Page 1

Sinds 2002 specialist in begelei­dingen van kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen, AD(H)D en Licht Verstandelijke Beperking.

Aalsmeer Amsterdam Den haag Groningen Haarlem Hilversum Hoorn Utrecht Rotterdam Tilburg

IT’S YOUR LIFE

1 3 - 2 0 + jaa

Magazine r

2017

Informatie over onze ontwikkelingsgerichte groepsbegeleiding en individuele begeleiding. In de wijk, thuis en op school/werk. • Naschoolse clubs • Weekend clubs • Vakantieactiviteiten

Work it Out is HKZ GGZ gecertificeerd.

• Weekendactiviteiten • Logeerweekenden • Vakantiekampen

www.workitout.nu CareHouse is onderdeel van de Levéo groep.


Work it Out, It’s your life! Al meer dan 13 jaar begeleiden wij jongeren en jong volwassenen (13-20+) en hun gezinnen bij problematiek als gevolg van een ontwikkelingsbeperking. Zoals een Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking. Wij vinden dat een ontwikkelingsbeperking niet in de weg van je eigen geluk, succes en plezier in het leven mag staan. Daarom gaan we graag met jou, je gezin en je omgeving aan de slag om er samen voor te zorgen dat je een prettig en geslaagd leven kunt leiden. De belangrijkste persoon in dit proces ben jijzelf! Het is jouw leven en je bent inmiddels op een leeftijd dat je meer en meer zelf zorg moet dragen voor de verantwoordelijkheden die daarbij horen. De weg door pubertijd en naar volwassenheid zit vol met uitdagingen en wij gaan deze uitdagingen graag met jou aan. Kom je onderweg hobbels op de weg tegen dan helpen wij jou bij hoe je deze hobbels het beste kunt nemen. Together we can Work it Out! Uiteindelijk werken wij er samen naartoe dat je helemaal zelfstandig je uitdagingen en problemen te lijf kunt. Dus op de dag dat jij tegen ons zegt: “Ik heb jullie niet meer nodig”, zit ons werk erop en zijn wij tevreden! In deze editie van het Work it Out Magazine vind je alle basisinformatie die belangrijk voor je is wanneer je overweegt bij Work it Out te starten. Of het nu gaat over onze werkwijze, onze medewerkers, onze vestigingen, ons aanbod of over kosten en betaling; alles kan je vinden in dit magazine. Namens alle medewerkers van CareHouse en Work it Out wensen we je veel plezier met de gids en willen we je er graag op attenderen dat we altijd voor je klaar staan om vragen te beantwoorden!

Inhoud Work it Out, It’s your life!

2

METHODIEK RSG!-Methode

3

Thema’s

4

Ontwikkelgebieden & goals

5

AANBOD Individuele begeleiding

6

Groepsbegeleidingen

8

Clubs

10

GetOuts

11

SleepOuts

12

CampOuts

14

Ouders en Work it Out

15

Praktische informatie

16

Adressen

18

BELANGRIJK: Indicatie op orde!

Deze jaargids 2017 is een uitgave van CareHouse Maria Austriastraat 640 1087 JC Amsterdam Tel. 088-1232660 E-mail: info@carehouse.nl www.carehouse.nl © 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of openbaargemaakt zonder voorafgaande toestemming van CareHouse.

2

Work it Out Magazine 2017

Vormgeving: www.lemonpress.nl

De zorg die wij bieden is afhankelijk van de indicatie die uw gemeente of andere verwijzer heeft afgegeven. Wij kunnen pas starten als deze indicatie bij ons bekend is.


Methodiek

Wil je vooruit: kies voor de © RSG!-Methode Sinds 2010 werkt Work it Out met de door onszelf ontwikkelde RSG!-Methode, gebaseerd op het competentiemodel en systeemtheorie. Deze methode is een instrument dat richting geeft aan het ontwikkelings­proces van een jongere.

Hoe werkt het?

Ready, Set, Grow!

Onze RSG!-Methode bestaat uit 3 stappen:

1.

Get ready.

2.

Set your goals.

3.

Grow.

Bij het startgesprek en de evaluatiegesprekken vul je onze ‘RSG!-questionnaire’ in. Dit is een vaardighedenlijst waarop je jouw persoonlijke doelen aankruist.

Op basis van deze vaardighedenlijst bepalen we aan welke doelstellingen je de volgende periode gaat werken.

Samen bepalen we welke (vorm) begeleiding het beste bij jou past. Op deze wijze zet je steeds een stap in je ontwikkeling: Get ready, Set your goals en Grow!

Work it Out Magazine 2017

3


Methodiek

Kies voor je interesse: kies het juiste thema Om een goede keuze te maken uit het aanbod van Work it Out hebben we alle groepsbegeleidingen gekoppeld aan één van drie vaste thema’s. Deze thema’s houden direct verband met drie belangrijke leefgebieden van de jongere: School & Werk, Vrije Tijd en (zelfstandig) Wonen. De thema’s bepalen op welke vaardigheden de nadruk ligt tijdens de begeleiding. Bij iedere begeleiding kun je aan de hand van het logo zien welk thema centraal staat bij die begeleiding.

