Page 1

NESECRET

ROMÂNIA

NESECRET

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Exemplarul nr. __

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE Nr. ___________ din ___________

Colonel lect.univ. EMIL HEDEŞIU

TEZA DE DOCTORAT CONTRACARAREA CRIMEI ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE

Conducător de doctorat General de brigadă prof.univ.dr. GHEORGHE TOMA

Teză elaborată în vederea obţinerii Titlului de DOCTOR în Ştiinţe Militare

- BUCUREŞTI - 2005 –

1 din 19


NESECRET

C

rima organizată: totalitatea infracţiunilor săvârşite pe teritoriul unui stat, într-o anumită perioadă de timp, ca rezultat a acţiunilor planificate ale unui ansamblu de persoane reunite în mod stabil, ce

îşi repartizează şi coordonează însărcinările, pe baza preocupării comune de a obţine profit.

Şi respectiv:

C

rima organizată transfrontalieră: totalitatea infracţiunilor săvârşite pe teritoriile mai multor state, într-o anumită perioadă de timp, ca rezultat a acţiunilor planificate ale unui ansamblu de persoane

reunite în mod stabil, ce îşi repartizează şi coordonează însărcinările, pe baza

preocupării comune de a obţine profit.

2 din 19


NESECRET

CAPITOLUL 2.

REŢELE ALE CRIMEI ORGANIZATE

TRANSFRONTALIERE În prezent, fenomenul crimei organizate nu mai înglobează doar Mafia tradiţională, ci şi grupările, reţelele formate din mai multe persoane asociate pentru a comite în comun diverse delicte. Se poate aprecia, aşa cum a făcut-o Serge Sabourin din cadrul INTERPOL1, că reţelele crimei organizate se pot împărţi în trei categorii principale: • reţelele tradiţionale, care se caracterizează printr-o ierarhie structurată, reguli interne de disciplină şi coduri de conduită care le asigură continuitatea; • reţelele profesioniste, care se specializează în una – două activităţi infracţionale, acestea fiind mai puţin structurate, fiind uneori numite drept criminalitate dezorganizată, echilibrul puterilor putând fi mai uşor perturbat de către o influenţă exterioară; • reţelele formate din aşa numiţii oportunişti, fiind reţelele cu o ascensiune mai rapidă prin cadrul structurilor cu activităţi internaţionale, având o supleţe deosebită şi o ierarhie greu de determinat. Totuşi fenomenul crimei organizate nu este caracterizat de reguli clare, reţelele nu reprezintă un monolit, fiecare entitate acţionând de multe ori după reguli proprii. Încercarea de a stabili caracteristici general valabile crimei organizate, trebuie să se bazeze pe situaţii mai concrete, adaptabile unor scopuri precise, armonizate cu legislaţia naţională. 1

Le Doran Serge şi Rose Philippe, CYBER-MAFIA, Editura ,,ANTET’’, Bucureşti, 1998, pag. 11, versiune în limba română după volumul cu acelaşi titlu, apărut în 1998 la Editura DENOEL, Franţa

