Page 1

De brug magazine

DECEMBER 2011 JAARGANG 12 NR. 45

ZENDINGSBLAD VAN STICHTING BRAZILIË ZENDING

WIN een vakantiereis naar Brazilië!


(advertenties)

“Je kunt niet Surfen zonder WIND” • Websites • • Hosting • • CMS • • Webwinkels • • Nieuwsbrieven •

De kracht van verdiend vertrouwen • Administratieve verwerking • Online boekhouden • Aangifte omzetbelasting • Opstellen jaarcijfers • Verzorgen salarisadministratie • Aangifte inkomstenbelasting • Aangifte vennootschapsbelasting • Opstellen ondernemersplan • Advies bij kredietaanvragen

www.windinternet.nl Tijnjedyk 89 | 8936 AC LEEUWARDEN T 058 - 28 02 887 | info@windinternet.nl

Aangesloten bij de Nederlandse orde van administratie- en belastingdeskundigen

Administratie - Belastingadvies - Ondernemersadviseur

Bastiaans Adviesgroep Burgemeester Wuiteweg 45, 9203 KA Drachten T 0512 583 080 - F 0512 583 089 - www.bastiaansadviesgroep.nl

Hoveniersbedrijf van Triest BV Tongerenseweg 116 | 8162 PP EPE | Tel: 0578-621624 Fax: 0578-627575 | www.vantriestbv.nl | info@vantriestbv.nl

Architectuur, sierbestrating, vijvertuinen, boomverzorging, aanleg en onderhoud, tuincentrum en bezorgservice Dealer van Kant en Klaar hagen - ISO 9001:2000 gecertificeerd - VCA* gecertificeerd 2

de brug magazine


Inhoudsopgave Adoptiefonds

4

Ocara - Henny

12

Adoptiefonds - Kerstgift

6

Ocara - Bezoek

13

Kinderdorp Rio

7

Win een vliegreis

15

Zending in beweging

8

Lábrea Amazones

16

Kort Nieuws

9

Lábrea Amazones

17

10

Vrijwilligers

20

Minas Gerais Semi-Internaat 11

Vrijwilligers

21

Minas Gerais Kinderhuis

Blz. 4

Blz. 8

Blz. 15

Blz. 21

Het bestuur van Stg Care for Brazil - Nederland & Obras Sociais Fé e Alegria - Brasil dankt u hartelijk voor uw sponsoring en betrokkenheid en wenst u

GEZEGENDE FEESTDAGEN & EEN VOORSPOEDIG 2012 “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem”. 1 Johannes 4 vers 9

Stichting Care for Brazil is een Goede Doelen Stichting ANBI goedgekeurd, RFB Keurmerk, Aangesloten bij: EZA

deelnemer

Jaarverslag laatste boekjaar, kunt u schriftelijk opvragen. Grondslag Statuten zijn opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, nr. 41178641 Doelstelling A. Kerkelijk Het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus. B.Sociaal Het verlenen van bijstand aan minder bedeelden. (sinds 1960 via de Stichting Osfa te Brazilië.) Kantoor Kruiswijk 21, 1761 AR Anna Paulowna T. (0223) 522155 geopend dinsdag t/m vrijdag 9.30-16.00 uur. E-mail: info@careforbrazil.nl Internet: www.careforbrazil.nl Kringloopwinkel Kruiswijk 21, 1761 AR Anna Paulowna T. (0223) 522157 geopend dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur. M. 06-14302918 Charlie Eilers Internet: www.kringloopwinkelhollandskroon.nl Oplage en verschijning de Brug Minimaal 3.000 exemplaren Editie: per april / september / december Redactie: Peter en Wil Zeeman Jaap en Jennie Wiersma Simone Hagedoorn Advertenties Kopij inleveren per 10/2-10/5-10/8/01/11 Adverteerders dragen de verantwoordelijkheid voor hun produkten. Zonder opgaaf van reden kan een advertentie worden geweigerd. Vormgeving/drukwerk: Zeeman Reclamegroep Den Helder 0223-523006 E-mail: info@zrgbv.nl Bankrelaties Stichting Care for Brazil Anna Paulowna: ING Bank: 3297260 IBAN: NL53 INGB 0003 2972 60 BIC: INGBNL2A ABN AMRO Bank: 55.51.35.357 IBAN: NL10 ABNA 0555 1353 57 BIC: ABNANL2A Kringloopwinkel Hollandskroon, Anna Paulowna ING Bank: 66.73.69.546 IBA: NL42 INGB 0667 3695 46 BIC: INGBNL2A Legaten-lijfrentegiften Informatie via Notaris Mr. W.C.M. Baalman Noord Zijperweg 9, 1766 HE Wieringerwaard T. (0224) 221941 E-mail: baalman@baalman.knb.nl Meer informatie op pagina 26. de debrug brugmagazine magazine

3


ADOPTIEfonds

Nieuwe kinderen gebracht in het Kinderdorp In het Kinderdorp in São Gonçalo (RIO) worden kinderen opgevangen die door de justitie en de kinderrechter werden weggehaald uit gevaarlijke situaties. Dit zijn over het algemeen kleine kinderen die onder het gezag van de ouder(s) zijn weggehaald, omdat ze verwaarloosd, mishandeld of misbruikt werden. Wanneer blijkt dat kinderen, na een onderzoek, niet teruggeplaatst kunnen worden in het gezin, worden ze aangeboden ter adoptie aan Braziliaanse gezinnen die bij de kinderrechter op de wachtlijst staan. Vandaar dat wij een maatschappelijk werkster en een psychologe hebben aangetrokken voor o.a. de zorg en de nazorg van deze kinderen. Mauricea (psychologe) en Claucia (maatschappelijk werkster) werken al heel veel jaren voor de kinderen van het kinderdorp. Mauricea behandelt de kinderen die vaak verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt en erg beschadigd zijn. Claucia zoekt uit waar de kinderen vandaan komen, waar eventuele broertjes, zusjes of familie zijn gebleven en probeert contacten te herstellen tussen hen. Wanneer kinderen in een adoptiegezin worden geplaatst wordt de nazorg van de kinderen door hen gedaan. Eerst gaan de kinderen op bezoek en wordt dit begeleid, waarna langzaam de bezoeken worden uitgebreid met een weekendje of een kleine vakantie. Zolang de onderzoeken bezig zijn, verblijven de kinderen in het Kinderdorp van de Zending. De naam van de Stg in Brazilië is OSFA. In het Kinderdorp worden de kinderen verzorgd door de zorgouders Leila en Edivaldo. Zij geven liefde, aandacht, verzorging, begeleiding en brengen de kinderen bij Jezus. 4

de brug magazine

Dayane en Isabely Sinds september j.l. zijn twee nieuwe kinderen, Dayane en Isabely opgenomen in het Kinderdorp. Deze twee meisjes, een tweeling van 5 jaar, werden na zorgvuldige voorbereiding van de kinderbescherming, van school gehaald en voor hun eigen veiligheid ondergebracht in het Kinderdorp Criança Feliz in São Gonçalo. Onlangs hebben zij voor het eerst weer bezoek gehad van hun moeder en zijn er gesprekken en onderzoeken op gang gebracht. Het gezin van Edivaldo en Leila, de zorgouders van het Kinderdorp, is nu uitgebreid naar tien kinderen! Jaap en Jennie Wiersma waren op de dag dat de tweeling werd gebracht, in het Kinderdorp aanwezig en zij waren ontroerd toen zij zagen met hoeveel liefde de nieuwe kinderen direct werden opgenomen in het gezin.

