Page 1

Brunbjรถrn (Urus arctos)

ร„mne: Biologi (rapport arbete om ett svenskt djur) Skolan: KSK Sala Elev: Hanif, Froghi


Innehållsförteckning Brown Bear (Abstract) ........................................................................................... 1 Systematik ............................................................................................................ 2 Inledning .............................................................................................................. 3 Syfte och frågeställningar

............................................................................ 3

Metod och material .............................................................................................. 3 Resultat ............................................................................................................. 3-4 Analys/ Diskussion ................................................................................................ 5 Sammanfattning ................................................................................................... 5 källförteckning ...................................................................................................... 6


Brown Bear (ursus arctos) This report project about an animal has started with a trip to visit the Nature history museum and then Skansen in Stockholm. Our class NA13 and the teacher Carina Ek visited an exhibition in Biological national museum. I had a little bit of information about many different predators. I thought the brown bear should be more exciting to understand. I have decided to deepen my knowledge about brown bears and their ecological situation in Swedish forest auctioneer how the brown bears to pull through during winter without food when they are sleeping. According at www.wwf.se internet page brown bears population is between 2500-3000 individuals in 2013. The bears which inhabit the forests and mountains of Sweden are brown bears, urus arctos. Brown bears are widely distributed across the northern half of the country. The brown bears are omnivorous, that means they eat everything. For example they eat blueberry, insects and ants. But brown bears may also hunt and catch larger animals, including moose. Brown bears are living alone. Female and cock bear meet each other when they are mating during May and June. A female bear litters between 1-4 children and they move after 2 years. Young bears, like all young animals, are very curious creatures, and may not have learnt to be as wary of danger as adult bears when we meet them. Brown bears eat nothing all when they are sleeping during winter. Instead their frame functions are working slowly. The body weight sinks down between 20-40 %. They sleep in November to April and then they awaken again.


Brunbjörn (ursus arctos)

Systematik Rike Stam Klass Ordning Familj Släkten Art

Animalia (djur) Chordata (ryggsträngsdjur) Mammalia (däggdjur) Carnivora(rovdjur) Ursidae(björnar) Ailurupoda, ursus(stundtals även som Helarctos, Melursus, Tramarctos) Ursus arctos (brunbjörn)

Källan: Natur historiska museet. http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/rovdjur/bjornar.237.html

Figur 1. Bilden har tagit från internet.


Inledning Det här rapportarbetet om brunbjörnen påbörjades med en studieresa till biologiska museet och Skansen i Stockholm. Klassen NA13 med läraren Carin Ek besökte det Biologiska museet och Skansen. Där vi fick mycket information om många olika djur och deras ekologiska miljö. Boel Recen guidade oss och gav information om olika djur på ett bra sätt. Jag hade inte tillräcklig kunskap om olika djur. Jag tyckte att öka förståelse om brunbjörnen. T.ex. hur brunbjörnen egentligen anpassar sig i olika årstider och m.m.

Syfte och frågeställningar Syftet med det här arbetet är att fördjupa kunskapen om brunbjörnen. Och förstå den biotiska miljön som brunbjörnen befinner sig. Denna rapport som jag skrev, besvarar följande frågor. Hur förändras populationen över åren. Vad är den optimala miljön för en brunbjörn. Är det så att brunbjörnen försvar revir mellan björnen. Den som mer är intressant om brunbjörnen är att hur den kan klarar sig under vintern utan föda. Allt de här frågorna som nämndes här ovanför tycker jag är jätte viktig att veta om ett djur.

Metod och material Informationen har tagits från studieresan på Naturhistoriska museet och skansen. Och en del har tagits från böcker och internet.

Resultat Forskningar visar att den första björnen levde för 20 miljoner år sedan. Den kallas gryningsbjörn och var lika liten som en räv. Historien berättar att i mitten av 1800- talet fanns cirka 1700 Björnar i Sverige och utbredningsgränsen gick söder om Dalsland, Värmland. Västmanland och uppland. Därefter minskat antalet björnar ett tag p.g.a. laglig jakt. Men i början av 1900- talet började antalet björnar öka igen till dagens nivå på 2500- 3000. Nästan alla björnhonor i skanidnavien lever koncentrerade i tre områden som vi kallar kärnområden för reproduktion. Idag lever björnarna i Norrbottens län till norra jämntland/ södra Lappland och i Dalarna. Brunbjörnen är omnivor(alltätare). På våren gräver björnen fram myror, rötter och ärtor. Om sommaren äter den gröna växtdelar av olika slag. Björnen äter Ca 45 % blåbär som föda. Dessutom äter kött och insekter också. Ren och älg jagar björnen för att äta.