3 din 19


NESECRET

2.1. Trăsăturile specifice unei reţele a crimei organizate transfrontaliere Aşa cum am menţionat, nu există o definiţie unanim acceptată pentru fenomenul crimei organizate transfrontaliere. În schimb, s-au detaşat o serie de elemente definitorii2 ce reliefează organizarea, funcţionarea şi caracteristicile reţelelor criminale şi care conturează destul de exact acest fenomen. Astfel: Elementul etnic este unul dintre cei mai importanţi factori în geneza unei reţele criminale organizate transfrontaliere. Pe plan internaţional, cele mai puternice organizaţii criminale sunt cele formate din: asiatici, chinezi, columbieni, italieni, japonezi, mexicani, nigerieni, ruşi şi vietnamezi. Datorită dezvoltării fără precedent a elementului transfrontalier, această caracteristică devine din ce în ce mai mult specifică organului de comandă al reţelei. La nivelele subordonate, cele de execuţie, naţionalitatea, originea comună, nu mai este un criteriu absolut. Reţelele au o structură pe verticală şi orizontală, bine definită, pentru a corespunde cât mai mult timp continuităţii şi specificului activităţii infracţionale. Sunt cel puţin trei nivele ierarhice, de comandă şi de execuţie, care respectă ierarhia, specializarea şi compartimentarea activităţii: nucleul sau cupola, care reprezintă comanda; locotenenţii, în general stabiliţi prin legăturile de rudenie, fiind cei mai loiali cupolei; coordonatorii acţiunilor ilegale; executanţii iniţiaţi în planurile ilegale şi care sunt dependenţi de profitul obţinut; executanţii sarcinilor legale, care reprezintă potenţialii candidaţi pentru un nivel superior al reţelei. Cupola reprezintă elementul de coeziune şi comandă al grupului infracţional organizat. Supunerea membrilor reţelei faţă de şef, boss, este oarbă: cine nu îl respectă conform normelor interne de organizare şi supravieţuire riscă să fie eliminat fizic în cele mai multe situaţii. Uneori structura este o singură entitate, alteori este ca un conglomerat de reţele, care pot avea acelaşi specific al 2

Hedeşiu Emil, Crima organizată transfrontalieră – risc non-militar şi neconvenţional complex la adresa securităţii naţionale a României şi a celei internaţionale, lucrare de absolvire a Colegiului Naţional de Apărare din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 10.07.2000.

4 din 19


NESECRET

activităţii infracţionale, dar au zone de acţiune diferite, sau sunt reţele specializate pe tipuri de activităţi infracţionale. Alte trăsăturile importante sunt: • preponderenţa mijloacelor ilegale folosite; • repetabilitatea infracţiunilor de drept comun prin crearea unor conexiuni şi canale infracţionale stabile; • asocierile criminale internaţionale; • capacitatea mare de influenţă şi presiune exercitată de grupările de interese; • implicarea prin mită sau şantaj a autorităţii publice decizionale în infracţiuni; • legătura mituit - mituitor în contextul în care fapta, decizia funcţionarului să fie contrare atribuţiilor sale publice; • organizaţia folosită ca paravan, care de cele mai multe ori are specific economico-financiar; • implicarea directorilor organizaţiei paravan în acţiunile ilegale ale reţelei; • dorinţa de îmbogăţire rapidă; • legalizarea profitului ilegal, reinvestirea în noi acţiuni ilegale şi în afaceri legale reprezintă ciclul de spălare a banilor; • investiţiile în afacerile care pot crea cadrul propice unor noi activităţi ilegale: turism, restaurante, jocuri de noroc, asigurări, sistem bancar, servicii, construcţii, afacerile cu fonduri ale statului, ale administraţiei locale sau ajutoare ale organismelor internaţionale. Infracţiunile specifice criminalităţii organizate transfrontaliere sunt: mita; şantajul; crima la comandă; extorcările; contrabanda de mare anvergură; traficul de droguri; migraţia ilegală; traficul ilegal de persoane, în special femei şi copii pentru a fi exploataţi; traficul cu autoturisme de lux furate; înşelătoriile la nivel internaţional; infracţiunile informatice, inclusiv pe INTERNET; falsificarea de documente; falsificare de monedă; falsificarea de instrumente de plată, inclusiv carduri; spălarea banilor; reciclarea fondurilor ilegale.

