Page 1

magazine van Carinova no2 zomer 2014

 Ziekenhuiszorg dichter bij huis  Care for Women  geeft advies aan vrouwen

 Belinda

Peters

plaatst de klant centraal

Ontspannen aan de mooie Vecht

 Langer thuis dankzij  virtueel verzorgingshuis  Nieuw vertrouwen  na de cursus valpreventie


inhoud

voorwoord

Samenwerken

en slim organiseren Carinova wil de (oudere) cliënt met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. Daarvoor is een slimme organisatie nodig en goede onderlinge samenwerking van verschillende partijen.

i

In deze editie van Dichtbij worden een aantal samenwerkingsinitiatieven belicht. De digitale zorgomgeving van OZOverbindzorg uit de gemeente Luttenberg bijvoorbeeld. Door gebruik te maken van nieuwe technologie wordt de ouderenzorg zo efficiënt en goedkoop mogelijk georganiseerd en mantelzorgers beter ondersteund. Transferbureaus Wie in het ziekenhuis is opgenomen, gaat tegenwoordig sneller weer naar huis. Dat is prettig voor de patiënt en zorgt ook voor lagere zorgkosten. Maar de financieringen en vergoedingen in de zorgsector maken het behandelen van patiënten dichtbij hun eigen huis soms niet eenvoudig. Gelukkig zorgen de Transferbureaus in de regionale ziekenhuizen voor een vereenvoudiging van de overgang naar verpleging in de thuissituatie.

gemaksdiensten van het Carinova Servicepakket en domotica worden mensen zo zelfredzaam mogelijk gemaakt. Gedegen advies, instructie en voorlichting zijn erg belangrijk. De kleine wijkteams van Carinova kunnen daarbij snel schakelen en houden het overzicht. Maar vergeet u vooral niet om gewoon van deze zomer te genieten. Wij geven hiervoor een aantal suggesties en wensen u veel plezier met Dichtbij.

Johan Gerestein en Leontine Verhoeven Raad van bestuur Carinova

“Wijkgerichte aanpak en persoonlijke benadering”

Thuiszorg Pag 4 Interview Ziekenhuiszorg dichter bij huis Pag 8 Blij met Verhalen over zorg dichtbij Pag 9 Vraagbaak Wat is van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’? Pag 14 Innovatie Virtuele verzorging via OZOverbindzorg Pag 16 In de wijk Thuis of in het ziekenhuis herstellen?

en meer.. Woonzorg Pag 19 Drijfveer Kleine teams houden het draaiende Pag 20 Document Vertrouwen na de training valpreventie Pag 23 Column Varend bijsturen

Ledenservice Pag 6 Carinova wenst... Een gemakkelijke en gezonde maaltijd Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 10 Uit en thuis Er even helemaal tussenuit

Pag 13 Op stap Zonnige dagen en zwoele avonden Pag 18 Aan tafel Zomerse bbq anders Pag 22 Puzzel Win een rondvaart Ommen-Vilsteren Pag 23 Lezersaanbieding Een spetterend dagje op de Vecht

Pag 24 Servicepakket Online winkelen met EXTRA korting

Snel schakelen Met goede hulpmiddelen, georganiseerde vrijwilligers, mantelzorgers, de

colofon Dichtbij is een uitgave van: Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62 Concept en realisatie: Branding Media B.V. Redactie: Communicatie en PR-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: René de Graaff, Chris von Koettlitz, Ferdinand Pronk, Diana Roos, Sarah Saarberg, Marjolein Straatman Beeldbewerking: Marcel van Dugteren Fotografie: De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

3


interview

Tekst Ferdinand Pronk fotografie De Beeldredaktie

Pauline Terwijn

Jeroen Kleinjan

is sinds september 2009 lid van de Raad van Bestuur van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Eerder was ze directeur patiëntzorg van het Diakonessenhuis, manager Zorg en Bedrijfsvoering van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en hoofdverpleegkundige bij een verpleeghuis en een psychiatrische instelling.

werd in februari 2008 lid van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis. Hij werkte eerder in de zorg als manager facilitair bedrijf, manager hoteldienst en manager voedingsdienst. Buiten de zorg werkte hij bij onder meer de Rabobank, Twynstra Gudde en computerbedrijf ICL Fujitsu.

Ziekenhuiszorg dichter bij huis

door samenwerken en slim organiseren

d

Patiënten gaan voor bloedprikken of een diagnose in de toekomst minder vaak naar het ziekenhuis, maar kunnen in hun eigen wijk of dorp terecht. En wie in het ziekenhuis is opgenomen, kan sneller weer naar huis. Dat is prettig voor de patiënt en zorgt ook voor lagere zorgkosten. Drie ziekenhuisbestuurders geven hun visie op de toekomst van de zorg.

De transferpunten in de ziekenhuizen zijn een mooi voorbeeld. Medewerkers van het ziekenhuis en Carinova kijken samen met de patiënt naar wat er nodig is om na een opname soepel naar huis te kunnen gaan. “Het is goed als de verpleegkundige die de patiënt thuis gaat verzorgen, in het ziekenhuis komt, kennismaakt met de patiënt en al wat handelingen verricht. Dan raken ze vertrouwd met elkaar”, zegt Jeroen Kleinjan, directielid van het Deventer Ziekenhuis. Zinniger en zuiniger Kleinjan praat over de ontwikkelingen, samen met de bestuurders van twee andere ziekenhuizen

4 dichtbij

Robbin Thieme Groen is sinds 2006 lid van de Raad van Bestuur van Isala. Hij werkte eerder als (leerling-)verpleegkundige en anesthesioloog-intensivist. Thieme Groen heeft een aantal nevenfuncties, zoals lid van de Geschillencommissie Ziekenhuizen, arbiter van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en voorzitter van de Stichting Tekke Huizinga Fonds.

waarmee Carinova nauw samenwerkt: Pauline Terwijn (Röpcke-Zweers Ziekenhuis, Hardenberg) en Robbin Thieme Groen (Isala Zwolle). Kleinjan: “We kijken wat in de zorg zinniger en zuiniger kan. Daarbij vragen we ons af of alle handelingen die we nu in het ziekenhuis doen wel echt dáár moeten gebeuren.” Thieme Groen: “Veel mensen zijn bezig met de kosten in de zorg. Daar dragen de hoge verzekeringspremie en de eigen bijdrage zeker toe bij. Huisartsen verwijzen minder snel door en stellen vaker zelf de diagnose. Eventueel in samenspraak met een groeiend aantal specialisten die een deel van hun tijd in de wijk werken.” Terwijn: “Vaak kunnen patiënten daar terecht voor

bloed- en urineonderzoek of een röntgenfoto. De huisarts kan ter plekke een diagnose stellen en een behandelplan maken. Daardoor zullen ziekenhuizen zoals het onze vooral behandelcentra worden, waarbij we voor specialistische (topklinische) zorg samenwerken met grote ziekenhuizen, zoals Isala.” Chemotherapie thuis Het buiten het ziekenhuis brengen van taken moet met verstand gebeuren, stelt Thieme Groen. “Bij het vaststellen van de beste behandeling tegen kanker ligt dat niet voor de hand, want daarvoor zijn er wel honderd mogelijkhe-

den, afhankelijk van het type kanker. Dat draag je niet over aan organisaties in de wijk. Maar dicht bij huis zorg bieden aan mensen bij wie genezing niet meer mogelijk is, is juist wel goed voor de patiënt.” Terwijn: “Ook chemotherapie kun je vaker thuis doen. Eerst door een oncologisch medewerker die een wijkverpleegkundige instrueert. Die kan de handelingen vervolgens zelf uitvoeren en signaleren als iemand naar het ziekenhuis moet. Deze vormen van samenwerking lukken als zorgverleners elkaar niet als concurrenten zien, maar samen de beste zorg aan de patiënt willen bieden.”

