Page 1

magazine van Carinova no1 voorjaar 2014

 De zorg nog dichter bij huis  Carinova wenst vakantiekrachten  Gerichte zorg voor Turkse ouderen  Meten is weten Zou u Carinova aanbevelen?

 Welzijn voorkomt zorgvragen

Naar buiten Kleine wens... groot geluk


inhoud

voorwoord

v

Veranderingen bij het verlenen van zorg liggen in de lijn met de overheidsplannen en worden deels ingegeven door bezuinigingen. Er ontstaan echter ook nieuwe kansen. Carinova kiest voor een wijkgerichte kleinschalige aanpak en een persoonlijke benadering. Dit jaar wordt gestart met een reorganisatie. De centrale organisatie draagt een deel van de taken en bevoegdheden over aan de wijkteams voor de thuiszorg en aan coördinatoren zorg bij de woonzorg.

Wijkteams en korte lijnen Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’; Carinova schept de randvoorwaarden waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig thuis, of zo thuis als mogelijk kunt wonen. Daarbij staat uw eigen zelfredzaamheid voorop. Er wordt steeds meer kritisch gekeken naar wat mensen zelf kunnen doen en waar ze, samen met mantelzorgers en vrijwilligers, hulp bij nodig hebben.

Meer ruimte Carinova wil de reeds ingezette lijn van kleinschalig wonen en wijkgericht werken verder doorzetten en versterken. Daarbij kiest Carinova er bewust voor dat er meer geld naar zorg gaat en minder naar management- en ondersteunende diensten. De zelfstandige teams krijgen meer ruimte om zaken in overleg met cliënten zelf te regelen. Hierdoor kan de zorg nog beter op u worden afgestemd.

Samenwerken Doordat de zorg in beweging is wordt de samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties gestimuleerd. Dat biedt nieuwe kansen en in veel gevallen worden er kleinschalige initiatieven ontwikkeld, dicht bij de bewoners. Hierdoor ontstaat er meer cohesie in de wijk en worden mensen gestimuleerd om actief deel te nemen aan sport of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Zorg en welzijn kunnen elkaar op deze manier aanvullen en versterken.

“Wijkgerichte aanpak en persoonlijke benadering”

Vertrouwd Dichtbij Carinova blijft ervoor zorgen dat zorg vertrouwd en dichtbij blijft. Via de coördinerend wijkverpleegkundige of coördinator zorg, het communiceren via korte lijnen en kleinschalige buurtinitiatieven wordt ervoor gezorgd dat mensen zo lang mogelijk plezierig thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen sociale omgeving.

Johan Gerestein en Leontine Verhoeven

Thuiszorg Pag 4 In de wijk Zorg nog dichter bij huis Pag 6 Carinova wenst Vakantiekrachten Pag 8 Blij met Verhalen over zorg dichtbij Pag 10 Uit en thuis Kleine wens... groot geluk Pag 19 Drijfveer Veel vertrouwen in de toekomst

Woonzorg Pag 16 Innovatie De mening van de klant telt Pag 20 Document Zorg voor Turkse ouderen Pag 23 Column Een nieuwe bewoner

Ledenservice Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 9 Extra kortingen bij webshops Pag 24 Servicepakket Train u fit

En meer.. Pag 13 Op stap Lammetjes en toertochten Pag 14 Dubbelinterview Instanties werken nauw samen Pag 18 Aan tafel De Turkse keuken Pag 22 Puzzel Win een rondvaart- en overnachtingsarrangement Pag 23 Lezersaanbieding Giethoorn: Venetië van het Noorden

Raad van bestuur Carinova

colofon Dichtbij is een uitgave van: Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62 Concept en realisatie: Branding Media B.V. Redactie: Communicatie en PR-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: René de Graaff, Chris von Koettlitz, Ferdinand Pronk, Diana Roos, Sarah Saarberg, Conny Verweij Beeldbewerking: Marcel van Dugteren Fotografie: De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

3


in de wijk

Tekst Conny Verweij fotografie De Beeldredaktie

De meningen over de kwaliteit van zorg in Nederland lopen vaak uiteen. Dichtbij inventariseert welke opvatting er leven 'in de wijk'.

Agnes Nijhof, coördinerend wijkverpleegkundige team Holten:

“Je kunt sneller schakelen en hebt meer overzicht”

De zorg nog dichter bij huis

‘zorgen dat’ en zelfredzaamheid

Dhr. Veneklaas Slots (87) Na het overlijden van zijn vrouw (in augustus 2012) bewoont hij de boerderij in Holten nog met twee van zijn kinderen: zijn dochter Mini, die een verstandelijke beperking heeft, en zijn zoon Wim, die de boerderij runt.

De heer Veneklaas Slots:

“De dames van Carinova zijn allemaal bekenden”

d

Dit jaar start Carinova met een reorganisatie. Een aantal taken en verantwoordelijkheden die voorheen bij de centrale organisatie hoorden, komen bij de wijkteams te liggen. Dat betekent dat de coördinerend wijkverpleegkundige bevoegd is om meer beslissingen te nemen.

4 dichtbij

Door het zogenaamde ‘Carinova-cliëntmodel’ kunnen de zorg en ondersteuning nog beter op u worden afgestemd. Doordat de lijnen kort zijn, kunnen bepaalde maatregelen sneller doorgevoerd worden in noodgevallen. Zo kunt u zo lang mogelijk op eigen kracht thuis wonen. Carinova houdt immers de vinger aan de pols. De coördinerend wijkverpleegkundige is ook degene die het contact onderhoudt met uw huisarts en organisaties die u op een andere manier zorg en ondersteuning bieden. Hij of zij is een vast aanspreekpunt. Dat is wel zo prettig voor alle partijen.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ Als zorgprofessional is Carinova er ook verantwoordelijk voor om de zorg betaalbaar te houden. Daarbij staat uw zelfredzaamheid voorop. Wij scheppen de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Misschien zijn er familieleden of buren die u kunnen helpen met bepaalde dingen. Of kan Carinova een vrijwilliger inzetten. Carinova ondersteunt mantelzorgers met praktische adviezen. Ook kijken we of u misschien gebaat bent bij bepaalde (technische) hulpmiddelen. Personenalarmering bijvoorbeeld. Dit is een

systeem waarmee u ons kunt waarschuwen bij calamiteiten. U hoeft maar op de knop te drukken die u bij u draagt, en er komt iemand bij u kijken. Ook kunt u gebruikmaken van bepaalde diensten aan huis, bijvoorbeeld een maaltijdservice, tuinonderhoud of de kapper. Mocht u door een toenemende zorgbehoefte toch niet langer thuis kunnen blijven wonen, dan zorgen wij ervoor dat u de overstap kunt maken naar een woonzorglocatie. Dat kan een aanleunwoning zijn of een kleinschalige woonvorm in uw eigen sociale omgeving.

