Yr Awen Eisteddfod Ryng-golegol Caerdydd 2016

Page 54

NODDWYR YR EISTEDDFOD: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol Cymraeg i Bawb Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

DYDDIAD CYHOEDDI: Rhagfyr 2016 CYHOEDDWR: UNDEB MYFYRWYR PRIFYSGOL CAERDYDD Cynhaliwyd yr Eisteddfod Eleni ar y Cyd rhwng Swyddog y Gymraeg UMPC a’r Gymdeithas Gymraeg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.