Page 1

     brede school

het Startblok


Basisschool

Basisschool

Voorwoord

de Anne Frankschool

De Laarhorst

4

6

8

Christelijke basisschool

Brede school

Allio

Toermalijn

het Startblok

kinderopvang KDV

10

12

14

Allio

kinderopvang BSO

Adressen

16

18


4

Het Startblok: samen meer


contactpersoon Astrid Aries 026 - 44 30 033 | 06 – 52 53 94 43 www.arnhemsebredescholen.nl a.aries@rijnstad.nl

voorwoord

Brede School het Startblok is een samenwerking tussen de drie basisscholen De Laarhorst, Toermalijn en de Anne Frankschool met Allio kinderopvang. Allio verzorgt de kinderdagopvang voor de 0 tot 4-jarigen en de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Door de nieuwbouw aan de Venlosingel zijn deze organisaties fysiek met elkaar verbonden. Zij hebben in het nieuwe gebouw een aula, speellokalen, een techniek- en kooklokaal en nog een aantal ruimtes die ze gezamenlijk kunnen gebruiken, maar die ook voor de wijk bedoeld zijn. In het nieuwe gebouw zijn ook het kinderdagverblijf en de BSO van Allio gehuisvest. De brede school wil de ontwikkelingskansen voor kinderen in de Laar Oost verbeteren. Dat doen we door samen te werken, onze kennis en ervaring met elkaar te delen en activiteiten op te zetten met andere organisaties in de wijk. We zoeken de samenwerking daar waar het nodig is en ook effect heeft; samen krijgen we meer voor elkaar. Zo werken de Interne Begeleiders van de scholen samen en organiseren we al een paar jaar ‘Een dagje naar de basisschool’. Ouders en peuters kunnen kennis komen maken en rondkijken bij de scholen. Ook werken we aan een aanbod van activiteiten na schooltijd, waarbij allerlei organisaties gebruik kunnen maken van onze multifunctionele ruimtes. Wij verwachten dat de samenwerking in combinatie met de mogelijkheden van het nieuwe gebouw onze functie in de wijk gaat versterken. Met behoud van identiteit en met profilering van kwaliteit willen wij als brede school het Startblok samen het centrum voor onderwijs en opvang in de wijk vormen. Astrid Aries, coördinator brede school het Startblok

5


6

De kinderen beslissen mee


contactpersoon Julia van Broeckhuijsen 026 - 38 31 646 www.annefrankschool.org directie@annefrankschool.org

de Anne Frankschool

Op de Anne Frankschool is ieder kind welkom. Wij zijn een openbare school, die kinderen laat kennismaken en leert omgaan met de verschillende culturen in onze samenleving. Kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan en krijgen de verantwoordelijkheid voor hun omgeving. We besteden aandacht aan de traditionele feestdagen zoals Kerstmis, maar ook aan het Suikerfeest. Het Anne Frankparlement, waarin uit elke klas een leerling is afgevaardigd, geeft onze leerlingen zowel verantwoordelijkheidsbesef als het gevoel gehoord te worden. Het is hun school, dus zij mogen meepraten en meebeslissen over bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, huiswerk, het pestprotocol of gezonde traktaties. We nemen onze kinderen serieus en maken hen medeverantwoordelijk voor oplossingen. Tegelijkertijd leren ze dat niet altijd alles kan en mag. We werken op school aan een gezonde levensstijl. De kinderen doen mee aan de gratis schoolfruitprojecten, we verzorgen schoolmelk en bieden verschillende sportactiviteiten aan. Alle kinderen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs, waarvan een keer per week van onze vakdocent. De kinderen van groep 4 krijgen zwemles in de Grote Koppel. Doordat de basis van ons pedagogisch klimaat goed is, is er ruimte voor onderwijsinhoudelijke onderwerpen. Onze leerkrachten volgen bijscholing, waardoor ze steeds meer kennis in huis brengen, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in taal, rekenen, wereldoriĂŤntatie en gedragsproblemen. Wij hanteren gelijke schooltijden voor alle kinderen en maken gebruik van een continurooster. Nu we een brede school zijn, kunnen we de kinderen nog meer leuke activiteiten aanbieden. In het handvaardigheiden technieklokaal is veel meer mogelijk dan in de klaslokalen. De samenwerking levert ons, maar vooral de kinderen heel veel op. En zij zijn waar het om gaat, het is hun school. Julia van Broeckhuijsen directeur van de Anne Frankschool

7


8

Robuust van buiten, transparant van binnen


In brede school het Startblok hebben we drie verschillende scholen samengebracht in één gebouw. De nieuwbouw heeft de bestaande gebouwen met elkaar verbonden en verenigd. Zo behouden de scholen hun eigen gebouw en karakter, en voegt het nieuwe gedeelte ruimte en tal van mogelijkheden toe. Door de nieuwbouw tussen de scholen in te plaatsen richting de Venlosingel, is de brede school als geheel duidelijker zichtbaar. In het nieuwe deel is Allio kinderopvang gevestigd met een kinderdagverblijf en een BSO. Daarnaast zijn er een speelzaal, een ruime aula en een handvaardigheid- en technieklokaal bijgekomen.

het Startblok

De glazen wanden geven een gevoel van ruimte en helpen bij het oriënteren. Overal in het nieuwe gedeelte kun je wegkijken over het schoolplein. En andersom werkt het ook: in de aula gebeuren de leukste dingen, dus die mogen gezien worden! Ook Allio kinderopvang heeft glazen wanden, om het transparante karakter van de organisatie te benadrukken. De grote vergaderruimte die erbij gebouwd is, wordt gebruikt door de leerkrachten, maar ook door de schoolarts en bewoners uit de buurt die bij elkaar willen komen. In het handvaardigheid- en technieklokaal kunnen leerlingen van de drie scholen hun lessen volgen, en na schooltijd maakt de BSO er gebruik van. De extra ruimtes versterken het creatieve karakter van de scholen, omdat er meer mogelijkheden zijn tot het ontplooien van activiteiten. Met de robuuste, frisse nieuwbouw willen we zichtbaar zijn voor iedereen in de wijk. De verschillende banden in het metselwerk geven nuances aan het gebouw. De nissen rondom werken door hun natuurlijke overstek als zonwering, waardoor het in de zomer niet te heet wordt in de klaslokalen. Van buiten is het gebouw massief, maar van binnen lijkt het helemaal van glas. Met de lichte kleuren aan de binnenkant is er ruimte voor de kinderen om zelf kleur te geven aan hun school; door hun tekeningen, jasjes en vrolijke aanwezigheid. Johan Blokland, architect FAMEgroep

9


adressen

10

colofon

Christelijke basisschool Toermalijn

Allio kinderopvang KDV

Venlosingel 212, 6845 JE Arnhem

Venlosingel 218, 6845 JE Arnhem

026 - 38 10 155

026 - 38 14 769

www.toermalijn-arnhem.nl info@toermalijn-arnhem.nl

www.allio.nl venlosingel@allio.nl

Hans Versteeg, directeur

Nancy van der Veen, Vestigingsmanager

de Anne Frankschool

Allio kinderopvang BSO

5000 stuks

Venlosingel 214, 6845 JE Arnhem

Venlosingel 220, 6845 JE Arnhem

Arnhem, juni 2012

026 - 38 31 646

06 - 27 35 90 79

www.annefrankschool.org directie@annefrankschool.org

www.allio.nl bsovenlosingel@allio.nl

Julia van Broeckhuijsen, directeur

contactpersoon Peter Donkervoort

Basisschool De Laarhorst

Astrid Aries Coördinator Brede School

Venlosingel 220, 6845 JE Arnhem

Valckenierstraat 1, 6828 RM Arnhem

026 - 38 30 665

026 - 44 30 033 06 – 52 53 94 43

Redactie Ward Vestering, Paul Nuiver Tekst & fotografie Barbara Kerkhof, www.studioarnhem.nl Ontwerp ?! Carien Franken Ontwerp www.carienfranken.nl Oplage

www.delaarhorst.nl info@delaarhorst.nl Marcel Löwenthal, directeur

www.arnhemsebredescholen.nl a.aries@rijnstad.nl


brede school het Startblok  
brede school het Startblok  

brochure ontwerp

Advertisement