*

“Mijn knie en spierbanden zijn versleten. Daarom draag ik een brace. Ik heb ook steunkousen. Elke morgen komt er iemand van Carinova om mij daarmee te helpen. De dames van Carinova zijn allemaal bekenden. Ja, ik kan echt zeggen dat ik prima verzorgd word. Dankzij Carinova kan ik op de boerderij blijven wonen. Zij zorgen er ook voor dat er elke middag een warme maaltijd wordt bezorgd. En het is lekker eten, hoor. Mijn dochter Mini doet dan de afwas. Mini kan sommige dingen wel, maar andere dingen niet. Daarom helpen we elkaar. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat ze ’s ochtends op tijd opstaat. Het smeren van de boterhammen lukt ons samen wel. Verder komt mijn andere dochter, Bertie, een halve dag in de week om te helpen en is er een halve dag per week een werkster. Zo redden we ons. Voor het uittrekken van de brace en de steunkousen hoeft Carinova niet te komen. Dat doet mijn zoon Wim. ’s Avonds heeft hij daar wel tijd voor. En mocht mijn zoon er een keer niet zijn, dan hoef ik maar een kik te geven en er staat iemand van Carinova voor me klaar.”

“Het jaar 2014 wordt een overgangsjaar. Zo komt er een ander planningssysteem. Stel bijvoorbeeld dat mijnheer Veneklaas Slots vraagt of we op een ander tijdstip kunnen komen om hem te helpen. Nu wordt dat nog door de centrale planner geregeld. In het nieuwe systeem doen we dat zelf. Je kunt dus veel sneller schakelen en je hebt een beter overzicht. Wat er voor mijnheer zelf verandert? Hij zal minder verschillende gezichten zien en dat is alleen maar prettig. Het bevorderen van de zelfredzaamheid deden we eigenlijk al met het team-Holten. We scheppen randvoorwaarden. Er zijn tal van hulpmiddelen die het de mensen makkelijker maken om zelfstandig te blijven wonen. Een paar voorbeelden? Een hulpmiddel waarmee de cliënt of de mantelzorger makkelijker steunkousen aan kan trekken, bijvoorbeeld, of een medicatierol waar je per pilletje op ziet op welk tijdstip en welke dag deze moet worden ingenomen. Als er extra zorg nodig is, regelen we dat natuurlijk meteen. De nieuwe brace die de heer Veneklaas Slots pas heeft gekregen, veroorzaakte een wondje. Ik heb toen contact gehad met de huisarts voor het juiste materiaal. De wijkziekenverzorgende heeft dit verder opgepakt. Ook heb ik de orthopedisch technoloog gebeld om ervoor te zorgen dat de brace werd aangepast. Zo houden we continu overzicht.”

Agnes Nijhof (27) Ze woont samen met haar vriend in Rijssen. Hun hobby’s zijn duiken en geocaching (met een gps op zoek naar een verborgen ‘schat’.) Agnes werkt fulltime (36 uur per week) voor Carinova.

5


carinova wenst…

Het leukste vakantiewerk vind je bij Carinova

w

Leuk en goed betaald: als je een baantje zoekt, klinken deze twee termen je als muziek in de oren. Vakantiewerk bij Carinova voldoet aan die criteria. Er is in de zomermaanden vaak veel werk beschikbaar voor jongeren van 17 jaar of ouder die enthousiast zijn en sterk in hun schoenen staan.

Werken voor oudere mensen is leuk. Martine (19) had dit zelf nooit van tevoren gedacht. “Nadat ik mijn havo-diploma had gehaald, wilde ik een tussenjaar om te reizen. Maar die reis moest ik wel zelf bij elkaar verdienen. Toen ik op zoek ging naar werk, attendeerde mijn oma me op werken in de thuiszorg. Eerlijk gezegd had ik dat nooit overwogen, want eigenlijk zocht ik naar een baantje in een winkel. Ik ben toch gaan solliciteren en gelukkig kreeg ik de baan. Ik werkte vijf ochtenden in de week en was ’s middags vrij. Dat was in de zomer natuurlijk erg fijn! In die ochtenden bezocht ik oudere mensen, die ik hielp in het huishouden. Ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden en ik had eigenlijk altijd wel plezier. Het was absoluut niet zo dat ik drie uur onafgebroken keihard aan het soppen was. De mensen vonden het meestal erg gezellig dat ik kwam en wilden ook een praatje maken. Zo hoorde ik soms prachtige levensverhalen en bij een van mijn cliënten heb ik zelfs in die hele zomer wel twintig fotoalbums bekeken. Ik kan het iedereen aanraden, als je tenminste bereid bent je handen uit je mouwen te steken. Je moet ook geduld hebben, want soms hebben ouderen even tijd nodig om dingen uit te leggen. Wat ik heel leuk vond, was dat ze zo dankbaar waren voor je komst. En natuurlijk ook dat het goed betaald werd. Ik heb het zo naar mijn zin gehad, dat ik na mijn tussenjaar een studie wil gaan doen die te maken heeft met zorg.”

*

6 dichtbij

servicepagina

Tekst Sarah Saarberg

Thuis of op locatie Als je een vakantiebaantje bij Carinova Thuiszorg krijgt, werk je bij de mensen thuis. Je zorgt dan voor oudere mensen of mensen met een beperking. Voor Woonzorg is er vakantiewerk op de woonzorglocaties van Carinova. Carinova Woonzorg zoekt vooral jongeren die een opleiding in de zorg volgen, maar we kunnen ook hulp gebruiken in de facilitaire dienst (denk aan werken in de keuken).

Waardering Het is werk waarbij je mensen helpt en bovendien vaak veel waardering krijgt. Je kunt veel uren maken: dat bepaal je zelf in overleg met Carinova. Bovendien doe je met dit werk ook ervaring op die je eventueel later kunt gebruiken als je een toekomst ziet in de woonzorg, thuiszorg of als huishoudelijke hulp. Wil jij ook een goedbetaald vakantiebaantje waarbij je ook nog veel plezier hebt? Kom dan solliciteren bij Carinova!

Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel: 0900 86 62.

vooR vrouwen

gratis

In samenwerking met Care for Women organiseert Carinova een aantal themabijeenkomsten, waar u vragen kunt stellen over uw gezondheid bij hormonale veranderingen bij menstruatie, PMS, zwangerschap of de overgang. Bij Care for Women, een landelijke organisatie van verpleegkundigen, kunt u ook terecht met klachten als u bent behandeld voor borst-, eierstok- of baarmoederhalskanker. Carinova organiseert bijeenkomsten in Deventer, Zwolle, Raalte en Hardenberg in de maanden april, juni/juli en november. De kosten bedragen € 10,00 en het is gratis voor leden van het Carinova Servicepakket. Kijk op www.carinova.nl voor meer informatie of bel 0900 86 62.

tot

2ko0rt% ing

administratie op orde Wordt uw administratie u te veel of moet u vaak uw kinderen om hulp vragen? Dan kunt u nu de hulp inschakelen van Bettine Kleinbussink van Organized4Life. Zij richt voor € 32,50 per uur uw administratie zodanig in, dat u het overzicht terugvindt (niet-leden betalen € 45,-). Een kennismakingsgesprek kost € 17,50, een bedrag dat komt te vervallen bij een vervolgafspraak. Bel met 0900 86 62 voor meer informatie. Deze dienst is een pilot en beschikbaar voor leden in de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en de plaats Holten.

€12,50 kortin g

Vakantie voor iedereen Heerlijk uitwaaien op Ameland! De bungalowparken State Klaver Vier (www.stateklavervier.nl) of Freyenburgh (www.freyenburgh.nl) hebben mooie accommodaties en als u gebruikmaakt van een rolstoel, kunt u terecht in het Amelander Paradijs (www.rolstoelappartementen.tk). In De Peel, waar Limburg op z’n mooist is, kunt u genieten in bungalowpark Het Vosseven (www.bungalowpark-vosseven.nl). Ook als u een lichte zorgvraag heeft. Afhankelijk van de periode krijgen leden van het Carinova Servicepakket 5% tot 20% korting. Voor meer informatie bel 0900 86 62.

