Page 1

Sinds 2002 specialist in begeleidingen van kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen, AD(H)D en Licht Verstandelijke Beperking.

CareHouse is onderdeel van de Levéo groep.

Aalsmeer Amsterdam Den Haag Groningen Haarlem Hilversum Hoorn Utrecht Rotterdam Tilburg

Kids at Home is HKZ GGZ gecertificeerd.

Leefti jd: 5-13 jaar

Jaargids Informatie over onze ontwikkelings­gerichte groepsbegeleiding en individuele begeleiding. In de wijk, thuis en op school. • Naschoolse clubs • Weekend clubs • Vakantieactiviteiten • Weekendactiviteiten • Logeerweekenden • Vakantiekampen

www.kidsathome.nl


Want je kind kan zoveel meer! Al meer dan 14 jaar begeleiden wij kinderen (5 tot 13 jaar) en hun gezinnen bij problematiek als gevolg van een ontwikkelingsbeperking. Zoals een Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D en/of een licht verstandelijke beperking. Onze hulp is gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van het kind door het versterken van zijn of haar vaardigheden. Tevens ondersteunen we ouders, maar ook zorg- en andere hulpverleners, bij het versterken van vaardigheden om het kind beter te ondersteunen richting zelfredzaamheid. Wij willen de zorg zoveel mogelijk in een natuurlijke omgeving plaats laten vinden. Zoals thuis of op school, bij voorkeur samen met leeftijdsgenoten.

a

u

ho e r a c

INHOUD Kids at Home, want je kind kan zoveel meer!

2

METHODIEK Leuk-Leren Methode

3

Thema’s 4 Leergebieden 5

AANBOD Individuele begeleiding

6

Groepsbegeleidingen 8 Clubs 10 Weekend- en vakantieactiviteiten 12 Logeerweekenden 13 Vakantiekampen 14 Ouders en Kids at Home

Namens alle medewerkers van CareHouse en Kids at Home wensen we je veel plezier met de gids en bij vragen staan we natuurlijk altijd voor je klaar!

pa

m se co

15

SkoolSupport 16 Praktische Informatie

17

Adressen 18

De zorg die wij bieden is afhankelijk van de indicatie die uw gemeente of andere verwijzer heeft afgegeven. Wij kunnen pas starten als deze indicatie bij ons bekend is.

Deze jaargids 2017 is een uitgave van CareHouse Maria Austriastraat 640 1087 JC Amsterdam Tel. 088-1232660 E-mail: info@carehouse.nl www.carehouse.nl Š2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of openbaargemaakt zonder voorafgaande toestemming van CareHouse.

BOUWEN AAN ZELFSTANDIGHEID

2

Kids at Home Jaargids 2017

vormgeving: www.lemonpress.nl

!

Belangrijk: Indicatie op orde!


any

Methodiek ©

Onze LEUK-LEREN methode Kids at Home werkt met de eigen LEUK-LEREN© methode, die gebaseerd is op het sociaal competentiemodel en de systeemtheorie. De methode koppelt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan plezierbeleving.

Leuk!

Bij de keuze van de begeleidingen wordt rekening gehouden met de interessegebieden van het kind. Als het kind plezier beleeft aan de begeleiding is hij of zij meer ontspannen, staat meer open en leert daardoor gemakkelijker en sneller.

Leren!

We willen een situatie creëren waarin een kind zich optimaal en positief kan ontwikkelen. Dit doen we door samen met jullie (ouders/verzorgers en kind) een overwogen keuze te maken voor de begeleidings­vorm.

Dit willen we samen bereiken! De interessegebieden van het kind geven aan welke begeleidingsvorm het meest geschikt is. Gezamenlijk stellen we het ontwikkelplan op dat we periodiek met elkaar evalueren. Tijdens de begeleidingen is de begeleider actief bezig met het in stapjes oefenen van vaardigheden die bij het kind en zijn of haar leerdoelen aansluiten. Het systeem (o.a. gezin, school, zorgverleners) rondom een kind wordt tijdens dit begeleidingsproces nauw betrokken bij de uitvoer van het ontwikkelplan. Het uiteindelijke doel is dat het kind en zijn of haar systeem zelfstandig de eigen uitdagingen aan durven te gaan. Waardoor jullie je eigen kracht (weer) gaan ervaren en de begeleiding steeds minder, tot niet meer, nodig is.

Je kan meer dan je denkt! Kids at Home Jaargids 2017

3


Methodiek

Thema’s

Leuk!

Alle groepsbegeleidingen zijn gekoppeld aan een thema. Dit thema staat voor een interessegebied van een kind. Op deze wijze kan CLUB gemakkelijk gekozen worden voor de begeleidingsvormCREATIEVE die aansluit bij de interesse vanCLUB het kind. CREATIEVE

ehouse company

ing company ehouse

Ik en mijn omgeving

Creatief

De begeleiding zich op de Ik en mijnricht omgeving

ehouse company

ing

Dit varieert EDUCATIEVE CLUBvan knutselen, schilCREATIEVE CLUB deren, zang en dans tot potten-

interesses CREATIEVE CLUBvan het kind. Denk museum of een game- of tele­

Ik en enKinderen mijn omgeving schrijven. worden Ik mijzelf

visiestudio. De kinderen worden FOR FUN CLUB

FOR CLUBzichzelf uit vrij te denenFUN dagen EDUCATIEVE CLUB

EDUCATIEVE CLUB de wereld en de mens in elkaar FOR FUN CLUB

ken en te handelen.