Leonardo, die al heel lang in het Kinderdorp woont, ontfermde zich enthousiast als een oudere broer over hen en gaf de tweeling een rondleiding in een kruiwagen. De kinderen genoten enorm van de positieve aandacht die ze ontvingen en sinds lange tijd konden ze weer lachen! Jaap en Jennie willen een oproep doen om voor de kinderen te bidden. Wordt DUO Sponsor Natuurlijk kunt u zich ook opgeven als sponsor voor deze kinderen en voor het werk in het Kinderdorp. Wij zoeken voor de kinderen van het Kinderdorp 10 sponsors van 29 euro per kind of 1 sponsor van 250 euro. U begrijpt wel dat de zorg-ouders, de psychologe, een arts en maatschappelijk werkster ook betaald moeten worden. Ook hun schoolopleiding, kleding, hele verzorging. De onkosten van het huisje, gas/water/licht, huishoudgeld en ga zo maar door. U kunt ook DUO sponsor worden voor 15 euro per maand. Dit houdt in dat u samen met iemand (die u zélf vraagt) een kind sponsort voor elk 15 euro, dus samen voor 30 euro per maand. Wij zijn dankbaar voor de vele sponsors die al betrokken zijn, maar zijn op zoek naar meer sponsors, zodat nog meer kinderen een plekje kunnen krijgen in een


Adoptiefonds

warm Braziliaans gezin. Het gezin van Edivaldo en Leila is vol, wat betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw zorgechtpaar voor het tweede gezinshuis in het Kinderdorp. Uw warme sponsoring en betrokkenheid voor het Kinderdorp maakt dit mogelijk! Infopakket U kunt gratis een informatiepakket aanvragen bij: Stg Care for Brazil – Kruiswijk 21 – 1761 AR Anna Paulowna – 0223522155 (di/woe/do van 9 - 5 uur)

Leonardo (17 jaar) Voor hem wordt een traject in gang gezet met betrekking tot een beroepsopleiding. Leandro (15 jaar) Voor hem wordt ook een traject in gang gezet met betrekking tot een beroepsopleiding. Daniele (13 jaar) wacht op een adoptiegezin.

Maar dit kan ook via info@careforbrazil.nl of www.careforbrazil.nl Jeugdvoorstelling In oktober j.l. hebben de kinderen en de tieners voor de eerste keer in hun leven een jeugdvoorstelling meegemaakt. Dit uitje werd mogelijk gemaakt door een sponsor van één van de kinderen. Het was een onvergetelijke indruk voor de kinderen.

Bespreking Ook was deze maand de bespreking met de Kinderrechter, de Oficier van justitie, de Advocaat met het technisch team van de rechtbank en de Maatschappelijk werkster en Psychologe van het Kinderdorp. Deze vergadering wordt twee keer per jaar gehouden. Op deze bijeenkomst worden alle kinderen stuk voor stuk besproken en worden de noodzakelijke beslissingen genomen.

Isabele (9 jaar) wacht op een adoptiegezin.

Zuney (5 jaar) wacht op een adoptiegezin.

Isabelle Faria (6 jaar) wacht op een adoptiegezin.

Nice (11 jaar) zit al in een traject van bezoeken aan haar nieuwe adoptiegezin. Komende tijd zal zij weekenden en korte vakanties gaan krijgen.

Vitor (19 jaar) is nu permanent opgenomen in een voor hem al bekend gezin.

Brena (9 jaar) wacht op een adoptiegezin.

de brug magazine

5


adoptiefonds

KERSTGIFT Querida Padrinhos e Amigos, Ieder jaar maken onze adoptie-ouders een Kerstgift over van ongeveer ₏ 7,50 zodat de leidsters hier kerstcadeautjes kunnen kopen voor alle kinderen, van dezelfde prijs en een feestelijke kerstmaaltijd kunnen maken voor ons en onze families. Dit doen onze adoptie-ouders om ons eens extra te verwennen! Wij ontvangen iedere dag al lekker eten, onderwijs, verzorging en veel aandacht en liefde maar wij zijn natuurlijk heel blij met iets extra’s dat speciaal voor ons is. Wij zijn al heel nieuwsgierig wat het cadeautje dit jaar zal zijn en we vinden het super lief dat onze adoptie-ouders ieder jaar weer aan ons denken en ons niet vergeten.

Omdat niet al mijn vriendjes en vriendinnetjes uit de semi-internaten adoptie-ouders hebben, hopen wij op een extra kerstgift, zodat zij ook verrast kunnen worden met een cadeautje; wat zullen ze blij zijn! Namens de kinderen: Wil Zeeman (adoptiefonds)

U kunt een kerstgift overmaken tot februari 2012 ten name van: St. Care for Brazil. ING Bank nr. 32 97 260 onder vermelding van: KERSTCADEAU. Dank u wel!

6

de brug magazine


Projecten Kinderdorp

Project Kinderdorp Zoals we eerder hebben aangegeven zijn we druk bezig met de uitvoering van het masterplan Kinderdorp. We willen in een aantal jaren veel verschillende projecten binnen het Kinderdorp realiseren. Badkamers De oude situatie betekende een open doucheruimte. Het is belangrijk om de kinderen voldoende privacy te geven met douchen, ook omdat in één gezinshuis jongens en meisjes van verschillende leeftijden wonen. Om het goed aan te pakken is het gezin van Edivaldo en Leila verhuisd naar een leeg gezinshuis, zodat hun gezinshuis kon worden aangepakt. Niet alleen de toiletten en douches zijn aangepakt, maar ook de vloer is voorzien van vloertegels, waardoor het veel hygiënischer is en gemakkelijker schoon te houden. Begeleid zelfstandig wonen Het project Begeleid zelfstandig wonen is klaar. Het huis bestaat nu uit vier aparte woon-units. De metselaar is eruit getrokken en de laatste hand kan worden gelegd aan het afwerken en verven van de appartementen, waarna we kunnen gaan inrichten. Het project krijgt aan de buitenkant nog een facelift met mooi

gekleurde tegeltjes, ook om infiltratie van water in de muur tegen te gaan. Muzieklessen Dankzij de gift van het kinderkoor uit Dordrecht konden nieuwe muziekinstrumenten worden aangeschaft. Het is een feest voor de kinderen om zich in muziek te uiten en vrijwilligers uit de betrokken kerken geven gratis les. Ook vinden de kinderen het heerlijk om te dansen (bewegen zit in hun bloed) en zij treden soms als dansgroepje op in de kerk. Op deze manier brengen zij hun getuigenis naar buiten van het nieuwe leven dat zij hebben omarmd in het Kinderdorp. Project moestuin De kinderen helpen graag mee in de moestuin. Ze vinden het geweldig om te zien hoe sla en tomaten groeien en helpen met onkruid wieden en water geven!

