een familielid

of een bekende van u bellen. In dat geval moet die bekende wel binnen 15 minuten bij u kunnen zijn. Ook is het de bedoeling dat hij of zij een huissleutel van u heeft om meteen naar binnen te kunnen. De tweede mogelijkheid is een abonnement voor professionele Alarmopvolging. In dat geval komt er een verpleegkundige of verzorgende van Carinova Thuiszorg naar u toe, als u een oproep doet. Omdat Carinova alle medische gegevens van u in het systeem

te betalen! Houdt u er echter wel rekening mee dat u in het bezit moet zijn van een sleutelkluis als u van de professionele Alarmopvolging gebruik wilt maken. De Clavisio sleutelkluis kost € 60,-. Dit is een kluisje aan de buitenkant van uw deur waar de wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker uw sleutel uit kan halen. Deze medewerker van Carinova heeft een moedersleutel van dit goed beveiligde kluisje. Doordat de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe subsidie geven op de sleutelkluis, kunnen de bedragen in deze gemeenten anders zijn.

De kosten voor de Personenalarmering bedragen € 15,50 per maand. Bent u lid van het Carinova Servicepakket, dan betaalt u € 13,95 per maand. Mocht u gebruik willen maken van professionele Alarmopvolging van Carinova, dan betaalt u € 4,40 per maand extra. De eenmalige aansluitkosten zijn € 60,-. Bent u lid van het Carinova Servicepakket en besluit u vóór 31 december 2013 Personenalarmering aan te vragen, dan hoeft u geen aansluitkosten

*

Informatie en aanmelden Wilt u meer weten? Bel Carinova via 0900 86 62 (lokaal tarief). De medewerkers van Personenalarmering geven u graag advies over uw situatie. Vanzelfsprekend kunnen zij u ook verder over de apparatuur of de abonnementskosten informeren. Vragen stellen kan ook per mail: info@carinova.nl. Of kijk op www.carinova.nl/ personenalarmering.

column

“Iedereen tevreden, dat is altijd het doel” Roel de Leeuw,

cliëntvertrouwenspersoon: Als een klant van Carinova niet tevreden is en het probleem niet kan oplossen met Carinova zelf, kan hij of zij contact opnemen met mij: de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Dat deed bijvoorbeeld ‘meneer Jansen’, die als 80-plusser voor een groot deel afhankelijk is van thuiszorg. Wekelijks komt er iemand bij hem schoonmaken en dat gaat helemaal naar zijn zin. In de vakantie kreeg hij tot zijn schrik echter te maken met een tijdelijke kracht in plaats van zijn vertrouwde hulp. Net toen hij een beetje gewend was, kwam er weer een nieuwe. Vooral over die laatste was hij helemaal niet tevreden: ze leek niet echt te snappen wat er moest gebeuren. Hij belde het kantoor en daar was het op dat moment net spitsuur. De medewerkster legde enigszins gehaast uit dat het nou eenmaal vakantie was en dat iedereen zijn best deed. Het gesprek verliep niet echt helemaal prettig en er ontstond wat irritatie. Toen belde meneer Jansen mij en ik luisterde zijn verhaal aan. Vervolgens nam ik contact op met het kantoor. Natuurlijk is het lastig om in vakanties alle diensten op te vullen, maar dat de tijdelijke hulp niet goed functioneerde, was natuurlijk wel een punt van aandacht. Dat vond ook de medewerkster van Carinova, die zelf ook in haar maag zat met het vervelende telefoongesprek. Op een rustig moment belde ze meneer Jansen terug om zijn verhaal nog eens rustig aan te horen en ook om uit te leggen hoe lastig het soms is om in vakanties de diensten op te vullen. Ook nam ze contact op met de tijdelijke kracht om samen de taken nog een keer goed door te nemen. De tijdelijke kracht bleef uiteindelijk toch bij meneer Jansen en dat verliep vanaf dat moment prima. Maar meneer was ook wel weer heel blij toen zijn oude vertrouwde hulp weer thuiskwam! Wanneer het niet lukt om uw probleem op te lossen samen met een medewerker van Carinova, kunt ook u contact opnemen met Roel de Leeuw. U kunt hem bereiken op 06 23 10 01 26 of cvpcarinova@quasir.nl.

21


puzzel

lezersaanbieding

Woordzoeker

De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel.

omslag Ik zal

handhaven

def._Ik zal

handhaven

11-02-13 14:48 Pagina 1

HEIDI WULF SEN (1975) is sinds 1996 werkzaam voor de NOS, met een onderbreking van twee jaar als adjunc t-hoofdredacteur/chef nieuws bij RTV NoordHolland. Bij de NOS werkte zij eerst op de politieke redacti e als redacteur en later als coördinator en plaatsvervang end chef. Als plaatsvervang end chef binnen land stond zij aan het begin van de samenvoeging van de radioties van NOS Nieuws. en televisieredacBij NOS Actueel zij samen met werkte Andersson en Burgering waar zij (eind)re dacteur was van uitzendingen rondom Oranjegebeur tenissen en verkiezingen. Sinds 2013 is zij chef binnenland bij NOS Nieuws.

Koningin Beatrix was 33 jaar ‘het hart van de natie’. vertellen mensen die in haar nabije In Ik over hun ervarin omgeving verkeer zal handhaven gen met de koning den openhartig in een snel verand in en over haar samenbindend erend Nederl and. e rol

2 en 3 prijs e

e

Lars Andersson, Lukas Burgeri ng en Heidi Wulfse premiers met n spraken met wie de vorstin de oudnauw samenw Wim Kok , Jan erkte: Ruud Peter Balke Lubbe rs , nende en Dries woord komen ook van Agt . Aan het Joop van den socioloog Paul Schna bel , staatsrechtsgel Berg , historic eerde us Henk te politici, vertege Velde en vele nwoordigers van maatschap andere kenden van de pelijke organisat koningin, onder ies en bewie Mient e Pesser s . Zij Boella ard en geven antwoo Dorie n rd op vragen monarchie onder als: hoe functio Beatrix? Had neerde de ze invloed? Wat land? Hoe was beteken de verstandhoud ing met de politiek de zij voor het media? Ook gaan politici en die met de in op haar rol naast vertelle bij kabinetsform n mensen over aties. Daareen bijzondere koningin hebben ontmoeting die gehad. zij met de Ik zal handhaven is het eerste journal koningschap istieke, bescho van Beatrix sinds uwende boek over het de aankondiging van de troonsw isseling. Lars Andersson was bij de NOS verantwoordeli gen rondom het Koninklijk jk voor de uitzend huis. In 2005 inBurgering, destijds maakte hij samen uitvoerend produc met Lukas Heidi Wulfse ent van de NOS, n de tv-documentai en NOS-redacteur re 25 kroonjaren, Koningin Beatrix 1980-2005.

Lars Andersson Lukas Burgering Heidi Wulfsen

LARS ANDE RSSON (1946) werkte in zijn 40-jarige journalistieke loopbaan bij dagbladen, een opinieweekblad bij de NOS. Als en (eind)redacteur en verslaggever van het NOS-journaal volgde hij het koningschap van Beatrix van dichtbij. Tussen 1995 en 2006 was Anders son als hoofdredacte ur van NOS Actueel verantwoordelijk voor de rechtstreekse uitzendingen van belang rijke nissen, zoals huweli Oranjegebeurtejken en begrafe maar ook Koning nissen, innedag en Prinsje Ook was hij eindred sdag. acteur van televisi documentaire es met leden van het Koninklijk Huis. Anders son publiceert over dit onderwerp met enige andere het Noord-H regelmaat in onder ollands Dagblad en de Volkskrant.

ve n

"Ik zal handhaven": Beatrix, koningin in een veranderd land. Koningin

Beatrix was 33 jaar ‘het hart van de natie’. In Ik zal handhaven ver- Ik za l ha nd ha ve n tellen mensen die in haar nabije omgeving verkeerden openhartig over hun ervaringen met de koningin en over haar samenbindende rol in een snel veranderend Nederland. www.uitgeverijboom.nl www.uitgeverijb

oom.nl

9 78946 1 05659 7

Beatrix, koningin

in een veranderd

land

LUKAS BURG ERING (1967) werkte na zijn studie politico logie ruim dertien voor de NOS. jaar Van 1993 redacteur en verslag tot 2000 was hij gever bij Den Haag Vandaag, later uitvoerend produc ent bij NOS Actueel, waar hij nauw samenw met Lars Anders erkte son. Samen met Andersson en Wulfsen, maakte hij de televisi edocumentaire 25 Kroonjar en bij het 25 jarig ambtsjubileum van koningin Beatrix. Na enkele jaren als communi catiemanager bij een multin ational, begon Burgering in 2010 zijn eigen advies is hij mediaconsult bureau. Sinds 2011 ant, woordvoerder crisisadviseur en voor een groot olieconcern.

Wat moet u doen?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 1 september 2013 in naar Dichtbij, Postbus 6030, 2001 HA Haarlem of stuur een e-mail naar dichtbij@brandingmedia.nl. De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

z

Speciaal arrangement voor lezers van Dichtbij: • 2x overnachting in een comfortabele kamer met uitzicht op de mooie tuin • 2x uitgebreid ontbijtbuffet • 2x dagmenu (3 gangen) Prijs: € 139,50 p.p. • 1x heerlijk lunchpakket • 1x gratis fietshuur en fietsroutes • 1x Veluws Landgoed-welkomstpakket