Flora & Fauna

FOR FUN Ik CLUB en

mijzelf mijn lichaam

De begeleiding richt zich op de

FLORA & FAUNA CLUB

De begeleiding richt zich op

plezier te maken met andere

aan een dierentuin of kinder-

kinderen. Kinderen leren hoe ze

mijn lichaam

met andere kinderen een leuke

FLORA & FAUNA CLUB

SPORTIEVE CLUB hebben, samen lol dag kunnen

der, bloemenkassen of bij een SPORTIEVE CLUB mijn lichaam Ik Ik en en mijn gedrag FLORA & FAUNA CLUB zorgboerderij. Leer meer over

kunnen maken en vooral dat de FLORA & FAUNA CLUB

dier en natuur!

Ik en mijn gedrag

SPORTIEVE omgangCLUB met

andere kinderen leuk kan zijn!

SPORTIEVE CLUB

EXCLUSIEVE CLUB

EXCLUSIEVE CLUB De begeleiding richt zich op de SPORTIEVE CLUB

SPORTIEVE CLUB De begeleiding richt zich op EXCLUSIEVE CLUB

Sportief sportieve interesses van het kind.

Ik enmijn mijnplaats gedrag Ik en en tijd Zelfverdediging ( judo), skaten, voetballen, zwemmen (voor je

A- of B-diploma), beachvolleybal. Ik en mijn plaats en tijd EXCLUSIEVE CLUB Laat zien waar je goed in bent en ontdek nieuwe sporten!

EXCLUSIEVE CLUB

tijd Ik en mijn plaats en tijd tijd

4

For fun

FLORA & FAUNA CLUB

en de natuur. Naast een bezoek

plaatsvinden bij een melkveehou-

tijd

zit!

FOR FUN CLUB de behoefte van het kind om FLORA & FAUNA CLUB

boerderij kan de begeleiding ook

g

en kennis aangereikt over hoe

interesse van het kind in dieren

en FOR FUN Ik CLUB

g

geprikkeld en krijgen inzicht

EDUCATIEVE CLUB

Ik en mijzelf

m g

EDUCATIEVE CLUB hierbij aan een bezoek aan een

bakken en een cursus verhalen

keld in hun creatieve vermogens

m

De begeleiding richt zich op de EDUCATIEVE culturele CLUB en wetenschappelijke

tijdens deze begeleiding geprik-

m

Educatief

CREATIEVE CLUB

creatieve interesses van het kind.

ing

CREATIEVE CLUB

Kids at Home Jaargids 2017

Exclusief specifieke groepen kinderen. Dit kan het jonge of iets oudere kind zijn. Ook kan het een begeleiding zijn speciaal voor meiden van Kids at Home.

EXCLUSIEVE CLUB


Leren!

Methodiek

Starten bij Kids at Home De begeleiding van CareHouse begint met een startgesprek. Tijdens dit gesprek stellen ouders/ verzorgers met de begeleider het ontwikkelplan voor het kind op. Als uitgangspunt voor dit ontwikkelplan wordt onze vaardighedenlijst gebruikt. Deze vaardigheden zijn onderverdeeld in vijf ‘leergebieden’. Dit zijn de gebieden waar de kinderen bij Kids at Home veelal moeite mee hebben. Onder elk leergebied vallen

een aantal leerdoelen. Periodiek kiezen we met elkaar 5 leerdoelen die relevant zijn voor het kind. De leerdoelen worden gescoord, beloond en geëvalueerd. Op die manier wordt de ontwikkeling van het kind gemonitord.

Leerdoelen en beloning Aan het eind van de begeleiding wordt het kind gescoord op hoe hij of zij gewerkt heeft aan het leerdoel. Naast de individuele leerdoelen

worden de kinderen tijdens de groepsbegeleiding gescoord op de SuperGroepsRegels die we bij Kids at Home hanteren. De score van het individuele leerdoel krijgt het kind op zijn persoonlijke leerdoelenkaart mee naar huis. Thuis worden kinderen beloond voor hun behaalde leerdoel. Hier-voor maak je als ouders/verzorgers gebruik van de ‘Beloning at Home’ lijst. Op deze manier worden Kids at Home en ‘thuis’ één.

De leergebieden Ik en mijn omgeving CREATIEVE CLUB CREATIEVE CLUB

Ik en mijn omgeving Ik Ik en en mijn mijn omgeving omgeving Ik en mijn omgeving

CREATIEVE CLUB Onder dit leergebiedCREATIEVE vallenCLUB leerdoelen die te maken hebben met de zelfred­zaamheid/ CREATIEVE CLUB zelfstandigheid en de sociale vaardigheden van het kind. Denk hierbij aan opdrachtjes uitvoeren, samen spelen met andere kinderen en iemand anders hulp aanbieden.

Ik en mijzelf

Ik en mijzelf Ik Ik en en mijzelf mijzelf Ik en mijzelf

Ik en mijn lichaam Ik Ik en en mijn mijn lichaam lichaam Ik en mijn lichaam

Ik en mijn gedrag Ik Ik en en mijn mijn gedrag gedrag Ik en mijn gedrag

EDUCATIEVE CLUB EDUCATIEVE EDUCATIEVE CLUB EDUCATIEVE CLUB CLUB

Onder dit leergebiedEDUCATIEVE vallen leerdoelen die te maken hebben met het zelfbewust­zijn, zelfbeeld CLUB en concentratie van het kind. Denk hierbij aan afmaken waarmee je begint, nieuwe dingen uitproberen en aangeven wat je wel of niet prettig vindt. FOR FUN CLUB FOR FOR FUN CLUB FOR FUN FUN CLUB CLUB

Ik en mijn lichaam FOR FUN CLUB Onder dit leergebied vallen leerdoelen die te maken hebben met beweging, gezondheid en lichamelijke hygiëne van het kind. Denk hierbij aan zorgen voor eigen hygiëne en uiterlijk, opletten dat je voldoende eet en drinkt en kiezen voor spellen waarbij je moet bewegen. FLORA & FAUNA CLUB FLORA FLORA & FAUNA CLUB FLORA & & FAUNA FAUNA CLUB CLUB FLORA & FAUNA CLUB

Ik en mijn gedrag Onder dit leergebied vallen leerdoelen die te maken hebben met frustratietolerantie, het omgaan met grenzen en gevoelens van het kind. Denk hierbij aan overleggen over wat SPORTIEVE CLUB SPORTIEVE CLUB je gaat doen, accepteren dat dingen niet gaan zoals je wilt en op rustige toon aangeven dat SPORTIEVE CLUB SPORTIEVE CLUB SPORTIEVE CLUB je iets onprettig vindt.

Ik en mijn plaats en tijd

EXCLUSIEVE CLUB

EXCLUSIEVE CLUB Onder dit leergebiedEXCLUSIEVE vallen CLUB leerdoelen die te maken hebben met het geheugen en EXCLUSIEVE CLUB CLUB het kind. Denk hierbij aan laten weten waar je bent, de tijd het besef van plaatsEXCLUSIEVE en tijd van

Ik en mijn plaats en tijd Ik Ik en en mijn mijn plaats plaats en en tijd tijd Ik en mijn plaats en tijd

in de gaten houden en op je beurt wachten.

Kids at Home Jaargids 2017

5


Methodiek Leuk!

Creatief

n! Lere

Sportief Ik en mijn gedrag

Ik en mijn lichaam

Ik en mijzelf

Exclusief Ik en mijzelf

Ik en mijn gedrag

Leuk & Leren gekoppeld...

Ik en mijn gedrag

Ik en mijzelf

Individuele begeleiding Individuele begeleiding wordt ingezet wanneer er een begeleidingsvraag is die individueel moet worden benaderd. De zorg is op maat. De begeleiding kan zowel thuis, op school als op één van de vestigingen van Kids at Home gegeven worden. De individuele begeleiding richt zich op het versterken van diverse vaardigheden van het kind en zijn of haar systeem.

De individuele begeleiding van Kids at Home heeft de volgende focusgebieden:

Educatief Ik en mijzelf

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid Onder dit focusgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het vergroten van de zelfredzaamheid in de thuissituatie, op school en in de vrije tijd.

For fun Ik en mijn gedrag

Emotieregulatie en gedrag Onder dit focusgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het leren reguleren van emoties zoals boosheid, angst en verdriet.

Flora & Fauna Ik en mijn lichaam

6

Kids at Home Jaargids 2017

Zelfbeeld en zelfvertrouwen Onder dit focusgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het vergroten en versterken van het zelfbeeld. Het kind leert na te denken over: ‘Wie ben ik?’, ‘Waar ben ik goed in?’ en ‘Wat zou ik willen leren?’.


Aanbod Individuele begeleiding • Groepsbegeleiding • SkoolSupport

SAMEN WERKEN AAN HET ZELF KUNNEN!

Sociale vaardigheden

Gezondheid en ADL

Onder dit focusgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het vergroten van de sociale redzaamheid in de omgang met leeftijdsgenoten, mede-gezinsleden en autoriteit, zoals vrienden maken of vergroten van weerbaarheid.

Onder dit focusgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het vergroten van de basisvaardigheden die van belang zijn in het dagelijks leven. De begeleiding richt zich onder andere op het deelnemen aan sportieve activiteiten, het vergroten van de persoonlijke hygiëne en vergroten van het bewustzijn wat betreft gezonde voeding.

Oriëntatie in plaats en tijd Onder dit focusgebied vallen leerdoelen die te maken hebben met het versterken van de plannings- en organisatievermogen. Het kind leert na te denken over: ‘Hoe plan ik mijn tijd?’, ‘Hoe kom ik van A naar B?’ en ‘Hoe zorg ik dat ik op tijd kom?’.

Een begeleidingstraject duurt gemiddeld 10 à 12 sessies. Om het effect van de begeleiding te versterken werken we nauw samen met ouders/verzorgers om de koppeling naar de thuissituatie te maken. Tevens bieden wij oudercoaching aan. Zie voor meer informatie pagina 14.

Kids at Home Jaargids 2017

7


Aanbod

Groepsbegeleidin Kids at Home gelooft in de kracht van groepsbegeleidingen. Door kinderen gezamenlijk intensief te begeleiden kunnen ze veel leren. Doordat de groepsbegeleidingen gekoppeld zijn aan het interessegebied van het kind zal het kind de begeleiding als plezierig ervaren. Zo wordt leren leuk!

8

Kids at Home Jaargids 2017


Aanbod

gen

Kids at Home heeft de groepsbegeleidingen onderverdeeld in drie soorten:

Clubs pag.10 Dit is een groepsbegeleiding die wekelijks of tweewekelijks met een vaste groep kinderen en begeleiders plaatsvindt op één van de Kids at Home vestigingen. Aangezien de begeleiders en de kinderen elkaar regelmatig zien is het leereffect van deze groepsbegeleiding groot.

Groepsactiviteiten pag.12 Dit is een ééndaagse groepsbegeleiding met een wisselende groep kinderen van de eigen vestiging. Ze vinden plaats in het weekend en op vakantiedagen. Net als bij de andere groepsbegeleidingen wordt door het kind gewerkt aan zijn of haar ontwikkelplan en bijbehorende leerdoelen.

OUDERPANEL Eenmaal per jaar houdt CareHouse haar ouderpanels. Dit zijn bijeenkomsten waarbij wij in gesprek gaan met ouders om van gedachten te wisselen over kwaliteit, laatste ontwikkelingen, en verbeterpunten voor onze organisatie. Je kan je te zijner tijd opgeven bij je casemanager.

Logeerweekenden & Kampen pag. 13 & 14 Dit zijn groepsbegeleidingen met een wisselende groep kinderen die meerdere dagen (meestal drie) worden begeleid. De logeerweekenden vinden plaats in het eigen Kids at Home logeerhuis. De kampen vinden plaats in ons vaste kamphuis de Wolfskuil en op een aantal andere vakantieparken. Omdat de kinderen drie intensieve dagen met elkaar meemaken zijn er enorm veel leermomenten. Van opstaan tot bedtijd, alle situaties doen zich voor!

Welke groepsbegeleiding het beste bij een kind past is een beslissing die je niet alleen hoeft te maken. De casemanagers van Kids at Home willen je te allen tijde met raad en daad bijstaan!

Datum: November 2017

Kids at Home Jaargids 2017

9


Aanbod

10

Kids at Home Jaargids 2017


Aanbod

Clubs Tijdens schoolweken worden op de vestigingen van Kids at Home naschoolse clubs georganiseerd. In het weekend zijn er tweewekelijkse clubs. De clubs duren één of twee dagdelen. Er wordt over het algemeen gezamenlijk gegeten; lunch of avondeten. Wanneer een kind deelneemt aan een club wordt er verwacht dat het kind een periode lang deelneemt. Dit is belangrijk om de continuïteit in de ontwikkeling van het kind te waarborgen. De clubs zijn gekoppeld aan één van de thema’s waarmee we bij Kids at

Home werken. Bij de keuze van een club is het belangrijk rekening te houden met het thema. Een thema dat aansluit bij een interessegebied van een kind is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle begeleiding. Bij het formeren van clubs houden we zoveel mogelijk rekening met de samenstelling van de groep. We houden de groepen klein met 8 à 9 kinderen in één groep. De groepssamenstelling moet leiden tot een club waarin kinderen van elkaar kunnen leren en vrienden kunnen maken.

Voor iedere club geldt het volgende: Frequentie: wekelijks of tweewekelijks, na of buiten schooltijd, één of twee dagdelen per groepsbegeleiding. Aantal bijeenkomsten: ongeveer twaalf keer. Een clubperiode is de tijd tussen twee schoolvakanties in. 1e begeleidingsdag: tijdens de eerste dag van een clubperiode maken de begeleiders samen met de kinderen het programma. Individuele gedeelte 1: we starten met individuele begeleiding waarbij de focus ligt op het bespreken van de individuele leerdoelen waaraan wordt gewerkt. Ook worden algemene ontwikkelingen en persoonlijk welbevinden besproken. Groepsgedeelte: de kinderen gaan gezamenlijk aan de slag. Ze kunnen scoren op de groepsdoelen/individuele doelen en krijgen feedback op positief gewenst gedrag (competentiemodel). Individuele gedeelte 2: we eindigen de dag wederom met individuele begeleiding waarbij de focus ligt op de evaluatie van de

individuele leerdoelen waaraan gewerkt is, met een terugkoppeling naar ouders. Ook wordt er aandacht besteed aan de andere ontwikkelgebieden zoals beschreven bij de start van iedere clubdag. Tevens bespreken we hoe er de aankomende tijd aan de leerdoelen gewerkt kan gaan worden. Overdracht: ouders komen kinderen ophalen en krijgen direct te horen hoe het die dag is gegaan en wat de score van het leerdoel is geweest. De ouders belonen hun kind thuis met een sociale beloning, wanneer het kind 3 of 4 stickers heeft verdiend. Verslaglegging: in het persoonlijke digitale dossier wordt de dagrapportage van ieder kind verwerkt. Deze verslaglegging is in te zien door ouders en kind door middel van een unieke inlogcode. Laatste bijeenkomst: de groep spaart groepsstickers gedurende de clubperiode voor het verdienen van een gezamenlijke beloning tijdens de laatste clubdag. Tevens worden ouders vaak uitgenodigt om tijdens deze laatste bijeenkomst gezamenlijk de clubperiode af te sluiten. Kids at Home Jaargids 2017

11


Aanbod

Weekend- en vakantie-activiteiten In de weekenden en vakanties organiseren de vestigingen van Kids at Home diverse begeleidingen! Deze activiteiten zijn groepsbegeleidingen van twee dagdelen. De begeleidingen zijn naast een leuke dagbesteding ook erg nuttig, omdat we ook dan ontwikkelingsgericht werken. Alle kinderen werken tijdens de dag aan een leerdoel uit hun ontwikkelplan.

