Page 1

Meer uit jezelf halen, meer uit je werk halen. Wie vol energie is, geniet méér, presteert beter en zal eerder effectief met nieuwe situaties om kunnen gaan. Tegelijkertijd worden onze mentale en fysieke vitaliteit voor een belangrijk deel bepaald door ons vermogen goed om te gaan met veranderingen. De keuzes die we maken, de manier waarop we tot die keuzes komen en hoe we daar vervolgens invulling aan geven, beïnvloeden ons energieniveau meer dan we denken. Merkt u, dat werken u al een tijdje vooral veel energie kost, in plaats dat het u energie geeft? Gaat het gebrek aan vitaliteit en plezier in uw werk ten koste van uw productiviteit of uw privéleven? Vaak helpt het om even pas op de plaats te maken en van daaruit een nieuwe start te maken. Met Reset!Weekend bent u direct goed op weg.

RESET!WEEKEND Het Reset!Weekend biedt een intensief en uitgekiend programma om meer uit uzelf en uw werk te halen. Als deelnemer gaat u onder deskundige begeleiding in groepsverband en individueel aan de slag. Samen onderzoeken we hoeveel energie uw huidige werk(-aanpak) u op dit moment oplevert. Vervolgens reiken we u handvatten aan om makkelijker en beter keuzes te maken. En dat zorgt ervoor dat u weer gemotiveerd en enthousiast aan het werk kunt gaan…en blijven!

?! carien franken ontwerp | visuele vertalingen


DE VITAMINE E BLOEM De Vitamine E-Bloem is een schematische weergave van vitaliteit. In de Vitamine E Bloem komen alle componenten aan bod die in samenhang uw individuele vitaliteit bepalen. De Vitamine E Bloem maakt in één oogopslag duidelijk wat iedere component aan energie kost, maar ook wat deze aan energie oplevert.

Hoe is mijn huidige werkbeleving?

hoe gezond eet/drink ik? a.h.v. persoonlijke medische keuring

Hoe zijn mijn materiele en immateriele werkomstandigheden? WAT VOOR EEN PERSOONLIJKHEID BEN IK? a.h.v. enneagram

hoe fit ben ik? Welke rol ligt mij het beste?

fy si

ev ek

Welke rol vervul ik in mijn huidige werk? a.h.v. rollen van Belbin

e it

l| aa ment

vitaliteit in het werk

m

e

Hoe efficient ga ik in mijn huidige baan met de sterke en zwakke kanten van mijn persoonlijkheid om?

it ital

VITAMINE E

Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten?

a.h.v. persoonlijke medische keuring

ot

ion

Hoe kan ik mij ontspannen?

ele vitaliteit

Hoe ga ik om met werkdruk, conflicten, stress?

a.h.v. Kernkwadranten van Ofman

Wat zijn mijn drijfveren? Hoe maak ik keuzes? Wat zoek ik, wat geeft mij energie, wat drijft mij? Hoe komt dit tot uiting in mijn huidige werk? Hoe verhoud ik mij in sociale relaties? Wat wordt er in mijn huidige baan en bijbehorende sociale relaties van mij verwacht? a.h.v. Roos van Leary

VITAMINE E Vitamine E is vanuit wetenschappelijk oogpunt een bijzonder stofje. Als antioxidant beschermt het tegen schadelijke invloeden van buitenaf, tegen bederf. In de Vitamine E Bloem staat deze E voor Energie, Eigenheid, Ervaring, Enthousiasme, Eerlijkheid, Erkenning en Echtheid: de waarden die onze vitaliteit in het werk sterk beïnvloeden.


WAT IS HET RESET WEEKEND? Het Reset!Weekend is er voor ieder die méér plezier, voldoening en energie uit het werk wil halen. Het traject staat in het teken van bezinning, hergroepering en actie en begint met het beantwoorden van vragen als: hoe energiek sta ik nu in mijn werk? Hoe komt dat? Wat waren mijn doelen, wat zijn ze nu? Ben ik nog op koers? Wat moet er volgens mij veranderen? Wanneer u zich eenmaal (opnieuw) bewust bent van dat wat u energie kost en geeft, wat u belangrijk vindt en wat bij u past, kunt u gericht aan de slag om het plezier in uw werk te bevorderen.

Het Reset!Weekend is als volgt opgebouwd:

WAT IS UW HUIDIGE VITAMINE E GEHALTE?

VOORBEREIDING Het Reset!Weekend start met een zogeheten nulmeting. Aan de hand van onder andere een speciaal voor dit traject ontwikkelde vragenlijst brengen we alle aspecten van uw actuele vitaliteit in kaart.

