Torgeir Rebolledo Pedersen Dikt og udikt

Page 1TORGEIR REBOLLEDO PEDERSEN

Dikt og udikt om likt og ulikt

I l l u s t re r t a v A k i n D u z a k i n


JEG HAR TO HULL I HODET jeg har to hull i hodet du har to hull i hodet vi har hull i hverandres hoder hvis jeg får titte ut på deg kan du få titte inn til megNATURTASTATUR her i dette kjempekvekkeri dette kjempekvitreri dette kjempeklekkeri dette kjempevrikkeri i dette kjempekysseri vi kaller verden trenger ingen å bestille vekking her vekkes man av all slags kvekking kvekking mellom and og and og frosk og frosk her ute blant svære trær kvitringen fra topp til topp den mellom fink og fink og stær og stær og kvekkingen i lave siv hvor padder parer seg med padder og legger egg på kryss og tvers egg i strenger egg i kladder klekkes ut som rumpetroll egg i kjeder egg i klumper vrikkes ut som rampetroll svinsende på hver sin svans her frosker parer seg med frosker og legger egg som blir for alltid frosker men blant millioner frosker fins kanskje én som treffes av et kyss og blir en prinsesses prins her i dette kjempelotteri vi kaller verdenTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.