Aanbod De vestigingen plannen het hele jaar door zelf verschillende weekend- en vakantieactiviteiten. Een overzicht daarvan kan je (een maand vooruit) vinden op de website van de vestigingen. Of neem contact op met je case­manager.

Beslis mee! Aan de hand van jullie tips en adviezen worden op iedere vestiging specifieke activiteiten aangeboden, zodat we naadloos aansluiten op jullie behoefte!

Eigen bijdrage Helaas mogen entreebewijzen voor onze activiteiten niet worden bekostigd met een ZIN- of PGB-indicatie. Wij rekenen daarom een eigen bijdrage bij activiteiten waarbij een entreebewijs moet worden betaald. Wij zullen het entreebewijs op de dag voorschieten. Een keer per kwartaal versturen we een aparte factuur met daarop de totale eigen bijdrage van de voorgaande periode. We kunnen vaak korting krijgen op de entree, dus de kosten kunnen lager zijn dan normaal.

12

Kids at Home Jaargids 2017


Aanbod

Logeerweekenden De logeerweekenden van Kids at Home zijn superleuk en leerzaam! Een goede manier om je kind op weg te helpen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Logeren, het is best spannend, leuk en (niet onbelangrijk) ook ontspannend! De logeerweekenden van Kids at Home worden begeleid door een vast team ervaren medewerkers. Tijdens het weekend wordt er natuurlijk volgens de LEUK-LEREN© methode gewerkt. Alle logeerweekenden vinden plaats in ons logeerhuis in Hoorn.

Het logeerhuis Kids at Home Hoorn

LET OP: Logeerweekenden kunnen in principe bekostigd worden vanuit het PGB en Zorg In Natura (ZIN). Dit is afhankelijk van de afspraken die wij met jouw gemeente hebben gemaakt. Vraag je casemanager naar de mogelijkheden.

CREATIEVE CLUB

a carehouse company

Ik en mijn omgeving

EDUCATIEVE CLUB CREATIEVE CLUB

a carehouse company

Ik en mijn omgeving

Thema’s & leergebieden voor elk weekend: a carehouse company

Ik en mijzelf FOR FUN CLUB EDUCATIEVE CLUB CREATIEVE CLUB

Ik a carehouse company

en mijn omgeving

Ik en mijzelf Ik en mijn omgeving

CREATIEVE CLUB FLORA & FAUNA CLUB

Ik en mijn lichaam FOR FUN CLUB EDUCATIEVE CLUB

EDUCATIEVE CLUB

CREATIEVE CLUB

a carehouse company

Ik Ik en en mijzelf mijn omgeving

Ik en mijn lichaam Ik en mijzelf

Ik en mijn gedrag FOR FUN CLUB

SPORTIEVE CLUB FLORA & FAUNA CLUB

Hoorn

FOR FUN CLUB

EDUCATIEVE CLUB

EXCLUSIEVE CLUB SPORTIEVE CLUB

Ik en mijn lichaam Ik en mijzelf

Ik en mijn gedrag Ik en mijn lichaam

FLORAIk&en FAUNA mijnCLUB plaats en tijd

FLORA & FAUNA CLUB

FOR FUN CLUB EXCLUSIEVE CLUB SPORTIEVE CLUB

Ik Ik en en mijn mijn gedrag lichaam

Ik en mijn plaats en tijd

Ik en mijn gedrag

SPORTIEVE CLUB

FLORA & FAUNA CLUB

Kids at Home Jaargids 2017 EXCLUSIEVE CLUB

SPORTIEVE CLUB

Ik en mijn plaats en tijd

Ik en mijn gedrag

Ik en mijn plaats en tijd

EXCLUSIEVE CLUB

13


Aanbod

Vakantiekampen Een Kids at Home kamp: ook iets voor jou! Tijdens iedere schoolvakantie zijn er bij Kids at Home LEUK-LEREN kampen! Tijdens deze driedaagse kampen worden allerlei leuke en spannende activiteiten georganiseerd. Ook kan er ook een heleboel geleerd worden. Natuurlijk is er tijdens de kampen aandacht voor het aanleren van vaardigheden zoals samenspelen, rekening houden met elkaar, afspraken nakomen, overleggen et cetera. Maar ook voor praktische vaardig-­ heden zoals tafel dekken, koken, oprui­men, afwassen en persoonlijke verzorging komen aan bod. De kampen vinden vaak plaats in ons vast kamphuis: ‘De Wolfskuil’ in Ommen. Soms wordt er een verrassingskamp georganiseerd. Voor vragen over de planning of inhoud van een kamp kan je terecht bij je casemanager. De vestigingen zorgen ervoor dat er voor ieder kind (van alle leeftijden) een kamp is waar leuk geleerd kan worden!

Voor alle kampen geldt: Wees op tijd met opgeven! Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen te verdelen per kamp. Wil je er zeker van zijn dat je mee kunt, geef je dan op tijd op!