5 din 19


NESECRET

Puterea instituţiilor statului în combaterea fenomenului crimei organizate nu stă doar în cooperarea pe plan intern şi internaţional, ci şi în înţelegerea caracteristicilor acestui fenomen. Pentru acest fapt este nevoie de o abordare sistemică, care să poată genera tipare şi reguli adaptate situaţiei infracţionale. Să nu uităm că agenţiile, instituţiile unui stat sunt organe birocratice (în sens pozitiv), că activitatea lor se încadrează în reguli, legi şi bugete şi transparenţa adecvată pentru un control democratic eficient. De aceea au fost mai multe încercări3 de realizare a unor scheme, tipare, algoritmi sau matrice care să definească unitar fenomenul crimei organizate, ceea ce ar reprezenta un pas important în eficientizarea activităţii de combatere a fenomenului şi de creştere a operabilităţii cooperării pe plan intern şi internaţional. Pentru aceasta trebuie selectate un grup de trăsături principale, care definesc de cele mai multe ori reţelele specifice crimei organizate, de la cele mai complicate până la cele mai simple, de la cele mai virulente până la cele mai silenţioase, de la cele mai violente până la cele mai discrete. Bineînţeles că o asemenea schemă, matrice are o formă care este determinată de experienţa celui care o defineşte şi de scopul utilizării. De asemenea numărul de elemente definitor pentru reţea, trebuie să fie adecvat stabilit, pentru a nu aplica o metodă greoaie, fără suprapuneri şi pentru a crea o imagine care să proiecteze răspunsuri, să ajute la găsirea unor soluţii necesare eficientizării studiului şi combaterii fenomenului crimei organizate. La rândul lor, fiecare trăsătură aleasă drept element matricial definitoriu, va fi evaluată sub forma existenţei sau inexistenţei pentru o reţea, sub forma mărimii sau intensităţii cu care se manifestă în activitatea reţelei de crimă organizată. Pornind de la aceste consideraţii, se poate propune, ca posibilitate de studiu, următoarea matrice a unor trăsături definitorii entităţilor criminale organizate: 3

Una dintre cele mai interesante este lucrarea editată de Oficiul pentru Droguri şi Infracţiuni aparţinând Organizaţiei Naţiunilor Unite, care a publicat volumul Rezultateale unui studiu pilot asupra 40 de grupuri criminale selectate din 16 ţări, cercetare dezvoltată în cadrul Programului global împotriva crimei organizate transnaţionale, publicată la New York, SUA, în septembrie 2002

6 din 19


NESECRET

1.

identitatea etnică a organului de comandă (cupolă);

2.

structura reţelei;

3.

mărimea reţelei;

4.

activităţi infracţionale;

5.

caracterul transfrontalier al activităţilor;

6.

nivelul utilizării corupţiei;

7.

nivelul recurgerii la violenţă;

8.

capacitatea de a penetra şi influenţa mediul decizional;

9.

nivelul implicării profiturilor ilegale în economia reală, legală;

10. gradul cooperării cu alte entităţi infracţionale, inclusiv grupurile teroriste; 11. gradul de influenţare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu; 12. înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă. Aceste elemente definesc şi chiar pot determina o scală a gradului de periculozitate la adresa democraţiei, asupra drepturilor fundamentale ale omului sau a securităţii naţionale a unui stat sau alianţe. Primele zece au importanţă prin nivelul de manifestare a acelei trăsături, în schimb ultimele două, numai prin manifestarea lor, amplifică tipologia acţiunilor crimei organizate până la nivel de risc, ameninţare sau chiar pericol pentru securitatea naţională a unui stat. De exemplu, putem să ne gândim că un stat conlucrează punctual cu o reţea mafiotă împotriva statului advers, pe teritoriul căruia Mafia controlează întreaga activitate dintr-o regiune importantă intereselor străine. Sau o situaţie, prin care a trecut acum câteva zeci de ani Italia, când datorită lipsei de vigoare a statului şi a corupţiei în sfera celor de la putere, reprezentanţii Mafiei au fost investiţi cu menţinerea ordinii sau cu medierea dintre stat şi unele categorii sociale.

7 din 19


NESECRET

2.2. Amprenta matricială stelară (AMS) a unei reţele a crimei organizate

M

etoda AMS este o noutate în domeniul cercetării ştiinţifice şi are aplicabilitate practică ca instrument de analiză a fenomenului crimei organizate. A fost concretizată