de brug magazine

7


Zending in beweging

Zending in Beweging Toen wij in Brazilië waren werd het 38-jarig bestaan gevierd van het sociale gedeelte van de Zending. Dit is samengevoegd in een stichting die de naam OSFA draagt. Hetgeen betekent Obras Socais Fé e Alegria (Sociaal werk, Geloof en Blijdschap). Ook in het Kinderdorp werd dit feest gevierd. Zoveel mogelijk kinderen die geadopteerd zijn, werden uitgenodigd om dit feest mee te vieren. En zo gebeurde het dat wij Ana Julia ontmoetten. Al vele jaren woont zij in haar Braziliaanse adoptiegezin, maar ze komt graag terug op de plek waar zij

met veel liefde werd geholpen. Kort na haar geboorte kwam zij in de opvang voor meisjes terecht. De zending had toen nog een meisjeshuis waar ook veel baby’s werden gebracht. Ana Julia werd geboren in een gezin waar ze niet welkom was en vond een tijdelijk onderkomen bij de OSFA. Na zes maanden ontfermde zich een Braziliaans gezin over haar en werd zij met veel liefde geadopteerd. Nu, op 11-jarige leeftijd, kwam zij even terug naar het verjaardagsfeest van de OSFA. Samen met haar adop-

Beroepen in Brazilië Als sponsor ontvangt u informatie over het kind dat u op dat moment sponsort. U leest over het gezin en wat de vader of moeder van beroep is. Vaak kijken we met ons Nederlandse denken naar een beroep en hebben er andere ideeën bij dan de Braziliaanse werkelijkheid. Waar denkt u bijvoorbeeld aan als er staat dat vader verkoper is? Waarschijnlijk heeft u de verkoper in gedachten in de winkel waar u geregeld uw boodschappen doet, of de leuke winkel waar u uw kleding koopt… Met dat idee in gedachten,

denkt u misschien wel: ‘dat is een goede baan, heeft dat kind mijn hulp wel nodig?’ Toen wij in Brazilië waren kwamen wij in Lábrea een verkoper tegen, zoals veel vaders als beroep ‘verkoper ‘ hebben opgegeven. Hij liep met een oud krakkemikkig karretje langs de huizen en probeerde de gaten en kuilen in de weg te ontwijken, zodat zijn handeltje niet van zijn kar zou vallen. Een winkel in de stad gaf hem een voorraadje artikelen voor de verkoop en van wat hij verkoopt mag hij wat houden.

tie-ouders en familie liep ze te stralen. Dankzij de hulp van vele Nederlandse adoptie-ouders, die het voor haar mogelijk maakten dat ze opgevangen kon worden, werd ze in een fijn gezin geplaatst waar ze een veilige plek vond en een nieuwe toekomst.

Hij loopt vele uren langs de kleine houten huisjes en doet z’n best om iets te verkopen aan de mensen. Zo is “verkoper” zijn geen vetpot en zeker geen vaste baan met pensioen, zoals wij dat gewend zijn. Maar, hij is wel trots dan hij werk heeft en aan het einde van een lange dag werken wat centjes mee kan nemen naar huis. Gelukkig is daar de hulp van het semi-internaat, waardoor er een aanvulling is in zorg voor de kinderen en het gezin kan rondkomen. Dus, als u het beroep ”verkoper” leest, moet u maar even terugdenken aan dit kleine verhaaltje.

Armoede Hoewel Brazilië bekend staat als een land dat sterk in opkomst is, schrijft de Braziliaanse krant dat de regering van Brazilië extra maatregelen heeft getroffen om de armoede in het land te bestrijden. Gezinnen die leven onder de armoedegrens krijgen hulp van de overheid door middel van een “bolsa famíliar”. 12 miljoen (!) gezinnen in Brazilië ontvangen deze hulp, omdat zij leven onder de armoedegrens. Er wordt van uitgegaan dat een gezin niet meer inkomen heeft dan R$ 140 per maand, per werkend lid van het gezin (vader en moeder). Dat is nog 8

de brug magazine

geen 60 euro per maand. De krant vermeldt dat 1.200.000 kinderen in Brazilië dagelijks de gevolgen van de armoede ervaren. Economische groei is er zeker in Brazilië, maar er zal nog veel moeten

veranderen voor de vele kinderen die in grote armoede leven. Als zending hebben we dan ook in de toekomst een belangrijke taak te vervullen in Brazilië, door met woord en daad het Evangelie te verkondigen.


VANUIT de cockpit

Al ruim een halve eeuw is Care for Brazil samen met de OSFA in Brazilië werkzaam. Mede dank zij u, wordt het evangelie en de hulpverlening verspreid. Door de jaren heen en geleerd hebben-

de van fouten, is het resultaat zeker iets om enthousiast over te zijn. Het maakt een groot verschil voor het kind/gezin dat geholpen wordt. Wij besteden veel aandacht aan een meerjarenplan. Niet zo eenvoudig, zeker niet als je kijkt naar de omstandigheden van dit moment; een moeilijk voorspelbare economische toekomst. Ook wij hebben te kampen met minder sponsors voor de kinderen! Kijkend naar de grote nood die er is voor té veel kinderen, zijn we nog steeds ambitieus en hoopvol! Wij willen samen onze schouders eronder zetten en een offer brengen. Bijna niets is zo ontroerend en bemoedigend dan oog in oog te staan met een kind dat weer

is opgekrabbeld en weer hoop heeft! Wij hopen dat u in december, nog een financiële eindsprint voor ons in petto heeft, anders wordt het een schamel kerstfeest in Brazilië. Voor de komende twee jaar heeft Care for Brazil de ambitieuze visie om minimaal 250 kinderen/gezinnen extra te willen steunen. Hiervoor zoeken we uiteraard extra sponsors! Wij ondersteunen u met de gratis film op DVD, welke u laat zien wat Care for Brazil/OSFA in Brazilië doet, wanneer u meehelpt om het adoptiefonds in uw omgeving te promoten. Even een telefoontje naar Peter Zeeman 0223-522155 (di/wo/do) of een mailtje naar info@careforbrazil.nl en de film wordt toegestuurd. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid. Peter Zeeman.

KortnieuwsKortnieuws Uw giften: Uw gift aan St. Care for Brazil is aftrekbaar voor de belasting. Wij hebben een ANBI-Goedkeuring onder dossiernummer 5281. Wanneer uw giften boven de 10% van uw inkomen uitkomen, dan kunt u toch voor belastingaftrek in aanmerking komen. Het gaat dan om het vastleggen hiervan via de notaris. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u bellen met Peter Zeeman van ons kantoor. Kantoor schoonmaken Wij werken met zoveel mogelijk vrijwilligers om de kosten zo laag mogelijk te houden en een groot percentage van alle giften naar Brazilië te sturen. We zoeken daarom nog een vrijwillig(st)er die ons kantoor met enige regelmaat wil schoonhouden of er voor laat zorgen, bent u dat?? Adverteren: U kunt heel voordelig adverteren in ons blad. Als u vier keer achtereen opgeeft, krijgt u zelfs nog 15% extra korting. Zie www.careforbrazil.nl. Meldt u snel aan voor het volgende jaar!

Computers: Voor ons kantoor zijn wij dringend op zoek naar 3 complete computers, niet ouder dan 3 jaar, inclusief TFT schermen.