LET OP:

CREATIEVE CLUB

Vakantiekampen kunnen in principe bekostigd worden vanuit het PGB en Zorg In Natura (ZIN). Dit is afhankelijk van de afspraken die wij met jouw gemeente hebben gemaakt. Vraag je casemanager naar de mogelijkheden.

a carehouse company

Kamphuis Ik en mijn omgeving De Wolfskuil EDUCATIEVE CLUB CREATIEVE CLUB

a carehouse company

Ik en mijn omgeving

Ik en mijzelf FOR FUN CLUB EDUCATIEVE CLUB CREATIEVE CLUB

a carehouse company

Ik en mijn omgeving

Ik en mijzelf

FLORA & FAUNA CLUB

Ik en mijn lichaam FOR FUN CLUB EDUCATIEVE CLUB

Thema’s & leergebieden voor elk weekend: a carehouse company

CREATIEVE CLUB SPORTIEVE CLUB

Ik en mijn omgeving

Ik en mijzelf

Ik en mijn lichaam

Ik en mijn gedrag

FLORA & FAUNA CLUB

FOR FUN CLUB EDUCATIEVE CLUB EXCLUSIEVE CLUB CREATIEVE CLUB SPORTIEVE CLUB a carehouse company

Ik en mijn omgeving

Ik en mijzelf

Ik en mijn lichaam

Ik en mijn gedrag

FLORAIk&en FAUNA mijnCLUB plaats en tijd

FOR FUN CLUB EDUCATIEVE CLUB EXCLUSIEVE CLUB SPORTIEVE CLUB

14

Kids at Home Jaargids 2017

Ik en mijzelf

Ik en mijn lichaam

Ik en mijn gedrag

FLORA & FAUNA CLUB

Ik en mijn plaats en tijd

FOR FUN CLUB

EXCLUSIEVE CLUB SPORTIEVE CLUB


Aanbod Ouders en Kids at Home

Samen kunnen we zoveel meer! Ouders/verzorgers zijn de belangrijkste mensen in het leven van kinderen. Ze zijn verantwoordelijk voor het welzijn van een kind. Het opvoeden van een kind met een beperking in de ontwikkeling vraagt meer van een ouder dan de opvoeding van een kind zonder een beperking. Je bent naast ouder/verzorger ook een stuk ‘professionele opvoeder’ om ervoor te zorgen dat het kind zich positief ontwikkeld. Kids at Home wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind, maar wil ouders ook in die rol als ‘professionele opvoeder’ ondersteunen. Ouders kunnen participeren tijdens (een deel van) een groepsbegeleiding. Daarnaast willen we in onze individuele trajecten ouders begeleiden bij de vaardigheden die ze kunnen gebruiken om hun kind ‘professioneel’ verder te helpen met zijn of haar ontwikkeling. Hiervoor werken wij samen met alle betrokken professionals bij de opvoeding en betrekken wij het hele netwerk van het kind.

OUDERS AAN BOD! Onze doelstelling is: ‘niet overnemen, maar overdragen’. Vanuit deze visie willen we de eigen kracht van ouders/verzorgers versterken en willen we onze kennis met jullie delen.

OUDE ­PANELRS

NOVEM B 2017 ER ZIE PA G

INA 8

Join the club! (Groepsbegeleiding: club) Tijdens iedere clubperiode is het mogelijk voor ouders/ verzorgers om een (deel van de) clubdag aanwezig te zijn. tijdens de Join the Club wisselen jullie kennis en ervaring uit met de begeleiders. Daarnaast kun je ‘live’ ervaren welke nieuwe vaardigheden je kind heeft geleerd. Overleg met je casemanager wanneer dit het beste uitkomt, maar wees ook niet verrast als wij je zelf uitnodigen!

LEUK-LEREN@home (individuele begeleiding) Leer als ouders een leeromgeving te creëren waarin kinderen bewust en onbewust uitgenodigd worden zich te ontwikkelen. En dan ook nog op een leuke manier! Een oudercoach van Kids at Home neemt onze werkwijze, via een individueel traject mee naar jullie huis. De oudercoach kan meelopen in de dagelijkse routine en/of onderneemt samen met jullie leuke activiteiten. Vooraf, tijdens en na afloop van de dag wordt je voorzien van feedback en tips.

Family days (groepsbegeleiding: dagactiviteit) Vestigingen organiseren een dag waarop je als ouders/ verzorgers welkom bent om met je kind deel te nemen aan groepsgerichte activiteiten. Ouders en begeleiders werken op deze dag samen en wisselen kennis en ervaring uit. Het doel van een Family Day is dat je ziet hoe je kind functioneert in een groep kinderen en dat je zicht krijgt op wat er nodig is om dit goed te laten verlopen. De begeleiders van Kids at Home zullen je tijdens de begeleiding voorzien van pedagogische tips en adviezen (en vice versa!). Kids at Home Jaargids 2017

15


WAAROM SKOOLSUPPORT? Binnen het onderwijs is door de komst van Passend Onderwijs en door bezuinigingen een steeds grotere diversiteit aan leerlingen op scholen. Hierdoor wordt er steeds meer gevraagd van leerlingen en leerkrachten. SkoolSupport biedt uitkomst! Wij bieden extra ondersteuning voor leerlingen en school. Dit doen wij op zowel regulier als speciaal (basis en voortgezet) onderwijs. De begeleiders zijn ervaren en enthousiaste HBO+ geschoolde medewerkers van CareHouse.

