Page 1

verdeling van leerlingen over de huizen

Leerlingen worden willekeurig over vier huizen verdeeld

Het gele huis

leerlingen

Nieuwe leerlingen

Het blauwe huis

leerlingen

groepering Onderwijsmedewerkers

Onderwijsmedewerkers zijn in teams georganiseerd

Hetgele gele huis Het huis

Het blauwe huis

leerlingen

leerlingen

Elk huis heeft een vast team van onderwijsmedewerkers. Dit is het basisteam. In de basisteams zitten de begeleiders loopbaanleren van de leerlingen uit het huis en docenten Nederlands, Engels en rekenen. Hiernaast zijn er dienstenteams, deze horen niet bij een huis. In de dienstenteams zitten de onderwijsmedewerkers die niet in de basisteams zitten. De dienstenteams verzorgen het onderwijs in andere vakken, voor de leerlingen van alle huizen. De basisteams informeren de dienstenteams over de behoefte aan onderwijs voor hun leerlingen.

Leerlingen kunnen gedurende het hele jaar op de Loopbaanschool instromen. Op volgorde van binnenkomst worden leerlingen verdeeld over de vier huizen. De eerste leerling gaat naar het rode huis, de tweede leerling gaat naar het groene huis, de derde leerling naar het blauwe huis enzovoort. Op een school met duizend leerlingen zitten er dus 250 leerlingen in een huis.

basisteam

basisteam

basisteam basisteam

basisteam

1.3 onderwijs aan leerlingen

Basisteams geven onderwijs aan leerlingen van hun eigen huis, dienstenteams geven onderwijs aan alle leerlingen

Nederlands

Nederlands

Rekenen

Kickboksen

Duits

Tekenen

Economie

Electrotechniek

Drama

De onderwijsmedewerkers uit de basisteams begeleiden de leerlingen uit hun eigen huis. Een docent Engels uit het rode huis geeft dus alleen Engels aan leerlingen uit het rode huis. Voor onderwijsmedewerkers in de dienstenteams geldt dit niet, die begeleiden leerlingen van verschillende huizen. De basisteams melden bij de dienstenteams de behoefte aan onderwijs vanuit hun huis. De dienstenteams bundelen deze leervragen en bieden leerlingen uit alle huizen een gezamenlijk aanbod.

dienstenteam

Inkoop van onderwijs

Inkoop van onderwijs

dienstenteam basisteam

basisteam

basisteam

basisteam

leerlingen

leerlingen

leerlingen

leerlingen

Het groene huis

Het rode huis

Hetgroene groene huis Het huis

Hetrode rode huis Het huis

infographic  

infographic

Advertisement