Gezond leven In Hardenberg breidt de samenwerking zich binnen ‘Vitaal Vechtdal’ uit tot preventie. Naast Carinova nemen ook huisartsen, specialisten van het ziekenhuis, de ouderenzorg en gemeenten er aan deel. Terwijn: “We kijken bijvoorbeeld wat een sportvereniging kan doen om de gezondheid van de jeugd te bevorderen en we proberen door samenwerking kwetsbare ouderen thuis op te sporen.” Ook rond Deventer is de samenwerking in de praktijk zichtbaar, bijvoorbeeld binnen Ziso: Zorg in Salland en omstreken. Kleinjan: “Onder andere Dimence, Carinova en Solis zijn onze partners. Op onze gemeenschappelijke website zien patiënten en mantelzorgers waar ze voor zorg terechtkunnen en welke afspraken we rond de overdracht hebben gemaakt.” Isala heeft een nauwe samenwerking met de instelling voor ouderenzorg IJsselheem. Thieme Groen: “In het ziekenhuis liggen veel kwetsbare ouderen. Na een opname zijn ze vaak verward en kunnen ze niet direct naar huis. Dat lukt de meesten wel als ze een week of zes tot rust kunnen komen in een verzorgingshuis.” Hobbels Het anders organiseren van de zorg is nodig, maar niet altijd eenvoudig. De ziekenhuisdirecteuren vinden onder andere de huidige manier van vergoeden van zorg een belemmering. Ze worden beloond op basis van het aantal patiënten dat ze behandelen en niet voor preventie of slimmer organiseren. Tegelijk moeten ziekenhuizen financieel gezond zijn. Toch werken ze van harte mee aan het bouwen van netwerken waarin de cliënt centraal staat. Terwijn: “Carinova is voor ons een belangrijke partner. De medewerkers zijn zich erg bewust van de bijdrage die ze in het belang van cliënten in de zorgketen kunnen leveren. Ze zijn bovendien creatief en houden ons scherp in de samenwerking.”

*

5


carinova wenst…

servicepagina

Tekst Sarah Saarberg

Comfort en gemak met de

Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel: 0900 86 62.

Bent u ook benieuwd naar de smaak van de maaltijden van apetito? Bestel nu het speciale apetitoprobeerpakket! U kunt hierbij kiezen uit een doos met vijf natriumarme of een doos met vijf gewone maaltijden. Per doos betaalt u € 19,95 (dus € 3,99 per maaltijd).

maaltijdservice van apetito

1ko5% rtin Care for Women

Extra korting voor leden van het carinova Servicepakket

Voor Tiny Kuipers (1933) zijn de vriesverse maaltijden die ze als lid van het Carinova Servicepakket met korting kan bestellen een schot in de roos. Comfort en gemak via Carinova: dat is precies wat Tiny als prettig ervaart!

Wilt u als lid van het Carinova Servicepakket een probeerpakket bestellen, doe dit dan vóór 30 augustus en u ontvangt een puzzelboek met 240 pagina’s puzzelplezier erbij cadeau! In het puzzelboek zit tevens Sudoku een bon waarmee u bij uw vervolgbestelling 7 maaltijden ontvangt voor de prijs van 5. 1 5 7 Leden van het Carinova 2 6 8 6 5 Servicepakket 5 4 3 krijgen altijd puzzelboek 1 6 1 9 10% korting op 8 240 6 1 3 8 alle vervolgbe-

Carinova heeft deze zomer en in het najaar een tweetal presentaties gepland in samenwerking met Care for Women, een landelijke organisatie van verpleegkundigen die advies geeft over vrouwengezondheid en hormonen.

verhuizen zonder stress

Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en 3 bij 3 vakjes alle elk vierkant van cijfers van 1 tot en met 9 precie s één keer voorko puzzel men. Zweedse Breng de

Uitgeverij

• AFZET

• BELLETTR IE

• CATALOG US

t

Tiny Kuipers heeft een rijk gevuld leven, met kinderen, kleinkinderen, hobby’s en veel vriendinnen. Ze kan prima voor zichzelf zorgen, maar aan koken heeft ze een hekel. “Ik heb het huishouden altijd met veel plezier gedaan, maar dagelijks koken vond ik vreselijk. Na zijn pensionering werd het automatisch de taak van mijn man: die had er veel plezier in. Toen hij onverwachts overleed, moest ik natuurlijk wel. Ik flanste meestal iets eenvoudigs in elkaar, maar was net zo tevreden met een boterham.

6 dichtbij

L

B

E

L

L

E

U

E

I

T

A

C

L

I

I

L

T

E

R

A

T

S

U

D

U

T

R

R

R

U

C

I

E

S

9

E

6

S

C

R I

dsel

P

D

I

N

A

T

F

M

R

E

T

E

O

E

E

H

M

R

F

E

U

L

T

L

T

A

B

U

G

T

C

I

N

N

H

U

S

Z

S

O

K

M

S

Y

T

A

T

E

F

R

T

I

M

S

P

A

K

O

A

O

S

E

stellingen bij apetito, dit betekent een voordeel van € 0,62 per maaltijd! E

altijd

% 1k0 orting Totdat ik van de dokter te horen kreeg dat ik een natriumarm dieet moest volgen. Aanvankelijk dacht ik: dan gebruik ik gewoon geen zout meer, maar zo eenvoudig was dat helaas niet.” Gezonder dan ooit Tiny had wel eens gehoord over apetito: een maaltijdservice waar ze ook terecht kon met een dieet. Via een diëtiste van apetito kreeg ze goed advies. “In de catalogus en op internet kun je de maaltijden kiezen, waarbij duidelijk

53

17

51

53 © DENK

21

S

8

Zweed

BLADEN

2 6

5

7

6

9

7

4

6

1

8

3

4

ORT PUZZEL

© DENKSP

9

2

5

6

1

4

3

2

1

9

5

5

8

ADEN

© DENKSPORT

O

PUZZELBLAD

EN

L

5987 6314 2 2641 5839 7 7139 4265 8 4863 9527 1 1598 2746 3 3274 1658 9 8426 7193 5 9352 8471 6 6715 3982 4

Thema’s:

Waar en wanneer:

‘Heb je Hart voor je Hart?’. De zomerbijeenkomsten staan in het teken van het voorkomen en herkennen van hart- en vaatziekten. Het hart is de motor van het lijf! Zorg goed voor de motor dan gaat hij langer mee. Maar hoe doet u dat, goed zorgen voor het hart? ‘Uitgebloe(i)d’. In het najaar is het onderwerp de overgang. Het is bedoeld voor vrouwen die behoren tot één van de 1,3 miljoen Nederlanders die klachten hebben ten gevolge van de overgang. 40 Procent van deze vrouwen meldt zich zelfs weleens ziek, omdat ze niet meer weten waar ze het zoeken moeten.

De bijeenkomsten vinden plaats in Hardenberg op 16 juni en 17 november, Deventer op 1 juli en 26 november, Zwolle op 26 juni en 25 november en in Raalte op 25 juni en 24 november. Gratis voor leden van het Carinova Servicepakket Voor de leden van het Carinova Servicepakket zijn de bijeenkomsten gratis, niet-leden betalen € 10,00. Aanmelden kan tot uiterlijk één week voor de desbetreffende datum. Bel met 0900 86 62 van Carinova voor de locaties en meer informatie.

71935 93528 4716 67153 9824

SPOR T PUZZ

ELBLADEN

Kijk voor meer informatie op www.carinova.nl (servicepakket – diensten – veilig en gezond – maaltijdservice) of bel met Carinova: 0900 86 62.

staat aangegeven welke natriumarm zijn. Wekelijks brengt de vaste chauffeur van apetito ze bij mij aan de deur. Ik zet ze in de vriezer en hoef de maaltijd op de dag zelf alleen nog maar even in de magnetron op te warmen. Door de speciale manier van bereiden bij apetito blijven alle voedingsstoffen goed bewaard, terwijl er nooit geur-, kleur- en smaakstoffen worden toegevoegd. Ik doe er altijd een beetje verse kruiden bij en denk dat ik nu gezonder eet dan ooit!”