ONS AANBOD l Individuele Begeleiding (in de klas, buiten de klas, tijdens of na schooltijd) l Ontwikkelingsgerichte groepsbegeleiding (na schooltijd op school) l Begeleiding voor ‘thuiszitters’ (individueel of in groepsverband) Met als doel leerlingen zo snel mogelijk weer (deels) te laten deelnemen in de klas. l SkoolSupport voor de klas (methodiek voor in de klas ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen) l Ondersteuning voor docenten (o.a. psycho-educatie en het thema ‘veiligheid in de klas’)

DAAROM SKOOLSUPPORT! Door de inzet van SkoolSuwpport komen zorg en onderwijs samen. Waardoor de lijnen korter worden tussen school, zorg (en bij voorkeur ook ouders), er 1 plan is voor 1 leerling en op die manier zo efficiënt mogelijk aan de ontwikkeling van de leerling wordt gewerkt. Met als doel de zelfredzaamheid van de leerling zo snel mogelijk te vergroten. Zodat hij of zij zelf verder kan!

FINANCIERING Samenwerkingsverband: arrangement voor Passend Onderwijs Gemeente: Zorg in Natura Bel met ons Centraal Informatie en Aanmeld Punt (CIAP) op nummer:

088 - 1232660 of mail met info@skoolsupport.nl voor meer informatie.

Wij vertellen u graag meer en denken graag met u mee!

16

Kids at Home Jaargids 2017


Praktische informatie Starten met de begeleiding De zorg die wij bieden is afhankelijk van de indicatie die uw gemeente of andere verwijzer heeft afgegeven. Wij kunnen pas starten als deze indicatie bij ons bekend is. Vervolgens krijgt u van ons een zorgovereenkomst waarin de gemaakte afspraken staan. Deze moet u voor de start van de zorg ondertekend naar ons terug sturen. Wanneer de indicatie is verlopen hebben wij een aansluitende indicatie nodig. De te volgen stappen hiervoor bespreekt u 3 maanden voor het aflopen van de huidige indicatie met uw casemanager. Neem contact op met de indicatiesteller voor het indiceren van een vervolg-indicatie.

Annuleren van een begeleiding door ouders Wanneer een kind ingeschreven is voor deelname aan een groepsbegeleiding wordt er vanuit gegaan dat het kind aanwezig zal zijn. Groepsbegeleidingen kunnen één week van tevoren kosteloos worden afgemeld. Gedurende een clubperiode mag slechts éénmaal een begeleiding kosteloos afgemeld worden. Een clubperiode is de tijd tussen twee schoolvakanties in. Individuele begeleidingen kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.

Annuleren van een bege­ leiding door Kids at Home Wanneer de situatie zich voordoet dat Kids at Home een groepsbegeleiding annuleert, worden vanzelfsprekend geen kosten in rekening gebracht. Wanneer een individuele begeleiding door de vaste begeleider wordt geannuleerd en er geen vervanger gewenst is, worden voor deze begeleiding vanzelfsprekend ook geen kosten in rekening gebracht.

Digitaal dossier Iedere ouder/verzorger ontvangt van de casemanager een inlog voor hun persoonlijke digitale omgeving in ‘CareLess’. In een afgeschermde omgeving kan daar verslaglegging, facturen, geplande activiteiten en nieuws van de organisatie worden ingezien.

Kosten Begeleiding PGB • Individuele begeleiding Kosten per begeleidingsuur:

€ 50,-

Clubs en Activiteiten Combinatiebegeleidingen De gespecialiseerde begeleiding van jongeren in groepen is een combinatie van individuele- en groepsgerichte begeleiding. Door de unieke combinatie te bieden van groepsbegeleiding, aangevuld met individuele begeleiding (met separate doelen) wordt intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de diverse vaardigheden die nodig zijn voor de cliënt om zich in het reguliere leven te handhaven. Zo werkt de cliënt tijdens de groepsbegeleiding aan basale doelen die gericht zijn op de vaardigheden die nodig zijn om zich adequaat in een groep te bewegen. Tijdens de individuele begeleiding werkt en reflecteert (al dan niet met ouders samen) de cliënt op individuele doelen en de integratie van het geleerde naar de eigen leefsituatie. De kosten voor deze combinatiebegeleiding zijn afhankelijk van de totale duur van de begeleiding. Een totale combinatiebegeleiding duurt 3 of 6 uur. De groepsbegeleiding wordt voorafgegaan en afgesloten met individuele begeleiding. Hierin wordt de tussenliggende periode besproken, evenals de ontwikkeldoelen (zoals omschreven in het ontwikkelplan) waaraan tijdens de groepsbegeleiding gewerkt zal worden. Na afloop wordt individuele begeleiding gegeven die besteed wordt aan het nabespreken van de groepsbegeleiding, de bijbehorende leermomenten, algemene ontwikkelingen zoals school, omgang oudersgezin en persoonlijk welbevinden et cetera. Daarnaast wordt het rapport van de dag opgemaakt en wordt het ontwikkelplan, waar nodig en in overleg met ouders, bijgesteld.

Slecht weer programma

De totale kosten per combinatiebegeleiding:

Bij slecht weer gaat de begeleiding altijd door. Wanneer nodig met een aangepast programma.

• Combinatiebegeleiding 1: (totale duur 3 uur).

Afwijkingende begin- en eindtijden

Totale kosten combinatiebegeleiding 1: €85,-

In uitzonderlijke gevallen kan er van de reguliere begin- en eindtijden worden afgeweken. Uiteraard stellen we je daarvan op de hoogte.

