Page 1

NR. 3

2012

OUDER AMSTEL DIEMEN AMSTERDAM Z/O

Leden van Ondernemend Diemen halen meer uit ondernemen in Diemen

‘Welke ondernemer durft nog écht een droom na te jagen?’

Tijd om te investeren in Caribisch gebied is nú rijp

••••••••••••••••

Unieke Pilot van value naar value plus

Communiceren zonder logo’s

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp • Fotografie: Blinkfotografie

De Nederlandse ondernemer met lef, een internationale handelsgeest en maatschappelijke betrokkenheid reserveert vrijdag 22 juni – jawel, de hele dag – voor hét zakelijke hoogtepunt van 2012: de CAReKINE Business Summit in het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. Ondernemers en investeerders krijgen tijdens dit event de unieke kans om kennis te maken met de mogelijkheden en marktkansen in het Caribisch gebied.

Tijd om te investeren in Caribisch gebied is nú rijp

Volgens initiatiefnemers Samuël en Evelin-Pierre Dumfries is de tijd nú rijp om te investeren in dit gebied

18

het ONDERNEMERS BELANG


“Veel kansen in toeristische sector” Eustatius: Koos Sneek, gedeputeerde van Sintessant gebied voor Sint Eustatius en Saba) vormen een inter aire, “Met name de BES-eilanden (Bon d zijn'. Onze wetten erlan 'Ned e nu plaats natuurlijk omdat w Nederlandse ondernemers. In de eerste nderd. De bevolking op de atkundige wijziging is er hier veel vera lijken op die van Nederland. Door de sta atius 1.800 inwoners; nu zijn r geleden ging wonen, telde Sint-Eust eilanden groeit snel. Toen ik hier 25 jaa emaakt. We hebben op dit heeft een enorme ontwikkeling doorg dat er ruim 4.000. Ook de olie-industrie 5 miljoen vaten. eiland een olieopslag van maar liefst 1 kansen. Het ontwikkelen van er vooral in de toeristische sector veel ggen Voor Nederlandse ondernemers li me sector: mogelijkheden rt, het professionaliseren van de maritie hotels, het uitbouwen van de waterspo te over. e elektriciteit verzorgt voor Op het moment is er één bedrijf dat d Ook met groene thema's zijn we bezig. an in groene energie. Hierbij en per eiland. Tegelijk investeren we d de drie eilanden. Dat gaan we opsplits is Nederlandse expertise erg welkom. Caribische eilanden. ben al langere tijd de aandacht van de De landbouw- en de visserijsector heb ben voor een kenniscentrum. heb licht roen etekend waarmee we g Recent hebben we een overeenkomst g et NIOZ meewerken.” eiten van Leiden en Wageningen en h Hieraan gaan onder meer de universit

D

e Caraïben? Daar gaat een Nederlandse ondernemer naartoe om even bij te komen van een periode hard werken. Zon, zee en strand in de best mogelijke verhoudingen. Toch? Dat het gebied in de Caribische Zee ook een heel andere kant heeft, gaan ondernemers ontdekken op het CAReKINE Business Summit, georganiseerd door EPD Management Consultancy in Amsterdam. Entrepreneurs gaan deze dag kennismaken met een voor hen compleet nieuw handelsgebied, waar economische en maatschappelijke perspectieven lonken. Volgens initiatiefnemers Samuël en Evelin-Pierre Dumfries is de tijd nú rijp om te investeren in dit gebied. “De meeste regio’s zijn al ontgonnen. Denk aan grote delen van Azië, Amerika en natuurlijk Europa. De Caraïben waren tot dusver nooit heel erg interessant. Juist daarom is het nu een potentiële goudmijn.”

Beeldvorming

De Caraïben bieden enorme uitdagingen voor Nederlandse ondernemers, Samuël en EvelinPierre. “Een ironisch detail”, aldus Evelin-Pierre, “is dat de hele wereld vandaag de dag naar Azië gaat, terwijl Azië voor business het Caribisch gebied opzoekt. Dat zegt iets over hoe wij als Nederlandse ondernemers tegen de regio aankijken. Veel bedrijven zien het gebied nog als een soort ontwikkelingsland.” En dat is allesbehalve waar. “Tijdens de summit”, zegt Samuël, “gaan ondernemers kennismaken met de zakelijke kant van de Caraïben. Wij hebben de stellige overtuiging dat nauwere samenwerking met dit gebied tot win-winsituaties zal leiden. De Nederlandse ondernemer gaat investeren in een regio waar hij veel voor terugkrijgt. Zij kunnen het gebied verrijken met hun kennis over onder meer waterbouw, landbouw en groene thema’s. Dat zal de lokale economie en werkgelegenheid een forse impuls geven. Het gebied wordt op de zakelijke kaart gezet; dat levert op de korte en de langere termijn rendement op. Wij willen Nederlandse entrepreneurs en investeerders helpen in dit spannende traject.”

