__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2018 ISBN 978-82-02-59935-5 1. utgave, 1. opplag 2018 Illustrasjoner og design: Øyvind Torseter Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2018 Trykt på 150 g Munken Lynx Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Profile for Cappelen Damm AS

Altmuligmannen  

Mulegutten har fått jobb som altmuligmann. Og ikke en hvilken som helst altmuligmann. Han gjør forefallende arbeid hjemme hos en president....

Altmuligmannen  

Mulegutten har fått jobb som altmuligmann. Og ikke en hvilken som helst altmuligmann. Han gjør forefallende arbeid hjemme hos en president....

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded