Page 1

STRATEGI 2014 Spare og låne grupper

Bæredygtig

Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013

1

CARE Danmarks strategi 2014


� I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang til markeder og

mangel på oplysning og rettigheder store udfordringer. CARE Danmark ruster de fattige til selv at tage kampen op mod fattigdom. CARE Danmark fokuserer på hjælp til selvhjælp og forebyggelse. Vi sætter ind, før katastrofen rammer og skaber langsigtede løsninger. Det er derfor vi i CARE siger: Jo før, jo bedre.

2

CARE Danmarks strategi 2014

| Foto: © CARE |

PROGRAM 3 KOMMUNIKATION 4 INDSAMLING 6 ADMINISTRATION 7 LEDELSE OG ORGANISATION 7

Strategi2014  

CARE Danmarks strategi 2014