*

l

© DENKSPOR T PUZZELBL

U

pagina’s G ezier puzzelpl

E T HE R NA H D I A OBO RO AMP O O S E R P I S P L OS ANG B A A S E T A P R N E T T A A I C T NN H M J A CH T D O UD R E L U I E P K E N I S A E R A S A F A A B R M OO T SO L S S C A I I S OS N CU E L O P T E G R A K DRO ME I A P E E N A R S

pers

5

1

E B B RWT R I T E S P L RO K A E E U R ED U F O E E R N N SD T I NG ON I WE R E E T RO T EM E B A L Z IJ O D R E A D L E RUN

P

E A genumme de genumme horizon U R O E rde rde vakje I F A R G 1 vulkaataal s van de vakjes over naar O P Y T oplossings T balk. samens n op Sicilië 2 E deB T N 1 A R K 3D 10 wijns t.) 8 projec 4 muziekins 7 N 4O V A trum S oort 12 g tieplaat Italië I 5 raad 15 te je 9 ampèreent 7 opKnieuE Z U M D 8 20 s 6 A L B N w (in 25 cent tevig 21 s 10 C porttermontcijferen (afk.) 30 Veren26 achtervol 11 18 plaat 9 © DENKSPORT ging 28 d 22 keurig igde s 14 PUZZELBLAD in 33 Afrika EN 24 w Staten 12 15 13 van Am eciliter 29 in indrichting 38 soort ans land hou erik 35 u 18 16 19 röntgen 39 wijfjessch iting van a 31 muzie dsmaat kno kou 46 Scan foto 43 vrouwaap 40 verm de 36 boom ot 21 17 aardheid die een 49 regieadinavische 20 42 soort solo uitv stad 47 e 22 53 eenm anwijzing oert 25 50 maan tensrest 23 aal. d 51 b 26 24 verticaa loeiwijz e 52 le 1 voegw l 29 kkernij 27 4 kleveri oord 2 be 28 31 moedigi 32 30 11 graaf g boomsa ng 3 sta 33 p boven werktuig 13 h5 vrucht 6 pe nd der ede 36 34 iets ges len r oofd kerende 37 olieland van chreven post 38 35 staat een abdij 14 te 40 voornaa en 17 afvoe 16 o rsys 59876 26 scho mwoord 22 d teem 19 organisatie kst die 41 39 3142 nbepaa van 26415 ander uderblok 27 u ichterbij 8397 23 in huis ld Oplossing 43 (afk 42 37 teken .) 34 Indisc itroep ter 71394 44 aan 2658 corrigeren gerei h 46 45 (afk.) 39 werel gerecht 35 h sporing 32 e 48639 44 o 5271 en en alsbont 48 betaa nbehouwen dzee 41 m 15982 49 6 lplaats. 7463 45 klein uziektek 47 en e wig 32741 50 46 bejaa42 straat 6589 48 rd 52 8426

37

3

E

E

D

E

N

O

1

6

5

I

U

I

oordraa

R

O

B

rs uit

T

7

1

t

7

8

T

7

5

voorzetse

lofdicht

kant

leersoor

K

E

familielid

bolrond voorwerp

• TYPOGRA FIE

M

A

9

cilinder

geladen deeltje

vormen nog een woord.

G

insnijding

sine dubio

Sudoku

• STUDIEBO EK

C

2

d

Via de verhuisservice van UTS kunt u zorgeloos verhuizen en weet u zeker dat uw spullen veilig worden verpakt. De verhuizers zetten de spullen meteen op de juiste plek in uw nieuwe woning en kunnen ook praktische zaken voor u regelen, zoals het oversluiten van gas, water en licht! Als lid van het Carinova Servicepakket ontvangt u 15% korting op alle diensten van de verhuisservice. Bel met 0900 86 62 voor meer informatie.

periode Vul het diagram zo in dat in elke at vlaktema 3 bij 3 vakjes rij, elke kolom bijna alle cijfers van en elk vierkant 1 tot en met van 9 precies één zoon voorkomen keer .

• TAAK

• LECTUUR

Kruisw

het n tegengaa

• STOFOMS LAG

• FUSIE

Breng de lette gelijk

voegwoor

• ROMAN

• INFORMA TIE

2

toespraak

naar beneden

• SERIE

• KENNIS

“Doe er een beetje verse kruiden bij”

3

g

vliegende schotel

• PUBLICAT IE

• BOEKHAN DEL

Tip:

europese munt

• MEDIUM

• BUCHMES SE

van de

se ontwikkelingslijn

voertuig

spelleidin

• MANUSCR IPT

• BESTSELL ER

De overgebleven letters

buitendijk grond

bedekte spot

muggenzifter

• LITERATU UR

• BLADMUZ IEK

de vakjes

nummer

uitbouw

bruto

t

gelijkge

de over naar erde vakjes gsbalk. oplossin

uit de genumm

letters

grootspraak

peulvruch

• LETTERTY PE

• AVONDKR ANT

gratis

g

% 1k5 orting Klaar die klus!

Een lekke kraan of een scheefhangend keukenkastje? Bij kleine én grote klussen in huis helpen onze vakmannen u graag. In Deventer, Olst-Wijhe, Hardenberg, Ommen en Raalte staat Henk Bijsterveld voor u klaar en de gemeenten Zwolle, Epe en Heerde vormen het werkgebied van Jurjen Zieleman. Leden van het Carinova Servicepakket krijgen 15% korting op de eerste twee uur per klus en er worden geen voorrijkosten berekend. Bel met Carinova voor het maken van een afspraak: 0900 86 62.

Fiets- en rollatorreparatie aan huis Géén voorrijkosten

Uw fiets én rollator zijn aan slijtage onderhevig. Goed onderhoud en tijdige reparatie garanderen een veilig en betrouwbaar gebruik. U hoeft daarvoor nu niet meer naar de fietsenmaker! FietsNed rijdt bij u voor met een bus, die is ingericht als mobiele werkplaats. Zij repareren (elektrische) fietsen en scooters, rolstoelen en rollators bij u aan huis. Leden van het Carinova Servicepakket betalen geen voorrijkosten! Bel 0900 86 62 en meld u aan via Carinova.

7


1

blij met...

vraagbaak Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan servicepakket@carinova.nl

Ik word dit jaar 70. Moet ik mij dan voor mijn rijbewijs laten keuren? Riet Hans, coördinator Carinova Servicepakket:

Verhalen over

zorg dichtbij Zeker als het gaat om palliatieve zorg hebben we binnen onze huisartsenpraktijk veel te maken met Carinova. Dat alles nu wijkgebonden is georganiseerd werkt heel prettig. Er groeit ook respect voor elkaars deskundigheid, waardoor je meer op elkaar vertrouwt. Meestal heeft de cöordinerend wijkverpleegkundige al aan een half woord van mij genoeg. Zij is voor mij ook echt het gezicht van Carinova. Het is fijn dat je als huisarts weet dat je op haar team kunt varen qua deskundigheid, betrokkenheid en het nakomen van afspraken. Dat is iets wat we met z’n allen moeten koesteren. Welke veranderingen er ook nog allemaal op ons afkomen.

8 dichtbij

De heer C. van D. te Deventer

“Nee, dat hoeft nog niet! Vanaf 1 januari 2014 hoeven oudere automobilisten en motorrijders zich pas vanaf hun 75ste voor het rijbewijs te laten keuren. Ook zijn rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar langer geldig: tien jaar voor bestuurders tot 65 jaar en vijf jaar na uw 70ste verjaardag. Bij de rijbewijskeuring wordt gekeken of u lichamelijk en geestelijk voldoende gezond bent om zelfstandig een voertuig te besturen. Leden van het Carinova Servicepakket kunnen zich laten keuren volgens de richtlijnen van het CBR en betalen slechts € 29,50. De prijs voor de keuring van een beroepschauffeur is voor leden van het Carinova Servicepakket € 50,00. Bel met 0900 86 62 voor meer informatie."

3

*

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: wat houdt dat in?

