Page 101

Aer Lingus is delighted to welcome you on board Tá áthas ar Aer Lingus fáilte ar bord a chur romhat Food and bar service

seirbhís bia agus beáir

A new range of food items – including sandwiches, confectionery and a range of snacks – is available for sale on all Aer Lingus scheduled services to and from the UK and Europe. A charge applies for all drinks on UK and European flights in Economy class. On long haul flights, there is a charge in Economy class for alcoholic drinks, while soft drinks are complimentary. Details of all items available for purchase are contained in an information leaflet, which is in all seat pockets.

Tá raon nua bia ar fáil anois ar sheirbhísí sceidealta Aer Lingus a dhéanann freastai ar an Riocht Aontaithe agus ar an Eoraip. Ina measc, tá ceapairí, milseogra agus rogha sneaiceanna éagsúla. Ní mór íoc as gach deoch sa ghrád barainne ar na heitiltí seo. Ar eitiltí Trasatlantacha, tá costas ar dheochanna neamh-mheisciúla go fóill ar fáil saor in aisce. Tá sonraí faoi gach rud is féidir a cheannach ar bord foilsithe sa bhileog eolais atá i bpóca an tsuíocháin os do chomhair.

news, music and movies

nuacht, ceol agus scannáin

On long haul flights, we offer you an extensive programme of viewing and listening options. For full details, turn towards the back of this magazine.

Ar eitiltí Trasatlantacha tá clár leathan féachana agus éisteachta ar fáil. Le hagaidh tuilleadh eolais, féach deireadh na hirise seo.

Tá suil

h Aer Lingus. t flight. Thank you for choosing to fly wit san plea and able fort com a e hav you e We hop le hAer Lingus. agat agus go raibh maith agat as taisteal ach mh nea tait h dac por com s tura íonn againn go mb

Fearas iniompartha leictreonach Is féidir le fearas iniompartha leictreonach cur isteach ar threalamh an eitleáin, rud a d’fhéadfadh bheith contúirteach. Agus sábháilteacht mar phríomhchúram ag Aer Lingus, iarraimid ort aird sa bhreis a thabhairt ar an mír seo a leanas: Caithfear gach guthán póca agus gach fearas pearsanta leictreonach a mhúchadh agus a chur i dtaisce a luaithe agus a dhúntar doirse an eitleáin. Ní ceadmhach úsáid a bhaint as uirlis leictreonach ar bith chun sonraí a tharchur nó a ghlacadh i rith na heitilte. Is ceadmhach, áfach, uirlisí le cumas “mód eitilte”, nó a chomhionann sin, a úsáid. Caithfear an lipéad “modh eitilte” a roghnú sula múchtar an uirlis. GLéAsAnnA A bhFuIL ✔ ceAdAIthe I GcónAí: Gléasanna a bhaineann úsáid as

micreaceallairí agus/nó fotaichill; cluaisíní chúnta (gléasanna digiteach san áireamh); glaoirí (gleacadáin amháin); séadairí.

GLéAsAnnA Atá ● ceAdAIthe I rIth nA heItILte, Ach nAch

bhFuIL ceAdAIthe Le LInn don eItLeán bheIth AG GLuAIseAcht Ar tALAmh/AG éIrí de thALAmh/ AG tAbhAIrt FAoIn dreApAdh tosAIGh/ AG dírIú Ar thuIrLInGt/ AG tuIrLInGt: Ríomhairí glúine le tiomántán dlúthdhiosca (CD ROM) nó diosca digiteach ilúsáide (DVD). Eagraithe pearsanta boise. Áireamháin láimhe gan phrintéiri. Clostrealamh iniompartha (ms Walkman, seinnteoir CD, seinnteoir

Mini-disk, iPod, seinnteoir MP3). Ar mhaithe le compord na bpaisinéiri eile, níor choir na gléasanna seo a úsáid ach amháin le cluaisíní. Cluichí ríomhaire (ms Gameboy). Níl cead gaireas forimeallach a úsáid le cluichí láimhe ríomhaire am ar bith (ms paca forlíontach cumhachta a cheanglaítear le cábla). Físcheamaraí agus fístaifeadáin, trealamh digiteach san áireamh. Ceamaraí digiteach. Glacadóirí láimhe chóras suite domhanda (GPS). Rásúir leicreacha. Bréagáin leictreonacha (seachas bréagáin chianrialaithe). Gléasanna “Bluetooth” i gcomhar le gutháin phóca agus iad i “modh eitilte”; uirlisí a bhaineann feidhm as teicneolaíocht “Blackberry” agus “mód eitilte” nó “slánmhód eitilte” roghnaithe orthu; ríomhairí glúine; ríomhairí boise (PDA) le Wi-Fi ionsuite agus an lipéad “raidió múchta” roghnaithe orthu.

GLéAsAnnA A bhFuIL ✘ cosc IomLán orthu: Gléasanna a tharchuireann

minicíocht raidió d’aon turas. Siúlscéalaithe. Bréagaín chianrialaithe. Aonaid fhístaispeána le feadáin ga-chatadóideacha. Trealamh ríomhaire gan sreang (ms luch). Printéirí PC. Schríbhneoiri DVD, CD agus taifeadáin Minidisk atá sa mhodh taifeadta. Ceamthaifeadáin digiteacha agus iad ag athscríobh dlúthdhioscaí. Steiréónna iniompartha. Raidiónna póca (AM/ FM). Glacadóiri teilifíse. Trealamh teiliméadrach. Ní cheadaítear fearas LAN gan sreang (WLAN) a úsáid. Is féidir ríomhairí glúine a bhfuil WLAN ionsuite iontu (ms Centrino) a úsáíd le linn na heitilte ar choinníoll go bhfuil WLAN curtha as agus faoi réir na srianta a bhaineann le húsáid ríomhhairí glúine (thuas luaite).

Smoking In line with Irish government regulations, Aer Lingus has a nosmoking policy onboard its flights. Smoking is not permitted in any part of the cabin at any time. tobAc De réir rialacháin Rialtas na hÉireann, tá polasai i réim ar eitiltí Aer Lingus nach gceadaítear tobac a chaitheamh. Ní cheadaítear d’aon duine tobac a chaitheamh in aon chuid den eitleán ag aon am.

october/november 2012

| 99

CARA MAGAZINE October/November 2012  

Aer Lingus In Flight magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you