De thema’s:

CAREER

LIVING @work it out

@work it out

@work it out

Binnen dit thema vallen begeleidingen die verband houden met het functioneren op school, stage en werk van jongeren.

Binnen dit thema vallen begeleidingen die verband houden met het functioneren en vormgeven van de vrije tijd van jongeren.

Het ene thema is het andere niet! WORK@ Om het overzichtelijk te maken welke begeleiding het beste bij je past is iedere begeleiding MY SELFSUPPORT CAREER gekoppeld aan 1 thema. Zo is het logischer dat@work je bijit het out thema ‘Living @ Work it Out’ meer aandacht hebt besteed voor bijvoorbeeld je gezondheid (Work @ MyHealth) dan bij het WORK@ WORK@ thema ‘Career @ Work it Out’. Hieronder zie je de koppeling die wij hebben MY HEALTH gemaakt. MY SELFSUPPORT

CAREER

CAREER

@work it out

WORK@ MY SELFSUPPORT

@work it out

@work it out

CAREER @work it out

WORK@ WORK@ MY HEALTH MY SELFSUPPORT

CAREER

WORK@ MY SELFSUPPORT

LIVING @work it out CAREER

@work it out

@work it out

WORK@ MY HEALTH

WORK@ MY SELFSUPPORT

CAREER

@work it out LIVING @work it out

CAREER

WORK@ MY SELF

WORK@ MY HEALTH

WORK@ MY SELFSUPPORT

@work it out

@work it out

WORK@ MY HEALTH

WORK@ MY SELF

WORK@ MY ATTITUDE

WORK@ MY SELF

WORK@ MY ATTITUDE

WORK@ MY ORIENTATION

@work it out

WORK@ MY SELF

WORK@ MY HEALTH

@work it out

@work it out

@work it out

REER

LIVING @work it out

WORK@ MY HEALTH

WORK@ WORK@ MY SELFSUPPORTMY SELF

rk it out

CAREER

LIVING @work it out

@work it out WORK@ WORK@ MY ATTITUDE MY SELFSUPPORT

WORK@ MY SELF

@work it out

My Selfsupport @work Myself it out

LIVING @work it out

rk it out

VING

Binnen dit thema vallen begeleidingen die verband houden met het functioneren in de persoonlijke woonsituatie van jongeren.

4

WORK@ MY HEALTH

LIVING @work it out WORK@ MY SELF

My Health

LIVING @work it out

WORK@ MY ATTITUDE

WORK@ MY SELF

Myself

My Attitude My Orientation WORK@ MY ATTITUDE

WORK@ MY ORIENTATION

LIVING @work it out WORK@ MY HEALTH

Myself

WORK@ WORK@ MY ORIENTATIONMY ATTITUDE

@work it out WORK@ WORK@ MY ORIENTATIONMY ATTITUDE

WORK@ MY ORIENTATION

WORK@ MY SELF

Work it Out Magazine 2017 WORK@ MY ATTITUDE

My Selfsupport My Attitude

WORK@ MY ORIENTATION

LIVING

WORK@ MY ATTITUDE

WORK@ MY ORIENTATION


CAREER

WORK@ MY SELFSU

@work it out

CAREER

Ontwikkelgebieden & Goals CAREER

WORK@ MY SELFSUPPORT

WORK@ MY HEALTH

WORK@ MY HEALTH

WORK@ MY SELF

@work it out

@work it out

WORK@ MY SELFSUPPORT

Binnen ieder thema kan je als jongere werken aan 3 ontwikkelgebieden die voor jou van toepassing @work it out

zijn. Zo zorgen we ervoor dat je tijdens een begeleiding heel gericht kunt werken aan de gebieden waarop jij jouw kwaliteiten wilt vergroten. We@work hebben inittotaal out 5 ontwikkelgebieden vastgesteld waaraan je bij Work it Out kunt werken.WORK@ Samen met je ouders en coach kun je voor een bepaalde WORK@ WORK@ HEALTH periode binnen deze ontwikkel­gebiedenMY doelen (‘goals’) stellen. Regelmatig we MY samen nagaan SELF MY SELFSUPPORT @workzullen it out in hoeverre deze ‘goals’ behaald zijn. De goals worden opgenomen in je persoonlijke ontwikkelplan.

