Page 1

magazine van Carinova no 1 zomer 2012

 Kleinschalig wonen toen en nu »

 Roger de Groot over marktwerking in de zorg  Blauwvingerdagen in het centrum van Zwolle  Geen ‘gewone’ vakantieboerderij op Landhoeve Zwieseborg heeft echt iedereen vakantie

 Goed noaberschap bij Diessenplas

de wens een vlindertuin carinova.indd 1

01-06-12 13:54


voorwoord

Vertrouwd dichtbij Carinova is graag dichtbij. Dichtbij onze leden en cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers, de gemeenten, regionale politiek, verzekeraars, belangenverenigingen, zorginstellingen en al onze andere relaties.

We hebben met het nieuwe magazine bewust gekozen voor een breder publiek. Op deze manier informeren we actief alle betrokkenen bij onze organisatie over belangrijke ontwikkelingen bij Carinova, binnen de zorg en de maatschappij. Met persoonlijke, oprechte en heldere artikelen en reportages laten we u graag zien wat Carinova uit wil dragen met de slogan ‘Vertrouwd dichtbij’. Zoals u zult zien en lezen hebben we voor uiteenlopende onderwerpen gekozen, maar altijd met datzelfde thema. Of het nu gaat om de pedicure aan huis, vervroegd ontslag uit het ziekenhuis, Met andere woorden: Carinova staat midden in de samenleving. Daar is ons beleid op afgestemd aanbestedingen in de zorg of op vakantie met een en onze dienstverlening op gericht. Voor u ligt ons beperking: Carinova is betrokken en… Dichtbij. gloednieuwe relatiemagazine, dat we niet voor niets ‘Dichtbij’ hebben genoemd. Dit magazine is We wensen u veel leesplezier! voortgekomen uit het Carinova Service Magazine dat we lange tijd onder de bijna 40.000 leden van Johan Gerestein het Carinova Servicepakket hebben verspreid. Voorzitter Raad van Bestuur Carinova

Midden in de samenleving

colofon Dichtbij Zomer 2012 Dichtbij is een uitgave van: Carinova Postbus 49, 8100 AA Raalte, Telefoon 0900 86 62 (lokaal tarief) Concept en realisatie: Branding Media B.V., Postbus 6030, 2001 HA Haarlem Redactie: Communicatie en PR-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: Judith Bakkers, René de Graaff, Wilma van Hoeven, Sarah Saarberg, Marjolein Straatman, Conny Verweij, Chris von Koettlitz Beeldbewerking: Marcel van Dugteren Fotografie: Branding Media B.V., Carinova, Frank Uijlenbroek, Historisch Centrum Overijssel, Photography & Images

2 dichtbij carinova.indd 2

01-06-12 13:55


inhoud WOONZORG Pag 6 Carinova wenst Een opgeknapte vlindertuin

THUISZORG Pag 4 Interview Roger de Groot over bestuurlijk aanbesteden Pag 16 In de wijk Krijgen we nog wel adequate zorg? Pag 19 Aan huis Carinova nu ook in Zwolle

Pag 14 Toen en Nu Kleinschalig wonen voor ouderen Pag 20 Document Goed noaberschap bij Diessenplas Pag 23 Column Twee dingen tegelijk

EN MEER... LEDENSERVICE Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 8 Blij met... De Carinova-pedicure Pag 24 Servicepakket Voordelen van het lidmaatschap

Pag 9 Vraagbaak Over zorg en zomer Pag 10 Uit & Thuis De Zwieseborg, geen 'gewone' vakantieboerderij Pag 13 Op stap Tips voor trips in de regio Pag 18 Aan tafel Gezond vet: olijfolie! Pag 22 Puzzel Win een weekendje weg naar De Zwieseborg Pag 23 Lezersaanbieding Wijn- en kaasproeverij bij Het Deventer Wijnhuis Slot-Kleverkamp

3 carinova.indd 3

01-06-12 13:56


interview

Scheidend wethouder Roger de Groot uit Raalte:

"Bestuurlijk aanbesteden levert kwaliteit voor een goede prijs" Het is een van de laatste interviews die Roger de Groot geeft uit hoofde van zijn functie als wethouder in Raalte. Begin mei is hij geïnstalleerd als burgemeester van de Drentse gemeente De Wolden. Toch wil hij in Dichtbij graag nog eenmaal zijn visie geven op het innovatieve aanbestedingsmodel voor de Wmo dat onder zijn verantwoordelijkheid werd ingevoerd en waarmee de gemeente Raalte landelijke bekendheid kreeg. “Wij hebben in de eerste plaats gekozen voor kwaliteit en de cliënt.”

4 dichtbij carinova.indd 4

01-06-12 14:07


TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE Photography & Images

In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Elke gemeente is, voor haar inwoners, verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zo regelt de gemeente individuele Wmo-voorzieningen voor mensen die daar specifiek behoefte aan hebben, zoals een rolstoel of hulp in het huishouden. Om uitvoerders voor deze dienst aan te wijzen, moet een gemeente volgens de Europese wetgeving een zogenaamde aanbesteding doen. Bij zo’n procedure maakt de opdrachtgever – in dit geval de gemeente – bekend dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en vraagt hij bedrijven – in dit geval thuiszorgorganisaties – om een offerte in te dienen. In de opdracht ligt de kwaliteit die geleverd moet worden vaak al vast, dus voor de thuiszorgorganisaties was het zaak om de laagste prijs te offreren om de opdracht te krijgen. En daar gaat het vaak mis. GOEDE WERKGEVER Roger de Groot: “Als het nou gaat om bijvoorbeeld de aanleg van een weg, dan kan een traditionele aanbestedingsprocedure goed werken. Maar je hebt hier te maken met huishoudelijke zorg. Die zorg wordt geleverd door mensen en als gemeente ben je ook verantwoordelijk voor deze mensen. Je wilt ook een goede werkgever zijn.” De Groot had in zijn vorige werk veel te maken met aanbestedingen en zag al snel dat de beoogde marktwerking in het geval van de Wmo niet werd bereikt. “Als je het aanbesteden op de traditionele manier doet, ga je op de stoel van de aanbieder zitten. Dat leek mij niet de goede manier. Wat belangrijk is, is dat de zorg voor de patiënt goed wordt geregeld. Maar ook dat dit voor een redelijke prijs gebeurt.” NADRUK OP EFFECTIEVE ZORG Het moest dus anders en De Groot ontdekte via strategisch en juridisch adviseur Tim Robbe dat dit ook mogelijk was. “Als je het dan anders wilt doen, moet je natuurlijk wel zeker weten dat je het goed doet. Robbe heeft zich volledig vastgebeten in deze materie en vooral in het juridische aspect ervan. Hij ontwikkelde het zogenaamde ‘bestuurlijk aanbesteden’ en dat is precies wat we in Raalte en vier omliggende gemeenten – Dalfsen, Ommen, Zwartewaterland en Staphorst – hebben gedaan. Wij zijn met de klant – de Wmo-raden – en met de aanbieders, zoals Carinova, om de tafel gaan zitten om samen van tevoren de kwaliteitseisen voor deze huishoudelijke zorg vast te leggen. Uiteindelijk is hier een programma van twintig

Roger de Groot (1966) werd in 2006 raadslid en is tot eind april 2012 wethouder van de gemeente Raalte geweest. Daarvoor werkte hij als projectleider bij de Grontmij. Per 1 mei 2012 is Roger burgemeester van de gemeente De Wolden in Drenthe. Hij is getrouwd en vader van drie dochters van 10, 13 en 15 jaar. Ze zullen met het hele gezin van Heino naar De Wolden verhuizen. Zijn hobby’s zijn, behalve de politiek, gitaarspelen en wandelen in de bergen. Roger for president? Hoewel hij niets wil uitsluiten, is het juist de lokale politiek die hem enorm aanspreekt. In De Wolden is hij aangesteld omdat men in hem een verbinder ziet, die goed kan netwerken. De Groot komt oorspronkelijk uit Den Haag, maar voelt zich erg thuis op het platteland.