Audicien aan huis

gratis tes

Als u de bel niet meer hoort en de tv steeds harder zet, kan de audicien van Beter Horen bij u thuis komen om gratis uw gehoor te testen. Het aanbod in hoortoestellen bestaat uit verschillende soorten, merken en prijzen. U bent verzekerd van persoonlijke aandacht en ruim honderd jaar ervaring in hooroplossingen. Maak vrijblijvend en gratis een afspraak via Carinova: 0900 86 62.

t

3 lessen

gratis Zwem u fit In water voelt u zich licht en kunt u soepel bewegen. Zwembad de Marsch in Hardenberg heeft een gevarieerd trainingsprogramma opgesteld dat kan worden aangepast aan de conditie van elke deelnemer. Leden van het Carinova Servicepakket kunnen drie lessen gratis uitproberen, daarna betaalt u het normale tarief van € 4,55 of u kiest voor een 10-badenkaart met een extra gratis les. Een gratis kopje koffie na de les is inbegrepen. Voor meer informatie bel 0900 86 62.

7


1

blij met...

vraagbaak Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl.

Mijn oudere broer woont in Zwolle. Kan hij ook zorg aanvragen van Carinova?

Ellen Noordman, coördinerend wijkverpleegkundige Zwolle:

2 3

"Het gaat goed met Carinova in de gemeenten Zwolle, Epe en Heerde. We raken steeds meer bekend en het aantal zorgvragen neemt toe. Ook hier geldt ‘Vertrouwd dichtbij’, want medewerkers wonen zelf in deze gemeenten. Heeft u een vraag over hoe je bijvoorbeeld zorg moet aanvragen of maakt u zich zorgen over de vergeetachtigheid van uw partner? Met

Verhalen over zorg dichtbij

“Bij Service Apotheek De Vijfhoek hebben wij regelmatig met het Technisch Verpleegkundig Team van Carinova te maken. Het overleg tussen de medewerkers van Carinova en de apotheek verloopt soepel en laagdrempelig. Ze zijn professioneel en accuraat. De Coördinerend Wijkverpleegkundige is ons vaste aanspreekpunt, met haar evalueren we jaarlijks de samenwerking en kijken we of we zaken kunnen verbeteren. Door de goede samenwerking tussen huisarts, apotheek en thuiszorg zijn de lijnen kort en zijn zaken voor de patiënt snel te regelen. Dit komt de patiëntveiligheid enorm ten goede.”

Ina Geurtsen, apotheker De Vijfhoek in Deventer

Vertrouwd dichtbij

Carinova staat u er nooit alleen voor. Met personenalarmering is hulp altijd dichtbij. De coördinerend wijkverpleegkundige kan vrijblijvend en kosteloos bij uw broer langskomen voor een informatief gesprek. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 0900 86 62. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.carinova.nl."

*

Ik winkel graag online, vanuit mij luie stoel. Kan ik via Carinova profiteren van extra kortingen? Riet Hans, coördinator Carinova Servicepakket:

"Op www.carinova.nl (Servicepakket) vindt u meer informatie hierover. Wij bieden aan leden van het Carinova Servicepakket spectaculaire extra winkelkortingen. Deze kortingen gelden bij webshops, maar ook bij dierenparken, pretparken en tijdschriften. Als u uw e-mailadres aan ons doorgeeft, kunnen wij een account voor u aanmaken waarmee u gebruik kunt maken van deze kortingen. Wij noteren uw e-mailadres graag via servicepakket@carinova.nl, telefonisch via 0900 86 62 of via het contactformulier op www.carinova.nl. U ontvangt dan een inlogcode van ons waarmee u snel en eenvoudig in kunt loggen en gebruik kunt maken van alle kortingsmogelijkheden en acties!"

*

Ik kan steeds slechter zien; is Dichtbij ook op cd-rom verkrijgbaar?

Jennita Uilen, coördinator Carinova Servicepakket: "Als u slecht ziet en de kleine lettertjes niet meer kunt lezen, kunt u gewoon op de hoogte blijven van al het nieuws over Carinova en de aanbiedingen van het Carinova Servicepakket. Voor blinde en slechtziende leden is Dichtbij gratis op cd-rom verkrijgbaar. Via uw zorgverzekering kunt u de Daisy-apparatuur bestellen die nodig is voor het afluisteren en mensen met visuele beperkingen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Vraag dit na bij uw zorgverzekering. Voor de gesproken versie van Dichtbij kun u contact opnemen met Carinova via 0900 86 62."

*

www.carinova.nl/dichtbij

8 dichtbij

9


uit en thuis

Kleine wens… groot geluk

“Soms is het heel eenvoudig om iemand gelukkig te maken”

Team Keizerslanden gaat naar buiten met cliënten

Voor onze oudere cliënten wordt de wereld steeds kleiner. Vrienden en familie overlijden, je lichaam laat je in de steek en de thuiszorg wordt jouw wereld. Het zijn vaak de kleine dingen die het meest gemist worden. Daarom hebben wij als team Keizerslanden een paar kleine wensen vervuld van cliënten uit onze wijk.

10 dichtbij

w

We hebben de eerste wens vervuld voor een dame van 103 jaar, mevrouw Wassink. Zij wou graag nog eens naar een boerderij gaan om paarden te zien. Op een mooie dag in het voorjaar hebben we haar opgehaald en naar de boerderij

van onze collega Sjaak gereden. Ze straalde en genoot volop van deze voor haar bijzondere dag. Op haar verjaardag kwam de burgemeester op bezoek en ze vertelde haar beleving van die dag nog eens in geuren en kleuren.

Iemand gelukkig maken Wat opvalt is echt hoe klein sommige wensen zijn en hoeveel geluk ze kunnen brengen. Een patatje met een kroket meenemen voor een cliënt in plaats van een boterham voor haar

smeren, heerlijk toch? Een bezoekje aan een vriendin in dezelfde flat brengen (zo slecht ter been dat het alleen niet valt te lopen). Het valt soms bijna niet te geloven hoe eenvoudig het kan zijn om iemand gelukkig te maken.

11


uit en thuis

Nieuwe schoenen Nog een wens kwam van een dame die bijna blind is en op leeftijd, mevrouw Koers. Zij wilde graag nieuwe schoenen kopen maar dan wel graag samen met ons, omdat wij weten welke kleren er in de kast hangen en haar smaak kennen. Dus ging de zorgcoördinator met haar op pad naar een schoenenzaak op de Boxbergerweg. Het werd een middagje winkelen, waar ook de Zeeman werd aangedaan om nog een paar mooie poetsdoeken te bemachtigen.

“Het is ontzettend leuk om iets extra's te doen”

Dierbare herinnering Het mooie is dat niet alleen de cliënten hier blij van worden maar voor degenen die de wens vervuld hebben is het net zo bijzonder: eindelijk eens een keer iets extra’s voor een cliënt kunnen doen. Natuurlijk hebben wij alles digitaal vastgelegd en hebben we een klein fotoboekje gemaakt als dierbare herinnering voor de cliënt en onszelf. Het is gewoon ontzettend leuk om iets buiten de indicatie om te kunnen regelen.