(totale duur 6 uur).

• Combinatiebegeleiding 2:

Tijdelijk Verblijf begeleiding kosten gehele begeleiding Logeerweekend € 595,Kamp € 695,De kosten worden conform de eisen van het SVB en de desbetreffende gemeente gefactureerd.

ZIN Voor cliënten met ZIN-financiering worden de kosten voor de begeleiding rechtstreeks met de gemeente verrekend. Voor de verrekening wordt de klasse-indeling van het indicatiebesluit aangehouden.

Eigen bijdrage (PGB & ZIN) Bij groepsbegeleidingsdagen waarbij entree betaald moet worden (bijvoorbeeld een dierentuin) zijn wij verplicht een eigen bijdrage in rekening brengen. Je ontvangt hier, om de drie maanden, een aparte factuur voor. Omdat wij vaak korting kunnen krijgen op de entree zijn de kosten vaak een stuk lager dan gewoon. Dit is altijd een bedrag tussen de €3,- en €15,-. Vraag bij het aanmelden voor een begeleidingsdag wat de eigen bijdrage is.

Vragen? Voor vragen kunnen ouders altijd terecht bij hun casemanager. Je kunt ze bereiken via email of telefoon.

Informatie of aanmelden? Bel of mail gerust met ons CIAP (Centraal Informatie en Aanmeldpunt): 088-1232660 of info@carehouse.nl.

Op alle begeleidingen van Kids at Home zijn de algemene voorwaarden van CareHouse van toepassing. Zie www.carehouse.nl. Hier is ook ons klachtenreglement en privacy beleid te vinden. Aan informatie uit deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. De algemene voorwaarden en het zorgcontract zijn bindende individuele afspraken met de cliënt.

Totale kosten combinatiebegeleiding 2: €170,-

Kids at Home Jaargids 2017

17


Adressen www.kidsathome.nl www.carehouse.nl

CAREHOUSE HOOFDKANTOOR & CENTRAAL AANMELDPUNT Maria Austriastraat 640 1087 JC Amsterdam T-el.: 088 - 12 32 660 Email: info@carehouse.nl

KIDS AT HOME HILVERSUM Wandelpad 26 1211 GN Hilversum Tel.: 088 - 12 32 670 E-mail: hilversum@kids-at-home.nl

KIDS AT HOME AMSTERDAM WEST Donker Curtiusstraat 31 1051 MC Amsterdam Tel.: 088 - 12 32 665 E-mail: adamwest@kids-at-home.nl

KIDS AT HOME HOORN Kievit 114 1628 ER Hoorn Tel.: 088 - 12 32 668 E-mail: hoorn@kids-at-home.nl

KIDS AT HOME AMSTERDAM ZUID Roompotstraat 1 1078 KS Amsterdam Tel.: 088 - 12 32 663 E-mail: adamzuid@kids-at-home.nl

KIDS AT HOME UTRECHT Amstelstraat 71a 3522 CM Utrecht Tel.: 088 - 12 32 672 E-mail: utrecht@kids-at-home.nl

KIDS AT HOME AMSTERDAM NOORD Meteorenweg 125 1033 GW Amsterdam Tel.: 088 - 12 32 664 E-mail: adamnoord@kids-at-home.nl KIDS AT HOME AMSTERDAM OOST/IJBURG Maria Austriastraat 640 1087 JC Amsterdam Tel.: 088 - 12 32 662 E-mail: adamoost@kids-at-home.nl KIDS AT HOME GRONINGEN Verlengde Hereweg 43 9721 AE Groningen Tel.: 088 - 12 32 671 E-mail: groningen@kids-at-home.nl KIDS AT HOME HAARLEM Kampervest 3 2011 EW Haarlem Tel.: 088 - 12 32 669 E-mail: haarlem@kids-at-home.nl

KIDS AT HOME AALSMEER Linnaeuslaan 2B 1431 JV Aalsmeer Tel: 088 - 12 32 680 E-mail: aalsmeer@kids-at-home.nl KIDS AT HOME ROTTERDAM Stieltjesstraat 20 3071 JX Rotterdam Tel: 088 - 1232660 (CareHouse hoofdkantoor) E-mail: rotterdam@kids-at-home.nl KIDS AT HOME TILBURG Willem II-straat 45 A 5038 BC Tilburg Tel.: 088-1232622 E-mail: info@carehouse.nl

S AT HOME? er 13 jaar. ID K R O O V D U O E T ongeve deren van 5 tot en jk gericht op kin te nem voornameli om eens een kijkje Kids at Home is raden we je aan n Da r? House. re jaa Ca 13 n n onderdeel is va Ben je ouder da n organisatie die ee k oo is t Di t. bij Work it Ou

1 3 - 2 0 + jaar

18

Kids at Home Jaargids 2017

DRAAI DE GIDS OM!

VOOR ALLE INFORMATIE UT. OVER WORK IT O

Kids at Home jaargids2017 issuu  

Deze jaargids bevat informatie over onze ontwikkelingsgerichte groepsbegeleiding en individuele begeleiding. In de wijk, thuis en op school/...

Kids at Home jaargids2017 issuu  

Deze jaargids bevat informatie over onze ontwikkelingsgerichte groepsbegeleiding en individuele begeleiding. In de wijk, thuis en op school/...

Advertisement