Ulvehjerte

Page 1


ULVEHJERTE

Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 1

12.03.13 17:11


© CAPPELEN DAMM AS 2013 Utgitt med støtte fra Norsk kulturfond Utgitt med støtte fra Leser søker bok ISBN 978-82-02-37819-6 1. utgave, 1. opplag 2013 Illustrasjoner: Sigbjørn Lilleeng Grafisk design: Sindre Goksøyr Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2013 Satt i Sabon 12/16 pkt. og trykt på 130 g Amber graphic Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 2

12.03.13 17:11


APEFJES 2

ULVEHJERTE Tor Erling Naas & Sigbjørn Lilleeng

Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 3

12.03.13 17:11


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 4

12.03.13 17:11


DEL 1

Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 5

12.03.13 17:11


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 6

12.03.13 17:11


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 7

12.03.13 17:11


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 8

12.03.13 17:11


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 9

12.03.13 17:11


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 10

12.03.13 17:11


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 11

12.03.13 17:11


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 12

12.03.13 17:11


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 13

12.03.13 17:12


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 14

12.03.13 17:12


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 15

12.03.13 17:12


16

Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 16

12.03.13 17:12


1

Det var noen andre som ga meg det. Navnet. Jeg bare laga meg ei maske. Og designa en tagg. Og plasserte den på sprø steder. Steder der det var umulig å komme til uten stiger. Eller kraner. Eller helikoptre. Hvis jeg ble oppdaga, så klarte jeg å komme meg unna. Hver eneste gang. Jeg slang meg bortover veggene. Jeg veit ikke helt hvordan, men sånn var det. Jeg trengte bare en vinduskarm eller ei takrenne å feste fingrene rundt. Ikke som et menneske ville ha gjort. Som noe annet.

17

Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 17

12.03.13 17:12


Apefjes er død. Det er best sånn. Monstre passer best på film og i tegneserier. De bør holde seg unna gatene. Alle vil ha en rein by. Ikke en sånn by der idioter klatrer rundt og sprayer ned veggene. Med tagger. Eller piecer. Eller apefjes. Han er død, men jeg lever. Mora mi, Maria, lever, og jeg, Martin Josefsson. Vi skal leve videre. For det er ingen som leiter etter Martin Josefsson. Ingen gærninger som vil fange han. Og stenge han inne i et bur. Som vil skjære han opp eller forske på han. Nei, han de leiter etter, heter Miro. Han er halvt ape og halvt menneske. Og han er født dypt inne i jungelen et sted. Mora hans tok han med til en medisinmann. Som blåste i et glemmerør. Nå har han glemt alt sammen. Han finnes ikke lenger. Så derfor er dette en avslutning. Det er siste gangen jeg snakker inn i mikrofonen på denne gamle spilleren. Faren min er død, og jeg burde latt han hvile i fred. Nå er det uansett slutt. Det er ikke mer å fortelle.

18

Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 18

12.03.13 17:12


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 19

12.03.13 17:12


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 20

12.03.13 17:12


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 21

12.03.13 17:12


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 22

12.03.13 17:12


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 23

12.03.13 17:12


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 24

12.03.13 17:13


Ulvehjerte_2_U_blanke.indd 25

12.03.13 17:13