Kartkatalogen 2022

Page 1

Kartkatalogen PÅ RETT VEI MED CAPPELEN DAMM KART!

2022Med våre kart finner du veien! Norge

- Velg riktig kart … 4 - Oversiktskart … 6 - Regionskart … 8 - Bykart … 12 - Fjellkart … 16 - Markakart … 20 Norden … 22 Europa … 24 Turbøker … 26 Veggkart … 28

Cappelen Damm AS Postadresse: Postboks 1900 – 0055 Oslo Kartbestillinger sendes: Sentraldistribusjon Tlf. 22 98 57 00, faks 22 98 57 20 kundeservice@sd.no www.sd.no

Besøksadresse: Akersgata 47/49 – 0180 Oslo Tlf. 21 61 65 00 (sentralbord) www.cappelendamm.no Trykk: Livonia Print, Latvia Papir: 150 g Galerie Art Silk, 0,86 FSC Foto: Shutterstock / Adobestock Vi tar forbehold om trykkfeil i isbn.nr. og pris.

KONTAKTPERSON FOR KART: Kristin Eick Viuf kristin.eick.viuf@cappelendamm.no ISBN: 978-82-02-74192-1

KARTKATALOG 2022 – 3


Hvordan velge riktig kart? Vi har spesialisert oss på kart, og vi utgir norske kvalitetskart, bilatlas og fjellkart!

CAPPELEN DAMMS BIL- OG TURISTKART Du trenger et oversiktskart til planlegging av lengre turer i Norge og Skandinavia, du ønsker lettlest informasjon om hovedveinett, jernbaner, flyplasser, veinummer, store avstander og vinterstengte veier. Med utenlandsk tegnforklaring.

Norge mini, målestokk 1:2 mill. (1 cm = 20 km). Markedets eneste sammenhengende veikart over Norge. Lettleste symboler og tydelig terrenggjengivelse med fylkesgrenser. Hovedveinett i Sverige og Finland. Register på forsiden.

Du trenger et detaljert kart til planlegging og gjennomføring av bilturer i Norge. Viser enkelte overnattingsmuligheter utenom tettsteder. Oppdatert på endringer i veinummer, ferger, vinterstengte veier og nye veistrekninger. Med utenlandsk tegnforklaring.

Hele Norge, målestokk 1:1 mill. (1 cm = 10 km). Klassikeren som viser Nord- og Sør-Norge ved siden av hverandre og med et register på 8000 navn på baksiden. De største severdighetene, hotellene og campingplassene. Både korte og lange avstander ferdigmålt. Fylkesgrenser. Selges også ubrettet, og som ferdig plastlaminert veggkart med opphengslister. Oppdateres hvert år.

Du foretrekker et mindre format som er hendig i bilen. Med utenlandsk tegnforklaring.

Bilatlas Norge. Målestokk 1:900 000. (1 cm = 9 km). Samme kart­innhold som Hele Norge, spiralheftet for praktisk bruk i bil. Inneholder også bykart over Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

4 – KARTKATALOG 2022


Du trenger et svært detaljert bil- og turistkart. Du har allerede planlagt ­ferie­turen, men trenger en oversikt over hvilke tilbud som finnes i området og på veien dit. Overnattingsmuligheter, severdigheter og aktivitetstilbud på samme kart.

Hovedserien. Målestokk 1:335 000/400 000. (1 cm = 3,25/4 km). Norges originale bilkart, produsert siden 1965. Dekker Norge i 6 store kartblad, med trekkspillbretting som gjør det enkelt i bruk. Detaljerte navneutvalg og lettleste symboler. Overnattingsmuligheter, hele DNT-systemet med gangtider og hytteklassifiseringer. Golfbaner, ­severdigheter og museer er avmerket med egne symboler.

Du foretrekker atlasformen, men vil kjøpe hele landet i én bok. Med utenlandsk tegnforklaring.

Stort bilatlas Norge. Målestokk 1:325 000. (1 cm = 3,25

km).

Hele hovedserien samlet i ett bind. 40 000 navn i registeret, og sentrumskart over 75 byer og tettsteder i Norge. Her serveres Norges feriemuligheter, alt presentert på en tilgjengelig måte.

Du skal på dagsturer i en utvalgt region og trenger et detaljert kart. Du vil ha opplysninger om ulike opplevelsesmuligheter, skoler, postkontorer og severdigheter.