Kringloopwinkel De opbrengst van onze kringloopwinkel is voor Care for Brazil. De website wordt nu gevuld met artikelen voor de verkoop en gaat online. Voor ophalen of bestellen: 06-14302918 – www. kringloopwinkelhollandskroon.nl. Reclamecampagne Stichting Care for Brazil In de maand december t/m 5 januari 2012, zijn er 5 radio commercials per dag te beluisteren over CFB. Dat is ons o.a. mogelijk gemaakt door sponsoring. Wilt u het ook horen. Het spotje is ingesproken door Natasia Zeeman. U kunt afstemmen op: www.grootnieuwsradio.nl

Win een gratis vliegreis naar Brazilie met logies Care for Brazil “gaat er voor”! U kunt meedoen. Meldt voor 1 april 2012 drie nieuwe sponsors aan die een kind voor minimaal een jaar willen ondersteunen, of 6 Duo-sponsors, dan dingt u mee naar deze fantastische prijs om Brazilië te ontdekken en ons werk te zien. Wij maken extra reclame met radiospotjes en een live TV uitzending! Zie hieronder en hiernaast en ook de losse flyer in dit blad Live TV uitzending Stichting Care for Brazil Op 4 januari 2012 kunt u CFB, Jaap Wiersma, volgen in de live uitzending in het programma Café Tinto. De uitzending is van 9.30-11.00 uur en wordt herhaald van 16.00-17.30 uur. Wil u het met ons volgen? Stem dan af op Family7.

de brug magazine

9


MINAS GERAIS

KINDERHUIS Samenwerking Semi-internaat met Kinderhuis van de overheid. In het semi-internaat van São João del Rei komen dagelijks zo’n 35 kinderen. Veel van de kinderen komen uit de wijk Tejuco of Bairro Preto. Dit zijn de wijken die vlak bij het semi-internaat liggen. Een aantal kinderen komt uit het kinderhuis dat in dezelfde straat, een stukje verder staat. Hier worden kinderen door justitie intern geplaatst. Meestal worden ze door de politie uit hun gezin weggehaald omdat er direct gevaar is voor hen of omdat er sprake is van grove verwaarlozing. Omdat het kinderhuis te weinig activiteiten heeft voor de kinderen hebben ze bij ons aangeklopt of wij een aantal kinderen overdag zouden willen opnemen in het semi-internaat. We hebben daar in geloof ‘JA!’ tegen gezegd. We weten niet hoelang deze kinde-

10

de brug magazine

ren kunnen blijven, omdat de justitie voor deze kinderen naar Braziliaanse adoptiegezinnen zoekt, zodat de kinderen een betere toekomst kunnen krijgen. Duidelijk is, dat de kinderen erg hebben geleden in hun korte leventje en dat het belangrijk is dat we hen met veel liefde en zorg omringen. Vaak weten we maar weinig van de achtergrond van de kinderen. Zo krijgen we geen persoonlijke gegevens van hun ouders. Wel weten we dat veel van deze kinderen komen uit gezinnen waar drugs en geweld dagelijks aan de orde zijn. De kinderen zijn extra druk, vragen veel aandacht en geduld van de leidsters, maar we weten dat de liefde van God ook deze harten zal bereiken en de pijn van het verleden kan doen verzachten. We zoeken daarom mensen

uit Nederland voor deze kinderen, die voor hen willen bidden en hen financieel willen sponsoren om de opvang in het semiinternaat mogelijk te maken. Mogen we op u rekenen? U kunt deze kinderen sponsoren via het Adoptiefonds voor 1 euro per dag. (zie blz 22)


MINAS GERAIS

Feest in het semi-internaAT Brazilianen houden van feesten en van voetballen, dat wist u vast wel! Maar ieder jaar heeft BraziliĂŤ ook een week die in het teken staat van het KIND, met daarin een KINDERDAG, een feestdag voor het kind. Voor het semi-internaat betekende dit dat er voor de kinderen een kinderfeest werd georganiseerd. Het feest werd gesponsord door verschillende organisaties/ winkeliers. Voor alle kinderen was er een cadeautje en wat lekkers. Ook al regende het buiten pijpenstelen, er werd binnen uitbundig gezongen en gedanst. Heerlijk, om kinderen zo blij en uitbundig te zien lachen en feestvieren.

de brug magazine

11


OCARA

24 TON VOEDSEL De jaren vliegen om. Ik woon nu al 22 jaar in Ocara . Sinds ik tot geloof ben gekomen en Jezus heb leren kennen is geen dag te lang, eigenlijk te kort, want ik zou nog veel meer willen doen. Veel families met kleine kinderen hebben hulp gehad en hebben daardoor een betere kwaliteit van leven gekregen. Natuurlijk is ons werk alleen maar mogelijk als God het zegent en als jullie, donateurs, meehelpen. Al het werk in deze wereld kan alleen maar gebeuren als er mensen zijn die willen helpen/werken. Wanneer wij in de wereld werken kan het zo zijn dat we graag willen ontvangen, maar als wij voor God werken is het de bedoeling dat wij uit liefde geven. Dit jaar 2011 hebben wij circa 24 ton voedsel uitgedeeld aan arme families die een kind in het adoptiefonds hebben. Zeker hebben deze families het daardoor minder slecht gehad en ze zijn er altijd heel dankbaar voor. Ik hoop dat dit werk nog lang door mag gaan, want arme mensen blijven bestaan hier in Ocara.

nr

Pr

11 1 1 20

oject

Project: VWbusje Ocara – ₏ 1.500,Wij brengen de voedselpakketten altijd bij de families thuis, met een Volkswagenbusje. Het busje is gekocht in 2001. Ik heb in 10 jaar 2 keer 4 nieuwe banden gekocht en het is nu weer tijd om nog eens 4 nieuwe banden te kopen. Het busje moet ook nagekeken worden want wij hebben er al 200.000 km mee gereden. Banden en reparatie zullen ongeveer 3.000 reais kosten. Wie kan ons daarmee helpen? Het busje is belangrijk voor ons werk in Ocara.

Het werk van de kerk gaat goed. Pastor Edson en zijn vrouw Neusa zijn nog steeds de voorgangers en doen het goed. In november j.l. zijn er weer 8 mensen gedoopt. Het is zo goed als we zien dat God werkt in de harten van de mensen, jong en oud. Met mij en de kinderen gaat het goed. Mijn dochter Hellen is heel gelukkig met haar beroep in de verpleging. We zijn dankbaar dat ze hier in Ocara mag werken in een gezonheidspost en ze doet ook veel nachtdiensten in het ziekenhuis van Ocara. 2011 is een gezegend jaar geweest. Ik dank God daarvoor. Alle mensen heel hartelijk bedankt voor wat jullie dit afgelopen jaar hebben gedaan aan iemand die het nodig had. Lieve mensen, een gezegende kerst en wij wensen iedereen een voorspoedig 2012. Henny

