Page 1

10 mlynedd o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol Prosiect ar y cyd yw’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol wedi’i chyllido gan Goleg Iâl, Wrecsam a Chyngor Celfyddydau Cymru.

2001

2003

2006

2008

Wedi llwyddiant arddangosfa wreiddiol Printiau Rhynglwadol Wrecsam yn yr Oriel Goffa, Coleg Iâl a Chanolfan Celfyddydau Wrecsam (Oriel Wrecsam bellach), gwelodd Darlithwyr Celf Coleg Iâl, Anna Adair a Luci Melegari, y posibiliadau o ddefnyddio stiwdio argraffu'r Coleg fel cyfleuster mynediad agored i artistiaid yn ardal Gogledd Cymru.

Arddangosfa Printiau Rhyngwladol Wrecsam yn yr Oriel Goffa, Coleg Iâl a Chanolfan Celfyddydau Wrecsam (Oriel Wrecsam bellach).

Agweddau ar Dirluniau, arddangosfa deithiol i ysbytai mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych mewn lleoliadau amrywiol yng Ngogledd Cymru.

Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn ymuno yn PrintFest Ulverston, Cumbria, yr unig ŵyl argraffu yn y DU a gaiff ei harwain gan artistiaid.

................................................

................................................

2010 Prosiect Argraffydd ar Breswyliad Ysgol Uwchradd Rhosnesni gydag Artist o’r Ganolfan, Nichola Goff.

Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Y Symposiwm Printiau: Symud y ffiniau traddodiadol. Symposiwm undydd i drafod y datblygiadau a’r technegau mewn argraffu traddodiadol a chyfoes.

2004 2002

Prosiect Le Chéile, dechrau ar waith cydweithredol Cymru-Iwerddon gan gynnwys artistiaid o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Cymru a Stiwdio Argraffu Leinster, Iwerddon.

................................................ Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Sefydlwyd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol gyda chefnogaeth Coleg Iâl, Wrecsam a Chyngor Celfyddydau Cymru - partneriaeth gadarn sy'n parhau i gynnal y prosiect.

2005 Arddangosfa Printiau Rhyngwladol Wrecsam yn yr Oriel Goffa, Coleg Iâl a Chanolfan Celfyddydau Wrecsam (Oriel Wrecsam bellach).

................................................ Argraffydd ar breswyliad yn y Ganolfan - Ann Johnson Schuster (UDA).

Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

2007 Prosiect Cardiau Post y Ganolfan Argraffu, Prosiect argraffu cardiau post a drefnwyd gan aelodau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddatblygu gwaith cydweithredol.

Paul Peter Piech: Gwaith o’r Archif, arddangosfa deithiol a guradwyd gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, yn dangos gwaith o gasgliad Coleg Iâl.

................................................ Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Bu newid yn y Ganolfan pan benodwyd Jim Creed yn Gydlynydd newydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol ar y cyd â’r Tiwtor Argraffu Greg Fuller wedi i Steffan Jones-Hughes gael swydd gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr.

................................................ Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

2009

2011

Arddangosfa Printiau Rhyngwladol Wrecsam yn yr Oriel Goffa, Coleg Iâl a Chanolfan Celfyddydau Wrecsam (Oriel Wrecsam bellach).

Arddangosfa Printiau Rhyngwladol Wrecsam yn yr Oriel Goffa, Coleg Iâl a Chanolfan Celfyddydau Wrecsam (Oriel Wrecsam bellach).

................................................ Prosiect Arddangosfa Rensburg Sheppard, Lerpwl. Argraffwyr o’r Ganolfan yn creu gwaith ymatebol i’r ddinas.

Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Y Ganolfan yn ymuno yn Helfa Gelf Gogledd Cymru.

Lansir gwefan ddwyieithog swyddogol y Ganolfan yn borth i hybu’r digwyddiadau a’r gweithgareddau argraffu sydd ar droed www.regionalprintcentre.co.uk.

................................................

Arddangosfa deithiol Le Chéile yn Awstralia, yn arddangos gwaith cydweithredol gan artistiaid y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Cymru a Stiwdio Argraffu Leinster, Iwerddon.

................................................

................................................

Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Argraffwyr ar breswyliad yn y Ganolfan – gan gynnwys Marta Bozyk (Gwlad Pwyl) a Jo Ann Lanneville (Quebec). Cynhelir amrywiaeth o weithdai a phrosiectau allgymorth gan y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn dathlu’i 10fed pen-blwydd.

................................................

................................................

................................................

2012 ................................................

Arddangosfa Printiau Rhyngwladol Wrecsam yn yr Oriel Goffa, Coleg Iâl a Chanolfan Celfyddydau Wrecsam (Oriel Wrecsam bellach). Ymgymerwyd â’r her o ddatblygu'r adnodd gan Steffan Jones-Hughes, Gweithiwr Argraffu newydd ei benodi. Yn ddiweddarach, daeth yn Gydlynydd cyntaf y prosiect.

Tîm o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn mynd â’u gweithdy Printiau Siglo i’r Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf.

Yn Oriel Wrecsam, gwelir Y Gorffennol, y Presennol, y Dyfodol: 10 mlynedd o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

................................................ Symposiwm Printiau: Printio’r Personol. Symposiwm undydd o dan arweiniad academyddion, awduron ac artistiaid blaenllaw yn trafod mynegiant personol mewn argraffu.

10 mlynedd o’r Ganolfan Argra u Ranbarthol  

Prosiect ar y cyd yw’r Ganolfan Argra u Ranbarthol wedi’i chyllido gan Goleg Iâl, Wrecsam a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Advertisement