__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Torbjørn Færøvik

VEIEN TIL XANADU En reise i Marco Polos fotspor


© J.W. Cappelens Forlag AS, 2001 Denne utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2014 ISBN 978-82-02-43815-9 1. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsdesign: Miriam Edmunds Satt hos Type-it AS, Trondheim Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Corsica

A

LI

Roma ●

A

at

rte

ri

er

ha

ve

Sva

Ad

IT

ha

vet

Venezia ●

t

Istanbul ● Sardinia TYRKIA

HELLAS Athen

●● Pireus

Sicilia

● Efesus

TUNISIA Kreta

Middelhavet

L I B YA

Første etappe, fra Marco Polos hjemby Venezia til Efesus i Tyrkia, gikk gjennom Adriaterhavet, Middelhavet og Egeerhavet. 155 blå mil.


Profile for Cappelen Damm AS

Veien til Xanadu av Torbjørn Færøvik  

"Vår. Vår i Venezia. Borte er regnet, borte er tåken." Slik begynner Torbjørn Færøvik sin reisedokumentar, Veien til Xanadu, der han tar les...

Veien til Xanadu av Torbjørn Færøvik  

"Vår. Vår i Venezia. Borte er regnet, borte er tåken." Slik begynner Torbjørn Færøvik sin reisedokumentar, Veien til Xanadu, der han tar les...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded