Tor Åge Bringsværd Havgudens datter

Page 1


Havgudens datter_materie.indd 2

23.06.2016 14.14


Havgudens datter_materie.indd 3

23.06.2016 14.14


Havgudens datter_materie.indd 4

23.06.2016 14.14


Tor Åge Bringsværd

HAVGUDENS DATTER Ulvegutten Tal 5 Illustrert av

Haakon Lie

Havgudens datter_materie.indd 1

23.06.2016 14.14


2

Havgudens datter_materie.indd 2

23.06.2016 14.14


For nye lesere: Tal og Nea er ni år gamle.Tal kommer fra ulvestammen. Nea er fra mammutstammen. Det er fiendskap mellom de to stammene. Men Tal og Nea vil være venner. Derfor har de rømt hjemmefra. Heldigvis har de den store sabeltigeren Shita til å hjelpe seg. Nea har hatt den fra den var en liten unge. Hundevalpen Moa har også sluttet seg til dem. Nå er de gjester hos Selfolket.

3

Havgudens datter_materie.indd 3

23.06.2016 14.14


4

Havgudens datter_materie.indd 4

23.06.2016 14.14


LIVET PÅ SELØYA Tal og Nea har vært på Seløya i nesten to måneder. Han som inviterte dem, heter Syl. Syl er voksen. Men de er også blitt venner med mange av barna.

5

Havgudens datter_materie.indd 5

23.06.2016 14.14


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.