LIVING

CAREER

WORK@ MY ATTITUD

@work it out

@work it out

R

WORK@ MY SELFSUPPORT

LIVING @work it out

WORK@ MY SELF

WORK@ MY HEALTH

WORK@ MY ATTITUDE

WORK@ MY ORIENT

ut

ut

Gut

WORK@ WORK@it @work MY SELFSUPPORT MYSELF WORK@ MY HEALTH

LIVING @work it out

WORK@ WORK@ WORK@ MY HEALTH MY ATTITUDE MY ORIENTATION WORK@ WORK@ WORK@ MY ORIENTATION MY ATTITUDE MY SELF Binnen dit ontwikkelBinnen dit ontwikkelBinnen dit ontwikkelBinnen dit ontwikkel-

out

Binnen dit ontwikkelgebied vallen ‘goals’ gebied vallen ‘goals’ gebied vallen ‘goals’ gebied vallen ‘goals’ die verband houden die verband houden die verband houden die verband houden met (sociale) zelfmet zelfbewustzijn, met gezondheid. met gedrag en houredzaamheid. Denk zelfcontrole en conDenk hierbij aan zording. Denk hierbij aan hierbij aan samenwercentratie. Denk hierbij gen dat je voldoende omgaan met frusWORK@ WORK@ ken aan opdrachten, aan eigen keuzes WORK@ mabeweegt, kiezen voor tratie en boosheid, MY ORIENTATION MY SELF nemen ken, afmaken waaraan gezonde voeding MY ATTITUDE gedrag aanpassen aan van initiatief, budgetje begint en controle en zorg dragen voor je de situatie en omgaan teren en afspraken hebben over jezelf. hygiëne. met veranderingen en maken en nakomen. spanningen.

LIVING @work it out

WORK@ MY ATTITUDE

gebied vallen ‘goals’ die verband houden met planning, geheugen en besef van plaats en tijd. Denk hierbij aan op tijd zijn, maken van een tijdsplanning en het (terug)vinden van een locatie.

WORK@ MY ORIENTATION

OUDERPANEL WORK@

MY houdt ORIENTATION Eenmaal per jaar CareHouse haar ouderpanels. Dit zijn bijeenkomsten waarbij wij in gesprek gaan met ouders om van gedachten te wisselen over kwaliteit, laatste ontwikkelingen, en verbeterpunten voor onze organisatie. Je kan je te zijner tijd opgeven door een e-mail te sturen naar je casemanager.

NOVEMBER 2017 Work it Out Magazine 2017

5


Aanbod

SAMEN WERKEN AAN HET ZELF KUNNEN! INDIVIDUELE BEGELEIDING Individuele begeleiding wordt ingezet wanneer er een begeleidingsvraag is die individueel moet worden benaderd. De zorg is op maat. De begeleiding kan zowel thuis, op school als op één van de vestigingen van Work it Out gegeven worden. De individuele begeleiding richt zich op het versterken van diverse vaardigheden van de jongere en zijn of haar systeem. INDIVIDUELE BEGELEIDING HEEFT DE VOLGENDE FOCUSGEBIEDEN:

1.

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid

Onder dit aandachtsgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het vergroten van de zelfredzaamheid in de thuissituatie, op school en in de vrije tijd.

2.

Emotieregulatie en gedrag

Onder dit aandachtsgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het reguleren van emoties zoals boosheid, angst en verdriet.

6

Work it Out Magazine 2017

3.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Onder dit aandachtsgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het vergroten en versterken van het zelfbeeld. De jongere leert na te denken over: ‘Wie ben ik?’, ‘Waar ben ik goed in?’, ‘Wat zou ik willen leren?’.

4.

Sociale vaardigheden

Onder dit aandachtsgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het vergroten van de sociale redzaamheid in de omgang met leeftijdsgenoten, medegezinsleden en autoriteit.


5.

Oriëntatie in plaats en tijd

Onder dit aandachtsgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het versterken van de plannings- en organisatievermogen. De jongere leert na te denken over: ‘Hoe plan ik mijn tijd?’, ‘Hoe kom ik van A naar B?’, ‘Hoe zorg ik dat ik op tijd kom?’.

6.

Gezondheid en ADL

Onder dit aandachtsgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het vergroten van de basisvaardigheden die van belang zijn in het dagelijks leven. De begeleiding richt zich onder andere op het deelnemen aan sportieve activiteiten, het vergroten van de persoonlijke hygiëne en vergroten van het bewustzijn wat betreft gezonde voeding. Work it Out Magazine 2017

7


8

Work it Out Magazine 2017

GROEPS BEGELEIDINGEN

Aanbod


We zijn er bij Work it Out van over­ tuigd dat jongeren het meeste leren in groepsverband. Door met andere jongeren activiteiten te ondernemen komen zij in situaties terecht waarin ze gebruik moeten maken van vaardigheden die ze buiten Work it Out ook moeten gebruiken. Het prettige bij Work it Out is dat het een oefensituatie is, waardoor moeilijkheden of problemen leiden tot leersituaties en niet tot negatieve ervaringen. WORK IT OUT BIEDT VIER SOORTEN GROEPSBEGELEIDING DIE ELK EEN EIGEN KARAKTER HEBBEN.

Clubs Dit is een groepsbegeleiding die wekelijks of tweewekelijks met een vaste groep jongeren plaatsvindt op één van de Work it Out vestigingen. Aangezien de begeleiders en de jongeren elkaar regelmatig zien is het lerende effect van deze groepsbegeleiding groot. Dus wil je naast plezier vooral veel leren, dan is een club een uitstekende keuze!

