Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-54310-5 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Torill Kove Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i 12,5/18 pkt VAG Rounded Light og trykt på 150 g Arctic Volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


TORILL KOVE

TRÃ…DER


Hva strekker vi oss etter, tror du? Ă˜nsker vi oss noe? Er det noe vi savner?


Kanskje vi ønsker oss en venn, eller noen å være glad i. Kanskje en spennende opplevelse. Eller en spesiell følelse?

Profile for Cappelen Damm AS

Torill Kove Tråder  

Tråder er basert på Torill Koves seneste animasjonsfilm ved samme navn. En rød tråd løfter en kvinne opp og fører henne til et lite barn. Ba...

Torill Kove Tråder  

Tråder er basert på Torill Koves seneste animasjonsfilm ved samme navn. En rød tråd løfter en kvinne opp og fører henne til et lite barn. Ba...