*

Vrijwilligers gezocht Wilt u ook eens iets extra’s voor een ander betekenen: gezellig koffiedrinken of misschien samen een voorjaarsmarkt bezoeken? Carinova is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Kijk op www.carinova.nl of bel met 0900 86 62 voor meer informatie.

12 dichtbij

op stap

Tekst Chris von Koettlitz

Voorjaar. Daar worden we vrolijk van. Dartelende lammetjes, weilanden vol madeliefjes, boterbloemen en overal fris lentegroen. Tijd om de kachel uit te doen en eropuit te gaan, want er is weer van alles te doen in de regio…

dit voorjaar... Lammetjesdag Schaapskooi Lemelerberg 22 maart 2014

Met de kleinkinderen op kraambezoek bij de schapen, lammetjes kijken en knuffelen. Daarna uitgebreid struinen over de streekmarkt met oude ambachten, regionale lekkernijen en diverse kinderactiviteiten. Toegang: € 3; kinderen tot 12 jaar en donateurs gratis. (12.00-16.00 uur) www.landschapoverijssel.nl/lammetjesdag2014

Gramsberger Breakfastrun 29 maart 2014 Eerst een rondje recreatief hardlopen door het centrum, dan aanschuiven voor een stevig Engels ontbijt. Dat is de formule van de Gramsberger Breakfastrun, die om 9 uur het startsein geeft voor de manifestatie ‘Gramsbergen, daar loop je mee weg’ met onder andere wandelingen, nordic walking en zaklopen voor de jeugd. Deelname breakfastrun: € 9 inclusief ontbijt. www.gramsbergen.nl/evenementen

Springtij Festival Havenkwartier 5 april 2014 Een dagje uit in het teken van kunst, cultuur en heerlijk eten en drinken in het Deventer havenkwartier. Ateliers, presentaties, activiteiten: een uniek en onderhoudend kijkje in wat er in dit prikkelende havengebied te zien en te doen is.

Oldtimer- en Solextoertocht 27 april 2014 Met wapperende haren een frisse neus halen en genieten van een vleugje nostalgie tijdens deze mooie toertochten door het landschap rond Dalfsen. Bij terugkomst een leuke voorjaarsmarkt en muziek. (12.00-17.00 uur) Deelname: € 7,50 inclusief origineel toerschild. www.oranjeverenigingdalfsen.nl

Bergkerk Zaterdagmiddagorgelconcert Elke derde zaterdag van de maand Organisten spelen graag op het Holtgräveorgel in de Bergkerk in Deventer, waar de rijke akoestiek de Duits-romantische klankkleur van het instrument uitstekend tot recht doet komen. De organist(e) en het programma wisselen per maand, de toegang is gratis. (15.00 uur) www.bergkerkconcerten.nl

Roerige Reestdagen 17 & 18 mei 2014 Een gezellig weekend voor jong en oud, met zang, muziek, speelnatuurpad, oude ambachten en een streekmarkt op het erf van bezoekerscentrum De Wheem in Oud Avereest (13.00-17.00 uur). ’s Avonds ‘The Night of the Riest’ in de Reestkerk. Deelname: € 3; kinderen gratis. www.landschapoverijssel.nl/roerigereestdagen

Zwolle Unlimited 19 mei t/m 1 juni 2014

Voor meer informatie: www.vvvdeventer.nl www.vvvzwolle.nl www.vechtdaloverijssel.nl

En ook: 18 t/m 24 april: Sail Kampen 21 april: Paasbrocante aan de IJssel, Deventer 28 & 29 mei: Rhythm & Bluesfestival, Zwolle.

Sprankelend festival in de Zwolse binnenstad waar de straten vier dagen lang gonzen met spannend straattheater, swingende concerten, wonderschone vertellingen, culinaire hoogstandjes, kunst, cultuur, sport en activiteiten voor de jeugd. Uniek!

Lentewandelingen 22 maart: Zwarte Dennentocht, Balkbrug.| 30 maart: Dialectentocht, Olst. | 5 april: Krentenbloesemwandeltocht, Ommen. | 12 & 13 april: Bos- en Weidetocht, Dalfsen. | 12 & 13 april: Voorjaarswandeling, Apeldoorn. | 9 juni, Vechtkanjerloop

www.zwolleunlimited.nl

(Dalfsen, Ommen en Hardenberg) www.wandel.nl

www.havenkwartierdeventer.com

13


dubbelinterview

Tekst Ferdinand Pronk Fotografie De Beeldredaktie

Instanties werken nauw samen: welzijn voorkomt zorgvragen

j

Er verandert veel bij het verlenen van zorg en welzijn. Gemeenten krijgen meer taken en gaan die in veel gevallen kleinschalig organiseren, dicht bij de bewoners. Van die bewoners wordt gevraagd om hun zorg meer zelf te gaan organiseren. Hoe denken partnerorganisatie WijZ en Raster over de veranderingen en hoe zien ze de samenwerking met Carinova?

“Je kunt de veranderingen in de zorg negatief bekijken vanuit bezuinigingen of cynisme, maar wij zien vooral kansen”, zegt Gerard Faas, directeur van welzijnsorganisatie Raster in Deventer. “Mensen hebben meer potentie dan we er met elkaar in de laatste jaren hebben uit gehaald.” Regiomanager Ben Vinke van WijZ Zwolle sluit zich daarbij aan: “Wij hebben de slogan ‘WijZ daagt uit’. Dat geeft goed aan hoe we werken: we zetten mensen in hun kracht. De samenleving is allang geen ziekenhuis meer, waar je op een knopje kunt drukken voor hulp. Het is goed dat nu kritisch wordt gekeken wat mensen zelf kunnen doen en waarvoor ze echt hulp nodig hebben.”

Actieve buurten Vinke ziet bij de nieuwe invulling van de zorg een belangrijke rol voor het welzijnswerk: “We kunnen breder kijken dan alleen naar de individuele bewoner, en de buurt activeren om meer naar elkaar om te zien.” Faas sluit zich daarbij aan: “Wij hadden lang als motto ‘welzijn voorkomt zorg’ en dat is

14 dichtbij

Ben Vinke is sinds een kleine tien jaar Regiomanager bij WijZ in Zwolle. Hij werkte eerder onder andere bij de gemeente Zwolle als afdelingshoofd Wvg en bij de Raad voor de kinderbescherming. Hij is vastbesloten om welzijn nieuwe stijl in Zwolle sterk te positioneren.