GetOuts Dit is een ééndaagse groepsbegeleiding met een wisselende groep jongeren van de eigen vestiging. Ze vinden plaats in het weekend en op vakantiedagen. Net als bij de andere groepsbegeleidingen wordt door de jongere gewerkt aan zijn of haar ontwikkelplan en bijbehorende doelen (goals).

SleepOuts en CampOuts Dit zijn groepsbegeleidingen met een wisselende groep jongeren die meerdere dagen worden begeleid. De SleepOuts (op-jezelf-woonweekenden) vinden plaats in het eigen Work it Out woonhuis in Hoorn. Tijdens de SleepOuts is alles gericht op het leren op jezelf te wonen. De CampOuts (kampen) vinden plaats in ons vaste kamphuis de Wolfskuil en soms op verrassende andere locaties zoals een camping of bungalow. Omdat de jongeren een aantal intensieve dagen met elkaar meemaken zijn er veel leermomenten. Van opstaan tot bedtijd, alle situaties doen zich voor!

HangOuts Een HangOut is de meest laagdrempelige groepsbegeleiding van Work it Out. De vestiging van Work it Out wordt op vrijdag-of zaterdagavond door de jongeren gebruikt om zonder al te veel verplichtingen bij elkaar te komen en samen het weekend in te luiden. Eens in de zoveel tijd organiseren we een HangOut ‘SuperExtra­ ordinaireDeluxe’! Je raadt het al, tijdens deze Hang­Out zorgen wij ervoor dat de avond nog net wat meer super, extraordinaire en deluxe is! Welke groepsbegeleiding het beste bij een jongere past is een beslissing die je niet alleen hoeft te maken. De casemanagers van Work it Out willen je te allen tijde met raad en daad bijstaan!

LET OP! Met een PGB en Zorg In Natura ben je gebonden aan de afspraken die de gemeentes met ons hebben gemaakt. Vraag je casemanager naar de afspraken met de gemeente waar je woont.

Work it Out Magazine 2017

9


Aanbod

CLUBS Tijdens schoolweken zijn er op de vesti­ gingen van Work it Out clubs. Nagenoeg iedere dag van de week is er een club met een eigen thema. Er wordt over het algemeen gezamenlijk gegeten op de ves­ tiging: lunch of avondeten. Wanneer een jongere deelneemt aan een club wordt er verwacht dat de jongere een periode lang iedere week aanwezig is op deze club. De clubs zijn gekoppeld aan één van de thema’s en ontwikkelgebieden waarmee we bij Work it Out werken. Bij een keuze voor een club is het belangrijk daarmee rekening te houden. Een thema dat aansluit bij een interessegebied van een jongere is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle begeleiding. Bij het formeren van de clubs houden we zoveel mogelijk rekening met de samenstelling van de groepen. We kijken we naar de groepssamenstelling, zodat jongeren van elkaar kunnen leren en vrienden kunnen maken. VOOR IEDERE CLUB GELDT HET VOLGENDE: FREQUENTIE: Wekelijks of tweewekelijks, na of buiten schooltijd, één of twee dagdelen per groepsbegeleiding. AANTAL BIJEENKOMSTEN: Ongeveer twaalf keer. Een clubperiode is de tijd tussen twee schoolvakanties in. 1E BEGELEIDINGSDAG: Tijdens de eerste dag van een clubperiode maken de begeleiders samen met de jongeren het programma. INDIVIDUELE GEDEELTE 1: De jongeren starten een club met individuele begeleiding waarbij de focus ligt op het bespreken van de individuele

10

Work it Out Magazine 2017

Ben je benieuwd welke clubs er bij jou op de vestiging zijn?

Check dan www.carehouse.nl en kijk bij je eigen vestiging voor het clubaanbod.

leerdoelen waaraan wordt gewerkt, eventueel met ouders, maar ook de algemene ontwikkelingen m.b.t. school, omgang ouders-gezin, persoonlijk welbevinden. GROEPSGEDEELTE: De jongeren gaan gezamenlijk aan de slag. Gedurende dit gedeelte krijgen de jongeren feedback op hun leerdoelen en op positief gedrag (compententiemodel). INDIVIDUELE GEDEELTE 2: De jongeren eindigen de dag wederom met individuele begeleiding waarbij de focus ligt op de evaluatie van de individuele leerdoelen waaraan gewerkt is. Ook wordt er aandacht besteed aan de andere ontwikkelgebieden zoals beschreven bij de start van iedere clubdag. Tevens bespreken we hoe er de aankomende tijd aan de leerdoelen gewerkt kan gaan worden. VERSLAGLEGGING: In het persoonlijke digitale dossier wordt de dagrapportage van ieder kind verwerkt. Deze verslaglegging is in te zien door ouders en kind door middel van een unieke inlogcode.