2

Henriëtte Runneboom, coördinerend wijkverpleegkundige: “Ons uitgangspunt is altijd om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten zijn. Met elkaar kijken we wat daarvoor nodig is. Onder meer met behulp van voorliggende voorzieningen, goede hulpmiddelen, georganiseerde vrijwilligers, mantelzorgers, de casemanagers dementie en natuurlijk onze gemaksdiensten via het Servicepakket van Carinova kom je dan al heel ver. Gedegen advies, instructie en voorlichting is ook erg belangrijk. Er zijn veel voorbeelden te noemen. De apotheek kan een

actieve rol spelen bij de medicatie en voorlichtingen daarover. Ook domotica speelt een belangrijke rol: een kijk- en luisterverbinding creëert bijvoorbeeld een groot gevoel van veiligheid. Dat geldt natuurlijk ook voor het feit dat wij dagelijks 24 uur bereikbaar zijn: dat geeft rust. Er zijn veel middelen en informele diensten beschikbaar waardoor we er met elkaar voor kunnen zorgen dat cliënten zo goed mogelijk worden geholpen om zelfredzaam of samenredzaam te worden.”

*

Wat is precies palliatieve zorg?

Janny Post, coördinerend wijkverpleegkundige: “In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de palliatieve fase niet hetzelfde als de terminale fase. Mensen met een levensbedreigende ziekte hebben soms jarenlang palliatieve zorg nodig voordat de stervensfase aanbreekt. Door deze zorg goed te plannen kan vaak een crisis worden voorkomen. Een crisis ontstaat bijvoorbeeld bij eventuele overbelasting van de mantelzorger, onhoudbare pijn, overplaatsing naar een ziekenhuis of een euthanasiewens in het weekend. Bij Carinova Woonzorg is Wilma van Vilsteren het aanspreekpunt voor vragen over palliatieve zorg en binnen Carinova Thuiszorg kunt u bij mij – Janny Post – terecht voor advies en voorlichting. U kunt ons beiden bereiken via telefoon 0900 86 62 of mailen via zpz@carinova.nl.”

*

9


uit en thuis

Tekst Marjolein Straatman

% 5 korting

Er even helemaal tussenuit!

10 dichtbij

e

Een verblijf op de Veluwe heeft veel te bieden. Er zijn gezellige stadjes en u kunt lekker in de zon zitten op een van de vele terrasjes. Maar u komt natuurlijk voor de heerlijke bosrijke omgeving, de ideale plek om tot rust te komen. Actie is ook mogelijk. Wij hebben verschillende excursies voor u samengesteld: een bezoekje aan het Dolfinarium, een boottocht of een cultureel uitstapje naar museum Oud Soest. De Veluwe is een gebied met een rijke historie en biedt tal van

Reisdatum: 18 t/m 22 augustus 2014 Prijs: € 589,-, op basis van halfpension*

Inclusief • Reisarrangement per luxe touringcar met rolstoellift • 4 x overnachting • Ontvangst met koffie en gebak • Ontbijt en diner in buffetvorm • Koffie, thee en water naar believen • Toeristenbelasting • Excursies • 24-uurs bereikbaarheidsdienst *de 5% korting voor leden van het Carinova Servicepakket is al verrekend in deze prijs (niet-leden betalen € 620,-).

Ontspannen op de Veluwe

Bent u hulpbehoevend of misschien slecht ter been? Geen punt. Carinova heeft een samenwerking met Lindetours en daardoor kunt u gewoon op reis, geheel ontzorgd. Wat dacht u bijvoorbeeld van een midweek ontspannen op de Veluwe?

Zorgreis Veluwe

interessante musea. Zodra duidelijk is hoeveel mensen aan de reis deelnemen, stemmen we het programma hierop af. Lekker slapen Slapen doet u deze week tussen de dennenbomen, in hotel Dennenheul in Ermelo. Het hotel grenst aan het landgoed Oud-Groevenbeek en is een goede uitvalslocatie voor fiets- en wandeltochten in de omgeving. Carinova selec-

Bussen met lift Reisorganisatie Lindetours zorgt ervoor dat u, indien gewenst, wordt bijgestaan door een team van gediplomeerde zorgverleners zoals erkende verpleegkundigen. De bussen bevatten een rolstoellift.

teert de accommodaties op hun geschiktheid voor mensen die bijvoorbeeld van een rolstoel gebruikmaken of voor gasten met een visuele beperking.

jaar naar Malta en Spanje. Liever varen? Dan kunt u ook kiezen voor een cruise naar de Iberische schiereilanden of naar de Noorse fjorden. Kijk voor meer informatie op www.lindetours.nl.

Of misschien naar het buitenland? Samen met de reisorganisatie Lindetours organiseren we ook reizen met aangepaste bussen naar Duitsland, Italië en Zwitserland. Vliegvakanties voor mindervaliden zijn ook mogelijk, dit

Leden van het Carinova Servicepakket ontvangen 5% korting op alle zorgreizen uit de Lindetours-catalogus. Voor aanmelden of meer informatie belt u met Carinova via 0900 86 62.

*

11


uit en thuis

op stap

Tekst Chris von Koettlitz

Zonnige dagen en zwoele avonden, zoete zomerkoninkjes, swingende concerten en sprankelende straatfestivals: het is weer volop genieten in de regio…

deze zomer... Respijtdag voor mantelzorgers

Even helemaal niets

z

"Zo stonden in het verleden bijvoorbeeld de Floriade, Scheveningen en Madurodam al op het programma. Dit jaar is onder meer Duitsland aan de beurt: de stadjes Tecklenburg en Bad Iburg in het natuurgebied Teutoburger Wald", vertelt Kelly Bekebrede, mantelzorgconsulent bij Carinova.

Leuke contacten "Op 11 juni worden de mantelzorgers opgehaald met de bus en de hele dag ontzorgd. Carinova weet namelijk hoe belangrijk het

12 dichtbij

voor mantelzorgers is om nieuwe energie op te doen. Bovendien ontmoeten veel mantelzorgers op de uitjes gelijkgestemden. Soms leidt dit tot leuke contacten, die ook na de respijtdagen voortduren." Uitnodiging Iedereen die mantelzorg geeft – gemiddeld minimaal 8 uur per week en/of minstens drie maanden aaneen – komt in aanmerking voor de respijtdag. Deelname kost € 7,50. Mantelzorgers die staan ingeschreven bij

Zomeravondconcert 16 augustus 2014

Zomerwandelingen 21 juni: Midzomernacht 2014 Veluwe,

Vorm een team met vrienden of familie en doe mee aan deze gezellige sloepenrace, of moedig uw favorieten aan. De tocht leidt door de stervormige stadsgrachten van Zwolle naar het Zwarte Water en dan terug naar het centrum voor de finish. Inschrijfinformatie:

Ook dit jaar verzorgen pianist Luko Hans en fluitiste Eliene Schuinder weer een bijzonder zomerconcert in de tuin van Stichting De Kruidenhoeve in Balkbrug. Op het programma: licht klassiek, jazzy klanken en filmmuziek. (20:00 uur, tuin open vanaf 19:00 uur) Toegang: € 9,- (inclusief 1 consumptie) Tel.: 0523 656049, e-mail: info@kruidenhoeve.nl

Hulshorst & Otterlo

www.sloeproeien.info/news/ zwolsegrachtenrace/

Kelly Bekebrede

Ook mantelzorgers verdienen een zomer-break. Ze komen soms moeilijk aan zichzelf toe. Reden waarom Carinova Steunpunt Mantelzorg ook dit jaar in de gemeente Deventer twee respijtdagen organiseert. Mantelzorgers worden eens lekker in de watten gelegd.

6e Zwolse grachtenrace 21 juni 2014

Night of the Forest 27 juni 2014

www.kruidenhoeve.nl

Cultureel vermaak tussen de varens van het Gramsberger bos met openluchttheater, muziek, dans, verhalenvertellers en dwalende artiesten. De toegang is gratis.

Ommer Bissinghdagen Juli-augustus 2014

www.gramsbergen.nl/evenementen

Dassen kijken Woensdag en vrijdag, juni t/m augustus 2014

“Leuke contacten en nieuwe energie”

Carinova Steunpunt Mantelzorg hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Voor de respijtdag in het najaar volgen de uitnodigingen nog en kunt u uzelf ook aanmelden.