Gerard Faas Goed samenwerken nog helemaal waar. Als mensen goed in hun Faas: “Je ziet dat zorg en welzijn elkaar heel omgeving blijven functioneren, hebben ze goed kunnen aanvullen. In Deventer maken vaak niet, of pas later, behoefte aan zorg. we sociale wijkteams met functies zoals wijkVaak redden ze zich met hun omgeving en verpleging, huisarts, thuiszorg, maatschapeventueel wat professionele hulp.” Vinke: pelijk werk en welzijn. Andere “Sommige mensen hebben een organisaties zitten daar als een negatief zelfbeeld: ze lijden schil omheen. De rol van aan het leven zelf. Hoewel ze “Niet alles komt op Carinova is belangrijk: hun lichamelijk niets mankeren, wijkgerichte aanpak met komen ze vaak langdurig vrijwilligers aan! in het medisch circuit, Als iemand professio- kleinschalige voorzieningen en de terugkomst van terwijl ze daar niet kunnen nele hulp nodig heeft, de wijkverpleegkundige is worden geholpen. Wij bieden we die!” ons uit het hart gegrepen. organiseren nu samen met Het sociale wijkteam helpt eerstelijnszorg ‘welzijn op bewoners om zo lang mogelijk recept’, waarmee de huisarts zelfstandig te blijven wonen in hun mensen met psychosociale klachten eigen omgeving. Ook het Deventer Ziekendoorverwijst naar onze welzijnswerkers. Die huis heeft zich aangesloten, om te kijken hoe kunnen uitgebreid met mensen praten, ook de buurt iemand kan helpen om prettiger over niet-medische onderwerpen, zoals thuis te komen. Vaak kan dat zonder profeslevensvragen. Patiënten worden uiteindelijk sionals, als mensen in de wijk elkaar kennen. deelnemers aan een activiteit, bijvoorbeeld Initiatieven zoals de buurteettafels zijn daarbij sport, iets creatiefs of vrijwilligerswerk. Daarerg belangrijk. Vanuit ons werk kennen we mee doorbreek je een negatieve spiraal.”

is ruim 25 jaar directeur van de Raster Groep in Deventer. Hij heeft en had veel nevenfuncties, waaronder voorzitter van de Stichting Betaald Voetbal Deventer (Go Ahead Eagles) en bestuurslid van de Stichting Brede School Deventer. Hij begon zijn carrière als jongerenwerker in Tilburg.

de netwerken en die kennis presenteren we regelmatig in wijkanalyses en sociale kaarten. We integreren ouderenwerk en opbouwwerk. Het opbouwwerk heeft meer dan voorheen oog voor individuele vragen en problemen en het ouderenwerk houdt zich, meer dan vroeger, ook bezig met collectieve vraagstukken en voorzieningen.” Vrijwilliger Vinke: “We hebben in Zwolle de ‘welzijnsmakelaar’, omdat we merken dat veel mensen iets voor een ander willen doen, maar de buurman te dichtbij vinden. Wij zorgen dat ze buiten hun eigen buurt aan de slag kun-

Partnerorganisaties:

WijZ

nen rond een thema dat hen interesseert. Verder hebben we in een deel van Zwolle sinds twee jaar BuurtWijZ. Daarin bundelen Buurtzorg, Buurtdiensten en WijZ hun aanbod van zorg en welzijn voor mensen die zelfstandig zijn en dat ook willen blijven. Het bestaat uit een klein team van wijkverpleegkundigen, ziekenverzorgsters, (welzijns) werkers en vrijwilligers. Zij bieden hulp waar dat nodig is, op een manier die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de mensen. Met Carinova hebben we een goede relatie. We vinden elkaar makkelijk bij de uitvoering van activiteiten en dat willen we verder gaan uitbreiden.”

*

WijZ daagt mensen uit om actief te zijn. Dat doen de 40 medewerkers en 700 vrijwilligers door mensen te inspireren om hun talenten en mogelijkheden te gebruiken en zo balans te vinden in hun leven. Want in een actieve samenleving zijn mensen gelukkiger en zorgen zij meer voor zichzelf en voor elkaar.

Raster

Raster is een brede welzijnsorganisatie die zich bezighoudt met kinderwerk, jongerenwerk, peuterspeelzalen, opbouwwerk, wijkwerk en ouderenwerk. Kinderopvang is een belangrijke tak van de organisatie. Er werken een kleine 400 medewerkers.

15


innovatie

...

... ...

...

e

Tekst Sarah Saarberg

Meer noviteiten van Carinova Nieuw product vervangt elastische kousen

Een van de instrumenten die daarbij van dienst kunnen zijn, is de Mijn VerbeterMeter. Die werkt via internet en de zorgteams van Carinova kunnen hiermee zelf in beeld brengen hoe de zorg zo goed mogelijk kan verlopen. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld het kwantitatief voorkomen van bepaalde handelingen meten, door ze in te voeren in Mijn VerbeterMeter. Vervolgens worden de metingen visueel inzichtelijk gemaakt door ze in een grafiek of diagram weer te geven. Hierna kunnen de zorgmedewerkers met elkaar de resultaten bespreken. Ze kunnen in één oogopslag zien hoe hun team ervoor staat. Met Mijn VerbeterMeter kunnen zorgmedewerkers zelf meten wat ze willen, op de manier zoals ze dat willen en zo vaak als ze dat willen. Naar aanleiding hiervan kunnen verbeteringen direct worden ingevoerd.

De mening van de klant telt:

Zou u Carinova ... aanbevelen? ... Natuurlijk wil Carinova zijn cliënten zo goed mogelijk van dienst zijn. Geheel in lijn met de overheidsplannen voor de zorg kiest Carinova voor een wijkgerichte Deze foto is van een andere achtjarige jongen aanpak. De kleinschalige wijk(zorg)teams van Carinova werken in hoge mate zelfstandig en zelfsturend, ondersteund door het hoofdkantoor. Hierbij wordt de kwaliteit van de zorg voortdurend in de gaten gehouden.

...

16 dichtbij

...

Meten is weten Een voorbeeld: een medewerkster van een zorggroep heeft het gevoel dat ze niet toekomt aan de activiteiten die bij kleinschalig wonen horen, zoals Ook in de zorg boodschappen doen met de bewoners, samen geldt: meten is de was doen, koken en afwassen. Ze heeft het te druk en ‘zelf doen’ gaat toch altijd een stuk sneller. weten Dat is echter niet de bedoeling en opzet van de kleinschaligheid. Daarom stelt de medewerkster voor om in Mijn VerbeterMeter een tijdje bij te houden of zij en haar collega’s toekomen aan de activiteiten, en zo niet wat daarvan de redenen zijn. Na drie weken kunnen de collega’s de bevindingen bespreken. Wat zijn de redenen en mogelijke oplossingen die ze kunnen inzetten? Rapportcijfer De maker van Mijn VerbeterMeter is ActiZ, de branchevereniging van zorgondernemers, waarbij ook Carinova is aangesloten. Een ander instrument dat ActiZ heeft ontwikkeld is de Net Promotor Score (NPS). Ook hiermee kan waardevolle informatie worden verkregen over de kwaliteit van de zorg. De zorg wordt gemeten door aan de cliënt de volgende vraag te stellen: “Zou u deze organisatie aan vrienden en familie aanbevelen?” Een belangrijke vraag. Een tevreden cliënt is immers een belangrijk visitekaartje voor een bedrijf. De cliënten kunnen door middel van een rapportcijfer antwoord geven op die vraag. Maar ActiZ gaat verder, door twee open vragen toe te voegen:

1. Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt? 2.Waar bent u (zeer) tevreden over als het gaat om de zorg die u nu krijgt?

Pilot De antwoorden op deze open vragen geven een goed inzicht in de achtergrond van het rapportcijfer dat een zorgorganisatie krijgt. Antwoorden die weer interessante verbeterinformatie kunnen opleveren. ActiZ wil onderzoeken of de NPS+-module geïntegreerd kan worden in Mijn VerbeterMeter, zodat de zorgmedewerkers alles via hetzelfde gebruiksvriendelijke systeem kunnen meten. Om te testen of dit in de praktijk werkt, heeft ActiZ aan Carinova gevraagd om als pilot te fungeren in dit traject. De ervaringen van de Carinova-zorgmedewerkers zullen uiteindelijk worden gebruikt om het systeem zo goed mogelijk te laten werken.

