Page 1

du er vores nye kollega

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL DIG, DER ER UNDER UDDANNELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

1


Velkommen Vi ønsker dig velkommen som kollega i Guldborgsund Kommune. Vi sætter stor pris på, at du har valgt en elevansættelse ved Guldborgsund Kommune. I din praktik vil du møde kollegaer, der er engagerede og som brænder for at gøre en forskel for borgerne. Derfor forventer vi, at du er pligtopfyldende, fleksibel og ansvarlig i forhold til aftaler og opgaver. Arbejdet i plejesektoren er vigtigt og gør en stor forskel for den enkelte borger - det glæder vi os til, at du bliver en del af, og vi ser frem os til samarbejdet med dig. På de følgende sider vil vi give dig praktiske oplysninger om din ansættelse / uddannelse i Guldborgsund Kommune.

GUFI er et fælles intranet for ansatte i Guldborgsund Kommune. Du kommer ind på GUFI via www.guldborgsund.dk/gufi, der kræves ingen login. Du har som SOSU elev ved Guldborgsund Kommune pligt til at holde dig orienteret samt finde relevant materiale i løbet af din uddannelse på www.guldborgsund.dk/sosu.

GUFI-ABONNEMENT blev du tilmeldt, da du underskrev din uddannelsesaftale. Når du er tilmeldt abonnementet, vil du modtage en mail til den mailadresse, du har oplyst ved tilmelding om de nyheder, ændringer og beskeder, vi har lagt på vores hjemmeside. Hvis du under dit uddannelsesforløb skifter e-mail adresse skal du huske at ændre det på abonnementet. Guiden finder du ligeledes på www.guldborgsund.dk/sosu.

OPLYSNING Skifter du telefonnummer, adresse eller mailadresse, skal du give besked til os i uddannelsesteamet på sosu@guldborgsund.dk

2


TAVSHEDSPLIGT Når du ansættes, underskriver du en tavshedserklæring se pkt. 8 i din uddannelsesaftale. Reglerne om tavshedspligt findes i forvaltningsloven kapital 8 og straffeloven § 152 og §§ 152 152 c-152.f. Tavshedspligten gælder både under og efter din uddannelse i forhold til såvel borgere som kollegaer. Tavshedspligten gælder også i forbindelse med dit brug af eks. brug af sociale netværk som f.eks. Twitter og Facebook. Det er strafbart, hvis du ikke overholder din tavshedspligt og kan føre til, at arbejdsgiver ophæver din uddannelsesaftale.

NEM-KONTO OG SKATTEKORT Alle, der modtager løn, skal have en NEM-konto. Derfor er det vigtigt, at du har en NEM-konto i din bank, så din løn kommer ind på den rigtige konto. Din bank opretter den gratis. Guldborgsund Kommune henter automatisk dit skattekort.

LØNUDBETALING Lønnen udbetales altid den sidste hverdag i måneden. Du skal være være tilmeldt elektro postkasse (via e-boks el. borger.dk). Her vil du modtage din lønseddel. Der udsendes IKKE lønseddel på papir, og du skal selv gå ind og aktivere Guldborgsund Kommune som arbejdsgiver.

EKSTRAARBEJDE Vi opfordrer til, at du som elev i Guldborgsund Kommune begrænser dit ekstraarbejde mest muligt. Ekstraarbejde kan ikke finde sted i samme gruppe, hvor du er i praktik. Er ekstraarbejde en nødvendighed for dig, anbefales det maks. at være 8 t/uge.

TRANSPORT Du kan få transportgodtgørelse i de perioder, du går på skolen, hvis din daglige transport er på mindst 20 km. Godtgørelsen svarer til det billigste offentlige transportmiddel. Du skal selv lægge pengene ud - og får dem senere igen via din løn. Det er SOSU -skolen, der efter fastlagte regler beregner transportgodtgørelse for hver enkelt elev. Denne udregning sendes til Guldborgsund Kommune. Der er helt klare regler for, hvornår udbetalingen kan ske. Vi har ikke mulighed for at lave individuelle aftaler.