12

de brug magazine


OCARA

Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander De eerste 3 weken van september hebben wij, Peter en Aveline Zwagerman, het voorrecht gehad om opnieuw een bezoek te brengen aan Brazilië. Opnieuw, omdat we in 2005 en 2007 als leiding mee zijn geweest met een groep jongeren voor de organisatie World Servants. We hebben toen 6 en 5 huizen mogen bouwen in Ocara. Een belevenis waarin we veel hebben geleerd maar ook veel mochten uitdelen. Het is natuurlijk geweldig dat mensen, die tot dan toe in een lemen hutje wonen, een echt stenen huis krijgen maar we hebben ervaren dat we minstens zoveel hebben mogen uitdelen in de levens van de jongeren. Het motto van World Servants is niet voor niets: "Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander". We hebben door de projecten heen ook heel goede vriendschappen opgebouwd met verschillende mensen daar en ons verlangen was dan ook groot om nog een keer terug te gaan. Maar World Servants bouwt daar niet meer…..Heel jammer natuurlijk want er zijn nog genoeg mensen, die in een lemen huisje wonen. Maar gelukkig pakt de overheid het wel op om voor de allerarmsten een huis te bouwen. Het was dan ook een droom om een keer terug te komen en het was dan ook bijzonder om weer terug te zijn in Ocara. We hebben een super tijd gehad, eerst een week in São Gonçalo, bij Tineke de Jonge, die tijdens de projecten onze tolk

voor het kinderwerk was en waar we een bijzondere band mee hebben gekregen. Ze heeft ons meegenomen naar Rio, het Christusbeeld, het strand Copacobana, het kindertehuis, etc. Daarna zijn we nog 2 weken bij Henny de Jonge geweest in Ocara. Wat was het geweldig om

mogen ervaren. Het is voor ons een bijzondere tijd geweest, God ging voor ons uit, Hij leidde onze weg iedere dag!! Een jongen uit Ocara, die 4 jaar terug meeging om samen met de Nederlandse jongeren te bouwen, om zo Engels te leren spreken, was intussen leraar Engels en we hebben heel wat met hem opgetrokken en hij kon ons prima vertalen. Als tegenprestatie hebben wij met zijn leerlingen Engels gesproken en ze uitgedaagd om deze taal echt goed te leren spreken. André, onze tolk, heeft tijdens het optrekken met de World Servants jongeren God als Zijn vader mogen leren kennen en daar getuigt hij van ook naar zijn leerlingen. Mooi om ook deze ontwikkeling te zien.

alle bekenden weer te ontmoeten, de dankbaarheid, die er nog steeds is als de mensen je herkennen als de bouwers van hun huis. En wat was het geweldig om de voedselpakketten te mogen uitdelen, de allerarmsten zien daar echt naar uit! We hebben nog met Nem (de man die ons indertijd heeft leren metselen), een badkamer aan een huis gebouwd.

De laatste dagen in Ocara liepen wij Jaap Wiersma tegen ’t lijf, hij is ook met ons mee geweest om het project van 2006 te bezoeken. Bij Jaap kwam de vraag vandaan of wij niet iets wilden vertellen van onze tijd in Brazilië dus vandaar dit korte verslag. Het was goed om zo de liefde van zowel Tineke als Henny te zien voor de kinderen en de allerarmsten.

Ook hebben we de huizen, die in 2006 en 2007 gebouwd zijn, mogen inspecteren. Hoe ziet het huis er nu uit, hoe is de gezondheid van de bewoners, hoe staat het met de regenput, wat is het inkomen etc. Geweldig om bij de mensen zelf binnen te komen. Henny ging natuurlijk mee als tolk want als je zelf geen Portugees spreekt is dit toch wel nodig. Wat een liefde, gastvrijheid en dankbaarheid hebben we

Intussen zijn we alweer een tijdje thuis maar onze harten en gedachten zijn nog vaak daar. Heel bijzonder is het als je de eenheid in Jezus Christus mag ervaren, ondanks dat je de taal niet spreekt. We zijn God dankbaar dat we deze reis mochten maken. Aan Hem de eer! Hartelijke groeten, Peter en Aveline Zwagerman de brug magazine

13


voor aanleg en onderhoud van tuinen

menno van coehoornstraat 6 8556 ah sloten (fr.) tel. 0514-531507

Postbus 75 1770 AB Wieringerwerf Westrak 78a 1771 ST Wieringerwerf T. +31 (0)227 600 244 F. +31 (0)227 600 505 architektenburo “Maak van een huis een thuis� info@benlooye.nl 14

de brug magazine

www.vastenburgdeboer.nl


U KUNT ONS HELPEN MET UW @ EMAIL ADRES.NL & UW TELEFOONUMMER? Ons email adres is: info@careforbrazil.nl Graag ontvangen wij ook uw emailadres. Is het mogelijk dat u dit spoedig aan ons opstuurt? Voor eventuele correspondentie of informatie sturen wij u liefver een mailtje. Het werkt sneller en is kostenbesparend. Als uw adresgegevens niet juist zijn, of dubbel, in onze administratie, wilt u dit dan ook gelijk even melden? Als u tenslotte ons uw telefoonnummer doorgeeft dan zijn we helemaal compleet. Hartelijk bedankt.

WIN een vakantiereis naar Brazilië!

ZIE BIJGAANDE FLYER VOOR MEER INFORMATIE OF: www.careforbrazil.nl

Nieuwe Website Stichting Care for brazil heeft een nieuwe website. Hiernaast vindt u de afbeelding van onze nieuwe site. Deze website heeft meer mogelijkheden. We zijn nog bezig om het geheel te vullen. Ook ons blad De Brug zal erin komen te staan. We hopen dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om alles up tot date te houden.

ject P ro

nr

80 0 0 2

6

Reparatie Dak Zendingshuis Lábrea

In een vorige Brug vroegen we mensen ons te helpen met het opknappen van het dak van het zendingshuis in Lábrea. Tot nu toe hebben we daar geen giften op ontvangen. Toch willen we het heel graag opnieuw bij u onder de aandacht brengen. Reparatie is hard nodig,

voordat de regentijd weer aanbreekt. De totale kosten zijn geraamd op € 1935,-. De Braziliaanse werkers zullen er alles aan doen om de reparatie goed en goedkoop te doen, zoveel mogelijk met eigen mensen. Helpt u mee?

€ 2000

ontvangen. Hartelijk dank! de brug magazine

15


LÁbrea AmAZOnes

Wat…

als je ouders worden opgepakt voor moord? Ze is nog maar een jong meisje en komt al jaren in het semi-internaat van Lábrea. Ze heeft de hulp van de zending hard nodig. De situatie van dit meisje is wanhopig moeilijk. Haar vader en moeder zijn verslaafd aan drugs en verkopen het ook door aan anderen. Als kind probeer je dat zoveel mogelijk naar de achtergrond te drukken en te genieten van het feest om elke dag naar het semi-internaat te kunnen gaan. Daar werken tia’s (tantes) die van je houden, je omhelzen als je aankomt en die zorgen voor een fijn programma. Ook is er altijd eten, warm eten en tijd voor sport en spel. Maar het leven kan ineens zo op z’n kop staan en dat gebeurde in het leven van Letícia. Haar vader werd gevangen genomen op verdenking van moord op een veertienjarig meisje. Het hele dorp sprak erover en Leticia wist niet hoe ze het had en waar ze moest kijken. Toen later ook haar moeder nog werd opgepakt, omdat zij werd herkend als degene die het meisje had vastgehouden toen zij met 14 messteken om het leven

