__MAIN_TEXT__

Page 1


RONJA RØVERDATTER TORDENVÆRSBARN

Ronja bok 1_Tordenværsbarn_materie.indd 1

21.09.2018 11:49


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2018 ISBN 978-82-02-59803-7 1. utgave, 1. opplag 2018 © Tekst: Astrid Lindgren / The Astrid Lindgren Company / 2016 © Illustrasjoner: NHK · NEP · Dwango, licensed by The Astrid Lindgren Company Originalens tittel Ronja Rövardotter – Åskvädersbarn Oversatt av Agnes-Margrethe Bjorvand Første gang utgitt av Rabén & Sjögren, Sverige, 2016 Utgitt etter avtale med Rabén & Sjögren Agency. Sats: Torill Gaarder Trykk og innbinding: Livonia Print, 2018 Satt i CCComicrazy 6,4 / 8,7 pkt. og trykt på 150 g G-print smooth. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Ronja bok 1_Tordenværsbarn_materie.indd 2

21.09.2018 11:49


ASTRID LINDGREN

RØVERDATTER Tordenværsbarn

Illustrasjoner fra TV-serien av Studio Ghibli Oversatt av Agnes-Margrethe Bjorvand

Ronja bok 1_Tordenværsbarn_materie.indd 3

21.09.2018 11:49


Ronja bok 1_TordenvĂŚrsbarn_materie.indd 4

21.09.2018 11:49


KAPITTEL 1:

TORDENVÆRSBARN

KRAAA! KRAAA!

KRAAA! KRAAA!

5

Ronja bok 1_Tordenværsbarn_materie.indd 5

21.09.2018 11:49


HVA VAR DET FOR EN LYD?

KRAAA!

IKKE NOE Å BRY SEG OM.

KRAAA!

HVA SKJER?! HVORFOR HAR VI STOPPET?

GOD DAG!

MEN IKKE SÅ GOD DAG FOR DERE, MITT HERSKAP. HA HA HA!

GULP! DERES NÅDE …

LEGG IGJEN ALLE VERDISAKER! OG LØP FOR LIVET ...

TULLPRAT! BARE KJØR!

DET ER UTE MED OSS!

... HVIS DERE HAR DET KJÆRT. HA HA HA!

6

Ronja bok 1_Tordenværsbarn_materie.indd 6

21.09.2018 11:49


FORTERE!

DER ER DET ENDA FLERE!

BORKA, DITT USLE FEHODE! DETTE ER VÅRT OMRÅDE!

OG DER OGSÅ!

HJELP! IKKE TA MEG!

TROR DU DET BARE ER Å TA BYTTET FRA OSS?

RI TILBAKE TIL DIN EGEN SKOG!

VI HAR FULGT ETTER DENNE VOGNA I FLERE TIMER!

FRA DERE?

7

Ronja bok 1_Tordenværsbarn_materie.indd 7

21.09.2018 11:49


RØRER DU BYTTET, SÅ KASTER JEG HELE RØVERBANDEN DIN NED I AVGRUNNEN!

ERKE­ MIKKEL! PISS­ UNGE!

ALDRI OM JEG LAR DEG FÅ SKATTEN!

HVA ...?

JEG HÅPER VIRKELIG AT DET ER VIKTIG, JEG SKULLE AKKURAT BANKE HAM OPP!

MATTIS! MATTIS!

DU MÅ SKYNDE DEG. KOM MED EN GANG!

8

Ronja bok 1_Tordenværsbarn_materie.indd 8

21.09.2018 11:49


DET ER MATTIS! LUKK OPP PORTEN!

LOVIS!

LOVIS! ... LOVIS!

LOVIS!

PUST … PES

9

Ronja bok 1_Tordenværsbarn_materie.indd 9

21.09.2018 11:49


IKKE ENNÅ, KJÆRE MATTIS.

HAR BARNET MITT KOMMET?

PUST … PUST …

BARN VELGER SELV NÅR DE VIL BLI FØDT.

SENERE PÅ KVELDEN … DET ENESTE JEG KAN GJØRE, ER Å VENTE.

… ELLERS HØRER JEG IKKE HVA JEG SYNGER FOR BARNET.

HAHAHAH!

SKREM VEKK VILLVETTENE SÅ DET BLIR STILLE HER …

10

Ronja bok 1_Tordenværsbarn_materie.indd 10

21.09.2018 11:49

Profile for Cappelen Damm AS

Ronja Røverdatter 1 - Tordenværsbarn  

Ronja Røverdatter – Tordenværsbarn er den første tegneserieboken om Ronja. Boken er basert på den animerte tv-serien laget av Goro Miyazaki...

Ronja Røverdatter 1 - Tordenværsbarn  

Ronja Røverdatter – Tordenværsbarn er den første tegneserieboken om Ronja. Boken er basert på den animerte tv-serien laget av Goro Miyazaki...