urmare, atât a experienţelor acumulate de autori în sfera studiilor şi cercetării de securitate naţională, dar şi a celei practice în contracararea crimei organizate transfrontaliere cu implicaţii în planul siguranţei naţionale, cât şi convingerii acestora că este necesară identificarea unor noi posibilităţi de comunicare între instituţiile implicate în această continuă luptă pe plan intern şi internaţional. Metoda a fost finalizată şi prezentată în cursul anului 2004 în cadrul unor sesiuni de comunicare ştiinţifică şi a unor seminarii cu participare internaţională, inclusiv în luna octombrie în Germania, în prezent înregistrând inclusiv aplicaţii cu caracter ştiinţific şi operaţional. Metoda AMS poate reprezenta acel instrument prin care evaluarea unei reţele a crimei organizate se realizează de cei implicaţi în contracararea acestui fenomen. Metoda sprijină promovarea cooperării, pe plan intern şi internaţional, care reprezintă esenţa activităţii instituţiilor abilitate să lupte împotriva reţelelor crimei organizate. Bineînţeles că metoda poate fi îmbunătăţită, mai ales în ceea ce priveşte stabilirea trăsăturilor principale ce pot defini o reţea a crimei organizate, a numărului acestor caracteristici şi a modului de evaluare cantitativă, însă ideea în ansamblu şi utilizarea unei reprezentări grafice este de luat în calcul de cei care au competenţe în domeniu şi vor să comunice în aceeaşi parametrii cantitativi şi calitativi. Denumirea metodei provine chiar de la reprezentarea grafică, sub formă stelară şi de la faptul că poate fi asociată unei caracteristici specifice a reţelei (amprenta), care caracterizează reţeaua la un anumit moment. Modificarea în

8 din 19


NESECRET

timp a amprentei indică şi mutaţiile suferite de aceeaşi reţea şi bineînţeles poate ajuta la stabilirea căii, resurselor şi metodelor adecvate de contracarare a reţelei. Amprenta matricială stelară este un element grafic, care defineşte la un moment dat starea unei reţele criminale organizate. În timp această reprezentare pulsează, atingând sau îndepărtându-se de valorile care pot indică nivele de periculozitate maximă, minimă sau intermediară. Am ales: • ,,amprentă’’ pentru că defineşte rapid, plastic, eficient tipologia şi pericolul pe care îl reprezintă reţeaua analizată; • ,,matricială’’ pentru că are la bază cele 12 trăsături analizate şi alese drept definitorii, prezentate în subcapitolul 2.1. ; • ,,stelară’’ pentru că forma grafică este a unei stele neregulate, cu 12 raze. Aspecte tehnice ale metodei: Fiecare rază a AMS, reprezintă o trăsătură, a cărei valoare poate varia de la 5 la 35 de unităţi. Valorile au fost alese pentru ca plaja mărimilor să fie de 30 de unităţi, valoare divizibilă cu numerele prime 2, 3 şi 5. Maximul de pericol este la valoarea 35. Minimul de pericol este când trăsătura matricială are valoarea 5. Când o reţea este complet anihilată, forma specifică AMS este un cerc cu raza de 5 unităţi. Se consideră că steaua reţelei sa stins, ne mai strălucind asupra lumii interlope. Păstrându-se ordinea trăsăturilor (razelor), se pot crea tipologii de reţele, care pot fi analizate şi comparate pentru a le grupa în diverse categorii sau pentru a determina tendinţele anumitor fenomene infracţionale în diverse etape, în anumite zone teritoriale etc. Alegerea valorii numerice a unei trăsături este arbitrară, ţine de momentul în care se face un studiu, de scopurile studiului, de experienţa evaluatorului. Important este ca pentru un studiu sau în timp pentru aceeaşi reţea să fie folosit acelaşi sistem de valori şi aprecieri. Un alt criteriu de apreciere poate fi şi suma valorilor trăsăturilor definitorii unei reţele.

9 din 19


NESECRET

În acest context, se poate întocmi următorul tabel cadru:

NR CRT 1.

2.

TRĂSĂTURA

identitatea etnică a cupolei

structura

3.

mărimea reţelei

4.

activităţi infracţionale

5.

6.

caracterul transfrontalier al activităţilor nivelul utilizării corupţiei

7.

nivelul recurgerii la violenţă

8.

influenţarea mediului decizional

9.

implicare în economia reală

10.

cooperare cu alte entităţi infracţionale

11.

influenţare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu

12.

înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă

INTENSITATE Multi etnică

INTERVAL 10 – 25

O etnie Primară – un boss cu executanţi Secundară – mai multe nivele de comandă pe verticală Sindicat al crimei – organ coordonator pentru mai multe entităţi Reţea criminală – alianţă provizorie, fără organ conducător 3 – 20 membrii 20 – 100 membrii Peste 100 membrii 1 activitate principală Max. 3 activităţi principale Activităţi principale complexe Nesemnificativ Max. 2 ţări 3 – 5 ţări Peste 5 ţări Ocazional Esenţial pentru reţea

20 – 35 5 - 20 15 - 30

Nesemnificativ Ocazional Esenţial pentru reţea Nesemnificativ Ocazional, nivel mediu politic Esenţial pentru reţea, la vârf Nesemnificativ Doar pentru a crea onorabilitatea şefilor Esenţial pentru activităţile reţelei Nesemnificativă Doar în ţara gazdă Şi în străinătate Nesemnificativă Comună, cartier Oraş Regiune Ţară, străinătate Nesemnificativă Ocazională, tacită Semi-oficială

5 – 15 15 – 25 25 - 35 5 – 10 10 – 25 25 - 35 5 – 15 15 – 25

10 din 19

25 - 35 15 - 30 5 - 25 15 – 35 35 5 - 15 10 - 25 25 - 35 5 - 10 10 -25 25 - 35 35 5 - 20 20 –35

25 - 35 5 – 10 10 – 25 25 – 35 5 - 10 10 - 15 15 - 25 25 - 35 35 5 – 10 10 – 30 30 – 35

OBS.


NESECRET

Aplicaţii:

Exemplul nr. 1 Caz unei familii mafiote din Sicilia, la începutul secolului XX, după ce o parte din membrii ei s-au organizat şi au acaparat viaţa socială şi economică a unui cartier new-yorkez populat majoritar de emigranţi italieni:

NR CRT

TRĂSĂTURA

1.

identitatea cupolei

2.

etnică

INTENSITATE a

INTERVAL

O etnie

27

Structura

Primară – un boss cu executanţi

10

3.

mărimea reţelei

20 – 100 membrii

22

4.

activităţi infracţionale

5.

caracterul transfrontalier al activităţilor

Legături în Sicilia

20

6.

nivelul utilizării corupţiei

Ocazional

10

7.

nivelul violenţă

Esenţial pentru reţea

28

8.

influenţarea decizional

Nesemnificativ

8

9.

implicare reală

10.

cooperare cu alte entităţi infracţionale

Nesemnificativă

5

11.

influenţare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu

Cartier

15

12.

înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă

Nesemnificativă

6

recurgerii

Taxe

camătă,

contrabandă alcool

la

mediului

în

protecţie,

economia

Doar pentru a crea onorabilitatea şefilor

TOTAL PUNCTAJ

11 din 19

10

18

179

OBS.


NESECRET

AMS, folosind funcţia grafică tip radar, va avea următoarea formă: Cupolă 35

Stat

Structură 25

Teritoriu

Mărime

15 5 -5

Cooperare

Infracţiuni

Economic

Transfrontalier

Decizional

Corupţie

AMPRENTA MATRICIALĂ STELARĂ Violenţă

Exemplul nr. 2 La sfârşitul lunii martie 2004, mai multe posturi din Canada şi SUA anunţau că forţele de aplicare a legii, prin acţiuni simultane şi coordonate au realizat mai multe arestări asupra membrilor unei reţele de crimă organizată care acţiona în SUA, Canada şi Vietnam4. Reţeaua producea ecstasy în Canada, îl trecea fraudulos în SUA unde îl vindea, apoi erau efectuate operaţiuni de spălare a banilor, care apăreau în condiţii de aparentă legalitate în Canada şi Vietnam. Arestările s-au efectuat în Toronto şi Ottawa şi în oraşe din statele New York, California,

Louisiana,

Alabama,

Georgia,

Florida,

Minnesota,

Texas,

Massachusetts, Virginia, Iowa şi Utah. În Canada, cazul s-a numit Project Okapi, fiind lucrat de Combined Forces Special Enforcement Unit (CFSEU) din Toronto şi coordonat de Echipa 4 Yahoo News (press release) – 31.03.2004, More Than 130 Arrested In International Narcotics And Money, ,,The arrests today include alleged ringleaders Ze Wai Wong, a Chinese national, and Mai Phuong Le, a Vietnamese national. The indictments ...”