De das is het grootste landroofdier van Nederland. Het schuwe beest is vooral in de schemer en de nacht actief en is daarom bij veel mensen maar weinig bekend. Bekijk dit prachtige dier vanuit de unieke dasmobiel van stichting Landschap Overijssel en maak kennis met de dassenfamilie! Deelname: € 35,- (donateurs € 30,-) www.landschapoverijssel.nl/dassenkijken

De gezelligste woensdagen van het jaar voor jong en oud! 16 juli: Sport & spel en The Voice of Ommen; 23 juli: Kunst & Kids, kleedjesmarkt en kermis; 30 juli: De boer op, goede-doelenplein en fietsroute; 6 augustus: Hanzefestival; 13 augustus: Palingroken, mosseltruck en spetterende slotact op het Kerkplein.

25 t/m 28 juni:

Vechtdal-wandelvierdaagse 6 juli: Walk in waterwerken van Beuningen, Vierhouten

27 t/m 30 augustus:

Swol-wandel4daagse, Zwolle www.wandel.nl

En ook: 9, 16, 23 en 30 juli: Blauwvingerdagen, Zwolle 11 t/m 13 juli: Deventer op Stelten

22 juli-12 augustus:

Prinse(sse)ndagen op het Loo, Apeldoorn 3 augustus: De grootste boekenmarkt van Europa, Deventer

Voor meer informatie: www.vvvdeventer.nl www.vvvzwolle.nl www.vechtdaloverijssel.nl

www.ommerbissingh.nl

Boerenmarkt 20 augustus 2014 Zomerse streekproductenmarkt met kaas, honing, jam, fruit, pannenkoeken, boerenijs en nog veel meer lekkers op de boerenmarkt bij IJshoeve Bosman, even ten zuiden van De Krim. Kinderen kunnen hun hart ophalen bij het pottenbakken, springtouw maken en natuurlijk de knuffelhoek met konijnen en cavia’s. De toegang is gratis, parkeren € 2,-. www.ijshoevebosman.nl

Kijk op www.carinova.nl of bel met 0900 86 62.

13


innovatie

Tekst Sarah Saarberg Fotografie De Beeldredaktie

OZOverbindzorg: langer thuis dankzij virtueel verzorgingshuis De politieke insteek om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, vraagt om innovatieve oplossingen. In het Overijsselse Luttenberg is een prachtig voorbeeld hiervan te vinden: het virtuele verzorgingshuis OZOverbindzorg. Het project werd in april 2013 als pilot opgestart voor de kwetsbare 75-plussers en blijkt een groot succes. Ook Carinova is betrokken bij deze pilot.

o

Organiseren dat ouderen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven en daar de juiste zorg ontvangen: dat was het uitgangspunt bij het ontwikkelen van OZOverbindzorg. De Luttenbergse huisarts Van der Vlies, zijn praktijkmanager Cindy Hobert en adviseur Frits Lauterbach namen het initiatief voor het ‘virtueel verzorgingshuis’ OZOverbindzorg. De doelstelling was om ouderenzorg zo efficiënt en goedkoop mogelijk te organiseren en mantelzorgers beter te ondersteunen. Hoe meer je aan preventie doet, des te meer je kunt besparen op eerste- en tweedelijns zorg.

Financiering OZOverbindzorg blijkt een schot in de roos. Het levert tijdwinst op en problemen worden tijdig gesignaleerd, snel doorgegeven en er wordt veel sneller geanticipeerd. Deze preventieve aanpak werkt goed: zo zijn bijvoorbeeld dankzij OZOverbindzorg de ‘vrijdagmiddag-spoedopnames’ aanzienlijk verminderd. Inmiddels is het project uitgerold over heel Raalte en zijn er zo’n honderd cliënten aangesloten bij OZOverbindzorg. Ook vanuit andere regio’s wordt er met veel interesse naar gekeken. De enige vraag is nog hoe OZOverbindzorg het best gefinancierd kan worden: via de AWBZ of de Wmo. Zorgverzekeraars, gemeente, provincie en de betrokken zorgverleners voeren overleg om tot de beste oplossing te komen.

“Mantelzorgers worden veel beter ondersteund”

Verzorging Wie ouder wordt, heeft vaker verzorging nodig. Het kan gaan om hulp en ondersteuning bij de dagelijkse bezigheden en de persoonlijke verzorging, maar soms ook om verpleegkundige hulp. Opname in een verzorgingshuis is belastend voor alle betrokkenen: niet alleen voor de zorgvrager zelf, maar bijvoorbeeld ook voor de partner en eventuele kinderen. Zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen blijkt vrijwel altijd de ideale situatie voor iedereen. Voorwaarde is wel dat de benodigde zorg dan goed wordt geregeld. OZOverbindzorg biedt daarvoor een geweldig hulpmiddel.

Zorgleefplan OZOverbindzorg is een digitaal systeem waarin een zorgleefplan wordt opgesteld voor de cliënt. In dit zorgleefplan worden ook de mantelzorger, de huisarts, de thuiszorg, de apotheek en eventuele andere zorgverleners opgenomen, zoals de fysiotherapeut en

14 dichtbij

de diëtist. Binnen dit team wordt besproken welke zorg nodig is. Via de beveiligde digitale omgeving, waartoe alleen de betrokkenen toegang hebben, kunnen problemen worden gesignaleerd, vragen worden gesteld en afspraken worden gemaakt. De zorg wordt ‘virtueel’ gevolgd. Dit systeem brengt niet alleen veel structuur in het netwerk rond de cliënt, maar bevordert ook actieve informatiedeling. Het biedt enorm veel voordelen: niet alleen voor de cliënt zelf, maar ook voor alle zorgverleners. Bovendien worden mantelzorgers met OZOverbindzorg veel beter ondersteund.

*

Kijk voor meer informatie op www.ozoverbindzorg.nl.

Meer noviteiten van Carinova: Slimme medicijnhulpjes Bent u dagelijks afhankelijk van medicijnen? Met deze pillendozen met alarmsignaal zult u ze nooit meer vergeten. Op de ‘Pillendoos met alarm’ kunt u één alarmtijd instellen, die na het aftellen zowel een geluids- als visueel signaal geeft. De Fysic FC-55 Medicijnmelder is uitgerust met vijf verschillende compartimenten voor pillen. Voor elk compartiment kunt u een eigen signaal instellen. Ze zijn te koop bij de winkels van Vegro en de Ouderenwinkel in Hardenberg. De prijs voor de 'Pillendoos met alarm' is € 16,99 en voor de Fysic FC-55 € 29,99. Leden van het Carinova Servicepakket ontvangen 10% korting. Kijk voor meer informatie op www.vegro.info.

% 1k0 orting

Werken met tablets Op de oudste woonzorglocatie van Carinova, het Sint Willibrord, wordt sinds februari 2014 door de zorgmedewerkers gewerkt met tablets. Elke medewerker heeft via de tablet toegang tot het elektronisch cliëntendossier, waardoor zij bij de cliënt op het appartement alle gegevens bij de hand hebben. Zo kunnen belangrijke afspraken direct worden ingezien en kan na het verlenen van de zorg ter plaatse gerapporteerd worden. Het werken met tablets vergroot op deze manier de beschikbaarheid van informatie en draagt bij aan een betere communicatie tussen de zorgmedewerker, cliënt en familie.

15


in de wijk

Tekst Sarah Saarberg

Waar liggen de belangen?

Margriet Hamberg werkt namens Carinova twee dagen op het Transferbureau van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg:

Thuis of in het ziekenhuis herstellen

Daniëlle de VriesWeitkamp (39) is getrouwd en heeft vier kinderen: van 16, 13, 10 en een pleegzoon van 7. Ze woont in Hardenberg en heeft 21 jaar in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in die plaats gewerkt. Enkele maanden geleden maakte ze de ommezwaai naar de thuiszorg: ze werkt nu als Technisch Verpleegkunde en verpleegkundige in de wijk in team Heemse voor Carinova. Haar hobby’s zijn lopen, zwemmen en lezen.

De meningen over de kwaliteit van zorg in Nederland lopen vaak uiteen. Dichtbij inventariseert welke opvattingen er leven ‘in de wijk’.

m ko l we u is! th

w

Wat is het beste voor de patiënt? In een ideale wereld zou dat de belangrijkste vraag moeten zijn. De financieringen en vergoedingen in de zorgsector maken het niet altijd eenvoudig om hier een eenduidig antwoord op te geven. Ziekenhuizen en thuiszorgorgani-

16 dichtbij

“Mensen zijn vaak ontzettend blij dat ze thuis zijn en je ziet ze gewoon sneller opknappen”

saties doen wat ze kunnen, waarbij de insteek in de meeste gevallen is om een patiënt zo snel mogelijk weer uit het ziekenhuis te ontslaan. Dankzij thuiszorg is dat in veel gevallen ook goed mogelijk.

Daniëlle de Vries-Weitkamp, Technisch Verpleegkundig Team (TVT) Carinova:

“Er kan zoveel meer thuis dan men denkt”

“Na ruim twintig jaar in het ziekenhuis te hebben gewerkt, merkte ik dat de werkdruk steeds hoger werd en ik miste het persoonlijke contact met de patiënten. Dat heb ik in de thuiszorg weer teruggevonden. Nu zie ik ook pas wat er allemaal bij komt kijken als je patiënten thuis wilt verzorgen. Als verpleegkundige in het ziekenhuis heb je daar geen idee van. Ik moest er aanvankelijk erg aan wennen: geen voorraadkasten met materiaal en medicijnen, geen mooie werkbladen, geen collega die meekijkt. Toch voel ik me er steeds beter bij, want het is heel fijn om mensen in hun eigen, vertrouwde omgeving te mogen behandelen. Ze zijn vaak ontzettend blij dat ze thuis zijn en je ziet ze gewoon sneller opknappen. Ik ben er dan ook een voorstander van dat de patiënt zo snel mogelijk uit het ziekenhuis wordt ontslagen.

De kans op infecties is daar altijd aanwezig en aan je rust kom je ook niet echt toe. Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar en bleven mensen soms maanden in het ziekenhuis voor specialistische zorg. Gelukkig is nu een ommekeer zichtbaar. Het vertrouwen moet nog verder groeien, want er kan thuis veel meer dan men in het ziekenhuis denkt. Er zou meer voorlichting naar specialisten en verpleegkundigen in het ziekenhuis mogen zijn om dat te laten zien. Niet alleen verzorging of verpleging thuis is goed mogelijk, ook veel verpleegtechnische handelingen kunnen wij, als Technisch Verpleegkundig Team, thuis uitvoeren. Antibiotica toedienen via een infuus, sondes inbrengen, terminale sedatie en pijnbestrijding, noem maar op. In nieuwe handelingen worden we geschoold zodat ook die tot onze expertise gaan behoren. Overigens zie ik in de thuiszorg materialen en hulpmiddelen waarvan ik denk: die zouden ze in het ziekenhuis ook heel goed kunnen gebruiken.”

“De financiën blijven een heet hangijzer”

“Natuurlijk kijkt ook een ziekenhuis naar wat het beste is voor de patiënt. In de meeste gevallen willen mensen het liefst zo snel mogelijk naar huis. Toch wordt het de ziekenhuizen niet altijd makkelijk gemaakt. Zo was er laatst een patiënt uit onze regio die voor behandeling naar een academisch ziekenhuis moest. Toevallig is een arts werkzaam in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, ook werkzaam in het academisch ziekenhuis. Hij heeft ervoor gezorgd dat de patiënt de benodigde zorg in Hardenberg kon ontvangen. Dat is voor de patiënt natuurlijk ook veel fijner: in plaats van een veel verder weg gelegen ziekenhuis kan de behandeling bij haar om de hoek plaatsvinden. Maar met de financiering wordt het dan weer lastiger: het zou makkelijker en

goedkoper zijn om haar toch in het academisch ziekenhuis op te nemen. Toch is het gelukt om de patiënt hier te laten blijven, maar het is een ingewikkelde procedure. Ik werk bij Carinova op de afdeling Zorgbemiddeling en van daaruit ben ik twee dagen werkzaam op het Transferbureau van het ziekenhuis. Als mensen worden ontslagen en thuis nog nazorg nodig hebben of naar een verpleeghuis moeten, dan regelen wij dat. Er is in de wetgeving veel veranderd en daar moeten we elke keer op inspelen. Opnames in een verzorgingstehuis zijn bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend, maar gelukkig kan er erg veel met thuiszorg. Ook wordt steeds meer een beroep gedaan op familie en mantelzorgers. Vaak kunnen patiënten prima thuis verder herstellen en verzorging krijgen van de thuiszorg en in sommige gevallen van het Technisch Verpleegkundig Team. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis heeft nu een Zorgloket geopend in de hal van het ziekenhuis waar iedereen die nazorg nodig heeft meteen terechtkan. Dankzij mijn werk bij Carinova weet ik precies wat iemand nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn bij de thuiszorg, en die mogelijkheden zijn heel uitgebreid.”

*

Margriet Hamberg (56) heeft een relatie en woont in Gramsbergen, een eeuwenoud stadje aan de Overijsselse Vecht. Margriet heeft drie volwassen kinderen, van 32, 30 en 26 en een kleinzoon van 10 maanden. Ze werkt al dertig jaar met veel plezier bij Carinova. Haar hobby’s zijn volleybal en lezen.

17


aan tafel

Tekst Diana Roos

drijfveer

Tekst Sarah Saarberg fotografie: de Beeldredaktie

Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

Zomerse bbq Probeer eens iets anders! Wij Nederlanders zijn gek op barbecueën. Zodra de zon schijnt, leggen we de kooltjes op de grill en kunnen de worstjes en hamburgers erbij. We doen namelijk niet graag moeilijk. Toch kan het anders. Gezonder, lekkerder en ook een beetje bijzonder.

p

Belinda Peters, coördinator Zorg Woonzorglocatie Diessenplas:

Probeer eens iets nieuws! Neem bijvoorbeeld takjes van tijm of rozemarijn en rijg daar groenten aan als courgette, ui en trostomaatjes. Een teentje knoflook ertussen, een beetje olijfolie erover en gril dit op de bbq, heerlijk!

Grillschaal Als het rijgen te veel werk is, kun je ook op een speciale aluminium grillschaal alle ingrediënten mengen en er zelfs nog geitenkaas doorheen doen. Je dekt het af met aluminiumfolie en roostert het gaar op de bbq. Aluminiumfolie is sowieso een uitkomst op de bbq. Je kunt allerlei pakketjes maken en er kruiden, wijn, olie en specerijen aan toevoegen, je vouwt het dicht en garen maar. Hoe lekker is dat.

*

18 dichtbij

“Kleine teams houden het geheel draaiende”

TIPS

1.

Maak sausjes op basis van yoghurt of kwark in plaats van mayonaise, hierdoor zijn ze veel magerder.

2.

Zet veel bakjes met worteltjes, komkommer, bleekselderij en paprika op tafel. Tijdens het wachten is een stukje rauwkost lekker en gezond.

3.

Als je niet al te lang wilt wachten op de juiste temperatuur van de bbq, zorg er dan voor dat je vlees al in de keuken voorgegaard is.

Pakketje van zalm 4 mootjes zalm van ieder 150 gram verse gemengde kruiden (dille, basilicum en peterselie) 1 verse venkel, dun gesneden 1 citroen, in dunne plakjes olijfolie lente-uitjes, in smalle ringetjes aluminiumfolie Wrijf de mootjes zalm in met olijfolie en verdeel de kruiden eroverheen. Bestrooi met wat zout en peper. Knip het aluminiumfolie in vier vierkanten. Leg eerst de venkel in het midden, hierop de moot zalm. Verdeel als laatste de lente-ui eroverheen.

Besprenkel met wat olijfolie en eventueel een scheutje witte wijn. Vouw de pakketjes stevig dicht. Gril de pakketjes ongeveer 15 minuten op de bbq. De binnenkant mag best nog een beetje rauw zijn. Lekker met een frisse groene salade.

w

Wat gaat er veranderen bij de stroomlijning van het proces zorgbemiddeling decentraal voor cliënten? “Voorheen verliepen zorgaanvragen via de centrale afdeling Zorgbemiddeling van Carinova, maar dat gaat nu veranderen. Er is gekozen voor een decentraal beleid, dus als er een aanvraag voor Diessenplas komt, gaan wij die zelf behandelen. Samen met een projectleider en mijn collega Miranda Kerkmeijer hebben wij hiervoor een heel duidelijke lijn uitgezet. Dit wordt een blauwdruk voor de andere locaties.”