Østlandet sør, Vestfold og Lofoten. Målestokk 1:150 000, 1: 75000 og 1:220 000. (1 cm = 1,5/0,75/2,2 km). Med et stort utvalg overnattingstilbud, severdigheter og opplevelses­muligheter.

Du skal gå fottur i et av Norges fjell- eller markaområder og trenger et kart som egner seg både til planlegging på forhånd og gjennomføring av turen.

Cappelen Damms fjell- og markakart, målestokk 1:100 000. (1 cm = 1 km). En serie som dekker de mest sentrale fjellområdene i Sør-Norge. Høydekurver og vannsystem fra Kartverket. Hytte- og stiopplysninger fra DNT. Trykket på vannfast, miljøvennlig materiale. Tett rutenett som sikrer innplotting av GPS-posisjoner.

KARTKATALOG 2022 – 5


NORGE BIL- OG MC-KART FOR HELE LANDET Kartredaskjonen i Cappelen Damm har i over 50 år ­revidert og forbedret sine kart, og også laget helt nye kart. Kartene fra Cappelen Damm er ledende i markedet!

MC-kart Norge / MC-map Norway Norges eneste veikart for motorsyklister. Gir oversikt over veialternativer utenom de mest trafikerte hovedveiene. Symbol for overnattings­muligheter og campingplasser langs MC-veiene. Består av åtte enkeltark som til sammen dekker landet. Trykt på vannfast plastmateriale og passer de fleste tankvesker. 2019-utgaven har i tillegg et sammenhengende utbrettskart til planlegging. ISBN: 978-82-02-61844-5 MÅLESTOKK: 1:1,1 MILL. KR 299,-

6 – KARTKATALOG 2022


ISBN: 978-82-02-75397-9 MÅLESTOKK: 1:1 MILL. KR 249,-

OVERSIKTSKART

Hele Norge 2022 Oppdatert Norgeskart. Informasjon om ­veinummer, kjøreavstander, fergestrekninger, severdigheter og vinterstengte veier. Oversiktskart over Oslo, og Svalbard-kart. Register med 8000 navn på baksiden. Nye motorveistrekninger av bl.a. E 6 og E 18. Nå også med kommunegrenser og kommunenavn.

Norge mini 2022 Markedets eneste veikart som viser Norge ­sammenhengende. Med riksveinummer og avstander. Viser i tillegg hovedveinettet i Sverige og Nord-Finland. Selges også som ubrettet veggkart. ISBN: 978-82-02-75390-0 MÅLESTOKK: 1:2 MILL. KR 149,-

Bilatlas Norge 2022 Bokutgave av oversiktskartet Hele Norge, 6 bykart og register med 8000 navn. Spiralheftet for praktisk bilbruk. Bykartene er detaljerte med symboler. På kartene er både vinterstengte veier og kjøreavstander markert. Tegnforklaring på norsk, engelsk og tysk. ISBN: 978-82-02-75413-6 MÅLESTOKK: 1:900 000 KR 299,-

Stort bilatlas Norge Det største bilatlaset over Norge er oppdatert med de siste endringene i veier, ­ferger, overnattingstilbud og severdigheter. I samarbeid med DNT inneholder også atlaset komplette opplysninger om sti- og hyttenett med gangtider, slik at det er et komplett ­planleggingsverktøy for fjellturer. Alle de nye veikryssnumrene er tatt inn. 75 sentrumskart. Spiralheftet for praktisk bilbruk. ISBN: 978-82-02-61838-4 MÅLESTOKK: 1:325 000 KR 389,-

KARTKATALOG 2022 – 7


Regionkart Vi har kart over hele Norge.

8 – KARTKATALOG 2022


Møre og Trøndelag 2021

Sør-Norge sør 2019-2020

Sør-Norge nord 2019-2020

ISBN: 978-82-02-61847-6 – KR 249,MÅLESTOKK: 1:335 000

ISBN: 978-82-02-61849-0 – KR 249,MÅLESTOKK: 1:335 000

Nordland og Sør-Troms 2021

Nord-Troms og Finnmark 2020

Lofoten, Vesterålen og Senja 2019-2020

ISBN: 978-82-02-68234-7 – KR 249,MÅLESTOKK: 1:400 000

ISBN: 978-82-02-61851-3 – KR 249,MÅLESTOKK: 1:410 000

Dekker hele Sør-Norge nord til Bergen og Gol. Oppdatert med de siste veiprosjektene, severdighetene og overnattingstilbudene. Med sentrumskart Oslo og utsnitt av bykart Stavanger-Sandnes. Tegnforklaring på fire språk.

