Page 1

MÖJLIGHETER OCH RISKER MED WEBBEN


NÅGRA ORD OM OSS Social Learning hjälper skolor, organisationer, företag och medarbetare att själv hantera, förnya och dra nytta av social webbnärvaro. Vi går igenom fundera transparens, risk, kompetens, mm. pröva WordPress, Facebook, Twitter, Google, Zoho, mm skapa hemsida, blogg, bilder, videor, mm samarbeta effektivisera, synergieffekter, mm Vi erbjuder kompetensförsörjning, inspiration och nätverk till de som vill se sociala medier som en del av sin kommunikation.


VÅRA TJÄNSTER transparens, risk, kompetens, mm

WordPress, Facebook, Twitter, mm

fundera reflektiva pass med case och fördjupningar kring idéerna bakom web 2.0

pröva praktiska pass där du lär dig använda verktygslådan för sociala medier

hemsida, blogg, bilder, videor, mm

effektivisera, synergieffekter, mm

skapa reflektiva och praktiska pass som hjälper dig att skapa och förnya din webbnärvaro

samarbeta reflektiva och praktiska pass som hjälper dig att skapa och förnya din webbnärvaro


FUNDERA /EXEMPEL TRANSPARENS

KOMPETENS

AFFÄRSUTVECKLING

Hur hanterar du den transparens som sociala medier erbjuder?

Hur vill ni nyttja sociala medier i det dagliga arbetet?

Hur fungerar gratisekonomin och hur tjänar man pengar på den?

KOMMUNIKATION

CREATIVE COMMONS

RISK

Hur vill ni agera och kommunicera i er sociala webbnärvaro?

Hur fungerar Creative Commons och hur påverkar det ens copyright?

Hur förhåller ni er till reaktioner och åsikter i sociala medier?


PROVA /EXEMPEL HITTA PÅ SOCIALA WEBBEN

• • • • • •

Google Apture YouTube iTunes Wikipedia mm

SAMARBETA EFFEKTIVT

• • • • • •

Scrumy Zoho Office Google Docs Posterous Groups Podio mm

FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN

• • • • •

Evernote Scrumy Firefox + tillägg Chrome + tillägg Skitch mm

SKAPA NÄTVERK

• • • • • •

Facebook Yammer Ning LinkedIn Twitter mm

DELA RESURSER OCH IDÉER

• • • • • •

Zoho Office Google Apps Sugarsync Flickr Prezi mm

SKAPA HEMSIDOR & BLOGGAR

• • • •

Wordpress Joomla Posterus Ning


SKAPA /EXEMPEL SKAPA ETT MOLNKONTOR

BILDER OCH VIDEOR

DIREKTSÄND TV PÅ FACEBOOK

Kombinera webbtjänster till ett kontor i molnet

Filma, redigera och publicera bilder och videor för webben

Direktsänd TV från er konferens på er fansida på Facebook

SKAPA HEMSIDOR & BLOGGAR

FANSIDOR PÅ FACBOOK

RESEARCH MED TWITTER

Skapa hemsidor och bloggar med Wordpress, Joomla & Posterous

Använd Facebooks fansidor för skapa relation och ge support till kunder

Använd twitter för research och nätverkande


SAMARBETA /EXEMPEL POLICIES FÖR SOCIALA MEDIER

SKAPA EN MANUAL PÅ WEBBEN

EVERNOTE ORGANISERAR DIG

Vilken etikett för sociala medier gäller i för organisationen?

Kombinera flera verktyg för att göra guider och manualer

Samla alla dina anteckningar och bokmärken på ett och samma ställe

HANTERA LÖSENORD PÅ WEBBEN

SOCIAL SUPPORT FÖR KUNDER

KRISHANTERING

Utveckla rutiner för att hålla koll på lösenord och annat känsligt innehåll

Hur får du kunder att hjälpa och ge support till varandra

Hur hanterar du en kris i sociala medier?


WEBBRECEPT ATT-GÖRA-LISTA PÅ MINUTEN FRÅN TRIST PDF TILL SNYGGT MAGASIN GRAFISK PROFIL UNDER HUNDRALAPPEN PROJEKTPLATSEN FÖR DET TEMPORÄRA PROJEKTET LMS FÖR FACEBOOKGENERATIONEN LIVETV PÅ FACEBOOK PROVKÖR HEMSIDAN – GÖR EN PROTOTYP WEBBNÄRVARO FÖR EVENTS DEN RENA BLOGGEN

Våra gratis webbrecept hjälper dig att minnas vad vi gått igenom samtidigt som de hjälper dig att utveckla och förnya din webbnärvaro.


KUNDER Mirror Accounting affärsutveckling, Steinberg Utbildning webbutbildning, Hälsans Förskola webbutbildning Veritas PR webbutbildning Svenska Kyrkan webbutbildningar Lärarförbundet webbutbildning Nova Advokatbyrå föreläsning StockholmsHem prototyputveckling TEDxBotkyrka webbproduktion Fridens Häls Zenter webbutbldning ALMAeuropa webbutbildning Hyresgästsföreningen processledning

Swedma affärsutveckling Schartaus Handelsinstitut webbnärvaro BorderBlaster webbutbildning Läkartidningen webbutbildning Ecpat webbproduktion, Hjälpkällan webbutbildning, Korstäppans Herrgård webbutbildning ViLäser webbutbildning Selam molnkontor Kompetensmässan föreläsning Ledarskap Siljan webbutbildning Varietetteatern webbutbildning

Presentation  
Presentation  

Social learning

Advertisement