*

Het aantrekken en soms ook het uittrekken van therapeutische elastische kousen is een van de taken waarvoor de medewerkers van Carinova Thuiszorg vaak worden ingeschakeld. Een kleine handeling, die relatief duur is doordat er iedere keer iemand voor moet langskomen. Een oplossing hiervoor bieden zogenaamde ‘Farrow wraps’: een soort wikkels met klittenband, die eenvoudig door een cliënt zelf zijn aan te brengen. Hoewel ‘Farrow wraps’ in aanschaf duurder zijn dan steunkousen, worden de zorgkosten minder omdat de cliënt niet meer afhankelijk is van een derde. Meer informatie: www.farrowwrap.nl.

Goede Bedrijfs HulpVerlening bij Carinova

Een belangrijk speerpunt binnen Carinova is veiligheid. Hiervoor maakt Carinova gebruik van de ZOEF-methode, wat staat voor Zelf OEFenen. Door het simuleren van een ontruiming moet bij de medewerkers duidelijk worden hoe je bijvoorbeeld een woonzorglocatie kunt ontruimen, in het midden van de nacht, met één medewerker en twaalf hulpbehoevende cliënten. Met deze aandacht voor Bedrijfs HulpVerlening (BHV) scoort Carinova hoge ogen in het boekje ‘Goede BHV praktijken’, waarin diverse voorbeelden zijn opgenomen van hoe organisaties hun BHV hebben georganiseerd. Carinova scoorde in de categorie zorg de derde plek. Het boekje is te downloaden via de website http://bhv-praktijken.veiligheid.nl.

17


aan tafel

Tekst Diana Roos

drijfveer

Tekst Sarah Saarberg fotografie: de Beeldredaktie

Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

Afiyet olsun! De Turkse keuken:

vers, gevarieerd en gezond ‘Afiyet olsun’ betekent ‘smakelijk eten’ en dat lukt zeker met een Turkse maaltijd. De Turkse keuken is vers, gevarieerd en gezond en elke regio heeft zijn eigen specialiteiten.

i

Gespleten buik

In de Egeïsche keuken wordt veel met olijfolie, tomaat en aubergine gekookt. Er worden heel veel groenten gebruikt. Vooral in voorgerechten, ofwel mezze, wordt vaak en veel knoflook verwerkt. Denk hierbij aan gerechtjes als gebakken of gegrilde aubergine met een saus van olijfolie, yoghurt en knoflook. In Anatolië worden veel vleesgerechten en gerechten met deeg gemaakt, zoals börek (met kaas of gehakt gevulde deeglapjes), manti (deegbolletjes gevuld met gehakt) en vleesgerechten als adana kebab (pittig gekruid gehakt aan een spies) en sis kebab (lamsvlees aan een spies). In het Zwarte Zeegebied wordt veel vis gegeten.

Verse kruiden Kruiden die de Turkse keuken een eigen smaak geven, zijn voornamelijk peterselie, oregano, rode peper, zwarte peper, witte peper, munt, laurierblad, dille, karwijzaad en rozemarijn. Daarnaast zijn tomaten en puree van rode puntpaprika ook heel belangrijk. Deze ingrediënten worden veel gebruikt als smaakversterker..

*

18 dichtbij

Thea Schreurs, coördinerend thuisbegeleider Carinova:

TIPS

1.

In veel gerechten wordt lamsgehakt gebruikt, dit kun je heel eenvoudig vervangen door rundergehakt.

2.

De specifieke Turkse puntpaprika-puree die veel gebruikt wordt, kun je in de Turkse supermarkt ook in potjes kopen. Gebruik alleen niet te veel.

Een eenvoudig recept is bijvoorbeeld karniyarik, dat letterlijk gespleten buik betekent. Karniyarik eet je samen met kisir (fijne bulgur – een soort couscous – en heel veel verse kruiden) maar is ook lekker met rijst. Voor 4 personen heb je nodig: 2 aubergines 150 gr lamsgehakt 1 ui 1 blik gepelde tomaten 1 teen knoflook 2 tomaten 1 paprika peterselie zonnebloemolie om in te bakken

Was de aubergines en snijd de schil om de centimeter als een zebra. Snijd de aubergines in de lengte doormidden. Bak de aubergines aan alle kanten in zonnebloemolie. Doe de 4 stukken gebakken aubergines in een ovenschaal. Snijd de binnenkant van de aubergines in en maak ruimte voor de saus.

Bak nu het gehakt met de fijngesneden ui en knoflook. Haal de gepelde tomaten uit hun vocht. Snijd ze in stukjes. Voeg de gesneden gepelde tomaten toe aan het gehakt. Het vocht van de tomaten bewaar je voor later. Laat het geheel ongeveer 5 minuten sudderen. Voeg de gesnipperde peterselie bij de saus en haal de pan van het vuur. Vul de aubergines met het gehaktmengsel. Doe plakjes tomaat en paprika op de gevulde aubergines. Schep vocht van de gepelde tomaten uit het blik op de aubergines. Doe de schaal in de oven voor ongeveer 30 à 45 minuten op 180 graden. Afiyet olsun!

“Ik heb veel vertrouwen in de toekomst”

w

Wat doet een coördinerend thuisbegeleider? “Zowel ons werk als onze doelgroep is heel divers. Het is afhankelijk van de zorgvraag. Wij komen in beeld als een cliënt is vastgelopen, bijvoorbeeld met het huishouden, financieel, met de mantelzorg of met de zorg voor de kinderen. We brengen structuur aan, geven tips en zorgen dat de cliënt zijn of haar zaken weer op orde krijgt.”

van de mensen, waardoor ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We werken veel samen met allerlei organisaties, zoals Centrum Jeugd en Gezin en Dimence. De markt is erg in beweging en wij zien veel positieve veranderingen. De samenwerking verloopt beter en de manier waarop hulp wordt ingezet, gaat sneller. Ik heb dus veel vertrouwen in de toekomst.”

“Ons werk ligt helemaal in lijn met het huidige overheidsbeleid”

Hoe ga je om met de veranderingen in de zorg? “Ons werk ligt helemaal in lijn met het huidige overheidsbeleid. We maken gebruik van de eigen kracht

Wat vind je leuk aan je werk? “De diversiteit is mooi en ook het persoonlijke aspect spreekt me bijzonder aan. Het ene moment help je een net bevallen moeder om haar nieuwe huishou-

Thea Schreurs (1960)

is getrouwd en heeft drie kinderen, drie honden, een kat, een pony en een paar kippen. Ze werkt al sinds 1978 bij (de voorganger van) Carinova en zit tegenwoordig ook in de OR.

den goed georganiseerd te krijgen en het andere moment zit je om de tafel met mantelzorgers van een dementerende bejaarde om te zorgen dat ze niet overbelast raken.” Welke cliënt is je het meest bijgebleven? “Ik heb lang bij een vrouw gewerkt die door haar verleden helemaal de weg kwijt was. Dankzij onze inzet heeft ze toch nog heel lang haar kinderen bij zich kunnen houden. Die periode heeft voor mij een gouden randje.”