Aanbod

Weekend- & vakantie activiteiten

GetOuts @Work it Out! In weekenden en vakanties organiseren de vestigingen van Work it Out te gekke dagactiviteiten! Jouw weekend of vakantie besteed je zo leuk en nuttig. Zoals je gewend bent, wordt er gedurende de dag op leuke en een actieve wijze gewerkt aan gezamenlijke en individuele goals.

Activiteitenoverzicht De vestigingen plannen het hele jaar door zelf verschillende activiteiten. Een overzicht daarvan kun je (een maand vooruit) vinden op internet. Of neem contact op met je casemanager. EIGEN BIJDRAGE Helaas mogen entreebewijzen voor onze activiteiten niet worden bekostigd met een ZIN- of PGB-indicatie. Wij rekenen daarom een eigen bijdrage bij activiteiten waarbij een entreebewijs moet worden betaald. Wij zullen het entreebewijs op de dag voorschieten. Een keer per kwartaal versturen we een aparte factuur met daarop de totale eigen bijdrage van de voorgaande periode. We kunnen vaak korting krijgen op de entree, dus de kosten kunnen lager zijn dan normaal.

Beslis mee!

Aan de hand van jullie tips en adviezen worden op iedere vestiging specifieke activiteiten aangeboden, zodat we naadloos aansluiten op jullie behoefte!

Work it Out Magazine 2017

11


Aanbod

SleepOut @ Work it Out Roep jij altijd dat je het allemaal zelf wel kan? Of wil je uitzoeken of je het allemaal zelf kan? Die mogelijkheid bestaat nu! THE SLEEPOUT VOOR IEDEREEN? Iedereen kan deelnemen aan de Starters weekenden van de SleepOuts. Dat geldt niet voor de Advanced weekenden. Om daar aan mee te doen zal je over een grote mate van zelfstandigheid moeten beschikken. Daarnaast is het belangrijk dat je kunt samenwerken met de andere jongeren. Een SleepOut doe je namelijk niet alleen, maar gezamenlijk. Naast dat het zeer leerzaam is, kun je in de weekenden ook veel plezier maken.

Het weekend staat in het teken van alle zaken die je moet kunnen doen en regelen wanneer je echt op jezelf zou wonen. Verwacht dus niet dat we je bij alles helpen. ‘Zelf doen’ is het motto tijdens de SleepOuts (we noemen ze ook wel de Doe-HetZelf-weekenden).

ALLES ZELF DOEN? REKEN MAAR VAN YES! Met zijn drieën of vieren ben je gedurende het weekend verantwoordelijk voor álles tijdens de SleepOut. Bij de Starters weekenden helpen we jullie wat meer en is er continu een begeleider THE SLEEPOUT; EEN ERVARING VOOR aanwezig. Bij de Advanced weekenden zijn de ‘STARTERS’ EN VOOR ‘ADVANCED’! begeleiders juist zoveel mogelijk niet aanwezig. Met twee of drie andere jongeren ga je een Jullie kunnen de begeleider uiteraard wel altijd WORK@ weekend lang oefenen hoe het is om op jezelf te bellen. Dus van budget voor boodschappen tot MY SELFSUPPORT CAREER wonen! Vrijdag na school spring je in de trein (of @work it out schappelijke bedtijden, van afwas tot eten maken, bus) op weg naar jullie weekendoptrekje in Hoorn. tijdens dit weekend doe je het ZELF! WORK@ WORK@ MY HEALTH MY SELFSUPPORT

CAREER @work it out

EER

t out

@work it out THEMA’S EN ONTWIKKELGEBIEDEN

WORK@ MY HEALTH

WORK@ MY SELFSUPPORT

LIVING @work it out

WORK@ MY SELF

@work it out

WORK@ MY HEALTH

CAREER

LIVING WORK@ WORK@ @work it out MY SELF SELFSUPPORT @work MY it out

WORK@ MY ATTITUDE

@work it out

t out

CAREER

LIVING @work it out

WORK@ MY SELF

WORK@ WORK@ MY HEALTH MY SELFSUPPORT

WORK@ WORK@ MY ATTITUDE MY ORIENTATION

@work it out

@work it out

NG t out

WORK@ WORK@ MY ATTITUDE MY HEALTH

WORK@ MY SELF

@work it out

12

LIVING @work it out

WORK@ WORK@ WorkWORK@ it Out Magazine 2017 MY ATTITUDE MY ORIENTATION MY SELF

Vraag de planning van de SleepOuts aan je casemanager.

WORK@ MY ORIENTATION


Aanbod The SleepOut, hoe ziet het er uit?