(juist weer) terug naar de locaties en kleinschalige teams. Dat levert een nieuwe dimensie aan ons werk. Kleine teams houden het geheel draaiende. Laatst hoorde ik de uitspraak ‘medewerkers moeten wel van alles als het gaat om regels en beleid, maar bepalen zelf hoe’. Zo is het precies: wij kunnen straks zelf de manier waarop we invulling geven aan het zorgproces kiezen. Dat levert wat mij betreft veel voordelen op. Je kunt sneller schakelen en houdt goed overzicht.”

“Sneller schakelen en een goed overzicht”

Wat zijn de voordelen van deze werkwijze? “Voorheen moest alles groter en nu gaan we

Belinda Peters (43)

woont in Lochem met haar zoon van 13 jaar en hun hond Falcko. Falcko, een Vizsla (Hongaarse staander) van 10 jaar, gaat overal mee naartoe, behalve naar het werk. Belinda houdt van lezen, fietsen, uitgaan en ze loopt graag hard met de hond!

Wat is een belangrijk aspect binnen je werk? “Bij ons staat de klant erg centraal. Klantgericht werken heeft er bij mij altijd in gezeten,

dat zit in mijn natuur. Soms zijn het maar kleine voorbeelden: als iemand belt en je bent er niet, wordt er niet meer gezegd: ‘probeert u het op een ander tijdstip’, maar vragen we het nummer en bellen we zelf terug.” Waarom heb je voor de zorg gekozen? “Als kind wilde ik al ‘zuster’ worden en met oude mensen werken. Toch ben ik eerst bloemist geworden. Daarna heb ik twintig jaar in de gezondheidszorg gewerkt, in verschillende functies en werkvelden, waar ik vele facetten heb gezien. Ook heb ik ervaringen in de horeca, sales en marketing. Alles komt nu weer samen in deze baan.”

*

19


document

Tekst Ferdinand Pronk fotografie: De Beeldredaktie

Vol vertrouwen over straat na de training valpreventie

Bij de verpleeghuizen De Hartkamp in Raalte en Sint Jozef in Deventer ligt een parcours met scheve trottoirtegels en losliggende vloerkleedjes waar je makkelijk over struikelt. Op dit praktijkcircuit trainen mensen balans, kracht en conditie en overwinnen ze hun angsten, tijdens de training valpreventie.

e

Elk jaar belanden ongeveer 100.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Vaak zijn ze niet alleen gewond, maar krijgen zo ook last van valangst. Fysiotherapeut Hilda Dun is een van de mensen die bij Carinova de training valpreventie geeft. “Er zijn verschillende signalen die erop duiden dat iemand makkelijk valt. Zoals botsen tegen een muur of regelmatig een stoel moeten vastgrijpen. Een signaal is ook dat mensen tijdens een wandeling stilstaan als ze iets

20 dichtbij

willen zeggen. De meeste mensen negeren die signalen of herkennen ze niet. En helaas is het zo dat iemand die is gevallen, veel risico heeft om dat binnenkort weer te doen.”

"Deelnemers overwinnen hun angsten door te oefenen"

Belgisch trottoir “Is iemand gevallen, dan is het belangrijk om maatregelen te nemen. Oefenen op het praktijkcircuit is een van de mogelijkheden. De deelnemer loopt begeleid over het parcours en komt allerlei situaties tegen. Zoals het Belgisch trottoir: een straatje met veel losliggende tegels, een schuine helling en een pad

Personenalarmering

% 1k0 orting

Hilda Dun (52)

is sinds 1985 in dienst van de organisatie. Ze begon als fysiotherapeut en dat werk doet ze nog steeds. Vorig jaar haalde ze haar master geriatrie-fysiotherapie. Het werk wordt eigenlijk steeds leuker, vindt ze. Zeker nu ze ook steeds meer met revalidatiepatiënten te maken heeft, die na een behandeling weer naar huis gaan. Ze is liefhebber van film en theater, van fitness, wandelen en hardlopen.

Eerstelijnsbehandelaars

Behalve voor fysiotherapie kunt u bij Carinova ook terecht voor advies en behandeling door logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten. Kijk op www.carinova.nl (Woonzorg – Eerstelijnsbehandelingen) of bel met Carinova via 0900 86 62.

Tips om niet te vallen 1.  Zorg dat u genoeg beweegt. Met sterke spieren valt u minder snel. 2. Laat regelmatig uw ogen testen en wacht niet te lang met de aanschaf van een bril. 3. Zorg voor voldoende licht in huis. 4. Haal losse snoeren, kleedjes en andere spullen weg waarover u kunt struikelen. Leg eventueel een antislipmat onder losse kleedjes. 5. Let op de bijwerkingen van medicijnen, zoals slechter zien en duizeligheid. 6. Ren niet de trap af omdat de bel of de telefoon gaat. 7.  Deel kasten zo in dat u makkelijk bij veel gebruikte en zware spullen kunt. 8.  Gebruik een stevige huishoudtrap in plaats van een wankele stoel. 9.  Zorg voor antislipvloeren in de badkamer en het toilet. 10. Leg geen spullen op de trap en houd bij traplopen altijd één hand vrij.

Tip:

dat scheef loopt. Uiteraard ontbreekt een gevaarlijk onderdeel van veel huiskamers niet: het losliggende kleedje. De deelnemers krijgen de tijd om goed te reageren op moeilijke situaties en hun angst te overwinnen.” Oorzaken De training start met een intake, waarbij wordt gekeken hoe iemand woont en wat iemands conditie is. Hilda: “We bespreken ook altijd waarom iemand gevallen is. Dat kan allerlei redenen hebben, zoals een losliggende kabel in huis, een nieuwe varifocusbril, duizeligheid na snel opstaan, of slecht passende sloffen. Medicijnen veroorzaken ook regelmatig problemen.

Bent u bang om te vallen? Overweeg dan personenalarmering. Daarmee kunt u 24 uur per dag hulp inroepen. Is er iets aan de hand, dan drukt u simpelweg op de knop. Afhankelijk van uw wens worden eerst de buren of de familie gewaarschuwd, of direct de alarmcentrale van Carinova. Leden van het Carinova Servicepakket ontvangen 10% korting per maand op het abonnement.

“Haal losse snoeren, kleedjes en andere spullen weg waarover u kunt struikelen” Dat is vaak het geval met bloeddrukverlagers en medicijnen die inspelen op hoe iemand zich voelt, zoals antidepressiva en slaapmiddelen.” Voorkomen De oorzaken voor vallen komen aan bod, maar ook manieren om daar wat aan te doen. Zoals goed schoeisel dragen, kleedjes weghalen en een rollator gebruiken. Hilda: “Mensen hebben vaak weerstand tegen een rollator, maar als ik inschat dat mensen het (tijdelijk) echt nodig hebben

Op http://valpreventie.veiligheid.nl vindt u meer tips.

houd ik ze voor dat ze met een rollator in staat zijn om lekker 30 minuten buiten te wandelen. En beweging is erg belangrijk, zeker als je ouder wordt, want je spieren zullen anders in kracht afnemen. Bij bewegen gaat het om elke dag meer dan een half uur wandelen. Ook verder op de dag moeten mensen actief zijn. We hebben het initiatief genomen om met andere fysiotherapiepraktijken programma’s op te zetten om in een vroeg stadium iets met signalen van valgevaar en inactiviteit te doen.”

*

Brochure

Voor meer informatie kunt u de brochure ‘Door trainen stevig op de benen’ van Carinova aanvragen via telefoon 0900 86 62. De training valpreventie duurt 6-13 weken en wordt twee keer per week gegeven. De kosten worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door een aanvullende verzekering.