3


FRAVÆRSPOLITIK Guldborgsund Kommune har en fraværspolitik, som betyder, at du ved sygdom/fravær kan blive kontaktet af uddannelsesteamet/ gruppeleder med henblik på at afklare, hvordan du har det, og om der er noget vi kan hjælpe dig med. Af hensyn til din uddannelse og den daglige planlægning vil vi også spørge ind til, hvornår du kan forventes tilbage. Hvis et fremmødemønster, trods samtaler/ aftaler om at rette op på dette forbliver ustabilt, vil vi overveje, hvilken betydning det får for din uddannelse. Uddannelsesaftalen kan eventuelt opsiges.

HJEMMEBOENDE BARN SYG § 15. Barns 1. og 2. sygedag Stk. 1 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. OMSORGSDAG Man har 2 omsorgsdage pr. barn, pr. kalenderår og de skal holdes senest den 31. december i kalenderåret. Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du ønsker at holde en omsorgsdag, tidligst muligt. Arbejdsgiveren kan afvise, at du må holde en omsorgsdag, hvis det ikke hænger sammen med forholdene på arbejdspladsen. HELLIGDAGE 1. maj og Grundlovsdag: Er almindelig dag indtil kl. 12.00. 24., 25. og 26. december: Betragtes som Søgne-helligdage og du har derfor fri. 31. december: Er almindelig dag indtil kl. 12.00. 1. januar: Betragtes som Søgne-helligdag og du har derfor fri.

BREV FRA YDELSESENHEDEN Hvis du har en sygedag, inden for de første 8 uger efter din ansættelse, vil du modtage brev fra Ydelsesenheden. Det er MEGET vigtigt, at du svarer på det brev du modtager fra Ydelsesenheden. Ved tvivl – Kontakt Ydelsesenheden, Skolegade 20-22, 4800 Nykøbing F. GRAVIDITET Ved graviditet skal du senest 3 måneder før forventet fødsel, oplyse dette til sosu@guldborgsund.dk. Får du fravær på grund af graviditetsgener, er det vigtigt at du oplyser dette når du melder dig syg.

4


FRAVÆR SSH OG SSA ELEVER I SKOLEPERIODEN RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSE AF: Sygemelding: 1 Guldborgsund Kommune via formularen på www.guldborgsund.dk/fravaer 2 Sygemelding til SOSU skolen efter gældende regler Hjemmeboende barn syg: 1 Guldborgsund Kommune via formularen på www.guldborgsund.dk/fravaer 2 Melding til SOSU efter gældende regler Tjenestefri, omsorgsdag, feriedag mv.: ANMODNINGEN SKAL SENDES I GOD TID 1 Guldborgsund Kommune via formularen på www.guldborgsund.dk/fravaer -AFVENT SVAR PÅ MAIL 2 Melding til SOSU skolen efter gældende regler SSH OG SSA ELEVER I PRAKTIKPERIODEN RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSE AF: Sygemelding: 1 Guldborgsund Kommune via formularen på www.guldborgsund.dk/fravaer 2 Sygemelding til praktiksted efter gældende regler Hjemmeboende barn syg: 1 Guldborgsund Kommune via formularen på www.guldborgsund.dk/fravaer 2 Melding til praktiksted efter gældende regler Tjenestefri, omsorgsdag, feriedag mv.: 1 Tilladelse indhentes hos gruppeleder 2 Guldborgsund Kommune via formularen på www.guldborgsund.dk/fravaer vælg "tjenestefri ifølge aftale med gruppeleder"

5


RASKMELDING SSH OG SSA ELEVER I SKOLEPERIODEN RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSE AF: Raskmelding: 1 Guldborgsund Kommune via formularen på www.guldborgsund.dk/fravaer PÅ DAGEN DU MØDER OP. Sygefraværet lukkes dagen før din anmeldte raskmelding. 2 SOSU- skolen registrerer dig rask ved fremmøde. SSH OG SSA ELEVER I PRAKTIKPERIODEN RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSE AF: Raskmelding: Guldborgsund Kommune via formularen på www.guldborgsund.dk/fravaer PÅ DAGEN DU MØDER OP. Sygefraværet lukkes dagen før din anmeldte raskmelding. 2 Raskmelding til praktiksted dagen før inden kl. 12.00 FRAVÆR OG RASKMELD via formularen på www.guldborgsund.dk/fravaer eller scan QR koden herunder

Hvis du ikke anmelder dit FRAVÆR OG RASKMELDING til elevadministrationen i Guldborgsund Kommune, skolen og/ eller praktiksted betragtes det som ulovligt fravær og brud på dinuddannelsesaftale. Du vil derfor blive trukket i løn i forhold til de timer / dage du udebliver, og det kan medføre ophævelse af din uddannelsesaftale.

6


FERIE Som elev er du omfattet af § 42 i Ferieaftalen, som er en særlig aftale for elever med uddannelsesaftale efter erhvervsuddannelsesloven. Du kan ikke afholde ferie uden for obligatorisk skemalagt ferie i dine skoleperioder. Din ret til ferie med løn afhænger af dit ansættelsestidspunkt. ER DU ANSAT PÅ HOLD: FEBRUAR Hvis der er skemalagt ferie i uge 7 på din skole- og praktikplan, har du følgende muligheder, da du ikke får elevløn under denne ferie: 1 At benytte feriekort fra tidligere arbejdsgiver 2 At arbejde på et praktiksted (gælder KUN SSA elever) 3 Selv betale ferien Pr. 1. maj, når et nyt ferieår begynder, har du ret til 6 ugers betalt ferie. Har du feriekort fra tidligere arbejdsgiver, SKAL dette afleveres til elevadministrationen. APRIL Pr. 1. maj, når et nyt ferieår begynder, har du ret til 6 ugers betalt ferie. Har du feriekort fra tidligere arbejdsgiver, SKAL dette afleveres til elevadministrationen. AUGUST Hvis der er skemalagt ferie eks. uge 42/43 samt uge 7 på din skole- og praktikplan, har du følgende muligheder, da du ikke får elevløn under denne ferie: 1 At benytte feriekort fra tidligere arbejdsgiver 2 At arbejde på et praktiksted 3 Selv betale ferien Pr. 1. maj, når et nyt ferieår begynder, har du ret til 6 ugers betalt ferie. Har du feriekort fra tidligere arbejdsgiver, SKAL dette afleveres til elevadministrationen. NOVEMBER Hvis der er skemalagt ferie i uge 7 på din skole- og praktikplan, har du følgende muligheder, da du ikke får elevløn under denne ferie: 1 At benytte feriekort fra tidligere arbejdsgiver 2 At arbejde på et praktiksted 3 Selv betale ferien Pr. 1. maj, når et nyt ferieår begynder, har du ret til 6 ugers betalt ferie. Har du feriekort fra tidligere arbejdsgiver, SKAL dette afleveres til elevadministrationen.

7


Adm. medarbejder Carina Kas øvrige adm. henvendelser Tlf.: 5473 2310 Sosu@guldborgsund.dk

SD, Udd. ansvarlig vejleder Nord Pia Lundquist Tlf.: 2518 0639 plni@guldborgsund.dk

Adm. medarbejder Annika Olsen økonomi Tlf.: 5473 2189 Sosu@guldborgsund.dk

SD, Udd. ansvarlig vejleder Midt Birgitte Pedersen tl f.: 2518 0636 bhp@guldborgsund.dk

Adm. medarbejder Britt Sass Barsel og ferie henvendelse Tlf.: 5473 2188 Sosu@guldborgsund.dk

SD, Udd. ansvarlig vejleder Syd Hanne Andreasen Tlf.: 2518 0629 han@guldborgsund.dk

Teamleder Lene Hartmann Sosu@guldborgsund.dk

Udd. ansvarlig vejleder Vest Marlene Lundemand tlf.: 2518 0635 mn@guldborgsund.dk

GULDBORGSUND KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG, ÆLDRE PARKVEJ 37 4800 NYKØBING FALSTER WWW.GULDBORGSUND.DK SOSU@GULDBORGSUND.DK

8

2014.04.07-CAAN

UDDANNELSESTEAMETS

Velkomstfolder ssa ssh elever  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you