kwaliteitseisen uit voortgekomen. Belangrijk hierbij was dat we vooral de nadruk hebben gelegd op de meest effectieve zorg. Klanttevredenheid, snelheid, kwaliteit en het organiseren van de zorg waren belangrijker dan de prijs. Pas daarna is er een kostprijsrange vastgesteld, ook met elkaar.” CONVENANT De afspraken zijn uiteindelijk vastgelegd in een convenant. Dit convenant is openbaar gepubliceerd. Elke aanbieder die aan de kwaliteitseisen voldoet en de zorg binnen de prijsrange kan aanbieden, mocht en mag meedoen. De klant, de consument, kan vervolgens zelf de zorgaanbieder kiezen. “Zolang die zorgaanbieder maar voldoet aan het convenant en zijn diensten binnen de prijsrange kan aanbieden. Op die manier wordt de keuze voor de zorgvrager veel groter en dat is wel

zo prettig.” Roger is erg trots op het feit dat ‘zijn’ gemeente deze innovatieve manier van aanbesteden in de praktijk heeft gebracht. “Boskoop heeft veel publiciteit gehaald met deze bestuurlijke aanbesteding en werd ook wel de eerste gemeente genoemd die dit zo deed. Maar wij waren dus eerder”, grinnikt De Groot niet zonder trots. NEK UITSTEKEN Primeur of niet, nog belangrijker voor De Groot is dat andere gemeenten zullen volgen. Want het is wel duidelijk dat dit een goede manier van aanbesteden is voor de Wmo-zorg. “Andere gemeenten zien dat ook, maar weten niet of het juridisch wel kan. Dat is dus wel het geval; jurist Tim Robbe kent alle haken en ogen en heeft het juridisch helemaal onderbouwd. Ik was er al snel van overtuigd dat dit de beste wijze is en in de praktijk blijkt dat ook zo te zijn. Wij durfden onze nek uit te steken en ik hoop dat dit als voorbeeld kan dienen voor anderen. Je ziet dat trouwens al gebeuren in de regio, omdat de Wmo-raad het ook weer doorgeeft aan andere Wmo-raden. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: dat de zorg van een hoge kwaliteit is en effectief geleverd wordt. De klant, de zorgvrager, is daar het beste bij gebaat. En dat wil je als gemeente, als Wmo-raad en als thuiszorgorganisatie graag bewerkstelligen.”

*

5 carinova.indd 5

01-06-12 14:08


carinova wenst�

TEKST Marjolein Straatman

Een opgeknapte vlindertuin

i

Carinova Wenst is een initiatief om met behulp van vrijwilligers wensen van bewoners bij Woonzorg te vervullen. Eén ervan is een stevige aanpak van de vlinder-/moestuin bij woonzorglocatie De Hartkamp in Raalte.

In het kader van de grootste vrijwilligersactie NL Doet werden ook in Raalte de handen uit de mouwen gestoken. Op het verlanglijstje stond een grote opknapbeurt van de vlinder- annex moestuin. Twee dagen lang werd er door 21 vrijwilligers gewerkt. “Uit de kluiten gegroeide struiken zijn gerooid, de bestrating is rolstoelvriendelijker geworden en schoongemaakt, de rommel afgevoerd en ook is er nieuwe grond en zijn er nieuwe planten gekomen. Onze tuincarrousel is gevuld met nieuwe viooltjes. Daarnaast hebben we een volière in elkaar gezet. Dat was namelijk ook een wens van de cliënten in de kleinschalige woningen”, vertelt Paulien Kappert. Ze is coördinator vrijwilligerswerk van locatie De Hartkamp. Ook de cliënten waren nauw bij de werkzaamheden – uitgevoerd in de lentezon – betrokken. Sommigen hielpen met het plaatsen van fleurige viooltjes, anderen volgden het werk op de voet. De vrijwilligers van muziekomroep De Hartklanken zorgden voor de arbeidsvitaminen.

NL Doet “De cliënten van De Hartkamp hebben ofwel geestelijke ofwel lichamelijke beperkingen, waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. Daarom is het zo belangrijk dat er aandacht is

voor hun leefomgeving. De vlindertuin is een plekje waar ze heerlijk kunnen zitten. Het is echt heel mooi geworden. Het was geweldig om te doen en grandioos om te zien hoe mensen die elkaar niet altijd kenden met elkaar omgingen en samenwerkten, en er steeds een schepje bovenop deden”, zegt Paulien enthousiast. De Hartkamp doet elk jaar mee aan NL Doet en organiseerde al eens een high tea, uitstapjes en de realisatie van een jeu de boulesbaan. Ook voor de aanpak van de vlindertuin meldden diverse vrijwilligers zich aan: van de plaatselijke muziekvereniging St Caecilia, via de website van NL Doet en ook de eigen vrijwilligers. Een van de wethouders hielp ook mee. “We hebben veel te danken aan Landscaping Klein Boonschate, het Oranjefonds en de St.Vriendenkring van De Hartkamp. Het gonsde van de bedrijvigheid, met dertien nieuwe vrijwilligers. Ik hoop dat ik hen nog eens kan benaderen voor een project. Ook de moestuin, die normaliter door vier van onze vrijwilligers wordt bijgehouden, is weer klaar voor het seizoen. Al met al zijn we heel erg tevreden met het eindresultaat en willen we de tuin goed bijhouden. Zo kunnen de cliënten er volop van genieten.”

*

CARINOVA WENST Hoewel ze al aardig wat wensen in vervulling heeft zien gaan, heeft Paulien Kappert er nog wel een paar. “We willen graag nog een mooie en stevige parasol. Daarnaast moet een klein deel van de tuin nog verder worden ingericht. Verder zijn extra planten of een fijne tuinbank ook wensen. Omdat we de tuin natuurlijk zo goed mogelijk willen blijven verzorgen, kan de groep van vrijwilligers uitbreiding gebruiken. Enkele uurtjes per week is voldoende.” Interesse? Kijk eens op www.carinova.nl en www.nldoet.nl.

"De vrijwilligers deden er steeds nog een schepje bovenop"

6 dichtbij carinova.indd 6

01-06-12 13:56


servicepagina

TEKST Judith Bakkers

Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel: 0900 86 62 (lokaal tarief).

1ko9% rting kleine klusjes

Een doorn in het oog, die lekkende kraan, het gescheurde behang of die lamp zonder peertje. Onafgemaakte klussen waar u zelf geen tijd of niet voldoende kennis voor heeft. De Klussendienst van Carinova helpt u graag uit de brand en krijgt vaak enthousiaste reacties na het verhelpen van huiselijke mankementen. Prijs voor leden: eerste twee manuren € 21,86 incl BTW en overhead. Daarna € 26,99 per uur. U bespaart de eerste twee uur maar liefst 19%! Bel Carinova voor info of een afspraak.

magazine gratis

op cd

Slechtziende of blinde leden kunnen gewoon op de hoogte blijven van onze aanbiedingen en mooie artikelen. Ook ons nieuwe magazine Dichtbij is in gesproken versie voor slechtziende of blinde leden gratis beschikbaar op cd-rom. Men kan zich hiervoor aanmelden bij Carinova. De benodigde Daisy-apparatuur kan via de zorgverzekering worden besteld. De gezichtsbeperkte kan in aanmerking komen voor een vergoeding. Voor meer informatie bel 0900 86 62.

carinova.indd 7

% 1k0 orting

persoonlijke uitvaartwensen

Over de dood wilt u liever niet nadenken. Toch is het praktisch voor u en uw nabestaanden om uw uitvaart goed te regelen. Leg uw persoonlijke wensen vast in Monuta Uitvaartwens en uw uitvaart verloopt precies zoals u dat zelf wilt. Als lid van het Carinova Servicepakket kunt u gebruikmaken van een speciale regeling: u krijgt 10% korting op producten en diensten van Monuta. Informeer bij Carinova, telefoon 0900 86 62.

voordelige

6k 7% orting

rijbewijskeuring

Om actief deel te kunnen nemen aan het gemotoriseerde verkeer, moet u medisch geschikt bevonden zijn. Indien u als 70-plusser een nieuw rijbewijs wilt aanvragen, moet u hiervoor gekeurd worden. 70-plusleden van het Carinova Servicepakket krijgen maar liefst 67% korting op deze rijbewijskeuring. U betaalt slechts € 25,-! Ook jonge beroepschauffeurs (vrachtwagen, (medi)bus en taxi) krijgen een korting en betalen slechts € 60,-. Prijs voor niet-leden: € 76,80. De keuringen vinden plaats in Deventer, Raalte en Ommen volgens de CBR-richtlijnen. Voor meer info of een afspraak bel met Carinova of kijk op www.carinova.nl en www.rijbewijskeuringsarts.nl.