Ik za l ha nd ha

1e prijs

Landelijk fietsen op de Veluwe

Lars Andersson Lukas Burgering Heidi Wulfsen

ALARMOPVOLGING BEZUINIGINGEN DE HOGE HOND DIERENPARK EMMEN FYSIOTHERAPEUT HONINGZOET HUISHOUDELYKE HULP INLOOPSPREEKUUR KINDEREN KIPPEN KLEINKINDEREN KROPSLA KRUIDIG LANGSTE DAG MAALTIJD MANTELZORG MEDICIJNEN OOGSTFEEST OUDERENGENEESKUNDE PERSONENALARMERING RAALTE REVALIDATIE RIVIERCRUISE SCOOTMOBIEL STADSOPERA STOFWISSELING TURKS Een 3-daags LandgoedVLINDERS arrangement voor 2 VRIJWILLIGERSACTIE personen WMO In hotel De Witte Berken in Epe ZELFREDZAAMHEID kunt u heerlijk genieten van het mooie Veluwse landleven. U kunt ZELFSTANDIG fietsen door bossen en heideZOMERFESTIVAL velden of de stadjes Hattum en ZOMERWANDELING Elburg bezoeken. Inclusief een welkomstpakket. ZORG

Hotel de Witte Berken staat op de lijst van 50 mooiste locaties in Nederland!

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘Zonder vrijwilligers draait de boel niet’ De winnaars zijn: 1e prijs (Een weekend- of midweekverblijf voor 4 personen op Vakantiepark Nieuw Grapendaal) B. Vrielink, Olst. 2e en 3e prijs (2 Jaarabonnementen gezondNu) Gregory en Agnes Brinkert, Apeldoorn (2e prijs) en P. Heuven, Heino (3e prijs).

Wanneer: Deze aanbieding is geldig in heel 2013. Waar: Hotel de Witte Berken – Oost Ravenweg 8 – 8162 PJ Epe, Tel. 0578 61 29 91, email: info@dewitteberken.nl. *Toeslag 1-persoonskamer € 17,50 p.p.p.n. Vermeld bij uw boeking dat het om een lezersaanbieding van Dichtbij gaat.

Zwoele zomerdagen zijn bij uitstek geschikt voor een heerlijke fietstocht door het bos. Ideaal voor een actief dagje uit in de natuur, maar beschermd tegen de (te) felle zon. En natuurlijk zijn er talloze leuke plekjes om even uit te rusten en te genieten van de natuur en van de in de fietstas meegebrachte overheerlijke picknick-lunch. Lijkt het u iets? Het charmante hotel De Witte Berken in Epe biedt speciaal voor Dichtbij-lezers een bijzonder 3-daags Landgoedarrangement. U kunt volop genieten van het mooie Veluwse landleven en wordt verrast met een regionaal welkomstpakket waarin o.a. eigengebakken koekjes en een potje smakelijke honing van de Dellense Heide. Het hotel grenst aan het historisch landgoed Tongeren met prachtige bossen, heidevelden en vennetjes. In de directe omgeving zijn ook leuke ambachtelijke attracties zoals een forellenkwekerij, een kaarsen- en een klompenmakerij en natuurlijk nostalgische stadjes zoals Hattum en Elburg.

23


servicepakket

Carinova zomeractie

Dierenpark Emmen

Word nu lid van het Carinova Servicepakket en win een gratis entreekaart voor Dierenpark Emmen voor 2 personen of een tijdschriftenabonnement naar keuze! tijdschriftenabonnement Thuis op de bank kunt u op ontdekkingsreis. Bladerend in een van de tijdschriften van de ANWB - Toeractief, Buitenleven, KCK of Reizen Magazine - kunt u inspiratie opdoen voor een weekendje weg maar ook voor dichter bij huis, bijvoorbeeld voor uw eigen tuin.

óf

Kom naar één van de mooiste dierentuinen van Europa. In alle seizoenen, bij mooi en bij slecht weer is er iets nieuws te zien. Ontdek vader Zulu en de jonge welpjes. Of bekijk de dieren door een andere bril in Animal Experience. Een nieuwe 3D attractie vol effecten kleuren, geuren en geluiden.

Word laidar voor m75 En win: met 2 personen

€p1er3ja,ar

naar Dierenpark Emmen óf een tijdschriftenabonnement naar keuze deze actie loopt tot september 2013.

00 86 62, lokaal tarief. 09 a ov rin Ca ar na tie ma or inf Bel voor meer Wat moet u doen? Als u vóór 1 september 2013 lid wordt van het Carinova Servicepakket, maakt u kans op één van de prijzen. 2 Prijswinnaars winnen een entreebewijs voor

24 dichtbij

2 personen voor Dierenpark Emmen en 15 prijswinnaars kunnen kiezen uit een jaarabonnement op Toeractief, Buitenleven, KCK of Reizen Magazine. De prijzen worden door Carinova ver-

loot onder de nieuwe leden van het Carinova Servicepakket, die zich deze zomer hebben ingeschreven. Bel voor meer informatie naar Carinova via 0900 86 62 (lokaal tarief)

Dichtbij no. 2 zomer 2013  

Magazine van Carinova. Nummer 2, zomer 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you