OPTIMAAL VITAMINE E

TRAININGSWEEKEND In een driedaagse training nemen we samen uw vitaliteit onder de loep. U wordt zich bewust van wat voor u wel en niet bijdraagt aan een optimaal energieniveau. In diverse workshops en individuele sessies besteden we aandacht aan de verschillende elementen van vitaliteit en hun onderlinge samenhang. Ook geven we praktische tips en onderzoeken we samen de mogelijkheden om van uw werk opnieuw een positieve ervaring te maken.

ACTIEPLAN Samen met de aanwezige coaches/begeleiders kijkt u dit trainingsweekend naar wat ervoor nodig is om zo vitaal mogelijk in uw werk te staan. Het weekend wordt afgesloten met het opstellen van een passend, persoonlijk en concreet actieplan om de doelen, die u in dit weekend geformuleerd hebt, ook echt te bereiken.

VERVOLGTRAJECT In de weken na het trainingsweekend brengt u uw persoonlijke actieplan ten uitvoer. U kunt daarbij rekenen op ondersteuning van de coaches van het Reset!Weekend. Na een half jaar worden in een terugkomdag de individuele resultaten besproken en de effecten van het Reset!Weekend geëvalueerd.


BEPALEN VAN JE HUIDIGE WERKVITALITEIT Vitaliteit is een meetbaar gegeven. Om gericht te kunnen werken aan het verhogen van uw vitaliteit in het werk, onderzoeken we voorafgaand aan het Reset!Weekend alle aspecten die hierop van invloed zijn. In een nulmeting wordt bepaald wat uw huidige energieniveau is en welke fysieke, mentale en emotionele omstandigheden hieraan ten grondslag liggen.

PERSOONLIJKHEID (werk)rol

ev ek

l ita iteit

WAT IS UW VITAMINE E-

competenties

drijfveren VOORBEELDEN VAN VITAMINE E-BLOEM SCORES

beweging

fy si

GEHALTE?

l aa nt me

Het meten van uw vitaliteit vindt plaats aan de hand van een toegesneden vragenlijst en een persoonlijkheidstypering op basis van het enneagram. Uw scores worden vervolgens schematisch weergegeven in de Vitamine E-Bloem. Let wel: het betreft hier geen waardeoordeel. In de Vitamine E-Bloem worden enkel de elementen en hun onderlinge relatie getoond. Afhankelijk van uw individuele score kleuren de bloemblaadjes grijs, zwart of wit. De kleur van het hart van de bloem vertegenwoordigt uw vitaliteit en is het resultaat van de specifieke kleurencombinatie van de bloemblaadjes.

voeding

werkbeleving

sociale relaties

|e m

ot

ion e

le vitaliteit

ontspanning


HET RESET WEEKEND Het Reset!Weekend biedt een gevarieerd en gebalanceerd programma waarin bewustwording, inzicht, koers bepalen en actie nemen centraal staan. In groeps- en individuele sessies en onder deskundige begeleiding zet u in drie dagen de stappen die nodig zijn om weer blijvend gemotiveerd en vol energie aan de slag te gaan.

HET PROGAMMA De volgende activiteiten vormen samen het driedaagse programma van het Reset!Weekend:

ALGEMEEN De Jaren NUL Toelichting programma Kennismaking Een interactieve voorstelronde

WORKSHOPS Kernkwadranten Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten? Bezinning op werk Wat zoek ik, wat geeft energie, wat drijft mij? Keuzes maken, hoe doe ik dat? Teamrollen van Belbin Hoe grijpt alles in elkaar? Vitaliteit gebruik je hersens! Korte wandeling met opdracht Meditatieve momenten Sportactiviteiten Ontspanningsprogramma Gezonde voeding Diner

INDIVIDUELE ACTIVITEITEN 1 OP 1 COACHING EN BEGELEIDING MEDISCHE CHECK-UP EN LEEFSTIJLADVIES HET OPSTELLEN VAN UW PERSOONLIJKE ACTIEPLAN


DIT KAN HET RESET!WEEKEND VOOR UW ORGANISATIE BETEKENEN! In het Reset!Weekend worden uw medewerkers zich nog meer bewust van hun eigen (on-)mogelijkheden. Dat alleen al maakt hen beter in staat keuzes te maken. Die keuzes kunnen te maken hebben met hun rol of plek in de organisatie, maar ook met de manier waarop zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Zo geeft het Reset!Weekend uw medewerkers de handvatten om hun eigen inzet te optimaliseren. En daar profiteren zij niet alleen zelf van‌ Immers, hoe vitaler uw medewerkers, des te productiever uw organisatie!

reset weekend  

meer uit jezelf halen meer uit je werk halen

Advertisement