4 € korting per uur

tuinonderhoud Geniet u in de zomer ook zo van uw mooie tuin, maar heeft u moeite om het onderhoud zelf te verzorgen? Via Carinova kunt u de ‘tuinman aan huis’ bestellen. Voor het onderhouden, maaien, schoffelen, spitten en snoeien kunt u een beroep doen op deze dienst. Voor de eerste 16 uur per jaar krijgt u als lid het speciale tarief van € 24,- excl. BTW per uur arbeidskosten. Niet-leden betalen € 28,- per uur excl. BTW voor de tuinman aan huis. Dit is een speciaal uurtarief en geldt slechts voor de eerste 16 uur per jaar! Voor meer informatie bel 0900 86 62.

7

01-06-12 13:57


blij met...

h

TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE Photography & Images

Carinova komt Zonnige zomeraan huis voeten dankzij de pedicure Elke zes weken komt Carinova-pedicure Gerda Smit bij mevrouw Lourens-Hofstede aan huis voor een behandeling. “Ik kijk er elke keer weer erg naar uit”, vertelt mevrouw Lourens. “Vroeger ging ik zelf naar de pedicure toe, maar op een goed moment lukte dat niet meer. Toen heb ik Carinova gebeld en sindsdien komt Gerda bij mij thuis in Dedemsvaart. Heel praktisch en prettig vind ik dat. En nog gezellig ook!”

"Ik ben heel blij dat Gerda het voor mij doet!"

Het is voor mevrouw Lourens extra belangrijk dat zij haar voeten goed laat behandelen omdat ze diabetespatiënte is. Gerda: “Diabetespatiënten hebben eerder last van warme en vochtige voeten en daardoor een verhoogde kans op infecties. Wondjes genezen minder snel en deze patiënten hebben vaak minder of geen gevoel in hun voeten. Daarom worden ze niet gewaarschuwd als er iets mis is. Tijdens de behandeling werk ik extra voorzichtig.” Mevrouw Lourens knikt tevreden: “Ik heb bij jou nog nooit een wondje gehad!” Gerda Smit is speciaal opgeleid om probleemvoeten van mensen met diabetes en reuma te behandelen, maar ze werkt ook voor mensen die nergens last van hebben. “Oudere mensen hebben vaak een zachtere en dunnere huid. Door regelmatig naar de pedicure te gaan, of in mijn geval de pedicure te laten komen, kunnen problemen worden voorkomen. Ook kan het zo zijn dat mensen er zelf niet meer zo makkelijk bij kunnen komen.” Mevrouw Lourens knikt: “Mijn handen willen niet meer zo goed, dus ik ben allang blij dat Gerda het doet!

*

Mooie zomervoeten!

Gerda Smit (53) Mevrouw LourensHofstede (81) is al veertien jaar weduwe en moeder van vier kinderen: twee zonen en twee dochters. Ze komt uit Balkbrug, maar woont inmiddels al zes jaar met veel plezier in een aanleunwoning in Dedemsvaart. Ze houdt erg van puzzelen en leest veel.

is getrouwd en moeder van zes kinderen. Ze is ook oma van twee kleinkinderen, op wie ze één dag in de week past. Ze werkt al 32 jaar als pedicure en doet dit acht jaar voor Carinova. Haar werk is haar hobby, maar daarnaast houdt ze ook van tuinieren, lezen en naaien. Gerda Smit werkt via Carinova en is aangesloten bij ProVoet www.provoet.nl.

Nu het zomer wordt en u uw open schoenen weer wilt dragen, is de gang naar de pedicure extra prettig. Een regelmatig bezoek van de pedicure kan ervoor zorgen dat voetproblemen worden voorkomen. Ook als u geen klachten heeft en uw voeten gewoon lekker wilt laten verwennen. Wilt u ook de pedicure bij u thuis? Bel Carinova voor meer informatie.

Prijzen Een gespecialiseerde behandeling (reuma/diabetes) kost aan huis € 22,(leden) of € 26,- (niet-leden) en als u naar de praktijk komt € 19,- (leden) of € 23,(niet-leden)

8 dichtbij carinova.indd 8

01-06-12 13:59


TEKST Judith Bakkers

1

vraagbaak

Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl.

Hoe en waar kan ik zorg aanvragen? ZORGBEMIDDELAARSTER DICKY SUITELA:

“Het aanvragen van zorg hebben we bij Carinova zo makkelijk mogelijk gemaakt. Via het algemene nummer 0900 86 62 kunt u worden doorverbonden naar de nieuwe afdeling Zorgbemiddeling. Mijn collega’s en ik kunnen u dan helpen met het regelen van zorg voor de persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en wonen binnen Carinova. Voor bijvoorbeeld wondverzorging door een wijkverpleegkundige, het begeleiden van een dementerende in eigen woning, gespecialiseerde gezinsverzorging of allerlei andere zorgvragen kijken wij samen met u of u in aanmerking komt voor AWBZ-zorg en vragen deze zo mogelijk voor u aan. Ook is het mogelijk particuliere zorg bij ons in te kopen. Voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp heeft u een Wmo-indicatie nodig en kunt u terecht bij het zorgloket van uw gemeente. Na het verkrijgen van een indicatie kunt u terecht bij de huishoudelijke afdeling van Carinova.”  

*

2

Kan ik vakantiekracht worden bij Carinova? MEDEWERKER P&O DINEKE VAN ERVEN:

3

“Ja, graag zelfs! In de zomermaanden waarderen we het zeer als vakantiekrachten ons team komen versterken. Er zijn diverse mogelijkheden bij de facilitaire dienst (bijvoorbeeld in de keuken), thuiszorg (huishoudelijk werk bij mensen thuis) of verzorging (bij diverse woonzorglocaties). Wil jij Carinova helpen met een goede verzorging van onze cliënten, kijk dan op onze website www.werkenbijcarinova.nl/vakantiewerk. Carinova heeft sinds kort een Facebook- en Twitterpagina en door ons Twitteraccount te volgen blijf je ook op de hoogte van de laatste vacatures. Of misschien wordt één van jouw volgers wel enthousiast voor werken bij Carinova. Kijk daarom ook eens op www.facebook.com/werkenbijcarinova, www.twitter.com/werkbijcarinova en www.twitter.com/zorgvancarinova en reageer!”

*

Wat moet ik tegen hooikoorts doen?

ECZEEM- EN LONGVERPLEEGKUNDIGE VAN CARINOVA: “Hooikoorts – een allergie voor stuifmeel in de vorm van pollen van gras, planten en bomen –kan heel vervelend zijn. Vooral van april tot en met september, bij warm en droog weer, kunt u last krijgen van niezen, een jeukende en verstopte neus, tranende, jeukende en rode ogen, hoofdpijn, kriebelhoest en vermoeidheid. U kunt de symptomen bestrijden met medicijnen (antihistamine of corticosteroïden). Daarnaast kunt u een aantal maatregelen nemen om de allerergste irritatie te voorkomen: ramen en deuren gesloten houden, kleding niet buiten hangen, op warme en droge dagen zoveel mogelijk binnen blijven, uw gezicht met crème insmeren voordat u naar buiten gaat, vaseline in de binnenranden van uw neus smeren, zonnebril opzetten en als u thuiskomt uw gezicht goed wassen. Raadpleeg in die periode de pollenkalender: www.allergieradar.nl”

*

9 carinova.indd 9

01-06-12 14:00


uit en thuis

Landhoeve Zwiese b vakantie voor iedereen Slechts een gedeelte van het oude bastion en een overblijfsel van een voormalige meander herinneren aan de tijd van Napoleon. Toen was de Loozensche Linie een verdedigingswerk, bedoeld om de Bataafse Republiek te beschermen. Nu is het vooral een prachtig natuurgebied aan de rivier De Vecht en thuisbasis van Landhoeve Zwieseborg.

10 dichtbij carinova.indd 10

i

In eerste instantie lijkt de verbouwde, monumentale boerderij een ‘gewone’ vakantie- en recreatieboerderij, maar schijn bedriegt. Iedereen is hier welkom, ook mensen die extra zorg nodig hebben. En dat maakt Landhoeve Zwieseborg zo bijzonder. Aanvankelijk is de Zwieseborg opgezet voor gezinnen met een gehandicapt kind.