16

de brug magazine

werd gebracht, stortte het leven van Leticia in. Op school werd ze met de nek aangekeken door de andere kinderen en als iemand, ook nu nog, maar een opmerking maakt over de situatie, weet niets anders te zeggen, dan: “als je niet ophoudt, zal mijn vader je pakken”. Hier staat een klein meisje, dat niet gevraagd heeft om deze grote problemen die haar ouders hebben veroorzaakt in hun eigen leven maar daarnaast ook in haar leven. Een meisje dat gewoon van haar vader en moeder wil houden en bij ze wil wegkruipen, ook als er niemand is die van haar vader en moeder houdt. Voorlopig zit zij zonder ouders, omdat de rechtszaak nog wel een tijdje zal duren. Het dorp zal voorlopig nog wel praten over het gezin en de namen zullen nog wel over straat rollen. Ze zal nog wel worden nagewezen door de andere kinderen als het dochtertje van…

Semi-internaat Gelukkig blijft het semi-internaat bestaan, hier vinden kinderen zoals Leticia een veilige haven waar leidsters zijn die voor hen klaar staan en altijd van hen houden, wat de ouders ook hebben gedaan… In het semi-internaat van Labrea worden rond de 160 kinderen opgevangen. Allemaal kinderen die thuis in schrijnende armoede leven. Wij kunnen dit zendingswerk onder deze kinderen alleen maar doen als er genoeg mensen zijn die willen sponsoren. Voor 1 Euro per dag (29 euro per maand) kun je een kindje hoop geven, een schoolopleiding, warm eten geven en een veilige, warme haven bieden. Wilt u ons helpen? Meldt u dan aan als sponsor van een kindje (zie blz 22). “Wat je aan één van deze kleine kinderen doet, heb je aan Mij gedaan…”


LĂ brea AmAZOnes

Schrijnende armoede in LĂ brea Ook in Labrea, net zoals in Ocara, worden voedselpakketten uitgedeeld aan gezinnen met kleine kinderen die in uitzichtloze armoede moeten leven. Geen kans op werk, geen geld, geen eten, geen familie die bijspringt. In zulke gevallen is er sprake van bittere armoede. Hiertussen groeien kinderen op. Kinderen die nog in de groei zijn. Die niet gevraagd hebben om in deze armoede geboren te worden. Een kind handhaaft zich wel, wordt er dan gezegd. Maar door de armoede

krijgt een kind weinig of geen goede voeding om gezond op te groeien. Daarnaast is de situatie in het gezin niet echt rooskleurig. Vaak is er veel ruzie en boosheid. En houdt het kind zich maar liever stil of loopt weg.

andere arme gezinnen geholpen met een voedselpakket. Gekeken wordt naar de situatie waarin het gezin verkeert. Is er net een baby geboren, iemand ernstig ziek, o.d. Dan hebben zij in die maand voorrang.

Gelukkig hebben we een aantal sponsors in Nederland die maandelijks 15 euro doneren voor voedsel. Hiervan worden voedselpakketten uitgedeeld in o.a. Labrea. Niet steeds aan dezelfde gezinnen. Iedere maand worden

Wilt u ook sponsor worden van een voedselpakket in Labrea? U kunt zich aanmelden met de bon op blz 22, of via de website: www.careforbrazil.nl Dank u wel.

de brug magazine

17


(advertenties)

Uw AFICOM-adviseur doet meer

Haventerrein 3-A 1779 GS Den Oever (0227) 51 15 29 | info@aficom.nl | www.aficom.nl Met vestigingen in Amsterdam, Wormerveer, Broek op Langedijk & Heemstede

Administratiekantoor van der Brugge

* gespecialiseerd in salarisadministratie uw salarisadministratie geheel verzorgd voor  5,00 per werknemer per maand

* Boekhouding * interim opdrachten informeer naar onze all-in tarieven ook voor kleinere organisaties nieuw: nu ook pensioenadvies J.W.L. van der Brugge, Hendrik marsmanshove 60, 3437 ZN Nieuwegein Tel. (030) 601 43 78 - Fax (030) 601 43 79 brugge.admin@planet.nl - www.vdbruggesalarisadministraties.nl

tekstschrijven redigeren notuleren vertalen vanuit het Engels poëzie Levien Vermeer | 0345 610289 | taalcreatief@gmail.com

www.taalcreatief.nl

18

de brug magazine

Bij inlevering van deze advertentie wordt bij besteding van minimaal 10 euro een bedrag van 10% overgemaakt aan het Gezinshuizenproject te São Gonçalo Brazilie


PROJECT AMAZONES

LÁBREA 2012

Lábrea is een klein plaatsje aan de oever van de rivier de Purus in de Amazones, Brazilië. Hier heeft de zending een oud semi-internaat staan waar dagelijks zo’n 200 kinderen komen. Ze worden geholpen met voedsel, opvang en huiswerkbegeleiding. De kinderen komen uit families uit de arme wijk Vila Falcão en hebben de hulp hard nodig!

WAT GAAN WE DOEN? Een NIEUW semi-internaat bouwen! Samen met de Brazilianen gaan we aan de slag om een compleet nieuw onderkomen te bouwen. Naast de opvang van de kinderen zullen er kinderclubs, cursussen en activiteiten gaan plaatsvinden in samenwerking met de kerk en het werk van de OSFA. WANNEER GAAN WE? Het werk zal over verschillende jaren worden verspreid. In de zomervakantie van 2012 gaan de eerste twee groepen van maximaal twaalf mensen beginnen aan de eerste fase van de bouw. De eerste groep staat gepland van 2 t/m 22 juli 2012 en de tweede groep van 22 juli t/m 18 augustus . ACTIE VOEREN We hebben een lange aanlooptijd voor het project zodat we samen allerlei acties gaan voeren om geld bijeen te brengen voor de reis en de bouw van het semi-internaat. We zullen met de groep verschillende keren bij elkaar komen als voorbereiding op de reis en zodat je elkaar al wat beter leert kennen. INFORMATIE Er is nog een heleboel te vertellen, bijvoorbeeld hoe het programma eruit ziet, want we doen veel meer dan alleen maar bouwen! Er zal gelegenheid zijn om een Indianen-nederzetting te bezoeken in de Amazones en nog veel meer! Wat je nu al kunt doen is INFORMATIE OPVRAGEN. Je krijgt dan uitgebreide documentatie over de reis, de voorwaarden en activiteiten toegestuurd. REAGEER Stuur een mail naar Jaap en Jennie Wiersma, wiersmaatjes@gmail.com , dan nemen we contact met je op. Schrijf in de mail in ieder geval: Je naam, adres, telefoon, leeftijd en van welke kerk je lid bent.