Het logeerhuis

The SleepOut, hoe ziet het er uit? Je hebt als ‘Sleep Out groep’ veel te zeggen over de invulling van het weekend. Een weekend zal er ongeveer als volgt uit komen te zien: VRIJDAG

• +/- 16:00 uur aankomst trein (5 min. lopen van het huis) • Weekendbudget indelen • Boodschappen doen, koken en avondeten • Avondinvulling in overleg

ZATERDAG

• Gezamenlijk ontbijt • Dagactiviteit buiten de deur • Koken en avondeten • Avondinvulling in overleg

ZONDAG

• Gezamenlijk ontbijt • Huis aan kant maken • Lunchen • +/- 15:00 uur trein naar huis

HOORN

LET OP! LET OP! Met een PGB en Zorg In Natura ben je gebonden aan de afspraken die de gemeentes met ons hebben gemaakt. Dat betekent dat wij helaas niet altijd kampen mogen bieden. Vraag je casemanager naar de afspraken met de gemeente waar je woont.

Work it Out Magazine 2017

13


Aanbod

CampOut Wees erbij! Tijdens iedere schoolvakantie organiseert Work it Out te gekke en leerzame CampOuts.

Op de vestigingen van Work it Out worden iedere vakantie verschillende driedaagse kampen georganiseerd. Vaak gaan we naar ons vaste kamphuis ‘de Wolfskuil’ in Ommen. Maar als verrassing organiseren de vestigingen ook ‘bestemming-onbekend’ kampen. Wail je weten wat er op jouw vestiging allemaal gepland is? Vraag het aan je casemanager. De inhoud van de kampen kan onderling erg verschillend zijn. Bij sommige kampen gaan we ‘back to basic’ tijdens een cool survivalkamp. Of we organiseren een sportief kamp of een kamp met ‘op jezelf gaan wonen’ als thema. Deze thema’s bieden de kaders voor plezierig leren. Ben jij nieuwsgierig naar wat voor kampen er allemaal gepland zijn op jouw vestiging? Check dan de website of neem contact op met je casemanager!

CAREER

WORK@ MY SELFSUPPORT

@work it out

Kamphuis ‘De Wolfskuil’ WORK@ WORK@ MY HEALTH MY SELFSUPPORT

CAREER @work it out

@work it out WORK@ WORK@ THEMA’S EN ONTWIKKELGEBIEDEN MY HEALTH MY SELFSUPPORT

CAREER

WORK@ MY SELF

@work it out

LIVING LIVING CAREER @work it out @work it out

@work it out

@work it out CAREER

WORK@ MY HEALTH

WORK@ MY ATTITUDE

WORK@

WORK@

WORK@ MY HEALTH

WORK@ WORK@ MY ATTITUDE MY ORIENTATION

MY SELF SELFSUPPORT @work MY it out

@work it out

@work it out

REER

LIVING @work it out

WORK@ WORK@ MY SELF MY SELFSUPPORT

k it out

@work it out

LIVING @work it out

k it out

14

WORK@ MY HEALTH

WORK@ WORK@ MY ATTITUDE MY SELF

Work it Out Magazine 2017

LIVING

WORK@

WORK@

WORK@

WORK@ MY ORIENTATION

LET OP! LET OP! Met een PGB en Zorg In Natura ben je gebonden aan de afspraken die de gemeentes met ons hebben gemaakt. Dat betekent dat wij helaas niet altijd kampen mogen bieden. Vraag je casemanager naar de afspraken met de gemeente waar je woont.


Aanbod

Ouders en Work it out

Samen e kunnen w ! r e e m l e e zov

Het opvoeden van een jongere met een beperking in de ontwikkeling, wij noemen het liever een uitdaging, vraagt meer van een ouder dan de opvoeding van een jongere zonder een beperking. Je moet naast ouder ook een stuk ‘professionele opvoeder’ zijn om ervoor te zorgen dat de jongere zich positief ontwikkelt.

zicht krijgt op wat er nodig is om dit goed te laten verlopen. De begeleiders van Work it Out zullen je tijdens de begeleiding voorzien van pedagogische tips en adviezen (en vice versa!).

Work it Out wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind, maar wil ouders ook in die rol als ‘professionele opvoeder’ ondersteunen. We nodigen ouders uit om te participeren tijdens (een deel van) een groepsbegeleiding. Daarnaast willen we in onze individuele trajecten ouders begeleiden bij de vaardigheden die ze kunnen gebruiken om hun kind ‘professioneel’ verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Hiervoor werken wij samen met alle professionals die betrokken zijn bij de opvoeding.

Tijdens iedere clubperiode is het mogelijk voor ouders om een (deel van de) clubdag aanwezig te zijn. Ouders en begeleiders werken ook tijdens de Join the Club samen en wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast kun je in levende lijve ervaren welke nieuwe vaardigheden je kind heeft geleerd. Overleg met je casemanager wanneer dit het beste uitkomt, maar wees ook niet verrast als wij je zelf uitnodigen!

OUDERS AAN BOD! Onze doelstelling bij Work it Out is: ‘niet overnemen, maar overdragen’. Vanuit deze visie willen we de eigen kracht van ouders versterken en willen we onze kennis met hen delen.