01-06-12 14:09


TEKST Sarah Saarberg FOTOGRAFIE Zwieseborg

midweek arrangemen t voor lezers va n Dic

htbij vol pension voor 2 personen

• 4 X OVERN ACHTING • 4 X ONTBIJ T • 4 X LUNCH • 4 X DINER Gratis gebru ik van koffie en thee op k amer

e e borg n Dankzij de speciale voorzieningen en aanwezigheid van de zorgmedewerkers van Carinova kunnen deze gezinnen heerlijk vakantie vieren, terwijl ook het kind dat meer zorg nodig heeft hier uitstekend terecht kan. De prachtige locatie en de mooie omgeving met vele recreatieve mogelijkheden zijn dan ook voor iedereen een

€ 319,- p.p

(te boeken t/ m

genot. Tegenwoordig kunnen in de Zwieseborg ook volwassenen met een zorgbehoefte terecht, maar uiteraard ook goed gezonde mensen. VOORZIENINGEN Zorgen voor een gehandicapt kind of voor een partner of ouder met een zorgbehoefte: het is

dec. 2012)

vaak een grote verantwoordelijkheid. Vakantie vieren is dan al helemaal niet eenvoudig. Welbeschouwd wordt de zorg in zo’n geval gewoon verplaatst, terwijl je belangrijke hulpmiddelen natuurlijk niet overal mee naartoe kunt nemen. Bij Landhoeve Zwieseborg zijn zowel de voorzieningen als de zorg volop aanwezig. Zo zijn

11 carinova.indd 11

01-06-12 14:01


uit en thuis

De gast die zorg nodig heeft is hier in goede handen”

VAKANTIE MET ZORG

alle kamers rolstoeltoegankelijk en zijn er kamers met een hoog-laagbed en aangepast sanitair. Ook beschikt de Zwieseborg over diverse hulpmiddelen zoals een plafondliftsysteem, andere liftsystemen en een aangepast bed. Mede dankzij de samenwerking met Carinova zijn de gasten bovendien verzekerd van goede en professionele zorg. Dat kan één keer per dag zijn, maar soms hebben gasten vier of vijf keer per dag hulp van een Carinova-medewerker. Of 24 uur per dag. De zorg wordt altijd volledig afgestemd op de behoefte. PROFESSIONELE HANDEN Op Landhoeve Zwieseborg heeft echt iedereen vakantie. Omdat de zorg uit handen wordt genomen, kan de hele familie genieten. De zorgmedewerkers kunnen ondersteunen bij de persoonlijke verzorging of de lichaamsgebonden zorg helemaal overnemen. Ze kunnen de gast helpen bij beweging en medicijngebruik. De ondersteuning richt zich verder op het begeleiden van beperkte vaardigheden

van de gast, het regelen van de bezigheden, het structureren van de dag en het geven van praktische hulp. Kortom: de gast die zorg nodig heeft is hier in goede en professionele handen. En de familie heeft er geen omkijken naar. Iets wat vooral voor mantelzorgers heel prettig is: ook zij hebben werkelijk vakantie in Landhoeve Zwieseborg. VAKANTIE VOOR DE MANTELZORGER De zorg voor een ander is vaak een grote verantwoordelijkheid. Landhoeve Zwieseborg biedt de mogelijkheid voor de zorgvrager om op vakantie te gaan, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft of bijvoorbeeld zelf ook op vakantie kan. Natuurlijk kan de mantelzorger ook meegaan op vakantie naar de Zwieseborg. In dat geval kan de zorg of een deel van de zorg ook uit handen worden gegeven aan professionele zorgverleners.

*

Kijk voor meer informatie op www.zwieseborg.nl Telefoon (0524) 56 32 00

Landhoeve Zwieseborg is niet de enige plek in Nederland waar u terecht kunt voor een vakantie met zorg. U kunt bijvoorbeeld ook heerlijk uitwaaien op Ameland of volop genieten van de rust en ruimte in De Peel. Kijk bijvoorbeeld eens op de volgende webadressen:

VOOR AMELAND

Amelander Paradijs: www.rolstoelappartementen.tk State Klaver Vier: www.stateklavervier.nl Freyenburgh: www.freyenburgh.nl

VOOR DE PEEL

Stamproy in de Peel: www.bungalowpark-vosseven.nl U kunt daar zorgondersteuning krijgen van collega-thuiszorgorganisaties. Als lid van het Carinova Servicepakket kunt u bovendien 10 tot 20% korting op de huurprijs van een bungalow of appartement ontvangen, afhankelijk van de periode. Wilt u meer weten over alle andere voordelen van dit servicepakket, neem dan telefonisch contact op met Carinova.

12 dichtbij carinova.indd 12

01-06-12 14:01


op stap

TEKST Chris von Koettlitz

De zomer komt eraan! Tijd om eropuit te gaan en heerlijk te genieten. Er is weer van alles te doen in de regio.

deze zomer...

Deventer Op Stelten 5 t/m 8 juli

KasteelTuinFestival 7 juli, 16-24 uur

In juli wordt jaarlijks de Deventer binnenstad kleurrijk op stelten gezet met theater en spektakel van het hoogste niveau. Op het programma: ruim 140 voorstellingen uit onder meer Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, België en Nederland. Van groots en meeslepend tot ingetogen en klein, komisch, acrobatisch of diepgravend.

Dansen onder de eeuwenoude beuken of wegdromen bij de muziek, het kan allemaal tijdens dit unieke festival op Kasteel Huize Ruurlo. Een verrassende mix van stijlen, met o.a. jazzpianist Peter Beets, swingfolkband Unoicom, het zigeunerorkest Sintiromarus, de Turkse tango’s van Tombaz en de blues van Hans van Lier & the sidekicks.

De toegang is gratis.

Voorverkoop tot 30 juni: € 22,50; aan de kassa: € 27,50.

WWW.DEVENTEROPSTELTEN.NL

WWW.KASTEELTUINFESTIVAL-ACHTERHOEK.NL

Blauwvingerdagen Iedere woensdag in juli, 10-17 uur Gezellig slenteren en snuffelen op de grootste braderie van Noordoost-Nederland in het centrum van Zwolle. En die blauwe vingers? Volgens de legende kregen de Zwollenaren die van het tellen van alle centen die ze van Kampen kregen als betaling voor het veel te duur verkochte brons van het carillon van de Sint-Michaëlskerk. Dat heet dus met gelijke munt betalen! WWW.CITYCENTRUM-ZWOLLE.NL

Het Loo: Een vorstelijke buitenplaats t/m 16 september Geniet van de zomer in de koninklijke tuin van het Loo, waar in een bijzondere tentoonstelling de rol van dit paleis als buitenplaats van de Oranjes centraal staat. Op feestdagen en alle woensdagen in juni, juli en augustus heeft het publiek ook toegang tot het paleisdak, voor een adembenemend koninklijk uitzicht! Toegang voor volwassenen: € 12,50. WWW.PALEISHETLOO.NL

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus 7 juli, 20 uur Huub Stapel blijft ons vermaken met zijn hilarische onemanshow over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Kaarten vanaf € 20. WWW.ORPHEUS.NL

61e Stöppelhaene 22 t/m 26 augustus Van Boerendag tot Bloazersfestival, eind augustus staat Raalte en omgeving in het teken van het Sallandse Oogstfeest, een van de leukste festivals van OostNederland. Proef de oergezellige sfeer en vergeet vooral ook het oogstcorso niet. WWW.STOPPELHAENE.NL

Leesvoer voor boekenwurmen 5 augustus, 9.30-17.30 uur Wie graag leest komt zeker aan zijn trekken op de grootste boekenmarkt van Europa, langs de IJsselkade en in het historisch centrum van Deventer. Traditiegetrouw wordt de markt voorafgegaan door Het Tuinfeest met poëzie en muziek (4 augustus). WWW.DEVENTERBOEKENMARKT.NL

Spring maar achterop… 2 juni-28 oktober Nederland is een fietsland bij uitstek en de eerste rijwielfabriek stond in Deventer. Deze ludieke tentoonstelling laat de geschiedenis van de tweewieler zien en ook fietsclubs, figuurfietsen en fietsles komen aan bod.