12 din 19


NESECRET

de Forţe Mixte din Ottawa, fiind început din luna mai 2001, la semnalarea autorităţilor SUA. Din CFSEU fac parte: Toronto Police Service, York, Peel şi Durham Regional Police, Royal Canadian Mounted Police, Ontario Provincial Police, Canada Border Services Agency, Federal Department of Justice, Canadian Security şi Intelligence Service şi Criminal Intelligence Service of Ontario. În SUA, cazul a fost numit Project Codi şi a fost lucrat de Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA), Immigration and Customs Enforcement (ICE), Internal Revenue Service (IRS), poliţie la nivel de stat şi organe locale. CFSEU, FBI şi DEA au cooperat şi au descoperit creierul afacerii în Toronto, care avea numeroase conexiuni în SUA, atât pentru distribuţia de droguri, cât şi pentru spălarea banilor. Au fost descoperite legături şi cu un circuit de distribuţie a marijuanei în zona Ottawa. În timpul investigaţiei au mai fost unele rezultate intermediare. Astfel, în vara anului 2003, în Toronto, în zone rezidenţiale, au fost descoperite 3 laboratoare de fabricat ecstasy, fiind confiscate 377.000 pilule şi 120 kg pudră de ecstasy în valoare de 33 milioane USD. De asemenea s-au descoperit echipamente de produs 250.000 pilule, de circa 6 milioane USD/zi. În acelaşi timp au fost arestate 3 persoane din vecinătatea Toronto, fiind confiscată marijuana de circa 500.000 USD. În zona Ottawa, poliţia a confiscat 1 milion USD implicaţi în operaţiuni de spălarea banilor şi marijuana de 7 milioane USD. Investigaţiile au continuat până în 2004, când s-a putut da lovitura membrilor întregii reţele5: • în Toronto a fost arestat şeful reţelei, Wong Ze Wai de 46 ani şi 12 membrii ai organizaţiei. Au fost confiscaţi echivalentul a 150.000 USD; • în Ottawa au fost arestate 29 persoane, inclusiv şeful zonal, Le Thi Phuong Mai şi 8 membrii cheie implicaţi în spălarea banilor; 5

Toronto Star, Canada – 01.04.2004, 140 arrested in huge drug investigation, ,,... The alleged chief of the network, Ze Wai Wong, was arrested without incident yesterday. Ze Wai Wong is to appear in Old City Hall bail court today. ...”

13 din 19


NESECRET

• în SUA au fost realizate peste 130 arestări pentru trafic de droguri şi spălare de bani. Wong Ze Wai şi Le Thi Phuong Mai au fost acuzaţi pentru trafic de droguri, spălare de bani şi conspiraţie6. Reţeaua acţiona în maniera şi sub acoperirea unei mari corporaţii. Arestările s-au efectuat la nivelul Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, deprtamentul financiar şi structurile de vânzări ale firmei de acoperire7. Evaluarea matricială este: Nr crt

TRĂSĂTURA

INTENSITATE

VALOARE

1.

Identitatea etnică a cupolei

1 etnie

30

2.

Structura

Secundară – mai multe nivele de comandă pe verticală

28

3.

Mărimea reţelei

Peste 100 membrii

35

4.

Activităţi infracţionale

Max. 3 activităţi principale

22

5.

Caracterul transfrontalier al activităţilor

3 – 5 ţări

32

6.

Nivelul utilizării corupţiei

Ocazional

7

7.

Nivelul recurgerii la violenţă

Nesemnificativ

12

8.

Influenţarea mediului decizional

Nesemnificativ

5

9.

Implicare în economia reală

Doar pentru a crea onorabilitatea şefilor

20

10.

Cooperare cu alte entităţi infracţionale

Nesemnificativă

7

11.

Influenţare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu

Nesemnificativă

8

12.

Înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă

Nesemnificativă

5

TOTAL PUNCTAJ

6

211

Straits Times, Singapore – 01.04.2004, US and Canada smash Asia-linked drug ring, ,,... The ringleaders were arrested in Canada, including Wong Ze Wai, 46, a Chinese national picked up in Toronto, and Le Mai Phuong, 38, a Vietnamese national ...” 7 Reuters, United States – 31.04.2004, Massive Ecstasy Ring Busted in US and Canada, ,,... the ring. Wong Ze Wai, who is charged as the leader of the ring, and three of his partners were arrested in Canada. A number of ...”

14 din 19


NESECRET

AMS, folosind funcţia grafică tip radar, va avea următoarea formă: Cupolă 35

Stat

Structură 25

Teritoriu

Mărime

15

5

-5

Cooperare

Infracţiuni

Economic

Transfrontalier

Decizional AMPRENTA MATRICIALĂ STELARĂ

Corupţie Violenţă

Exemplul nr. 3 La începutul lunii aprilie 2004, mai multe surse media din cele două Americi8 şi Europa9 au publicat articole referitoare la situaţia din ultimele luni din Guatemala10. Urmare a dezvăluirilor făcute, în luna iunie 2003, de Jose Ruben Zamora, editor principal la The Guatemalan Daily El Periodico, a izbucnit o criză majoră în mediile politic şi al funcţionarilor publici de nivel înalt. Presiunile şi ameninţările efectuate de grupuri înarmate asupra ziaristului şi familiei sale au eşuat, iar articolele au continuat. Au fost declanşate anchete 8

Miami Herald, FL – 03.04.2004, Corruption fighter retires, looks now to private sector, ,,... a similar case is being developed against recently defeated Guatemalan President Alfonso Portillo, who is accused of laundering millions of dollars worth of ...” 9 Economist (subscription), UK – 07.04.2004, Corruption in Latin America, ,,... other Latin American leaders, both of whom fled their countries soon after leaving office: Gustavo Noboa, once president of Ecuador; and Alfonso Portillo, an ex ...” 10 Chicago Tribune (subscription), IL – 11.03.2004, US cancels visa for ex-president, ,,GUATEMALA CITY, GUATEMALA -- A visa for former Guatemalan President Alfonso Portillo to travel to the United States has been canceled, the US Embassy in ... ”

15 din 19


NESECRET

referitoare la cazuri de corupţie şi mai multe asasinate. Scandalul a izbucnit după ce şeful unei reţele de furturi auto a început să facă diverse destăinuiri, care au stabilit conexiuni la cel mai înalt nivel politic şi administrativ din Guatemala. Au urmat demisii şi anchete inclusiv a unor personalităţi publice, care au fost suspendate din funcţii. Au fost formulate acuzaţii referitoare la asasinate, corupţie, spălare de bani. În mediul reţelelor crimei organizate din Guatemala au fost realizate peste 30 arestări. Scandalurile au afectat imaginea ţării şi echilibrul vieţii sociale din Guatemala. Este un caz complex pentru situaţia din America de Sud, unde de-a lungul timpului au avut loc grave ameninţări la adresa climatului democratic, aşa cum este şi în Columbia, unde cartelurile drogurilor au o influenţă imensă asupra climatului întregii vieţi sociale a ţării. Evaluarea matricială este: nr crt

TRĂSĂTURA

INTENSITATE

VALOARE

1.

Identitatea etnică a cupolei

1 etnie

30

2.

Structura

Reţea criminală – alianţă provizorie, fără organ conducător

15

3.

Mărimea reţelei

20 – 100 membrii

17

4.

Activităţi infracţionale

Max. 3 activităţi principale

15

5.

Caracterul transfrontalier al activităţilor

Max. 2 ţări

15

6.

Nivelul utilizării corupţiei

Esenţial pentru reţea

35

7.

Nivelul recurgerii la violenţă

Esenţial pentru reţea

32

8.

Influenţarea mediului decizional

Esenţial pentru reţea, la vârf

30

9.

Implicare în economia reală

Doar pentru a crea onorabilitatea şefilor

20

10.