Nordland og sørvestlige Troms til Senja og Bardufoss. Bykart over Bodø, Harstad og Narvik. Hele ­kartet på samme side, trekkspillbretting for praktisk bruk. Selges også som ubrettet veggkart.

ISBN: 978-82-02-72217-3 – KR 249,MÅLESTOKK: 1:400 000

Fra Oslo og Bergen til Røros og Molde. Med utsnitt av fjellkart over Rondane og Jotunheimen og sentrumskart over Oslo og Bergen. Oppdatert med de siste veiprosjektene. Tegnforklaring på fire språk.

Dekker det meste av Troms og hele Finnmark. Oppdatert med de siste veiprosjektene. Komplett rute- og hyttenett i samarbeid med DNT samt alle overnattingstilbud. Oversikt over alle godkjente skuter­løyper. Bykart over Kirkenes, Alta, Hammerfest og Tromsø.

Oppdatert med alle nye vei­ prosjekter. Sentrumskart over Trondheim, severdigheter, ­komplett rute- og hyttenett i samarbeid med DNT samt alle overnattingstilbud gjør kartene til komplette opp­ slagsverk for alle slags turister. ISBN: 978-82-02-72215-9 – KR 249,MÅLESTOKK: 1:335 000

Kartet viser sentrale deler av Troms og Nordland med de nye Nasjonale Turistvegene sammenhengende. Med sentrumskart over Bodø, Narvik, Harstad og Tromsø. I tillegg til dette har kartet et utsnitt av fjellkartet over Lyngsalpene 1: 100 000.

KARTKATALOG 2022 – 9


Østlandet sør 2015 Svært detaljert opplevelseskart som omfatter hele Oslo og områdene rundt Oslo-fjorden. Oversikt over attraksjoner, samt aktivitets- og overnattingstilbud. ISBN: 978-82-02-48013-4 MÅLESTOKK: 1:150 000 KR 249,-

Vestfold turistkart Drammen og Konnerud er tatt med i tillegg til hele Vestfold. Med register og bykart Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand. ISBN: 978-82-02-34657-7 MÅLESTOKK: 1:75 000 KR 249,-

Lofoten med Vesterålen vest Innholdsrikt turistkart, med 11 detaljerte tettstedskart. Register over alle navn på hovedkartet og sentrumskartene. Også egnet for sykkelturer.

ISBN: 978-82-02-54179-8 MÅLESTOKK: 1:220 000 KR 249,-

10 – KARTKATALOG 2022


KARTKATALOG 2022 – 11


Bykart

Med Cappelen Damms bykart finner du spisesteder, bussholdeplasser, sykkelstier og enveiskjøringer!

12 – KARTKATALOG 2022


BYKART

Oslokartboka 2020-2021 Kartboka med oversikt over Oslo og deler av Viken. Oppdaterte bussrutenummer, holdeplasser, sykkelveier, sykkelfelt, veier og enveiskjøringer, samt nye boligfelt. Register med hele 27 000 navn. ISBN: 978-82-02-65890-8 MÅLESTOKK: 1:20 000, 1:10 000, 1:150 000 KR 319,-

Stor-Oslo bykart 2020-2023 Nå med kollektivtrafikk-­kart med bussnummer og holdeplasser på baksiden. Fra Asker i vest til Stovner og litt av Lørenskog i øst. Fra Frogner­seteren, Lommedalen og Romsås i nord til Vollen, Nesodden og Kolbotn i sør. Register. ISBN: 978-82-02-66331-5 MÅLESTOKK: 1:22 000, 1:10 000 KR 249,-

Oslo bykart innenfor Ring 3 Bykjernen ut til utbyggings­områder langs Ring 3: Blindern, Nydalen, Økern, Løren, Bryn, Manglerud, Ekeberg, Skøyen og Bygdøy. Kollektivtrafikkart, sykkelveier og register. ISBN: 978-82-02-50747-3 MÅLESTOKK: 1:10 000 KR 199,-

Oslo sentrum bykart 2022 Detaljert kart med ­butikker, statuer, spise- og utesteder. Nye trikke- og bussholdeplasser med rutenummer.

ISBN: 978-82-02-74971-2 MÅLESTOKK: 1:4000, 1:7000 KR 199,-

KARTKATALOG 2022 – 13


Bergen bykart/city map Bergen med Flesland, Nesttun, Paradis og Fyllingsdalen i sør, Askøy, Litle Sotra, Loddefjord og Mathopen i vest, Eidsvåg og Åsane i nord.

Stavanger – Sandnes bykart/city map Stort adressekart for Nord-Jæren: Randaberg - Stavanger - Sola - Forus - Sandnes. Gatenavn, enveiskjøringer, gangveier, sykkelruter, severdigheter, hoteller, bussinfo m.m. Register.

ISBN: 978-82-02-61796-7 MÅLESTOKK: 1:8 500, 1:20 000 KR 199,-

ISBN: 978-82-02-37429-7 MÅLESTOKK: 1:20 000, 1:7000 KR 249,-

14 – KARTKATALOG 2022

Drammen bykart/city map Bykart med register. Fra Konnerud og Knive i sør til Lierbyen i nord, fra Lierstranda i øst til travbanen i vest. Sentrum med spisesteder og butikker. Turområdene Spiralen Landfalltjern med skiløyper. ISBN: 978-82-02-37425-9 MÅLESTOKK: 1:10 000, 1:20 000 KR 199,-


BYKART

Sandefjord bykart Bilkart. Sykkelkart. Turistkart. Badekart. Skikart. Opplevelses­kart. Med register og GPS-koordinater.

ISBN: 978-82-02-29622-3 MÅLESTOKK: 1:8000, 1:15 000 KR 199,-

Larvik bykart Flott bykart, sykkelkart, badekart og turistkart over Larvik. Dekker også områder som Stavern, Helgeroa og Tjølling. Omegnskart til Sandefjord. ISBN: 978-82-02-35103-8 MÅLESTOKK: 1:10 000, 1:15 000 KR 199,-

Tønsberg bykart Detaljert kart med alle veinavn og severdigheter. Omegnskart til Verdens Ende. Bilkart, sykkel­kart, turistkart og badekart. Register. ISBN: 978-82-02-35104-5 MÅLESTOKK: 1:15 000, 1:7500 KR 199,-

KARTKATALOG 2022 – 15


Fjellkart I store deler av den norske fjellheimen der det ikke mobildekning, så kart og kompass trengs for økt sikkerhet. Cappelen Damms fjellkart dekker de populære fjellområdene i Norge. Her finner du både skiløyper og sommerstier, med gangtid mellom ­hyttene, DNTs kvistaruter til vinter­bruk og fjellskygge. Fjellkartene er trykket på papir som tåler vær og vind.

16 – KARTKATALOG 2022


ISBN: 978-82-02-28507-4 MÅLESTOKK: 1:100 000, 1:50 000 KR 249,-

Skarvheimen fjellkart Aurlandsdalen, Rallarvegen. Områdene rundt Hemsedal og Geilo i større målestokk.

ISBN: 978-82-02-28500-5 MÅLESTOKK: 1:100 000, 1:50 000 KR 249,-

Rondane fjellkart Tosidig kart som inkluderer Alvdal vestfjell og Ringebufjellet i målestokk 1:100 000 på den ene siden og de sentrale delene av Rondane i 1:50 000 på den andre siden. Sommerstier og kvista ISBN: 978-82-02-58513-6 MÅLESTOKK: 1:100 000, 1:50 000 KR 249,-

Trollheimen-Dovre fjellkart Trollheimen-Dovre-kartet med målestokk 1:100 000 på den ene siden, og sentrale deler i målestokk 1:50 000 på den andre siden.

FJELLKART

Tromsø og Lyngen fjellkart Tromsø-området og Lyngen med 1:100 000 på den ene siden og 1:50 000 på den andre siden.

ISBN: 978-82-02-61794-3 MÅLESTOKK: 1:100 000, 1:50 000 KR 249,-

Jotunheimen fjellkart 1:50 000-kart over sentralområdet Gjendesheim - Spiterstulen Krossbu - Fondsbu. På den andre siden 1:100 000-kart som også dekker Hurrungane - Mørkrisdalen - Lom - Sikkils­dalen. ISBN: 978-82-02-54167-5 MÅLESTOKK: 1:100 000, 1:50 000 KR 249,-

Hardangervidda fjellkart Hele Hardangervidda i ett kart!