WWW.HETTUINFEEST.NL

WWW.VVVDEVENTER.NL WWW.VVVZWOLLE.NL WWW.SALLANDNATUURLIJKGASTVRIJ.NL WWW.VVVAPELDOORN.NL

Toegang: € 5 (volwassenen), € 2 (4-17 jaar) WWW.HISTORISCHMUSEUMDEVENTER.NL

13 carinova.indd 13

01-06-12 14:01


toen en nu

Kleinschalig wonen voor ouderen

Een eigen kamer en gezamenlijke zorg

i

Destijds was het een vorm van liefdadigheid, nu is de zorg voor ouderen door de overheid geregeld. Natuurlijk is er veel veranderd. Maar als je het huidige kleinschalig wonen van Carinova en het negentiende-eeuwse Zwolse Vrouwenhuis met elkaar vergelijkt, zie je ook overeenkomsten. De afspraken over de zorg bijvoorbeeld.

In de Middeleeuwen waren het de kerk en de gegoede burgerij die zich om arme, zieke en oude mensen bekommerden. In veel steden werden gasthuizen gebouwd. Deze boden in eerste instantie niet alleen onderdak aan daklozen, zieken en bejaarden, maar ook aan reizigers. Later kwamen er speciale voorzieningen voor ouderen, zoals hofjes – waar alleenstaande vrouwen een huisje of kamer konden betrekken – en oudemannen- en oudevrouwenhuizen. Ook voor de welgestelde Aleida Greve (1670) was liefdadigheid vanzelfsprekend. Zij bepaalde in haar testament dat het Patriciërshuis aan de Grote Aa in Zwolle na haar dood een onderkomen moest bieden aan oude vrouwen en vrijsters. Aleida had het huis in 1706 gekocht, samen met haar zussen. Als dochter van een bierbrouwer was zij een van de rijkste vrouwen

van Zwolle. Toen Aleida in 1742 overleed, liet zij ook onroerend goed en landerijen na. De inkomsten die hiermee werden gegenereerd, moesten het oudevrouwenhuis financieren. De eerste bewoonster van het Vrouwenhuis was Sophia Jans, die tientallen jaren trouwe dienst bij Aleida gedaan had. Vandaag de dag is het huis aan de Melkmarkt nog steeds een Vrouwenhuis; alleen wonen er sinds 1987 studentes op de bovenverdieping in plaats van alleenstaande bejaarde vrouwen. De benedenverdieping is een museum geworden.

*

MEER INFORMATIE: WWW.VROUWENHUISZWOLLE.NL TELEFOON: (038) 422 48 23.

14 dichtbij carinova.indd 14

01-06-12 14:10


TEKST Conny Verweij FOTOGRAFIE Historisch Centrum Overijssel , Frank Uijlenbroek

toen

Oudevrouwenhuis Aleida Greve

Voor wie: De voorziening was bedoeld voor veertien oude vrouwen en vrijsters van hervormde huize. De alleenstaande bejaarde vrouwen kregen elk een eigen kamer. Afspraken over zorg: In de huisregels van 1891 was vastgelegd wat er moest gebeuren als een bewoonster ziek werd. ‘Iedere vrouw zal op hare beurt een nacht bij de zieke waken, te beginnen bij de jongst geplaatste.’

Deze foto stamt ongeveer uit 1915. In de deur staat een bewoonster. Boven de deur staat gebeiteld: Praestant Aeterna Caducis, oftewel: ‘Eeuwig gaat voor Oogenblick’.

Bijzonderheden: ’s Winters kwamen de vrouwen ’s middags verplicht bij elkaar in de Groote Sael (nu Regentenkamer). Dit was tot 1900 namelijk de enige goed verwarmde ruimte. De vrouwen mochten overdag bezoek ontvangen. Kleine kinderen kregen knikkers om mee te spelen. Ze mochten er echter niet de gang mee op en moesten de knikkers bij vertrek weer inleveren.

nu

Kleinschalig wonen Carinova

Bewoners kunnen samen koken en eten

Voor wie: Voor iedereen die het prettig vindt om een band met medebewoners op te bouwen en toch graag de privacy van een eigen zit-slaapkamer heeft. De kleinschalige woningen zijn bedoeld voor zes tot acht cliënten die een indicatie hebben voor langdurig verblijf. Afspraken over zorg: Samen met u stellen wij een zorgleefplan op. Uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk zelf blijft doen. In het zorgleefplan kan bijvoorbeeld worden afgesproken hoe laat u op wilt staan, wie er moet worden gebeld als er iets met u is, hoe uw familie bij de zorg is betrokken en welke hulp u van ons krijgt. Bijzonderheden: U kunt, als u dat wilt, samen met andere bewoners koken en eten. MEER INFORMATIE: WWW.CARINOVA.NL/KLEINSCHALIGWONEN OF BEL 0900 86 62.

15 carinova.indd 15

01-06-12 14:02


in de wijk

De meningen over de kwaliteit van zorg in Nederland lopen vaak uiteen. Dichtbij inventariseert welke opvattingen er leven ‘in de wijk’.

Sneller uit het ziekenhuis ontslagen krijgen we nog wel adequate zorg?

De overheid wil flink bezuinigen op de zorg. Als gevolg daarvan sturen ziekenhuizen patiënten na een operatie sneller naar huis. Veel gespecialiseerde zorg wordt nu thuis geleverd. Een positieve ontwikkeling of juist niet?

16 dichtbij carinova.indd 16

01-06-12 14:02


TEKST Conny Verweij

Dicky Suitela, Transmuraal Logistiek Bureau (TLB) Deventer Ziekenhuis:

“We inventariseren van tevoren de hulpvraag”

“Bij een geplande ingreep – bijvoorbeeld een knieof heupoperatie – inventariseren we van tevoren de zorgvraag. Gaat het om een spoedopname, dan bezoeken we de patiënt in het ziekenhuis om te Gea de Boer onderging een heupoperatie: bespreken wat er moet worden geregeld voor de ontslagdatum. We proberen zoveel mogelijk aan “Eigenlijk moest ik vier dagen na de zorgvraag tegemoet te komen. Maar iemand die de operatie al weer naar huis” een gezonde partner heeft, komt niet in aanmerking voor AWBZ-hulp. In dat geval wordt er van de “Ik heb pasgeleden een nieuwe heup gekregen. partner verwacht dat hij of zij de benodigde zorg Vroeger bleef je na een dergelijke operatie nog geeft. Iemand die alleen woont, heeft wél recht op zo’n veertien dagen in het ziekenhuis, nu moet je thuiszorg die vanuit de AWBZ wordt betaald. Wat na vier dagen al naar huis. Dat vind ik vrij snel. En voor zorg dat is, verschilt per situatie. Soms heeft de ik ben niet de enige die er zo over denkt. Ik ben op woensdagochtend in het Deventer Ziekenhuis cliënt alleen hulp nodig bij het douchen. Dan hoeft geopereerd en zou op zaterdagmiddag ontslagen er misschien alleen ’s ochtends een verzorgende worden. Dat vond ik geen prettig idee. Stel dat er langs te komen. Daarnaast kan huishoudelijke hulp nodig zijn. Het komt ook voor dat er zorg vereist een complicatie was opgetreden! Ik ken iemand is die je niet op een bepaald tijdstip kunt plannen. die binnen een week na haar heupoperatie een Bijvoorbeeld als iemand begeleiding nodig heeft ontsteking kreeg. Omdat het Hb-gehalte in mijn om naar het toilet te gaan. In dat geval kan de cliënt bloed te laag was, ben ik uiteindelijk een paar dagen langer in het ziekenhuis gebleven. Dat vond ik kortdurend worden opgenomen in een speciaal helemaal niet erg. Of het goed geregeld was toen daarop ingestelde zorginstelling. Mijn collega’s en ik regelen alle nazorg. Als ik thuiskwam? Mijn man zou de boodschappen Transmuraal Logistiek Bureau hebben wij meerdere doen. Ook hadden de buren en een collegaatje zorgaanbieders in ons bestand, waarvan Carinova aangeboden om te helpen. Nu wilde het toeval er een is. De patiënt is vrij om een organisatie te dat mijn man toen ik thuiskwam ook opeens moeite had met lopen. Zijn spieren waren overbe- kiezen. En natuurlijk komt het weleens voor dat de situatie tussentijds verandert. Dat de partner uitvalt, last. Dankzij de buren en het collegaatje hebben zoals bij mevrouw De Boer gebeurde. Wij raden we het toch gered. iedereen aan om in zo’n geval meteen contact met Over de thuiszorg van Carinova ben ik heel tevreons op te nemen, zodat wij dan alsnog hulp kunnen den. Er kwam elke dag een verpleegkundige van Carinova langs om me te prikken tegen trombose. regelen.” Normaal gesproken kun je dat zelf, maar omdat ik snel bloeduitstortingen krijg, kon het beter door werkt gemideen verpleegkundige worden gedaan. Zij keek deld twaalf uur per week bij het TLB vanuit ook of de wond goed genas; daar was ze heel Carinova. Dicky is getrouwd en heeft twee alert op. Dat gaf me een gerust gevoel. Ook al was zoons (19 en 22 jaar). Alleen de jongste ik thuis, er werd toch goed op me gelet.” woont nog thuis.