D U R F J I J H E T A A N ?! de brug magazine

19


VRIJWILLIGERS

Een Braziliaanse vrijwilligster Claudia Cecconello is Braziliaanse, 28 jaar en werkzaam als zendelinge in het oerwoud van de Amazones in Brazilië. We kwamen haar tegen in het semi-internaat van Labréa, waar zij graag tussen de kinderen zit om te vertellen over Jezus. Ondertussen leert ze hen ook allerlei mooie handwerktechnieken. Hieronder vertelt ze over haar leven. Vanaf 2003 werk ik bij Jeugd met een Opdracht in Minas Gerais, daarvoor was ik onderwijzeres en gaf kleine kinderen les in kunst. God legde in mij het verlangen om met kinderen te gaan werken in het Noorden van Brazilië, de Amazones. Dit is, ook voor mij, een grote overgang van cultuur. Brazilië is een heel groot land met veel verschillende volkeren. Zelfs de talen zijn verschillend. Zo kom je in het oerwoud Indianenstammen tegen die hun eigen taal spreken. Ik ben opgevoed in een christelijk gezin. De liefde voor God heb ik vooral van mijn moeder geleerd. Ik ging als kind altijd met mijn moeder mee naar de kerk. Mijn ouders waren gescheiden en ik leefde met mijn broer bij mijn moeder. Ik leerde de principes van God en leerde Hem kennen als klein kind. Als tiener heb ik de beslissing genomen om met Hem verder te gaan in mijn leven en liet ik mij dopen. Nooit heb ik gedacht dat ik zendelinge zou worden. De kerk waar ik kwam had daar geen visie voor. Mijn oom had een cursus gevolgd om God te dienen en kwam terug in de kerk. Ik had op dat moment een moeilijke tijd in mijn leven want ik had verkering met iemand en wij wilden trouwen, maar hij overleed. Het was een tijd 20

de brug magazine

waarin ik veel God ging zoeken. Ik begreep niet waarom dat gebeurde, maar wist zeker dat alles wat er gebeurde, in Gods handen was. Daardoor kon ik het accepteren, hoe moeilijk het ook was. Mijn oom vertelde over zijn relatie met God en dat was voor mij heel bijzonder. Het veranderde mijn leven en ik kreeg het verlangen om mijn leven te geven voor de zending. Ik leerde God meer en meer kennen en ook Zijn stem beter te verstaan. Ik voelde dat God mij voor de zending riep. De voorganger zag het eerst niet zo zitten, maar ik heb gewacht tot God het ook aan hem liet zien. Het duurde even voordat de kerk mee ging helpen en mij ging steunen in gebed en met geld. Vorig jaar ging ik eerst naar Porto Velho, deze stad ligt aan de rand van de Amazones. Daar volgde ik een cursus transcultuur. Mijn doel is: Om te werken met Indianen in het oerwoud en de liefde van God te brengen aan deze mensen. Ik zal ook hun taal moeten leren spreken en hun cultuur moeten leren kennen om goed contact te kunnen maken. Pastor Davi, die zondag in de Filadélfia kerk sprak, is de leider van Jeugd met een Opdracht in Lábrea. Ik weet nog niet precies bij welke stam ik ga werken, ik ben daar nog voor aan het bidden. Ik wil het zeker weten dat God mij daarheen stuurt. Ik help in het semi-internaat van Labrea met handwerkles. Zo kan ik gemakkelijk contact maken met de kinderen en hen vertellen van de Here Jezus. Dit doe ik

samen met de leidsters van het semiinternaat. Ik hield altijd wel van handwerken, maar ik heb ontdekt dat God dit wil gebruiken om anderen het evangelie te kunnen vertellen. Het is niet alleen maar preken met je Bijbel in de hand. Ik merk dat ik goed pas hier in het werk, om te helpen. De kinderen van de OSFA komen uit arme gezinnen en hebben hulp nodig. Ik weet niet hoelang ik zal blijven, maar tot aan het einde van het jaar zeker. De liefde van God drijft mij om het werk als zendeling te doen, ook al is het ver in het oerwoud in een stam, waar niemand ziet wat ik doe. Ik weet dat het moeilijk is en ik heimwee naar mijn familie zal hebben. Als ik terug kom in de stad waar ik woonde, dan voel ik mij niet meer thuis. Ik merk dat God mij aan het voorbereiden is. In de stammen van het oerwoud is het leven heel anders. De indianen leven van maniokmeel en vis,en wonen in eenvoudige huisjes. Mijn moeder wil mij natuurlijk dichtbij zich hebben, maar zij heeft mij aan God gegeven en laat mij de weg gaan die God voor mij heeft. Er zijn nog veel plekken in Brazilië, waar mensen wonen die God niet kennen, zowel in het oerwoud als daarbuiten. Vele mensen kennen God vrij oppervlakkig. Er is een vernieuwing nodig en God wil mensen daarvoor gebruiken, ook in Nederland, vast en zeker!! Ik wil graag de gelegenheid gebruiken om de Nederlanders te bedanken voor hun investering in Brazilië.


VRIJWILLIGERS

In 2012 gaan zij wonen en werken voor de Zending in Brazilië.

Melchior Buit, 37 jaar, opgegroeid als jongste in een gezin met 5 jongens, wist al jong dat hij bakker wilde worden. Na de ATS in Almelo ging hij naar de vakschool in Wageningen waarna hij ging werken in een kleine ambachtelijke bakkerij. Anderhalf jaar later ging hij aan de slag in een grote fabrieksbakkerij. In deze periode trouwde hij in het jaar 2000 met Sijnette. Na de sluiting van de fabriek werd hij aangenomen bij Het Nederlands Bakkerij Centrum als rayonmanager. Daarna werd hij benaderd door Bakkerij Fuite om bij hen te komen werken als produktieleider: een functie die ik tot op heden met zeer veel plezier vervul. Het is daarom een enorm dubbel gevoel om straks ontslag te nemen. In mijn spaarzame vrije tijd ben ik amateur archeoloog en zoek ik met een metaaldetector. Ik ben erg blij dat wij als gezin samen naar Brazilië zijn geleid, om daar voor God te mogen bouwen aan Zijn Koninkrijk.   Sijnette Buit, 30 jaar, gelukkig getrouwd met Melchior is de trotse moeder van Aisha, Joah, Lissa en Matteo. Na een opleiding tot kapster werkte ze zeven jaar in een kapsalon. Zij werd thuiskapster na de geboorte van Aisha omdat dit beter te combineren was met een druk gezin, overdag gezellig thuis bij de kinderen en ‘s avonds aan het werk. Sinds kort is zij gestopt met werken om zich volledig te focussen op hun vertrek naar Brazilië.

verlangen dat al jaren in ons hart ligt. Ten tweede is het zo dat hoe meer wij onder de indruk raakten van Gods liefde voor ons, zijn genade en het plan dat Hij met ons heeft, hoe meer wij het verlangen en vertrouwen kregen om ons leven helemaal in Zijn handen te leggen. Wij willen dat God ons kan gebruiken op de manier zoals Hij ons graag ziet, in plaats van wat wíj allemaal graag zouden willen. Het is ons verlangen om Gods liefde te mogen laten zien in Brazilië, en dat is een proces waarin God met ons aan het werk is gegaan. Het gebeurde niet van de ene op de andere dag. Je bent constant bezig met de vraag: wat is belangrijk in dit leven hier? Zijn dat onze zekerheden, al onze luxe waarin wij leven en het idee dat we het vooral hier op deze aarde goed moeten hebben gehad? Of is dat het omkijken naar de kinderen van God die honger hebben, verstoten worden, aan hun lot overgelaten worden en nog nooit van God gehoord hebben? Dat er nog zoveel kinderen op straat leven terwijl er zoveel welvaart is in de wereld, raakt ons hart en geeft ons onrust. Zeker sinds we in Brazilië zijn geweest. We hebben daar met eigen ogen gezien hoe kinderen volledig aan hun lot worden overgelaten als ze niet opgevangen worden in een semiinternaat. Als wij er verdriet om kunnen hebben, hoeveel meer zal God de Vader er dan verdriet om hebben.  We zullen niet zeggen dat het allemaal gemakkelijk is, sinds we het besluit hebben genomen om naar Brazilië te gaan. Er komt veel op ons af en je blijft mens met je twijfels. Zeker als het om onze kinderen gaat; zij zijn het mooiste geschenk

