Page 7

contactpersoon Julia van Broeckhuijsen 026 - 38 31 646 www.annefrankschool.org directie@annefrankschool.org

de Anne Frankschool

Op de Anne Frankschool is ieder kind welkom. Wij zijn een openbare school, die kinderen laat kennismaken en leert omgaan met de verschillende culturen in onze samenleving. Kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan en krijgen de verantwoordelijkheid voor hun omgeving. We besteden aandacht aan de traditionele feestdagen zoals Kerstmis, maar ook aan het Suikerfeest. Het Anne Frankparlement, waarin uit elke klas een leerling is afgevaardigd, geeft onze leerlingen zowel verantwoordelijkheidsbesef als het gevoel gehoord te worden. Het is hun school, dus zij mogen meepraten en meebeslissen over bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, huiswerk, het pestprotocol of gezonde traktaties. We nemen onze kinderen serieus en maken hen medeverantwoordelijk voor oplossingen. Tegelijkertijd leren ze dat niet altijd alles kan en mag. We werken op school aan een gezonde levensstijl. De kinderen doen mee aan de gratis schoolfruitprojecten, we verzorgen schoolmelk en bieden verschillende sportactiviteiten aan. Alle kinderen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs, waarvan een keer per week van onze vakdocent. De kinderen van groep 4 krijgen zwemles in de Grote Koppel. Doordat de basis van ons pedagogisch klimaat goed is, is er ruimte voor onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Onze leerkrachten volgen bijscholing, waardoor ze steeds meer kennis in huis brengen, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in taal, rekenen, wereldoriĂŤntatie en gedragsproblemen. Wij hanteren gelijke schooltijden voor alle kinderen en maken gebruik van een continurooster. Nu we een brede school zijn, kunnen we de kinderen nog meer leuke activiteiten aanbieden. In het handvaardigheiden technieklokaal is veel meer mogelijk dan in de klaslokalen. De samenwerking levert ons, maar vooral de kinderen heel veel op. En zij zijn waar het om gaat, het is hun school. Julia van Broeckhuijsen directeur van de Anne Frankschool

7

brede school het Startblok  

brochure ontwerp

brede school het Startblok  

brochure ontwerp

Advertisement