Carolien Jonasse, coördinerend wijkverpleegkundige:

“Thuis herstel je vaak sneller”

“Op zich vind ik het een positieve ontwikkeling dat mensen eerder uit het ziekenhuis ontslagen worden. Thuis, in je vertrouwde omgeving, herstel je vaak sneller. En de verpleegkundige zorg – zoals het geven van injecties tegen trombose – kan gewoon thuis worden gegeven. Het is mijn taak om dat te coördineren. Aan de andere kant ben je in het ziekenhuis gedwongen om rust te houden. Dat weerhoud je ervan om dingen te doen die je eigenlijk nog niet kunt. Thuis ben je geneigd te denken: Ik kan de was wel even ophangen. Maar dat is niet verstandig omdat je nog herstellende bent. Soms lopen mensen ook tegen praktische problemen aan. Dat ze ’s nachts niet uit bed kunnen komen om naar het toilet te gaan bijvoorbeeld. Natuurlijk wordt daar in het ziekenhuis al naar gekeken. Maar als het bed thuis lager is, dan lukt dat thuis misschien juist niet. Iets van de grond oprapen, sokken aantrekken, veters knopen, het kan allemaal een probleem zijn. Zeker als er geen mantelzorger is. Wie er thuis achter komt dat bepaalde dingen toch niet lukken, kan rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij komen dan dezelfde dag nog langs en regelen als dat moet ook een indicatie voor de (extra) hulp die nodig is.”

Carolien Jonasse (27)

is gelukkig getrouwd met Wout. Carolien is coördinerend wijkverpleegkundige van het wijkteam Colmschate en technisch verpleegkundige. Ze werkt sinds 2005 bij Carinova.

Dicky Suitela (58)

Gea de Boer (76)

woont met haar man in een voor senioren geschikte gelijkvloerse patiowoning in Deventer. Gea was zeventien jaar lang telefoniste/receptioniste in het Deventer Ziekenhuis.

Zorghotel Carinova Voor een tijdelijke, kortdurende opname – bijvoorbeeld om te herstellen na een operatie – kunt u naar een zorghotel. Ook als uw mantelzorgers op vakantie gaan, kunt u hier terecht. U bent in professionele handen, er is onder meer verpleegkundige zorg. Elke kamer in het zorghotel heeft een eigen keukenvoorziening en een eigen douche en toilet. Er is voor opname in het zorghotel een CIZ-indicatie nodig. Kijk voor meer informatie op www.carinova.nl/zorghotel of bel 0900 86 62.

17

carinova.indd 17

01-06-12 14:02


aan tafel

TEKST Wilma van Hoeven

Er is in de media veel aandacht voor obesitas. We worden te dik en er komt wellicht een ‘vettax’. Vet eten heeft een slechte naam. En toch blijkt dat olijfolie ook gezond is. Hoe zit dat nou? Aan Tafel legt

i

olijfolie!

het gezonde vet

In mediterrane landen, waar olijfolie het belangrijkste ‘keukenvet’ is, komen hartkwalen minder vaak voor dan in andere landen. Kreta kent bijvoorbeeld de oudste en gezondste mensen ter wereld en zij gebruiken gemiddeld vijf tot zes eetlepels olie per persoon per dag, dat is circa 700 kcal! Hoe kan dat?

Olijfolie in de keuken De (duurdere) koud geperste (extra) vergine olijfolie verliest bij verhitting het gunstige effect. Het is daarom raadzaam de ‘gewone’ olijfolie (‘mild’ en ‘traditioneel’) te gebruiken voor bakken en braden en de vergine soorten voor koude dressings en hapjes te bewaren. Zoals dit lekkere broodbeleg:

1.

Olijfolie bevat enkelvoudig onverzadigde vetzuren en die hebben een positieve invloed op de werking van het zenuwstelsel en de hersenen, het immuunsysteem, het hart en de bloedvaten.

BRUSCHETTA MET TOMATEN-NOTENTAPENADE

2.

Uit recente Duitse studies blijkt dat de fytosterolen of ‘planten(chole)sterol’ uit olijfolie een gunstig effect hebben op het voorkomen van hart- en vaatziekten. Fytosterol wordt in de darmen gemakkelijker opgenomen dan dierlijk cholesterol, waardoor het cholesterolgehalte in het bloed wordt verlaagd.

3.

Deze fytosterolen lijken ook een gunstig effect te hebben op het voorkomen van een aantal vormen van kanker, vooral in combinatie met verse groente.

4.

In combinatie met visproducten heeft olijfolie een gunstig effect op het voorkomen van osteoporose (botontkalking) en reumatische artritis. Bovendien bevat olijfolie een aantal antioxidanten die de cellen beschermen tegen veroudering en die een ontstekingsremmend effect hebben.

LUNCH- OF VOORGERECHT

voor 4 personen

bewaartips: • let op de botteldatum: hoe verser de olie, hoe beter de smaak. • kies voor olijfolie in een donkere fles, dat komt smaak en houdbaarheid ten goede. • bewaar olijfolie thuis op een koele, donkere plaats, maar niet in de koelkast. • olijfolie is tot maximaal 2 jaar houdbaar. Oude olie ruikt muf of ranzig.

50 GRAM BLANKE HAZELNOTEN 50 GRAM ANSJOVIS (OP OLIJFOLIE) 100 GRAM ONTPITTE GROENE OLIJVEN 250 G RIJPE POMODORITOMATEN 8 SNEETJES (FRANS TYPE) WIT VLOERBROOD DESGEWENST 1 TEEN KNOFLOOK UIT DE PERS 4 EL OLIJFOLIE ‘EXTRA VERGINE’

Hak of maal de hazelnoten fijn. Prak of hak de ansjovisfilets en de olijven fijn. Snijd de tomaten in piepkleine blokjes en verwijder vocht en zaden. Meng noten, ansjovis, olijven en tomaten en breng op smaak met zwarte peper. Rooster de sneetjes brood licht, wrijf ze direct na het roosteren in met wat knoflookpuree en rooster ze nog even. Leg ze per twee op borden, schep het tomatenmengsel erop en druppel er rijkelijk olijfolie over. Eet gezond!

18 dichtbij carinova.indd 18

01-06-12 14:11


aan huis

Gelukkig kon met ons mee Carinova verhuizen! Sinds vorig jaar wordt ook in Zwolle de vertrouwde en gespecialiseerde dienstverlening van Carinova aangeboden. De heer Van Munster is blij met Ellen Noordman. Na zijn verhuizing naar Zwolle biedt zij dezelfde vakkundigheid en gezelligheid waaraan hij in Laag-Zuthem gewend was geraakt.