FAMILY DAYS

(Groepsbegeleiding: dagactiviteit) Tijdens deze dagen organiseert iedere vestiging een dag waarop je als ouders/verzorgers welkom bent om met je kind deel te nemen aan een dagsactiviteit. Ouders en begeleiders werken op deze dag samen en wisselen kennis en ervaring uit. Het doel van een Family Day is dat je ziet hoe het kind functioneert in een groep jongeren en dat je

JOIN THE CLUB! (Groepsbegeleiding: club)

READY, SET, GROW @ HOME (Individuele begeleiding)

Leer als ouders een leeromgeving te creëren waarin kinderen bewust en onbewust uitgenodigd worden zich te ontwikkelen. En dan ook nog op een leuke manier! Een oudercoach van Work it Out neemt onze werkwijze, via een individueel traject mee naar jullie huis. De oudercoach kan meelopen in de dagelijkse routine en/of onderneemt samen met jullie leuke activiteiten. Vooraf, tijdens en na afloop van de dag word je voorzien van feedback en tips. NOVE

OUDERPANEL MBER

ZIE PAGIN 2017 A5

Work it Out Magazine 2017

15


Praktische informatie Starten met de begeleiding

De zorg die wij bieden is afhankelijk van de indicatie die uw gemeente of andere verwijzer heeft afgegeven. Wij kunnen pas starten als deze indicatie bij ons bekend is. Vervolgens krijgt u van ons een zorgovereenkomst waarin de gemaakte afspraken staan. Deze moet u voor de start van de zorg ondertekend naar ons terug sturen. Wanneer de indicatie is verlopen hebben wij een aansluitende indicatie nodig. De te volgen stappen hiervoor bespreekt u 3 maanden voor het aflopen van de huidige indicatie met uw casemanager. Neem contact op met de indicatiesteller voor het indiceren van een vervolg-indicatie.

Annuleren van een begeleiding door ouders

Wanneer een jongere ingeschreven is voor deelname aan een groepsbegeleiding wordt er vanuit gegaan dat de jongere aanwezig zal zijn. Groepsbegeleidingen kunnen één week van tevoren kosteloos worden afgemeld. Gedurende een clubperiode mag slechts éénmaal een begeleiding kosteloos afgemeld worden. Een clubperiode is de tijd tussen twee schoolvakanties in. Individuele begeleidingen kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.

Annuleren van een begeleiding door Work it Out

Wanneer de situatie zich voordoet dat Work it Out een groepsbegeleiding annuleert, worden vanzelfsprekend geen kosten in rekening gebracht. Wanneer een individuele begeleiding door de vaste begeleider wordt geannuleerd en er geen vervanger gewenst is, worden voor deze begeleiding vanzelfsprekend ook geen kosten in rekening gebracht.

Digitaal dossier

Iedere ouder/verzorger ontvangt van de casemanager een inlog voor hun persoonlijke digitale omgeving in

16

Work it Out Magazine 2017

‘CareLess’. In een afgeschermde omgeving kan daar verslaglegging, facturen, geplande activiteiten en nieuws van de organisatie worden ingezien.

Slecht weer

Bij slecht weer gaat de begeleiding altijd door. Wanneer nodig met een aangepast programma.

Afwijkende begin- en eindtijden

In uitzonderlijke gevallen kan er van de reguliere begin- en eindtijden worden afgeweken. Uiteraard stellen we je daarvan op de hoogte.

Kosten Begeleiding PGB • Individuele begeleiding

Kosten per begeleidingsuur: € 50,-

Clubs, HangOuts en GetOuts Combinatiebegeleidingen

De gespecialiseerde begeleiding van jongeren in groepen is een combinatie van individueleen groepsgerichte begeleiding. Door de unieke combinatie te bieden van groepsbegeleiding, aangevuld met individuele begeleiding (met separate doelen) wordt intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de diverse vaardig­heden die nodig zijn voor de cliënt om zich in het reguliere leven te handhaven. Zo werkt de cliënt tijdens de groepsbegeleiding aan basale doelen die gericht zijn op de vaardigheden die nodig zijn om zich adequaat in een groep te bewegen. Tijdens de individuele begeleiding werkt en reflecteert (al dan niet met ouders samen) de cliënt op individuele doelen en de integratie van het geleerde naar de eigen leefsituatie. De kosten voor deze combinatiebegeleiding zijn


afhankelijk van de totale duur van de begeleiding. Een totale combinatiebegeleiding duurt 3 of 6 uur. De groepsbegeleiding wordt voorafgegaan en afgesloten met individuele begeleiding. Hierin wordt de tussenliggende periode besproken, evenals de ontwikkeldoelen (zoals omschreven in het ontwikkelplan) waaraan tijdens de groepsbegeleiding gewerkt zal worden. Na afloop wordt individuele begeleiding gegeven die besteed wordt aan het nabespreken van de groeps­ begeleiding, de bijbehorende leermomenten, algemene ontwikkelingen zoals school, omgang ouders-gezin en persoonlijk welbevinden et cetera. Daarnaast wordt het rapport van de dag opgemaakt en wordt het ont­wikkelplan, waar nodig en in overleg met ouders, bijgesteld.

verrekend. Voor de verrekening wordt de klasseindeling van het indicatiebesluit aangehouden.

