Page 3

YAHYA HASSAN ORIGINALENS TITTEL: YAHYA HASSAN GJENDIKTET AV PEDRO CARMONA-ALVAREZ OPPRINNELIG UTGAVE: © YAHYA HASSAN & GYLDENDAL, COPENHAGEN 2013. PUBLISHED BY AGREEMENT WITH GYLDENDAL GROUP AGENCY NORSK UTGAVE: © CAPPELEN DAMM AS, 2014 ISBN 978-82-02-44200-2 1. UTGAVE, 1. OPPLAG 2014 OMSLAG: IDA BALSLEV-OLESEN SATS: TYPE-IT AS, TRONDHEIM 2014 TRYKK OG INNBINDING: LIVONIA PRINT SIA, LATVIA 2014 SATT I PALATINI OG TRYKT PÅ MUNKEN PRINT CREAM 115/1,5 MATERIALET I DENNE PUBLIKASJONEN ER OMFATTET AV ÅNDSVERKSLOVENS BESTEMMELSER. UTEN SÆRSKILT AVTALE MED CAPPELEN DAMM AS ER ENHVER EKSEMPLARFREMSTILLING OG TILGJENGELIGGJØRING BARE TILLATT I DEN UTSTREKNING DET ER HJEMLET I LOV ELLER TILLATT GJENNOM AVTALE MED KOPINOR, INTERESSEORGAN FOR RETTIGHETSHAVERE TIL ÅNDSVERK. UTNYTTELSE I STRID MED LOV ELLER AVTALE KAN MEDFØRE ERSTATNINGSANSVAR OG INNDRAGNING, OG KAN STRAFFES MED BØTER ELLER FENGSEL. WWW.CAPPELEN DAMM.NO

Yahya Hassan  

Nå kommer Yahya Hassans enestående debutbok Yahya Hassan endelig på norsk! Her tar forfatteren et sterkt oppgjør med sin voldelige oppvekst...

Yahya Hassan  

Nå kommer Yahya Hassans enestående debutbok Yahya Hassan endelig på norsk! Her tar forfatteren et sterkt oppgjør med sin voldelige oppvekst...