Figur 2. Bilden har tagit från websidan www.bearporject.info

Bilden visar antalet björnar år 2004 i Dalarna och Gävleborgs län. År 2004 fanns det 1635- 2840 björn i Sverige. Enligt wwf websidan år 2013 finns det 2500-3000 björn i Sverige. Mellan oktober/ november till april ligger björnen i ide. Då äter eller dricker ingenting och många kroppsfunktioner är starkt nedsatta. Både matsmältning och urinproduktion upphör helt. Hjärtfrekvens sjunker från normala 40 slag per minut till ca 10 slag per mint samt kroppstemperaturen sjunker från 38 grader till ungefär 33 grader. Trots att björnen inte dricker på sex månader drabbas den inte av vätskeförlust eftersom det fett som björnen bryter ner omvandlas till vatten. När fettreserven hos björnen är slut blir björnen törstig och vaknar. Normalt förlorar björnar 20-40 % av kroppsvikten under vintersömnen och intar ingen föda eller vatten och lämnar ingen avföring eller urin. Det är också under denna tid vanligen sent i december eller tidigt i januari, de föder en till fyra ungar. Ungarna är små, de väger bara 250-600 g och de stannar med modern 1,5 till 2,5 år. Många av ungarna dör innan de blir vuxna. I stort fall dödar de hanarna för att de ska para sig med honorna och få egna ungar. Brunbjörnar är promiskuösa, vilket innebär att en hane kan para sig med flera honor och en hona med flera hanar. Vikten varierar mellan 60 till 200 kg, men vikten varierar beroende på årstiden. Figur 2. Hanif har tagit bilden på Skansen


Revir: Björnar lever ensamma och de försvarar inte revir. Vilket innebär att de inte konkurrerar om plats. Björner är långvandrare, särskilt hannarna, som rör sig över mycket större områden än honorna. En hona kan röra sig över 100-300 km2, medan hanar betraktar 400-800 km2. Som sitt hemområde.

Utseende Brunbjörnen blir mellan 130 och 280 centimeter lång. Men alla sorters brunbjörnar blir inte lika stora. Arten brunbjörn delas in i grupper, underarter. Brunbjörnens päls varierar från ljust grågul till ungefär svart. Fotavtrycket från björnen visar tydligt alla fem klorna på varje fot de bakre avtrycken har markanta hälavtryck.

Analys/ diskussion Idag ser vi att population hos brunbjörnar har ökat jämför med 200 hundra år sedan. Vilket innebär att den ekologiska situationen för brunbjörnarna har blivit bättre. Under 1800 talet minskade antalet brunbjörnar det berodde på att det hade varit lagligt att jaga björnar. Därefter antalet har ökat ganska kraftig. Brunbjörn är verkligen ett intressant djur eftersom de inte påverkar så mycket andra individerna i ett ekosystem. Vilket innebär att de är topp konsumenter men ändå omnivor och energi i trofinivå försvinner inte och de äter mest växter som föda. Hade hannarna inte dödat de små ungarna så skulle individen hade ökat väldig kraftig. Idag vet vi inte exakt utvandringen och invandringen hos björnar. Jag tycker det skulle vara jätte intressant att undersöka ännu exaktare hur man kan tämja björnen och dess relation med människan. Vad är det som gör att björnen blir mer aggressiva vid bemötande med människor. Statisk som finns idag, visar nästan varje år skadas en eller två personer av björn. Attacken drabbar oftast jägare som medför hund.

Sammanfattning Detta rapportarbete om ett svenskt rovdjur som börjades med en studieresa till naturhistoriska museet och Skansen beskriver den ekologiska förutsättningen, förändring av antalet individen hos björnar från 1800- talet till 2013. I rapporten beskrev jag också vad som händer när björnar går i vintersömn samt revir och föda. Den första björnen som levde har varit 20 miljoner år sedan och den kallas gryningsbjörn. Under 1800-talet fanns den bara 1700 björnar och antalet individen hade sjunkit, men därefter individen har ökat igen ganska kraftig. Idag finns det nästan 3000 björnar i Sverige. Brunbjörn är alltätande, äter mest bär, insekter, örter, kött m.m. Björnar lever ofta i skog men andra typ av natur också. idag finns björnar i norr om Sverige. Mellan oktober/ november till april ligger björnen ide. Då de äter ingenting. Många kroppsfunktioner är starkt nedsatta. Antal ungar som föder björn är från en till fyra och ungarna stannar 1-2 år med modern.


KällfÜrteckning

Naturhistoriska museet och skansen http://www.ne.se/school/brunbj%C3%B6rn/levnadss%C3%A4tt?i_h_word=brunbj%C3%B6r nen http://www.jarvzoo.se/brunbjorn/ http://www.bilderochfakta.se/djur/bjornar/brunbjorn http://sv.wikipedia.org/wiki/Brunbj%C3%B6rn http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1132021-brunbjrn http://www.rovdjur.se/viewNavMenu.do?menuID=23

Brunbjornhf  

rapportdjur3013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you