Eigen bijdrage (PGB & ZIN)

Bij groepsbegeleidingsdagen waarbij entree betaald moet worden (bijvoorbeeld een dierentuin) zijn wij verplicht een eigen bijdrage in rekening brengen. Je ontvangt hier, om de drie maanden, een aparte factuur voor. Omdat wij vaak korting kunnen krijgen op de entree zijn de kosten vaak een stuk lager dan gewoon. Dit is altijd een bedrag tussen de € 3,- en €15,-. Vraag bij het aanmelden voor een begeleidingsdag wat de eigen bijdrage is.

Eigen bijdrage 18+

De totale kosten per combinatiebegeleiding:

Voor clienten van 18+ geldt een eigen bijdrage welke verschilt per gemeente. Deze bijdrage wordt berekend en vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt u een brief met daarin de hoogte van de eigen bijdrage.

• Combinatiebegeleiding 1:

Vragen?

(totale duur 3 uur) Totale kosten combinatiebegeleiding 1: €85,-

• Combinatiebegeleiding 2:

(totale duur 6 uur) Totale kosten combinatiebegeleiding 2: €170,-

Tijdelijk Verblijf Begeleiding Kosten gehele begeleiding • SleepOut Starters € 595,• SleepOut Advanced € 495,• CampOut Variabel, tussen € 695, en € 950,De kosten worden conform de eisen van het SVB en de desbetreffende gemeente gefactureerd.

ZIN Voor cliënten met ZIN-financiering worden de kosten voor de begeleiding rechtstreeks met de gemeente

Voor vragen kunnen jongeren en ouders altijd terecht bij hun casemanager. Je kunt ze bereiken via email of telefoon.

INFORMATIE OF AANMELDEN? Bel of mail gerust met ons Centraal Informatie en Aanmeldpunt: 088-1232660 of info@carehouse.nl. Op alle begeleidingen van Work it Out zijn de algemene voorwaarden van CareHouse van toepassing. Zie www.carehouse.nl. Hier is ook ons klachtenreglement en privacy beleid te vinden.

Aan informatie uit deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. De algemene voorwaarden en het zorgcontract zijn bindende individuele afspraken met de cliënt.

Work it Out Magazine 2017

17


ADRESSEN WORK IT OUT AMSTERDAM

Van Boetzelaerstraat 49 1051 CZ Amsterdam Tel.: 088 - 12 32 667 E-mail: amsterdam@workitout.nu

WORK IT OUT GRONINGEN

Verlengde Hereweg 43 9721 AE Groningen Tel.: 088 - 12 32 671 E-mail: groningen@workitout.nu

CAREHOUSE HOOFDKANTOOR & CENTRAAL AANMELDPUNT Maria Austriastraat 640 1087 JC Amsterdam Tel.: 088 - 12 32 660 Email: info@carehouse.nl

WORK IT OUT HAARLEM

Kampervest 3 2011 EW Haarlem Tel.: 088 - 12 32 669 E-mail: haarlem@workitout.nu

www.workitout.nu www.carehouse.nl

WORK IT OUT HILVERSUM

Wandelpad 26 1211 GN Hilversum Tel.: 088 - 12 32 670 E-mail: hilversum@workitout.nu

WORK IT OUT HOORN

Kievit 112 1628 ER Hoorn Tel.: 088 - 12 32 668 E-mail: hoorn@workitout.nu

WORK IT OUT UTRECHT

Amstelstraat 71a 3522 CM Utrecht Tel.: 088-12 32 672 Email: utrecht@workitout.nu

WORK IT OUT AALSMEER

Linnaeuslaan 2A 1431 JV Aalsmeer Tel.: 088 - 12 32 680 Email: aalsmeer@workitout.nu

WORK IT OUT ROTTERDAM

Stieltjesstraat 20 3071 JX Rotterdam Tel: 088 - 1232660 (CareHouse hoofdkantoor) E-mail: rotterdam@kids-at-home.nl

KIDS AT HOME TILBURG Willem II-straat 45 A 5038 BC Tilburg Tel.: 088-1232622 E-mail: info@carehouse.nl

18

Work it Out Magazine 2017

a carehouse company

DRAAI DE GIDS OM! VOOR MEER INFORMATIE OVER KIDS AT HOME

Te jong voor Work it Out?

melijk gericht Work it Out is voorna t ongeveer op jongeren van 13 to dan 13? Dan 18 jaar. Ben je jonger ns een kijkje raden we je aan om ee me. Dit is ook te nemen bij Kids at Ho derdeel is van een organisatie die on CareHouse.

WIO Jaargids2017 issuu  
WIO Jaargids2017 issuu  
Advertisement