Invloedrijke sprekers

De eerste stap is vooralsnog de business summit. “Hier brengen we ondernemers en de politieke arena bij elkaar”, aldus Samuël. Zo is er onder meer een aantal Gevolmachtigde Ministers uit het Caribisch gebied aanwezig. Daarnaast komen er invloedrijke sprekers als Dr. Warren Smith, president van de CARIBANK, Wilbert Stolte, Rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland, Abdullah Nasser El Hakim, een Minister met een sterke ondernemersgeest, en Koos Sneek die succesvol wist te ondernemen in Saba en Sint Eustatius. Evelin-Pierre: “We vinden het belangrijk dat ondernemers op deze dag met de decision makers in gesprek kunnen. Om die reden hebben we echt de beslissers uitgenodigd. Mensen die verantwoordelijkheid hebben over een land of gebied en daarnaast affi niteit hebben met economie, handel, toerisme, ict, infrastructuur, gezondheidszorg en bouwprojecten.” Het is de bedoeling dat tijdens de summit ondernemers en politici daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan. “We verwachten dat er deals gesloten worden, dat er deuren worden geopend en dat ondernemers gaan samenwerken. Ter illustratie: Er lopen op dit moment tal van aanbestedingsprojecten, maar veel ondernemers weten daar niet van. Of ze missen de juiste ingangen. Wij gaan de juiste mensen aan elkaar koppelen.

Neem de Green Corridor op Aruba. Op de eilanden is met nu al volop bezig met duurzame energie. Aruba dient als voorbeeld voor het hele Caribisch gebied. Als wij in staat zijn ons op deze situatie in te richten, ligt er een enorm rijke samenwerking in het verschiet.” Hoog niveau

De summit is nadrukkelijk een business top, maar dat betekent niet dat het alleen voor grote bedrijven interessant is. Nee, leggen Samuël en Evelin-Pierre uit, het mkb kan juist een nuttige aanvulling betekenen, bijvoorbeeld in gespecialiseerde dienstverlening. “Deze combinatie maakt de summit uniek. Grote en kleine bedrijven doen mee, maar wel zo dat ze elkaar daadwerkelijk versterken. We willen het niveau waarborgen.” EPD Management Consultancy Terletstraat 8 1107 RH Amsterdam T 020 – 697 41 07 F 020 – 609 06 49 info@epdconsultancy.nl www.epdconsultancy.nl

“Handelsgerichte werkomgeving” Jassir de Windt, woordvoerder mini ster Osepa van Curaçao: “Nederlandse ondernemers profi teren in het Caribisch gebied van veel vo ordelen. Zo zijn de belastingfaciliteiten concurrerend en is er een fl exibel vestigingsbeleid. Curaçao ken t een handelsgerichte werkomgeving met moderne fi nanc iële dienstverleningsbedrijven. Je vin dt hi er diverse Nederlandse banken, bedrijven, accountantskanto ren en adviseurs. Daarnaast zijn hier natu urlijk de zogenoemde ' penshonado's', die expertise op vele rlei gebied meebrengen. Branches waarin voor de Nederlandse ondernemer kansen liggen, zijn ond er meer de logistiek, het toerisme, de ict en e-commerce, duurzame en ergie, infrastructuur en de inrichting v an d e openbare ruimte. De toeristische sector heeft hoge prio riteit op de overheidsagenda en m ag n u al op veel belangstelling rekenen van particuliere investeerd ers. Vorig jaar is het toerisme in Cura çao over vrijw el de gehele linie gegroeid in vergelijking met het jaar ervoor. Hier liggen gigantische kanse n.”

het ONDERNEMERS BELANG

19

Het Ondernemersbelang (nr. 3-2012)  

Een artikel uit het ondernemersbelang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you