ISBN: 978-82-02-66495-4 MÅLESTOKK: 1:100 000, 1:50 000 KR 249,-

KARTKATALOG 2022 – 17


Setesdalsheiene fjellkart Kart over Setesdalsheiene trykt på begge sider av kartet. ISBN: 978-82-02-28509-8 MÅLESTOKK: 1:100 000, 1:50 000 KR 249,-

Reinheimen og Tafjordfjella fjellkart Fjellkart over hele Reinheimen nasjonalpark i og et mer detaljert kart over Tafjordfjella og området mot Romsdalen. ISBN: 978-82-02-37788-5 MÅLESTOKK: 1:100 000, 1:50 000 KR 249,-

18 – KARTKATALOG 2022

Norefjell og Blefjell fjellkart Tosidig kart som også inkluderer Eggedal, Trillemarka, Numedal og Gaustatoppen. ISBN: 978-82-02-28506-7 MÅLESTOKK: 1:100 000, 1:50 000 KR 249,-


MARKAKART

Markakart

Kartene dekker samme område, sommer som vinter, og viser hvor skiløypene er og hvordan man kommer seg ut i marka med kollektivtrafikk.

AKERSELVA – Barnas eget turkart nr. 1 Kart som viser fotturen langs Akerselva, fra Maridalsvannet til Bjørvika. Spesielt beregnet på barnefamilier som er glade i å gå på tur! Målestokk, ­kartografi og innhold er spesielt tilpasset barns nivå og ­ferdigheter.

ISBN: 978-82-02-44162-3 KR 149,-

KARTKATALOG 2022 – 19


20 – KARTKATALOG 2022

Oslomarka turkart VINTER

Oslomarka turkart SOMMER

Turkart med skiløyper, alpinbakker, servering, overnatting og kollektiv­trafikk. Også markas eventyrskoger er markert.

Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka, Kjekstadmarka, Bærumsmarka, Østmarka, Lillomarka, Romeriksåsene og Sørmarka. Med blåmerkede stier, sykkelruter, badeplasser, servering, overnatting, eventyrskoger og kollektivtrafikk.

ISBN: 978-82-02-41821-2 MÅLESTOKK: 1:50 000 KR 249,-

ISBN: 978-82-02-59921-8 MÅLESTOKK: 1:50 000 KR 249,-

Drammensmarka turkart VINTER

Drammensmarka turkart SOMMER

Skikart som dekker både Finnemarka nord for Drammen og Konnerudmarka sør for byen. Kartet viser skiløyper, servering, overnatting og kollektivtrafikk.

Turkart over hele Finnemarka nord for Drammen og Konnerudmarka sør for byen. Kartet viser merkede stier, badeplasser, servering, overnatting og kollektivtrafikk.

ISBN: 978-82-02-43598-1 MÅLESTOKK: 1:50 000, 1:25 000 KR 249,-

ISBN: 978-82-02-70740-8 MÅLESTOKK: 1:50 000, 1:25 000 KR 249,-


ISBN: 978-82-02-40253-2 MÅLESTOKK: 1:25 000 KR 149,-

Nordmarka sør, SOMMER – Turkart. Sykkelkart. Lite lommekart med sykkelruter, blåmerkede stier og badeplasser. Dekker området mellom Holmenkollen og Kikutstua, Maridalsvannet og Bogstadvannet.

MARKAKART

Nordmarka sør, VINTER – Skikart. Turkart. Lite lommekart som viser skiløypene i området mellom Holmenkollen og Kikutstua, Maridalsvannet og Bogstadvannet.

ISBN: 978-82-02-70736-1 MÅLESTOKK: 1:25 000 KR 149,-

Østmarka tur­kart VINTER – Skikart Lite lommekart som viser skiløyper i området mellom Vangen og Løvenstad, Skullerudstua og Tomter.

Østmarka SOMMER turkart/sykkelkart Lite lommekart med blåmerkede stier, sykkelruter og badeplasser, serveringssteder, overnatting, kollektivtrafikk og annen nyttig informasjon.

ISBN: 978-82-02-40254-9 MÅLESTOKK: 1:30 000 KR 149,-

ISBN: 978-82-02-70735-4 MÅLESTOKK: 1:30 000 KR 149,-

Vestmarka/Kjekstadmarka VINTER turkart – Skikart Lite lommekart som tar for seg området mellom Røyken og Sollihøgda, Liertoppen og Hvalstad.

Vestmarka/ Kjekstadmarka SOMMER turkart – Sykkelkart. Lite lommekart, med sykkelruter, blåmerkede stier og badeplasser. Dekker området mellom Røyken og Sollihøgda, Liertoppen og Hvalstad.

ISBN: 978-82-02-40255-6 MÅLESTOKK: 1:30 000 KR 149,-

ISBN: 978-82-02-70737-8 MÅLESTOKK: 1:30 000 KR 149,-

KARTKATALOG 2022 – 21


Norden

Mange reiser til Danmark, Sverige og Finland på ferie. Med gode oversiktskart og detaljkart blir ­reisen enklere og alternative veier lettere å finne. Skandinavia Tosidig stort oversiktskart. På den ene siden er Danmark, Norge og Sverige sør for Trondheim - Sundsvall. På den andre siden er Nord-Sverige og Nord-Norge. Byutsnitt for Stockholm og Oslo ISBN: 978-82-02-68859-2 MÅLESTOKK: 1:800 000 KR 279,-

22 – KARTKATALOG 2022


Praktisk oversiktskart for reiser på tvers av landegrensene i nord. Nord-Norge, Sverige nord for Piteå, Finland nord for Kemi og Russland vest for Murmansk samlet på ett kartblad.

NORDEN

Nordkalotten - Nord-Sverige, Nord-Finland og Nord-Norge

ISBN: 978-82-02-66332-2 MÅLESTOKK: 1:700 000 KR 279,-

Sverige Hele Sverige sammenhengende. Kartet gir god oversikt over hele landet. Nøyaktig veinett med tydelige kilometer­avstander og oppdaterte veinummer. Detaljkart over Stockholm og Skåne. ISBN: 978-82-02-54173-6 MÅLESTOKK: 1:1 200 000 KR 279,-

Danmark Nyrevidert, detaljert veikart med kilometer­ avstander og nummererte motorveikryss. Naturskjønne veier er uthevet. Bornholm, Læsø og Anholt er innfelt som egne kart­utsnitt. Eget kartutsnitt av Stor-København. Registerhefte innlimt i omslaget. ISBN: 978-82-02-58686-7 MÅLESTOKK: 1:300 000 KR 279,-

Finland Kart over hele Finland (med Troms og Finnmark), med veinummer og veiavstander på flere nivåer. Oversikt over severdige steder, veistrekninger, campingplasser og hoteller. ISBN: 978-82-02-31917-5 MÅLESTOKK: 1:800 000 KR 279,-

KARTKATALOG 2022 – 23


Europa

Bilturer i Europa kan by på mange utfordringer. Med de beste bilatlasene over Europa finner du alltid fram til bestemmelsesstedet. Et oversiktskart over Europas ­hovedveier kan også være greit å ha med.

Europa bilatlas Stort og flott atlas med 230 sider veikart og 78 bykart. Dette er det ideelle kartverk for bilturer i Europa og som oppslagsverk i hjemmet. Veinummer og veiavstander på flere nivåer, nummererte motorveikryss. ISBN: 978-82-02-57884-8 MÅLESTOKK: 1:800 000 KR 389,-

24 – KARTKATALOG 2022


EUROPA

Europa hovedveier Oversiktskart med hovedveier, veinummer, kjøreavstander og bilferjeruter. Fargelegging slik at hvert land har sin farge. Utstrekning østover til Moskva og Istanbul. Registerhefte på innsiden av omslaget. ISBN: 978-82-02-58685-0 MÅLESTOKK: 1:3,6 MILL KR 279,-

Tyskland Detaljert landkart i stort format. Tosidig kart med veinummer, kryssnummer og kjøre­avstander, overnatting, severdigheter og ­aktiviteter. Nå med 17 bykartutsnitt. Registerhefte med avstandstabell. ISBN: 978-82-02-50748-0 MÅLESTOKK: 1:500 000 KR 279,-

KARTKATALOG 2022 – 25


Norges beste turbøker Norges beste-serien er den mest gjennomarbeidede og ajourførte turbok-serien vi har. Bøkene er en smørbrødliste over de beste, mest spektakulære og innholdsrike bilturene vi har i Norge. Ingen over, ingen ved siden! Hvert år siden 2014 har NAF utgitt en ny reisehåndbok. De er skrevet for å vis frem noen av mulighetene for natur-, kultur-, og turopplevelser som finnes langs norske veier. Cappelen Damm reviderer noen av disse – på alle måter – klassiske reisehåndbøkene. Friskere, mer oppdaterte, mer informative og vakrere. Nye kart og bilder løfter dette allerede praktfulle verket, til glede for enda flere norske turreisende. Norge er fortsatt ditt nærmeste ferieland. Norges skjulte perler Natur-, kultur- og turopplevelser over hele landet! Det fantastisk, lange og varierte landet vårt har mange muligheter for turer, men mange av dem er godt skjult. I denne boken presenterer forfatterne turmål som ikke er så vanlige, altså våre skjulte perler. Boka handler om turer med bil, til fots, på sykkel og i kajakk og er fordelt på alle landets 11 fylker. Her er tips til turer som kan gjøre norgesferien din enda mer interessant! PER ROGER LAURITZEN OG REIDAR STANGENES NORGES SKJULTE PERLER ISBN: 978-82-02-74631-5 KR 399,-

26 – KARTKATALOG 2022


Norges beste bilturer er den mest gjennomarbeidede og ajourførte turboken vi har for bilturisme i Norge. Boka er en smørbrødliste over de beste, mest spektakulære og innholdsrike bilturene i Norge. Ingen over, ingen ved siden. PER ROGER LAURITZEN OG REIDAR STANGENES NORGES BESTE BILTURER ISBN: 978-82-02-70247-2 KR 399,-

NORGES BESTE TURBØKER

Norges beste bilturer

Norges beste omveier Omveier er ofte snarveier til de beste opplevelsene. Når veien er målet er Norges beste omveier en turguide for deg som søker deg litt utenfor allfarvei til noe litt mer enn det helt vanlige. Her får du alle de beste tipsene til disse bilturene. PER ROGER LAURITZEN OG REIDAR STANGENES NORGES BESTE OMVEIER ISBN: 978-82-02-70250-2 KR 399,-

Norges beste utsikter Norge er full av plasser med fantastisk utsikt. Fra den ytterste skjærgården til de høyeste toppene kan du finne spektakulære rundskuer og mektige panoramaer. Norges beste utsikter er en praktisk guide til disse stedene. PER ROGER LAURITZEN OG REIDAR STANGENES NORGES BESTE UTSIKTER ISBN: 978-82-02-70249-6 KR 399,-

KARTKATALOG 2022 – 27


28 – KARTKATALOG 2022


Flotte og dekorative kart til å ha på veggen.

Her finner du det Cappelen Damm kan tilby av denne typen kart. De leveres sammenrullede i plastrør eller annen emballasje. Hvis ikke annet er nevnt, så er kartene i papirutgave.

VEGGKART

Veggkart Hele Norge laminert veggkart 2020 Veggkartutgaven av vårt norgeskart. Laminert med plastfolie. Leveres med opphengslister rullet i et rør. FORMAT: 70 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-66329-2 || MÅLESTOKK: 1:1 MILLION. || KR 499,-

Hele Norge papir veggkart 2022 Ubrettet utgave av bil- og turistkartet trykt på papir. FORMAT: 70 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-75398-6 || MÅLESTOKK: 1:1 MILLION. || KR 409,-

Norge mini veggkart 2022 Veikart. Ubrettet utgave av vårt minste norgeskart. FORMAT: 35 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-75396-2 || MÅLESTOKK: 1:2 MILLION. || KR 199,-

Sør-Norge sør veggkart 2019-2020 Dekker hele det sørligste Norge nord til Bergen og Gol. Oppdatert med de siste veiprosjektene, severdigheter og overnattingstilbud. Med sentrumskart Oslo og utsnitt av bykart Stavanger-Sandnes. FORMAT: 160 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-61853-7 || MÅLESTOKK: 1: 335 000. || KR 409,-

Sør-Norge nord veggkart 2019-2020 Dekker det sentrale Sør-Norge fra Oslo og Bergen til Røros og Molde. Med utsnitt av fjellkart over Rondane og Jotunheimen og sentrumskart over Oslo og Bergen. Oppdatert 2018. FORMAT: 160 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-61854-4 || MÅLESTOKK: 1:335 000 || KR 409,-

Møre og Trøndelag veggkart Ubrettet utgave av vårt bil- og turistkart. FORMAT: 140 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-71326-3 || MÅLESTOKK: 1:335 000 || KR 409,-

KARTKATALOG 2022 – 29


Nordland og Sør-Troms veggkart 2021 Ubrettet utgave av vårt bil- og turistkart. FORMAT: 75 X 140 CM || ISBN: 978-82-02-71327-0 || MÅLESTOKK: 1:400 000 || KR 409,-

Lofoten, Vesterålen og Senja pl 2019-2020 Ubrettet utgave av vårt bil- og turistkart. FORMAT: 110 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-61856-8 || MÅLESTOKK: 1:410 000 || KR 409,-

Nord-Troms og Finnmark veggkart Ubrettet utgave av vårt bil- og turistkart. FORMAT: 140 X 75 CM || ISBN: 978-82-02-54732-5 || MÅLESTOKK: 1:400 000 || KR 409,-

Østlandet sør plano Detaljert opplevelseskart som omfatter hele Oslo og områdene rundt Oslofjorden

FORMAT: 140 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-48018-9 || MÅLESTOKK: 1:150 000 || KR 299,-

Vestfold veggkart Detaljert kart med mange opplysninger. Hele Vestfold nord til Drammen. Med register og bykart Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand. FORMAT: 99 X 136 CM || ISBN: 978-82-02-35105-2 || MÅLESTOKK: 1:75 000 || KR 299,-

Tromsø og Lyngen veggkart Fjellkart Tromsø og Lyngen med stier og DNTs kvistaruter til vinterbruk. FORMAT: 70 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-28688-0 || MÅLESTOKK: 1:100 000 || KR 299,-

Trollheimen-Dovre veggkart Fjellkart med stier og DNTs kvistaruter.

FORMAT: 72 X 102 CM || ISBN: 978-82-02-28684-2 || MÅLESTOKK: 1:50 000, 1:100 000 || KR 299,-

Skarvheimen veggkart Med bl.a. Rallarvegen og Aurlandsdalen.

FORMAT: 70 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-28689-7 || MÅLESTOKK: 1:50 000, 1:100 000 || KR 299,-

Jotunheimen veggkart Fjellkart med fjellskygge på plastpapir.

FORMAT: 72 X 102 CM || ISBN: 978-82-02-37836-3 || MÅLESTOKK: 1:50 000, 1:100 000 || KR 299,-

Rondane veggkart Fjellkart også inkl. Alvdal vestfjell og Ringebufjellet med fjellskygge på plastpapir.

FORMAT: 72 X 102 CM || ISBN: 978-82-02-40732-2 || MÅLESTOKK: 1:50 000, 1:100 000 || KR 299,-

Norefjell og Blefjell veggkart med Numedal og Eggedal. Fjellkart med fjellskygge på plastpapir.

FORMAT: 70 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-28691-0 || MÅLESTOKK: 1:50 000, 1:100 000 || KR 299,-

Hardangervidda veggkart Fjellkart med fjellskygge på plastpapir.

FORMAT: 72 X 102 CM || ISBN: 978-82-02-37835-6 || MÅLESTOKK: 1:100 000 || KR 299,-

Setesdalsheiene veggkart Fjellkart med fjellskygge på plastpapir.

FORMAT: 70 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-28694-1 || MÅLESTOKK: 1:100 000 || KR 299,-

30 – KARTKATALOG 2022


VEGGKART

Oslomarka vinter veggkart Fjellkart med fjellskygge på plastpapir. FORMAT: 70 X 100 CM || ISBN: 978-82-02-28692-7 || MÅLESTOKK: 1:50 000 || KR 299,-

Stor-Oslo veggkart Ubrettet, oversiktskart over hele Oslo-gryta

FORMAT: 136 X 96 CM || ISBN: 978-82-02-47872-8 || MÅLESTOKK: 1:22 000 || KR 299,-

Oslo by veggkart Ubrettet bykart over byen innenfor ring 3.

FORMAT: 136 X 96 CM || ISBN: 978-82-02-52675-7 || MÅLESTOKK: 1:10 000 || KR 299,-

Stavanger – Sandnes veggkart Stort ubrettet veggkart. Stavanger - Sola - Forus - Sandnes. FORMAT: 96 X 136 CM || ISBN: 978-82-02-37432-7 || MÅLESTOKK: 1:20 000 || KR 299,-

Sverige veggkart med hele Sverige sammenhengende. Detaljkart over Stockholm i 1:150 000 og Skåne i 1:700 000.

FORMAT: 96 X 136 CM || ISBN: 978-82-02-31915-1 || MÅLESTOKK: 1:1,2 MILL || KR 299,-

KARTKATALOG 2022 – 31


ET GODT KART GIR DEG STORSLÅTTE OPPLEVELSER!

ISBN: 978-82-02-74192-1