"Ellen gaf ons direct weer het vertrouwde gevoel"

Ellen Noordman (23)

Henk van Munster (77) is gelukkig getrouwd met Femke van Munster (75). Samen hebben ze 5 kinderen en 14 kleinkinderen. Nu het echtpaar dichter bij de familie woont, ondernemen ze meer gezamenlijke activiteiten; ze gaan eerder op visite bij hun kinderen, gaan naar de voetbalwedstrijden van de kleinkinderen kijken en samen boodschappen doen.

carinova.indd 19

is sinds oktober 2011 werkzaam bij Carinova in de functie van verpleegkundige in de wijk. Zij woont dichtbij Zwolle bij haar ouders op de boerderij en helpt soms mee bij het verzorgen van de koeien. Ook doet zij vrijwilligerswerk voor een gehandicaptenkamp van de YMCA. Werken in Zwolle is voor haar ideaal vanwege de korte reistijd. Het werk bevalt haar goed omdat er in kleinschalige wijkteams wordt gewerkt. Je kunt zo een goede band opbouwen met de cliënten. Zoals de slogan al zegt, ‘vertrouwd dichtbij'.

d

De heer en mevrouw Van Munster woonden een halve eeuw met elkaar in Laag-Zuthem en de heer Van Munster (77) is er zelfs geboren. Ze hebben er hun kinderen grootgebracht, maar uiteindelijk de vertrouwde woonplaats toch verruild voor een appartement in ZwolleZuid. Het echtpaar had het erg naar hun zin in Laag-Zuthem, maar het werd lastig om voor de boodschappen steeds naar Heino te moeten rijden. Daarom zijn ze verhuisd naar een etagewoning in Zwolle-Zuid en daarvan hebben ze geen spijt gekregen: “Als we de straat oversteken zijn we in het winkelcentrum en het is ook fijn dat onze kinderen nu weer vlakbij wonen.” Meneer Van Munster is vitaal, maar bij het aan- en uittrekken van zijn steunkousen helpt een verpleegkundige. Bovendien krijgen ze huishoudelijke hulp: “In Laag-Zuthem kwamen al tien jaar medewerkers van Carinova. Dat beviel ons goed: ze zijn vakkundig, gezellig en houden rekening met wat we belangrijk vinden. We zijn blij dat Carinova tegenwoordig ook in Zwolle werkt. We hebben geen dag zonder hulp gezeten en ook verpleegkundige Ellen Noordman gaf ons direct weer het vertrouwde gevoel.” 

*

Het Carinova-team Zwolle werkt sinds vorig jaar vanuit de huisartsenpost aan de Dr. Stolteweg 23a in Zwolle. U kunt bij Carinova terecht voor complete dienstverlening, zoals huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging en nachtzorg. Het Technisch Verpleegkundig Team (TVT) bestaat uit hoogopgeleide gespecialiseerd verpleegkundigen die nauw samenwerken met de huisartsen. Wilt u meer weten over de dienstverlening in Zwolle, neem dan contact op via telefoon 0900 86 62.

19 01-06-12 14:12


document

Omzien naar elkaar, dat is belangrijk Noaberschap bij Diessenplas en Zozijn

h

Het is een kwestie van de straat oversteken. Maar ook in andere opzichten is het contact tussen Zozijn en Diessenplas heel laagdrempelig. “Wij hebben binnen onze organisatie de visie dat je als locatie verbinding maakt met je sociale omgeving. Dat geldt natuurlijk voor de gemeente waarin je leeft, maar zeker ook voor dichterbij: met de buurt. We zien elkaar echt als buren en pas daarna als organisaties. Daardoor hebben we elkaar inmiddels op veel vlakken gevonden en kunnen we elkaar versterken”, vertelt Bea Kieskamp. Ze is zorgmanager Carinova Woonzorg.

HOVENIER HANS RIETMAN

Goed nabuurschap is in sommige delen van ons land een fijne vanzelfsprekendheid. Zo ook in Holten, waar cliënten van Erve Deijk, van dienstverlener Zozijn, en bewoners van woonzorgcentrum Diessenplas van Carinova regelmatig bij elkaar binnenwandelen. Voor hulp, het lenen van een emmertje strooizout, oliebollen en in de zomer een kopje koffie in de tuin.

Volgens Bea is het heel belangrijk dat er een goed contact is. De buren komen elkaar immers regelmatig tegen en kunnen zodoende – waar nodig – iets voor elkaar betekenen. “We maken natuurlijk allemaal deel uit van dezelfde samenleving In de boerderij Erve Deijk van Zozijn komen mensen met een verstandelijke beperking (die elders wonen) voor hun dagactiviteit zoals het maken van ansichtkaarten of het verzorgen van het bijbehorende dierenparkje. Ook verkopen ze er hun spullen in een winkeltje. Diessenplas is een woonzorgcentrum dat er recht tegenover ligt en dat on-

20 dichtbij carinova.indd 20

01-06-12 14:13


TEKST Marjolein Straatman FOTOGRAFIE Photography & Images

derdeel is van Carinova en ouderenzorg levert. Er wonen hier mensen in het verzorgingshuis, maar er zijn ook een verpleegunit en zogeheten aanleunwoningen. Andere ouderen komen hier voor een kortdurende opname of voor dagbesteding. Het eerste contact tussen deze ‘overburen’ begon nogal basaal door gewoon eens kennis te maken en een kopje koffie bij elkaar te drinken. Inmiddels kennen we elkaars namen en komen de cliënten van Zozijn en de bewoners geregeld bij elkaar over de vloer. Dat is leuk, omdat het verbindt.”

Roofvogels in huis De twee buren zijn natuurlijk dicht bij elkaar gelegen. Daardoor kunnen de bewoners van Diessenplas bijvoorbeeld even een boodschapje doen in de winkel van Zozijn. Gaandeweg heeft men elkaar steeds beter leren kennen, waardoor ook de mogelijkheden van het contact steeds meer naar voren kwamen, zo vertelt Bea. “Een goed voorbeeld is dat Diessenplas voor Erve Deijk als opvanglocatie fungeert bij calamiteiten. Zo werden hier recent de cliënten van de dagactiviteiten van Erve Deijk op Diessenplas opgevangen toen er was ingebroken bij Zozijn. Maar ook op de kerstmarkt van Diessenplas komt men elkaar tegen, want dan kunnen de bewoners producten kopen van hun overburen.” Daarnaast is er nog het tuinproject waarbij de deelnemers van de dagactiviteiten onder leiding van de toegewijde hovenier Hans Rietman de tuin van Diessenplas op orde houden. “Het is lekker voor hen om buiten bezig te zijn. Ook is er altijd ruimte om tussendoor koffie te drinken met de oudere bewoners. De ouderen merken vaak op dat ze het zo fijn vinden dat de buren tuinieren. Het contact doet beiden goed. De goede verstandhouding uit zich ook in andere – soms kleine – dingen. Zo leenden we in de barre wintertijd een emmertje strooizout van elkaar en steken we rond oud en nieuw ook altijd even de straat over met oliebollen voor een gezamenlijk kopje koffie.” Ook werd er enthousiast gereageerd toen de terugkerende roofvogelshow van Zozijn niet in Erve Deijk, maar binnen in het centrum van Diessenplas werd vertoond. “Gelukkig ging het allemaal goed, met die rondvliegende roofvogels in de

zaal”, lacht Bea. “Daarna genoten de bewoners van een lekker kopje koffie met zelfgebakken cake van de buren. Ook aan de mensen van Zozijn merk je dat ze het contact met hun buren prettig vinden. Voor hen zijn een vaste plek en structuur belangrijk. Inmiddels kennen ze de bewoners. Tuinman Hans is inmiddels zelfs een echte vriend voor hen geworden. Dat is heel waardevol. Ze hebben ook echt het gevoel bij elkaar te horen. Mooi, hè?”

Noaberschap Juist in deze vaak drukke tijden is het ‘Noaberschap’ belangrijk, weet Bea Kieskamp. “Iedereen is op zoek naar zingeving in het leven en hiermee kun je dat vormgeven. Het past bovendien in de lijn van participatie. Het credo is natuurlijk dat iedere burger, wie je ook bent, kan meedoen in de maatschappij. En dat is zeker zo. Wij geven dat idee handen en voeten door samen te werken en het contact te onderhouden met onze buren. Omzien naar elkaar. Dat is belangrijk en uitermate waardevol. We zijn ook heel blij met de steun van onze vrijwilligers. Mensen maken nu eenmaal het verschil!”

“Ze hebben echt het gevoel bij elkaar te horen. Mooi, hè?”

Vrijwilligers gezocht Bent u enthousiast geworden? Benieuwd hoe u kunt participeren en iets voor een ander kunt betekenen? Dan is vrijwilligerswerk misschien het overwegen waard. Carinova is altijd op zoek naar enthousiaste krachten. “Vrijwilligers zijn gewoonweg onmisbaar en van heel grote waarde voor onze organisatie”, zegt Bea Kieskamp. Kijk op www.carinova.nl voor de mogelijkheden bij u in de buurt.