Cooperare cu alte entităţi infracţionale

Doar în ţara gazdă

20

11.

Influenţare a climatului economic, social, politic al unui teritoriu

Ţară, străinătate

35

12.

Înţelegeri cu organe ale unui stat gazdă

Ocazională, tacită

28

TOTAL PUNCTAJ

16 din 19

292


NESECRET

AMS, folosind funcţia grafică tip radar, va avea următoarea formă: Cupolă 35

Stat

Structură 25

Teritoriu

Mărime

15

5

Cooperare

Infracţiuni

-5

Economic

Transfrontalier

Decizional AMPRENTA MATRICIALĂ STELARĂ

Corupţie Violenţă

Metoda grafică este utilă şi practică la analiza evoluţiei unui grup criminal organizat sau la identificarea rapidă a caracteristicilor esenţiale în cazul evaluării mai multor reţele ale crimei organizate. Concluziile pot direcţiona imediat analiza pe direcţiile principale şi pentru stabilirea măsurilor de contracarare adecvată. Metoda AMS poate fi aplicată simultan pentru mai multe reţele, caracterizate de diverse elemente: arie de manifestare, perioadă de acţiune etc. Reliefarea unor trăsături caracteristice (violenţa, corupţia, etnia, caracterul transfrontalier), va determina dezvoltarea analizei pentru a identifica şi evalua în profunzime diverse tipologii. Rezultatele se vor concretiza prin stabilirea celor mai adecvate mijloace şi metode de ripostă asupra reţelelor crimei organizate, bineînţeles prin acţiunea instituţiilor abilitate conform competenţelor, dar într-un cadru al cooperării şi al acţiunilor legale concertate. Astfel va creşte eficienţa

17 din 19


NESECRET

acţiunilor legale de luptă împotriva reţelelor crimei organizate, inclusiv a celor mai puternice, ce se constituie în vectori la adresa securităţii naţionale a unui sta a celei colective a unui grup de state democratice. Contextul activităţii instituţiilor de aplicare a legii în lupta împotriva vectorilor purtători ai ameninţărilor pe plan naţional şi internaţional în noul context geopolitic şi geostrategic este dat de necesitatea ,,menţinerii stabilităţii şi securităţii la nivel naţional, regional şi global, ca o cerinţă şi o condiţie indispensabilă dezvoltării şi prosperităţii individuale şi colective. Edificarea noii arhitecturi de securitate, care pe baza principiilor şi normelor democratice să asigure cooperarea şi parteneriatul, dezvoltarea armonioasă a naţiunilor, respectarea drepturilor omului şi creşterea bunăstării cetăţenilor, reprezintă în condiţiile actuale obiectivul primordial al aspiraţiilor umane”11. Se poate stabili şi un nivel de alertă (de exemplu valoarea 25) care impune stabilirea şi aplicarea unor măsuri urgente pentru stoparea fenomenului infracţional organizat. Suma totală a valorilor celor 12 criterii poate fi un alt indicator orientativ în stabilirea unor ierarhii ale grupurilor infracţionale. Trebuie subliniat că această metodă grafică reprezintă doar un indicator ce poate orienta evaluarea unui grup organizat infracţional, dar esenţial este ca analiza să se bazeze pe informaţiile obţinute şi infracţiunile documentate. Analiza poate fi însoţită de un formular cu diverse întrebări şi clasificări, care să fie completat de specialiştii care au fost implicaţi în caz, de evaluatori prin cercetarea documentelor din timpul urmăririi informative sau a celei penale. În timp se poate crea o bază de date interesante, ce poate sta la baza unor studii specifice de fenomen, cu aplicabilitate practică în contracararea crimei organizate la nivel naţional şi internaţional.

11

prof.univ.dr. Toma Gheorghe, prof.univ.dr. Cearapin Tudor, dr. Homotescu Gabriel, Lancea de Silicon, Editura ,,BIOTERRA”, Bucureşti, 2003, p. 52

18 din 19


NESECRET

White paper

19 din 19

Teza Capitolul al 2-lea  

Teza doctorat

Teza Capitolul al 2-lea  

Teza doctorat

Advertisement