Page 1

Reglement brommer / motortrek 2013

Caravanfeest

Klassen: -

< 50cc 50cc tot 125cc 125cc tot 500cc 500cc > zelfbouw tot 125cc zelfbouw 125cc >

Algemeen: -

De deelnemer dient op de hoogte te zijn van het reglement en informatie op het inschrijfformulier, voor aanvang van wedstrijd dient de deelnemer hiervoor te tekenen op het inschrijfformulier. De organisatie van het Caravanfeest kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door deelnemers, helpers en bezoekers. Het deelnemen aan de wedstrijd en het betreden van het trekkertrek terrein geschiedt geheel op een volledig eigen risico. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn voertuig, ook als deze onbeheerd in het rennerskwartier wordt achtergelaten. De rijder moet minimaal 16 jaar zijn, rijvaardigheid hebben en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. De brommer / motor dient minimaal W.A. verzekerd zijn. De voertuigen en deelnemers moeten voor 12:00 op het terrein aanwezig zijn.

Trekhaak: -

Iedere brommer / motor dient voorzien te zijn van een trekoog achter het achterwiel. De hoogte van het trekoog dient ter hoogte van de achteras te zijn. Het trekoog dient zich in het midden van de achterband te bevinden. Het diameter van gat in het trekoog dient minimaal 20 mm te zijn.

Wedstrijd: -

De wedstrijdcommissie heeft de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen betreffende de wedstrijd die voor alle betrokkenen bindend zijn. In het geval van overmacht is de wedstrijdcommissie bevoegd groepen deelnemers uit te sluiten van verdere deelname of de wedstrijd geheel te staken. Bij aankomst ontvangen de deelnemers hun wedstrijdnummer. De deelnemer mag zijn poging starten, zodra de vlagger groen heeft geven. Een trekpoging is teneinde zodra de rode vlag gezwaaid wordt. De deelnemer dient dan onmiddellijk te stoppen. Tijdens de trekpoging moet de brommer / motor binnen de baan blijven. Als brommer / motor of deel ervan, hier toch buiten raakt volgt diskwalificatie. Trekkers moeten te allen tijde op veilige wijze bestuurd worden. Als dit niet gebeurt volgt automatisch diskwalificatie.


Veiligheid en gedrag: -

-

Het is de rijders ten strengste verboden alcoholische dranken te nuttigen of middelen te gebruiken, die het reactievermogen nadelig kunnen beĂŻnvloeden. Bij overtreding wordt de deelnemer gediskwalificeerd. Onsportief gedrag van deelnemer en/of helpers wordt met diskwalificatie gestraft. De rijders dienen gedurende de trek een helm te dragen.

Zelfbouwklasse: -

De voertuigen van de zelfbouwklasse dienen dusdanig verbouwd te zijn dat deze gezien worden als â&#x20AC;&#x153;zelfbouwâ&#x20AC;? of ver verbouwd. De organisatie kan de deelnemer uit de zelfbouwklasse halen wanneer het voertuig niet genoeg verbouwd is en dus niet onder zelfbouw valt. De organisatie behoudt zich het recht om het zelfbouwvoertuig te weigeren, indien zij het technisch niet voldoende veilig acht.

Regelement Brommertrek 2013  
Regelement Brommertrek 2013  

Lees het regelement goed door alvorens het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen.

Advertisement