Carinova Woonzorg

Door trainen stevig op de benen

Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl

www.carinova.nl/valteam/

21


puzzel

lezersaanbieding

Tekst Chris von Koettlitz

Woordzoeker

De gegeven woorden zijn -in alle richtingenin het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. BLOEDPRIKKEN

VELUWE

COLLEGA

VERHUISSERVICE

EIGEN BIJDRAGE

VERPLEEGKUNDIGE

HORMONEN

VERZORGING

KLANTGERICHT

VERZORGINGSHUIS

KORTING

VLIEGVAKANTIE

MANTELZORGER

WOONZORG

OPNAME

ZIEKENHUIS

PALLIATIEVE ZORG

ZOMERAVOND

PATIENT

ZOMERCONCERT

PILOT

ZOMERKONINKJES

PREVENTIE

ZOMERWANDELING

PIJN

ZORGBEMIDDELING

Speciale prijs voor Dichtbij-lezers: voor 2 personen

€ 17,00

Spetterend dagje

Ommen en omstreken

ZWARTE WATER

RONTGENFOTO RIJBEWIJS SERVICEPAKKET SLOEPENRACE

2ee en 3 prijs

SONDE TABLET

Vogelvoederhuis van Marjolein Bastin

TEAM VALPREVENTIE VECHT

Wat moet u doen?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 1 oktober 2014 in naar Dichtbij, Postbus 6030, 2001 HA Haarlem of e-mail naar dichtbij@brandingmedia.nl. De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

1e prijs Picknicken op de mooie Vecht voor 4 personen Heerlijk varen met onze nieuwe E-sloep voor twee uur. Een overheerlijke goedgevulde picknickmand voor vier personen mag natuurlijk niet ontbreken. Beleef het mooie Vechtdal vanaf het water. www.rederijpeters.nl

einddoel en varend bijsturen”

Esther van der Meer is Coördinator Zorg binnen Graaf Florishof (kleinschalige woonvorm in Deventer). Ze kijkt, samen met haar collega Manon Jansen, optimistisch naar alle veranderingen die ook voor Carinova Woonzorg van toepassing zijn.

Alles voor optimale zorg

ROLLATORREPARATIE ZUINIGER ROLSTOELLIFT

column “Een duidelijk

Dit porseleinen voederhuis met getekende pimpelmezen kunt u eenvoudig ophangen. Het is ideaal voor kleine tuinen of balkons omdat het tegen een muur kan hangen. De mooie illustraties van Marjolein Bastin maken het helemaal af! Meer informatie over vogels voeren? Kijk op www.vivara.nl

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘Ook in de zorg geldt: meten is weten’ De winnaars zijn: 1e prijs (een Rondvaart & Overnachtings-arrangement voor 4 personen) G.G. Steenbergen-Kuik, Raalte, 2e en 3e prijs (2 kookboeken De Turkse keuken) W.G. Koerhuis, Wijhe (2e prijs) en G. van den Berg, Hardenberg (3e prijs)

De Vecht baant zich met veel bochten een weg door het schitterende natuurlandschap van Overijssel en speelde een belangrijke rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van de Hanzesteden. De oude rivierarmen en omliggende graslanden zijn een broedplaats voor veel weide- en watervogels. Af en toe laat zelfs een groep ooievaars zich bewonderen. Profiteer deze zomer van de zon en combineer een mooie stadswandeling door Ommen met een boottocht door dit bijzondere gebied naar de monumentale sluis en stuw van Vilsteren. Het Vechtdal op zijn mooist! Speciaal voor de lezers van Dichtbij:

Rondvaart Ommen-Vilsteren voor 2 personen: • Rondvaart op de Queen of Vechtvalley (2 pers./85 min.) • Koffie-de-luxe met lekkernijen • Stadswandelingboekje Ommen • Speciale prijs voor Dichtbij-lezers: € 17,- voor 2 pers.* (*i.p.v. normaal € 32,-. Minimaal 2 personen.) Neem voor groepsarrangementen en sloepverhuur contact op. Wanneer: juni-december 2014, naargelang beschikbaarheid. Waar: Rederij Peters – Zwolseweg 4 – 7731 BC Ommen Tel. 0529 45 19 24 – E-mail: info@rederijpeters.nl – www.rederijpeters.nl Vermeld bij uw boeking dat het om een lezersaanbieding van Dichtbij gaat. Kijk voor de evenementenkalender en ideeën voor een dagje uit ook op www.vechtdaloverijssel.nl.

Esther ziet veel voordelen in de nieuwe manier van werken met zelfstandige teams en decentraal werken. “Veel eigen verantwoordelijkheid binnen de teams is een goede zaak. De betrokkenheid neemt toe.” Esther is niet bang dat er te veel taken op het bordje van de teams komen. “We gaan er natuurlijk voor waken dat de directe zorg niet in gevaar komt en er zijn ook veel pluspunten: je krijgt een beter overzicht, de communicatielijnen worden korter en we hebben heel duidelijke kaders.” Ze vergelijkt het met een schip: “We zullen gaandeweg moeten bijsturen om op de goede koers te komen, maar met een schip dat aan de kade ligt kun je niet veel beginnen.”

“Sta stil bij successen!” Esthers collega Manon Jansen-Hullegie heeft vanuit haar vorige baan al positieve ervaring met zelfsturende teams en decentraal werken. “Kansen en kwaliteiten van mensen worden beter benut en het wordt makkelijker om aan te sluiten bij wat echt nodig is. In de beginfase van een organisatieverandering is dat soms spannend; later geeft dit vaak veel meer voldoening.” Manon: “De teamsamenstelling is heel belangrijk; die moet divers zijn, zodat alle kwaliteiten aanwezig zijn. Geef vertrouwen en ruimte om te leren. Bij alle veranderingen is goede coaching nodig, en mijn laatste tip: sta stil bij successen, hoe klein ook. Dat motiveert enorm!”

De nieuwe manier van werken Carinova zet de komende jaren bewust in op een verdere versterking van het kleinschalig wonen, buurt- en wijkgericht werken. We willen onze zorg zo dicht mogelijk bij de cliënten organiseren zodat mensen zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is bieden we een passende woonsituatie. Alle teams, zowel thuiszorg, woonzorg als huishoudelijke zorg, worden daarbij zelfstandig georganiseerd.

*

23


servicepakket

Online winkelen met EXTRA korting Word lid van het Carinova Servicepakket en meld u aan voor de voordeelwebsite servicepakket.carinova.nl. Hier ontvangt u altijd EXTRA korting op uw online aankopen bij internetaanbieders als bol.com, V&D, OTTO, Mediamarkt, Zalando, Blokker en vele anderen. Wat moet u doen? 1. Geef uw e-mailadres door via servicepakket@carinova.nl. 2. U ontvangt een e-mail met een link om uw account te activeren. 3. Log in op servicepakket.carinova.nl en winkel online bij aanbieders van uw keuze. 4. De kortingen worden gestort in een persoonlijk tegoed. Via de button ‘mijn tegoed’ op servicepakket.carinova.nl, kunt u het opgebouwde bedrag bekijken en laten overmaken naar uw bankrekening.

OTTO-zomeractie Op alle mode van OTTO.nl ontvangt u tot en met 10 juli 2014 niet alleen standaard korting tot 5% in uw tegoed, maar ook nog eens 10% EXTRA korting. Deze 10% wordt meteen in mindering gebracht op uw aankoopbedrag.

Hoe werkt de OTTO-zomeractie? 1. U logt in op servicepakket.carinova.nl. 2. Ga via de button ‘Mode’ naar de kortingspagina van OTTO. 3. Klik hier op de button ‘Kortingen’ en u kunt bestellen. 4. Vul bij het afrekenen de volgende kortingscode in: 14734. 5. De 10% korting wordt direct verrekend.

10 % extra korting

Lidmaatschap 2014 U bent al lid van het Carinova Servicepakket voor maar € 15,- per kalenderjaar. Het lidmaatschap geldt voor het gehele huis-

op alle mode bij OTTO* *Minimale bestelwaarde €50,- en niet geldig voor badmode en afgeprijsde artikelen

houden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner, kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, services en kortingsmogelijkheden die het Carinova

Servicepakket u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Carinova via telefoon 0900 86 62 of kijk op www.carinova.nl.

Carinova Dichtbij - Nr. 2 Zomer 2014  

Magazine van Carinova. Nummer 2, zomer 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you