*

19


document

Tekst Ferdinand Pronk

De eerste ervaringen van de nieuwe Turkse medewerkers zijn positief. Pinar Parlak en Özge Aslan aan het woord:

Zorg voor Turkse ouderen Eigen cultuur en taal tellen mee

Het aantal oudere allochtonen in Nederland groeit. En daarmee de behoefte aan voorzieningen die op hen zijn afgestemd, zoals verzorging die rekening houdt met hun taal en cultuur. Carinova werkt daar hard aan, onder andere door Turkse medewerkers aan te nemen, die de kans krijgen een opleiding te volgen.

z

Zubeyde Akman heeft als mantelzorgconsulent veel contact met Turkse bewoners en kent hun speciale behoeften. “Er is een grote behoefte om oud te worden in een omgeving waarin je eigen taal en cultuur meetellen. In de Nederlandse verzorgingsof verpleeghuizen raken Turkse ouderen vaak geïsoleerd. Ze zitten in een vreemde omgeving en hebben moeite met de taal. Zelfs simpele grapjes snappen ze niet. Daardoor worden het net kasplantjes: ze zitten stil in een hoekje. Dat is echt hartbrekend.” Goed schrobben Er is kortom behoefte aan ondersteuning die rekening houdt met de Turkse taal en cultuur. Dat geldt niet alleen in de woonzorg, maar bijvoorbeeld ook bij de dagbesteding en de huishoudelijke en lichamelijke verzorging. Zubeyde noemt een paar voorbeelden: “In Nederland is het gewoon om ouderen met een washandje te wassen, maar in Turkije gaat het er steviger aan toe: er wordt goed ingezeept en afgeboend. Ook in de huishoudelijke verzorging zie je verschillen. Ik ga volgende week met een

20 dichtbij

Zubeyde Akman (52)

kwam in Nederland toen ze 8 jaar was. Ze woonde in Delft en in Brabant en inmiddels twaalf jaar in Deventer. Sinds ruim zeven jaar is ze mantelzorgconsulent bij Carinova

len we het over de manier van schoonmaken hebben, maar zal ik de Turkse vrouw ook duidelijk maken dat ze haar verwachtingen wat moet bijstellen.”

huishoudelijke hulp naar een Turkse vrouw. Die vindt de Nederlandse manier van schoonmaken met een droog doekje maar niets. Bij echt schoonmaken horen verschillende sopjes voor de keuken, de badkamer en de rest van het huis. In het gesprek zul-

Nieuwe medewerkers “Carinova heeft oog voor cultuurverschillen”, zegt Zubeyde. “Om goed hulp te kunnen geven, hebben we medewerkers nodig die Turks verstaan en spreken, maar die zijn moeilijk te vinden. In overleg met Forum – een kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken – hebben we naar oplossingen gezocht. We werven niet alleen via advertenties, maar vragen ook aan Turkse mensen persoonlijk om bij ons te komen werken. Het resultaat is dat we inmiddels vijftien mensen

Pinar Parlak (22)

Turkse ouderen

Er woonden in 2013 14.428 mensen in Deventer die ouder waren dan 65 jaar. Van hen zijn 381 van Turkse afkomst. Het aantal Turkse ouderen tussen de 60 en 64 jaar is 135.

hebben aangenomen die tegelijkertijd aan het werk zijn én een opleiding bij het ROC volgen. Als ze hiermee klaar zijn, kunnen ze onder andere aan het werk in een te ontwikkelen woonvorm binnen de nieuwe Jozef-locatie in Deventer, die we voor Turkse ouderen willen starten. En daarnaast kijken we naar andere vormen van dienstverlening, zoals dagbesteding. Ook aan Turkssprekende vrijwilligers hebben we veel behoefte. Zij kunnen ouderen bijvoorbeeld helpen met de administratie, ze meenemen naar activiteiten, of op de kinderen passen.” Spagaat Bij het verlenen van zorg speelt nog iets lastigs, zegt Zubeyde: “In de Turkse cultuur

oproep

Kent u mensen die de Turkse taal en cultuur goed begrijpen en ge ïnteresseerd zijn in werken bij Car in ova? Wij bespreken graag de mog el ijkheden. Neem voor meer info rmatie contact op met Carinova via 0900 86 62.

regelde de familie altijd samen de zorg. Mantelzorgers vinden het daardoor erg moeilijk hun ouders naar een verpleeg- of verzorgingshuis te brengen, hun kind in een logeerhuis te laten overnachten of andere hulp te accepteren. Vooral de tweede generatie allochtonen komt hierdoor in een spagaat, want hun kinderen zijn zo ingeburgerd, dat ze doorgaans geen tijd hebben voor zorgtaken. Ik voer regelmatig familiegesprekken om hulpbehoevenden en mantelzorgers ervan te overtuigen dat het belangrijk is de voorzieningen die er zijn ook te gebruiken. Ik ben blij dat dat soms helpt, want het voorkomt dat mantelzorgers er zelf onderdoor gaan.”

*

is een van de nieuwe Turkse medewerkers bij Carinova. Ze is geboren in Nederland: “Ik was op zoek naar werk en hoorde dat Carinova mensen zocht. Ik werk nu op een afdeling met Nederlandse dementerende ouderen. Dat is een leuke uitdaging. In een andere woonkamer is een Turkse bewoner en een tijdje geleden kon ze niet goed duidelijk maken wat ze wilde. Toen heb ik geholpen en ik zag hoe prettig ze het vond dat ik Turks sprak. Dat geeft meteen vertrouwen.”

Özge Aslan (22)

woont vier jaar in Nederland. Na een paar cursussen spreekt ze opvallend goed Nederlands. “Ik hoorde van mijn moeder dat Carinova mensen zocht en ik had veel zin om hier te gaan werken. In Turkije heb ik een tijd voor mijn opa en oma gezorgd, dus ik heb al wat ervaring.” Özge werkt nu als helpende bij Ravelijn kleinschalig wonen in Deventer. In februari startte ze met de opleiding verzorgende, niveau 3.

21


puzzel

lezersaanbieding

Tekst Chris von Koettlitz

Woordzoeker

De gegeven woorden zijn -in alle richtingenin het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. AANSPREEKPUNT

PERSONENALARMERING

AFIYET OLSUN

REORGANISATIE

BETAALBARE ZORG

ROLSTOEL

BRACE

SERVICEPAKKET

BUREN

STEUNKOUSEN

DICHTBIJ

TUINONDERHOUD

FAMILIE

VERPLEEGAFDELING

GELUKKIG MAKEN

VERTROUWENSPERSOON

KAPPER

VRIJWILLIGER

KEBAB

WEBSHOP

KEIZERSLANDEN

WELZIJNSMAKELAAR

LAMMETJES

WIJKVERPLEEGKUNDIGE

LENTEGROEN

ZELFREDZAAMHEID

MAALTIJD

ZORGEN

MADELIEFJES

ZORGVRAAG

Speciale prijs voor Dichtbij-lezers:

* € 64,50

Giethoorn

Venetië van het Noorden Op en langs het water krijgt de wereld een andere dimensie en ontspannen we als vanzelf. Een ideale omgeving om tot rust te komen en er even helemaal tussenuit te zijn. In Giethoorn bijvoorbeeld. Ons nationale waterdorp ligt midden in ‘WaterReijk’ Natuurpark WeerribbenWieden, waar stilte en prachtige natuur samengaan met waterplezier. Fluisterbootjes snorren geruisloos door de grachten, onder de karakteristieke bruggetjes door. De rietgedekte huizen, restaurants en gezellige cafeetjes zijn als het ware op eilandjes gebouwd en soms alleen via bruggetjes en het water te bereiken. Vaar, fiets, wandel en geniet! Speciaal voor de lezers van Dichtbij: Rondvaart & Overnachtings-

MANTELZORG

arrangement in het Gietershuus, pal aan het water in het centrum van Giethoorn. Het huis is rolstoeltoegankelijk met onder andere elektrisch verstelbare bedden en badbrancard; ook de rondvaarboten zijn voorzien van een lift.