*

21 carinova.indd 21

01-06-12 14:04


puzzel Woordzoeker De gegeven woorden zijn -in alle richtingenin het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. AANLEUNWONING AWBZ BEZUINIGEN BLAUWVINGERDAGEN BRADERIE BUITENPLAATS DIESSENPLAS FYTOSTEROL HET LOO HOLTEN KAAS KLEINSCHALIG KLUSJES KRETA LAAG-ZUTHEM NABUURSCHAP NACHTZORG NAZORG NIEZEN OPERATIE OUDERENZORG PARTICIPATIE PETER BEETS

PLANTEN POLLEN RAALTE ROOFVOGELS SENIOREN SPOEDOPNAME STEUNKOUSEN THUISZORG VAKANTIEKRACHT VAKKUNDIG VERPLEEGKUNDIGE VERPLEGING VERZORGING VETTAX VLINDER VRIJWILLIGERS WONEN ZIEKENHUIS ZORGLOKET ZOZIJN ZWIESEBORG ZWOLLE

1e prijs

2e prijs

Drie dagen vakantie met 2 overnachtingen voor 2 personen, inclusief ontbijt. Op landhoeve Zwieseborg heeft echt iedereen vakantie, ook als u persoonlijke zorg nodig heeft. In een prachtige omgeving met vele recreatieve mogelijkheden komt u helemaal tot rust. www.zwieseborg.nl

sluipwesp en solitaire bij. Deze laatste helpen u graag bij de bestuiving van uw tuinplanten. Een duo-kast kunt u het best op 150 cm hoogte ophangen. Het liefst bij een struik met bloemen (bijvoorbeeld een vlinderstruik) in de zon. Het is wel belangrijk dat de duo-kast beschermd van de wind opgehangen wordt. www.vivara.nl

Een vakantiearrangement Een duo-kast voor bij en vlinder op Landhoeve Zwieseborg Deze duo-kast is speciaal gemaakt voor de vlinder,

1

e

Wat moet u doen?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 9 juli 2012 in naar Dichtbij, Postbus 6030, 2001 HA Haarlem of stuur een email naar dichtbij@brandingmedia.nl. De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij carinova.indd 22

2

e

01-06-12 14:05


lezersaanbieding

TEKST Chris von Koettlitz

In wijnproducerende landen is het een vaste regel: bij een glaasje wijn moet je iets eten. Tijdens een serieuze wijnproeverij wordt water en stokbrood geserveerd om de smaakpapillen te neutraliseren, maar tijdens een gezellige avond knabbelen we er graag iets lekkers bij. Dus laten we de wijn weelderig in het glas walsen en genieten we van een overheerlijk stukje kaas.

Glaasje wijn, stukje kaas erbij? Het Deventer Wijnhuis Slot-Kleverkamp

Wijn- en kaasproeverij

Het Deventer Wijnhuis Slot-Kleverkamp is dé wijnspecialist van Overijssel en organiseert al jaren leuke wijncursussen en -proeverijen. “Wij willen dat onze klanten niet alleen maar een rood of wit wijntje bestellen, maar naar hun eigen smaak luisteren. Bij ons ontdekken ze of ze de voorkeur geven aan een Merlot of toch liever een Cabernet Sauvignon drinken”, legt wijnspecialist Leon van Oudenallen uit. Omdat de meeste wijnlanden ook heel lekkere kazen maken, ligt het idee van een heuse ‘wijn- en kaasproeverij’ voor de hand. Speciaal voor de lezers van Dichtbij!

Woensdag 18 juli, 19.30-22.00 uur Onze vinoloog geeft uitleg over wijnstreken, de gebruikte druivensoorten en de verschillende methoden om wijn te maken. We proeven samen acht wijnen en verschillende kazen (met stokbrood) en bepalen wat de beste combinatie van wijn en kaas is. Na afloop ontvangt u een lekker flesje wijn om mee naar huis te nemen!

*) Bij voldoende aanmeldingen. Bij meer dan 22 aanmeldingen zal een tweede datum gepland worden. Neem contact op voor groepsboekingen.

Een gezellig avondje uit en je steekt er nog iets van op ook!

Prijs per persoon: € 35,-*

HET DEVENTER WIJNHUIS Slot-Kleverkamp anno 1888 HOLTERWEG 2, 7418 EB DEVENTER TELEFOON: (0570) 61 47 37 WWW.HETDEVENTERWIJNHUIS.NL

column

“Twee dingen tegelijk doen is in mijn vak niet veilig” Minka, verzorgende:

Het schijnt wetenschappelijk verklaarbaar te zijn dat vrouwen twee of meer dingen tegelijk kunnen doen. Mijn man kan vol bewondering toezien hoe ik op hetzelfde moment aan het koken ben, de neus afveeg van een voorbijlopend kind, de hond de keuken uit stuur en een telefoongesprek met mijn vriendin voer. Maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen dat het weleens mis kan gaan wanneer je verschillende dingen tegelijk doet. Dit heeft zelfs een naam: ‘double capture slip’. Dat gebeurt vooral als je routinematig iets aan het doen bent en ‘gestoord wordt’ door iets anders. Nu is dat in mijn keuken niet zo’n groot probleem. Er brandt weleens iets aan als mijn aandacht tijdens het koken wordt afgeleid. In mijn werk als verzorgende kan dat wél vervelende gevolgen hebben. Een van de handelingen die ik regelmatig herhaal, is het tellen en uitdelen van medicijnen. Vanzelfsprekend is dat een heel precies werkje, waarbij je absoluut geen fouten mag maken. Laatst vroeg een collega op hetzelfde moment of ik ook koffie wilde. Ik knikte en bedacht dat ik moest zeggen dat ik tegenwoordig geen melk meer in mijn koffie gebruik. Een seconde later was ik volledig de tel kwijt met de medicijnen en kon ik helemaal opnieuw beginnen. Veiligheid boven alles! Ik ben dus wel blij met de alarmhesjes waarop staat dat je niet gestoord mag worden tijdens het medicijnen uitdelen. Iedereen houdt zich eraan en je kunt je volledig concentreren op dit belangrijke karweitje. Het gekke is dat je, zodra je het hesje aandoet, ook bij jezelf een knop omdraait en weet dat je iets gaat doen waarbij je de volledige aandacht nodig hebt. Het werkt dus eigenlijk twee kanten op. Ik overweeg nu om ook zo’n hesje voor thuis te maken. “Niet storen, mama kookt!”

23 carinova.indd 23

01-06-12 14:04


servicepakket

Het is zomer; tijd om lekker op de fiets te genieten van het frisse groen. Maar ineens klapt uw band en in de wijde omgeving is geen fietsenmaker te bekennen. FietsNED is uw redder in nood.

10%

WAT TE DOEN? U belt de FietsNED-servicelijn en zij sturen direct een fietsenmaker naar u toe. Die zorgt ervoor dat uw fiets ter plekke wordt gerepareerd, waar u ook bent. FietsNED heeft uitrijdpunten in heel Nederland. U bent dus altijd snel en vakkundig geholpen. En als het niet lukt om de fiets meteen te maken, dan brengt de fietsenmaker u met fiets en al naar uw huis of vertrekpunt.

OOK AAN HUIS! Naast de pech-onderweg-service heeft FietsNED ook een reparatieen onderhoudsservice aan huis. De fietsenmakers van FietsNED komen voorrijden met hun mobiele werkplaats en uw fiets wordt weer helemaal in orde gemaakt.

Onbezorgd fietsen met de

FietsNED-pechpas!

LEDENKORTING

Bent u lid van het Carinova Servicepakket? Dan ontvangt u 10% korting.

24 dichtbij carinova.indd 24

De FietsNED-pechpas kost per jaar € 30,- voor een gewone fiets, € 35,voor een elektrische fiets, € 45,- voor een elektrische scooter en € 65,voor een scootmobiel. Leden van het Carinova Servicepakket krijgen 10% korting. Het abonnement geeft recht op kostenloze reparatie bij pech onderweg (m.u.v. nieuwe onderdelen) of gratis vervoer van u en uw fiets. Kijk voor meer informatie op www.fietsned.nl of bel (088) 112 112 3. U kunt natuurlijk ook naar Carinova bellen: 0900 86 62, lokaal tarief.

01-06-12 14:05

Dichtbij  

magazine van Carinova - Kleinschalig wonen - Roger de Groot - Blauwvingerdagen - Geen 'gewone' vakantieboerderij

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you