dat God aan ons heeft gegeven. Als je dan ziet dat zij het moeilijk hebben om afscheid te nemen van vriendjes en vriendinnetjes doet dat zeer. Onze toekomst is onzeker maar ondanks dat voelen we ons zo gedragen door God, we kunnen niet anders dan op Hem vertrouwen en dat is het mooiste wat je kunt doen!” Aisha is 6 jaar en jarig op 17 januari. Zij houdt van Barbie en vindt het leuk om naar Brazilië te gaan; dan kan zij een geheime taal leren die niemand op school kan verstaan. Zij zit in groep 3 en kan al bijna lezen. Zij hoopt in Brazilië op dansles te gaan. Wat zij niet leuk vindt aan Brazilië is dat het zo ver weg is en dat zij iedereen zal moeten missen.   Joah is 4 jaar en jarig op 1 januari (wanneer er vuurwerk is). Hij vindt het jammer dat zijn fiets niet mee kan, maar gelukkig kan zijn lego en zijn John Deere trekker wel mee.  Hij zit in groep 2. Hij houdt niet van de slangen in Brazilië, maar wel dat ik maar halve dagen naar school ga. Ik vind het super cool dat we met het vliegtuig gaan.   Lissa is 3 jaar  en zij zegt vaak:”wij wonen nu in Brazilië, hè papa en mama?” U snapt het al… ze begrijpt er weinig van!   Matteo wordt 25 januari 2 jaar en begrijpt er helemaal niks van. Het maakt hem niet uit waar hij is of naar toe gaat. Het belangrijkste is dat zijn papa en mama er zijn. (wordt vervolgd) Melchior & Sijnette Buit.

Het mooiste geschenk dat God aan ons heeft gegeven. Waarom gaan zij naar Brazilië? “In de eerste plaats is het een de brug magazine

21


Voor 15 Euro per maand kunt u al DUO-sponsor worden van een kindje.

Algemeen Directeur: P.G. Zeeman tel. (0227) 59 18 03 peterzeeman@hetnet.nl Adoptie-administratie: Wil Zeeman wil@braziliezending.nl

Internationaal Directeur Brazilië J. Wiersma, tel. (06) 48240212 wiersmaatjes@gmail.com Voorzitter J.J. Klut tel. (023) 537 53 10 jaap@braziliezending.nl Penningmeester N.P. Vlaming tel. (0223) 52 12 65 np.vlaming@quicknet.nl Bestuurslid Ruben Flach ruben@leadingpeople.nl

machtiging Ondergetekende machtigt Stichting Care for Brazil om onderstaand bedrag af te schrijven:

oo  ...............................,-- m.i.v. ............... -................... -................................. (datum) o Maandelijks o éénmalig o anders. ............................................................................................................................................................................. o Algemeen, waar meest nodig o Project................................................................................................................................................................................................................................................................. Nummer............................................................................................................................................................................................................................................................

o Adoptiefonds (minimaal o 29,- per maand) voor sponsoring van een meisje/jongetje o Duo sponsor (minimaal o 15,- per maand) 2 sponsors, 1 kindje (meisje/jongetje) o Gideonfonds - hulp aan de werkers in bijzondere situaties o Ik wil graag de Brug Magazine gratis ontvangen o Ik ondersteun met o ...........,- per jaar. (vanaf minimaal o 5,- ) o Ik word donateur (vanaf minimaal o 3,- per maand)

Bestuurslid K.J. Otto tel. (072) 5726255 otto.ven@quicknet.nl Secretaris Peter Zijlstra tel. (0223) 535299 p.zijlstra@multiweb.nl

Comité van Aanbeveling Jan Hol Senior vice president C.C. Océ N.V. Paul Emans directeur a.i. Filadelfia Zorgverlening Bob en Kathy Fitts Zanger en Aanbiddingsleider uit Hawai

(DUO)-Sponsor 1 Naam:. ......................................................................................................................... E-mail: ......................................................................................................................................... Adres:........................................................................................................................... Telefoon:.................................................................................................................................... Postcode:.................................................................................................................. Bankrekeningnr.:. ............................................................................................................. Woonplaats:. ........................................................................................................ Handtekening:..................................................................................................................... DUO-Sponsor 2 Naam:. ......................................................................................................................... E-mail: ......................................................................................................................................... Adres:........................................................................................................................... Telefoon:.................................................................................................................................... Postcode:.................................................................................................................. Bankrekeningnr.:. ............................................................................................................. Woonplaats:. ........................................................................................................ Handtekening:.....................................................................................................................

a.u.b. opsturen aan Stichting Care for Brazil Kruiswijk 21, 1761 AR Anna Paulowna | Telefoon 0223-522155 e-mail: info@careforbrazil.nl | Info : www.careforbrazil.nl

Thomas Sagström Ondersteuning gemeenten Natasia Zeeman Zangeres www.natasa.nl

Bestuur Stichting Osfa - Brazilië


(advertenties)

NIEUW BESTUURSLID Peter Zijlstra uit Anna Paulowna is 39 jaar en een geboren en getogen Texelaar. Hij werkt bij een Internationaal High Tech bedrijf als Service Manager. Hij is aangetrokken tot Brazilië, speciaal vanwege zijn Braziliaanse echtgenote Sonia. Ook door het bezoek aan het land wat je al snel in je hart sluit. Een mooi land met een levende cultuur. In Brazilië is geloof een belangrijke pijler van de samenleving. Helaas is het ook een land met grote tegenstellingen (bijvoorbeeld de enorme kloof tussen arm en rijk). Peter zal de functie van secretaris gaan bekleden. De huidige secretaris blijft bestuurslid. Wij wensen hem een goede tijd en veel inspiratie toe.

Uw hulp helpt echt. Sponsor de toekomst van een kind!

€15,p.p.

NIEUW: Betaalbare DUO sponsoring sponsor samen met een kennis of iemand anders een kind

Ja, wij willen meedoen Sponsor 1

aan duo-sponsoring

ik wil kind(eren) alleen sponsoren voor € 29,- per kind per maand

Sponsor 2

Naam: .........................................................................................

Naam: ............................................................................................

Adres:..........................................................................................

Adres:.............................................................................................

Postcode + Woonplaats: ............................................................

Postcode + Woonplaats: ...............................................................

E-mail: ........................................................................................

E-mail: ...........................................................................................

Telefoon+GSM:...........................................................................

Telefoon+GSM:..............................................................................

Bankrekeningnr.: .......................................................................

Bankrekeningnr.: ..........................................................................

Handtekening: ...........................................................................

Handtekening: ..............................................................................

Stichting Care for Brazil | Telefoon 0223-522155 | e-mail: info@careforbrazil.nl | Info : www.careforbrazil.nl | ING Bank 3297260

de brug magazine

23


(advertenties)

De Brug Magazine | December 2011 | Nr. 45  

De Brug Magazine | December 2011 | Nr. 45

De Brug Magazine | December 2011 | Nr. 45  

De Brug Magazine | December 2011 | Nr. 45

Advertisement