MIJN VERBETERMETER NIEUWE SCHOENEN

Wist u dat:

ORGANISATIE PARKINSON

2ee en 3 prijs

PATIENT

Wat moet u doen?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 5 mei 2014 in naar Dichtbij, Postbus 6030, 2001 HA Haarlem of stuur een e-mail naar

1e prijs Rondvaart & Overnachtings-

arrangement voor 4 personen

Grachten, ontelbare karakteristieke loopbruggetjes en rietgedekte boerderijen. U kunt hiervan genieten met 4 personen in het Gietershuus, pal aan het water in Giethoorn. Inclusief rondvaart. www.zwaantje.nl

De Turkse keuken

Ga op een intrigerende tocht langs de diverse regionale keukens en culinaire gewoontes van Turkije. Van de verfijnde gerechten van het Ottomaanse hof tot de boerse eenvoud van het platteland. www.veltman-uitgevers.nl

dichtbij@brandingmedia.nl.

De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘Laat ons leven zolang we leven’ De winnaars zijn: 1e prijs (een BuitenOosten Boerenbuiten-arrangement voor 2 personen) A.A.C. Schönhage, Hardenberg, 2e en 3e prijs (2 jaarabonnementen Plus Magazine) mevrouw H. Schat-Elmers, Nieuwleusen (2e prijs) en J. Hulleman, Zwolle (3e prijs)

volgens overlevering de naam ‘Giethoorn’ (oorspronkelijk Geytenhorn) geitenhoorn betekent? Die werden namelijk in grote aantallen gevonden toen de eerste bewoners zich hier in het veen vestigden, een eeuw na de Allerheiligenvloed van 1170.

Gietershuus-arrangement:

• 1x overnachting • Koffie met Gieterse Brok of gebak • Rondvaart door Giethoorn • Pannenkoek, drankje & ijsje (*Per persoon, minimaal 4, maximaal 10 personen). Neem voor langere arrangementen en overnachtingen voor minder dan 4 personen contact op. Wanneer: deze aanbieding is heel 2014 geldig, afhankelijk van beschikbaarheid. Waar: ’t Zwaantje – Ds. T.O. Hylkemaweg 1, Giethoorn – Tel. 0521 36 15 93 – E-mail: info@zwaantje.nl – www.zwaantje.nl. Vermeld bij uw boeking dat het om een lezersaanbieding van Dichtbij gaat. Kijk voor de evenementenkalender en ideeën voor een dagje uit ook op www.waterreijk.nl.

column

nieuwe bewoner

Bij de cliëntvertrouwenspersoon worden zeer uiteenlopende klachten gemeld. Hieronder een kijkje in de praktijk. Om de privacy te waarborgen is de hier beschreven klacht ontleend aan een andere, vergelijkbare zorginstelling buiten Overijssel. Meneer Mulder verblijft sinds een tijdje op de verpleegafdeling. Hij heeft parkinson. Zijn ziektebeeld is grillig: de ene dag kan hij veel zelf doen, de volgende dag lukt dat niet. Meneer Mulder heeft de indruk dat men hem soms niet gelooft als hij aangeeft dat hij hulp nodig heeft. Dat maakt hem boos en dat laat hij, niet al te subtiel, merken. Er ontstaat steeds meer wrijving tussen meneer Mulder en de verzorgenden. Zijn vrouw heeft de indruk dat niet alle medewerkers voldoende inzicht hebben in het ziektebeeld van haar man. Daar komt bij dat meneer Mulder, ook voor zijn ziekte al, niet de gemakkelijkste persoon was. Mevrouw Mulder heeft er tegen de evv’er (eerst verantwoordelijke verzorgende) al een paar keer iets over gezegd, maar ze heeft niet de indruk dat er iets verandert. Zij trekt aan de bel bij de cliëntvertrouwenspersoon. Er volgt een gesprek met meneer en mevrouw Mulder, de zorgcoördinator, de evv’er en de cliëntvertrouwenspersoon. Tijdens dat gesprek wordt afgesproken dat er samen met de psycholoog een benaderingsplan gemaakt zal worden. Mevrouw Mulder kan daarbij zelf suggesties voor de communicatie inbrengen. Dat benaderingsplan zal met alle verzorgenden besproken worden. Een aantal concrete afspraken wordt in het zorgleefplan aangepast. Meneer Mulder geeft aan dat hij met één medewerker in het bijzonder veel moeite heeft. De zorgcoördinator gaat een gesprek organiseren tussen meneer Mulder en deze medewerker om te proberen de relatie te verbeteren. In de loop van de tijd verbetert de situatie, een beetje wrijving zal altijd blijven, maar voor alle betrokkenen is de situatie wel beter werkbaar. Zowel de medewerkers als meneer en mevrouw Mulder zijn blij dat de situatie bespreekbaar is geworden en dat ook in de toekomst goed overleg mogelijk is. Wanneer het niet lukt om uw probleem op te lossen met een medewerker van Carinova, of wanneer u er moeite mee heeft het eerst met een medewerker te bespreken, kunt u contact opnemen met Roel de Leeuw, de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor Carinova, die samen met u kan proberen het probleem op te lossen. U kunt hem bereiken op 06-23100126 of cvpcarinova@quasir.nl.

23


servicepakket

Train u fit

Hometrainer

Het is gezond om te bewegen; dat weet iedereen. Maar doen we dat ook voldoende? Vaak kost de sportschool te veel tijd, geld en moeite en hebben we geen zin om buiten een rondje te lopen. Toch wilt u bewegen.

Voor jong én oud is een hometrainer ideaal om binnenshuis aan een gezonde dosis beweging te komen. De Bremshey BF3 staat bekend om zijn zeer ruime en lage instap, het multigrip-stuur en het comfortabele soft skinzadel. Op de zwart-witdisplay worden overzichtelijk het aantal omwentelingen per minuut, de afgelegde afstand, hartslag, tijd, het energieverbruik en trainingsvermogen getoond. Ideaal om uw resultaten scherp in de gaten te houden en uzelf continu uit te dagen.

Gezondheid Met de Bremshey BF3 hometrainer ondersteunt u de algemene gezondheid. Denk aan gewichtsafname, mobiliseren van uw gewrichten, spierversterking, stimuleren van uw bloedcirculatie, verbetering van uw conditie en vetverbranding.

€40,ledenkorting

in de Vegrowinkels en -uitleenpunten en de Ouderenwinkel in Hardenberg. U betaalt geen montagekosten en de Bremshey BF3 hometrainer wordt gratis bij u thuisbezorgd!

deze actie loopt tot en met 30 april 2014

Lidmaatschap 2014 U bent al lid van het Carinova Servicepakket voor maar € 15,- per kalenderjaar. Het lidmaatschap geldt voor het gehele huis-

Bremshey BF3 hometrainer houden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner, kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, services en kortingsmogelijkheden die het Carinova

Servicepakket u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Carinova 0900 86 62 (lokaal tarief) of kijk op www.carinova.nl.

Carinova Dichtbij - Nr. 1 2014  

Magazine van Carinova. nr. 1 voorjaar 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you